Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
0% of Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II completed

About

From the Publisher

Niezb?dny pomocnik ka?dego u?ytkownika Linuksa!

Linux to najcz??ciej wybierany system operacyjny dla instalacji serwerowych. Jego wydajno??, stabilno?? i mo?liwo?ci nie maj? sobie równych. Te atuty zosta?y dostrze?one równie? przez u?ytkowników domowych. System ten jest coraz cz??ciej instalowany na ich komputerach. Graficzne ?rodowisko pracy, takie jak GNOME czy KDE, robi ?wietne wra?enie na u?ytkownikach systemu operacyjnego g?ównego konkurenta. Jednak wielu z wielbicieli Linuksa wci?? najbardziej ceni konsol? — ona kryje w sobie prawdziw? si??!

"Linux. Leksykon kieszonkowy" to ksi??ka dla tych, których do Linuksa zniech?ca konieczno?? zapami?tania niezliczonej ilo?ci polece? i parametrów, oraz dla tych, którzy pracuj? z nim na co dzie? i potrzebuj? podr?cznej ?ci?gi. Znajdziesz tu zestawienie polece? najcz??ciej u?ywanych w codziennej pracy. Ponadto dowiesz si?, jak dopasowa? system do w?asnych potrzeb oraz jak programowa? skrypty pow?oki. W trakcie lektury przekonasz si?, ?e wiele zada? szybciej wykonasz w trybie tekstowym ni? graficznym. Ksi??ka ta jest nieocenionym pomocnikiem ka?dego u?ytkownika systemu Linux, dlatego warto mie? j? pod r?k?!

Dowiedz si?:

jak stosowa? wyra?enia regularne jak zarz?dza? u?ytkownikami jak b?yskawicznie porównywa? zawarto?? plików Ksi??ka, któr? musisz mie? zawsze pod r?k?!
Published: O'Reilly Media, Inc. on
ISBN: 9781457177798
List price: $6.00
Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
Availability for Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews