P. 1
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α

|Views: 484|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ on Sep 18, 2012
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

text

original

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Α΄ ΜΕΡΟΣ

)
Α΄-Β΄ΚΛΙΣΗ
1. Να συμπλ!"σ#$% σ&' (α&)λλλ π&"σ &$% λ*+#$% &% πα!*',#σ%-
Πιστεύω τ …………………. ( φίλος). ῷ ῷ
Πιστ ν …………………. ( φίλος) ν το ς …………………. ( κίνδυνος) γιγνώσκεις. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
Το ς τ ν φίλων …………………. ( λόγος) ε πιστεύομεν. ὸ ὸ ὸ ὸὸ
Ο γ ρ πιστοι …………………. ( φίλος) ο μετέχουσι το …………………. ( κίνδυνος). ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
Το ς τ ν νρώπων ………………….( τρόπος) γιγνώσκετε. Τ γ ρ …………………. ( ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
εός) πιστεύουσιν.
…………………. ( φίλος)! ε ς το ς γ"ο ς …………………. ( νρωπος) ο ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
Πολλο νρωποι τ …………………. ( πλο τος) μ λλον τ …………………. ( εός) ὸὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
πιστεύουσιν.
.. Συμπλ/!0σ# &$% (α&αλ/+#$% &0' 1υσ$ασ&$("'-
# $ ρος ποπέμπει το ς δ"σμ%% τ δελφ%%. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸὸ
# ντ" & ε σι μεγ&λοι κ π%% πλ'ρεις γρίων ( %%. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# με ς τ ν κρων σμ ν φρουρ%% το ς το)%% κ" κοντί%%. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸὸ
# Τ δένδρ%% νευ το μ*ρ%% κ" το λί%% ο φέρουσι κ"ρπ%%. ὸ ὸ ὸὸ ὸ ὸὸ ὸ
# κυν+γ ς τ ν λ"φ%% ν τ μπέλ%% ε ρίσκει. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸὸ ὸ
# Ο γεωργ%% το ς γρ%% ερ"πεύουσιν. ὸ ὸ ὸ
# λέ)"νδρος π"ρ το διδ"σκ&λ%% μ&ν"νε το)εύειν. ὸ ὸ ὸ ὸ
# ,ό)" τ ε%% π&ντων νεκεν. ῷ ῷ
# ,ίδ"σκε διδ&σκ"λ%% τ ν ρετ'ν. ὸ ὸ ὸ
# - σωπος το ς ( %% φων ν δωκε. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
2. Να συμπλ!0,13' μ# &1' (α&)λλλ1 &3π1 &1υ 1υσ$ασ&$(13 σ&' πα!*',#σ 1$ πα!α()&0
π!1&)σ#$% -
. "τρ ς τ ν %%%%%% ( τυχ ") χρ νος στ . ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
Ο τως ο ν οι ν %%%%%%%%% (μετρί" δί"ιτ") δι γουσιν. ῷ ῷ ῷ ῷ ῷ
/ν τ" ς %%%%%%% (τρ οδος) ποτ ο μ τεροι %%%%%%% (πρ γονος) δε πνον %%%%%%% ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
(πτωχ ς). 0
1με ς %%%%%%%% (πολ τ+ς) %%%%%%%% (2υχ ) τ ς %%%%%%% (πολιτεί") νομ (ομεν. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
4. Να (λ$,13' 1$ πλ)5$#% π&"σ#$% #'$(13 (α$ πλ,υ'&$(13 α!$,μ13 &0' πα!α()&0 1υσ$ασ&$("' -
ε"τ ς 0 0
νικ+τ ς 0 0
κοχλ "ς ῷ ῷ
σκ"π ν+ ῷ ῷ
μιλλ" ῷῷ
λ ει" 00 0
κλ ν+ ῷ ῷ
6. Να 7)λ#&# &' 89$α π&"σ &1υ )λλ1υ α!$,μ13 σ&α πα!α()&0 1υσ$ασ&$() -
τ ν πολ τ+ν ὸ ὸ
το νε"ν ου ῷ ῷ
το ς δεσμ τ"ς ὸ ὸ
τ ν μ+νυτ ν 0 0
τ ς κλ ν+ς ῷ ῷ
τ&ς μ λλ"ς ῷ ῷ
τ ν δ"φν ν 0 0
τ ν μ λισσ"ν ὸ ὸ
τ ν προδ τ+ν 0 0
τ π"τρι τ ῷ ῷῷ
το ς ππ τ"ις 0 0 0
τ ν μ"( ν 0 0
τ" ς λ+ε "ις ῷ ῷ ῷ
ΡΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ :ΩΝΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Α:ΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ :ΩΝΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
((; 5 ; <; / -σσ0 ;-&&0)
)ω )" χ" χειν
ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ
(π; 7 ; = )
2ω 2" φ" φειν
Ο>ΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ
( & ;9 ; , )
σω σ" κ" κειν


ΜΕΣΗ :ΩΝΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
((; 5 ; <; / -σσ0 ;-&&0)
)ομ"ι )&μ+ν γμ"ι γμ+ν
ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ
(π; 7 ; = )
2ομ"ι 2&μ+ν μμ"ι μμ+ν
Ο>ΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ
( & ;9 ; , )
σομ"ι σ&μ+ν σμ"ι σμ+ν

1. π π π Σχηματίστε την οριστική όλων των χρόνων στο ρόσω ο ου βρίσκεται ο
π π π : καθένας α ό τους αρακάτω τύ ους
.. Να α'&$(α&ασ&/σ#$% &α !/μα&α σ# ?λ1υ% &1υ% <!?'1υ% π!1σ*<1'&α% &1 π!?σ0π1 (α$ &1' α!$,μ?-
/νεστώτ"ς Π"ρ"τ"τικός 3έλλοντ"ς -όριστος Π"ρ"κείμενος 4περσυντέλικος
*λ&πτομ"ι
πολιτεύ 5ει ῷ
πείομ"ι
π"ιδεύετ"ι
λύοντ"ι
διώκ 5ει ῷ
στρ"τεύομ"ι
τ"ρ&ττοντ"ι
γρ&φετ"ι
λλ&ττετ"ι ῷ
πρ&ττοντ"ι
π"ύεσε
δεχόμε"
ε χομ"ι ῷ
/6/7Τ8Τ-7 Π-9-Τ-Τ.$Ο7 3/::Ο6Τ-7 -Ο9.7ΤΟ7 Π-9-$/.3/6Ο7 4Π/9746Τ/:.$Ο7
κελεύετε
*ουλεύω
δι"λύουσιν
επ"ιδεύσ"μεν
πέμ2εις # #
γέγρ"φε
έτ"ττον
χορεύομεν
φυλ&)ετε
πρ&ττει
έυες
εδίω)ε
έπ"υσ"
ετ"ρ&ττομεν
πεφύτευκ"
πείσουσιν
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
1. Να #'&1π8σ#&# &α υπ1(#8μ#'α; α'&$(#8μ#'α (α$ (α&51!13μ#'α σ&α πα!α9#85μα&α-
# Περικλ ς ρχων κ" στρ"τ+γ ς ρέ+. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# ρ"κλ ς τ ς λλ&δος κ"τέστ+ ε εργέτ+ς. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# 3ιλτι&δ+ν δίω)"ν ο χροί. 0 0 0
# Ο εο δίκ"ιοί ε σιν. ῷ ῷ ῷ
# π"ινος ρχ φιλί"ς γίγνετ"ι. ὸὸ ὸ ὸ
# τε τ" τ" γίγνετο! λιος δύετο. ὸ ὸ ὸ ὸὸ ὸ
# ;"λεπ τ δειν στιν. ῷ ῷ ῷῷ
# ποκλείουσιν ο *&ρ*"ροι μ ς τ ς δο . ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# ,+μοσέν+ς συνε*ούλευεν +ν"ίοις κπολεμ σ"ι λυνίους. ὸ ὸ ὸ ὸ
# Το πολέμου π"ύσ"ντο ο :&κωνες. ῷ ῷ ῷ
# ν"μν'σω μ ς το ς τ ν προγόνων κινδύνους. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
<. 6" χ"ρ"κτ+ρίσετε τ" "π"ρέμφ"τ" (ειδικ& # τελικ&) κ"ι ν" *ρείτε το υποκείμενό τους=
# 6ομί(ομεν μ ς πιστο ς φίλους ε ν"ι. ὸ ὸ ὸ ὸ
# $ ρος π"ρ"γγέλλει τ $λε&ρχ κειν. ὸ ὸ ὸὸ
# λεγον $ ρον ριστον ρχοντ" γενέσ"ι. ῷ ῷ ῷ ῷ
# $ρο σος πεισεν " τ ν γυν" κ" γεσ"ι. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# μοσ"ν ο τε λλ+νες κ" ρι" ος σύμμ"χοι σεσ"ι. ῷ ῷ ῷ ῷῷ ῷ ῷ
# $ ρος πέσχετο δώσειν πέντε μν ς. 0 0 0
# :ύσ"νδος κέλευσε πλε ν τ ν τ"χίστ+ν. 0 0 0
.. Σ&$% πα!α()&0 π!1&)σ#$% 'α 7!#8&# &α α'&$(#8μ#'α π!1σ*<1'&α%- α) α' &α !/μα&α #8'α$
αμ#&)7α&α / μ#&α7α&$() (μ1'?π&0&α / 98π&0&α); 7) π1$1 #8'α$ &1 )μ#σ1 (α$ π1$1 &1 *μμ#σ1
α'&$(#8μ#'1; σ# π1$α π&"σ 7!8σ(#&α$ &1 (α,*'α (α$ 5) α' υπ)!<#$ (α&51!13μ#'1 &1υ
α'&$(#$μ*'1υ-
# $ ρος πεμελε το τ ν *"ρ*&ρων. ῷ ῷ ῷ ῷ
# 7υν&χομ"ι το ς φίλοις. ῷ
# π&ππος τ ν $ ρον κ"λ ν στολ ν νέδυσε. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# :"κεδ"ιμόνιοι κ"λο σι $&στορ" κ" Πολυδεύκ+ν εούς. ῷ ῷ
# Ο >εττ"λο κώλυον τ ν γ+σίλ"ον τ ς π"ρόδου. ὸ ὸὸ ὸ ὸ ὸ
# Πολυκρ&τ+ς τυρ&ννει 7&μου. ῷ
# γ στρ"τ+γ'σω τ"ύτ+ν τ ν στρ"τ+γί"ν. ὸ ὸ ὸ
# δί"ς νόμι(ε τ ς τ ν φίλων συμφορ&ς. ῷ ῷ ῷ
# ,"ρε ος πέδει)ε τ ν $ ρον σ"τρ&π+ν. ὸ ὸ ὸ ὸ
# Π" ς τ δωρ+σ"μέν τι ντεδωρ'σ"το στρ"γ&λους. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# Ο π" δες γυμν&(οντ"ι κ"? μέρ"ν. ῷ ῷ ῷ
# +ν" οι τ ν 7όλων" νομοέτ+ν νόμ"(ον. ὸ ὸ ὸ ὸ
# / λκε χιλλε ς κτορ" τ ς (ών+ς. ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# 3 ποτρέπ ςς με τ ς προσπ"εί"ς. ὸὸ ὸ ὸ
2. Να <α!α(&!$σ,13' &α !/μα&α (μ1'?π&0&α / 98π&0&α) (α$ 'α 5!α=#8 π&"σ / 1$ π&"σ#$% μ#
&$% 1π18#% #(=*!1'&α$ &α α'&$(#8μ#') &1υ%-
# ,"ρε ος πεμ2ε τρι"κοσί"ς ν" ς. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ῷ ῷ ῷ
# Ο λλ+νες πε*ούλευον τ" ς 7&ρδεσιν. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ῷῷ ῷ ῷ
# , τις χειρώσ"το το ς ρετριε ς. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# πόδοτε τ το $"ίσ"ρος τ $"ίσ"ρι. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ῷ ῷ ῷ ῷ
# $ ρος λπίδων νέπλ+σε το ς λλ+ν"ς. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ὸ ὸ ὸ ὸ ὸ
# λέ)"νδρος πεκρ&τ+σε τ ν πολεμίων. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ῷ ῷ ῷ
# Τι σοι προσενέγκωμεν@ %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%
# Πείσομ"ι το ς εσμο ς. %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% ῷ ῷ

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->