Laporan Kursus Dalaman KSSR Tahun 2 ( Matemetik

)

Kursus dalaman KSSR Tahun 2 ( Matemetik ) telah diadakan pada 13 November 2011 dan bermula pada pukul 2.00 petang. . Kursus ini telah dihadiri oleh semua guru SJK ( T ) Ladang Kupang. CIk. S. Rathi yang telah dilantik sebagai peserta kursus pada peringkat daerah telah bertanggungjawab untuk menjalankan kursus dalaman KSSR tahun 2 ( Matemetik) peringkat sekolah.

Sebagai permulaan kursus cikgu S. Rathi telah memberi sedikit pengenalan tentang konsep KSSR dan perbandingan antara KSSR dan KBSR. Slot seterusnya dibentangkan tentang penggunaan standard pembelajaran dan modul pengajaran. Cikgu S. Rathi telah memberi pendedahan tentang tajuk – tajuk bagi Matemetik Tahun 2 dan cara rujukan standard kandungan. Seterusnya guru – guru telah didedahkan cara penyediaan RPH bagi tahun 2 ( Matemetik ) . Peserta kursus dalaman telah didedahkan tentang unsur – unsur dalam penulisan RPH bagi KSSR. RPH yang disyorkan oleh Jemaah Nazir juga telah ditunjukkan kepada para guru sebagai rujukan.

Kursus diteruskan dengan pengenalan modul abakus dalam pengajaran Matemetik Tahun 2. Guru – guru teleh diberi bengkel tentang cara – cara penggunaan abakus.

Rathi telah menerangkan cara menggunakan standard pembelajaran dan standard prestasi secara penggabungjalinan untuk menilai murid. ( CIK .Cikgu S. Pengerusi telah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah memberi kerjasama bagi menjayakan kursus kali ini. S. …………………………. RATHI ) Disahkan oleh. contoh instrumen sebagai rujukan kepada para guru yang telah menghadiri kursus kali ini. Para guru diberi peluang untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi asas Matemetik dengan menggunakan abakus. Slot akhir kursus diteruskan dengan sesi soal jawab. Sebagai pengakhiran kursus pengerusi telah mengedarkan beberapa bahan seperti contoh RPH . Cikgu S. ( GURU BESAR) . Rathi telah memberi pengenalan cara penggunaan abakus dalam operasi asas Matemetik. Selain itu. pengerusi juga telah menerangkan tentang penggunaan band bagi menilai murid. Agenda seterusnya adalah penerangan tentang penggunaan standard prestasi bagi menilai tahap para murid.00 petang. ………………………. Cikgu telah menerangkan tentang cara – cara penyediaan instrumen bagi menilai tahap penguasaan murid. Laporan disediakan oleh .. Kursus telah berjaya berakhir pada pukul 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.