Você está na página 1de 6

TREND

REPORT
2009

az communications
įžvalgiuosius ištemps
gerai šeriamas jautis
Jau praėjusių metų trend report‘e užsiminėme apie pasaulio vartotojų pasiruošimą
krizei ir kėlėme klausimą, ar lemta Lietuvoje įsitvirtinti situacijai, kai už kainą tam-
pa svarbesnė kokybė, tapatybė ir saviraiškos galimybė.
Dar vasaros viduryje išleidome patikslinantį raportą apie komunikacijos sprendimus atslen-
kant krizei. Šiandien krizės neigimo situacija jau spėjo virsti “atpirkimo ožio” pasiteisinimu,
kurį neretai lydi ir gerai neapgalvoti sprendimai.
Tačiau, kaip ir investavime, didžiausią žalą neša strateginio plano neturėjimas ir bandos
elgesys. Krizė – ne tik problema, bet ir galimybė, leidžianti perskirstyti svorio centrus, pers-
tumdyti pozicijas rinkoje.
Reikšmingų rezultatų gali tikėtis tik tie, kurie sugebėjo ir toliau sugebės neplaukti pasroviui
– neišlaidauti, kai visi taškosi pinigais ir neužsukti kranelių, kai visiems ištuštėja kišenės.
Tam neabejotinai pasitarnaus ir gebėjimas pasikinkyti tendencijas, kurių įžvalgomis ir nori-
me pasidalinti.

REPORT
TREND

2009

az communications
REPOR
TREND
marketinginė vs. korporatyvinė komunikacija

Ne vienerius metus Lietuvos kompanijose


dominavo marketinginiai tikslai, tačiau
korporatyvinė komunikacija pastaraisiais
metais rimtai stiprino savo pozicijas.

2009
Tos kompanijos, kurios nebematys prasmės toliau
investuoti į greitos tiesioginės grąžos neduodančią
korporatyvinę komunikaciją, praras įdirbį ir po krizės
pradės iš naujo, konkuruodamos dėl dėmesio su vi-
sais beatsigaunančiais.
Tos, kurios sukaupė reikiamą potencialą, bet iki šiol
jo neįdarbino korporatyvinėje komunikacijoje, turi
gerą šansą artimiausiais metais sustiprinti savo pozi-
cijas, pasitelkdamos ekspertiškumą, strategiškumą,
inovatyvumą.
Neverta užmiršti, kad korporatyvinė komunikacija
didina bendrovės atsparumą krizių padariniams,
o jų, tikėtina, bus daugiau: spaudimą jaučiantys
darbuotojai darys daugiau klaidų, o pripratę pirkti
ir dabar apriboti vartotojai taps nervingi – į neko-
kybišką produktą ar paslaugą nebus numota ranka
– šiuolaikiniai vartotojai žino ir kur, ir kaip paskleisti
anti-rekomendacijas.
Marketinginei komunikacijai teks neabe-
jotinai skatinti pardavimus, atsižvelgiant
į besikeičiančius vartotojų prioritetus.

kaina vs. kokybė


Ekonominio augimo pradžioje kompanijos iš inercijos vadovavosi kainos kriterijumi, kaip svar-
biausiu vartotojams. Tuo tarpu pirkimo bumas, ypač labiausiai augusių rinkų kompanijose,
atšipino atsakomybės ir pagarbos klientui jausmą.
Toks neigiamas įdirbis duos savo vaisius – ne visi vartotojai, pripratę prie gero, vėl puls prie
pigių prekių/paslaugų, tačiau dauguma už kainą pradės reikalauti kokybės ir kur kas aršiau ginti
savo teises, atsirevanšuodami už tą laiką, kai kompanijos leido sau tiesiog demonstuoti nepagrįs-
tą statusą ar tingėti.
Todėl visų pirkinių – ypač stambių –prioritetas – patikimumo, kokybės kontrolės ir garantijų
komunikacija. Paslaugos kokybei svorio gali suteikti ir aktuali bei novatoriška, tačiau nedaug
investicijų reikalaujanti pridėtinės vertės komunikacija.

az communications
internetas, internetas ir internetas
Internetu naudojasi jau kas antras Lietuvos gyventojas ir tai neabejotinai tie, kurių
perkamoji galia yra didesnė už likusiųjų. Ir šiandien klausimas ne „ar būti ten?“,
„ar nebūti?“, o kaip būti.
Pranešimų publikavimas naujienų portaluose jau dabar atstoja publikacijas ke-
liuose laikraščiuose. Internetinės terpės interaktyvumas nori nenori objektyvizuoja informaciją,
todėl „stumiama“ propagandinė, „achilo kulną“ turinti ar jautri interpretacijoms informacija gali
atnešti daugiau žalos, nei naudos.
Nekalbant apie diversifikuotus šaltinius – sukontroliuoti situaciją – kas, kur ir apie ką šneka
tampa pakankamai sudėtinga. Taigi pasaulinis tinklas formuoja naujus organizacijų komunika-
cijos įpročius, daugiau dėmesio skiriant stebėjimui, pasitelkiant naujausius programinius spren-
dimus, atidžiau ir kūrybiškiau parenkant komunikacijos laiką, kanalus, formą ir turinį.

ekologija, padedanti taupyti

TREND
Ekomada kainuoja brangiai, todėl ilgai-
niui gali tapti ne masiniu sąmoningumo
reiškiniu, o tik siauros grupės statuso
simboliu. Tuo tarpu jos atributai su-
lauks rimtesnės analizės ir kritikos – ar
viskas, kaip teigiama, iš tiesų yra žalia.

REPORT
Jei faktinis „žalumas“ nebus patvirtin-
tas, kentės ir gamintojo reputacija, ir
bendras ekoproduktų įvaizdis. “Ekoar-
kliukas“ bus naudingiausias tiek, kiek
masėms padės sutaupyti. Apskritai - tai

2009
puikus laikas taupiems/taupantiems
produktams, ypač jei jų pardavėjai
sugebės iliustratyviai palyginti, per kiek
laiko jų produktas atsipirks, lyginant su
įprastu.
Ekologija, siejama su produktų
sveikumu, puikiai pasiteisins
tiems, kam technologijos padės
didinti našumą, o ne kainas.

mainų rinkodara
Praėjusiais metais kalbėjome apie jungtinių projektų naudą, kurie leidžia išvengti „vienos įmo-
nės reklamos“ sindromo ir taupyti kaštus. Šiemet diržų susiveržimo kontekste galima apsieiti
ir be didelių investicijų į komunikacijos kanalus, tiesiog keičiantis galimybe efektyviai pasiekti
pirkėją per kitų rinkų dalyvius.
Jei galerijoje lankosi žmonės, investuojantys į prabangius paveikslus, tai kodėl jiems nepristatyti
prestižinių vynų, arba, jei kreipiasi perkantys butus, tai kodėl jiems nepasiūlyti baldų, ir t.t. Sim-
biotinių santykių kaštai gali būti nedideli, todėl belieka tik gerai parinkti laiką, apgalvoti turinį,
sukurti patrauklią formą bei vadovautis ne agresyviai besibraunančios reklamos, o permission
marketing principais.

az communications
gatavas vs. diy (do-it-yourself) edukacija valdo

„Kam mokėti, jei gali pasidaryti Tradicinė žiniasklaida šią funkciją nuo
pats“ idėja patraukli ne tik išlaidų savęs visapusiškai stūmė, neretai au-
mažinimo, bet ir priverstinio ar kodama vietą vienadieniams skanda-
pasirinkto gyvenimo tempo lėtini- lams. Tačiau šiandien korporatyviniam
mo, socialinio bendravimo aspektais. įvaizdžiui tai tampa kritiniu pranašumu
Nemaža dalis žmonių jau pavargo nuo nuola- – neveltui atsirado BMW remiamas
tinio bėgimo ir paviršutiniškumo, taigi mielai TED.com (Ideas worth spreading),
priims produktus/sprendimus, kurie padeda „Tele2” inovatyvaus ir veržlaus verslo
maloniai leisti laiką namuose arba savaran- iniciatyvos” seminarai, rengiami su
kiškai planuotis laisvalaikį. Aukščiau minėta “BILD”, lrytas.lt paskaitų ciklas, “Ren-
pridėtinė vertė gali slypėti atraktyviose ins- kuosi mokyti” ir pan. projektai.
trukcijose. Ivesticijos į edukaciją visada atsipiks
geriau, nei į vienadienes pramogas,
ypač jei pavyks jos suteikiamą naudą
susieti su organizacija.
vidinė komunikacija
Praėjo laikas, kai buvo galima ir verta varžy-
tis vis didesniais atlyginimais, premijomis ar
prabangiomis kelionėmis.
Dabartinis iššūkis – kaip pranešti darbuo-
tojams blogas žinias ir mobilizuoti likusius
kitomis, ne tokį greitą, bet ilgalaikį efektą

TREND
duodančiomis priemonėmis.

REPORT
2009

az communications
TREND
REPORT
2009
taigi mūsų linkėjimai
2009-iesiems
1. Suplanuokite vidinės komunikacijos kampaniją darbuotojų mobilizavimui –
be motyvuotų darbuotojų atsilaikyti bus sunkiau.

2. Kritiškai įvertinkite veiklos planus ir tai, kaip gerai žinote savo vartotojų poreikius
– šaudyti į tamsų mišką per didelė prabanga. Kokybiškas tikslinis tyrimas, jei ir nenu-
švies visos teritorijos, bent jau taps prožektoriumi, leidžiančiu tiksliau nusitaikyt.

3 .Atminkite, kad siekiant ilgalaikių tikslų būtina planuoti ne tik trumpalaikius, bet ir
ilgalaikius komunikacijos efektus.

4.
tui.
Netaupykite idėjoms, kurios leidžia išleisti tik tiek, kiek reikia planuojamam efek-

5. Pasirenkite galimoms krizėms – prevencija ir sklandi komunikacija krizės atveju su-


mažins neigiamus padarinius ilgajame periode.

6. Stabiliai ir užtikrintai kopkite komunikacijos laipteliais, kol vėl būsite ten, kur nori-
te. Pastangas vainikuojantis fejerverkas tik patvirtins, jog jums ne be pagrindo sekasi.

Gerų naujų.

az communications