Você está na página 1de 5

Amalan amalan di Bulan Rajab: Kitab Mukaasyafah Al-Quluub, Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al Ghozali

Published on June 14, 2010 in Bulan Rajab and Artikel Islam. Bersabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya di surga ada sungai yang disebut dengan rajab (isinya) lebih putih dari pada susu, dan lebih manis dari pada madu. Barangsiapa yang berpuasa sunnah satu hari pada bulan Rajab akan diberi minum oleh Allah dari sungai tersebut. (HR. Imam Baihaqi) Adapun puasa sunnah pada bula Rajab banyak hadits-hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melakukannya karena mempunyai nilai pahala ganda. Diriwayatkan oleh Tsauban bahwa ia pada suatu ketika berjalan bersama Rasul saw melewati suatu kuburan di mana Rasulullah saw berhenti sejenak dan menagis ter-sedu2. Kenapa enkau menangis ya Rasulullah? tanya Tsauban, lalu Rasulullah bersabda : Aku berdoa untuk mereka yang sedang disiksa kuburnya maka diringankanlah siksanya oleh Allah. Coba mereka berpuasa satu hari dan tidak tidur satu malam dalam bulan Rajab, mereka tidak akan disiksa dalam kuburnya. Dan bulan Rajab adalah bulan taubah, seorang ulama ahli hadits Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al Jardani Rohimahullah menerangkan dalam kitab hadits Misbahud-dholam bahwa : Diterangkan dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu, orang yang membaca :

Dibaca 70 x setiap bada isya atau waktu pagi dan sore bulan Rajab, Orang tersebut akan terhindar dari siksaan api neraka (dosa-dosanya diampuni oleh Allah) AMALAN-AMALAN DI BULAN RAJAB Di surga ada danau yang bernama Rajab. Airnya putih melebihi putihnya air susu, manis melebihi manisnya madu dan dinginnya melebihi salju. Barang siapa puasa sehari di bulan Rajab kelak Allah akan memberikan minuman daridanau Rajab. (Al-Hadits) Dari Abi Hurairah berkata ; Rasulullah Salallahu Alaihi wassalama bersabda ; Barang siapa puasa pada tanggal 27 Rajab Allah mencatatnya sebagaimana orang puasa 60 bulan. Dan ada awal hari bulan Rajab malaikat jibril turun kepada Nabi dengan risalah untuk isra bersama Nabi. Nabi bersabda Ingat bulan Rajab adalah bulannya Allah, barang siapa puasa

sehari dibulan Rajab dengan iman dan keikhlasan, maka akan mendapatkan keridhoan-Nya.(AlHadits) Barang siapa membaca

Setiap bada isya malam bulan Rajab, maka tidak akan tersentuh kulitnya oleh api neraka (AlHadits) Barang siapa membaca

Dibaca diantara dua khutbah hari Jumat Akhir bulan Rojab, maka dimudahkan rizqinya dan dicukupi segala kebutuhanya (Qaul Ulama) Sumber: Kitab Mukaasyafah Al-Quluub, Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al Ghozali

Keutamaan Bulan Rajab


Posted on Juni 14, 2010 by binamuslim

12 Votes

Bulan Rajab adalah salah satu bulan-bulan haram yang tersendiri dan tidak berkumpul dengan bulanbulan Haram lainnya. Lain dengan ketiga Bulan-Bulan Haram lainnya. Karena bulan-bulan Haram lainnya terletak Berurutan, yaitu: Dzulqadah, Dzulhijjah dan Muharram.

Ada beberapa Hadist yang berbicara tentang keutamaan bulan ini, diantaranya adalah sebagai berikut: : :

Artinya: Dari Abu Bakrah RA, dari Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya di hari dimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi , satu tahun ada dua belas bulan , disitu terdapat empat bulan yang di haramkan Allah SWT, tiga bulan berturut-turut: Dzulqadah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah bulan mudhar yang terletak antara Jumadil akhir dan Syaban. Maksud dari Hadist ini adalah membatalkan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan mengganti sebagian bulan Haram dengan bulan lainnya atau yang disebut dengan Annasi. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Quran:
( 63 : [ )

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam ketetapan Allah SWT , diwaktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat yang haram, itulah ketetapan agama yang lurus maka janganlah kamu menganiaya diri kamudalam bulan yang empat itu .QS At-taubah : 36. Dalam ayat ini Allah SWT telah memberi tahu bahwa sejak bumi dan langit diciptakan dan juga malam dan siang berputar pada porosnya, dan menciptakan apa yang ada di langit seperti matahari, bulan dan bintang, dan menjadikan matahari dan bulan bertasbih pada porosnya, maka terjadilah dari itu petangnya malam hari dan putihnya siang hari, maka dari waktu itulah Allah SWT menjadikan setahun adalah dua belas Bulan sesuai dengan terbitnya bulan. Setahun menurut syariat islam dihitung sesuai perputaran bulan dan terbitnya, bukan sesuai dengan perputaran matahari seperti yang dilakukan oleh Ahli kitab. Allah menjadikan dari bulanbulan ini empat yang diharamkan. Tiga diantaranya berurutan yaitu : Dzulhiqadah, Dzulhijjah, dan Muharram. Rajab merupakan salah satu bulan yang diharamkan Allah yang tersendiri.
( : ) ( : : ) .

Dari Ibnu Abbas RA, dalam sabda Allah Inna Iddata assyuhuuri indAllahiJanganlah kalian menganiaya diri sendiri disemua bulan-bulan ini, khususnya di empat bulan yang diharamkan Allah ini, AllahSWT telah menjadikannya haram, dan telah besar kehormatannya,

dan menjadikan dosa-dosa di bulan ini lebih besar, dan amalsaleh di bulan ini lebih banyak pahalanya. Bulan ini adalah bulan yang sangatlah muliya, Ibadah di bulan ini sangat dianjurkan karena mempunyai pahala yang sangatlah besar. Khususnya berpuasa dan Istighfar di bulan ini juga taubat dari berbagai kehilafan. di malam pertama di bulan ini doa-doa terijabahi maka disunahkanlah berdoa, Rasulullah SAW bersabda:
: (( : ))

Artinya: Ada Lima malam dimana doa-doa di situ tidak ditolak: malam pertama di bulan Rajab, malam Nisfu Syaban, malam jumat, malam Idul fitri, malam idhul adha. Nama-nama Bulan Rajab. Salah satu dari ciri-ciri bulan Rajab ini adalah, bahwa bulan ini mempunyai nama yang sangat banyak. Sebagian ulama berkata bahwa bulan ini mempunyai empat belas nama yaitu: Bulan Allah , Rajab, Rajab mudhar, Munshilul asinnah, Al-Asham, Al-ashab, Munaffis, Muthahhir, Mualla, Muqiim, Harim, Muqasyqisy, Mubarri, Fardun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Rajab mempunyai tujuhbelas nama seperti yang diatas ditambah dengan: Rajam, Munshillul Alat, dan Munziul Asinnah. Bulan Rajab dinamakan bulan Al Asham karena disitu tidak terdengar suara pedang. karena peperangan diharamkan di bulan ini. Baik dizaman Jahiliyah dahulu atau setelah datang masa kenabian .
: :

Artinya: Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Rajab Adalah bulan Allah SW , dan disebut dengan Al-Ashamm, kaum jahiliyah dahulu kala ketika memasuki bulan Rajab memogokkan pedang-pedang mereka dan meletakkannya (meninggalkan peperangan), sehingga orang-orangpun memberi keamanan dan jalan pun tampak aman, dan mereka tidak takut kepada yang lain sampai bulan ini habis. Selain itu juga dinamakan Al-Ashab karena disitu dituangkan segala Rahmat kepada orangorang yang bertaubat, mengalir cahaya-cahaya kepada seluruh alam. Dinamakan dengan Rajam karena dibulan ini semua syetan diRajam oleh para malaikat agar tidak mengganggu para wali dan orang-orang Shaleh. Rasulullah SAWbersabda :
.

Artinya: Rajab adalah bulan Allah SWT, dan Syaban Adalah bulan ku, sedangkan Ramadhan adalah bulan umatku.

: : :

Artinya: Anas bin malik mengatakan: Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya di Surga terdapat sungai yang disebut dengan Rajab, warnanya lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu, barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari sungai itu.
: :

Dari Anas bin malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda : Bulan yang paling dipilih oleh Allah SWT adalah bulan Rajab, dia adalah bulan Allah SWT, barang siapa mengagungkan bulan inimaka telah mengagungkan perkara Allah SWT, dan barang siapa yang mengagungkan perkara Allah SWT maka akan dimasukkan di Surga Naim, dan diwajibkan untuk diberikan ridho Allah SWT yang paling besar, dan bulan Syaban adalah bulan bulanku(bulan Rasulullah), barang siapa mengagungkan bulan ini maka telah menggungkan perkaraku, dan barang siapa mengagungkan perkaraku maka aku adalah sebagai pahala baginya dan juga sebagai simpanan pahala di hari kiyamat nanti, sedangkan bulan Ramadhan adalah bulan umatku, barang siapa yang mengagungkan bulan Ramadhan serta mengagungkan kehormatanya dan tidak menghinanya sehingga berpuasa pada siang harinya serta mendirikan malamnya, dan menjaga perbuatanya maka akan keluar dari bulan ini dalam keadaan tanpa membawa dosa yang diminta oleh Allah SWT . Para Ulama mengatakan : Rajab adalah bulan istighfar, dan Syaban adalah bulan shalawat atas Nabi SAW, dan bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Wahab bin Munabbah RA berkata: Semua sungai yang ada didunia ini mengunjungi Air Zamzam, untuk memuliyakan bulan ini (yakni bulan Rajab).