Você está na página 1de 2

UNIT PENDIDIKAN JASMANI INSTITUT PERGURUAN TUN HUSSEIN ONN BATU PAHAT, JOHOR ANATOMI DAN FISIOLOGI MAKMAL

1 (SISTEM SARAF) NAMA; 1. MUHAMMAD HAFIZI BIN ABD HALIM 2. MUHAMMAD AKMAL BIN ZAWI 3. AMIR ZAINUDDIN BIN A. RAZAK 4. MUHAMMAD AZIZI BIN ABU KASSAIM Arahan; Pilih satu jenis permainan dan menyenaraikan sepuluh aktiviti kemahiran yang terdapat dalam permainan tersebut dan nyatakan laluan impuls bagi setiap aktiviti/kemahiran tersebut. Permainan : BOLA BALING Bil. 1. Aktiviti / Kemahiran Melantun Bola Laluan Impuls Eye (Receptor) Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Flexors & Extensors Of Hand & Finger (Effector) Eye (Receptor) Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Deltoid & Bicep (Effector) Eye (Receptor) & Skin Sensory Nerve Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Metacarpals, Bicep, Triceps (Effector) Eye (Receptor) Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Hamstrings, Gastrocnemius, Soleus (Effector) Eye (Receptor) Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Bicep, Deltoid, Trapezius, (Effector) Eye (Receptor) Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Menepis Bola Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Deltoid, Brachioradialis, Flexo And Extensor Carpiradialis/Carpiulnaris (Effector) Eye Receptor Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Hamstring, Gastrocnemius, Soleus (Effector) OPSYEN: RBT 1

2.

Menghantar Bola

3.

Menerima Bola

4.

Berlari

5.

Merejam Bola Ke Arah Gol

6.

7.

Melompat

Eye Receptor Oculomotor Nerve Optic Nerve Ensefalon 8. Merampas Bola Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Flexor And Extensor Of Hand And Fingers, Biceps And Triceps, (Effector) Skin (Receptor) Sensory Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Spinal Cord Nerve Motor Nerve Palmaris Brevis (Effector) Ear (Receptor) Vestibulocochlear Nerve Ensefalon Nerve Medulla Nerve Accessory Nerve And Hypoglossal Nerve Tongue And Trachea (Effector)

9.

Memegang Bola

10.

Refleksi Dengan Rakan Pasukan