Você está na página 1de 13

NAMA AHLI KUMPULAN ;

LIYANA HASSAN[LB110394]

HAJARIAH ABD HALIM[LB110448]


MARZUAN EDZRIN MARZUKI[LB110384] AZILA AMRAN [LB110376]

NOOR AINI ROZALI [LB110366]


SHAZANA AIMY REHAN [LB110374]

PERUBAHAN SEMASA YANG MEMPENGARUHI KURIKULUM


KEPERLUAN NEGARA INTEGRASI NASIONAL
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN GLOBAL

ANALISIS DARI ASPEK


SOSIAL EKONOMI
TARAF HIDUP

POLITIK
IDEALOGI

TEKNOLOGI

KEMAHIRAN

SUMBER

PENDEKATAN BARU

TEKNOLOGI
PENINGKATAN DAN PENAMBAHAN PENGUNAAN
KEBERKESANAN ICT TEKNOLOGI BARU

PERSAINGAN TEKNOLOGI KEPANTASAN PENDEDAHAN

ANALISIS KEPERLUAN UNTUK PEMBAGUNAN KOKURIKULUM

SOSIAL

FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL


MASALAH SOSIAL MURID PENAGIHAN DADAH
MINUM MINUMAN KERAS

MEROKOK PERGAULAN BEBAS MENCURI MEROMPAK

Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan

KEHENDAK MASYARAKAT
Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. CONTOH:
MASYARAKAT INDUSTRI PENDIDIKAN HARUS MEMPUNYAI STRATEGI TERHADAP CIRI-CIRI EKONOMI, POLITIK, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT TERSEBUT MASYARAKAT PERTANIAN
MEMPELAJARI KEMAHIRANKEMAHIRAN ASAS SEPERTI MEMBACA, MENULIS DAN MENGIRA SERTA TEKNIK-TEKNIK ASAS UNTUK MENYERTAI KEHIDUPAN SESUATU MASYARAKAT, DAN LAIN-LAIN YANG DIFIKIRKAN PERLU.

FAKTOR MURID , KEHENDAK , DAN KEPERLUAN MASYARAKAT


1. Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. 1. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial

2. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut.

EKONOMI
KEWANGAN

Analisa Keperluan Dalam Pembentukan Kurikulum

SUMBER - SASARAN
Kerajaan - Sekolah harian - Sekolah berasrama penuh - Sekolah bestari - Sekolah permata - IPTA Swasta Orang persendirian - Sekolah persendirian - Kolej swasta - IPTS

Analisa Keperluan Dalam Pembentukan Kurikulum

TUJUAN

Modal

Modul

Aktiviti

Infrastruktur / Kemudahan

Analisa Keperluan Dalam Pembentukan Kurikulum