ISI KANDUNGAN Bil 1 1 2 Tajuk 5 Sumber Miskonsepsi Pelajar Di dalam Sains Pengenalan Definisi Miskonsepsi Maksud Miskonsepsi Dalam

Sains 4 • Cara – cara Mengenalpasti Miskonsepsi Dalam Sains • Cara Mengatasi Miskonsepsi Pelajar • Strategi – strategi Mengatasi Miskonsepsi • Kesan – kesan Miskonsepsi Terhadap Pembelajaran Sains Kanak –kanak 5 6 7 8 Miskonsepsi Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Penutup Bibliografi Lampiran 17 - 20 21 - 22 23 30 7–8 8 – 15 15 – 16 1-2 3 4 5–7 Muka surat