Teka Sííang Kata Zaman Prase|arah

1
13
10
6
11
7
4
3
5
8
2
9
14
12
Across
4 Sebeíum se|arah atau
sebeíum wu|udnya tuíísan
7 Zaman terawaí daíam
zaman prase|arah
10 Dígunakan daíam
pengebumían Zaman
Logam
11 Artífak tembíkar (Neoíítík)
dan kapak gangsa dan
acuannya (Logam) dítemuí
dí síní
13 Mata íembíng dan kapak
dí|umpaí dí síní
14 Saíah satu nama tempat dí
Víetnam
Down
1 Tapak penemuan Manusía
Perak yang díkebumíkan
dengan kakí teríípat
2 Saíah satu íokasí Paíeoíítík dí
Sabah
3 Saíah satu kegíatan ekonomí
yang dí|aíankan bermuía
Zaman Neoíítík íaíah
___________ secara tukar
barang.
5 Kepercayaan bahawa setíap
benda sepertí batu dan pokok
mempunyaí semangat orang
matí
6 Dígunakan untuk memotong
dan meraut.
8 Dícípta oíeh orang Neoíítík
dengan tanah ííat
9 Dígunakan untuk menggaíí
tanah dan mengetam kayu
12 Aíat íogam díhasííkan
darípada ______ dan besí

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.