P. 1
Model Soalan 1_Bhgn Aedu3105

Model Soalan 1_Bhgn Aedu3105

|Views: 12|Likes:
Publicado porazzahh

More info:

Published by: azzahh on Mar 24, 2013
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A.4 B. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. Tulis terus C. Mudah dikendalikan dan agak ringan B. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D. Tindan tindih 14. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Aras input yang tidak terlalu rendah C. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C. slaid/ pita D. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. Kawalan Shutter (Shutter release) C. Kawalan Fokus B. B. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. Kawalan Apertur (Aperture control) D. Berperingkat D. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A. f/16 11. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. carta B. II.0 C. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15. Merujuk pada Gambar 3di bawah. Di dalam pengkalan data. Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. f/2. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. D. f/5. Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. Untuk mencapai tujuan tersebut. setiap rekod adalah unik. alatan mudah alih 10. I.6 D. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. Masking B. III dan IV sahaja 9. Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A. C. Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. video C.D. f/1. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A.

Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. tekan CTRL dan heret tetikus C. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. C. D. klik dan heret tetikus D. Klik gambar. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. @ Β. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. . Tunjuk penjuru gambar. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. ® ∆. [2 markah] 3. Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas. B. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. ™ BAHAGIAN B 1. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. Berikut adalah lambang hak cipta A. Klik gambar. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. © Χ. Table Form Query Primary Key 18. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut.A.

[6 markah] 4. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. [10 markah] 3. [10 markah] (b) Sebagai juru audio. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [10 markah] 2. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. [6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1. [10 markah] .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->