Aktiviti 1

Candle Activity
Bahan:

Lilin
Pemetik Api

Buat pemerhatian kualitatif dan ukuran kuantitatif ke atas sebatang lilin sebelum dan selepas ia
dibakar selama dua minit. Tegakkan lilin tersebut menggunakan plastisin.
Pemerhatian Kualitatif
Sebelum pembakaran : _____________________________________________
Semasa pembakaran : ______________________________________________
Selepas pembakaran : ______________________________________________
Pemerhatian Kuantitatif
Parameter

Sebelum pembakaran

Selepas pembakaran

Apakah perbezaan di antara kedua-dua jenis pemerhatian di atas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pemerhatian yang manakah lebih sesuai digunakan sebagai pemerhatian saintifik? Mengapa?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Perubahan juga penting diambilkira semasa membuat pemerhatian kualitatif atau kuantitatif.
Apakah perubahan kualitatif dan kuantitatif yang diperhatikan dalam aktiviti ini?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________