PENGURUSAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN

PJM3112

ISI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. KANDUNGAN HALAMAN PENGAKUAN PROFIL PENGHARGAAN PENDAHULUAN PERMAINAN TRADISIONAL LAPORAN MUKA SURAT

PERMAINAN TRADISIONAL – “KONDA-KONDI”

Jika kayu itu masuk ke dalam lubang atau pun terkena kayu panjang yang diletakkan melintang tadi. diletakkan ahli pasukan semula lawan melintang lubang sementara hendaklah cuba menyambut kayu pendek yang dikuis oleh pemain itu sebelum jatuh ke tanah. . NAMA AHLI Aaron Jim Jr James Nur Farhana Binti Sairin Kartika Binti Aron 2. Satu jarak kayu panjang dikira satu mata. Permainan akan diambil alih pula oleh pasukan lawan. Permainan Pertama Pemain pertama memulakan permainan dengan meletakkan kayu pendek melintang lubang. Jika pasukan lawan berjaya berbuat demikian. pemain tersebut boleh mendapatkan mata dengan mengira jarak kayu itu jatuh dari lubang. setelah itu kayu panjang itu. Permainan Kedua Pemain tadi akan mengambil kayu pendek dan melambungkan ke udara. Dia diberi peluang sebanyak tiga kali jika pukulan pertama atau keduanya tidak kuat.PENGURUSAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN PJM3112 1. tetapi jika pasukan lawan gagal menyambutnya. mana-mana ahli hendaklah membalingkan kayu pendek masuk ke dalam lubang ataupun mengena kayu panjang. ALATAN PERMAINAN Kayu panjang 30cm x1 Kayu pendek 15cm x1 1. semua pemain daripada kumpulan yang sedang bermain itu dikira mati. Sebaliknya. Undian secara 'wan to dan som' dijalankan bagi 3. CARA BERMAIN membentuk pasukan menetapkan pasukan mana yang harus memainkan terlebih dahulu. kemudian memukulnya kuat dengan kayu panjang. kayu panjang digunakan untuk menguis kayu pendek itu supaya melambung ke udara. jika kayu yang dibaling oleh pemain lawan itu tidak mengenai lubang atau kayu panjang itu. cuma pemain itu sahaja yang dikira mati.

iaitu mengiranya dengan menggunakan kayu panjang. Mata yang diperoleh dicampur dengan mata daripada langkah pertama tadi. Pemain tadi boleh mendapat mata. Permainan Ketiga Seterusnya. PERATURAN MARKAH PEMENANG PELAN/KAWASAN PERMAINAN . Pemain menyandarkan kayu pendek di tepi lubang. Pemain itu hendaklah bersedia untuk memukul kayu pendek itu sebelum jatuh ke tanah. Tempat kayu pendek itu jatuh dikira mata.PENGURUSAN & PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN PJM3112 Sekali bagi pemain lawan cuba menyambut jika tidak berjaya. kemudian mengetuk hujung kayu pendek itu dengan kayu panjang. kayu pendek akan melentik ke udara. Jika pukulan dibuat dengan baik. kiraan mata tetap sama seperti sebelumnya. pemain beralih kepada langkah ketiga yang dipanggil patuk ular. dengan menggunakan kayu panjang. dengan kiraan yang sama. Pasukan yang mempunyai mata tertinggi memenangi perlawanan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful