Você está na página 1de 1

Senarai Kandungan Fail Peka

A. FAIL KETUA PENTAKSIR SEKOLAH Surat Pekeliling Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Surat lantikan Ketua Pentaksir Sekolah/ Pentaksir Sekolah Senarai JK PEKA Minit Mesyuarat PEKA Jadual Peraturan Penskoran mengikut matapelajaran Jadual Kerja Pentaksiran - lengkap mengikut tingkatan (Suggested activity) Borang Gred Induk (MSF) 1 helai Senarai Semak Penyelarasan (BSP) Kertas Minit Borang Maklumat Pentaksiran (BMP) B. FAIL GURU KELAS ( SETIAP KELAS)

Senarai nama murid Borang skor Individu (ISF) 1 salinan/murid Borang Gred Induk (MSF) Borang Maklumat Pentaksiran (BMP) Surat pelantikan Jadual Peraturan Penskoran Suggested activity

C. FAIL/PORTFOLIO MURID

Borang Penyerahan Evidens Borang Pergerakan Evidens Borang Skor Individu (ISF) Evidens