Você está na página 1de 1

NAMA SEKOLAH: NAMA PENYELIDIK: TAJUK KAJIAN: KEBERKESANAN PENGGUNAAN PETA MINDA DALAM P & P.

REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG LALU APABILA DIPERHATIKAN DALAM PEMBELAJARAN PADA TAHUN-TAHUN YANG LALU DIDAPATI HAMPIR KESELURUHAN PELAJAR DI DALAM KELAS TIDAK DAPAT MEMAHAMI SEPENUHNYA APA YANG DIAJAR. DITAMBAH PULA DENGAN SUBJEK SAINS TULEN YANG AGAK SUKAR UNTUK DIFAHAMI IAITU SUBJEK KIMIA. OLEH HAL YANG DEMIKIAN, SAYA MENDAPAT IDEA BAGAIMANA TEKNIK YANG PALING SESUAI UNTUK MENYELESAIKAN MASLAH INI KEPRIHATINAN YANG DIKAJI

OBJEKTIF KAJIAN

KUMPULAN SASARAN

TINDAKAN YANG DICADANGKAN

BAHAN KAJIAN TINDAKAN