Você está na página 1de 1

PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PENGAJIAN UNTUK PROGRAM HLP DAN CBBP TB PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI

2014
Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Pengenalan Penyataan Masalah Latar belakang kajian Tujuan / Objektif Persoalan Kajian Metodologi Rangka Jadual Kerja Kepentingan Kajian Rujukan