Você está na página 1de 3

LAMPIRAN A6 SENARAI BIDANG HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) - AM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERINGKAT SARJANA DALAM NEGARA 2014

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 KOD LD_B276 Analisis Dasar Pendidikan LD_B170 Bimbingan dan Kaunseling LD_B167 Kepimpinan Instruksional LD_B178 Kurikulum dan Pengajaran(Curriculum And Instruction) LD_B270 Multimedia Kreatif LD_B316 Pembangunan Sistem Maklumat Pendidikan LD_B331 Pembangunan Sumber Manusia LD_B34 Pendidikan Alam Sekitar BIDANG KURSUS

LD_B329 Pendidikan Awal Kanak-Kanak /Prasekolah LD_B301 Pendidikan Drama dan Teater LD_B302 Pendidikan Jasmani & Kesihatan LD_B24 Pendidikan Keusahawanan

LD_B326 Pendidikan Khas : Psikologi Pendidikan Khas LD_B263 Pendidikan Khas: Occupational Therapy LD_B102 Pendidikan Khas: Pendidikan Awal Kanak-kanak/ Prasekolah LD_B333 Pendidikan Khas: Pendidikan Intervensi Awal LD_B259 Pendidikan Khas: Rekabentuk Pengajaran & Pembelajaran LD_B299 Pendidikan Khas: Terapi Pertuturan LD_B68 Pendidikan Moral

LD_B317 Pendidikan Sains Perpustakaan & Maklumat LD_B101 Pendidikan Seni dan Rekabentuk LD_B143 Pendidikan Teknik dan Vokasional LD_B63 Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)

LD_B305 Pengajian Bahasa Arab LD_B91 Pengajian Bahasa Cina

LD_B238 Pengajian Bahasa Inggeris LD_B328 Pengajian Bahasa Jepun LD_B61 Pengajian Bahasa Melayu

Page 1 of 3

LAMPIRAN A6 SENARAI BIDANG HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) - AM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERINGKAT SARJANA DALAM NEGARA 2014 BIL. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 KOD LD_B92 Pengajian Bahasa Tamil BIDANG KURSUS

LD_B266 Pengajian Kejuruteraan (Awam) LD_B267 Pengajian Kejuruteraan (Elektrik & Elektronik) LD_B269 Pengajian Kejuruteraan (Mekanikal) LD_B295 Pengajian Kurikulum dan Pengajaran LD_B256 Pengajian Perdagangan dan Perniagaan LD_B16 Pengajian Sains Sukan

LD_B308 Pengajian Sains Sukan (Kejurulatihan Sukan) LD_B307 Pengajian Sains Sukan (Psikologi Sukan) LD_B253 Pengajian Seni Halus LD_B337 Pengajian Teknik dan Vokasional LD_B306 Pengajian Teknologi Makanan LD_B243 Pengajian/ Pendidikan Al-Quran dan Hadis LD_B313 Pengajian/ Pendidikan Matematik LD_B252 Pengajian/ Pendidikan Seni dan Rekabentuk LD_B242 Pengajian/Pendidikan Al-Quran (Taranum & Qiraat) LD_B334 Pengajian/Pendidikan Biologi LD_B247 Pengajian/Pendidikan Bioteknologi LD_B248 Pengajian/Pendidikan Ekonomi LD_B314 Pengajian/Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) LD_B312 Pengajian/Pendidikan Fizik LD_B335 Pengajian/Pendidikan Geografi LD_B241 Pengajian/Pendidikan Islam LD_B244 Pengajian/Pendidikan Islam (Dakwah dan Kepimpinan) LD_B311 Pengajian/Pendidikan Kimia LD_B133 Pengajian/Pendidikan Pengurusan Perniagaan LD_B250 Pengajian/Pendidikan Perakaunan LD_B315 Pengajian/Pendidikan Sejarah

Page 2 of 3

LAMPIRAN A6 SENARAI BIDANG HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) - AM PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PERINGKAT SARJANA DALAM NEGARA 2014 BIL. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 KOD LD_B14 BIDANG KURSUS Pengajian/Pendidikan Syariah

LD_B181 Pengajian/Pendidikan Tamadun Islam LD_B327 Pengajian/Pendidikan Tasawwur Islam LD_B13 Pengajian/Pendidikan Usuluddin

LD_B275 Pengaturcaraan Komputer (Computer Programming) LD_B236 Pengembangan Kurikulum LD_B49 Pengujian Dan Pengukuran Pendidikan

LD_B232 Pengurusan Pendidikan (KoKurikulum) LD_B293 Pengurusan Pendidikan (Pemantauan, Penyeliaan & Penaziran) LD_B140 Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional LD_B292 Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan LD_B291 Pengurusan Sukan LD_B29 Pengurusan/Pentadbiran Pendidikan

LD_B324 Penilaian Pendidikan (Kurikulum) LD_B325 Penilaian Pendidikan (Program) LD_B322 Penyelidikan Pendidikan LD_B187 Penyelidikan Pendidikan (Kajian Tindakan) LD_B323 Penyelidikan Pendidikan (Teknik dan Vokasional) LD_B02 Perancangan Pendidikan

LD_B235 Perancangan Pendidikan Teknik dan Vokasional LD_B294 Perkembangan Kurikulum (Pendidikan Khas) LD_B237 Perkembangan Kurikulum (Teknik dan Vokasional) LD_B67 LD_B96 Psikologi Pendidikan Sosiologi Pendidikan

LD_B272 Teknologi Maklumat LD_B321 Teknologi Pendidikan(Pendidikan Khas)

Page 3 of 3