Tema: Pembinaan jati diri manusia yang baik dan berguna kepada bangsa dan negara.

Persoalan; 1. Sifat-sifat murni yang perlu dimilki oleh setiap rakyat demi kesejahteraan negara 2. Stail kepimpinan yang mampu mempengaruhi gaya kerja rakyat. 3. Tanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. 4. Ketinggian peribadi sangat penting semasa melaksanakn tugas.

5. Kepentingan pengurusan masa yang cekap semasa bekerja. 6. Keperluan budaya kreatif untuk mengembangkan bakat dan potensi bekerja.

Nilai 1. Menghargai masa 2. Ketekunan dan kegigihan 3. Kesederhanaan 4. Kebijaksanaan
5. Berhemah tinggi 6. Amanah/kejujuran 7. Baik hati 8. Bertimbang rasa 9. Bersimpati

10. Ketegasan 11. Kebijaksaan 12. Kesabaran

1. PENGAJARAN 1. Kita hendaklah mengghargai masa 2. Jangan bertangguh melaksanakan kerja 3. Kita hendaklah tekun dan gigih bekerja 4. Kita perlu ada perasaan suka bekerja agar sentiasa ceria di temapat kerja 5. Hendaklah mengamalkan kesedehanaan dalam hiudp 6. Hendaklah bijak membuat keputusan 7. Sentiasa ada perasaan baik hati, bertimbang rasa 8. Kita hendaklah menunjukkan contoh yang baik semasa bekerja 9. Kita hendaklah sabar dan sentiasa bertenang apabila berhadapan dengan masalah. 10. Jangan menyembunyikan bakat dan kebolehan yang ada 11. Kita hendaklah berani menonjolkan kebolehan diri. 12. Kita perlu kreatif agar kebolehan terserlah kebolehan diri. 13. Kita hendaklah berhemat apabila berbelanja agar tidak berlaku pembaziran.

Soalan; Nyata nilai-nilai murni yang terdapat dalam gurindam di atas. Pada pendapat anda, mengapakah pemimpin perlu menunjukkan contoh yang baik semasa bekerja? Huraikan tiga pengajaran yang terdapat dalam gurindam di atas. Berikan maksud a. Rangkap 1

b. Rangkap 2 c. Rangkap 5