Você está na página 1de 1

1.

0 Hadiah : Hadiah disediakan mengikut kategori seperti berikut: Kategori Tahun 1-2 3-4 5-6 Jumlah

Cemerlang
3 3 3 9

Baik
5 5 5 15

Saguhati 1 Saguhati 2
8 8 8 24 8 8 8 24

Jumlah
24

24 24
72

2.0 ANGGARAN PERBELANJAAN : Lampiran A: Perbelanjaan Peralatan: BIL 1 2 3 Item Kertas Lukisan Warna Berus Warna Bilangan 100 keping 70 kotak 70 batang JUMLAH Harga 4.50 5.00 2.00 Jumlah 450.00 350.00 140.00 940.00

Lampiran B: Perbelanjaan Hadiah No 1 Hadiah Item Hadiah cemerlang Hadiah Baik Harga 15 12 Unit 9 15 Jumlah Jumlah 135.00 180.00 315.00

Jumlah Keseluruhan: RM1255.00