Você está na página 1de 15

Az als vgtag izmai

Izomtanalsvgtag, has, ht s fej izmai

cs cspizmok, comb izmai, lbsz bszr izmai, lb izmai.

A cspizmok
Bels cs cspizmok
z

Bels cspizmok
Cs Csphorpasz izom (m. iliopsoas ) ered ereds
z

ered ereds:
a cs csplap lapt bels felsz felsznn, valamint az gy gykcsigoly kcsigolykon,

a cs csplap lapt bels felsz felsznn, valamint az gy gykcsigoly kcsigolykon combcsont kistompora (trochanter minor) cs cspiz izlet hajl hajltsa rgz gztett als alsvgatg eset esetn t trzs hajl hajltsa

tapad tapads
combcsonton

tapad tapads
z

z z z

cs csphorpasz izom (m. iliopsoas), krtek rtekp izom (m. piriformis) bels elfed izom (m. obturator internus).

mkds
z z

Bels cspizmok
Krtek rtekp izom ered ereds
z

Bels cspizmok

Bels elfed izom (m. obutaror internus) ered ereds


z

keresztcsont bels felsz felsznn


tapad tapads
z

az elfedett ny nyls (foramen obturatum) bels keret keretn s az azt bor bort membr membrnon combcsont nagy tompor tomporn ( trochanter major) cs cspt kifel kifel forgatja

tapad tapads
z

combcsont nagy tompor tomporn (trochanter major) cs cspiz izletet t tvol voltja

mkds
z

mkds
z

A cspizmok

Kls cs cspizmok ered ereds:


z

medencecsont k kls felsz felsznn, valamint a keresztcsonton, combcsonton ll lls, j jrs

tapad tapads
z

mkds
z

nagy farizom (m. gluteus maximus); kzps farizom (m. gluteus medius); kis farizom (m. gluteus minimus) combp combplya fesz feszt izom (m. tensor fasciae latae) ngysz gyszg combizom (m. quadratus femoris) kls elfed izom (m. obturator externus)

Kls cspizmok
Nagy farizom (m. gluteus maximus) ered ereds
z

cs csptny nyr k kls felsz felszne comcsont proxim proximlis v vge cs cspzlet fesz feszts

tapad tapads
z

mkds
z

Kls cspizmok
Kzps farizom (m. gluteus medius); ered ereds
z

Kls cspizmok
Kis farizom (m. gluteus minimus) ered ereds
z

cs csptny nyr k kls felsz felszne comcsont nagy tompor tomporn (trochanter major) cs cspzletet t tvol voltja ki s be forgatja

tapad tapads
z

cs csptny nyr k kls felsz felszne combcsont nagy tompor tomporn cs cspzlet t tvol voltsa befel befel forgat forgatsa

tapad tapads
z

mkds
z z

mkds
z z

Kls cspizmok

Kls cspizmok
Ngysz gyszg combizom (m. quadratus

Combp Combplya fesz feszt izom (m. tensor fasciae latae) ered ereds
z

el ells fels cs csptvisen combp combplya megersdsben, s spcsonton cs cspzlet hajl hajltja trd fesz fesztje

femoris) ered ereds


z

tapad tapads
z

lgum gumn (tuber ischiadicum) comb h hts ts oldal oldaln, a tomporok k kzti len combot kifel kifel forgatja

tapad tapads
z

mkds
z z

mkds
z

Kls cspizmok
Kls elfed izom (m. obturator

externus) ered ereds


z

elfedett ny nyls k kls keret keretn, s a membr membrnon combcsont nagytompor rk rkban (fossa trochanterica) combot kifel kifel rot rotlja

tapad tapads
z

mkds
z

A comb izmai
Trdfesz rdfesztk
z z

ell tal tallhat lhatk combizomzat legnagyobb t tmeg megt alkotj alkotjk htul tal tallhat lhatk lgum gumrl erednek medi medilisan, bels oldalon tal tallhat lhatk szem szemremcsontr remcsontrl erednek

Trdhajl rdhajltk
z z

Combk Combkzel zeltk


z z

A comb izmaiFesztizmok

A comb izmaiFesztizmok
Szab Szabizom (m. sartorius) ered ereds
z

Ngyfej combfesz combfeszizom (m. quadriceps femoris) ered ereds


z z

combcsonton el ells als als cs csptvisen kzs nba megy t, a patell patelln kereszt keresztl a s spcsont proximalis epiphysis epiphysisn lev rdess rdessgen (tuberositas tibiae) tapad trdet fesz feszti

el ells fels cs csptvis spcsont proxim proximlis v vgnek medi medilis ln cs cspt, t trdet hajl hajltja jrs lengfzis zisban

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z

mkds
z z

A comb izmaiHajltizmok

A comb izmaiHajltizmok

Ktfej combhajl combhajlt izom (m. biceps femoris) ered ereds


z z

Flinas izom (m. semitendinosus) ered ereds


z

hossz hossz feje az lgum gumrl rvid feje a combcsont h htuls tuls felsz felsznn sz szrkapocscsont fejecs fejecsn

lgum gumn spcsont proxim proximlis v vgnek medi medilis rdess rdessgn (pes anserinus) trhajl rhajltsa behajl behajltott t trd mellett l lbsz bszrat befel befel forgatja

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z z

mkds
z z

trhajl rhajlts behjl behjltott t trd eset esetn l lbsz bszrat kifel kifel ford fordtja

A comb izmaiHajltizmok

Flh lhrty rtys izom (m. semimembranosus) ered ereds


z

lgum gumn spcsont medi medilis b btyke trhajl rhajltsa behajl behajltott t trd mellett l lbsz bszrat befel befel forgatja

tapad tapads
z

mkds
z z

A comb izmaiKzeltk
Fsizom (m. pectineus) ered ereds
z

szem szemrem f fsn (pecten ossis pubis) combcsonton kzel zelti a combot hajl hajltja a cs cspt kism kismrt rtkben kifel kifel forgatja a csipt

tapad tapads
z

mkds
z z z

A comb izmaiKzeltk
Rvid combk combkzel zelt izom (m. adductor

A comb izmaiKzeltk
Hossz Hossz combk combkzel zelt izom (m.

brevis) ered ereds


z

adductor longus) ered ereds


z

szem szemremcsont als als gn combcsont fels harmad harmadn combot k kzel zelti kifel forgatja kifel

szem szemremcsont als als gn combcsont k kzps harmad harmadn combot k kzel zelti kifel forgatja kifel

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z z

mkds
z z

A comb izmaiKzeltk
Nagy combk combkzel zelt izom (m. adductor

A comb izmaiKzeltk
Karcs Karcsizom (m. gracilis) ered ereds
z

magnus) ered ereds


z

szem szemremcsont als als ga spcsont medi medilis r rsz szn (pes anserinus) combot k kzel zelti trdet hajl hajltja behajl behajltott t trd mellett l lbsz bszrat befel befel forgatja

l s szem szemremcsont fels gn combcsont teste kzel zelti a combot

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z z z

mkds
z

A lbszr izmai

A lbszr izmaiFesztk

Fesz Fesztk:
z

El Ell a s spcsont s sz szrkapocscsont k kztt a tal tallhat lhatk a h hts ts oldalon a vannak, kt r rteget alkotnak fel felletes r rteg legjelentsebb izma a hromfej lbsz bszrizom (m. triceps surae), mely fontos szerepet jtszik a l lbsz bszr jellegzetes alakj alakjnak kialak kialaktsban (v (vdli). lbsz bszr k kls oldal oldaln a tal tallhat lhatk, feladata a l lbboltozat fenntart fenntartsa.

Hajl Hajltk:
z z z

El Ells spcsonti izom (m. tibialis anterior) ered ereds


z

spcsont k kls btyk tykn (condylus lateralis tibiae) bels kcsonton (os cuneiforme mediale) lbh bhti ir irnyba l lbhajl bhajlt emeli a medi medilis lt a l lbnak (supinatio)

tapad tapads
z

mkds
z z

Sz Szrkapocsi izmok:
z z

A lbszr izmaiFesztk
Hossz Hossz regujjfesz regujjfeszt izom (m.

A lbszr izmaiFesztk
Hossz Hossz lbujjakat fesz feszt izom (m. extensor digitorum longus) ered ereds
z z z

extensor hallucis longus) ered ereds


z z

kt l lbsz bszrcsont k kztti membr membrnon sz szrkapocscsonton regujj k krmperc mpercnek b bzis zisn regujj dorsalflexioja

spcsont k kls btyk tykn (condylus lateralis) sz szrkapocscsont fej fejn (capitulum fibulae) kett kztti membr membrnon IIII-V. ujjak k krmperc mpercnek b bzis zisn IIII-V. l lbujj fesz fesztse, dorsalflexi dorsalflexija pronatio

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z

mkds
z z

A lbszr izmaiSzrkapcsi izom


Hossz Hossz sz szrkapcsi izom (m. peroneus

longus) ered ereds


z

sz szrkapocs fej fejn, tetej tetejn medi medilis kcsonton, I. l lbk bkzpcsont talpi felsz felsznn lb k kls sz szlt emeli

tapad tapads
z

mkds
z

A lbszr izmaiSzrkapcsi izom


Rvid sz szrkapcsi izom (m. peroneus

brevis) ered ereds


z

sz szrkapocscsont later laterlis felsz felsznn V. l lbk bkzpcsont b bzis zisnak l lbh bhti felsz felsznn pronatio

tapad tapads
z

mkds
z

A lbszr izmaiHajltk

A lbszr izmaiHajltk
Hossz Hossz lbujjakatbujjakat-hajl hajlt izom (m.

Hromfej lbikra izom (m. triceps surae) ered ereds


z

ktfej rsz (m. gastrocnemius) combcsont epicondylus medialis et lateralis egyfej rsz (m. soleus) sz szrkapocscsont fej fejn htul, s spcsont h hts ts felsz felsznn Achilles nk nknt egyes egyeslve sarokcsont gum gumjn tapad lbat talpi ir irnyba hajl hajltja (plantarflexio)

flexor digitorum longus) ered ereds


z

spcsont test testn h htul IIII-V. ujj k krmperc mpercnek b bzis zisn IIII-V. ujjakat hajl hajltja

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z

mkds
z

A lbszr izmaiHajltk
Htuls tuls spcsonti izom (m. tibialis

A lbszr izmaiHajltk
Hossz Hossz regujjhajl regujjhajlt izom (m. flexor

posterior) ered ereds


z

sp s sz szrkapocscsonton s a k kzt ztk l lv membr membrnon sajka csont talpi felsz felsznn talpi hajl hajlts

hallucis longus) ered ereds


z

sz szrkapocscsont h htuls tuls felsz felszne regujj k krmperce regujj hajl hajltsa

tapad tapads
z

tapad tapads
z

mkds
z

mkds
z

LbizmokLbht izmai

Rvid regujjfesz regujjfeszt izom (m. extensor hallucis brevis) Rvid ujjakat fesz feszt izom (m. extensor digitorum brevis) ered ereds
z

sarokcsonton hossz hossz ujjfesz ujjfesztk inaival egyes egyeslve tmogatj mogatjk a hossz hossz ujjfesz ujjfesztk mozg mozgst

tapad tapads
z

mkds
z

LbizmokTalp izmai
Aponeurosis plantaris k ktsz szvetes

svnyei v vlasztj lasztjk el az izmokat 3 csoportra Medi Medilis


z

rvid flexor, abductor, adductor

Kzb zbls Later Laterlis


z

flexor, abductor

LbizmokTalp izmai

Kzb zbls csoport Rvid ujjhajl ujjhajlt izom (m. flexor digitorum brevis)
z

sarokgum sarokgum rdess rdessgn ered, IIII-V. ujj k kzpperc ppercn tapad

Giliszta izmok (mm. lumbricales)


z

hossz hossz ujjhajl ujjhajltk inain erednek

Ngysz gyszg talpizom (m. quadratus plantaris)


z

sarokgum sarokgumn ered, hossz hossz ujjhajl ujjhajlt in innl tapad

Lbk bkzpcsontok k kztti izmok (mm. interossei)


z

IIIIII-V. ujjakat a II. ujjhoz k kzel zelti

Lb inai
Boka Bokazlet k krli nh nhvely Lb flexorainak nh nhvelyei a talpi

felsz felsznen
z z z

kt r rsz sehol nem f fgg ssze extensoroknak k kln nh nhvelyei vannak peroneusok a k klbok lbokt megker megkerl kln hvellyel rendelkeznek flexorok nh nhvelyei keresztezdsekor kzlekednek egym egymssal

Jrs mechanizmusa
ciklikus mozg mozgs szaksza a l lpsciklus
z z z z

Jrs mechanizmusa
tmaszkod maszkodsi szakasz

egy jobbl jobblbas s egy ball ballbas l lpsbl ll

lps az egyik v vgtag mozg mozgsainak egy

sarokt saroktmasz grd rdts elrugaszkod elrugaszkods vgtagr gtagrvid vidls vgtaghosszabbod gtaghosszabbods mindk mindkt l lb a talajon van

teljes peri peridusa lps szakaszai:


z z

leng lengsi szakasz


z z

tmaszkod maszkodsi szakasz leng lengsi szakasz

ketts t tmaszhely
z

Fej izmai
Mimikai izmok
z

fejtet izmai fl k krli izmok arc izmai

Rg izmok

10

Fej izmaiMimikai izmok


Fejtet izmai
z

Fej izmaiMimikai izmok


Fl k krli izmok
z z

Fejsisak (galea), ktsz szvetes lemez, mely egy egytt mozog a fejbrrel Homlokizom (m. epicranius venter frontalis) elre h hzza a fejsisakot, szem szemld ldk felh felhzst, homlok r rncol ncolst v vgzi Nyakszirtizom (m.epicranius venter occipitalis) htulra h hzza a fejsisakot

emberben cs cskev kevnyesek llatvil llatvilgban hang fel fel ir irny nytj tjk a f flet

Fej izmaiMimikai izmok


Fej izmaiRgizmok

Arc mimikai izmai szem s sz szj k krli gyr alak alak zr izmok sz szjz jzg emel s s sllyeszt izmok trombit trombits izom (m. bucinator) orr k krli izmok mkdsk:
z z z z

Hal Halnt ntkizom (m. temporalis):


z

hal halnt ntkcsontr kcsontrl ered, llkapocson tapad, fogsort zrja jromcsont vrl ered, llkapcson tapad, fogsort zrja fogsort z zrja llkapcsot elre h hzza

Rgizom (m. masseter):


z

rzelmek kifejez kifejezse hangad hangads tpl pllkoz lkozs lgz gzs

Bels rpizom (m. pterygoideus internus)


z

Kls rpizom (m. pterygoideus externus)


z

Felletes nyakizmok

Nyaki brizom (platysma)


z z z

llkapocsr llkapocsrl ered besug besugrzik a mell brbe idskorban hozz hozzjrul a nyak brnek a r rncosod ncosodshoz ered ereds
szegycsont markolat markolatn s a kulcscsonton

Fejbiccent izom (m. sternocleidomastoideus)


z

tapad tapads
hal halnt ntkcsont csecsny csecsnylv lvny nyn

mkds
kt oldali egyszerre elre hajl hajltja a fejet egyoldali azonos oldalra hajl hajltja a fejet

11

Nyelvcsonti izmok
Nyelvcsont feletti izmok Funkci Funkcijuk
z z z z z

Sz Szjfen jfenk alkot alkotsa sz szj nyit nyitsa nyel nyels hangad hangads csecsem szop szopsa

M. mylohyoideus

Nyelvcsonti izmok
Nyelvcsont alatti izmok
z

Nyelvcsont s a szegycsont k kztti teret hidalj hidaljk t a nyelvcsont feletti izmokhoz hasonl hasonl

Mkdsk
z

Mly nyakizmok
El Ells csoport
z z

nyaki gerinc el ells felsz felsznn tal tallhat lhatk fej mozgat mozgatsban vesznek r rszt

Nyak hossz hossz izma Fej el ells egyenes izma Nyak hossz hossz izma

12

Mly nyakizmok

Oldals Oldals csoport


z z

z z z z

nyakcsigoly nyakcsigolyk har harntny ntnylv lvny nyrl h hzdnak a II-II. bord bordra ktoldali izmok k kpot alkotnak a mellkasbemenet felett el ells ferde nyakizom (m.scalenus anterior), kzps ferde nyakizom (m.scalenus medius) , htuls tuls ferde nyakizom (m.scalenus posterior). el ells s oldals oldals kztt l lp ki a karideg fonat, s a kar verere. egy egyttesen hajl hajltj tjk a fejet, azonos oldaliak saj sajt oldalukra hajl hajltj tjk lgz gzsi seg segdizmok

Hasizmok
Egyenes hasizom (m. rectus

Hasizmok
Kls ferde hasizom (m.obliqus externus)
z

abdominis) ered ereds


z

ered ereds: VV-XII. borda ered ereds: csiptar tarjon ered ereds:hat als als borda bels felsz felsznn, gy gyki csigoly csigolyk har harntny ntnylv lvnyain

Bels ferde hasizom (m. obliqus internus)


z

V-VII. borda k kls felsz felsznn szem szemremcsont fels gn trzset elre hajl hajltja

Har Harnt hasizom (m. transversus)


z

tapad tapads
z

mkds
z

Tapad Tapads: egyenes hasizom bny nyjben Mkds: t trzset elrefel refel hajl hajltj tjk, azonos oldalra ford fordtj tjk

Hasizmok
Ngysz gyszg gy gykizom (m. quadratus

lomborum)
z

cs csptar tarj h hts ts rsz szt k kti ssze a XII. bord bordval nhny rostjai az II-IV. gy gyki csigolya har harnt ny nylv lvny nyn tapadnak ktoldali sszeh sszehzdsa t trzset fesz feszti, egyoldali saj sajt fel fel hajl hajltja

13

Felletes htizmok

Csukly Csuklysizom (m. trapezius) ered ereds


z

nyakszirtcsontt nyakszirtcsonttl a XII. h htcsigolya tvisny visnylv lvny nyrl lapocka t tvisny visnylv lvnya lapockat lapockatvis feletti r rsze felh felhzza a v vllakat lapockat lapockatvis alatti r rsze lefel lefel htrafel trafel hzza a vllat

tapad tapads
z

mkdse
z z

Felletes htizmok

Felletes htizmok

Sz Szles h htizom (m. latissimus dorsi) ered ereds


z

Kis s nagy rombuszizom (m. rhomboideus minor et major)


z z

VIIIVIII-XII. h hticsigolya t tvisny visnylv lvnyain, n ngy als als bord bordn karcsont kisgum kisgumi ln (crista tuberculi minoris) tvol voltott kart k kzel zelti, nagy ervel lefel lefel hzza, kart h ht m mg viszi, beforgatja

csukly csuklysizom alatt tal tallhat lhatk lapock lapockt k kzel zeltik a gerinchez

tapad tapads
z

Lapockaemel izom (m. levator scapulae)


z z z

mkds
z

ered ereds: II-IV. nyakcsigolya har harntny ntnylv lvnyain tapad tapads: lapocka fels medi medilis sz szglet gletn mkds:lapock s:lapockt emeli

Felletes htizmok

Hts ts frszizmok (m. serratus posterior superior et inferior) fels:


z z z

nyaki VI.VI.-VII. s a h hti II-II. csigoly csigolyk t tvisny visnylv lvnyain ered IIII-V. bord bordn tapad bord bordk emel emelse bel belgz gzsben hti XIXI-XII s az gy gyki II-II. csigoly csigolyk t tvisny visnylv lvnyain ered IXIX-XII bord bordn tapad bord bordk s sllyeszt llyesztse kil kilgz gzsben

als als:
z z z

14

Axilis trzs-s nyakizmok


Mly h htizmok
z

gerinc k kt oldal oldaln v vgigh gighzd izomoszlop csigoly csigolyk t tvisvis-har harntny ntnylv lvnyai s a bordasz bordaszglet ltal alkotott bar barzd zdban tal tallhat lhatk gy gyki s als als hti szakaszon ktsz szvetes h hrtya r rgz gzti gerinc fesz fesztst s t trzs ford fordtst v vgzi

Tark s nyakizomzat

Tark s nyakizomzat
Rvid tark tark s nyakizomzat
z

Als Als izomk izomkp


z z z

mellkas fels rsz szrl erednek nyaki csigoly csigolykon tapadnak scalenus izmok, nyaki f flt ltvises izom fels hti s als als nyakcsigoly nyakcsigolyrl erednek koponya h hts ts rsz szn tapadnak feji f flt ltvises izom nyugalmi t tnus eset esetn r rgz gztik a fejet egyoldali sszeh sszehzdskor azonos oldalra hajl hajltj tjk ktoldali sszeh sszehzdskor h htrahajl trahajltj tjk a fejet

Fels izomk izomkp


z z z

z z

Mkdsk
z z z

I-II. nyakcsigolya s a nyakszirti csont kztt h hzdnak egyenes, illetve ferde lefut lefutsak fejet h htra, vagy oldalra billentik, s forgatj forgatjk

15