Você está na página 1de 1

REKOD PENGGUNAAN BILIK TAYANGAN & RAKAMAN

TARIKH : . BIL TING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA GURU HARI : . WAKTU PERALATAN / CATATAN

TARIKH : . BIL TING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA GURU

HARI : . WAKTU PERALATAN / CATATAN

TARIKH : . BIL TING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAMA GURU

HARI : . WAKTU PERALATAN / CATATAN

SILA CATAT JIKA BERLAKU SEBARANG KEROSAKAN ALATAN . TERIMA KASIH.

borang@psssmktj2012