LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2012 FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH – PEKA SAINS DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Nama dan alamat sekolah: Kod Sekolah:YBB 9206 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA ANNAU Tarikh: 13.08.2012 97200 TATAU BINTULU Nama Pemantau : VERONICA PAYONG USIN Objektif Pemantauan: 1. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar. 2. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. 3. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada Urus setia di JPN.

DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: ( Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1 Kekuatan

Bilangan pelajar yang sedikit ( 10 orang ) memudahkan pengurusan dan pentadbiran aktiviti PEKA. Selain itu guru yang menjalankan PEKA juga berpengalaman dan sudah didedahkan dengan semua peraturan serta langkah-langkah yang perlu di ambil untuk menjalankan penilaian ke atas pelajar. 2. Kelemahan

Kekurangan bahan dalam Bilik Sains dan sumber yang terhad di kawasan sekolah menjadi kekangan kepada sesetengah eksperimen tidak dapat dijalankan dengan sempurna.Contohnya jalan bertar tidak terdapat di sekolah, ada di antara pelajar yang tidak pernah melihatnya dengan mata sendiri.Hanya mendengar penerangan sahaja.

4 Cadangan Wujudkan Buku Laporan PEKE yang seragam untuk semua pelajar sekurang-kurangnya di peringkat daerah supaya lebih standard dan seragam. Selain menyediakan satu panduan untuk guru menjalankan PEKA di sekolah.3 Tindakan Aktiviti dijalankan dengan membuat pengubahsuaian bahan yang ada sekolah dan menggunakan sumber yang ada di sekeliling pelajar. Tandatangan Penyelaras Luar / Dalaman __________________________ (VERONICA PAYONG USIN) Tandatangan Guru Besar _________________________ MUSTAPA BIN HAJI ZEN GURU BESAR SK KUALA ANNAU Tarikh : 13 OGOS 2012 Tan .