PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK) (UJIAN : PRA / POST ) TARIKH

: NAMA PENUH UMUR TINGGI (meter) BERAT (kg) SKOR BMI
(INDEKS JISIM BADAN = BERAT/TINGGIXTINGGI )

TINGKATAN

UJIAN
NAIK TURUN BANGKU (3m) TEKAN TUBI (1 m)

Ulangan

Markah
RINGKUK TUBI SEPARA (1 m) JANGKAUAN MELUNJUR

Ulangan

Markah

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK) (UJIAN : PRA / POST ) TARIKH : NAMA PENUH UMUR TINGGI (meter) BERAT (kg) SKOR BMI
(INDEKS JISIM BADAN = BERAT/TINGGIXTINGGI )

TINGKATAN

UJIAN
NAIK TURUN BANGKU (3m) TEKAN TUBI (1 m)

Ulangan

Markah
RINGKUK TUBI SEPARA (1 m) JANGKAUAN MELUNJUR

Ulangan

Markah

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK) (UJIAN : PRA / POST ) TARIKH : NAMA PENUH UMUR TINGGI (meter) BERAT (kg) SKOR BMI
(INDEKS JISIM BADAN = BERAT/TINGGIXTINGGI )

TINGKATAN

UJIAN
NAIK TURUN BANGKU (3m) TEKAN TUBI (1 m)

Ulangan

Markah
RINGKUK TUBI SEPARA (1 m) JANGKAUAN MELUNJUR

Ulangan

Markah