P. 1
08(a)+Isi+Pelajaran +Interaksi+1 (1)

08(a)+Isi+Pelajaran +Interaksi+1 (1)

|Views: 4|Likes:
Publicado porHaha Hoho T
fffq
fffq

More info:

Published by: Haha Hoho T on Jul 26, 2013
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Semak Kendiri 1 i. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Air. nitrogen. karbon.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . pengguna yang pelbagai dan pengurai . . 1. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem .4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal.

I.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Cotgreave. Chapter 4 The macrofauna.S. (2002) Introductory Ecology.ants. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. M. Delmar Publishers. P. 2.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . Blackwell 1.usda. and Forseth. 3. earthworms and other creatures. Coyne. http://soils. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Soil Biology Primer [online]. Science.

2.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem .1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2. ekosistem padi dan .Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. ekosistem kolam hutan gambut. ekosistem hujan tropika. 3. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .3. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. 2.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. anda dapat: 1.

Muara (estuaries) vi. Masalah alam sekitar yang 6 . Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. echinoderms. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. Dasar laut (benthic). Terumbu Karang (coral reefs) ix.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Bahagian air dalam (Profundal) iii. karang. Paya Garam (salt marshes) vii.3. dinoflagellates. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i . iv. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) .Bahagian cetek (oceanic) ii. cephalopods. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. dan jerung.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia.

Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu.3. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous.- 1. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. 3.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. 7 . Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. 2. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. 2.009% dari jumlah air dunia. Tanah Lembab (Wetlands). empangan.

iklimnya adalah sangat panas. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .3. air bersih. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. Ekosistem Kolam 2. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini . 2. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. kumbang air dan kura-kura.3.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Sebagai contoh kitar nutrien.3.3. penampung banjir. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . Terdapat juga ular.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan.3.

Dianggarkan terdapat seluas 1. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air.3. Faktor latitud hujan tropika. Ekosistem Paya Gambut 9 . Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. di mana 70% Sarawak.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2.

Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. 10 . Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem . D. D. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. 2. biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza.4 Biodiversiti. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka.4. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.1 Biodiversiti. Kompleksiti ekosistem . Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu.

2. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. gajah asia. Aktiviti 1 1. Rhinoceros. Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan.4. harimau. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . Civet Otter. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill.2 Biodiversiti.

penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. air dan udara. 2. air. 12 . Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan.Ekosistem semula jadi . menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. 3. habitat untuk perikanan. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. merosakkan.1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. penggunaan per kapita. balak.mengitar dan menggerakkan nutrient. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. 3. Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. pencemaran tanah. Membincangkan perkhidmatan ekosistem.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. makanan dan kesihatan kita. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia .memperkenalkan spesies bukan asli. baja dan bahan buangan haiwan. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.

bahagian bumi yang lain. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. kondensasi. pemendakan. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 . di atas dan dibawah permukaan tanah.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Dengan tadahan yang lain. yang menyebabkan suhu berubah. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. pepejal dan gas. Satu contoh semasa proses pengewapan. penurasan. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair.1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. pengaliran permukaan.3. Rajah 3.

Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen.3. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini.3.1 Kitar Nitrogen.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. 14 .1 3. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Asid nitrik. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. HNO3. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-).2. 3. NH3. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.

Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . 15 . Untuk melengkapkan kitar nitrogen. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber.

Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Bila tumbuhan berfotosintesis .3. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. protein dan makanan lain. 16 . membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. kanji. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. haiwan yang memakan tumbuhan. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.3. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya.

3.6 Kitar Kalium 17 .3. 3.5 Kitar Fosforus .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.

P. Cotgreave.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Coyne. and Forseth.ants. Delmar Publishers. http://soils.3. (2002) Introductory Ecology. I. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.usda. 3. Blackwell Science. Chapter 4 The macrofauna. earthworms and other creatures. M. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . Soil Biology Primer [online].S.

Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. laman dan lain-lain) dan ciri. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. aman. buang ciri tersebut. Sebagai contoh. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). Pilih dari laman. hutan. Walaupun begitu. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. paya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. 19 . Pada setiap lokasi. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. nutrien dan air. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil.ciri dalam jadual di bawah. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. kawasan tumbuhan asli. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. menyimpan dan memindahkan tenaga . Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan.

campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Biarkan selama 2 hari. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. mengikut prosedur yang sama.

a. Jika terlalu banyak. anggarkan jumlah yang sepatutnya. dan kenal pasti dalam kumpulan. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 . hama dan lain-lain). b.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul.fungi. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 . 1. 3.perbezaan tersebut? 2. B seliter tanah/litupan bil. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. nematod dan lain-lain). Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. individu seliter tanah/litupan bil. individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. apa yang mereka lakukan (pemangsa. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut.

dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Contoh. jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. 4. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. 23 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat.

liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . 3. 2. pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Dalam kumpulan 4 orang .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1.

dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan bil. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. B seliter tanah/litupan bil. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b. individu seliter tanah/litupan 15 7 25 .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4.usda.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 . 3. TAKSIRAN: 3.S. http://soils. Ch. 1999. Menilai pelaporan.usda. 1. Soil Microbiology. Soil Biology Primer [online]. Coyne M. http://soils. Delmar Publishers. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. 4 The macrofauna. RUJUKAN.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->