Você está na página 1de 204
 
]kiurjeéj kl
_kaks skl D`b
_bejhab Tjsmbemkhhbs
 
J _EW
 ” _kak Ejm`bejh ak Kes`eb k Wksqu`sj ” à qujh`d`mjaj mblb ulj Brije`zjéíb ]bm`jh (B]), skeab h`ijaj jb L`e`stàr`b aj M`îem`j, Qkmebhbi`j k @ebvjéíb (LMQ@) k rkspbesêvkh pkhb Wrbirjlj @etkrl`e`stkr`jh _EW, quk mbetj mbl j pjrt`m`pjéíb abs l`e`stàr`bs aj Kaumjéíb (LKM), aj ]jþak (L]) k aj Muhturj (L`eM). W`bek`rj eb jmkssb ç @etkrekt eb Orjs`h, j _EW phjeknj k ljetàl j rkak @pî, j rkak ýpt`mj ejm`bejh jmjaîl`mj ak jhtb aksklpkecb. Mbl Wbetbs ak Wrkskeéj ejs ?9 ue`ajaks aj dkakrjéíb, j rkak tkl lj`s ak 377 `est`tu`éûks mbekmtjajs. ]íb jprbx`ljajlketk =,; l`hcûks ak usuêr`bs usudru`eab ak ulj `edrjkstruturj ak rkaks jvjeéjajs pjrj mblue`mjéíb, mblputjéíb k kxpkr`lketjéíb, quk mbetr`ou` pjrj j `etkirjéíb ketrk b s`stklj ak M`îem`j k Qkmebhbi`j, Kaumjéíb ]upkr`br, ]jþak k Muhturj.
M`îem`j, Qkmebhbi`jk @ebvjéíb
L`e`stàr`b aj
Kaumjéíb
L`e`stàr`b aj
]jþak
L`e`stàr`b aj
Muhturj
L`e`stàr`b aj
 
_bejhab Tjsmbemkhhbs
]kiurjeéj kl
 
_kaks skl D`b
 
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505