Você está na página 1de 7

ANALIZA NATALNE KARTE Suzana Luki Pavlovi

Suzana Luki Pavlovi Draga Suzana, poto je u Vaem horoskopu element vatre jako naglaen to daje naglaenu svest o sebi, svojim potrebama i ciljevima, to esto rezultira manjkom svesti o potrebama drugih ljudi i njihovoj individualnosti. Izrazito naglaena vatra je toliko zaokupljena sv ojim planovima i eljama da vidi druge ljude samo kao poluge u tom procesu. Natus sa vikom vatre je sklon da sebe postavlja uvek visoko, te stoga i ne primeuje da je nekog usput spustio. Pozitivne stvari su velika energija, vitalnost i optimizam. Pored naglaenog elementa vatra, u Vaem horoskopu je naglaen i promenljivi kvalitet. Ljudi sa naglaenim promenljivim kvalitetom su vrlo adaptibilni i intuitivni, koji lako oseaju potrebe drugih ljudi i oblikuju se prema njima. Oni su pravi kameleoni jer mogu biti ta god hoe, ali zato imaju probleme da shvate ko su oni sami, jer se uivljavaju u svoje uloge. Njihovo stanje mnogo zavisi od okolnosti i okoline. Mogu biti neodgovorni, nepouzdani, pa ak i lukavi. S druge strane, mogu pokazati svoju pozitivnu stranu i ispoljiti svoju izuzetnu kreativnost i svestranost. Njih treba hrabriti i bodriti in na akciju, a ne govoriti im negativne stvari, budui da imaju tendenciju da vrte panju oko tueg miljenja. Ovo su pravi ljudi za poslove koji imaju veze sa javnou i ljudima uopte, kao i tamo gde je potrebno predvideti trendove, jer mogu da osete druge ljude i njihove potrebe. Zbog svoje svestranosti i mogunosti da budu mnogo toga, odlini su za sve delatnosti gde je potrebno imati pravi feeling za publiku. Ako ovo spojimo videemo da je neka Vaa osnovna kombinacija promenljiva vatra, to je u osnovi znak Strelac. To znai da ste ekspresivni, puni entuzijazma i druge ljude podstiete na akciju; ipak, sami retko postiete velika ostvarenja. Nezavisni ste, ali Vam je uvek potrebno ohrabrenje drugih, ba kao to Vam je potreba neko na koga ete se osloniti . Ovo je vrlo povoljan peat za sve one koji se bave uenjem ili rade u prosveti. Odlian je za putnike i putovanja, kao i za ivot u inostranstvu. Moete biti dobar uitelj, sagovorni ili pak neko ko sa svojim ivotnim iskustvom uvek moe udeliti neki lep savet. Poto imate Sunce u Devici vi moete biti skromni, ali i izbirljivi i promiljeni. Vi ste osoba koja sve to ini odlino ini. Obraate veliku panju na detalje, a u tome moete i preterivati, pa zbog toga moete postati sitniavi, veliki kritiar i pomalo teki ljudima iz okruenja. Veoma mnogo brinete, ali se ne obeshrabrujete lako. Onog trenutka kada budete previzili skromnost postaete veoma artikulisani i dobro izraavati svoje ideje. Vama uenje odlino ide, esto ste mladalakog izgleda, veoma odgovorni, ali i promiljeni. Poto Vam je Sunce u treoj kui ukazuje na dar zapaanja, naui um, optimista ste i fleksibilni, sposobni da u pravom trenutku donosite prave odluke. Dobar ste govornik i pisac, uivate da se angaujete u svemu to se dogaa u Vaoj neposrednoj okolini i volite da putujete. Braa i sestre Vam mogu biti veoma bitni, ali se nemorate nuno dobro slagati. Ovo je vrlo pogodan poloaj za uenje stranih jezika, moete biti veoma veti u komunikaciji i sposobni da ljude zavedete i oarate svojom priom. Kako imate negativan kontakt izmeu Sunca i Meseca to generalno ukazuje na konflikt izmeu ega i emocija. Ovaj konflikt se moe izraziti kroz linost, zdravlje, roditelje i partnere. Pokuaji mirenja mukog i enskog principa mogu dovesti do akutnog sukoba u ovekovom ja. Moe doi do neslaganja izmeu profesionalnih faktora ili pak izmeu roditelja. Moe se pojaviti i neka nevolja u odnosima sa partnerom, koja bi mogla da dovede do razvoda i finansijskih razlika. Kako Sunce ima jo jedan ne tako pozitivan aspekt sa Neptunom, on hoe da dovede do potcenjivanja vlastite sposobnosti za postizanje uspeha, esto niste kadri da osvarite sve svoje namere, mada imate plemenite motive. Osetljivi ste za ljudske patnje, volite ivotinje i preterano ste emotivni, to pokuavate da prikrijete. Nastojite da se angaujete u onim situacijama gde e se drugi na Vas oslanjati. Sa ovakvim poloajem treba se uvati prevara i kraa, jer biste mogli biti rtva istih. S obzirom da je Sunce vladar 1. kue u nekim ne ba povoljnim aspektima, moemo rei da ovo moe dovesti do problema sa autoritetom ili pak sa ocem. Da postoji velika potreba za dominacijom, koje natus ne mora biti svestan. Pored ovoga ste iskreni i direktni, romantini i idealista, pa ipak, ako niste savladali lekciju iz velikodunosti, moete biti egoistini, tvrdoglavi i
-1-

Suzana Luki Pavlovi nedisciplinovani. Po prirodi egocentrini i ponosni. Skloni ste i promenama ponaanja, pa ljudi iz okoline esto imaju problem da shvate ko ste Vi u stvari. Kako Vam je Mesec u Ribama ukazuje na to da ste podloni svim, ak i onim najslojevitijim ljudskim iskustvima. Puni ste razumevanja za sve ljude i veoma srdani. Emocionalno ste naivni i neprestano se trudite da ne vidite nedostatke i manjkavosti drugih ljudi. Moe se, meutim, desiti da budete lako ranjivi i skloni ste da se rastuite i rasplaete nad samim sobom i za najmanju sitnicu. Ne volite da se hladno i objektivno suoavate sa injenicama, a Vai odnosi sa drugim ljudima trpe zbog tako izraene senzitivnosti. Ponekad Vam nedostaju smisao za humor i zdrav razum. ula Vas mogu prevariti zbog preterano razvijene romantinosti i optimizma; vi zaista nosite ruiaste naoare. Poto elite da u svemu vidite najbolje, stvarnosti i istina Vas samo uznemiruju. Obino imate dar za muziku, poeziju i umetnost. Tihi ste, skloni povlaenju, dobroudni i saoseajni sa svima. Neni ste, povremeno dobre naravi, ne stojite vrsto na zemlji i sanjar ste. esto menjate miljenje; stoga moete biti nepouzdani, lako se obeshrabrujete i skloni ste depresijama. Majku doivljavate kao saoseajnu osobu, ali ona moe da bude veoma obuzeta vlastitim ivotom. Ne sagledavate je uvek sasvim jasno; ponekad je preterano idealizujete, a ponekad potcenjujete. Kako se Mesec nalazi u devetoj kui Vi moete kroz oseanja i posveenost idealima da razvijete sopstvenu filozofiju; pogledi na religiju ili ideologiju su Vam esto prilino dogmatski. Veoma je vano da prouavate neke dublje stvari u ivotu, i nad-ja Vam je izraeno. Matoviti ste i volite da putujete. Moete biti i lutalica, sanjar, a ponekad i suvie nemirni. S obzirom da Mesec ima malo tei aspekt sa Merkurom, ovo govori da ste Vi jako emotivni i neni, ali da ne umete svaki put da pokaete tu svoju stranu. Ovaj aspekt kod Vas moe izazvati ljubomoru, impulsivnost i senzualnost. Zbog ovog aspekta biste trebali voditi rauna da ne postanete fanatini ili netolerantni. Kako imate jedan jako lep aspekt izmeu Meseca i Merkura, moe se dogoditi budete neracionalni, jer zakljuke donosite na osnovu emocija. Pametni ste, sarkastini i preterano osetljivi. Odani ste prijateljima i idealima. Izuzetno ste napeti i nemirni i lako se uzbuujete, pa morate nauiti da pravite kompromise i da kontroliete svoj snani ego. Pored ovog divnog aspekta imate jo jedan loiji aspekt, a to je nepovoljan odnos Meseca i Venere to donosi da u elji za afirmacijom svog ega, Vi se previe trudite da drugi steknu lepo miljenje o Vama. ini se da privlaite one ljude koji ele da im dokaete ljubav. Zbog prekomerne sklonosti ka uivanju mogu iskrsnuti odreeni zdravstveni problemi. Isto tako bilo bi poeljno da nauite da razjasnite vano od nevanog. Pored ovoga aspekt sa Marsom, ukazuje na jo jedna konflikt izmeu emocija i elja; morate nauiti da kontroliete taj konflikt. Zbog nervoze i emocionalnih strahova moe doi do nesree ili, barem, do probavnih poremeaja. U elji da izbegnete suoavanje sa vlastitim problemima, esto se meate u tue stvari. Mesec ima i aspekt sa Neptunom koji donosi karakteristiku da poistoveujete stvarnost i samoobmanu. Ovo hoe da ukae na potrebu za beanjem kroz alkohol ili matarije, ljubavne romane, filmove i slino. Kreativni ste i skloni umetnosti, ali potcenjujete svoje vetine. esto druge ljude moete veliati i videti ih kao sjajne, a da oni to u stvari nisu. Mogue je da je jedan od roditelja bio jako strog. Kontakt izmeu Meseca i Plutona donosi odreenu vrstu emotivnog gra, a da biste to izbegli morate izbei odnose sa onim ljudima koji bi armom mogli pokuati da Vas privole na njihovu stranu. Zbog toga izgarate od elje da budete plodonosni i korisni, drugi Vas mogu lako iskoristiti. Kako Vam Mesec vlada dvanaestom kuom ovo ukazuje na ivot i rad u dalekom inostranstvu. Patite od velike nesigurnosti, a to je razlog to Vam je majka u najranijem periodu ivota uskratila ljubav. Izuzetno ste ljubazni prema ljudima u nevolji i saoseate se sa njihovim problemima i nedaama. Ovo je jako dobar poloaj za sve one koji e se baviti nekim uslunim delatnostima ili pak za one koji budu radili sa ljudima. Poto Mesec ima neke tee aspekte trebalo bi
-2-

Suzana Luki Pavlovi povesti rauna sa kim se druite. Nisu Vam svi ljudi u Vaem okruenju prijatelji. Neki od njih bi uinili sve samo da Vas emotivno povrede. Kako Vam je Merkur u Devici ovo generalno ukazuje na to da ste kritini, analitini i praktini, da razmiljate hladnokrvno i logino. Va um je sposoban da selekcionie i kategorizuje sve ideje, tako da one ostanu na povrini i spremne da budu uporebljene. Zainteresovani ste za knjievnost i imate uspeha u detaljnom radu i istraivanju. Ovo je jako dobar poloaj za sve one poslove u kojima ima mnogo detalja. Moete biti skeptini, a ponekad i netolerantni prema onima koji nemaju isti nivo inteligencije kao i Vi. Ovo je naravno jedan jako srean poloaj za planetu Merkur. Meutim, Merkur je u momentu Vaeg roenja bio retrogradan (kretao se unazad) pa sve ovo to je navedeno, vai i dalje, ali samo u manjoj meri je to umanjeno. Kako Vam se Merkur nalazi u treoj kui svakako da spaava ovu situaciju u kojoj je Merkur retrogradan. Ovaj poloaj svakako pojaava Va intelekt i ini Vas veoma vetim u komunikaciji. Imate knjievnog dara, odlina je kreativnost, odlini ste za neki dopisni rad. Interesuju Vas svi aspekti ivota. Kako ste po prirodi nemirni, bilo bi dobro da odaberete posao gde ete neprestano biti u pokretu. Poto Merkur nema neke mnogo znaajne aspekte, ovo svakako ukazuje na kasnija deavanja po pitanju karijere, tee se ukljuujete u neke stvari koje se tiu Vaih roaka. Moete biti stidljivi i plaljivi kada trebate sa nekim novim da se upoznate. Ovo hoe da poremeti odnose sa komijama i slino. Naravno ovo nije nita preterano loe, jer je ovo neto to moete promeniti, jer ste postali svesni toga. Kako se Merkur vezuje za treu kuu ovo isto pojavaa Va um i intelekt. Ovo je dobro za svaku vrstu zanimanja. Produbljuje kreativnost i sposobnost uenja. Odlian ste kritiar, a ovo Vam daje i otro oko za detalje, pa sa time moete raditi i neki posao u vezi mode, kozmetike i slino. Svuda gde otro ensko oko moe napraviti veliku razliku. Sa Venerom u Lavu Vi ste osoba koja voli ivot i ljubav. Volite da organizujete lepe prijeme i urke i volite elegantne stvari. Jako ste ponosni, izgled i odea su Vam jako vani, kao i potomstvo. Volite dramatina i duga udvaranja. Imate dobar oseaj za boje i imate umetnike darove. Privlae Vas pisanje, gluma i muzika. Srdani ste i odani onima za koje smatrate da to zasluuju. Ovo je jako dobar poloaj za sve umetnike, modne dizajnere, stiliste, kozmetiare, frizere, juvelire, kreatore, rad sa enama i slino. Kako Vam je Venera u drugoj kui ukazuje da ste sposobni da steknete novac, da uivate i da imate sree u ivotu. Vaan Vam je drutveni status, tako da ete, bez svake sumnje vredno raditi nebiste li postigli finansijski uspeh. Stalo Vam je da novac zaraujete na prijatan nain, tako da se moe dogoditi da gradite karijeru u svim oblastima umetnosti, svemu to je na neki nain povezano sa lepotom, odevanjem, nakitom, minkom, frizurom ili cveem. Umete da armirate druge ljude i imaete uspeha u svakom poslu koji je na ovaj ili onaj nain u vezi sa enama. Poto Venera ima aspekata sa Marsom, Neptunom i desetom kuom moemo rei da Vam oni mogu doneti dosta uspeha u radu i dosta novca. Ukazuju na umetniki rad ili rad za scenske nasptupe ili na sceni. Govori o zaradi novca preko ena ili sa enama. Isto tako ovo ukazuje na jednu jaku volju i ovde biste vi morali biti voa. Ovo svakako ne bi mogao biti neki tu posao, pa da vid budete radnik. Ovo mora biti Vae da biste se Vi pitali i da bi Vaa kreativnost i intuicija doli do izraaja. Ovi aspekti pojaavaju Vau ljubaznost, daju mogunost da bolje uobliavate lepotu. Takoe Vam pomau u odnosima, jer Vas drugi ljudi mogu videti kao izuzetno armantnu i produhovljenu osobu. Isto tako ukazuju na to da dosta oekujete od ljudi koje volite, a poseno Vam smeta ukoliko Vas oni razoaraju i ne ispune Vaa oekivanja. Kako je Venera izuzetno povezana sa etvrtom i desetom kuom ovo svakako donosi posao u inostranstvu, rad sa strancima. Mogunost zarade velikog novca u inostranstvu, putem otvaranja kozmetikog ili frizerskog salona ili pak rad u spa centru. Mogunosti su zaista velike. Svakako ne bi bilo povoljno da se time bavite u mestu roenja, jer Vas srea prati upravo tamo gde ste otili. Kako Vam se Mars nalazi u Lavu ovo svakako govori o tome kako ste Vi saoseajni, dinamini i magnetski privlani. Volite otvoreno da pokazujete svoju ljubav i na seksualnom planu ste vatreni. Snano Vas privlae pripadnici suprotnog pola. Ovaj Mars govori o jakoj volji, snazi,
-3-

Suzana Luki Pavlovi potrebi da se osoba iskae, tako da ovo esto moe odvesti u neke teke krajnosti, kao to su velika elja za dominacijom i egoizam. Kako do ovoga ne bi dolo treba vebati poniznost i blagost. Ovo je izuzetno dobar poloaj za sve one koji ele da se bave sportom. Dobro je za pilates, aerobik i slino. S obzirom da Vam se Mars nalazi u drugoj kui to ukazuje na sticanje novca i bogatstva. Prikazuje Vas kao velikog i vrednog radnika, ali i nekog ko troi isti taj novac bez ikakvih ogranienja i govori o tome kako ste jako dareljivi prema drugima. Moete biti veoma nestrpljivi ukoliko Vam se oekivanja ne ispune u trenutku u kome ste vi to zamislili. Skloni ste poslovima koji mogu doneti brzu dobit. Kako Vam je Mars u pozitivnom aspektu sa Neptunom, ovo Vam daje mogunost da inspiriete ljude i da se saoseate sa njima. Zbog ovog aspekta esto ete videti samo ono najbolje u ljudima. Ovaj poloaj opet ukazuje na matovitost i umetniki talenat. Uvek ste puni ljubavi i emotivni. Ovaj poloaj Vam je jako dobar za sve poslove kao to su medicina, brodski saobraaj, poslovi sa naftom i slino. Pored ovoga imate i pozitivan aspekt Marsa i Plutona to daje jaku fiziku energiju, a to Vam moe omoguiti veliku i duboku angaovanost, kao i potrebu da budete drutveni sudija ili pak da budete advokat svima koji su u nevolji. Ovaj aspekt je odlian i poseduju ga sve velike voe i borci. Ovo donosi talenat za mnoge poslove i za rad u razliitim oblastima. Kako Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton u jednom znaku ostaju dugi niz vremana, njihov uticaj po znacima je nebitan, pa u se samim tim vie bazirati na kuu u kojoj se nalaze. Va Jupiter se nalazi u petoj kui i moe ukazati na Vau ljubav prema deci, kreativnost, sportske vetine i raznovrsnost interesa. Ovo je dobar poloaj za poslove u sveri ekonomije i berze, kao i za posao nastavnika, izdavaa ili nekoga ko se bavi umetnikim zanimanjima. Ovakav poloaj moe ukazati na veliku porodicu, sa vie brae i/ili sestara. Va Jupiter Vam moe doneti dosta novca u ivotu, generalno najvie preko partnera, ili zbog odlaska u inostranstvo. Kako se Jupiter dosta vezuje za petu kuu, on govori o ivotu u inostranstvu, i to u nekoj udaljenoj zemlji. O porodu i stvaranju porodice u inostranstvu. Ovaj poloaj potvruje da Vi jako volite decu, sport i Vae velike kreativne sposobnosti. Ovo je jako dobar poloaj za berzu i finansije. Poto je Jupiter jak, ovde svakako treba pokrenuti priu nekog posla i neega to najvie volite da radite. Ovo daje ansu za veliku zaradu putem obavljanja neke vrste posla koja Vam je velika ljubav ili neki veliki hobi. S obzirom da Vam je Saturn u etvrtom polju, moe ukazati da strahujete od starosti. Imate mnogo porodinih odgovornosti i da vodite brigu o svim lanovima porodice, posebno o onim najstarijim. Postoji ansa za lo odnos sa nekim od roditelja. Veoma ste vezani za porodicu i postoji tendencija da ivite u prolosti. Roditeljski dom Vam nikako nije pogodan i dosta povoljniji period u ivotu doie Vam onog trenutka kada napustite porodinu kuu. Umete da se oseate neprilagoeno i nedovoljno vredno. Ali zbog svega toga Vi uvek ulaete mnogo vie truda nego svi ostali u ono to radite, pa samim tim moete postii velike stvari. Jako ste ponosni na svoju porodicu. Ovaj poloaj je dobar za rad sa nekretninama. Kako Vam se Saturn vie vezuje za estu kuu ovo daje mogunosti za dosta rada, truda i zalaganja. Uvek ete se kroz ivot namuiti kada je posao u pitanju, ali e stii i odgovarajua naknada za taj rad. Svoj rad nikada ne cenite dovoljno. Gledajte da izbegnete depresije i melanholije, jer Vam se to nee dobro odraziti na zdravstveno stanje. Kako Vam se Uran nalazi u petoj kui, moe izazvati pojaanu romantinost i brojne ljubavne veze. Sa ovakvim poloajem biste trebali izbei svaku vrstu kockarnica, kladionica i slino, kao i rad u istima. Ovo daje dobru koordinaciju, to je dobro za sve sportske aktivnosti . Ovo pojaava Vae vizionarske sposobnosti, kreativne talente i slino. Ovo ukazuje da e Vam deca biti nemirna i buntovna. Ovo je jo jedan poloaj koji u mnogome ukazuje na to da Vi nikako ne moete biti podreeni radnik. Kako Vam se Uran dosta vezuje za sedmu kuu svakako da hoe da ukae da ete imati nekih potekoa u poslovnim kontaktima i brane probleme. Mogui su prekidi kontakata bez ikakvih razloga. U braku su mogui problemi koji mogu dovesti do razvoda. Mnogo toga Vam se moe
-4-

Suzana Luki Pavlovi dogoditi na brzinu, da jako brzo sklopite posao ili novi poslovni kontakt. Mogue je da ste jako brzo uli u brak, bez mnogo razmiljanja i slino. Ovo je generalno problematino podruje pa ovde treba obratiti panju. S obzirom na Neptuna, koji je takoe, u petoj kui opet ukazuje na Vau veliku kreativnost, romantinost i idealizaciju ljudi i injenica. Ovo generalno donosi razoarenja u vezama, jer ste Vi uvek svoje partnere zamiljali kao prineve, a kad se ispostavi da oni to nisu, Vi bivate povreeni. ivotu bi trebali da pristupate mladalaki, deca Vam mogu biti takoe umetniki nastrojena, ali mogu biti i odsutni i sanjalice, ba kao i Vi. Kako Vam se Neptun vezuje za osmu kuu trebali biste da radite u uslunim delatnostima i dosta rada sa ljudima. Ovo je generalno povoljno i za sve vrste volonterskog rada ili drutveno korisnog. Zbog ovog poloaja mogli biste biti rtva kada je re o nasleivanju partnerove imovine. Budite veoma oprezni kada su u pitanju anestetici, pilule za smirenje i slino. Ovo generalno nije sjajan poloaj za uzimanje kredita i pozajmica. Ukoliko do toga doe, jako dobro pazite, jer biste mogli biti rtva prevare. Sa Plutonom u etvrtoj kui moe se rei da ste Vi u stanju da menjate i preobraavate. Kua je mesto gde biste Vi trebali biti glavni i da Vam se tu prizna autoritet. Vrlo je mogue da je u Vaem detinjstvu bilo dosta svaa u porodinoj kui. Ovo isto ukazuje na strogost jednog od roditelja, kao i o bogatstvu u drugom delu ivota. Ovo isto daje osobu koja je samopouzdana kada je posao u pitanju i moe dati uspeh u raznim oblastima. Poto Pluton ima aspekt sa Ascendentom i desetom kuom ovo ukazuje na snanu i odvanu linost koja mnogo prua i deli sa drugima, ali morate nauiti da to inite na pravilan nain. Ovo ukazuje isto da Vi volite da nameete svoju volju i da Vam je ivot verovatno bio ispunjen trzavicama. Teko se slaete sa ljudima iz okruenja, mada se trudite da bude suprotno. Moete postii veliki uspeh u svojoj profesiji, ali za to e Vam biti potrebno vreme, energija i potpuna posveenost tom poslu. Sigurno ete doiveti dosta neuspeha, pre nego to postignete ono to elite, ali Vi svakako nemojte odustati. Pokuajte da izbegnete manipulaciju nad drugima zarad sopstvenih ciljeva. Kada budete bili poslodavac svakako gledajte da se fino i lepo ophodite prema zaposlenima, nemojte ih tiranisati.

***

-5-

Suzana Luki Pavlovi Ono to bih svakako voleo da dodam je da Vi trebate vebati samopouzdanje. Morate mnogo vie verovati u svoj sud. Vi zaista moete biti jako uspeni, ali se morate boriti za to. Ne moete raditi kao podreen radnik. Imate dosta dobrih ideja koje moraju izai na svetlost dana. Vi ste jedna osoba sa izraenim darom za komunikaciju i to je neto to trebate iskoristiti. To je bitno za svaki posao, pogotovu ako budete radili sa ljudima, a verujem da hoete, time olakavate ljudima da se opuste pored Vas i da Vam veruju. Svoje emocije morate kontrolisati, jer ste jako emotivni i sve doivljavate kao povredu. U poslu ljudi Vas nee tedeti i sa time ete morati da se nosite. Volite Vi svoje najblie, ali sebe volite najvie. Generalno jako Vam dobro stoji za posao za kozmetikom, frizerskim salonom, spa centrom, beauty centrom i slino. Generalno rad sa enama Vas moe mnogo ispuniti i doneti Vam veliku zaradu. Neu Vas lagati i rei Vam kako e to biti lagan posao, imaete mnogo prepreka i moraete puno da se borite, ali bie vredno truda. Taj posao Vam moe doneti veliku linu afirmaciju i samopouzdanje. Postoji ansa da kasnije proirite svoj posao (u vidu otvaranja jo jedne ispostave). Svakako nemojte gaziti po ljudima i budite strpljivi sa onima koji ne vide Vae ideje odmah. Imate jak intelekt, ali morate shvatiti da nemaju svi ostali ljudi. Pokuajte da razvijete taktinost i lep pristup. Poto Vam je Merkur retrogradan verovatno ete zaturati i gubiti stvari i predmete. Vodite rauna gde ostavljate vane stvari. Ovo je posebno bitno prilikom potpisivanja bilo kakvih ugovora i slino, obavezno vodite advokata (pokuajte da i njegovu kartu nabavite kako biste bili upoznati da li dobar advokat za Vas) sa sobom. Jako vodite rauna prilikom potpisivanja papira u banci, pazite kada uzimate kredite ili primate pozajmicu od prijatelja, roaka i slino jer biste mogli biti rtva u toj situaciji. Kada pokrenete posao, svakako unajmite dobrog knjigovou koji e Vam zavravati sve poslove koji su vezani za finansije, nemojte to nikako Vi sami raditi (a bilo bi poeljno da naruite natalnu kartu i knjigovoe da biste videli da sluajno nije neki prevarant, poto imate aspekte za to). uvajte svoje zdravlje i bavite se sprotom. Imate dobre aspekte za sport, ali Vi moda sumnjate u svoje sposobnosti. Generalno nemojte previe razmiljati, neete sigurno ii na Olimpijske igre, ali poto imate jakog Marsa trebali biste ee da vebate i da budete aktivni. Ukoliko to ne ispotujete mogu Vam se javiti neki zdravstveni problemi. elim Vam puno sree u daljem radu i ivotu. Pozdrav.

-6-