Você está na página 1de 11

Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez http://phobos.xtec.cat/aruiz258

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Com ja sabem de la sessi dintroducci al Moodle, aquest s un Espai Virtual dAprenentatge (EVA), que ens permet interactuar amb els nostres alumnes a travs de la Xarxa Internet, creant-hi cursos. Aquest cursos poden estar constituts per una mplia srie dactivitats i recursos diferents. La finalitat daquest tutorial s aprendre a generar les activitats bsiques que podem necessitar per comenar a treballar amb Moodle, i poder introduir-ho en la nostra prctica docent. Evidentment, la primera cosa que haurem de fer ser accedir a la pgina web on es trobi el moodle (per al curs http://phobos.xtec.cat/aruiz258/moodle) i entrar-hi introduint el nostre nom dusuari i contrasenya (recordeu que com a Administrador, ja us vaig concedir permisos de professorat per al curs Primer Contacte amb Moodle). Una vegada entreu, us trobareu davant de la segent pantalla:

Farem clic sobre el nom del curs adient, i llavors accedirem a la pantalla daquest, que tindr el segent aspecte:

Pgina 2 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Per comenar a generar activitats, s fonamental que triem sobre quin apartat (se nhan definit 20) volem treballar. Ho triarem fent clic sobre el quadradet que hi ha a la dreta. A continuaci, hem dactivar ledici, per poder comenar a modificar el tema.

Immediatament veiem com apareixen dos mens desplegables en cada apartat del curs: Afegeix un recurs... i Afegeix una activitat.... Els recursos sn materials didctics de diferents tipus, que podrem posar a labast dels estudiants. Les activitats sn les tasques a realitzar per part de lalumnat, per ser avaluats per nosaltres. Anirem veient els principals recursos i activitats que podem generar.
Pgina 3 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

El primer element que haurem de modificar s el ttol del Tema. Aix ho farem clicant sobre la icona indicada. Visualitzarem llavors una pantalla com la segent en la que podem indicar el Ttol del Tema, afegir-hi imatges, si volem,..

Fet aix, ja podem comenar a omplir el nostre primer tema del curs. Una de les activitats ms senzilles, i tils que podem crear en Moodle s la que es basa a penjar un recurs (document, imatge,...), posar una srie de pgines web de consulta, i deixar un

Pgina 4 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

espai perqu lalumne pugui penjar el document de resposta adient (un document de text, una presentaci de diapositives...). Per fer-ho, hem de comenar penjant-hi els arxius que calgui, triant lopci que sindica a continuaci, dintre del men Afegeix un recurs...

Sobrir la segent pantalla, on indicarem el nom que volem que vegi lalumne per al document, un comentari explicatiu, i indicarem on es troba larxiu, on volem que sobri (mateixa finestra o finestra nova)

Pgina 5 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Quan fem clic sobre el bot encerclat en la pantalla anterior, sens obre el segent men emergent, i si no surt larxiu que volem a la llista histrica darxius, tornem a fer clic sobre el bot Penja un fitxer

A continuaci obtindrem la segent pantalla, i navegant, podrem cercar el fitxer desitjat i seleccionar-lo.

Pgina 6 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Fet aix tindrem larxiu dintre de la llista, i noms caldr fer clic sobre Tria, perqu larxiu quedi penjat correctament

Una vegada ja tenim larxiu penjat, podem afegir tamb enllaos a pgines web que puguin ajudar els alumnes a trobar informaci valuosa per fer la seva tasca. Ho farem mitjanant lopci segent:

Pgina 7 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Per completar el nostre propsit, hem de generar lactivitat que permeti lalumne penjar el document que faci com a resposta a la nostra petici. Aix es fa dintre del men Afegeix una activitat, triant lopci segent:

Dintre de la pgina que sobre, indico el nom de la tasca, i el que sha de fer, i defineixo la resta de parmetres per penjar el fitxer.

Pgina 8 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Ja tindrem preparat lactivitat per als estudiants. Per comprovar com la visualitzarien podem canviar el nostre rol a Estudiant tal i com es veu a la segent pantalla:

Obtindrem la segent vista:

Podeu navegar els elements creats i comprovar com serien visualitzats pels alumnes, per tal dassegurar-nos que el resultat s el que buscvem.

Pgina 9 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Feta aquesta activitat primera, podeu investigar lapartat Afegeix un recurs... per veure quines altres possibilitats ofereix:

Daltra banda, del men activitat, ens centrarem en els apartats Consulta, Glossari, Wiki i Xat.

En un proper tutorial es detallar com treballar aquestes activitats.

Pgina 10 de 11

Tutorial: Creaci de Cursos amb Moodle

Antonio Ruiz Hernndez

Per finalitzar aquest tutorial diniciaci a la creaci de cursos amb Moodle, comentar que laspecte de la pgina daquests es pot modificar, eliminant-ne elements, fent s del men encerclat:

Igualment es poden afegir nous elements, com un apartat per incloure notcies, un quadre que ens mostri els usuaris que hi ha en lnia,... Tot aix a travs del men desplegable segent:

Pgina 11 de 11