Você está na página 1de 38

IKT - IKASTETXEAREN

HELDUTASUN EREDUA

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


Zeintzuk dira
IKT- Ikastetxearen
Heldutasun Eredu honen
erreferentziak?

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


MARKO orokorra

• Europar Komisioaren i2010 Ekimena


• EIGP2010 Euskadi Informazio Gizartean
Plana
2010eko Ikastetxea
• Hezkuntza Berriztatzeko Lehentasun
Ildoak
– 3. Ardatza:

“ESKOLA, XXI. MENDEKO


GIZARTEAN”
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
Europar Komisioaren i2010
Ekimena
 i2010 Ekimenak 2005-2010 urte
bitartean estatu kide guztietan abian
jarri behar diren lehentasun ekintzak
zehazten ditu.
 Europar Legebiltzarrak hiritarrei eta
interes publikoari zuzendutako
Informazio Gizartearen ezarpenaren
alde egiten du.

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


EIGP-2010
Euskadi Informazio Gizartean
Plana
 Bizitza Osoan Zeharreko
Ikasketa
 2010eko Ikastetxea
 Hiritartasun Aktiboa
Ekimena
 “Nire etxea Interneten”
 Inklusioa
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
2010eko Ikastetxea

“Ikastetxea ezin da IKT-k erabiltzeak


erakunde orori hobetzeko eskaintzen dion
aukeratik kanpo geratu; aitzitik, Informazio
Gizartearen avangoardiari eutsi behar dio
elementu bultzatzaile gisa ahalmen
handia duelako”:
 Ikasleengan
 Gurasoengan
 Enpresetan
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
2010eko Ikastetxea

Helburu Nagusia

Ikastetxe batek gauzatu behar dituen


eginkizun guztietan IKTak modu intentsibo
- estentsiboan erabil ditzala lortzea da:
 Berezko Irakaskuntzan.
 Ikastetxeko baliabideen eta jarduera
guztien kudeaketan.
 Ikastetxeko eragileen arteko
harremana eta lankidetzan:
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
2010eko Ikastetxea

Bi fasetan gauzatuko da:


1. 2010eko Ikastetxeak eta hura
hedatzeko tresnak nolakoak izan
behar duten zehaztea, ereduaren
kontzeptua garatuz
2. Eredua euskal sare publiko zein
itunduetako ikastetxe guztietara
zabaltzea

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


LEHENTASUN ILDOAK
Ikasketaren jokalekuan, funtzio eta profil berriak
agertuko dira:
• Ikasgelan IKT-tresnak darabilten irakasleak;
elkarrekintza handitzen duten didaktikaz;
ikasitako fenomenoen simulazioan; informazioa jaso,
hautatu eta prozesatzen; tutoretza eta aholkularitza
zein orientazio-funtzioan, eta ikasleen lanaren
etengabeko ebaluazioan.
• Irakasleek sarean modu sortzaile eta
hautakorran jardunez, multimedia produktuekin lan
egiteko gaitasuna garatzen dute; proiektu
telekolaboratiboetan parte hartzen dute; eta
teleprestakuntzaren aukerak aprobetxatzen dituzte
ikasle zein familiekiko harremanetan.
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
3. ARDATZA
ESKOLA, XXI. MENDEKO
GIZARTEAN
• Euskal Curriculum berriak honakoa hauek
birplanteatzeko aukera ematen du: zer irakasten da
eta nola irakasten da, eta halaber, ikasleak zer ikasi
behar du eta nola ikasten du.
• 3. ardatzaren lehentasunezko jarduera-ildoak:
– 3.1. Curriculum berria eta oinarrizko gaitasunak.
– 3.2. Teknologia berriak.
– 3.3. Euskal Herriko eta Europako gizarte-
esparrua.
– 3.4. Hizkuntzak.
– 3.5. Zientzia-hezkuntza.
– 3.6. Garapen IKT
iraunkorra.
PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
Zer proposatzen
du
IKT programak?

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


3.2.- TEKNOLOGIA
BERRIAK
IKT Programa
Xede-helburua:
• Hezkuntzan parte hartzen duten
eragileek bitarteko digitalak guztiz
aprobetxatzea,
ikastetxeen kudeaketa
pedagogikoan eta administrazio-
kudeaketan erabil ditzatela
sustatuz, eta, horrela, ekintza
guztietan koordinazioa eta
koherentzia egongo dela
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
IKT PROGRAMAREN
HELBURUAK
• 1. helburua. “IKT ikastetxe Eredua”
ziurtagiria eskuratzeko aukera ematea.
• 2. helburua. Ekintzak sustatzea, hezkuntza-
komunitateko zulo digitala txikiagotzearren.
• 3. helburua. Hezkuntza-eduki digitalen
garapena sustatzea, komunitatearen eskura
jartzeko, sarearen bitartez.
• 4. helburua. Hezkuntza-komunitatean
software librearen eta kode irekiko
softwarearen erabilera sustatzea.
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
Zertan datza
IKT- Heldutasun
Teknologikoko
EREDU
TEORIKOA?

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


Heldutasun Teknologikoko
EREDU TEORIKOA
Ikastetxeko heldutasun teknologikoko
ereduari esker, hau lor daiteke
praktikan:
• Ikastetxe baten egoera
teknologikoaren diagnostiko
zehatza.
• adostutako maila lortzeko jarraitu
beharreko hobekuntza-bidea.
Hori guztia pedagogiaren eta
kudeaketaren ikuspegitik, eta
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
EREDUAren EREMUAK
PROZESU PROZESU ADMINISTRATIBOAK
PEDAGOGIKOAK • Irakaslei laguntzeko
• Irakaskuntza gela administrazio kudeaketa
barruan • Prozesu laguntzaileen
• Prozesu pedagogikoak kudeaketa
gelaz kanpo
AURRERA eramateko ezinbestekoak

AZPIEGITURAK GAITASUNAK
• Informatika-ekipamendua • Oinarrizko IKT gaitasunak
• profila
Konektibitatea
• Teletutorea profila
• Aplikazioak
• Ikastetxeko IKT
dinamizatzailea profila
HELDUTASUNaren 5 Maila
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
PROZESU PEDAGOGIKOAK

 Gela barruko irakaskuntza


 Ikasgelatik kanpokoak
• Irakasle-ikasleak
• Irakasle-familiak
• Irakasle-Irakasleak
• Kanpo eragileak

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


EREDUAren EREMUAK
PROZESU PROZESU ADMINISTRATIBOAK
PEDAGOGIKOAK • Irakaslei laguntzeko
• Irakaskuntza gela administrazio kudeaketa
barruan • Prozesu laguntzaileen
• Prozesu pedagogikoak kudeaketa
gelaz kanpo
AURRERA eramateko ezinbestekoak

AZPIEGITURAK GAITASUNAK
• Informatika-ekipamendua • Oinarrizko IKT gaitasunak
• profila
Konektibitatea
• Teletutorea profila
• Aplikazioak
• Ikastetxeko IKT
dinamizatzailea profila
HELDUTASUNaren 5 Maila
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
ADMINISTRAZIO PROZESUAK
 Irakaslei laguntzeko administrazio
kudeaketa
– Urteko plana eta Plan estratejikoaren
garapena.
– Hezkuntza eskaintza eta ikasketen argibideak
– Informazio ofiziala
– Ikastetxeko hezkuntza eskaintza zabaldu.
 Prozesu laguntzaileen kudeaketa
– Kudeaketa ekonomikoa
– Ikastetxearen antolaketa
– Laguntza zerbitzuen kudeaketa
– Matrikulen kudeaketa
– Dokumnetuen kudeaketa
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
NOLA
aurreratu daiteke
EREDUAn zehar?

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


EREDUAren EREMUAK
PROZESU PROZESU ADMINISTRATIBOAK
PEDAGOGIKOAK • Irakaslei laguntzeko
• Irakaskuntza gela administrazio kudeaketa
barruan • Prozesu laguntzaileen
• Prozesu pedagogikoak kudeaketa
gelaz kanpo
AURRERA eramateko ezinbestekoak

AZPIEGITURAK GAITASUNAK
• Informatika-ekipamendua • Oinarrizko IKT gaitasunak
• profila
Konektibitatea
• Teletutorea profila
• Aplikazioak
• Ikastetxeko IKT
dinamizatzailea profila
HELDUTASUNaren 5 Maila
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
AZPIEGITURAK

Heldutasun teknologikoko maila


bakoitzerako azpiegitura bat izango du
definitutaikastetxeak.

Alderdi hauek hartuko dira kontuan:


Informatika-ekipamendua
Konektibitatea
Aplikazioak
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
GAITASUNAK
Hauek dira irakasleen beharrezko
profilak:
 Irakasleak ikasgelan IKTak
erabiltzen profila
 Irakasleak telematika-tresnak
erabiltzen profila
 Ikastetxean IKTak dinamizatzen
profila

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


Zein
mailetaraino
iritsi daiteke
Ikastetxea?

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


EREDUAren EREMUAK
PROZESU PROZESU ADMINISTRATIBOAK
PEDAGOGIKOAK • Irakaslei laguntzeko
• Irakaskuntza gela administrazio kudeaketa
barruan • Prozesu laguntzaileen
• Prozesu pedagogikoak kudeaketa
gelaz kanpo
AURRERA eramateko ezinbestekoak

AZPIEGITURAK GAITASUNAK
• Informatika-ekipamendua • Oinarrizko IKT gaitasunak
• profila
Konektibitatea
• Teletutorea profila
• Aplikazioak
• Ikastetxeko IKT
dinamizatzailea profila
HELDUTASUNaren 5 Maila
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
1. maila
AZPIEGITURA ETA
PRESTAKUNTZA
 Ikastetxeak egungo Premia Planeko
azpiegiturak ditu
 Irakasleen % 80ak, IKT-n Oinarrizko
Gaitasunak dauzka
 Kudeaketa zein irakasteko materialak
digitalizatzen hasi da.

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


1.maila lortzeko ADIERAZLEAK

rlo eta prozesu bakoitzean behar den dokumentazioa


digitalizatzea.

ezkuntza-edukiak garatzeko behar den informazioa bilatzea


Interneten edo Intraneten.

Eduki digitalen artxiboak identifikatzea

Informatika-aplikazioak erabiltzea euskarri digitaletan, eskola-


orduetan

Txantiloi digitalak sortzea, prozesu bakoitzean behar den


dokumentazioa erregistratzeko
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
Digitalizatutako dokumentazioaren segurtasun-kopiak egiteko
2. maila: ERABILERA
• Gela barruan
 Irakasleek baliabide informatikoak maiztasun
batez erabiltzen dituzte.
 Gela guztiek dute ordenagailu bana.
• Gelaz kanpo
 Teknologia berrien bitartez hezkuntza
komunitatearekin harremanetan jartzen hasten
da (Adb: e-mail-aren erabilera “zuzendaritza-
irakasleak”, “irakasleak-irakasleak” eta
“zuzendaritza-familiak”), betiko bideak
erabiltzen jarraitu arren.

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


2.maila lortzeko ADIERAZLEAK

okumentazio digitalizatua Intraneten erregistratzea,


ikastetxean adostutako sailkapen-irizpideen arabera.
Ikastetxeko edozein ordenagailutatik eskuragarria
izango da, erabiltzaile-profila kontuan hartuta.

Posta elektronikoa irakasleen artean dokumentazioa


bidaltzeko aukera emango duen bi norabideko
komunikazio-kanala izango da.

Eskola-orduetan behar den dokumentazioa bilatuko


da, ikasgaiaren edukia irudiz hornitzeko.
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
3.maila IKASGELAREN
DIGITALIZAZIOA
• Ikasgela barruan
 IKTen eta Internet-aren erabilera
irakasgaietan orokortzen da.
 Gelek azpiegitura iraunkorra dute egunero
erabil ahal izateko.
• Ikasgelatik kanpo
 Ikasleek eta familiek ikastetxeko hainbat
informaziotara hel daitezke, web- baten
bitartez.
 Informazioa funtsean norabide bakarrekoa
da.
 Ikastetxeak ordutegi zabala ematen du,
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
3.maila lortzeko ADIERAZLEAK

kastetxeko web-orria erabiltzea, ikastetxe birtualeko


ate gisa.

osta elektroniko erabiltzea komunikazio-kanal gisa


hezkuntza komunitate barnean.

ntraneten edo Estraneten ikastetxeko zenbait aukera


dituen administrazio eta kudeaketako gunea
erabiltzea.

rakaskuntza guneetan orga mugikorrak erabiltzea,


irakas-ikaskuntza prozesuetarako.
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
4.maila
IKASGELAREN
BIRTUALIZAZIOA
• Gela barruan
 Hezkuntza Plataformen bitartez
( teleformakuntza, blogak, estranet-a, wikiak...)
gela ireki egiten da ingurura, eskola orduz
kanpo, ikasle eta irakasleen arteko etengabeko
debatera.
• Gelaz kanpo
 Ikastetxeak Hezkuntza Plataforma propioa
dauka, internet-en bitartez erabil daitekeena,
komunikazio iraunkor eta norabide bikoa
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
ahalbideratuz komunitateko eragileen artean.
4.maila lortzeko ADIERAZLEAK

ezkuntza-komunitate osoak ikastetxeko web-orriaren


bitartez sarbide pribatua izateko aukera ematen da,
ikastetxeko administratzaileen baimenen arabera.

eb interfazearen bitartez formularioak sartzea,


informazioa eskatzeko, hitzorduak eskatzeko,
bileretarako, zalantzetarako eta iradokizunetarako.

rruneko prestakuntzako plataforma baliabideen eta


komunikazioen zentroa bihurtzen da, hezkuntza-
komunitate osoarentzat.
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
5. maila
IKASTETXEAREN
BIRTUALIZAZIOA
• Gela barruan
Plataforma Telematikoen erabilpenak
ikasleen prestakuntza nonnahi
gauzatzeko aukera berriak irekitzen
ditu.
• Gelaz kanpo
Ikastetxea 24 orduz irekita dago
Internet-en bitartez, honela, hezkuntza
komunitatearen gaikuntza motore eta
gizarte orokorra
IKT PROGRAMhartu nahi
- BERRITZEGUNE 00 duen
5.maila lortzeko ADIERAZLEAK

ezkuntza Plataforma izatea, zerbitzu guztiak


Hezkuntza Administrazioan integratuta dituena,
ikasleen hezkuntza-bizitza integratuta duena eta
edozein administrazio-izapide egiteko aukera
ematen duena.

ezkuntza Plataformak hezkuntza


pertsonalizatua eskaintzen du.

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


Zein atal
izan behar ditu
kontuan
maila bakoitzak?

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00


HELDUTASUN MAILEK
Lau OSAGAI hauek dituzte:
• Azpiegiturak–Zerbitzuak–
Prestakuntza
• Informazio- eta komunikazio-
prozesuak
– Digitalizazioa /Erregistroa / Sarbidea eta
Komunikazioa/ Feedback-a
• Hezkuntza-edukiak
– Hezkuntza-baliabideak digitalizatzea eta
identifikatzea
IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00
Ikastetxeko Heldutasun
Teknologikoko Ereduaren
plataforma teknologikoa

www.i2kt.net

IKT PROGRAM - BERRITZEGUNE 00