Você está na página 1de 10

2.

BATXILERGOAN AUKERA ONA


EGITEKO

2
1
4
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
Irakurri arretaz, aukera ona
egiteko zuen etorkizuna jokuan
dago eta INFORMAZIOA
AUTOEZAGUPENA
Norberaren interesak BILTZEA
Gaitasunak Unibertsitate karrerak

Nortasuna Heziketa Zikloak


Beste batzuk

Erabakiak hartzea

Aukera hobea egiteko, ondorengo galderak egin beharko dizkozue zuen buruari:
Zeintzuk dira gehien gustatzen zaizkigun lanbide mota?
Zein aukerak irekitzen dizkigu posibilitate handienak?
Zein aukera hezitzen gaitu hobeto gure etorkizunerako?
Zein lanbide motek dute ateraldi profesional hobeak?
OHARRA: Batzuetan, Matematika ez duzue hartu nahi beste ikasgaiak baino "neketsuagoa"
dela pentsatzen duzuelako. Baina hori egia da?
IES BURDINIBARRA BHI - 2
Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparrua
Unibertsitate erreforma (Bolonia prozesua)

Helburua: Europar Hezkuntza Sistema ezberdinen


bateratasuna, ikasle eta irakasleen mugikortasuna
errazteko eta edozein lurraldeko unibertsitate tituluei
baliagarritasuna emateko.

• Unibertsitate ikasketen egitura berria


• ECTS (Kredituen Transferentziarako
Europar Sistema) kredituen sistema
Europar berria
• Gaitasunak, sistema berriaren ardatza

IES BURDINIBARRA BHI - 3


Unibertsitate ikasketen egitura berria

Sistema berriarekin unibertsitateko ikasketak bi mailatan


(gradu eta graduondoko) eta hiru ziklotan egituratzen
dira:

GRADUONDOA
GRADUA
MASTERRA DOKTOREGOA

IES BURDINIBARRA BHI - 4


Kredituen sistema europarra (ECTS)

Europako kredituak (ECTS - European Credit Transfer


System), ikasketa plan batean programatutako helburuak
gainditzeko ikasleek egin behar duten lan karga
neurtzen du

Gradua = 4 ikasturte = 240 ECTS


1 ETCS = 25 lan-ordu
60 ECTS (ikasturte bat) = 40 aste = 1.500 ordu
Aste bat = 37,5 lan-ordu

IES BURDINIBARRA BHI - 5


Gaitasunak, sistema berriaren gakoa
Gaitasunak dira sistema berriaren ardatza. Horrek esan nahi du ez
dela nahikoa ikasle batek ezaguera tekniko eta espezifiko multzo
bat menperatzea. Aurrerantzean, ikasleak egokitasunez eta
eraginkortasunez lan egiteko gai izango dela bermatuko duten
gaitasunak ere lortu beharko ditu

Hainbat gaitasun:
•Ahozko adierazpena
•Adierazpen idatzia
•Talde lanean aritzeko gaitasuna
•Informatika tresnetako erabilera
•Pentsamendu analitikoa, sintetikoa, kritikoa eta sortzailea
•Arazoak konpontzeko gaitasuna
•Hizkuntza baten baino gehiagotan gaitasuna

IES BURDINIBARRA BHI - 6


Selektibitate berria (I)

Gaur egungo selektibitatea 2010eko ekainean indarrean jarriko


(RD de 1999, modificado en 2000 y den Selektibitatea
2002)
Gainditzeko Selektibitatea gainditzeko gutxieneko Selektibitatea gainditzeko: 5 (4 lortzen
nota: 4 (Batxilerrekoarekin bataz bada, gainditu ahal izango da
besteko nota egitean 5 lortuz gero, Batxilerrean 6 baino gehiago ateratzen
hau da, batxilerrean gutxienez 5,6 bada)
izanik)

Antola- Derrigorrezko 7 azterketa bi zatitan. 7 azterketa: 5 derrigorrezkoak eta 2


moldea Ikasleak aukeratzen du modalitateko borondatezkoak nota igotzeko.
3. irakasgai bat eta filosofia edo Ikasleak modalitateko irakasgaiak eta
historiari buruzko iruzkina. filosofia edo historiari buruzko iruzkina
aukeratzen dite.

IES BURDINIBARRA BHI - 7


Selektibitate berria (II)
Gaur egungo selektibitatea 2010eko ekainean indarrean jarriko den
(RD de 1999, modificado en 2000 y 2002) Selektibitatea

Ariketak 1. zatia: 1. zatia: (Alde orokorra)


1. ariketa: Historia//Filosofia,
2. ariketa: atzerriko hizkuntza,
- 1. ariketa: Gaztelaniazko testu-
3. ariketa: gaztelaniazko testua, iruzkina.
4. Ariketa: euskara. - 2. ariketa: Historia/Filosofía
2. zatia: Modalitatearen berezko gaietaz izango
da:
- 3. ariketa: Atzerriko hizkuntza
a) Zientzia eta teknologiaren bidea: (2011tik aurrera ahozko froga
Matematika eta Fisika. gehituko da)
b) Osasunaren Zientzien bidea: Biologia y - 4. ariketa: euskara
Kimika
c) Humanitateen bidea: Latina eta Artearen - 5. ariketa: (BERRIA) Modalitateko
Historia irakasgaia ikasleak aukeratuta.
d) Gizarte Zientzien bidea: Giz. Zientzietara
eta aplikatutako Matematika eta Geografia
e) Arteen bidea: Irudigintza Artistikoa eta
Artearen Historia. 2. zatia: (Borondatezko aldea)
Ikasleak sarrerako bide bi aukeratzen baditu,
- 6. eta 7. ariketa: Ikasleak
bide bakoitzari lotuta dauden gaien azterketak
eta modalitateko gaietatik aukeratutako gai aukeratutako modalitateko irakasgai
baten azterketa egin beharko ditu. bat edo bi.

IES BURDINIBARRA BHI - 8


Selektibitate berria (III)

Gaur egungo selektibitatea 2010eko ekainean indarrean jarriko den


(RD de 1999, modificado en 2000 y Selektibitatea
2002)
- Batxilergoa: %60 - %60 Batxilergoa
Unibertsitat - Selektibitatea: %40 - %40 Irakasgai amankomunak +
ean %50 irakasgai amankomunak modalitateko 1
sartzeko %50 modalitateko irakasgaiak - Lau puntu gehigarriak lortu daitezke
nota %80 Zehaztutako 2 irakasgaiak ikasleak aukeratutako modalitateko 2
%20 Ikasleak aukeratutakoa irakasgaigatik. Borondatezkoa da.
(Unibertsitae bakoitzak zehaztuko ditu
irakasgaiak)
Deialdiak - Urtean bi deialdi egongo dira, ohikoa ta - Gutxienez, urtean bi deialdi egongo dira.
ez-ohikoa. - Ikasleek nota hobetu nahi badute alde
- Froga gainditzeko ikasle bakoitzak lau orokorretara, zein borondatezko deialdietara
deialdi izango ditu. Behin gaindituz gero, aurkeztu ahal izango dute.
nota igotzeko nahi duen beste frogetara - Froga orokorreko notak behin-betiko balioa
aurkeztu ahal izango du. izango du, borondatzekoak bi kurtsoetarako.

IES BURDINIBARRA BHI - 9


GOGORATU
“EZ ITXI ATEAK”

1
2
4
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

IES BURDINIBARRA BHI


San Gabriel auzoa zg
48510– Trapagaran
www.euskalnet.net/burdinibarra