Você está na página 1de 4

KERTAS 2

NO SOALAN 1 TAJUK SET ( 28% ) KELEMAHAN * Gagal melorek pada kawasan yang sepatutnya * Tidak mengetahui atau menghafal simbol set * Gagal melukis garis x = 6 * Gagal melorek pada kawasan yang sepatutnya STRATEGI * Menggunakan sistem nombor * Menghafal 3 simbol set yang penting iaitu persilangan, kesatuan dan pelengkap * Hafal x = (garis tegak selari dengan paksi y) y = (garis melintang selari dengan paksi x) y = ax + b ( bina jadual ) * simbol maka lorek bahagian atas simbol < maka lorek bahagian bawah * Gariskan bentuk pepejal yang diberi dalam soalan * Pilih rumus yang betul pada m/s hadapan * Jika diberi diameter maka jejari adalah separuh * Perbanyakan latihan menukar perkara rumus * Ayat implikasi " Jika Maka " * Dari pola yang diberi salin nombor yang sama dan nombor yang berlainan gantikan dengan ' n ' jangan lupa tulis n = 1, 2, 3 . . . * Bina 3 kotak untuk menentukan sudut ___ ___ ___ * Gunakan tangen = sisi tentang / sisi sebelah * Gunakan teorem phytogras untuk dapatkan sisi yang tidak diketahui * Dalam darab silang, gunakan anak panah kiri atas darab kanan bawah dan sebaliknya * Buat kurungan untuk mengelakkan kesilapan dalam pendaraban * Perbanyakkan latihan yang melibatkan operasi matematik dan pemfaktoran * Lebih mudah jika menggunakan kaedah matrik * Semak jawapan dengan menggunakan Kalkulator * Perbanyakkan latihan yang melibatkan matrik

GRAF FUNGSI / KETAKSAMAAN ( 47.3% )

ISIPADU PEPEJAL ( 21 % )

PENAAKULAN MATEMATIK ( 51.1 % )

* Tidak menggunakan rumus yang sepatutnya * Keliru antara diameter dengan jejari * Asas matematik yang lemah/menukar perkara rumus * Tidak dapat menulis implikasi dari ayat diberi * Tidak dapat membuat kesimpulan secara deduksi

GARIS DAN SATAH DALAM 3 DIMENSI ( 14.5 % )

PERSAMAAN KUADRATIK ( 51.6 % )

* Gagal menamakan sudut antara garis dengan satah * Jika sudut yang dinamakan salah maka hitung sudut pun akan salah * Gagal menghitung sudut kerana sisi-sisi yang dinyatakan tidak tepat * Kesilapan dalam operasi darab silang * Kesilapan ketika melakukan operasi matematik * Kesilapan pemfaktoran

PERSAMAAN SERENTAK ( 48.4 % )

* Pelajar tidak menyelesaikan masalah * Menggunakan kaedah matrik tetapi kesilapan dalam pengiraan terutama melibatkan ( + ) dan ( -

) * Gagal mencari kecerunan garis selari * Gagal mencari pintasan * Gagal mencari persamaan garis lurus Songsang * Kecerunan boleh diperolehi dengan dua cara Jika diberi 2 koordinat maka m = y2 - y1 x2 - x1 Jika diberi persamaan garis lurus maka tukar ke bentuk y = mX + C, m ialah kecerunan * Bagi garis selari maka kecerunan adalah sama * Jika Pintasan -x maka nilai y = 0 Jika pintasan -y maka nilai x = 0 * Gunakan Y = mX + C untuk mencari persamaan garis lurus Cari nilai C atau pintasan - y dahulu, kemudian gantikan ke dalam persamaan Y = mX + C * Memberi pendedahan kepada pelajar penggunaan kaedah gambarajah pokok yang dapat memudahkan penyelesaian masalah kebarangkalian bergabung. * Memberi penjelasan teknik permarkahan yang diberikan dalam penyelesaian tajuk ini berdasarkan skema permarkahan SPM sebenar bagi membantu pelajar mengenalpasti langkah-langkah penting yang perlu ditunjukkan dalam penyelesaian masalah.

PERSAMAAN GARIS LURUS ( 8.3 % )

* Pelajar tidak menguasai konsep kebarangkalian peristiwa bergabung yang melibatkan hasil tambah dan hasil darab dengan baik.

KEBARANGKALIAN ( 16.1 % )

10

BULATAN ( 16.1 % )

* Tidak dapat menentukan sudut sektor dan memahami maksud sukuan bulatan * Tidak dapat mencari perimeter seluruh rajah

* Perlu ingat sukuan bulatan = 90 separuh bulatan = 180 satu bulatan = 360

* Tidak dapat mencari luas seluruh rajah

* Tulis nilai yang diketahui pada gambarajah * Rancang dengan menggunakan huruf untuk mencari perimeter dan luas yang dikehendaki * Gunakan rumus yang betul untuk mencari panjang lengkok dan luas sektor, rujuk rumus yang diberi * Mencari matrik songsang dengan rumus yang diberi. Masukkan maklumat dan guna kalkulator * Susun maklumat persamaan serentak dalam bentuk matrik * Mencari matrik songsang dengan rumus yang diberi. Masukkan maklumat dan guna kalkulator * Gunakan kaedah pendaraban matrik * Semak jawapan pengiraan anda dengan kalkulator * Penumpuan latihan pelajar kepada mencari koordinat imej merujuk kepada penggunaan konsep translasi, refleksi, putaran dan pembesaran yang betul. * Membimbing pelajar mengenalpasti kaedah menghurai penjelmaan tunggal atau gabungan dua penjelmaan dengan tepat. * Menekankan latihan berulang berkaitan luas imej, luas objek atau luas kawasan berlorek dengan betul. * Membimbing pelajar skema pemarkahan bagi SPM membantu meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan kepada mereka.

* Pelajar tidak dapat mengira matrik songsang * Pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah persamaan serentak dengan menggunakan matrik

11

MATRIK ( 44.1 % )

* Pelajar cuai dalam mencari koordinat imej yang betul di bawah satu atau gabungan dua penjelmaan. * Pelajar kurang mahir dalam menghuraikan gabungan dua penjelmaan menggunakan terminologi dan konsep yang tepat. * Pelajar tidak menguasai kemahiran mengaplikasikan rumus luas imej bagi mencari luas objek, luas imej atau luas kawasan berlorek.

12

PENJELMAAN / TRANSFORMASI ( 18.5 % )

* Pelajar cuai dalam memplot titik.

* Menekankan kepada pelajar supaya memplot titik dengan tepat dan graf lengkungan yang dilukis hendaklah licin, berterusan, tanpa garis lurus dan tanpa garis putus-putus serta melalui semua titik.

13

GRAF FUNGSI ( 57.3 % )

* Graf lengkungan yang dilukis tidak licin, * Membimbing pelajar mencari persamaan berterusan, tanpa garis lurus dan garis putus-putus garis lurus menggunakan kaedah penghapusan atau serta tidak melalui semua titik. kaedah penggantian seterusnya mencari nilai x atau nilai-nilai x yang memuaskan kedua-dua persamaan. * Mendedahkan kepada pelajar pembahagian markah mengikut skema yang sebenar bagi membantu mereka memperolehi markah dengan baik. * Pendedahan kepada pelajar konsep-konsep penting dalam tajuk statistik. * Membimbing pelajar melengkapkan jadual kekerapan, melukis dan menjawab soalan statistik mengikut arahan soalan bagi setiap bentuk graf dan menyelesaikan masalah graf dengan betul.

*Pelajar cuai mendapatkan persamaan garis lurus dan mencari nilai atau nilai-nilai x yang memuaskan. * Pelajar sering cuai dalam mencari nilai min, median dan kelas mod. * Pelajar kerap melengkapkan jadual kekerapan dengan nilai yang salah. 14 STATISTIK ( 56.7 % ) * Pelajar cuai dalam melukis skala yang dikehendaki.

* Membimbing pelajar mengenalpasti bahagianbahagian penting setiap peruntukan markah yang diberikan mengikut skema SPM