‫االتجاه بالدعوة لغٌر قرٌش‬

MENGARAHKAN DAKWAH KE LUAR QURAISY Pembahasan ini mencakup: Nabi Muhammad ke Thaif, tantangan yang dihadapi dan pulang kembali Menawarkan dakwah kepada suku-suku yang datang di musim haji.

‫سبب خروجه ـ‬ • IV. PENYEBAB RASULULLAH KE LUAR MAKKAH • Tekanan kaum musyrikin kepada Rasulullah saw setelah Khadijah ra dan Abu Thalib wafat semakin meningkat. Dakwah di tengah suku Quraisy sangat sulit dilakukan. Maka Rasulullah saw keluar, mencari tempat lain yang barangkali menemukan hati yang membuka diri untuk beriman, dan mendukung agama Allah. Berangkat ke Thaif adalah usaha keluar dengan harapan mendapatkan penolong dari suku Tsaqif, dan refresing dari kaumnya (suku Quraisy). Nabi berharap mereka akan menerima agama yang lurus yang datang dari Allah swt. Saat itu Nabi berangkat bersama Zaid bin Haritsah

ia segera menuju ke sekelompok bani Tsaqif. mereka bertiga bersaudara. bersama dengan Rasulullah saw menghadapai kaumnya yang menentangnya. aku tidak akan mau berbicara denganmu selama-lamanya. maka sungguh merupakan bahaya paling besar. Jika betul kamu adalah rasul utusan Allah seperti yang kamu katakan. Kemudian ketiganya menolak tawaran Rasulullah itu dengan penolakan yang buruk sekali. yaitu: Abdu Yalil bin Amr bin Umair Mas‟ud bin Amr bin Umair Habib bin Amr bin Umair Rasulullah mengajak mereka kepada Allah. saat itu mereka menjadi pemimpin dan bangsawan Thaif. dan jika kamu berbohong di hadapan Allah. tidak terlihat sedikitpun kebaikan dari mereka Salah satunya mengatakan: Apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa diutus selain kamu? Yang lainnya mengatakan: Demi Allah. RASULULLAH SAW DI THAIF Ketika Rasulullah saw tiba di Thaif. dan berbicara dengan mereka itu tentang pembelaannya pada Islam. maka sudah sepatutnya saya tidak berbicara denganmu Dan yang ketiga mengatakan: seperti itu • • • .‫الرسول فً الطائف‬ • • • • • • V.

bahkan mereka mengerahkan para budak dan anak-anak kecil mereka untuk mengusir Nabi di tengah terik siang hari. Keduanya di berlindung di kebun itu. dan anak-anak kacil yang mengejar Rasulullah saw kembali ke Thaif. Rasulullah menuju ke bawah pohon kurma.BUKAN SAMBUTAN TAPI SAMBITAN • Ketika itulah Rasulullah saw meminta mereka untuk tidak menyebar luaskan hal ini. • Zaid bin Haritsah telah berusaha menghalau batu-batu itu. sehingga orang Quraisy tidak mengetahuinya yang akan semakin memperberat tekanannya kepada Nabi dan pengikutnya. Utbah dan Syaibah bin Rabiah melihat Rasulullah dan menyaksikan perlakuan anak-anak kecil di Thaif. . melemparinya dengan batu sehingga berlumuran darah kedua kaki Rasulullah saw. duduk di sana. • Tetapi mereka tidak menerima permintaan ini. kemudian berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi‟ah. Karena menganggap Nabi telah meminta bantuan kepada musuh mereka.

RASULULLAH MENGADU KEPADA ALLAH • Dalam keadaan sulit seperti itulah Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan: .‫الرسول ٌناجً ربه‬ • VI.

‬إ ِ َ‬ ‫ٌَ‬ ‫منْ َ‬ ‫بِ‬ ‫تِ‬ ‫ع ٌْ ٍ‬ ‫منًِ‪.‬‬ ‫هُ‬ ‫ج َّ‬ ‫تَ‬ ‫د َ‬ ‫لى َ‬ ‫لى َ‬ ‫ر ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٌُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫‪.‬‬ ‫ف قُ َّ‬ ‫ع َ‬ ‫ضْ‬ ‫و ُ‬ ‫كْ‬ ‫ل ُ‬ ‫ه َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ٌ‬ ‫اس‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ًِ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫َو‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ًِ‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ح ٌْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫وأَ ْن َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫حِ‬ ‫الرا ِ‬ ‫ت‬ ‫‪.‫لَ‬ ‫وقِ َّ‬ ‫م إِ َ‬ ‫اَل َّ‬ ‫شُ‬ ‫ك أَ ْ‬ ‫ل ٌْ َ‬ ‫ة •‬ ‫وتًِ‪َ .‬إِ َ‬ ‫ب ً‪ .‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ُو‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫كنْ‬ ‫نْ‬ ‫ِْ ْ ِ َ َ‬ ‫أ ْ ِ َ ٍّ ِ َ‬ ‫ب َ‬ ‫ً َ‬ ‫عَ‬ ‫ب َ‬ ‫باِلً‬ ‫فالَ أ ُ َ‬ ‫ض ٌ‬ ‫غ َ‬ ‫ل َّ‬ ‫ك َ‬ ‫ِ‬ .‬‬ ‫ٌ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫نَ‬ ‫م ٌْنَ ‪ .‬أ َ ُّ ُ ْ ْ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫كلُنًِ‪ .

)]1‬بك‬ ‫•‬ ‫رواه الطبرانً ([‪)]1‬‬ .‫أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات •‬ ‫‪ ،‬وصلح علٌه أمر الدنٌا واآلخرة ‪ ،‬من أن‬ ‫سْ‬ ‫تنزل بً غضبك ‪ ،‬أو ُ‬ ‫ُ‬ ‫خطك ‪ ،‬لك‬ ‫تحل بً ُ‬ ‫عتبى حتى ترضى ‪ ،‬وال حول وال قوة إال‬ ‫ال ُ‬ ‫([‪ .

Tiada usaha dan kekuatan kecuali dengan-Mu. Engkaulah Rabb orang-orang lemah. Hanya milikMu keridhaan sehingga Engkau meridhai. sesungguhnya aku adukan kepada-Mu kelemahan diriku. dari turunnya murkaMu atas diriku. atau kepada orang asing yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Selama Engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak akan merisaukanku. Keselamatan dari-Mu terasa luas bagiku. . Kepada siapakah engkau serahkan aku? Kepada musuh yang bermuka masam kepadaku.• Ya Allah. Aku berlindung dengan cahaya Wajah-Mu yang telah menerangi kegelapan. memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Wahai Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. atau kebencian-Mu menimpaku. dan kehinaanku di hadapan manusia. sedikitnya usahaku. dan Engkaulah Rabbku.

tangan dan kaki Rasulullah saw. lalu keduanya tergerak hati. menyuguhkan setangkai kurma.bernama Adas memberikannya. Adas segera memeluk Rasulullah saw menciumi kepala. ADAS MASUK ISLAM Situasi sulit yang dialami Rasulullah saw itu disaksikan oleh kedua anak Rabi‟ah. menyuruh budaknya –seorang nasrani. Ketika Rasulullah saw mulai makan kurma itu.‫عداس‬ َ ‫إسالم‬ • • VII. Nabi bertanya kepadanya: Dari negeri manakah kamu? Dan apakah agamamu? Jawab Adas: saya nasrani dari Naynawa Sabda Nabi : Dari negerinya orang shalih. • • • • • • • . Yunus bin Matta Kata Adas: Apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Jawab Nabi: Dia itu saudaraku. dan aku juga nabi. seorang Nabi. sambil membaca “Bismillahirrahmanirrahim” Adas berkata: Ucapan ini tidak dikenal di tempat ini.

Di atas bumi ini tidak ada yang lebih baik darinya. • Ketika Adas mendatanginya. Ia telah memberitahukan sesuatu kepadaku yang tidak diketahui kecuali nabi • Keduanya berkata: Celaka kamu wahai Adas. keduanya berkata: Celaka kamu wahai Adas. mengapa kamu ciumi kepala.• Kedua anak Rabi‟ah berkata satu sama lain: Budakmu ini telah ia rusak. Dan setelah mendengarnya. . agamamu lebih baik dari agamanya • Adas kembali menemui Rasulullah saw. lalu Nabi bacakan kepadanya Al Qur‟an yang berisi kisah Nabi Yunus. Addas masuk Islam. tangan dan kaki orang itu? • Jawab Adas : Wahai tuanku. jangan kamu berpaling dari agamamu.

‫القصة مروٌة بتمامها فً الصحٌحٌن‬ . Dan berkata: Sesungguhnya Allah menyuruhku mengikuti permintaanmu terhadap kaum yang telah memperlakukanmu” • Rasulullah saw menjawab: • " ‫" اللهم اهد قومً فإنهم الٌعلمون‬ • Ya Allah tunjukilah kaumku. )]1[(" ‫" صدق من سماك الرءوف الرحٌم‬ • Maha Benar yang telah menamakanmu ra‟uf )penuh kasihan( dan rahim (penyayang) • )]1[( . JIBRIL TURUN MEMBAWA PERTOLONGAN • Dalam situasi itulah Jibril datang membawa pesan dari Allah swt kepada Rasulullah Muhammad saw. karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui” • Jibril berkata: • .‫نزول جبرٌل بالنصر‬ • VIII.

• Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memohon kepada malaikat jibril untuk tidak melakukan hal itu. . bahkan beliau bersabda seraya berdo'a : َّ ‫ج‬ َ‫ص‬ ْ ٌ ٌْ ُ ‫ر‬ ِ‫ب‬ • ‫ه‬ َ‫ح‬ ُ‫ب‬ ُ ‫دهُ َال‬ ْ‫و‬ َ ‫َّللا‬ ُ‫ع‬ ٌْ َ ْ‫من‬ َ ‫م‬ ْ َ‫َّللا ُ مِنْ أ‬ َ ‫ر‬ ُ ْ‫جو أَن‬ ُ ‫ر‬ ْ َ‫بلْ أ‬ َ ْ‫ه‬ ِ‫ب‬ َ َّ ‫د‬ ِ ‫ك‬ ِ ‫ال‬ ِ‫ش‬ ِ‫خ‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫ئا‬ • ” tetapi aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka kelak orang-orang (generasi) yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun”.

• Ternyata do'a Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang dahsyat. ketabahan dan kesabaran menunggu terkabulnya do'a dari Allah Azza Wa Jalla. kecintaan.bondong menyatakan diri masuk Islam. kira-kira 15 tahun kemudian penduduk Thaif datang berbondong . asal disertai dengan keikhlasan. . Inilah rahasia kekuatan do'a yang dapat menubah segalanya.

• Al Muth‟im bin Adiy dan anak-anaknya bersenjata lengkap menuju ke arah Taif menjemput Rasulullah saw.‫الرسول ٌعود إلى مكة‬ • IX. memberitahukannya bahwa ia akan masuk Makkah. Lalu Muth‟im mengabulkannya. . ia tidak bisa masuk Makkah. karena mempertimbangkan sikap kafir Quraisy yang telah mengetahui perjalanan Rasulullah ke Tsaqif mencari dukungan penduduknya. Dari itulah Rasulullah saw mengutus ke Al Muth‟im bin „Adiy bin Naufal bin Abdi Manaf. dengan didampinginya. RASULULLAH SAW KEMBALI KE MAKKAH • Ketika Rasulullah saw pulang dari Thaif. • Ada sebagian kaum musyrikin yang bertanya kepada Muth‟im bin Adiy: Kamu pendamping atau pengikut? • Kata Muth‟im: Pendamping • Mereka berkata: Jika demikian maka jaminanmu tidak akan dibatalkan .

hakekat pengetahuan yang pernah Allah berikan kepadanya .PELAJARAN BERHARGA • ‫كلما ضاقت األمور بالداعٌة كلما ظهرت مواهبه وإخراج‬ ً‫طاقاته الكامنة وظهرت امكاناته وعرف حقٌقة معارفه الت‬ . ‫منحها هللا له‬ • Ketika seorang da‟i menghadapi kesulitan. maka saat itu muncullah potensi dan kemampuan tersembunyinya.

• ً‫مقاٌٌس الجاهلٌة فً الرٌاده والسٌادة والقٌادة كما هً ه‬ ‫حتى الٌوم فً اختٌار علٌه القوم لم تتغٌر‬ • Standar jahiliyah tentang kekuasaan dan kepemimpinan dari dahulu sampai sekarang yang itu-itu aja dalam memilih pemimpin .

‬‬ .‫الداعٌة الواعً بأمور دعوته هو الذي ٌفهم قدره المدعو على •‬ ‫االستٌعاب بالسرعة التً ال تحمله من عدو محارب ‪.

• ‫الدعاء سالح المؤمن وأداة من أدوات الحرب والدعوة إلىاهلل‬ • Berdoa adalah senjata orang beriman. dan merupakan salah satu perangkat di antara perangkat perang dan dakwah .

• ‫ استخدام القوة إذا عجز عن‬:‫اسلوب الباطل كما هو لم ٌتغٌر‬ ‫مقارنة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان‬ • Cara batil dari dahulu belum berubah: penggunaan kekerasan ketika tidak bisa berargumen di hadapan dalil atau bukti .

disampinng wawasan luas para da‟i yang membuatnya memahami situasi .• ‫سلوك الداعٌة ٌعتبر أسلوبا ً من أسالٌب الدعوة إلى هللا‬ ‫ومظهر من مظاهر العمل ألهل الباطل باإلضافة إلى ثقافة‬ . dan merupakan salah satu tampilan kerja di hadapan ahlul batil. ‫الداعٌة الواسعة والتً تجعله محٌطا ً بالظروف حوله‬ • Sikap da‟i adalah salah satu media dakwah.

‫الكفرملة واحدة ٌختلف فً كل شًء إال فً محاربة اإلسالم •‬ ‫والمسلمٌن ـ عداس لم ٌكن على دٌنهم ومع ذلك رفضوا أن‬ ‫ٌسلم ونصحاه أن ٌبقى على نصرانٌته ‪.‬‬ .

tetapi satu dalam menghadapi Islam dan kaum muslimin – Adas semula tidak memeluk agama mereka. dan menasehatinya untuk bertahan dengan nasraninya .• Kufur itu satu aliran meskipun berbeda dalam banyak hal. tetapi mereka menolak ketika hendak masuk Islam.

. ‫• البشارة بالنصر للمؤمنٌن منحه من هللا‬ • Kabar gembira pertolongan Allah kepada orang beriman adalah nikmat dari Allah • anya. .

‬‬ .‬‬ ‫• حفظ صنٌع األخرٌن ومساعدتهم كما قال ‪ ‬فً أسرى بدر‬ ‫" لو كان المطعم بٌن عدي حٌا ً ثم كلمنً فً هؤالء النفر‬ ‫لتركتهم له ‪.‫• الداعٌة الواعً بأمور قومه ٌعلم مدى اختالفه معهم وال ٌٌأس‬ ‫من نصر هللا ‪.

mengetahui seberapa jauh penyimpangan mereka dan tidak berputus asa dari pertolongan Allah • Menjaga kebaikan dan bantuan orang lain . seperti yang Rasulullah katakan dalam masalah tawanan perang badr” .• Seorang da‟i yang menyadari keadaan kaumnya.

pasti aku serahkan kepad .‫• " لو كان المطعم بٌن عدي حٌا ً ثم كلمنً فً هؤالء النفر‬ . ‫لتركتهم له‬ • • Jika seandainya Al Muth‟im bin Adiy masih hidup kemudian ia berbicara kepadaku tentang mereka ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful