‫االتجاه بالدعوة لغٌر قرٌش‬

MENGARAHKAN DAKWAH KE LUAR QURAISY Pembahasan ini mencakup: Nabi Muhammad ke Thaif, tantangan yang dihadapi dan pulang kembali Menawarkan dakwah kepada suku-suku yang datang di musim haji.

‫سبب خروجه ـ‬ • IV. PENYEBAB RASULULLAH KE LUAR MAKKAH • Tekanan kaum musyrikin kepada Rasulullah saw setelah Khadijah ra dan Abu Thalib wafat semakin meningkat. Dakwah di tengah suku Quraisy sangat sulit dilakukan. Maka Rasulullah saw keluar, mencari tempat lain yang barangkali menemukan hati yang membuka diri untuk beriman, dan mendukung agama Allah. Berangkat ke Thaif adalah usaha keluar dengan harapan mendapatkan penolong dari suku Tsaqif, dan refresing dari kaumnya (suku Quraisy). Nabi berharap mereka akan menerima agama yang lurus yang datang dari Allah swt. Saat itu Nabi berangkat bersama Zaid bin Haritsah

RASULULLAH SAW DI THAIF Ketika Rasulullah saw tiba di Thaif. dan berbicara dengan mereka itu tentang pembelaannya pada Islam. mereka bertiga bersaudara. tidak terlihat sedikitpun kebaikan dari mereka Salah satunya mengatakan: Apakah Allah tidak menemukan orang lain yang bisa diutus selain kamu? Yang lainnya mengatakan: Demi Allah. aku tidak akan mau berbicara denganmu selama-lamanya. Kemudian ketiganya menolak tawaran Rasulullah itu dengan penolakan yang buruk sekali. maka sudah sepatutnya saya tidak berbicara denganmu Dan yang ketiga mengatakan: seperti itu • • • . bersama dengan Rasulullah saw menghadapai kaumnya yang menentangnya. dan jika kamu berbohong di hadapan Allah.‫الرسول فً الطائف‬ • • • • • • V. yaitu: Abdu Yalil bin Amr bin Umair Mas‟ud bin Amr bin Umair Habib bin Amr bin Umair Rasulullah mengajak mereka kepada Allah. maka sungguh merupakan bahaya paling besar. Jika betul kamu adalah rasul utusan Allah seperti yang kamu katakan. saat itu mereka menjadi pemimpin dan bangsawan Thaif. ia segera menuju ke sekelompok bani Tsaqif.

• Tetapi mereka tidak menerima permintaan ini. sehingga orang Quraisy tidak mengetahuinya yang akan semakin memperberat tekanannya kepada Nabi dan pengikutnya. • Zaid bin Haritsah telah berusaha menghalau batu-batu itu. bahkan mereka mengerahkan para budak dan anak-anak kecil mereka untuk mengusir Nabi di tengah terik siang hari. Keduanya di berlindung di kebun itu. kemudian berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi‟ah. Karena menganggap Nabi telah meminta bantuan kepada musuh mereka.BUKAN SAMBUTAN TAPI SAMBITAN • Ketika itulah Rasulullah saw meminta mereka untuk tidak menyebar luaskan hal ini. Rasulullah menuju ke bawah pohon kurma. Utbah dan Syaibah bin Rabiah melihat Rasulullah dan menyaksikan perlakuan anak-anak kecil di Thaif. dan anak-anak kacil yang mengejar Rasulullah saw kembali ke Thaif. duduk di sana. melemparinya dengan batu sehingga berlumuran darah kedua kaki Rasulullah saw. .

‫الرسول ٌناجً ربه‬ • VI. RASULULLAH MENGADU KEPADA ALLAH • Dalam keadaan sulit seperti itulah Rasulullah saw mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengucapkan: .

‬‬ ‫ف قُ َّ‬ ‫ع َ‬ ‫ضْ‬ ‫و ُ‬ ‫كْ‬ ‫ل ُ‬ ‫ه َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ٌ‬ ‫اس‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ًِ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫َو‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ًِ‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ح ٌْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫وأَ ْن َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫حِ‬ ‫الرا ِ‬ ‫ت‬ ‫‪.‬إِ َ‬ ‫ب ً‪ .‬‬ ‫هُ‬ ‫ج َّ‬ ‫تَ‬ ‫د َ‬ ‫لى َ‬ ‫لى َ‬ ‫ر ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ٌُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫نَ‬ ‫م ٌْنَ ‪ .‬أ َ ُّ ُ ْ ْ َ ْ َ‬ ‫َّ‬ ‫كلُنًِ‪ .‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ُو‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫م‬ ‫كنْ‬ ‫نْ‬ ‫ِْ ْ ِ َ َ‬ ‫أ ْ ِ َ ٍّ ِ َ‬ ‫ب َ‬ ‫ً َ‬ ‫عَ‬ ‫ب َ‬ ‫باِلً‬ ‫فالَ أ ُ َ‬ ‫ض ٌ‬ ‫غ َ‬ ‫ل َّ‬ ‫ك َ‬ ‫ِ‬ .‫لَ‬ ‫وقِ َّ‬ ‫م إِ َ‬ ‫اَل َّ‬ ‫شُ‬ ‫ك أَ ْ‬ ‫ل ٌْ َ‬ ‫ة •‬ ‫وتًِ‪َ .‬إ ِ َ‬ ‫ٌَ‬ ‫منْ َ‬ ‫بِ‬ ‫تِ‬ ‫ع ٌْ ٍ‬ ‫منًِ‪.

)]1‬بك‬ ‫•‬ ‫رواه الطبرانً ([‪)]1‬‬ .‫أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات •‬ ‫‪ ،‬وصلح علٌه أمر الدنٌا واآلخرة ‪ ،‬من أن‬ ‫سْ‬ ‫تنزل بً غضبك ‪ ،‬أو ُ‬ ‫ُ‬ ‫خطك ‪ ،‬لك‬ ‫تحل بً ُ‬ ‫عتبى حتى ترضى ‪ ،‬وال حول وال قوة إال‬ ‫ال ُ‬ ‫([‪ .

• Ya Allah. dari turunnya murkaMu atas diriku. sesungguhnya aku adukan kepada-Mu kelemahan diriku. Wahai Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada siapakah engkau serahkan aku? Kepada musuh yang bermuka masam kepadaku. Keselamatan dari-Mu terasa luas bagiku. . Engkaulah Rabb orang-orang lemah. memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Tiada usaha dan kekuatan kecuali dengan-Mu. Hanya milikMu keridhaan sehingga Engkau meridhai. dan kehinaanku di hadapan manusia. dan Engkaulah Rabbku. sedikitnya usahaku. atau kebencian-Mu menimpaku. Aku berlindung dengan cahaya Wajah-Mu yang telah menerangi kegelapan. atau kepada orang asing yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Selama Engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak akan merisaukanku.

tangan dan kaki Rasulullah saw. ADAS MASUK ISLAM Situasi sulit yang dialami Rasulullah saw itu disaksikan oleh kedua anak Rabi‟ah.bernama Adas memberikannya. • • • • • • • . seorang Nabi. lalu keduanya tergerak hati. Ketika Rasulullah saw mulai makan kurma itu. Nabi bertanya kepadanya: Dari negeri manakah kamu? Dan apakah agamamu? Jawab Adas: saya nasrani dari Naynawa Sabda Nabi : Dari negerinya orang shalih. menyuruh budaknya –seorang nasrani. Adas segera memeluk Rasulullah saw menciumi kepala. menyuguhkan setangkai kurma.‫عداس‬ َ ‫إسالم‬ • • VII. Yunus bin Matta Kata Adas: Apa yang kamu ketahui tentang Yunus? Jawab Nabi: Dia itu saudaraku. dan aku juga nabi. sambil membaca “Bismillahirrahmanirrahim” Adas berkata: Ucapan ini tidak dikenal di tempat ini.

Di atas bumi ini tidak ada yang lebih baik darinya. agamamu lebih baik dari agamanya • Adas kembali menemui Rasulullah saw. tangan dan kaki orang itu? • Jawab Adas : Wahai tuanku. Dan setelah mendengarnya. Addas masuk Islam. mengapa kamu ciumi kepala. • Ketika Adas mendatanginya. . Ia telah memberitahukan sesuatu kepadaku yang tidak diketahui kecuali nabi • Keduanya berkata: Celaka kamu wahai Adas.• Kedua anak Rabi‟ah berkata satu sama lain: Budakmu ini telah ia rusak. lalu Nabi bacakan kepadanya Al Qur‟an yang berisi kisah Nabi Yunus. jangan kamu berpaling dari agamamu. keduanya berkata: Celaka kamu wahai Adas.

)]1[(" ‫" صدق من سماك الرءوف الرحٌم‬ • Maha Benar yang telah menamakanmu ra‟uf )penuh kasihan( dan rahim (penyayang) • )]1[( . JIBRIL TURUN MEMBAWA PERTOLONGAN • Dalam situasi itulah Jibril datang membawa pesan dari Allah swt kepada Rasulullah Muhammad saw.‫نزول جبرٌل بالنصر‬ • VIII. karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui” • Jibril berkata: • . Dan berkata: Sesungguhnya Allah menyuruhku mengikuti permintaanmu terhadap kaum yang telah memperlakukanmu” • Rasulullah saw menjawab: • " ‫" اللهم اهد قومً فإنهم الٌعلمون‬ • Ya Allah tunjukilah kaumku. ‫القصة مروٌة بتمامها فً الصحٌحٌن‬ .

. bahkan beliau bersabda seraya berdo'a : َّ ‫ج‬ َ‫ص‬ ْ ٌ ٌْ ُ ‫ر‬ ِ‫ب‬ • ‫ه‬ َ‫ح‬ ُ‫ب‬ ُ ‫دهُ َال‬ ْ‫و‬ َ ‫َّللا‬ ُ‫ع‬ ٌْ َ ْ‫من‬ َ ‫م‬ ْ َ‫َّللا ُ مِنْ أ‬ َ ‫ر‬ ُ ْ‫جو أَن‬ ُ ‫ر‬ ْ َ‫بلْ أ‬ َ ْ‫ه‬ ِ‫ب‬ َ َّ ‫د‬ ِ ‫ك‬ ِ ‫ال‬ ِ‫ش‬ ِ‫خ‬ ً ٌْ ‫ش‬ َ ‫ئا‬ • ” tetapi aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka kelak orang-orang (generasi) yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun”.• Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memohon kepada malaikat jibril untuk tidak melakukan hal itu.

Inilah rahasia kekuatan do'a yang dapat menubah segalanya. . ketabahan dan kesabaran menunggu terkabulnya do'a dari Allah Azza Wa Jalla.bondong menyatakan diri masuk Islam.• Ternyata do'a Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang dahsyat. kecintaan. asal disertai dengan keikhlasan. kira-kira 15 tahun kemudian penduduk Thaif datang berbondong .

dengan didampinginya. karena mempertimbangkan sikap kafir Quraisy yang telah mengetahui perjalanan Rasulullah ke Tsaqif mencari dukungan penduduknya. • Ada sebagian kaum musyrikin yang bertanya kepada Muth‟im bin Adiy: Kamu pendamping atau pengikut? • Kata Muth‟im: Pendamping • Mereka berkata: Jika demikian maka jaminanmu tidak akan dibatalkan . memberitahukannya bahwa ia akan masuk Makkah.‫الرسول ٌعود إلى مكة‬ • IX. Lalu Muth‟im mengabulkannya. Dari itulah Rasulullah saw mengutus ke Al Muth‟im bin „Adiy bin Naufal bin Abdi Manaf. • Al Muth‟im bin Adiy dan anak-anaknya bersenjata lengkap menuju ke arah Taif menjemput Rasulullah saw. . ia tidak bisa masuk Makkah. RASULULLAH SAW KEMBALI KE MAKKAH • Ketika Rasulullah saw pulang dari Thaif.

PELAJARAN BERHARGA • ‫كلما ضاقت األمور بالداعٌة كلما ظهرت مواهبه وإخراج‬ ً‫طاقاته الكامنة وظهرت امكاناته وعرف حقٌقة معارفه الت‬ . ‫منحها هللا له‬ • Ketika seorang da‟i menghadapi kesulitan. maka saat itu muncullah potensi dan kemampuan tersembunyinya. hakekat pengetahuan yang pernah Allah berikan kepadanya .

• ً‫مقاٌٌس الجاهلٌة فً الرٌاده والسٌادة والقٌادة كما هً ه‬ ‫حتى الٌوم فً اختٌار علٌه القوم لم تتغٌر‬ • Standar jahiliyah tentang kekuasaan dan kepemimpinan dari dahulu sampai sekarang yang itu-itu aja dalam memilih pemimpin .

‫الداعٌة الواعً بأمور دعوته هو الذي ٌفهم قدره المدعو على •‬ ‫االستٌعاب بالسرعة التً ال تحمله من عدو محارب ‪.‬‬ .

• ‫الدعاء سالح المؤمن وأداة من أدوات الحرب والدعوة إلىاهلل‬ • Berdoa adalah senjata orang beriman. dan merupakan salah satu perangkat di antara perangkat perang dan dakwah .

• ‫ استخدام القوة إذا عجز عن‬:‫اسلوب الباطل كما هو لم ٌتغٌر‬ ‫مقارنة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان‬ • Cara batil dari dahulu belum berubah: penggunaan kekerasan ketika tidak bisa berargumen di hadapan dalil atau bukti .

disampinng wawasan luas para da‟i yang membuatnya memahami situasi . dan merupakan salah satu tampilan kerja di hadapan ahlul batil.• ‫سلوك الداعٌة ٌعتبر أسلوبا ً من أسالٌب الدعوة إلى هللا‬ ‫ومظهر من مظاهر العمل ألهل الباطل باإلضافة إلى ثقافة‬ . ‫الداعٌة الواسعة والتً تجعله محٌطا ً بالظروف حوله‬ • Sikap da‟i adalah salah satu media dakwah.

‫الكفرملة واحدة ٌختلف فً كل شًء إال فً محاربة اإلسالم •‬ ‫والمسلمٌن ـ عداس لم ٌكن على دٌنهم ومع ذلك رفضوا أن‬ ‫ٌسلم ونصحاه أن ٌبقى على نصرانٌته ‪.‬‬ .

dan menasehatinya untuk bertahan dengan nasraninya .• Kufur itu satu aliran meskipun berbeda dalam banyak hal. tetapi mereka menolak ketika hendak masuk Islam. tetapi satu dalam menghadapi Islam dan kaum muslimin – Adas semula tidak memeluk agama mereka.

. . ‫• البشارة بالنصر للمؤمنٌن منحه من هللا‬ • Kabar gembira pertolongan Allah kepada orang beriman adalah nikmat dari Allah • anya.

‫• الداعٌة الواعً بأمور قومه ٌعلم مدى اختالفه معهم وال ٌٌأس‬ ‫من نصر هللا ‪.‬‬ ‫• حفظ صنٌع األخرٌن ومساعدتهم كما قال ‪ ‬فً أسرى بدر‬ ‫" لو كان المطعم بٌن عدي حٌا ً ثم كلمنً فً هؤالء النفر‬ ‫لتركتهم له ‪.‬‬ .

seperti yang Rasulullah katakan dalam masalah tawanan perang badr” .• Seorang da‟i yang menyadari keadaan kaumnya. mengetahui seberapa jauh penyimpangan mereka dan tidak berputus asa dari pertolongan Allah • Menjaga kebaikan dan bantuan orang lain .

‫لتركتهم له‬ • • Jika seandainya Al Muth‟im bin Adiy masih hidup kemudian ia berbicara kepadaku tentang mereka ini.‫• " لو كان المطعم بٌن عدي حٌا ً ثم كلمنً فً هؤالء النفر‬ . pasti aku serahkan kepad .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful