Você está na página 1de 2

AU PAIR Godine: izmeu 18 i 27 (radna dozvola se izdaje samo do 28.

. roendana) Au pair treba znati njemaki - da je najmanje 6 mjeseci uila/ uio njemaki (u koli, na fakultetu, u koli stranih jezika i sl.) Iskustvo u uvanju djece i kuanskim poslovima U posljednjih 5 godina nisu radile u Austriji Ostanak u Austriji najmanje 6 mjeseci Nekanjavani Neudate /neoenjeni, bez djece Dunosti: 20 sati rada tjedno Dodatnih 2-3 baby-sittinga naveer Glavne dunosti su uvanje djece i kuanski poslovi Fleksibilnost je vana kao i nastojanje da se integrira u obitelj Au pair snosi trokove vize i puta u Austriju Au pair plaa zdravstveno osiguranje (cca 43 EUR mjeseno) to dobivate: 386,80 EUR + 96,70 EUR = 483,50 EUR deparca mjeseno (96,70 eur je nadoknada za godinji odmor i boine blagdane). Od toga obitelj oduzima iznos za mjesno osiguranje ca 43 EUR. Obitelj plaa polovicu prvog teaja njemakog Vlastita soba Hrana Najmanje jedan dan slobodan tjedno 25 dana (5 tjedana) plaenog godinjeg odmora (deparac) Trokovi: Prijevod dokumenata (rodni list, potvrda o nekanjavanju, potvrda o boravku) Viza 75 EUR Putni trokovi Dozvola boravka, plaa se u Austriji Polovica prvog teaja njemakog Putni trokovi po povratku 250 eura agencijski trokovi (1 00 eura po upisu, 150 eura nakon sto smo vam pronasli obitelj)

OSTALO: 1. Potvrda o uenju njemakog prevedena na njemaki ili engleski 2. Potvrda o nekanjavanju prevedena na njemaki ili engleski i potvrena kod javnog biljenika 3. Preveden i potvren rodni list 4. Slubena potvrda o prebivalitu, prevedena i potvrena. Kandidati koji trenutano rade u nekoj drugoj zemlji, npr. Njemakoj, mogu doi direktno u Austriju, ali u tom sluaju trebaju: Potvrdu o nekanjavanju iz zemlje u kojoj jesu VANO! Svi dokumenti moraju se najprije slubeno potvrditi i onda prevesti na engleski ili njemaki. Ovisno o nacionalnosti, dokumenti se potvruju kod: 1. Javnog biljenika ili 2. Ministarstva vanjskih poslova i nakon toga 3. Potvrda u Austrijskoj ambasadi Dobivanje vize traje 8-10 tjedana Za djevojke iz novih EU zemalja: Potvrda o uenju njemakog prevedena Potvrda o nekanjavanju, prevedena KAKO SE PRIJAVITI? Molimo ispunite aplikaciju i dodajte sve dokumente s popisa. Obino treba 1-2 mjeseca da se pronae odgovarajua obit elj. Prednost imaju kandidati koji prihvacaju minimalno dvoje djece bilo koje dobi i lokacije, ne samo velike gradove. Nepuai i vozai pogotovo! to jo? 1. 24 satni telefon za hitne sluajeve 2. Au pair sastanke 3. Izleti 4. Au pair listu s kontaktom ostalih au pair 5. Poklon dobrodolice