Você está na página 1de 1

Propriedades das principais enzimas digestivas

Enzimas Amilase (ptialina) Pepsina Renina Amilase (amilopsina) Carboxipeptidases Lipase (Esteapsina) Nucleases Qumiotripsina Tripsina Aminopeptidases Dipeptidases Lactase (galactosidase) Maltase (glicosidase) Sacarase (invertase, -fructosidase) Nucleosidases Gstrico Gstrico Pancretico Pancretico Pancretico Pancretico Pancretico Pancretico Entrico Entrico Entrico Entrico Entrico Entrico Secreo (suco) pH timo 6,8 1,5 2,5 5,0 5,4 6,5 7,2 7,0 7,4 7,0 8,8 7,0 8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 8,6 Substratos Amido, glicognio, dextrinas Protenas Casena Amido, glicognio, dextrinas Peptdios (aa carboxiterminais) Glicrdeos DNA ou RNA Protenas Protenas Peptdios (aa aminoterminais) Dipeptdios Lactose (galactosdio) Maltose (glicosdio) Sacarose (fructofuranosdio) Nucleosdios Produtos finais Dextrinas, maltose Polipeptdios Paracasena Dextrinas, maltose Aminocidos cidos graxos (AG) e glicerol Nucelotdios Polipeptdios e aminocidos Polipeptdios e aminocidos Aminocidos Aminocidos Glicose e galactose Glicose Glicose e frutose Bases nitrogenadas e pentose Nucleosdios e fosfato Fosfato livre Glicerol, AG, cido fosfrico, colina Glicose

Nucleotidases Fosfatase Lecitinase

Entrico Entrico Entrico

Nucleotdios Fosfatos orgnicos Lecitina

Isomaltase

1,6-glicosdios Fonte: Bacila, 2003, p.145

BACILA, M. Bioqumica Veterinria. 2 Edio. So Paulo: Robe, 2003. 583p.