Você está na página 1de 1

3. UNITATEA.

ALJEBRA Kontzeptu mapa ALJEBRA zer ikertzen duen ADIERAZPEN ALJEBRAIKOAK zeren bidez erlazionatzen diren bat BERDINTASUNAK balio batzuetarako egiaztatzean hartzen duten izena EKUAZIOAK DESBERDINTASUNAK izena INEKUAZIOAK zenbat ezezagun bi bi baino gehiago soluzioa soluzioa bitarte baten puntuak plano erdi baten puntuak

zenbait ezezaguneko batzuk izan eta soluzio komuna bilatzen dutenean harturiko izena EKUAZIO SISTEMAK

sailkapena

ax2

2. graduko ekuazioak + bx + c = 0, eta hor a 0 motak

Bi erroko ekuazioak ax 4 + bx2 + c = 0 horiek

Errotzaileak dituzten ekuazioak ebazteko era

BESTE BATZUK

motak

BATERAGARRIAK noiz soluzio bat edo gehiago dutenean

BATERAEZINAK noiz soluziorik ez dutenean

OSOAK

OSAGABEAK noiz

aldaketarekin x2 = y hauxe bihurtzen dira

noiz b, c 0

hauxe aplikatuz ebazten dira

b = 0, ax2 + c = 0 soluzioa

c = 0, ax2 + bx = 0 soluzioa x=0 b x = a

atal baten erro karratua isolatuz eta bi atalak karratura jasoz

b b2 4 a c x = 2a

eta zenbait metodo aplikatuz ebazten dira Ordezkapena Berdinketa Laburketa

x=

c a