Você está na página 1de 1

Bezpodmnen nutn dovednosti v MS Word

oznaovn textu my
poklep na slovo, taen, oznaovn v oznaovacm pruhu vlevo od textu, nesouvisl bloky s Ctrl, sloupcov blok s Alt

psan textu
pepnn klvesnic zpis znak z anglickho rozloen, vkldn specilnch symbol, mazn textu s pomoc Backspace a Delete, psan velkch psmen s diakritikou

struktura textu
umt zobrazit skryt formtujc znaky a rozumt posloupnosti znak, neopakovat stejn znaky po sob (mezernk, Enter), vdt co znamenaj znaky v textu: tabeltor, konec odstavce, mezera a pevn mezera, konec strnky, zalomen dku, zalomen sloupce, konec oddlu, umt vloit konec strnky

formt textu
ez, velikost v bodech, barva, zvraznn, kapitlky, horn a doln index, proloen zen a rozen

formt odstavce
odstavec jako logick blok textu, odsazen i pedsazen prvnho dku, lev a prav okraj odstavce, dkovn, zarovnn, mezera ped (nad) a za (pod) odstavcem

formt slovn a odrek, prce s tabeltorem


zmna vzhledu slovn i odrek, vcerovov slovn klvesa Tabeltor pro odsazovn, druhy tabelanch zarek, vodc znak

slovn strnek
ovldat jak Vloen sel strnek tak hlavn pracovat se zhlavm a zpatm, zmna slovn formt sla, slo prvn strnky, neslovat prvn strnku, vloen dalch promnnch (umstn souboru, datum a hodina tisku, autor)

prce se schrnkou
v rmci aplikace pesun a koprovn mezi rznmi msty jednoho dokumentu, penos bloku textu mezi rznmi textovmi dokumenty mezi aplikacemi penst text a obrzek z MS Internet Exploreru v rznm formtu (s formtovnm zdroje i cle, ist text), odebrat hypertextov odkaz

prce s obrzky
obrzek ped i za textem, obtkn textu, formt okraj, prhlednost, zmna velikosti, otoen, umstn na strnce vytvoen jednoduch vektorov grafiky, orientace na panelu nstroj Kreslen, formt automatickho tvaru

prce s tabulkou
tvorba jednoduch tabulky, zmna ky sloupc, vky dk, zarovnn v buce, formt textu v buce, smazn tabulky, koprovn st, zmna ormovn

styly
umt pout, zmnit a vytvoit styl, rozdly a monosti stylu znaku a odstavce