TAJUK 9 APLIKASI ANTARA ORGANISASI

PENGENALAN Disebabkan oleh persaingan, penggunaan sistem komputer menjadi semakin canggih dan telah menjadi suatu kemestian dalam pelbagai industri. Contohnya dalam industri penerbangan, perhotelan, dan pengangkutan. Perhubungan secara elektronik berkembang pesat dalam industri. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. Sebagai contoh, penggunaan internet, IT, dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan antara organisasi dan di dalam organisasi. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya, kecekepan dan inovasi, iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan akibat persaingan. Kos Pembelian Pembelian barang-barang atau perkhidmatan untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. i. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produk yang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran, kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Proses ini melibatkan pertukaran informasi supaya produk yang dibekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit, jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk. ii. iii. Apabila contoh produk telah di luluskan, pembeli akan menghantar pesanan belian (purchase order) untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. Seterusnya, sebelum proses penghantaran produk berlaku, pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. Pengurusan Inventori Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk jika terdapat banyak stok belum terjual bagi menjamin kestabilan stok.

1

Penilaian perlu dibuat untuk memastikan teknologi yang dipilih adalah berkesan. Fokus perancangan dalam fasa 1 ialah pengenalan teknologi dan sumber manusia. Bagi pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama maka lebih banyak stok perlu disimpan. maka semakin banyak stok perlu disimpan untuk memastikan semua pesanan dapat ditunaikan. melabur dalam teknologi tersebut. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. Pengurusan stok yang teratur membolehkan perkhidmatan yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos . Kitaran Masa Kitaran masa merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah siap sepenuhnya untuk dijual. dan permulaan kepada projek teknologi tersebut. Penilaian Teknologi dan Penyesuaian. Fasa 1. Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. Jika masa untuk mengeluarkan produk boleh dikurangkan maka kos tetap seunit dapat dikurangkan Asimilasi Teknologi (Technology Assimilation) Penggunaan komputer yang pertama ialah di dalam bidang ketenteraan dan sains. teknologi tidak akan berkembang. Awal tahun 1970. Dalam tahun 1960. 2 . Fasa 2. Pengenalpastian Teknologi dan Pelaburan. maka lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi dinikmati oleh lebih ramai orang.Syarikat perlu menyimpan banyak stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pembekalan produk. Apabila teknologi ternyata berkesan. Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA). bukan untuk perniagaan . Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. Fasa ini lebih berteraskan kepada percubaan. Semakin lama masa yang diambil. Ia boleh di tafsirkan sebagai permulaan kepada perancangan sesebuah teknologi. Jika pendekatan terlalu konservatif.

Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh digunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. Kawalan perlu dilakukan supaya penggunaan teknologi mengikut seperti apa yang dijangkakan. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. Rangkaiaan dan perkhidmatan teknologi boleh mengukuhkan perhubungan. pengaliran teknologi yang tersebar luas di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. kerana komunikasi dan pertukaran maklumat menjadi lebih mudah. Mengaplikasi Perancangan dalam fasa ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. 3 . menaikkan pangkat staff dan menggunakan teknologi baru secara efisen.Fasa 3. Fasa 4. Penyesuaian Teknologi. Dalam fasa terakhir. Kebanyakan aliran maklumat boleh ditambah manakala selebihnya boleh digantikan Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat. Merasionalkan dan Kawalan Pengurusan adalah untuk membimbing reka bentuk dan implimentasi teknologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful