TAJUK 9 APLIKASI ANTARA ORGANISASI

PENGENALAN Disebabkan oleh persaingan, penggunaan sistem komputer menjadi semakin canggih dan telah menjadi suatu kemestian dalam pelbagai industri. Contohnya dalam industri penerbangan, perhotelan, dan pengangkutan. Perhubungan secara elektronik berkembang pesat dalam industri. Semua syarikat boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara elektronik melalui Internet. Sebagai contoh, penggunaan internet, IT, dan alat komunikasi membantu melicinkan hubungan antara organisasi dan di dalam organisasi. Penggunaan medium ini adalah yang terpenting dan termudah bagi menjimatkan masa dan jarak. Objektif kepada penggunan medium ini adalah atas dasar keberkesanannya, kecekepan dan inovasi, iaitu kesedaran untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan akibat persaingan. Kos Pembelian Pembelian barang-barang atau perkhidmatan untuk organisasi yang besar akan melibatkan beberapa proses. i. Pembeli harus mencari pembekal yang dapat mengeluarkan produk yang dikehendaki dan menepati jumlah penghantaran, kualiti dan harga yang telah di tetapkan. Proses ini melibatkan pertukaran informasi supaya produk yang dibekalkan menepati spesifikasi yang di kehendaki. Kebanyakan informasi mungkin juga sulit, jika ia berkaitan dengan proses pengeluaran atau mereka cipta produk. ii. iii. Apabila contoh produk telah di luluskan, pembeli akan menghantar pesanan belian (purchase order) untuk menyatakan kuantiti produk yang di kehendaki. Seterusnya, sebelum proses penghantaran produk berlaku, pembeli akan di maklumkan terlebih dahulu oleh pembekal berserta dengan invois untuk produk yang dihantar. Pengurusan Inventori Kebanyakan syarikat perlu menghentikan sementara pengeluaran produk jika terdapat banyak stok belum terjual bagi menjamin kestabilan stok.

1

Jika masa untuk mengeluarkan produk boleh dikurangkan maka kos tetap seunit dapat dikurangkan Asimilasi Teknologi (Technology Assimilation) Penggunaan komputer yang pertama ialah di dalam bidang ketenteraan dan sains. Pengurusan stok yang teratur membolehkan perkhidmatan yang baik dapat diberikan untuk pelanggan dan boleh menjimatkan kos . Bank of America merupakan bank yang pertama yang menggunakan teknologi Electronic Recording Machine Accounting (ERMA). Jika pendekatan terlalu konservatif. bukan untuk perniagaan . dan permulaan kepada projek teknologi tersebut. Pengenalpastian Teknologi dan Pelaburan. Fokus perancangan dalam fasa 1 ialah pengenalan teknologi dan sumber manusia. Sebaliknya bergantung kepada komunikasi yang baik dan kesanggupan penyesuaiaan bagi faedah pengguna. maka lebih ramai pengguna terlibat bagi memastikan faedah dan implikasi teknologi dinikmati oleh lebih ramai orang. Fasa 2. 2 . Mereka mendapati 4 fasa yang terlibat dalam penghasilkan teknologi baru dan 3 penghalang yang boleh menghalang proses di atas daripada berlaku. Semakin lama masa yang diambil. Dalam tahun 1960. Penilaian perlu dibuat untuk memastikan teknologi yang dipilih adalah berkesan. Ia boleh di tafsirkan sebagai permulaan kepada perancangan sesebuah teknologi.Syarikat perlu menyimpan banyak stok yang mendapat sambutan bagi menjamin kelancaran pembekalan produk. Fasa 1. Apabila teknologi ternyata berkesan. para pengkaji mendapati IT memainkan peranan penting dalam memajukan sesebuah syarikat. Awal tahun 1970. Bagi pengeluaran produk yang mengambil masa yang lama maka lebih banyak stok perlu disimpan. Fasa ini lebih berteraskan kepada percubaan. Kitaran Masa Kitaran masa merupakan jumlah masa yang diambil untuk membina produk/barangan yang telah siap sepenuhnya untuk dijual. teknologi tidak akan berkembang. Penilaian Teknologi dan Penyesuaian. maka semakin banyak stok perlu disimpan untuk memastikan semua pesanan dapat ditunaikan. melabur dalam teknologi tersebut.

Mengaplikasi Perancangan dalam fasa ini termasuklah menyiapkan dan menapis aplikasi. Rangkaiaan dan perkhidmatan teknologi boleh mengukuhkan perhubungan. Penyesuaian Teknologi. menaikkan pangkat staff dan menggunakan teknologi baru secara efisen. pengaliran teknologi yang tersebar luas di kenalpasti berdasarkan penyerapan dalam teknologi melalui organisasi. Kawalan perlu dilakukan supaya penggunaan teknologi mengikut seperti apa yang dijangkakan. Fasa 4. kerana komunikasi dan pertukaran maklumat menjadi lebih mudah. Dalam fasa terakhir. Kebanyakan aliran maklumat boleh ditambah manakala selebihnya boleh digantikan Organisasi besar adalah yang pertama yang mengambil kelebihan/advantages dalam teknologi maklumat.Fasa 3. kedua-duanya dalam syarikat mereka termasuk rangkaiaan yang menambah kuasa komputer melalui tahap syarikat tersebut. Perancangan dalam fasa ini memberikan perhatian terhadap pengurusan di mana teknologi boleh digunakan dan berapa banyak kos untuk melaksanakannya. Merasionalkan dan Kawalan Pengurusan adalah untuk membimbing reka bentuk dan implimentasi teknologi. 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful