P. 1
Zulaiha & Athalia-Pengajaran &Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia-Pengajaran &Pembelajaran PTV

|Views: 6|Likes:
Publicado porBob Bol
PTV
PTV

More info:

Published by: Bob Bol on Sep 21, 2013
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

pengelolaan.pismprbt.jan08 . sains dan seni. kemahiran dan sebagainya. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak. beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun. z&a. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah. 2. prinsip dan teori pembelajaran. ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya. komunikasi. bimbingan. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan. Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses.Pengajaran & Pembelajaran PTV 1. Contohnya ialah kemahiran menjahit butang. penyampaian. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran. tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. maklumat.

boleh digunakan pelbagai kaedah. Dalam satu pendekatan pengajaran. dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. kecerdasan. pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. kaedah interaktif (perbincangan). kaedah inkuiri. Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran. kaedah simulasi. teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. kebolehan dan minat murid. Maka sebagai guru. z&a. Contohnya.pismprbt. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. kaedah sokratik. berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek.jan08 . kaedah tunjuk cara/ demonstrasi. serta strategi inovatif (komputer). kaedah lawatan. dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan. dan kaedah penyelesaian masalah. kaedah projek. Menurut kajian Piaget. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik. Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid.

Guru bertindak sebagai fasilitator. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar. Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan. memerhati. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. bengkel Namun.pismprbt. memupuk kerjasama. Di samping pelajar melakukan amali. 1987). atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik. z&a. dan membuat kesimpulan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif. pelajar juga belajar mengendalikan alatan. Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel. pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali.jan08 .

Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu. Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah.pismprbt. Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek. Sebagai contoh. Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965). prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek. hasil yang akan diperolehi. dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Melalui kaedah ini. Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. pelajar z&a.jan08 . pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri.

para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. Sebelum projek ini dilaksanakan. sekolah. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek. Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan.pismprbt. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. menyediakan bahan dan komponen elektronik. Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. Melalui teknik simulasi. tempat awam dan sebagainya. menyurih lakaran litar. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai.jan08 . menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari. Guru menjadi fasilitator z&a. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas.

guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung. ladang. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar.pismprbt. memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah.jan08 . Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang. z&a. Kaedah Dan Strategi) . tapak pembinaan dan sebagainya. Sebelum sesi perbincangan dijalankan. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar. masyarakat dan industri. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan.

jan08 . Untuk itu.pismprbt. interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran. merujuk ensiklopedia eletronik. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar. aplikasi multimedia membolehkan z&a. penggunaan data sebagai sumber maklumat. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru. Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan.

Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. Namun begitu.jan08 . Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan.pismprbt. Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat. maka dia terpaksa bermula semula di dari awal. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a. Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Kerana itu. Setelah selesai. Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan.

Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing.pismprbt. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985.0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang. kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. z&a.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama. Secara amnya.jan08 . 2001). Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar. Kini. 3. Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education). terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan. 2005). tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. makmal atau lapangan. (Ahmad Tajudin Jab. Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel. Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara.

Aktiviti seperti hands-on.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal. kajian kes. TECH . para pelajar dapat melihat teori. kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini.pismprbt.jan08 . fenomena. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar. proses. Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran. Pada masa kini. Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep. Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa.

Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2. dan belajar secara berkumpulan.pismprbt. melakukan penemuan peribadi (personal discovery). maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. aktiviti hands-on. Contohnya. Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. Pada tahap ini. Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh. Jika ia merupakan kerja amali. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti. belajar berdasarkan pengalaman. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu. Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku.jan08 .

Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut. Bagi para pelajar pula. kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. amat penting mereka mengetahui kemampuan. Sebagai seorang guru.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka. Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a. modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran. Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain.pismprbt.jan08 . 4.

Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional. Ghafar. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987). Kaedah hayati amali. gemilang dan terbilang di mata dunia. Hamdan Mohdali.M. Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri. Ruhizan Mohd Yasin. Kuala Lumpur: Karya Bistari. masyarakat dan Negara.pismprbt. Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang. Prinsip dan Amalan Pengajaran.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah.D (2003). RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional. Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a. Jabatan Pendidikan Teknikal.Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha.

Pang.1.html 12.S. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.jan08 .edu.1.my/smtekniktwu/perancangan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992).08 http://www. (1997).htm 12.pismprbt.Kajang. Pengajaran Dalam Bilik Darjah.37 am 20. Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .html 12.utm. Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran.1. Ilmu pendidikan: pedagogi.my/academic/sp-tdv. 4.15 am 20. Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro.38 am 20.my/smtekniktwu/jab_teknik_voka. Masa Enterprise.ctk.edu.M.1995. Kaedah Dan Strategi.08 z&a. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Kuala Lumpur: Heinemann.08 http://www.sabah. http://www.sabah.fp.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->