P. 1
Zulaiha & Athalia-Pengajaran &Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia-Pengajaran &Pembelajaran PTV

|Views: 4|Likes:
Publicado porBob Bol
PTV
PTV

More info:

Published by: Bob Bol on Sep 21, 2013
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

penyampaian. bimbingan. tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. pengelolaan. sains dan seni. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak. beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran. Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses. prinsip dan teori pembelajaran. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru. z&a. kemahiran dan sebagainya.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain. maklumat.jan08 . komunikasi. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah.pismprbt. 2. ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya. Contohnya ialah kemahiran menjahit butang. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun.Pengajaran & Pembelajaran PTV 1.

kaedah lawatan. kaedah simulasi. kebolehan dan minat murid.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan. Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran. Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik. kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. dan kaedah penyelesaian masalah. serta strategi inovatif (komputer). kecerdasan. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel. teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah sokratik. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan. kaedah inkuiri. kaedah interaktif (perbincangan). dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun. Menurut kajian Piaget. Contohnya. z&a. Dalam satu pendekatan pengajaran. boleh digunakan pelbagai kaedah. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. Maka sebagai guru. kaedah tunjuk cara/ demonstrasi. kaedah projek. dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek.pismprbt. pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid.jan08 .

pismprbt. memerhati.jan08 . z&a. memupuk kerjasama. Di samping pelajar melakukan amali. 1987). Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar. pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali. bengkel Namun. Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna. Guru bertindak sebagai fasilitator. pelajar juga belajar mengendalikan alatan. dan membuat kesimpulan. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan. Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif. atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik.

pismprbt. Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek. pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek.jan08 . Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri. pelajar z&a. Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu. Sebagai contoh. Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965). dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. hasil yang akan diperolehi. Melalui kaedah ini. Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah.

menyurih lakaran litar. Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit. Sebelum projek ini dilaksanakan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. sekolah. menyediakan bahan dan komponen elektronik.pismprbt. Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal. para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur.jan08 . luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. Guru menjadi fasilitator z&a. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. tempat awam dan sebagainya. Melalui teknik simulasi.

jan08 . dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari. z&a. Sebelum sesi perbincangan dijalankan. guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan. tapak pembinaan dan sebagainya. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung.pismprbt. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. ladang. Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. masyarakat dan industri. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. Kaedah Dan Strategi) . Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar. 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual. memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah.

pismprbt.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan. merujuk ensiklopedia eletronik. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran. Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar. aplikasi multimedia membolehkan z&a. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh. penggunaan data sebagai sumber maklumat. Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru. Untuk itu.

Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. Namun begitu. Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri. Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. Setelah selesai. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain.pismprbt.jan08 . Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar. Kerana itu. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan. Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat. maka dia terpaksa bermula semula di dari awal.

Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985. Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara. 2005).jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama.0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang. Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing. (Ahmad Tajudin Jab. Secara amnya.pismprbt. Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. z&a. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan. tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. 2001). makmal atau lapangan. 3. Kini. Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education). kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep.

kajian kes. Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa. fenomena. Aktiviti seperti hands-on. Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran. para pelajar dapat melihat teori.pismprbt. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal. Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep. TECH . Pada masa kini.jan08 . proses. kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual.

Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti. Contohnya. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh.Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan.jan08 . Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. belajar berdasarkan pengalaman. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati. Pada tahap ini. maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. Jika ia merupakan kerja amali. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. aktiviti hands-on. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu.pismprbt. Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2. melakukan penemuan peribadi (personal discovery). dan belajar secara berkumpulan.

Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut. amat penting mereka mengetahui kemampuan. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a.pismprbt. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. Bagi para pelajar pula.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini. Sebagai seorang guru. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar. 4. Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah. Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar. kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya.jan08 . modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran.

Kaedah hayati amali.D (2003). gemilang dan terbilang di mata dunia. Prinsip dan Amalan Pengajaran. Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a.M.jan08 . Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri. Ghafar. masyarakat dan Negara.pismprbt. Ruhizan Mohd Yasin. Jabatan Pendidikan Teknikal. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987).Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha. Hamdan Mohdali. Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional. Kuala Lumpur: Karya Bistari.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah. RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional. Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang.

Kaedah Dan Strategi.15 am 20.Kajang.fp.sabah. http://www.pismprbt. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.my/smtekniktwu/perancangan.1995.edu. 4.37 am 20.my/academic/sp-tdv. Masa Enterprise.08 http://www. Pang.htm 12. (1997).jan08 . Ilmu pendidikan: pedagogi.html 12.utm.my/smtekniktwu/jab_teknik_voka.ctk.38 am 20.08 http://www.1.1.S.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992). Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986).html 12. Kuala Lumpur: Heinemann.edu.M.08 z&a.sabah. Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .1. Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->