Você está na página 1de 5

Primer Wi-Fi ad-hoc povezivanja dva laptop raunara (oba raunara imaju Windows 7)

1. Podeavanja host raunara


- Start Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center Dobiete sledei ekran.

- Izaberite Menage wireless network ( prikazae se sve wireless mree u okruenju) - izaberite Add

- izaberite Create an ad hoc network

- pritisnite Next

- Unesite Network Name ( npr. proba) i Security key (npr. proba123)

- Tako ste dodali novu ( ad hoc ) mreu pod imenom proba to se vidi na sledeem ekranu.

- U Menager Wireless Network izaberite Adapter properties - izberite Internet Protocol Version 4 i pritisnite Properties - postavite IP address (npr. 192.168.1.10) i Subnet mask (255.255.255.0)

- U okviru Network and Sharing Center - izaberite Change advanced sharing settings i podesite opciju Public

- sve postavite na Turn on sem password protected sharing (moete i to da postavite na ON ali e klijent raunari morati da znaju va Username i Password da bi pristupili host raunaru)

- Zatvorite sve prozore i pritisnite mrenu ikonu na task bar -u (pojavie se i vaa ad hoc Wi Fi mrea (proba) - Pritisnite Connect i videete da e se pojaviti poruka Waiting for users

Sa host-om smo zavrili.

2. Podeavanja klijenta
- Start Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center Dobiete sledei ekran i izberite Menage wireless networks a u okviru njega Adapter properties

- izberite Internet Protocol Version 4 i pritisnite Properties - postavite IP address (npr. 192.168.1.11) i Subnet mask (255.255.255.0)

- izaberite Change advanced sharing settings i podesite opciju Public - sve postavite na Turn on sem password protected sharing (moete i to da postavite na ON ali e host raunar morati da zna va Username i Password da bi vam pristupio)

- Zatvorite sve prozore i pritisnite mrenu ikonu na task bar -u (pojavie se i vaa ad hoc Wi Fi mrea (proba) - Pritisnite Connect - Unesite Security key ( proba123) - Pojavie se Connected (konektovali ste se na ad hoc mreu proba)

Podeavanje je gotovo a sad sledi PROBA. 3. PROBA

- Otvorite My Computer na klijent raunaru - na levoj strni prozora pronaite Network ( pojavie se host mrea PANIC-PC i kijent mrea TSH3DRAGANANI u mom sluaju) - sada moete pristupiti Public folderu host raunara ( moete preuzimati ili slati fajlove u okviru tog fo ldera)

Vai i obrnuto: - Otvorite My Computer na host raunaru - na levoj strni prozora pronaite Network ( pojavie se host mrea PANIC-PC i kijent mrea TSH3DRAGANANI u mom sluaju) - sada moete pristupiti Public folderu klijent raunara ( moete preuzimati ili slati fajlove u okviru tog foldera)