Você está na página 1de 7

COALA GIMNAZIALA TORMAC CLASA: A V-A DISCIPLINA: MATEMATICA PROF. BIDILECI LAURA OFELIA DATA SUSINERII TESTULUI: 26.09.

2013

NR.TOTAL ELEVI EVALUAI: 15 NR.ABSENI: 0

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI INITIAL Prin intermediul testului iniial aplicat clasei a V-a au fost avute n vedere urmtoarele competene specifice: C1. Identificarea, n contexte variate, a unor corespondene simple dup reguli date C2. Recunoasterea unor figuri geometrice C3. Utilizarea numerelor fracionare pentru a exprima subdiviziuni ale ntregului C4. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere naturale C5. Analizarea, pe baza unui plan simplu de idei, a demersului parcurs n rezolvarea unei ecuaii sau a unei probleme C6. Interpretarea semnificaiei operaiilor aritmetice n rezolvarea unor situaii problem. i coninuturile: 1. Scriere n forme echivalente a unor numere naturale; 2. Introducerea intuitiv ( prin desene: decupare , haurare , colorare ) a noiunii de fracie , figuri geometrice; 3. Exerciii de calcul cu numere naturale , urmrind respectarea ordinii efecturii operaiilor i folosirea corect a parantezelor; 4. Operaii cu numere naturale. n raport de competenele vizate s-a constat existena unei ponderi reduse a rspunsurilor corecte n cazul competenei C5. Analizarea, pe baza unui plan simplu de idei, a demersului parcurs n rezolvarea unei ecuaii sau a unei probleme Ponderile cele mai mari ale rspunsurilor corecte s-au obinut la competenele ce aveau n vedere C1. Identificarea, n contexte variate, a unor corespondene simple dup reguli date. Cele mai multe rspunsuri corecte s-au obinut la itemii care corespund competenei C1 si C2 i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1.Scriere n forme echivalente a unor numere naturale 2. Operaii cu numere naturale. Cele mai multe rspunsuri gresite s-au obinut la itemii care corespund competenei C1 si C2 i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : C4. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere naturale, C6. Interpretarea semnificaiei operaiilor aritmetice n rezolvarea unor situaii problem. S-a constat c elevii nu cunosc suficient : -s respecte ordinea efecuarii operatiilor intr-un exercitiu ; -rezolvarea unor probleme prin metode aritmetice Msuri privind mbuntirea rezultatelor nvrii: - alocarea unor resurse de timp la fiecare or pentru aprofundarea unor noiuni; - tem pentru acas se va discuta in clasa si se va rezolva exercitiile dificile de rezolvat - realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului - testatea oral/scris a nivelului competenelor la final de semestru/an (fr notare n catalog) - realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul)

COALA GIMNAZIALA TORMAC CLASA: A VI-A DISCIPLINA: MATEMATICA PROF. BIDILECI LAURA OFELIA DATA SUSINERII TESTULUI: 26.09.2013

NR.TOTAL ELEVI EVALUAI: 13 VI A NR.ABSENI: 1 VI A

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI INITIAL Prin intermediul testului iniial aplicat clasei a VI-a au fost avute n vedere urmtoarele competene specifice: C1. Utilizarea operaiilor si a proprietilor acestora n calcule cu numere naturale/ raionale pozitive C2. Utilizarea de algoritmi pentru divizibilitatea cu 10, 2 si 5 C3. Identificarea si utilizarea noiunilor specifice teoriei mulimilor C4. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic/ limbajul ecuaiilor, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului C5. Alegerea formei de reprezentare a unui numr raional pozitiv si utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracii zecimale C6. Transpunerea n limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utiliznd transformarea convenabil a unitilor de msur. i coninuturile: 1. Operaii cu numere naturale. Ordinea efecturii operaiilor. 2. mprirea cu rest a numerelor naturale. mprirea unui numr natural la o fracie zecimal finit 3. Noiunea de divizor. Noiunea de multiplu. 4. Mulimi: descriere i notaii , element , operaii cu mulimi. 5. Aflarea unei fracii dintr-un numr natural , procent. 6. Adunarea i scderea unor fracii ordinare care au acelai numitor. 7. Transformarea unei fracii zecimale ntr-o fracie ordinar. 8. Media aritmetic a dou fracii zecimale finite. 9. Ecuaii , inecuaii ; probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor, 10. Uniti de msur pentru lungime , perimetre , arii , transformri. 11. Uniti de msura pentru arie , volum, capacitate , mas , timp. n raport de competenele vizate s-a constat existena unei ponderi reduse a rspunsurilor corecte n cazul competenei C4 Transpunerea unei situaii-problem n limbaj matematic/ limbajul ecuaiilor, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului C6. Transpunerea n limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre, arii, volume, utiliznd transformarea convenabil a unitilor de msur. Ponderile cele mai mari ale rspunsurilor corecte s-au obinut la competenele ce aveau n vedere : C1. Utilizarea operaiilor si a proprietilor acestora n calcule cu numere naturale/ raionale pozitive C5. Alegerea formei de reprezentare a unui numr raional pozitiv si utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracii zecimale Cele mai multe rspunsuri corecte s-au obinut la itemii care corespund competenei C1; C2 si C3 i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1. Operaii cu numere naturale. Ordinea efecturii operaiilor. 2. mprirea cu rest a numerelor naturale. mprirea unui numr natural la o fracie zecimal finit 3. Aflarea unei fracii dintr-un numr natural , procent. 4. Adunarea i scderea unor fracii ordinare care au acelai numitor. Cele mai multe rspunsuri gresite s-au obinut la itemii care corespund competenei C4; C5 si C6 i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1. Aflarea unei fracii dintr-un numr natural , procent. 2

S-a constat c elevii nu cunosc suficient : -sa ridice la putere un numar natural -sa foloseasca operatiile cu multimi -rezolvarea unor probleme cu ajutorul ecuatiilor Msuri privind mbuntirea rezultatelor nvrii: - alocarea unor resurse de timp la fiecare or pentru aprofundarea unor noiuni; - tema pentru acas sa fie data diferentiat elevilor in functie de nivelul de cunostinte - realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului - testatea oral/scris a nivelului competenelor la final de semestru/an (fr notare n catalog) - realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul) familiarizarea elevilor clasei cu teste concepute pe itemi; realizarea de cat mai multe teste, fise de lucru care sa fie bazate pe itemi;

-- lucrul la clas pe grupe - predarea i explicarea noiunilor care la evaluare au fost nsuite n proporie de sub 50 % - meditaii i consultaii n vederea recuperrii materiei, n afara programului clasei;

COALA GIMNAZIALA TORMAC CLASA: A VII-A DISCIPLINA: MATEMATICA PROF. BIDILECI LAURA OFELIA DATA SUSINERII TESTULUI: 26.09.2013

NR.TOTAL ELEVI EVALUAI: 14 NR.ABSENI: 0

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI INITIAL Prin intermediul testului iniial aplicat clasei a VII-a au fost avute n vedere urmtoarele competene specifice: C1. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor n efectuarea operatiilor cu numere ntregi/rationale pozitive C2. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c, c.m.m.m.c a dou sau a mai multor numere naturale C3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor n care intervin rapoarte, proportii si mrimi direct sau invers proportionale C4. Transpunerea unei situatii-problem n limbaj algebric, rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului C5. Interpretarea informatiilor continute n reprezentri geometrice n corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor msuri de unghiuri C6. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante n triunghi prin definitii, notatii si desen. i coninuturile: 1. Ordinea efectuarii operatiilor cu numere rationale. 2. Divizor. Divizor comun a doua sau mai multor nr.c.m.m.d.c. multiplu. Multiplu comun a doua sau mai multor numere. C.m.m.m.c 3. Rapoarte ,procente si probleme care se rezolva cu procente 4. Proportionalitate. Marimi direct si invers proportionale 5. Ecuatii in Z. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 6.Triunghi: definitie, elemente; clasificarea triunghiurilor; perimetrul triunghiului. Suma msurilorunghiurilor unui triunghi. 7. Proprietatile triunghiului isoscel si echilateral n urma aplicrii testului iniial s-au evideniat urmtoarele aspecte: n raport de competenele vizate s-a constat existena unei ponderi reduse a rspunsurilor corecte n cazul competenei C5. Interpretarea informatiilor continute n reprezentri geometrice n corelatie cu determinarea unor lungimi de segmente si a unor msuri de unghiuri C6. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor si ale liniilor importante n triunghi prin definitii, notatii si desen. Ponderile cele mai mari ale rspunsurilor corecte s-au obinut la competenele ce aveau n vedere : C1. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor n efectuarea operatiilor cu numere ntregi/rationale pozitive Cele mai multe rspunsuri corecte s-au obinut la itemii care corespund competenei C1; i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1. Ordinea efectuarii operatiilor cu numere rationale. 2. Proportionalitate. Marimi direct si invers proportionale Cele mai multe rspunsuri gresite s-au obinut la itemii care corespund competenei C4; C5 si C6 i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1. Rapoarte ,procente si probleme care se rezolva cu procent; 2. Ecuatii in Z. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor 4

3.Triunghi: definitie, elemente; clasificarea triunghiurilor; perimetru triunghiului. Suma msurilor unghiurilor unui triunghi. 4. Proprietatile triunghiului isoscel si echilateral S-a constat c elevii nu cunosc suficient : -sa afle c.m.m.d.c a doua sau mai multor numere naturale -proprietatile triunhgiului dreptunghic, isoscel si echilateral -rezolvarea unor probleme cu ajutorul ecuatiilor - sa construiasca figurile geometrice cu ajutorul datelor din problema - sa rezolve probleme de geometrie Msuri privind mbuntirea rezultatelor nvrii: - alocarea unor resurse de timp la fiecare or pentru aprofundarea unor noiuni; - tema pentru acas sa fie data diferentiat elevilor in functie de nivelul de cunostinte - realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului - testatea oral/scris a nivelului competenelor la final de semestru/an (fr notare n catalog) - realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul) - familiarizarea elevilor clasei cu teste concepute pe itemi; - realizarea de cat mai multe teste, fise de lucru care sa fie bazate pe itemi;

COALA GIMNAZIALA TORMAC CLASA: A VIII-A DISCIPLINA: MATEMATICA PROF. BIDILECI LAURA OFELIA DATA SUSINERII TESTULUI: 30.09.2013

NR.TOTAL ELEVI EVALUAI: 26 VIII A NR.ABSENI: 1 VIII A

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI INITIAL Prin intermediul testului iniial aplicat clasei a VII-a au fost avute n vedere urmtoarele competene specifice: C.1.Detrminarea regulilor de calcul eficiente in rezolvarea operatiilor cu numere rationale,reale; C.2.Cracterizarea multimilor de numere si a relatiilor dintre acesta utilizand limbajul logicii matematice si teria multimilor C.3.Aplicarea regulilor de calcul si folosire parantezelor in efectuarea operatiilor cu numere reale; C.4. Transpunerea unei situatii -problema in limbaj algebric,rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului; C.5.Redactare rezolvarii ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea numerelor reale; C.6.Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea calculelor de lungimi de segmente., masuri de unghiurisi de arii i coninuturile: 1. Operaii cu numere rationale; 2. Exemple de numere irationale ; Multimea numerelor reale; 3. Formule de calcul prescurtat; 4. Ecuaatii de forma ax + b = o; a, b R si x 2 = a 5. Probleme de organizare a datelor. Probabilitati; 6. Triunghui isoscel, triunghi echilateral. Proprietati; 7. Patrulatere convexe: Paralelogram, dreptunghi, trapez. Arii 8. Modulul unui numar real 9. Media aritmetica si geometrica de numere reale pozitive 10. Rezolvarea triunghiului dreptunghic n raport de competenele vizate s-a constat existena unei ponderi reduse a rspunsurilor corecte n cazul competenelor: C.4. Transpunerea unei situatii -problema in limbaj algebric,rezolvarea problemei obtinute si interpretarea rezultatului; C.5.Redactare rezolvarii ecuatiilor si inecuatiilor studiate in multimea numerelor reale; C.6.Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea calculelor de lungimi de segmente., masuri de unghiurisi de arii Ponderile cele mai mari ale rspunsurilor corecte s-au obinut la competenele ce aveau n vedere : C.2.Cracterizarea multimilor de numere si a relatiilor dintre acesta utilizand limbajul logicii matematice si teria multimilor C.3.Aplicarea regulilor de calcul si folosire parantezelor in efectuarea operatiilor cu numere reale; Cele mai multe rspunsuri corecte s-au obinut la itemii care corespund competenei C2 i C3care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1. Operaii cu numere rationale; 2. Exemple de numere irationale ; Multimea numerelor reale; 3. Probleme de organizare a datelor. Probabilitati; Cele mai multe rspunsuri gresite s-au obinut la itemii care corespund competenei C4; C5 si C6 i care s-au axat pe coninuturile referitoare la : 1. Triunghui isoscel, triunghi echilateral. Proprietati;
2. Patrulatere convexe: Paralelogram, dreptunghi, trapez. Arii 3. Rezolvarea triunghiului dreptunghic

S-a constat c elevii nu cunosc suficient : -sa aplice formulele de calcul prescurtat; -sa rezolve ecuatii ; -sa calculeze media aritmetica si geometrica a diferitelor numere reale - sa construiasca figurile geometrice cu ajutorul datelor din problema - sa rezolve probleme de geometrie Msuri privind mbuntirea rezultatelor nvrii: alocarea unor resurse de timp la fiecare or pentru aprofundarea unor noiuni; tema pentru acas sa fie data diferentiat elevilor in functie de nivelul de cunostinte realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului testatea oral/scris a nivelului competenelor la final de semestru/an (fr notare n catalog) realizarea unui program individual (pe elev) de recuperare (unde este cazul)

- familiarizarea elevilor clasei cu teste concepute pe itemi; - realizarea de cat mai multe teste, fise de lucru care sa fie bazate pe itemi; - lucrul la clas pe grupe - predarea i explicarea noiunilor care la evaluare au fost nsuite n proporie de sub 50 % - meditaii i consultaii n vederea recuperrii materiei, n afara programului clasei;