Você está na página 1de 22

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Kementerian Pelajaran Malaysia


KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

PENDIDIKAN AKHLAK

Analisis Sukatan Pelajaran Akhlak Tahun 5

ZAIM

AKMAL

EZZAH

HUDA

1.Adab Mengurus Diri 4.Adab Bekerja

2.Adab Menolong Ibu Bapa 5.Adab Menziarahi Jiran

3.Adab Berjual Beli

6.Adab Ketika Bermain

7.Adab Dengan Pemimpin

8.Adab Menolong Guru

Adab Mengurus Diri

Adab Menolong Ibu Bapa

Adab Menolong Guru

Adab Berjual Beli

Adab Bekerja

Adab Menziarahi Jiran Adab Ketika Bermain

Adab Dengan Pemimpin

ANALISIS TAJUK
UNIT 20 TAJUK Adab Mengurus Diri Adab Menolong Ibu Bapa OBJEKTIF KHUSUS Mengamalkan adab mengurus diri dalam kehidupan seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan Mengamalkan adab menolong ibu bapa dalam kehidupan seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan

21

22

Adab Mengamalkan adab berjual beli dalam Berjual Beli kehidupan seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan
Adab Bekerja Mengamalkan adab bekerja dalam kehidupan seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan

23

ANALISIS TAJUK
UNI T 24 TAJUK Adab Menziarahi Jiran OBJEKTIF KHUSUS Mengamalkan Adab Menziarahi Jiran Dalam Kehidupan Seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan

25

Adab Ketika Bermain

Mengamalkan adab ketika bermain dalam kehidupn seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan
Mengamalkan adab dengan pemimpin dalam kehidupan seharian Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan Mengamalkan adab menolong guru dalam kehidupan seharian. Menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan

26

Adab Dengan Pemimpin

27

Adab Menolong Guru

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK

Adab Mengurus Diri

Maksud Aspek Pengurusan Kebersihan Diri


Dalil Naqli Kebaikan Mengurus Diri Akibat Mengabaikan Pengurusan Diri
Tata Rias Tata Rias

Kesihatan

Masa

Kebersihan

Kesihatan

Masa

Masa

Kebersihan dan Tata Rias

Kesihatan

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK


Maksud

Adab Menolong Ibu Bapa

Hukum Dalil Naqli

Individu
Masyarakat

Ciri-Ciri Adab Kebaikan Menolong Ibu Bapa Bentuk Pertolongan

Negara Semasa Hidup


Selepas Meninggal Dunia

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK

Maksud

Adab Berjual Beli

Contoh Adab Berjual Beli Hikmah

Perkara Dilarang Ciri-ciri Barang Yang Baik

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK


Ciri-ciri Jenis-jenis Pekerjaan Dalil Naqli

Halal

Haram

Adab Bekerja

Kepentingan
Cara Meningkatkan Prestasi

Hikmah
Akibat Mengabaikan Adab

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK

Adab Menziarahi Jiran

Pengertian Adab Sebelum Adab Semasa Adab Selepas Perkara Perlu Dihindari Hikmah Menziarahi Jiran

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK


Adab Sebelum

Adab Ketika Bermain

Adab Semasa Adab Selepas Hikmah Breadab Ketika Bermain Larangan Ketika Bermain Akibat Mengabaikan Adab Ketika Bermain

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK


Maksud Pemimpin Contoh Adab dengan Pemimpin

Adab Dengan Pemimpin

Pemimpin Pelbagai Peringkat Kebaikan Beradab dengan Pemimpin Dalil Taat kepada Pemimpin Cara Menghargai Jasa Pemimpin

RINGKASAN ISI KANDUNGAN SETIAP TAJUK


Pengertian

Adab Menolong Guru

Contoh Adab Menolong Guru Sebab sebab Perlu Menolong

Bentuk-bentuk Pertolongan kepada Guru


Hikmah Beradab Menolong Guru Akibat Mengabaikan Adab Menolong Guru

RINGKASAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN


TAJUK PENGE RTIAN DALIL CONTOH FAEDAH/K ELEBIHAN/ HIKMAH AKIBAT TAMBAHAN

Adab Mengurus Diri Adab Menolong Ibu Bapa /

* ASPEK PENGURUSA N DIRI X

Adab / Berjual Beli Adab Bekerja X

*LARANGAN CIRI2 BARANG BAIK JENIS2 PEKERJAAN KEPENTINGA N CARA TINGKAT PRESTASI

RINGKASAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN


TAJUK PENGER TIAN DALIL CONTOH FAEDAH/K ELEBIHAN /JIKMAH AKIBAT TAMBAHAN

Adab Menziarahi Jiran Adab Ketika Bermain Adab Dengan Pemimpin X /

*LARANGAN

/ /

/ /

/ /

/ X

* LARANGAN PERINGKAT PEMIMPIN

Adab Menolong Guru

*SEBAB PERLU MENOLONG

ANALISIS KESESUAIAN TAJUK


TAJUK KESEUAIAN SEBAB

Adab Mengurus Diri

SESUAI

Murid tahap 2 selalunya telah dipercayai untuk belajar menguruskan diri. Ambilan ke asrama adalah murid tahap 2, jadi perlu belajar uruskan diri Murid tahun 5 sudah mampu berfikir secara rasional dalam menilai perkara baik dan buruk. Penting bagi menekankan adab menolong ibu bapa. Murid tahun 5 sudah boleh melakukan kerja-kerja kompleks yang mampu menolong ibu bapa mereka.

Adab Menolong Ibu Bapa

SESUAI

ANALISIS KESESUAIAN TAJUK


TAJUK KESEUAI AN SEBAB

Adab Berjual Beli

SESUAI Murid tahun 5 pada tahap umur yang suka membuat keputusan dan tindakan sendiri, jadi perlu dipandu dalam perkara yang berpotensi untuk dilakukan sendiri seperti unsur berjual beli. Ibu bapa sudah mulai yakin untuk memohon pertolongan anak membeli barangan runcit kerana mereka sudah pandai dalam pengiraan. SESUAI Aplikasi dalam organisasi dan penerapan melalui tajuk-tajuk sebelumini seperti adab terhadap pemimpin,ibu bapa

Adab Bekerja

ANALISIS KESESUAIAN TAJUK


TAJUK KESEUAI AN SEBAB

Adab Menziarahi Jiran

SESUAI Murid tahun 5 sudah mula bersosial dengan masyarakat sekeliling Mulai belajar untuk berinteraksi dengan sekeliling. SESUAI Tahap umur yang aktif dalam permainan di sekolah dan di luar sekolah. SESUAI Murid tahap 2 khususnya tahun 5 mulai berorganisasi (pengawas sk, pengawas pss, dll) SESUAI Murid tahun 5 sudah mampu berfikir secara rasional dalam menilai perkara baik dan buruk. Pembinaan jati diri positif, guru latih pelajar untuk berkhidmat.

Adab Ketika Bermain Adab Dengan Pemimpin Adab Menolong Guru

TAJUK

ANALISIS ELEMEN TAMBAHAN


INFO DIDIK

KAEDAH/TEKNIK PENYAMPAIAN TEKS

Adab Mengurus Diri Adab Menolong Ibu Bapa Adab Berjual Beli

Tiada * Hukum Derhaka Ibu Bapa * Syarat Jual Beli

Surat Tidak Rasmi Dialog Forum Teks Syair Dialog Teks Teks Teks Teks Lakonan Teks

Adab Bekerja Adab Menziarahi Jiran Adab Ketika Bermain Adab Dengan Pemimpin Adab Menolong Guru

Tiada * Dalil Beradab Ketika Menziarah Jiran * Pepatah Arab/ Kata Motivasi * Dalil Menjadi Pemimpin Tiada

HURAIAN ELEMEN TAMBAHAN


Maklumat tambahan yang berkait rapat dengan tajuk pembelajaran Tidak semua topik diletakkan info didik Elemen info didik membantu menambah isi pembelajaran

Penggunaan pelbagai teknik dalam penyampaian akhlak Teknik persembahan teks lebih dominan : bersesuaian dengan aras pemikiran pelajar tahun 5 Teknik syair, dialog forum sesuai dengan murid tahun 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Kementerian Pelajaran Malaysia


KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

Wallahualam
Sekian,

terima

kasih