Você está na página 1de 272

Analiza matematic a pe dreapta real a

O abordare contemporan a
1
Constantin P. Niculescu
October 2, 2007
1
Carte publicat a cu sprijinul Grantului CNCSIS A143/2001.
ii
Cuprins
Prefat a vii
1 Spatiul euclidian real 1-dimensional 1
1.1 Axiomele sistemului numerelor reale . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Principiul lui Arhimede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Principiul lui Cantor, al intervalelor incluse . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Multimi num arabile. Multimi nenum arabile . . . . . . . . . . . . 12
1.5 Lema fundamental a a analizei pe R . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.6 Dreapta completat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.7 Spatiul metric euclidian R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.8 Topologia natural a a unui spatiu metric . . . . . . . . . . . . . . 19
1.9 Topologia relativ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2 Siruri de numere reale 25
2.1 Siruri convergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Criteriul lui Weierstrass. Consecinte . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3 Operatii algebrice cu siruri convergente . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4 Propriet ati de ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5 Num arul e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.6 Completitudinea lui R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7 Caracterizarea topologic a a convergentei . . . . . . . . . . . . . . 35
2.8 Siruri cu limita innit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.9 Limita inferioar a/superioar a a unui sir . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.10 Teorema Stolz-Cesro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.11 Multimi nchise. Puncte de acumulare . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.12 Multimi compacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.13 Multimea triadic a a lui Cantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3 Spatiile euclidiene C si R
2
47
3.1 Corpul complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2 C si R
2
ca spatii euclidiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 Topologia spatiilor euclidiene C si R
2
. . . . . . . . . . . . . . . . 54
iii
iv CUPRINS
4 Serii numerice 57
4.1 Notiunea de serie convergent a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.2 Serii de numere pozitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.3 Tratarea seriilor de numere oarecare . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.4 Serii neconditionat convergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5 Functii continue 69
5.1 Denitia notiunii de functie continu a . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2 Limite de functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3 Discontinuit atile functiilor de variabil a real a . . . . . . . . . . . . 76
5.4 Proprietatea lui Darboux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.5 Functii continue pe intervale compacte . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.6 Functii continue pe spatii metrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.7 Teorema fundamental a a Algebrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6 Constructia functiilor elementare 91
6.1 Functia exponential a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.2 Logaritmul si functia putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.3 Ecuatii functionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.4 Exponentiala ca sum a a unei serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.5 Siruri si serii de functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.6 Serii de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.7 Functiile trigonometrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7 Calculul diferential pe R 119
7.1 Functii derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
7.2 Exemplul lui Bolzano
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7.3 Teorema functiei cresc atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7.4 Teoremele de baz a ale calculului diferential . . . . . . . . . . . . 129
7.5 Formula lui Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.6 Dezvolt ari n serie Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.7 Derivarea seriilor de puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.8 Convexitate si concavitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7.9 Extremele functiilor convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8 Calculul integral pe R 153
8.1 Integrala functiilor riglate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
8.2 Formula Leibniz-Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
8.3 Teoremele de medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
8.4 Dependenta de parametri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8.5 Integrala Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8.6 Criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann . . . . . . . . . 182
8.7 Demonstratia Criteriului lui Lebesgue
-
. . . . . . . . . . . . . . . 184
CUPRINS v
9 Integrala Riemann generalizat a 187
9.1 Cazul intervalelor compacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
9.2 Cazul intervalelor necompacte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
9.3 Generalizarea Formulei Leibniz-Newton . . . . . . . . . . . . . . 199
9.4 Exemplul lui Pompeiu
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
A Sisteme dinamice discrete 207
A.1 Multimi invariante. Atractori . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
A.2 Teorema lui A. N. Sarkovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
A.3 Rotatia pe cercul unitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
A.4 Hiperbolicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
A.5 Dependenta senzitiv a de conditiile initiale . . . . . . . . . . . . . 217
A.6 Algoritmii numerici si comportamentul haotic . . . . . . . . . . . 219
B Teoria integralei Lebesgue 221
B.1 Un rezumat al teoriei integralei Lebesgue . . . . . . . . . . . . . 221
B.2 Leg atura cu functiile m asurabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
B.3 Ct de bun a este m asura Lebesgue? . . . . . . . . . . . . . . . . 231
B.4 Aproximarea functiilor continue si periodice . . . . . . . . . . . . 232
B.5 Teorema ergodic a a lui Hermann Weyl . . . . . . . . . . . . . . . 236
C Probleme speciale de diferentiabilitate 239
C.1 Numerele derivate ale lui Dini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
C.2 Teorema lui Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
C.3 Cazul functiilor cu variatie nit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
C.4 Caracterizarea integralelor nedenite . . . . . . . . . . . . . . . . 249
C.5 Functii absolut continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
C.6 Spatiul Sobolev \
1,1
(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Bibliograe 259
vi CUPRINS
Prefat a
n Universitate se cultiv a stiinta ns asi,
se cerceteaz a si se nvat a cercetarea stiintic a.
Jos Ortega y Gasset, Misiunea Universita tii
Aceast a carte s-a n ascut din dorinta de a explica studentilor modul cum
s-au dezvoltat ideile fundamentale ale analizei matematice si cum acestea au
condus (si conduc n continuare) la probleme de cercetare stiintic a. Marile
progrese stiintice ale secolului XX au conferit Matematicii un rol primordial,
manifestat prin tendinta vizibil a de matematizare (si informatizare) a celorlalte
stiinte. Analiza matematic a a oferit n acest sens puternicul aparat al calculului
diferential si integral, care rezolv a att chestiunile de modelare, ct si cele de
calcul stiintic.
Dezbaterea ideilor fundamentale ale analizei matematice pe dreapta real a
poate apare la prima vedere un subiect interesant doar din punct de vedere
istoric, considernd c a aceast a parte a analizei era deja ncheiat a la sfrsitul
secolului al XIX-lea. Nu a fost ctusi de putin asa, deoarece ntregul secol
XX a cunoscut o activitate efervescent a n acest domeniu. Multe dintre marile
ntreb ari care au fr amntat mintile matematicienilor (problema dezvolt arii n
serie Fourier, problema m asurilor universale, problema innitilor mici s.a.m.d.)
au avut ca scop tocmai ntelegerea superioar a a analizei pe R. F ar a ndoial a,
aceasta va continua s a e o surs a de inspiratie si n secolul XXI.
Cartea noastr a este astfel alc atuit a nct s a poat a r aspunde cerintelor mai
multor categorii de cititori. Ea poate utilizat a ca material bibliograc pentru
diferite cursuri universitare, precum si pentru perfectionarea profesorilor din
nv at amntul preuniversitar.
Primele 8 capitole pot constitui baza unui curs de un semestru de analiz a
matematic a la sectiile de matematic a si matematic a-informatic a. Ele au ca
obiectiv principal prezentarea rezultatelor de baz a ale calculului diferential si
integral al functilor de o variabil a real a, urm arind totodat a dezvoltarea abilit atii
de a rationa matematic si ntelegerea mecanismelor de constructie a diferitelor
demonstratii.
Chestiunile care se pot omite la o prim a lectur a (ca si exercitiile foarte
dicile) au un asterisc.
vii
viii PREFA T

A
Semnul specic a ncheierea unei demonstratii.
Terminologia si notatiile din text sunt n acord cu Dic tionarul de analiza
matematica [4]. Acest fapt asigur a o deplin a compatibilitate cu tratatele simi-
lare, aate n uz.
Culegerea de probleme recomandat a este aceea a lui B. P. Demidovici [6]. O
alt a culegere de probleme, care dezvolt a mai del ideile din aceast a carte, este
n preg atire (n colaborare cu Liliana Niculescu).
Pentru a satisface nevoia de informare a cititorilor, am g asit util s a trimitem
pentru unele chestiuni mai avansate la tratatul nostru de analiz a matematic a,
Fundamentele analizei matematice, vol. 1: Analiza pe dreapta reala, ap arut la
Editura Academiei Romne n anul 1996. El este citat n text drept FAM1.
Capitolul 9 si Anexele 2 si 3 pot constitui materialul pentru un curs special
de teoria integralei pe R.
Anexa 1 reprezint a o introducere n teoria sistemelor dinamice haotice. Com-
pletat a cu materialul din FAM1, paragraful 6.8, ea poate constitui materialul
de referint a pentru un curs optional la sectiile de matematic a, zic a, biologie
etc.
Cititorul va putea aa din paginile acestei c arti despre unele contributii
romnesti de frunte n domeniul analizei (teorema lui Froda, exemplul lui Pom-
peiu, inegalitatea lui Popoviciu), despre cea mai nou a abordare a irationalit atii
unor constante, despre seria care produce cel mai avantajos algoritm de calcul
al zecimalelor lui , despre forma cea mai complet a a teoremei fundamentale a
calculului integral de o variabil a real a s.a.m.d. Exist a si unele subiecte foarte
importante care nu au fost dect tangential atinse. Astfel este problematica
seriilor Fourier, care n opinia noastr a este mai natural a discutat a n c artile
dedicate aplicatiilor analizei matematice n domenii precum teoria ecuatiilor
diferentiale, procesarea semnalelor si a imaginilor etc.
O lucrare cum este aceea de fat a nu ar putut s a vad a lumina tiparului f ar a
sprijinul generos a numeroase persoane. Trebuie s a multumesc n primul rnd
profesorilor mei, domnii academicieni Romulus Cristescu si Solomon Marcus,
c arora le datorez ideea de a scrie cartea n forma de fat a. Domnului academician
Marius Iosifescu i sunt ndatorat pentru sugestia includerii paragrafului B.3,
n care sunt discutate limitele m asurii Lebesgue. Profesorul R. G. Bartle, un
entuziast al teoriei integralei generalizate, mi-a pus la dispozitie foarte recentul
s au tratat de Teoria modern a a integr arii [1], unde este descris a contributia sa
la problema primitivelor.
Corectura manuscrisului a beneciat de sprijinul doamnei asistente Andalu-
zia Matei si a unui grup de studenti: Ionic a Andrei, Cristian Dinu, Gabriela
Lupu, Ionel Roventa si Andreea Stanca.
Sotia mea, Liliana Niculescu, m-a ajutat s a aduc amelior ari substantiale
multor pasaje si mi-a creat atmosfera de lucru necesar a scrierii unei c arti de
matematic a.
Tuturor, doresc s a le multumesc din suet si cu acest prilej.
Craiova, 21 decembrie, 2001
Capitolul 1
Spatiul euclidian real
1-dimensional
Notiunea de num ar real s-a decantat ntr-un proces ndelungat, ca expresie a
dorintei intei umane de a-si obiectiviza cantitativ perceptia sa asupra lumii n-
conjur atoare. Abia n 1858, matematicianul german Richard Dedekind a dat un
r aspuns denitiv la ntrebarea Ce sunt numerele reale?, denindu-le n termeni
de multimi de numere rationale. n acest capitol, multimea R, a numerelor reale,
este denit a ca un corp total si complet ordonat. Aceast a abordare ridic a de-
sigur problema existentei unui asemenea corp, precum si unicitatea sa (pn a la
un izomorsm). Detaliile, n afara scopului c artii noastre, se pot g asi n tratatul
FAM1.
Evidentierea principalelor structuri ale lui R (algebric a, de ordine si me-
tric a), precum si a leg aturilor ntre acestea, fac apel la fundamentele teoriei
multimilor. Consider am c a cititorul este familiarizat nu numai cu asa-numita
teorie naiva a mul timilor, dar are cunostint a si de sistemul axiomatic 71C (sis-
temul Zermelo-Fraenkel cu Axioma alegerii). O prezentare succint a a acestuia
se a a n FAM1. Ne vom m argini aici s a observ am c a acest sistem face le-
gitime diferite obiecte, precum multimea vid a, multimea p artilor unei multimi,
multimea N, a numerelor naturale s.a.m.d. Axioma alegerii exprim a faptul c a
produsul cartezian al oric arei familii nevide (1
I
)
I1
de multimi nevide este o
multime nevid a:
Axioma alegerii (E. Zermelo). Pentru orice familie nevid a (1
I
)
I1
de multimi
nevide, exist a functii r : 1 '
I1
1
I
, astfel nct r(i) 1
I
pentru orice i 1.
Asemenea functii r se mai numesc functii de selectie. Prin denitie, multimea

I1
1
I
, a tuturor acestor functii de selectie, este produsul cartezian al familei
date de multimi.
Pentru informatii mai detaliate asupra fundamentelor matematicii, reco-
mand am recentul articol al lui V. Wiktor Marek si Jan Mycielski, Foundations
of Mathematics in the Twentieth Century, Amer. Math. Monthly, 108 (2001),
pp. 449 - 468.
1
2 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
1.1 Axiomele sistemului numerelor reale
Corpul numerelor reale R este o multime nzestrat a cu dou a operatii algebrice,
adunarea (notat a +) si nmultirea (notat a ), precum si cu o relatie de ordine
(notat a _), n raport cu care este vericat a o suit a de 6 axiome ce vor detaliate
n continuare. Elementele lui R sunt numite curent numere reale.
1.1.1. Axiomele adun arii: asociativitatea, comutativitatea, existenta e-
lementului neutru (notat 0), existenta opusului ec arui num ar (opusul lui r
se noteaz a r).
1.1.2. Axiomele nmultirii: asociativitatea, comutativitatea, existenta uni-
t atii (notat a 1), a inversului oric arui element nenul (inversul lui r se noteaz a
r
1
), distributivitatea nmultirii fat a de adunare.
Putem rezuma axiomele adun arii si nmultirii armnd c a R constituie un
corp comutativ n raport cu cele dou a operatii. O consecint a notabil a a acestor
axiome este existenta si unicitatea solutiei pentru ecuatiile de tipul
a +r = /
si
c r = d
oricare ar a, /, c, d R, c ,= 0.
Adesea, produsul se noteaz a rj n loc de r j.
Observatie. n aceast a abordare, multimea N a numerelor naturale apare ca
ind cea mai mic a submultime a lui R care contine pe 0 si odat a cu num arul :
contine si succesorul s au, :+1. Acest fapt constituie baza Principiului induc tiei
matematice:
Fie 1(:) o proprietate care depinde de numarul natural :. Daca
i) Proprietatea 1(0) este adevarata si
ii) Din presupunerea ca proprietatea 1(:) este adevarata rezulta ca si pro-
prietatea 1(: + 1) este adevarata,
atunci proprietatea 1(:) este adevarata pentru toate numerele naturale :.
n aceeasi ordine de idei, multimea Z, a numerelor ntregi, apare ca inelul ge-
nerat de N, iar multimea Q, a numerelor rationale, apare ca ind corpul generat
de Z. R este mai larg dect Q. Numim numerele reale care nu sunt rationale,
numere ira tionale. Un exemplu de num ar irational este
_
2. Vezi exercitiul 1 de
la sfrsitul acestui paragraf.
1.1.3. Axiomele relatiei de ordine. Relatia _ se bucur a de propriet atile
generale ale unei relatii de ordine:
reexivitate, adic a r _ r pentru orice r;
antisimetrie, adic a r _ j si j _ r implic a r = j;
tranzitivitate, adic a r _ j si j _ . implic a r _ ..
Este util a relatia de ordine strict a <, care se deneste prin formula
r < j dac a si numai dac a r _ j s i r ,= j.
1.1. AXIOMELE SISTEMULUI NUMERELOR REALE 3
Din motive de convenient a, r _ j se mai noteaz a si j _ r (iar r < j se mai
noteaz a si j r).
Numim numerele r cu proprietatea c a r _ 0 numere pozitive, iar acelea
pentru care r 0, numere strict pozitive. Schimbnd sensul inegalit atilor,
obtinem notiunile de num ar negativ si respectiv de num ar strict negativ.
1.1.4. Axiomele de compatibilitate ntre structura algebric a si aceea
de ordine:
i) r _ j si . R implic a r +. _ j +.;
ii) r _ j si . 0 implic a r. _ j..
Din grupul de axiome 1.1.4 rezult a proprietatea de adunare a inegalita tilor:
r
1
_ j
1
, ..., r
n
_ j
n
implic a r
1
+... +r
n
_ j
1
+... +j
n
inegalitatea nal a ind strict a dac a cel putin una din inegalit atile initiale este
strict a. S a not am, de asemenea, c a
r < j si . 0 implic a r. < j..
Tot din grupul de axiome de la punctul 1.1.4 rezult a c a
r _ j dac a si numai dac a j r _ 0
si
r < j dac a si numai dac a j r 0.
Corpurile nzestrate cu o structur a de ordine care veric a grupul 1.1.4 de a-
xiome poart a numele de corpuri ordonate. R este mai mult dect att, vericnd
nc a alte dou a axiome, care fac ca relatia de ordine pe R s a e foarte special a.
1.1.5. Axioma de ordine total a. Oricare ar dou a numere r, j R avem
sau r _ j, sau j _ r.
Aceast a ultim a axiom a se poate reformula astfel: Oricare ar dou a numere
r, j R avem
sau r < j, sau r = j, sau r j.
Axioma de ordine total a este responsabil a de posibilitatea introducerii unor
functii foarte importante:
func tia semn,
sgn r =
_
_
_
1, dac a r < 0
0, dac a r = 0
1, dac a r 0;
func tia parte pozitiva,
r
+
=
_
0, dac a r _ 0
r, dac a r _ 0;
func tia parte negativa,
r

=
_
r, dac a r _ 0
0, dac a r _ 0;
4 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
func tia modul ,
[r[ =
_
r, dac a r _ 0
r, dac a r _ 0.
Figura 1.1: Gracele functiilor r
+
, r

si respectiv [r[
Au loc relatiile
r = r
+
r

[r[ = r
+
+r

astfel c a
r

=
1
2
([r[ r) .
n plus,
[r[ _ j dac a si numai dac a j _ r _ j.
S a not am principalele propriet ati ale functiei modul:
MOD1) [r[ _ 0; [r[ = 0 dac a si numai dac a r = 0;
MOD2) [r j[ = [r[ [j[;
MOD3) [r +j[ _ [r[ +[j[.
Proprietatea MOD3) poart a numele de inegalitatea modulului. Avem ega-
litate n inegalitatea modulului dac a si numai dac a sau r _ 0, j _ 0, sau r _ 0,
j _ 0 (deci dac a r si j apartin aceleeasi semidrepte care pleac a din 0).
Inegalitatea modulului se poate complementa prin inegalitatea
[[r[ [j[[ _ [r +j[ ,
consecint a imediat a a lui MOD3).
Comparabilitatea perechilor de numere reale se poate extinde imediat la
familiile nite de numere reale. Acest fapt se realizeaz a cu ajutorul minimului
si maximului. Ambele au o denitie inductiv a. Astfel,
minr
1
, r
2
=
_
r
1
, dac a r
1
_ r
2
r
2
, dac a r
2
_ r
1
si pentru familiile de lungime : _ 3 denim
minr
1
, ..., r
n
= minminr
1
, ...r
n1
, r
n
;
1.1. AXIOMELE SISTEMULUI NUMERELOR REALE 5
denitia lui max este similar a, nlocuind _ cu _ .
ncercnd s a abord am problema comparabilit atii familiilor innite de numere
reale, vom introduce mai nti cteva denitii. Astfel, spunem c a o submultime
nevid a a lui R este majorata dac a exist a ' R astfel c a a _ ' pentru orice
a . Fiind dat a o submultime majorat a a lui R, spunem c a un num ar real
. este marginea superioara a multimii (not am . = sup), dac a:
i) . este un majorant al multimii ;
ii) . este cel mai mic majorant.
Observatie. Avem . = sup daca ( si numai daca) a _ . pentru orice a
si pentru orice - 0 exista un element a
:
cu proprietatea ca
a
:
. -.
Orice submultime nit a si nevid a de numere reale este majorat a si admite
supremum (care este maximul ei). n cazul submultimilor innite, existenta
supremumului se decreteaz a printr-o axiom a:
1.1.6. Axioma marginii superioare: Orice submultime majorat a si nevid a
de numere reale admite margine superioar a.
Din Axiomele 1.1.1 - 1.1.6 rezult a imediat existenta marginii inferioare pentru
familiile minorate:
1.1.7. Propozitie. Orice submul time nevida si minorata de numere reale
are margine inferioara.
Demonstra tie. Not am = a [ a . Dac a r este un minorant pentru ,
rezult a c a r este majorant pentru . Deci va avea margine superioar a,
s a-i zicem c. Este imediat atunci c a c este marginea inferioar a a lui .
Numim submultimile lui R, care sunt simultan majorate si minorate, sub-
mul timi marginite. n mod necesar, aceste multimi admit si supremum si in-
mum.
Printre submultimile m arginite ale lui R se disting asa-numitele intervale
m arginite. Pentru a, / R, cu a _ /, se denesc urm atoarele tipuri de intervale
marginite de capete (extremit ati) a si / :
(a, /) = r[ r R, a < r < / , intervalul deschis;
[a, /) = r[ r R, a _ r < / , intervalul nchis n a si deschis n /;
(a, /] = r[ r R, a < r _ / , intervalul deschis n a si nchis n /;
[a, /] = r[ r R, a _ r _ / , intervalul nchis.
Lungimea unui interval 1 de capete a _ / se deneste prin formula
/(1) = / a.
S a not am c a o submultime a lui R este m arginit a dac a si numai dac a este
inclus a ntr-un interval m arginit.
Notiunea general a de interval se deneste ca ind orice submultime 1 a lui
R cu proprietatea c a odat a cu dou a elemente r, j 1, r _ j, ea contine toate
elementele ntre r si j, adic a
[r, j] 1.
6 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Vom spune c a un interval este nedegenerat dac a este nevid si nu se reduce
la un singur punct.
1.1.8. Propozitie. Intervalele sunt submul timile convexe ale lui R, adica
submul timile 1 cu proprietatea ca
r, j 1, c [0, 1] implica (1 c)r +cj 1.
Este util s a transfer am terminologia de la multimile de numere reale la functi-
ile cu valori reale, opernd asupra imaginii acestora.
Astfel, spunem c a o functie ) : A R este minorata (majorata, marginita)
dac a )(A) are aceste propriet ati. Denim marginile lui ) prin formulele:
inf
r
) = inf )(A)
sup
r
) = sup )(A).
Putem nuanta aceste concepte asupra comport arii functiilor ) : A R consi-
dernd restrictiile lor, )[1, la diferite submultimi 1 ale lui A si utiliznd denitii
de tipul inf
Y
) = inf )(1 ). n acest cerc de idei este important a observatia
c a o submultime nevid a a lui R este m arginit a dac a si numai dac a exist a un
num ar pozitiv ' cu proprietatea c a
[a[ _ ' pentru orice a .
1.1.9. Observatie. Multimea T(, R), a tuturor functiilor ) : R, admite
o structur a natural a de algebr a comutativ a cu unitate (functia identic 1), n
raport cu operatiile punctuale:
() +q)(r) = )(r) +q(r)
(c))(r) = c)(r)
()q)(r) = )(r)q(r).
Aceast a algebr a se nzestreaz a n mod natural cu relatia de ordine punctuala:
) _ q dac a si numai dac a )(r) _ q(r) pentru orice r .
Sunt vericate axiomele unei relatii generale de ordine (vezi punctul 1.1.3)
precum si axiomele de compatibilitate ntre structura algebric a si aceea de or-
dine, asa cum sunt acestea enuntate la punctul 1.1.4. O functie ) se zice c a este
pozitiva (si not am ) _ 0) dac a
)(r) _ 0 pentru orice r.
Nu are loc Axioma 1.1.5 de ordine total a, deoarece nu orice dou a functii
sunt comparabile. Totusi, orice familie nit a de functii din T(, R) admite un
inmum si un supremum, care se calculeaz a punctual, cu formule de tipul
(inf), q) (r) = inf)(r), q(r), pentru orice r .
1.1. AXIOMELE SISTEMULUI NUMERELOR REALE 7
n contextul spatiilor de functii este uzual s a not am ) .q n loc de inf), q
si ) . q n loc de sup), q.
Numim latice vectoriala de func tii pe multimea orice subspatiu vectorial
/ al spatiului T(, R), cu proprietatea c a
), q / implic a ) . q, ) . q /.
Evident, n acest caz implicatia are loc pentru toate familiile nite de functii
din /. Deoarece
) . q =
) +q [) q[
2
si ) . q =
) +q +[) q[
2
,
rezult a c a un subspatiu vectorial / al unui spatiu vectorial T(, R) este o latice
vectorial a de functii dac a si numai dac a / contine odat a cu o functie si modulul
ei. Astfel, T
b
(, R), spatiul functiilor ) : R m arginite, constituie o latice
vectorial a. n capitolele urm atoare vom ntlni numeroase alte exemple.
Exercitii
1. ( Scoala lui Pitagora). Demonstrati c a num arul
_
2 este irational, ob-
servnd c a nu exist a numere naturale : si : relativ prime astfel ca
_
2 =
= :,:.
2. Fie , 1 R dou a multimi de numere reale. Ar atati c a:
i) Dac a 1, atunci inf 1 _ inf _ sup _ sup1;
ii) Dac a , 1 R sunt submultimi m arginite, atunci '1 este m arginit a
si
min(inf , inf 1) = inf (' 1) _ sup(' 1) = max (sup, sup1)
3. 1) Fie , 1 R dou a multimi m arginite. Lor li se ataseaz a multimile
= a [ a si +1 = a +/ [ a , / 1 .
Ar atati c a :
i) este m arginit a si sup() = inf , inf () = sup() ;
ii) +1 este m arginit a si inf () + inf (1) _ inf (+1) .
4. Fie A o submultime a lui R si e functiile )
1
, ..., )
n
: R. Demonstrati
c a
inf )
1
+... + inf )
n
_ inf ()
1
+... +)
n
)
si c a schimbnd inf cu sup are loc o inegalitate similar a, dar de sens
invers. Aplicnd acest fapt unei familii de trinoame ar
2
+ 2/r, deduceti
inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz:
_
n

|=1
a
|
/
|
_
2
_
_
n

|=1
a
2
|
__
n

|=1
/
2
|
_
pentru orice a
1
, ..., a
n
, /
1
, ..., /
n
R.
8 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
5. Demonstrati Propozitia 1.1.8, adic a faptul c a intervalele sunt submultimile
convexe ale lui R.
1.2 Principiul lui Arhimede
Cnd croitorul m asoar a un cupon de stof a cu metrul, el l poart a pe acesta de
la unul din capetele cuponului spre cel alalt cap at. Procesul de m asurare este
posibil deoarece croitorul se ntlneste cu una si numai una din urm atoarele
situatii:
unitatea de m asur a se cuprinde de un num ar ntreg de ori;
dup a un num ar de pasi, cealalt a extremitate a cuponului se a a ntre
extremit atile metrului, caz n care se trece la utilizarea subdiviziunilor metrului.
Baza teoretic a a acestui proces este urm atorul rezultat:
1.2.1. Principiul lui Arhimede. Fie n 0. Atunci pentru orice r R exista
un unic numar ntreg : astfel nct
:n _ r < (: + 1)n.
Demonstra tie. Ar at am mai nti c a exist a Z astfel nct r < n. ntr-adev ar,
presupunnd contrariul, ar rezulta c a multimea = :n[ : Z este majorat a,
deci exist a . = sup. Deoarece . este cel mai mic majorant, rezult a c a exist a
: Z astfel nct :n . n, deci (:+ 1)n ., ceea ce contrazice faptul c a
. este majorant pentru multimea .
Aplicnd observatia de mai sus pentru r, deducem c a exist a j Z astfel
nct jn < r. Prin urmare, exist a dou a numere ntregi j si cu proprietatea c a
jn _ r < n. Dar
r [jn, (j + 1)n) ' ... ' [( 1)n, n) ,
si deoarece intervalele care alc atuiesc reuniunea sunt dou a cte dou a disjuncte
rezult a c a exist a (si este unic) un num ar ntreg : astfel nct r [:n, (: + 1)n) .

Particulariznd rezultatul de mai sus pentru n = 1, deducem c a pentru orice


r R exist a un unic num ar ntreg : astfel nct : _ r < : + 1. Acest num ar
se numeste partea ntreaga a lui r si se noteaz a [r] . Are loc relatia
[r] _ r < [r] + 1,
iar ntregii [r] si [r] + 1 sunt consecutivi.
Diferenta r [r] se numeste partea frac tionara a lui r si se noteaz a r .
1.2.2. Lem a. Pentru orice numar real r si pentru orice ntreg :,
[r +:] = [r] +:.
Demonstra tie. Avem [r] _ r < [r] + 1, deci [r] +: _ r +: < [r] +: + 1, ceea
ce demonstreaz a c a [r +:] = [r] +:.
1.2. PRINCIPIUL LUI ARHIMEDE 9
Figura 1.2: Functiile parte ntreaga si respectiv parte frac tionara
1.2.3. Corolar. Avem
r +: = r
pentru orice numar real r si pentru orice ntreg :.
Demonstra tie. ntr-adev ar, potrivit lemei precedente avem
r +: = r +: [r +:]
= r +: ([r] +:)
= r.
Functia parte fractionar a este un exemplu important de functie periodic a care
apare n studiul analizei matematice pe R. Perioada sa principal a este 1. Vezi
exercitiul 1, de la sfrsitul acestui paragraf.
1.2.4. Lem a. (Proprietatea de densitate a lui Q n R). Orice interval nevid
(a, /) con tine numere ra tionale.
n general, o submultime a lui R se zice c a este densa n R dac a orice
interval nedegenerat contine cel putin un num ar din (echivalent, dac a pentru
orice r R si orice - 0 exist a un a cu proprietatea c a [r a[ < -).
Demonstra tie. Fie / = / a. Conform Principiului lui Arhimede, exist a : N
-
astfel c a :/ 1 si exist a : Z astfel c a :,: _ a < (:+ 1) ,:. Deci
a < r = :,: + 1,: < a +/ a = /,
iar r este un num ar rational.
Exist a numeroase alte rezultate privind densitatea lui Q n R. Mention am
aici doar urm atorul fapt:
1.2.5. Teorem a (P.G.L. Dirichlet). Fie r R Q si e N
-
. Atunci exista
:, : Z, cu 1 _ : _ , astfel nct

r
:
:

_
1
:
.
Demonstra tie. Deoarece r este irational, numerele r, 2r, ..., r sunt
distincte, irationale si situate n intervalul (0, 1). Ele apartin deci reuniunii
_
0,
1

_
' ... '
_
1

, 1
_
.
10 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Dac a intervalul (0, 1,) contine num arul :r, atunci 0 < :r[:r] < 1,
si deci 0 < r [:r],: < 1,(:). Dac a intervalul (0, 1,) nu contine nici unul
dintre numerele r, 2r, ..., r, atunci dou a dintre ele vor apartine unui
aceluiasi interval din reuniunea semnalat a mai sus. Fie acestea :r si :r,
cu 1 _ : < : _ . Atunci [:r :r[ < 1,, deci
[(: :)r ([:r] [:r])[ < 1,.
Notnd : : = / si [:r] [:r] = /, obtinem c a /, / Z, 1 _ / _ si
[r /,/[ _ 1(/).
Demonstratia de mai sus a ilustrat asa numitul Principiu al lui Dirichlet:
Dac a : +1 elemente apartin reuniunii a : multimi disjuncte, atunci una dintre
multimi va contine cel putin dou a dintre aceste elemente.
Principiul lui Arhimede ne permite stabilirea marginii inferioare/superioare
a unor multimi importante de numere:
1.2.6. Lem a. Are loc rela tia
inf
_
1
:
; : N
-
_
= 0.
Demonstra tie. Fie n = inf
_
1
n
; : N
-
_
. Dac a presupunem c a n 0, atunci
conform Principiului lui Arhimede exist a N
-
cu proprietatea c a n 1,
echivalent, n 1,, ceea ce contrazice denitia lui n.
ncheiem acest paragraf cu varianta multiplicativ a a Principiului lui Arhime-
de, rezultat care st a la baza reprezentarii zecimale a numerelor reale:
1.2.7. Teorem a. Fie n 0, n ,= 1. Atunci pentru orice r 0 exista si este
unic un numar ntreg : astfel nct n
n
_ r < n
n+1
.
Vezi FAM1, pp. 65 - 68, pentru detalii.
Exercitii
1. Fie 1 o multime oarecare. O functie ) : R 1 se zice c a este periodica,
dac a exist a un num ar T 0 (numit perioada) astfel nct
)(r +T) = )(r) pentru orice r R;
i) Demonstrati c a functia caracteristic a a lui Q,

Q
(r) =
_
1, dac a r Q
0, dac a r R Q
admite ca perioad a orice num ar rational strict pozitiv.
ii) Dac a o functie admite perioada T, atunci admite si perioada :T, oricare
ar : N
-
. Spunem c a o functie periodic a admite perioada principala
dac a admite o cea mai mic a perioad a. Deduceti din Lema 1.2.6 c a
Q
nu
admite perioad a principal a.
1.2. PRINCIPIUL LUI ARHIMEDE 11
2. Demonstrati urm atoarea generalizare a propriet atii de densitate a lui Q n
R : Fie (a
n
)
n
un sir de numere strict pozitive cu proprietatea c a inf
n
a
n
=
= 0. Atunci multimea :a
n
[ : Z, : N este dens a n R.
Deduceti de aici c a si R Q este dens a n R.
3. Teorema lui Kronecker de densitate arm a urm atoarele: Fie c 0 un
num ar irational. Atunci multimea
:c :; :, : N
este dens a n R. Vezi FAM1, p. 63, pentru detalii. Deduceti cu ajutorul
ei c a oricare ar dou a progresii aritmetice
a
1
, a
1
+d
1
, a
1
+ 2d
1
, ...
a
2
, a
2
+d
2
, a
2
+ 2d
2
, ...
cu a
1
, a
2
R, d
1
0, d
2
0 si d
1
,d
2
R Q, exist a un termen al
primei progresii si un termen al celei de a doua progresii cu proprietatea
c a modulul diferentei lor este < 10
100
.
4. (Reprezentarea zecimal a) Demonstrati c a pentru ecare num ar a [0, 1)
exist a un sir unic de cifre r
n
0, ..., 9, astfel c a o innitate din ele sunt
diferite de 9 si
a = sup
n1
n

|=1
r
|
10
|
.
Nota. Enuntul de mai sus face legitim a reprezentarea zecimal a uzual a
pentru numerele din intervalul [0, 1) : a = 0, r
1
r
2
r
3
... .
Reprezentarea zecimal a este generalizat a de reprezentarea j - adic a (repre-
zentarea ntr-o baz a natural a j _ 2).
5. (Lord Rayleigh) Fie c si , dou a numere pozitive irationale, astfel nct
1,c + 1,, = 1. Not am
= [:c]; : N si 1 = [:,]; : N.
Demonstrati c a 1 = 0 si ' 1 = N.
6. (Aplicatie la Principiul lui Dirichlet). Fie T familia tripletelor de numere
ntregi, nu toate nule, avnd modulele mai mici ca 10
6
.
i) Demonstrati c a [a +/
_
2 +c
_
3[ 10
21
pentru orice (a, /, c) T.
ii) Demonstrati c a exist a (a, /, c) T astfel nct [a+/
_
2+c
_
3[ < 10
11
.
12 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
1.3 Principiul lui Cantor, al intervalelor incluse
Intersectia unui sir descresc ator de intervale nu este n mod necesar nevid a. Vezi
cazul sirului ((0, 1,2
n
))
n
. Acest fapt face urm atorul rezultat cu totul special:
1.3.1. Principiul lui Cantor, al intervalelor incluse. Fie sirul descrescator
de intervale nchise si marginite,
[a
0
, /
0
] [a
1
, /
1
] [a
2
, /
2
] ...
Atunci intersec tia

nN
[a
n
, /
n
] a tuturor acestor intervale este nevida.
Intersec tia consta din exact un punct daca ( si numai daca) pentru orice
- 0 exista un numar natural cu proprietatea ca /

< -.
Demonstra tie. S a observ am mai nti c a orice cap at stng a
I
este mai mic sau
cel mult egal cu orice cap at drept /

. ntr-adev ar, presupunnd de exemplu c a


i _ ,, atunci din incluziunea [a
I
, /
I
] [a

, /

] rezult a c a
a
I
_ a

_ /

.
Fix am arbitrar indicele , si atunci toate elementele multimii = a
I
[ i N
sunt majorate de /

. Conform Axiomei marginii superioare, exist a a = supa


I
,
iar din denitia acestei margini rezult a c a a _ /

. Cum , a fost arbitrar xat, un


rationament asem an ator ne conduce la existenta lui / = inf /

si la inegalitatea
a _ /. Rezult a

nN
[a
n
, /
n
] = [a, /]
si, n particular, faptul c a intersectia este nevid a. Intersectia const a din exact
un punct atunci cnd a = /. Conditia din enunt este o reformulare a acestui
fapt.
n paragrafele urm atoare vom prezenta numeroase aplicatii ale acestui rezul-
tat.
1.4 Multimi num arabile. Multimi nenum arabile
Ne propunem pentru nceput s a discut am problema comparabilit atii multimilor
din punctul de vedere al cantit atii de elemente pe care le contin.
Fie T o multime abstract a. Pe multimea T(T) a p artilor sale denim relatia
de cardinal echivalent a (sau echipotent a) astfel: Spunem c a dou a submultimi
si 1 sunt cardinal echivalente (sau echipotente) dac a exist a o bijectie de la la
1; n aceast a situatie not am
Card = Card 1 sau [[ = [1[.
Teoria axiomatic a Zermelo-Fraenkel a multimilor (teoria acum n uz, vezi
FAM1, pp.17-21) nu permite existenta vreunei multimi care s a se contin a pe ea
ca element. Ca atare, nu exist a o mul time a tuturor mul timilor. Se foloseste
ns a, oarecum imprecis, termenul de clasa mul timilor.
1.4. MUL TIMI NUM

ARABILE. MUL TIMI NENUM

ARABILE 13
Relatia de cardinal echivalent a este aplicabil a multimilor n general, c aci
daca si 1 sunt cardinal echivalente ca submul timi ale mul timii T, iar T o,
atunci si 1 sunt cardinal echivalente si ca submul timi ale mul timii o.
1.4.1. Denitie. O multime este nita dac a sau = O, sau exist a : N
-
astfel nct este cardinal echivalent a cu multimea 1, 2, ..., : .
Multimile care nu sunt nite se numesc mul timi innite.
1.4.2. Lem a. Fie 1. Daca 1 este nita, atunci si este nita, iar daca
este innita, atunci 1 este innita.
Multimile N, Z, Q si R sunt multimi innite.
1.4.3. Denitie. O multime se zice c a este numarabila dac a este echipotent a
cu multimea N
-
, a numerelor naturale nenule.
O multime se zice c a este cel mult numarabila dac a este nit a sau num ara-
bil a.
O multime este cel mult num arabil a dac a (si numai dac a) elementele sale
pot enumerate:
= a
1
, a
2
, a
3
, ... .
1.4.4 Lem a. O reuniune cel mult numarabila de mul timi cel mult numarabile
este cel mult numarabila.
Demonstra tie. Fie (
I
)
I1
o familie de multimi cel mult num arabile, disjuncte
dou a cte dou a. Ele se pot enumera astfel:

1
= a
11
, a
12
, a
13
, ...

2
= a
21
, a
22
, a
23
, ...

3
= a
31
, a
32
, a
33
, ...
...
Elementele reuniunii

I
se pot enumera, procednd la listarea lor n or-
dinea indicat a de s ageti:
a
11
a
12
a
13


a
21
a
22
a
23
|
a
31
a
32
...
Dac a multimile din familia dat a nu sunt mutual disjuncte, construim o nou a
familie (1
I
)
I
astfel:
1
1
=
1
, 1
2
=
2

1
, 1
3
=
3
(1
1
' 1
2
), ...
Multimile 1
I
sunt mutual disjuncte si au aceeasi reuniune ca si familia (
I
)
I
.
Prin urmare, lor li se poate aplica rationamentul anterior.
1.4.5. Corolar. Mul timea numerelor ntregi si mul timea numerelor ra tionale
sunt mul timi numarabile.
14 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Demonstra tie. ntr-adev ar,
Z = N':[ : N si Q =
_
_
:
:
[ : Z, : N
+
_
.
1.4.6. Teorem a (G. Cantor). Intervalul [0, 1] nu este o mul time numarabila.
Demonstra tie. Presupunem c a multimea numerelor din intervalul [0, 1]
este num arabil a, deci c a [0, 1] = a
1
, a
2
, a
3
, ... . mp artim intervalul 1
0
= [0, 1]
n trei subintervale [0, 1,3], [1,3, 2,3], si [2,3, 1]. Fie 1
1
acel subinterval care
nu contine pe a
1
. mp artim apoi 1
1
n trei noi subintervale de lungime egal a
si not am cu 1
2
acel subinterval care nu contine pe a
2
. Obtinem astfel un sir
descresc ator de intervale nchise 1
0
1
1
1
2
.... Conform Principiului lui
Cantor, intersectia acestor intervale este nevid a. Fie a un element al acestei
intersectii. Obtinem pe de o parte c a a , a
1
, a
2
, a
3,
..., iar pe de alt a parte c a
a [0, 1], contradictie.
1.4.7. Denitie. O multime cardinal echivalent a cu intervalul [0, 1] se numeste
multime de puterea continuului . Cardinalul ei se noteaz a c.
Orice interval [a, /] nedegenerat este pus n corespondent a bijectiv a cu inter-
valul [0,1] de c atre aplicatia ,(r) = (r a) ,(/a). Prin urmare, orice asemenea
interval are cardinalul c. Mai general, are loc urm atorul fapt:
1.4.8. Teorem a. R (si orice interval nedegenerat) are cardinalul c.
Vezi exercitiul 4 de mai jos, sau FAM1, pp. 75-76. Intervalul [0, 1] contine o
multime innit a de numere rationale (vezi teorema de densitate a lui Q n R).
R neind o multime num arabil a, rezult a c a nici multimea numerelor irationale
nu este num arabil a.
Exercitii
1. Ar atati c a multimea numerelor prime este innit a.
2. Ar atati c a dac a si 1 sunt dou a multimi cel mult num arabile, atunci
produsul cartezian 1 este cel mult num arabil.
3. Demonstrati c a dac a este o multime innit a si 1 este o multime nit a,
atunci si ' 1 sunt cardinal echivalente.
Indicatie: Observati c a contine o submultime num arabil a
= a
1
, a
2
, a
3
, ... .
Fie a
0
, . O bijectie ntre si 'a
0
o d a translatia o(a
|
) = a
|1
,
/ N
-
.
4. i) Demonstrati c a functia lui Cantor )(r) = r,(1+[r[) stabileste o bijectie
ntre R si intervalul (1, 1).
ii) Completati demonstratia Teoremei 1.4.8.
1.5. LEMA FUNDAMENTAL

A A ANALIZEI PE R 15
5. (Teorema Cantor-Schrder-Bernstein). Dac a si 1 sunt dou a multimi
astfel c a exist a aplicatii injective de la n 1 si de la 1 n , atunci si
1 sunt cardinal echivalente.
[Indicatie: Fie ) : 1 si q : 1 dou a functii injective. Lor le
atas am functia denit a
, : T() T(), ,(A) = {(q({)(A))).
Fie T = A; A T(), A ,(A) si 1 = '
1
1. Observnd c a A
1 implic a ,(A) 1, deducem c a ,(1) = 1 i.e., {1 = q({)(1)). Ca
urmare, functia
/ : 1, /(r) =
_
)(r), dac a r 1
q
1
(r), dac a r {1
se dovedeste a o bijectie. ]
6. Fie (r
n
)
n
un sir de numere reale nenule. Ar atati c a:
i) exist a c R astfel nct cr
n
R Q pentru orice indice :.
ii) exist a , R astfel nct , +r
n
R Q pentru orice indice :.
7. (Demonstratia lui Cantor privind existenta numerelor transcendente).
i) Ar atati c a multimea polinoamelor cu coecienti rationali este num ara-
bil a.
ii) Un num ar real se zice c a este un numar algebric dac a el este r ad acina
unui polinom de grad nenul, cu coecienti rationali. Deduceti din rezul-
tatul de la punctul precedent c a multimea numerelor algebrice este num a-
rabil a. Numerele reale care nu sunt algebrice se numesc numere trans-
cendente. Deoarece multimile num arabile sunt mai s arace dect cele
de cardinal c, rezult a (conform Axiomei alegerii) c a exist a numere reale
transcendente!
Not a: Remarcabil n rationamentul de mai sus este faptul c a el ne-a permis
s a conchidem c a o anumit a multime este nevid a f ar a a indica concret nici
un element al ei! Exemple simple de numere trancendente au fost date de
Dirichlet n 1844. Este vorba de numere c = 0, a
1
a
2
a
3
... a c aror zecimale
nenule sunt foarte rare; de exemplu, a
n
= 1 dac a : = :! (: N) si
a
n
= 0 n rest. Vezi FAM1, sectiunea 1.13, pentru detalii.
1.5 Lema fundamental a a analizei pe R
Analiza matematic a pe dreapta real a se bazeaz a pe axiomele sistemului nu-
merelor reale. S-a observat nc a de la sfrsitul secolului al XIX-lea c a exist a o
tehnic a unicatoare a demonstratiilor principalelor rezultate din acest domeniu,
bazat a pe utilizarea relatiilor de ordine.
16 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
1.5.1. Lem a. Fie j o rela tie de ordine pe [a, /] cu proprietatea ca pentru orice
r [a, /] exista - 0 astfel nct pentru orice n [r -, r] [a, /] si orice
[r, r +-] [a, /] sa aiba loc rela tia nj .
Atunci a j /.
Demonstra tie. Fie = r; r [a, /], a j r. Evident, a . Conform Axiomei
marginii superioare, exist a . = sup. Vom ar ata c a . si . = /, ceea ce va
ncheia demonstratia.
ntr-adev ar, conform propriet atii din enunt, aplicat a pentru r = ., exist a
un num ar - 0 astfel nct pentru orice n o = [. -, . +-] [a, .] si orice
1 = [. -, . +-] [., /] s a aib a loc relatia nj . Deoarece . = sup, exist a
elemente n
t
o . Atunci are loc a j n
t
. Deoarece . 1, avem si n
t
j ., deci
a j .. Prin urmare, . .
Dac a . < /, atunci 1 contine elemente
t
.. ntruct au loc relatiile a j n
t
si n
t
j
t
, ar urma ca
t
, n contradictie cu alegerea lui .. n concluzie, . = /
si deci are loc relatia aj/.
Vom ilustra aceast a lem a demonstrnd pe baza ei partea principal a a Prin-
cipiului lui Cantor, al intervalelor incluse: Oricare ar sirul descrescator de
intervale nchise si marginite,
[a
0
, /
0
] _ [a
1
, /
1
] _ [a
2
, /
2
] _ ...
avem

nN
[a
n
, /
n
] ,= O.
Presupunem prin absurd c a

nN
[a
n
, /
n
] = O si consider am pe [a
0
, /
0
] urm a-
toarea relatie de ordine:
n j =n _ si exist a : N cu [n, ] [a
n
, /
n
] = O.
Se observ a imediat c a sunt ndeplinite conditiile Lemei 1.5.1, deci a
0
j /
0
,
ceea ce este fals! Prin urmare, intervalele [a
n
, /
n
] au n mod necesar un punct
comun.
1.6 Dreapta completat a
Vom ad auga multimii R a numerelor reale dou a noi elemente, (minus innit)
si (plus innit), n raport cu care relatia de ordine pe R este astfel extins a:
< r pentru orice r R,
r < pentru orice r R.
Multimea R= R ' , mpreun a cu relatia de ordine de mai sus poart a
numele de dreapta completata. Importanta lui R const a n faptul c a permite mai
mult a exibilitate n lucrul cu marginea superioar a/inferioar a. ntr-adev ar, orice
submultime nevid a a lui R admite simultan margine superioar a si margine
inferioar a
_
n R
_
; dac a este o submultime majorat a, atunci existenta lui sup
decurge din Axioma marginii superioare, iar dac a este o multime nemajorat a,
1.7. SPA TIUL METRIC EUCLIDIAN R 17
atunci sup = . n acest mod, sup = devine un mod de a nota faptul
c a submultimea nu este majorat a n R.
Este important s a extindem structura algebric a a lui R, denind unele ope-
ratii cu elementele de la innit. Astfel, adunarea este completat a cu operatiile:
r + () = () +r = pentru orice r R
() + () =
r + = +r = pentru orice r R
+ = ,
iar nmultirea este completat a cu operatiile:
r () = () r =
_
, dac a r R, r < 0
, dac a r R, r 0
r = r =
_
, dac a r R, r < 0
, dac a r R, r 0.
Nu se denesc operatiile
, () +, 0 (), () 0, 0 , 0
si nici altele precum
0
0
,

, 1
o
,
0
si 0
0
.
1.7 Spatiul metric euclidian R
Fiind dat a o multime ', numim metrica (sau distan ta) pe ' orice aplicatie
d : ' 'R care veric a urm atoarele trei propriet ati:
M1) d(r, j) _ 0; d(r, j) = 0 dac a si numai dac a r = j
M2) d(r, j) = d(j, r)
M3) d(r, j) _ d(r, .) +d(., j)
valabile pentru orice r, j, . '. Numim spa tiu metric orice cuplu (', d), con-
stituit dintr-o multime ', pe care s-a precizat o metric a d. Prin element al
spatiului metric (', d) vom ntelege orice element al lui '; elementele oric arui
spatiu metric poart a numele de puncte. Atunci cnd nu este pericol de ambigu-
itate, vom desemna spatiul metric (', d) prin simbolul ', al multimii pe care
este xat a metrica.
Functia modul are un rol special pe R, legat de modul de denire a unei
metrici (echivalent, distan te) pe R prin formula
d : R R R, d(a, /) = [a /[ ;
vericarea propriet atilor M1)-M3) este o consecint a imediat a a propriet atilor
functiei modul.
18 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Vom numi cuplul (R, d) spa tiul metric euclidian R. Traditional, el va de-
semnat tot prin simbolul R.
Structurii de spatiu metric a lui R i se asociaz a niste multimi speciale, in-
tervalele deschise de raz a strict pozitiv a. Mai precis, denim intervalul deschis
de raza r 0, centrat n a, prin formula
1
:
(a) = r : d(r, a) < r
= r : [r a[ < r
= (a r, a +r);
S a not am faptul c a intervalele 1
:
(a) sunt denite numai pentru r 0.
Pentru convenient a, vom deni si intervalul nchis de raza r _ 0, centrat n
a, ca ind multimea:
1
:
(a) = r; d(r, a) _ r
= r; [r a[ _ r
= [a r, a +r].
n sectiunea 1.1 am denit conceptul de submultime m arginit a (n sensul
ordinei) a lui R. Structurii metrice a lui R i putem asocia un concept metric de
multime m arginit a, care se dovedeste ns a echivalent cu cel precedent.
Astfel, spunem c a o submultime a lui R este marginita (n sensul structurii
metrice a lui R) dac a ea poate inclus a ntr-un interval 1
:
(a) convenabil ales.
1.7.1. Lem a. Submul timile marginite n sensul ordinei lui R sunt acelea si cu
submul timile marginite n sensul structurii metrice a lui R.
Demonstra tie. Este sucient s a observ am c a orice interval nevid (a, /) se poate
descrie ca un interval 1
:
(.) (si orice interval [a, /] se poate descrie ca un interval

1
:
(.)),
(a, /) = 1
:
(.),
[a, /] =

1
:
(.),
unde r = (/ a),2 si . = (a +/),2, si c a au loc incluziunile

1
:
(.) 1
s
(.) pentru orice 0 _ r < :.
n cazul unui spatiu metric ' = (', d) arbitrar, rolul multimilor 1
:
(.) este
jucat de bilele deschise. Prin denitie, bila deschisa de centru a si raz a r 0
este multimea
1
:
(a) = r '; d(r, a) < r .
iar bila nchisa, de centru a si raz a r _ 0, este multimea
1
:
(a) = r '; d(r, a) _ r .
Submultimile lui ' care pot incluse n bile 1
:
(a) convenabil alese poart a
numele de submul timi marginite. Prin excelent a bilele (de orice natur a) sunt
astfel de multimi.
1.8. TOPOLOGIA NATURAL

A A UNUI SPA TIU METRIC 19


Orice submultime a unui spatiu metric ' = (', d) se poate nzestra n
mod natural cu o structur a de spatiu metric, considernd pe metrica indusa,
d[ () . Numim spatiul metric astfel denit, subspa tiu al spatiului '.
Bilele lui sunt intersectiile cu ale bilelor din spatiul mare '. n acest
mod, submultimile m arginite ale lui sunt m arginite si n '.
Exercitii
1. Observati c a orice multime ' se poate realiza ca spatiu metric, consi-
dernd de exemplu pe ' structura de spa tiu metric discret, denit a de
metrica
d(r, j) =
_
0, dac a r = j
1, dac a r ,= j.
Cine sunt n acest caz bilele deschise? Dar cele nchise?
2. Fie ) : R R o aplicatie astfel nct [rj[ = 1 implic a [)(r) )(j)[ = 1.
Rezult a c a [)(r) )(j)[ = [r j[ pentru orice r, j R?
1.8 Topologia natural a a unui spatiu metric
n orice spatiu metric, bilele deschise permit introducerea conceptelor topologice,
adic a a acelor concepte care denesc pozitia relativ a a diferitelor sale submultimi
(indiferent de forma, m arimea sau natura lor): vecin atate, interior, aderent a,
frontier a etc. Elementul central l constituie conceptul de multime deschis a.
Desi suntem primordial interesati de cazul spatiului metric euclidian R, vom
purta discutia n cazul unui spatiu metric ' = (', d) oarecare.
1.8.1. Denitie. Spunem c a o submultime 1 a lui ' este deschisa dac a
pentru orice punct a din 1 exist a o bil a 1
:
(a) inclus a n 1.
Numim familia T a tuturor submultimilor sale deschise, topologia naturala a
lui ' si numim perechea (', T), spa tiul topologic asociat spatiului metric ';
n cazul lui R, vom vorbi despre spa tiul topologic euclidian R.
Propriet atile generale ale lui T sunt urm atoarele:
TOP1) O si ' apartin lui T;
TOP2) Reuniunile arbitrare de multimi din T apartin lui T;
TOP3) Intersectiile nite de multimi din T apartin lui T.
1.8.2. Lem a. Orice bila deschisa este o mul time deschisa.
O consecint a imediat a este faptul c a n R, toate intervalele deschise sunt
multimi deschise.
Demonstra tie. Vom face demonstratia n cazul spatiului R, caz n care bilele
sunt intervalele 1
:
(a). Trebuie s a ar at am c a 1
:
(a) contine odat a cu un element
r un ntreg interval 1
:
(r).
20 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Figura 1.3: Intervalele deschise sunt multimi deschise
ntr-adev ar, asa cum sugereaz a gura al aturat a, putem alege - arbitrar n
intervalul (0, r d(r, a)]. Dac a j 1
:
(r), atunci
d(j, a) _ d(j, r) +d(r, a) < - +d(r, a) _ r,
adic a j 1
:
(a).
n leg atur a cu TOP3) s a not am c a intersectiile num arabile de multimi des-
chise pot s a nu e multimi deschise. Vezi cazul lui R si a sirului de intervale
deschise (1,:, 1,:), cu intersectia
n1
(1,:, 1,:) = 0.
Topologia asociat a spatiului metric euclidian R este descris a de urm atorul
rezultat:
1.8.3. Teorem a. Orice submul time deschisa si nevida D a lui R se poate scrie
(n mod unic) ca o reuniune cel mult numarabila de intervale deschise, nevide
si disjuncte doua cte doua.
Demonstra tie. Pentru ecare punct r din 1 consider am reuniunea 1
r
a tuturor
intervalelor deschise incluse n 1 si care l contin pe r. Evident, 1
r
este un inter-
val deschis si anume, cel mai mare interval cu propriet atile anterior specicate.
Acest fapt face ca dac a r ,= j, atunci sau 1
r
= 1

, sau 1
r
1

= O. Evi-
dent, 1 = '
r1
1
r
, iar multimea intervalelor 1
r
distincte care apar n aceast a
reprezentare este cel mult num arabil a. ntr-adev ar, conform Lemei 1.2.4 putem
alege n ecare interval 1
r
cte un punct rational r
r
si atunci functia 1
r
r
r
,
de la familia intervalelor componente distincte la Q, este injectiv a.
Partea de unicitate este evident a.
Notiunile care se pot deni intrinsec n termenii topologiei se numesc no tiuni
topologice.
O important a notiune topologic a este aceea de vecin atate.
Numim vecinatate a unui punct a ' orice multime \ ' care include
o bil a 1
:
(a) (echivalent, orice multime \ ' care include o multime deschis a
care contine pe a). Not am cu 1
o
familia tuturor vecin at atilor lui a.
Propriet atile fundamentale ale familiilor 1
o
sunt urm atoarele:
\ 1) 1
o
,= O (spre exemplu, '1
o
) si orice \ 1
o
contine punctul a;
\ 2) Dac a \ 1
o
si \ \, atunci \ 1
o
;
\ 3) Intersectiile nite de vecin at ati ale lui a sunt vecin at ati ale lui a;
\ 4) Fiecare vecin atate \ 1
o
include o vecin atate \ 1
o
, care este
vecin atate pentru ecare punct al ei.
1.8. TOPOLOGIA NATURAL

A A UNUI SPA TIU METRIC 21


Topologia asociat a unui spatiu metric veric a si asa-numita proprietate de
separare a lui Hausdor: Pentru orice r, j ' cu r ,= j, exist a vecin at ati
\
r
1
r
si \

astfel nct \
r
\

= O.
Figura 1.4: Proprietatea de separare
Mai sus, vecin at atile au fost denite cu ajutorul topologiei. Reciproc, vecin a-
t atile determin a la rndul lor multimile deschise, care se pot deni ca vecin at ati
ale ec arui punct al lor .
1.8.4. Denitie. Numim spa tiu topologic orice multime ' pe care s-a precizat
o topologie, adic a o familie T de submultimi ale lui ' care veric a propriet atile
TOP1) - TOP3) de mai sus. Un spatiu topologic care veric a proprietatea de
separare a lui Hausdor se va numi spa tiu topologic Hausdor .
Spatiile topologice vor ntelese drept cupluri (', T), n general pe o aceeasi
multime putndu-se deni mai multe topologii.
A indica pe o multime ' o topologie este echivalent cu a indica pentru
ecare punct a familia vecin at atilor sale. Mai precis, cunoscnd topologia pe
', vecin at atile unui punct a apar ca acele submultimi \ ' pentru care exist a
deschisi 1 cu proprietatea c a a 1 si 1 \. Reciproc, dac a pentru ecare
punct a s-a indicat cte o familie 1
o
de submultimi ale lui ' cu propriet atile
\ 1) \ 4) de mai sus, putem deni multimile deschise ca ind acele submultimi
1 ale lui ' cu proprietatea c a 1 1
o
pentru orice a 1.
Vom continua prezentarea de noi concepte topologice n contextul general al
spatiilor topologice.
n cele ce urmeaz a, ' = (', T) reprezint a un astfel de spatiu.
Fie o submultime a lui '. Un punct a al lui se zice c a este un punct
interior lui dac a a este continut n odat a cu o vecin atate a sa. Multimea
punctelor interioare ale lui constituie interiorul lui (si este notat Int sau

). Evident, Int este o multime deschis a si are loc incluziunea


Int ;
egalitatea =Int are loc dac a si numai dac a este o multime deschis a.
Complementarele de multimi deschise poart a numele de mul timi nchise.
22 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Folosind rela tiile lui De Morgan,
{
_
_
I1

I
_
=

I1
{
I
{
_

I1

I
_
=
_
I1
{
I
putem deduce cu usurint a propriet atile generale ale multimilor nchise:
C1) ' si O sunt multimi nchise;
C2) Intersectiile arbitrare de multimi nchise sunt multimi nchise;
C3) Reuniunile nite de multimi nchise sunt multimi nchise.
S a not am c a ' si O sunt simultan multimi deschise si nchise. n cazul
spatiului ' = R (nzestrat cu topologia natural a), acestea sunt singurele sub-
multimi simultan deschise si nchise.
1.8.5. Observatii. i) Toate submultimile nite ale lui R sunt nchise. ntr-
adev ar, conform propriet atii C3), este sucient s a consider am cazul submulti-
milor a formate din exact un punct. Or, R a este reuniunea a dou a inter-
vale deschise.
ii) Toate intervalele nchise sunt multimi nchise (deoarece complementarele
lor sunt reuniuni de intervale deschise).
iii) n general, n orice spatiu metric, submultimile nite sunt nchise; analog,
bilele nchise.
Trecerea la complementar a creaz a o dualitate ntre multimile deschise si cele
nchise, care se extinde si asupra diferitelor concepte topologice. Dualul notiunii
de interior este acela de aderent a.
Aderen ta unei submultimi (a lui ') este multimea
=

J., J nchis a
1.
Evident, este nchis a (ca intersectie arbitrar a de submultimi nchise) si are
loc incluziunea
;
are loc egalitatea = dac a si numai dac a este nchis a.
Spunem c a un punct a ' este punct aderent multimii dac a pentru orice
vecin atate \ a lui a, avem
\ ,= O;
conform propriet atii \ 4) de mai sus, continutul acestei denitii este acelasi dac a
ne restrngem la vecin at atile deschise.
1.8.6. Lem a. Pentru orice submul time a unui spa tiu topologic are loc egalitatea
= a '; a este punct aderent lui .
1.9. TOPOLOGIA RELATIV

A 23
Demonstra tie. Prin incluziuni. Fie a . Dac a a nu ar aderent lui , atunci
ar exista o vecin atate deschis a \ a lui a astfel c a \ = O. Atunci {\,
{\ este o multime nchis a, dar a , {\, ceea ce contrazice alegerea lui a.
Reciproc, e a un punct aderent lui si e 1 o multime nchis a care include
pe . Vom ar ata c a a 1. ntr-adev ar, n caz contrar, {1 ar o multime
deschis a care contine pe a (deci o vecin atate a lui a) si {1 = O, n contradictie
cu denitia punctului aderent.
Exercitii
1. Demonstrati c a n orice spatiu metric submultimile nite sunt nchise (si
la fel si bilele nchise).
[Indica tie: Folositi proprietatea de separare a lui Hausdor pentru a
demonstra c a ele au complementarele deschise. ]
2. Demonstrati c a aderenta si interiorul oric arei submultimi m arginite a unui
spatiu metric sunt, de asemenea, multimi m arginite.
3. Demonstrati c a singurele submultimi simultan nchise si deschise ale spa-
tiului R sunt O si R.
4. (Topologia discret a). Fie T o multime nevid a oarecare, realizat a ca spatiu
metric n raport cu metrica discret a. Demonstrati c a topologia asociat a
metricii discrete (numit a uzual topologia discreta) const a din toate sub-
multimile lui T.
5. (Exemplu de topologie care nu este asociat a unei metrici). Fie T o multime
cu cel putin dou a elemente. Drept topologie pe T alegem topologia grosie-
ra, adic a topologia constituit a din O si T. Observati c a ecare punct are o
singur a vecin atate, ntregul spatiu T si deci nu este vericat a proprietatea
de separare. Deduceti c a topologia grosier a nu este asociat a nici unei
structuri de spatiu metric pe T.
1.9 Topologia relativ a
Orice submultime a unui spatiu topologic T = (T, T ), poate nzestrat a n
mod natural cu o structur a de spatiu topologic considernd pe asa numita
topologie relativa (sau topologie indusa), care este urma pe a topologiei pe T :
T [ = 1 ; 1 T .
Spunem n acest caz c a este un subspa tiu al spatiului topologic T.
Dac a este o submultime deschis a a lui T, atunci multimile din T [ sunt
deschise si n spatiul mare T. Analog, dac a este o submultime nchis a a
lui T, atunci multimile nchise ale spatiului topologic = (, T [) sunt nchise
si n spatiul mare T.
24 CAPITOLUL 1. SPA TIUL EUCLIDIAN REAL 1-DIMENSIONAL
Figura 1.5: Vecin at atile n topologia relativ a
Orice vecin atate \ a unui punct a din este intersectia cu a unei
vecin at ati \ , a lui a n T.
Dac a ' = (', d) este un spatiu metric si este un subspatiu al s au,
topologia asociat a metricii induse pe coincide cu topologia relativ a a lui
(privit ca subspatiu al spatiului ', nzestrat cu topologia asociat a metricii).
Topologia natural a pe R a fost denit a cu ajutorul intervalelor
1
:
(a) = (a r, a +r).
Putem deni o topologie natural a pe R utiliznd n cazul punctelor de la
innit urm atoarele analoage ale acestor multimi:
1
:
() = [, r)
1
:
() = (r, ].
Corespunz ator, multimile deschise n topologia natural a pe R apar ca ind
de forma
1, 1 ' , 1 ' , R,
unde 1 descrie familia multimilor deschise n topologia natural a a lui R. Spatiul
topologic R apare astfel ca subspatiu al spatiului topologic R.
n FAM1, pag. 126, se demonstreaz a c a topologia natural a a lui R este
asociat a unei metrici.
Exercitii
1. Descrieti topologia relativ a a lui T = (0, 1] ca subspatiu a lui R.
Care este aderenta lui (0, 1,2) n T?
Care este interiorul lui [1,2, 1]?
2. Consider am spatiul topologic Q (nzestrat cu topologia de subspatiu al lui
R). Stabiliti:
i) Care este interiorul lui [0, 1] Q n Q? Dar n R?
ii) Care este aderenta lui [0, 1] Q n Q? Dar n R?
Capitolul 2
Siruri de numere reale
Notiunea de sir de numere reale este legat a n primul rnd de schemele de apro-
ximare realizate prin procese iterative. Vezi Anexa A de la sfrsitul c artii. n
acest capitol vom interesati cu prec adere de leg atura dintre diferitele concepte
topologice atasate spatiilor metrice si convergenta sirurilor.
2.1 Siruri convergente
Un sir de numere reale este o functie a : N R. Sub sir al unui sir a este orice
compunere a /, unde / : N N este o functie strict cresc atoare. Uzual, a(:)
se mai noteaz a a
n
, iar sirul nsusi se mai noteaz a (a
n
)
n
sau (a
n
)
nN
; cu aceast a
conventie, subsirul a / se noteaz a (a
|n
)
n
sau (a
|(n)
)
n
.
Uneori este util s a consider am siruri indexate dup a submultimi ale lui N
de forma /, / + 1, / + 2, ..., cu / N; vezi de exemplu (1,:)
nN
?. n linii
generale, teoria acestor siruri este aceeasi cu a sirurilor indexate dup a N (iar
necesit atile acestui volum r amn n limita unor adapt ari minore).
O serie de notiuni privind functiile se transfer a automat sirurilor. Astfel
sunt notiunile de sir marginit, sir monoton, sir pozitiv s.a.m.d.
Principala problem a n leg atur a cu un sir de numere reale este aceea a con-
vergentei sale.
2.1.1. Denitie. Spunem c a un sir (a
n
)
n
converge la numarul a (si not am
aceasta prin a
n
a) dac a oricare ar - 0 exist a un rang N astfel nct
oricare ar : _ s a avem [ a
n
a [< -.
Num arul a care apare n Denitia 2.1.1 de mai sus dac a exist a, este unic. El
poart a numele de limita sirului (a
n
)
n
si se noteaz a prin simbolul
lim
no
a
n
.
Numim sir convergent orice sir (a
n
)
n
pentru care exist a un num ar a n R
astfel c a a
n
a. Sirurile care nu sunt convergente se zic divergente.
25
26 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Orice sir constant este convergent (si anume, la valoarea comun a a termenilor
sirului). Sirul alternant ((1)
n
)
n
este divergent.
2.1.2. Lem a. Modicarea (ca si eliminarea sau adaugarea) unui numar nit
de termeni ai unui sir nu schimba caracterul sau de convergen ta/divergen ta si
nici limita, n caz de convergen ta.
2.1.3. Lem a. Orice sub sir al unui sir convergent este convergent si anume, la
aceea si limita.
Demonstra tie. Avem de ar atat c a dac a a
n
a si (a
|n
)
n
este un subsir al sirului
(a
n
)
n
, atunci a
|n
a.
Fie - 0. Conform ipotezei, exist a N astfel nct oricare ar : _
avem [ a
n
a [< -. Cum /
n
_ : pentru orice :, rezult a c a [ a
|n
a [< - oricare
ar : _ . n concluzie, a
|n
a.
2.1.4. Lem a. Un sir (a
n
)
n
converge la numarul a daca, si numai daca, orice
sub sir al sau con tine un sub sir convergent la a.
Demonstra tie. Necesitatea conditiei rezult a din Lema 2.1.3. Pentru partea de
sucient a ration am prin reducere la absurd. Presupunnd c a (a
n
)
n
nu converge
la a, deducem (prin negarea Denitiei 2.1.1) c a exist a un - 0 si un subsir
(a
|n
)
n
astfel ca
[a
|n
a[ _ - pentru orice : N.
Or, n acest caz (a
|n
)
n
nu poate contine un subsir convergent la a, con-
tradictie cu ipoteza. Prin urmare, a
n
a.
2.1.5. Lem a. Orice sir convergent de numere reale este marginit.
Demonstra tie. Fie (a
n
)
n
un sir convergent la num arul a. Conform denitiei
convergentei, pentru - = 1 exist a un rang N astfel ca
[a
n
a[ < 1 pentru orice : _
echivalent,
a 1 < a
n
< a + 1 pentru orice : _ .
Prin urmare,
inf a
0
, a
1
, ..., a

, a 1 _ a
n
_ supa
0
, a
1
, ..., a

, a + 1
pentru orice : N, deci sirul (a
n
)
n
este m arginit.
n general, un sir m arginit nu este si convergent. Vom ar ata n paragraful
2.2 c a el admite ntotdeauna subsiruri convergente.
2.1.6. Lem a. Daca (a
n
)
n
este un sir convergent la a, atunci ([a
n
[)
n
converge
la [a[.
Demonstratia este imediat a si rezult a din faptul c a
[[a
n
[ [a[[ _ [a
n
a[ .
2.1.7. Corolar. Un sir (a
n
)
n
este convergent la 0 daca si numai daca sirul
([a
n
[)
n
, al modulelor, converge la 0.
2.2. CRITERIUL LUI WEIERSTRASS. CONSECIN TE 27
Lema 2.1.6 permite reducerea rationamentelor cu siruri reale la cazul sirurilor
de numere pozitive convergente la zero. ntr-adev ar,
a
n
a dac a si numai dac a [a
n
a[ 0.
De aici apare si o tehnic a foarte natural a de a demonstra c a a
n
a si
anume, prin majorarea modulului diferentei [a
n
a[ cu termenul general /
n
, al
unui sir despre care stim c a este convergent la 0. Schematic, ea se reprezint a
astfel:
[a
n
a[ _ /
n
0.
Demonstratia Lemei 2.1.6 s-a bazat tocmai pe aceast a idee.
2.2 Criteriul lui Weierstrass. Consecinte
Probabil, cel mai cunoscut criteriu de convergent a al sirurilor de numere reale
este urm atorul:
2.2.1. Teorem a (Criteriul lui Weierstrass, al monotoniei). Orice sir crescator
si majorat de numere reale este convergent si anume, la marginea sa superioara.
Analog, orice sir descresc ator si minorat este convergent la marginea sa in-
ferioar a.
Demonstra tie. Fie (a
n
)
n
un sir cresc ator si majorat si e a marginea sa supe-
rioar a. Vom ar ata c a el este convergent la a.
Fie - 0. Din denitia marginii superioare rezult a c a exist a N astfel
nct a - < a

< a. Deoarece sirul este cresc ator, rezult a c a pentru orice


: _ avem a - < a
n
< a < a +-.
Criteriul lui Weierstrass permite tratarea cu usurint a a ctorva cazuri im-
portante de siruri convergente.
2.2.2. Exemple. i) A fost remarcat n sectiunea 1.1.2 c a sirul (1,:)
n
este des-
cresc ator si marginea sa inferioar a este 0. Conform Criteriului lui Weierstrass,
acest sir converge la 0. Un argument similar ne arat a c a
1
:
o
0, dac a c 0.
ii) Fie a R. Sirul (a
n
)
n
este convergent dac a a (1, 1] si divergent dac a
a (, 1] ' (1, ). n plus,
(a
n
)
n

_
0, dac a [a[ < 1
1, dac a a = 1.
ntr-adev ar, cazul a = 1 este banal. Dac a [a[ < 1, atunci sirul de termen
general a
n
= [a[
n
este descresc ator si minorat de 0, deci convergent, potrivit
Criteriului lui Weierstrass. Fie | limita sa. Trecnd la limit a n relatia de
recurent a
a
n+1
= [a[ a
n
28 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
obtinem c a | = [a[ |, de unde rezult a c a | = 0. Demonstratia se ncheie aplicnd
Corolarul 2.1.7.
iii) Sirul (
n
_
:)
n2
este convergent la 1.
ntr-adev ar,
n
_
: = 1 + r
n
, cu r
n
0. Vom ar ata c a r
n
0. Pentru
aceasta, observ am c a : = (1 + r
n
)
n
C
2
n
r
2
n
=
n(n1)
2
r
2
n
, de unde rezult a
c a 0 < r
2
n
< 2,(: 1), adic a 0 < r
n
<
_
2,(: 1). Cum sirul (
_
2,(: 1))
n
este descresc ator, cu marginea inferioar a 0, el este convergent la 0. Un moment
de reectie ne arat a atunci c a si r
n
0.
Orice sir convergent este m arginit. Evident, nu orice sir m arginit este con-
vergent. Vom ar ata n continuare c a el admite ns a subsiruri convergente.
2.2.3. Lema lui D. J. Newman. Orice sir de numere reale con tine un sub sir
monoton.
Demonstra tie. Consider am multimea = i [ a
I
< a

pentru orice , i .
Sunt posibile urm atoarele dou a cazuri:
Cazul 1. este innit a. Atunci = i
0
, i
1
, i
2
, ... si n acest caz a
I0
< a
I1
<
< a
I2
< ...
Cazul 2. este nit a. Fie i
0
= sup + 1, dac a este nevid a si i
0
= 0
dac a este vid a. Deoarece i
0
, rezult a c a exist a i
1
i
0
cu proprietatea c a
a
I0
_ a
I1
. ntruct nici i
1
, , rezult a c a exist a i
2
i
1
astfel ca a
I1
_ a
I2
s.a.m.d.
Din Criteriul lui Weierstrass si Lema lui Newman rezult a:
2.2.4. Teorema Bolzano-Weierstrass. Orice sir marginit de numere reale
con tine un sub sir convergent.
Combinnd acest ultim rezultat cu Lema 2.1.4, deducem urm atorul fapt
(foarte util n rationamentele cu siruri): Daca un sir marginit de numere reale
nu converge la numarul a, atunci un sub sir al sau converge la un numar diferit
de a.
Exercitii
1. Fie (a
n
)
n
un sir strict cresc ator de numere strict pozitive, n progresie
aritmetic a. Observnd c a
_
a
2|1
a
2|+1
< a
2|
pentru orice / N
+
, ar atati
c a
r
n
=
a
1
a
2

a
3
a
4
...
a
2n1
a
2n
<
_
a
1
a
2n+1
si deduceti c a lim
no
r
n
= 0.
2. (Algoritmul babilonian). Fie a 0 si e sirul denit de relatia de recurent a
a
n+1
=
1
2
_
a
n
+
o
on
_
(cu a
0
0). Demonstrati c a el este convergent la
num arul
_
a.
Observa tie. Fie 1 un interval nedegenerat. Sirurile asociate functiilor
) : 1 1 prin formule de tipul
r
0
= a, r
n+1
= )(r
n
) pentru : _ 0
2.3. OPERA TII ALGEBRICE CU SIRURI CONVERGENTE 29
poart a numele de siruri recurente (de numere reale). Teoria lor este expus a
n Anexa A.
3. (Media aritmetico-geometric a a lui Gauss). Fie a si / dou a numere pozi-
tive, cu a _ /. Demonstrati c a sirurile denite de formulele
r
0
= a, j
0
= /, r
n+1
=
_
r
n
j
n
, j
n+1
=
r
n
+j
n
2
(pentru : _ 0)
au o limit a comun a '(a, /), urmnd urm atoarele etape:
i) j
n
_ r
n
pentru orice :;
ii) Sirul (r
n
)
n
este cresc ator, iar sirul (j
n
)
n
este descresc ator; deduceti c a
ambele sunt convergente;
iii) Treceti la limit a n relatia de recurent a j
n+1
= (r
n
+j
n
) ,2 si con-
cluzionati egalitatea limitelor sirurilor (r
n
)
n
si (j
n
)
n
.
4. Ar atati c a orice num ar real a este limita unui sir strict cresc ator de numere
rationale si a unui sir strict descresc ator de numere rationale; un enunt
similar functioneaz a cu siruri de numere irationale.
2.3 Operatii algebrice cu siruri convergente
2.3.1. Teorem a. i) Daca (a
n
)
n
converge la a si (/
n
)
n
converge la /, atunci
(a
n
+/
n
)
n
converge la a +/.
ii) Daca (a
n
)
n
converge la a si (/
n
)
n
converge la /, atunci (a
n
/
n
)
n
converge
la a/.
Demonstra tie. i) Fie - 0. Atunci exist a un rang comun , ncepnd de la
care s a avem simultan
[a
n
a[ < -,2 si [/
n
/[ < -,2.
Atunci, pentru orice : _ , avem
[(a
n
+/
n
) (a +/)[ _ [a
n
a[ +[/
n
/[
< -,2 +-,2 = -.
ii) n acord cu Lema 2.1.5, exist a un num ar ' 0 astfel c a [a
n
[ _ ' pentru
orice :. Fie - 0. Conform ipotezei de convergent a, exist a un rang astfel c a
pentru orice : _ avem
[a
n
a[ < -,(2[/[ + 1) si [/
n
/[ < -,(2').
Atunci, pentru : _ , avem
[a
n
/
n
a/[ _ [a
n
/
n
a
n
/[ +[a
n
/ a/[ = [a
n
[ [/
n
/[ +[/[ [a
n
a[
_ '[/
n
/[ +[/[ [a
n
a[
< -,2 +-,2 = -,
30 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
adic a a
n
/
n
a/.
2.3.2. Teorem a. Daca (a
n
)
n
converge la a si a ,= 0, atunci a
n
,= 0 ncepnd
de la un rang si
1
a
n

1
a
.
Demonstra tie. Conform Lemei 2.1.6, [a
n
[ [a[. Aplicnd denitia convergentei
pentru - = [a[,2, rezult a c a exist a un rang astfel ca [[a
n
[ [a[[ < [a[,2. Prin
urmare, pentru : _ , avem
[a
n
[ _ [a[ [a[,2 = [a[,2 0.
Apoi, pentru : _ , avem

1
a
n

1
a

=
[a
n
a[
[a
n
[ [a[
_
2
[a[
2
[a
n
a[
de unde rezult a imediat c a 1,a
n
1,a.
2.4 Propriet ati de ordine
Lema 2.1.6 conduce imediat la propriet atile de ordine ale sirurilor convergente
de numere reale. Punctul de plecare este urm atoarea lem a:
2.4.1. Lem a. Daca (a
n
)
n
este un sir de numere pozitive, convergent la a,
atunci a _ 0.
Demonstra tie. Avem a
n
= [a
n
[ [a[ , astfel c a din unicitatea limitei rezult a c a
a = [a[ _ 0.
2.4.2. Corolar (Trecerea la limit a n inegalit ati). Daca (a
n
)
n
este un sir
convergent la a, (/
n
)
n
este un sir convergent la / si a
n
_ /
n
pentru orice : N,
atunci a _ /.
Demonstra tie. Vezi lema precedent a, aplicat a sirului (/
n
a
n
)
n
.
2.4.3. Teorem a. (Principiul clestelui). Fie (a
n
)
n
, (/
n
)
n
, (c
n
)
n
trei siruri
astfel ca a
n
_ /
n
_ c
n
pentru orice : N. Daca (a
n
)
n
si (c
n
)
n
converg la o
limita comuna a, atunci si (/
n
)
n
este convergent si anume, tot la a.
Demonstra tie. Se observ a c a potrivit ipotezei,
[/
n
a[ _ sup[a
n
a[, [c
n
a[
pentru orice : N.
n general, produsul dintre un sir convergent si unul oarecare poate avea
orice natur a. Utiliznd Principiul clestelui deducem urm atorul caz cnd natura
sirului produs se poate preciza:
2.4.4. Corolar. Produsul dintre un sir convergent la 0 si un sir marginit este
un sir convergent la 0.
2.5. NUM

ARUL E 31
Exercitii
1. Demonstrati c a dac a (a
n
)
n
este un sir convergent la a si (/
n
)
n
este un sir
convergent la /, atunci
a
n
. /
n
a . /
a
n
. /
n
a . /.
[Indica tie: Vezi formulele a
n
. /
n
=
1
2
(a
n
+/
n
+[a
n
/
n
[) si a
n
. /
n
=
=
1
2
(a
n
+/
n
[a
n
/
n
[) . ]
2. Redemonstrati Corolarul 2.4.4 utiliznd Lema 2.1.6 si operatiile cu siruri
convergente la 0.
3. Fie a
1
, ..., a

, c
1
, ..., c

numere strict pozitive. Ar atati c a


lim
no
_
c
1
a
n
1
+... +c

a
n

_
1/n
= max a
1
, ..., a

.
4. Fie (a
n
)
n
un sir m arginit de numere pozitive astfel c a a
n+1
_
2002
_
a
n
a
2001
n1
pentru orice : _ 1. Demonstrati c a el este convergent.
2.5 Num arul e
Consider am sirurile de termen general
a
n
=
_
1 +
1
:
_
n
si /
n
= 1 +
1
1!
+... +
1
:!
unde : _ 1.
Vom ar ata c a cele dou a siruri converg si au aceeasi limit a, care uzual se
noteaz a cu e.
2.5.1. Sirul (a
n
)
n
este strict crescator.
ntr-adev ar, conform inegalit atii mediilor avem
n+1
_
_
1 +
1
:
_
n
=
n+1
_
1
_
1 +
1
:
_
...
_
1 +
1
:
_
<
1 +:
_
1 +
1
n
_
: + 1
= 1 +
1
: + 1
.
2.5.2. a
n
< /
n
< 3 pentru orice : _ 1. ntr-adev ar,
a
n
=
_
1 +
1
:
_
n
= 1 +
_
:
1
_

1
:
+
_
:
2
_

1
:
2
+... +
_
:
:
_

1
:
n
= 1 +:
1
:
+
:(: 1)
2!

1
:
2
+... +
:(: 1) (: 2) ...2 1
:!

1
:
n
< 1 +
1
1!
+... +
1
:!
= /
n
.
32 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Pe de alt a parte,
/
n
= 1 +
1
1!
+... +
1
:!
= 2 +
1
2
+
1
2 3
+... +
1
2 3 ... :
< 2 +
1
2
+
1
2
2
+... +
1
2
n
= 3
1
2
n
< 3.
2.5.3. Conform punctelor 2.5.1 si 2.5.2 de mai sus, sirul
__
1 +
1
n
_
n
_
n
este
convergent. Denim num arul e ca ind limita acestui sir.
Vom demonstra c a e este si limita sirului (/
n
)
n
mentionat mai sus.
ntr-adev ar, acest sir ind cresc ator si majorat, el este convergent. Fie |
limita sa. Conform punctului 2.5.2, avem | _e. Fie N. Pentru : _ avem
a
n
= 1 +
1
1!
+
1
2!
_
1
1
:
_
+... +
1
:!
_
1
1
:
_
...
_
1
: 1
:
_
_ 1 +
1
1!
+
1
2!
_
1
1
:
_
+... +
1
!
_
1
1
:
_
...
_
1
1
:
_
de unde, trecnd la limit a dup a :, obtinem c a e _ /

. Cum a fost arbitrar


xat, de aici deducem c a e _ |. n concluzie, | =e.
2.5.4. Are loc inegalitatea
_
1 +
1
:
_
n
< e <
_
1 +
1
:
_
n+1
.
pentru orice : _ 1.
Se demonstreaz a cu ajutorul inegalit atii mediilor c a sirul
_
_
1 +
1
n
_
n+1
_
n
este descresc ator; faptul c a are tot limita e rezult a din relatia
_
1 +
1
:
_
n+1
=
_
1 +
1
:
_
n
_
1 +
1
:
_
e.
Observa tie. Dubla inegalitate pentru e se poate demonstra si cu ajutorul
teoremei cresterilor nite, aplicate functiei ln pe intervalul [:, : + 1].
2.5.5. Rapiditatea cu care sirul (/
n
)
n
se apropie de e este exprimat a de inega-
litatea:
0 < e
_
1 +
1
1!
+... +
1
:!
_
<
1
:! :
. (e)
Ea se obtine astfel:
2.5. NUM

ARUL E 33
e /
n
= lim
|o
_
1
(: + 1)!
+
1
(: + 2)!
+... +
1
(: +/)!
_
= lim
|o
1
(: + 1)!
_
1 +
1
: + 2
+
1
(: + 2) (: + 3)
+... +
1
(: + 2) ... (: +/)
_
_
1
(: + 1)!
_
1 +
1
: + 2
+
1
(: + 2)
2
+...
_
=
1
(: + 1)!

1
1
1
n+2
=
: + 2
(: + 1)! (: + 1)
=
1
:! :

:(: + 2)
(: + 1)
2
<
1
:! :
.
Din inegalitatea (e) rezult a c a e este un num ar irational. ntr-adev ar, pre-
supunnd c a c = j,, cu j, N
-
, ar urma ca 0 <

j

_
1 +
1
1!
+...
1
j!
_
<
1
j!j
.
nmultind aceast a relatie cu !, obtinem c a ntre 0 si 1, ar exista un num ar n-
treg, ceea ce este fals. Num arul e este transcendent. Valoarea sa cu 10 zecimale
exacte este e = 2. 7182818285... .
Exercitii
1. Ar atati c a sirul c
n
= 1 +
1
2
+ ... +
1
n
ln: este descresc ator si m arginit,
deci este convergent.
Nota. Limita acestui sir, notat a uzual cu , poart a numele de constanta
lui Euler; avem = 0.57721..., dar pn a n prezent nu se cunoaste dac a
este irational sau nu.
2. i) Deduceti din exercitiul precedent c a
lim
no
_
1
:
+
1
: + 1
+... +
1
2:
_
= ln2.
ii) Demonstrati (de exemplu, prin inductie matematic a) identitatea Botez-
Catalan,
1
1
2
+.... +
1
2: 1

1
2:
=
1
: + 1
+... +
1
2:
si concluzionati pe baza punctului precedent c a
lim
no
_
1
1
2
+
1
3
.... +
(1)
n1
:
_
= ln2.
34 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
2.6 Completitudinea lui R
Vom aplica Teorema Bolzano-Weierstrass la stabilirea unui criteriu teoretic de
convergent a extrem de important, care arm a c a apropierea termenilor de un
anumit num ar si apropierea termenilor ntre ei sunt propriet ati echivalente.
2.6.1. Denitie. Un sir (a
n
)
n
de numere reale se numeste sir Cauchy (sau sir
fundamental ) dac a pentru orice - 0 exist a un rang N astfel ca pentru
orice :, : s a avem [a
n
a
n
[ < -.
Sunt imediate urm atoarele rezultate:
2.6.2. Lem a. Orice sir convergent este un sir Cauchy.
2.6.3. Lem a. Orice sir Cauchy este marginit.
2.6.4. Lem a. Orice sir Cauchy care con tine un sub sir convergent este el nsu si
convergent.
Demonstra tie. Fie (a
n
)
n
un sir Cauchy cu proprietatea c a a
|n
a. Vom ar ata
c a a
n
a.
Fie - 0. Deoarece (a
n
)
n
este un sir Cauchy, exist a un rang
1
N astfel
ca pentru orice :, : _
1
s a avem [a
n
a
n
[ < -,2. Deoarece a
|n
a, exist a
un rang
2
N astfel ca pentru orice : _
2
s a avem [a
|n
a[ < -,2. Atunci,
pentru orice : _ = max(
1
,
2
) avem
[a
n
a[ _ [a
n
a
|n
[ +[a
|n
a[ < -,2 +-,2 = -
ceea ce ncheie demonstratia.
2.6.5. Teorem a (Criteriul lui Cauchy). Un sir (a
n
)
n
de numere reale este
convergent daca si numai daca pentru orice - 0 exista un rang N astfel
nct oricare ar :, : sa avem [a
n
a
n
[ < -.
Demonstra tie. Dac a (a
n
)
n
este un sir Cauchy , atunci el este m arginit (vezi
Lema 2.6.3), si potrivit Teoremei Bolzano-Weierstrass va contine un subsir
(a
|n
)
n
convergent. Conform lemei precedente, sirul nsusi va convergent.

Faptul c a orice sir Cauchy de numere reale este convergent este apelat drept
proprietatea de completitudine a spatiului metric R.
Exercitii
1. Demonstrati convergenta sirului de termen general
r
n
=
0
+

1
10
+... +

n
10
n
unde
1
,
2
,
3
, ... apartin multimii 0, 1, ..., 9. Comentati leg atura aces-
tui fapt cu reprezentarea zecimal a a numerelor reale pozitive.
2. Ar atati c a sirul de termen general a
n
=
sin 1
12
+
sin 2
23
+... +
sin n
n(n+1)
este un
sir Cauchy.
2.7. CARACTERIZAREA TOPOLOGIC

A A CONVERGEN TEI 35
2.7 Caracterizarea topologic a a convergentei
n paragraful 2.1 am introdus conceptul de sir convergent de numere reale
spunnd c a un sir (a
n
)
n
este convergent la a dac a pentru orice - 0 exist a
un rang astfel c a pentru orice : _ avem
a - < a
n
< a +-.
Observnd c a inegalitatea nal a se mai scrie
a
n
1
:
(a)
putem reformula denitia convergentei astfel:
2.7.1. Propozitie (Caracterizarea cu vecin at ati a convergentei). Un sir (a
n
)
n
de numere reale este convergent la numarul a daca si numai daca pentru orice
vecinatate \ a lui a exista un rang N astfel ca pentru orice n_ sa avem
a
n
\.
Demonstra tie. Necesitatea. Presupunem c a a
n
a. Fie \ 1
o
. Conform
denitiei notiunii de vecin atate, exist a - 0 astfel c a (a -, a +-) \. Con-
form ipotezei exist a astfel c a a
n
(a -, a +-) pentru orice : _ , deci
a
n
\ pentru orice : _ .
Sucien ta. Fie - 0. Conform ipotezei, pentru vecin atatea \ = (a -, a +-)
a lui a, exist a un rang cu proprietatea c a a
n
\ oricare ar : _ , echiva-
lent, [a
n
a[ < - oricare ar : _ .
Exercitii
1. Folositi proprietatea de separare a topologiei lui R si caracterizarea cu
vecin at ati a convergentei pentru a demonstra c a dac a a
n
a si a
n
/,
atunci a = /.
2. Folositi caracterizarea cu vecin at ati a convergentei pentru a demonstra c a
dac a a
n
a si a
n
_ 0 pentru orice :, atunci a _ 0.
2.8 Siruri cu limita innit a
Notiunea de sir convergent se poate deni n orice spatiu metric procednd ca
n Denitia 2.1.1.
Anume, ind dat un spatiu metric ' = (', d), un sir (r
n
)
n
de puncte din
' se va zice c a este convergent la punctul r din ' (si not am r
n
r n ')
dac a pentru orice - 0 exist a un rang cu proprietatea c a pentru orice : _
avem
d(r
n
, r) < -.
Ca si n cazul lui R, elementul r n situatia de mai sus este unic; el poart a
numele de limita sirului (r
n
)
n
si se noteaz a
lim
no
r
n
.
36 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Toate propriet atile din paragraful 2.1 se extind mot--mot la contextul ge-
neral al spatiilor metrice. La fel si notiunea de sir Cauchy, precum si Lemele
2.6.2 - 2.6.4. Un punct de diferentiere este faptul c a pot exista siruri Cauchy
care s a nu e convergente.
Numim spatiile metrice ' cu proprietatea c a orice sir Cauchy de elemente
ale lui ' este convergent, spa tii metrice complete. Am v azut mai sus c a R
este un exemplu de spatiu metric complet. Propriet atile de ordine fac ca orice
interval [a, /] (privit ca subspatiu al lui R) s a e de asemenea un spatiu metric
complet. Q, nzestrat cu metrica indus a de pe R, nu este complet.
Caracterizarea cu vecin at ati a convergentei (vezi Propozitia 2.7.1) este si
ea valabil a n contextul general al spatiilor metrice. Ea sugereaz a modul cum
trebuie introdus a notiunea de sir convergent n contextul spatiilor topologice
Hausdor.
Anume, ind dat un spatiu topologic Hausdor T, un sir (r
n
)
n
de puncte
din T se va zice c a este convergent la punctul r din T (si not am r
n
r n
T) dac a pentru orice vecin atate \ a lui r exist a un rang cu proprietatea c a
pentru orice : _ avem
r
n
\.
Ca si n cazul spatiilor metrice, elementul r n situatia de mai sus este unic;
el poart a numele de limita sirului (r
n
)
n
si se noteaz a
lim
no
r
n
.
Se mentine proprietatea c a orice subsir al unui sir convergent este de aseme-
nea convergent (si anume, la aceeasi limit a).
Orice sir convergent n R este convergent (la aceeasi limit a) si n R. n R,
ntlnim si siruri convergente la elemente de la innit.
n acord cu denitia vecin at atilor lui , un sir (a
n
)
n
de numere reale are
limita (not am a
n
) dac a pentru orice - 0 exist a un rang cu
proprietatea c a pentru orice : _ avem
a
n
< -.
Analog, un sir (a
n
)
n
de numere reale are limita (not am a
n
) dac a
pentru orice - 0 exist a un rang cu proprietatea c a pentru orice : _
avem
a
n
-.
n acest mod, orice sir descresc ator de numere reale, care nu este m arginit in-
ferior, are limita (si orice sir cresc ator de numere reale, care nu este m arginit
superior, are limita ). Ca urmare, toate sirurile monotone de numere reale au
limita (nita sau innita). Teorema Bolzano-Weierstrass se generalizeaz a si ea
sub forma urm atoare: Orice sir de numere reale con tine un sub sir cu limita
(nita sau innita).
2.9. LIMITA INFERIOAR

A/SUPERIOAR

A A UNUI SIR 37
Exercitii
1. i) Fie polinomul cu coecienti reali, 1(r) = a
0
r

+ ... + a

, de grad
_ 1. Demonstrati c a
lim
no
1(:) = (sgn a
0
) .
ii) Demonstrati c a pentru orice a 1 avem
lim
no
a
n
= .
iii) (Compararea ordinelor de crestere). Demonstrati c a
lim
no
1(:)
a
n
= 0; lim
no
a
n
:!
= 0; lim
no
:!
:
n
= 0
oricare ar 1 un polinom cu coecienti reali si oricare ar num arul a 1.
2. Demonstrati c a dac a un sir de numere reale nu are limit a, atunci el admite
dou a subsiruri ce tind la limite distincte.
2.9 Limita inferioar a/superioar a a unui sir
Denim limita inferioara si respectiv limita superioara a unui sir (a
n
)
n
de nu-
mere reale ca ind urm atoarele elemente ale lui R :
liminf
no
a
n
= sup
n
( inf
|n
a
|
)
limsup
no
a
n
= inf
n
(sup
|n
a
|
).
S a not am c a sirul (inf
|n
a
|
)
n
este cresc ator, n vreme ce sirul (sup
|n
a
|
)
n
este descresc ator. Ele pot s a nu e m arginite.
Este evident c a
_ inf
n
a
n
_ liminf
no
a
n
_ limsup
no
a
n
_ sup
n
a
n
_ .
Exemplu. Pentru sirul de termen general a
n
= 1,: avem
liminf
no
a
n
= sup
n
( inf
|n
1
/
) = sup
n
0 = 0
si
limsup
no
a
n
= inf
n
(sup
|n
1
/
) = inf
n
1
:
= 0.
Sirul (a
n
)
n
n atentie este convergent, iar egalitatea limitelor inferioar a si
superioar a cu ns asi limita sirului este un fenomen general:
38 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
2.9.1. Teorem a. Fie (a
n
)
n
un sir de numere reale.
i) Daca sirul (a
n
)
n
este convergent la numarul a, atunci
liminf
no
a
n
= limsup
no
a
n
= a.
ii) Daca exista un numar real a astfel ca are loc egalitatea de mai sus, atunci
sirul (a
n
)
n
este convergent la numarul a.
Demonstra tie. i) Presupunem c a a
n
a. Atunci, dat ind - 0, exist a un
num ar natural astfel c a pentru orice : _ s a avem a- < a
n
< a+-. Deci,
a - < inf
| n
a
|
_ sup
| n
a
|
< a +-
pentru orice : _ , de unde rezult a (lund limita dup a :) c a
a - _ liminf
no
a
n
_ limsup
no
a
n
_ a +-.
Cum - 0 a fost arbitrar xat rezult a c a
a = sup
:,0
(a -) _ liminf
no
a
n
_ limsup
no
a
n
_ inf
:,0
(a +-) = a
adic a liminf
no
a
n
= limsup
no
a
n
= a.
ii) Presupunem c a liminf
no
a
n
= limsup
no
a
n
= a R. Evident, inf
|n
a
|
_ a
n
_
_ sup
|n
a
|
pentru orice : N. Convergenta la a a sirului (a
n
)
n
este acum o
consecint a a criteriului clestelui.
Pentru sirul de termen general a
n
= (1 + (1)
n
) ,2, un calcul simplu ne
arat a c a
liminf
no
a
n
= 0 si limsup
no
a
n
= 1.
Si acest fapt se poate generaliza:
2.9.2. Teorem a. Fie (a
n
)
n
un sir de numere reale. Atunci :
liminf
no
a
n
= inf
_
/ R[ (/
n
)
n
cu a
|n
/
_
si
limsup
no
a
n
= sup
_
/ R[ (/
n
)
n
cu a
|n
/
_
.
Exercitii
1. Aati limitele inferioar a si superioar a pentru sirul de termen general
a
n
=
(1 + cos :) : + ln:
ln2:
.
2.10. TEOREMA STOLZ-CESRO 39
2. Demonstrati (prin reducere la absurd) c a:
i) dac a liminf
no
a
n
a, atunci cel mult un num ar nit de termeni ai lui a
n
sunt inferiori lui a.
ii) dac a limsup
no
a
n
< a, atunci cel mult un num ar nit de termeni ai lui
a
n
sunt superiori lui a.
3. Demonstrati Teorema 2.9.2. [Indica tie: Vezi exercitiul precedent.]
4. Fie (a
n
)
n
un sir de numere reale astfel c a a
n+n
_ a
n
+ a
n
pentru toti
indicii : si :. Demonstrati c a
lim
no
a
n
:
= inf
n1
a
n
:
.
5. Fie (a
n
)
n
un sir de numere pozitive astfel c a lim
no
a
n
,: = 0 si
limsup
no
a
1
+... +a
n
:
< .
Demonstrati c a
lim
no
a
1
+... +a
n
:
= 0.
2.10 Teorema Stolz-Cesro
n leg atur a cu operatiile cu siruri care au limit a (nit a sau innit a) putem ntlni
problema ridic arii nedetermin arilor. Cunoastem c a dac a a
n
a si /
n
/
(cu / ,= 0) avem
a
n
/
n

a
/
.
Se poate ntmpla, ca de exemplu, a
n
0 si /
n
0, iar sirul (a
n
,/
n
)
n
s a
e convergent! Acesta este spre exemplu cazul cnd se produc simplic ari n
fractiile a
n
,/
n
:
1,:
2
1,:
= 1,: 0.
Situatii generale de ridicare a nedetermin arilor ne ofer a teoremele de tip
Stolz-Cesro, care pot privite ca analoagele, pentru siruri, ale regulilor Bernou-
lli lHospital.
2.10.1. Teorema Stolz-Cesro (cazul
0
0
). Fie (a
n
)
n
si (/
n
)
n
doua siruri de
numere reale convergente la 0, care verica urmatoarele proprieta ti :
i) (/
n
)
n
este strict monoton;
ii) Exista limita lim
no
on+1on
bn+1bn
= / (posibil n R).
Atunci exista si limita lim
no
on
bn
si este egala tot cu /.
Demonstra tie. Evident, este sucient s a consider am doar cazul cnd sirul este
strict descresc ator.
40 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Cazul 1: / R. Fie - 0. Conform ii), exist a un rang astfel c a pentru
orice : _ s a avem
/ - <
a
n+1
a
n
/
n+1
/
n
< / +-.
Deoarece /
n+1
/
n
< 0, rezult a c a
(/ -) (/
n+1
/
n
) a
n+1
a
n
(/ +-) (/
n+1
/
n
)
pentru orice : _ . Fixnd arbitrar un astfel de : si scriind aceste inegalit ati
pentru rangurile :, ..., : +j, prin adunarea lor membru cu membru obtinem
(/ -) (/
n+
/
n
) a
n+
a
n
(/ +-) (/
n+
/
n
) .
Trecnd apoi la limit a dup a j, obtinem
(/ -) (/
n
) _ a
n
_ (/ +-) (/
n
)
deci / - < a
n
,/
n
< / +- pentru orice : _ .
Cazul 2: / = . Fie - 0. Conform ipotezei, exist a un rang astfel c a
pentru orice : _ s a avem
a
n+1
a
n
/
n+1
/
n
-.
Atunci pentru orice : : _ avem
a
n
a
n
=
n

|=n
(a
|
a
|+1
) -
n

|=n
(/
|
/
|+1
)
= -(/
n
/
n
)
deci
a
n
/
n
-(1
/
n
/
n
) +
a
n
/
n
.
Fixnd : si trecnd la limit a dup a : deducem c a a
n
,/
n
- (pentru orice
: _ ). Prin urmare, lim
no
a
n
,/
n
= .
Cazul 3: / = . Se trateaz a similar.
ntr-un mod asem an ator se demonstreaz a si rezultatul urm ator:
2.10.2. Teorema Stolz-Cesro (cazul sirurilor cu limit a innit a). Fie (a
n
)
n
si (/
n
)
n
doua siruri de numere reale care verica proprieta tile urmatoare:
i) (/
n
)
n
este strict crescator la ;
ii) Exista limita lim
no
on+1on
bn+1bn
= / (posibil n R).
Atunci exista si limita lim
no
on
bn
si este egala de asemenea cu /.
Teorema Stolz-Cesro (n diferitele sale variante) are numeroase aplicatii.
Prima priveste mediile sirurilor:
2.10.3. Corolar (A.-L. Cauchy). i) Dac a a
n
a (n R), atunci
a
1
+... +a
n
:
a.
2.11. MUL TIMI NCHISE. PUNCTE DE ACUMULARE 41
ii) Dac a a
n
a (n R) si toti termenii a
n
sunt pozitivi, atunci
(a
1
... a
n
)
1/n
a.
A doua aplicatie priveste aprecierea vitezei de convergent a a diferitelor siruri.
Iat a un exemplu. Se stie c a
1 +
1
2
+... +
1
:
ln: 0.
Aplicnd Lema 2.10.1 pentru a
n
= 1 +
1
2
+ ... +
1
n
ln: si /
n
= 1,:,
deducem c a
:
_
1 +
1
2
+... +
1
:
ln:
_
1,2.
Exercitii
1. Ar atati c a dac a a
n
a si a ,= 0 atunci :,
_
1
o1
+... +
1
on
_
a.
2. Calculati lim
no
_
1
_
n
2
+1
+
1
_
n
2
+2
+.... +
1
_
n
2
+n
_
.
3. Fie a (0, 1). Se consider a sirul (r
n
)
n
denit recurent astfel:
r
0
= a si r
n+1
= r
n
(1 r
n
), pentru : _ 0.
i) Demonstrati c a sirul (r
n
)
n
converge la 0.
ii) Demonstrati c a :r
n
1.
4. Ar atati c a lim
no
:
_
1
n+1
+... +
1
2n
ln2
_
= 1,4.
5. Deduceti din Corolarul 2.10.3 c a dac a (a
n
)
n
este un sir de numere strict
pozitive si
on+1
on
/, atunci
n
_
a
n
/.
2.11 Multimi nchise. Puncte de acumulare
Ne propunem s a analiz am din punct de vedere topologic ce reprezint a limita
unui sir convergent pentru multimea constituit a din termenii sirului. Pentru
aceasta avem nevoie de noi concepte topologice.
Fie T un spatiu topologic separat si o submultime a sa.
2.11.1. Denitie. Spunem c a un punct a T este un punct de acumulare
pentru dac a n orice vecin atate \ a lui a se a a puncte din , distincte de a,
adic a,
(\ a) ,= O.
Multimea punctelor de acumulare ale lui se noteaz a
t
si se mai numeste
mul timea derivata (a multimii ).
42 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Punctele lui , care nu sunt de acumulare, se numesc puncte izolate.
Trebuie s a remarc am de la nceput c a numai mul timile innite pot avea
puncte de acumulare. ntr-adev ar, dac a 1 = a
1
, ..., a
n
este o submultime
nit a a lui ' si a ', atunci pentru orice indice / cu proprietatea c a a ,= a
|
g asim perechi de vecin at ati disjuncte l
|
1
o
k
si \
|
1
o
. Evident, intersectia
\ =

\
|
(dup a acesti indici /) reprezint a o vecin atate a lui a care intersecteaz a
pe 1 cel mult n punctul a.
Considernd cazul special al lui R, toate punctele unui interval nedegenerat
(nevid si neredus la un punct) sunt puncte de acumulare. S a not am si urm atorul
rezultat:
2.11.2. Teorema Bolzano-Weierstrass (pentru multimi de numere reale).
Orice mul time A innita si marginita de numere reale admite puncte de acu-
mulare.
Submultimile innite, dar nem arginite ale lui R pot s a e formate numai din
puncte izolate. Vezi cazul lui N.
Demonstra tie. Deoarece multimea este innit a rezult a c a ea contine un sir de
elemente distincte. Acest sir este m arginit c aci ns asi multimea este m arginit a.
Putem deci aplica teorema Bolzano-Weierstrass pentru siruri.
Punctele de acumulare conduc la o important a caracterizare a multimilor
nchise.
Pentru aceasta, pornim de la observatia c a punctele aderente care nu apartin
multimii n atentie sunt n mod necesar puncte de acumulare, adic a

t
.
Cum , rezult a c a
= '
t
.
2.11.3 Lem a. Daca a este un punct de acumulare pentru , atunci n ecare
vecinatate a lui a se gasesc o innitate de elemente din .
Demonstra tie. Presupunem prin absurd c a exist a o vecin atate \ a lui a astfel
c a \ = a
1
, ..., a
n
. Conform propriet atii de separare, pentru ecare indice
/ cu proprietatea c a a
|
,= a, exist a cte o vecin atate \
|
1
o
care nu contine pe
a
|
. n acest mod, \ = \ (

|
\
|
) constituie o vecin atate a lui a pentru care
(\ a) = O, n contradictie cu faptul c a a este punct de acumulare.
2.11.4. Propozitie. Presupunem ca spa tiul total T este un spa tiu metric.
Atunci orice punct a, de acumulare al unei submul timi a lui T, este limita
unui sir (a
n
)
n
, de elemente distincte ale lui .
Demonstra tie. Ne limit am la cazul cnd T = R, cazul general rezultnd prin
utilizarea bilelor n locul intervalelor.
Conform Lemei 2.11.3, (a 1, a +1) contine o innitate de elemente din
. n Acord cu Axioma alegerii, putem alege un element a
0
(a1, a+1) .
Aplicnd din nou Lema 2.11.3, deducem c a si (a
1
2
, a +
1
2
) contine o
innitate de elemente din . Putem deci alege a
1
(a
1
2
, a +
1
2
) , cu
2.12. MUL TIMI COMPACTE 43
a
1
,= a
0
. Continu am procedeul si la pasul : alegem a
n
(a
1
2
n
, a +
1
2
n
)
astfel c a a
n
, a
0
, a
1
, ..., a
n1
. Este clar c a a
n
a.
2.11.5. Teorem a. Urmatoarele arma tii sunt echivalente pentru , o sub-
mul time a unui spa tiu metric:
i) este nchisa;
ii) si con tine punctele de acumulare;
iii) Oricare ar (a
n
)
n
un sir de elemente din , convergent n R la a, avem
a .
Demonstra tie. i) =iii). Presupunem c a a
n
a si a , . Conform ipotezei,
multimea { este deschis a, deci ea constituie o vecin atate a lui a. Dac a (a
n
)
n
este un sir de elemente din , convergent n R la a, atunci a
n
{, ncepnd
de la un rang , contradictie. Celelalte implicatii au fost deja observate mai
sus.
Exercitii
1. Fie o submultime m arginit a a lui R. Demonstrati c a inf si sup sunt
puncte aderente lui .
2. (Multimi dense). Fie ' un spatiu metric si e o submultime a sa.
Spunem c a o submultime 1 a lui este densa n dac a 1. Demon-
strati c a:
i) 1 este dens a n dac a si numai dac a orice element al lui este limita
unui sir convergent de elemente ale lui 1;
ii) Deduceti din Teorema lui Kronecker de densitate c a multimea punctelor
de acumulare ale sirului (sin:)
n
este ntregul interval [1, 1].
2.12 Multimi compacte
Combinnd Teorema Bolzano-Weierstrass cu Teorema 2.11.5 deducem urm a-
toarea proprietate remarcabil a a submultimilor nchise si m arginite ale lui R (n
particular, a intervalelor de tipul [a, /]) :
2.12.1. Propozitie. Orice sir de elemente ale unei submul timi nchise si
marginite ale lui R con tine un sub sir convergent la un punct care apar tine de
asemenea acelei submul timi .
Ne intereseaz a caracterizarea topologic a a submultimilor nchise si m arginite
ale lui R. Termenul cheie va acela de acoperire deschis a.
Este util s a purt am discutia n contextul general al spatiilor topologice Haus-
dor.
Fie T un asemenea spatiu si e 1 o submultime a sa. Numim acoperire
deschisa a multimii 1 orice familie (1
I
)
I1
de submultimi deschise ale lui T
astfel nct 1

I1
1
I
. Exemplele de acoperiri deschise pot foarte diverse.
44 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Astfel familia format a din spatiul ntreg T constituie o acoperire a oric arei sub-
multimi. Alegnd pentru ecare punct r 1 cte o vecin atate deschis a \
r
,
familia (\
r
)
r1
constituie o acoperire deschis a a lui 1.
Spunem c a o acoperire deschis a (1
I
)
I1
a lui 1 admite o subacoperire nita
dac a exist a o submultime nit a J a lui 1 astfel c a si subfamilia (1
I
)
I
constituie
o acoperire deschis a.
2.12.2. Denitie. Spunem c a o submultime 1 a lui T este compacta dac a
orice acoperire deschis a a sa admite o subacoperire nit a.
2.12.3. Lem a. Orice submul time compacta K a unui spa tiu metric M este
nchisa si marginita.
Demonstra tie. Ar at am mai nti c a multimea 1 este nchis a, echivalent, c a
{1 este deschis a. Fie r {1. Folosind proprietatea de separare a topologiei,
pentru orice / 1 exist a o pereche de vecin at ati deschise si disjuncte, l
|
a lui
/ si \
|
a lui r. Familia (l
|
)
|
constituie o acoperire deschis a a lui 1, deci va
exista o subacoperire nit a constituit a din multimile l
|1
, ..., l
|n
. Observ am c a
\ = \
|1
...\
|n
este o vecin atate deschis a a lui r si n plus, \
_
n

I=1
l
|i
_
= O.
Dar 1
n

I=1
l
|i
, deci \ 1 = O, adic a \ {1.
Ar at am acum c a multimea 1 este m arginit a. Pentru aceasta, alegem arbi-
trar un punct / 1 si consider am acoperirea deschis a (a lui 1) constituit a
de familia de bile 1
1
(/), 1
2
(/), 1
3
(/), ... . Faptul c a aceast a acoperire admite
o subacoperire nit a se traduce n existenta unui num ar natural pentru care
1 1

(/), deci 1 este o multime m arginit a.


2.12.4. Lem a. Orice submul time nchisa a unei mul timi compacte este com-
pacta.
Demonstra tie. Fie 1 o multime compact a si o o submultime nchis a a sa.
Fie | = (1
I
)
I1
o acoperire deschis a a lui o. Deoarece complementara lui o
este deschis a, ad augnd familiei | multimea {o obtinem o acoperire deschis a
a lui 1. Deoarece 1 este compact a, | admite o subacoperire nit a 1; n mod
necesar, 1 const a dintr-o subfamilie nit a (1
I
)
I
, la care eventual se adaug a
complementara lui o. Atunci (1
I
)
I
constituie o subacoperire nit a a lui o.

2.12.5. Lema Borel-Lebesgue. Orice interval nchis si marginit este o


mul time compacta.
Demonstra tie. Fie (1
I
)
I1
o acoperire deschis a a intervalului [a, /] . Consider am
multimea
= r [a, /] ; intervalul [a, r] admite o subacoperire nit a a lui (1
I
)
I1
.
Avem de demonstrat c a / .
este nevid a deoarece l contine pe a. ind inclus a n intervalul [a, /] este o
multime m arginit a, deci, conform Axiomei marginii superioare exist a . = sup.
Ar at am c a . = /.
2.13. MUL TIMEA TRIADIC

A A LUI CANTOR 45
Pentru aceasta, s a observ am c a exist a 1
Iz
astfel ca . 1
Iz
si exist a r 0
astfel ca (. r, . +r) 1
Iz
. Conform denitiei lui ., exist a .
t
(. r, . +r)
. Deci exist a o subacoperire nit a a intervalului [a, .
t
]. Ad aug am la aceasta
multimea 1
Iz
, obtinem o subacoperire nit a a intervalului [a, .] . Prin urmare,
. . Faptul c a . = / se motiveaz a prin reducere la absurd: dac a . < /, atunci
(. r, . +r)[a, /] va contine puncte din , la dreapta lui . (ceea ce contrazice
faptul c a . = sup).
2.12.6. Teorem a (de structur a a submultimilor compacte ale lui R). O sub-
mul time a lui R este compacta daca si numai daca este nchisa si marginita.
Demonstra tie. Faptul c a orice submultime compact a este nchis a si m arginit a
a fost remarcat n Lema 2.12.3. Reciproc, dac a 1 este o multime nchis a si
m arginit a a lui R, atunci ea este o submultime nchis a a unui interval [a, /]
nchis si m arginit, care este compact potrivit Lemei Borel-Lebesgue. Conform
Lemei 2.12.4, rezult a c a si 1 este multime compact a.
Exercitii
1. Fie (a
n
)
n
un sir de numere, convergent la num arul a. Consider am multi-
mea constituit a din termenii sirului si limita sa. Demonstrati c a aceast a
multime este compact a.
2. Demonstrati c a spatiul topologic R este compact.
3. Demonstrati c a o submultime 1 a lui R este compact a dac a si numai dac a
este nchis a si orice sir de puncte din 1 contine un subsir convergent.
2.13 Multimea triadic a a lui Cantor
Un exemplu interesant de multime compact a este mul timea triadica a lui Can-
tor, pe care am ntlnit-o n demonstratia Teoremei 1.4.6, privind nenum ara-
bilitatea intervalului [0, 1]. mp artim intervalul 1
0
= [0, 1] n trei p arti egale
si elimin am intervalul deschis central (1,3, 2,3). Multimea r amas a 1
1
este re-
uniunea a dou a intervale 1
1,1
= [0, 1,3] si 1
1,2
= [2,3, 1]. Fiec aruia i aplic am
procedeul anterior de eliminare a subintervalului deschis central (de lungime o
treime din lungimea intervalul din care se elimin a). Multimea r amas a 1
2
este
reuniunea a 2
2
intervale compacte (de lungime 1,3
2
). Multimea este denit a
ca intersectia 1
n
a tuturor acestor multimi compacte (deci ca ceea ce r amne
la sfrsitul procesului de eliminare descris mai sus). n acest mod,
este o submultime compact a;
nu include nici un interval nedegenerat;
const a numai din puncte de acumulare (ea contine toate capetele intervalelor
eliminate, puncte cu care se pot aproxima toate celelalte puncte ale sale).
46 CAPITOLUL 2. SIRURI DE NUMERE REALE
Multimea este nenum arabil a si acest fapt se deduce din asa-numita repre-
zentare triadica a elementelor sale:
2.13.1. Teorem a. Fiecare element al mul timii triadice a lui Cantor admite
reprezentarea unica
r =
o

n=1
r
n
3
n
unde coecien tii r
n
ai reprezentarii apar tin mul timii 0, 2.
Suma innit a trebuie nteleas a ca limita sirului sumelor

n=1
r
n
,3
n
.
Demonstra tie. S a not am pentru nceput faptul c a orice num ar r din intervalul
[0, 1] admite reprezentarea triadic a
r =
o

n=1
r
n
3
n
,
cu r
n
0, 1, 2 pentru ecare indice :; posibil, aceast a reprezentare nu este
unic a. Numerele din primul interval eliminat, (1,3, 2,3), sunt acele numere r
din intervalul [0, 1] care admit numai reprezent ari de tipul de mai sus cu r
1
= 1.
Num arul 1,3 admite si reprezentarea

o
n=2
2,3
n
si, mai general, numerele
r =
r
1
3
+... +
r
n1
3
n1
+
1
3
n
cu r
1
, ..., r
n1
0, 2 admit si reprezentarea
r = r =
r
1
3
+... +
r
n1
3
n1
+
0
3
n
+
o

n=n+1
2
3
n
.
Numerele eliminate n etapa a doua a constructiei lui , adic a din
_
1
9
,
2
9
_
'
'
_
7
9
,
8
9
_
, sunt acelea dintre numerele r amase pentru care r
2
= 1 s.a.m.d.
n nal, s a not am c a dac a
o

n=1
r
n
3
n
=
o

n=1
j
n
3
n
unde r
n
, j
n
0, 2 pentru ecare indice :, atunci n mod necesar r
n
= j
n
pentru orice :.
2.13.1. Corolar. Mul timea triadica are cardinalul c.
Demonstra tie. Se aplic a Teorema Cantor-Schrder-Bernstein (paragraful 1.4,
exercitiul 5). Incluziunea natural a i : [0, 1] este o injectie. Aplicatia
) : [0, 1], )
_
o

n=1
r
n
3
n
_
=
1
2
o

n=1
r
n
2
n
indus a de reprezentarea din Teorema 2.13.1 este o surjectie. n acord cu Axioma
alegerii, putem alege pentru ecare r [0, 1] cte un element j n )
1
(r),
producnd astfel o aplicatie injectiv a de la [0, 1] n .
Capitolul 3
Spatiile euclidiene C si R
2
Cadrul natural de studiu al multor obiecte ale analizei matematice este acela
complex si nu real, cum s-ar crede la prima vedere. S a ne gndim, de exemplu,
la problema existentei r ad acinilor unui polinom. Acest capitol si propune att
descrierea algebric a a corpului complex C, ct si o prezentare a structurii metrice
induse de functia modul. Convergenta sirurilor de numere complexe se dovedeste
a echivalent a cu convergenta pe componente, fapt care permite extinderea unor
rezultate esentiale, precum Teorema Bolzano-Weierstrass.
3.1 Corpul complex
Faptul c a ecuatii algebrice extrem de simple, precum r
2
+1 = 0, nu au solutii n
R, a impus extensia corpului R la un corp n care s a e rezolubile toate ecuatiile
algebrice cu coecienti reali.
Vom aborda aceast a problem a considernd o alt a problem a, anume a com-
plet arii structurii de spatiu vectorial a lui R
2
la o structur a de algebr a comuta-
tiv a cu unitate, n care orice element nenul s a e inversabil.
Spatiul vectorial R
2
este spatiul perechilor ordonate . = (a, /) de numere
reale; elementele a si / poart a numele de componente (ale lui .), iar functiile
jr
1
: . a si jr
2
: . / poart a numele de proiec tii pe componente. Structura
de spatiu vectorial al lui R
2
este generat a de operatiile denite pe componente:
(a
1
, /
1
) + (a
2
, /
2
) = (a
1
+a
2
, /
1
+/
2
)
c (a, /) = (ca, c/).
Adunarea corespunde regulii paralelogramului, de adunare a fortelor n Me-
canic a. Punctului . = (a, /) i corespunde vectorul

O', unde ' este punctul
de coordonate a si /. Atunci, dac a lui .
1
si .
2
le corespund vectorii

O'
1
si
respectiv

O'
2
, lui .
1
+ .
2
i corespunde

O1, unde 1 este al patrulea vrf al
paralelogramului avnd celelalte trei vrfuri n O, '
1
si '
2
.
47
48 CAPITOLUL 3. SPA TIILE EUCLIDIENE C SI R
2
Figura 3.1: Adunarea vectorilor n plan
Denim produsul a doi vectori .
1
= (a
1
, /
1
) si .
2
= (a
2
, /
2
) prin formula
.
1
.
2
= (a
1
a
2
/
1
/
2
, a
1
/
2
+a
2
/
1
).
Se veric a imediat c a produsul astfel denit este asociativ si comutativ, c a
vectorul c
1
= (1, 0) este unitate la nmultire si orice vector . = (a, /) nenul
admite un invers,
.
1
= (
a
a
2
+/
2
,
/
a
2
+/
2
).
n plus, nmultirea este distributiv a fat a de adunare:
.(n +) = .n +..
Multimea R
2
constituie, n raport cu operatiile de adunare si nmultire
considerate mai sus, un corp, numit corpul numerelor complex (corp care se
noteaz a traditional C); elementele lui poart a numele de numere complexe. n
acelasi timp, R
2
constituie o algebr a real a, cu unitate, n raport cu operatiile de
adunare, de nmultire cu scalari reali si de nmultire, asa cum au fost denite
mai sus.
Corpul complex l con tine pe cel real, n sensul existentei unui morsm in-
jectiv de corpuri dat de formula
, : R C, ,(a) = (a, 0)
el permite identicarea lui R cu ,(R) (si, pe aceast a baz a, a num arului real a
cu num arul complex (a, 0)). Dac a not am elementele din baza natural a a lui R
cu
1 = (1, 0).
si
i = (0, 1)
atunci orice num ar complex . = (a, /) poate reprezentat sub forma
. = (a, /) = a (1, 0) +/ (0, 1)
= a +/i ;
3.1. CORPUL COMPLEX 49
numerele reale a si / (componentele lui .) poart a traditional numele de partea
reala si respectiv de partea imaginara a lui .. Ele se noteaz a
a = Re . si / = Im..
Avnd dat num arul complex . = a +/i, punctul (a, /) din plan care l repre-
zint a poart a numele de imaginea geometrica a lui .; n replic a, . poart a numele
de axul punctului (a, /).
Figura 3.2: Reprezentarea numerelor complexe
n acord cu modul cum a fost denit a operatia de nmultire a numerelor
complexe, avem
i
2
= (0, 1) (0, 1) = (1, 0) = 1
astfel c a n C se poate extrage r ad acina de ordinul 2 din 1. Mai mult, polinomul
.
2
+ 1 admite n C urm atoarea factorizare,
.
2
+ 1 = (. + i)(. i)
astfel c a el are r ad acinile i si i (si numai acestea).
n sectiunea 5.7 se va demonstra c a n corpul C nu numai polinomul .
2
+ 1
are r ad acini, ci si orice polinom de grad nenul cu coecienti complecsi. Acest
rezultat important, cunoscut si sub numele de Teorema fundamentala a algebrei
(sau Teorema DAlembert-Gauss) se mai exprim a spunnd c a C este un corp
algebric nchis.
n noile notatii, operatiile cu numere complexe se scriu
(a +/i) + (c +di) = a +c + (/ +d)i
(a +/i)(c +di) = ac /d + (ad +/c)i.
Prin denitie, conjugatul unui num ar complex . = a +/i este num arul com-
plex
. = a /i.
iar modulul num arului complex . = a +/i este num arul pozitiv
[.[ =
_
a
2
+/
2
,
50 CAPITOLUL 3. SPA TIILE EUCLIDIENE C SI R
2
care geometric reprezint a distanta de la origine la punctul de ax .. S a not am
c a punctele de axe . si . sunt simetrice fat a de axa Or.
Multe din rezultatele privind corpul R se extind si la cazul corpului C. O
diferent a notabil a o ofer a structura de ordine: Nu exist a pe C nici o relatie de
ordine _ care s a verice propriet atile:
i) n _ 0 si _ 0 implic a n _ 0;
ii) orice num ar complex . este sau _ 0, sau _ 0.
ntr-adev ar, dac a aceste propriet ati ar vericate, atunci ar urma ca i
2
=
= (i)
2
0; or, i
2
= 1 = 1
2
< 0.
Functiile cu valori n C (respectiv denite pe submultimi ale lui C) sunt
numite uzual func tii complexe (respectiv func tii de variabila complexa). Studiul
lor se a a la baza Analizei matematice.
Exist a o leg atur a strns a ntre functiile reale si cele complexe. Fiec arei
functii ) : C i putem atasa partea reala, partea imaginara si conjugata ei,
respectiv prin formulele:
(Re )) (.) = Re )(.), (Im))(.) = Im)(.), )(.) = )(.).
S a not am cu T() multimea tuturor functiilor complexe denite pe multimea
. Evident, T() constituie o algebr a comutativ a, cu element unitate, n ra-
port cu operatiile algebrice naturale. n acord cu discutia de mai sus, are loc
reprezentarea
T() = T(, R) + i T(, R),
care face s a putem interpreta T(, R) drept partea real a a lui T(). Acest
comentariu se transmite tuturor algebrelor involutive de func tii (adic a a subal-
gebrelor lui T(), care odat a cu o functie ) contin si conjugata ei )).
Exercitii
1. Vericati urm atoarele propriet ati ale aplicatiei . ., de luare a conju-
gatului:
i) . = . dac a, si numai dac a, . este un num ar real.
ii) Operatia . ., de trecere la conjugat, este o involu tie a corpului C,
adic a o aplicatie , : C C care veric a conditiile
,(.
1
+.
2
) = ,(.
1
) +,(.
2
)
,(.
1
.
2
) = ,(.
1
) ,(.
2
)
,(,(.)) = .
pentru orice ., .
1
, .
2
C; notati c a R admite ca involutie numai aplicatia
identic a.
iii) [.[
2
= .., Re . =
. +.
2
, Im. =
. .
2i
si
[ Re .[ _ [.[ (cu egalitate numai dac a Im. = 0)
[ Im.[ _ [.[ (cu egalitate numai dac a Re . = 0)
3.2. C SI R
2
CA SPA TII EUCLIDIENE 51
pentru orice . C.
iii) Demonstrati c a aplicatia ) ), de trecere la conjugat a, este o involutie
pe algebra T().
2. S a consider am pe multimea R
2
al aturi de operatia de adunare pe compo-
nente si operatia urm atoare de nmultire, de asemenea pe componente:
(a, /) + (c, d) = (ac, /d).
Demonstrati c a (R
2
, +, +) constituie un inel comutativ si unitar, dar nu si
un corp.
3. (Realizarea matricial a a lui C). Fie / multimea tuturor matricilor de
forma
_
a /
/ a
_
cu a, / R. nzestr am pe / cu operatiile uzuale de adunare si nmultire
a matricilor. Demonstrati c a / este un corp si c a operatia
, : a +/i
_
a /
/ a
_
stabileste un izomorsm ntre corpurile C si /.
4. (Realizarea polinomial a a lui C). Fie R[A] inelul polinoamelor n nedeter-
minata A, cu coecienti reali si e idealul
J =
_
(A
2
+ 1)1; 1 R[A
_
.
Consider am pe R[A] relatia de echivalent a
1 ~ Q =1 Q J.
i) Demonstrati c a multimea ct R[A] , ~ devine un corp comutativ n
raport cu operatiile denite prin reprezentanti astfel:

1 +

Q =
\
1 +Q

1

Q =

1Q.
ii) Demonstrati c a R[A] , ~ este un corp izomorf cu C.
3.2 C si R
2
ca spatii euclidiene
n sectiunea precedent a a fost denit modulul unui num ar complex prin formula
[a +/i[ =
_
a
2
+/
2
.
52 CAPITOLUL 3. SPA TIILE EUCLIDIENE C SI R
2
El veric a urm atoarele propriet ati:
MOD1) [.[ _ 0; [.[ = 0 dac a si numai dac a . = 0
MOD2) [.
1
.
2
[ = [.
1
[ [.
2
[
MOD3) [.
1
+.
2
[ _ [.
1
[ +[.
2
[
pentru orice ., .
1
, .
2
C. Propriet atile MOD1) si MOD2) sunt imediate. Pentru
MOD3), s a observ am (punnd .
1
= a
1
+/
1
i si .
2
= a
2
+/
2
i) c a ea este echivalent a
cu inegalitatea lui Minkowski (n cazul 2-dimensional):
_
(a
1
+a
2
)
2
+ (/
1
+/
2
)
2
_
_
a
2
1
+/
2
1
+
_
a
2
2
+/
2
2
(M)
pentru orice a
1
, /
1
, a
2
, /
2
R. Putem deduce aceast a inegalitate din cazul 2-
dimensional al inegalita tii Cauchy-Buniakovski-Schwarz:
[a
1
a
2
+/
1
/
2
[ _
_
a
2
1
+/
2
1

_
a
2
2
+/
2
2
(CBS)
pentru orice a
1
, /
1
, a
2
, /
2
R. Inegalitatea (CBS) rezult a banal din identitatea
lui Lagrange,
(a
1
a
2
/
1
/
2
)
2
+ (a
1
/
2
+a
2
/
1
)
2
=
_
a
2
1
+/
2
1
_ _
a
2
2
+/
2
2
_
(L)
care exprim a proprietatea MOD2) sub forma echivalent a,
[.
1
.
2
[
2
= [.
1
[
2
[.
2
[
2
.
Vom numi cuplul (C, [ [) spa tiul euclidian complex 1 -dimensional ; traditio-
nal el este desemnat prin simbolul C.
Modulul n complex l prelungeste pe acela de pe R, dar nu apare a legat
de nici o proprietate de ordine pe C. Se naste resc ntrebarea n ce mod sunt
legate spatiile euclidiene R si C?
3.2.1. Denitie. Numim spatiu vectorial normat orice spatiu vectorial 1
(peste corpul K = R sau C) pe care s-a xat o aplicatie [[ [[ : 1 R
+
, numit a
norma, care veric a urm atoarele propriet ati:
N1) [[r[[ _ 0; [[r[[ = 0 dac a si numai dac a r = 0
N2) [[cr[[ = [c[ [[r[[
N3) [[r +j[[ _ [[r[[ +[[j[[
pentru orice r, j 1 si orice scalar c.
Un spatiu vectorial normat trebuie nteles ca un cuplu (1, [[ [[), n ge-
neral pe un acelasi spatiu vectorial putndu-se deni mai multe norme. Vezi
exercitiul 3 de la sfrsitul acestui paragraf. Spatiul vectorial normat se zice c a
este real, respectiv complex, dup a cum corpul de scalari este R sau C; apelativele
dimensionale vor privi dimensiunea de spatiu vectorial peste respectivul corp de
scalari.
Discutia de pn a acum ne arat a c a R este un spatiu vectorial normat real
(1 -dimensional), iar C este un spatiu vectorial normat complex (1dimensio-
nal). Ultima observatie conduce si la faptul c a R
2
constituie un spatiu vectorial
normat n raport cu norma
[[(a, /)[[ =
_
a
2
+/
2
;
3.2. C SI R
2
CA SPA TII EUCLIDIENE 53
vom numi acest spatiu spa tiul euclidian real 2 -dimensional si-l vom desemna
prin simbolul R
2
.
Exercitii
1. Demonstrati c a avem egalitate n inegalitatea modulului n complex
[.
1
+.
2
[ = [.
1
[ +[.
2
[
dac a si numai dac a punctele de ax .
1
si .
2
apartin unei aceleiasi semi-
drepte care pleac a din origine.
2. Folositi relatia [.[
2
= .. pentru a demonstra identitatea paralelogramului :
n orice paralelogram, suma p atratelor lungimilor laturilor este egal a cu
suma p atratelor lungimilor diagonalelor, echivalent,
[n +[
2
+[n [
2
= 2
_
[n[
2
+[[
2
_
pentru orice n, C.
3. Vericati c a aplicatiile
[[(a, /)[[
1
= [a[ +[/[
[[(a, /)[[
o
= sup[a[, [/[
denesc norme pe R
2
.
4. n spatiul euclidian R
2
se poate deni notiunea de unghi a doi vectori
nenuli n si astfel
cos( n, ) =
n,
[[n[[ [[[[
.
Corespunz ator, vom spune c a doi vectori n, R
2
sunt ortogonali (si
not am nl) dac a
n, = 0.
i) (Teorema cosinusului ). Demonstrati c a pentru orice doi vectori nenuli
n, R
2
are loc formula
[[n +[[
2
= [[n[[
2
+[[[[
2
+ 2[[n[[ [[[[ cos( n, ).
5. ii) (Teorema lui Pitagora). Demonstrati c a doi vectori n, R
2
sunt
ortogonali dac a si numai dac a are loc relatia
[[n +[[
2
= [[n[[
2
+[[[[
2
.
54 CAPITOLUL 3. SPA TIILE EUCLIDIENE C SI R
2
3.3 Topologia spatiilor euclidiene C si R
2
S a not am pentru nceput c a orice spatiu vectorial normat 1 = (1, [[ [[) posed a
o structur a natural a de spatiu metric, considernd metrica asociat a normei,
d(r, j) = [[r j[[;
vericarea propriet atilor de metric a decurge imediat din propriet atile N1) - N3).
Metric, spatiile C si R
2
coincid. Bilele 1
:
(.
0
) reprezint a discuri deschise (de
centru .
0
si raz a r 0) si de aceea n loc de 1
:
(.
0
) se prefer a n acest caz
notatia 1
:
(.
0
).
Multimile m arginite se pot descrie ca multimile ce pot incluse n discuri
1
:
(0). ntr-adev ar, orice disc 1
1
(.
0
) este inclus la rndul s au ntr-un disc 1
:
(0)
cu r _ 1 +[[.
0
[[ deoarece
[[. .
0
[[ < 1 implic a [[.[[ _ [[. .
0
[[ +[[.
0
[[ < 1 +[[.
0
[[ _ r.
Aceast a observatie se poate reformula astfel:
3.3.1. Lem a. Submul timile marginite ale lui C sunt acelea pentru care modu-
lele elementelor lor sunt marginite.
M arginirea se poate descrie si ca m arginirea componentelor:
3.3.2. Lem a. Submul timile marginite ale lui C sunt acelea pentru care mul ti-
mile componentelor lor sunt marginite n R.
Demonstra tie. Dac a este o submultime m arginit a a lui C, atunci exist a
un num ar ' 0 cu proprietatea c a [.[ _ ' pentru orice . . Rezult a
[ Re .[, [ Im.[ _ [.[ _ ' pentru orice . .
Reciproc, dac a exist a un num ar ' 0 astfel c a [ Re .[, [ Im.[ _ ' pentru
orice . , atunci
[.[ =
_
[ Re .[
2
+[ Im.[
2
_ '
_
2
pentru orice . .
Reducerea propriet atilor privind C la vericarea unor propriet ati similare
relativ la componente este una din principalele rute de investigatie n studiul
analizei pe C (si, n general, pe spatiile multidimensionale). Totusi, reducerea la
o descriere pe componente nu functioneaz a n toate cazurile. De exemplu, exist a
submultimi ale lui C astfel c a Re = Re a; a si Im = Ima; a
s a e nchise n R f ar a ca s a e nchis a n C; considerati cazul unui p atrat
cu laturile paralele cu axele de coordonate (f ar a interior), c aruia i s-au eliminat
vrfurile.
Notiunea de sir convergent de numere complexe se introduce dup a modelul
din R, cu deosebirea c a utiliz am modulul din complex:
3.3.3. Denitie. Spunem c a un sir numeric (.
n
)
n
converge la numarul . (si
not am aceasta prin .
n
.) dac a oricare ar - 0 exist a un rang N astfel
nct oricare ar : _ s a avem [ .
n
. [< -.
3.3. TOPOLOGIA SPA TIILOR EUCLIDIENE C SI R
2
55
Num arul . care apare n Denitia 3.3.3 dac a exist a, este unic. El poart a
numele de limita sirului (.
n
)
n
si se noteaz a prin simbolul
lim
no
.
n
.
Numim sir convergent orice sir (.
n
)
n
pentru care exist a . n C astfel c a
.
n
.. Sirurile care nu sunt convergente se zic divergente.
Propriet atile semnalate n sectiunile 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.11 si 2.12 privind
sirurile convergente de numere reale se extind mot--mot la cazul sirurilor de
numere complexe. O exceptie o constituie propriet atile de ordine. Ca si n
cazul real, putem reduce rationamentele cu siruri de numere complexe la cazul
sirurilor de numere pozitive convergente la zero. ntr-adev ar,
.
n
. dac a si numai dac a [.
n
.[ 0.
n acest mod, o tehnic a foarte natural a de a demonstra c a .
n
. este
aceea de a majora modulul diferentei [.
n
.[ cu termenul general a
n
, al unui
sir de numere pozitive, despre care stim c a este convergent la 0; schematic, ea
se reprezint a astfel:
[.
n
.[ _ a
n
0.
Cum obtinem n contextul lui C valabilitatea Teoremei Bolzano-Weierstrass?
R aspunsul l d a observatia c a n C convergenta este echivalent a cu convergenta
pe componente:
3.3.5. Propozitie. i) Daca .
n
. n C, atunci Re .
n
Re . si Im.
n
Im.
n R.
ii) Reciproc, daca Re .
n
a si Im.
n
/ n R, atunci .
n
a +/i.
Demonstra tie. i). Vezi faptul c a
[Re .
n
Re .[ _ [.
n
.[ si [Im.
n
Im.[ _ [.
n
.[.
Pentru ii) se foloseste faptul c a
[.
n
(a +/i)[ _ [ Re .
n
a[ +[ Im.
n
/[.
3.3.6. Teorema Bolzano-Weierstrass (pentru sirurile de numere complexe).
Orice sir marginit de numere complexe con tine un sub sir convergent.
Demonstra tie. Fie (.
n
)
n
un sir m arginit de numere complexe. Conform Lemei
3.3.2, sirul (Re .
n
)
n
este un sir m arginit de numere reale. n acord cu Teo-
rema Bolzano-Weierstrass pentru sirurile de numere reale, va exista un subsir
(Re .
|(n)
)
n
al s au care s a e convergent (s a zicem, la a). Sirul (Im.
|(n)
)
n
este
si el un sir m arginit de numere reale. Repetnd argumentul anterior, va exista
un subsir (Im.
l(|(n))
)
n
care s a e convergent (s a zicem, la /). Atunci, potrivit
Propozitiei 3.3.5, vom avea .
l(|(n))
a +/i.
Leg atura dintre multimile nchise si punctele de acumulare cu sirurile con-
vergente functioneaz a n aceiasi termeni. Ca atare, din Teorema 3.3.6 rezult a
urm atoarele consecinte:
56 CAPITOLUL 3. SPA TIILE EUCLIDIENE C SI R
2
3.3.7. Teorem a. Orice sir de elemente ale unei submul timi 1, nchise si
marginite a lui C, con tine un sub sir convergent la un element de asemenea din
1.
3.3.8. Teorema Bolzano-Weierstrass (pentru multimile de numere com-
plexe). Orice mul time marginita si innita de numere complexe admite puncte
de acumulare.
Avnd stabilit a Teorema Bolzano-Weierstrass, putem demonstra criteriul lui
Cauchy de convergent a exact n acelasi mod:
3.3.9. Teorem a. Un sir (.
n
)
n
de numere complexe este convergent daca si
numai daca pentru orice - 0 exista un rang astfel ca pentru orice :, : _
avem [.
n
.
n
[ < -.
Se poate da si o alt a demonstratie, bazat a pe observatia c a sirurilor Cauchy
de numere complexe sunt sirurile Cauchy pe componente (adic a sirurile (.
n
)
n
pentru care (Re .
n
)
n
si (Im.
n
)
n
sunt siruri Cauchy n R). Vezi exercitiul 2 de
mai jos.
Spatiile vectoriale normate n care orice sir Cauchy este convergent poart a
numele de spa tii vectoriale normate complete, sau spa tii Banach. Discutia de
mai sus ne-a ar atat c a spatiile euclidiene R, R
2
si C sunt spatii Banach.
Exercitii
1. Demonstrati c a orice submultime deschis a a lui C este o reuniune cel mult
num arabil a de discuri deschise.
2. Un sir (.
n
)
n
de numere complexe este un sir Cauchy dac a pentru orice
- 0 exist a un rang astfel c a pentru orice :, : _ avem
[.
n
.
n
[ < -.
i) Folositi ideea din demonstratia Propozitiei 3.3.5 pentru a ar ata c a un
sir (.
n
)
n
este un sir Cauchy n C dac a si numai dac a sirurile (Re .
n
)
n
si
(Im.
n
)
n
sunt siruri Cauchy n R.
ii) Deduceti din rezultatul precedent si Criteriul lui Cauchy pentru sirurile
de numere reale c a orice sir Cauchy de numere complexe este convergent.
3. Extindeti Teorema 2.12.6, de structur a a submultimilor compacte ale lui
R, demonstrnd c a o submul time a lui C este compacta daca si numai
daca ea este nchisa si marginita.
Deduceti de aici c a discul unitate nchis 1 = 1
1
(0) si cercul unitate
o
1
= .; . C, [.[ = 1 sunt submultimi compacte ale lui C.
4. Demonstrati c a orice submultime nchis a a unui spatiu metric complet
constituie un spatiu metric complet.
Capitolul 4
Serii numerice
ntr-un limbaj sugestiv, desi usor imprecis, seriile sunt sumele cu o innitate de
termeni. Ne-am ntlnit cu seriile (f ar a a mentiona ns a conceptul ca atare) cu
ocazia reprezent arii zecimale a numerelor reale, calculului sumelor progresiilor
geometrice cu ratia subunitar a si a reprezent arii triadice a multimii lui Cantor.
Ne propunem n acest capitol un studiu sistematic al seriilor, cu mentiunea c a
principalele constante din analiza matematic a, precum si functiile elementare se
denesc ca sume ale unor serii.
4.1 Notiunea de serie convergent a
Conceptul de serie a fost introdus n ncercarea de a da un sens sumelor cu o
innitate de termeni.
Prin serie numerica (indexat a dup a multimea N) vom ntelege perechea for-
mat a dintr-un sir numeric (a
n
)
n
(numit sirul termenilor) si o metoda de sumare
a acestuia. Metoda de sumare reprezint a regula de formare a asa-numitului sir
al sumelor par tiale.
Singura metod a de sumare care va considerat a n acest volum este aceea
de sumare termen cu termen, caz n care sirul (o
n
)
n
al sumelor partiale este
denit astfel:
o
n
=
n

| =0
a
|
= a
0
+... +a
n
, : N.
Este important s a not am c a sirul sumelor partiale determin a la rndul lui
sirul termenilor:
a
0
= o
0
,
a
n
= o
n
o
n1
pentru : _ 1.
Metoda de sumare ind precizat a, vom desemna seriile prin notatii de tipul

n0
a
n
;

a
n
; a
0
+a
1
+a
2
+...
57
58 CAPITOLUL 4. SERII NUMERICE
Teoria seriilor indexate dup a alte multimi de numere ntregi de forma
:
0
, :
0
+ 1, :
0
+ 2, ...
este similar a si omitem detaliile.
4.1.1. Denitie. Spunem c a seria

n0
a
n
este convergenta (si are suma o)
dac a sirul (o
n
)
n
al sumelor sale partiale este convergent la o.
Suma se evidentiaz a prin notatii de tipul o =

o
n=0
a
n
. Prin aceasta,
o

n=0
a
n
= lim
no
n

| =0
a
|
.
O serie care nu este convergent a se zice c a este divergenta. Pentru seriile de
numere reale putem ntlni cazul cnd sirul sumelor partiale are limita sau
; vom spune c a seria este divergent a, cu suma , respectiv .
n studiul seriilor, principala problem a este determinarea naturii ei si apoi,
n caz de convergent a, apare problema estim arii sumei seriei.
4.1.2. Lem a. Daca seria

n0
a
n
este convergenta, atunci sirul (a
n
)
n
tinde
la zero.
Reciproca nu este ntotdeauna adev arat a; vezi mai jos, cazul seriei armonice.
Demonstra tie. ntr-adev ar, a
n
= o
n
o
n1
o o = 0.
Exemple. i) Seria

n0
1
(n+1)(n+2)
=
1
12
+
1
23
+
1
34
+ ... este convergent a si
are suma 1. ntr-adev ar, folosind descompunerea n fractii simple
1
(: + 1)(: + 2)
=
1
: + 1

1
: + 2
observ am c a
o
n
=
n

| =0
1
(/ + 1)(/ + 2)
= (
1
1

1
2
) + (
1
2

1
3
) +... + (
1
: + 1

1
: + 2
)
= 1
1
: + 2
.
ii) Seria geometrica de ratie . este seria

n0
.
n
= 1 +. +.
2
+...;
denumirea provine de la faptul c a ecare termen este media geometric a a ter-
menilor al aturati.
Pentru [.[ _ 1 sirul termenilor nu converge la 0, deci seria este divergent a.
Dac a [.[ < 1, atunci
o
n
= 1 +. +... +.
n
=
1 .
n+1
1 .

1
1 .
4.1. NO TIUNEA DE SERIE CONVERGENT

A 59
deci n acest caz seria este convergent a si are suma 1, (1 .) .
iii) Asa cum rezult a din sectiunea 2.5, num arul e se poate descrie ca suma
unei serii convergente:
e =
o

n=0
1
:!
= 1 +
1
1!
+
1
2!
+...
iv) Seria armonica este seria

n1
1
:
= 1 +
1
2
+
1
3
+... ;
denumirea provine din faptul c a ecare termen este media armonic a a termenilor
al aturati. Desi sirul termenilor converge la 0, aceast a serie este divergent a. ntr-
adev ar, ind o serie de numere pozitive, sirul sumelor partiale este cresc ator.
Avem
o
1
= 1
o
2
= 1 +
1
2
...
o
2
n = 1 +
1
2
+ (
1
2 + 1
+
1
2
2
)
. .
2 termeni
+ (
1
2
2
+ 1
+... +
1
2
3
. .
)
2
2
termeni
+... + (
1
2
n1
+ 1
+... +
1
2
n
)
. .
2
n1
termeni
_ 1 +
1
2
+ 2
1
2
2
+ 2
2

1
2
3
+... + 2
n1

1
2
n
= 1 +
:
2

astfel c a o
n
.
4.1.3. Inuenta ordinii de sumare. i) Daca la o serie se schimba ordinea
unui numar nit de termeni, natura seriei ramne aceea si (ca si suma ei, n
caz de convergen ta).
ii) Daca la o serie se schimba un numar nit de termeni, natura ei ramne
aceea si, dar suma se poate modica.
Modicarea ordinii unui num ar innit de termeni poate s a schimbe att
natura, ct si suma seriei respective.
Vom vedea ulterior c a pentru seriile de numere pozitive ordinea de sumare
nu conteaz a.
Un sir de numere complexe este convergent dac a si numai dac a este un sir
Cauchy. Prin urmare, o serie numeric a este convergent a dac a si numai dac a
sirul sumelor sale partiale este un sir Cauchy. Acest fapt se poate reformula
astfel:
4.1.4. Criteriul lui Cauchy. O serie numerica

n0
.
n
este convergenta
daca si numai daca pentru orice - 0 exista un rang astfel ca pentru orice
: _ si pentru orice j _ 0 sa avem

n+

| = n
.
|

< -.
60 CAPITOLUL 4. SERII NUMERICE
Criteriul lui Cauchy are o serie de consecinte practice de cea mai mare im-
portant a, printre care si aceea c a reduce problema convergentei unor serii la
problema convergentei unor serii asociate, de termeni pozitivi.
Spunem c a o serie numeric a este absolut convergenta dac a seria modulelor
este convergent a.
4.1.5. Teorem a (Extensia la serii a inegalit atii modulului). Orice serie

n0
.
n
absolut convergenta este convergenta si

n= 0
.
n

_
o

n= 0
[.
n
[ .
Demonstra tie. Seria dat a ind absolut convergent a, partea de necesitate din
Criteriul lui Cauchy ne arat a c a pentru - 0 arbitrar xat, exist a N astfel
nct
n+

| =n
[.
|
[ < -
oricare ar : _ si orice j _ 0. Prin urmare, conform inegalit atii modulului,
avem

n+
|=n
.
|

< - pentru orice : _ si orice j _ 0, ceea ce potrivit p artii


de sucient a din Criteriul lui Cauchy ne asigur a c a seria

.
n
este convergent a.
Apoi,

n= 0
.
n

lim
no
n

| = 0
.
|

= lim
no

|=0
.
|

_ limsup
no
n

| = 0
[.
|
[ =
o

| = 0
[.
|
[ .
Exist a serii convergente care nu sunt absolut convergente, spre exemplu,
seria

n1
(1)
n
n
. Vezi exercitiul 2 de la sfrsitul paragrafului 2.5, sau Corolarul
4.3.2.
4.1.6. Operatii algebrice cu serii. Suma a dou a serii

n0
n
n
si

n0

n
este o nou a serie de termen general n
n
+
n
. Dac a cele dou a serii sunt convergente,
atunci seria sum a este convergent a si
o

n=0
(n
n
+
n
) =
o

n=0
n
n
+
o

n=0

n
.
nmul tirea cu scalari a seriilor se deneste prin formula
c

n0
n
n
=

n0
cn
n
.
Dac a seria

n0
n
n
este convergent a, atunci si seria

n0
cn
n
este conver-
gent a si are loc formula
c
o

n=0
n
n
=
o

n=0
cn
n
.
4.1. NO TIUNEA DE SERIE CONVERGENT

A 61
Produsul seriilor

n0
n
n
si

n0

n
este o nou a serie

n0
n
n
, unde
n
n
=
n

| =0
n
|

n|
.
4.1.7. Teorem a (F. Mertens). Daca seriile

n0
n
n
si

n0

n
sunt con-
vergente si cel pu tin una este absolut convergenta, atunci seria produs este con-
vergenta si suma ei este produsul sumelor celor doua serii:
o

n=0
n
n
=
_
o

n=0
n
n
_

_
o

n=0

n
_
.
Demonstra tie. Fie l
n
=

n
|=0
n
|
, \
n
=

n
|=0

|
si \
n
=

n
|=0
n
|
. Vom pre-
supune c a seria

n0

n
este absolut convergent a si vom nota o =

o
|=0
[
|
[ .
Deoarece seria

n0
n
n
este convergent a, avem
' = sup
n
[l
n
[ < .
Armatia de demonstrat este echivalent a cu faptul c a l
n
\
n
\
n
0. Cazul
nebanal este acela cnd o 0 si de el ne ocup am n continuare.
Fie - 0. Conform celor de mai sus, exist a un rang astfel nct pentru
: _ : _ s a avem

| =n
n
|

<
-
2o
si
o

| =
[
|
[ <
-
4'
.
Atunci, pentru : _ 2, avem
[l
n
\
n
\
n
[ = [(n
1
+... +n
n
)
n
+ (n
2
+... +n
n
)
n1
+... +n
n

1
[
_ [n
1
+... +n
n
[ [
n
[ +[n
2
+... +n
n
[ [
n1
[ +... +[n
n
[ [
1
[
= [l
n
l
0
[ [
n
[ +[l
n
l
1
[ [
n1
[ +...
+[l
n
l
n
[ [

[ +

| =n+2
n
|

[
1
[ +...
+

| =n
n
|

[
1
[
_ 2'
n

| =
[
|
[ +
-
2o

1

| =1
[
|
[
< 2'
-
4'
+
-
2o
o = -,
de unde rezult a armatia din enunt.
Necesitatea ipotezei ca m acar una dintre serii s a e absolut convergent a
pentru valabilitatea Teoremei 4.1.7 este discutat a n exercitiul 5.
62 CAPITOLUL 4. SERII NUMERICE
Exercitii
1. Studiati natura seriilor

n0
__
: + 1
_
:
_
;

n1
_
1
1
:
_
n
;

n1
arctg
1
:
2
+: + 1
.
2. Demonstrati cu ajutorul Criteriului 4.1.4 al lui Cauchy c a seria

n0
a
n
.
n
este absolut convergent a oricare ar sirul m arginit (a
n
)
n
de numere com-
plexe si oricare ar . C, cu [.[ < 1.
3. (Inuenta ordinii de sumare; vezi si exercitiul 2 de la sfrsitul paragrafului
2.5). Demonstrati c a dac a n seria convergent a 1
1
2
+
1
3
... modic am
ordinea termenilor astfel nct unui grup de j termeni pozitivi, luati n
ordinea lor, s a-i urmeze un grup de termeni negativi, luati si ei n ordinea
lor, seria astfel obtinut a este de asemenea convergent a si are suma ln2+
+
1
2
ln

j
.
4. Aplicati Teorema 4.1.7 a lui Mertens pentru a deduce relatia
_
o

n=0
1
:!
__
o

n=0
(1)
n
:!
_
= 1.
5. Se poate ar ata c a seria

n1
(1)
n+1
_
n
este convergent a. Vezi Criteriul
4.3.2. Demonstrati c a p atratul acestei serii este o serie divergent a.
4.2 Serii de numere pozitive
Pentru seriile

n0
a
n
de numere pozitive, sirul sumelor partiale este cresc ator.
Prin urmare, pentru asemenea serii convergenta este echivalent a cu majorarea
sirului sumelor partiale.
4.2.1. Criteriul comparatiei. Fie

n0
a
n
si

n0
/
n
doua serii de nu-
mere pozitive astfel nct exista N cu proprietatea ca
a
n
_ /
n
pentru orice : _ .
i) Daca seria

n0
/
n
este convergenta, atunci seria

n0
a
n
este conver-
genta;
ii) Daca seria

n0
a
n
este divergenta, atunci seria

n0
/
n
este diver-
genta.
Demonstra tie. n acord cu punctul 4.1.3 ii), putem presupune c a = 0. Not am

n
=

n
|=0
a
|
si 1
n
=

n
|=0
/
|
. Conform ipotezei, 0 _
n
_ 1
n
pentru orice
indice :.
i) Dac a seria

n0
/
n
este convergent a, atunci sirul (1
n
)
n
este majorat,
ceea ce face ca si sirul (
n
)
n
s a e majorat. Rezult a c a seria

n0
a
n
este si
ea convergent a.
4.2. SERII DE NUMERE POZITIVE 63
ii) Dac a seria

n0
a
n
este divergent a, atunci
n
, deci si 1
n
,
adic a seria

n0
/
n
este divergent a.
S a not am varianta multiplicativ a a Criteriului comparatiei: Fie

n0
a
n
si

n0
/
n
doua serii de numere pozitive astfel nct lim
no
a
n
,/
n
(0, ).
Atunci cele doua serii au aceea si natura.
Folosind Criteriul comparatiei, din convergenta seriei

n1
1
n(n+1)
deducem
convergenta seriei

n1
1
n
2
, iar de aici a seriei

n1
sin
1
n
2
; amintim inegali-
tatea 0 < sinr < r, pentru r 0.
Criteriul comparatiei este baza altor criterii de convergent a pentru seriile de
termeni pozitivi.
4.2.2. Criteriul condens arii (A.-L. Cauchy). Fie

n0
a
n
o serie de numere
pozitive astfel nct (a
n
)
n
este un sir descrescator. Atunci seria

n0
a
n
este
convergenta daca si numai daca seria condensata

n0
2
n
a
2
n este convergenta.
Demonstra tie. Vezi FAM1, pp. 156 - 157.
O consecint a a Criteriului condens arii, este faptul c a seria armonica ge-
neralizata

n1
1
n

este divergent a dac a c _ 1 si este convergent a dac a c 1.


ntr-adev ar, dac a c _ 0, atunci 1,:
o
9 0, si n acest caz seria dat a nu este
convergent a; vezi Lema 4.1.2. Dac a c 0, atunci sirul (1,:
o
)
n
este descresc ator
la 0 si potrivit Criteriului condens arii, seria

n1
1
n

are aceeasi natur a cu seria

n1
2
n
1
2
no
=

n1
1
2
(o1)n
=

n1
_
1
2
o1
_
n
care este o serie geometric a de ratie 1,2
o1
.
Fie acum seria

n2
1
nln n
. Deoarece sirul
_
1
nln n
_
n
este descresc ator la zero,
putem aplica Criteriul condens arii, deci seria initial a are aceeasi natur a cu seria

n1
2
n
1
2
n
ln2
n
=

n1
1
:ln2
,
care este divergent a.
4.2.3. Criteriul radicalului (A.-L. Cauchy). Fie

n0
a
n
o serie de numere
pozitive. Presupunem ca exista ` [0, 1) astfel ca a
n
_ `
n
, cu excep tia unui
numar nit de termeni. Atunci seria

n0
a
n
este convergenta.
Daca a
n
_ 1 pentru o innitate de termeni, atunci seria este divergenta.
Demonstra tie. Deoarece ` [0, 1), seria

n0
`
n
este convergent a. Folosind
Criteriul comparatiei rezult a c a si seria

n0
a
n
este convergent a.
Pentru a doua armatie din enunt se observ a c a sirul (a
n
)
n
nu tinde la 0 si
se aplic a Lema 4.1.2.
4.2.4. Corolar. Fie

n0
a
n
o serie de numere pozitive.
i) Daca ` = limsup
no
n
_
a
n
< 1, atunci seria este convergenta.
ii) Daca ` = limsup
no
n
_
a
n
1, atunci seria este divergenta.
64 CAPITOLUL 4. SERII NUMERICE
4.2.5. Corolar. Fie

n0
a
n
o serie de numere pozitive.
i) Daca ` = lim
no
n
_
a
n
< 1, atunci seria este convergenta.
ii) Daca ` = lim
no
n
_
a
n
1, atunci seria este divergenta.
Cazul seriei armonice generalizate ne arat a c a situatia ` = 1 (n contextul
Corolarelor 4.2.4 si 4.2.5) necesit a o analiz a suplimentar a.
4.2.6 Criteriul raportului (J. DAlembert). Fie

n0
a
n
o serie de numere
strict pozitive.
i) Daca exista ` (0, 1) astfel nct
on+1
on
_ ` cu excep tia unui numar nit
de termeni, atunci seria este convergenta.
ii) Daca exista un numar natural astfel nct
on+1
on
_ 1 pentru orice
: _ , atunci seria este divergenta.
Demonstra tie. i) Avem a
1
_ `a
0
, a
2
_ `a
1
_ `
2
a
0
, ..., a
n
_ `
n
a
0
, ... .
Deoarece seria

n0
`
n
a
0
este convergent a, rezult a c a si seria

n0
a
n
este
convergent a.
ii) Deoarece a
n+1
_ a
n
0, pentru orice : _ , sirul (a
n
)
n
nu tinde la 0 si
deci seria

n0
a
n
este divergent a.
4.2.7. Corolar. Fie

n0
a
n
o serie de numere strict pozitive.
i) Daca limsup
no
on+1
on
= ` < 1, atunci seria

n0
a
n
este convergenta.
ii) Daca liminf
no
on+1
on
1, atunci seria

n0
a
n
este divergenta.
4.2.8. Corolar. Fie

n0
a
n
o serie de numere strict pozitive.
i) Daca lim
no
on+1
on
= ` < 1, atunci seria

n0
a
n
este convergenta.
ii) Daca lim
no
on+1
on
1, atunci seria

n0
a
n
este divergenta.
Cazul ` = 1 nu spune nimic despre natura seriei. Vezi cazul seriei armonice
generalizate.
Dac a lim
no
on+1
on
= 1, atunci lim
no
n
_
a
n
= 1. Vezi exercitiul 5 de la sfrsitul
paragrafului 2.10. Prin urmare, dac a Criteriul lui DAlembert nu este aplica-
bil, atunci nici Criteriul radicalului nu este aplicabil. Este deci important s a
cunoastem si alte criterii de convergent a ale seriilor de numere strict pozitive.
Amintim aici Criteriul Raabe-Duhamel: Fie

n0
a
n
o serie de numere strict
pozitive pentru care exista
lim
no
:
_
a
n
a
n+1
1
_
= `.
Daca ` 1, atunci seria este convergenta, iar daca ` < 1, atunci seria este
divergenta. Vezi FAM1, pp.159 - 160.
Exercitii
1. Studiati convergenta seriei
_
2 +
_
2
_
2 +
_
2
_
2 +
_
2 +...
4.3. TRATAREA SERIILOR DE NUMERE OARECARE 65
[Indica tie:
_
2 = 2 cos(,4). ]
2. Fie c 0. Ar atati c a seria

n0
n!
o(o+1)...(o+n)
este convergent a dac a
c 1 si divergent a dac a c _ 1.
3. Fie

n0
a
n
o serie convergent a pentru care sirul termenilor este des-
cresc ator si format din numere pozitive. Demonstrati c a
lim
no
:a
n
= 0.
4.3 Tratarea seriilor de numere oarecare
Criteriul de absolut convergent a a f acut obiectul Teoremei 4.1.5. Un alt criteriu
de convergent a, bazat pe articiul lui Abel (de schimbare al ordinei de sumare)
este urm atorul:
4.3.1. Criteriul Abel-Dirichlet. Fie

n0
a
n
.
n
o serie numerica astfel ca
sirul (a
n
)
n
este descrescator la 0, iar sirul sumelor par tiale ale seriei

n0
.
n
este marginit. Atunci seria

n0
a
n
.
n
este convergenta.
4.3.2. Corolar (Criteriul lui Leibniz, privind convergenta seriilor alternante).
Fie

n0
(1)
n
a
n
o serie astfel nct (a
n
)
n
este un sir descrescator la 0.
Atunci seria data este convergenta.
Conform Criteriului lui Leibniz, seria armonic a alternant a 1
1
2
+
1
3

1
4
+...
este convergent a; ea nu este absolut convergent a deoarece seria armonic a nu
este convergent a; convergenta si suma acestei serii (care este ln2) au f acut de
asemenea obiectul exercitiului 2 de la sfrsitul paragrafului 2.5.
Demonstra tia Criteriului Abel-Dirichlet. Vom ar ata c a este aplicabil criteriul
4.1.4, al lui Cauchy. Not am o
n
= .
0
+... +.
n
. Conform ipotezei, exist a ' 0
astfel ca [o
n
[ _ ' pentru orice :. Atunci
[a
n
.
n
+a
n+1
.
n+1
+... +a
n+
.
n+
[
= [a
n
(o
n
o
n1
) +a
n+1
(o
n+1
o
n
) +... +a
n+
(o
n+
o
n+1
)[
= [ a
n
o
n1
+o
n
(a
n
a
n+1
) +o
n+1
(a
n+1
a
n+2
) +...
+o
n+1
(a
n+1
a
n+
) +a
n+
o
n+
[
_ 'a
n
+' (a
n
a
n+1
) +' (a
n+1
a
n+2
) +...
+' (a
n+1
a
n+
) +'a
n+
= 2'a
n
pentru orice :, j N. ntruct a
n
0, pentru - 0 arbitrar xat, exist a un
rang ncepnd de la care
a
n
< -,(2').
Rezult a c a [a
n
.
n
+a
n+1
.
n+1
+... +a
n+
.
n+
[ < - pentru orice : _ si
orice j _ 0, ceea ce, potrivit p artii de sucient a a Criteriului 4.1.4, asigur a
convergenta seriei

n0
a
n
.
n
.
66 CAPITOLUL 4. SERII NUMERICE
Se poate da o alt a demonstratie, direct a, pentru Criteriul lui Leibniz, pe
care l preciz am astfel:
Fie

n0
(1)
n
a
n
o serie astfel nct (a
n
)
n
este un sir descrescator la 0.
Atunci seria data este convergenta.
n plus, eroarea care se comite nlocuind suma seriei cu una dintre sumele
sale par tiale este mai mica n modul dect modulul primului termen neglijat,
adica

o
n

| =0
(1)
|
a
|

_ a
n+1
.
Pentru aceasta, se observ a mai nti c a subsirul (o
2n
)
n
al sumelor partiale
de rang par este descresc ator, iar subsirul (o
2n+1
)
n
al sumelor de rang impar
este cresc ator. ntr-adev ar,
o
2n+2
= o
2n
a
2n+1
+a
2n+2
= o
2n
(a
2n+1
a
2n+2
) _ o
2n
deoarece sirul (a
n
)
n
este descresc ator. Analog,
o
2n+1
= o
2n1
+a
2n
a
2n+1
_ o
2n1
n plus, o
2n+1
= o
2n
a
2n+1
_ o
2n
(deoarece sirul (a
n
)
n
este de termeni
pozitivi). Deci
o
1
_ o
3
_ ... _ o
2n+1
_ o
2n
_ ... _ o
4
_ o
2
_ o
0
.
Ambele siruri (o
2n
)
n
si (o
2n+1
)
n
sunt monotone si m arginite, deci sunt con-
vergente. Deoarece o
2n+1
= o
2n
a
2n+1
si lim
no
a
n
= 0, rezult a c a ele au
aceeasi limit a, fapt care implic a convergenta seriei n atentie. Notnd cu o suma
acestei serii, n mod necesar,
o
2n+1
_ o _ o
2n
pentru orice :.
Estimarea erorii la sumarea seriilor alternante se obtine din relatia
0 _ o
2n
o
2n+1
= a
2n+1
,
care conduce la
0 _ o
2n
o _ a
2n+1
,
si din relatia
0 _ o
2n+2
o
2n+1
= a
2n+2
,
care conduce la
0 _ o o
2n+1
_ a
2n+2
.
4.4. SERII NECONDI TIONAT CONVERGENTE 67
Exercitii
1. (Identitatea lui Abel ). Reamintim articiul de schimbare a ordinii de
sumare utilizat n demonstratia Criteriului Abel-Dirichlet: Fie seria nu-
meric a

n0
a
n
.
n
si e o
n
= .
0
+... +.
n
pentru ecare : N. Atunci,
n

| =0
a
|
.
|
= (a
0
a
1
)o
0
+ (a
1
a
2
)o
1
+... + (a
n1
a
n
)o
n1
+a
n
o
n
;
el este analogul n cadrul seriilor numerice al metodei de integrare prin
p arti. Calculati, pe baza identit atii de mai sus, suma seriei
1 + 2r + 3r
2
+ 4r
3
+...
atunci cnd [r[ < 1.
4.4 Serii neconditionat convergente
Ordinea de sumare a termenilor unei serii poate important a. Acesta este spre
exemplu cazul seriei armonice alternante

n1
(1)
n
1
n
(care este convergent a,
dar nu este si absolut convergent a). Not am cu o suma ei (care, potrivit cri-
teriului lui Leibniz, este 0.5) si s a presupunem c a ordinea de sumare ar
indiferent a. Atunci
o =
o

n=1
_
1
4: 3

1
4: 2
+
1
4: 1

1
4:
_
si
o =
o

n=1
_
1
2: 1

1
2:
_
,
de unde rezult a c a
3o
2
= o +
o
2
=
o

n=1
_
1
4: 3
+
1
4: 1

1
2:
_
=
_
1 +
1
3

1
2
_
+
_
1
5
+
1
7

1
4
_
+... = o,
contradictie.
Ordinea de sumare este indiferent a pentru seriile absolut convergente. Mai
precis, oricare ar seria numeric a absolut convergent a

n0
a
n
, ea este necon-
di tionat convergenta n sensul c a oricare ar permutarea : N N, seria

n0
a
t(n)
este de asemenea absolut convergent a si
o

n=0
a
n
=
o

n=0
a
t(n)
.
68 CAPITOLUL 4. SERII NUMERICE
Acest fapt este imediat, folosind conceptul de serie sumabil a.
4.4.1. Denitie. Spunem c a o serie numeric a

n0
a
n
este sumabila (cu
suma o) dac a pentru orice - 0 exist a o parte nit a F
:
N cu proprietatea
c a

o

nJ
a
n

< -
oricare ar partea nit a 1 N cu 1 F
:
.
4.4.2. Lem a. Orice serie numerica absolut convergenta este sumabila.
Demonstra tie. Fie

n0
a
n
seria n cauz a, avnd suma o. Fie - 0. Deoarece
seria este absolut convergent a, rezult a c a exist a un rang = (-) astfel c a

n
[a
n
[ < -. Alegem 1
:
= 0, 1, ..., . Atunci, oricare ar partea nit a
1 N, cu 1 F
:
, avem

o

nJ
a
n

n/ J
a
n

_

n/ J
[a
n
[ _

n/ J"
[a
n
[ < -.
4.4.3. Teorem a. (J. P. G. L.- Dirichlet). Fie

n0
a
n
o serie numerica.
Urmatoarele arma tii sunt echivalente:
i) Seria este absolut convergenta;
ii) Seria este sumabila;
iii) Seria este necondi tionat convergenta.
Demonstra tie. i) =ii) Vezi Lema 4.4.2.
ii) =iii) Fie o permutare a lui N si e - 0. Conform ipotezei, exist a o
parte nit a 1
:
N astfel c a

nJ
a
n

< - oricare ar partea nit a 1 N


cu 1 F
:
. Not am

:
= sup
_

1
(0),
1
(1), ...,
1
(
:
)
_
si atunci

n
|=0
a
t(|)

< - pentru orice : _


:
.
iii) =i) Vezi exercitiul 1 de mai jos, sau FAM1, pag. 168.
Exercitii
1. i) Fie

n0
a
n
o serie de numere astfel nct exist a C 0 cu proprietatea

nJ
a
n

_ C pentru orice 1 T(N). Demonstrati c anJ
[a
n
[ _ 4C
pentru orice 1 T(N).
[Indica tie: Observati c a ne putem restrnge la cazul seriilor de numere
reale (caz n care nlocuim 4C cu 2C n concluzia nal a). ]
ii) O serie

nN
a
n
este absolut convergent a dac a, si numai dac a, oricare
ar 1 T(N), seria

n/ J
a
n
este absolut convergent a. Completati pe
baza acestor observatii demonstratia implicatiei iii) =i) n Teorema 4.4.3.
Capitolul 5
Functii continue
Analiza matematic a evidentiaz a nu numai diverse multimi structurate, ci si
leg aturile ce se pot stabili ntre ele prin functii care conserv a aceste structuri.
Obiectul central de studiu n teoria topologic a a spatiilor metrice este conver-
genta si apare n mod resc interesul pentru studiul aplicatiilor continue, adic a al
aplicatiior care transform a sirurile convergente la un punct n siruri convergente
la imaginea acelui punct.
5.1 Denitia notiunii de functie continu a
Consider am functii ) : 1, care actioneaz a pe submultimi nevide ale lui
R. Cel mai adesea, este un interval, iar 1 = R. Ne propunem evidentierea
comportamentului local al acestor functii, n jurul punctelor din domeniul lor
de denitie.
5.1.1. Denitie. Spunem c a ) este continua n punctul a (sau c a a este
un punct de continuitate pentru )) dac a oricare ar - 0 exist a c 0 cu
proprietatea c a pentru orice r cu [r a[ < c avem [)(r) )(a)[ < -.
Num arul c depinde n general de -, de punctul a si de functia ). Specic
punctelor de continuitate este faptul c a la mici perturb ari ale argumentului
corespund mici perturb ari ale valorii functiei.
O functie ) : 1 se numeste continua dac a este continu a n toate
punctele sale.
Notiunea contrar a aceleia de continuitate este aceea de discontinuitate. S a
not am c a problema continuit atii/discontinuit atii se pune numai n punctele
domeniului de denitie al functiei n atentie.
O clas a larg a de functii continue este aceea a functiilor lipschitziene. O
functie ) : R se zice c a este lipschitziana (sau c a veric a condi tia lui
Lipschitz) dac a exist a o constant a 1 0 astfel nct
[)(r) )(j)[ _ 1[r j[ pentru orice r, j .
69
70 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Astfel sunt pe R : functiile ane ar + /, functia modul, functia sin, functia
cos etc. Un alt exemplu imediat este acela al incluziunilor i : 1, i(r) = r;
se presupune c a 1.
Functia lui Dirichlet,
)(r) =
_
1, dac a r Q
0, dac a r R Q
este discontinu a n orice punct r R.
S a not am c a problema continuit atii unei functii ) : 1 este echivalent a
cu problema continuit atii lui ) v azut a ca functie cu valori n R (adic a a com-
punerii dintre incluziunea lui 1 n R cu )). n acest mod, corestrictionarea la
multimi ce includ imaginea nu afecteaz a caracterul de continuitate/discontinui-
tate al punctelor din domeniul de denitie.
Denitia continuit atii ntr-un punct poate reformulat a n termeni topo-
logici de vecin at ati:
5.1.2. Propozitie. Func tia ) : R este continua n punctul a daca, si
numai daca, oricare ar \ o vecinatate a lui )(a), exista o vecinatate l a lui
a astfel nct )(l) \.
Altfel spus, functia ) este continu a n punctul a dac a, si numai dac a, preima-
ginea prin ) a oric arei vecin at ati a lui )(a) este o vecin atate a lui a.
Demonstra tie. Proprietatea de continuitate nseamn a c a ec arui - 0 i co-
respunde un c 0 cu proprietatea c a
r (a c, a +c) implic a )(r) ()(a) -, )(a) +-),
i.e., pentru \ = ()(a) -, )(a) + -) putem alege l = (a c, a + c) , care
reprezint a o vecin atate a lui a n topologia relativ a a lui . Or, n general, orice
vecin atate \ a lui )(a) este o supramultime a unei - -vecin at ati a sale.
O consecint a este urm atoarea:
5.1.3. Teorem a. Fie ) : R . Urmatoarele arma tii sunt echivalente:
i) f este continua;
ii) Preimaginea prin ) a oricarei submul timi deschise este o submul time
deschisa;
iii) Preimaginea prin ) a oricarei submul timi nchise este o submul time n-
chisa.
Demonstra tie. i) =ii) Se aplic a Propozitia 5.1.2, observnd c a multimile des-
chise sunt exact multimile care sunt vecin at ati pentru ecare punct al lor.
ii) =iii). Dac a 1 este o submultime nchis a, atunci ea este de forma 1 = {1,
unde 1 este o submultime deschis a. Deci )
1
(1) = )
1
({1) = {)
1
(1)
este o multime nchis a, ind complementara unei multimi deschise. Implicatia
iii) =ii) se demonstreaz a similar.
5.1.4. Corolar. Fie ) : R o func tie continua si e a, /, c R. Atunci
urmatoarele mul timi sunt deschise
r ; )(r) < c ; r ; )(r) c ; r ; a < )(r) < /
5.1. DEFINI TIA NO TIUNII DE FUNC TIE CONTINU

A 71
si urmatoarele mul timi sunt nchise
r ; )(r) _ c ; r ; )(r) _ c ; r ; a _ )(r) _ / ;
r ; )(r) = c .
Proprietatea de continuitate se poate formula ca o proprietate de transfer a
sirurilor convergente:
5.1.5. Criteriul lui Heine de continuitate. O func tie ) : R este
continua n punctul a daca si numai daca oricare ar (a
n
)
n
un sir de elemente
din , convergent la a, sirul ()(a
n
))
n
este convergent la )(a).
Demonstra tie. Necesitatea. Fie a
n
a si e \ o vecin atate a lui ) (a). Functia
) ind continu a n punctul a, rezult a c a multimea l = )
1
(\ ) este vecin atate
a lui a. Cum a
n
a, rezult a c a a
n
l ncepnd cu un rang . Prin urmare,
)(a
n
) )(l), ncepnd cu rangul , deci )(a
n
) )(a).
Sucien ta. Presupunem c a ) nu este continu a n punctul a. Rezult a c a exist a
o vecin atate \ a punctului )(a) astfel nct oricare ar vecin atatea l a lui a
imaginea ei )(l) nu este inclus a n \. Prin urmare, pentru orice num ar natural
: _ 1 exist a un punct a
n
l
n
= r ; [r a[ < 1,:, astfel c a )(a
n
) , \.
Atunci a
n
a, dar )(a
n
) 9)(a), contradictie.
Vom discuta n continuare operatiile cu functii continue. ncepem cu operatia
de compunere:
5.1.6. Lem a. Fie ) : R si q : 1 R doua func tii astfel nct )() 1,
) este continua n punctul a, iar q este continua n punctul )(a). Atunci q )
este continua n punctul a.
Demonstra tie. ntr-adev ar, conform Criteriului lui Heine de continuitate,
a
n
a =)(a
n
) )(a) =q()(a
n
)) q()(a)).
Lema 5.1.6 implic a faptul c a modulul oric arei functii continue ) : R
este de asemenea o functie continu a.
Tot Lema 5.1.6 ne arat a c a restrictiile de functii continue sunt functii con-
tinue. Exemple simple, precum acela al functiei caracteristice a intervalului
[0, ), ne arat a c a din continuitatea restrictiei la o multime care l contine
pe a nu rezult a n mod necesar continuitatea functiei n punctul a.
Figura 5.1: Functia lui Heaviside (sau treapta unitate)
72 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Vezi exercitiul 3 de la sfrsitul acestui paragraf pentru un caz armativ.
Trecem la operatiile algebrice cu functii continue, care se motiveaz a simplu
cu ajutorul Criteriul lui Heine de continuitate:
5.1.7. Lem a. Fie ), q : R doua func tii continue n punctul a si e doua
numere reale c, ,. Atunci func tiile c) + ,q si )q sunt de asemenea continue
n punctul a.
Observatie. S a not am cu C(, R) multimea tuturor functiilor ) : R
continue. Rezultatul Lemei 5.1.7 poate reformulat, observnd c a C(, R) con-
stituie o algebr a comutativ a, cu unitate (functia identic 1) n raport cu operatiile
punctuale.
n acelasi timp, faptul c a
) C(, R) implic a [)[ C(, R),
ne asigur a c a C(, R) este o latice vectoriala de func tii (n sensul denitiei de
la punctul 1.1.9). n particular, dac a functia ) este continu a, atunci si functiile
)
+
si )

sunt continue.
Pentru continuitatea cturilor de functii continue este important a urm a-
toarea lem a:
5.1.8. Lem a. Daca func tia ) : R este continua n punctul a si )(a) ,= 0,
atunci ) este diferita de 0 pe o vecinatate a lui a si func tia 1,) (care este
denit a cel putin pe o vecin atate a lui a) este continua n punctul a.
Demonstra tie. Vom demonstra doar prima parte a armatiei din enunt, ob-
servnd paralelismul cu Teorema 2.3.2 de la convergenta sirurilor. Presupunnd
(prin reducere la absurd) c a n orice vecin atate a lui a exist a puncte n care
functia ) se anuleaz a, deducem existenta unui sir de puncte a
n
astfel ca
[a
n
a[ < 1,: si )(a
n
) = 0. Atunci a
n
a si conform Criteriul lui Heine ar
urma ca )(a
n
) )(a), deci )(a) = 0, ceea ce contrazice ipoteza.
5.1.9. Corolar. Dac a functia ) : R este continu a n punctul a si )(a) _
_ c 0, atunci ) _ c,2 pe o vecin atate a lui a.
Folosind operatiile cu functii putem motiva usor continuitatea multora dintre
functiile uzuale. Spre exemplu, toate polinoamele sunt functii continue pe R; de
asemenea, functiile ra tionale (cturile de polinoame) sunt continue pe domeniul
lor de denitie (R f ar a multimea zerourilor polinomului de la numitor).
5.1.10. Denitie. Numim homeomorsm orice functie bijectiv a ) : 1 1
cu proprietatea c a att ) ct si )
1
sunt continue. Spunem c a multimile 1 si
1 sunt homeomorfe dac a exist a un homeomorsm ) : 1 1.
Homeomorsmele duc si ntorc multimile deschise n multimi deschise, multi-
mile nchise n multimi nchise si sirurile convergente n siruri convergente. Ele
permit identicarea din punct de vedere topologic a spatiilor pe care actioneaz a.
De exemplu, orice interval [a, /] (cu a < /) este homeomorf cu intervalul [0, 1],
un homeomorsm ind dat de functia ) : [a, /] [0, 1], )(r) = (r a),(/ a).
Analog, intervalele deschise (si nevide) (a, /) sunt homeomorfe cu intervalul
(0, 1). Este interesant de observat c a toate intervalele deschise si nevide sunt
5.2. LIMITE DE FUNC TII 73
homeomorfe ntre ele. Spre exemplu, functia q(r) = r,(1 + [r[) stabileste un
homeomorsm ntre R si intervalul (1, 1) (respectiv ntre (0, ) si (0, 1)). S a
observ am apoi c a toate compunerile si inversele de homeomorsme sunt tot
homeomorsme.
Intervalele de naturi diferite (precum (0, 1] si [0, 1]) nu sunt homeomorfe.
Vezi exercitiul 4 de la sfrsitul paragrafului 5.4.
Exercitii
1. Demonstrati Criteriul lui Heine de continuitate folosind denitia cu - si c
a continuit atii.
2. Fie c (0, 1]. Spunem c a o functie ) : R este o func tie Hlder de
ordinul c dac a exist a o constant a C 0 astfel nct
[)(r) )(j)[ _ C[r j[
o
pentru orice r, j .
Demonstrati c a [r[
o
este o asemenea functie pe R si c a ea nu este lip-
schitzian a dect dac a c = 1.
3. Fie si 1 dou a submultimi nchise ale lui R si e functia ) : ' 1 R
ale c arei restrictii la si 1 sunt continue. Demonstrati c a functia ) este
continu a.
4. Fie 1 o submultime compact a a lui R. Denim distan ta de la un punct
r R la multimea 1 prin formula d(r, 1) = inf [r /[ ; / 1 .
Demonstrati c a:
i) d(r, 1) = 0 dac a si numai dac a r 1;
ii) [d(r, 1) d(j, 1)[ _ [r j[ pentru orice r, j R.
5. (Lema lui Urson). Fie 1
1
si 1
2
dou a submultimi compacte, nevide si
disjuncte ale lui R. Demonstrati c a functia
) : R [0, 1], )(r) = d(r, 1
1
),(d(r, 1
1
) +d(r, 1
2
)),
este continu a, )[1
1
= 0 si )[1
2
= 1.
5.2 Limite de functii
Comportamentul unei functii n jurul unui punct de acumulare al domeniului ei
de denitie se poate reliefa adecvat utiliznd conceptul de limit a. Acest concept
ne va permite apoi o caracterizare foarte avantajoas a a notiunii de continuitate.
n cele ce urmeaz a consider am functii ) : R (denite pe submultimi
ale lui R) si puncte a R, care sunt puncte de acumulare pentru .
5.2.1. Denitie. Spunem c a / R este limita func tiei ) n punctul a dac a
pentru orice vecin atate \ a lui / exist a o vecin atate l a lui a astfel nct oricare
ar r l, cu r ,= a, avem )(r) \.
74 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Dac a limita unei functii ntr-un punct exist a, atunci ea este unic a. Vezi
proprietatea de separare a topologiei naturale a lui R. n conditiile Denitiei
5.2.1 not am
/ = lim
ro
)(r).
Observatie. Este important s a constientiz am formularea cu - si c a diferitelor
ipostaze de existent a a limitelor. Astfel:
i) Dac a a si / apartin lui R, atunci lim
ro
)(r) = / nseamn a c a pentru orice
- 0 exist a c 0 astfel nct
r , 0 < [r a[ < c implic a [)(r) /[ < -.
ii) Dac a a apartine lui R, atunci lim
ro
)(r) = nseamn a c a pentru orice
- 0 exist a c 0 astfel nct
r , 0 < [r a[ < c implic a )(r) -.
iii) lim
ro
)(r) = nseamn a c a pentru orice - 0 exist a c 0 astfel ca
r , r c implic a )(r) < -.
Rezultatele privind operatiile algebrice cu limite de functii sunt similare cu
acelea privind limitele de siruri si de aceea nu mai intr am n detalii.
5.2.2. Teorem a (Criteriul lui Heine de existent a a limitelor). Fie ) : R
o func tie si e a un punct de acumulare pentru . Avem / = lim
ro
)(r)
daca si numai daca pentru orice sir (a
n
)
n
de puncte din a, cu a
n
a,
rezulta )(a
n
) /.
Leg atura dintre continuitate si existenta limitelor devine acum imediat a:
5.2.3. Teorem a. Fie ) : R o func tie si e a un punct de acumulare
pentru . Atunci ) este continua n punctul a daca si numai daca ) admite
limita n punctul a si valoarea ei este egala cu valoarea func tiei n punctul a.
S a not am c a functia ) este continu a n orice punct izolat din domeniul s au
de denitie.
O aplicatie imediat a a Teoremei 5.2.3 este asa-numita prelungire prin conti-
nuitate a unei functii. Ea poate descris a astfel: Fie ) : R o functie si e
a un punct de acumulare al lui , nesituat n . Presupunnd c a exist a limita
lim
ro
)(r) = / R, atunci functia prelungit a

) : ' a R,

)(r) =
_
)(r), dac a r
/, dac a r = a
este continu a n punctul a. Mai mult, aceast a prelungire este unica ce face pe

)
continu a n punctul a.
Conceptul de limit a se poate rana denind limitele laterale.
5.2.4. Denitie. Spunem c a / R este limita la stnga a func tiei ) n punctul
a (si not am / = lim
ro
)(r), sau / = )(a), sau / = lim
ro, r<o
)(r)) dac a pentru
5.2. LIMITE DE FUNC TII 75
orice vecin atate \ a lui / exist a o vecin atate l a lui a astfel nct pentru orice
r l, cu r < a, rezult a )(r) \.
Spunem c a | R este limita la dreapta a func tiei ) n punctul a (si not am/ =
lim
ro+
)(r), sau / = )(a+), sau / = lim
ro, r,o
)(r)) dac a pentru orice vecin atate
\ a lui | exist a o vecin atate l a lui a astfel nct pentru orice r l, cu r a,
rezult a )(r) \.
S a observ am c a limita la stnga are sens doar n punctele a care sunt puncte
de acumulare pentru sectiunea la stnga (, a) n punctul a al domeniului
de denitie. O observatie asem an atoare priveste limita la dreapta.
Evident, / R este limita functiei ) n punctul a dac a exist a ambele limite
laterale (care au sens) si acestea sunt egale cu /.
Exercitii
1. Fie polinoamele 1(r) = a
0
r
n
+a
1
r
n1
+... +a
n
si Q(r) = /
0
r
n
+
+/
1
r
n1
+... +/
n
, unde a
0
, /
0
,= 0. Demonstrati c a
lim
ro
1(r)
Q(r)
=
_
_
_
0, dac a : < :
a
0
,/
0
, dac a : = :
sgn (a
0
,/
0
) , dac a : :.
2. (Trecerea la limit a n inegalit ati). Propriet atile de la limitele de siruri se
traduc mot--mot pentru limitele de functii.
i) Fie o submultime a lui R si e a un punct de acumulare al lui .
Demonstrati c a dac a ), q : R sunt dou a functii care admit limit a n
punctul a si ) _ q pe a, atunci
lim
ro
)(r) _ lim
ro
q(r).
ii) Formulati si demonstrati analogul criteriului clestelui.
3. Fie o submultime a lui R si e a un punct de acumulare al lui .
Demonstrati c a dac a ), q : R sunt dou a functii astfel c a:
i) ) este m arginit a; si
ii) lim
ro
q(r) = 0,
atunci limita lui )q n punctul a exist a si este de asemenea egal a cu 0.
Dou a consecinte interesante ale acestui rezultat:
lim
ro
sinr
r
= 0 si lim
r0
r[1,r] = 1.
4. Reprezentati grac functia ) : R R, )(r) = lim
no
1 +re
nr
1 + e
nr
.
76 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
5. Demonstrati Criteriul lui Heine de existent a a limitelor (Teorema 5.2.2 de
mai sus).
6. (Formule asimptotice). Este util s a raport am comportarea diferitelor
functii n jurul punctelor de acumulare la comportarea unor functii uzuale
precum puteri, exponentiale, logaritmi etc. n aceast a problematic a se
nscrie determinarea asimptotelor oblice la a gracului unei functii ).
Ea const a n determinarea a dou a constante : si : astfel nct
lim
ro
()(r) :r :) = 0.
Avem : = lim
ro
}(r)
r
si : = lim
ro
()(r) :r). O asimptot a oblic a j =
= :r + : se zice c a este asimptota orizontala dac a : = 0; gracul ei
este paralela j = : cu axa Or. Aceste asimptote nu se vor confunda cu
asimptotele verticale. Dreapta r = a (paralel a cu Oj) constituie o asimp-
tota verticala la gracul functiei j = )(r), r 1, dac a a este punct de
acumulare nit al intervalului 1 si cel putin una dintre limitele lim
ro
)(r)
si lim
ro+
)(r) este innit a.
i) Determinati asimptotele functiei )(r) =
r
2
+1
r1
, r R 1.
ii) (Simbolurile lui Landau; vezi FAM1, pp. 192 - 195). Fiind date dou a
functii ), q : R si un punct de acumulare a al lui , vom nota
) = O(q), sau, mai precis, ) = O(q) pentru r a
dac a exist a o vecin atate l a lui a si o constant a C 0 astfel nct [)(r)[ _
_ Cq(r) pentru r l a. Analog, vom nota
) = o(q), sau, mai precis, ) = o(q) pentru r a
dac a exist a o vecin atate l a lui a si o functie - : (0, ) astfel nct
lim
ro
-(r) = 0 si [)(r)[ _ -(r)q(r) pentru r l a. Aceste simboluri
ale lui Landau dau o expresie foarte convenabil a formulelor asimptotice.
Demonstrati c a:
2r
3
3r + 1 = O(r
3
) (pentru r )
_
a
2
+r = a +
r
2a
+O(r
2
) (pentru r 0).
5.3 Discontinuit atile functiilor de variabil a real a
ncepem cu urm atoarea ranare a Teoremei 5.2.3, privind caracterizarea pro-
priet atii de continuitate cu ajutorul limitelor:
5.3.1. Teorem a. Fie ) : R o func tie denita pe o submul time a lui R.
Atunci f este continua n orice punct izolat din domeniul sau de deni tie.
5.3. DISCONTINUIT

A TILE FUNC TIILOR DE VARIABIL

A REAL

A 77
Daca a si a este un punct de acumulare pentru , atunci ) este continua
n punctul a daca, si numai daca, exista limitele laterale ale lui ) n punctul
a (care au sens) si ele sunt egale cu valoarea func tiei n punctul a.
Teorema 5.3.1 conduce la urm atoarea clasicare a discontinuit atilor unei
functii de variabil a real a: numim puncte de discontinuitate de spe ta nti acele
puncte din domeniul de denitie n care exist a si sunt nite limitele laterale (care
au sens), dar cel putin una este diferit a de valoarea functiei n punctul respectiv.
Celelalte puncte de discontinuitate se numesc puncte de discontinuitate de spe ta
a doua.
5.3.2. Teorem a. Fie 1 un interval nedegenerat si e ) : 1 R o func tie
monotona. Atunci ) are cel mult discontinuita ti de spe ta nti, iar mul timea
acestora este cel mult numarabila.
Demonstra tie. S a presupunem, de exemplu, c a functia ) este cresc atoare si s a
consider am un punct a 1 pentru care are sens limita la stnga. Vom ar ata
c a aceasta exist a si este egal a cu / = sup)(r); r 1, r < a . ntr-adev ar,
)(r) _ )(a) pentru r < a, ceea ce asigur a nitudinea supremumului si, n acord
cu denitia lui /, pentru orice - 0 exist a un punct r
:
< a cu proprietatea
c a / _ )(r
:
) / -. Cum functia ) a fost presupus a cresc atoare, vom avea
/ _ )(r) /- pentru orice r [r
:
, a). Prin urmare, / = lim
ro
)(r). Cazul
punctelor n care are sens limita la dreapta se completeaz a analog. n punctele
interioare, ambele limite laterale au sens si lim
ro
)(r) < lim
ro+
)(r).
Fie T multimea punctelor de discontinuitate ale lui ). Fiec arui punct a de
discontinuitate i atas am intervalul nedegenerat
1
o
=
_
lim
ro
)(r), lim
ro+
)(r)
_
,
convenind ca limita lateral a care nu are sens s a e nlocuit a cu valoarea )(a).
Este imediat c a dac a a, / T, a < /, atunci 1
o
1
b
= O. n acest mod, alegnd
pentru ecare a T cte un punct rational r
o
1
o
, obtinem o aplicatie injectiv a
a r
o
, de la T n Q. Prin urmare, multimea T este cel mult num arabil a.
Caracterizarea functiilor ) : [a, /] R care admit cel mult discontinuit ati
de prima spet a face obiectul Teoremei 8.1.4.
n leg atur a cu Teorema 5.3.2, s a not am rezultatul lui Alexandru Froda, care
arm a c a mul timea punctelor de discontinuitate de prima spe ta ale oricarei
func tii ) : R R este cel mult numarabila. Vezi exercitiul 4 de la sfrsitul
acestui paragraf.
Functia lui Dirichlet prezint a discontinuit ati de speta a doua n toate puncte-
le domeniului de denitie.
Functia lui Riemann,
: (0, 1] R, (r) =
_
0, dac a r este irational
1,, dac a r = j,, j, N
-
, (j, ) = 1
este continu a n punctele irationale si discontinu a n punctele rationale ale lui
(0, 1]; ntr-adev ar, lim
r o
(r) = 0 pentru orice a (0, 1] Q. Prelungind aceast a
78 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
functie prin periodicitate, obtinem o functie : R R continu a n punctele
irationale si discontinu a n punctele rationale ale lui R. Apare astfel natural
ntrebarea dac a exist a functii ) : R R continue n punctele rationale si dis-
continue n punctele irationale ale lui R? Cum att Q ct si R Q sunt multimi
dense n R, urm atorul rezultat d a un r aspuns negativ acestei probleme.
5.3.3. Teorema lui Volterra. Fie ), q : [0, 1] R doua func tii astfel ca
submul timile constituite din punctele lor de continuitate (C
}
si respectiv C

)
sunt ecare dense n intervalul [0, 1]. Atunci ) si q au un punct de continuitate
n comun.
Demonstra tie. Not am 1
0
= [0, 1] si alegem un punct j
0
C
}
Int 1
0
. Existenta
lui j
0
este asigurat a de faptul c a C
}
este dens a n 1
0
.
Din proprietatea de continuitate a lui ) n punctul j
0
deducem (via denitia
cu - si c) existenta unui subinterval nchis J
0
1
0
(centrat n j
0
, de lungime
nenul a), pentru care
r, j J
0
implic a [)(r) )(j)[ < 1.
Similar, putem alege un punct
0
C

Int J
0
. Utiliznd proprietatea de
continuitate a lui q n punctul
0
, deducem existenta unui subinterval nchis 1
1
J
0
(centrat n
0
, de lungime nenul a), pentru care
r, j 1
1
implic a [q(r) q(j)[ < 1,2.
Procednd inductiv, vom construi un sir descresc ator (1
n
)
n
de intervale n-
chise si m arginite, ecare de lungime nenul a si astfel c a
[)(r) )(j)[ < 1,2
n1
si [q(r) q(j)[ < 1,2
n
(C)
oricare ar r, j 1
n
si oricare ar : N
-
. Conform Principiului lui Cantor,
al intervalelor incluse, exist a un punct . n intersectia tuturor acestor intervale.
Din relatiile (C) rezult a cu usurint a c a . este un punct de continuitate att
pentru ) ct si pentru q.
Teorema lui Volterra ridic a problema naturii multimilor care pot multimi
de discontinuitate pentru o functie de variabil a real a. Acest lucru este discutat
n exercitiul 3 de mai jos.
Exercitii
1. Ilustrati diferite ipostaze de discontinuitate ale functiilor denite pe inter-
vale.
2.
-
Reluati rationamentul din demonstratia Teoremei 5.3.3, pentru a deduce
c a de fapt intersectia C
}
C

, a multimilor de continuitate, este o multime


nenum arabil a si dens a n [0, 1].
5.4. PROPRIETATEA LUI DARBOUX 79
3.
-
Fie 1 un interval si e ) : 1 R o functie. Denim oscila tia functiei ) n
punctul a prin formula
.
}
(a) = infdiam )(l); l 1
o
.
Demonstrati c a:
i) Functia ) este continu a n punctul a dac a si numai dac a .
}
(a) = 0.
ii) Pentru orice r 0, multimea r 1; .
}
(r) < r este deschis a.
iii) Multimea punctelor de continuitate a oric arei functii ) : 1 R este
de tip G
o
, adic a este o intersectie num arabil a de multimi deschise. (Prin
urmare, multimea punctelor de discontinuitate este de tip 1
c
, adic a o
reuniune num arabil a de multimi nchise.)
iv) Q este de tip 1
c
.
v) R Q nu este de tip 1
c
.
4.
-
(Teorema lui Froda). Un rezultat important demonstrat de Alexandru
Froda n 1929 arm a c a mul timea punctelor de discontinuitate de prima
spe ta ale oricarei func tii ) : R R este cel mult numarabila.
i) Demonstrati c a dac a - 0 si este limita unui sir (a
n
)
n
de disconti-
nuit ati de prima spet a, distincte dou a cte dou a, pentru care .
}
(a
n
) -,
atunci este un punct de discontinuitate de speta a doua.
[Indica tie: S a presupunem c a sirul (a
n
)
n
este strict cresc ator. Atunci,
n ecare interval ((a
n1
+ a
n
),2, (a
n
+ a
n+1
),2) vor exista puncte n
n
si
n
astfel c a )(n
n
) )(
n
) -,2. Dac a ar o discontinuitate de
prima spet a ar trebui ca lim
no
)(n
n
) = lim
no
)(
n
) = lim
r
)(r),
contradictie. ]
ii) Demonstrati c a multimea T
n
a punctelor a de discontinuitate de prima
spet a a lui f, pentru care .
}
(a) 1,:, este cel mult num arabil a.
iii) Completati demonstratia rezultatului lui Froda, citat mai sus.
5. Construiti un exemplu de functie ) : [0, 1]R care transform a sirurile
convergente n siruri convergente si care admite o multime num arabil a de
puncte de discontinuitate.
5.4 Proprietatea lui Darboux
Una din propriet atile remarcabile ale functiilor continue este aceea de a trans-
forma intervalele n intervale (proprietate cunoscut a si sub numele de propri-
etatea lui Darboux). Motivarea ei este dat a de urm atoarea teorem a:
5.4.1. Teorema valorii intermediare (B. Bolzano si A. L.- Cauchy). Fie I
un interval nedegenerat si ) : 1 R o func tie continua. Atunci pentru orice
doua puncte a si / din 1 si orice numar ` situat ntre )(a) si )(/), exista un
punct c ntre a si / astfel nct ` = ) (c) .
80 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Teorema valorii intermediare rezult a imediat, aplicnd functiei ) ` urm a-
toarea lem a:
5.4.2. Lem a. Fie ) : [a, /] R o func tie continua astfel nct ) (a) < 0 si
) (/) 0. Atunci exista cel pu tin un punct c (a, /) astfel nct ) (c) = 0.
Demonstra tia 1. Multimea = r; )(t) < 0 pentru orice t [a, r] este nevid a
si majorat a si deci conform Axiomei marginii superioare admite un supremum,
e acesta c. Folosind faptul c a c este punct aderent lui , deducem c a c este
limita unui sir de elemente din si potrivit Criteriului lui Heine de continuitate
rezult a c a )(c) _ 0. Din proprietatea supremumului de a cel mai mic majorant
rezult a c a ncepnd de la un rang : sucient de mare exist a un punct r
n
n
(c, c +1,:) astfel c a )(r
n
) _ 0. Potrivit aceluiasi Criteriu de continuitate al lui
Heine, deducem c a )(c) _ 0. n concluzie, )(c) = 0.
Demonstra tia 2. Presupunem c a ) (r) ,= 0 pentru orice r (a, /) si aplic am
Lema fundamental a a analizei pe R n raport cu urm atoarea relatie de ordine
pe [a, /] :
rj j dac a si numai dac a r _ j si )(r) si ) (j) au acelasi semn.
Conform acestei leme ar urma ca )(a) si )(/) s a aibe acelasi semn, con-
tradictie.
Principalele aplicatii ale Teoremei valorii intermediare privesc existenta solu-
tiilor ecuatiilor de forma
)(r) = 0,
unde ) este o functie continu a denit a pe un interval 1.
Exemplu (Existenta radicalului de ordinul : _ 2). Fie a 0. Atunci exist a si
este unic a o r ad acin a pozitiv a c a ecuatiei
r
n
= a.
Aceast a r ad acin a se numeste radicalul de ordinul : al lui a si se noteaz a cu
simbolul
n
_
a.
Pentru demonstratie, aplic am Lema 5.4.2 functiei continue si strict cresc a-
toare ) : [0, ) R, ) (r) = r
n
a. Evident, )(0) < 0. Dac a a _ 1, atunci
)(a) _ 0. Dac a a (0, 1), atunci )(1) 0.
Exemplu (Metoda njum at atirii intervalului). Ne propunem s a indic am un
procedeu iterativ de localizare a unei solutii a ecuatiei )(r) = 0, n situatia
cnd ) : [a, /] R este o functie continu a astfel nct ) (a) < 0 si ) (/) 0.
Pentru aceasta, mp artim intervalul [a, /] n dou a p arti egale, considernd
mijlocul (a +/),2, al acestui interval. Dac a )((a +/),2) = 0, atunci am g asit o
solutie si procedeul se opreste. Dac a )((a +/),2) ,= 0, atunci nlocuim [a, /] cu
[a
1
, /
1
], unul din subintervalele de diviziune, la capetele c aruia ) are alternant a
de semn. Procedura de diviziune continu a cu [a
1
, /
1
] n locul lui [a, /]. Pre-
supunnd c a nu ntlnim r ad acini, se genereaz a un sir descresc ator de intervale
[a
n
, /
n
], cu /
n
a
n
= (/ a),2
n
0. Punctul unic c, comun tuturor acestor
5.4. PROPRIETATEA LUI DARBOUX 81
intervale (asigurat de Principiul lui Cantor al intervalelor incluse), reprezint a
o r ad acin a a ecuatiei )(r) = 0; ea se a a localizat a n ecare din intervalele
[a
n
, /
n
], si deci a
n
si /
n
reprezint a aproximatii ale lui c cu o eroare _ (/a),2
n
.
O lips a a metodei njum at atirii intervalului este aceea c a desi avem control
asupra ordinului de m arime al diferentelor [a
n
c[ (si [/
n
c[), despre diferentele
[)(a
n
) )(c)[ si [)(/
n
) )(c)[ nu stim dect c a ele tind la zero. Or, este posibil
ca xnd un prag de precizie -, s a avem [a
n
c[ < -, f ar a ca [)(a
n
) )(c)[ < -.
Exemplu (Existenta punctelor xe). Adesea, rezolvarea unei ecuatii de forma
)(r) = 0
este mai avantajoas a dac a se pune sub forma
1(r) = r.
n acest ultim caz, solutiile poart a numele de puncte xe ale functiei 1. Pe
baza Lemei 5.4.2 rezult a imediat urm atoarea teorem a de punct x: Orice func tie
continua ) : [a, /] [a, /] admite puncte xe. Exist a numeroase alte teoreme
de punct. Vezi exercitiul 8 de la sfrsitul acestui paragraf, precum si Anexa A.
Proprietatea lui Darboux nu caracterizeaz a functiile continue. Un exemplu
de functie discontinu a care are proprietatea lui Darboux este indicat n exercitiul
2 din acest paragraf. O schit a a demonstratia faptului c a orice derivat a are
proprietatea lui Darboux face obiectul Exercitiul 6, de la sfrsitul paragrafului
7.4.
5.4.3. Propozitie. Fie 1 un interval nedegenerat si ) : 1 R o func tie
injectiva cu proprietatea lui Darboux. Atunci ) este strict monotona.
Demonstra tie. Presupunem c a ) nu este strict monoton a, deci exist a a, /, c 1
astfel ca a < / < c si ) (/) nu este ntre ) (a) si ) (c) . Deci sunt posibile
urm atoarele cazuri:
1) ) (/) < ) (a) < ) (c)
2) ) (a) < ) (c) < ) (/)
3) ) (/) < ) (c) < ) (a)
4) ) (c) < ) (a) < ) (/) .
Presupunem c a suntem n cazul 1). Fie ` = ) (a) . Deoarece ) are propri-
etatea lui Darboux, rezult a c a exist a c (/, c) astfel nct ` = ) (c) . Cum
c ,= a, acest fapt contrazice injectivitatea functiei ). Celelalte cazuri se trateaz a
analog.
Trecem acum la problema invers arii functiilor continue denite pe intervale:
5.4.4. Teorem a. Fie I un interval si e ) : 1 R o func tie continua si
injectiva. Atunci ) stabile ste un homeomorsm ntre intervalele 1 si J = )(1).
Demonstra tie. Conform Propozitiei 5.4.3, functia ) este strict monoton a. Pre-
supunem, spre exemplu, c a ) este strict cresc atoare; cazul cel alalt se trateaz a
la fel. Evident, ) induce o bijectie ntre 1 si J, iar )
1
este o functie strict
cresc atoare. n acord cu Teorema 5.3.2, posibilele discontinuit ati ale functiei
82 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
)
1
sunt de prima spet a. Vom ar ata c a ele nu pot apare. ntr-adev ar, dac a de
exemplu )
1
(/) = a si lim
b
)
1
(j) = ` ,= a, atunci ` < a, deoarece
j < / implic a )
1
(j) < )
1
(/) = a.
Or, dac a sirul de puncte j
n
= )(r
n
) tinde la / din stnga, atunci sirul
de puncte r
n
ar tinde la ` din stnga lui ` < a. Potrivit Teoremei valorii
intermediare, ` 1 iar continuitatea lui ) ar duce la
)(r
n
) )(`) < )(a) = /,
contradictie.
Exercitii
1. Demonstrati c a nu exist a functii continue ) : R R astfel nct
() )) (r) = r + sinr pentru orice r R.
[Indica tie. Observati c a dac a q este strict monoton a, atunci qq este strict
cresc atoare. ]
2. Fie a un parametru real. Demonstrati c a functia
:
o
(r) =
_
sin(1,r), dac a r ,= 0
a, dac a r = 0
are proprietatea lui Darboux dac a si numai dac a [a[ _ 1.
Nota. Un exemplu de functie cu proprietatea lui Darboux, discontinu a n
toate punctele domeniului ei de denitie, este prezentat n monograa lui
M. Nicolescu [18], vol. 2, pp. 192-194.
3. Demonstrati c a discontinuit atile unei functii cu proprietatea lui Darboux
pot numai de speta a doua.
4. Demonstrati c a dac a a < /, atunci oricare dou a din intervalele (a, /), [a, /)
si [a, /] sunt nehomeomorfe.
5. Demonstrati c a dac a functia ) : [a, a] [a, a] este continu a, atunci
ecuatia )(r) = r are cel putin o solutie.
6. Fie ) : [0, ) R o functie continu a si surjectiv a. Demonstrati c a pentru
orice a R ecuatia )(r) = a are o innitate de solutii.
7. Fie ) : [1, 1] (1, 1) o functie continu a. Ar atati c a functia q(r) =
= )(r) cos(:arccos r) admite cel putin : r ad acini n intervalul [1, 1].
8. (Teorema de punct x a lui Knaster). Demonstrati c a orice functie cresc a-
toare ) : [a, /] [a, /] admite cel putin un punct x. Dati exemple cnd
multimea de puncte xe este num arabil a.
[Indica tie: Se consider a punctul c = supr [a, /]; r _ )(r).]
5.5. FUNC TII CONTINUE PE INTERVALE COMPACTE 83
5.5 Functii continue pe intervale compacte
Functiile continue denite pe intervale compacte au o serie de propriet ati spe-
ciale, care vor evidentiate n cele ce urmeaz a.
5.5.1. Teorem a (K. Weierstrass). Fie ) : [a, /] R o func tie continua. Atunci
) este marginita si si atinge marginile. Altfel spus, exista doua puncte r
n
si
r
1
n [a, /] cu proprietatea ca
)(r
n
) = : = inf
r[o,b]
)(r) si )(r
1
) = ' = sup
r[o,b]
)(r).
Demonstra tie. Demonstr am mai nti c a functia ) este m arginit a inferior si c a
si atinge marginea sa inferioar a.
ntr-adev ar, din faptul c a : = inf
r[o,b]
)(r), rezult a existenta unui sir (r
n
)
n
de elemente ale lui [a, /] astfel ca ) (r
n
) :. Apoi, deoarece intervalul [a, /]
este m arginit, din Teorema Bolzano-Weierstrass deducem c a (r
n
)
n
admite un
subsir convergent (r
|n
)
n
. ntruct intervalul [a, /] este nchis, limita c a acestui
subsir trebuie s a e si ea n [a, /]. Folosind Criteriul lui Heine de continuitate,
conchidem c a ) (r
|n
) ) (c) , deci ) (c) = :.
Cazul marginii superioare se poate deduce din cel deja tratat, observnd c a
sup
r[o,b]
)(r) = inf
r[o,b]
()(r)) .
Combinnd rezultatul teoremei anterioare cu proprietatea lui Darboux de-
ducem urm atoarea caracterizare a imaginii functiilor continue denite pe inter-
vale compacte.
5.5.2. Corolar. Fie ) : [a, /] R o func tie continua si e : si ' respectiv
marginea sa inferioara si marginea sa superioara. Atunci ) ([a, /]) = [:, '].
O alt a proprietate remarcabil a a functiilor continue pe intervale compacte
este aceea de continuitate uniform a.
5.5.3. Denitie. Fie o submultime a lui R. O functie ) : R se zice c a
este continua uniform (sau uniform continua) dac a pentru orice - 0 exist a
un c 0 astfel nct
r, j , [r j[ < c implic a [)(r) )(j)[ < -.
Evident, continuitatea uniform a implic a continuitatea. n vreme ce propri-
etatea de continuitate are un caracter punctual, aceea de continuitate uniform a
are un caracter global, depinznd de comportamentul pe ntregul domeniu de
denitie. Asociind la o functie ) : R asa-numitul modul de continuitate,
.
}
(c) = sup
r,.
]r]<o
[)(r) )(j)[, c 0
putem formula proprietatea de continuitate uniform a a functiei ) astfel:
lim
o0+
.
}
(c) = 0.
84 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Din punct de vedere geometric, a spune c a functia ) : R este continu a
uniform nseamn a c a oriunde am alege n o submultime de diametrul < c,
imaginea ei va avea diametrul < -.
Figura 5.2: Proprietatea de uniform continuitate
Functiile lipschitziene (n particular, functiile polinomiale de forma ar + /)
sunt n mod evident continue uniform. Multimea functiilor ) : R continue
uniform este un spatiu vectorial n raport cu operatiile uzuale (punctuale) de
adunare si nmultire cu scalari. Ea nu este n general si o algebr a. ntr-adev ar,
produsul a dou a functii continue uniform poate s a nu e o functie continu a
uniform. Spre exemplu, functia )(r) = r
2
, r R, nu este continu a uniform
deoarece
.
}
(c) = sup
rR
[(r +c)
2
r
2
[ = sup
rR
[2rc +c
2
[ =
pentru orice c 0.
Functiile continue pe intervale compacte sunt uniform continue:
5.5.4. Teorem a (H. E. Heine). Orice func tie continua ) : [a, /] R este
uniform continua.
Demonstra tie. Prin reducere la absurd. Presupunem c a exist a un - 0 si
dou a siruri (r
n
)
n
si (j
n
)
n
de elemente ale lui [a, /] astfel nct [r
n
j
n
[ < 1,:
si [)(r
n
) )(j
n
)[ _ - pentru orice rang : _ 1. Folosind Teorema Bolzano-
Weierstrass, putem extrage din (r
n
)
n
un subsir convergent (r
|(n)
)
n
, s a zicem,
la r. Analog, (j
|(n)
)
n
va contine un subsir convergent (j
l(|(n))
)
n
, s a zicem, la j.
Din relatia [r
l(|(n))
j
l(|(n))
[ < 1,|(/(:)) < 1,: rezult a prin trecere la limit a c a
r = j. Pe de alt a parte, trecnd la limit a n relatia [)(r
l(|(n))
))(j
l(|(n))
)[ _ -,
va rezulta c a [)(r) )(j)[ _ -, contradictie.
5.5.5. Corolar. Orice func tie continua ) : R R care admite asimptote
oblice la si la este uniform continua.
5.5.6. Corolar. Orice func tie ) : R R, continua si periodica, este uniform
continua.
Functiile uniform continue transform a sirurile Cauchy n siruri Cauchy. Acest
fapt conduce la urm atoarea proprietate de prelungire:
5.5. FUNC TII CONTINUE PE INTERVALE COMPACTE 85
5.5.7. Teorem a. Func tiile uniform continue pot prelungite prin continuitate
n orice punct nit de acumulare al domeniului lor de deni tie.
Demonstra tie. ntr-adev ar, e ) : R o functie uniform continu a si e a
R un punct de acumulare al lui . Atunci oricare ar sirul (r
n
)
n
de
elemente din , convergent la a, el este un sir Cauchy si conform unei obser-
vatii precedente sirul ()(r
n
))
n
va sir Cauchy n R, deci convergent, potrivit
propriet atii de completitudine a lui R.
Demonstratia se ncheie observnd c a valoarea / a limitei lim
no
)(r
n
) nu
depinde de alegerea sirului (r
n
)
n
particular ales, cu proprietatea c a el converge
la a (potrivit Criteriului lui Heine de existent a a limitelor, acest fapt face ca
lim
no
)(r) = /).
Pentru aceasta, folosim metoda intercal arii. Dac a r
n
a si j
n
a, atunci
sirul
r
0
, j
0
, r
1
, j
1
, ... ,
obtinut prin intercalarea termenilor celor dou a siruri, va de asemenea conver-
gent la a. Potrivit rationamentului anterior, sirul imaginilor
)(r
0
), )(j
0
), )(r
1
), )(j
1
), ...
este convergent, deci lim
no
)(r
n
) = lim
no
)(j
n
).
Deoarece functia sin(1,r) nu poate prelungit a prin continuitate n origine,
Teorema 5.5.7 ne arat a c a ea nu este uniform continu a pe R 0.
Exercitii
1. Demonstrati c a:
i) cos r + sin
_
2r < 2 pentru orice r R;
ii) supcos r + sin
_
2r; r R = 2.
Deduceti de aici c a functia cos r + sin
_
2r nu este periodic a.
[Indica tie: Vezi Teorema lui Kronecker de densitate (exercitiul 3 de la
sfrsitul paragrafului 1.2). ]
2. Demonstrati Corolarul 5.5.5: Orice func tie continua ) : R R care
admite asimptote oblice la si la este uniform continua.
3. Demonstrati Corolarul 5.5.6: Orice func tie ) : R R continua si perio-
dica este uniform continua.
4. Demonstrati c a functia cos r
2
nu este uniform continu a pe R.
5. Fie ) : R R o functie uniform continu a. Demonstrati c a exist a dou a
constante pozitive si 1 astfel nct
[)(r)[ _ [r[ +1 pentru orice r R.
86 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
5.6 Functii continue pe spatii metrice
Desi scopul prezentului volum este analiza functiilor de o variabil a real a, este
util s a cunoastem unele concepte n generalitatea lor. Acest fapt ne d a nu numai
o perspectiv a mai clar a a multora dintre rezultatele prezentate, dar contribuie
substantial si la ntelegerea modului n care a evoluat cunoasterea matematic a.
Ne ocup am n continuare de conceptul de continuitate.
Denitia 5.1.1 a continuit atii ntr-un punct (ca si toate considerentele din
paragraful 5.1) se extind banal la contextul spatiilor metrice, interpretnd ex-
presiile de forma [.n[ ca distante d(., n); n cazul submultimilor lui C, modulii
din R se interpreteaz a ca moduli n C.
Fie 1 si 1 dou a spatii metrice.
5.6.1. Denitie. Vom spune c a o functie ) : 1 1 este continua n punctul
a 1 dac a oricare ar - 0 exist a un c 0 cu proprietatea c a
r 1, d(r, a) < c implic a d()(r), )(a)) < -.
Faptul c a este valabil Criteriul lui Heine de continuitate cu siruri n contextul
spatiilor metrice, atrage dup a sine observatia c a o functie ) : 1 C este
continu a ntr-un punct a dac a si numai dac a Re ) si Im) sunt continue n
punctul a.
Limitele de functii si Criteriul lui Heine de existent a a limitelor functioneaz a
de asemenea. Nu putem vorbi ns a de limite laterale dect pentru functiile
denite pe submultimi ale lui R.
Caracterizarea topologic a a continuit atii r amne si ea valabil a, astfel c a
Propozitia 5.1.2, Teorema 5.1.3 (si consecintele lor Corolarul 5.1.4, Lemele 5.1.5-
5.1.7, Corolarul 5.1.8 etc) se reg asesc si n acest context mai larg.
Putem lua armatia din Propozitia 5.1.2 ca denitie a continuit atii n con-
textul spatiilor topologice Hausdor.
5.6.2. Denitie. Fie 1 si 1 dou a spatii topologice Hausdor. Vom spune c a o
functie ) : 1 1 este continua n punctul a 1 dac a oricare ar vecin atatea
\ a punctului )(a) exist a o vecin atate l a punctului a cu proprietatea c a
)(l) \.
Faptul c a functiile continue ntorc multimile deschise (nchise) n multimi
deschise (nchise) se obtine cu acelasi rationament ca n cazul Teoremei 5.1.3.
O consecint a imediat a este urm atoarea:
5.6.3. Teorem a (Generalizarea Teoremei lui Weierstrass). Func tiile continue
transforma mul timile compacte n mul timi compacte.
n particular, orice functie continu a ) : 1 R, denit a pe o multime
compact a, este m arginit a si si atinge marginile.
Demonstra tie. Fie ) : 1 1 o functie continu a si e 1 o submultime compact a
a lui 1. Vom ar ata c a )(1) este o submultime compact a a lui 1. Pentru aceasta,
e (1
o
)
o.
o acoperire deschis a a lui )(1). Deoarece functia ) este continu a,
preimaginile )
1
(1
o
) sunt deschise si este clar c a reuniunea lor acoper a pe 1.
Compactitatea lui 1 conduce la existenta unei subacoperiri nite ()
1
(1
o
))
oJ
5.7. TEOREMA FUNDAMENTAL

A A ALGEBREI 87
a lui 1, iar de aici rezult a c a (1
o
)
oJ
constituie o subacoperire nit a a lui )(1).
n concluzie, multimea )(1) este compact a.
Exercitii
1. Demonstrati c a toate polinoamele a
0
.
n
+a
1
.
n1
+... +a
n
(cu coecienti
complecsi) denesc functii continue pe C.
2. Demonstrati c a orice functie ) : R R care admite limit a nit a la se
poate prelungi prin continuitate la punctul de la innit (si reciproc).
3. Demonstrati c a pentru orice functie continu a ) : o
1
R exist a o pereche
de puncte diametral opuse 1, Q o
1
, cu proprietatea c a )(1) = )(Q); o
1
reprezint a cercul unitate din planul complex.
4. Fie ) : C C o functie continu a cu proprietatea c a pentru orice - 0
exist a c 0 cu proprietatea c a [.[ _ c implic a [)(.)[ < -. Demonstrati c a
preimaginea prin ) a oric arei multimi compacte este o multime compact a.
5.7 Teorema fundamental a a Algebrei
Corpul complex are proprietatea remarcabil a de a algebric nchis, adic a pro-
prietatea c a orice ecuatie algebric a de ordinul : _ 1 cu coecienti complecsi are
: r ad acini complexe. Demonstratia acestui rezultat se bazeaz a pe dou a leme,
dintre care prima exprim a comportarea la innit a unui polinom.
5.7.1. Lem a. Fie 1(.) un polinom cu coecien ti complec si, de gradul : _ 1.
Atunci, pentru orice 0 exista un 1 0 cu proprietatea ca
[.[ _ 1 implica [1(.)[ _ .
Demonstra tie. Fie 1(.) = a
0
.
n
+... +a
n
, cu a
0
,= 0. Atunci, pentru . ,= 0 avem
1(.) = a
0
.
n
_
1 +
a
1
a
0
.
+... +
a
n
a
0
.
n
_
.
ntruct expresia din parantez a are limita 1 pentru [.[ , rezult a c a
exist a un num ar 1
1
0 astfel nct

1 +
a
1
a
0
.
+... +
a
n
a
0
.
n

_
1
2
pentru orice [.[ _ 1
1
.
Prin urmare, pentru [.[ _ 1 _ 1
1
avem
[1(.)[ _
1
2
[a
0
.
n
[ _
1
2
[a
0
[1
n
si armatia din enunt se obtine pentru 1 _ (2,[a
0
[)
1/n
.
88 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Urm atorul rezultat ne arat a c a orice punct de minim al lui [1(.)[ n planul
complex este n mod necesar o r ad acin a a ecuatiei 1(.) = 0 :
5.7.2. Lem a. Fie 1(.) = a
0
.
n
+... +a
n
un polinom cu coecien ti complec si,
de gradul : _ 1. Atunci oricare ar punctul .
0
C cu 1(.
0
) ,= 0 si oricare ar
numarul - 0, exista un punct .
1
C cu proprietatea ca
[.
1
.
0
[ < - si [1(.
1
)[ < [1(.
0
)[.
Demonstra tie. Vom considera mai nti cazul cnd .
0
= 0 si 1(.
0
) = a
n
= 1.
Presupunnd c a a
|
este primul dintre coecientii a
n1
, a
n2
, ..., a
0
care este
diferit de 0, atunci
1(.) = 1 +a
|
.
|
+... +a
0
.
n
= 1 +a
|
.
|
(1 +1(.))
unde
1(.) =
a
|1
a
|
. +... +
a
0
a
|
.
n|
.
ntruct 1(0) = 0 si functia 1 este continu a, rezult a c a exist a un disc [.[ _ c
(cu c
|
[a
|
[ < 1 si c < -) pe care s a aib a loc inegalitatea
[1(.)[ _ 1,2.
Fie .
1
C denit de ecuatia .
|
1
= c
|
[a
|
[,a
|
. Atunci [.
1
[ = 1 si
[1(.
1
)[ = [1 +a
|
.
|
1
+a
|
.
|
1
1(.
1
)[
= [1 c
|
[a
|
[ c
|
[a
|
[1(.
1
)[
_ 1 c
|
[a
|
[ +
1
2
c
|
[a
|
[ < 1
ceea ce ncheie demonstratia n cazul particular considerat mai sus.
n cazul general, vom ordona polinomul 1(.) dup a puterile lui . .
0
,
1(.) =
n

| =0
a
|
.
n|
=
n

| =0
a
|
[(. .
0
) +.
0
]
n|
=
n

| =0
/
|
(. .
0
)
n|
.
Conform ipotezei, /
n
= 1(.
0
) ,= 0. Notnd = . .
0
, avem
1(.) = /
n
Q(),
unde
Q() = 1 +
/
n1
/
n
+... +
/
0
/
n

n
.
Atunci [1(.)[ = [/
n
[ [Q()[ si r amne s a aplic am lui Q() rezultatul cazului
particular analizat mai sus.
5.7. TEOREMA FUNDAMENTAL

A A ALGEBREI 89
5.7.3. Teorema dAlembert-Gauss. Orice polinom 1(.) = a
0
.
n
+... +a
n
,
de gradul : _ 1, cu coecien ti complec si, are n C cel pu tin o radacina.
Demonstra tie. Fie
= inf
:C
[1(.)[.
Conform Lemei 5.7.1, exist a 1 0 astfel nct [1(.)[ _ 1 + pentru orice
[.[ _ 1.
n acord cu Teorema 5.6.3, exist a un punct .
0
astfel nct [.
0
[ _ 1 si =
= [1(.
0
)[, iar din Lema 5.7.2 rezult a c a n mod necesar 1(.
0
) = 0.
Un rezultat cunoscut n Algebr a sub numele de Teorema de mp artire cu
rest, arm a c a pentru orice dou a polinoame 1(.) si Q(.) (Q(.) de grad cel
putin 1) exist a alte dou a polinoame o(.) si 1(.) astfel nct
1(.) = Q(.) o(.) +1(.)
si gradul lui 1(.) este strict mai mic dect gradul lui Q(.).
n cazul cnd Q(.) = . .
1
, gradul restului 1(.) este 0 si el este deci o
constant a, mai precis, 1(.) = 1(.
1
). n acest mod, dac a .
1
este o r ad acin a a
polinomului 1(.), atunci el admite descompunerea
1(.) = (. .
1
) o(.).
Continund aceast a procedur a cu o(.), rezult a n denitiv c a are loc des-
compunerea
1(.) = a
0
(. .
1
) ... (. .
n
),
unde a
0
este o constant a (coecientul termenului de gradul cel mai mare al lui
1(.), iar .
1
, ..., .
n
sunt r ad acinile polinomului. Evidentiind numai r ad acinile
distincte, polinomul 1(.) se poate pune sub forma
1(.) = a
0
(. .
1
)
:1
... (. .

)
:p
,
unde numerele r
|
N
-
(numite ordinele de multiplicitate ale r ad acinilor .
|
corespunz atoare) veric a relatia
r
1
+... +r

= gradul lui 1(.).


5.7.4. Descompunerea functiilor rationale n fractii simple. Fie 1(.)
si Q(.) dou a polinoame cu coecienti complecsi. Presupunem c a Q(.) se poate
scrie ca produsul a dou a polinoame Q
1
(.) si Q
2
(.), de grad _ 1, care nu au
nici o r ad acin a comun a. Atunci cel mai mare divizor comun al polinoamelor
Q
1
(.) si Q
2
(.) este 1. Potrivit unui binecunoscut rezultat din Algebr a, rezult a
c a exist a alte dou a polinoame o
1
(.) si o
2
(.), astfel nct
Q
1
(.)o
1
(.) +Q
2
(.)o
2
(.) = 1.
Prin urmare, are loc descompunerea
1(.)
Q(.)
=
1(.)o
2
(.)
Q
1
(.)
+
1(.)o
1
(.)
Q
2
(.)
.
90 CAPITOLUL 5. FUNC TII CONTINUE
Continund operatia de descompunere a numitorilor n factori f ar a r ad acini
comune, ajungem la urm atoarea descompunere pentru functiile rationale
1(.)
Q(.)
=
1(.)
a
0
(. .
1
)
:1
... (. .

)
:p
=

| =1
1
|
(.)
(. .
|
)
:
k
.
Dezvoltnd polinoamele 1
|
(.) dup a puterile lui . .
|
, se ajunge n nal la
descompunerea functiei rationale
1(:)
Q(:)
n parte ntreag a si fractii simple,
1(.)
Q(.)
= o(.) +

| =1
:
k

=1

|
(. .
|
)

,
unde o(.) este un polinom, iar
|
sunt numere complexe. Se poate ar ata c a
aceast a descompunere este unic a.
Descompunerea cturilor de polinoame cu coecenti reali se face urmnd o
cale similar a, remarcnd c a dac a Q(r) este un polinom cu coecienti reali care
admite r ad acina complex a .
1
= r
1
+ij
1
, atunci el admite si r ad acina conjugat a,
.
1
= r
1
ij
1
. mp artind polinomul Q(r) la (r .
1
)(r .
1
) = (r r
1
)
2
+ j
2
1
obtinem tot un polinom cu coecienti reali si deci dac a continu am procedura
deducem c a polinomul Q(r) admite urm atoarea descompunere n factori cu
coecienti reali,
Q(r) = a
0
[(r r
1
)
2
+j
2
1
]
:1
... [(r r
|
)
2
+j
2
|
]
:
`

(r r
|+1
)
:
`+1
... (r r

)
:p
unde r
1
+ij
1
, ..., r
|
+ij
|
sunt r ad acinile sale distincte din C R, iar r
|+1
, ..., r

sunt r ad acinile sale reale si distincte.


De asemenea, pentru orice dou a polinoame 1(r) si Q(r), cu coecienti reali,
are loc urm atoarea descompunere n parte ntreag a si fractii simple:
1(r)
Q(r)
= o(.) +
|

| =1
:
k

n=1

|n
+r1
|n
[(r r
n
)
2
+j
2
n
]
n
+
+

| =|+1
:
k

n=1

|n
(r r
|
)
n
,
unde o(r) este un polinom cu coecienti reali, iar numerele
|n
si 1
|n
sunt
numere reale.
Capitolul 6
Constructia functiilor
elementare
Scopul acestui capitol este de a descrie principalele functii elementare, precum
exponen tiala, sinusul, cosinusul, functia putere etc. Un rol important n ex-
punerea noastr a l au seriile de puteri si ecuatiile functionale.
6.1 Functia exponential a
Puterile rationale ale numerelor pozitive se denesc ca o aplicatie la Axioma
marginii superioare. Vezi FAM1, pag. 58. Cititorul va observa c a argumentul
este esential acelasi cu cel descris n paragraful 5.4, unde se foloseste Teorema
valorii intermediare (ea ns asi o consecint a a acelei axiome).
Posibilitatea denirii tuturor puterilor cu exponent real este motivat a de
urm atoarea teorem a:
6.1.1. Teorem a. Pentru ecare numar real a 1 exista si este unica o func tie
) : R R care verica urmatoarele proprieta ti :
i) )(r +j) = )(r) )(j) pentru orice r, j R;
ii) )(1) = a;
iii) Func tia ) este strict crescatoare.
Functia ), astfel denit a, poart a numele de func tia exponen tiala de baz a a
si se noteaz a exp
o
, sau a
r
. n cazul cnd a =e, numim aceast a functie simplu,
func tia exponen tiala si o not am exp sau e
r
.
Demonstra tie. Presupunnd c a functia ) exist a, vom ar ata c a ea are o expresie
bine precizat a. Din i) rezult a c a )(0) = )(0)
2
, deci c a )(0) 0, 1. n mod
necesar, )(0) = 1, deoarece din relatia i) si egalitatea )(0) = 0 ar rezulta c a
)(r) = )(r + 0) = )(r) )(0) = 0 pentru orice r, n contradictie cu iii).
S a not am, de asemenea, c a din i) si ii) rezult a c a )(j) = a

pentru orice
j Z. n acord cu Principiul lui Arhimede, pentru orice r R si orice num ar
natural : _ 1, exist a un num ar : Z (n mod necesar unic) astfel nct
91
92 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
: _ :r < :+ 1. Deoarece functia ) este strict cresc atoare, rezult a de aici c a
a
n
= )(:) _ )(:r) = )(r)
n
< )(:+ 1) = a
n+1
deci
a
n/n
_ )(r) < a
(n+1)/n
.
Pentru :
|
= 2
|
, / N, s a not am valoarea lui : corespunz atoare cu :
|
.
Avem
2:
|
_ 2:
|
r = :
|+1
r < 2(:
|
+ 1)
de unde rezult a c a 2:
|
_ :
|+1
si :
|+1
+ 1 _ 2(:
|
+ 1). ntruct
:
|
:
|
=
2:
|
2:
|
_
:
|+1
:
|+1
si
:
|+1
+ 1
:
|+1
_
2(:
|
+ 1)
2:
|
=
:
|
+ 1
:
|
sirul de intervale este descresc ator si, n acord cu Principiul lui Cantor, aceste
intervale au un punct comun unic; lungimea lor tinde la 0 pentru / .
Demonstratia se ncheie cu vericarea conditiilor i) - iii) din enunt.
Fie r, j dou a numere reale arbitrar xate. Pentru ecare / N s a consi-
der am ntregii :
|
si j
|
astfel nct
:
|
_ :
|
r < :
|
+ 1 si j
|
_ :
|
j < j
|
+ 1.
Atunci :
|
+j
|
_ :
|
(r +j) < :
|
+j
|
+ 2 si
a
n
k
/n
k
_ )(r) _ a
(n
k
+1)/n
k
, a

k
/n
k
_ )(j) _ a
(
k
+1)/n
k
de unde rezult a c a
a
(n
k
+
k
)/n
k
_ )(r +j), )(r))(j) _ a
(n
k
+
k
+2)/n
k
.
Prin urmare,
[)(r +j) )(r))(j)[ _ a
(n
k
+
k
)/n
k
(a
2/n
k
1)
si deoarece membrul drept tinde c atre 0 atunci cnd / , rezult a egalitatea
i) din enunt.
Din nsusi modul de denitie, avem )(1) = a si )(r) 0 pentru orice r R.
Apoi, pentru orice r 0, exist a un num ar natural : astfel nct :r _ 1. Rezult a
c a )(r) _ a
1/n
si, dac a j r, atunci
)(j) = )(j r))(r) )(r),
deci functia ) este strict cresc atoare.
Functia exponential a se poate deni si pentru o baz a a (0, 1) astfel:
a
r
= (1,a)
r
.
Convenim de asemenea s a denim
1
r
= 1 pentru orice r R.
6.1. FUNC TIA EXPONEN TIAL

A 93
Propriet atile algebrice ale functiei exponentiale sunt sintetizate dup a cum
urmeaz a:
a
r+
= a
r
a

;
a
0
= 1; a
1
= a;
Daca r < j si a 1, atunci a
r
< a

;
Daca r < j si 0 < a < 1, atunci a
r
a

;
a
r
= 1,a
r
.
Comportarea la innit a exponentialei este urm atoarea:
lim
ro
a
r
=
_
, dac a 0 < a < 1
0, dac a a 1
lim
ro
a
r
=
_
0, dac a 0 < a < 1
, dac a a 1.
Pentru demonstratie, s a not am mai nti inegalitatea
a
n
_ :a pentru orice a 1 si orice : N;
fapt care se demonstreaz a prin inductia matematic a. ntruct functia exp
o
este
strict cresc atoare dac a a 1, din aceast a inegalitate rezult a ultima din cele
patru limite de mai sus. Celelalte se deduc din aceasta, folosind operatiile cu
limite.
Figura 6.1: Functia exponential a
6.1.2. Propozitie. Func tia exponen tiala este continua pe R.
Demonstra tie. Pentru a dovedi aceast a armatie este sucient s a consider am
problema continuit atii n punctul r
0
= 0, cazul general reducndu-se la acesta
n virtutea relatiei
a
r
a
r0
= a
r0
(a
rr0
1).
ntruct a
1/n
1, pentru ecare - 0 exist a un num ar natural _ 1
astfel nct [a
1/n
1[ < - pentru orice : _ . Presupunnd (pentru a face o
alegere) c a a 1, avem
a
1/
< a
r
< a
1/
dac a [r[ < 1,
94 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
si deci
[a
r
1[ _ max
_
[a
1/
1[, [a
1/
1[
_
_ max
_
-, -a
1/
_
_ -a
pentru orice [r[ < 1,, fapt care dovedeste continuitatea exponentialei n punc-
tul 0.
Tinnd seama de comportarea la innit a exponentialei si de Teorema valorii
intermediare, rezult a c a imaginea func tiei exp
o
(a 0, a ,= 0) este R
-
+
.
6.1.3. Teorem a (Functia exponential a si num arul e). Fie func tia )(r) =
(1 + 1,r)
r
, denita pentru r (, 1) ' (0, ). Atunci :
i) lim
ro
(1 +
1
r
)
r
=e ;
ii) lim
ro
(1 +
1
r
)
r
=e.
Demonstra tie. i) Pentru ecare num ar real r 1 exist a un unic num ar natural
:
r
astfel nct :
r
_ r < :
r
+ 1. Avem:
_
1 +
1
r
_
r
_
_
1 +
1
:
r
_
nx+1
=
_
1 +
1
:
r
_
nx
_
1 +
1
:
r
_
;
_
1 +
1
r
_
r
_
_
1 +
1
:
r
+ 1
_
nx
=
_
1 +
1
:
r
+ 1
_
nx+1

1
1 +
1
nx+1
.
Atunci cnd r avem :
r
si membrii drepti ai inegalit atilor de mai
sus au aceeasi limit a, e.
ii) Punnd j = r, avem de ar atat c a
lim
o
_
1
1
j
_

= e.
Or,
_
1
1
j
_

=
_
j
j 1
_

=
_
1 +
1
j 1
_
1
_
1 +
1
j 1
_
e
pentru j , n virtutea rezultatului de la punctul i).
6.2 Logaritmul si functia putere
Functia strict monoton a exp
o
(pentru a 0, a ,= 1), privit a ca functie de la
R pe R
-
+
, admite o functie invers a, numit a func tia logaritm n baza a, care se
noteaz a log
o
. Valorile acestei functii se mai numesc logaritmi.
Alegerea natural a a bazei este e si vom nota functia logaritm n aceast a baz a
simplu, functia log sau ln.
Functia logaritm este denit a pe R
-
+
si multimea valorilor sale este R. Con-
form denitiei,
a
log
a
r
= r, pentru orice r R
-
+
log
o
a
r
= r, pentru orice r R.
6.2. LOGARITMUL SI FUNC TIA PUTERE 95
Fiind inversa unei functii strict monotone si continue, actionnd pe intervale,
functia logaritm este, de asemenea, strict monoton a si continu a. Vezi Teorema
5.5.3.
Propriet atile algebrice ale functiei logaritm sunt sintetizate astfel:
log
o
rj = log
o
r + log
o
j;
log
o
1 = 0 si log
o
a = 1;
Dac a 0 < r < j si 0 < a < 1, atunci log
o
r log
o
j;
Dac a 0 < r < j si a 1, atunci log
o
r < log
o
j;
log
o
(1,r) = log
o
r;
log
1/o
r = log
o
r.
Ele rezult a din propriet atile similare ale functiei exp
o
. Spre exemplu, ca s a
deducem prima relatie, folosim faptul c a ntruct exp
o
este o bijectie, avem
r = a

si j = a
q
. Atunci rj = a

a
q
= a
+q
si deci +j = log
o
rj.
Comportarea functiei logaritm la capetele domeniului de denitie se deduce
din comportarea la innit a exponentialei:
lim
r0
log
o
r =
_
, dac a 0 < a < 1
, dac a a 1
lim
ro
log
o
r =
_
, dac a 0 < a < 1
, dac a a 1.
Gracul ei este urm atorul:
Figura 6.2: Gracul functiei log
o
6.2.1. Lem a. Pentru orice a 0, a ,= 1, / 0 si r R avem
log
o
/
r
= rlog
o
/.
Demonstra tie. Schimbnd eventual a cu 1,a, putem presupune c a a 1. Atunci
functia )(r) = a
r log
a
b
ndeplineste conditiile i) - iii) din Teorema 6.1.1 (cu
)(1) = /). Rezult a c a )(r) = /
r
, deci log
o
/
r
= rlog
o
/.
6.2.2. Corolar (Formula schimb arii de baz a). Pentru orice a 0, a ,= 1,
/ 0, / ,= 1 si r 0 avem
log
b
r =
log
o
r
log
o
/
.
96 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
Demonstra tie. n lema precedent a nlocuim pe r cu log
b
r.
ntruct functia logaritm este injectiv a, o egalitate de forma
log
o
r = log
o
j
este posibil a numai dac a r = j. Rezult a de aici un procedeu foarte comod de a
demonstra identit ati privind functiile exponentiale, ca de exemplu,
(a
b
)
c
= a
bc
.
6.2.3. Teorem a. Pentru orice a 0, a ,= 1, au loc rela tiile:
i) lim
r0
log
o
(1 +r)
r
= log
o
e ;
ii) lim
r0
a
r
1
r
= 1, log
o
e.
Demonstra tie. i) Observ am c a
log
a
(1+r)
r
= log
o
(1+r)
1/r
si folosim apoi formula
i) din Teorema 6.1.3, precum si continuitatea functiei logaritm.
ii) Fie a
r
1 = j. Atunci r = log
o
(1 + j) si
o
x
1
r
= j, log
o
(1 + j). Atunci
cnd r 0 avem j 0, ceea ce reduce demonstratia la cazul i).
Pentru a =e, rezultatul Teoremei 6.2.3 se mai poate scrie
ln(1 +r) = r +r o(r)
e
r
= 1 +r +r o(r)
pentru r 0.
Func tia putere, de exponent a R, se deneste ca ind acea functie denit a
pe R
-
+
, care asociaz a ec arui num ar r 0 num arul
r
o
= exp
r
a.
Functia putere se noteaz a n mod uzual r
o
.
n studiul functiei putere este important a urm atoarea formul a de leg atur a
cu functia logaritm:
r
o
= (/
log
b
r
)
o
= /
o log
b
r
pentru orice / 0, / ,= 1.
Spre exemplu, ea demonstreaz a continuitatea functiei putere. Aceeasi for-
mul a implic a relatia
(rj)
o
= r
o
j
o
valabil a pentru orice r, j 0 si orice a R.
Comportarea la capetele intervalului de denitie (ca si monotonia) rezult a
din leg atura sa cu functia logaritm. Astfel,
lim
r0
r
o
=
_
, dac a a < 0
0, dac a a 0
lim
ro
r
o
=
_
0, dac a a < 0
, dac a a 0.
6.3. ECUA TII FUNC TIONALE 97
Figura 6.3: Gracul functiei putere, j = r
o
6.2.4. Teorem a. Pentru orice a R avem
lim
r0
(1 +r)
o
1
r
= a,
adica (1 +r)
o
= 1 +ar +r o(r) pentru r 0.
Demonstra tie. ntr-adev ar, conform unei observatii de mai sus,
(1 +r)
o
1 = e
o ln(1+r)
1
= e
or+ro(r)
1 = e
or
c
ro(r)
1
= (1 +ar +r o(r))(1 +r o(r)) 1
= ar +r o(r)
deci
(1+r)
a
1
r
= a +o(r) pentru r 0.
Exercitii
1. Demonstrati formulele:
lim
ro
r

a
r
= 0; lim
ro
lnr
r

= 0; lim
r0
r

lnr = 0;
pentru orice a 1 si orice j 0.
6.3 Ecuatii functionale
Functiile elementare se pot deni si ca solutii ale unor ecuatii functionale.
Cea mai simpl a este ecua tia func tionala a lui Cauchy,
)(r +j) = ) (r) +)(j) pentru orice r, j R (C)
care exprim a proprietatea unei functii )(r +j) = ) (r) +)(j) de a aditiva.
98 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
6.3.1. Teorem a (A. L.- Cauchy). Fie ) : R R o func tie continua care
verica ecua tia func tionala a lui Cauchy. Atunci exista a R astfel nct
) (r) = ar pentru orice r R.
Rezultatul r amne valabil si dac a proprietatea de continuitate este nlocuit a
cu aceea de monotonie. Pentru un rezultat mai general, vezi paragraful B2,
exercitiul 11.
Demonstra tie. Vom demonstra c a rezultatul teoremei are loc pentru a = ) (1) .
Pentru aceasta, observ am mai nti c a din relatia ) (0) = ) (0)+) (0) rezult a
) (0) = 0. Procednd inductiv, deducem apoi c a ) (:) = :a pentru orice : Z.
Dac a r Q, r = :,:, cu : Z si : N
-
, atunci
:a = ) (:) = )
_
:
:
:
_
= :)
_
:
:
_
de unde rezult a c a ) (r) = ra.
n cazul unui num ar real oarecare r, observ am c a el este limita unui sir (r
n
)
n
de numere rationale. Conform Criteriului lui Heine de continuitate, avem
) (r) = lim
no
) (r
n
) = lim
no
r
n
a = ar.
n ipoteza c a functia ) este cresc atoare, consider am o pereche de siruri (j
n
)
n
si (
n
)
n
de numere rationale astfel nct j
n
r si
n
r. Avem )(j
n
) _
_ ) (r) _ )(
n
), adic a j
n
a _ ) (r) _
n
a, de unde, prin trecere la limit a,
rezult a c a ) (r) = ar. Cazul cnd functia ) este descresc atoare se reduce la cel
precedent, nlocuind ) cu ).
6.3.2. Exemplul lui Hamel. Trebuie s a observ am c a dac a asupra unei functii
aditive ) nu se pun restrictii suplimentare, atunci ) nu este n mod necesar o
omotetie. Un exemplu important n acest sens l-a dat pentru prima dat a G.
Hamel: Fie (c
o
)
o.
o baz a algebric a a spatiului vectorial R peste corpul Q.
Orice num ar real r se poate scrie (unic) sub forma unei combinatii liniare
r =

o.
c
o
c
o
cu coecienti rationali; pentru un r dat, cel mult un num ar nit de coecienti
c
o
sunt nenuli. Vom nota coecientii care apar n reprezentarea lui r prin c
o
(r),
deoarece ei sunt unic determinati de r. n acest mod apar functiile
c
o
: R Q, r c
o
(r) (a )
Unicitatea reprezent arii oric arui element n raport cu baza algebric a conduce
la faptul c a functiile c
o
veric a ecuatia functional a a lui Cauchy; ntr-adev ar,
din
r =

o.
c
o
(r)c
o
si j =

o.
c
o
(j)c
o
, r +j =

o.
c
o
(r +j)c
o
6.4. EXPONEN TIALA CA SUM

A A UNEI SERII 99
rezult a c a r +j =

o.
(c
o
(r) +c
o
(j))c
o
.
Or, r + j =

o.
c
o
(r + j)c
o
, astfel c a c
o
(r + j) = c
o
(r) + c
o
(j) pentru
orice a . Deoarece iau valori n Q, functiile c
o
nu pot continue dect dac a
sunt constante. Tinnd seama de exercitiul 1 de la sfrsitul acestui paragraf,
concluzion am c a functiile c
o
nu pot continue n nici un punct.
Trecem acum s a discut am o ecuatie functional a derivat a din ecuatia lui
Cauchy:
6.3.3. Propozitie. Fie ) : R R o func tie continua cu proprietatea ca
) (r +j) = ) (r) ) (j) pentru orice r, j R. Atunci sau ) este identic nula,
sau exista a R astfel nct ) (r) = c
or
.
Demonstra tie. ) (r) = ) (r,2) ) (r,2) = [) (r,2)]
2
de unde rezult a c a ) ia
valori pozitive. Dac a exist a r
0
R astfel nct ) (r
0
) = 0, atunci
) (r) = ) (r r
0
+r
0
) = ) (r r
0
) ) (r
0
) = 0,
deci functia este identic nul a. Dac a ) este strict pozitiv a, atunci not am q (r) =
= ln) (r) si observ am c a q (r +j) = q (r)+q (j) , de unde rezult a c a q (r) = ar
pentru un anume a, deci ) (r) =e
or
.
Exercitii
1. Fie ) : R R o solutie a ecuatiei functionale a lui Cauchy, continu a ntr-
un punct r = r
0
. Demonstrati c a functia ) este continu a n toate punctele
(si deci este de forma )(r) = ar).
2. Demonstrati c a singurele functii ) : (0, ) R continue si neidentic nule,
care veric a ecuatia functional a
)(rj) = )(r))(j) pentru orice r, j 0,
sunt functiile r
o
, cu a R.
6.4 Exponentiala ca sum a a unei serii
Conform Teoremei 6.1.3,
c
r
= lim
no
_
1 +
r
:
_
n
pentru orice r R. Scopul acestui paragraf este de a ar ata c a valorile functiei exp
se pot calcula si prin sumarea unei serii numerice, generaliznd astfel formula
stabilit a n paragraful 2.5:
e
r
=
o

n=0
r
n
:!
= 1 +
r
1!
+
r
2
2!
+..., pentru orice r R.
100 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
Acest fapt rezult a din teoria ecuatiilor functionale, mai precis, din Propozitia
6.3.3. ntr-adev ar, s a observ am c a seria

n0
r
n
n!
este absolut convergent a
pentru orice r R; aplicati criteriul raportului seriei modulelor. Fie o(r)
suma sa. Atunci, conform teoremei lui Mertens referitoare la produsele de serii
numerice absolut convergente, avem
o(r
1
) o(r
2
) =
_
1 +
r
1
1!
+
r
2
1
2!
+...
_

_
1 +
r
2
1!
+
r
2
2
2!
+...
_
= 1 +
_
r
1
1!
+
r
2
1!
_
+
_
r
2
2
2!
+
r
1
r
2
1!
+
r
2
1
2!
_
+...
= 1 +
r
1
+r
2
1!
+
(r
1
+r
2
)
2
2!
+... = o(r
1
+r
2
),
pentru orice r
1
, r
2
R.
Pentru [r[ < 1 avem
[o(r) 1 r[ _
[r[
2
2!
+
[r[
3
3!
+
[r[
4
4!
+...
_ r
2
_
1
2!
+
1
3!
+
1
4!
+...
_
_ r
2
e
de unde rezult a c a
o(r) = 1 +r +o(r) pentru r 0.
Prin urmare, functia o(r) este continu a n punctul r = 0. Functia o(r) este
continu a n orice punct a deoarece
o(a +r) o(a) = o(a) (o(r) 1) pentru orice r, a R.
Cum o(0) = 1, din Propozitia 6.3.3 rezult a c a
o(r) = e
r
, pentru orice r R.
Realizarea altor functii ca sume de serii de forma de mai sus cere unele
cunostinte suplimentare, care vor explicitate pe parcursul sectiunilor urm a-
toare.
Vom ncheia acest paragraf cu o observatie privind calculul sumelor cu aju-
torul calculatoarelor. n principiu, acestea sunt apte s a efectueze calculele cu
ce precizie dorim, dar dac a nu avem informatii pertinente asupra a ceea ce ar
trebui s a obtinem, putem usor nselati de aparente. Astfel, exp(
_
163) este
un num ar cu probleme la exprimarea sa zecimal a, ind foarte apropiat de un
ntreg. Calculatoarele indic a pentru el valoarea
262 5 37 4 12 6 40 768 7 44
cu o precizie de 10
10
si am tentati s a credem c a exp(
_
163) este realmente
un num ar ntreg. Or, asa cum nota Ch. Hermite n 1859, acest num ar este
6.5. SIRURI SI SERII DE FUNC TII 101
irational si
exp(
_
163) = 2625 374 126 407 687 43, 9 999 999 999 99
. .
12 cifre
25...
Exercitii
1. Demonstrati c a e
r
_ 1 +r pentru orice r R, egalitatea avnd loc numai
pentru r = 0. Deduceti de aici c a e
r
< 1,(1 r) pentru orice r (0, 1).
2. Formulati cele dou a inegalit ati din exercitiul precedent n termenii functiei
logaritm. Deduceti de aici c a
1
: + 1
< ln(: + 1) ln: <
1
:
pentru orice : N
-
.
6.5 Siruri si serii de functii
Sirurile de functii se denesc dup a modelul general al sirurilor de elemente ale
unei multimi.
n cele ce urmeaz a vom considera siruri de functii din multimea T(, R),
a functiilor reale denite pe o submultime nevid a a lui R. Problema conver-
gentei unui asemenea sir ()
n
)
n
ncepe cu determinarea asa-numitei mul timi de
convergen ta punctuala a sirului, adic a a submultimii A a acelor puncte r din
pentru care sirul numeric ()
n
(r))
n
este convergent. Notnd
)(r) = lim
no
)
n
(r), pentru r A,
obtinem o functie ) : A R, numit a limita punctuala a sirului ()
n
)
n
(pe
multimea A). De regul a, odat a determinat a multimea A, functiile )
n
se res-
trictioneaz a la A si analiza convergentei continu a de la aceast a situatie.
6.5.1. Denitie. Spunem c a sirul ()
n
)
n
de functii din T(, R) este convergent
punctual la functia ) (de asemenea din T(, R)) dac a )
n
(r) ) (r) pentru
orice r . Not am aceast a situatie prin
)
n

).
Convergenta punctual a nu asigur a n mod necesar permanenta propriet atilor
functiilor din sir. De exemplu, este posibil ca toate functiile din sir s a e con-
tinue, f ar a ca limita s a e continu a. Astfel, sirul de functii continue
)
n
(r) = r
n
, r [0, 1]
este convergent punctual la functia
)(r) =
_
0, dac a r [0, 1)
1, dac a r = 1,
102 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
care este discontinu a n punctul r = 1.
Figura 6.4: Convegenta sirului r
n
pe [0, 1].
Avem )
n

) dac a si numai dac a pentru orice r si pentru orice - 0
exist a un rang N nct oricare ar : _ avem [)
n
(r) ) (r)[ < -.
Rangul depinde de -, de punctul r (precum si de sirul de functii n atentie),
si fenomenul descris mai sus este cauzat tocmai de imposibilitatea alegerii unui
acelasi rang pentru toate punctele din domeniul de denitie. Suntem condusi
astfel la urm atorul concept mai puternic de convergent a:
6.5.2. Denitie. n situatia Denitiei 6.5.1, spunem c a sirul ()
n
)
n
converge
uniform la functia ) (si not am aceasta prin )
n
u
)) dac a pentru orice - 0
exist a un rang N astfel c a pentru orice : _ si pentru orice r avem
[)
n
(r) ) (r)[ < -.
Evident, convergenta uniform a implic a convergenta punctual a.
Figura 6.5: Convergenta uniform a
Din punct de vedere geometric, convergenta uniform a a sirului ()
n
)
n
la
functia ) nseamn a c a pentru orice - 0 putem g asi un rang cu propri-
etatea c a gracul lui )
n
, pentru : _ , este cuprins n banda delimitat a de
gracele functiilor ) - si ) +-.
6.5. SIRURI SI SERII DE FUNC TII 103
6.5.3. Teorem a. Daca toate func tiile )
n
sunt continue si )
n
u
), atunci si
limita ) este continua (cu alte cuvinte, convergen ta uniforma conserva conti-
nuitatea).
Demonstra tie. Ar at am c a ) este continu a n orice punct a , arbitrar xat.
Fie - 0. Din faptul c a )
n
u
) rezult a existenta unui rang N astfel c a
pentru orice : _ si orice r avem
[)
n
(r) ) (r)[ < -,3.
Functia )

ind continu a n punctul a, rezult a c a exist a un c 0 astfel c a


r , [r a[ < c implic a [)

(r) )

(a)[ < -,3.


Atunci, pentru orice r , cu [r a[ < c, avem
[) (r) ) (a)[ _ [) (r) )

(r)[ +[)

(r) )

(a)[ +[)

(a) ) (a)[
< -,3 +-,3 +-,3 = -
si deci functia ) este continu a n punctul a .
O tehnic a important a de a demonstra convergenta uniform a )
n
u
) este
aceea de a ar ata c a exist a un sir (a
n
)
n
de numere pozitive, cu urm atoarele dou a
propriet ati:
i) a
n
0;
ii) [)
n
(r) ) (r)[ _ a
n
pentru orice r si orice :.
Vezi exercitiul 1 de la sfrsitul acestui paragraf.
Ne ocup am n continuare de seriile de functii. Consider am serii

n0
)
n
avnd ca termeni functii reale, denite pe o aceeasi submultime a lui R.
Procedura lor de sumare este aceea de termen cu termen, denit a de urm atorul
mod de formare a sumelor partiale:
o
n
= )
0
+)
1
+... +)
n
, : _ 0.
6.5.4. Denitie. Vom spune c a o serie

n0
)
n
de functii este convergenta
punctual dac a sirul sumelor sale partiale este convergent punctual; limita o a
acestui sir se va numi suma respectivei serii. n acest mod,
o(r) =
o

n=0
)
n
(r) pentru orice r.
ntr-un mod asem an ator se denesc seriile convergente uniform. Evident,
orice serie uniform convergent a este si convergent a. n acord cu Teorema 6.5.3,
suma unei serii uniform convergente de functii continue este o functie continu a.
6.5.5. Denitie. Vom spune c a o serie

n0
)
n
de functii este absolut con-
vergenta dac a seria modulelor

n0
[)
n
[ este convergent a punctual, adic a,
o

n=0
[)
n
(r)[ < pentru orice r.
104 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
n acord cu Teorema 4.1.5, orice serie absolut convergent a este si punctual
convergent a.
Pe parcursul acestui capitol vom interesati cu prec adere de seriile absolut
si uniform convergente, adic a de seriile care sunt simultan absolut convergente
si uniform convergente. Principalul criteriu n leg atur a cu aceste serii este ur-
m atorul:
6.5.6. Teorem a (Criteriul major arii, al lui Weierstrass). Fie

n0
)
n
o serie
de func tii continue pe , cu proprietatea ca exista un sir (a
n
)
n
de numere
pozitive astfel nct:
i) Seria

n0
a
n
este convergenta;
ii) [)
n
(r)[ _ a
n
pentru orice : N si pentru orice r .
Atunci seria

n0
)
n
este absolut si uniform convergenta.
Demonstra tie. Faptul c a seria este absolut convergent a rezult a imediat din
Criteriul 4.1.4, al lui Cauchy. Fie o suma ei. Conform ipotezei,
[o(r)
n

| =0
)
|
(r) [ = [
o

| =n+1
)
|
(r) [
_
o

| =n+1
[)
|
(r) [
_
o

| =n+1
a
|
0 (pentru : )
ceea ce asigur a si convergenta uniform a.
Vom ncheia aceast a sectiune cu observatia important a c a toate rezultatele
expuse se pot adapta mot--mot la cazul sirurilor si seriilor de functii complexe,
denite pe submultimi ale lui C.
Exercitii
1. Fie sirul de functii
)
n
(r) =
1
1 +:
2
(r :)
2
, r R (: N).
i) Schitati gracele lui )
1
, )
2
, )
3
.
ii) Calculati limita punctual a ) a sirului ()
n
)
n
.
iii) Este ) limita uniform a a sirului? Motivati r aspunsul.
2. Ar atati c a seria

o
n=1
[:re
nr
(:1)re
(n1)r
] nu este uniform continu a
pe segmentul (0, 1), dar suma ei este continu a pe acest interval.
3. (Lema lui Dini ). Demonstrati urm atoarea reciproc a partial a a Teoremei
6.5.3: Fie )
n
: [a, /] R un sir descrescator de func tii continue, care
converge punctual la o func tie continua ) : [a, /] R. Atunci )
n
u
) .
6.6. SERII DE PUTERI 105
[Indica tie. Conform ipotezei, sirul de functii q
n
= )
n
) este descresc ator
si convergent punctual la 0. Pentru - 0 arbitrar xat, multimile
n
=
= r; q
n
(r) < - constituie o acoperire deschis a a intervalului [a, /]. ]
6.6 Serii de puteri
O serie de functii de variabil a complex a de forma

n0
c
n
(. .
0
)
n
, se numeste
serie de puteri de numere complexe; numerele complexe c
n
poart a numele de
coecien tii seriei, iar num arul complex .
0
poart a numele de centrul seriei de
puteri.
Multimea de convergent a a unei serii de puteri contine ntotdeauna centrul
si este deci nevid a. n cazul particular al seriei geometrice

n0
.
n
, multimea
de convergent a este discul unitate 1
1
(0), un disc cu centrul n centrul seriei.
Acest comportament este tipic seriilor de puteri si cazul general este descris de
urm atoarea teorem a:
6.6.1. Teorema nti a lui Abel. Fie

n0
c
n
(. .
0
)
n
o serie de puteri
de numere complexe.
i) Daca seria converge n punctul . = .
1
, atunci ea converge uniform si
absolut pe orice disc compact
1
:
(.
0
) = . C; [. .
0
[ _ r
cu 0 _ r < [.
1
.
0
[ ;
ii) Daca seria nu converge absolut n punctul . = .
1
, atunci ea nu converge
n nici-un punct . cu [. .
0
[ [.
1
.
0
[ .
Demonstra tie. i) Deoarece seria

n0
c
n
(.
1
.
0
)
n
este convergent a, rezult a
c a exist a ' 0 astfel ca [c
n
(.
1
.
0
)
n
[ _ ' pentru orice : _ 0. Fie r
[0, [.
1
.
0
[) si e . 1
:
(.
0
) . Atunci
[c
n
(. .
0
)
n
[ = [c
n
(.
1
.
0
)
n
[
_
[. .
0
[
[.
1
.
0
[
_
n
_ '
_
r
[.
1
.
0
[
_
n
si deoarece r, [.
1
.
0
[ < 1, Criteriul 6.5.6 al lui Weierstrass este aplicabil si cu
ajutorul lui deducem valabilitatea armatiei i).
ii) Presupunem prin absurd c a exist a un punct de convergent a . cu [. .
0
[
[.
1
.
0
[ . Conform armatiei i), seria trebuie s a e absolut si uniform conver-
gent a pe discul 1
:
(.
0
) , cu r = [.
1
.
0
[ , ceea ce este n contradictie cu ipoteza.

Denim raza de convergen ta a seriei de puterin0
c
n
(. .
0
)
n
prin for-
mula
1 = sup
_
[. .
0
[ ; seria

n0
c
n
(. .
0
)
n
este absolut convergent a
_
si numim discul deschis
1
1
(.
0
) = . C[ [. .
0
[ < 1
106 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
discul de convergen ta al respectivei serii. S a not am c a 1 [0, ].
Cele dou a armatii din Teorema nti a lui Abel se pot reformula astfel:
i) Seria

n0
c
n
(. .
0
)
n
este convergent a absolut si uniform pe orice disc
compact 1
:
(.
0
) cu 0 _ r < 1.
ii) Seria nu converge n nici un punct din exteriorul discului 1
1
(.
0
).
Ca urmare, multimea de convergent a a unei serii de puteri este format a din
punctele discului de convergent a 1
1
(.
0
) , la care se adaug a eventual puncte de
pe circumferinta sa.
Deoarece 1
1
(.
0
) =

0:<1
1
:
(.
0
) , rezult a c a orice serie de puteri este
absolut convergenta pe discul de convergen ta.
6.6.2. Teorem a. Suma oricarei serii de puteri este o func tie continua pe
discul de convergen ta.
Demonstra tie. Fie seria de puteri

n0
c
n
(. .
0
)
n
cu raza de convergent a 1si
suma o(.). Vom ar ata c a functia o(.) este continu a n orice punct .
1
1
1
(.
0
) .
Pentru aceasta, alegem r cu 0 < [.
1
.
0
[ < r < 1. Deoarece sumele partiale
ale sumelor de puteri sunt functii polinomiale, iar convergenta acestor sume la
o(.) este uniform a pe discul compact 1
:
(.
0
), din Teorema 6.5.3 (varianta n
C), deducem c a restrictia lui o(.) la 1
:
(.
0
) este continu a. Or, .
1
este un punct
interior acestui disc. Prin urmare, suma o(.) este continu a n punctul .
1
.
Trecem acum la formulele de calcul ale razei de convergent a.
6.6.3. Formula Cauchy-Hadamard. Cu conven tia 1,0 = si 1, = 0,
raza de convergen ta a oricarei serii de puteri

n0
c
n
(. .
0
)
n
este data de
formula
1 =
1
limsup
no
n
_
[c
n
[
.
Demonstra tie. Potrivit unei consecinte a Criteriului radicalului (vezi Corolarul
4.2.4), seria

n0
[c
n
(. .
0
)
n
[ este
convergent a, dac a limsup
no
n
_
[c
n
(. .
0
)
n
[ < 1
divergent a, dac a limsup
no
n
_
[c
n
(. .
0
)
n
[ 1.
Or, pentru . ,= .
0
,
limsup
no
n
_
[c
n
(. .
0
)
n
[ = [. .
0
[ limsup
no
n
_
[c
n
[
Notnd j = limsup
no
n
_
[c
n
[, rezult a c a dac a j [. .
0
[ < 1, atunci seria

n0
c
n
(. .
0
)
n
este absolut convergent a, iar dac a j [. .
0
[ 1, atunci seria
nu este absolut convergent a. Prin urmare, 1 = 1,j, cu conventia din enunt.
Analog se stabileste formula lui Abel pentru raza de convergent a a unei serii
de puteri

n0
c
n
(. .
0
)
n
:
1 = lim
no

c
n
c
n+1

6.6. SERII DE PUTERI 107


cu condi tia ca limita din membrul drept sa existe.
Este important s a coment am la acest moment cazul seriilor de puteri

n0
c
n
(r r
0
)
n
cu coecienti c
n
reali si centrul r
0
apartinnd de asemenea lui R. Putem dez-
volta pentru ele o teorie paralel a, n cadrul lui R, care s a descrie multimea de
convergent a. Or, se constat a imediat c a locul discurilor din Teorema nti a lui
Abel este luat de intervale (cu centrul n r
0
). Prin urmare, denind similar raza
de convergent a, vom avea pentru ea exact acelea si formule de calcul. Locul
discului de convergent a este luat de intervalul de convergen ta si relatia ntre ele
este
(r
0
1, r
0
+1) = 1
1
(r
0
) R.
Apare ns a un element n plus, anume, dac a o functie real a o(r) se poate
descrie ca suma unei serii de puteri
o(r) =
o

n=0
c
n
(r r
0
)
n
pe intervalul (r
0
1, r
0
+1), ea se poate prelungi la discul 1
1
(r
0
) din C, prin
formula
o(.) =
o

n=0
c
n
(. r
0
)
n
.
Numim aceast a prelungire, prelungire prin analiticitate. Functiile elementa-
re se denesc initial pe diverse subintervale ale lui R prin diferite metode si
se descriu ca sume de serii de puteri prin metodele calculului diferential. Dis-
cutia de mai sus ne d a posibilitatea de a le extinde n mod natural la domeniul
complex.
Exemple. i) Pentru seria

n1
:
n
.
n
raza de convergent a este
1 = lim
no
:
n
(: + 1)
n+1
= lim
no
_
1
1 + 1,:
_
n
1
: + 1
= 0,
deci seria este divergent a n orice punct . ,= 0.
ii) Seria

n1
(1)
n+1
n
r
n
are raza de convergent a 1 = 1, deci pentru orice
r (1, 1) ea este convergent a; pentru r (, 1) ' (1, ) seria este diver-
gent a.
Pentru r = 1, seria devine

n1
(1)
n+1
n
si este convergent a potrivit crite-
riului lui Leibniz.
Pentru r = 1, seria devine

n1
(1)
n
n
(1)
n
=

n1
1
n
, serie despre care
stim c a este divergent a.
n concluzie, multimea real a de convergent a este intervalul (1, 1]. Vom
ar ata n capitolul 7 c a
o

n=1
(1)
n+1
:
r
n
= ln(1 +r) pentru orice r (1, 1].
108 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
iii)
-
Fie c, ,, R 0, 1, 2, .... Seria hipergeometrica a lui Gauss este
seria
1(c, ,, , .) = 1 +

n1
c(c + 1)...(c +: 1),(, + 1)...(, +: 1)
( + 1)...( +: 1)

.
n
:!
;
raza sa de convergent a este 1 = 1. Seria este absolut convergent a n punctul
. = 1 dac a c+, si divergent a dac a _ c+,. Seria este absolut convergent a
n punctul . = 1 dac a c + ,; ea este convergent a n acest punct dac a
1 < c , _ 0 si divergent a dac a c , _ 1. Aceste ultime armatii
necesit a criterii speciale de convergent a (n spet a, criteriul lui Gauss). Vezi
FAM1, pag. 214.
Seria hipergeometric a este legat a de multe din functiile elementare. Spre
exemplu,
1(:, ,, ,, r) = (1 +r)
n
r1(1, 1, 2, r) = ln(1 +r)
si lim
oo
1(1, ,, 1, r,,) =e
r
.
Exercitii
1. Se cunoaste dezvoltarea n serie de puteri
1
1 .
= 1 +. +.
2
+..., pentru [.[ < 1.
Dezvoltati n serie de puteri cu centrul n 0 functia
1
:
2
3:+2
, descompu-
nnd-o mai nti n fractii simple.
2. Dezvoltati functia )(r) = r
3
n serie de puteri cu centrul n 1.
3. Dezvoltati functia )(r) = (1 +r) e
r
n serie de puteri cu centrul n 0.
6.7 Functiile trigonometrice
Principalele functii elementare se denesc n complex ca sume ale unor serii de
puteri.
Func tia exponen tiala n complex se deneste ca suma unei serii de puteri:
e
:
=
o

n=0
.
n
:!
= 1 +
.
1!
+
.
2
2!
+..., . C.
Aceasta reprezint a prelungirea prin analiticitate a dezvolt arii obtinute n
domeniul real. Vezi paragraful 6.4.
6.7. FUNC TIILE TRIGONOMETRICE 109
Conform formulei lui Abel, raza de convergent a a seriei de denitie este ,
de unde rezult a c a seria este absolut convergent a pentru orice . C. n acord
cu Teorema 6.6.2, functia exponential a este continu a pe C.
6.7.1. Lem a. Are loc rela tia
e
:1
e
:2
= e
:1+:2
pentru orice .
1
, .
2
C.
Demonstra tie. Aplic am teorema lui Mertens referitoare la produsele de serii
numerice absolut convergente si avem
e
:1
e
:2
=
_
1 +
.
1
1!
+
.
2
1
2!
+...
_

_
1 +
.
2
1!
+
.
2
2
2!
+...
_
= 1 +
_
.
1
1!
+
.
2
1!
_
+
_
.
2
2
2!
+
.
1
.
2
1!
+
.
2
1
2!
_
+...
= 1 +
.
1
+.
2
1!
+
(.
1
+.
2
)
2
2!
+... = e
:1+:2
.
Functiile sin si cos n complex se denesc de asemenea ca sume de serii de
puteri:
sin. =
o

n=0
(1)
n
(2: + 1)!
.
2n+1
= .
.
3
3!
+
.
5
5!
...., . C
cos . =
o

n=0
(1)
n
(2:)!
.
2n
= 1
.
2
2!
+
.
4
4!
..., . C.
Functia sin este impar a, functia cos este par a, sin0 = 0, iar cos 0 = 1. Ambele
functii iau valori reale pentru valorile reale ale variabilei.
6.7.2. Formulele lui L. Euler. Au loc urmatoarele formule, care leaga func ti-
ile sin, cos si exp,
e
i:
= cos . + i sin.
sin. =
e
i:
e
i:
2i
cos . =
e
i:
+ e
i:
2
pentru orice . C.
6.7.3. Corolar. Avem
cos r = Re e
ir
si sinr = Ime
ir
pentru orice r R.
Din formulele lui Euler rezult a c a
sin
2
. + cos
2
. = 1 pentru orice . C,
110 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
iar de aici faptul c a
[ sinr[ _ 1 si [ cos r[ _ 1 pentru orice r R.
Functiile sin si cos sunt nem arginite n complex. De exemplu, cos(i:)
pentru : .
Tot cu ajutorul formulelor lui Euler se pot demonstra numeroasele formule
din trigonometrie care leag a functii sin si cos:
sin(.
1
+.
2
) = sin.
1
cos .
2
+ cos .
1
sin.
2
cos(.
1
+.
2
) = cos .
1
cos .
2
sin.
1
sin.
2
sin.
1
+ sin.
2
= 2 sin
.
1
+.
2
2
cos
.
1
.
2
2
cos .
1
+ cos .
2
= 2 cos
.
1
+.
2
2
cos
.
1
.
2
2
etc.
Aparitia lui n acest context si faptul c a functiile sin si cos sunt periodice,
de perioad a principal a 2, necesit a o analiz a suplimentar a, care va detaliat a
n continuare.
6.7.4. Lem a. Func tia cos este strict descrescatoare pe intervalul [0,
_
6] si
exista n acest interval un singur numar real, notat
t
2
, n care func tia cos se
anuleaza.
Dup a cum a ar atat Lindeman n anul 1882, num arul (dublul valorii lui
t
2
indicat mai sus), este transcendent, adic a nu este r adacina nici unui polinom cu
coecienti ntregi. Valoarea sa este = 3, 141 592 654... . Num arul este legat
de formula pentru calculul lungimii cercului n functie de raza sa:
1 = 21.
Demonstra tie. S a remarc am mai nti c a dac a 0 < r <
_
6, atunci sinr 0.
ntr-adev ar,
sinr = r
r
3
3!
+
r
5
5!
...
= r
_
1
r
2
2 3
_
+
r
5
5!
_
1
r
2
6 7
_
+...
si toate parantezele sunt strict pozitive n intervalul (0,
_
6).
Dac a 0 < r < j <
_
6, atunci (j r),2 (0,
_
6) si deci
cos j cos r = 2 sin
j r
2
sin
j +r
2
< 0.
De aici rezult a c a functia cos este strict descresc atoare pe intervalul [0,
_
6].
Pe de alt a parte,
cos r = 1
r
2
2!
+
r
4
4!

r
6
6!
+...
= 1
r
2
2!
_
1
r
2
3 4
_

r
6
6!
_
1
r
2
7 8
_
...
6.7. FUNC TIILE TRIGONOMETRICE 111
si cum toate parantezele sunt strict pozitive pe intervalul (0,
_
6), rezult a c a pe
acest interval
cos r < 1
r
2
2!
_
1
r
2
3 4
_
.
n particular,
cos 2 < 1,3 < 0.
Deoarece functia cos este continu a pe intervalul [0,
_
6], iar cos 0 = 1 0,
cos 2 < 0, functia cos are n acest interval cel putin o rad acin a (vezi Teorema
valorii intermediare). Aceast a r ad acin a este unica din acest interval, deoarece
functia cos este strict descresc atoare pe intervalul [0,
_
6].
Deoarece functia sin este pozitiv a pe intervalul [0,
_
6], din relatia cos
2 t
2
+
+sin
2 t
2
= 1 rezult a c a
sin

2
= 1.
Atunci din formulele trigonometrice prezentate mai sus deducem c a:
sin
_

2
r
_
= sin

2
cos r cos

2
sinr = cos r
cos
_

2
r
_
= (sinr.
Deoarece pe intervalul [0, ,2] functia cos descreste strict de la 1 la 0, formula
a doua ne arat a c a pe acelasi interval functia sin creste strict de la 0 la 1. Apoi,
sin( +r) = sin
_

2
+ (

2
+r)
_
= cos(

2
+r) = sinr
cos( +r) = cos r
sin(2 +r) = sin( + ( +r)) = sin( +r) = sinr
cos(2 +r) = cos r,
pentru orice r R. Ultimele dou a formule ne arat a c a functiile sin si cos sunt
periodice, de perioad a 2.
Tot ultimul grup de formule ne arat a c a functiile sin si cos sunt strict
monotone pe ecare din intervalele
_
0,

2
_
,
_

2
,
_
,
_
,
3
2
_
,
_
3
2
, 2
_
.
Semnele lor variaz a astfel:
r 0 ,2 3,2 2
sinr 0 + 1 + 0 1 0
cos r 1 + 0 1 0 + 1
Num arul 2 este cel mai mic num ar strict pozitiv T cu proprietatea c a
sin(r +T) = sinr pentru orice r R.
112 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
Un enunt similar are loc pentru functia cos . Pentru demonstratie, s a ob-
serv am c a n mod necesar sinT = 0. Dac a 0 < T < 2, atunci tabelul de mai
sus conduce la T = . Dar sin
t
2
= 1 si sin(
t
2
+) = 1!
Figura 6.6: Gracele functiilor sin si cos.
6.7.5. Teorem a. i) Functia )(.) =e
:
, . C, este periodica, de perioada pur
imaginara 2i.
ii) Func tia )(.) =e
i:
, . C, este periodica, de perioada 2.
iii) Func tiile sin si cos, denite pe C, sunt periodice, de perioada 2.
Demonstra tie. i) Se observ a c a pentru orice dou a numere reale r si j avem
e
r+i
= e
r
e
i
= e
r
(cos j + i sinj).
Armatia ii) se deduce din i), iar iii) din ii).
6.7.6. Limitele fundamentale. Avem
lim
:0
sin.
.
= 1 si lim
:0
1 cos .
.
2
=
1
2
.
Demonstra tie. Pentru [.[ < 1, . ,= 0, avem

sin. .
.

.
2
3!
+
.
4
5!

.
6
7!
+...

< [.[
2
_
1
3!
+
1
5!
+
1
7!
+...
_
< [.[
2
,
de unde rezult a prima relatie. Cealalt a se motiveaz a analog.
6.7.7. Lem a. Pentru orice r R avem
[ sinr[ _ [r[
cu egalitate numai daca r = 0.
Demonstra tie. Deoarece functia sin este impar a, este sucient s a ar at am c a
sinr < [r[ pentru orice r R 0. Aceast a inegalitate este evident a pentru
6.7. FUNC TIILE TRIGONOMETRICE 113
[r[ _ 1. R amne deci s a consider am cazul cnd [r[ _ 1. Atunci
sinr = r
_
1
r
2
3!
_
+
r
5
5!
_
1
r
2
6 7
_
+...
= r
r
3
3!
_
1
r
2
4 5
_

r
7
7!
_
1
r
2
8 9
_
...
unde toate parantezele sunt pozitive pentru r [1, 1]. Prin urmare, 0 < sinr <
< r dac a r (0, 1] si 0 sinr r dac a r [1, 0).
6.7.8. Corolar. Pentru orice r, j R au loc relatiile
[ sinr sinj[ _ [r j[
[ cos r cos j[ _ [r j[.
n particular, functiile sin si cos sunt lipschitziene.
6.7.9. Calculul sumelor trigonometrice. Leg atura functiilor trigonome-
trice cu exponentiala conduce la o metod a foarte avantajoas a de calcul a unor
sume trigonometrice. De exemplu,
1
2
+ cos 0 + cos 20 +... + cos :0
=
1
2
+
e
i0
+ e
i0
2
+
e
2i0
+ e
2i0
2
+... +
e
ni0
+ e
ni0
2
=
e
ni0
+... + e
i0
+ 1 + e
i0
+... + e
ni0
2
=
e
ni0
e
(n+1)i0
2(1 e
i0
)
=
e
(n+1/2)i0
e
(n+1/2)i0
2(e
i0/2
e
i0/2
)
=
sin(2: + 1)
0
2
2 sin
0
2
pentru orice : N
-
. Alternativ, notnd
C = 1 + cos 0 + cos 20 +... + cos :0,
consider am si expresia conjugata, n sinusuri (1 este interpretat ca cos 0),
o = sin0 + sin20 +... + sin:0
si avem
C + io = 1 + e
i0
+... + e
ni0
=
(e
(n+1)i0
1)
e
i0
1
=
e
(n+1/2)i0
e
i0/2
e
I0/2
e
I0/2
=
2i(e
(n+1/2)i0
e
I0/2
)
sin
0
2
114 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
astfel c a C se calculeaz a ca partea real a a sumei g asite, iar o ca partea imaginar a.
Avem
o =
n

| =1
sin/0 =
sin
(n+1)0
2
sin
n0
2
sin
0
2
.
6.7.10. Functiile tangent a si cotangent a. Aceste functii se introduc res-
pectiv prin formulele
tg . =
sin.
cos .
, . C (2/ + 1)

2
; / Z
ctg . =
cos .
sin.
, . C /; / Z.
Faptul c a valorile exceptate sunt exact zerourile de la numitori se arat a
simplu. Spre exemplu, ecuatia cos . = 0 este echivalent a cu c
2I:
+ 1 = 0 sau,
punnd . = r + ij (cu r, j R), cu e
2
e
2Ir
= 1. Lund modulii n cei doi
membri deducem c a j = 0. Atunci ecuatia devine
cos 2r = 1 si sin2r = 0
ceea ce face ca . = r s a e oricare din punctele multimii (2/ + 1)
t
2
; / Z.
Functiile tg si ctg sunt continue si periodice, de perioad a . Au loc formulele
de leg atur a ntre ele
tg (

2
r) = (ctg r.
Functia tg este strict cresc atoare pe intervalul (,2, ,2), n vreme ce
functia ctg este strict descresc atoare pe intervalul (0, ).
Figura 6.7: Functiile tg si ctg
6.7.11. Functiile trigonometrice inverse. Functia sin este continu a si strict
cresc atoare pe intervalul [,2, ,2] si sin(,2) = 1, iar sin(,2) = 1. n
acord cu Teorema 5.4.4, functia sin induce un homeomorsm ntre intervalele
6.7. FUNC TIILE TRIGONOMETRICE 115
[,2, ,2] si [1, 1]. Vom numi inversul acestui homeomorsm func tia arcsi-
nus. Ea este functia
arcsin : [1, 1] [,2, ,2]
cu proprietatea c a
sin(arcsinr) = r, pentru orice r [1, 1]
arcsin(sinr) = r, pentru orice r [,2, ,2].
Fiind dat a [1, 1], ecuatia
sinr = a
are solutiile r = (1)
|
arcsina +/, / Z.
Functia cos este continu a si strict descresc atoare pe intervalul [0, ] si cos(0)=
= 1, iar cos() = 1. n acord cu Teorema 5.4.4, functia cos induce un homeo-
morsm ntre intervalele [0, ] si [1, 1]. Vom numi inversul acestui homeomor-
sm func tia arccosinus. Ea este functia
arccos : [1, 1] [0, ]
cu proprietatea c a
cos(arccos r) = r, pentru orice r [1, 1]
arccos(cos r) = r, pentru orice r [0, ].
Fiind dat a [1, 1], ecuatia
cos r = a
are solutiile r = arccos a + 2/, / Z.
S a not am c a
arcsinr + arccos r =

2
, pentru orice r [1, 1].
Functia tg este continu a si strict cresc atoare pe intervalul (,2, ,2) si
lim
rt/2+
tg r = , lim
rt/2
tg r = .
n acord cu Teorema 5.4.4, functia tg induce un homeomorsm ntre in-
tervalul (,2, ,2) si R. Vom numi inversul acestui homeomorsm func tia
arctangenta. Ea este functia
arctg : R (,2, ,2)
cu proprietatea c a
tg (arctg r) = r, pentru orice r R
arctg (tg r) = r, pentru orice r (,2, ,2).
116 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
Fiind dat a R, ecuatia
tg r = a
are solutiile r =arctg a +/, / Z.
Functia arccotangent a (notat a arcctg) se deneste ntr-un mod asem an ator.
6.7.12. Reprezentarea trigonometric a a numerelor complexe. Raza
polara a unui punct . = (r, j) din planul real se deneste prin formula
r =
_
0, dac a (r, j) = (0, 0)
_
r
2
+j
2
, dac a (r, j) ,= (0, 0).
Presupunnd c a r 0, observ am c a are loc formula
_
r
_
r
2
+j
2
_
2
+
_
j
_
r
2
+j
2
_
2
= 1
ceea ce asigur a existenta unui unic num ar 0 [0, 2) cu proprietatea c a
cos 0 =
r
_
r
2
+j
2
si sin0 =
j
_
r
2
+j
2
numit unghiul polar al punctului .. ntr-adev ar,
0 =
_

_
arctg (j,r), dac a r 0, j _ 0
arctg (j,r) + 2, dac a r 0, j < 0
arctg (j,r) +, dac a r < 0, j R
,2 dac a r = 0, j 0
3,2 dac a r = 0, j < 0.
Numerele r si 0 se numesc coordonatele polare ale punctului .. Ele sunt
denite peste tot cu exceptia originii lui R
2
, caz n care r = 0, iar 0 si pierde
sensul.
Figura 6.8: Coordonatele polare
6.7. FUNC TIILE TRIGONOMETRICE 117
Leg atura dintre aceste coordonate si coordonatele carteziene este urm a-
toarea:
r = r cos 0
j = r sin0.
Identicnd pe C cu R
2
, rationamentul de mai sus ne motiveaz a posibili-
tatea exprim arii sub forma trigonometrica sau sub forma exponen tiala a oric arui
num ar complex:
. = r + ij
= r(cos 0 + i sin0)
= r e
i0
.
O aplicatie imediat a a putintei de a reprezenta numerele complexe sub form a
trigonometric a o constituie formula lui Moivre,
.
n
= r
n
(cos :0 + i sin:0).
6.7.13. Teorem a. Aplica tia
0 : (0, ) (0, 2) R
2
(r, 0); r _ 0
data prin formula 0(r, 0) = (cos 0, sin0), reprezinta un homeomorsm ntre
banda (0, ) (0, 2) si planul real taiat de-a lungul semiaxei pozitive.
Pentru demonstratie vezi FAM1, pag. 246.
Exercitii
1. Vericati formulele
1 + 2r cos 0 + 2r
2
cos 20 +... =
1 r
2
1 2r cos 0 +r
2
r sin0 +r
2
sin20 +r
3
sin30 +... =
r sin0
1 2r cos 0 +r
2
valabile pentru orice r [0, 1) si orice 0 R.
2. Vericati valabilitatea formulelor
sin. = .
.
3
3!
+o(.
3
)
cos . = 1
.
2
2
+o(.
2
)
pentru . 0.
118 CAPITOLUL 6. CONSTRUC TIA FUNC TIILOR ELEMENTARE
3. (Criteriul Abel-Dirichlet). Seria

n0
a
n
(r) /
n
(r) este convergent a uni-
form pe intervalul [c, ,] dac a sunt ndeplinite urm atoarele dou a conditii:
i) Exist a ' 0 astfel nct [

n=0
a
n
(r)[ _ ' pentru orice N si
orice r [c, ,];
ii) /
n
u
0 pe [c, ,].
[Indica tie: Vezi Criteriul Abel-Dirichlet pentru seriile numerice. ]
4. Aplicati rezultatul din exercitiul anterior pentru a deduce c a seriile

n1
sin:r
:
si

n1
cos :r
:
sunt uniform convergente pe orice interval [-, 2 -], unde 0 < - < 2.
Pentru calculul sumelor trigonometrice, vezi punctul 6.7.9.
5. (Functiile hiperbolice). Sinusul si cosinusul hiperbolic se denesc n dome-
niul complex prin formulele
sh . =
e
:
e
:
2
= . +
.
3
3!
+
.
5
5!
+...
ch. =
e
:
+ e
:
2
= 1 +
.
2
2!
+
.
4
4!
+...
Vericati c a:
i) Cele dou a functii sunt continue si periodice, de perioad a 2 i. n plus,
ch
2
. sh
2
. = 1 pentru orice . C;
ii) Functia sh este impar a, iar functia ch este par a. Reprezentati grac
cele dou a functii.
6. Determinati toate functiile continue ) : R R care veric a ecuatia
functional a
)(r +j) +)(r j) = 2)(r))(j) pentru orice r, j R.
7. Determinati toate functiile continue si m arginite ), q : R R, care veric a
sistemul de ecuatii functionale,
)(r +j) = )(r))(j) q(r)q(j)
q(r +j) = )(r)q(j) +)(j)q(r)
oricare ar r, j R.
Capitolul 7
Calculul diferential pe R
Calculul diferential pe R nseamn a studiul derivabilit atii functiilor. Istoriceste,
dou a probleme au contribuit la cristalizarea sa: problema denirii tangentei
ntr-un punct la gracul unei functii si problema denirii notiunii de vitez a
instantanee.
Tangenta la gracul unei functii ) n punctul 1 = (a, )(a)) este dreapta care
trece prin punctul 1 si reprezint a cea mai bun a aproximare liniar a a gracului
lui ) n vecin atatea punctului 1. Tehnic, problema care se ridic a este aceea a
determin arii coecientului unghiular al acestei drepte.
Figura 7.1: Tangenta si secanta
Dac a Q = (a + /, )(a + /)) este un alt punct de pe grac, coecientul
unghiular al secantei 1Q este prin denitie num arul
)(a +/) )(a)
a +/ a
=
)(a +/) )(a)
/
.
Atunci cnd / 0, punctul Q se misc a pe curba j = )(r), apropiindu-se de
punctul 1; corespunz ator, secanta 1Q va pivota n jurul punctului 1, tinznd
(n anumite circumstante) la o pozitie limit a, care va reprezenta tangenta n 1
la grac. n acest mod, vom spune c a gracul lui ) admite tangenta n punctul
119
120 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
1 = (a, )(a)) dac a exist a limita
: = lim
|0
)(a +/) )(a)
/
;
tangenta la gracul func tiei ) n punctul 1 va dreapta care trece prin 1 si
are coecientul unghiular :.
Problema vitezei instantanee (sau, mai general, problema ratei instantanee
de variatie a unei functii) priveste de asemenea functiile denite pe intervale
nedegenerate. Considernd un mobil care se deplaseaz a rectiliniu, apare natural
functia o(t), care m asoar a spatiul parcurs de la momentul initial la momentul
t.
Figura 7.2: Variatia spatiului
Viteza medie n intervalul de timp [t
0
, t
0
+ /] este prin denitie raportul
dintre spatiul parcurs si timpul parcurs n acest interval, adic a,
o(t
0
+/) o(t
0
)
/
.
Viteza la momentul t
0
se va deni ca limita
(t
0
) = lim
|0
o(t
0
+/) o(t
0
)
/
,
presupunnd c a aceasta exist a. Considernd, n continuare, rata instantanee de
variatie a vitezei, suntem condusi la denitia accelera tiei la momentul t
0
:
a(t
0
) = lim
|0
(t
0
+/) (t
0
)
/
.
7.1 Functii derivabile
n cele ce urmeaz a consider am functii denite pe intervale nedegenerate. n
acest caz, toate punctele domeniului de denitie sunt puncte de acumulare.
Fie ) : 1 R o astfel de functie si e a 1.
7.1.1. Denitie. Spunem c a functia ) este derivabila n punctul a dac a exist a
limita nit a
lim
ro
) (r) ) (a)
r a
;
numim valoarea acestei limite derivata lui ) n punctul a si o not am
)
t
(a), sau
d)
dr
(a), sau
.
)(a).
7.1. FUNC TII DERIVABILE 121
Dac a limita exist a, dar este innit a, atunci vom spune doar c a ) are derivata
n punctul a; valoarea ei va notat a de asemenea cu unul din cele trei simboluri
de mai sus.
Spunem c a functia ) este derivabila dac a ea este derivabil a n ecare din
punctele domeniului s au de denitie. Numim n acest caz functia )
t
: r )
t
(r)
derivata functiei ). Derivata se noteaz a de asemenea
d}
dr
, sau
.
).
Se constat a usor, pornind de la denitia derivabilit atii, c a cele mai multe
dintre functiile uzuale sunt derivabile si anume:
C
t
= 0 (derivata functiei constante este 0)
(r
n
)
t
= :r
n1
pentru orice : N
(sinr)
t
= cos r
(cos r)
t
= sinr
(e
r
)
t
= e
r
(lnr)
t
=
1
r
.
Alte functii ridic a probleme. Spre exemplu, functia
_
r, desi continu a pe
ntreg domeniul ei de denitie, este derivabil a numai pentru r 0 si pentru
aceste valori avem
__
r
_
t
=
1
2
_
r
.
n punctul 0 functia
_
r admite derivat a egal a cu . Alte exemple de acest
tip vor descrise mai jos.
7.1.2. Teorem a. O func tie ) : 1 R este derivabila n punctul a daca
si numai daca exista un numar ` R si o func tie . : 1 R astfel nct
lim
ro
. (r) = . (a) = 0 si are loc urmatoarea formula de reprezentare:
) (r) = ) (a) +`(r a) +. (r) [r a[ , pentru orice r 1.
n fapt, ` = )
t
(a) .
Demonstra tie. Presupunem mai nti c a functia ) este derivabil a n punctul a.
Reprezentarea din enunt are evident loc pentru ` = )
t
(a) si
. (r) =
_
}(r)}(o)}
0
(o)(ro)
]ro]
, dac a r 1, r ,= a
0, dac a r = a;
n plus,
lim
ro
.(r) = lim
ro
__
) (r) ) (a)
r a
)
t
(a)
_

(r a)
[r a[
_
= 0.
Pentru implicatia invers a, observ am c a reprezentarea din enunt conduce la
faptul c a:
) (r) ) (a)
r a
= ` +. (r)
[r a[
r a
122 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
pentru orice r 1, r ,= a. Deoarece membrul drept are limita ` pentru r a,
rezult a c a functia ) este derivabil a n punctul a si )
t
(a) = `.
7.1.3. Corolar. Orice func tie derivabila ntr-un punct este continua n acel
punct.
Oric arei functii ) : 1 1 derivabile n punctul a i se asociaz a prin Teorema
7.1.2 o aplicatie liniar a
d)(a) : R R, d)(a)r = )
t
(a)r
numit a diferen tiala func tiei ) n punctul a. Teorema 7.1.2 se poate rescrie sub
forma
)(r) = )(a) +d)(a)(r a) +o([r a[) pentru r a.
S a not am c a partea liniara j = )(a) +d)(a)(r a) din aceast a reprezentare
este tocmai ecuatia tangentei la gracul lui ) n punctul a.
Operatiile cu functii derivabile sunt astfel sintetizate:
() +q)
t
= )
t
+q
t
(c))
t
= c)
t
()q)
t
= )
t
q +)q
t
_
)
q
_
t
=
)
t
q )q
q
2
t
(q ))
t
= (q
t
)) ).
t
7.1.4. Teorema de derivabilitate a functiei inverse. Fie ) : 1 R o
func tie continua si injectiva. Presupunem ca ) este derivabila n punctul a si
ca )
t
(a) ,= 0. Atunci func tia inversa )
1
: ) (1) 1 este derivabila n punctul
/ = ) (a) si
()
1
)
t
(/) =
1
)
t
(a)
.
Demonstra tie. Conform Teoremei 5.4.4, functia ) induce un homeomorsm ntre
1 si )(1). Prin urmare, dac a j
n
/ n )(1), atunci n mod necesar j
n
= )(r
n
)
pentru ecare indice : si r
n
a n 1. Deoarece
)
1
(j
n
) )
1
(/)
j
n
/
=
1
}(rn)}(o)
rno

1
)
t
(a)
pentru : , Criteriul lui Heine ne asigur a c a exist a limita fractiei
}()}(b)
b
n punctul / si c a aceasta este egal a cu 1,)
t
(a).
7.1. FUNC TII DERIVABILE 123
Figura 7.3: Geometric, Teorema 7.1.4 exprim a simetria tangentelor la gracele
functiilor ) si )
1
fat a de prima bisectoare.
Teorema 7.1.4 permite prezentarea unor noi exemple importante de functii
derivabile:
(a
r
)
t
= a
r
lna, r R (a 0, a ,= 1)
(arcsinr)
t
=
1
_
1 r
2
, r (1, 1)
(arccos r)
t
=
1
_
1 r
2
, r (1, 1)
(arctg r)
t
=
1
1 +r
2
, r R
(arcctg r)
t
=
1
1 +r
2
, r R.
Derivabilitatea functiei putere rezult a din cele de mai sus observnd c a r
o
=
=e
o ln r
. Avem
(r
o
)
t
= ar
o1
, pentru r (0, ) (a R).
Derivatele laterale, la stnga si la dreapta ntr-un punct a, se introduc res-
pectiv prin formulele
)
t
s
(a) = lim
ro
)(r) )(a)
r a
)
t
J
(a) = lim
ro+
)(r) )(a)
r a
.
Derivabilitatea ntr-un punct este echivalent a cu existenta, nitudinea si
egalitatea derivatelor laterale care au sens n punctul respectiv. Derivatele la-
terale conduc la tangentele laterale si la notiunile de punct unghiular si de punct
de ntoarcere. Un punct se cheam a punct unghiular dac a exist a ambele derivate
laterale, ele sunt diferite si cel putin una este nit a. Punctele de ntoarcere sunt
punctele n care una din derivatele laterale este , iar cealalt a este .
Functia )(r) = [r[ nu este derivabil a n punctul 0, dar admite derivate
laterale nite n acest punct,
)
t
s
(0) = 1 si )
t
J
(0) = 1.
124 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
Derivatele de ordin superior se introduc inductiv:
d
n
)
dr
n
=
d
dr
_
d
n1
)
dr
n1
_
, pentru : _ 2;
s a not am c a pentru denirea lui
d
n
}
dr
n
ntr-un punct a este necesar a existenta
derivatei de ordinul : 1 pe o vecin atate a lui a.
Pentru completitudine, se deneste si derivata de ordinul 0, ca ind ns asi
functia,
d
0
)
dr
0
= ).
Derivata de ordinul : se mai noteaz a )
(n)
. Este ns a traditional ca derivatele
de ordine mici s a e notate cu accente,
), )
t
, )
tt
, )
ttt
, etc.
Au loc formulele
() +q)
(n)
= )
(n)
+q
(n)
;
(c))
(n)
= c)
(n)
;
()q)
(n)
=
n

| =0
_
:
/
_
)
(n|)
q
(|)
(Formula lui Leibniz).
Functiile derivabile semnalate mai sus sunt indenit derivabile, adic a deri-
vabile de orice ordin.
Functiile care admit derivat a de ordinul : continu a, le numim func tii de
clasa C
n
, iar functiile care admit derivate de orice ordin, le numim func tii de
clasa C
o
. Functia [r[
n+1
este de clas a C
n
, f ar a a de : + 1 ori derivabil a.
Pentru : N
-
' si 1 un interval nedegenerat, not am cu C
n
(1, R)
multimea functiilor ) : 1 R care sunt de clas a C
n
. Discutia de mai sus
ne arat a c a aceste multimi sunt algebre comutative, cu unitate, n raport cu
operatiile algebrice naturale.
Spunem c a o functie ) : 1 J actionnd pe intervale nedegenerate este
un difeomorsm (respectiv un difeomorsm de clas a C
n
) dac a ) este o bijectie
si att ) ct si )
1
sunt functii derivabile (respectiv de clas a C
n
). Din Teo-
rema 7.1.4 rezult a prin inductie matematic a urm atorul criteriu pentru ca un
homeomorsm s a e un difeomorsm.
7.1.5. Teorem a. Fie ) : 1 J un homeomorsm derivabil, ntre doua
intervale nedegenerate. Daca )
t
nu se anuleaza pe 1 si ) este de clasa C
n
,
atunci ) este un difeomorsm de clasa C
n
.
7.1.6. Observatie. Este util s a extindem conceptul de functie derivabil a
la cazul functiilor cu valori complexe (sau cu valori n R
n
), folosind termenii
Denitiei 7.1.1. Deoarece limitele n C se calculeaz a pe componente, derivabili-
tatea unei functii ) : 1 C va nsemna derivabilitatea lui Re ) si Im); n acest
caz are loc formula
)
t
= (Re ))
t
+ i (Im))
t
.
7.2. EXEMPLUL LUI BOLZANO
-
125
n particular,
_
e
Ior
_
t
= (cos ar + i sinar)
t
= a sinar + i a cos r = i ae
Ior
.
Exercitii
1. Fie functia
)(r) = r
2
[r a
1
[ [r a
2
[, r R
unde a
1
si a
2
sunt doi parametri reali. Ce conditii trebuie s a ndeplineasc a
cei doi parametri pentru ca functia de mai sus s a e derivabil a pe R?
2. Calculati derivata de ordinul 100 a functiei )(r) =
1
r
2
3r+1
.
3. Demonstrati c a functia
)(r) =
_
e
1/(1r
2
)
, dac a [r[ < 1
0, dac a [r[ _ 1
este indenit derivabil a.
4. Demonstrati c a dac a o functie are ntr-un punct derivate laterale nite,
atunci ea este continu a n acel punct.
7.2 Exemplul lui Bolzano

Ct de nederivabil a poate o functie continu a? Bolzano a fost primul mate-


matician care a remarcat existenta functiilor continue nic aieri derivabile (deci
ale c aror grace sunt formate numai din zimti). Exemplul s au este urm atorul:
Se consider a functia
)(r) =
_
r, dac a 0 _ r _ 1,2
1 r, dac a 1,2 _ r _ 1
pe care o prelungim prin periodicitate la R, obtinnd o functie continu a ,
0
, de
perioad a 1. Functiile
,
n
(r) =
1
4
n
,
0
(4
n
r), : N
sunt continue, periodice (de perioad a 4
n
) si derivabile, cu exceptia punctelor
j,(2 4
n
), cu j Z si : N.
Fie
,(r) =
o

n=0
,
n
(r), r R.
126 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
n virtutea Criteriului 6.5.6 (al major arii), functia , este continu a.
Ea nu este totusi nic aieri derivabil a. ntr-adev ar, e r
0
R si e : N
-
.
S a not am / = 1,4
n
. Atunci
,
n
(r
0
+/) ,
n
(r
0
)
/
= 0 pentru : _ :.
Functia ,
n1
are intervale de lungime 2,4
n
pe care este derivabil a si acel
interval care contine punctul r
0
include de asemenea unul dintre intervalele
_
r
0

1
4
n
, r
0
_
, sau
_
r
0
, r
0
+
1
4
n
_
.
Pe aceste din urm a intervale functiile ,
0
, ..., ,
n1
sunt derivabile si au
derivata 1 sau 1. Un calcul simplu ne arat a c a
,(r
0
+/) ,(r
0
)
/
=
n1

| =0
,
|
(r
0
+/) ,
|
(r
0
)
/
=
_
un num ar par, dac a : este par
un num ar impar, dac a : este impar
de unde rezult a c a fractia de mai sus nu poate avea limit a pentru / 0.
7.3 Teorema functiei cresc atoare
Multe din aplicatiile analizei matematice privesc leg atura dintre semnul derivatei
si monotonie. Ea se poate evidentia extrem de simplu folosind lema urm atoare:
7.3.1. Lem a. Fie ) : R R o func tie derivabila n punctul c. Demonstra ti ca
oricare ar sirurile (a
n
)
n
si (/
n
)
n
cu a
n
c si /
n
c avem
lim
no
)(/
n
) )(a
n
)
/
n
a
n
= )
t
(c).
Demonstra tie. Are loc combinatia convex a
)(/
n
) )(a
n
)
/
n
a
n
=
/
n
c
/
n
a
n

)(/
n
) )(c)
/
n
c
+
c a
n
/
n
a
n

)(c) )(a
n
)
c a
n
de unde rezult a c a
}(bn)}(on)
bnon
este cuprins ntre minimul si maximul dintre
urm atoarele dou a fractii:
)(/
n
) )(c)
/
n
c
si
)(c) )(a
n
)
c a
n
.
Or, cele dou a fractii reprezint a termenii generali ai unor siruri convergente
la )
t
(c).
7.3. TEOREMA FUNC TIEI CRESC

ATOARE 127
7.3.2. Teorema functiei cresc atoare. Daca )
t
_ 0 pe un interval, atunci )
este crescatoare pe acel interval.
Demonstra tie (J. L. Lagrange). Presupunem c a )
t
_ 0 pe [a, /], dar c a exist a
a _ a
1
< /
1
_ / astfel nct )(a
1
) ) (/
1
) . Atunci
: = ()(/
1
) )(a
1
)) ,(/
1
a
1
) < 0.
n plus, oricare ar punctul r (a, /), una din fractiile ()(r) )(a)) ,(ra)
si ()(/) )(r)) ,(/ r) este _ :, iar cealalt a este _ :.
Diviznd succesiv intervalul [a
1
, /
1
] n p arti egale si folosind observatia de
mai sus, deducem c a exist a dou a siruri (a
n
)
n
si (/
n
)
n
astfel c a
a
n
_ a
n+1
_ /
n+1
_ /
n
pentru : _ 1
()(/
n
) )(a
n
)) , (/
n
a
n
) _ : pentru : _ 1
lim
no
(/
n
a
n
) = 0.
Fie c limita comun a a celor dou a siruri. Conform lemei precedente, )
t
(c) _
_ : < 0, contradictie.
7.3.3. Corolar. i) Daca )
t
_ 0 pe un interval, atunci ) este descrescatoare
pe acel interval.
ii) Daca )
t
= 0 pe un interval, atunci ) este constanta pe acel interval.
iii) Daca )
t
0 pe un interval, atunci ) este strict crescatoare pe acel
interval.
Rezultatele din Corolarul 7.3.3 se pot nc a preciza: Daca func tia ) este
derivabila pe intervalul 1, atunci ea este crescatoare pe 1, daca si numai daca
derivata sa este nenegativa pe acel interval. Func tia ) este strict crescatoare
daca )
t
(r) _ 0 pe 1 si mul timea punctelor n care derivata se anuleaza nu
include nici un interval nedegenerat.
Matematicianul romn D. Pompeiu a construit n anul 1907 un exemplu de
functie strict cresc atoare si derivabil a, a c arei derivat a este nul a pe o multime
dens a de puncte. Acest exemplu este prezentat n paragraful 9.4.
Corolarul 7.3.3 permite evidentierea unor inegalit ati foarte utile n aplicatiile
calculului diferential. Mention am aici principiul curselor de automobil: daca
un automobil are viteza mai mare, el este n frunte n orice moment de timp.
Matematic, acesta se traduce n urm atorul enunt:
7.3.4. Teorem a. Fie ) si q doua func tii continue pe intervalul 1 si derivabile
n punctele interioare lui 1. Daca )
t
(r) _ q
t
(r) n punctele interioare lui I,
atunci
)(r) )(a) _ q(r) q(a) pentru orice r, a 1, r _ a.
Demonstra tie. Conform Corolarului 7.3.3, inegalitatea de demonstrat are loc
pe toate subintervalele [n, a], [a, ] Int 1. Prelungirea ei la capetele lui 1 (care
apartin lui 1) se face prin trecere la limit a.
7.3.5. Corolar. Daca func tia ) este continua pe [a, /], derivabil a pe (a, /) si
: _ )
t
(r) _ ' pe (a, /), atunci
:(r a) _ )(r) )(a) _ '(r a) pentru orice r [a, /].
128 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
n particular, are loc inegalitatea valorii medii ,

)(/) )(a)
/ a

_ sup
c(o,b)
[)
t
(c)[.
Corolarul 7.3.5 conduce imediat la Teorema lui Lagrange de medie n cazul
cnd derivata )
t
este presupus a a exista si a continu a pe ntreg intervalul [a, /].
ntr-adev ar, n acest caz
inf
r[o,b]
)
t
(r) _
)(/) )(a)
/ a
_ sup
r[o,b]
)
t
(r)
iar extremele reprezint a valori atinse de )
t
; deoarece functiile continue au pro-
prietatea lui Darboux, rezult a c a exist a un punct c n [a, /] astfel nct
)(/) )(a)
/ a
= )
t
(c).
n sectiunea urm atoare vom vedea c a acest rezultat r amne adev arat n
conditii mult mai generale asupra derivatei.
Exercitii
1. i) Demonstrati inegalitatea lui Bernoulli : Pentru orice r 0,
r
o
_ 1 +c(r 1), dac a c (, 0] ' [1, )
r
o
_ 1 +c(r 1), dac a c [0, 1].
ii) Deduceti de aici inegalitatea lui Young: Pentru orice r, j 0 avem
r
o
j
1o
_ cr + (1 c)j, dac a c (, 0] ' [1, )
r
o
j
1o
_ cr + (1 c)j, dac a c [0, 1].
iii) Inegalitatea lui Young permite demonstrarea imediat a a altor inega-
lit ati importante din analiza matematic a. Deduceti inegalitatea Rogers-
Hlder: Dac a j, 1 si 1,j + 1, = 1, atunci

| =1
a
|
/
|

_
_
n

| =1
[a
|
[

_
1/
_
n

| =1
[/
|
[
j
_
1/j
pentru orice a
1
, ..., a
n
, /
1
, ..., /
n
R si orice : N
-
.
2. (Inegalitatea lui Jordan). Demonstrati c a 2r, < sinr < r pentru orice
r (0, ,2).
3. Deduceti Corolarul 7.3.5 din Lema fundamental a a analizei pe R.
7.4. TEOREMELE DE BAZ

A ALE CALCULULUI DIFEREN TIAL 129


4. Aati solutia general a a ecuatiei diferentiale
j
t
+ 5j = 0
adic a aati forma general a a functiilor derivabile j : R R cu propri-
etatea c a j
t
(r) + 5j(r) = 0 pentru orice r R.
[Indica tie: nmultiti ambii membri ai ecuatiei cu e
5r
. ]
5. Aati solutia ecuatiei diferentiale
j
tt
+j = 0
care veric a conditiile j(0) = 0 si j
t
(0) = 1.
7.4 Teoremele de baz a ale calculului diferential
Una din aplicatiile fundamentale ale calculului diferential este evidentierea de
conditii necesare si/sau suciente, usor vericabile, privind realizarea extremelor
functiilor derivabile.
n cele ce urmeaz a consider am cazul functiilor denite pe intervale 1 nede-
generate.
Spunem c a functia ) : 1 R realizeaz a n punctul a 1 un minim (respectiv
un maxim) local dac a exist a \ o vecin atate a lui a astfel nct ) (r) _ ) (a)
(respectiv ) (r) _ ) (a)) pentru orice r \. Punctele de maxim sau de minim
local se numesc puncte de extrem local. Dac a inegalitatea are loc pentru orice
r 1, atunci punctul este de minim, respectiv de maxim, global.
Spunem c a ) : 1 R realizeaz a n punctul a un minim (respectiv un
maxim) local strict dac a exist a \ o vecin atate a lui a, astfel nct ) (r) ) (a)
(respectiv ) (r) < ) (a)) pentru orice r \, r ,= a. Punctele de extrem global
strict se denesc corespunz ator.
7.4.1. Teorema lui Fermat. Fie ) : 1 R o func tie care atinge un extrem
local n punctul a, interior lui I. Atunci, daca f este derivabila n punctul a,
avem )
t
(a) = 0.
Punctele n care se anuleaz a derivata se numesc puncte critice. Teorema lui
Fermat ne spune c a punctele interioare de extrem local ale unei functii derivabile
se g asesc printre punctele critice.
Demonstra tie. Fie ,(r) =
}(r)}(o)
ro
pentru r 1 a si ,(a) = )
t
(a) .
Micsornd eventual 1, putem presupune c a a este un punct interior, de extrem
global (e, de exemplu, de maxim). Atunci, pentru r < a avem ,(r) _ 0, iar
pentru r a avem ,(r) _ 0. Prin urmare, )
t
s
(a) _ 0 si )
t
J
(a) _ 0, de unde
rezult a c a )
t
(a) = 0.
Conditia din Teorema lui Fermat este doar necesar a. Spre exemplu, originea
este un punct critic pentru functia
)(r) = r
3
, r R;
130 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
dar aceast a functie este strict cresc atoare si nu are puncte de extrem local. Pe
de alt a parte, cazul functiei
)(r) = r, r [0, 1]
ne arat a c a ipoteza de a punct interior este esential a pentru valabilitatea
armatiei Teoremei 7.4.1.
7.4.2. Teorema lui Rolle. Fie ) : [a, /] R o func tie continua pe [a, /],
derivabila pe (a, /) si astfel ca )(a) = )(/). Atunci exista un punct c (a, /)
cu proprietatea ca )
t
(c) = 0.
Demonstra tie. Dac a functia ) este constant a, atunci relatia are loc pentru orice
c (a, /).
Dac a functia ) nu este constant a, maximul si minimul ei sunt atinse n
puncte distincte, e acestea r
n
si r
1
. Extremele se ating conform Teoremei lui
Weierstrass. Deoarece ) (a) = ) (/) , rezult a c a sau r
n
,= a, sau r
1
,= /. Fie c
unul dintre punctele r
n
si r
1
care se a a n interiorul intervalului [a, /]. Din
teorema lui Fermat rezult a atunci c a )
t
(c) = 0.
Conform Teoremei lui Rolle, ntre doua zerouri consecutive ale unei func tii
derivabile exista cel pu tin un zero al derivatei. Ca urmare, ntre orice doua
zerouri consecutive ale derivatei unei func tii derivabile exista cel mult un zero
al func tiei. Bazat pe aceast a observatie functioneaz a binecunoscuta tehnic a a
sirului lui Rolle, de separare a zerourilor unei functii derivabile.
7.4.3. Teorema lui Cauchy de medie. Fie ), q : [a, /] R doua func tii
continue pe [a, /], derivabile pe (a, /) si astfel ca q
t
(r) ,= 0 pentru orice punct
r din (a, /) . Atunci :
i) q (a) ,= q (/) ;
ii) Exista c (a, /) astfel nct
) (/) ) (a)
q (/) q (a)
=
)
t
(c)
q
t
(c)
.
Demonstra tie. Observ am c a functia
,(r) = ) (r)
) (/) ) (a)
q (/) q (a)
(q (r) q (a)) , r [a, /]
ndeplineste conditiile teoremei lui Rolle si deci exist a un punct c (a, /) cu
,
t
(c) = 0. Atunci
)
t
(c)
) (/) ) (a)
q (/) q (a)
q
t
(c) = 0,
ceea ce trebuia demonstrat.
Teorema lui Cauchy de medie are numeroase aplicatii n analiza matematic a.
Un caz particular al ei este:
7.4.4. Teorema lui Lagrange de medie (zis a si Teorema cresterilor nite).
Fie ) : [a, /] R o func tie continua pe [a, /] si derivabila pe (a, /) . Atunci
exista c (a, /) astfel nct
) (/) ) (a) = )
t
(c) (/ a) .
7.4. TEOREMELE DE BAZ

A ALE CALCULULUI DIFEREN TIAL 131


Punctul c din Teorema lui Lagrange de medie este armat si nu indicat
constructiv. Ca atare, valoarea acestei teoreme este mai degrab a aceea a unei
estim ari:
[)(/) )(a)[ _ (/ a) sup[)
t
(r)[; r (a, /).
Din Teorema lui Lagrange de medie se deduce imediat Teorema functiei
cresc atoare si toate consecintele ei, mentionate n sectiunea 7.3. S a not am, n
plus, urm atoarea aplicatie la calculul derivatelor:
7.4.5. Corolar. Fie ) : [a, /] R o func tie continua pe [a, /], derivabila pe
(a, /) si astfel nct exista ` = lim
ro
)
t
(r) . Atunci ) are derivata la dreapta
n punctul a si )
t
J
(a) = `.
Demonstra tie. ntr-adev ar, pentru r (a, /] exist a c
r
(a, r) astfel nct
)
t
(c
r
) =
}(r)}(o)
ro
. Cnd r a rezult a c
r
a si deci lim
ro
)
t
(c
r
) = `. Prin
urmare, limita lim
ro
}(r)}(o)
ro
exist a si este egal a cu `.
n continuare, prezent am unele aplicatii ale calculului diferential la ridicarea
nedetermin arilor:
7.4.6. Regula lui Bernoulli-lHospital (Cazul
0
0
). Fie ) si q doua func tii
derivabile pe un interval (a, /) si astfel ca q
t
(r) ,= 0 pentru orice r (a, /) .
Daca:
i) lim
ro
)(r) = lim
ro
q(r) = 0; si
ii) exista limita lim
ro
)
t
(r),q
t
(r) = / n R,
atunci exista si limita lim
ro
) (r) ,q(r) si ea este egala de asemenea cu /.
Un enunt similar functioneaz a n punctul /.
Demonstra tia 1. Deoarece derivatele au proprietatea lui Darboux (vezi exercitiul
6 de la sfrsitul acestui paragraf), rezult a c a q
t
are semn constant pe (a, /). F ar a
a micsora generalitatea, putem presupune c a q
t
0.
Consider am n continuare cazul cnd a si / apartin lui R. Atunci, n acord
cu ipoteza i), putem prelungi functiile ) si q n punctul a, prin continuitate. Fie
- 0. Conform ii), pentru r (a, /), sucient de aproape de a, avem
/ - <
)
t
(r)
q
t
(r)
< / +-,
adic a,
(/ -) q
t
(r) < )
t
(r) < (/ +-) q
t
(r) .
Corolarul 7.3.3 iii) si Teorema 7.3.4 ne conduc la inegalitatea
(/ -) q (r) < ) (r) < (/ +-) q (r) .
Acelasi corolar ne arat a c a q(r) 0 pe (a, /). Prin urmare,
/ - <
) (r)
q (r)
< / +-
pentru r (a, /), sucient de aproape de a, ceea ce ne permite s a conchidem c a
lim
ro
) (r) ,q(r) = /.
132 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
Cazurile cnd a sau / iau valori innite se trateaz a analog.
Demonstra tia 2 (n cazul cnd a R). Prelungind functiile ) si q n punctul a,
prin continuitate, ne plas am n ipotezele Teoremei lui Cauchy de medie. Prin
urmare, pentru orice r (a, /) exist a un punct c
r
(a, r) astfel nct
)(r)
q(r)
=
)(r) )(a)
q(r) q(a)
=
)
t
(c
r
)
q
t
(c
r
)
;
cnd r a avem c
r
a si deoarece lim
ro
)
t
(c
r
) ,q
t
(c
r
) = /, avem si
lim
ro
) (r) ,q(r) = /.
7.4.7. Regula lui Bernoulli-lHospital (Generalizarea cazului
o
o
). Fie ) si
q doua func tii derivabile pe un interval (a, /) si astfel ca q
t
(r) ,= 0 pentru orice
r (a, /) . Daca:
i) lim
ro
[q(r)[ = ; si
ii) exista limita lim
ro
)
t
(r),q
t
(r) = / n R,
atunci exista si limita lim
ro
) (r) ,q(r) si ea este egala de asemenea cu /.
Un enunt similar functioneaz a n punctul /.
Demonstra tie. Consider am, spre exemplu, cazul cnd a si / apartin lui R. Pro-
cednd ca la punctul 7.4.6, putem presupune c a q
t
0 si lim
ro
q(r) = .
Fie - 0. n acord cu ii), pentru - 0, arbitrar xat, exist a un c 0
sucient de mic, astfel nct
(/ -) q
t
(r) < )
t
(r) < (/ +-) q
t
(r)
pentru orice r (a, a +c]. Aceasta conduce la relatia
/ - <
) (a +c) ) (r)
q (a +c) q (r)
< / +-.
echivalent, la relatia
/ - <
_
) (a +c)
q(r)

) (r)
q (r)
_
:
_
q (a +c)
q (r)
1
_
< / +-
pentru orice r (a, a + c]. Lund limita dup a orice sir r
n
a, obtinem c a
lim
no
) (r
n
) ,q(r
n
) = /, de unde rezult a concluzia din enunt.
Exercitii
1. Localizati zerourile ecuatiei 2
r
= r
2
.
2. Polinomul lui Legendre de gradul : este denit prin formula:
1
n
(r) =
1
2
n
:!

d
n
dr
n
_
(r
2
1)
n

, : N.
Deduceti cu ajutorul teoremei lui Rolle c a acest polinom are : r ad acini
reale si distincte n intervalul (1, 1).
7.4. TEOREMELE DE BAZ

A ALE CALCULULUI DIFEREN TIAL 133


3. Deduceti din Teorema lui Lagrange de medie c a
[sin(r +/) sinr[ _ [/[
pentru orice r, / R.
4. Care este originea formulei de aproximare
_
a
2
+r t a +
r
2a
?
Aici a 0, iar r este sucient de mic.
5. Calculati
lim
r0
sintg r tg sinr
arcsinarctg r arctg arcsinr
.
6. (J. A. Serret, 1868). Fie ) : [a, /] R o functie derivabil a astfel nct
)
t
(a) < 0 si )
t
(/) 0.
i) Ar atati c a ) realizeaz a n a si / maxime locale stricte.
ii) Aplicati Teorema lui Fermat pentru a deduce c a exist a puncte c (a, /)
astfel nct )
t
(c) = 0.
iii) Deduceti din rezultatul de la punctul ii) c a derivata oric arei functii
derivabile transform a intervalele n intervale.
7. Fie 1: [a, ) R o functie cu derivat a continu a, astfel nct 1(a) = 0 si
lim
ro
1(r) = 0. Demonstrati c a exist a c (a, ) astfel nct 1
t
(c) = 0.
8. Fie 1(r) un polinom de gradul 2001, cu coecienti reali.
i) Demonstrati c a exist a valori ale parametrului : R pentru care ecuatia
1
t
(r) 1
tt
(r) = : nu poate avea r ad acini reale.
ii) Demonstrati c a oricare ar a, / R, cu a < /, ecuatia
1
t
(r) 1
tt
(r) =
1(/) 1(a)
/ a
are r ad acini reale.
9. Demonstrati c a dac a o functie ) este de dou a ori derivabil a pe intervalul
(a, ) si
lim
ro+
)(r) = lim
ro
)(r) = 0,
atunci exist a un punct c (a, ) cu proprietatea c a )
tt
(c) = 0.
10. Considerati cazul restrictiei functiei e
Ir
la intervalul [0, 2] pentru a de-
monstra c a Teorema lui Lagrange de medie nu este valabil a si pentru
functiile derivabile cu valori vectoriale.
134 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
7.5 Formula lui Taylor
Ne propunem s a indic am n cele ce urmeaz a o generalizare a Teoremei lui La-
grange de medie, care s a fac a uz de derivatele de ordin superior.
Consider am un interval nedegenerat 1 si functii ) : 1 R de : ori derivabile.
Fixnd arbitrar un punct a n 1, putem asocia lui ) polinomul lui Taylor de
ordinul :, cu centrul n a, adic a polinomul
T
n
(r) =
n

| =0
(r a)
|
/!
)
(|)
(a) .
Diferenta
1
n
(r) = ) (r) T
n
(r)
se va numi restul n formula lui Taylor. Formula lui Taylor propriu-zis a,
)(r) = T
n
(r) +1
n
(r) ,
exprim a leg atura dintre functie si polinomul lui Taylor asociat, indicnd diferite
forme de estimare a restului. Acest lucru se face cu costul unor ipoteze supli-
mentare privind netezimea functiei ). De exemplu, n Teorema lui Lagrange de
medie se cere ca functia ) s a e continu a pe 1 (ceea ce se interpreteaz a ca de
0 ori derivabil a) si derivabil a pe interiorul lui 1. Atunci, pentru orice r, a 1,
exist a un punct c ntre r si a cu proprietatea c a
)(r) = )(a) + (r a))
t
(c);
n acest caz, : = 0, T
n
(r) = )(a) si 1
n
(r) = (r a))
t
(c). Cazul functiilor
derivabile de ordin superior este discutat n continuare:
7.5.1. Teorem a. Fie ) : 1 R o func tie de : ori derivabila pe intervalul I
si de : + 1 ori derivabila pe interiorul lui 1. Atunci, pentru orice doua puncte
r, a 1, exista un punct c ntre r si a astfel nct sa avem egalitatea
) (r) = ) (a) +
r a
1!
)
t
(a) +... +
(r a)
n
:!
)
(n)
(a) +
(r a)
n+1
(: + 1)!
)
(n+1)
(c).
Demonstra tie. Avem de demonstrat c a
1
n
(r) = ) (r) T
n
(r) =
(r a)
n+1
(: + 1)!
)
(n+1)
(c)
pentru un anume punct c ntre r si a.
Vom observa pentru nceput c a au loc relatiile
1
n
(a) = 1
t
n
(a) = ... = 1
(n)
n
(a) = 0 si 1
(n+1)
n
(r) = )
(n+1)
(r) .
Pornind de aici, vom aplica succesiv Teorema lui Cauchy de medie:
7.5. FORMULA LUI TAYLOR 135
1
n
(r)
(r a)
n+1
=
1
n
(r) 1
n
(a)
(r a)
n+1
(a a)
n+1
=
1
t
n
(c
1
)
(: + 1) (c
1
a)
n
=
1
: + 1

1
t
n
(c
1
) 1
t
n
(a)
(c
1
a)
n
(a a)
n
=
1
:(: + 1)

1
tt
n
(c
2
)
(c
2
a)
n1
= ...
=
1
(n)
n
(c
n
)
2 ... : (: + 1) (c
n
a)
=
1
(: + 1)!

1
(n)
n
(c
n
) 1
(n)
n
(a)
(c
n
a) (a a)
=
1
(n+1)
n
(c)
(: + 1)!
=
)
(n+1)
(c)
(: + 1)!
.
7.5.2. Observatie. Pentru functiile de : ori continuu derivabile pe 1, Formula
lui Taylor ia forma
)(r) = T
n
(r) +
(r a)
n
:!
.(r)
unde lim
ro
.(r) = .(a) = 0. Ea se mai poate scrie,
)(r) = T
n
(r) +o([r a[
n
) pentru r a.
ntr-adev ar, conform rezultatului de la punctul precedent avem
) (r) = ) (a) +
r a
1!
)
t
(a) +... +
(r a)
n1
(: 1)!
)
(n)
(a) +
(r a)
n
:!
)
(n)
(c)
= ) (a) +
r a
1!
)
t
(a) +... +
(r a)
n
:!
)
(n)
(a) +
(r a)
n
:!
.(r)
unde
.(r) =
_
)
(n)
(c) )
(n)
(a), dac a r ,= a
0, dac a r = a
si deoarece )
(n)
este presupus a functie continu a, se veric a imediat c a
lim
ro
.(r) = 0.
Acest caz se poate deduce si din Teorema functiei cresc atoare; vezi exercitiul
2 de la sfrsitul acestui paragraf.
Formula lui Taylor are numeroase aplicatii importante. Spre exemplu, bine-
cunoscuta formul a din Fizic a, ce descrie miscarea rectilinie uniform accelerat a
a unui punct material,
o(t) = o(0) +
0
t +
1
2
at
2
ilustreaz a Formula lui Taylor n cazul ordinului doi de derivabilitate.
136 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
Indic am n continuare nc a o aplicatie, urmnd ca multe altele s a e detaliate
n exercitiile de la sfrsitul acestui paragraf sau pe parcursul urm atoarelor trei
paragrafe.
7.5.3. Inegalitatea lui Landau. Fie ) C
2
(R, R) astfel nct ) si )
tt
sunt
marginite. Atunci si )
t
este marginita si daca notam cu '
|
= sup
rR
[)
(|)
(r)[,
pentru / = 0, 1, 2, atunci are loc rela tia
'
2
1
_ 2'
0
'
2
.
Demonstra tie. Pentru r R, arbitrar xat si / 0 variabil, avem, potrivit
Formulei lui Taylor,
) (r +/) = ) (r) +)
t
(r) / +)
tt
(c
1
)
/
2
2
) (r /) = ) (r) )
t
(r) / +)
tt
(c
2
)
/
2
2
.
Prin sc adere, deducem c a
2)
t
(r) / = ) (r +/) ) (r /) [)
tt
(c
1
) )
tt
(c
2
)]
/
2
2
si de aici faptul c a
[)
t
(r)[ _
[) (r +/) ) (r /)[
2/
+
[)
tt
(c
1
) )
tt
(c
2
)[
4
/
_
'
0
/
+
'
2
2
/.
Demonstratia se ncheie lund n membrul drept inmumul dup a / 0.
Exercitii
1. Calculati limitele
lim
r0
cos r e
r
2
/2
r
4
; lim
r0
1
r
_
1
r
ctg r
_
; lim
ro
_
r r
2
ln
_
1 +
1
r
__
folosind Formula lui Taylor.
2. Extindeti inductiv rezultatul din Corolarul 7.3.5 pentru a deduce urm a-
toarea estimare a erorii n Formula lui Taylor: Fie ) : 1 R o func tie
de : ori derivabila pe intervalul I si de : + 1 ori derivabila pe interiorul
lui 1. Presupunem c a : _ )
(n+1)
(r) _ ' pentru orice r Int 1. Atunci,
pentru orice r, a 1, avem estimarea
:
(r a)
n+1
(: + 1)!
_ )(r) T
n
(r) _ '
(r a)
n+1
(: + 1)!
unde T
n
(r) este polinomul lui Taylor de gradul :, centrat n punctul a,
asociat functiei ).
7.6. DEZVOLT

ARI N SERIE TAYLOR 137


3. n analiza numeric a derivatele se calculeaz a cu formule de aproximare de
tipul urm ator:
)
t
(r) -
)(r +/) )(r)
/
)
t
(r) -
)(r +/) )(r /)
2/
)
00
(r) -
)(r +/) +)(r /) 2)(r)
/
2
.
Utilizati Formula lui Taylor pentru a estima erorile aferente acestor for-
mule.
7.6 Dezvolt ari n serie Taylor
n cele ce urmeaz a ne propunem s a evidentiem o conditie sucient a pentru ca o
functie ), indenit derivabil a pe un interval 1, s a e local dezvoltabila n serie
de puteri, adic a pentru orice r
0
1 s a g asim un num ar - 0 si o serie de puteri

n
c
n
(r r
0
)
n
astfel nct
)(r) =
o

n=0
c
n
(r r
0
)
n
, pentru orice r 1 (r
0
-, r
0
+-).
Functiei ) si punctului x
0
i asociem asa-numita serie Taylor cu centrul n
punctul r
0
,

n0
(r r
0
)
n
:!
)
(n)
(r
0
) .
Cazul special cnd r
0
= 0 a fost considerat pentru prima oar a de Maclaurin
si de aceea poart a numele de seria Maclaurin.
Urm atorul exemplu, datorat lui Cauchy, ne arat a c a, n general, o functie
nu este suma seriei Taylor asociate. Astfel, n cazul functiei
)(r) =
_
e
1/r
2
, dac a r ,= 0
0, dac a r = 0
avem
) (0) = )
t
(0) = )
tt
(0) = ... = 0
si seria Maclaurin asociat a este seria cu toti coecientii nuli. Or, functia ) se
anuleaz a doar n origine.
7.6.1. Teorem a (A.-L. Cauchy). Fie 1 un interval deschis si e ) C
o
(1, R)
astfel nct exista doua constante ' 0 si c 0 astfel ca
sup
r1

)
(n)
(r)

_ 'c
n
:! pentru orice numar natural :.
138 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
Atunci
) (r) =
o

n=0
)
(n)
(r
0
)
:!
(r r
0
)
n
pentru orice r, r
0
1 cu [r r
0
[ < 1,c.
Demonstra tie. Avem, utiliznd formula lui Taylor,

) (r)
n

| =0
)
(|)
(r
0
)
/!
(r r
0
)
|

)
(n+1)
(c)
(: + 1)!
(r r
0
)
n+1

_ ' (c [r r
0
[)
n+1
0
pentru orice r 1 cu [r r
0
[ < 1,c.
n analiza multimii pe care are loc dezvoltarea n serie Taylor este important a
urm atoarea teorem a (care aduce n atentie capetele intervalului de convergent a):
7.6.2. Teorema a doua a lui Abel. Daca o serie de puteri

n0
c
n
(. .
0
)
n
este convergenta n punctul . = .
1
, ea converge uniform pe segmentul liniar
[.
0
, .
1
] = (1 `).
0
+`.
1
; ` [0, 1],
care une ste centrul seriei cu acel punct.
Demonstra tie. Vezi FAM1, pag. 212-213.
7.6.3. Corolar. Fie ) o func tie reala, continua pe intervalul compact [r
0
, r
1
].
Presupunem ca
)(r) =
o

n=0
c
n
(r r
0
)
n
pentru orice punct r [r
0
, r
1
) si ca seria din membrul drept este convergenta
si n punctul r = r
1
. Atunci
)(r
1
) =
o

n=0
c
n
(r
1
r
0
)
n
.
Demonstra tie. ntr-adev ar, functia ) si suma o a seriei de puteri n atentie
sunt functii continue pe [r
0
, r
1
] si egale pe [r
0
, r
1
). Egalitatea lor n punctul r
1
rezult a prin trecere la limit a.
Ca aplicatie a rezultatelor demonstrate mai sus vom demonstra urm atoarea
formul a de dezvoltare n serie Maclaurin a functiei ) (r) = ln(1 +r) :
ln(1 +r) = r
r
2
2
+
r
3
3
..., pentru orice r (1, 1]. (LOG)
ntr-adev ar, )
(n)
(r) =
(n1)!(1)
n+1
(1+r)
n
pentru orice : _ 1 si seria din membrul
drept reprezint a seria Maclaurin asociat a functiei ). Deoarece
sup
r(o,o)

)
(n)
(r)

_
_
1
1 c
_
n
:!
7.6. DEZVOLT

ARI N SERIE TAYLOR 139


pentru orice c (0, 1), din Teorema 7.6.1 deducem c a egalitatea (LOG) are loc
n toate punctele intervalului (1, 1). Raza de convergent a a seriei din membrul
drept este 1, iar seria este convergent a pentru r = 1; vezi Criteriul lui Leibniz
(Corolarul 4.3.2 de mai sus). Corolarul 7.6.3 ne arat a atunci c a egalitatea (LOG)
are loc si n punctul r = 1.
Exercitii
1. Motivati dezvoltarea n serie Maclaurin
1
2
ln
1 +r
1 r
=
o

n=0
r
2n+1
2: + 1
, pentru r (1, 1).
Nota: Deoarece aplicatia r (1 +r) ,(1 r) stabileste o bijectie ntre
intervalele (1, 1) si (0, ), formula de mai sus permite, n principiu,
calculul logaritmului oric arui num ar pozitiv.
2. Dezvoltati n serie Maclaurin functiile sin
3
r si cos
3
r.
[Indica tie: Vezi formula 4 cos
3
r = 3 cos r + cos 3r si formula similar a
pentru sin
3
r. ]
3. Motivati dezvoltarea n serie Maclaurin:
arctg r = r
r
3
3
+
r
5
5
..., pentru orice r (1, 1]
si deduceti de aici c a ,4 = 1 1,3 + 1,5 ... .
4. Demonstrati c a
arcsinr = r +
o

n=1
1 3 ... (2: 1)
2 4 ... (2:)

r
2n+1
2: + 1
, pentru orice r [1, 1].
[Indica tie: Utilizati exercitiul 1 de la sfrsitul paragrafului 2.2. ]
5
-
Numerele 1
n
ale lui Bernoulli se denesc drept coecientii dezvolt arii n
serie Maclaurin
r
e
r
1
= 1
0
+
1
1
1!
r +
1
2
2!
r
2
+..., [r[ < 2.
Tinnd seama de dezvoltarea lui e
r
si de modul de efectuare a produsului
a dou a serii, g asim
1
0
= 1,
1
0
2!
+
1
1
1!
= 0,
1
n
1!:!
+
1
n1
2!(: 1)!
+... +
1
0
(: + 1)!0!
= 0
adic a
_
:
0
_
1
0
+
_
:
1
_
1
1
+... +
_
:
: 1
_
1
n1
= 0.
140 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
Astfel,
1
0
= 1, 1
1
= 1,2, 1
2
= 1,6
1
3
= 1
5
= 1
7
= ... = 0
1
4
= 1,30, 1
6
= 1,42, ... .
Numerele lui Bernoulli de rang par au fost puse de L. Euler n leg atura cu
calculul sumei seriei armonice generalizate astfel:
1 +
1
2
2n
+
1
3
2n
+... =
2
2n1

2n
(2:)!
[1
2n
[.
i) Folosind relatia
r
e
r
1
+
r
2
=
r
2

e
r/2
+ e
r/2
e
r/2
e
r/2
deduceti dezvoltarea
rctg r = 1
2
2
1
2
2!
r
2
+
2
4
1
4
4!
r
4
..., [r[ < .
ii) Folosind relatia
tg r = ctg r 2ctg 2r
deduceti dezvoltarea
tg r =
o

n=1
2
2n
(2
2n
1)
(2:)!
[1
2n
[ r
2n1
, [r[ < ,2.
iii) Folosind relatia
1
sinr
= ctg r + tg
r
2
deduceti dezvoltarea
r
sinr
=
o

n=0
(1)
n+1
(2
2n
2)
(2:)!
1
2n
r
2n
, [r[ < .
7.7 Derivarea seriilor de puteri
Vom analiza pentru nceput conditiile n care derivata limitei unui sir de functii
derivabile este limita derivatelor. O conditie sucient a ne-o ofer a urm atorul
rezultat:
7.7.1. Teorem a (K. Weierstrass). Fie I un interval si e ()
n
)
n
un sir de
func tii reale, derivabile pe 1. Presupunem n plus ca:
i) Sirul ()
n
)
n
este convergent punctual la o func tie ) : 1 R.
7.7. DERIVAREA SERIILOR DE PUTERI 141
ii) Pentru orice punct a din 1 exista un numar r 0 astfel nct sirul ()
0
n
)
n
al derivatelor, sa e uniform convergent pe mul timea 1
:
(a) = 1 (a r, a +r).
Atunci )
n
) uniform pe mul timile 1
:
(a) si, daca notam cu q limita punc-
tuala a sirului ()
0
n
)
n
, avem )
t
= q, adica
_
lim
no
)
n
_
t
= lim
no
)
0
n
.
Demonstra tie. Fie a 1 arbitrar xat si e r 0 ca n ipoteza ii). Conform
Teoremei lui Lagrange de medie,
[()
n
(r) )
n
(a)) ()
n
(r) )
n
(a))[ _ [r a[ sup
:[o,r]
[)
t
n
(.) )
t
n
(.)[,
unde [a, r] reprezint a segmentul de capete a si r. Atunci
[)
n
(r) )
n
(r)[ _ [)
n
(a) )
n
(a)[ +[r a[ sup
:[o,r]
[)
t
n
(.) )
t
n
(.)[
_ [)
n
(a) )
n
(a)[ +r sup
:1r(o)
[)
t
n
(.) )
t
n
(.)[ (*)
pentru orice r 1
:
(a) si orice :, : N, de unde, conform ii), rezult a c a )
n
)
uniform pe 1
:
(a).
Vom ncheia demonstratia ar atnd c a q este derivata functiei ). Pentru
aceasta, e a 1 si - 0. Deoarece sirul ()
0
n
)
n
este uniform convergent pe
multimea 1
:
(a), rezult a c a exist a un rang astfel nct
[)
t
n
(r) )
t
n
(r)[ _ -,3
pentru orice r 1
:
(a) si orice :, : _ . Trecnd la limit a dup a : si particu-
lariznd rezultatul pentru r = a, obtinem
[q(a) )
t
n
(a)[ _ -,3 pentru orice : _ .
Din relatia (*), deducem (trecnd la limit a dup a :) c a
[)(r) )(a) )

(r) +)

(a)[ _
-
3
[r a[
pentru orice r 1
:
(a). Apoi, deoarece functia )

este derivabil a n punctul a


rezult a c a, micsornd eventual pe r, avem
[)

(r) )

(a) )
t

(a)(r a)[ _
-
3
[r a[
pe 1
:
(a). Prin urmare, pentru orice r 1
:
(a) avem
[)(r) )(a) q(a)(r a)[ _ [)(r) )(a) )

(r) +)

(a)[ +
+[)

(r) )

(a) )
t

(a)(r a)[ +
+[ ()
t

(a) q(a)) (r a)[


_ -[r a[
142 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
deci functia ) este derivabil a n punctul a si are loc egalitatea
)
t
(a) = q(a).
Teorema 7.7.1 poate reformulat a n termeni de serii:
7.7.2. Teorema de derivabilitate termen cu termen a seriilor de
functii. Fie I un interval nedegenerat si e ()
n
)
n
un sir de func tii reale, deri -
vabile pe 1. Presupunem n plus ca:
i) Seria

n0
)
n
este convergenta punctual ;
ii) Pentru orice punct a din 1 exista un numar r 0 astfel nct seria

n0
)
0
n
, a derivatelor, sa e uniform convergenta pe mul timea 1
:
(a) = 1
(a r, a +r).
Atunci seria

n0
)
n
este uniform convergenta pe mul timile 1
:
(a) si suma
ei este o func tie derivabila pe 1. n plus,
d
dr
_
o

n=0
)
n
(r)
_
=
o

n=0
d)
n
dr
(r) pe 1.
7.7.3. Corolar. Fie

n0
c
n
(r r
0
)
n
o serie de puteri cu centrul si coe-
cien tii numere reale, care are raza de convergen ta 1 0. Atunci suma ei o este
o func tie indenit derivabila pe intervalul de convergen ta (r
0
1, r
0
+1) si
d
|
dr
|
o(r) =
o

n=0
d
|
dr
|
[c
n
(r r
0
)
n
]
pentru orice / N si orice r (r
0
1, r
0
+1).
Demonstra tie. Se aplic a inductiv Teorema 7.7.2, observnd c a raza de conver-
gent a a oric areia dintre seriile obtinute prin derivare termen cu termen a seriei
initiale este tot 1.
Aplicnd Corolarul 7.7.3 dezvolt arii Maclaurin
1
1 r
= 1 +r +r
2
+..., r (1, 1)
deducem c a
1
(1 r)
2
= 1 + 2r + 3r
2
+.., r (1, 1)
s.a.m.d.
Vom aplica Corolarul 7.7.3 pentru a deduce formula generalizata a binomu-
lui,
(1 +r)
o
= 1 +
_
c
1
_
r +
_
c
2
_
r
2
+... pentru r (1, 1).
Combin arile generalizate
_
o
n
_
se denesc astfel:
_
c
0
_
= 1 si
_
c
:
_
=
c(c 1)...(c : + 1)
:!
pentru : _ 1.
7.7. DERIVAREA SERIILOR DE PUTERI 143
Dac a c 0, atunci seria din formula generalizat a a binomului este absolut
si uniform convergent a pe intervalul [1, 1].
Pentru nceput, s a observ am c a raza de convergent a a seriei din formula bi-
nomului este 1. Notnd cu o
o
(r) suma acestei serii, din Corolarul 7.7.3 deducem
c a
(1 +r)o
t
o
(r) co
o
(r) = 0, pentru r (1, 1).
Prin urmare,
_
(1 +r)
o
o
o
(r)

t
= 0
si deci functia (1 +r)
o
o
o
(r) este constant a pe intervalul (1, 1); considernd
valoarea ei n punctul 0, deducem c a aceast a constant a este 1.
S a consider am cazul cnd exponentul c este strict pozitiv. Not am a
n
=

_
o
n
_

si atunci
on+1
on
=
no
n+1
pentru : mai mare dect c. Aceast a relatie se mai scrie
:a
n
(: + 1)a
n+1
= ca
n
0.
Sirul pozitiv (a
n
)
n
ind descresc ator ncepnd de la un anume rang, el este
convergent. Rezult a c a seria de termen general
a
n
=
1
c
[:a
n
(: + 1)a
n+1
]
este convergent a, ceea ce, conform Criteriului comparatiei, implic a convergenta
absolut a si uniform a a seriei din formula generalizat a a binomului pe intervalul
[1, 1]. Cei doi membri din acea formul a sunt functii continue pe [1, 1], care
coincid pe (1, 1), deci (prin trecere la limit a) coincid pe tot intervalul [1, 1].
n sectiunea precedent a discutam problema dezvoltabilit atii locale a unei
functii n serie de puteri utiliznd seriile Taylor. Corolarul 7.7.3 ne arat a c a
aceast a abordare este de fapt unica posibil a:
7.7.4. Teorem a. Daca are loc dezvoltarea
)(r) =
o

n=0
c
n
(r r
0
)
n
, pe intervalul (r
0
-, r
0
+-)
atunci func tia ) este de clasa C
o
pe acest interval si
c
n
= )
(n)
(r
0
) pentru orice : N.
Not a. Chiar dac a nu orice functie continu a ) : [a, /] R este dezvoltabil a n
serie Taylor, ea este limita unui sir uniform convergent de functii polinomiale.
Acest rezultat, cunoscut sub numele de Teorema lui Weierstrass de aproximare,
se a a detaliat n FAM1, pp.276-278. Abordarea de acolo, datorat a lui S. N.
Bernstein, reduce demonstratia la cazul cnd [a, /] = [0, 1], caz n care drept sir
aproximant se poate alege sirul polinoamelor lui Bernstein:
1
n
(); r) =
n

| =0
)
_
/
:
__
:
/
_
r
|
(1 r)
n|
.
144 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
Dac a ) C

([0, 1], R), atunci (1


n
(); r))
(|)
)
(|)
(r), uniform pe [0, 1], pen-
tru / = 0, 1, ..., j. Teorema lui Weierstrass are un companion n cazul functiilor
continue si periodice, care va expus n paragraful B.2.
Exercitii
1. Dezvoltati n serie Maclaurin functia )(r) =
_
1+r
1r
_
3
pe intervalul (1, 1).
[Indica tie: Se observ a c a
_
1 +r
1 r
_
3
=
_
1 +
2r
1 r
_
3
= 1 +
6r
1 r
+
12r
2
(1 r)
2
+
8r
3
(1 r)
3
. ]
2. (Metoda coecien tilor nedetermina ti ). Dorim s a a am coecientii dez-
volt arii n serie Maclaurin
ln(1 +r)
1 +r
= c
0
+c
1
r +c
2
r
2
+...
Efectund produsul si identicnd coecientii pe baza unicit atii dezvolt arii
n serie de puteri (vezi Teorema 7.7.4), deduceti c a
ln(1 +r)
1 +r
= r (1 +
1
2
)r
2
+ (1 +
1
2
+
1
3
)r
3
..., [r[ < 1.
3. (Metoda seriilor de puteri ). O metod a important a pentru a determina
solutii ale unei ecuatii diferentiale de tipul
j
tt
+`j = )(r)
este de a dezvolta membrul drept n serie Maclaurin si de a c auta solutii de
forma j(r) =

o
n=0
c
n
r
n
. Coecientii c
n
se determin a prin identicarea
coecientilor puterilor asemenea n cei doi membri ai ecuatiei. n nal se
face analiza convergentei seriei care deneste pe j.
G asiti prin aceast a metod a o solutie a ecuatiei j
tt
+j = r sinr.
4
-
Dezvoltati n serie Maclaurin functia
)(r) =
2rarccos r
(1 r
2
)
1/2
, pentru [r[ < 1.
[Indica tie: Utilizarea direct a a derivatelor de ordin superior este prea
complicat a. Vom utiliza de aceea o metod a bazat a pe rezolvarea ecuati-
ilor diferentiale prin dezvoltarea solutiei n serie de puteri. Fie j(r) =
(arccos r)
2
. Derivnd si ridicnd la p atrat obtinem
(1 r
2
)j
t2
4j = 0,
7.7. DERIVAREA SERIILOR DE PUTERI 145
ecuatie care prin derivare ne conduce la problema
(1 r
2
)j
tt
rj
t
2 = 0
j(0) =
2
,4, j
t
(0) = ,
problem a pentru care c aut am solutia de forma
j(r) =
o

n=0
c
n
r
n
.
Introducnd n ecuatia diferential a de ordinul doi obtinem
(1 r
2
)
o

n=0
:(: 1)c
n
r
n2

n=0
:c
n
r
n
2 = 0,
de unde rezult a
2c
2
= 2
(: + 2)(: + 1)c
n+2
= :
2
c
n
, pentru : _ 1.
Conditiile n origine ne dau
c
0
=
2
,4 si c
1
= .
Prin urmare,
c
2n
=
[2 4 ... (2: 2)]
2
3 4 ... (2:)
c
2n+1
=
[1 3 ... (2: 1)]
2
2 3 4 ... (2: + 1)
()
pentru : _ 1. Rezult a
(arccos r)
2
=

2
4
r +r
2
+ 2
o

n=2
[2 4 ... (2: 2)]
2
(2:)!
r
2n

n=1
[1 3 ... (2: 1)]
2
(2: + 1)!
r
2n+1
iar egalitatea este valabil a pe intervalul (1, 1), deoarece seria de puteri
din membrul drept are raza de convergent a 1 (vezi formula lui DAlembert
a razei de convergent a). Derivnd termen cu termen, obtinem dezvoltarea
Maclaurin a functiei (2 arccos r) (1 r
2
)
1
, din care deducem apoi cu
usurint a dezvoltarea functiei din enunt.
146 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
7.8 Convexitate si concavitate
Studiem n aceast a sectiune unele propriet ati geometrice ale functiilor de o vari-
abil a real a, denite pe intervale.
7.8.1. Denitie. Spunem c a o functie ) : 1 R este convexa dac a pentru
orice r, j 1 si pentru orice ` [0, 1] are loc inegalitatea
) ((1 `) r +`j) _ (1 `)) (r) +`) (j) .
Dac a, n plus, inegalitatea este strict a ori de cte ori r ,= j si ` (0, 1),
vom spune c a functia ) este strict convexa. Functia ) se numeste concava
(respectiv strict concava) dac a ) este convex a (strict convex a). Functiile care
sunt simultan convexe si concave se numesc functii ane.
Caracteristica geometric a a functiilor convexe este aceea c a punctele oric arei
portiuni de pe grac se a a sub punctele corespunz atoare coardei sau pe coard a.
n cazul functiilor concave, punctele oric arei portiuni de pe grac se a a deasupra
punctelor corespunz atoare coardei sau pe coard a.
Figura 7.4: Functii convexe, respectiv functii concave
Functia r
n
(: N) este strict convex a pe [0, ) dac a : _ 2 si an a dac a :
este egal cu 0 sau cu 1. Calculul diferential ne ofer a criterii foarte simple pentru
a verica propriet atile de convexitate a diferitelor functii uzuale. Astfel, va
ar atat mai jos c a, de exemplu, functia exp este strict convex a si c a functia log
este strict concav a.
7.8.2. Inegalitatea lui Jensen. Fie ) : 1 R convexa. Atunci, pentru orice
a
1
, ..., a
n
1 si pentru orice `
1
, ..., `
n
[0, 1] cu

n
|=1
`
|
= 1, avem
)
_
n

| =1
`
|
a
|
_
_
n

| =1
`
|
) (a
|
) .
n cazul functiilor strict convexe, inegalitatea este strict a ori de cte ori punctele
a
1
, ..., a
n
sunt distincte, iar numerele `
1
, ..., `
n
sunt toate nenule.
Demonstra tia se face prin inductie matematic a, observnd c a odat a cu punctele
a
1
, ..., a
n
, un interval contine si toate combinatiile lor convexe,
n

| =1
`
|
a
|
;
7.8. CONVEXITATE SI CONCAVITATE 147
coecientii `
1
, ..., `
n
apartin lui [0, 1] si

n
|=1
`
|
= 1. Cazul familiilor de dou a
puncte este rezolvat de ns asi denitia notiunii de functie convex a. Presupunnd
c a Inegalitatea lui Jensen are loc pentru toate combinatiile convexe de : puncte,
pentru combinatiile de : + 1 puncte observ am c a
)
_
n+1

| =1
`
|
a
|
_
= )
_
n

| =1
`
|
a
|
+`
n+1
a
n+1
_
= )
_
(1 `
n+1
)
n

| =1
`
|
1 `
n+1
a
|
+`
n+1
a
n+1
_
_ (1 `
n+1
))
_
n

| =1
`
|
1 `
n+1
a
|
_
+`
n+1
)(a
n+1
)
_ (1 `
n+1
)
n

| =1
`
|
1 `
n+1
)(a
|
) +`
n+1
)(a
n+1
)
=
n+1

| =1
`
|
)(a
|
).
Armatia privind egalitatea n cazul functiilor strict convexe rezult a imediat,
analiznd succesiunea precedent a de inegalit ati.
Figura 7.5: Dreapta de sprijin a unei functii convexe
n cazul functiilor derivabile, proprietatea de convexitate nseamn a c a tan-
genta n orice punct este o dreapta de sprijin pentru grac, n sensul c a punctele
gracului se a a ntr-un acelasi semiplan (cel superior) determinat de tangent a:
7.8.3. Teorem a. i) Fie ) : 1 R o func tie derivabila. Atunci:
i) f este convexa daca si numai daca
)(r) _ ) (a) +)
t
(a) (r a) , pentru orice r, a 1;
ii) f este strict convexa daca si numai daca
)(r) ) (a) +)
t
(a) (r a) , pentru orice r, a 1, cu r ,= a.
Demonstra tie. i) Necesitatea. Presupunem c a functia ) este convex a. Fie r, a
1, cu r ,= a si e ` (0, 1]. Atunci
)(a +`(r a)) = )((1 `) a +`r)
_ (1 `)) (a) +`) (r) = ) (a) +`() (r) ) (a))
148 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
de unde rezult a c a
)(a +`(r a)) ) (a)
`(r a)
(r a) _ ) (r) ) (a) .
Trecnd la limit a dup a ` 0, rezult a de aici inegalitatea de demonstrat.
Sucien ta. Fie r, j 1 si ` [0, 1]. Atunci, potrivit ipotezei, avem
) (r) _ ) ((1 `) r +`j) +)
t
((1 `) r +`j) `(r j)
) (j) _ ) ((1 `) r +`j) )
t
((1 `) r +`j) (1 `) (r j)
Adunnd prima relatie nmultit a cu (1 `) cu cea de-a doua nmultit a cu `,
obtinem
(1 `) ) (r) +`) (j) _ ) ((1 `) r +`j)
adic a faptul c a functia ) este convex a.
ii) Necesitatea. Procednd ca la punctul i), avem
)(r) )(a)
)(a +`(r a)) )(a)
`
si folosind armatia de la punctul i) deducem relatia
)(a +`(r a)) )(a) _ )
t
(a) `(r a).
Prin urmare,
)(r) )(a) )
t
(a)(r a).
Partea de sucient a se demonstreaz a ca la punctul i).
Putem enunta acum un criteriu foarte practic privind prezenta propriet atii
de convexitate (respectiv de convexitate strict a):
7.8.4. Teorem a. Daca ) : 1 R este o func tie de doua ori derivabila si
)
tt
(r) _ 0 (respectiv )
tt
(r) 0) pentru orice r 1, atunci func tia ) este
convexa (respectiv strict convexa).
Demonstra tie. Aplic am formula lui Taylor. Atunci, pentru orice r, a 1
exist a un punct c ntre r si a astfel nct
) (r) = ) (a) +
r a
1!
)
t
(a) +
(r a)
2
2!
)
tt
(c)
_ ) (a) + (r a) )
t
(a)
si aplic am teorema precedent a.
Conform Teoremei 7.8.4, functia exp, functia putere r
o
(dac a a 1) si
restrictia functiei tg la intervalul [0, ,2) sunt strict convexe. Functia log,
restrictia functiei sin la intervalul [0, ] si restrictia functiei cos la intervalul
[,2, ,2] sunt exemple de functii strict concave. Indic am n continuare o
important a aplicatie a propriet atii de convexitate strict a a functiei exp :
7.8. CONVEXITATE SI CONCAVITATE 149
7.8.5. Inegalitatea generalizat a a mediilor (L. J. Rogers 1888). Daca
r
1
, ..., r
n
(0, ) si c
1
, ..., c
n
(0, 1),

n
|=1
c
|
= 1, atunci
n

|=1
c
|
r
|
r
o1
1
...r
on
n
exceptnd cazul cnd r
1
= ... = r
n
. Inegalitatea de mai sus exprim a faptul
c a media aritmetica a oricarei familii ponderate de numere strict pozitive este
mai mare dect media geometrica a aceleia si familii. nlocuind r
|
cu 1,r
|
n
inegalitatea de mai sus, obtinem (n aceleasi ipoteze asupra lui r
|
si c
|
) c a:
r
o1
1
...r
on
n
1 ,
n

| =1
c
|
r
|
exceptnd cazul cnd r
1
= ... = r
n
; ea exprim a faptul c a media geometrica a
unei familii ponderate de numere strict pozitive este mai mare dect media ei
armonica. Cazul particular al ponderilor egale, c
1
= ... = c
n
= 1,:, conduce la
inegalitatea uzual a a mediilor: Pentru orice familie r
1
, ..., r
n
de numere strict
pozitive avem rela tia
r
1
+... +r
n
:

n
_
r
1
...r
n
:,
_
1
r
1
+... +
1
r
n
_
exceptnd cazul cnd r
1
= ... = r
n
.
Care sunt propriet atile de derivabilitate ale unei functii convexe oarecare?
S a remarc am de la bun nceput c a o functie convex a poate s a nu e continu a si
dac a este continu a, poate s a nu e derivabil a. n primul caz, functia
)(r) =
_
1, dac a r = 0, sau r = 1
0, dac a r (0, 1)
este un exemplu, iar n al doilea, functia modul. Vom vedea mai jos c a aceste
cazuri de exceptie sunt foarte limitate. Anume, functiile convexe sunt continue
n toate punctele interioare ale intervalului de denitie si n aceste puncte ele
au derivate laterale nite. Ca o consecint a, vom vedea c a multimea punctelor
de nederivabilitate este cel mult num arabil a! Demonstratia se bazeaz a pe pro-
prietatea de monotonie a coecientilor unghiulari, ai secantelor duse dintr-un
punct arbitrar xat al gracului:
7.8.6. Lem a. Fie ) : 1 R o func tie convexa. Atunci, pentru orice r < j < .
din I, are loc rela tia:
) (r) ) (j)
r j
_
) (.) ) (j)
. j
.
Demonstra tie. Punctul j se poate reprezenta ca o combinatie convex a de r si .,
j = (1 `)r +`.
150 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
(pentru un anume ` (0, 1)), iar relatia de demonstrat se reduce exact la
denitia propriet atii de convexitate.
7.8.7. Corolar. Orice func tie convexa ) : 1 R are derivate laterale nite n
orice punct interior al lui 1.
n plus, daca r si j sunt puncte interioare ale lui 1, cu r _ j, atunci
)
t
s
(r) _ )
t
J
(r) _ )
t
s
(j) _ )
t
J
(j).
Demonstra tie. Dac a a este un punct interior al lui 1 si r
1
< r
2
< a < n n 1,
atunci, n acord cu Lema 7.8.6, avem
) (r
1
) ) (a)
r
1
a
_
) (r
2
) ) (a)
r
2
a
_
) (n) ) (a)
n a
. (S)
De aici rezult a c a exist a derivata )
t
s
(a) = lim
ro
}(r)}(o)
ro
si c a aceasta
este _
}(u)}(o)
uo
; deci )
t
s
(a) este nit a. Un rationament analog ne arat a existenta
derivatelor la dreapta n orice punct interior a si faptul c a )
t
s
(a) _ )
t
J
(a) oricare
ar r si j puncte interioare lui 1, cu r _ j. Ultima armatie din enunt se
bazeaz a de asemenea pe inegalit atile (S).
Existenta derivatelor laterale n punctele interioare atrage continuitatea n
punctele interioare. La capete, sunt posibile discontinuit ati, dar numai de prima
spet a. Vezi exercitiul 2 de mai jos.
Mul timea c, a punctelor de nederivabilitate ale oricarei func tii convexe ),
este cel mult numarabila. Acest lucru se veric a imediat, observnd c a ec arui
punct de nederivabilitate r, interior intervalului de denitie, i corespunde un
interval deschis si nevid, 1
r
= ()
t
s
(r), )
t
J
(r)) . Discutia de mai sus ne arat a c a
1
r
1

= O, dac a r ,= j. n acest mod, alegnd cte un punct rational r


r
n
ecare din intervalele 1
r
, obtinem o aplicatie injectiv a r r
r
, de la multimea
c n multimea Q. Prin urmare, c este cel mult num arabil a.
Exercitii
1. Demonstrati c a urm atoarele functii sunt strict convexe:
log r si rlog r pe (0, );
r

pe [0, ) dac a j 1; r

pe [0, ) dac a j (0, 1);


(1 +r

)
1/
pe [0, ) dac a j 1.
2. Fie ) : 1 R o functie convex a. Demonstrati c a ea este e monoton a,
e exist a un punct c 1 cu proprietatea c a functia ) este descresc atoare
pe intervalul 1 (, c] si cresc atoare pe 1 [c, ). Deduceti de aici
c a modicnd eventual valorile la capetele intervalului de denitie, orice
functie convex a poate f acut a continu a.
7.9. EXTREMELE FUNC TIILOR CONVEXE 151
3. Fie 1 un interval deschis. Demonstrati c a o functie ) : 1 R este con-
vex a dac a si numai dac a pentru orice punct a 1 exist a un num ar ` cu
proprietatea c a
)(r) _ )(a) +`(r a) pentru orice r 1.
Cu alte cuvinte, functiile convexe ) : 1 R sunt exact functiile care admit
o dreapt a de sprijin n ecare punct.
[Indica tie: Pentru partea de sucient a reluati argumentul din Teorema
7.8.3. Pentru partea de necesitate, observati c a inegalitatea are loc pentru
ecare ` [)
t
s
(a), )
t
J
(a)]. ]
Nota. n conditiile exercitiului 3, atas am functiei convexe ) subgradientul
ei, 0) = ,; , : 1 R, ,(r) [)
t
s
(r), )
t
J
(r)], \r 1.
4. (Inegalitatea Hardy-Littlewood-Pola, generalizat a de L. Fuchs). Fie func-
tia convex a ) : [a, /] R. Fie r
1
, ..., r
n
, j
1
, ..., j
n
[a, /] si e j
1
, ..., j
n

R astfel nct:
i) r
1
... r
n
, j
1
... j
n
;
ii)
:

| =1
j
|
r
|
_
:

| =1
j
|
j
|
pentru orice r = 1, ..., : 1;
iii)
n

| =1
j
|
r
|
=
n

| =1
j
|
j
|
.
Demonstrati c a
n

| =1
j
|
)(r
|
) _
n

| =1
j
|
)(j
|
).
5. (Inegalitatea lui Tiberiu Popoviciu). Demonstrati c a pentru orice functie
convex a ) : 1 R si pentru orice trei puncte r, j, . 1 are loc inegali-
tatea:
)(r) +)(j) +)(.)
3
+)
_
r +j +.
3
_
_
_
2
3
_
)
_
r +j
2
_
+)
_
j +.
2
_
+)
_
. +r
2
__
.
6. Fie o functie convex a si derivabil a ) : [0, ) R, cu proprietatea c a
lim
ro
}(r)
r
= /. Demonstrati c a lim
ro
)
t
(r) = /.
7.9 Extremele functiilor convexe
Teorema lui Fermat ne d a o conditie necesar a de extremum. n acord cu ar-
matia i) din Teorema 7.8.3, punctele n care se anuleaz a derivata unei functii
convexe sunt puncte de minim global. Aceast a observatie se poate converti n-
tr-un criteriu foarte avantajos de a determina punctele de extrem local ale unei
functii de clas a C
2
:
152 CAPITOLUL 7. CALCULUL DIFEREN TIAL PE R
7.9.1. Teorem a. Fie ) o func tie de clasa C
2
denita pe intervalul 1 si e
a 1 un punct astfel nct )
t
(a) = 0 si )
tt
(a) 0. Atunci ) realizeaza n a un
punct de minim local strict.
nlocuind conditia )
tt
(a) 0 cu )
tt
(a) < 0, obtinem o conditie sucient a de
maxim local strict.
Demonstra tie. n acord cu Formula lui Taylor (n forma de la punctul 7.5.2),
avem
) (r) = ) (a) +)
t
(a)(r a) +
)
tt
(a) +.(r)
2
(r a)
2
= ) (a) +
)
tt
(a) +.(r)
2
(r a)
2
unde lim
ro
.(r) = .(a) = 0. Faptul c a limita precedent a este 0, conduce
la existenta unui r 0 cu proprietatea c a [. (r)[ < )
tt
(a) ,2 pentru orice
r l = 1 (a r, a +r). Atunci l reprezint a o vecin atate a lui a pe care
) (r) ) (a) _
)
tt
(a)
4
(r a)
2
,
deci a este un punct de minim local strict.
Exercitii
1. nscrieti n elipsa
r
2
a
2
+
j
2
/
2
= 1
un dreptunghi de arie maxim a, avnd laturile paralele cu axele elipsei.
2. (Principiul de minim al lui Fermat). Se d a o dreapt a 1 si dou a puncte
si 1, situate n acelasi plan cu 1 si de aceeasi parte a lui 1. S a se
g aseasc a pe 1 un punct ' astfel nct suma ' +'1 s a e minim a.
Care este leg atura dintre aceast a problem a si legea reexiei luminii ntr-o
oglind a plan a?
3. Calculati valorile extreme ale functiei
)(r) =
_
1 +
r
1!
+
r
2
2!
+... +
r
n
:!
_
e
r
, r (0, ).
4. Demonstrati c a sinrsinj sin. _ 3
_
3,8 pentru orice r, j, . [0, ] cu
r +j +. = .
Capitolul 8
Calculul integral pe R
nc a din antichitate, oamenii au fost interesati s a calculeze lungimile curbelor,
aria suprafetelor si volumele corpurilor solide. Treptat, a ap arut Calculul in-
tegral si a fost evidentiat a leg atura sa cu Calculul diferen tial. n Matematica
zilelor noastre, calculul integral traditional apare ca parte a Teoriei geometrice a
masurii. Notiunea de m asur a n plan este construit a pe binecunoscuta formul a
a ariei dreptunghiurilor, extins a apoi la cazul altor domenii, ce se pot aproxima
convenabil prin reuniuni de dreptunghiuri ce au n comun cel mult portiuni din
laturile lor.
Figura 8.1: Calculul ariei triunghiului
n acest capitol vom prezenta teoria integralei Riemann. Desi este limitat a de
unele cerinte severe (se aplic a numai functiilor denite pe intervale compacte,
care sunt m arginite si aproape continue), ea are totusi avantajul de a n
acelasi timp simpl a si sucient de cuprinz atoare pentru a permite evidentierea
multor fapte interesante. n capitolul 9 vom prezenta teoria integrabilit atii
Riemann generalizate, care reprezint a punctul de vedere contemporan asupra
integrabilit atii functiilor de o variabil a real a.
153
154 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
8.1 Integrala functiilor riglate
Prin diviziune a unui interval compact (si nedegenerat) [a, /] vom ntelege orice
multime nit a T = r
0
, ..., r
n
cu proprietatea c a
a = r
0
< ... < r
n
= /.
Intervalele [r
|
, r
|+1
] vor purta numele de intervale par tiale asociate divi-
ziunii T. Oricare dou a intervale partiale sunt sau disjuncte, sau au un cap at n
comun. Este util adeseori s a identic am diviziunile cu descompunerile de acest
tip.
8.1.1. Denitie. Spunem c a o functie ) : [a, /] R este o func tie etajata
dac a exist a o diviziune T a lui [a, /] astfel nct restrictia ei la interiorul ec arui
interval partial este o constant a c
|.
.
Figura 8.2: Functie etajat a
Integrala Riemann a unei asemenea functii ) se deneste prin formula
1
1
()) =
n1

| =0
c
|
(r
|+1
r
|
).
n realitate, integrala lui ) nu depinde de diviziunea specic a n raport cu
care privim functia ) ca functie etajat a. Dac a ) este functie etajat a n raport cu
diviziunile T
1
si T
2
, atunci 1
11
()) = 1
12
()) = 1
11|12
()), ntelegnd T
1
' T
2
ca divizunea determinat a de reuniunea punctelor celor dou a diviziuni. Pentru
a ar ata, de exemplu, c a
1
11
()) = 1
11|12
()),
proced am din aproape n aproape, parcurgnd un sir cresc ator de diviziuni de
la T
1
si T
1
' T
2
, ecare ad augnd la precedenta exact un punct. Dar atunci,
dac a r
t
se adaug a ntre r
|
si r
|+1
, egalitatea de demonstrat rezult a din faptul
c a
c
|
(r
|+1
r
|
) = c
|
(r
|+1
r
t
) +c
|
(r
t
r
|
).
Prin urmare, este justicat s a not am integrala lui ) prin 1()) n loc de
1
1
()). Pentru a marca si intervalul de integrare, vom nota de asemenea integrala
functiei ) pe intervalul [a, /] prin 1
b
o
()) sau
_
b
o
)(r) dr sau
_
b
o
) dr.
8.1. INTEGRALA FUNC TIILOR RIGLATE 155
Prin denitie, n cazul intervalelor ce se reduc la un punct, integrala oric arei
functii este nul a,
1
o
o
()) = 0.
Multimea ct([a, /], R), a functiilor etajate ) : [a, /] R, constituie o latice
vectorial a de functii (n sensul denitiei de la punctul 1.1.9).
Aplicatia 1
b
o
: ct([a, /], R) R, care asociaz a ec arui ) num arul 1
b
o
( )),
poart a numele de func tionala de integrare. Termenul de func tionala semnic a
orice aplicatie denit a pe un spatiu de functii si lund valori n corpul de scalari.
Principalele propriet ati ale functionalei de integrare sunt:
INT1) (Liniaritate). Avem
1
b
o
(c) +,q) = c1
b
o
()) +,1
b
o
(q)
pentru orice c, , R si orice ), q ct ([a, /] , R) ;
INT2) (Pozitivitate) Daca ) _ 0, atunci 1
b
o
()) _ 0;
INT3) (Aditivitate) Pentru orice ) ct ([a, /] , R) si orice c [a, /] avem
1
b
o
()) = 1
c
o
()) +1
b
c
()) ;
INT4) (Calibrare) 1
b
o
(1) = / a.
8.1.2. Observatii. i) Din propriet atile INT1) si INT2) rezult a imediat pro-
prietatea de monotonie,
) _ q implic a 1
b
o
()) _ 1
b
o
(q).
Din propriet atile INT1) si INT4), mpreun a cu proprietatea de monotonie rezul-
t a c a dac a : _ ) _ ' pe [a, /], atunci
:(/ a) _ 1
b
o
()) _ '(/ a).
Acest fapt conduce la asa-numita proprietate de marginire:

1
b
o
())

_ 1
b
o
([)[)
_ (/ a) sup [) (r)[ ; r [a, /].
ii) Putem extinde (prin inductie) formula de aditivitate pentru orice num ar
nit de puncte intermediare.
iii) S a observ am c a denitia de mai sus a integralei unei functii etajate
nu depinde dect de valorile pe care le ia functia pe interiorul intervalului de
denitie. Combinnd acest fapt cu observatia de la punctul precedent, deducem
c a oricare ar dou a functii etajate ), q ct([a, /] , R), care difer a ntr-un num ar
nit de puncte, integralele lor coincid,
1
b
o
()) = 1
b
o
(q) .
ntr-adev ar, dac a ) si q difer a n punctele t
0
< t
1
< ... < t
n
din [a, /], atunci
1
b
o
()) = 1
|0
o
()) +1
|1
|0
()) +... +1
b
|n
())
= 1
|0
o
(q) +1
|1
|0
(q) +... +1
b
|n
(q) = 1
b
o
(q) .
156 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Proprietatea de m arginire ne permite s a prelungim functionalele 1
b
o
la spatii
considerabil mai bogate, care includ spatiile de functii continue C([a, /], R).
8.1.3. Denitie. Spunem c a o functie ) : [a, /] R este riglata dac a ea este
limita uniform a a unui sir de functii etajate.
n acord cu Teorema 6.5.3, multimea punctelor de discontinuitate ale unei
functii riglate este cel mult num arabil a.
Multimea functiilor riglate ) : [a, /] R constituie un spatiu vectorial real
(notat ([a, /], R)) n raport cu operatiile algebrice uzuale. Este evident c a
ct([a, /], R) ([a, /], R).
8.1.4. Teorem a (N. Bourbaki). O func tie ) este riglata daca si numai daca
are numai discontinuita ti de prima spe ta.
Prin urmare, ([a, /], R) contine toate functiile monotone si toate functiile
continue denite pe [a, /].
Demonstra tie. Necesitatea. Fie ) : [a, /] R o functie riglat a si e . [a, /]
arbitrar xat. Vom ar ata c a n punctul . exist a limitele laterale (care au sens)
si c a sunt nite. Consider am n continuare cazul cnd . este un punct interior.
Cazul capetelor se discut a asem an ator.
Fie - 0. Conform ipotezei exist a un sir ()
n
)
n
de functii etajate, uniform
convergent la ). Prin urmare, exist a un rang astfel nct
[)(r) )
n
(r)[ < -,3
pentru orice r [a, /] si orice : _ .
Deoarece exist a )

(.+), nseamn a c a exist a .


:
. n [a, /] astfel nct
pentru orice r, j (., .
:
] s a avem
[)

(r) )

(j)[ < -,3.


Prin urmare,
[)(r) )(j)[ _ [)(r) )

(r)[ +[)

(r) )

(j)[ +[)

(j) )(j)[
< -,3 +-,3 +-,3 = -
pentru orice r, j (., .
:
]. n virtutea Criteriului lui Cauchy de existent a a
limitelor, rezult a c a exist a )(.+) n R. Analog se arat a c a exist a si limita )(.)
n R. Prin urmare, functia ) are numai discontinuit ati de prima spet a.
Sucien ta. Presupunem c a exist a limitele laterale (nite) n ecare punct.
Atunci pentru ecare : N
-
si ecare r [a, /] exist a un num ar r
r
0 astfel
nct oscilatia lui ) pe ecare din intervalele (rr
r
, r)[a, /] si (r, r+r
r
)[a, /]
s a e < 1,:. Fie \
r
= (r r
r
, r + r
r
); deoarece [a, /]

r
\
r
, conform
Teoremei Borel-Lebesgue exist a un num ar nit de intervale \
r1
, ..., \
rp
care
acoper a intervalul [a, /]. Aseznd punctele
a, /, r
|
, supr
|
r
|
, a, infr
|
+r
|
, / pentru / 1, ..., j
8.1. INTEGRALA FUNC TIILOR RIGLATE 157
n ordine cresc atoare, obtinem o diviziune a = a
0
< ... < a
n
= / astfel nct
oscilatia lui ) pe ecare din intervalele (a
|
, a
|+1
) s a e < 1,:. S a alegem n
ecare din intervalele (a
|
, a
|+1
) cte un punct .
|
si s a consider am functia etajat a
)
n
(r) =
_
)(r), dac a r a
0
, ..., a
n

)(.
|
), dac a r '
|
(a
|
, a
|+1
).
Atunci
[)(r) )
n
(r)[ _ 1,: pe [a, /]
si deci )
n
), uniform pe [a, /].
Extensia functionalei de integrare 1
b
o
de la ct([a, /], R) la ([a, /], R) se face
prin metoda de prelungire prin densitate. Ea se bazeaz a pe faptul c a ecare
functie ) ([a, /], R) se poate aproxima prin siruri uniform convergente de
functii din ct([a, /], R). Presupunnd c a ()
n
)
n
este un astfel de sir, atunci pentru
orice - 0 exist a un rang cu proprietatea c a oricare ar :, : _ avem
[)
n
)
n
[ < -,(/ a) pe [a, /].
Conform propriet atii de m arginire a functionalei de integrare, de aici rezult a
c a pentru orice :, : _ avem
[1
b
o
()
n
) 1
b
o
()
n
)[ < -,
deci sirul
_
1
b
o
()
n
)
_
n
este Cauchy n R. Datorit a completitudinii lui R, exist a
limita
c = lim
no
1
b
o
()
n
) .
Valoarea acestei limite nu depinde de sirul aproximant particular ales ()
n
)
n
,
cu propriet atile specicate mai sus. Acest fapt se veric a prin metoda inter-
cal arii. Dac a (q
n
)
n
este un alt sir de acest tip, atunci la fel este
)
0
, q
0
, )
1
, q
1
, ...
si, potrivit discutiei de mai sus, ar trebui ca sirul integralelor,
1
b
o
()
0
), 1
b
o
(q
0
), 1
b
o
()
1
), 1
b
o
(q
1
), ...
s a e convergent. Acest fapt asigur a egalitatea
lim
no
1
b
o
()
n
) = lim
no
1
b
o
(q
n
).
Vom numi num arul c, denit mai sus, integrala (Riemann a) functiei ) si l
vom desemna prin simboluri de tipul
_
b
o
) dr, sau
_
b
o
)(r) dr, sau 1
b
o
()).
Un moment de reexie ne arat a c a are loc urm atorul rezultat:
158 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
8.1.5. Propriet atile integralei functiilor riglate. Integrala Riemann a
func tiilor riglate este o procedura prin care ecarei perechi de numere reale
a, /, cu a _ /, i se asociaza o func tionala de integrare
1
b
o
: ([a, /] , R) R
cu urmatoarele proprieta ti :
INT1) (Liniaritate). Avem
1
b
o
(c) +,q) = c1
b
o
()) +,1
b
o
(q)
pentru orice c, , R si orice ), q ([a, /] , R) ;
INT2) (Pozitivitate) Daca ) _ 0, atunci 1
b
o
()) _ 0;
INT3) (Aditivitate) Pentru orice ) ([a, /] , R) si orice c [a, /] avem
1
b
o
()) = 1
c
o
()) +1
b
c
()) ;
INT4) (Calibrare) 1
b
o
(1) = / a.
Spre a conferi mai mult a exibilitate formulei de aditivitate, se adopt a con-
ventia
_
o
b
) dr =
_
b
o
) dr
pentru ) ([a, /], R). n acest mod, procesul de integrare a diferitelor functii
apare ca avnd loc pe intervale compacte orientate si la schimbarea orient arii
(adic a a ordinii de parcurs) se schimb a semnul din fata valorii integralei. Ca
atare,
_
o
o
) dr =
_
b
o
) dr +
_
o
b
) dr = 0.
Integrala Riemann a functiilor riglate se bucur a de proprietatea de unicitate:
8.1.6. Teorem a. Integrala Riemann a func tiilor riglate este singura procedura
prin care ecarei perechi de numere reale a, /, cu a _ /, i se asociaza o
aplica tie 1
b
o
: ([a, /] , R) R cu proprieta tile INT1)-INT4) de mai sus.
Vom ncepe prin a observa c a din propriet atile INT1) - INT4) rezult a imediat
urm atoarele propriet ati:
(Monotonie) Daca ) _ q, atunci 1
b
o
()) _ 1
b
o
(q);
(Marginire) Pentru orice ) ([a, /] , R) au loc inegalita tile

1
b
o
())

_ 1
b
o
([)[)
_ (/ a) sup [) (r)[ ; r [a, /];
notati c a modulul oric arei functii riglate este tot o functie riglat a.
(Stabilitate la modic arile pe multimi nite de puncte). Dac a ) ([a, /] , R)
si q : [a, /] R este o functie care coincide cu ) exceptnd o multime nit a de
puncte, atunci q apartine de asemenea spatiului ([a, /] , R) si
1
b
o
(q) = 1
b
o
()) .
8.1. INTEGRALA FUNC TIILOR RIGLATE 159
Ultima proprietate utilizeaz a explicit proprietatea de aditivitate (INT3), pre-
cum si proprietatea de m arginire. Spre exemplu, presupunnd c a ) si q difer a
doar n punctul a, atunci din Teorema 8.1.4 a lui Bourbaki rezult a c a si functia
q este riglat a. Apoi, pentru - (0, / a) arbitrar xat, avem
[1
b
o
()) 1
b
o
(q)[ = [1
o+:
o
()) 1
o+:
o
(q) +1
b
o+:
()) 1
b
o+:
(q)[
= [1
o+:
o
()) 1
o+:
o
(q)[ = [1
o+:
o
() q)[
_ - sup[) (r) q(r)[ ; r [a, /] 0
cnd - 0. n cazul cnd cele dou a functii difer a n mai mult de dou a puncte,
folosim proprietatea de aditivitate.
Discutia de mai sus ne permite s a deducem imediat c a pentru orice procedur a
de integrare ) 1
b
o
()) cu propriet atile INT1)-INT4), calculul integralei coincide
cu cel de tip Riemann n cazul functiilor etajate. Coincidenta n cazul general
al functiilor riglate rezult a din urm atoarea teorem a:
8.1.7. Teorem a (de trecere la limita sub semnul integral ). Daca ()
n
)
n
este
un sir de func tii din spa tiul ([a, /] , R) , care converge uniform la o func tie ),
atunci ) ([a, /] , R) si
1
b
o
()) = lim
no
1
b
o
()
n
) .
Demonstra tie. Faptul c a sirurile uniform convergente de functii riglate au
ca limite tot functii riglate se demonstreaz a similar propriet atii de conservare a
continuit atii (de c atre convergenta uniform a). Vezi Teorema 6.5.3 de mai sus.
Pentru partea a doua a enuntului se observ a c a

1
b
o
()) 1
b
o
()
n
)

1
b
o
() )
n
)

_ (/ a) sup
r[o,b]
[) (r) )
n
(r)[ 0.
n cazul functiilor riglate pozitive, integralele lor sunt interpretate drept arii;
mai precis
_
b
o
)(r) dr
semnic a aria multimii (r, j); 0 _ j _ )(r), r [a, /], subgracul lui ).
Not a (Integrarea functiilor cu valori complexe). Toat a teoria expus a mai sus
se poate adapta cuvnt cu cuvnt n cazul functiilor de tipul ) : [a, /] C
(schimbnd modulul din R cu modulul din C). Sintagma limite laterale -
nite, care exprim a existenta limitelor laterale n spatiul R, trebuie nlocuit a cu
cerinta s a existe limitele laterale n spatiul C. Vom nota cu ct ([a, /]) si respec-
tiv ([a, /]) , spatiile vectoriale complexe constituite din functiile ) : [a, /] C
care sunt etajate, respectiv riglate. Deoarece convergenta n C este echivalent a
cu convergenta p artilor real a si imaginar a, rezult a c a o functie ) : [a, /] C
este riglat a dac a si numai dac a Re ) si Im) sunt riglate si n acest caz are loc
formula
_
b
o
)(r) dr =
_
b
o
Re )(r) dr + i
_
b
o
Im)(r) dr.
160 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Exercitii
1. (Metoda dreptunghiurilor de aproximare). i) Reluati partea de sucient a
din demonstratia Teoremei 8.1.4, pentru a remarca algoritmul de aproxi-
mare al functiilor continue ) : [a, /] R prin siruri convergente uniform
de functii etajate.
ii) Deduceti din rezultatul de la punctul precedent c a
_
b
o
)(r) dr = lim
no
/ a
:
n1

| =0
)(a +/
/ a
:
)
= lim
no
/ a
:
n

| =1
)(a +/
/ a
:
).
n practic a, este util a medierea celor dou a formule (procedur a cunoscut a
sub numele de metoda trapezelor).
2. Fie ) : [a, /] R o functie lipschitzian a. Denim norma Lipschitz a sa ca
ind cea mai mic a constant a 1 0 cu proprietatea c a
[)(r) )(j)[ _ 1[r j[ pentru orice r, j [a, /].
Norma Lipschitz a lui ) se noteaz a [[)[[
JI
.
i) Demonstrati c a orice functie derivabil a ) : [a, /] R, cu derivata
m arginit a, este lipschitzian a si
[[)[[
JI
= sup [)
t
(r)[; r [a, /] .
ii) Demonstrati c a oricare ar functia lipschitzian a ) : [a, /] Rsi oricare
ar : N
-
are loc urm atoarea formul a de calcul a erorii n metoda
dreptunghiurilor:

_
b
o
)(r) dr
/ a
:
n1

| =0
)(a +/
/ a
:
)

_
(/ a)
2
:
[[)[[
JI
.
3. Se cunoaste c a
lim
no
_
1
: + 1
+
1
: + 2
+... +
1
2:
_
= ln2;
vezi exercitiul 2 de la sfrsitul sectiunii 2.5.
i) Demonstrati c a acest fapt este echivalent cu
_
1
0
dr
1 +r
= ln2.
ii) Deduceti din limita initial a c a
lim
no
_
sin

: + 1
+ sin

: + 2
+... + sin

2:
_
= ln2
si indicati o integral a al c arei calcul conduce la aceast a limit a.
8.2. FORMULA LEIBNIZ-NEWTON 161
8.2 Formula Leibniz-Newton
Calculul integral al functiilor riglate este intim legat de calculul diferential.
Observatia de baz a este urm atoarea:
8.2.1. Lem a. Fie 1 un interval nedegenerat si e ) : 1 R o func tie
care admite limite laterale nite n ecare punct. Pentru c 1 arbitrar xat,
consideram func tia
1(r) =
_
r
c
)(t) dt, r 1.
Func tia 1 are derivate laterale nite n ecare punct si acestea sunt egale
cu limitele laterale corespunzatoare ale func tiei ).
Prin urmare, functia 1 este derivabil a n orice punct a de continuitate al
functiei ) si
1
t
(a) = )(a).
Demonstra tie. Consider am, spre exemplu, cazul punctelor de continuitate.
Avem
1(r) 1(a)
r a
) (a) =
1
r a
_
r
o
()(t) ) (a)) dt.
Pentru orice - 0 arbitrar xat, exist a c 0 astfel nct dac a [r a[ < c,
atunci [) (r) ) (a)[ < -. Prin urmare, pentru r 1, cu [r a[ < c, avem

1(r) 1(a)
r a
) (a)

=
1
[r a[

_
r
o
()(r) ) (a)) dr

_
1
[r a[
[r a[ sup
|[o,r]
[)(t) ) (a)[
_ -.
Lema precedent a ne conduce la conceptul de primitiv a. l vom deni ntr-o
form a generalizat a, motivat a de utilizarea propriet atii de aditivitate a integralei.
8.2.2. Denitie. Spunem c a o functie 1 : 1 R este o primitiva a unei
functii ) : 1 R dac a 1 este continu a pe intervalul 1, derivabil a, cu exceptia
unei submultimi nite a lui 1 si
1
t
(r) = )(r) pentru orice r 1 .
Este important s a not am c a Denitia 8.2.2 este diferita de aceea din ma-
nualele de liceu, care cer derivabilitatea ca egalitatea 1
t
(r) = )(r) s a aib a loc
n toate punctele lui 1.
Principala clas a de functii care admit primitiv a si care apare n aplicatii este
aceea a functiilor continue pe por tiuni. Acestea sunt functii ) : [a, /] R,
continue cu exceptia unui num ar nit de puncte .
1
, ..., .
n
, n care admit ns a
limite laterale nite. De notat c a restrictia unei astfel de functii la oricare din
subintervalele [a, .
1
], [.
1
, .
2
], ... difer a de o functie continu a pe acel subinterval
doar prin valorile la capete.
162 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Primitivele functiilor ) : [a, /] R continue pe portiuni sunt functii de clasa
C
1
pe por tiuni, adic a continue pe ntreg intervalul [a, /] si derivabile cu exceptia
unui num ar nit de puncte din [a, /], n care admit derivate laterale nite.
Conform Corolarului 7.3.3, punctul ii), orice dou a primitive ale unei aceleiasi
functii difer a printr-o constant a.
Familia primitivelor unei functii ) se mai noteaz a
_
)(r)dr. Au loc bine-
cunoscutele formule din matematica de liceu
_
r
o
dr =
r
o+1
1 +c
+( dac a c ,= 1
_
1
r
dr = lnr +(
_
1
1 +r
2
= arctg r +(
_
e
r
dr = e
r
+(
_
sinrdr = cos r +(
_
cos rdr = sinr +(
unde ( semnic a familia functiilor constante.
Abordarea noastr a este ns a mai general a si include si formule de tipul
_
sgn rdr = [r[ +(.
8.2.3. Teorema fundamental a a calculului integral (numit a si Formula
Leibniz-Newton). Fie ) : [a, /] R o func tie continua pe por tiuni si e 1 o
primitiva a sa. Atunci
_
b
o
)(r) dr = 1 (/) 1 (a) = 1(r) [
b
o
.
Ultima egalitate reprezint a o notatie.
Demonstra tie. Deoarece orice dou a primitive ale lui ) difer a printr-o constant a,
avem
_
r
o
)(r) dr 1(r) =
_
o
o
)(r) dr 1(a) = 1(a)
adic a,
_
r
o
)(r) dr = 1(r) 1(a)
pentru orice r [a, /], n particular, pentru r = /.
Teorema 8.2.3 este punctul de plecare pentru numeroase rezultate impor-
tante. Cteva dintre acestea sunt mentionate n continuare.
8.2. FORMULA LEIBNIZ-NEWTON 163
8.2.4. Formula de integrare prin p arti. Fie ), q : [a, /] R doua func tii
de clasa C
1
pe por tiuni. Atunci
_
b
o
)
t
(r)q(r) dr = )(r)q(r)[
b
o

_
b
o
)(r)q
t
(r) dr.
Demonstra tie. Consider am pentru nceput cazul cnd functiile ) si q sunt
de clas a C
1
. Atunci
()q)
t
= )
t
q +)q
t
si se integreaz a cei doi membri.
n cazul general, intervalul [a, /] admite o diviziune a = r
0
< ... < r
n
= /
cu proprietatea c a derivatele celor dou a functii sunt functii continue, modicate
eventual la capete. Aplicnd rezultatul de la cazul precedent pe ecare din
subintervalele [r
|
, r
|+1
], prin adunare termen cu termen obtinem

|
_
:
k+1
:
k
)
t
(r)q(r) dr =

|
()(r)q(r))[
r
k+1
r
k

|
_
r
k+1
r
k
)(r)q
t
(r) dr
ceea ce conduce la formula de demonstrat (dup a aplicarea propriet atii de adi-
tivitate a integralei si reducerea termenilor cu semne opuse).
8.2.5. Formula de schimbare de variabil a. Fie ) : [a, /] R o func tie
continua pe por tiuni si e , : [c, ,] R o func tie de clasa C
1
pe por tiuni astfel
nct ,([c, ,]) [a, /]. Atunci
_
,(o)
,(o)
)(r) dr =
_
o
o
)(,(t)) ,
t
(t) dt.
Demonstra tie. Ca si n cazul teoremei precedente, putem s a ne restrngem la
cazul cnd functia ) este continu a si functia , este de clas a C
1
. Atunci, notnd
cu 1 o primitiv a a lui ), are loc relatia
(1 ,)
t
= (1
t
,) ,
t
= () ,) ,
t
si, potrivit Formulei Leibniz-Newton, de aici rezult a c a
_
o
o
)(,(t)) ,
t
(t) dt = 1(,(,)) 1(,(c)) =
_
,(o)
,(o)
)(r) dr.
Uneori, n aplicatii este util a citirea formulei de schimbare de variabil a de la
dreapta la stnga:
8.2.6. Corolar. Fie , : [c, ,] [a, /] un difeomorsm de clasa C
1
. Atunci,
pentru orice func tie continua ) : [a, /] R, avem
_
o
o
)(,(t)) dt =
_
,(o)
,(o)
)(r) (,
1
)
t
(r) dr.
164 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Prezent am n continuare o aplicatie a Formulei Leibniz-Newton la permuta-
rea derivatelor cu limitele. Demonstratia ilustreaz a rolul simplicator pe care
calculul integral l are n stabilirea unor rezultate din calculul diferential.
8.2.7. Teorem a. Fie ()
n
)
n
un sir de func tii din spa tiul C
1
([a, /] , R) astfel
nct sirul ()
n
(a))
n
, al valorilor lor n punctul a, sa e convergent. Presupunem
n plus ca exista o func tie continua q : [a, /] R astfel nct )
t
n
q, uniform
pe [a, /]. Atunci sirul ()
n
)
n
este uniform convergent la o func tie ) : [a, /] R
de clasa C
1
si
)
t
= q.
Demonstra tie. Se pleac a de la formula
)
n
(r) = )
n
(a) +
_
r
o
)
t
n
(t) dt,
observnd c a se poate trece la limit a sub semnul integral. Rezult a c a sirul ()
n
)
n
este convergent punctual la o functie ) si
)(r) = )(a) +
_
r
o
q(t) dt pentru orice r.
Existenta acestei formule conduce la faptul c a functia ) este de clas a C
1
si
)
t
= q. Convergenta )
n
) este uniform a deoarece
[)
n
(r) )(r)[ _ [)
n
(a) )(a)[ + (/ a) sup
r[o,b]
[ )
t
n
(r) q(r)[
si )
t
n
q, uniform pe [a, /].
Integrala Riemann are o serie de aplicatii spectaculoase. Astfel, n 1995,
David Bailey, Peter Borwein si Simon Ploue au descoperit urm atoarea formul a
pentru :
=
o

| =0
1
16
|
_
4
8/ + 1

2
8/ + 4

1
8/ + 5

1
8/ + 6
_
(BBP)
Ea permite s a gener am zecimalele lui n sistemul sexagesimal de numeratie,
fara a folosi precedentele zecimale! Aceast a formul a poate dedus a pornind de
la faptul c a
_
1/
_
2
0
r
|1
1 r
8
dr =
_
1/
_
2
0
o

I =0
r
|1+8I
dr =
1
2
|/2
o

I =0
1
16
I
(8i +/)
pentru / 1, 2, ..., 7; permutarea seriei cu integrala este motivat a de Teorema
8.1.7. Rezult a deci c a suma seriei din formula (BBP) este egal a cu
_
1/
_
2
0
4
_
2 8r
3
4
_
2r
4
8r
5
1 r
8
dr.
8.2. FORMULA LEIBNIZ-NEWTON 165
Substitutia j =
_
2 r transform a aceast a integral a n
_
1
0
16j 16
j
4
2j
3
+ 4j 4
dj =
_
1
0
4j
j
2
2
dj
_
1
0
4j 8
j
2
2j + 2
dj = .
Comentarii foarte interesante privind originea si utilitatea formulei (BBP)
se a a n articolul lui V. Adamchik si S. Wagon, A simple formula for , Amer.
Math. Monthly, 104 (1997), 852-855.
Not a. Conceptul de primitiv a se extinde mot--mot pentru functiile cu va-
lori complexe. Analog, formulele fundamentale ale calculului integral, care fac
obiectul acestei sectiuni. Este util de observat c a o primitiv a a functiei e
ior
(cu
a C 0) este e
ior
,(ia).
Formulele lui Euler, care leag a functiile trigonometrice de functia expo-
nential a, permit o tratare simplicat a a unora din integralele de functii reale,
prin asocierea la acestea a unor integrale de functii complexe, convenabil alese.
Spre exemplu, dac a avem de calculat integrala
1 =
_
2t
0
c
or
cos :rdr (cu a 0, : N)
consider am si integrala
J =
_
2t
0
c
or
sin:rdr
si observ am c a
1 + iJ =
_
2t
0
e
(o+in)r
dr =
_
e
2t(o+in)
1
_
,(a + i:)
=
e
2to
1
a
2
+:
2
(a i:).
Prin urmare, 1 = a
_
e
2to
1
_
,
_
a
2
+:
2
_
si J = :
_
e
2to
1
_
,
_
a
2
+:
2
_
.
Exercitii
1. Calculati urm atoarele integrale:
_
3
0
sgn (r r
3
) dr;
_
t/4
0
ln(1 + tg r) dr;
_
1
0
ln(1 +r)
1 +r
2
dr;
_
1
1
dr
(e
r
+ 1)(r
2
+ 1)
.
2. Fie ) : [1, 1] R o functie continu a. Demonstrati c a
_
2t
0
r)(cos r) dr = 2
_
t
0
)(cos r) dr
166 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
si aplicati acest rezultat pentru a calcula integrala
_
2t
0
rcos r
5 + 2 cos
2
r
dr.
3. Calculati derivata functiei
1(r) =
_
r
2
r
sint
t
dt, r R.
4. Fie a un parametru real. Demonstrati c a functia discontinu a
:
o
(r) =
_
a, dac a r = 0
sin(1,r), dac a r ,= 0
are primitive dac a si numai dac a a = 0.
5. (Formula lui Wallis). i) Not am
1
n
=
_
t/2
0
sin
n
rdr, : N.
Demonstrati, utiliznd de dou a ori integrarea prin p arti, c a 1
n
=
n1
n
1
n2
pentru : _ 2, si deduceti de aici c a
1
2n
=
(2: 1)!!
(2:)!!


2
si 1
2n+1
=
(2:)!!
(2: + 1)!!
pentru orice : N.
ii) Integrnd dubla inegalitate sin
2n+1
r _ sin
2n
r _ sin
2n1
r pe inter-
valul [0, ,2], deduceti formula

2
= lim
no
((2:)!!)
2
((2: 1)!!)
2
(2: + 1)
= 1, lim
no
n

|=1
_
1
1
4:
2
_
,
care a fost prima reprezentare a lui ca limita unui sir de numere rationale.
6. Scopul acestui exercitiu este de a indica o demonstratie a celebrei formule
a lui Stirling,
lim
no
:!
:
n
e
n
_
2:
= 1,
care se traduce ntr-o formul a asimptotic a foarte ecient a pentru functia
factorial,
:! :
n
e
n
_
2:.
i) Utiliznd calculul diferential ar atati c a
1
: + 1,2
< ln(: + 1) ln: <
1
2
_
1
:
+
1
: + 1
_
.
8.2. FORMULA LEIBNIZ-NEWTON 167
ii) Not am a
n
=
:!
:
n
e
n
_
2:
. Deduceti din rezultatul de la punctul i) c a
0 < ln
a
n
a
n+1
<
1
4
_
1
:

1
: + 1
_
si apoi c a
1 <
a
n
a
n+|
=
a
n
a
n+1

a
n+1
a
n+2
...
a
n+|1
a
n+|
< e
(
1
n

1
n+k
)/4
pentru orice :, / N
-
.
iii) Sirul (a
n
)
n
este strict descresc ator si minorat de 0 si deci exist a c =
= lim
no
a
n
_ 0. F acnd / n inegalit atile de mai sus, deducem
relatia 1 < a
n
,c _e
1/(4n)
pentru orice : N
-
, de unde tragem concluzia
c a c 0.
iv) S a not am relatia
c = lim
no
a
2
n
a
2n
= lim
no
(:!)
2
2
2n
(2:)!
_
:
.
Folositi formula lui Wallis pentru a concluziona c a c = 1.
7. Se cunoaste formula de dezvoltare n serie
arcsinr = r +
o

n=1
1 3 ... (2: 1)
2 4 ... (2:)

r
2n+1
2: + 1
, r [1, 1].
nlocuind r cu sint, se obtine de aici c a
t = sint +
o

n=1
1 3 ...(2: 1)
2 4 ... (2:)

sin
2n+1
t
2: + 1
, t
_

2
,

2
_
.
Observnd c a este posibil a integrarea termen cu termen pe [0, ,2], de-
duceti formulele lui Euler,
o

n=0
1
(2: + 1)
2
=

2
8
si
o

n=0
1
:
2
=

2
6
.
8. (Inegalitatea lui Young). Fie ) : [0, a] [0, )(a)] o functie continu a si
strict cresc atoare astfel nct )(0) = 0. Utiliznd denitia notiunii de
derivat a, demonstrati c a functia
1(r) =
_
r
0
)(t) dt +
_
}(r)
0
)
1
(t) dt r)(r)
este derivabil a, cu derivata identic 0 pe [0, a]. Deduceti de aici c a
0 _ r _ a si 0 _ j _ )(a) =rj _
_
r
0
)(t) dt +
_

0
)
1
(t) dt.
168 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Figura 8.3: Interpretarea geometric a a inegalit ati lui Young n termeni de arie.
9. Demonstrati c a pentru orice polinom de grad cel mult 2 are loc formula
_
b
o
1(r) dr =
/ a
6
_
)(a) +)
_
a +/
2
_
+)(/)
_
.
10. (Metoda lui Simpson de aproximare). Fie ) C
4
([a, /], R) si e a = r
0
<
< r
1
< ... < r
2n
= / o diviziune a lui [a, /] n 2: subintervale de lungime
egal a. Not am j
|
= )(r
|
) pentru / 0, ..., 2:. Atunci are loc formula
de aproximare
_
b
o
)(r) dr -
/ a
6:
(j
0
+ 2j
2
+... + 2j
2n2
+j
2n
+ 4j
1
+... + 4j
2n1
)
eroarea ind n modul mai mic a (sau cel mult egal a) cu
(/ a)
5
2880:
4
sup
_
[)
(4)
(r)[; r [a, /]
_
.
Comparati cu exercitiul precedent. Geometric, aceast a formul a rezult a
prin aproximarea lui ) pe ecare subinterval [r
2|
, r
2|+2
] cu parabola
(avnd axa paralel a cu Oj) care trece prin punctele (r
2|
, j
2|
), (r
2|+1
, j
2|+1
),
(r
2|+2
, j
2|+2
). Vezi, de exemplu, [18], p.498, [9], vol.2, sau orice curs uni-
versitar de analiz a numeric a.
Aplicati metoda lui Simpson, cu : = 2, pentru a aproxima integrala
_
1
0
dr
1 +r
2
=

4
.
Not a. Pentru calculul integralelor se poate utiliza programul Maple V6,
care este apt s a efectueze si calcule simbolice. n cazul ultimei integrale,
el indic a chiar valoarea exact a, ,4.
8.3. TEOREMELE DE MEDIE 169
8.3 Teoremele de medie
Valoarea medie a unei functii integrabile ) : [a, /] R se deneste prin formula
'()) =
1
/ a
_
b
o
)(r) dr.
Ea se poate interpreta geometric ca ind n altimea dreptunghiului de baz a
[a, /] care are aceeasi arie cu a subgracului lui ). ntr-adev ar,
_
b
o
)(r) dr = (/ a)
_
1
/ a
_
b
o
)(r) dr
_
= (/ a) '()).
8.3.1. Teorem a. (Prima formul a de medie pentru integrale). Fie ) : [a, /] R
o func tie continua si e q : [a, /] R o func tie riglata pozitiva. Atunci exista
un punct c [a, /] cu proprietatea ca
_
b
o
)(r)q(r) dr = )(c)
_
b
o
q(r) dr.
Demonstra tie. Fie : si ' respectiv marginea inferioar a si marginea superioar a
a functiei ) pe intervalul [a, /]. Atunci
:q _ )q _ 'q.
De aici rezult a c a dac a
_
b
o
q(r) dr = 0, atunci si
_
b
o
)(r)q(r) dr = 0, iar
formula din enunt functioneaz a pentru orice punct c din [a, /]. Dac a
_
b
o
q(r) dr
nu se anuleaz a, atunci avem
: _
_
b
o
)(r)q(r) dr,
_
b
o
q(r) dr _ '
si deoarece :si ' sunt valori atinse de functia continu a ), rezult a c a si valoarea
intermediar a este atins a.
8.3.2. Corolar. Orice func tie continua ) : [a, /] R care are media 0 se
anuleaza n cel pu tin un punct.
Spre exemplu, aplicnd Corolarul 8.3.2 deducem c a orice polinom trigono-
metric de forma
T
n
(r) =
n

| =1
(a
|
cos /r +/
|
sin/r)
are cel putin un zerou n intervalul [0, 2].
O form a echivalent a a Corolarului 8.3.2, util a n studiul inegalit atilor inte-
grale, este urm atoarea:
170 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
8.3.3. Corolar. Daca ), q : [a, /] R sunt func tii continue, ) _ q si ) difera
de q n cel pu tin un punct, atunci
_
b
o
)(r) dr
_
b
o
q(r) dr.
Trecem acum la studiul altor formule de medie.
8.3.4. Teorema lui Bonnet de medie (A doua formul a de medie pentru
integrale). Fie ), q ([a, /], R) astfel nct q este crescatoare. Atunci exista
un punct c [a, /] cu proprietatea ca
_
b
o
)(r)q(r) dr = q(a)
_
c
o
)(r) dr +q(/)
_
b
c
)(r) dr.
Demonstratia rezult a din lema urm atoare, aplicat a functiei q(r) q(a) :
8.3.5. Lem a. Fie ), q ([a, /], R) astfel nct q este crescatoare si q(a) _ 0.
Atunci exista un punct c [a, /] cu proprietatea ca
_
b
o
)(r)q(r) dr = q(/)
_
b
c
)(r) dr.
Demonstra tie. Fie T diviziunea echidistant a de puncte r
|
= a + / (/ a) ,:,
cu / 0, ..., :. Atunci
1 =
_
b
o
)(r)q(r) dr =
n1

| =0
q(r
|
)
_
r
k+1
r
k
)(r) dr +O(1,:).
Functia 1(r) =
_
r
o
)(t) dt este continu a si dac a not am cu : si ' respectiv
marginea inferioar a si marginea superioar a a sa, atunci
o =
n1

| =0
q(r
|
)
_
r
k+1
r
k
)(r) dr =
n1

| =0
q(r
|
) (1(r
|+1
) 1(r
|
))
=
n

| =1
1(r
|
) (q(r
|+1
) q(r
|
)) +1(/) q(r
n1
)
este cuprins ntre :q(a) si 'q(a). Prin urmare,
:q(a) _ 1 _ 'q(a)
si deoarece functia 1 este continu a, rezult a c a exist a un punct c astfel nct
1 = q(a) 1(c).
O aplicatie frumoas a a celei de a doua formule de medie pentru integrale a
indicat-o E. Stark (vezi Amer. Math. Month., 85 (1978), 481-483). Anume,
se observ a formula
1
n
(r) =
1
2
2n+1

| =2n1
e
I|r
=
sin:r
2 sin
r
2
8.3. TEOREMELE DE MEDIE 171
valabil a pentru e
Ir
,= 1. Calculnd direct integrala
_
t
0
r1
n
(r) dr si evalund-o
cu a doua formul a de medie aplicat a pentru functia
q(r) =
_
0, dac a r = 0
r/2
sin(r/2)
, dac a r (0, ]
obtinem formulele lui Euler,
o

|=1
1,(2/ 1)
2
=
2
,8 si
o

|=1
1,/
2
=
2
,6.
Exercitii
1. (Inegalitatea Hermite-Hadamard). Fie ) : [a, /] R o functie convex a si
continu a. Demonstrati inegalitatea
)
_
a +/
2
_
_
1
/ a
_
b
o
)(r) dr _
)(a) +)(/)
2
si faptul c a egalitatea are loc numai n cazul functiilor ane.
[Indica tie: Observati c a gracul lui ) este cuprins ntre dreapta suport ce
trece prin punctul
_
o+b
2
, )
_
o+b
2
__
si dreapta ce uneste capetele gracului
lui ). Integrati cele dou a inegalit ati corespunz atoare. Egalit atile se discut a
apoi cu Corolarul 8.3.2. ]
2. Fie ) : [a, /] R o functie de clas a C
1
. Demonstrati c a sirul de termen
general
:
_
_
b
o
)(r) dr
/ a
:
n

|=1
)(a +/
/ a
:
)
_
are limita (/ a) ()(/) )(a)) ,2, fapt care precizeaz a rezultatul din e-
xercitiul 2, de la sfrsitul pararafului 8.1, privind eroarea n formula drep-
tunghiurilor.
[Indica tie. Fie r
|
= a +/ (/ a) ,:, pentru / 0, ..., :. Atunci
:
_
_
b
o
)(r) dr
/ a
:
n

|=1
)(r
|
)
_
= :
n

|=1
_
r
k+1
r
k
)(r) )(r
|
)
r r
|
(r r
|
) dr
= :
n

|=1
)(c
|
) )(r
|
)
c
|
r
|
_
r
k+1
r
k
(r r
|
) dr
=
/ a
2

_
/ a
:
n

|=1
)
t
(
|
)
_
. ]
172 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
3 (O demonstratie a irationalit atii lui ; vezi D. Huylebrouck, Similarities
in Irrationality Proofs for , ln2, (2) and (3), Amer. Math. Monthly,
108 (2001), pp. 222-231). Consider am familia de polinoame
Q
n
(r) =
1
:!

d
n
dr
n
[r
n
(1 r)
n
], : N;
avem Q
0
(r) = 1, Q
1
(r) = 1 2r, Q
2
(r) = 2 12r 12r
2
etc.
i) Demonstrati c a pentru orice functie ) de clas a C
n
pe intervalul [0, 1]
avem
_
1
0
Q
n
(r))(r) dr =
_
1
0
1
:!
r
n
(1 r)
n
d
n
)(r)
dr
n
dr.
ii) Demonstrati c a ecare din integralele
_
1
0
r
|
sin(r) dr sunt polinoame
de grad / n , cu coecienti ntregi, divizate prin
|
.
iii) Demonstrati c a
_
1
0
Q
n
(r) sin(r) dr ,= 0 pentru ecare indice : N.
iv) Presupunem c a este un num ar irational de forma a,/, unde a, / N.
Conform celor de mai sus, ar trebui ca
1 _

a
n
_
1
0
Q
n
(r) sin(r) dr

a
n
_
1
0
1
:!
r
n
(1 r)
n
d
n
dr
n
(sinr) dr

a
n
_
1
0
1
:!
r
n
(1 r)
n

n
dr

pentru orice : N; am folosit faptul c a derivata de ordinul : a lui sinr


este
n
sin(r) sau
n
cos(r). Cum maximul lui r(1 r) este 1/4,
discutia de mai sus conduce la
1 _ a
n
1
:!
_
1
4
_
n

n
pentru orice :,
ceea ce nu se poate pentru valori mari ale lui :, deoarece membrul drept
tinde la 0.
Nota. Prima demonstratie a irationalit atii lui a dat-o J. Lambert, n
anul 1767.
8.4 Dependenta de parametri
n aceast a sectiune vom discuta problema continuit atii, derivabilit atii si inte-
grabilit atii unor functii denite cu ajutorul integralelor.
8.4.1. Teorem a. Fie ) : [a, /] [c, d] R, ) = )(r, t), o func tie continua n
raport cu ansamblul variabilelor. Atunci func tia
1(t) =
_
b
o
)(r, t) dr
8.4. DEPENDEN TA DE PARAMETRI 173
este continua pe intervalul [c, d].
Demonstra tie. Vom ar ata c a de fapt functia 1 este uniform continu a. Fie
- 0. Deoarece functia ) este continu a, ea este uniform continu a; observati c a
argumentul din Teorema 5.5.4, care priveste functiile de o variabil a, se poate
adapta mot--mot. Prin urmare, exist a un num ar c 0 astfel nct
[r
t
r
tt
[ < c si [t
t
t
tt
[ < c =[)(r
t
, t
t
) )(r
tt
, t
tt
)[ < -,(/ a).
Prin urmare, pentru orice t
t
, t
tt
[c, d], cu [t
t
t
tt
[ < c avem
[1(t
t
) 1(t
tt
)[ _
_
b
o
[)(r, t
t
) )(r, t
tt
)[ dr _
-
/ a
(/ a) = -.
8.4.2. Lem a. Fie ) : [a, /] [c, d] R, ) = )(r, t), o func tie continua
n raport cu ansamblul variabilelor, derivabila n raport cu variabila t si astfel
nct derivata )
t
|
, a func tiei t )(r, t), este continua n raport cu ansamblul
variabilelor. Atunci func tia
1(t) =
_
b
o
)(r, t) dr
este de clasa C
1
pe intervalul [c, d] si
1
t
(t) =
_
b
o
)
t
|
(r, t) dr.
Demonstra tie. Este sucient s a stabilim formula de derivabilitate; continuitatea
lui 1
t
rezult a apoi din Teorema 8.4.1.
Fie t
0
[c, d] un punct arbitrar xat. Atunci, pentru t ,= t
0
, avem
1 (t) 1(t
0
)
t t
0
=
_
b
o
)(r, t) )(r, t
0
)
t t
0
dr
si posibilitatea trecerii la limit a sub semnul integral (pentru t t
0
) rezult a din
Teorema 8.4.1, aplicat a functiei continue:
_
[)(r, t) )(r, t
0
)],(t t
0
), dac a t ,= t
0
)
t
|
(r, t), dac a t = t
0
.
8.4.3. Teorem a (Regula lui Leibniz de derivare sub semnul integral). Fie
) : [a, /] [c, d] R, ) = )(r, t),
o func tie ca n ipotezele Lemei 8.4.2 si e , : [c, d] [a, /] o func tie de clasa
C
1
. Atunci func tia
1(t) =
_
,(|)
o
)(r, t) dr
174 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
este de clasa C
1
pe intervalul [c, d] si
1
t
(t) =
_
,(|)
o
)
t
|
(r, t) dr +)(,(t), t) ,
t
(t).
Demonstra tie. Fie t
0
[c, d] un punct arbitrar xat. Atunci
1 (t) 1(t
0
)
t t
0
=
_
,(|0)
o
)(r, t) )(r, t
0
)
t t
0
dr +
1
t t
0
_
,(|)
,(|0)
)(r, t) dr.
Prima integral a are limit a atunci cnd t t
0
(egal a cu
_
,(|0)
o
)
t
|
(r, t
0
) dr).
Acest fapt rezult a din Teorema 8.4.1, aplicat a functiei de dou a variabile
_
[)(r, t) )(r, t
0
)],(t t
0
), dac a t ,= t
0
)
t
|
(r, t), dac a t = t
0
.
Apoi, conform primei formule de medie pentru integrale, exist a un punct r
|
n intervalul nchis de capete ,(t
0
) si ,(t) astfel nct
1
t t
0
_
,(|)
,(|0)
) (r, t) dr =
,(t) ,(t
0
)
t t
0
)(r
|
, t).
n acord cu ipoteza, putem trece la limit a si avem
lim
||0
1
t t
0
_
,(|)
,(|0)
) (r, t) dr = ,
t
(t
0
) )(,(t
0
), t
0
).
Prin urmare, formula de derivare din enunt este valabil a. Faptul c a 1
t
este
continu a rezult a din Teorema 8.4.1 si operatiile cu functii continue.
8.4.4. Teorema de inversare a ordinii de integrare. Fie
) : [a, /] [c, d] R, ) = )(r, t),
o func tie continua n raport cu ansamblul variabilelor. Atunci func tiile
1(r) =
_
J
c
)(r, t) dt si J(t) =
_
b
o
) (r, t) dr
sunt continue si integralele lor sunt egale, adica,
_
b
o
_
_
J
c
)(r, t) dt
_
dr =
_
J
c
_
_
b
o
) (r, t) dr
_
dt.
Demonstra tie. Continuitatea rezult a din Teorema 8.4.1. Putem deci s a consi-
der am functiile
1(.) =
_
b
o
__
:
c
)(r, t) dt
_
dr si G(.) =
_
:
c
_
_
b
o
) (r, t) dr
_
dt.
8.4. DEPENDEN TA DE PARAMETRI 175
Conform regulii lui Leibniz de derivare sub semnul integral si respectiv a
Lemei 8.2.1, avem
1
t
(.) = G
t
(.) =
_
_
b
o
) (., t) dr
_
pentru orice . [c, d]. Pe de alt a parte, este clar c a 1(c) = G(c) = 0. Prin
urmare, 1 = G, de unde rezult a egalitatea din enunt.
Teoremele de dependent a a integralelor de parametri sunt instrumente de
baz a ale calculului integral si conduc adesea la rezultate de o frumusete de-
osebit a. O asemenea aplicatie a Teoremei 8.4.4 face obiectul exercitiului 5.
Exercitii
1. Calculati
J
Jr
_
cos r
sin r
cos(rt) dt.
2. Ar atati c a
1(r) =
_
2t
0
ln(1 2r cos r +r
2
) dr
veric a relatia 1(r) = 0 pentru [r[ < 1 si relatia
1(r) = 2 ln[r[ +1(1,r) = 2 ln[r[
pentru [r[ 1.
3. Folosind formula
_
1
0
r
n1
dr = 1,: (: 1),
calculati integrala
1
n
=
_
1
0
r
n1
ln
n
rdr, unde : N.
4. Stiind c a
_
t
0
Jr
o+b cos r
= ,
_
a
2
/
2
(pentru a /), demonstrati c a
_
t
0
dr
(a +/ cos r)
2
=
a
(a
2
/
2
)
3/2
.
5. (Integrala functiilor continue pe dreptunghiuri). Numim dreptunghi, orice
produs cartezian de dou a intervale compacte. n acord cu Teorema 8.4.4,
denim integrala unei functii continue ) : [a, /] [c, d] C prin formula
__
[o,b][c,J]
)(r, j) drdj =
_
b
o
__
:
c
)(r, j) dj
_
dr
=
_
J
c
_
_
b
o
) (r, j) dr
_
dj.
176 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
i) Demonstrati c a dac a a = r
0
< ... < r
n
= / si c = j
0
< ... < j
n
= d,
atunci
__
[o,b][c,J]
)(r, j) drdj =
n1

I =0
n1

=0
__
[ri , ri+1][j , j+1]
)(r, j) drdj .
ii) Demonstrati c a formula de aditivitate de la punctul precedent functio-
neaz a pentru orice decompunere a dreptunghiului 1 = [a, /] [c, d] ntr-o
reuniune nit a de dreptunghiuri 1
1
, ..., 1

, cu proprietatea c a oricare dou a


din acestea nu au n comun puncte interioare lor.
iii) Fie 1 = '

|=1
1
|
o descompunere de tipul specicat la punctul ii).
Demonstrati c a dac a cel putin una din laturile ec arui dreptunghi 1
|
are
lungimea un num ar ntreg, atunci aceeasi proprietate o are dreptunghiul
mare 1.
[Indica tie: Vezi cazul functiei )(r, j) = c
2ti (r+)
. ]
8.5 Integrala Riemann
Riemann a avut meritul de a indica prima denitie clar a a notiunii de functie
integrabil a. ncepnd cu el, interesul matematicienilor s-a mutat din zona cal-
culului integralelor particulare n aceea a teoriilor de integrare.
Teoria lui Riemann este inspirat a de metoda dreptunghiurilor, de aproximare
a integralei functiilor riglate.
Consider am functii ) : [a, /] R denite pe intervale nedegenerate.
Fiec arei perechi (T, ), constituit a dintr-o diviziune
T : a = r
0
< ... < r
n
= /,
a lui [a, /] si o alegere = (
|
)
|
de puncte intermediare,

|
[r
|
, r
|+1
] pentru / = 0, ..., : 1
i asociem suma integrala
o
1,
()) =
n1

| =0
)(
|
)(r
|+1
r
|
).
Dac a T
1
si T
2
sunt dou a diviziuni ale lui [a, /], vom spune c a T
2
este mai na
dect T
1
dac a T
1
T
2
. Un indicator numeric al netei este norma diviziunii,
care se deneste prin formula
[[T[[ = sup
0|n1
(r
|+1
r
|
).
Evident,
T
1
T
2
implic a [[T
1
[[ _ [[T
2
[[
8.5. INTEGRALA RIEMANN 177
reciproca neind adev arat a. O observatie important a este aceea c a la orice dou a
diviziuni T
1
si T
2
ale lui [a, /] putem g asi o a treia diviziune, T = T
1
'T
2
, mai
n a dect ecare.
Problema integrabilit atii unei functii ) este aceea a comportamentului sume-
lor sale integrale atunci cnd norma diviziunilor tinde la 0.
8.5.1. Denitie. O functie ) : [a, /] R se spune c a este integrabila Riemann
dac a exist a un num ar 1 cu urm atoarea proprietate: pentru orice - 0 exist a
un num ar c 0 astfel nct oricare ar diviziunea T a lui [a, /], cu [[T[[ < c si
oricare ar alegerea de puncte intermediare s a avem
[o
1,
()) 1[ < -. (R)
Un moment de reectie ne arat a c a num arul 1 din Denitia 8.5.1 este unic
determinat de c atre functia ). El se numeste integrala Riemann a lui ) si este
notat prin simbolul
_
b
o
)(r)dr.
Denitia 8.5.1 se completeaz a cu cazul intervalelor ce se reduc la un punct
astfel:
_
o
o
)(r) dr = 0.
Ca si n cazul functiilor riglate, se adopt a conventia
_
o
b
)(r)dr =
_
b
o
)(r)dr
pentru orice functie integrabil a ) : [a, /] R. De asemenea, putem trata inte-
grabilitatea functiilor cu valori complexe, urmnd modelul integralei functiilor
riglate.
8.5.2. Teorem a. Orice func tie riglata ) : [a, /] R este integrabila Riemann
si valoarea integralei lui f n sensul deni tiei integralei func tiilor riglate si n
sensul integralei Riemann este aceea si.
Demonstra tie. Vezi demonstratia p artii de sucient a a Teoremei 8.1.4.
Este evident c a multimea functiilor ) : [a, /] R integrabile Riemann
constituie un spatiu vectorial. El va notat 1([a, /], R) (iar varianta sa complex a
va notat a cu 1([a, /])). Operatia de integrare deneste o functional a 1
b
o
, de
la 1([a, /], R) n R, care veric a n mod evident propriet atile de liniaritate, de
pozitivitate si de calibrare (adic a, INT1), INT2) si INT4)). Acestea conduc si
la valabilitatea propriet atii de monotonie. Discut am n continuare proprietatea
de m arginire si inegalit atile conexe.
8.5.3. Teorem a. Orice func tie ) : [a, /] R integrabila Riemann este
marginita.
Demonstra tie. Fie - 0. Notnd cu 1 valoarea integralei lui ), din denitia
integrabilit atii Riemann deducem existenta unei diviziuni T cu proprietatea c a
1 - < o
1,
()) =
n1

| =0
)(
|
)(r
|+1
r
|
) < 1 +-
178 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
pentru orice alegere a punctelor intermediare. Presupunnd, prin absurd, c a
functia ) n-ar m arginit a, ar exista un interval partial [r
|
, r
|+1
] pe care ea s a nu
e m arginit a. Atunci, sau inf

k
[r
k
,r
k+1
]
)(
|
) = , sau sup

k
[r
k
,r
k+1
]
)(
|
) = .
Or,
1 - _ inf

k
[r
k
,r
k+1
]
o
1,
()) _ sup

k
[r
k
,r
k+1
]
o
1,
())
ceea ce contrazice ambele variante.
Faptul c a integrala Riemann are si alte propriet ati speciale (ereditate, adi-
tivitate etc) necesit a cunoasterea unor criterii de integrabilitate.
Exercitiul 1 de la sfrsitul acestei sectiuni ne descrie integrabilitatea ca un
proces de limite de siruri. Convergenta sirurilor este echivalent a cu vericarea
conditiei de sir Cauchy. n loc de a transpune direct acest fapt pentru integrale,
vom utiliza o metod a a lui Darboux, de eliminare a punctelor intermediare.
Anume, ind dat a o functie m arginit a ) : [a, /] R, ec arei diviziuni
T = a = r
0
< ... < r
n
= / a lui [a, /] i atas am suma Darboux inferioara,
:
1
()) =
n1

| =0
:
|
(r
|+1
r
|
)
si suma Darboux superioara,
o
1
()) =
n1

| =0
'
|
(r
|+1
r
|
);
am notat
:
|
= inf
r[r
k
,r
k+1
]
)(r) si '
|
= sup
r[r
k
,r
k+1
]
)(r)
pentru / = 0, ..., :1. Leg atura lor cu sumele integrale obisnuite este imediat a:
:
1
()) _ o
1,
()) _ o
1
())
pentru orice alegere a punctelor intermediare. Este clar c a
:
1
()) = inf

o
1,
()) si o
1
()) = sup

o
1,
()).
n plus, este imediat urm atorul fapt:
8.5.4. Lem a. Daca diviziunea T
2
este mai na dect diviziunea T
1
, atunci
:
11
()) _ :
12
()) _ o
12
()) _ o
11
()).
8.5.5. Corolar. Oricare ar doua diviziuni T
1
si T
2
, avem
:
11
()) _ o
12
()),
adica orice suma Darboux inferioara este mai mica dect orice suma Darboux
superioara.
8.5. INTEGRALA RIEMANN 179
Demonstra tie. ntr-adev ar,
:
11
()) _ :
11|12
()) _ o
11|12
()) _ o
12
()).
Situatia de mai sus ne conduce n mod natural la a atasa functiei m arginite
) numerele:
1 = sup
1
:
1
()), integrala Darboux inferioara a lui )
si
1 = inf
1
o
1
()), integrala Darboux superioara a lui ).
Evident,
1 _ 1.
Cu aceast a preg atire, putem enunta urm atorul criteriu de integrabilitate:
8.5.6. Teorem a (Criteriul lui Darboux). O func tie ) : [a, /] R este integra-
bila Riemann daca si numai daca pentru orice numar - 0 exista un numar
c 0 cu proprietatea ca oricare ar diviziunea T, cu [[T[[ < c, sa avem
o
1
()) :
1
()) < -.
Demonstra tie. Necesitatea. Fie - 0. Conform ipotezei, exist a un num ar c 0
astfel nct, notnd cu 1 valoarea integralei lui ), are loc relatia
1 -,2 < o
1,
()) < 1 +-,2
pentru orice diviziune T, cu [[T[[ < c si orice alegere a punctelor intermediare.
Prin urmare,
o
1
()) :
1
()) = sup

o
1,
()) inf

o
1,
())
< 1 +-,2 (1 -,2) = -
pentru orice diviziune T, cu [[T[[ < c.
Sucien ta. S a observ am mai nti c a deoarece
0 _ 1 1 _ o
1
()) :
1
())
pentru orice diviziune T, avem 1 = 1. Not am cu 1 valoarea comun a a integralelor
Darboux. Vom ar ata c a aceasta este integrala lui ). ntr-adev ar, din relatiile
:
1
()) _ 1 _ o
1
()) si :
1
()) _ o
1,
()) _ o
1
())
rezult a [o
1,
())1[ _ o
1
()):
1
()). Dac a [[T[[ < -, atunci o
1
()):
1
()) < -
si deci
[o
1,
()) 1[ < -.
180 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Prin urmare, functia ) este integrabil a si integrala sa este egal a cu 1.
Enunt am n continuare cteva consecinte ale Criteriului lui Darboux de in-
tegrabilitate:
8.5.7. Teorem a (Proprietatea de ereditate). Daca ) : [a, /] R este o func tie
integrabila n sens Riemann, atunci restric tia ei la orice interval compact inclus
n [a, /] este de asemenea integrabila.
8.5.8. Teorem a (Proprietatea de aditivitate). Daca func tia ) : [a, /] R
este integrabila n sens Riemann pe subintervalele [a, c] si [c, /], atunci ea este
integrabila si pe intervalul [a, /] si are loc formula
_
b
o
)(r) dr =
_
c
o
)(r) dr +
_
b
c
)(r) dr.
Pentru a enunta teorema urm atoare avem nevoie de conceptul de multime
neglijabil a Jordan. O submultime X a lui R se spune c a este neglijabila Jordan
dac a pentru orice - 0 exist a o familie nit a de intervale m arginite
|
astfel
nct A '
|

|
si suma lungimilor intervalelor
|
este < -. Evident, aceast a
denitie nu-si schimb a continutul dac a toate intervalele A
|
sunt presupuse des-
chise (sau toate sunt presupuse nchise). n primul caz, nlocuiti ecare interval

|
din acoperire, cu unul mai mare si deschis; n cazul al doilea, intervalele se
nlocuiesc cu nchiderile lor.
Toate multimile neglijabile Jordan sunt m arginite. nchiderea unei multimi
neglijabile Jordan este o multime neglijabil a si compact a. Multimile nite sunt
neglijabile. De exemplu, acoperirea cerut a de denitia neglijabilit atii Jordan
este, n cazul multimii a
1
, ..., a
n
, familia de intervale
(a
1
-,2
2
, a
1
+-,2
2
), ..., (a
n
-,2
n+1
, a
n
+-,2
n+1
).
8.5.9. Teorem a (Proprietatea de stabilitate). Caracterul de integrabilitate si
valoarea integralei unei func tii ) : [a, /] R nu se schimb a la modicarea ei pe
o submul time neglijabila Jordan.
Demonstra tie. Se aplic a Criteriul lui Darboux de integrabilitate, observnd c a
dac a o este un subinterval al lui [a, /] si - 0 este arbitrar xat, atunci exist a
un c 0 astfel nct oricare ar diviziunea T a lui [a, /] cu [[T[[ < c, suma
lungimilor subintervalelor partiale o
1
, ..., o
n
asociate lui T, care intersecteaz a
pe o, este mai mic a dect lungimea lui o plus -.
Fie q : [a, /] R o functie care difer a de functia integrabil a ) : [a, /] R
pe o submultime neglijabil a Jordan. Avem
[o
1
(q) o
1
())[ =

| =1
_
sup
S
k
q sup
S
k
)
_
/(o
|
)

_ 2-
_
sup
[o,b]
[ q[ + sup
[o,b]
[)[
_
8.5. INTEGRALA RIEMANN 181
si un calcul similar este valabil pentru [:
1
(q) :
1
())[. Rezult a c a
o
1
(q) :
1
(q) _ o
1
()) :
1
()) + 4-
_
sup
[o,b]
[ q[ + sup
[o,b]
[)[
_
,
iar de aici integrabilitatea lui g. Dac a 1 este integrala lui ), atunci relatia
[o
1
(q) 1[ _ [o
1
()) 1[ + 2-
_
sup
[o,b]
[ q[ + sup
[o,b]
[)[
_
ne arat a c a integrala lui q este de asemenea egal a cu 1.
Exercitii
1. (Abordarea cu siruri a integralei Riemann). Demonstrati c a o functie
) : [a, /] R este integrabil a Riemann dac a si numai dac a pentru orice
sir de diviziuni (T
n
)
n
ale lui [a, /], cu [[T
n
[[ 0 si pentru orice sir (
n
)
n
de
alegeri ale punctelor intermediare, sirul corespunz ator (o
1n,
n
)
n
de sume
integrale este convergent (si anume, la valoarea integralei lui )).
[Indica tie. Necesitatea este evident a. Pentru partea de sucient a, folositi
metoda intercal arii. ]
2. Manualele de liceu mentioneaz a ca exemplu de functie neintegrabil a Rie-
mann functia total discontinu a
)(r) =
_
0, dac a r [0, 1] Q
1, dac a r [0, 1] Q.
Demonstrati c a nici functia
q(r) =
_
sinr, dac a r [0, ,2] Q
cos r, dac a r [0, ,2] Q
nu este integrabil a Riemann.
3. Demonstrati propriet atile de ereditate si aditivitate ale integralei Rie-
mann, adic a Teoremele 8.5.7 si 8.5.8.
4. Demonstrati c a multimea triadic a a lui Cantor este neglijabil a Jordan (desi
este nenum arabil a).
5. i) Deduceti din Criteriul lui Darboux de integrabilitate c a modulul oric arei
functii ) : [a, /] R integrabile Riemann este de asemenea o functie
integrabil a Riemann.
ii) Concluzionati pe aceast a baz a c a 1([a, /], R) este o latice vectorial a de
functii.
182 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
iii) Extindeti rezultatul de la punctul i) pentru orice ) 1([a, /]) si demon-
strati c a are loc inegalitatea

_
b
o
)(r) dr

_
_
b
o
[)(r)[ dr
_ (/ a) sup
r[o,b]
[)(r)[.
iv) Demonstrati c a dac a ) C
1
([a, /]), atunci
_
b
o
[)(r)[ dr _

_
b
o
)(r) dr

+
(/ a)
2
3
sup
r[o,b]
[)
t
(r)[.
6. (Derivata generalizata a lui Lanczos; cf. C. Lanczos, Applied Analysis,
Prentice-Hall, Englewood Clis, N. J., 1956). Fie ) : [a, /] R o functie
integrabil a si e r (a, /). Pentru / 0 sucient de mic denim
1
|
)(r) =
3
2/
3
_
|
|
t)(r +t) dt.
i) Dac a ) C
3
([a, /]), atunci
)(r +t) = )(r) +)
t
(r) t +)
tt
(r) t
2
,2 +)
ttt
(0(t)) t
3
,6,
conform formulei lui Taylor. Deduceti de aici c a
1
|
)(r) = )
t
(r) +O(/
2
).
ii) Demonstrati c a dac a ) : [a, /] R este o functie integrabil a si r (a, /)
este un punct n care ) admite derivate laterale nite, atunci
lim
|0
1
|
)(r) =
1
2
_
)
0
s
(r) +)
0
J
(r)
_
.
8.6 Criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Rie-
mann
O privire mai atent a asupra integralei Riemann ne arat a c a ea este destul de
special a. n primul rnd, se aplic a numai functiilor m arginite, denite pe in-
tervale compacte. n al doilea rnd, asa cum a observat H. Lebesgue, integrala
Riemann este aplicabil a doar functiilor aproape continue.
8.6.1. Denitie. O submultime A a lui R este neglijabila Lebesgue (sau,
de masura Lebesgue nula) dac a pentru orice - 0 exist a o familie cel mult
num arabil a de intervale m arginite 1
|
astfel nct A '
|
1
|
si suma lungimilor
intervalelor 1
|
este < -.
8.6. CRITERIUL LUI LEBESGUE DE INTEGRABILITATE RIEMANN183
De exemplu, orice sir (r
|
)
|
de puncte din R este de m asur a Lebesgue nul a;
vezi acoperirea sa cu intervalele
1
|
= (r
|
-,2
|+2
, r
|
+-,2
|+2
).
Acest rationament se poate adapta imediat pentru a deduce c a reuniunile
num arabile de multimi de m asur a Lebesgue nul a sunt multimi de acelasi tip.
Evident, submultimile unei multimi de m asur a Lebesgue nul a sunt si ele de
m asur a Lebesgue nul a.
Continutul Denitiei 8.6.1 nu se schimb a dac a cerem ca toate intervalele din
acoperire s a e deschise (sau, toate nchise).
Toate multimile neglijabile Jordan sunt si neglijabile Lebesgue. Folosind o
observatie anterioar a, rezult a c a orice multime compact a si neglijabil a Lebesgue
este de asemenea neglijabil a Jordan.
Denitia 8.6.1 impune urm atorul concept, util n discutarea stabilit atii func-
tiilor integrabile la modic ari pe anumite submultimi:
8.6.2. Denitie. Spunem c a o proprietate 1(r), care depinde de variabila
real a r, are loc aproape peste tot (prescurtat, a.p.t.) dac a multimea punctelor
n care ea nu are loc este neglijabil a Lebesgue.
Astfel, putem vorbi de functii continue a.p.t., de siruri de functii convergente
a.p.t. etc.
8.6.3. Criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann. O func tie
) : [a, /] R este integrabila Riemann daca si numai daca este continua a.p.t.
si marginita.
Demonstratia Criteriului lui Lebesgue este dicil a si constituie obiectul secti-
unii urm atoare.
Criteriul lui Lebesgue face foarte simpl a demonstrarea integrabilit atii mul-
tor functii (n vreme ce utilizarea Criteriului lui Darboux ar dicil a). Spre
exemplu, n acord cu Criteriul 8.6.3, functia
)(r) =
_
0, dac a r = 0
sin(1,r), dac a r (0, 1]
este integrabil a Riemann. Notati c a ea nu este riglat a! Tot acest criteriu ne arat a
c a produsele de functii integrabile Riemann sunt functii integrabile Riemann etc.
Exercitii
1. Demonstrati c a reuniunile num arabile de multimi neglijabile Lebesgue
sunt multimi neglijabile Lebesgue.
2. Fie ) : [a, /] [c, d] o functie integrabil a Riemann si e q : [c, d] R o
functie continu a. Demonstrati c a q ) este integrabil a Riemann.
184 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
3. i) Demonstrati c a functia
: [0, 1] R, (r) =
_
_
_
1, dac a r = 0
1,, dac a r = j,, j, N
-
, (j, ) = 1
0, dac a r este irational
este integrabil a Riemann si integrala sa este 0.
ii) Construiti, cu ajutorul lui , un exemplu care s a arate c a prin com-
punerea a dou a functii integrabile Riemann nu rezult a n mod necesar o
functie integrabil a Riemann.
[Indica tie: Se consider a functii integrabile ) : [0, 1] [0, 1] astfel nct
() ) (r) = 0, dac a r este rational si () ) (r) = 1, dac a r este
irational. ]
8.7 Demonstratia Criteriului lui Lebesgue

Fiind dat a o functie real a ), denit a pe o submultime a lui R, si un punct a


din , denim oscila tia lui ) pe vecinatatea de raza r 0 a lui a prin formula
.
}
(a; r) = sup
r,1r(o)|.
[)(r) )(j)[
si oscila tia lui ) n punctul a prin formula
.
}
(a) = inf
:,0
.
}
(a; r) = lim
:0+
.
}
(a; r).
Un rationament simplu ne arat a c a functia ) este continu a n punctul a dac a
si numai dac a .
}
(a) = 0.
8.7.1. Lem a. Presupunem ca este o submul time nchisa si ca ) : R
este o func tie marginita. Atunci pentru orice - 0 mul timea
1
:
= r; r , .
}
(r) _ -
este nchisa.
Demonstra tie. Fie (r
n
)
n
un sir de elemente din 1
:
convergent la un element r
din R. Deoarece este o multime nchis a, rezult a c a r . Dac a r , 1
:
, atunci
.
}
(r) < - si ar exista un c 0 cu proprietatea c a .
}
(a; c) < -. ntruct 1
o
(r)
este o multime deschis a, exist a un rang si o raz a r 0 nct 1
:
(r

) 1
o
(r).
Rezult a c a
.
}
(r

) _ .
}
(r

; r) _ .
}
(r

; c) < -
n contradictie cu faptul c a r

1
:
.
8.7.2. Lem a (Generalizarea Teoremei lui Heine). Fie A o submul time compacta
a lui R, e .
0
0 si e ) : R o func tie cu proprietatea ca .
}
(r) < .
0
pentru orice r . Atunci pentru orice - 0 exista un c 0 astfel nct
.
}
(r; c) < .
0
+- pentru orice r .
8.7. DEMONSTRA TIA CRITERIULUI LUI LEBESGUE
-
185
Demonstra tie. Presupunnd contrariul, deducem existenta unui - 0 si a unui
sir (r
n
)
n1
de puncte din cu proprietatea c a .
}
(r
n
; 1,:) _ .
0
+ - pentru
orice indice :. Trecnd eventual la un subsir, putem presupune c a sirul (r
n
)
n
este de asemenea convergent, la un element r din . Atunci pentru orice r 0
exist a un rang ncepnd de la care (r
n
1,:, r
n
+ 1,:) (r r, r + r).
Rezult a
.
0
+- _ .
}
(r
n
; 1,:) _ .
}
(r; r)
pentru orice r 0, n contradictie cu ipoteza.
8.7.3. Criteriul lui Paul du Bois-Raymond. O func tie ) : [a, /] R este
integrabila Riemann daca si numai daca este marginita si pentru orice - 0
mul timea
1
:
= r; r , .
}
(r) _ -
este neglijabila Jordan.
Demonstra tie. Necesitatea. Presupunem c a functia ) este integrabil a. Atunci,
din Teorema 8.5.3 rezult a c a ea este m arginit a. S a presupunem prin absurd c a
exist a - 0 astfel nct multimea 1
:
s a nu e neglijabil a. n acest caz, oricare
ar acoperirea nit a a lui 1
:
cu intervale, suma lungimilor acestor intervale nu
poate cobor sub un prag c 0; existenta acoperirilor nite cu intervale este
asigurat a de faptul c a multimea 1
:
este compact a. Vezi Lema 8.7.1.
Fie T o diviziune a intervalului [a, /]. Dac a o este un interval partial deter-
minat de T, care intersecteaz a 1
:
, atunci
_
sup
S
) inf
S
)
_
/(o) _ - /(o)
si cum suma lungimilor tuturor acestor intervale partiale o este cel putin c,
rezult a c a
o
1
()) :
1
()) _ c-,
n contradictie cu Criteriul lui Darboux.
Sucien ta. Fie - 0. Alegem -
t
0 si -
tt
0 astfel nct
-
t

_
sup
[o,b]
) inf
[o,b]
)
_
< -,4 si -
tt
(/ a) < -,2.
Deoarece multimea 1
:
00 este neglijabil a Jordan, exist a o familie nit a de
intervale deschise
1
, ...,
n
, care s a acopere pe 1
:
00 si astfel ca suma lungimilor
lor s a e < -
t
.
Multimea 1 = [a, /]

|

|
este compact a. Conform Lemei 8.7.2, pentru
-
tt
0 xat ca mai sus, exist a un num ar c 0 astfel nct oricare ar intervalul
1 inclus n 1, de lungime < c, s a avem
sup
1
) inf
1
) < -
tt
.
186 CAPITOLUL 8. CALCULUL INTEGRAL PE R
Micsornd eventual pe c 0, putem s a presupunem n plus c a oricare ar
diviziunea T a lui [a, /], cu [[T[[ < c, intervalele partiale o
1
, ..., o
n
care inter-
secteaz a cel putin una dintre multimile
1
, ...,
n
veric a
/(o
1
) +... +/(o
n
) < 2-
t
.
Prin urmare,
o
1
()) :
1
()) =

S1
S,=S1,...,Sm
_
sup
S
) inf
S
)
_
/(o) +
+
n

| =1
_
sup
S
k
) inf
S
k
)
_
/(o
|
)
_ -
tt


S1
S,=S1,...,Sm
/(o) +
_
sup
[o,b]
) inf
[o,b]
)
_

| =1
/(o
|
)
_ -
tt
(/ a) + 2-
t

_
sup
[o,b]
) inf
[o,b]
)
_
< -,2 +-,2 = -.
Demonstratia Criteriului lui Lebesgue de integrabilitate Riemann.
Necesitatea. Presupunem c a functia ) : [a, /] R este integrabil a. Atunci
) este m arginit a si multimea punctelor sale de discontinuitate este egal a cu
r; r [a, /], .
}
(r) 0 =
o
_
n=1
r; r [a, /], .
}
(r) _ 1,:.
Conform Criteriului lui Paul du Bois-Raymond, aceasta este o reuniune
num arabil a de multimi neglijabile Lebesgue si este deci ea ns asi neglijabil a
Lebesgue.
Sucien ta. Pentru ecare - 0, multimea 1
:
= r; r , .
}
(r) _ -
este compact a (vezi Lema 8.7.1). Fiind o submultime a multimii punctelor de
discontinuitate ale lui ), ea este de asemenea o multime neglijabil a Lebesgue.
R amne s a observ am c a orice multime compact a si neglijabil a Lebesgue este
si neglijabil a Jordan; vezi faptul c a putem utiliza numai acoperiri cu intervale
deschise.
Capitolul 9
Integrala Riemann
generalizat a
Dorim s a prezent am n cele ce urmeaz a un concept general de integrabilitate,
aplicabil functiilor nu neaparat m arginite, denite pe intervale arbitrare. El
a fost introdus n jurul lui 1960, independent de Jaroslav Kurzweil si Ralph
Henstock. Principalul avantaj este acela al p astr arii simplit atii demonstrati-
ilor din cadrul teoriei integralei Riemann clasice, n conditiile n care Teorema
Leibniz-Newton functioneaz a pentru toate derivatele.
Cititorul interesat va g asi o expunere complet a a teoriei integralei Riemann
generalizate n oricare din urm atoarele c arti: R. G. Bartle [1], R. G. Bartle si
D. R. Sherbert [2], R. A. Gordon [11] si Lee Peng Yee si R. Vborn [23].
9.1 Cazul intervalelor compacte
Numim diviziune indexata a intervalului [a, /] orice multime nit a de forma
T = r
0
, ..., r
n
;
0
, ...,
n1

unde a = r
0
< ... < r
n
si
|
[r
|
, r
|+1
] pentru ecare indice /; punctul
|
apare n acest context ca un indice pentru intervalul partial [r
|
, r
|+1
].
Numim func tie de ne te pe [a, /] orice functie c : [a, /] (0, ). Dac a c este
o astfel de functie, spunem c a diviziunea indexat a T este c -na (adic a, na de
ordinul c) dac a
[r
|
, r
|+1
] (
|
c(
|
),
|
+c(
|
)) (F)
pentru ecare indice /.
Demonstratia existentei diviziunilor c -ne se bazeaz a pe faptul evident c a
dac a T
1
si respectiv T
2
sunt diviziuni c -ne ale intervalelor [a, c] si [c, /], atunci
reuniunea lor ne produce o diviziune c -n a a lui [a, /] :
9.1.1. Lem a (Principiul lui Cousin). Pentru orice func tie de ne te c pe [a, /]
exista o diviziune cna a lui [a, /].
187
188 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
Demonstra tie. S a presupunem c a
0
= [a, /] nu admite diviziuni c -ne. Atunci,
mp artind acest interval n dou a subintervale de lungime egal a, avem descom-
punerea

0
= [a, (a +/),2] ' [(a +/),2, /]
si cel putin unul din cele dou a subintervale nu admite diviziuni c -ne. Notnd
cu
1
un astfel de subinterval, continu am procesul de diviziune de mai sus, cu
1
n loc de
0
. Rezult a astfel un sir descresc ator (
n
)
n
de intervale compacte, care
nu admit diviziuni c -ne si ale c aror lungimi tind la 0. Conform Principiului
lui Cantor, al intervalelor incluse, intersectia acestor intervale const a din exact
un punct, e acesta . Cum c() 0 si /(
n
) = (/ a),2
n
, rezult a c a

n
( c(), +c()).
ncepnd cu un rang , n contradictie cu inexistenta diviziunilor c -ne pentru
intervalele
n
.
Fiind dat a o functie ) : [a, /] R, ec arei diviziuni indexate
T = r
0
, ..., r
n
;
0
, ...,
n1

a lui [a, /] i asociem suma integrala


o
1
()) =
n1

| =0
)(
|
)(r
|+1
r
|
).
9.1.2. Denitie. O functie ) : [a, /] R se spune c a este integrabila Riemann
n sens generalizat (sau, integrabila n sens Henstock-Kurzweil ) dac a exist a un
num ar 1 cu urm atoarea proprietate: pentru orice - 0 se poate g asi o functie
de nete c pe [a, /] astfel nct oricare ar diviziunea cn a T a lui [a, /] s a
avem
[o
1
()) 1[ < -.
Un moment de reectie ne arat a c a num arul 1 din Denitia 9.1.2 este unic
determinat de c atre functia ). l vom numi integrala Riemann generalizata (sau
integrala Henstock-Kurzweil ) a lui ) si-l vom nota prin
_
b
o
)(r)dr
sau
(H1)
_
b
o
)(r)dr,
cnd dorim s a-l demarc am de alte tipuri de integrale.
Denitia 9.1.2 se completeaz a cu cazul intervalelor ce se reduc la un punct
astfel:
_
o
o
)(r) dr = 0.
9.1. CAZUL INTERVALELOR COMPACTE 189
Ca si n cazul integralei Riemann, se adopt a conventia
_
o
b
)(r)dr =
_
b
o
)(r)dr.
Integrabilitatea Riemann corespunde cazului cnd n Denitia 9.1.2 lucr am
numai cu functii constante de nete.
9.1.3. Exemplu. Manualele de liceu mentioneaz a ca exemplu de functie
neintegrabil a Riemann functia total discontinu a
)(r) =
_
0, dac a r [0, 1] Q
1, dac a r [0, 1] Q.
Vom ar ata c a ea este integrabil a Riemann n sens generalizat si integrala
ei este 0. Pentru aceasta, s a not am cu r
0
, r
1
, r
2
, ... o enumerare a multimii
[0, 1] Q si s a consider am functia de nete
c(r) =
_
2
|1
-, dac a r = r
|
, / N
1, dac a r [0, 1] Q.
Oricare ar diviziunea cn a T a lui [0, 1], pot exista cel mult dou a subintervale
din diviziune cu r
|
drept indice, iar lungimea ec arui asemenea interval este
_ -,2
|+1
. Deci contributia la o
1
()) a subintervalelor indexate de r
|
este _ -,2
|
.
Deoarece contributia subintervalelor indexate de puncte irationale este 0, rezult a
c a
0 _ o
1
()) <
o

| =1
-,2
|
= -.
Deoarece - 0 a fost arbitrar xat, acest rationament ne arat a c a ) este
integrabil a n sens Riemann generalizat si
_
1
0
)(r) dr = 0.
Rationamentul din Exemplul 9.1.3 ne permite de fapt s a motiv am un rezultat
mult mai puternic:
9.1.4. Lem a. Orice func tie ) : [a, /] R egala cu 0 a.p.t. este integrabila n
sens Riemann generalizat si integrala ei este 0.
Este evident c a multimea functiilor ) : [a, /] R integrabile Riemann n
sens generalizat constituie un spatiu vectorial. l vom nota H/([a, /], R).
Operatia de integrare deneste n mod evident o functional a
1
b
o
: H/([a, /], R) R,
care veric a n mod evident propriet atile de liniaritate, de pozitivitate si de
calibrare (adic a, INT1), INT2) si INT4)). Acestea conduc si la valabilitatea
propriet atii de monotonie.
190 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
Combinnd rezultatul Lemei 9.1.4 cu proprietatea de liniaritate a integralei,
deducem urm atoarea proprietate de stabilitate:
9.1.5. Teorem a. Modicarile a.p.t. ale unei func tii ) : [a, /] R, integrabile
n sens Riemann generalizat, nu schimba nici caracterul de integrabilitate si nici
valoarea integralei .
Proprietatea de m arginire este mai delicat a, deoarece functiile integrabile n
sens Riemann generalizat nu sunt n mod necesar m arginite (vezi Lema 9.1.4),
iar modulul unei functii integrabile poate s a nu mai e o functie integrabil a.
9.1.6. Leg atura integrabilit atii Riemann generalizate cu seriile con-
vergente. Fiind dat a o serie convergent a de numere reale,

n
a
n
, ei i asociem
functia /(r) = 2
n
a
n
pentru r (1,2
n
, 1,2
n1
], : Nsi /(0) = 0. Nu este dicil
de a construi o functie de nete care s a arate c a / H/([0, 1], R) si c a
_
1
0
/(r) dr =
o

n=0
a
n
.
n plus, [/[ H/([0, 1], R) dac a si numai dac a seria

n
a
n
este absolut
convergent a.
Propriet atile de ereditate si de aditivitate functioneaz a n cadrul general al
integralei Riemann generalizate, dar pentru a demonstra acest fapt avem nevoie
de unele preliminarii.
9.1.7. Teorem a (Criteriul lui Cauchy de integrabilitate). O func tie reala
) este integrabila n sens generalizat pe intervalul [a, /] daca, si numai daca,
pentru orice - 0 exista o func tie de ne te c : [a, /] (0, ), astfel nct
pentru orice pereche (T
t
, T
tt
) de diviziuni c - ne ale lui [a, /] sa avem rela tia
[o
1
0 ()) o
1
00 ())[ < -.
Demonstra tie. Necesitatea este evident a.
Sucien ta. Pentru : = 1, 2, ... s a alegem cte o functie pozitiv a c
n
denit a
pe [a, /], astfel nct conditia (F) s a e vericat a cu - = 1,:. nlocuind functiile
c
n
cu minc
1
, ..., c
n
, putem presupune c a c
1
_ c
2
_ ... Pentru : = 1, 2, ... e
T
n
o diviziune c
n
-n a a lui [a, /]. Atunci (o
1n
()))
n
este un sir Cauchy n R
si ca atare exist a 1 = lim
no
o
1n
()). n acest mod, pentru ecare - 0 putem
g asi un ntreg 2,- cu proprietatea c a [o
1n
()) 1[ < -,2. Demonstratia se
ncheie observnd c a pentru orice diviziune c

n a T a lui [a, /] avem


[o
1
()) 1[ _ [o
1
()) o
1
N
())[ +[o
1
N
()) 1[
< 1, +-,2 < -.
Potrivit Lemei 9.1.1, orice diviziune c -n a a unui subinterval [c, d] se poate
completa la o diviziune c -n a a ntregului interval [a, /], reunind-o cu diviziuni
arbitrare, cne ale intervalelor [a, c] si [d, /]. Pe de alt a parte, la orice diviziune
c -n a a lui [a, /] putem ad auga orice nou punct de diviziune dorim, p astrnd
c -netea.
9.2. CAZUL INTERVALELOR NECOMPACTE 191
9.1.8. Teorem a (Proprietatea de ereditate). Daca ) : [a, /] R este o func tie
integrabila n sens Riemann generalizat, atunci restric tia ei la orice subinterval
compact este de asemenea integrabila.
9.1.9. Teorem a (Proprietatea de aditivitate). Daca func tia ) : [a, /] R este
integrabila n sens Riemann generalizat pe subintervalele [a, c] si [c, /], atunci
ea este integrabila si pe intervalul [a, /] si are loc formula
_
b
o
)(r) dr =
_
c
o
)(r) dr +
_
b
c
)(r) dr.
Exercitii
1. Demonstrati c a functia
)(r) =
_
0, dac a r = 0
t
1
sin(t
2
), dac a r (0, 1]
este integrabil a n sens Riemann generalizat.
[Indica tie: Folositi functia de nete c(t) =
_
- dac a t = 0 si c(t) =
= inft,2, -t
4
,24 dac a t (0, 1]. ]
2. Deduceti din Criteriul 9.1.7, al lui Cauchy, propriet atile de ereditate si de
aditivitate ale integralei Riemann generalizate.
9.2 Cazul intervalelor necompacte
Teoria integralei Riemann generalizate se poate adapta imediat nct s a includ a
si cazul functiilor denite pe intervale nu neap arat compacte si care iau valori
complexe.
Pentru aceasta, se impun cteva mici preciz ari.
Prin diviziune indexata a lui R vom ntelege orice familie nit a
T = (
|
,
|
)
n
|=1
de perechi, unde
|
sunt intervale nedegenerate si nchise cu proprietatea c a
= '
|

|
, Card


|
= c
I
si
|

|
pentru ecare indice /.
Func tiile de ne te denite pe R vor ntelese ca functii de la R n multimea
intervalelor deschise si nevide. Acest fapt este ct se poate de natural. ntr-
adev ar, n cazul teoriei integrabilit atii pe intervale compacte, functiile de nete
sunt functii care asociaz a ec arui punct r intervalul (r c(r), r +c(r)).
Spunem c a diviziunea indexat a T = (
|
,
|
)
n
|=1
este c -na dac a

|
c(
|
) pentru ecare indice /.
192 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
Fie o functie ) : R C. Fiec arei diviziuni indexate T = (
|
,
|
)
n
|=1
i
asociem suma integrala
o
1
()) =
n

| =1
)(
|
) [1
|
[,
unde functia [[, de m asur a a intervalelor, este denit a de formula
[[ =
_
lungimea lui , dac a este m arginit
0, dac a este nem arginit.
9.2.1. Denitie. O functie ) : R C se spune c a este integrabila Riemann
n sens generalizat (sau, integrabila Henstock-Kurzweil ) dac a exist a un num ar
1 cu urm atoarea proprietate: pentru orice - 0 putem g asi o functie de nete
c pe R astfel nct oricare ar diviziunea indexat a c -n a, T = (
|
,
|
)
n
|=1
a lui R, s a avem
[o
1
()) 1[ < -.
Num arul 1 din Denitia 9.2.1 este unic determinat de c atre functia ). l
vom numi integrala Riemann generalizata (sau integrala Henstock-Kurzweil ) a
lui ) si-l vom nota prin unul din simbolurile
_
R
)(r) dr, sau
_
o
o
)(r) dr.
Vom completa Denitia 9.2.1 spunnd c a o functie) : C (denit a pe un
interval nevid ) este integrabila Riemann n sens generalizat (sau, integrabila
Henstock-Kurzweil ) dac a )
.
, extensia sa cu 0 n afara lui , este integrabil a
n sensul Denitiei 9.2.1. Integrala functiei ) se va deni prin formula
_
.
)(r) dr =
_
R
()
.
)(r) dr.
Sunt traditionale si alte notatii pentru integrale. De exemplu, integralele de
tipul
_
[o,b)
)(r) dr sunt de obicei notate prin simbolul
_
b
o
)(r)dr.
Toate rezultatele expuse n sectiunea precedent a r amn valabile n contextul
mai larg al integrabilit atii pe intervale nevide arbitrare. n particular, liniari-
tatea integralei si faptul c a spatiile H/(), constituite din functiile integrabile
) : C, sunt spatii vectoriale. Integrabilitatea functiilor complexe este
echivalent a cu integrabilitatea p artilor lor reale si imaginare si au loc formule
de tipul
_
.
)(r) dr =
_
.
Re )(r) dr + i
_
.
Im)(r) dr.
9.2. CAZUL INTERVALELOR NECOMPACTE 193
Criteriul lui Cauchy de integrabilitate (vezi Teorema 9.1.7 de mai sus) func-
tioneaz a si n contextul intervalelor oarecare, fapt care conduce la valabilitatea
propriet atilor de aditivitate si ereditate.
9.2.2. Lema lui Henstock. Fie ) H/(R). Atunci pentru orice - 0 exista
o func tie ne te c pe R cu proprietatea ca
n

| =1

)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr

< -
pentru orice diviziune indexata c -na, T = (
|
,
|
)
n
|=1
, a lui R.
Demonstra tie. F ar a a micsora generalitatea, putem presupune c a functia ) este
real a. Fie c o func tie ne te pe R astfel nct
[o
1
()) 1[ < -,3
pentru orice diviziune indexat a c -n a, T a lui R. Fie (
|
,
|
)
n
|=1
o astfel de
diviziune; o vom reordona nct
)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr _ 0 pentru / = 1, ..., :
si
)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr < 0 pentru / = :+ 1, ..., :.
Pentru ecare din intervalele
|
alegem cte o diviziune indexat a c -n a T
|
pentru care

o
1
k
())
_
.
k
)(r) dr

< -,3.
Cu ele obtinem urm atoarele diviziuni indexate c -ne ale lui R :
T = (
1
,
1
), ..., (
n
,
n
) '
n
_
| =n+1
T
|
Q = (
n+1
,
n+1
), ..., (
n
,
n
) '
n
_
| =1
T
|
.
Avem:
-,3

o
1
())
_
.
)(r) dr

_
n

| =1
_
)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr
_

| =n+1
_
)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr
_

_
n

| =1

)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr

(: :)
-
3
194 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
si, similar,
-,3
n

| =n+1

)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr

:
-
3
de unde, prin adunare membru cu membru, deducem relatia din enunt.
9.2.3. Corolar. Fie ) H/(R) si e c R. Atunci func tia
1(r) =
_
r
c
)(r) dr
este continua pe R.
Vom ar ata n Anexa B c a functia 1 este derivabil a a.p.t. si 1
t
= ) a.p.t.
Demonstra tie. Fie r R si e - 0. Conform Lemei lui Henstock exist a o
functie de nete c pe R astfel nct
[)(r)(j r) (1(j) 1(r))[ < -,2
pentru orice j R cu [j r[ < c(r). Not am = c(r), dac a )(r) = 0 si =
infc(r), -,(2[)(r)[) dac a )(r) ,= 0. Atunci, pentru orice j R cu [j r[ < ,
avem
[1(j) 1(r)[ _ [)(r)(j r)[ +-,2 < -.
Un rezultat important n teoria integralei Riemann generalizate este urm a-
torul:
9.2.4. Teorema lui Hake. Fie a R si / R', cu a < /. O func tie
), denit a pe [a, /) si cu valori complexe, apar tine spa tiului H/([a, /)) daca
si numai daca ea apar tine spa tiilor H/([a, c]) pentru orice c [a, /) si exista
limita lim
cb
_
c
o
)(r) dr. n acest caz,
_
b
o
)(r) dr = lim
cb
_
c
o
)(r) dr.
Enunturi corespunz atoare au loc n cazul intervalelor de forma (a, /] si (a, /).
Demonstratia se poate aa n oricare din tratatele [1], [2], [11], [23].
Teorema lui Hake ne arat a, printre altele, c a teoria integralei generalizate
nu poate extins a prin proceduri de luare a limitelor (asa cum se ntmpl a n
cazul integralei Riemann).
Tot acest rezultat face util conceptul de functie local integrabil a. Preciz am
c a o functie ) : C se zice c a este local integrabila dac a restrictia ei la
orice interval compact inclus n este o functie integrabil a (n sens Riemann
generalizat). Astfel sunt toate functiile continue pe R.
9.2.5. Exemple. i) Pentru orice c [0, 1) avem
_
c
0
dr
_
1 r
dr = 2
_
1 r

c
0
= 2 2
_
1 c
9.2. CAZUL INTERVALELOR NECOMPACTE 195
si deci functia )(r) =
1
_
1r
este integrabil a n sens generalizat pe intervalul
[0, 1) si
_
1
0
dr
_
1 r
dr = 2.
ii) Functia )(r) = 1,r
o
este integrabil a pe intervalul (0, /] (cu / 0) dac a
si numai dac a c < 1. n acest caz,
_
b
0+
dr
r
o
=
/
1o
1 c
.
ntr-adev ar, pentru c (0, /] avem
_
b
c
dr
r
o
=
_
_
_
/
1o
c
1o
1 c
, dac a c ,= 1
ln/ lnc, dac a c = 1
si limita lim
c0+
_
b
c
Jr
r

exist a n R numai dac a c < 1. Conform Teoremei lui


Hake, functia ) este integrabil a pe intervalul (0, /] dac a si numai dac a c < 1 si
_
b
0+
dr
r
o
= lim
c0+
_
b
c
dr
r
o
=
/
1o
1 c
.
iii) Functia )(r) = 1,r
o
este integrabil a pe intervalul [a, ) (cu a 0) dac a
si numai dac a c 1. n acest caz,
_
o
o
dr
r
o
=
a
1o
c 1
.
iv) Functia cos nu este integrabil a pe intervalul [0, ). ntr-adev ar, functia
1(c) =
_
c
0
cos rdr = sinc
nu are limit a la .
Cunoscnd c a anumite functii sunt integrabile, putem deduce c a si altele
au aceast a proprietate. ntr-adev ar, Criteriul 9.1.7 al lui Cauchy este valabil
pentru toate tipurile de intervale si acest fapt conduce la urm atorul criteriu:
9.2.6. Criteriul major arii. Fie ) : R R o functie local integrabil a, cu
proprietatea c a exist a functii integrabile q, / : R R astfel nct q _ ) _ /.
Atunci si ) este integrabil a si
_
R
q(r) dr _
_
R
)(r) dr _
_
R
/(r) dr.
n acord cu Criteriul 9.2.6, dac a ) : R R este o functie local integrabil a, al
c arei modul este majorat de o functie integrabil a q, atunci si ) este integrabil a
si are loc inegalitatea

_
R
)(r) dr

_
_
R
q(r) dr.
196 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
S a not am c a n contextul general al integralei Riemann generalizate, nu este
adev arat c a modulul unei functii integrabile este si el integrabil. Vezi exemplul
functiei )(r) = sinr,r, r [1, ), discutat la sfrsitul acestui paragraf.
Functiile ) : R C care au proprietatea c a att ele ct si modulele lor sunt
integrabile Riemann n sens generalizat poart a numele de func tii integrabile
Lebesgue. Pentru ele are loc inegalitatea

_
R
)(r) dr

_
_
R
[)(r)[ dr.
Un exemplu important de o astfel de functie este )(r) =e
r
2
/2
, r R. Evi-
dent, ) este integrabil a pe intervalul [1, 1]. Pe intervalele (, 1] si [1, )
avem
0 < e
r
2
/2
_ 1,r
2
si concluzia de integrabilitate pe aceste intervale rezult a din Criteriul major arii
si Exemplul 9.2.5 iii).
Prezentarea teoriei integralei Lebesgue face obiectul Anexelor B si C.
Teorema 9.2.4 permite extinderea cu usurint a a multor rezultate din teoria
clasic a a integralei Riemann. Le vom enunta n cazul particular al intervalelor
de forma [a, ). Adaptarea la cazul altor tipuri de intervale este imediat a.
9.2.7. Teorem a (Extensia Teoremei Leibniz-Newton). Fie ) : [a, ) C o
func tie continua pe por tiuni, care admite primitiva 1. Atunci func tia ) este in-
tegrabila n sens Riemann generalizat daca si numai daca exista limita 1() =
= lim
ro
1(r) si n acest caz
_
o
o
)(r) dr = 1(r)[
o
o
.
Demonstra tie. Conform Teoremei Leibniz-Newton, pentru orice c [a, ) are
loc egalitatea
_
c
o
)(r) dr = 1(r)[
c
o
.
Deoarece membrul drept are limit a pentru c , Teorema B.2.4 ne arat a c a
functia ) este integrabil a. Trecnd la limit a n precedenta egalitate, o obtinem
pe aceea din enunt.
9.2.8. Teorem a (Extensia Teoremei de integrare prin p arti). Fie doua func tii
de clasa C
1
pe por tiuni, ), q : [a, ) C, astfel nct exista limita
lim
ro
)(r)q(r) = ()q)().
Atunci, daca una din func tiile )
t
q si )q
t
este integrabila n sens Riemann ge-
neralizat, si cealalta este integrabila si are loc egalitatea
_
o
o
)
t
(r)q(r) dr = ()q)(r)[
o
o

_
o
o
)(r)q
t
(r) dr.
9.2. CAZUL INTERVALELOR NECOMPACTE 197
9.2.9. Teorem a (Extensia Teoremei de schimbare de variabil a). Fie o func tie
continua pe por tiuni ) : [a, ) R si e , : [c, ,) R o func tie de clasa
C
1
pe por tiuni, strict crescatoare si astfel nct ,(c) = a si lim
|o
,(t) = .
n aceste condi tii, daca una din func tiile ) si ) , ,
t
este integrabila n sens
Riemann generalizat, atunci si cealalta este integrabila si are loc egalitatea
_
o
o
)(r) dr =
_
o
o
)(,(t)) ,
t
(t) dt.
Vom ncheia aceast a sectiune cu un criteriu de integrabilitate care dep aseste
cadrul integralei Lebesgue:
9.2.10. Teorem a (Criteriul Abel-Dirichlet de integrabilitate). Fie o func tie
) : [a, ) Cde clasa C
1
pe portiuni, cu proprietatea ca exista limita
lim
ro
)(r) = 0
si func tia [)
t
[ este integrabila n sens Riemann generalizat. Fie q : [a, ) R o
func tie continua pe por tiuni, care o admite primitiva marginita. Atunci func tia
)q este integrabila.
Demonstra tie. Fie G o primitiv a a lui q. Not am ' = sup[G(r)[; r [a, ).
Vom deduce proprietatea de integrabilitate a lui )q din Criteriul lui Cauchy de
integrabilitate.
Fie - 0. Conform ipotezei de integrabilitate a lui [)
t
[, exist a un c 0
astfel nct pentru orice j _ c s a avem
_
j

[)
t
(r)[ dr < -,2'.
Deoarece lim
ro
)(r) = 0, majornd eventual pe c, putem presupune n
plus c a
j _ c implic a sup[)(j)[, )()[ < -,4'.
Prin urmare, pentru j _ c avem

_
j

)(r)q(r) dr

_
j

)(r)G
t
(r) dr

_ 2' sup[)(j)[, )()[ +'


_
j

[)
t
(r)[ dr
< -,2 +-,2 = -.
Ca aplicatie a Criteriului Abel-Dirichlet, vom motiva existenta integralei lui
Euler,
_
o
0
sinr
r
dr.
Functia sinr,r este integrabil a pe intervalul [0, 1], ea admitnd o prelungire
continu a. Integrabilitatea ei pe intervalul [1, ) rezult a din Criteriul Abel-
Dirichlet, aplicat pentru functiile )(r) = 1,r si q(r) = sinr.
198 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
Functia sinr,r nu este absolut integrabil a pe intervalul [1, ). ntr-adev ar,
presupunnd contrariul, din Criteriul comparatiei am deduce existenta integralei
_
o
1
sin
2
r
r
dr =
1
2

_
o
1
1 cos 2r
r
dr.
Or, conform aceluiasi Criteriu Abel-Dirichlet, functia cos r,r este integrabil a
pe intervalul [1, ). Operatiile algebrice cu functii integrabile ar conduce atunci
la concluzia c a functia 1,r ar integrabil a pe intervalul [1, ), absurd.
Calculul integralei lui Euler,
_
o
0
sinr
r
dr =

2
se bazeaz a pe extensia teoremelor de dependent a de parametri, expuse n para-
graful 8.4. Vezi nota dup a exercitiul 7, pp.229-230.
Exercitii
1. Demonstrati c a o functie ) : C este integrabil a (n sens Henstock-
Kurzweil) dac a si numai dac a Re ) si Im) sunt integrabile si c a are loc
formula _
.
)(r) dr =
_
.
Re )(r) dr + i
_
.
Im)(r) dr.
2. Calculati integralele
1 =
_
o
0
e
or
cos /rdr si J =
_
o
0
e
or
sin/rdr
considernd 1+i J.
3. (A. L.- Cauchy). Fie ) : [1, ) [0, ) o functie continu a si descresc a-
toare. Demonstrati c a seria

n
)(:) este convergent a dac a si numai dac a
functia ) este integrabil a.
4. Utilizati rezultatul din exercitiul precedent pentru a ar ata c a seria armo-
nic a generalizat a

n
1,:
o
este convergent a dac a si numai dac a c 1.
5. (Invarianta la translatii a integralei Riemann generalizate). Fie ) : R C
o functie integrabil a n sens Riemann generalizat. Demonstrati c a
_
o
o
)(r +r) dr =
_
o
o
)(r) dr pentru orice r R.
6. Demonstrati existenta integralelor
_
o
0
sinr
2
dr;
_
o
0
cos r
2
dr;
_
b
o
dr
_
(r a)(/ r)
.
9.3. GENERALIZAREA FORMULEI LEIBNIZ-NEWTON 199
n leg atur a cu primele dou a integrale, Cauchy a demonstrat n 1815 for-
mulele
_
o
0
_
sinr
2
cos r
2
_
cos trdr =
1
2
_

2
_
cos
_
t
2
4
_
(sin
_
t
2
4
__
.
Calculati a treia integral a.
9.3 Generalizarea Formulei Leibniz-Newton
Ar at am n continuare c a orice derivat a este integrabil a n sens Riemann gene-
ralizat. Pentru aceasta, utiliz am un rezultat preliminar, care formalizeaz a urm a-
torul fapt geometric: Dac a n si sunt capetele unui interval de lungime sucient
de mic a, care contine punctul ., panta coardei ce uneste punctele (n, )(n)) si
(, )()) este apropiat a de panta tangentei la grac n punctul (., )(.)) :
Figura 9.1: Panta coardei aproximeaz a panta tangentei
9.3.1 Lem a. Fie ) : [a, /] C o func tie derivabila n punctul .. Atunci pentru
orice - 0 exista c 0 astfel nct
[)() )(n) )
t
(.) ( n)[ < -( n)
oricare ar n _ . _ cu [n, ] [a, /] (. c, . +c).
Demonstra tie. Deoarece functia ) este derivabil a n punctul ., pentru - 0
arbitrar xat exist a c 0 astfel nct
[)(t) )(.) )
t
(.) (t .)[ < -(t .)
pentru orice t [a, /] (. c, . +c). Atunci pentru n si ca n enunt avem
[)() )(n) )
t
(.) ( n)[
_ [)() )(.) )
t
(.) ( .)[ +[)(.) )(n) )
t
(.) (. n)[
< -( .) +-(. n) = -( n).
9.3.2. Teorem a (Formula Leibniz-Newton generalizat a). Fie 1 : [a, /] R
o func tie continua pe [a, /] si derivabila pe [a, /] A, unde mul timea de excep tie
200 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
A este cel mult numarabila. Fie q : [a, /] R o func tie egala cu 1
t
n punctele
din [a, /] A. Atunci q este integrabila n sens Riemann generalizat pe intervalul
[a, /] si
_
b
o
q(t) dt = 1(/) 1(a).
Demonstra tie. Fie :
0
, :
1
, :
2
, ... o enumerare a multimii de exceptie si e - 0.
Pentru t [a, /] A denim c(t) n acord cu Lema 9.3.1. Pentru t = :
|
alegem c(:
|
) 0 astfel nct
2 [q(:
|
)[ c(:
|
) < -,2
|+3
si
[1(:
|
+/) 1(:
|
)[ < -,2
|+3
pentru orice / cu :
|
si :
|
+ / [a, /]; aici utiliz am continuitatea lui 1. Fie
T = t
0
, ..., t
n
;
0
, ...,
n1
o diviziune indexat a, c -n a, a lui [a, /]. Avem
(*)
n1

|=0
q(:
|
)(t
|+1
t
|
) (1(/) 1(a))
=
n1

|=0
[q(:
|
)(t
|+1
t
|
) (1(t
|+1
) 1(t
|
))] .
Vom mp arti multimea indicilor de sumare n dou a p arti ' si , corespun-
z atoare situatiilor cnd
|
, A si
|
A. n primul caz, potrivit Lemei 9.3.1,
avem


|1
[q(:
|
)(t
|+1
t
|
) (1(t
|+1
) 1(t
|
))]


|1
[1
t
(:
|
)(t
|+1
t
|
) (1(t
|+1
) 1(t
|
))]

_

|1
-(t
|+1
t
|
) = -(/ a)
n cazul al doilea, dac a
|
= :

, atunci
[q(
|
)(t
|+1
t
|
)[ _ 2 [q(:

)[ c(:

) < -,2
+3
si
[1(t
|+1
) 1(t
|
)[ _ [1(t
|+1
) 1(:

)[ +[1(:

) 1(t
|
)[ < 2-,2
+3
.
Prin urmare,


|
[q(:
|
)(t
|+1
t
|
) (1(t
|+1
) 1(t
|
))]

_ 2
_

-,2
+3
+

-,2
+3
_
= -,
unde factorul 2 si datoreste prezenta faptului c a un punct :

poate punct
de diviziune pentru dou a subintervale. n concluzie, suma din formula (*) este
9.3. GENERALIZAREA FORMULEI LEIBNIZ-NEWTON 201
majorat a n norm a de -(/ a) si deci are loc armatia din enuntul teoremei.

9.3.3 Corolar. Daca 1 : [a, /] R este o func tie derivabila, atunci derivata
sa 1
t
este o func tie integrabila n sens Riemann generalizat pe [a, /] si
_
b
o
1
t
(t) dt = 1(/) 1(a).
n acord cu Corolarul 9.3.3, functia )(r) = r
1
sin(r
2
) pentru r (0, 1] si
)(0) = 0 apartine spatiului H/([0, 1], R), deoarece
r
1
sin(r
2
) =
1
2
(r
2
cos(r
2
))
t
rcos(r
2
),
iar functia rcos(r
2
) admite prelungire continu a la [0, 1]. n plus,
_
1
0
r
1
sin
_
r
2
_
dr =
1
2
_
r
2
cos(r
2
)
_

1
0

_
1
0
rcos(r
2
) dr
=
1
2
cos 1
_
1
0
rcos(r
2
) dr
= 0, 312 356 628 2...
aproximarea din nal ind calculat a cu programul MAPLE V6.
Multimea de exceptie din Teorema 9.3.2 nu poate o multime neglijabil a
Lebesgue oarecare. Un exemplu bazat pe teoria multimii triadice a lui Cantor
a fost dat de H. Lebesgue. Anume, el a construit o functie c : [0, 1] [0, 1],
cu c(0) = 0 si c(1) = 1, care este continu a, cresc atoare si derivabil a a.p.t., cu
c
t
= 0 a.p.t.; vezi exercitiul 3. Pentru aceast a functie,
_
1
0
c
t
(r) dr = 0 ,= c(1) c(0) = 1.
n Anexa C, paragrafele C.4 si C.5, vom prezenta rezultate mai generale
dect Teorema 9.3.2, analiznd modul n care operatiile de derivare si de inte-
grare n sens generalizat sunt inverse una celeilalte.
Exercitii
1. (Teorema generalizat a a cresterilor nite). Deduceti din Teorema 9.3.2,
urm atorul rezultat, datorat lui A. Denjoy: Fie ) : [a, /] C o func tie
continua, care este derivabila n toate punctele lui [a, /], exceptnd o sub-
mul time A, cel mult numarabila. Atunci
[)(/) )(a)[ _ (/ a) sup
r(o,b) \
[)
t
(r)[.
Este important s a not am c a Teorema cresterilor nite, asa cum este ea
enuntat a la punctul 7.4.4, nu se extinde asupra functiilor derivabile, cu
valori complexe. Vezi exercitiul 10 de la sfrsitul paragrafului 7.4.
202 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
2. Stabiliti integrabilitatea functiei r
2
sin(r
3
) pe intervalul [0, 1]. Utilizati
programul Maple V6 pentru a calcula valoarea aproximativ a a integralei
acestei functii.
3. (Func tia singulara a lui Lebesgue) Consider am functia c : [0, 1] [0, 1]
denit a astfel:
c(0) = 0, c(1) = 1
c(r) =
2/ 1
2
n
pentru r 1
n,|
=
_
2/ 1
3
n
,
2/
3
n
_
, / = 1, ..., 2
n1
; : N
-
c(r) = supc(t); t [0, 1] , t < r .
Figura 9.2: Functia singular a a lui Lebesgue
1. Demonstrati c a:
i) Functia c este limita sirului uniform convergent (c
n
)
n1
, de linii poli-
gonale care unesc punctele (0, 0) si (1, 1) si care pe portiunile orizontale
sunt date de formulele
c
n
(r) =
2|1
2
m
, pentru r 1
n,|
=
_
2|1
3
m
,
2|
3
m
_
,
/ = 1, ..., 2
n1
; : = 1, ..., :.
[Indicatie: Este imediat c a [c
n
(r) c
n+1
(r)[ _ 1,2
n
, deci
[c
n
(r) c
n+
(r)[ _ 1,2
n1
. ]
ii) Deduceti din rezultatul precedent c a functia c este continu a; ea este
cresc atoare deoarece toate functiile c
n
au aceast a proprietate.
9.4. EXEMPLUL LUI POMPEIU
-
203
iii) Dac a r [0, 1] , atunci exist a un interval deschis care l contine
pe r si pe care toate functiile c
n
sunt constante (si egale) ncepnd de
la un anumit rang. Deduceti c a functia c este derivabil a n punctul r si
c
t
(r) = 0. Observati c a multimea este neglijabil a Lebesgue.
9.4 Exemplul lui Pompeiu

Dorim s a prezent am n cele ce urmeaz a un exemplu de homeomorsm


1 : [a, /] [n, ]
derivabil, strict cresc ator si a c arui derivat a este m arginit a si se anuleaz a pe
o submultime dens a de puncte din domeniul de denitie. Acest exemplu a
fost publicat de D. Pompeiu n lucrarea sa, Sur les fonctions drives, Math.
Annalen, 63 (1907), p. 326 (si simplicat ulterior de S. Marcus). Functia 1
t
este integrabil a n sens generalizat, dar nu este integrabil a n sens Riemann pe
nici un subinterval compact si nedegenerat al domeniului de denitie.
Fie [n, ] un interval nedegenerat (arbitrar xat) si e (j
n
)
n
un sir de puncte
distincte din acest interval, cu proprietatea de a dens, adic a,
j
n
; : N = [n, ].
Fie, de asemenea,

n
c
n
o serie convergent a de numere strict pozitive. n
acord cu Criteriul 6.5.6, al major arii, seria

n
c
n
(j j
n
)
1/3
este absolut si
uniform convergent a pe intervalul [n, ] si deneste o functie
(j) =
o

n=0
c
n
(j j
n
)
1/3
()
continu a pe [n, ]. Deoarece termenii seriei de denitie sunt functii strict cresc a-
toare, rezult a c a si functia este strict cresc atoare. n acord cu Teorema 5.4.4,
rezult a deci c a functia stabileste un homeomorsm ntre intervalele [n, ] si
[a, /], unde a = (n) si / = ().
Not am cu 1 inversul acestui homeomorsm. Vom ar ata c a 1 are propri-
et atile mentionate la nceputul acestui paragraf. Acest fapt necesit a analiza
propriet atilor de derivabilitate ale functiei .
9.4.1. Lem a. Fie seria
1
3
o

n=0
c
n
(j j
n
)
2/3
ob tinuta din seria care dene ste pe , prin derivare termen cu termen.
i) n orice punct j n care seria () este convegenta, func tia are derivata
pozitiva, egala cu suma acestei serii.
ii) n orice punct j n care seria () este divergenta, precum si n orice
punct j
n
, func tia are derivata pozitiva, egala cu .
204 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
Demonstra tie. i) Fie / sucient de mic astfel nct j + / [n, ]; aceasta
nseamn a c a / [n j, j]. Deoarece functia este strict cresc atoare, avem
[(j +/) (j)] ,/ 0 pentru orice / ,= 0.
Not am
,
n
=
_
j +/ j
n
j j
n
_
1/3
=
_
1 +
/
j j
n
_
1/3
si atunci
0 <
(j +/) (j)
/
=
o

n=0
c
n
(,
2
n
+,
n
+ 1)(j j
n
)
2/3
<
4
3
o

n=0
c
n
(j j
n
)
2/3
.
de unde rezult a convergenta uniform a a seriei
o

n=0
c
n
(,
2
n
+,
n
+ 1)(j j
n
)
2/3
n raport cu / (pe intervalul [n j, j]). Prin urmare,
lim
|0
(j +/) (j)
/
= lim
|0
o

n=0
c
n
(,
2
n
+,
n
+ 1)(j j
n
)
2/3
=
1
3
o

n=0
c
n
(j j
n
)
2/3
.
ii) Consider am mai nti cazul punctelor n care seria () este divegent a.
Vom utiliza functiile ajut atoare
.
n
(j) =
n

n=0
c
n
( +j j
n
)
2/3
+ ( +j j
n
)
1/3
( j
n
)
1/3
+ ( j
n
)
2/3
care, evident, sunt continue n punctul j = 0. Fie ' 0, arbitrar xat.
Deoarece
.
n
(0) =
1
3
n

n=0
c
n
( j
n
)
2/3
rezult a c a exist a un rang astfel nct pentru : _ s a avem .
n
(0) '.
Pentru ecare astfel de indice :, continuitatea lui .
n
n punctul 0 implic a
existenta unui num ar pozitiv c
n
astfel nct
j [n, ], [j[ < c
n
implic a .
n
(j) '.
Pe de alt a parte,
lim
no
.
n
(j) =
( +j) ()
j
.
M arind eventual pe , putem presupune, de asemenea, c a : _ implic a

( +j) ()
j
.
n
(j)

< -.
9.4. EXEMPLUL LUI POMPEIU
-
205
Atunci, pentru j [n, ], [j[ < c
n
, vom avea
' - < .
n
(j) - <
( +j) ()
j
,
de unde rezult a c a are derivat a n punctul si aceasta este .
n cazul cnd j = j
n
, atunci
(j
n
+/) (j
n
)
/
=
c
n
j
2/3
+

|N, |,=n
c
|
(0
2
|
+0
|
+ 1)(j
n
j
|
)
2/3
unde
0
|
=
_
j
n
+/ j
|
j
n
j
|
_
1/3
.
n acest mod,
(j
n
+/) (j
n
)
/

c
n
j
2/3
de unde rezult a c a are derivat a n punctul j
n
si aceasta este egal a cu .
n acord cu Teorema 7.1.4, de derivabiltate a functiei inverse, rezult a c a
functia 1 este derivabil a n toate punctele domeniului s au de denitie. Derivata
sa se anuleaz a n toate punctele r
n
= (j
n
) c aci
1
t
(r
n
) = lim
rrn
1(r) 1(r
n
)
r r
n
= 1 , lim
n
(j) (j
n
)
j j
n
= 1,= 0;
acelasi rationament ne arat a c a 1
t
se anuleaz a n toate punctele (j), unde j
este un punct n care seria () este divergent a.
Deoarece este un homeomorsm, rezult a c a multimea punctelor r
n
=
(j
n
) este dens a n intervalul [a, /] = ([n, ]).
Deoarece functia este strict cresc atoare, rezult a c a si inversa ei, 1, este
strict cresc atoare. Prin urmare, 1
t
_ 0.
M arginirea superioar a a lui 1
t
trebuie stabilit a doar pe submultimea puncte-
lor r = (j), cu j punct de convergent a pentru seria (). Or, n acest caz,

t
(j) =
1
3
o

n=0
c
n
(j j
n
)
2/3

1
3 ( n)
2/3
o

n=0
c
n
,
de unde rezult a
1
t
(r) =
1

t
(j)
< 3 ( n)
2/3
,
o

n=0
c
n
.
n acord cu Criteriul lui Lebesgue, de integrabilitate Riemann, functia 1 nu
este integrabil a Riemann pe nici un subinteval compact si nedegenerat.
206 CAPITOLUL 9. INTEGRALA RIEMANN GENERALIZAT

A
Anexa A
Sisteme dinamice discrete
O ntelegere empiric a a notiunii de sistem dinamic o dobndim scriind un num ar
pe display-ul unui calculator de buzunar si apoi ap asnd repetat una din functii
(
_
, sin, cos etc). Ne vom ndrepta e spre unul din elementele intervalului
[, ], e vom n situatia unui sir f ar a limit a.
Din punct de vedere matematic, un sistem dinamic discret pe o multime M
este sirul ()
n
)
n
, al iteratelor unei functii ) : ' '. Amintim c a iteratele (de
ordin pozitiv ale) functiei f se denesc prin formulele
)
0
= id
1
si )
n
= ) ... )
. .
n ori
, dac a : N
-
.
Majoritatea autorilor folosesc apelativul e ) : ' ' un sistem dinamic
cu ntelesul c a se refer a la sistemul dinamic discret generat de iteratele lui ) pe
'. Problematica acestor sisteme poate formulat a astfel: Fiind data o func tie
f si o valoare ini tiala a, ce se ntmpla cu sirul
r
0
= a, r
n
= )(r
n1
) dac a : N
-
,
al iteratelor lui f calculate n a?
Numim sirul ()
n
(a))
n
traiectoria lui a, iar multimea valorilor sale, orbita
lui a; not am orbita lui a prin O(a) . Valorile nsele se mai numesc stari ; r
0
poart a numele de starea ini tiala a sistemului, iar r
n
reprezint a starea sistemului
la momentul n.
Teoria sirurilor recurente priveste individual aceste obiecte, teoria sistemelor
dinamice se ocup a de ansamblul traiectoriilor unui sistem. Cel care a avut ideea
studiului global al iteratelor (si a initiat studiul sistemelor dinamice), a fost
marele matematician francez H. Poincar, ind condus la aceasta de cercet arile
sale de Mecanic a cereasc a.
Problema ntelegerii structurii orbitelor se dovedeste a deosebit de com-
plex a, dar si de un interes major n aspectele practice (computationale) ale
matematicii. n leg atur a cu ea a ap arut conceptul matematic de haos. O per-
ceptie supercial a asociaz a haosul cu harababura total a si pn a nu demult,
207
208 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
problema central a era cum s a e evitat haosul. Privind mai atent lucrurile, se
constat a c a haosul controlat poate nsemna sansa supravietuirii. ntr-adev ar,
n competitia dur a dintre specii, un comportament complet predictibil duce la
disparitie!
Tehnic, prezenta comportamentului haotic are drept tr as atur a principal a
manifestarea dependen tei senzitive de datele ini tiale: exist a un c 0 astfel
nct pornind de la orice dou a st ari initiale r
0
si j
0
(orict de apropiate, dar
nu identice) exist a un : _ 1 cu proprietatea c a d()
n
(r
0
), )
n
(j
0
)) c. Prin
urmare, n acest caz nu putem aproxima )
n
(r
0
) cu )
n
(j
0
) ncepnd de la un
prag , orict de bun a ar aproximatia j
0
a lui r
0
. Abordarea numeric a a
sistemelor dinamice haotice devine astfel extrem de dicil a si larg incomplet a
f ar a un studiu calitativ complementar.
Frapant este faptul c a aplicatii extrem de simple, precum functia polinomial a
2r
2
1 pe intervalul [1, 1], intr a n aceast a categorie. Vezi paragraful A.7 de
mai jos.
Teoria haosului este n plin a dezvoltare. O introducere ne-o ofer a cartea lui
R. Devaney [7].
A.1 Multimi invariante. Atractori
Fie ' o multime si e ) : ' ' o functie. Dac a exist a un num ar : N
-
astfel nct )
n
(a) = a, atunci a poart a numele de punct periodic (de perioad a
n); perioada principala a punctului periodic a va cel mai mic num ar : N
-
cu
proprietatea c a )
n
(a) = a. Orbita oric arui punct periodic este o multime nit a.
Ea const a dintr-un singur element dac a a este un punct x al lui f, adic a dac a
)(a) = a.
Aplicatia identic a a lui R admite toate elementele lui R ca puncte xe. Apli-
catia )(r) = r, r R, are ca unic punct x pe 0, toate celelalte puncte ind
periodice, de perioad a 2.
Punctele xe si orbitele periodice sunt exemple de multimi invariante. Fiind
dat a o aplicatie ) : ' ', o submultime a lui ' se zice c a este invarianta
(pentru )) dac a
)() =
si c a este pozitiv invarianta dac a
)() ;
n amndou a cazurile, orbitele punctelor care pleac a din r amn n .
n cazul cnd ' este un interval, analiza grac a poate avea un rol foarte
important n ntelegerea dinamicii diferitelor functii, conducnd la asa-numita
diagrama n trepte.
A.1. MUL TIMI INVARIANTE. ATRACTORI 209
Figura A.1: Diagrama n trepte
Intersectia gracului lui ) cu prima bisectoare evidentiaz a punctele xe.
Sirul ()
n
(a))
n
al iteratelor lui r
0
= a se vizualizeaz a astfel: ridic am n a o per-
pendicular a pe axa Or pn a intersecteaz a gracul functiei ) n punctul (a, )(a)) .
O paralel a prin acest punct la Or taie prima bisectoare n ()(a), )(a)) . Apoi,
paralela la Oj prin acest ultim punct taie gracul lui f n
_
)(a), )
2
(a)
_
s.a.m.d.
S agetile indic a ordinea de parcurs, iar sc arile ascendente/descendente pun n
evident a monotonia.
Calculul diferential contribuie major la realizarea analizei grace si implicit
la studiul dinamicii diferitelor aplicatii.
A.1.1. Exemple. i) Consider am cazul aplicatiei
) : [1, ) [1, ), )(r) =
_
1 +r.
) are un unic punct x, care este j = (1 +
_
5 ),2. Analiza grac a relev a c a
toate traiectoriile converg la j; mai precis, dac a r
0
< j, atunci )
n
(r
0
) j, iar
dac a r
0
j, atunci )
n
(r
0
) j.
Figura A.2: Dinamica aplicatiei )(r) =
_
1 +r
210 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
ii) Consider am cazul familiei de aplicatii
)
X
: R R, )
X
(r) = `r.
Originea este un punct x pentru oricare din ele, dar variind parametrul `,
dinamica punctelor din vecin atatea originii variaz a considerabil.
Figura A.3: Dinamica aplicatiei )
X
(r) = `r
ntr-adev ar, are loc urm atorul tablou:
Dac a ` = 0, atunci )
n
(r
0
) = 0 pentru orice r
0
R si orice : _ 1;
Dac a ` (0, 1), atunci toate traiectoriile tind monoton la 0 (cresc ator, dac a
r
0
< 0, descresc ator, dac a r
0
0);
Dac a ` = 1, atunci toate traiectoriile sunt constante (deci toate punctele lui
R sunt puncte xe);
Dac a ` 1, atunci traiectoriile punctelor r
0
0 tind cresc ator la , iar ale
punctelor r
0
< 0 tind descresc ator la ;
Dac a ` (, 1), atunci traiectoriile se ndep arteaz a de origine;
Dac a ` = 1, atunci toate traiectoriile sunt periodice, de perioad a 2;
Dac a ` (1, 0), atunci toate traiectoriile se ndreapt a c atre 0, nf asurnd
acest punct.
Cele dou a exemple de mai sus ne arat a manifestarea mai multor tipuri de
comportament a punctelor xe.
A.1.2. Denitie. Un punct x j se zice c a este atractiv (sau, c a este un
atractor) pentru sistemul dinamic ) : ' ' dac a exist a o vecin atate l a lui
j n ' astfel nct
)
n
(r
0
) j pentru orice r
0
l.
Numim multimea l ca n Denitia A.1.2, bazin de atrac tie al lui j. Dac a l
se poate alege ca ind ntregul spatiu ', atunci vom spune c a j este atractorul
global al sistemului dinamic ) : ' '.
A.1.3. Denitie. Spunem c a un punct x j este repulsiv pentru sistemul
dinamic ) : ' ', dac a exist a o vecin atate l a lui j n ' cu proprietatea c a
pentru orice r
0
l, r
0
,= j, exist a un num ar natural : astfel nct )
n
(r
0
) , l.
A.1. MUL TIMI INVARIANTE. ATRACTORI 211
n leg atur a cu Denitia A.1.3, este util s a mention am posibilitatea ca i-
teratele de ordin mai mare dect n ale lui r
0
s a viziteze din nou vecin atatea
U.
Exist a puncte xe indiferente, care nu sunt nici atractive si nici repulsive.
Este cazul originii, pentru sistemul dinamic atasat identit atii lui R.
O important a surs a de atractori globali este Principiul Contractiei. Amintim
c a o aplicatie ) : ' ' (denit a pe un spatiu metric ', nzestrat cu metrica
d) este o contrac tie dac a exist a o constant a C [0, 1) astfel nct
d()(r), )(j)) _ Cd(r, j) (C)
pentru orice r, j '.
A.1.4. Principiul contractiei (cunoscut si sub numele de Teorema lui Banach-
Cacciopoli, de punct x). Fie ' un spa tiu metric complet (de exemplu, o sub-
mul time nchisa a spa tiului euclidian real n-dimensional ) si e ) : ' ' o
contrac tie. Atunci ) are un unic punct x j, care este atractorul global al lui )
(vazut ca sistem dinamic discret pe ').
n plus, j poate determinat prin metoda aproxima tiilor succesive: Fiind
dat a aproximatia initial a r
0
, consider am sirul aproxima tiilor succesive,
r
n
= )(r
n1
), : _ 1.
Atunci, r
n
j, indiferent de alegerea lui r
0
.
Demonstra tia Principiului contractiei apare n numeroase c arti, n particular, n
tratatul nostru FAM1 [21], pp. 124 -126. Proprietatea unicului punct x j de a
atractorul global este echivalent a cu faptul c a r
n
j, indiferent de alegerea
lui r
0
. Oferim n continuare detaliile n cazul cnd ' este un interval nchis.
Observ am mai nti c a
[r
n+1
r
n
[ = [)(r
n
) )(r
n1
)[ _ C[r
n
r
n1
[ _ ... _ C
n
[r
1
r
0
[
pentru orice indice :. Prin urmare,
[r
n+:
r
n
[ _ [r
n+:
r
n+:1
[ +... +[r
n+1
r
n
[
_ [r
n+1
r
n
[(1 +C +... +C
:1
)
_ [r
n+1
r
n
[
1
1 C
(EN)
_
C
n
1 C
[r
1
r
0
[ (EIN)
pentru orice :, r N. Deoarece C
n
0, inegalit atile precedente ne arat a c a
sirul (r
n
)
n
este un sir Cauchy. Datorit a completitudinii lui R, acest sir converge
la un num ar j; j ', deoarece ' este un interval nchis. Folosind continuitatea
lui ) si trecnd la limit a n relatia de recurent a, obtinem c a j este un punct x.
Dac a ar un al doilea punct x, atunci
[j [ _ [)(j) )()[ _ C[j [
212 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
si deoarece C [0, 1), iar j ,= 0, am ajunge la o contradictie. n concluzie,
j este unicul punct x al lui ).
Algoritmul din teorema precedent a are propriet ati foarte bune. Punctul x
j este necunoscut a-priori, dar f acnd r n relatiile (EN) si (EIN) obtinem
[j r
n
[ _ [r
n+1
r
n
[
1
1 C
_
C
n
1 C
[r
1
r
0
[
astfel c a vom sti c a suntem n preajma lui j" de ndat a ce distanta dintre dou a
iterate consecutive este mic a . Algoritmul este cu att mai rapid, cu ct C
este mai mic; aproximatia initial a inuenteaz a si ea, prin [r
1
r
0
[, num arul de
pasi n care ajungem la aproximatia dorit a a punctului x.
Un foarte competent istoric al metodei aproximatiilor succesive apare n
articolul lui D. F. Bailey, A Historical Survey of Solution by Iteration, Math.
Magazine, 62 (1989), pp. 155 -166. Metoda apare nc a din antichitate, n
leg atur a cu algoritmul babilonian de extragere a r ad acinii p atrate,
r
0
0 aproximatia initial a
r
n+1
=
1
2
_
r
n
+
a
r
n
_
pentru : _ 0.
Exercitii
1. Utilizati analiza grac a pentru a descrie dinamica aplicatiei
) : R R, )(r) = r + 3r
2
r
3
.
2. Metoda aproximatiilor succesive este mai general a dect Principiul con-
tractiei. Cu alte cuvinte, ea poate functiona si pentru aplicatii care nu
sunt contractii. Demonstrati c a pentru orice a R, sirul recurent denit
de formula
r
0
= a
r
n+1
= sinr
n
, pentru : _ 0
converge la 0, unicul punct x al functiei sin.
3. (B. P. Hillam; vezi Math.Magazine, 48 (1975), pp. 167 - 168.). Fie o
aplicatie lipschitzian a ) : [a, /] [a, /], adic a o aplicatie care veric a o
inegalitate de forma
[)(r) )(j) _ C [r j[
pentru orice r, j [a, /]. Ei i atas am aplicatia
1 : [a, /] [a, /], 1(r) = (1 `)r +`)(r)
A.2. TEOREMA LUI A. N. SARKOVSKI 213
unde ` = 1,(1 + C). Demonstrati c a 1 este nedescresc atoare si pentru
orice r
0
[a, /], sirul dat de formula
r
n
= 1
n
(r
0
), : _ 0
converge la unul din punctele xe ale lui ).
4. (B. P. Hillam; vezi Amer. Math. Monthly, 83 (1976), p.273). Fie o a-
plicatie continu a ) : [0, 1] [0, 1] si e r
0
[0, 1]. Not am cu (r
n
)
n
sirul
de aproximatii succesive generat de r
0
. Demonstrati c a sirul (r
n
)
n
este
convergent (n mod necesar, la un punct x al lui )) dac a si numai dac a
lim
no
(r
n+1
r
n
) = 0.
A.2 Teorema lui A. N. Sarkovski
Mai poate oferi analiza pe dreapta real a surprize? Am tentati s a spunem c a nu,
dar urm atorul rezultat publicat n anul 1964 a entuziasmat lumea matematicii
prin simplitatea si profunzimea sa:
A.2.1. Teorem a (A. N. Sarkovski). Orice func tie continua ) : R R, care
admite puncte periodice de perioada principala 3, admite puncte periodice de
orice alta perioada principala.
Demonstra tie. Etapele demonstratiei sunt urm atoarele:
i) Fie ) : [a, /] R o functie continu a. Atunci pentru orice interval compact
B, inclus n )([a, /]), exist a un interval compact A, inclus n [a, /], cu
proprietatea c a )() = 1.
ii) Fie ) : [a, /] R o functie continu a si e A un interval nevid si compact,
inclus n [a, /], cu proprietatea c a )(). Din armatia de la punctul
i) se deduce c a exist a p n A astfel c a )(j) = j.
iii) Fie ) : [a, /] R o functie continu a pentru care exist a un punct c cu
proprietatea c a
)(a) = c, )(c) = /, )(/) = a.
Fie : N, : _ 2 si e intervalele 1
0
= ... = 1
n2
= 1
n
= [a, /] si
1
n1
= [a, c]. Se arat a c a exist a un sir descresc ator
0

1
...
n
de
subintervale compacte ale lui [c, /], astfel nct )
|
(
|
) = 1
|
pentru orice
k n 0, 1, ..., :. Atunci, n acord cu punctul ii) de mai sus, functia )
n
admite un punct x n
n
. Prin urmare, ) admite puncte periodice, de
perioad a principal a n.
iv) Din armatiile precedente se deduce acum cu usurint a c a orice functie
continu a ) : RR, care admite puncte periodice de perioad a principal a
3, admite puncte periodice de orice alt a perioad a principal a.
214 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
Sarkovski a demonstrat de fapt un rezultat mult mai puternic (dar specializat
la intervale). S a consider am pe N
-
asa-numita ordine a lui Sarkovski,
3 B 5 B 7 B ... B 2 3 B 2 5 B 2 7 B ... B 2
2
3 B ...
B 2
3
B 2
2
B 2 B 1.
Sunt listate mai nti numerele impare (cu exceptia lui 1), apoi acestea n-
multite cu 2, apoi nmultite cu 2
2
, s.a.m.d. n acest mod sunt listate toate
numerele naturale cu exceptia puterilor lui 2, numere care scrise n ordine des-
cresc atoare completeaz a lista.
A.2.2. Teorem a. (A. N. Sarkovski). Fie ) : RR o func tie continua care
are puncte periodice de perioada principala m. Daca : B : n ordinea lui
Sarkovski, atunci ) are de asemenea puncte periodice de perioada principala n.
Cititorul interesat de detaliile demonstratiei Teoremei A.2.2 poate consulta
cartea lui R. Devaney [7], pp. 60 -68.
A.3 Rotatia pe cercul unitate
Cercul unitate este multimea
o
1
= . [ . C, [.[ = 1 .
El are o structur a natural a de grup abelian multiplicativ si, de asemenea, de
grup topologic compact, lund n consideratie topologia asociat a metricii
d(n, ) = [n [.
Pentru 0 R, denim rota tia de unghi 0 pe cercul unitate ca ind aplicatia
1
0
: o
1
o
1
, 1
0
(.) = e
I0
..
A.3.1. Lem a. Daca 0,2 Q, atunci orbitele tuturor punctelor . o
1
sunt
periodice.
Demonstra tie. Presupunnd c a 0 = 2

j
, cu j, N
-
si j, relativ prime,
atunci
1
j
0
(.) = e
I j0
. = e
I 2t
. = .,
pentru orice . o
1
.
Vis--vis de limitele teoremei lui Sarkovski, s a observ am c a rotatia 1
0
, cu
0 = 2,3, are puncte periodice de period a principal a 3 si nu are puncte periodice
de nici o alt a perioad a principal a.
A.3.2. Teorema lui Jacobi. Daca 0,2 , Q, atunci orbita oricarui punct
. o
1
este densa n o
1
.
Demonstra tie. Deoarece 0,2 , Q, elementele sirului ., 1
0
(.), 1
2
0
(.), ... sunt
distincte dou a cte dou a.
A.4. HIPERBOLICITATE 215
Deoarece o
1
este compact, din orice sir de elemente ale sale se poate extrage
un subsir convergent. n particular, un subsir
_
1
|(n)
0
(.)
_
n
este convergent.
Fiind dat - 0, exist a deci un
:
N astfel nct
[1
|(n)
0
(.) 1
|(n)
0
(.)[ < -
pentru orice :, : _
:
. Fie = /(
:
+ 1) /(
:
). Evident, 0. ntruct
rotatiile sunt izometrii, avem
[1

0
(.) .[ = [1
|(")
0
_
1

0
(.) .
_
[ =
= [1
|("+1)
0
(.) 1
|(")
0
(.)[ < -
si iternd acest argument, deducem c a punctele ., 1

0
(.), 1
2
0
(.), ... mpart o
1
n arce care subntind corzi de lungime < -. Cum orice punct n din o
1
apartine
unui asemenea arc, rezult a c a exist a un : = :(n, -) N cu proprietatea c a
[n 1
n
0
(.)[ < -.
Punctele ale c aror orbite sunt dense se mai numesc puncte topologic tranzitive
(iar sistemele care admit puncte topologic tranzitive se mai numesc sisteme
topologic tranzitive). Asemenea sisteme au de regul a o dinamic a complicat a.
A.4 Hiperbolicitate
n aceast a sectiune vom prezenta o conditie usor vericabil a, datorat a lui O.
Perron, n prezenta c areia punctele xe sunt sau atractive, sau repulsive. Pentru
simplicarea expunerii vom considera aici doar cazul cnd spatiul ' este un
interval nedegenerat 1 si sistemul dinamic n atentie este asociat unei aplicatii
) : 1 1, de clas a C
1
. Preciz am c a apartenenta la clasa C
:
, cu r _ 1, nseamn a
continuitatea derivatei de ordinul r.
A.4.1. Denitie. Spunem c a un punct x j pentru sistemul dinamic ) : 1 1
este un punct x hiperbolic dac a
[)
t
(j)[ , = 1.
Utilitatea Denitiei A.4.1 este evidentiat a de urm atorul rezultat:
A.4.2. Teorem a. Presupunem ca ) : 1 1 este o aplica tie de clasa C
1
.
i) Daca [)
t
(j)[ < 1, atunci exista o vecinatate U a lui p astfel nct )(l) l
si pentru orice x din U are loc rela tia
lim
no
)
n
(r) = j.
ii) Daca [)
t
(j)[ 1, atunci exista o vecinatate V a lui p astfel nct pentru
orice x n \ j exista un : N
-
cu proprietatea ca )
n
(r) , \.
216 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
Demonstra tie. i) Deoarece ) are derivat a continu a si [)
t
(j)[ < C < 1, exist a
- 0 astfel nct
[)
t
(r)[ < C pe l = [j -, j +-] 1.
Conform Teoremei cresterilor nite, pentru orice r din l avem
[)(r) j[ = [)(r) )(j)[ _ C[r j[ _ [r j[ _ -.
Prin urmare, )(r) apartine lui l, iar repetarea argumentului de mai sus
conduce la relatia
[)
n
(r) j[ _ C
n
[r j[,
de unde rezult a c a )
n
(r) j.
Armatia de la punctul ii) se bazeaz a de asemenea pe Teorema cresterilor
nite.
Este important s a extindem considerentele de mai sus la cazul multimilor
pozitiv invariante.
A.4.3. Denitie. Fie ) : 1 1 o aplicatie de clas a C
1
. Spunem c a o multime
, pozitiv invariant a pentru ), este hiperbolica dac a
[)
t
(a)[ ,= 1 pentru orice a .
Un caz special este acela al orbitelor periodice. Fie j un punct periodic, de
perioad a principal a :, pentru aplicatia ) : 1 1, de clas a C
1
. Atunci conditia
de hiperbolicitate pentru O(j) este
[()
n
)
t
(j)[ , = 1.
ntr-adev ar,
()
n
)
t
(r) = ()
n
)
t
(j) pentru orice r O(j),
deoarece, dac a r O(j), atunci r = )
|
(j) pentru un anume / 0, ..., :1
si avem
()
n
)
t
()
|
(j)) = )
t
()
n1
()
|
(j))) )
t
()
n2
()
|
(j))) ... )
t
()
|
(j)) =
= )
t
()
n1
(j)) )
t
()
n2
(j)) ... )
t
(j).
Schimbnd ) cu )
n
n Teorema A.4.2, obtinem tabloul comportamentului
orbitelor periodice hiperbolice (n cazul aplicatiilor pe intervale), care poate
atractiv, sau repulsiv.
Spre exemplu, aplicatia
) : R R, )(r) =
_
r
3
+r
_
,2
admite originea ca atractor hiperbolic, cu bazinul de atractie l = R 1, 1;
orbita periodic a O(1) = 1, 1 este si ea hiperbolic a, dar repulsiv a.
A.5. DEPENDEN TA SENZITIV

A DE CONDI TIILE INI TIALE 217


Exercitii
1. Clasicati punctele periodice ale urm atoarelor aplicatii care actioneaz a pe
spatiul R :
)
1
(r) = sinr
)
2
(r) = r
3
r
)
3
(r) = arctg r
)
4
(r) = c
r
.
2. Un difeomorsm ) : [a, /] [a, /] se numeste difeomorsm Morse-Smale,
dac a toate orbitele sale periodice sunt hiperbolice. Ar atati c a
)(r) = r
3
+ 3r,4, r [1,2, 1,2],
este un asemenea exemplu. Demonstrati c a un difeomorsm Morse-Smale
poate avea numai un num ar nit de puncte periodice.
A.5 Dependenta senzitiv a de conditiile initiale
Iternd aplicatiile continue ) : ' ' (care actioneaz a pe spatii metrice)
putem avea mari surprize din punct de vedere numeric. Astfel, cnd urm arim
traiectoria unui punct r
0
, trebuie s a avem n vedere c a din diverse motive noi
oper am doar cu o aproximatie r
0
a acestuia. A cunoaste traiectoria lui r
0
nseamn a a sti - - vecin at atile sale. Continuitatea lui ) ne asigur a c a dat ind
- 0 putem determina un c 0 astfel nct
d(r
0
, r
0
) < c implic a d()(r
0
), )( r
0
)) < -.
Nimic nu ne asigur a ns a c a
sup
n0
d()
n
(r
0
), )
n
( r
0
)) < -.
Dimpotriv a, exemple simple precum aplica tia de dublare a unghiului pe cerc,
) : o
1
o
1
, )(.) = .
2
,
ne arat a c a exact contrariul se poate ntmpla! Acest fenomen impune urm a-
toarea denitie:
A.5.1. Denitie. Un sistem dinamic discret ) : ' ' se zice c a prezint a
dependen ta senzitiva de condi tiile ini tiale dac a exist a un num ar c 0 cu pro-
prietatea c a oricare ar punctul a ' si oricare ar vecin atatea sa \, exist a
j \ si : N
-
astfel nct
d ()
n
(r), )
n
(j)) c.
218 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
n stiintele contemporane sunt adesea utilizati termeni precum comporta-
ment haotic, dinamica haotica, haos etc. Cu toate c a nu exist a nc a o denitie
unanim recunoscut a a notiunii matematice de haos, toat a lumea este de acord
c a dependenta senzitiv a de conditiile initiale constituie o component a care nu
poate lipsi.
A.5.2. Denitie (R. Devaney [7]). Spunem c a un sistem dinamic ) este haotic
dac a veric a urm atoarele trei conditii:
(T) ) este topologic tranzitiv;
(1) Multimea punctelor periodice este dens a;
(o) ) manifest a dependent a senzitiv a de conditiile initiale.
Denitia A.5.2 a avut un impact deosebit n popularizarea teoriei sistemelor
dinamice haotice. Ea suport a totusi o mic a observatie, cele trei conditii neind
independente:
A.5.3. Teorem a (J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis and P. Stacey, On
Devaneys Denition of Chaos, Amer. Math. Monthly, 99 (1992), 332-334).
Are loc implica tia
(T) &(1) =(o).
Detaliile demonstratiei Teoremei A.5.3 apar si n tratatul nostru, FAM1 [21],
pp. 296 - 297.
Rezultatul principal n dinamica topologic a pe dreapt a este urm atorul:
A.5.4. Teorem a (L. S. Block and W. A. Coppel, Dynamics in One Dimension,
Lecture Notes in Math., n
0
1513, Springer-Verlag, Berlin, 1992). Fie I un
interval nedegenerat. Orice aplica tie continua si topologic tranzitiva ) : 1 1
este haotica.
O tehnic a simpl a de a deduce comportamentul haotic al unor sisteme este
aceea bazat a pe semiconjugare:
A.5.5. Teorem a. Fie X si Y doua spa tii metrice si e diagrama comutativa
A
}
A
/ | | /
1

1
formata cu aplica tii continue. Presupunem ca ) este haotica si ca / este sur-
jectiva. Atunci g este de asemenea haotica.
Demonstra tie. Se veric a imediat c a q satisface conditiile (T) si (P) (si deci si
(S), conform Teoremei A.5.3).
Un caz frapant de comportament haotic este acela al polinomului Ceb sev de
ordinul 2,
T
2
(r) = 2r
2
1, r [1, 1].
Manipularea sa este simpl a, observnd c a substitutia r = cos 0 ne d a T
2
(r) =
= cos 20.
A.6. ALGORITMII NUMERICI SI COMPORTAMENTUL HAOTIC 219
Punctele lui R sunt e topologic tranzitive, e eventual periodice pentru T
2
;
preciz am c a un punct j este eventual periodic dac a T
n
2
(j) este periodic pentru
un anume :. Punctele eventual periodice ale lui T
2
sunt precis punctele j de
forma j = cos 0 cu
0 =
/
2
n
1
, / Z, : N.
Comportamentul haotic al polinomului T
2
rezult a din Teorema A.5.5 aplicat a
pentru A = o
1
, 1 = [1, 1], ) =aplicatia de dublare a unghiului, /(c
I0
) = cos 0
(proiectia pe prima component a) si q = T
2
.
Din comportamentul haotic al lui T
2
putem deduce similar (folosind functia
/(r) =
1
2
(1 r) ) comportamentul haotic al func tiei logistice,
1
4
: [0, 1] [0, 1], 1
4
(r) = 4r(1 r).
Un recent articol al lui M. Martelli, M. Dang and T. Seph (Dening Chaos,
Mathematics Magazine, 71 (1998), no. 2, 112-122), aduce n atentie si alte
denitii ale conceptului matematic de haos, care ar putea n viitor s a ia locul
denitiei lui R. Devaney.
Exercitii
1. Demonstrati c a n general toate polinoamele lui Ceb sev,
T
n
(r) = cos :arccos r, r [1, 1]
de ordin : _ 2 sunt haotice.
2. Dati o demonstratie direct a (adic a independent a de Teorema A.5.5) a
faptului c a polinomul T
2
este haotic.
3. Demonstrati c a functia )(r) = sinr, r [0, ], este haotic a.
A.6 Algoritmii numerici si comportamentul haotic
ntruct n general este imposibil s a se indice forma analitic a a traiectoriilor
unei ecuatii de evolutie, se recurge la algoritmii numerici, care produc traiectorii
aproximative. n ce mod reect a acestea traiectoriile reale ?
Discut am aceast a problem a n cazul algoritmului lui Euler de rezolvare apro-
ximativ a a ecuatiilor diferentiale de forma
dr
dt
= )(r).
Se consider a o retea echidistant a de puncte t
0
= 0, t
1
= /, t
2
= 2/, ... n
care pasul h este o constant a. Cunoscnd valoarea solutiei r = r(t) a ecuatiei
220 ANEXA A. SISTEME DINAMICE DISCRETE
n punctul 0, urmeaz a s a determin am valoarea ei n t
1
s.a.m.d. Aproximnd
dr
dt
(t
n
) cu
r
n+1
r
n
/
, suntem condusi la a asocia ecuatiei initiale sirul recurent
r(0) = r
0
r
n+1
= r
n
+/ )(r
n
)
care produce valorile aproximative ale solutiei r(t) n punctele t
n
.
S a ilustr am aceast a procedur a n cazul asa-numitei ecua tii logistice,
dr
dt
= ar(1 r),
unde a este un parametru pozitiv. Traiectoriile sale sunt date de formula
r(t) =
r(0) c
o|
1 r(0) +r(0) c
o|
;
s a not am c a r = 1 este un punct x atractiv.
Aplicnd algoritmul lui Euler cu pasul h si notnd / = /a, ajungem la
procesul iterativ
r
n+1
= /r
n
(
1 +/
/
r
n
).
Substitutia r
n
=
1+b
b
j
n
subordoneaz a studiul acestui proces discutiei din
sectiunea A.5 asupra functiei logistice. ntr-adev ar,
j
n+1
= (1 +/)j
n
(1 j
n
)
si pentru a = 1000 si / = 0.003 obtinem 1+/ = 4. Procesul nostru iterativ cores-
punde functiei 1
4
, care potrivit unei observatii anterioare are un comportament
haotic.
Concluzia este c a desi ecuatia logistic a are o form a foarte simpl a, dinamica
ei nu poate reectat a cu acuratete folosind algoritmii numerici simpli!
Anexa B
Teoria integralei Lebesgue
Exist a numeroase prezent ari ale integralei Lebesgue, bazate, mai mult sau mai
putin, pe unele elemente de teoria m asurii. Vezi: Gordon [11], Hewitt si Strom-
berg [12], Lang [14], Rudin [25], Natanson [17], Silov [31]. Prezentarea de fat a
combin a abordarea din tratatul nostru FAM1 cu aceea a lui A. Van Daele, din
articolul s au, The Lebesgue Integral Without Measure Theory, Amer. Math.
Month., 97 (1990), pp. 912-915).
B.1 Un rezumat al teoriei integralei Lebesgue
Punctul de plecare este o anume aplicatie de integrare, bazat a pe integrala
Riemann a functiilor continue.
Not am cu C
c
(R) spatiul vectorial al functiilor continue ) : R C, care au
suport compact (adic a sunt nule n afara unui interval compact). S a not am
c a acest spatiu se bucur a de proprietatea c a odat a cu o functie, el contine si
conjugata si modulul acelei functii.
Integrala Riemann deneste o functional a de integrare 1 : C
c
(R) C, care
ec arei functii ) C
c
(R), nule n afara intervalului [a, /], i asociaz a num arul
1()) =
_
b
o
)(r) dr.
Corectitudinea denitiei, adic a independenta de intervalul compact n afara
c aruia ) se anuleaz a, este un fapt imediat.
Evident, aplicatia 1 este liniar a si pozitiv a. n plus,
1([)[) = 0 implic a ) = 0.
Fiec arei functii ) : R C i putem asocia un element [[)[[ [0, ] astfel:
[[)[[ = inf
o

n=1
1(/
n
)
221
222 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
unde inmumul se ia dup a toate sirurile (/
n
)
n
de functii pozitive din C
c
(R), cu
proprietatea c a
[)(r)[ _
o

n=1
/
n
(r) pentru orice r R.
B.1.1. Lem a. Fie ), )
1
, )
2
, ... func tii complexe denite pe R si e c C.
Atunci :
i) Daca ) C
c
(R), atunci [[)[[ = 1([)[);
ii) [[c)[[ = [c[ [[)[[ ;
iii) Daca [)(r)[ _

o
n=1
[)
n
(r)[ pentru orice r R, atunci
[[)[[ _
o

n=1
[[)
n
[[ .
Din armatia iii) rezult a c a
[)[ _ [q[ implic a [[)[[ _ [[q[[
[[) +q[[ _ [[)[[ +[[q[[ .
B.1.2. Denitie. Spunem c a o functie ) : R C este integrabila Lebesgue
dac a pentru orice - 0 exist a o functie q C
c
(R) astfel nct [[) q[[ < -.
Este evident c a multimea /
1
(R), a tuturor functiilor ) : R C integrabile
Lebesgue, este un spatiu vectorial.
Pentru ecare functie ) /
1
(R), exist a un sir (q
n
)
n
de functii din C
c
(R)
astfel nct [[) q
n
[[ 0. Deoarece
[1(q
n
) 1(q
n
)[ _ 1 ([q
n
q
n
[) = [[q
n
q
n
[[
_ [[) q
n
[[ +[[) q
n
[[
vom deni integrala (Lebesgue) a functiei ) prin formula
1()) = lim
no
1 (q
n
) .
Este imediat c a denitia integralei nu depinde de sirul aproximant, parti-
cular ales. Evident, C
c
(R) /
1
(R) si functionala 1 : ) 1()), de integrare
Lebesgue, o prelungeste pe aceea de integrare a functiilor continue cu suport
compact. Aceast a functional a este de asemenea liniar a si pozitiv a. Este uzual
s a desemn am integrala unei functii ) prin notatii de tipul
_
R
)(r) dr sau
_
o
o
)(r) dr.
Dac a ) /
1
(R), atunci ), [)[ /
1
(R) (deci Re ), Im) /
1
(R)) si
[1())[ _ 1([)[).
B.1. UN REZUMAT AL TEORIEI INTEGRALEI LEBESGUE 223
n plus,
1([)[) = [[)[[ .
Din cele de mai sus rezult a imediat c a /
1
(R, R) (spatiul functiilor reale
integrabile Lebesgue) constituie o latice vectorial a de functii. Prin urmare,
pentru orice familie nit a )
1
, ..., )
n
/
1
(R, R) avem
inf )
1
, ..., )
n
, sup)
1
, ..., )
n
/
1
(R, R).
Restrictia functiei [[[[ la spatiul /
1
(R), poart a numele de seminorma indice
1
1
si este desemnat a uzual prin simbolul [[[[
J
1 . Ea are propriet ati similare
functiei modul:
SN1) 0 _ [[)[[
J
1 < ;
SN2) [[c)[[
J
1 = [c[ [[)[[
J
1 ;
SN3) [[) +q[[
J
1 _ [[)[[
J
1 +[[q[[
J
1 .
Totusi, este posibil ca [[)[[
J
1 = 0, f ar a ca ) = 0; vezi cazul lui
]0]
.
Seminormei [[[[
J
1 i putem asocia bilele 1
:
(r) si 1
:
(r), dup a modelul dreptei
reale (sau a planului complex). Putem vorbi n /
1
(R) de siruri convergente la
si de siruri Cauchy, dar nu si de limite, c aci este posibil ca [[)
n
)[[
J
1 0
si [[)
n
q[[
J
1 0, f ar a ca ) = q. Se poate ns a ar ata c a ) = q a.p.t. (ca efect
al faptului c a [[/[[
J
1 = 0 dac a si numai dac a / = 0 a.p.t.). Vezi exercitiul 2 de
la sfrsitul acestui paragraf.
O observatie util a este aceea c a dac a )
n
) n /
1
(R), atunci
1()
n
) 1()).
ntr-adev ar, [1()
n
) 1())[ _ 1 ([)
n
)[) = [[)
n
)[[
J
1 0.
B.1.3. Teorema de completitudine a spatiului /
1
(R). Pentru orice sir
Cauchy ()
n
)
n
de func tii din /
1
(R) exista o func tie ) /
1
(R) astfel nct
[[)
n
)[[
J
1 0.
Demonstra tie. Trecnd eventual la un subsir, putem presupune c a
[[)
n+1
)
n
[[
J
1 < 1,2
n
pentru orice : N.
Fie ) : R C o functie astfel nct )(r) = lim
no
)
n
(r), n orice punct n
care limita exist a.
Fie : N. Dac a r R este un punct n care lim
no
)
n
(r) exist a, atunci
)(r) )
n
(r) =
o

| =n
()
|+1
(r) )
|
(r))
si deci
[)(r) )
n
(r)[ _
o

| =n
[)
|+1
(r) )
|
(r)[ .
224 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
Punctele n care ultima serie este convergent a sunt puncte n care seria f ar a
module este convergent a, deci puncte n care exist a limita lim
no
)
n
(r). Prin
urmare, dac a limita lim
no
)
n
(r) nu exist a, atunci seria de module are suma
. Ca urmare, ultima inegalitate are loc n toate punctele lui R. n acord cu
Lema B.1.1,
[[) )
n
[[
J
1 _
o

| =n
[[)
|+1
)
|
[[
J
1 _ 1,2
n1
.
De aici rezult a cu usurint a c a ) /
1
(R) si [[)
n
)[[
J
1 0.
B.1.4. Teorema convergentei monotone (Beppo Levi). Fie ()
n
)
n
un sir
de func tii din /
1
(R) astfel nct 0 _ )
0
_ )
1
_ ... si sup
n
1()
n
) < . Fie
) : R R o func tie astfel nct )(r) = lim
no
)
n
(r) n punctele n care
aceasta limita este nita. Atunci ) /
1
(R) si |)
n
)|
J
1 0. n particular,
1()) = lim
no
1()
n
).
Demonstra tie. Pentru orice :, j N si orice r R avem
)
n+
(r) )
n
(r) =
n+1

| =n
()
|+1
(r) )
|
(r))
astfel c a din Lema B.1.1 deducem c a
[[)
n+
)
n
[[
J
1
_
n+1

| =n
[[)
|+1
)
|
[[
J
1
_
n+1

| =n
1 ()
|+1
)
|
) = 1()
n+
) 1()
n
).
Conform ipotezei, sirul (1()
n
))
n
este convergent. Rezult a deci c a sirul ()
n
)
n
este un sir Cauchy n /
1
(R). Potrivit Teoremei de completitudine, exist a q n
/
1
(R, R) cu proprietatea c a [[q )
n
[[
J
1 0. Punctele n care exist a limita
lim
no
)
n
(r) sunt aceleasi cu punctele n care limita lim
no
)
|n
(r) (pe un
subsir al sirului cresc ator ()
n
)
n
) exist a. Demonstratia Teoremei de completitu-
dine ne permite s a alegem drept q orice functie ) : R R astfel nct )(r) =
= lim
no
)
n
(r) n toate punctele r n care limita exist a. Apoi, [1()) 1()
n
)[ _
_ 1 ([) )
n
[) = [[) )
n
[[
J
1 , de unde rezult a c a 1()) = lim
no
1()
n
).
B.1.5. Teorema convergentei dominate (H. Lebesgue). Fie ()
n
)
n
un sir
de func tii din /
1
(R) pentru care exista o func tie ) : R C astfel nct:
i) )
n
(r) )(r) pentru orice r R;
ii) exista o func tie q /
1
(R) pentru care [)
n
[ _ q, oricare ar : N.
Atunci ) /
1
(R) si |)
n
)|
J
1 0. n particular, 1()) = lim
no
1()
n
).
Demonstra tie. Considernd p artile reale si imaginare, putem presupune c a toate
functiile din enunt sunt reale. Aplicnd Teorema convergentei monotone siru-
lui (q + sup
n|n
)
|
)
o
n=n
, obtinem c a sup
|n
)
|
/
1
(R) pentru orice indice
:. Aplicnd din nou aceeasi teorem a sirului (q sup
|n
)
|
)
n
, deducem c a
B.1. UN REZUMAT AL TEORIEI INTEGRALEI LEBESGUE 225
limsup
no
)
n
/
1
(R) si deci ) /
1
(R), deoarece ) = limsup
no
)
n
, confom ipotezei
i). Din relatia 1()
|
) _ 1(sup
|n
)
|
), pentru / _ :, deducem c a
limsup
no
1()
n
) = inf
n
_
sup
|n
1()
|
)
_
_ inf
n
_
1(sup
|n
)
|
)
_
= 1()).
Asem an ator, aplicnd acelasi rationament functiilor )
n
si ), deducem c a
1()) _ liminf
no
1()
n
). n concluzie, 1()) = lim
no
1()
n
).
n teoria integralei Lebesgue conceptul de multime neglijabil a (n sensul
lui Lebesgue) joac a un rol esential. Este imediat c a dac a este o astfel de
submultime a lui R, atunci
.
/
1
(R) si [[
.
[[
J
1 = 0. Folosind liniaritatea
integralei si proprietatea SN3), de aici rezult a c a modic arile a.p.t. nu schimb a
caracterul de integrabilitate si nici valoarea integralei:
B.1.6. Popozitie. Daca ), q : R C, ) /
1
(R) si ) = q a.p.t., atunci
q /
1
(R) si
1()) = 1(q).
Propozitia B.1.6 ne permite (ntr-un sens evident) s a vorbim despre integra-
bilitatea functiilor denite a.p.t. si/sau reale si nite a.p.t.
n paragraful C.5 vom ar ata c a
/
1
(R) H/(R)
si c a integrala Lebesgue a oric arei functii ) /
1
(R) coincide cu integrala ei n
sensul Henstock-Kurzweil.
Not a. Multimile neglijabile Lebesgue mai pot descrise si ca acele submultimi
ale lui R pentru care exist a siruri cresc atoare ()
n
)
n
de functii integrabile si
pozitive cu proprietatea c a
sup[[)
n
[[
J
1 < si lim
no
)
n
(r) = pe .
Acest fapt permite formul ari mai avantajoase ale rezultatelor de mai sus.
Astfel, Teorema de completitudine poate precizat a dp a cum urmeaz a:
Pentru orice sir Cauchy ()
n
)
n
de func tii din /
1
(R) exista o func tie ) n
/
1
(R) astfel nct [[)
n
)[[
J
1 0. n plus, ) este limita a.p.t. a unui sub sir al
sirului dat.
Exercitii
1. (O alt a form a a Teoremei lui Beppo Levi). Analizati demonstratia Teore-
mei B.1.4 n lumina notei de la sfrsitul acestui paragraf pentru a refor-
mula Teorema B.1.4 astfel: Fie ()
n
)
n
un sir de func tii din /
1
(R) astfel
nct 0 _ )
0
_ )
1
_ ... si sup
n
1()
n
) < . Atunci sirul ()
n
)
n
converge n
/
1
(R) la o func tie ) : R R si )(r) = lim
no
)
n
(r) a.p.t. n particular,
1()) = lim
no
1()
n
).
226 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
2. Deduceti din exercitiul precedent c a dac a [[)[[
J
1 = 0, atunci ) = 0 a.p.t.
[Indica tie: Se consider a sirul )
n
= :[)[. ]
3. Demonstrati c a functiile caracteristice ale intervalelor m arginite sunt in-
tegrabile.
B.2 Leg atura cu functiile m asurabile
Putem dezvolta o teorie similar a cu aceea din paragraful precedent pornind de
la functiile etajate. Anume, prelungind functiile etajate n sensul Denitiei 8.1.1
cu 0 n afara intervalului compact de denitie, ajungem la functiile etajate pe
R. Multimea lor,
ct (R) =
_
) : R C; () interval compact, )[ ct () , )[{ = 0
_
constituie o algebr a comutativ a. Este un exercitiu imediat c a
ct (R) /
1
(R)
si c a functionala de integrare pe /
1
(R) o prelungeste pe aceea a functiilor riglate.
Seminorma indice 1
1
este deci aplicabil a si functiilor etajate si vom putea
vorbi de siruri Cauchy de functii etajate. Procesul de completare a spatiului
C
c
(R) pn a la /
1
(R) are n varianta lui ct (R) o prezentare mai direct a:
B.2.1. Teorem a. O func tie ) : R C este integrabila Lebesgue daca si numai
daca exista un sir Cauchy ()
n
)
n
de func tii etajate, care converge a.p.t. la ). n
plus,
1()) = lim
no
1()
n
).
n numeroase tratate (n particular, n FAM1) se prefer a a se inversa prezen-
tarea integralei Lebesgue, lund proprietatea din Teorema B.2.1 ca denitie.
Un concept important n teoria integralei Lebesgue este acela de m asurabi-
litate:
B.2.2. Denitie. Spunem c a o functie ) : R C este masurabila (n sens
Lebesgue) dac a este limita a.p.t. a unui sir de functii etajate. Spunem c a o
submultime a lui R este masurabila (respectiv integrabila) dac a functia ei
caracteristic a are aceast a proprietate.
Conceptul de m asurabilitate st a la baza unui criteriu foarte important de
integrabilitate:
B.2.3. Criteriul comparatiei (H. Lebesgue). O func tie ) : R C este
integrabila Lebesgue daca si numai daca este masurabila si majorata n modul
de o func tie integrabila Lebesgue.
Demonstra tie. Necesitatea este evident a. n ceea ce priveste partea de su-
cient a, s a observ am mai nti c a ne putem restrnge la cazul functiilor reale.
B.2. LEG

ATURA CU FUNC TIILE M

ASURABILE 227
Deoarece f este m asurabil a, ea este limita a.p.t. a unui sir ()
n
)
n
, de functii eta-
jate. Conform ipotezei, exist a q /
1
(R), astfel nct [)[ _ q. Deoarece /
1
(R, R)
este o latice vectorial a de functii, rezult a c a functiile q
n
= ()
n
. (q)) .q sunt
integrabile. Avem q
n
) a.p.t. si [q
n
[ _ q pentru orice : N. Teorema
convergentei dominate ne permite s a concluzion am c a ) /
1
(R, R).
Multimea /(R), a tuturor functiilor ) : R C m asurabile Lebesgue con-
stituie o algebr a (n raport cu operatiile algebrice uzuale). /(R, R) (algebra
functiilor reale m asurabile Lebesgue) se bucur a de proprietatea c a pentru orice
familie nit a )
1
, ..., )
n
/
1
(R, R) avem
inf )
1
, ..., )
n
, sup)
1
, ..., )
n
/
1
(R, R).
Din Criteriul B.2.3 se poate deduce urm atorul corolar:
B.2.4. Corolar. Orice func tie ) care este limita a.p.t. a unui sir ()
n
)
n
de
func tii masurabile este o func tie masurabila.
Demonstra tie. Evident, ne putem restrnge la cazul functiilor reale si x am
arbitrar o functie 1 /
1
(R) cu 1 0. Din Criteriul B.2.3 rezult a c a functiile
q
n
= )
n
1, (1 +[)
n
[) sunt integrabile. Evident,
q
n
q =
) 1
1 +[)[
si din Teorema convergentei dominate se deduce integrabilitatea functiei q.
Demonstratia se ncheie observnd c a ) = q, (1 [q[).
Clasa functiilor m asurabile este foarte larg a. Ea cuprinde toate functiile
continue, toate limitele a.p.t. de siruri de functii continue s.a.m.d.
Multimea M(R), a tuturor submultimilor m asurabile Lebesgue, este ceea ce
se cheam a o o-algebr a de p arti. Anume, ea contine pe O si R, este nchis a la lu-
area complementarelor, precum si la luarea reuniunilor si intersectiilor num ara-
bile de multimi. Ea contine toate multimile deschise, toate multimile nchise,
intersectiile si reuniunile num arabile de astfel de multimi s.a.m.d.
Masura Lebesgue pe R este functia
` : M(R) [0, ], `() =
_ _
R

.
dr, dac a este integrabil a
, dac a nu este integrabil a.
Evident, ea extinde lungimea intervalelor. M asura Lebesgue este numarabil
aditiva, adic a, pentru orice sir (
n
)
n
de multimi m asurabile mutual disjuncte
avem
`
_
o
_
n=0

n
_
=
o

n=0
`(
n
).
De aici rezult a c a este monoton a, adic a
1 implic a `() _ `(1).
M asura Lebesgue este de asemenea invarianta la transla tii, adic a
`() = `(r +a; a )
228 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
pentru orice M(R) si orice r R. n plus, ea are proprietatea de regularitate:
`() = sup`(1); 1 compact, 1
= inf`(1); 1 deschis, 1
pentru orice M(R).
Not am n nal proprietatea de absolut continuitate a m asurii Lebesgue:
B.2.5. Teorem a. Fie ) /
1
(R). Atunci pentru orice - 0 exista c 0 astfel
nct
M(R) si `() < c implica
_
.
[)[ dr < -.
Demonstra tie. Conform Teoremei convergentei dominate, sirul de functii )
n
=
= [)[ . : converge la [)[ n /
1
(R). Prin urmare, pentru - 0 arbitrar xat,
exist a un rang astfel nct |[)[ )
n
|
J
1 < -,2 pentru orice : _ . Alegem
c = -,2 si atunci pentru orice M(R) cu `() < c avem
_
.
[)[ dr =
_
.
([)[ )

) dr +
_
.
)

dr <
-
2
+`() < -.
Not a. ntreaga teorie de integrabilitate Lebesgue se poate transfera functiilor
denite pe submultimi m asurabile. Anume, o astfel de functie ) : C se zice
c a este integrabila (respectiv, masurabila), dac a prelungirea sa cu 0 pe { este
un element din /
1
(R) (respectiv, din /(R)). Notnd cu )
.
aceast a prelungire,
denim integrala lui ) prin formula
_
.
)(r) dr =
_
R
()
.
) (r) dr.
Criteriul B.2.3 ne arat a c a restrictia oric arei functii ) /
1
(R) la multimea
m asurabil a este o functie integrabil a. Toate rezultatele din aceast a sectiune
privind integrarea functiilor denite pe R se transfer a cazului functiilor denite
pe submultimi m asurabile. n particular, spatiul /
1
(), al functiilor ) : C
integrabile Lebesgue este complet n raport cu seminorma indice 1
1
, care n
acest caz are expresia
[[)[[
J
1 =
_
.
[)(r)[ dr.
Exercitii
1. Demonstrati c a orice functie continu a pe un interval este m asurabil a Le-
besgue.
2. (Invarian ta la transla tii a masurii Lebesgue). i) Demonstrati c a
_
R
)(r +t) dr =
_
R
)(r) dr
B.2. LEG

ATURA CU FUNC TIILE M

ASURABILE 229
pentru orice functie caracteristic a ) a unui interval m arginit si orice t R.
ii) Extindeti rezultatul precedent (prin liniaritate) pentru toate functiile
etajate si apoi pentru toate functiile din /
1
(R) (prin densitate)
iii) Deduceti proprietatea de invariant a la translatii a m asurii Lebesgue.
3. Demonstrati proprietatea de num arabil aditivitate a m asurii Lebesgue.
4. Demonstrati proprietatea de regularitate a m asurii Lebesgue.
5. Demonstrati c a multimile neglijabile Lebesgue sunt acele multimi m asura-
bile care au m asura 0.
6. (Teorema de derivare sub semnul integral ). Fie si 1 dou a intervale
nedegenerate si e ) : 1 C, ) = )(r, t), o functie cu urm atoarele
propriet ati:
i) Pentru ecare r , functia t )(r, t) este integrabil a Lebesgue pe
1;
ii) Pentru ecare t 1, functia r )(r, t) este de clas a C
1
pe ;
iii) Exist a o functie q /
1
(1) astfel nct [)
t
r
(r, t)[ _ q(t) pentru orice
r si orice t 1.
Atunci functia 1(r) =
_
1
)(r, t) dt este de clas a C
1
pe si
1
t
(r) =
_
1
)
t
r
(r, t) dt, pentru orice r .
7. i) Aplicati Teorema convergentei dominate pentru a ar ata c a functia
1(r) =
_
o
0
sint
t
c
r|
dt, r (0, )
este continu a si lim
ro
1(r) = 0.
ii) Observati c a derivarea sub semnul integral este posibil a pentru orice
r 0 si deduceti faptul c a
1(r) = arctg r + constant a, pentru orice r 0.
iii) Treceti la limit a n expresia lui 1 (dup a r ) si deduceti c a valoarea
constantei este ,2.
Not a. Prelungim functia 1 n punctul 0 denind
1(0) =
_
o
0
sint
t
dt,
integrala ind luat a n sensul Henstock-Kurzweil. Vezi paragraful 9.2. n acord
cu Teorema lui Hake,
_
n
n
sin |
|
dt 0 atunci cnd :, : . Functiile
1
n
(r) =
_
n
0
sint
t
dt, r [0, ), : N
-
230 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
sunt continue si 1
n
1 punctual. Convergenta este uniform a deoarece potrivit
primei formule de medie pentru integrale avem
[1
n
(r) 1
n
(r)[ =

_
n
n
sint
t
c
r|
dt

_
n
n
sint
t
dt

oricare ar r _ 0 si oricare ar :, : N
-
. Prin urmare functia 1 este continu a
si n punctul 0, de unde rezult a valoarea integralei lui Euler:
_
o
0
sint
t
dt = lim
r0
_
n
0
sint
t
c
r|
dt = lim
r0
(arctg r +,2) = ,2.
8 Fie o submultime m asurabil a a lui R si e ) /
1
(). Demonstrati c a
_
.
[)(r)[ dr _ 4 sup
_

_
1
)(r) dr

; 1 M(R), 1
_
.
9 (Spatiul /
o
()) . Fie o submultime m asurabil a a lui R. Not am cu
/
o
() multimea tuturor functiilor m asurabile ) : C si esential
m arginite, adic a pentru care
[[)[[
J
1 = inf

sup[)(r)[ ; r A < ,
unde inmumul se ia dup a toate submultimile A, neglijabile Lebesgue, ale
lui .
i) Vericati c a /
o
() constituie un spatiu vectorial (chiar o algebr a co-
mutativ a, cu unitate) n raport cu operatiile naturale. Pe acest spatiu
aplicatia [[[[
J
1 este o seminorm a.
ii) Demonstrati c a dac a este o multime integrabil a, atunci /
o
() este
inclus n /
1
() si
_
.
[)(r)[ dr _ `() [[)[[
J
1 .
10 (M. Kac). Fie q : R C o functie m asurabil a cu proprietatea c a modulul
s au este identic 1 si q(r+j) = q(r)q(j) pentru orice r, j R. Demonstrati
c a q este de forma e
i or
, pentru un anume c R.
[Indica tie: Alegem a, / R astfel nct
_
b
o
q(t) dt ,= 0 si atunci, formula
de schimbare de variabil a ne d a
q(r) =
_
b+r
o+r
q(t) dt ,
_
b
o
q(t) dt.
Folosind teoremele de dependent a de parametri, deducem c a functia q este
continu a si apoi c a este derivabil a. Derivnd relatia q(r + j) = q(r)q(j)
n raport cu j si lund j = 0, ajungem la ecuatia q
t
(r) = q
t
(0)q(r). Prin
urmare, q este de forma e

0
(0)r
. Faptul c a [q[ = 1 conduce apoi la concluzia
c a q
t
(0) =i c, cu c R. ]
B.3. CT DE BUN

A ESTE M

ASURA LEBESGUE? 231


11 (Extensia lui M. Kac a Teoremei 6.3.1). Demonstrati c a singurele functii
m asurabile ) : R R, care veric a ecuatia functional a a lui Cauchy, sunt
acelea de forma )(r) = cr.
B.3 Ct de bun a este m asura Lebesgue?
M asura Lebesgue priveste o-algebra M(R) si este natural s a ne ntreb am ct
de larg a este aceast a familie n raport cu o-algebra T(R), a p artilor lui R.
Urm atorul exemplu (construit de G. Vitali n 1905) ne arat a c a
M(R) ( T(R).
Rationamentul s au, reprodus n continuare, are loc n limitele sistemului
axiomatic 71C al teoriei multimilor, sistem unanim adoptat n prezent, care
include Axioma alegerii.
Pentru r [0, 1] denim 1
r
= j [0, 1]; j r Q si consider am familia
T = 1
r
; r [0, 1]. Evident, T este nevid a si constituit a din multimi nevide
si disjuncte. n acord cu Axioma alegerii, exist a o submultime A [0, 1] astfel
nct A 1
r
s a contin a exact un element pentru orice r [0, 1]. Vom ar ata,
prin metoda reducerii la absurd, c a multimea A nu este m asurabil a.
ntr-adev ar, dac a A ar m asurabil a, atunci si translatiile sale
A
:
= r +r; r A
ar m asurabile pentru orice r Q.
Se arat a usor c a A
:
A
s
= O dac a r, : Q, r ,= t. n plus, '
:Q|[0,1]
A
:

[0, 2]. Conform propriet atii de num arabil aditivitate,
`
_
'
:Q|[0,1]
A
:
_
=

:Q|[0,1]
`(A
:
) _ `([0, 2]) = 2.
Din invarianta la translatie deducem c a `(A
:
) = `(A) pentru orice r. Prin
urmare, `(A) = 0. Pe de alt a parte, [0, 1] R = '
:Q
A
:
, de unde rezult a c a
`([0, 1]) _ `('
:Q
A
:
) =

:Q
`(A
:
) = 0,
n contradictie cu faptul c a `([0, 1]) = 1.
Este important de mentionat c a R. Solovay a demonstrat n 1964 c a nu putem
motiva existenta multimilor nem asurabile f ar a Axioma alegerii. Vezi articolul
s au: A model of set theory in which every set of reals is Lebesgue measurable,
Annals of Math., 92 (1970), pp. 1-56). Rationamentul s au utilizeaz a cadrul
sistemului 71 la care se ad aug a axioma \1C, a existentei cardinalilor slab
inaccesibili. n sistemul 71 +\1C functioneaz a o form a mai slab a a Axiomei
alegerii, anume, 1C (Axioma alegerii dependente), care face posibile denitiile
inductive. n 1980, S. Shelah a demonstrat c a rezultatul lui Solovay este optimal:
din consistenta sistemului 71 + 1C + "M(R) = T(R)" rezult a consistenta
232 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
sistemului 71 +\1C. Mai multe detalii privind rezultatele din acest paragraf
se pot g asi n cartea lui S. Wagon, The Banach-Tarski Paradox, Cambridge
Univ. Press., 1985.
Exercitii
1. Demonstrati c a orice multime m asurabil a de m asur a strict pozitiv a contine
o submultime nem asurabil a.
2. Demonstrati c a M(R) si T(R) sunt cardinal echivalente.
[Indicatie: Folositi Teorema Cantor-Schrder-Bernstein si faptul c a multi-
mea triadic a a lui Cantor este de m asur a nul a si este cardinal echivalent a
cu R. ]
3. (o-algebra Borel ). Fie E(R) intersectia tuturor o-algebrelor de p arti ale
lui R care contin submultimile deschise. Evident, E(R) este cea mai mic a
o-algebr a cu aceste propriet ati. Elementele lui E(R) poart a numele de
mul timi boreliene.
i) Demonstrati c a familia intervalelor deschise care au ambele extremit ati
numere rationale este num arabil a.
ii) Demonstrati c a familia submultimilor deschise ale lui R este cardinal
echivalent a cu R.
iii) Deduceti c a E(R) ( M(R).
Not a. Se poate ar ata c a orice M(R) se poate reprezenta sub foma
= 1 cu 1 E(R) si o multime neglijabil a Lebesgue. Vezi, de
exemplu, [1], pag. 314.
4. Demonstrati c a nu exist a aplicatii : : T(R) [0, ] cu propriet atile
urm atoare:
i) :([0, 1]) = 1;
ii) : este num arabil aditiv a;
iii) : este invariant a la translatie.
B.4 Aproximarea functiilor continue si periodice
Teorema lui Weierstrass de aproximare, semnalat a la sfrsitul paragrafului 7.7,
are un companion pentru functiile continue si periodice, de perioad a 2, datorat
de asemenea lui Weierstrass. Rolul polinoamelor este jucat n acest caz de asa
numitele polinoame trigonometrice (de perioad a 2), care n versiunea complex a
sunt functii de forma
1(r) =
n

| =n
c
|
e
i |r
;
B.4. APROXIMAREA FUNC TIILOR CONTINUE SI PERIODICE 233
coecientii c
|
sunt numere complexe, iar : N.
B.4.1. Teorema lui Weierstrass (de aproximare a functiilor continue si
periodice). Fie ) : R C o func tie continua si periodica, de perioada 2.
Atunci, pentru orice - 0, exista un polinom trigonometric 1
:
(r) astfel nct
sup[)(r) 1
:
(r)[ ; r R < -.
Indic am n cele ce urmeaz a demonstratia lui Fejr a acestui rezultat, bazat a
pe seriile Fourier trigonometrice.
Seria Fourier atasat a unei functii integrabile ) : [, ] C este

|Z
^
)(/) e
i |r
,
unde coecien tii Fourier
^
)(/) ai lui ) sunt deniti de formulele
^
)(/) =
1
2
_
t
t
)(t) e
i ||
dt, / Z,
iar sumele par tiale ale seriei Fourier se denesc prin formulele.
o
n
(); r) =
n

| =n
^
)(/) e
i |r
, : N.
Are loc reprezentarea integral a
o
n
(); r) =
n

| =n
_
1
_
2
_
t
t
)(t) e
i ||
dt
_
e
i |r
=
1
2
_
t
t
_
n

| =n
e
i |(r|)
_
)(t) dt
=
1
2
_
t
t
_
n

| =n
e
i ||
_
)(r t) dt
=
1
2
_
t
t
)(r t) 1
n
(t) dt
bazat a pe asa-numitele nuclee Dirichlet,
1
n
(t) =
n

| =n
e
i ||
=
_
sin(n+1/2)|
sin(|/2)
, dac a e
I|
,= 1
2: + 1, dac a e
I|
= 1.
Reconstructia functiei ) din cunoasterea sirului coecientilor s ai Fourier ape-
leaz a la sirul mediilor aritmetice ale sumelor partiale
o
n
(); r) =
o
0
(); r) +... +o
n
(); r)
: + 1
,
234 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
care reprezint a metoda lui Cesro de sumare a seriei Fourier atasate.
Observ am mai nti c a
o
n
(); r) =
1
2
_
t
t
)(r t) 1
n
(t) dt,
unde functiile (numite nucleele lui Fejr) sunt denite prin formula
1
n
(t) =
_
_
_
1
n+1
_
sin(
n+1
2
)|
sin(|/2)
_
2
, dac a sin
|
2
,= 0
: + 1, dac a sin
|
2
= 0.
Sunt imediate urm atoarele propriet ati ale nucleelor lui Fejr:
K1) Functiile 1
n
(t) sunt continue si pozitive;
K2)
1
2t
_
t
t
1
n
(t) dt = 1;
K3) 1
n
(t) _
t
2
(n+1)|
2
, pentru 0 < [t[ _ .
Ultima proprietate este o consecint a a inegalit atii lui Jordan.
B.4.2. Teorema lui Fejr. Fie ) : [, ] C o func tie continua astfel nct
)() = )(). Atunci
lim
no
o
n
(); r) = )(r),
uniform pe intervalul [, ].
Lebesgue a demonstrat un rezultat mai general, din care rezult a c a limita
de mai sus are loc a.p.t., pentru orice functie ) /
1
((, )) . Vezi [12], pp.
294-295. Din rezultatul lui Lebesgue rezult a c a orice functie ) /
1
((, ))
cu toti coecientii Fourier nuli este nul a a.p.t.
Demonstra tie. Prelungind functia ) prin periodicitate, ea va apare ca functie
uniform continu a pe R. Ca urmare, pentru - 0 arbitrar xat, exist a c n (0, )
astfel nct [)(r t) )(t)[ < - pentru orice t cu [t[ < c. Not am
' = sup[)(r)[ ; r R .
Lund n consideratie propriet atile 11) 13) mentionate mai sus, pentru
B.4. APROXIMAREA FUNC TIILOR CONTINUE SI PERIODICE 235
orice r R avem
[o
n
(); r) )(r)[ _
1
2
_
t
t
[)(r t) )(r)[ 1
n
(t) dt
=
1
2
_
o/2
t
[)(r t) )(r)[ 1
n
(t) dt +
+
1
2
_
o/2
o/2
[)(r t) )(r)[ 1
n
(t) dt +
+
1
2
_
t
o/2
[)(r t) )(r)[ 1
n
(t) dt
_
-
2
+
'
: + 1
_
o/2
t
1
t
2
dt +
'
: + 1
_
t
o/2
1
t
2
dt
_
-
2
+
4'
c (: + 1)
de unde rezult a armatia din enuntul teoremei.
Rezultatele din acest paragraf se extind imediat la cazul functiilor ) : R C,
continue si periodice, de perioad a 2T. n acest caz, polinoamele trigonometrice
de perioad a 2T au forma 1(r) =

n
| =n
c
|
e
i |tr/T
.
Exercitii
1. (Lema Riemann-Lebesgue). Demonstrati c a lim
no

)(:) = 0, pentru
orice functie ) /
1
((, )) .
[Indica tie: Putem reduce demonstratia la cazul cnd ) este functia carac-
teristic a a unui interval m arginit. ]
2.
_
Spatiul /
2
()
_
. Fie o submultime m asurabil a a lui R. Not am cu /
2
()
multimea tuturor functiilor m asurabile ) : C cu proprietatea c a
[)[
2
/
1
(). Pe aceast a multime consider am aplicatia
[[)[[
J
2 =

[)[
2

1/2
.
i) Vericati c a dac a ), q /
2
(), atunci )q /
1
() si are loc urm atoarea
versiune a inegalit atii Cauchy-Buniakovski-Schwarz:
[[)q[[
J
1 _ [[)[[
J
2 [[q[[
J
2 .
ii) Demonstrati c a /
2
() este un spatiu vectorial n raport cu operatiile
naturale, pe care aplicatia [[[[
J
2 este o seminorm a.
iii) Demonstrati c a dac a multimea este m arginit a, atunci are loc inclu-
ziunea /
2
() /
1
() si

_
.
) dr

_ `()
1/2
__
.
[)[
2
dr
_
1/2
236 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
pentru orice ) /
2
().
Not a. Se poate demonstra c a n cazul spatiului /
2
() (si al seminormei
[[[[
J
2) functioneaz a analogul Teoremei B.1.3, de completitudine. Vezi
FAM1, pag. 442.
3. (Teorema lui Pitagora generalizata). Dou a functii ) si q dintr-un acelasi
spatiu /
2
() se numesc func tii ortogonale (si not am ) l q) dac a
_
.
)q dr = 0.
i) Demonstrati c a ) l q implic a [[) +q[[
2
J
2 = [[)[[
2
J
2 +[[q[[
2
J
2 .
ii) Consider am spatiul /
2
((, )) si n el, sistemul trigonometric nor-
malizat, adic a familia functiilor ,
n
(r) =e
i nr
,
_
2 (: Z). Demonstrati
c a
_
t
t
,
n
(r),
n
(r) dr = c
nn
.
iii) Fie ) /
2
((, )) si e 1 o submultime nit a si nevid a a lui Z.
Demonstrati c a oricare ar familia (c
|
)
|J
de numere complexe avem
_
_
_
_
_
)

|J

)(/),
|
_
_
_
_
_
J
2
_
_
_
_
_
_
)

|J
c
|
,
|
_
_
_
_
_
J
2
iv) Demonstrati identitatea lui Parseval , adic a faptul c a
_
t
t
[)[
2
dr =

nZ

)(:)

2
pentru orice ) /
2
((, )) ; egalitatea este nteleas a n sensul teoriei
familiilor sumabile.
B.5 Teorema ergodic a a lui Hermann Weyl
Teoria ergodic a se ocup a de studiul statistic al mediilor si este n bun a parte o
prelungire a teoriei m asurii. Vom ilustra aceast a superb a teorie cu o teorem a
celebr a a lui Weyl, care are numeroase aplicatii n aritmetic a:
B.5.1. Teorema ergodic a a lui H. Weyl. Presupunem ca r R si c R,
cu c, , Q. Atunci
lim
o
1

| =1
)(r +/c) =
1
2
_
t
t
)(t) dt
pentru orice func tie ) : R C, continua si periodica, de perioada 2.
B.5. TEOREMA ERGODIC

A A LUI HERMANN WEYL 237


Formula se poate extinde pentru toate functiile ) : R C, continue si peri-
odice, de perioad a 2T, cu c,T , Q.
Demonstra tie. Un calcul imediat ne arat a c a
lim
o
1

| =1
c
i n(r+|o)
=
1
2
_
t
t
c
i n|
dt
pentru orice : Z, de unde rezult a c a
lim
o
1

| =1
1(r +/c) =
1
2
_
t
t
1(t) dt
pentru orice polinom trigonometric. Fie - 0. Conform Teoremei B.4.1, exist a
un polinom trigonometric 1
:
(r) =

n
n=n
c
n
e
i nr
astfel nct
sup[)(r) 1
:
(r)[ ; r R < -.
Prin urmare,
1
2t
_
t
t
)(t) dt
1

| =1
)(r+/c) este majorat n modul de
1
2
_
t
t
[)(t) 1
:
(r)[ dt +
1

| =1
[)(r +/c) 1
:
(r +/c)[
+

1
2
_
t
t
1
:
(t) dt
1

| =1
1
:
(r +/c)

,
de unde, potrivit discutiei de mai sus, rezult a convergenta din enunt.
Functiile ) : R C, continue si periodice, de perioad a 1, se obtin din functi-
ile continue ) : [0, 1] C, cu )(0) = )(1) (prelungindu-le prin periodicitate).
Teorema lui Weyl se poate reformula astfel: Presupunem ca r R si c R Q.
Atunci
lim
o
1

| =1
)(r +/c) =
_
1
0
)(t) dt (W)
pentru orice func tie ) : R C, continua si periodica, de perioada 1. Aici
reprezint a partea fractionar a.
Este important de notat c a formula (W) se poate extinde pentru toate functi-
ile integrabile Riemann ) : [0, 1] C!
Observatia cheie este c a pentru orice subinterval al lui [0, 1] si pentru orice
- 0, exist a dou a functii continue ), q : [0, 1] C, cu urm atoarele propriet ati:
i) )(0) = )(1) si q(0) = q(1);
ii) ) _
.
_ q;
iii)
_
1
0
(q )) dr < -.
238 ANEXA B. TEORIA INTEGRALEI LEBESGUE
Atunci
1

| =1
)(r +/c) _
1

| =1

.
(r +/c) _
1

| =1
q(r +/c)
si se aplic a formula (W), obervnd c a
_
1
0
)(t) dt _
_
1
0

.
(t) dt _
_
1
0
q(t) dt.
Prin urmare, formula (W) are loc pentru functiile caracteristice ale subinter-
valelor lui [0, 1]. Prin liniaritate, extindem concluzia pentru functiile etajate, iar
de aici, prin intermediul Criteriului lui Daboux de integrabilitate, pentru toate
functiile integrabile Riemann pe [0, 1].
Ca aplicatie la rezultatul de mai sus, s a calcul am frecventa aparitiei cifrei 7
n sirul
1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, ...
constituit din prima cifr a a puterilor succesive ale lui 2. Observ am c a 2
n
ncepe
cu 7 dac a si numai dac a 7 10
|
_ 2
n
< 8 10
|
pentru un anume / N, adic a
dac a log
10
7 + / _ :log
10
2 < log
10
8 + /, echivalent, dac a :log
10
2 apartine
intervalului [log
10
7, log
10
8). Cum log
10
2 , Q, frecventa de aparitie a cifrei 7
este
lim
o
1

| =1

[log
10
7,log
10
8)
(/ log
10
2) =
_
1
0

[log
10
7,log
10
8)
(t) dt = log
8
7
.
Exercitii
1. Fie o submultime nchis a a lui [0, 1], diferit a de [0, 1]. Demonstrati c a
exist a o functie continu a ) : [0, 1] [0, 1] cu urm atoarele propriet ati:
i) )(0) = )(1) = 0;
ii) )[ = 0.
iii) ) nu este identic zero.
[Indica tie: Vezi exercitiul 5, paragraful 5.1. ]
2. Deduceti din exercitiul precedent si Teorema ergodic a a lui Weyl c a multi-
mea :c ; : N este dens a n intervalul [0, 1].
3. Demonstrati forma continu a a Teoremei ergodice a lui Weyl: Fie o func tie
) : R R periodica, de perioada 2, integrabila Riemann pe orice subin-
terval compact. Atunci
lim
To
1
T
_
T
0
)(r
0
+ct) dt =
1
2
_
2t
0
)(r) dr
pentru orice r R si orice c R, cu c, , Q.
Anexa C
Probleme speciale de
diferentiabilitate
Rezultatul central al acestei anexe este acela c a functiile monotone sunt deri-
vabile aproape peste tot. El a fost demonstrat de H. Lebesgue n celebra sa carte,
Leons sur lintgration et la recherche des fonctions primitives, Gauthiers-
Villars, Paris, 1904 (editia a doua, 1928). Tot n aceast a anex a dorim s a dis-
cut am solutia lui Lebesgue la problema primitivelor si modul cum este rezolvat a
aceast a chestiune n lumina integralei Riemann generalizate.
C.1 Numerele derivate ale lui Dini
Fie a un num ar real. Fiec arei functii reale ), al c arei domeniu de denitie l
admite pe a ca punct de acumulare, i putem atasa limita inferioara si respectiv
limita superioara n acel punct:
liminf
ro
)(r) = sup
\ \a
inf)(r); r \ a
si respectiv
limsup
ro
)(r) = inf
\ \a
sup)(r); r \ a.
Ele exist a ntotdeauna ca elemente din R si constituie o ranare a notiunii
de limit a ntr-un punct.
Pentru functiile reale ), denite pe submultimi ale lui R care includ intervale
(a, a +-] (cu - 0), denim
liminf
ro+
)(r) = supinf)(t); a < t _ r; a < r _ a +-
si
limsup
ro+
)(r) = inf sup)(t); a < t _ r; a < r _ a +- ;
239
240 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
acestea sunt elemente ale lui R si poart a numele de limita inferioara la dreapta
si respectiv limita superioara la dreapta a functiei ) n punctul a. n cazul
functiilor ) ale c aror domenii de denitie includ intervale [a-, a), putem deni
limita inferioara la stnga si respectiv limita superioara la stnga a functiei )
n punctul a de o manier a asem an atoare:
liminf
ro
)(r) = supinf)(t); r _ t < a; a - _ r < a
si
limsup
ro
)(r) = inf sup)(t); r _ t < a; a - _ r < a .
Sub rezerva conditiei asupra domeniului de denitie, aceste limite se pot
atasa oric arei functii. Evident, ele pot privite ca o ranare a limitelor laterale.
Nu este dicil de ar atat c a functioneaz a enunturi de tipul urm ator:
liminf
ro+
)(r) = inf
_
liminf
no
)(a
n
); a
n
a
_
.
Corespunz ator discutiei de mai sus, putem asocia functiilor reale asa-numite-
le numere derivate ale lui Dini.
Dac a domeniul de denitie al lui ) include intervale [a, a + -] (cu - 0),
atunci asociem lui ) numarul derivat inferior la dreapta si respectiv numarul
derivat superior la dreapta al functiei ) n punctul a prin formulele:
1
+
)(a) = liminf
ro+
)(r) )(a)
r a
1
+
)(a) = limsup
ro+
)(r) )(a)
r a
.
Dac a domeniul de denitie al lui ) include intervale [a -, a] (cu - 0),
atunci asociem lui ) numerele derivate la stnga:
1

)(a) = liminf
ro
)(r) )(a)
r a
1

)(a) = limsup
ro
)(r) )(a)
r a
.
Este clar c a
1

)(a) _ 1

)(a) si 1
+
)(a) _ 1
+
)(a)
precum si faptul c a o functie admite derivat a ntr-un punct dac a (si numai dac a)
toate numerele derivate care au sens n punctul respectiv sunt egale.
n ncheiere dorim s a discut am problema derivabilit atii unei functii atunci
cnd exist a derivatele laterale. Argumentul este asem an ator cazului functiilor
convexe, discutat n paragraful 7.8.
C.1.1. Lem a. Pentru orice func tie ) : (a, /) R, mul timea punctelor n care
exista ambele derivate laterale ale lui ) si sunt diferite, este cel mult numarabila.
C.1. NUMERELE DERIVATE ALE LUI DINI 241
Demonstra tie. Multimea din enunt este reuniunea multimilor
= r; )
t
J
(r) < )
t
s
(r) si 1 = r; )
t
s
(r) < )
t
J
(r) .
Vom ar ata c a ele sunt multimi cel mult num arabile, demonstrnd c a exist a
aplicatii injective de la ele n Q
3
. Consider am n continuare cazul lui .
n acord cu Axioma alegerii (si proprietatea de densitate a lui Q n R), putem
alege, pentru ecare r , un num ar rational r
r
astfel nct )
t
J
(r) < r
r
< )
t
s
(r).
Apoi, vom alege numerele rationale :
r
si t
r
astfel nct a < :
r
< r < t
r
< / si
)(j) )(r)
j r
r
r
, pentru :
r
< j < r
)(j) )(r)
j r
< r
r
, pentru r < j < t
r
.
Ultimele dou a relatii ne conduc la
)(j) )(r) < r
r
(j r)
pentru orice j ,= r, cu :
r
< j < t
r
. n acest mod obtinem o functie
, : Q
3
, ,(r) = (r
r
, :
r
, t
r
)
despre care vom ar ata c a este injectiv a. ntr-adev ar, presupunnd c a r ,= j si
,(r) = ,(j), obtinem c a punctele r si j se a a n (:
r
, t
r
) = (:

, t

), de unde
rezult a c a
)(j) )(r) < r
r
(j r)
si
)(r) )(j) < r

(r j).
Deoarece r
r
= r

, prin adunare obtinem 0 < 0, deci o contradictie. Prin


urmare, functia , este injectiv a, fapt care asigur a c a multimea este cel mult
num arabil a.
Exercitii
1. Calculati numerele derivate n punctul 0 ale functiei continue )(r) =
= rsin(1,r), dac a r ,= 0 si )(0) = 0.
2. Demonstrati c a dac a functiile )(r) = q(r) +cr (unde c este o constant a),
atunci au loc formule de tipul 1
+
)(a) = 1
+
q(a) +c.
3. Demonstrati c a dac a 1
+
)(a) < c, atunci exist a un num ar c 0 cu pro-
prietatea c a
)(r) )(a) < c(r a) pentru orice r (a, a +c).
242 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
4. Demonstrati c a dac a 1
+
)(a) c, atunci exist a un sir a
n
a astfel nct
)(a
n
) )(a) c(a
n
a) pentru orice indice :.
5. Demonstrati c a dac a 1

)(a) 0 1
+
)(a), atunci a este un punct de
maxim local strict pentru ).
6. (W. Sierpinski). Demonstrati c a multimea punctelor de maxim local strict
pentru orice functie ) : R R este cel mult num arabil a.
7. (A. Denjoy). Fie ) : 1 R. Demonstrati c a n toate punctele r ale
intervalului 1, cu exceptia unei submultimi cel mult num arabile, au loc
inegalit atile:
1

)(r) _ 1
+
)(r) si 1
+
)(r) _ 1

)(r).
[Indica tie: Fie H(r) = r; 1
+
)(r) < 1

)(r). Atunci H(r) = 'H


,j
,
unde
H
,j
= r; 1
+
)(r) < j, < 1

)(r), j, Z, 0.
Exercitiul 5 ne arat a c a H
,j
este constituit a din puncte de maxim local
strict pentru ) j,. Conform exercitiului 6, aceast a multime este cel
mult num arabil a. ]
C.2 Teorema lui Lebesgue
Fie o submultime a lui R. O familie 1 de intervale nchise si nedegenerate se
zice c a este o acoperire Vitali a lui dac a pentru orice r si orice - 0
exist a un interval 1 1 astfel nct r 1 si /(1) < - (echivalent, dac a ecare
punct din se a a n intervale din 1 de lungime arbitrar de mic a).
C.2.1. Teorema lui Vitali de acoperire. Fie o submul time a lui R
si e 1 o acoperire Vitali a lui . Atunci exista familie cel mult numarabila
= 1
1
, 1
2
, 1
3,
..., formata din intervale mutual disjuncte ale lui 1, astfel nct
mul timea '
1V
1 sa e neglijabila Lebesgue.
Daca mul timea este marginita, atunci pentru orice - 0 exista o familie
nita J
1
, ..., J
s
, formata din intervale mutual disjuncte ale lui 1, astfel nct
'
s
|=1
J
|
sa admita acoperiri cu siruri de intervale avnd suma lungimilor
< -.
Demonstra tie. Vom presupune pentru nceput c a (0, 1). F ar a a micsora
generalitatea, putem presupune, de asemenea, c a 1 este constituit a din intervale
incluse n (0, 1).
Alegem 1
1
1 astfel nct
/(1
1
) _
1
2
sup/(1); 1 1 .
C.2. TEOREMA LUI LEBESGUE 243
Apoi, alegem 1
2
1 astfel nct 1
2
1
1
= O si
/(1
2
) _
1
2
sup/(1); 1 1, 1 1
1
= O .
Alegem 1
3
1 astfel nct 1
3

_
'
2
|=1
1
|
_
= O si
/(1
3
) _
1
2
sup
_
/(1); 1 1, 1
_
'
2
|=1
1
|
_
= O
_
s.a.m.d. Acest proces conduce la o familie cel mult num arabil a (1
|
)
|
. Dac a
familia este nit a, atunci '
|
1
|
si demonstratia este ncheiat a.
S a presupunem c a familia (1
|
)
|
este un sir. Atunci, pentru orice 1 1,
avem
1
_
o
_
| =1
1
|
_
,= O. (1)
ntr-adev ar, n caz contrar ar exista J 1 pentru care
J
_
o
_
| =1
1
|
_
= O
si
/(J) _
1
2
sup/(1); 1 1, 1 ('
o
|=1
1
|
) = O .
Deoarece intervalele 1
|
sunt disjuncte si incluse n (0, 1), lungimile lor tind
la 0. Putem deci alege un indice /
0
pentru care /(1
|0
) < /(J),2. Tinnd cont
de denitia intervalelor 1
|
, rezult a c a
1
2
/(J) /(1
|0
) _
1
2
sup
_
/(1); 1 1, 1
_
'
|01
|=1
1
|
_
= O
_
_
1
2
/(J),
deci o contradictie. Prin urmare, are loc proprietatea de intersectie (1).
Vom demonstra c a ('
|
1
|
) este o multime neglijabil a Lebesgue. Pentru
aceasta, este sucient s a ar at am c a pentru orice - 0 exist a un rang / astfel
nct multimea
_
'
|
|=1
1
|
_
s a admit a o acoperire cu un sir de intervale cu
suma lungimilor _ -.
Fie j 0 arbitrar xat. Alegem rangul / astfel nct

||+1
/(1
|
) _ j si
atunci

_
'
|
|=1
1
|
_

_
_
1; 1 1, 1
_
'
|
|=1
1
|
_
= O
_
=
_
_
1; 1 1, 1
_
'
|
|=1
1
|
_
= O, 1
_
'
o
|=|+1
1
|
_
,= O
_
=
o
_
=|
_
'1; 1 1, 1
_
'

|=1
1
|
_
= O, 1 1
+1
,= O
_

o
_
=|
('1; 1 1, /(1) _ 2/(1
+1
), 1 1
+1
,= O) .
244 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
Prima incluziune rezult a din compactitatea multimii '
|
|=1
1
|
(care asigur a ca
pentru ecare punct r
_
'
|
|=1
1
|
_
s a existe un interval 1(r) 1 disjunct de
'
|
|=1
1
|
). Egalitatea de pe rndul urm ator este motivat a de relatia de intersectie
(1). Urm atoarea egalitate este banal a, iar incluziunea din nal este motivat a de
ns asi modul cum am ales intervalele 1
|
.
S a observ am c a dac a 1
+1
= [n
+1
,
+1
], atunci reuniunea
'1; 1 1, /(1) _ 2/(1
+1
), 1 1
+1
,= O
este inclus a n intervalul [n
+1
2/(1
+1
),
+1
+ 2/(1
+1
)] . Prin urmare, multi-
mea
_
'
|
|=1
1
|
_
se poate acoperi cu o familie de intervale cu suma lungimilor
_ 5
o

=|+1
/(1

) _ 5j.
Alegnd j 0 astfel nct 5j _ -, ncheiem demonstratia n cazul cnd
(0, 1). n cazul general, aplic am rationamentul precedent tuturor intersectiilor
(:, : + 1), cu : Z.
C.2.2. Teorema lui Lebesgue (de derivabilitate a functiilor monotone).
Orice func tie monotona, denita pe un interval, este derivabila a.p.t.
Demonstra tie. Evident, este sucient s a consider am cazul functiilor cresc atoare
) : [a, /] R. Vom demonstra pentru nceput c a multimea
= r; r [a, /), 1
+
)(r) < 1
+
)(r)
este neglijabil a Lebesgue. Observnd c a este reuniunea familiei num arabile
de multimi

,j
= r; r , 1
+
)(r) < j < < 1
+
)(r), 0 < j < ; j, Q,
rezult a c a este sucient s a demonstr am c a ecare din multimile
,j
este negli-
jabil a Lebesgue. Acest fapt va ar atat prin reducere la absurd.
Dac a
,j
nu este neglijabil a Lebesgue, atunci
inf
_

/(1
n
);
,j
'1
n
, 1
n
= interval deschis
_
= c 0.
Fie - 0 astfel nct
0 < - <
c( j)
j + 2
.
Vom alege un sir de intervale deschise cu suma lungimilor < c + -, a c arui
reuniune l include pe
,j
. Pentru ecare r
,j
exist a deci numere / 0
arbitrar de mici, astfel nct [r, r +/] l [a, /] si
)(r +/) )(r) < j/.
C.2. TEOREMA LUI LEBESGUE 245
Familia 1 a tuturor acestor intervale [r, r+/] constituie o acoperire Vitali a
lui
,j
si deci exist a o subfamilie nit a, [r
I
, r
I
+/
I
]
n
I=1
, format a din intervale
disjuncte, cu proprietatea c a multimea

,j

_
n
_
I =1
[r
I
, r
I
+/
I
]
_
admite acoperiri cu siruri de intervale avnd suma lungimilor _ -. Fie \ =
=
n

I =1
[r
I
, r
I
+/
I
]. Incluziunea \ l implic a
n

I =1
/
I
< c +-
si deci au loc inegalit atile
n

I =1
()(r
I
+/
I
) )(r
I
)) < j
n

I =1
/
I
< j (c +-) .
Analog, pentru ecare j
,j
\ exist a numere / 0 arbitrar de mici,
astfel nct [j, j +/] \ si
)(j +/) )(j) /.
Familia tuturor acestor intervale [j, j+/] constituie o acoperire Vitali pentru

,j
\, ceea ce conduce la existenta unei familii nite [j

, j

+/

]
n
=1
,
format a din intervale disjuncte, cu proprietatea c a multimea
(
,j
\ )
_
_
n
_
=1
[j

, j

+/

]
_
_
admite acoperiri cu siruri de intervale avnd suma lungimilor _ -. Descom-
punerea

,j
= (
,j
\ ) ' (
,j
\ )
conduce la faptul c a
c < - +
_
_
- +
n

=1
/

_
_
.
Prin urmare,
(c 2-) <
n

=1
/

<
n

=1
()(j

+/

) )(j

)) .
Deoarece

n
=1
[j

, j

+/

n
I =1
[r
I
, r
I
+/
I
] si functia ) este cresc atoare,
avem si
n

=1
()(j

+/

) )(j

)) _
n

I =1
()(r
I
+/
I
) )(r
I
)) .
246 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
Prin urmare, (c 2-) < j (c +-) , ceea ce contrazice alegerea lui - 0.
Rezult a c a multimea este neglijabil a Lebesgue si astfel )
0
J
(r) exist a a.p.t.
Asem an ator, )
0
s
(r) exist a a.p.t. pe [a, /]. n acord cu Lema C.1.1, rezult a c a
)
t
(r) exist a a.p.t. pe [a, /].
R amne s a ar at am c a multimea A a punctelor r (a, /) n care )
t
(r) =
este neglijabil a. Fie 0. Pentru ecare r A, exist a numere pozitive / 0
arbitrar de mici astfel nct [r, r +/] (a, /) si
)(r +/) )(r) /,.
Conform Teoremei lui Vitali de acoperire, putem extrage o subfamilie cel
mult num arabil a [r
n
, r
n
+/
n
]
n
constituit a din intervale mutual disjuncte,
pentru care A ('
n
[r
n
, r
n
+/
n
]) este neglijabil a. Deoarece
A = (A ('
n
[r
n
, r
n
+/
n
])) ' (A ('
n
[r
n
, r
n
+/
n
]))
si

n
/
n
<

n
()(r
n
+/
n
) )(r
n
)) _ ()(/) )(a))
cu 0 arbitrar xat, conchidem c a multimea A este neglijabil a.
Teorema C.2.2 poate nt arit a. Pentru aceasta avem nevoie de un rezultat
care extinde Teorema lui Beppo Levi:
C.2.3. Lema lui Fatou. Fie ()
n
)
n
un sir de func tii masurabile si pozitive,
denite pe R. Daca
liminf
no
_
R
)
n
dt < ,
atunci liminf
no
)
n
este integrabila si
_
R
liminf
no
)
n
dt _ liminf
no
_
R
)
n
dt.
Demonstra tie. Pentru / N, denim q
|
= inf)
|
, )
|+1
, .... Conform Corolaru-
lui B.2.4, functiile q
|
sunt m asurabile, q
|
_ )
|
, iar sirul (q
|
)
|
este cresc ator.
Aplicnd acestui sir Teorema lui Beppo Levi deducem c a
_
R
liminf
no
)
n
dt =
_
R
lim
no
q
n
dt = lim
no
_
R
q
n
dt _ liminf
no
_
R
)
n
dt.
C.2.4. Teorem a. Fie 1 : [a, /] R o func tie crescatoare. Atunci 1 este
derivabila a.p.t. si func tia 1
t
(prelungita arbitrar n punctele de nederivabilitate
ale lui 1) este integrabila Lebesgue. n plus,
_
b
o
1
t
(t) dt _ 1(/) 1(a).
Demonstra tie. Prelungim functia 1 denind 1(r) = 1(/) pentru r /. n
acord cu Teorema C.2.2, sirul de functii
1
n
(r) =
1(r + 1,:) 1(r)
1,:
pentru r [a, /]; : N
-
.
C.3. CAZUL FUNC TIILOR CU VARIA TIE FINIT

A 247
este convergent a.p.t. la 1
t
. Deoarece functiile 1
n
sunt m asurabile, rezult a c a
si functia 1
t
este m asurabil a. Vezi Corolarul B.2.4.
Functiile 1
n
sunt pozitive si m asurabile. Lema lui Fatou este aplicabil a si
_
b
o
1
t
(t) dt =
_
b
o
lim
no
1
n
(t) dt _ liminf
no
_
b
o
1
n
(t) dt
= liminf
no
:
_
b
o
[1(t + 1,:) 1(t)] dt
= liminf
no
_
:
_
b+1/n
b
1(t) dt :
_
o+1/n
o
1(t) dt
_
= 1(/) 1(a).
Inegalitatea din Teorema C.2.4 nu devine egalitate chiar dac a presupunem
c a functia 1 este strict cresc atoare si continu a. Vezi cazul functiei singulare a
lui Lebesgue.
C.3 Cazul functiilor cu variatie nit a
Variatia unei functii ) : [a, /] C se deneste prin formula
\
b
o
()) = sup
n

| =0
[)(r
|
) )(r
|1
)[,
unde supremumul se ia dup a toate familiile nite (r
|
)
n
|=0
de puncte din [a, /]
cu proprietatea c a a = r
0
_ ... _ r
n
= /. n general,
0 _ \
b
o
()) _ .
Dac a \
b
o
()) < , atunci vom spune c a functia ) are varia tie nita.
Evident, \
b
o
()) = 0 dac a si numai dac a functia ) este constant a.
Toate functiile cresc atoare ) : [a, /] R au variatie nit a si
\
b
o
()) = )(/) )(a).
Multimea 1\ ([a, /]), a functiilor ) : [a, /] C care au variatie nit a este un
spatiu vectorial. n plus, ) are variatie nit a dac a si numai dac a Re ) si Im)
au variatie nit a.
Dorim n cele ce urmeaz a s a preciz am structura functiilor cu variatie nit a.
Observatia de plecare este aceea c a dac a ) 1\ ([a, /]), atunci restrictia sa
la orice subinterval [c, d] este de asemenea o functie cu variatie nit a. Putem
asocia functiei ) o nou a functie
\
r
o
()) = \
r
o
()[[a, r]), r [a, /].
C.3.1. Lem a. Fie ) : [a, /] C o func tie cu varia tie nita. Atunci :
248 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
i) pentru orice r _ j _ . avem
\

r
()) +\
:

()) = \
:
r
());
ii) func tia r \
r
o
()) este crescatoare.
C.3.2. Teorema lui Jordan de descompunere. O func tie ) : [a, /] C are
varia tie nita daca si numai daca exista patru func tii crescatoare )
1
, )
2
, )
3
, )
4
denite pe [a, /], astfel nct
) = ()
1
)
2
) + i ()
3
)
4
).
Demonstra tie. Este sucient s a demonstr am doar posibilitatea descompunerii
si aceasta, doar n cazul functiilor cu valori reale.
n acest caz, alegem )
1
= \
r
o
()) si )
2
= \
r
o
()) ). R amne s a ar at am c a
functia )
2
este cresc atoare. Or, dac a r _ j, atunci
)
2
(j) )
2
(r) = \

o
()) )(j) (\
r
o
()) )(r))
= \

r
()) ()(j) )(r)) _ 0
conform Lemei C.3.1.
Suntem condusi astfel la urm atoarea extensie a Teoremei lui Lebesgue de
derivabilitate:
C.3.3. Teorem a. Fie 1 un interval si e ) : 1 C o func tie a carei restric tie
la ecare subinterval compact are varia tie nita. Atunci ) este derivabila a.p.t.
si derivata sa este o func tie integrabila Lebesgue.
Spunem c a o functie ) : 1 C este local lipschitziana dac a restrictia sa
la ecare subinterval compact este o functie lipschitzian a. Orice functie lip-
schitzian a ) : [a, /] C are variatie nit a. Vezi relatia
n

| =0
[)(r
|
) )(r
|1
)[ _ 1
n

| =0
[r
|
r
|1
[
= 1(/ a).
Prin urmare, are loc urm atorul rezultat:
C.3.4. Corolar. Orice func tie local lipschitziana este derivabila a.p.t.
Printre functiile local lipschitziene se num ar a functiile convexe denite pe
intervale deschise. ntr-adev ar, dac a ) : 1 R este o astfel de functie si dac a
[a, /] 1, atunci, n acord cu teoria expus a n sectiunea 7.8, avem
a < r < j < / =
)(r) )(a)
r a
_
)(j) )(r)
j r
_
)(/) )(j)
/ j
,
de unde rezult a c a

)(j) )(r)
j r

_ max
_

)
t
+
(a)

)
t

(/)

_
.
C.4. CARACTERIZAREA INTEGRALELOR NEDEFINITE 249
Urmnd modelul acestui caz particular, F. H. Clarke a dezvoltat o teorie de
diferentiabilitate pentru functiile local lipschitziene defnite pe multimi deschise;
vezi cartea sa, Optimization and Nonsmooth Analysis, Wiley Interscience, New
York, 1983.
Exercitii
1. Fie c si , dou a numere reale. Demonstrati c a functia
)(r) =
_
r
o
sin(r
o
), dac a r (0, 1]
0, dac a r = 0
are variatie nit a dac a si numai dac a c ,. Deduceti c a exist a functii
continue pe [0, 1], care nu au variatie nit a.
2. Fie ) o functie denit a pe un interval deschis. Derivata simetrica supe-
rioara de ordinul doi a lui ) n punctul r se deneste prin formula
T
2
)(r) = limsup
|0+
)(r +/) +)(r /) 2)(r)
/
2
.
i) Demonstrati c a dac a functia ) este de dou a ori derivabil a n punctul
r, atunci )
tt
(r) = T
2
)(r).
ii) T
2
)(r) poate exista si n cazul unor functii continue doar n punctul r.
3. (Caracterizarea functiilor convexe). Fie ) o functie denit a pe un interval
deschis 1. Demonstrati c a functia ) este convex a dac a si numai dac a ea
este continu a si T
2
)(r) _ 0 pe 1.
[Indica tie: n cazul cnd T
2
)(r) 0 pe 1, proced am prin reducere la
absurd. n cazul general, consider am sirul de functii )
n
= ) +r
2
,:. ]
C.4 Caracterizarea integralelor nedenite
Ne propunem s a caracteriz am integralele nedenite n cadrul teoriei Henstock-
Kurzweil de integrabilitate. Punctul de plecare l constituie urm atoarea propo-
zitie, care precizeaz a rezultatul Corolarului 9.2.3:
C.4.1. Propozitie. Fie ) H/([a, /]). Atunci func tia
1(r) =
_
r
o
)(r) dr
este continua pe R, derivabila a.p.t. si 1
t
= ) a.p.t.
Demonstra tie. Partea de continuitate face obiectul Corolarului 9.2.3. Trecem
deci la problema derivabilit atii functiei 1. Fie A submultimea punctelor r n
care 1 nu este derivabil a, sau n care 1
t
(r) ,= )(r). Pentru ecare r A putem
250 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
g asi un num ar (r) 0 cu proprietatea c a oricare ar , 0 exist a un t cu
[r t[ < , si
[)(r)(r t) [1(r) 1(t)][ _ (r)[r t[.
S a x am un num ar : N
-
si s a consider am multimea
A
n
= r; r A, (r) _ 1,:.
Fiind dat - 0, Lema lui Henstock pune n evident a o functie de nete c
pe [a, /] cu proprietatea c a

| =1

)(
|
) [1
|
[
_
.
k
)(r) dr

<
-
:
pentru orice diviziune indexat a c -n a, T = (
|
,
|
)
n
|=1
, a lui [a, /]. Fie 1
familia tuturor subintervalelor 1 = [t, t
t
] ale lui (a, /), cu /(1) < c(r
1
) si
[)(r
1
)(t
t
t) [1(t
t
) 1(t)][ _
1
:
/(1)
pentru un r
1
[t, t
t
] A
n
. Evident, 1 este o acoperire Vitali a lui A
n
. Ca
urmare, putem extrage din 1 o subfamilie 1
1
, 1
2
, ..., format a din intervale
mutual disjuncte, pentru care A
n
('
n
1
n
) s a e o multime neglijabil a. Punem
1
|
= [t
|
, t
t
|
]. Familiile (1
1
, r
11
), ..., (1

, r
1p
) se pot completa la partitii c -ne
ale lui [a, /] si deci

| =1
/(1
|
) _ :

| =1
[)(r
1
k
)(t
t
|
t
|
) [1(t
t
|
) 1(t
|
)][
= :

| =1

)(r
1
k
) [1
|
[
_
1
k
)(r) dr

< -.
Deoarece j a fost arbitrar xat, acest rationament ne arat a c a suma lungi-
milor tuturor intervalelor 1
|
este _ -. n concluzie, ecare din multimile A
n
este
neglijabil a, deci si multimea A = '
o
n=1
A
n
este neglijabil a.
Propozitia C.4.1 are o consecint a oarecum neasteptat a privind limitarea
aplicabilit atii integralei Riemann generalizate la cadrul functiilor m asurabile
Lebesgue.
C.4.2. Corolar. Orice func tie ) H/([a, /]) este limita a.p.t. a unui sir de
func tii continue.
Demonstra tie. ntr-adev ar, n ecare punct r de derivabilitate al lui 1 avem
)(r) = lim
no
:
_
1(r +
1
:
) 1(r)
_
.
C.4.3. Corolar. Orice func tie ) H/([a, /]) este masurabila.
Din punctul de vedere al teoriei integralei Riemann generalizate, functiile
) : [a, /]C integrabile Lebesgue sunt acele functii care au proprietatea c a att
C.4. CARACTERIZAREA INTEGRALELOR NEDEFINITE 251
ele ct si modulele lor sunt integrabile n sens generalizat. O variant a a acestui
fapt face obiectul exercitiului 1, de la sfrsitul acestui paragraf.
C.4.4. Denitie. O functie 1 : [a, /] C se zice c a are varia tie neglijabila
pe o submultime 7 [a, /] (si not am 1 \
[o,b]
(7)) dac a pentru orice - 0
exist a o functie de nete c : 7 (0, ) astfel nct oricare ar familia nit a
[n

], t

s
=1
de intervale indexate avnd urm atoarele trei propriet ati
i) oricare dou a intervale n-au puncte interioare n comun
ii) t

7 pentu ecare indice ,


iii) [n

] [t

c(t

), t

+c(t

)] pentru ecare indice ,,


avem relatia
s

=1
[1(n

) 1(

)[ < -.
C.4.5. Teorem a. Fie o func tie 1 : [a, /] C. Urmatoarele arma tii sunt
echivalente:
i) Exista ) H/([a, /]) astfel nct 1(r) 1(a) =
_
r
o
)(t) dt pentru orice
r [a, /];
ii) Exista o submul time 7 [a, /] neglijabila Lebesgue astfel nct 1 este
derivabila pe [a, /] 7 si 1 \
[o,b]
(7).
Demonstra tie. i) =ii). n acord cu Propozitia C.4.1, exist a o submultime 7 a
lui [a, /] neglijabil a Lebesgue astfel nct 1 este derivabil a pe [a, /] 7 si 1
t
= )
pe aceast a multime. Consider am functia ,, egal a cu ) pe [a, /] 7 si nul a pe
7. n acord cu Lema 9.1.4, 1(r) =
_
r
o
,(t) dt pentru orice r [a, /]. Fie - 0
arbitrar xat. Conform Teoremei lui Henstock, putem alege o functie strict
pozitiv a c astfel nct pentru orice familie nit a [n

], t

s
=1
de intervale
indexate, cu propriet atile i)-iii) din Denitia C.4.4, avem
s

=1

,(t

)(

)
_
uj
uj
,dt

_ -.
Dar ,(t

) = 0 si
_
uj
uj
,dt = 1(

) 1(n

) pentru orice ,. Prin urmare,


1 \
[o,b]
(7).
ii) =i). Fie 7 o submultime neglijabil a Lebesgue astfel nct G este deri-
vabil a pe [a, /] 7 si G \
[o,b]
(7). Denim )(r) = G
t
(r) pentru r [a, /] 7
si )(r) = 0 pentru r 7.
Fie - 0. Dac a t [a, /] 7, alegem c(t) 0 ca n Lema 9.3.1. Dac a t 7,
alegem c(t) 0 ca n Denitia C.4.4.
Fie [n
I
,
I
], t
I

n
I=1
o diviziune indexat a, cn a, a lui [a, /]. Atunci

G(/) G(a)
n

I =1
)(t
I
)(
I
n
I
)

I =1
[G(
I
) G(n
I
) )(t
I
)(
I
n
I
)]

.
Putem majora ultimul modul considernd separat grupul indicilor i pentru care
252 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
t
I
7 si grupul indicilor i pentru care t
I
[a, /] 7. Obtinem majorarea
_

|i2
[G(
I
) G(n
I
)]

+

|i[o,b] \ 2
[G(
I
) G(n
I
) )(t
I
)(
I
n
I
)[
< - +

|i[o,b] \ 2
-(
I
n
I
) _ -(1 +/ a).
Doarece - 0 a fost arbitrar xat, rationamentul de mai sus ne arat a c a
) H/([a, /]) si G(/) G(a) =
_
b
o
)(t) dt. Deoarece acelasi argument poate
aplicat oric arui interval [a, r] [a, /], demonstratia este ncheiat a.
Exercitii
1. Demonstrati c a dac a functia 1 : [a, /] C este continu a, atunci 1
\
[o,b]
(7) pentru orice submultime cel mult num arabil a 7 [a, /].
2. Demonstrati c a dac a 1 \
[o,b]
(7), atunci 1 este continu a n punctele
lui 7.
3. Demonstrati c a functia singular a a lui Lebesgue nu apartine lui \
[0,1]
(),
unde este multimea lui Cantor.
C.5 Functii absolut continue
Discut am n continuare problema primitivelor n cadrul teoriei integralei Le-
besgue. Notiunea de baz a este aceea de absolut continuitate:
C.5.1. Denitie. Fie un interval nedegenerat. Spunem c a o functie com-
plex a 1 este absolut continua pe intervalul (si not am 1 C([a, /]) dac a ori-
care ar - 0 exist a 0 astfel nct pentru orice familie nit a ((a
|
, /
|
))
n
|=1
de subintervale deschise si disjuncte ale lui , cu proprietatea c a
n

| =1
(/
|
a
|
) < ,
avem
n

| =1
[1(/
|
) 1(a
|
)[ < -.
Evident, orice functie absolut continu a este uniform continu a si are variatie
nit a pe orice subinteval compact al domeniului de denitie. Are loc urm atoarea
teorem a de caracterizare:
C.5.2. Lem a. Fie H C([a, /]) cu proprietatea ca H
t
= 0 a.p.t. Atunci H
este constanta.
Demonstra tie. F ar a a micsora generalitatea, putem presupune c a H ia valori
reale. Vom ar ata c a H(c) = H(a) pentru orice c (a, /]. Fie - 0 si e 0
C.5. FUNC TII ABSOLUT CONTINUE 253
ales ca n Denitia C.5.1. Multimea 1 = r (a, c); H
t
(r) = 0 are m asura
ca. Pentru ecare r 1 exist a numere / 0 arbitrar de mici cu proprietatea
c a [r, r +/] (a, c) si
[H(r +/) H(r)[ <
-/
c a
.
Familia acestor intervale [r, r+/] este o acoperire Vitali a lui 1 si deci exist a
un sir ([r
|
, r
|
+/
|
])
n
|=1
de intervale mutual disjuncte astfel nct
`
_
1
_
n
_
| =1
[r
|
, r
|
+/
|
]
__
< .
Prin urmare,
`((a, c)) = `(1) < +
n

| =1
/
|
.
Putem presupune c a r
1
< ... < r
n
si atunci suma lungimilor intervalelor
deschise
(a, r
1
), (r
1
+/
1
, r
2
), ..., (r
n
+/
n
, c),
complementare reuniunii

n
| =1
[r
|
, r
|
+/
|
] este < , ceea ce conduce la relatia
[H(a) H(r
1
)[ +
n1

| =1
[H(r
|
+/
|
) H(r
|+1
)[ +[H(r
n
+/
n
) H(c)[ < -.
n concluzie,
[H(a) H(c)[ _ [H(a) H(r
1
)[ +
n1

| =1
[H(r
|
+/
|
) H(r
|+1
)[
+[H(r
n
+/
n
) H(c)[ +
n

| =1
[H(r
|
+/
|
) H(r
|
)[
< - +
n

| =1
-/
|
c a
_ 2-
si deoarece - 0 a fost xat arbitrar, rezult a c a H(c) = H(a).
C.5.3. Teorem a. Fie func tia 1 : [a, /] C. Urmatoarele arma tii sunt
echivalente:
i) Exista ) /
1
([a, /]) astfel nct 1(r) = 1(a) +
_
r
o
)(t) dt, pentru orice
r [a, /];
ii) 1 C([a, /]);
iii) 1 are varia tie nita si daca 7 este submul timea pe care derivata 1
t
nu
exista, atunci 1 \
[o,b]
(7).
Demonstra tie. i) =ii) Absolut continuitatea functiei 1 rezult a din Teorema
B.2.5.
254 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
ii) =iii) Faptul c a 1 are variatie nit a a fost deja remarcat. Ca urmare,
multimea 7 a punctelor n care 1 nu este derivabil a este neglijabil a Lebesgue.
Fie - 0 si e 0 ca n Denitia C.5.1. Alegem un sir ((1
n
)
n
de intervale
deschise astfel nct 7 '
o
n=1
1
n
si

n
/(1
n
) < . Dac a t 7, not am cu :(t)
primul indice : pentru care t 1
n
si denim c(t) 0 astfel nct
[t c(t), t +c(t)] 1
|(|)
.
Atunci oricare ar familia nit a [n

], t

s
=1
de intervale indexate avnd
propriet atile i)-iii) din Denitia C.4.4 avem
t

7 si [n

] [t

c(t

), t

+c(t

)] 1
|(|j)
pentru ecare indice ,. n acest mod, suma lungimilor intervalelor [n

] este
< -. Conform alegerii lui , de aici rezult a c a

s
=1
[1(

) 1(n

)[ < -. n
concluzie, 1 \
[o,b]
(7).
iii) =i) Multimea 7, a punctelor de nederivabilitate a functiei 1, este negli-
jabil a Lebesgue. Denim )(r) = 1
t
(r) pentru r [a, /] 7 si )(r) = 0 pentru
r 7. n acord cu Teorema C.3.3, functia ) este integrabil a Lebesgue. Pe de
alt a parte, din Teorema C.4.5 rezult a c a ) H/([a, /]) si
1(r) = 1(a) + (H1)
_
r
o
)(t) dt
pentru orice r [a, /]. Consider am si functia G(r) = 1(a) +
_
r
o
)(t) dt, inte-
grala ind luat a n sensul lui Lebesgue. Atunci 1 G = 0, c aci 1 G este
o functie absolut continu a, a c arei derivat a este 0 a.p.t. Vezi Lema C.5.2. n
concluzie, integralele Kurzweil si Lebesgue ale functiei ) coincid si demonstratia
este ncheiat a.
S a not am c a rationamentul folosit n demonstratia Teoremei C.5.2 motiveaz a
faptul c a integrala Henstock-Kurzweil extinde integrala Lebesgue:
C.5.4. Teorem a. Orice func tie ) : [a, /] C integrabila Lebesgue este de
asemenea integrabila n sens Henstock-Kurzweil si integralele lui ) n cele doua
sensuri coincid.
Acest enunt are loc si n cadrul intervalelor necompacte. Vezi teorema lui
Hake.
Rezumnd discutia de mai sus, s a not am urm atorul rezultat fundamental al
teoriei integralei Lebesgue:
C.5.5. Teorema fundamental a a calcului integral (Versiunea Lebesgue).
i) Daca ) /
1
([a, /]), atunci func tia
1(r) =
_
r
o
)(t) dt, r [a, /]
este absolut continua si 1
t
= ) a.p.t.
C.5. FUNC TII ABSOLUT CONTINUE 255
ii) Fie 1 : [a, /] C o func tie absolut continua. Atunci 1 este derivabila
a.p.t. si func tia 1
t
(prelungita arbitrar n punctele de nederivabilitate ale lui
1) este integrabila Lebesgue. n plus,
1(r) = 1(a) +
_
r
o
1
t
(t) dt, pentru r [a, /].
Este important s a indic am varianta Teoremei C.5.5 n cadrul integralei Rie-
mann generalizate, pentru a vedea c a problema primitivelor este pe deplin re-
zolvat a abia n acest din urm a caz.
C.5.6. Denitie. Spunem c a o functie 1 : [a, /] R este absolut continua
n sens restrns (prescurtat, ) este C
+
) pe o submultime A a lui [a, /] dac a
pentru orice - 0 exist a un c 0 astfel nct
n

| =1
sup
r,[o
k
,b
k
]
[1(r) 1(j)[ < -
pentru orice familie nit a ((a
|
, /
|
))
n
|=1
de intervale deschise si disjuncte, avnd
capetele n A si
n

| =1
(/
|
a
|
) < c.
Spunem c a functia 1 este absolut continua n sens generalizat dac a 1 este
continu a si [a, /] este reuniunea unui sir de multimi pe care 1 este C
+
.
S a not am cu CG
0
([a, /]) spatiul vectorial al tuturor functiilor absolut con-
tinue n sens generalizat, 1 : [a, /] C, care se anuleaz a n punctul a. Urm a-
toarea teorem a demonstreaz a c a operatiile
1 : H/([a, /]) CG
0
([a, /]) , 1()) = 1, unde 1(r) =
_
r
o
)(t) dt
d
dr
: CG
0
([a, /]) H/([a, /]) ,
d
dr
(1) = ), unde ) = 1
t
sunt inverse una alteia (ceea ce d a un sens armatiei c a opera tiile de integrare
si derivare sunt inverse una alteia).
C.5.7. Teorema fundamental a a calcului integral (Versiunea Henstock-
Kurzweil). i) Fie ) : [a, /] C. Atunci ) H/([a, /]) si
1(r) =
_
r
o
)(t) dt, pentru orice r [a, /]
daca si numai daca 1 CG
+
([a, /]) , 1(a) = 0 si 1
t
= ) a.p.t.
n plus, daca ) H/([a, /]) si f este continua n punctul r, atunci are loc
rela tia
d
dr
__
r
o
)(t) dt
_
= )(r).
256 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
ii) Fie 1 : [a, /] C. Atunci 1 CG
+
([a, /]) daca si numai daca 1
t
exista a.p.t., 1
t
este integrabila n sens generalizat pe [a, /] si
_
r
o
1
t
(t) dt = 1(r) 1(a), pentru orice r [a, /].
Vezi monograa lui R. A. Gordon [11] pentru detalii. O aplicatie intere-
sant a la problema deriv arii sub semnul integral apare n articolul lui E. Talvila,
Necessary and Sucient Conditions for Dierentiating Under the Integral Sign,
Amer. Math. Soc., 108 (2001), 544-548.
Exercitii
1. Fie ) H/([a, /]). Demonstrati c a ) este integrabil a Lebesgue dac a si
numai dac a functia
1(r) =
_
r
o
)(t) dt
are variatie nit a pe [a, /]. n acest caz,
_
b
o
[)(t)[ dt = \
b
o
(1).
2. Demonstrati c a functia este integrabil a Lebesgue dac a si numai dac a ea si
modulul ei sunt integrabile n sens Riemann generalizat.
4. (Absolut continuitatea functiilor convexe). Fie un interval deschis si
a . Demonstrati c a o functie 1 : R este convex a dac a si numai
dac a exist a o functie cresc atoare ) : R astfel nct
1(r) =
_
r
o
)(t) dt, pentru orice r .
5. Fie ), q /
1
([a, /]) si e c, , C. Consider am functiile
1(r) = c +
_
r
o
)(t) dt si G(r) = , +
_
r
o
q(t) dt.
Demonstrati c a:
i) Functia 1G este absolut continu a;
ii) (1G)
t
= 1
t
G+1G
t
;
iii)
_
b
o
)(t)G(t) dt = 1G[
b
o

_
b
o
1(t)q(t) dt.
[Indicatie: Pentru i), se observ a c a [1(n)G(n) 1()G()[ este majorat
de
sup
r
[1(r)[ [1(n) 1()[ + sup
r
[G(r)[ [G(n) G()[.
Pentru iii), vezi Teorema C.5.5 ii) ]
C.6. SPA TIUL SOBOLEV \
1,1
(1) 257
6. (Formula de integrare prin par ti pentru func tiile absolut continue). Fie
1, G C([a, /]). Deduceti din exercitiul precedent c a
_
b
o
1
t
(t)G(t) dt = 1G[
b
o

_
b
o
1(t)G
t
(t) dt.
C.6 Spatiul Sobolev W
1,1
(I)
n aplicatiile analizei matematice la rezolvarea ecuatiilor diferentiale apar n
mod natural diferite spatii de functii derivabile, atasate unui interval deschis
si m arginit 1 si unui exponent / N
-
' . Astfel sunt: spatiul C
|
(1), al
functiilor ) : 1 C de clas a C
|
si subspatiul s au, C
|
c
(1), constituit din functiile
cu suport compact. Al aturi de acestea s-au impus diferite spatii de functii
derivabile a.p.t., dintre care amintin aici spatiul 1ij (

1), al functiilor ) :

1 C
lipschitziene si spatiul C (

1), al functiilor ) :

1 C absolut continue.
n deceniul 4 al secolului XX, matematicianul S. Sobolev a indicat un mod
natural de constructie a spatiilor de functii derivabile a.p.t., bazat pe teorema
de integrare prin p arti.
Spatiul Sobolev \
1,1
(1) este constituit din toate functiile ) /
1
((a, /))
pentru care exist a functii q /
1
((a, /)) cu proprietatea c a
_
1
)(r),
t
(r)dr =
_
1
q(r),(r)dr, (W)
pentru orice functie , C
o
c
(1). n acord cu formula de integrare prin p arti
pentru functiile absolut continue, orice functie ) din C(1) apartine spatiului
\
1,1
(1) ; formula (W) functioneaz a cu q = )
t
.
Functia q din formula (W) este unic determinat a a.p.t. de functia ) si poart a
numele de derivata generalizata (sau derivata n sensul teoriei distribu tiilor) a
functiei ). Unicitatea a.p.t. a derivatei rezult a din lema urm atoare:
C.6.1. Lem a. Fie / /
1
(1) o func tie astfel nct
_
1
/(r),(r)dr = 0
pentru orice func tie , C
o
c
(1). Atunci / = 0 a.p.t.
Demonstra tie. Evident, putem reduce demonstratia la cazul functiilor reale.
Conform Teoremei lui Weierstrass, de aproximare a functiilor periodice, egali-
tatea din ipotez a are loc pentru orice , C
c
(1, R).
Fie - 0. Conform denitiei integrabilit atii lui /, rezult a c a exist a /
:
n
C
c
(1, R) astfel nct [[//
:
[[
J
1 < -. Atunci

_
1
/
:
,dr

_ - [[,[[
J
1 pentru orice
, C
c
(1, R). Fie
1
1
= r 1; /
:
(r) _ - si 1
1
= r 1; /
:
(r) _ -.
n acord cu Lema lui Urson (vezi exercitiul 5, paragraful 5.1), exist a o
functie c : 1 [1, 1], continu a, cu suport compact, astfel nct c = 1 pe 1
1
258 ANEXA C. PROBLEME SPECIALE DE DIFEREN TIABILITATE
si c = 1 pe 1
2
. Atunci
_
1
[/
:
[ dr _

_
11|12
/
:
c dr

+
_
1 \ (11|12)
[/
:
[ dr
_ - + 2
_
1 \ (11|12)
[/
:
[ dr _ - + 2- `(1 ).
Prin urmare,
_
1
[/(r)[ dr =
_
1
[/(r) /
:
(r)[ dr +
_
1
[/
:
(r)[ dr < 2-(1 +`(1))
si cum - 0 a fost arbitrar xat, de aici deducem c a / = 0 a.p.t. Vezi exercitiul
2, paragraful B.1.
C.6.2. Corolar. Fie / /
1
(1) o func tie astfel nct
_
1
/(r),
t
(r)dr = 0
pentru orice func tie , C
o
c
(1). Atunci / este constanta a.p.t.
Demonstra tie. S a x am arbitrar o functie n C
o
c
(1) cu proprietatea c a
_
1
n(r) dr = 1; vezi exercitiul 3, paragraful 7.1. Atunci pentru orice c n
C
o
c
(1), functia , = c
__
1
c(r) dr
_
n este de clas a C
o
, are suport compact
si
_
1
,(r) dr = 0. Prin urmare exist a (si este unic a) o functie C
o
c
(1) cu
proprietatea c a
t
= ,. n acord cu ipoteza,
0 =
_
1
)(r)
t
(r) dr =
_
1
_
)(r)
__
1
)(j)n(j) dj
__
c(r) dr
si deoarece functia c a fost xat a arbitrar, rezult a c a ) =
_
1
)(r)n(r) dr a.p.t.

Ajungem astfel la urm atorul rezultat:


C.6.3. Teorem a. Spa tiul \
1,1
(1) consta din toate func tiile ) :

1 C care
sunt egale a.p.t. cu func tii din C(

1).
Demonstra tie. Fie ) \
1,1
(1) o functie cu derivata generalizat a q si e c 1.
Atunci functia G(r) =
_
r
c
q(t) dt este absolut continu a pe

1 si deci pentru orice
functie , C
o
c
(1) are loc relatia
_
1
[)(r) G(r)] ,
t
(r) dr =
_
1
q(r),(r)dr
_
1
G
t
(r),(r)dr = 0.
Conform Corolarului C.6.2, de aici rezult a c a ) = G a.p.t.
Cealalt a implicatie a fost deja remarcat a mai sus.
Este imediat c a 1ij (

1) const a din toate functiile ) C(

1) cu proprietatea
c a )
t
/
o
(1). Acest fapt mpreun a cu Teorema C.6.3 ne conduce la posibi-
litatea denirii unei ntregi scale de spatii intermediare ntre 1ij (

1) si C(

1),
indexat a dup a numerele j (1, ) pentru care [)
t
[

apartine lui /
1
(1).
Bibliograe
[1] R. G. Bartle, A Modern theory of Integration, Graduate Studies in Math-
ematics, American Mathematical Society, Providence, 2001.
[2] R. G. Bartle and D. R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, 3rd ed.,
John Wiley, New York, 2000.
[3] N. Bourbaki, lments de mathmatiques, Livre VI: Intgration. Ed. Her-
mann, Paris.
[4] I. Chitescu, R. Cristescu, Gh. Grigore, Gh. Gussi, Ar. Halanay, M.
Jurchescu si S. Marcus, Dic tionar de analiza matematica, Ed. Stiintic a
si Enciclopedic a, Bucuresti, 1989.
[5] I. Colojoar a, Analiza matematica, Ed. Didactic a si Pedagogic a, Bucuresti,
1983.
[6] B. P. Demidovici, Culegere de probleme si exerci tii de analiza matematica,
Ed. Tehnic a, Bucuresti, 1956.
[7] R. Devaney, An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Addison-
Wesley Publishing Company Inc., 2nd Ed., 1989.
[8] J. Dieudonn, Foundations of Modern Analysis, Academic Press, 1960.
[9] G. M. Fihtenholt, Curs de calcul diferen tial si integral : vol. 1 (1963), vol.
2 (1964), vol. 3 (1965). Ed. Tehnic a, Bucuresti.
[10] B. R. Gelbaum si J. M. H. Olmsted, Contraexemple n analiza, Editura
Stiintic a, Bucuresti, 1973.
[11] R. A. Gordon, The integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron and Henstock,
Graduate Studies in Mathematics 4, American Mathematical Society, Pro-
vidence, 1994.
[12] E. Hewitt and K. Stromberg, Real and Abstract Analysis, Springer-Verlag,
Berlin, Heidelberg, New York, 1965.
[13] S. Lang, Analysis I, Addison-Wesley Publ. Co., Reading, Massachusetts,
1968.
259
260 BIBLIOGRAFIE
[14] S. Lang, Analysis II, Addison-Wesley Publ. Co., Reading, Massachusetts,
1969.
[15] Gh. Marinescu, Analiza matematica, volumele 1 si 2, Ed. Academiei
Republicii Socialiste Romnia, Bucuresti, 1983.
[16] J. Mawhin, Analyse-fondaments, techniques, volution, DeBoeck Univer-
sit, Brussels, 1992.
[17] I. P. Natanson, Teoria func tiilor de variabila reala, Ed. Tehnic a, Bu-
curesti, 1957.
[18] M. Nicolescu, Analiza matematica: vol. 1 (1957), vol. 2 (1958), vol. 3
(1960). Ed. Tehnic a, Bucuresti.
[19] C. P. Niculescu, Analiza matematica si teoria func tiilor, Reprograa Uni-
versit atii din Craiova, 1988.
[20] C. P. Niculescu, Analiza matematica. Teoria elementara. Reprograa
Universit atii din Craiova, 1989.
[21] C. P. Niculescu, Fundamentele analizei matematice: 1. Analiza pe dreapta
reala. Ed. Academiei Romne, Bucuresti, 1996.
[22] C. P. Niculescu, Analiza 3: Calculul integral pe R
n
, Reprograa Univer-
sit atii din Craiova, 2000.
[23] Lee Peng Yee and R. Vborn, The Integral : An Easy Approach after
Kurzweil and Henstock, Cambridge University Press, 2000.
[24] W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill book Co.,
New York, 1964.
[25] W. Rudin, Analiza reala si complexa, Ed. Theta, Bucuresti, 1999.
[26] E. Schechter, Handbook of Analysis and its Foundations, Academic Press,
San Diego, 1997.
[27] L. Schwartz, Analyse mathmatiques, vols. 1 et 2, Ed. Hermann, Paris,
1967.
[28] O. St an asil a, Analiza matematica, Ed. Didactic a si Pedagogic a, Bucuresti,
1981.
[29] G. E. Silov, Analiza matematica. Func tii de o variabila. Ed. Stiintic a si
Enciclopedic a, Bucuresti, 1985.
[30] G. E. Silov, Analiza matematica: Func tii de mai multe variabile. P artile
I si II, Ed. Nauka, Moscova, 1984. (n limba rus a)
[31] G. E. Silov, Analiza matematica. Curs special. Editia a II-a. Ed. Stiinti-
c a si Enciclopedic a, Bucuresti, 1989.
Glosar
Aderent a, 22
Algebr a involutiv a de functii, 50
Asimptote, 76
Atractor, 210
global, 210
Axioma alegerii, 1
Axioma marginii superioare, 5
Constanta lui Euler, 33
Coordonate polare, 116
Criteriul
Abel-Dirichlet, 65, 118, 197
comparatiei, 62
condens arii, 63
lui Cauchy, de convergent a n R,
34
lui Cauchy, pentru seriile numerice,
59
lui Heine, 71
lui Heine, 74
lui Leibniz, privind seriile alter-
nante, 65
lui Weierstrass, de convergent a a
sirurilor, 27
lui Weierstrass, privind seriile, 104
Raabe-Duhamel, 64
radicalului, 63
raportului, 64
Derivata, 121
generalizat a, 257
lui Lanczos, 182
Difeomorsm, 124
de clas a C
n
, 124
Diferentiala, 122
Discontinuitate
de prima spet a, 77
de speta a doua, 77
Discul de convergent a, 106
Diviziune indexat a, 187
Dreapt a de sprijin, 147
Ecuatia functional a a lui Cauchy, 98
Exemplul lui Hamel, 98
Exemplul lui Pompeiu, 203
Formula
a doua formul a integral a de medie,
170
Cauchy-Hadamard, 106
de integrare prin p arti, 163
de schimbare de variabil a, 163
generalizat a a binomului, 142
lui Abel, 106
lui Bailey, Borwein si Ploue pen-
tru , 164
lui Moivre, 117
lui Stirling, 166
lui Taylor, 134
lui Wallis, 166
prima formul a integral a de medie,
169
Formule asimptotice, 76
Formulele lui Euler, 109
Functia
exponential a, 91
logaritm, 94
logistic a, 219
lui Cantor, 14
lui Heaviside (treapta unitate), 71
lui Riemann, 77
modul, 4
parte pozitiv a, 3
parte negativ a, 3
261
262 GLOSAR
putere, 96
semn, 3
singular a a lui Lebesgue, 202
Functie
absolut continu a, 252
n sens generalizat, 255
n sens restrns, 255
an a, 146
concav a/strict concav a, 146
conjugat a, 50
continu a, 69, 86
continu a pe portiuni, 161
convex a/strict convex a, 146
cu variatie nit a, 247
cu variatie neglijabil a, 251
de clas a C
n
, 124
de clas a C
1
pe portiuni, 162
de nete, 187
derivabil a, 121
discontinu a, 69
etajat a, 154
Hlder, de ordinul c, 73
indenit derivabil a, 124
integrabil a n sens Riemann ge-neralizat,
188
integrabil a Lebesgue, 196, 222
integrabil a Riemann, 177
lipschitzian a, 69
local integrabil a, 194
m arginit a, 6
m asurabil a Lebesgue, 226
periodic a, 10
strict convex a, 146
uniform continu a, 83
Functiile trigonometrice, 110
Functiile hiperbolice, 118
Homeomorsm, 72
Identitatea
Botez-Catalan, 33
lui Abel, 67
lui Lagrange, 52
lui Parseval, 236
paralelogramului, 53
Inegalitatea
Cauchy-Buniakovski-Schwarz, 7, 235
generalizat a a mediilor, 149
Hardy-Littlewood-Polya, 151
Hermite-Hadamard, 171
lui Bernoulli, 128
lui Jensen, 146
lui Jordan, 128
lui Landau, 136
lui Popoviciu, 151
lui Young, 128, 167
Rogers-Hlder, 128
valorii medii, 128
Integrala
functiilor continue pe dreptun-ghiuri,
175
Lebesgue, 222
lui Euler, 197
Riemann, 154
Riemann generalizat a, 188
Interior, 21
Interval
deschis, 5
nchis, 5
m arginit, 5
nedegenerat, 6
Intervalul de convergent a, 107
Latice vectorial a de functii, 7
Lema
Borel-Lebesgue, 44
lui Dini, 104
lui Henstock, 193
lui Newman, 28
lui Urson, 73
Riemann-Lebesgue, 235
Limita ntr-un punct, 73
la stnga/dreapta, 74
M asura Lebesgue, 227
Media aritmetico-geometric a, 29
Media integral a, 169
Metoda
aproximatiilor succesive, 211
coecientilor nedeterminati, 144
dreptunghiurilor, 160
njum at atirii intervalului, 80
GLOSAR 263
lui Simpson, de aproximare, 168
seriilor de puteri, 144
trapezelor, 160
Metric a, 17
Modul de continuitate, 83
Multime
borelian a, 232
cel mult num arabil a, 13
compact a, 44
convex a, 6
de puterea continuului, 14
dens a, 9, 43
deschis a, 19
nit a, 13
nchis a, 21
innit a, 13
invariant a, 208
majorat a, 5
m arginit a, 5
m asurabil a, 226
neglijabil a Jordan, 180
neglijabil a Lebesgue, 182
num arabil a, 13
Multimea
triadic a a lui Cantor, 45
Norm a, 52
Num ar
algebric, 15
complex, 48
transcendent, 15
Numerele lui Bernoulli, 139
Orbit a, 207
Partea
fractionar a, 8
imaginar a, 49, 50
ntreag a, 8
real a, 49, 50
Perioad a principal a, 10
Polinom
Bernstein, 143
Cebsev, 219
Legendre, 132
Taylor, 134
trigonometric, 169, 232, 235
Prelungire prin analiticitate, 107
Prelungirea prin continuitate, 74
Primitiv a, 161
Principiul
contractiei, 211
lui Arhimede, 8
lui Cantor, 12
lui Dirichlet, 10
Proprietatea de separare, 21
Proprietatea lui Darboux, 79
Punct
aderent, 22
de acumulare, 41
de ntoarcere, 123
x, 208
atractiv, 210
hiperbolic, 215
repulsiv, 210
interior, 21
izolat, 42
periodic, 208
unghiular, 123
Raza de convergent a, 105
Regula Bernoulli-lHospital
cazul ,, 132
cazul 0/0, 131
Relatiile lui De Morgan, 22
Seria
armonic a, 59
armonic a generalizat a, 63, 140
geometric a, 58
hipergeometric a, 108
Serie
absolut convergent a, 60
convergent a, 58
Fourier, 233
Maclaurin, 137
neconditionat convergent a, 67
sumabil a, 68
Taylor, 137
Serie de functii
absolut si uniform convergent a, 104
convergent a absolut, 103
264 GLOSAR
convergent a punctual, 103
convergent a uniform, 103
Simbolurile lui Landau
O(q), o(q), 76
Sir, 25
Cauchy, 34
convergent, 25, 36
monoton, 25
m arginit, 25
recurent, 29
Sir de functii
convergent punctual, 101
convergent uniform, 102
Sistem dinamic
discret, 207
haotic, 218
Spatiu
metric, 17
metric complet, 36
topologic, 21
topologic Hausdor, 21
vectorial normat, 52
Subgradient, 151
Teorema
a doua, a lui Abel, 138
Bolzano-Weierstrass, 28
Cantor-Schrder-Bernstein, 15
convergentei dominate, 224
convergentei monotone, 224
dAlembert-Gauss, 89
de derivabilitate a functiei inverse,
122
de derivare sub semnul integral,
173, 229
de derivare termen cu termen a
seriilor, 142
de inversare a ordinii de integrare,
174
ergodic a a lui Weyl, 236
functiei cresc atoare, 127
fundamental a a calculului integral,
162, 199, 254, 255
generalizat a a cresterilor nite, 201
nti, a lui Abel, 105
lui Bourbaki, privind functiile eta-
jate, 156
lui Cauchy, de medie, 130
lui Cauchy, privind dezvoltarea n
serie, 137
lui Dirichlet, de densitate, 9
lui Dirichlet, de sumabilitate, 68
lui Fejr, 234
lui Fermat, 129
lui Froda, 79
lui Hake, 194
lui Heine, de uniform continuitate,
84
lui Jacobi, 214
lui Jordan, de descompunere, 248
lui Kac, 230
lui Knaster, de punct x, 82
lui Kronecker, de densitate, 11
lui Lagrange, de medie, 130
lui Lebesgue, de derivabilitate, 244
lui Mertens, 61
lui Pitagora, 53
lui Rolle, 130
lui Sarkovski, 214
lui Serret, 133
lui Vitali, de acoperire, 242
lui Volterra, 78
lui Weierstrass, privind functiile con-
tinue pe compacti, 83, 86
lui Weierstrass, de aproximare, 143,
233
Stolz-Cesro, 39, 40
valorii intermediare, 79
Topologie, 21
Traiectorie, 207
Vecin atate, 20