Você está na página 1de 2

INGOROSSI A FACOTY A FACOTY MUKENDENUM UM KONGO DE OBIRIM ,UM KONGO DE OBIRIM DIZA KUMBANDA TATETU , MAMETU REZAR O NOME

DO ORIXA SINAVURU SEMINANGOMA ORA MONA KENAM INGOROSSI ZEUI ZEUI OKE TABELA KANJI OKE TABELA KANJI INGU KIT A TATE MAMETU EUI INGU KIT TATA MONA KE NO LUNDAME TATA MONA KE UM KOMBENCI TATA MONA KE LUNDAME KE KAS CONZENZ TATA MONA KE ME ZAMBE NKISI KE ME ZAMBE TATA CABEXI SINGANGA ZAMBEO O KATU BEREKENAN A O KATU BEREKENAN A O KATU BENGANGA KUMPENS INGRE ZEUI INGRE ZEUI INGRE ZEUI MONA KUTALA KE AKO INGRE ZEUI AUIZA KUTALA MONA LONDIRIRI INGRE ZEUI O DUND CUR CUR, ZEUI ZEUI O DUND CUR CUR, ZEUI ZEUI KAMBRA EU ZEUI KAMBRA EU ZEUI O DUND CUR CUR TATA CABEXI MENEN KU EUAR MONA, AUM N SAMBA NZAZI ZEUI INGU TATA MONA KO EU INGU TATA MONA KO EU KOMBENCI, LONDIRIRI ELOCIK NGANA OYA OBERE A UNCY OKISORERE,OKIZORERE MONA I OC KOMBENCI, LONDIRIRI ELOCIK NGANA OYA OBERE A UNCY DAND AUM N EZ ETRU

IKIDI CAUEZOU, ETRU EUI EZOU, EZOU, EZOU JAMBORIK, JAMBORIK EZOU KAI AUNGU, EZOU KAI JAMBORIK , EZOU KAI AUNGU MONA IOK AUNGU MONA IOK AUNGU AM, MONA IOK AUNGU AM, MONA IOK LAMBARANGUANJI KE LUNDAM DIR, DIR , DIR DIR, DIR, DIR LAMBARANGUANJI TATETO LAMBARANGUANJI LUNDAM LAMBARANGUANJI MAMETU LAMBARANGUANJI LUNDAM INCIQUE , INCIQUE AUNGU IND IR, IR IND IR, IR O NZAMBI AZANGU IND IR, IR O MAMETU AZANGU IND IR, IR O TATETO AZANGU IND IR, IR NZAMBI AZANGU ZANGU,ZANGU UAR MAMETU AZANGU ZANGU, ZANGU UAR TATETO AZANGU ZANGU, ZANGU UAR EUARA GANGA KOMBENCI TATETO EUARA GANGA KOMBENCI MAMETU DIRE DIRE DIR DIRE DIRE DIR TATA LANGA MARU TATA LANGA KIBUKU ANGOLA AE TATA LANGA MARU TATA LANGA KIBUKU AU.

OYA MATANBA OYA MATAMBA ,OYA DEIXA CHIQUINHA IND ERUM , ELA OYA DE MIM QUE SANGRA NO ALOIM SALOIM CAIANGO QUE SANGRA NO ALOIM SALOIM CAIANGO REZAR TODOS OS SANTOS

O VIVA

O VIVA O ROSARIO , DA VIRGEM MARIA O VIVA O ROSARIO , DA VIRGEM MARIA DESCEU DEUS DO CEU , DESCEU DEUS DO CEU O VIVA , O VIVA , O VIVA DESCEU DEUS DO CEU , DESCEU DEUS DO CEU O VIVA , O VIVA , O VIVA AME SAMBANGOLE SALE E MAN AME SAMBANGOLE SALE E MAN BER , BER MAA BEJIBONAM BER , BER MAA BEJIBONAM YAO VODUNCIALE , YAO VODUNCIALE ORA E MEUS ORIXAS , ORA E MEUS ORIXAS

DINDA F ZUAMBAL DEMB KUENDA, QUETU,KINGONGO , KITUMBA, MAKUMBANZA.

MUXAC MUXAC DE TAMBURUNGUNZU INGUNDA INGUNDA SONAMBUCAR GUNZO GUNZO BUR BUR UNSEQUECE DE DANDALUNDA ARROCHA, ARROCHA, COLAR BATA MUQUENDO E DE ZAMBURUC A ROXO MUQUENDO NO QUETO DE SEQUECE QUETO NO MUQUENDO QUETO T NO AL CAMAETO CORO CAMAETO CORO CAMAETO CORO CAMAETO CORO CAMAETO CORO COM MAETO CORO

DILONGA DILONG DILONGA SAMBA CAI SAMBA GIM GIM DILONGA DILONG KE AGODEI ZAMBUR QUETO AUETO QUE MI, SANGR E MIM BOC BOC BROCOIO COI INDA CAI ZERULU CATU ZERUL TACA TACA LENGA LENGA MORI PATI ZECUZ MAC MAC MAC

SEKS SEKS DI KAN DANDALUNDA SEKS DI KAN BUAND O KASSANGE KOLOSANGE JAMU KUENG INDULO KAIA LAKAIA ADAMUGUL AZUTEND KIBUKU KIBUKU KE A SANBANDOLA E NGUZU MATAMBA BANANBI BURUNGUNZU NO BURUNGUNZU MUTALAMB KE ZONDIR DE MARAUTO KATU MANDAR, KINAB BEREQUET NZALA ( FOME ) MAMBU FEITO COM A PALMA DA MO DIREITA POSTA SOBRE A ESQUERDA. NZALA NANGU KUAT, T TT I, I GAMBELA EGI DONETO I I OFERECER NGUDI MAMETU, TATETU,KOTA,....... RESPOSTA : NGUDI NZAMBI.... AGRADECIMENTO DAND DARALA MUKENUM

INDUDU KAIA LAKAIA ADAMUGUENUM ANGOROMA CONGO A SAMBANGOLA AZUEL, KATU IMAL CORO: AZUEL, KATU DI DANDALUNDA AZUEL ...KATU IMAL KINABERA KARA COSS I CAUIZA KIMBANDA TATETU KIMB MAK ( PALMAS ) NO FUNDO DO GEREMI DO APOXI AUTO.

MUIMBU BONANKOSSE ANGUL BIBIKAIA MAEMI GASKEREKEC KUMBANDA MEI LUNDA KE NZAMBI, KE NATO KE NZAMBI KONDOI.

Você também pode gostar