Você está na página 1de 20

AZ EURPAI POLITIKAI FLDRAJZ FEJLDSNEK JELLEGZETES SZAKASZAI

Dr. Hajd Zoltn


1. Bevezets Az eurpai politikai fldrajzi gondolkods rendkvl mly trtneti gykerekre vezethet vissza, vszzadokon keresztl az eurpai filozfiai s politikai gondolkods egyik elemt, szegmenst kpezte, gy fejldsnek f tendencii egybeestek a szlesebb rtelemben vett filozfiai fejlds meghattoz ramlataival. A politikai fldrajz, mint "intzmnyeslt szaktudomny" tbb tudomnyterlet eredmnyeit rintve, feldolgozva, ksbb mintegy szintetizlva rendkvl nehezen, mintegy hrom vszzadon keresztl formldott, krvonalazdott. A mai rtelemben vett modern politikai fldrajz csak a XIX. szzad vgn szletett meg, ill. bizonyos rtelemben szletett jj. A politikai megfontolsok mindig jelen voltak a fldrajztudomnyon bell, de klnsen a XIX. szzad msodik feltl, s mg inkbb az I. s a II. vilghbor utn minden korbbihoz kpest felersdtek a politikai szempontok s megkzeltsek, s a modern fldrajztudomny fejldsnek egyik meghatroz jegyv vlt a "politizlds" (FREEMAN, T. W. 1961). A fldrajztudomny rszben nemzeti s nemzeti clokat szolgl tudomnny vlt. Ez klnsen vonatkozik a politikai fldrajzra, hiszen e tudomnyterleten bell a nemzeti clokhoz, trtneti-fldrajzi helyzethez rendelten valsgos nemzeti iskolk alakultak ki. Tanulmnyunkban elssorban a nmet, francia s angol politikai fldrajzi irodalom elemzsre koncentrltunk, s csak emlts szintjn illesztettk be az ltalnos politikai fldrajzi fejldsi folyamatba a magyar s az orosz politikai fldrajz sajtos problematikjt. Az angolszsz kultra viszonylagos egysge s az elmlylt XIX.-XX. szzadi kapcsolatok miatt rendkvl nehz "sztvlasztani" az angol s amerikai hozzjrulst az eurpai politikai fldrajz fejldshez (JOHNSTON, R. J. 1993). Az elvlaszts csak rszben "szletstl adott", rszben az "eurpai-krds"-hez val hozzjruls alapjn trtnhet, de vgeredmnyben gy is csak viszonylagos lehet. Az orosz fldrajzi gondolkods az eurpai fldrajztudomny szerves tszt kpezte, de ppen a politikai fldrajz s a geopolitika tekintetben inkbb kvet jelleg tudomny volt, ill. legfontosabb kutatsi terlete Kzp-zsia tolt. A szovjet fldrajz Kzp- s Kelet-Eurpban jelents hatst gyakorolt az 1950-es vektl kezdve. A politikai fldrajz mvelsre negatv mdon hatott, hiszen mind a trtneti, mind pedig a korabeli politikai fldrajzot s geopolitikt fasiszta ltudomnynak minstette (SZEMJONOV, J. N. 1953). Az "Eurpa-problma" trtnetileg rendkvl differenciltan vetdtt fel, s nagyon gyakran jraformulzdott a klnbz politikai krlmnyek kztt. Az 1306-1945 kztti idszakban 182 eurpai egyestsi tervet fogalmaztak meg, eltr cllal, krben s tartalommal. Mindegyiknek volt terleti vonatkozsa, de ezek teljeskr kvetsre nem vllalkozhatunk. A politikai fldrajz fogalma, bels szerkezeti-tematikai tagoltsga, felfogsa, fldrajztudomnyon belli helyzete trtneti fejldse sorn gyakran vltozott, jrafogalmazdott (MATZNETTER, J. szerk. 1977). Ez rszben annak tudhat be, hogy mveli kztt egyarnt tallhatunk trtnszeket, jogszokat, gyakorl politikusokat, geolgusokat, termszeti fldrajzosokat, s Ratzel szemlyben zoolgust.

E rvid elemzsben csak a politikai fldrajzi gondolkods s az eurpai politikai fldrajz fejldsnek f elemeit rintjk, a rszletek elemzsre, s a folyamatok bels konzisztencijnak mlyebb ttekintsre s dokumentlsra nem kerlhet sor. 2. Az eurpai politikai fldrajzi gondolkods s politikai fldrajz fejldse a XIX. szzad vgig A politikai fldrajzi gondolkods s fldrajz trtnetnek hrom nagy szakaszra (krnyezeti determinisztikus felfogs, az organikus llamelmlet s geopolitika, a politikai tr elemzse) val tagolsa (KASPERSON, R. E. -MINGHI, J. V. szerk. 1969) jelents rszben tment a fldrajztrtneti kztudatba, s az els kt korszak kiemelked egynisgeknt, meghatroz gondolkodjaknt Arisztotelsz, ill. Ratzel jelenik meg. A politikai fldrajz trtnetvel foglalkoz fldrajztrtneti irodalom (HARTSHORNE, R. 1954, MATZNETTER, J. szerk. 1977, MAULL, O. 1925), jelents rszben megegyezsre jutott a tekintetben, hogy a politikai fldrajzi gondolkods trtneti gykereit a klasszikus grg filozfia keretei kztt kell keresni. Platn (K. e. 428 - K. e. 348) llamrl kialaktott felfogsban mr megjelent "az idelis llam" fogalma, kialaktsnak ignye s megvalsthatsgnak elemzse, valamint az llamok fejldsnek s pusztulsnak a felttelezse. Platn gy vlte, hogy minden keletkeznek a pusztuls a sorsa, gy az llam sem maradhat fenn rk idkig. A fldrajzi krnyezet s a politikai trszervezs, ill. a politikai trbeli folyamatok klcsnhatsnak elemzse s fldrajzi determinisztikus megfogalmazsa gykereiben Arisztotelsz (K. e. 383 - K. e. 322) Politika c. mvre vezethet vissza. Az idelis vrosllam s a fldrajzi krnyezet viszonynak elemzse, a "hely", a polisz elmlete, s idealizlsa a fldrajzi determinizmus alapjn formulzdott meg. Arisztotelsz szerint az ember termszetnl fogva llami letre hivatott llny. Nla is megjelenik az llamciklustan (kialakuls, fejlds, virgzs, hanyatls, pusztuls, megszns) megfogalmazsa, valamint az idelis llam lretnek, lakossgszmnak, terleti jellegnek, "autarkeia"-ra val kpessgnek , kutatsa. Arisztotelsz kiemelked jelentsget tulajdontott a vrosllam idelis fdrajzi fekvsnek: a vrosllamnak a szrazflddel, a tengerrel, valamint az gesz vidkkel lehetsg szerint kapcsolatban kell llnia. Arisztotelsz felttelezse szerint az ghajlatnak meghatroz szerepe volt trtnetileg a npek jellemnek (akarat, gyvasg, tehetsg, btorsg, szabadsgszeretet, uralomra val alkalmassg) kialakulsban. Platn s Arisztotelsz lnyegt tekintve a filozfiai s az ltalnos politikai gondolkods skjn vetettk fel a politikai fldrajz ksbbi alapkrdseinek jelents rszt, s nemcsak megfogalmaztk, de a fldrajzi determinizmus (fldrajzi materializmus) alapjn rszben meg is vlaszoltk azokat. Strabn (K. e. 64 - K. u. 24) "vilgler" monogrfijban - a rmai hasznossgi geogrfiai megkzeltseknek megfelelen - a nagy politikai egysgek, klnsen a Rmai Birodalom kialakulsnak, mkdsnek, megrtse s jvbeni stabilitsa fenntartsa cljval elemezte a fldrajzi krnyezet s a politikai tr klcsnhatsnak elmleti s gyakorlati krdseit. Az testamentumi ngy birodalom (asszr, md, grg, rmai) elmletet nem teszi teljesen magv, de a Rmai Birodalom stabilitst hossz trtneti idszakra remli. A krnyezet elemei jzl Strabn a vizet s az ghajlatot emelte ki. Strabn a fldrajztudomny elsdleges hasznt abban ltta, hogy a vezet llsban lev frfiak lett s szksgleteik kielgtst szolglja. Ezzel a megkzeltssel Strabn vszzadokra megalapozta az "llamszolgl" geogrfia hivatst. Strabn szmra mr lnyegi krds volt annak elemzse, hogy milyen elvek alapjn lehet az ismert vilgot rszekre, "fldrszekre" (Eurpa, zsia, Libya) tagolni, s milyen viszony van a rsz s egsz kztt. Eurpa trbeli fogalma, s elhatrolsnak lehetsge s bels minemsge ettl kezdve lland krdse az eurpai fldrajztudomnynak. Eurpa trbeli fogalma fokozatosan kitgult, s a

fogalom szletstl kezdve kifejezett valamilyen politikai, trkzssgvllalsi tartalmat. A trmeghatrozs mindenkor egyfajta viszonytsi krds volt. A kzpkori keresztny "birodalomjogutdlsi" elmletek szerint a szent Nmet-rmai Birodalom a "negyedik birodalom", s gy jogfolytonos rkse nemcsak ideolgiailag, de rszben trbenileg is a Rmai Birodalomnak. A csszr s a ppa sokak szmra mint a Rmai Birodalom vilgi, ill. szellemi rkse jelent meg. A megkzeltsben valjban a keresztny eurpai llamok "szuverenits" problmja vetdtt fel elemi mdon. A mediterrn kultrkrben szletett meg, s jelents rszben a klasszikus grg hagyomnyok folytatjnak tekinthet az arab trtnsz, filozfus, politikai gondolkod Ibn Khaldn (13311406) letmve. A mi szempontunkbl a leglnyegesebb, hogy tovbbvitte s tovbbptette a "klmaterit" s az llamciklustant". Ibn Khaldn bizonyos rtelemben az els globalitsra, s a trtneti-genetikus elv rvnyestsre trekv "civilizci geogrfus"-nak is ekinthet. Macchiavelli (1469-1527) hasznlta a mai, modern fogalmi rtelmben az llam kategrijt, st rzkelte s megfogalmazta a modern nemzeti llamok (Franciaorszg, Spanyolorszg) kialakulsnak a tnyt is, de inkbb gyakorlati, s nem elmleti oldalrl kzeltette meg a hatalom megragadsnak s megtartsnak a problematikjt. Bodin (1529/30-1596) a modern eurpai llamfilozfia, egyik megalapozja, s elssorban a modern nemzetllam teoretikusnak tekinthet. Bodin folytatta a klmaelmlet politikai tartalm kiptst, s megllaptotta, hogy a npek kztt kialakult lnyeges klnbsgekrt elssorban a termszeti erforrsokban val elltottsg klnbsge a felels, fknt a klma kedvez, avagy kedveztlen volta jelenik meg a terleti klnbsgekben. A szigorbb rtelemben vett, kialakulban lv fldrajztudomny mveli kezdetben csak nagyon felletesen, a fldrajztudomny ltalnos rendszertani, mdszertani problminak megfogalmazsa keretben rintettk a politikai, trsadalmi krdseket. Cluver(ius)-t (1580-1632) a trtneti fldrajz megalaptjaknt tartja szmon a fldrajztudomny trtnete, de - kora korltai kztt - az els tudomnyos igny politikai fldrajzi mvek szerzjnek is tekinthet. Cluver(ius) vetette fel azt a mindmig hat krdst, hogy a fldrajztudomny a vltoz politikai keretek kztt vgezze-e kutatsait, avagy valamilyen termszetes egysgek keretei kztt. Varenius (1622/3-1650) "Geographia generlis" c. (els kiadsa 1650-ben jelent meg) latin nyelv, a fldrajztudomny trtnetben fordulpontknt rtkelt mvben a fldrajztudomnyt kt rszre (Generlis geographia, Specilis geographia) tagolta, s a hrom rszre osztott "Specilis geographia" "emberfldrajzot" feldolgoz fejezetben 10 pontban rintette az emberfldrajz ltala legfontosabbnak tartott csompontjait, kztk a politikai fldrajz alapsszetevit. A XVII-XVIII. szzadi nmet s francia llamismereti, llamstatisztikai fldrajzi mvek elsdleges cljuknak az uralkod, ill. az llam szolglatt, az llamok sokoldal lerst tekintettk. A "politikai klma" kutatsa keretben az llamok termszetfldrajzi sajtossgait, a "politikai matematika" keretben megfogalmaztk az egyes llamok potencilis erklnbsgeit is. Az enciklopdikus jelleg politikai fldrajzok, az "llamismk" jelents mrtkben hozzjrultak az llamterek megismershez, a nemzeti terleti identitsok kialakulshoz (BECK, H. szerk. 1973). Montesquieu (1689-1755) Eurpa egysgrl rtekezve azt a krdst boncolgatta, hogy lehetsgese Eurpa adott helyzetben, hogy egy np lland, hegemn hatalmat gyakoroljon a tbbiek fltt? gy tlte meg, hogy sajt korban a hegemn eurpai hatalom megteremtse lehetetlenn vlt. zsia - a sksgi terletek kiterjedt nagysga miatt - a birodalmak tere, ugyanakkor Eurpa a tagoltsga kvetkeztben nem lehet tartsan birodalmi tr: "Eurpban a fld termszetes tagozdsa tbb, kzepes terjedelm llam kialakulshoz vezetett..." (MONTESQUIEU 1943: p. 41). Montesquieu ezen megfogalmazsa hossz tvon meghatrozta az eurpai politikai fldrajzi

gondolkods "Eurpa-problma" .lett, s sz szerint tment a politikai fldrajzi elemzsekbe, majd ksbb politikai fldrajzi kzhelly vlt. A trvnyek szellemrl rtekezve Montesquieu taln minden korbbihoz st felerstette a trsadalmi, politikai fejldsre gyakorolt klmahatst, mg akkor is, ha tbbszr megfogalmazta, hogy nem lehet a "vak vgzet"-nek tulajdontani a vilgban szlelhet okozatokat. E mellett a fldrajztudomny egsze albbi fejldsre hatst gyakorolt az a felfogsa, hogy "...minden lteznek megvannak a trvnyei...". Bsching, A. F. (1724-1793) trtnszknt s geogrfusknt foglalkozott a politikai trkpzdmnyek (kzigazgatsi egysgek, llamok, birodalmak) politikai fdrajzi problminak feltrsval. Az 1754-1793 kztt megjelentetett, 11 ktetes Neue Erdbeschreibung" c. sorozatban egyszerre vizsglt "gazati politikai fldrajzi" krdseket sszehasonlt jelleggel (llamnagysg, llamer, llamhatr, Els kzigazgatsi tagozds), valamint dolgozott fel soksznn egyes orszgokat. A nmet fldrajztudomny trtnetnek sok jelents kutatja Bschinget tekinti a modern politikai fldrajz megalaptjnak. Kant (1724-1804) jelents szerepet jtszott a fldrajztudomny filozfiai krdseinek megfogalmazsban, elmletben, trtnetben s intzmnyeslsi folyamatban. A modern fldrajztudomny egyik legnagyobb hats megalapozjnak tekinthet, nagy szerepe volt abban, hogy a fldrajztudomny mintegy vszzadra "nmet tudomnny" vlt. Kant 1757-ben a Fldrl szl tudomnyoknak hrom csoportjt matematikai, politikai, fizikai-fldrajzi) klnbztette meg, majd ksbb szmra a fldrajztudomny elssorban fizikai tudomnyknt fogalmazdott meg, majd a tapasztalat, a konkrtsg, a mennyisgi klnbsgek s a minsgi soksznsg lelmezsnek egyik terletv vlt szmra a fldrajztudomny. A fldrajztudomny ebben az rtelemben trtudomny, s minden jelensget trbeli Megjelensben, s ok-okozati viszonyrendszerben vizsgl. Kant szmra a politikai fldrajz kezdetben a npek (politikai) kzssgeinek, vallsi tagoltsgnak s szoksainak kutatst jelentette, majd ksbb a politikai fldrajz a termszetfldrajz rszv vlt. Kant szerint az ebben az rtelemben megfogalmazott politikai fldrajz kiemelt feladata, hogy foglalkozzon a trsadalom fldrajzi krnyezetvel, mert a fldrajzi krnyezet erteljesen befolysolja

a trsadalom lett. (Az orosz gazdasg s. Trsadalom egyik nagy vesztesge Kant megfogalmazsban az, hogy a folyk a Jeges-tengerbe mlenek, s nem dl fel folynak. A francia fldrajztudomnyon bell politikai cllal fogalmazdott meg s fejldtt a "termszetes hatrok" elmlete. A fldrajztudomny kpviseli egyrtelmen tmogattk a francia llam Rajna-hatr ignyt, l. annak elrsvel kapcsolatos trekvst. Ritter (1779-1859) a fldrajztudomnyt (Erdkunde) a termszeti krnyezet s "az embervilg" ktelkeknt, lnyegt tekintve kapcsolattudomnyknt definilta. A fldrajztudomny mr nem egyszer fldlers (Erdbeschreibung), hanem az ok-okozati viszonyok, klnsen a fldfelszn s a trtneti folyamatok kztti kapcsolatok feltrsra trekszik. Ritter mr szakgeogrfusknt foglalkozott a termszeti krnyezet s a politikai trszervezs kztti sszefggsekkel. Ritter tbbszr elutastotta a "fatalisztikus szemlletet", s ksrleteket tett a fldrajzi krnyezet s a trsadalom egymsra hatsnak dialektikus megkzeltsre, de valjban is a fldrajzi determinizmus szellemben fogalmazta meg a termszeti krnyezet s a trsadalom kztti klcsnhatsokat. Ritter minden korbbinl kvetkezetesebben "emelte be az embert" a fldrajzi kutatsok krbe.

fogalmazta meg elszr a fldrajztudomny keretein bell az llnyek s az llamok nvekedsnek analg cikluselmlett. Ritter ler fldrajzi munkssgban kiemelked szerepet kapott Eurpa fldrajzi problematikjnak elemzse. Ritter ktktetes mve (1804, 1807) az "Eurpa-problma" fldrajzi kutatsnak valdi kezdett jelentette. Minden korhozkttt korltozottsga ellenre Ritter megjelentette Eurpa hatrai, termszeti s bels politikai tagoldsa vizsglatnak szinte minden lnyeges krdst s bemutatta nehzsgeit. A fldrajztudomny kpviseli s mveli eltr mdon viszonyultak a XIX. szzad msodik felnek globlis gazdasgi, trsadalmi s politikai strukturlis trendezdsekhez. A geogrfusok tbbsge a "nemzeti clok szolglatba szegdtt". Az imperializmus kialakulsa korszakban a fldrajztudomny minden korbbinl egyrtelmbben vllalta a nemzeti clok megfogalmazst, de mg inkbb propagandjt. Mind a "trkpen dolgoz", mind pedig a "terepgeogrfusok" nemzeti cl javaslatokat tettek a gyarmatostsi tevkenysgre, l. a megszerzett gyarmati terletek megvdse rdekben. A politikai fldrajz egyik legfontosabb terletv rvid id alatt a "birodalomfldrajz" vlt (GODLEWSKA, A. - SMITH, N. szerk. 1994). Ratzel (1844-1904) kiemelked szerepet jtszott a modern politikai fldrajz trtnetben, szemlleti alapjai sajtos megfogalmazsban. Politikai fldrajzi felfogsnak alapsszefggsei (fldrajzi determinizmus, szocildarwinizmus, biologizmus) csak akkor rthetek meg, ha tudjuk, hogy rdekldse egyetemi hallgat kortl kezdve kiterjedt mind a zoolgira, mind pedig a trtnettudomnyra. Ratzel a fldrajztudomnyt "az egyik legterjedelmesebb tudomny"-knt definilta, mivel cljaknt az a Fld felsznnek kikutatst s lerst tzte ki. Ratzel szerint: "... a fldrajz azon tudomnyokhoz tartozik, melyek a dolgok idbeni s trbeli ltvel foglalkoznak..." (RATZEL, F. 1882: p. 19). A fldrajztudomny bels struktrit illeten Ratzel gy foglalt llst, hogy az egysges fldrajztudomny kt nagy rszre (termszeti, emberi) tagoldik. Az emberfldrajzon bell lnyeges szerepet tulajdontott "A npek s llamaik fldrajzi eloszlsa, alakja s nagysga" (p. 21) elemzsnek, s ezt az emberfldrajz Statisztikai rszeknt definilta. Az emberfldrajz bels struktrit elemezve gy fogalmazott, hogy: "A politikai fldrajz, mely gyakorlati okokbl szakadt a nemzetgazdasg terlettl hozznk" (p. 21) felteheten csak ideiglenesen marad rsze az antropogeogrfinak. Ratzel letmvben jelents helyet foglalt el a termszetfldrajzi krnyezet s a trsadalom fejldse klcsnhatsnak elemzse. E klcsnhatst rdemileg jelents rszben a fldrajzi krnyezet dominancijval fogalmazta meg, gy a fldrajzi determinizmus egyik felerstje, s rvnyestje az antropogeogrfia s a politikai fldrajz terletn. Ratzel mr az antropogeogrfijban rszletekbe menen foglalkozott "Az Orszgok s hatraik" problematikjval (pp. 136-173), ksbbi politikai fldrajzi alapmve egyik meghatroz vonulatval. A hatrokat illeten a tengeri hatrokat tekintette az igazi, mintegy "lakhatsgi" hatrnak. Ezekhez a tengeri hatrokhoz kpest"... a szrazfldi hatrok inkbb vletlen jelensgek, a melyeket nem annyira maga a termszet, mint inkbb az ember restsge vagy nknye vont" (pp. 136-137). A legtbb esetben idzjelben hasznlta a "termszeti hatrok" kifejezst az antropogeogrfijban. Vilgosan ltta, hogy mind a termszeti, mind pedig a Mestersges hatrok egyrtelmen kijellik az orszgtr nagysgt s alakjt, s gy a funkciik lnygben azonosak. A hatrok elemzsekor elssorban az llamhatrok minemsgt lltotta eltrbe, de figyelme kiterjedt a bels, kzigazgatsi hatrokra is. Megkzeltseiben s elemzseiben jelents szerepet kapott mind a tapasztals, mind pedig az analgia. Ennek szellemben fogalmazta meg, hogy a Spek "tarts veszteglse termszetellenes", vagy haladniuk, avagy hanyatlaniuk teli.

Ratzel mr az antropogeogrfijban megfogalmazta a "szerves s a mestersges, mechanikus llam" kztti klnbsgeket. Fldrajzi szempontbl a "szerves llam lnyegeknt azt emelte ki, hogy az llamot a trtnelem viharai sem vltoztatjk meg, mivel gykerei mlyebben vannak, s jelents rszben fldrajzi meghatrozottsgak. Ratzel szmra fontos volt az eurpai problma, azon bell az "eurpai egyensly" megrtse. A korabeli politikai felfogs Oroszorszg, Ausztria-Magyarorszg, Nmetorszg, Anglia s Olaszorszg hatalmi viszonyrendszernek lersra hasznlta a kategrit. Ratzel felfogsban s megfogalmazsban az Eurpai egyensly komplex jelensg, nem ragadhat meg mechanikusan sem az orszgok terletnagysga, sem pedig a npessgszma oldalrl, hanem a tnyezk szles krnek szintziseknt hatrozhat meg. Ratzel politikai fldrajzi munkssgnak kzppontjban ksbb is az llam llt (RATZEL, F. 1896). Az llamok trbeli nvekedseinek trvnyeit keresve elssorban trtneti-terleti elemzsek alapjn fogalmazta meg az ltala Vlelmezett hat "trvnyt". A Ratzel ltal megfogalmazott "trvnyek" valjban (tgyes trtneti folyamatok rszben erszakolt ltalnostsai. , Az 1897-ben megjelent politikai fldrajzi monogrfia Ratzel felfogsnak az sszegzse (RATZEL, F. 1897). Szerkezetileg a monogrfit kilenc rszre tagolta. Az els rszben a talaj s az llam kapcsolatait, majd a trtneti migrcis folyamatokat s az llamok nvekedsnek krdseit, az llamok nvekedst, az elhelyezkedst, a tr problematikjt, a hatrokat, a tengerek s a szrazfldek kztti tmeneteket, a vizek trtnetileg vltoz szerept, s vgl a hegysgek s sksgok s a politikai trszervezetek, mindenek eltt az llamok kztti kapcsolatokat elemezte. A m megjelense pillanattl kezdve a vitk s ellenttes tartalm rtkmegtlsek kereszttzbe kerlt, (a francia fldrajztudomnyban Paul Vidal de la Blache ismertette Ratzel mvt, s ettl a pillanattl kezdve a francia s a nmet politikai fldrajz egy nha rendkvl les, folyamatos vitban, s egyfajta klcsnhatsban fejldtt) s bizonyos rtelemben ezt a sajtossgt, s mintegy l jellegt mindmig megrizte. Ratzel letmvben a legbonyolultabb s legellentmondsosabban megtlt kategria a "Lebensraum", az lettr kategrija. lete alkonyn 1901-ben egy monogrfit sznt a krdsnek (RATZEL, F. 1901). Az lettr kategrijt elssorban nem politikai, hanem biogeogrfiai kategriaknt fogalmazta meg s szemlltette, ugyanakkor nyilvnvalv tette a kategria tgabb jelleg rtelmezsnek a lehetsgeit is. A XIX. szzad vgig a politikai fldrajz lnyegben llamfldrajznak tekinthet. Az llamhoz kapcsoldva jelent meg elemeiben a kzigazgats, fvrosok, a hatrok (llamhatrok, bels kzigazgatsi hatrok) vizsglata, valamint az llamclhoz kapcsoldva fogalmazdtak meg a birodalmi fldrajz elemei. 3. Az eurpai politikai fldrajz fejldse a XX. szzad els felben A szzadfordul utn - rszben a szlesebb rtelemben vett elvrsoknak megfelelen - felgyorsult a politikai fldrajz fejldse. Az eurpai politikai fldrajzon bell j elemknt s ksbb kiszlesed irnyzatknt jelent meg Mackinder (1861-1947) globlis, nagytrsgi, geostratgiai szemllete (MACKINDER, H. J. 1904). A szerz geogrfus (az egyetemi szint fldrajzoktats egyik megteremtje Angliban) s orszgos jelentsg politikus vtizedeken keresztl parlamenti kpvisel. Mackinder szerint Eurpa s az eurpai trtnelem - hossz tvon szemllve - al volt rendelve zsinak s az zsiai trtneti folyamatoknak. Az eurpai civilizci szinte folyamatos kzdelmet vvott az zsiai invzikk szemben. A modern Eurpa szmra az orosz kihvs jelenti a legjelentsebb konfliktus lehetsgt.
10

bra Mackinder 1904-es geostratgiai vilgszemllete Szerk.: Mackinder, H., 1904

Mackinder ebbl a felfogsbl kiindulva egysges euro-zsiai rgirl beszlt. A termszetes nagyhatalmi terek valjban az euro-zsiai magterlethez (Pivot area), mely teljes egszben kontinentlisnak tekinthet, kpest rendezdnek. A bels flkr (Nmetorszg, Ausztria, Trkorszg, India, Kna) rszben kontinentlis, rszben pedig ceni, mg a kls flkr (NagyBritannia, Dl-Afrika, Ausztrlia, USA, Kanada, Japn) teljes egszben ceni klmval jellemezhet (1. bra). Mackinder munkssga indtotta el az eurpai geostratgiai kutatsokat, s rszben iskolateremtv, rszben pedig vitapartnerr vlt, sajtos mdon ksbb nmagval szemben is. A modern tbbprti parlamenti tmegdemokrcik vlasztsi technikinak s a vlasztsok eredmnyeinek s fldrajzi sszefggseinek kutatsa sorn kialakult a politikai fldrajz rszeknt a vlasztsi fldrajz. Az eurpai vlasztsi fldrajz kialakulsa a francia Sigfried, A. 1913-as mvhez ktdik. A nyugateurpai vlasztsi fldrajz mind elmleti, mind pedig mdszertani tekintetben rendkvl jelents fejldsen ment keresztl (HAJD Z. 1992) Az I. vilghbor eltt s alatt a politikai fldrajz robbansszer mennyisgi fejldsrl s rszben szemlleti talakulsrl beszlhetnk. A leglnyegesebb szemlleti jdonsgot a svd Kjelln (1864-1922) munkssga jelentette. Szakmai kpzettsgt tekintve llamjogsz, s gyakorl orszgos szint' politikus, klpolitikus, a nemzetkzi politika teoretikusa volt. E mellett szociolgival, s felvllaltan politikai fldrajzzal s geopolitikval foglalkozott. Kjelln Ratzel munkssgbl s llamelmleti megkzeltsbl kiindulva foglalkozott Skandinvia politikai fldrajzval, ill. azt rszben tovbbgondolva fogalmazta meg a geopolitika, s a geopolitikai elemzs leglnyegesebb szemlleti alapjait (KJELLN, R. 1905, 1917). Magyar szempontbl figyelemre mlt, hogy Kjelln Szli Klmn (nla v. Szeli) magyar miniszterelnk egy 1902-es megfogalmazst idzve kezdte Skandinvia geopolitikai helyzett elemz tanulmnyt Kjelln az llamot t ertnyezre ptette fel: 1) politikai fldrajzi tnyez, az llamtan "geopolitikai" rsze; 2) a nper (demolitikai tnyez); 3) gazdasgi er (kopolitika);

4) szocilis struktra (szociopolitika); 5) llamkormnyzati er (kratopolitika). Kjelln a nagyhatalmisg s a trtnetileg vltoz nagyhatalmak kutatsa sorn prhuzamosan elemezte a kereskedelmi-maritim s a militris-kontinentlis nagyhatalmakat, ill. tipizlta ezeket. Kjelln munkssga a geopolitika tekintetben egyszerre volt elmleti jelleg s igny, valamint gyakorlati cl. A kt megkzelts egyidej rvnyestse a geopolitikai megkzeltsekben tbbszr ersen problematikuss vlt. Az I. vilghbor nyerteseinek s veszteseinek a politikai fldrajza alapveten klnbztt egymstl mind tematikjban, mind pedig rtkrendjben. A vilg j politikai fldrajzi elemzse s bemutatsa mellett (DIX, A. 1922) eltrbe kerlt az Eurpn belli terleti vltozsok elemzse, a bkeszerzdsek kritikja, a nemzeti problematikhoz direkt mdon ktd, alkalmazott s clirnyos politikai fldrajzi kutatsok. Az angol politikai fldrajz a vilghbor utn is a birodalmi rdekekhez ktd globlis szemlletet helyezte eltrbe. Mackinder - nem teljesen az I. vilghbor vgeredmnyt ltalnostva - mint kulcsterletre tekintett Kelet-Eupra, s fogalmazta meg rszben j, globlis viszonyrendszert kifejez Heartland" terijt, mely szerint: "Aki uralja Kelet-Eurpt parancsol a Heartlandnak; Aki uralja a Heartlandot az parancsol a Vilgszigetnek; Aki uralja a Pagszigetet az parancsol a Vilgnak" (KASPERSON, R. E. - MINGHI, J. V. 'szerk. 1969, p. 84). A francia trsadalomfldrajzban egyrszt szlesebb krben vontk meg a politikai, gazdasgi trendezdsek sszefggseit (BRUNHES, J: - VALLAUX, C.1921), msrszt az eurpai terleti talakuls politikai fldrajzi kvetkezmnyeinek elemzsre helyeztk a hangslyt (ANCEL, J. 1937). Ksrletek trtntek a nmet geopolitika kritikjra, s francia geopolitikai szemllet megalapozsra (ANCEL, J. 1936). A francia politikai fldrajzban a kt vilghbor kztti idszakban is nyomon kvettk a nmet politikai fldrajz fejldst s kritikjt (DEMANGEON, A. 1939). A kt vilghbor kztti nmet politikai fldrajz fejldst kt vilgosan ntend szakaszra kell osztanunk: az 1933-ig, ill. a II. vilghbor vgig terjed szakaszra. A kt szakasz elklntst a napi politikhoz val viszony eltr ill. knyszer indokolja. 1933-ig a politikai fldrajzi elemzsek s megnyilvnulsok elssorban egyni, szemlyes elkpzelseket s tudomnyos seket hordoztak, a hitleri idszakban az llami politikai elvrsok knyszerjelleggel rtelepedtek a politikai fldrajzra is. Az 1933 eltti nmet politikai fldrajzban egyarnt jelen volt Ratzel tudomnyos hagyatknak polsi ignye (ezrt j szerkesztsben ismt jelentettk 1925-ben Ratzel politikai fldrajzt), az elmleti krdsek az ignye (VOGEL, W. 1922, MAULL, O. 1925), valamint a tozott, s hatraiban j szabott vilg s Eurpa j politikai entitsainak irnyul trekvsek (DEX, A. 1922), az j hatrok kztt l Nmetorszg politikai krdseinek a kutatsa. Maull 1925-s politikai fldrajzai monogrfija a politikai fldrajz fejldst teljes kren dokumentlta, majd az llam, mint fldrajzi s "trorganizmus" elemzse jelentett egyfajta ltalnos politikai fldrajzot, monogrfia nagy rszt az analitikus politikai fldrajz tette ki. A szintetikus i fldrajzi rszben Maull ksrleteket tett a tpusalkotsra. A specilis politikai fldrajzi tnyezk kzl jelents szerepet kapott a, hatrok elmleti s gyakorlati kutatsa (HAUSHOFER, K. 1927), s a "hatrtan" j rszdiszciplnv vlt. Mr a nemzeti szocializmus hatalomra jutsa eltt kitntetett szerepet kapott a geopolitika. 1924ben Haushofer j folyiratot indtott "Zeitschrift far Geopolitik" cmmel. A folyirat tanulmnyai a

geopolitika problematikjt rendkvl szles skln fogalmaztk meg. (Az 1933-ban megalakult Geopolitikai Munkakzssg a geopolitikt a nemzeti szocialista llam llamtudomnyaknt definilta, s a munkakzssg tagjai elktelezetten kpviseltk - nha kisebb bels konfliktusok mellett - a nemzeti szocialista llam fldrajzi trekvseit). A geopolitika ttekint vizsglata, valamint egyes rszterleteinek elemzse (HAUSHOFER, K. OBST, E. - LAUTENSACH, H. - MAULL, O. 1928) bels szemlleti eltrsek mellett trtnt. A geopolitika kategrijnak megfogalmazst Kjelln nevhez ktttk, br kiemeltk, hogy Ratzel lnyegben mr felvetette a geopolitika alapkrdseit. Haushofer munkssga kzvetlenl befolysolta Hitler nagytrsgi szemllett, majd klpolitikjt is. 1933-1945 kztt a nmet fldrajztudomny, klnsen a trsadalomtudomny, betagozdott a nemzeti szocialista prtllam napi politikai gyakorlatba, s trszerkezeti, trpolitikai vizsglatok s tervezsi feladatok megvalstsa rvn a mkd rendszer egyik rszelemv vlt (TROLL. C. 1949). A Harmadik Birodalom idszakban a nmet politikai fldrajzon bell mind a geostratgia, mind pedig a geopolitika vonatkozsban eltrbe kerltek a propagandisztikus elemek, httrbe szorult az elmleti jelleg tudomnyos kutats. Olyan propaganda trkpek kszltek, melyek kzvetlen politikai manipulcis clokat szolgltak. A modern magyar politikai fldrajz az I. vilghbor eltt, ill. alatt szletett meg. Czirbusz Gza geopolitikja (CZIRBUSZ, G. 1919) Ratzel nyomdokain haladt, nha vele direkt mdon vitzva Ratzel organikus5 llamelmletvel szemben Rousseau llamfelfogst (az llam heterogn elemek" egybefoglalsa) tette magv. Czirbusz szmra a "geopolitika az orszgok letnek termszetrajzolata" (p. 3). Egyszerre jelenti a trtnetileg meglt magyar llamisg tapasztalatainak az ltalnostst, valamint a vilgpolitikai, hatalmi trendezdsek trtneti folyamatainak a bemutatst, s a politikai-trbeli jelensgek sokoldal tipizlst. A kt vilghbor kztti magyar politikai fldrajz meghatrozi egynisge Teleki Pl volt, akiben sajtosan kapcsoldott, idnknt pedig tkztt a geogrfus s a gyakorl politikus. Teleki szmra a fldrajztudomny "... az emberisg termszettudomnyi s szellemtudomnyi ismereteinek szles alapjaira felptve lettudomny ... a fldfelszn letnek lettana (physiolgija)" (TELEK P. 1931: p. 183). Teleki a geopolitikt a politikai fldrajz j gnak tekintette, de elssorban! politikai s nem fldrajzi tudomnyknt, ill. szemlleteknt kezelte. A geopolitikban a politika a fnv, a "geo" csak jelz, a politikai fldrajzban pedig fordtva. Teleki elmletileg szleskren elemezte a fldrajzi krnyezet, s annak tagoltsga, a tjak hierarchikus rendszere, valamint az llamalakuls s fejlds sszefggseit, de mgis elssorban Magyarorszg s Eurpa politikai fldrajzi problematikjval foglalkozott, s az "Eurpaproblmt" trtneti vltozatossgban s soksznsgben szemllte (TELEKI P. . n. /l934). Rnai Andrs - Teleki tantvnya s munkatrsaknt - rszben folytatta Teleki politikai fldrajzi munkssgt, rszben pedig az llamhatr elmlet s trtnet, valamint a Kzp-Eurpa problematika tekintetben el is mlytette. A kt vilghbor kztti magyar politikai fldrajz meghatroz clja a terleti ygvzi tudomnyos megalapozsa volt, a magyar geogrfia dnt rsze vllalta az adott idszak nemzetipolitikai cljainak nkntes szolglatt. Rad Sndor nyugat-eurpai emigrnsknt a marxista politikai fldrajz egyik jelents alakjv vlt. Elszr Nmetorszgban, majd ksbb ms llamokban is publiklta "Az imperializmus atlasza" c. mvt (1930), melyet a

korszak egyik figyelemre mlt, s elismert alkotsaknt fogadott a nemzetkzi fldrajztudomny. (Kiemelnnk, hogy Maull s Haushofer egyarnt gyakran s etalonknt hivatkozott Rad e munkjra). Az orosz-szovjet fldrajztudomnyban a kt vilghbor kztti idszakban megvolt a politikai fldrajz nyilvnos mvelsnek a lehetsge, st mind Moszkvban, mind pedig Leningrdban tanszket kapott valamilyen formban a politikai fldrajz. A kutatsok ersen gyakorlatorientltak voltak, mindenkor kapcsoldtak a szovjet llam trekvseinek szolglathoz. A gazdasgi rajonrozs, a bels gazdasgi tr tudatos fejlesztsnek ignye, a Szovjetuni klpolitikjnak bels s kls propaganda ignye bizonyos rtelemben felrtkelte a politikai fldrajzot, s klnsen egyes gyakorlatorientlt rszeit. 4, Az eurpai politikai fldrajz fejldse a XX. szzad II. felben Az eurpai politikai fldrajz fejldsnek ezen idszakban meghatroz szerepet jtszott a II. vilghbor, ill. az egyes orszgok hbor utni helyzete, sttusza, klnsen a szovjet megszlls al kerlt terleteken. Kzs felttelrendszerknt" hatrozhatjuk meg a fokozatosan kialakul "megosztott vilg" struktrihoz val alkalmazkodst. A politikai fldrajz fejldse ebben az idszakban is hordozott mg nemzetit sajtossgokat, de mr nem a nemzeti iskolk jelentettk a fejlds meghatroz kereteit, hanem sokkal inkbb a nemzetkzi tendencikhoz val igazodsok. Nyugat-Eurpban lnyeges klnbsgek jttek ltre az els idszakban a gyztesek (angol, francia) s a vesztesek (nmet, olasz) politikai fldrajz lehetsgei kztt. Ezek a klnbsgek fokozatosan eltntek, majd az vlt a meghatrozv, hogy az amerikai politikai fldrajz dominancija mindegyik nyugat-eurpai politikai fldrajzban rvnyeslt. Az angol politikai fldrajzban a gyarmati rendszer felszmolsa az 1960-as vek vgig jelents helyet biztostott a "dekolonializcis fldrajz" szmra, majd fokozatosan trtneti fldrajzi jellegv vlt mind a birodalmi, mind pedig a dekolonializcis fldrajz. Eurpa vilguralmi s vilghatalmi szerepnek trtneti s politikai fldrajzi vltozsait (a kolonializci trbeli kiterjedst) taln Taylor, P. J. fogalmazta meg s szemlltette a legtfogbb mdon (2. bra). bra Az eurpai ellenrzs fldrajzi kiterjedse a perifrin Szerk.: Taylor, P. J., 1985

Territory formally controlled by European states t sometime between 1500 and 1950. 40-120

Az angol politikai fldrajzban- jelents rszben amerikai hatsra -megersdtt a vlasztsi fldrajz, az 1960-as vektl kezdve vgbement egy mdszertani forradalom, az oktats terletn j perspektvk addtak a politikai fldrajz szmra, az j tervezsi tevkenysgbe val bekapcsolds j bels lehetsgeket teremtett. A nemzetkzi konfliktusok kutatsa j hangslyt kapott, majd az 1970-es vektl kezdve eltrbe kerlt a krnyezeti, krnyezetvdelmi politika fldrajzi vizsglata. Az angol politikai fldrajz meghatroz egynisgei a II. vilghbor utni idszakban Johnston, R. J. s Taylor, P. J. Mindkettjk (s rszben kzs) munkssga tfogta a politikai fldrajz csaknem teljes elmleti s tematikai krt. Elmleti, ideolgiai s politikai alapllsuk, politikai fldrajzi megkzeltsi mdjuk szervesen illeszkedett a nyugati kritikus baloldal szellemi ramlataiba. A francia politikai fldrajz tematikailag soksznv vlt a II. vilghbor utni vtizedekben. A francia politikai fldrajzban a terletisg ltalnos elmleti sszefggseinek feltrsa (CLAVAL, P. 1968, GOTTMANN, J. 1973) vlt n&nzetkzileg klnsen jelentss. A francia politikai fldrajz nemzetkzileg legmeghatrozbb iskolja a Prizs VIII. egyetemen Lacoste, Y. krl jtt ltre. A "Hrodot" c. periodika - megindtsval, a tematikus szmok tudatos megjelentetsvel, a geopolitikai sztr elksztsvel, a geostratgiai atlaszok megjelentetsnek tmogatsval az iskola hatsa Franciaorszg hatrait messze tllpte (Lacoste, Y. szerk. 1995). Nmet politikai fldrajz nagyon nehezen kezdte jra a tudomnyos tevkenysget (EHLERS, E. szerk. 1992). A nmet politikai fldrajz vezet grdjnak egyfajta bntudata alakult ki a kt vilghbor kztti elktelezettsgei miatt. Az egyes vezet szemlyisgeknek nemcsak a korbbi korszakkal, hanem nmagukkal is szembe kellett nznik. (Haushofer ezt tragikus ngyilkossggal tetteineg). Msok nmi tematikai, szemlleti s stlusmdostssal a korbbi munkssgukat futattk, gy pl. Maull 1956-ban ismt megjelentethette 1925-ben rt politikai fldrajzi monogrfijnak jraszerkesztett vltozatt. A nmet politikai fldrajz rszben megtagadta korbbi kpiselit, ill. vilgosan szembehelyezkedett egyes tteleivel (SCHLLER, P. 1957). A politikai fldrajz korbbi rszeire j diszciplnkat kvntak pteni (llamfldrajz, kzigazgatsi fldrajz, kzigazgatsi meteorolgia stb.), s magt a maradk politikai fldrajzot a politika rszv nyilvntottk. Ksrletek trtntek a Zeitschrift fr Geopolitik" c. folyirat j szellem jraindtsra (1951-1969), de a folyirat korntsem vlt igazn jelentss, s j szellemi mhelly.A nmet politikai fldrajz "apolitikussga" az 1970-es vekig tartott. Ettl az idszaktl kezdve j, nyitott tevkenysg kezddtt a klnbz politikai fldrajzi mhelyekben. Az eurpai integrcis tendencik kivltottk a politikai fldrajz rdekldst is, s fokozatosan kialakult az "az euro-integrcifldrajz", melynek legfontosabb s legsajtosabb kutatsi terletv okszeren az Eurpai Kzssgek, majd az Eurpai Uni vlt (PARKER, G. 1983). Kzp- s Kelet-Eurpban a kommunista fordulat utn hossz idre lnyegben megsznt a politikai fldrajz nyilvnos mvelsnek a lehetsge. (A hatalom szmra folytak politikai fldrajzi, st geopolitikai s geostratgiai kutatsok is, de ezek a legritkbb esetben kaptak nyilvnossgot). A II. Vilghbor utn a politikai fldrajz mvelsnek egyetlen nyilvnos lehetsge a "fasiszta", burzso ltudomny" kritikja s fknt eltlse maradt. Az 1960-as vek vgtl a Szovjetuniban ismt megteremtdtek a politikai fldrajz nyilvnos mvelsnek a felttelei. A kutatsok elssorban a tks s a fejld orszgok problematikjt leltk fel, de nem kifejezetten politikai fldrajzi megjellssel rdemben politikai fldrajzi kutatsok folytak a szocialista vilgrendszer alakulst illeten is. bra A megosztott Eurpa politikai fldrajzi alapstruktrja 1945-1989 Szerk.: Short, J. R., 1993

Az 1950-es vek kzeptl a magyar fldrajztudomnyban Rad Sndor, a lengyelben Barbag, J., a kelet-nmetben Sanke, H. kpviselte a marxista politikai fldrajzot, nem feszltsgek s politikai konfliktusok nlkl. A politikai fldrajz trtnetben jelents intzmnyeslsi folyamat s tematikai, mdszertani megjuls ment vgbe az 1980-as vekben. 1982-ben megjelent a Political Geography Quarterly c. folyirat, mely nemzetkzi jelleggel felvllalta a politikai fldrajz elmleti, mdszertani, gazati, trtneti stb. problematikjnak elemzst, s jelents nemzetkzi sszehasonlt vizsglatok kezdemnyezjv, a napjainkra a politikai fldrajz legmagasabb szinten elfogadott frumv vlt. A Nemzetkzi Fldrajzi Uni 1984-ben ltrehozta a "Vilg Politikai Trkpe Kutat Csoportot". A csoport politikai fldrajzi kutatsai rendkvl szertegazak voltak. A 8 legfontosabb tma az llamok trtneti fejldse, helyzete, az llamhatrok jellegtl a

vltozsok folyamatos nyomon ksrsn keresztl az llamok kztti gazdasgi, trsadalmi s kulturlis kapcsolatainak vizsglatig terjedt (KNIGHT, D. B. 1989). 5. Eurpa politikai fldrajzi felfogsnak s tagolsnak krdsei az eurpai politikai fldrajzban a XX. szzadban Az "Eurpa-problma" a fldrajztudomny szinte minden gt rintette a XX. szzadban, kezdve attl a vittl, hogy Eurpa egyltaln nll kontinens-e, avagy csak zsia nyugati flszigete, hatrainak kiterjedsig, ill. bels regionlis tagozdsnak problematikjig. A politikai fldrajzi kutatsok - szintetizl s generalizl trekvseik miatt - integrltk a klnbz felfogsok eltr eredmnyeit, gy minden tekintetben rthet, hogy Eurpa fogalma, felosztsa a politikai fldrajzi megkzeltsek klnbz szintjein vlt a leginkbb sszetett s ellentmondsoss. A II. vilghbor utn kialakult trmegosztottsg (3. bra) elvezetett ahhoz sajtos politikai fldrajzi Eurpa-felfogshoz, hogy csak a mindenkori eurpai integrci orszgai tekinthetk "Eurpnak", s mintegy gy kisajttottk az Eurpa fogalmat nmaguk szmra. Minshull, G. N. "cmlapon hirdette" ezt a torz felfogst (4. tbra). A "mi" s "k" megkzelts nemzeti sajtossgokat is hordozott a kontinens egszt illeten is, hiszen az angol felfogsban meghonosodott "mi" (a Bit-szigetek) s "k" (a Kontinens) egyik eurpai nagy nemzet trszemlletben p vlt objektv okoknl (ms a trszemlleti alapllsuk) fogva elfogadott. A megosztott vilg s a megosztott Eurpa politikai fldrajzi kutatsa s fejldsi sajtossgainak meghatrozsa elsrend krdss vlt Nyugat-Eurpban. KeletEurpa lehatrolsban s megtlsben sem alakult ki egysges nyugat-eurpai felfogs, jelents klnbsgek voltak az angol, a francia s a nmet politikai fldrajzban (REY, V. 1993).
4. bra Az j Eurpa Szerk.: Minshull, G. N., 1990

CkifeiS
.;.*.;.:.,<,._::*;.., '^V.r-'^VH-'

v: ;;.'.'-; i - - ' ' -

: f- .;t:ii.:.'/,

A klasszikusnak tekinthet "gtji lehatrolsok" is problematikusak maradtak, s nemcsak KeletEurpa miatt. Egyes nagy kiterjeds orszgok (pl. Franciorszg) tbb gtji lehatrolsban is szerepeltek, ill. gyakran megfogalmazdott annak szksgessge, hogy ne az llamtr kpezze a besorols alapjt, hanem az llamtr elklnlt jelleg funkcionlis rgii. A legknyesebb, s legellentmondsosabb trkategria "Kzp-Eurpa" lett. A XX. szzad els felben hihetelenl ellentmondsosan fogalmaztk meg a kategrit, ill hatroztk meg trbeli

kereteit (MEYER, H. c. 1946, SINNHUBER, IA. 1954). A "kzp" tbbfle politikai, ideolgiai s terleti tartalmat kapott. Az eurpai integrcis folyamat az oktats tekintetben kivltotta annak ignyt, hogy legalbb a tanknyvekben egysgesen kezeljk Eurpt, ill. annak lszeit (MARCHANT, E. C. szerk. 1967). A nagyregionlis egysgek: Kzp-, Dl-, Nyugat-, szak-, Kelet-Eurpa megfogalmazsakor komplexitsra trekedtek, nem vlt kizrlagos szempontt a trsadalmigazdasgi berendezkeds, ill. annak eltrsei. A fldrajzi, azon bell a politikai trmeghatrozs rendkvl bonyolult eurpai feladatait mind a mai napig nem oldotta meg vgrvnyesen sem a tudomnyos kutats, sem pedig az oktats. Nagy valsznsggel minden genercinak meg kell tallnia a "maga Eurpjt", s azon bell szkebb trkzssgi ktdseit. Ma egy "egysges Eurpa" tbb vzija is megjelenik az eurpai kontinens laki eltt, mgpedig tbbfle bels meghatrozottsg mentn strukturldva. A jv ad majd vlaszt arra, hogy a potencilis lehetsgek kzl melyik lesz a befut. Felteheten, mint mr annyiszor ismt jra kell majd gondolnunk Eurpa-felfogsunkat. Megtlsnk szerint annak a politikai fldrajzi Eurpa elkpzelsnek a megvalsulsa lenne kvnatos, amely arra trekszik, hogy a termszetfldrajzi, trtneti, kulturlis, kzssgi lmny-Eurpt prblja meg szervezeti, avagy fej albb korrekt egyttmkdsi keretek kztt megfogalmazni (5. bra). 6. sszegzs A politikai fldrajz fejldstrtnete kialakulstl kezdve rendkvl sok problmval kzdtt. Alapkrdse a nemzeti problematikhoz s politikai trekvsekhez val viszonynak meghatrozsa volt. Ebben a viszonyrendszerben a fldrajz mveli tbbszr s tbb helyen rossz clok szolglatba szegdtek. A politikai fldrajz helyzete a fldrajztudomnyon bell mindenkor eltr meghatrozottsg, s rszben vitatott volt. A legtbb felfogsban az emberfldrajz egyik rszeknt jelent meg, msok elssorban politikai, s nem fldrajzi diszciplnaknt hatroztk meg. 5. bra Eurpa 2000-ben?

Szerk.: Short, J. N., 1993

Full memort l Iha European Communily and Ihe Europaan System l Cenual Banks Assoclala mombars l \ha European Communily Associate members l Ihe European Communily wilh currencies paggad dlreclly l Ihe Deulschmark

ATLANTIC CEN MEDITERRANEAN SEA

A politikai fldrajz bels struktri nem alakultak ki egysges mdon elfogadottan. A politikai fldrajz kategoriihoz kttten jttek ltre a bels kutatsi szempontok, iil. rszdiszciplni. A politikai fldrajz alapkategrija az llam maradt, s az llam politikai fldrajzi totalitst az llamfldrajz kutatja. Az llamok fltti politikai kapcsolatok s trszervezdsek kutatsra alakult ki az integrcifldrajz, amely az eurpai integrcis tendencik elmlylsvel egyre jelentsebb szerepre tesz szert. A globlis politikai trfolyamatok kutatsa a politikai fldrajzon bell -amennyiben egyltaln politikai fldrajznak tekintettk - a geostratgia keretben trtnt. A geostratgia a politikai fldrajzi makroterek formldst s talakulst helyezte kutatsai kzppontjba. A legproblmsabb fejlds, s legellentmondsosabb felfogs s szerep rsze a politikai fldrajznak a geopolitika. A politikai fldrajz j nhny jelents kpviselje a politikhoz szerette volna

"szmzni" a geopolitikt, de elmek ellenre a geopolitika (rszben) politikai fldrajzi rszdiszciplna (is) maradt. Az llamon belli politikai trfolyamatok kutatsa sorn alakult ki a kzigazgatsfldrajz, a vlasztsi fldrajz, a bels tr regionlis fejlesztsnek krdseit vizsgl belpolitikai fldrajz. A politikai fldrajz Eurpa-szemllete magn viselte a tudomny minden bels problmjt s ellentmondsait. Nem alakult ki egysges Eurpa felfogs, sem pedig politikai fldrajzi Eurpa feloszts, hanem a mindenkori trtneti-politikai szituciknak, rdekeknek s rtkeknek megfelelen jrafogalmazdott az "Eurpa-problma". A ktplus vilg s a megosztott Eurpa sszeomlsa utn sajtos mdon szinte folyamatban szemllhetjk s kvethetjk Eurpa j, bonyolult krdskrnek megfogalmazdst. Irodalom
1. JfNCEL J. (1936): Gopolitique. Paris, Delagrave. 2. |,ANCEL J. (1937): Manuel gographique de politique europene. Paris, Delegrave. 3. itsgemeinschaft fr Geopolitik. 1933: Denkschrift: Geopolitik als nationale issenschaft. - Zeitschrift fir Geopolitik, Vol. 10. pp. 301-304. 4,.AG, J. (1974): Geogrfia polityczna oglna. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo we. 5. BECK, H. (szerk.) (1973): Geograp.hie: Europaische Entwicklung in Texten und Erla'uterungen. g-Mnchen, Kari Albert Verlag. 6. , P. (1992): Une gopolitique pour l'Europe. Paris, ditions Desjonqures. 7. ROC, N. (1977): La gographie franfaise la science allemande. - Annales de Gographie, Vol. |No. 473. pp. 71-94. 8. RUNHES, J. - VALLAUX, C. (1921): La Gographie de l'Histoire: Gographie de la paix t de ! sr trre t sur mer. Paris, Flix lcn. 9. BTTNER, M. (szerk.) (1979): Wandlungen im geographischen Denken von Aristoteles bis Kant. Padernborn etc., Ferdinnd Schningh. 10. CHALIAND, G. - RAGEAU. J. P. (1983): Atlas stratgique. Paris, Fayard. 11. CLAVAL, P. (1968): Rgions, nations, grands espaces. Paris, ditions Gnin. l 12. CLAVAL, P. (1994): Gopolitique t gostratgie. Paris, Nthn. ] 13. COL, F. - COL, J. (1994): The geography of the European Community. London, etc., Routledge. 14. CZIRBUSZ G. (1919): Geopolitika. (Az anthropo-geografia Ill-ik rsze). Budapest, Franklintrsulat. 15. DEMANGEON, A. (1932): Gographie politique. - Annales de Gographie, Vol. 41. No. 229. pp. 22-31. 16. DEMANGEON, A. (1939): Gographie politique ... propos de l'Allemagne. - Annales de Gographie, pp. 113-119. 17. DERRUAU, M. (1966): La gographie des tats. Paris, Armand Colins. . 18. DKNY I. (1922/a): A politikai fldrajz jelen llsa. (Az llamfldrajz mibenlte, viszonya a kultrfldrajzhoz s problminak bels tagozdsa). - Fld s Ember, Vol. 2. pp. 42 - 53. 19. DKNY I. (1922/b): Kritikus fejezetek az llamfldrajzban. - Fld s Ember, Vol. 22. pp, 114 -129. 20. DIX, A. (1922): Politische Gographie. (Weltpolisches Handbuch). Mnchen-Berlin, R. Oldenbourg Verlag. 21. EHLERS, E. (szerk.) (1992): 40 years after: Germn geography. Developments, trends and prospects 1952-1992. Bonn, Geographisches Institute dr Universitat. 22. FOUCHER, M. (1988): Fronts t frontires. Paris, Fayard. 23. FREEMAN, T. W. (1961): A hundred years of geography. London, Gerald Duckworth. 24. FREEMAN, T. W. (1980): A history of modern British geography. London, etc., Longman. 25. GALLOIS, P. M. (1990): Gopolitique, les voiles de la puissance. Paris, FEDN/Plon. 26. GALL B. (1997): A geopolitikai gondolkods trtnelmi hullmai. - Trsadalmi Szemle, Vol. LII. No. 4. pp. 13-22. ' 27. GARZULY J. (1938): Geopolitika. - Magyar Szemle, Vol. 23. pp. 354-361. 28. GERASIMOV, I. P. (szerk.) (1976): A short history of geographical science in the Soviet Union. Moscow, Progress Publishers. 29. GESZTI L. (1924): A politikai fldrajz jelen llsa. - Zsebatlasz, Budapest, Magyar Fldrajzi; Trsasg, pp. 101-117. j 30. GLASSNER, M. I. - DE BLIJ, H. J. (1980): Systematic political geography. Harmadik kiads. New York etc., John Wiley and Sons. 31. GLEDLEWSKA, A. - SMITH, N. (szerk.) (1994): Geography and empire. Oxford etc., Blackwell. \ 32. GOTTMANN, J. (1973): The significance of territory. Charlottesville, The Uniersity Press of Virginia.

24

33. HAJD Z. (1989): A kzigazgatasfldrajz kialakulsa, fejldse s kutatsi irnyzatai. -Fldrajzi Kzlemnyek, Vol. 37. (l 13.) No. 3. pp. 163-175. 34. HAJD Z. (1992): A vlasztsi fldrajz Nyugat-Eurpban. - Info-Trsadalomtudomny, No. 22, pp. 7176. 35. HARTSHORNE, R. (1939): The natr of geography. (A critical survey of current thought in thelightofthe pst). - Annals of the Association of American Geographers, Vol. XXIX, No. 3-4. 36. HARTSHORNE, R. (1954): Political geography. In: JONES, C. F. - PRESTON, J. (szerk.): Aoerican geography: inventory and prospect. New York, Syracuse University Press, pp. 167 - 225. 37. HAUSHOFER, A. (1951): Allgemeine politische Geographie und Geopolitik. Heidelberg. 31 HAUSHOFER, K. (1927): Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung. Berlin -Qtffliewald, Krt Vowinckel Verlag, $. HAUSHOFER, K. - OBST, E. - LAUTENSACH, H. - MAULL, O. (1928): Bausteine zr Qeopolitik. Berlin - Grunewald, Krt Vowinckel Verlag. 4. HAUSHOFER, K. (193 1): Geopolitik dr Pan-Ideen. Berlin. 41. HETTNER, A. (1927): Die Geographie ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau, Ferdinnd Hrt. 42. JOHNSTON, R. J. (1978): Political, electoral and spatial systems. London, Oxford University
,

UF!

JOHNSTON, R. J. (1982): Geography and the state. (An essay in political geography). London, Macmillan. <f|. JOHNSTON, R. J. (1993): Geography and geographers: Anglo- American humn geography lBce 1945. Negyedik kiads. London etc., Edward Arnold. H. JOHNSTON, R. J. - CLAVAL, P. (szerk.) (1984): Geography since the Second World War: an iaemational survay. London, Croom Helm. . KASPERSON, R. E. - MINGHI, J. (szerk.) (1969): The structure of political geography. Qcago, Aldine Publishing Co. WKKJELLN, R. (1905): Geopolitische Betrachtungen ber Skandinavien. - Geographische ffitschrift, Vol. ll.pp.657-671. , R. (1917): Dr Staat als Lebensform. Leipzig, Hirzel Verlag. L KJELLEN, R. (1921): Die GroBmachte und die Weltkrise. Msodik kiads. Berlin, Leipzig, von Teubner. . KNIGHT, D. B. (1989): The International Geographical Union Study Group n the World l Map. (A report n the first fr years). - Political Geography Quarterly, Vol. 8. No. 1. pp. , K. (1988): Die Einflsse dr Geopolitik auf Forschung und Theorie dr Politischen hie von ihren Anfangen bis 1945. - Bonner Geographische Abhandlungen No. 76. DZMA F. (1992): Gondolatok Eurprl s az eurpaisgrl. - Gazdasg s Trsadalom, Vol. o. l-2.pp.5-70. ./ SEL, K. M. (1968): Montesquieu: possibilistic political geographer. - Annals of the iton of American Geographers, Vt. LVIII. pp. 557 - 574.
25

54. KUDRRIASHEVA, L. N. (szerk.) (1981): Soviet geography today. (Aspects of theory). Moscow, Progress Publishers. 55. LACOSTE, Y. (szerk.) (1995): Dictionnaire de Gopolitique. Paris, Flammarion. 56. LENDVAI L. F. (1996): A fldrajz filozfija mint trtnelemfilozfiai problma. - Magyar Filozfiai Szemle, Vol. XXXX. No. 1-2-3. pp.95 -125. 57. LOROT, P. (1995): Histoire de la Gopolitique. Paris, Economica. 58. MACKINDER, H. J. (1904): The geographical pivot of history. - The Geographical Journal, Vol. XXIII. No. 4. pp. 421 - 437. 59. MACKINDER, H. J. (1919): Democratic ideals and reality: A study in the politics of reconstruction. London, Constable. 60. MARCHANT, E. C. (szerk.) (1967): Geography teaching and the revision of geography textbooks and atlases. Strasbourg, Council fr Cultural Co-operation of the Council of Europe. 61. MATZNETTER, J. (szerk.) (1977): Politische Geographie. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 62. MAULL, O. (1925): Politische Geographie. Berlin, Verlag von Gebrder Borntraeger.

63. MELLOR, R. E. H. (1987): National defence - the military aspects of political geography. Aberdeen, Universityof Aberdeen. 64. M1NSHULL, G. N. (1990): The new Europe: int the 1990s. Negyedik kiads. London, etc., Hodder and Stoughton. 65. MERCIER, G. (1990): Le concept de proprit dans la gographie politique de Fridrich Ratzel (1844-1904) Annales de Gographie, No. 555. pp. 594-615. 66. MEYER, H. C. (1946): Mitteleuropa in Germn political geography. - Annals of the Association of American Geographers, Vol. 36. pp. 178 -194. 67. MONTESQUIEU, C. (1943): Eurpa egysgrl. Budapest, Phnix Kiads. 68. PACIONE, M. (szerk.) (1985): Progress in political geography. London, etc., Croom Helm. 69. PACZOLAY P. - SZAB M. (1984): A politikaelmlet rvid trtnete. Budapest, Kossuth. Knyvkiad. 70. PARKER, G. (1983): A political geography of Community of Europe. London etc., Butterworths. 71. PARKER, G. J. (1985): Western geopolitical thought in the rwentieth century. London, Croom; Helm. i 72. PEPPER, D. - JENKINS, A. (szerk.) (1985): The geography of peace and war. Oxford, Basil; Blackwell. 73. RAD, A. (S). (1930): Atlas fllr Politik, Wirtschaft, Arbeiterbewegung. 1. Dr Imperializmus.; Reprint. Leipzig, Haack. 74. RAD S. (1959): Az imperializmus s a szocializmus politikai fldrajzi vzlata. - Fldrajzi Kzlemnyek, Vol. 7. (83.), No. 3. pp. 197-233. 75. RAD S. (1965): Vltozsok a vilg politikai trkpn. In: RAD S. - MARKOS Gy. t l. A vilg gazdasgi s politikai fejldse. Budapest, Kzgazdasgi s Jogi Knyvkiad, pp. 3-55. 76. RATZEL, F. (1896): Die Gesetze des raumlichen Wachstums dr Staaten. (Ein Beitrag zr wissenschaftlichen politischen Geographie). - Petermanns Mitteilungen, Vol. 42. pp. 97-107. 26 7j, RATZEL, F. (1887): A Fld s az ember. Anthropo-geographia vagy a fldrajz trtneti alkalmazsnak alapvonalai. Budapest, Magyar Tudomnyos Akadmia. 78. RATZEL, F. (1897/1903): Politische Geographie oder die Geographie dr Staaten, des Verkehrs unddes Krieges. Msodik kiads. Mnchen, Berlin, Druck und Verlag von R. Oldenbourg. ISiRATZEL, F. (1901): Dr Lebensraum, eine biogeographische Studie. n: BCHER, K. t l. (szerk.): Festgaben filr Albert Schause. Tbingen, Laupp'schen Bshandlug, pp. 101-189. 80. REY, V. (1993): Kelet-Eurpa utn? - Fldrajzi rtest, Vol. XLII. No. 1-4. pp. 244-252. A. (1941): Gondolatok a politikai fldrajz tmakrbl, n: Orszgos Magyar Sajtkamara Knyvtra, No. 5. Budapest, Stdium, pp. 77 - 125. 82. ROURKE, J. T. (szerk.) (1991): International politics n the world stage. Harmadik kiads. Guilford, Dushkin Publishing Group. 83. SANGUIN, A. L. (1975): L'volution t le renouveau de la geographie politique. - Annales de Gographie, Vol. 84. No. 463. pp. 275-296. 84. SANGUIN, A. L. (1976): Gographie politique. (Bibliographie Internationale). Montreal, Les Presses de l'Universit du Qubec. 85. SANKE, H. (1958): Politische und konimische Geographie. Berlin, VEB Deutscher Verlag dr Wissenschaften. ' 86. SCHLLER, P. (1957): Wege und Irrwege dr Politischen Geographie und Geopolitik. -Erikunde, Vol. ll.pp. 1-20. 87. SCHWIND, M. (1972): Allgemeine Staatengeographie. Lehruch dr Allgemeinen Geographie VIII. Berlin etc., Walter de Gruyter. 88. SHORT, J. R. (1993): An introduction t political geography. Msodik kiads. London etc., Routledge. 89. SINNHUBER, K. A. (1954): Central Europe - Mitteleuropa - Europe Centrale. - Transactions aadPapers of the Institute of British Geographers, Vol. 20. pp. 15 - 39. 90. SLCH, J. (1924): Die Auffassung dr "natrlichen Grenzen" in dr wissenschaftlichen Geographie. Innsbruck, Universitatsverlag Wagner. |f; STODDART, D. R. (1966): Darwin's impact n geographie. - Annals of the Association of American Geographers, Vol. 56. No. 4. pp. 683-698.

n. STORKEBAUM, W. (szerk.) (1967): Zum Gegenstand und zr Methode dr Geographie. ftanstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Ip STORY, J. (szerk.) (1993): The new Europe. (Politics, government and economy since 1945). l etc., Blackwell. iSUPAN, A. (1922): Leitlinien dr allgemeinen politischen Geographie, Leipzig. . SZEMJONOV, J. N. (1953): A fasiszta geopolitika az amerikai imperializmus szolglatban. est, Szikra. TAYLOR, P. J. (1985): Political geography. (World-economy, nation-state and locality). i etc., Longman. P. J. (szerk.) (1993): Political geography of the twentieth century. A global analysis. t etc., Belhaven Press. TLEK! P. (1917): A fldrajzi gondolat trtnete. Essay. Budapest, Kilin Frigyes. 27 99. TELEKI P. (1931): Idszer nemzetkzi politikai krdsek a politikai fldrajz megvilgtsban, n: ASZTALOS M. (szerk.): Jancs Benedek Emlkknyv. Budapest, Jancs Benedek Trsasg, pp. 183-202. 100. TELEKI P. (. n. 71934): Eurprl s Magyarorszgrl. Budapest, Athenaeum. 101. TR.OLL, C. (1949): Geographic science in Germany during the period 1933-1945. A critique and justification. -Annales Association of American Geographers, Vol. 39. pp. 99-137. 102. VOGEL, W. (1922): Politische Geographie. Berlin, Leipzig, Verlag von B. G. Teubner. 103. WITTFOGEL, K. A. (1929/1977): Geopolitik, geographischer Materialismus und Marxismus. In: MATZNETTER, J. (szerk.) 1977, pp. 183-235.