Você está na página 1de 24

ALBANIAN MAIL

ISSN 1741-5500

Newspaper for the


Albanian Community
of United Kingdom

Gazeta Shqiptare www.albanianmail.co.uk

82
No.

në Britani të Madhe dhe Irlandë

ZERO TOLERANCË
£1.00 Tel: 020 7263 9000 • SMS: 07796012222 • Fax: 020 7561 1603 04 / 07 / 2008

EDITORIAL
Fatmir Terziu


I
migrantë, pa leje ligjore në punë, deportim i
menjëhershëm”. Ky është vendimi i fundit që
vjen nga autoritetet zyrtare të Britanisë së Madhe. Në
fakt kështu deklaroi vetë Ministri i Emigracionit, Liam
Byrne vetëm pak ditë më parë: “Personat që vijnë këtu
dhe thyejnë ligjet tona do të deportohen”. Oficerët e
Imigracionit kanë vënë në shënjestër abuzuesit dhe
shkelësit e ligjit. Në këtë shënjestër janë më së shumti
ata që janë punësuar, duke qenë ilegalë. Kështu sipas
informacioneve zyrtare, “Albanian Mail” ka mësuar
se ditët e fundit është shtuar ndjekja e të punësuarve
në mënyrë joligjore në Mbretërinë e Bashkuar. “Vende “JAVA E REFUGJATËVE” SHKËPUT BARRIERAT... fq:
2
të dyshimta punëdhënieje janë vënë nën shënjestrën
e oficerëve të imigracionit, të cilët dyshojnë se kanë
punësuar imigrantë ilegalë”, - thuhet në këtë njoftim.
fq:
5 KULTURE fq:
11 EKSKLUZIVE fq:
4 SPECIALE
të që mendohet se janë siguruar nëpërmjet krimit. Për
punëdhënësit, gjithashtu është
deklaruar se ato do të publikohen 3
fq: “Koha” i hap zemrën Strangers into Citizens “Parku i Paqes”
REKLAMË
veprës së Destanit vizitojnë “AlbanianMail” në Podujevë...
Promovimi i librit më Një ekip i organizatës Eshtë viti i pestë që
të ri “Edward Lear in inicuese për amnistinë e “Parku i Paqes Man-
Albania” dhe mbledhja imigrantëve ilegalë, që çester” (“Manchester
Transfer Ndërkombëtar Parash e fondeve për botimin e kanë një kohë qëndrimi Peace Park”) po hedh
librit tjetër “Our Woman të gjatë në Mbretërinë shtatin e tij nën telajon
in Albania” nga Qendra e e Bashkuar, mbërriti jeshile të mushkërisë
Telefono falas: Studimeve Shqiptare, që
drejtohet nga i palodhuri
zyrtarisht në një takim
pranë gazetës “Albanian
natyrale të Podujevës.
Është në fakt viti i pestë
00800 8971 8971 dhe i pasionuari, Bejtul-
lah Destani, në fakt krijoi
Mail” për të falënderuar
atë për informacionin e
që duart e palodhura të
MAK i skalisin pamjen
www.moneygram.com një amendament të ri
intelektual ...
qartë dhe mbështetjen
që kjo gazetë ...
atij ...

marketing@albanianmail.co.uk

ALB-UK TRANSPORT Fluturime me


Oferta Shqipërinë - Dy herë në ditë, çdo ditë!
ekskluzive

LO
LONDËR
TIRANË
Dërgime mallrash për në Shqipëri ndërrim në
Çmime konkurruese dhe shërbim i shpejtë nisja edhe nga qytetet;
Mynih
Mançester
ERMAL
KONTAKTO
ADEM
Birmingam
07817797374 07727033937
Kontakto ALBANTravel - Finsbury Park 02075611604 - Barking 02085917373 - Rezervo Online: albantravel.co.uk
Zbavitje
KOMUNITET ALBANIANMAIL 42
faqe
16
2 www.albanianmail.co.uk NENTOR
KORRIK 2008
2007

Contact AlbanianMail 
Address: 132 Seven Sisters Road, N7 7NS
Tel: 020 7263 9000
SMS: 07796012222
Fatmir TERZIU

MARKETING
Linda LUFO Kleant HALILI
 Fax: 020 7561 1603

SHOW BIZ
editor@albanianmail.co.uk marketing@albanianmail.co.uk kleo@albanianmail.co.uk
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

DESIGN
EDITOR

 07790607297  07910018728  07946951892


 www.albanianmail.co.uk

“Java e Refugjatëve” shkëput barrierat


frymëzime të ndryshme. “Reflek- Mançester: “Exodus
timi i komunitetit”, si një moto në
Fatmir Terziu heshtje ishte në tërë hapësirën
Live Summer 2008”
festuese. Ndërsa vallja dhe “Java e Refugjatëve” përm-

K muzika shqipe gumëzhinin aty, bylli aktivitetet e saj edhe në


ryeministri i Britanisë
ku prindër e fëmijë argëtoheshin, Mançester. Me qëllimin për të
së Madhe, Gordon
ekspozitat “Street Photography”, kuptuar kontributin e refugjatëve
Brown, lëshoi një
“Rich and Poor”, si dhe ekspozita u organizuan takime dhe festime
mesazh mbështetës për “Javën
e Gresës njëzetvjeçare, “London nën moton “Exodus Live Sum-
e Refugjatëve”. Në këtë mesazh
and Flowers” ishin nën vëzhgi- mer 2008”. Muzika, vallja, filmat
të shpërndarë shoqatave dhe
min e papushimtë të të gjithë ko- dhe aktivitetet e tjera u ndjenë
vullnetarëve, shtypit dhe me-
muniteteve të pranishme në këto në të gjithë komunitetet e refug-
dias, midis të tjerave kryeministri
aktivitete. Ajo që më pas shihej jatëve të kësaj zonë. Muzikantë
i Britanisë së Madhe shprehet:
si diçka që shtrydhej në detajet të botës nga krejt zona e Man-
“Dhembshuria ka qenë një pjesë
dhe frymëzimin fotografik ishte çesterit të Madh ishin në mesin e
e hershme e kulturës britanike,
ekspozita e realizuar nga një refugjatëve për të festuar një vit
dhe Britanikët janë krenarë për
trembëdhjetëvjeçar, “Our emo- aritje dhe shënuar një alternativë
historinë e tyre për dhënien e
tions”, që në fakt shtonte edhe për të ecur përpara. Në mesin e
strehës për ata që janë në nevojë
emocionet festive në atë godinë, këtyre grupeve ishin edhe shoqa-
dhe për komunitetet e larmishme Deputetja Lind Brown mes drejtuesve të shoqatave
ku nuk mungonte edhe prania e tat që drejtohen nga shqiptari
që refugjatët kanë ndihmuar të
shoqatës “Besa” të drejtuar nga Osman Caka. Veç aktiviteteve që
ndërtohen”. Nën këtë mesazh u të futbollit u ndesh në finale me vës së Refugjatëve”. I konceptu- shihej në mesin e një grupi fëmi-
zoti Buzoku. Më tej ekspozita u dominuan nga të tjerët, u dal-
ndërtuan më pas festimet e kësaj ekipin “Luso Action B” dhe pas ar ndryshe dhe me pjesëmarrjen jësh, duke qenë një nga aktiv-
tjetër, “Si e shikojmë Londrën”, luan ndeshjet në shah në mesin
jave të shënuar në jetën e emi- përfundimit në barazim zero me e disa shoqatave, të pranishmit, istet më të palodhura të takimit.
edhe pse e realizuar në bardhë e e shqiptarëve dhe ato në futboll
gracionit në mbarë Britaninë e zero, me gjuajtjen e penalltive e midis tyre edhe shqiptarë, fes- dhe folklor. Gjithashtu aty u pro-
Madhe. vuri ekipin e shqiptarëve në ven- tuan dhe organizuan aktivitetet movuan edhe programet për një
din e dytë. Ndërsa vendin e tretë sipas planifikimit. Sarjon Aziz Ka- periudhë trevjeçare në “Exodus
60 evenimente në e ndanë ekipi i Somalezëve dhe mara, kryetari i Forumit të Refug- Refugee Arts”. Cilla Baynes, nga
“Luso Action A”. Charlotte Cooke, jatëve, që në fillim na tregon me
Jorkshire shefja e (North) Refugee Council kënaqësi për nderimin e veçantë
“Community Arts North West”, ka
qenë midis shumë figurave dhe
Një turne futbolli me përf- ka thënë për këto aktivitete: “java të “Shpresa Programme” në këtë personaliteteve të kulturës dhe
shirjen e shumë ekipeve nga ko- e refugjatëve është për të bash- ditë si organizata më e mirë, duke artit që kanë festuar mes refug-
muniteti i Lidsit, shënoi fillimin e kuar njerëzit, për të ndarë barri- bërë kështu që për të, të jenë dy jatëve.
përvjetorit të dhjetë të “Javës së erat…”. gëzime në një ditë. Duke qe-
Refugjatëve” në rajon. Sipas dre- shur, drejtuesja e “Shpresa Pro-
jtuesve të shoqatave përreth zo- Deputetja Lyn Brown gramme”, Luljeta Nuzi, na tregon Oxford: “Dialogu i
nës së Jorkshires u ndërmorën
mes refugjatëve më pas për ekspozitat në foto- emigrantit”
mbi 60 evenimente. Festivale, grafi, projektet dhe angazhimet Me shfaqjen e pjesës teatrale,
festime, evenimente sportive, Deputetja e West Hamit, Lyn e ditës, si dhe na njeh me aktiv- por tepër emocionale “Dialogu i
ditë gazmore familjare, takime Brown, e pranishme në festimet itetin praktik të disa vullnetarëve, Në një nga aktivitetet e ditës
Emigrantit” festimet dhe aktiv-
muzikore, shfaqje në rrugë, dhe aktivitetet e zhvilluara në sic ishte mjeshtrja Hyrije Mustafa, itetet e “Javës së Refugjatëve” në
piknika, ekspozita dhe afishime “Little Ilford Youth Centre” në një vullnetare e kësaj organizate Mësuese Vera dhe koleget e saj
zi, shtonte më shumë mirëkupti- zonën e Oxfordit kanë shënuar
artistike, shfaqje filmash, teatër, Manor Park të Ilfordit, natyrshëm që prej katër vitesh. Një tjetër kishin misione të tjera. Të tjerët,
min e mesazhit, që përcillte Nuzi mbylljen e aktiviteteve. Gjatë ja-
konferenca, debate dhe modë i dha një mesazh më të qartë “Ja- vullnetare, Suela Bejleri (Metani), sipas profesioneve dhe zanateve
për të pranishmit dhe deputeten vës refugjatë, azilkërkues dhe të
kanë qenë mes disa prej aktiv- të fituara gjatë jetës dhe kualifiki-
Lyn Brown. Ajo theksoi: “ne jemi tjerë kanë patur rastin të shohin
iteteve të planifikuara që u ndër- meve ishin në një temp pune për
këtu sot krejt ndryshe nga herët e filmat të ndryshëm dhe të përf-
morën gjatë javës. Gjatë këtyre të zgjuar dëshirën e punës dhe
tjera. Jemi me moton për të pro- shihen në veprime konkrete. Ka
evenimenteve u krijua mundë- traditën tek brezat, sidomos tek
movuar kulturën shqiptare tek të qenë një organizim i përbashkët
sia që shumë njerëz britanikë fëmijët. E gjitha dukej model dhe
gjithë komunitetet e tjerë”. Fes- i grupeve humanitare “East Ox-
të kontaktojnë azilkërkuesit dhe e konceptuar mjaft bukur. Tre
timet dhe aktivitetet e “Newham ford Asylum Welcome” dhe “Stu-
refugjatët prej komuniteteve të ekspozita me piktura të varura në
Refugee Festival” dhe “Albanian dent Action on Refugees (Star)”.
ndryshme. Turi futbollistik që mure i përkisnin konceptimeve të
Summer Day”, që filluan aty rreth Jenny Allsopp, nga shoqata stu-
u ndërmor në kolegjin “Tomas Florentit, Denadës dhe Nafjolës,
orës 11-të morën fund pasdite dentore “Star”, që operon edhe
Danby” të Roundhait aktivizoi që sipas Nuzit, kishin punuar
rreth orës shtatëmbëdhjetë. në zonën e Wandsworthit tha:
edhe fëmijë dhe të rritur. Këtu me një piktor gjerman, me të “ne jemi të gjithë të kënaqur që
kishte edhe disa ekipe shqip- talentuarin e kësaj fushe, Ben kontribuam për refugjatët”.
tare. Një nga ekipet shqiptare Vallja shqiptare në “Litle Ilford Youth Centre” Speack. Të tre ekspozitat kishin 
42 2007 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL KOMUNITET
Zbavitje
faqe
NENTOR
KORRIK 2008 17
3
Dhimbje emigrimi me çmim 30 mijë stërlinash
EDITORIAL
online, duke i vënë në listën e
vijon
nga faqja 1 atyre që janë të paturpshëm dhe jo
të rregullt me ligjet e punësimit.
Jeta e një emigranti nga Ballkani i jep çmimin akademikes së Universitetit të Anglisë Lindore
Sqarimi zyrtar
një dritëhije e gruas së tij të vdekur, vajzës Për këtë problem gazeta “Albanian Mail” iu drej-
së tij të dashur dhe mikut të tij Rudi. Libri tua autoriteteve zyrtare të “UK Border Agency”. Zëd-
Fatmir Terziu flet se si ai zgjidh problemet në ambientin hënësi i shtypit i “UK Border Agency” (UKBA-së),

J
e egër e të huaj britanik, me rropatjet në Sam Matthews, interesimit tonë iu përgjigj me shkrim.
eta e një emigranti nga Ball- rrugë, i vetmuar në një apartament dhe pa Në informacionin e tij midis të tjerave thuhet se “kjo
kani dhe pasqyrimi i saj letrar ndonjë gëzim apo festë. Gjithashtu është agjenci nuk ka ndonjë informacion se sa shqiptarë
në novelën e Rose Tremain, i Londra që mban mundësitë e miqësisë, janë kthyer mbrapsht në vendlindje. Analizat sipas
ka dhuruar asaj një çmim prej 30 mijë parave, seksit dhe karrierës së re. Zonja nacionaliteteve nuk janë marrë parasysh në hartimin e
stërlinash, ndërsa ka fituar konkursin për Tremain na thotë, se ajo dëshiron të pasqy- statistikave”. Sipas zotit Matthews, “gjithashtu, është e
shkrimtaret femra. Çmimi “Orange Broad- rojë tregime dhe histori që lidhen me jetën pamundur të llogaritet se sa persona shqiptarë punojnë
band Prize” i është dhënë akademikes reale të emigrantëve britanikë. Por ajo edhe ilegalisht. Dy qeveritë labure kanë pranuar se ne nuk
nga Universiteti i Anglisë Lindore, pasi pse ka shkruar dhe fituar këtë çmim, nuk mund të llogarisim numrin e punëtorëve ilegalë, për një
ajo ka dëshiruar të krijojë një atmosferë jep rrugët e zgjidhjes dhe duket e dështuar arsye të thjeshtë se ato që jetojnë këtu ilegalisht nuk
familjariteti të britanikëve me emigrantët. në këtë pikë. Gjithashtu shqetësimi i saj deklarojnë veten tek autoritetet.” Ai shton në sqarimin
Çeku me shumën përkatëse dhe me një i jashtëlibrit për fëmijët që nuk zotërojnë e tij se “ne nuk tolerojmë punën në të zezë, zero toler-
edicion në bronzë të “Bessie”-s u dha para gjuhën angleze është një mangësi e radhës ance për abuzuesit. Kjo është arsyeja pse kjo agjenci
ca ditësh në Royal Festival Hall, në prani në novelë. Por ajo që mbetet për tu përgë- është duke investuar më shumë para për zbatimin e
të mjaft akademikëve, gazetarëve dhe zuar është fakti se qyteti i saj i lindjes, rregullave”. “UK Border Agency” është duke siguruar
dashamirësve të librave të autores. Mjaft Norwiç, ka qenë një mikpritës i ndjeshëm ndryshimin më të madh të sigurisë së kufirit në 40 vitet
studentë të saj ishin të kënaqur që shihnin i emigrantëve, gjë që shtjellohet në novelë. e kaluara. Sipas tij, kjo agjenci lufton imigracionin ile-
pedagogen e tyre fituese. Ajo gjithashtu ka Kjo histori është e frymëzuar nga një gal, gjithashtu edhe personat dhe organizatat që i ndi-
pikturë në vaj e vendosur në Norwiç Castle hmojnë ata. Gjatë periudhës 2007-2008 kjo agjenci ka

N
në plan që të ndihmojë shkrimtarët e perse-
kutuar. Ajo ka qenë e kënaqur nga fitimi ovelistja Rose Tremain ka lindur në Museum dhe Art Gallery, Yarmouth Jetty, realizuar 7178 operacione kundër punës ilegale të cilën
i çmimit dhe më tej ka shtuar se historitë vitin 1943 në Londër. Ajo është autore e pikturuar më 1828 nga artisti i Norwiç sollën 5500 arrestime. Gjithashtu janë deportuar afër-
individuale të emigrantëve janë një detaj School, Joseph Stannard. Kjo noveliste sisht 49 545 azil kërkues, gati nëntë për qind më shumë
e shumë librave. Librat e saj më të fundit janë
më vete. Kjo është novela e saj e dhjetë, e talentuar britanike ka qene e zgjedhur se viti i mëparshëm. U dërguan 2030 persekutime të
“The Darkness of Wallis Simpson” (2005); nove- midis 20 novelisteve te rrinj nga revista suksesshme të bizneseve dhe kompanive që shkelën
dhe historia e saj përqendrohet përreth la, “The Road Home” (2007), fituese e çmimit
personazhit Lev, që mbërrin në Londër s ii “Granta” në vitin 183 dhe ka qenë në jurinë këto ligje. Gjatë vitit në vazhdim rreth 5000 operacione
papunë, pak para në xhep dhe ca fjalë ang- “Orange Prize for Fiction” për vitin 2008. Ajo ka e “Booker Prize for Fiction” më 1988 dhe mund të konsiderohen të suksesshme, dhe largimi i
lisht në mendje e në gojë. Përreth tij është marë edhe dekoratën e CBE në vitin 2007. 2000. 4200 kriminelëve mund të quhet një arritje tjetër. 

REKLAMË marketing@albanianmail.co.uk

Dëmshpërblim në raste aksidenti


NUK F
NUK P ITON
AGUA
N

Të ka ndodhur të pësosh aksident në tri vitet e fundit për fajin e dikujt tjetër?
Atëherë ty të takon dëmshpërblim.
Aksident në punë përfshirë kantiere ndërtimi dhe fabrika Shkarje dhe rrëzim për shkak të cilësisë së dobët të shtrimit të rrugës
Aksident rrugor përfshirë kalimtarët dhe transportin publik Aksident në dyqane dhe supermarkete

Për të mësuar nëse ju takon dëmshpërblim, telefono Serpil Ersan në numrin: Ekipi ynë i specialistëve të dëmtimeve personale mund t`ju ofrojnë këshilla ligjore
FALAS falas nëse ju takon të kërkoni dëmshpërblim apo jo.Ne ofrojmë shërbim falas dhe nuk

0800 118899 mbajmë asgjë nga kompensimet që mund të fitoni apo detyrimet për avokatët apo
kompanitë e sigurimeve. Në raste nevoje, ne mund t`ju vizitojmë në shtëpinë tuaj.

Nëse preferoni të flisni me dikë në gjuhën shqipe, website: www.levenes.co.uk


telefononi Linda Lufo në këtë numër: 07910018728 Ashley House, 235-239 High Road, Wood Green, London, N22 8HF
ose Avni Aliaj në numrin: 07939012093
SPECIALE ALBANIANMAIL 4
faqe
4 www.albanianmail.co.uk KORRIK 2008

“Parku i Paqes” në Podujevë...


Fatmir Terziu
…paqe dhe shpresa për të ardhmen… figurat kyçe të këtij grupi humanitar është
arkitektja e Edenit, janë Knight. Projekti i saj
për parkun solli në dritë mbi njëqind pemë

E
dhe shkurre dekorative. Ky shërbim në park,
shtë viti i pestë që “Parku i Paqes ose më saktë kjo ndërhyrje e freskët në të u
Mançester” (“Manchester Peace pagua nga paratë që mblodhi koncerti i muzi-
Park”) po hedh shtatin e tij nën te- kantëve Ian Brown dhe Badly Drawn Boy në
lajon jeshile të mushkërisë natyrale të Podu- Mançester. Tani sipërfaqja prej 22 hektarësh
jevës. Është në fakt viti i pestë që duart e palod- flet me një pamje tjetër. Puna e 12 anëtarëve
hura të MAK i skalisin pamjen atij. Këto ditë të MAK nga Mbretëria e Bashkuar u bashkua
ishte rikthimi i pestë i vullnetarëve nga vizita e me ndihmën e disa qytetarëve vendës dhe të
titulluar “Pranvera 2008”, ku një grup vullne- disa fëmijëve dhe dha pamjen reale me gjel-
tarësh ishin përsëri për të punuar në “Parkun e bërim dhe bar jeshil gjithandej. Pjesa e kush-
Paqes së Mançesterit” në qytetin e Podujevës tuar fëmijëve në këtë park është një investim
së Kosovës. Nën ndihmën e arkitektes, Jane më vete.
Knight, ekipi punoi në transformimin e fushës
kryesore dhe rregullimin e rrugicave me pemë Kush e inicoi “Parkun e Paqes”
dhe shkurre dekorative. “Parku i Paqes në Podujevë’ ishte një ini-
ciativë e kushërinjve shqiptarë Saranda, Fa-
Po cili është ky grup tos dhe Jehona Bogujevci, që u evakuan nga
Ky grup është Grupi i Ndihmës së Mançes- Podujeva në Mançester për ndihmë mjekësore
terit (MAK) që është një grup i bazuar në Man- të plagëve nga armët. Të tre të rinjtë ishin me
çester për ndihma të karitasit me qëllim që të fat të shpëtonin jetën e tyre. Të shpëtuar nga
suportojnë dhe ndihmojnë njerëzit e Kosovës. plagët e shumta, ata u inspiruan nga parqet e
MAK filloi pesë vjet më parë si një shaka Pubi Mançesterit dhe vendet e hapura si vende ku
në Mançester nga pesë vetë. Dëshira për të ndi- familjet dhe shokët takohen. Kur u pyetën se
hmuar njerëzit e Kosovës pas pastrimeve et- çfarë menduan do të ishte mirë për 120 mijë
nike të tyre nga Kosova, përfshiu edhe ndjesi- banorët e komunitetit të tyre, fëmijët jetimë
në e tyre. Dhe menjëherë pas idesë së tyre nga Ekipi i “MAK” në Podujevë të Kosovës propozuan një park. Iniciativën e tyre e mori
Mançesteri udhëtuan drejt Kosovës rreth 300 përsipër MAK. Jane në fillim skicoi planin për
tonë ndihma për të ndihmuar kosovarët në një jekt të tillë për të krijuar “Parkun Mançester ruese dhe procesi i shërimit është i gjatë dhe parkun në vitin 2004, duke punuar me komu-
kamp të Shqipërisë. Më pas brenda një viti të Paqes”, të vetmin në Kosovë. Sipërfaqja i dhimbshëm. Gjërat që ndihmojnë rikuperi- nitetin e Podujevës dhe me drejtorin artistik
MAK transportoi rreth 1000 tonë për të ndi- e piketuar për këtë park është shtrirë në një min nuk janë gjithmonë të ndjeshme. Në këtë nga Eden, Sue Hill. Ata u ndihmuan nga artistë
zonë që ishte e abandonuar, djegur, shkatër- qytet të vogël të Kosovës kjo është një nismë të rinj kosovarë. Tani në park fëmijë, të rinj,
ruar dhe e pabanueshme nga minat e vëna
nëntokë, menjëherë pas tërheqjes së detyruar
të serbëve nga bombardimet e NATO-s në vi-
tin 1999. Parku është ndërtuar si një kërkesë
e refugjatëve të rikthyer që shprehen se inte-
grimi i tyre është ndihmuar nga paqja dhe bu-
kuria e parqeve dhe kopshteve në Mbretërinë
e Bashkuar. Kosovarët donin që parku të ishte
një simbol i dashurisë që ata gjetën dhe morën
në Mançester, prandaj edhe zgjodhën emrin e
tij. Mjaft histori të këtij parku tashmë mund
të shihen edhe në YouTube. Një falënderim
për Naomin dhe Anën që shkruan skriptet, për
Lavdërimin që përktheu dhe për Emilinë që
prodhoi këto video.

Pranverë 2008
Një djalë i ri çapkën tërheq një krimb të
Pamje grafike e Parkut të Paqes madh nga toka e djerë; një vajzë e vogël
mbledh lule që të bëjë kurorën e saj të parë;
hmuar në zbutjen e krizës në Kosovë. Kështu një fëmijë i mitur me zor e mban një lopatë të
Parku i Paqes së Mançesterit në Podujevë të Kosovës
MAK është krijuar të ndihmojë në integrimin madhe që duket si një mjet gjigand në duart
e Kosovarëve në të dy vendet, në Kosovë dhe e tij të njoma dhe që mundohet të zhgaravisë
në Mbretërinë e Bashkuar. tokën me zor; një grup të rinjsh pozojnë dhe ambicioze. Kjo nismë është parku i ri publik burra, gra e pleq janë dëshmitarët e këtij kon-
qeshin para kameras duke pretenduar se po pu- që ka marrë emrin e lartpërmendur që të ndih- tributi human që nënvizohet nën hije pemësh
nojnë tokën dhe një çift janë duke kaluar një dhe lulesh shumëngjyrëshe. Aty është vetëm
Rruga e “Parkut të Paqes” urë duke shikuar skenën. Kështu me këtë kup-
mojë plagët mendore dhe fizike. Ëndrra e një
vendi të hapur, ku familjet dhe shokët mund të simbolika e jetës që krenohet nën një hapësirë
MAK po punon në bashkëpunim me Bash- tohet se edhe në këtë vrull të shpejtë krijues mblidhen dhe fëmijët mund të luajnë pa frikë pafund për të sfiduar të shkuarën e plagëve.
kinë e Podujevës. Podujeva me një popullsi të shtetit më të ri të botës, Kosovës, gëzimi, e po realizohet me ndihmën e karitasit britanik “Parku i Paqes” në Podujevë është një prehje
prej 120 000, ku 60 për qind e popullsisë së qeshura dhe sensi it ë qënit janë një prezencë. “Manchester Aid to Kosova” (MAK) dhe të ëndrrash që vizatojnë të ardhmen e lumtur dhe
plot shpresë.
saj janë nën 25 vjeç dhe me një papunësi prej
80 për qind natyrshëm e mirëpriste një pro-
Kur tragjedia godet, pasojat janë shkatër- grupit nga “Cornwall Eden Project”. Një nga 
4 ALBANIANMAIL AKTUALITET
faqe
KORRIK 2008 www.albanianmail.co.uk 5
KULTURE PERSONAZH

“Koha” i hap zemrën veprës së Destanit Dekorohet për kontributin në ndihmë të Kosovës

Fatmir Terziu
ftesa e takimit më së shumti u adreso-
hej biznesmenëve dhe dashamirësve të
letrave. Në takim përveç intelektualëve
MBE, Profesorit
ekspert të Ballkanit
dhe biznesmenëve, figurave të shquara,

S hpeshherë e kemi dalldisur


emrin intelektual. Një dalld-
isje që vjen nga shtysa tra-
miqve të zotit Destani, ishte edhe Imami
shqiptar, Mehmet Stublla. Nuk mund
të lë pa përmendur edhe drejtuesin e
“Mjaft”, Albanin, një talent që gjendet

P
zuese. Këto shtysa, si pjesë e ngjizjes kudo ku ka vlera të tilla, apo drejtuesin
intelektuale, në hapësirën e vet pranisë e shoqatës studentore të LSE-së. Një rofesori i ish Ministrit të departamentit financë-kontabilitet,
intelektuale, natyrshëm ndodh të jenë takim modest, por me një domethënie të Financave të Maqedo- në Fakultetin Ekonomik – Univer-
sfidante. Të tilla ishin këto shtysa para madhe. Para takimit protagonisti i tij, De- nisë, shqiptarit Fatmir siteti i Tiranës si në nivel Univer-
ca ditësh, kur lokali “Koha” hapi dyert stani, u shfaq para “Kohës”, tamam në Besimi, është dekoruar me MBE me sitar ashtu edhe pasuniversitar. Ajo
për qindra intelektualë shqiptarë dhe kohën e duhur, i mbytur në djersë. Një rastin e ditëlindjes së Mbretëreshës ka punuar si drejtore ekzekutive e
britanikë, që të marrin pjesë në pro- Bejtulla Destani: Drejtor i Qendrës çantë e madhe e mbushur plot me libra, Elizabeta e Dytë, programit Mas-
movimin e librit më të fundit të Albanian për Studime Shqiptare gati po ia merrnin frymën. Dhe më pas, për rolin e tij të ter in Business
Studies. Emra të letërsisë, akademikë, thuajse për dy-tre minuta, disa vajza të madh të ndihmës Administration
mësues, inxhinierë, arkitektë, historianë, për rindërtimin e – Fakulteti Eko-
përkthyes e intelektualë të mjaft fushave
Takimi angazhuara, vendosën në vend të gjitha
Kosovës. Profe- nomik, Univer-
Promovimi i librit më të ri “Edward librat e planifikuara për këtë takim. Libra
shoqërore u gjendën përpos thirrjes për që mbajnë mundin dhe djersën kërkimo- sori, Iraj Hashi, siteti i Tiranës
të krijuar edhe mundësinë e botimit të Lear in Albania” dhe mbledhja e fondeve është një ekspert i në bashkëpun-
për botimin e librit tjetër “Our Woman in re dhe korrektuese të studiuesit të talen-
librit tjetër “Our Woman in Albania”. Dhe tuar shqiptar, të vetmit të kësaj fushe në Ballkanit në Uni- im me Univer-
natyrshëm kur sheh Dr Noel Malcolm, Albania” nga Qendra e Studimeve Shq- versitetin verior sitetin e Ne-
Britaninë e Madhe, Bejtullah Destani.
të Anglisë, të braskës, si dhe
Stafordshires në Bashkëpunë-
Urimet Stoke-on-trent. tore e jashtme
Në takime të tilla, urimet janë disi Në dekoratën e me Institutin
të ndryshme. Në fakt ato janë urime tij është thek- e Ekspertëve
intelektuale për intelektualin. “Koha”, suar një listë e Kontabël të Au-
si një vatër e shquar e këtij ambienti gjatë shërbimi torizuar (IEKA)
promovues dhe intelektualo-kulturor, në edukimin dhe etj. Gjithashtu
me humanizmin e saj, e para e thotë rikonstruksio- Iraj Hashi: Profesor i Universitetit të Znj. Milo (Lati)
hapur urimin e saj me dyer e zemër të nin ekonomik të Stratfordit dhe profesor vizitor në është anëtare e
hapur. Pastaj janë kolegët, miqtë dhe Kosovës që nga Universitetin Riinvest në Kosovë Këshillit Kom-
akademikët që e thonë fjalën e tyre. Një intervenimi i bëtar të Kont-
gotë verë, apo një pije sipas dëshirës NATO-s në vitin 1999. Ai në fjalën abilitetit që nga muaji mars 2004.
dhe disa ullinj të shijshëm nëpër tavolina e tij ka thënë se puna e tij ‘ka bërë Më parë ka punuar si trajnuese në
dukej se lezetonin imagjinatën intelek- një kontribut të vogël në procesin e Programin e USAID për komunite-
Çaste nga promovimi i librit më të fundit të Qendërs për Studime Shqiptare rindërtimit të Kosovës. Unë e ndaj tin e infrastrukturës dhe të shërbi-
tuale, në këtë takim të mrekullueshëm
kushtuar veprës së Bejtullah Destanit, këtë dekoratë me shumë nga kolegët meve të kontabilitetit në Kosovë.
John Hodgson apo Patricia Nugee, e iptare, që drejtohet nga i palodhuri dhe shqiptarit që rrëmon arkivat britanike. e mi që kanë bërë që ky kontribut Znj. Milo është kualifikuar në
dekoruar nga Presidenti i Shqipërisë, i pasionuari, Bejtullah Destani, në fakt Në këtë rast edhe urimi i “Albanian Mail”, të ketë vlerë.” Profesor Hashi është mënyrë të vazhdueshme në institu-
termi intelektual në sallën plot me të krijoi një amendament të ri intelektual është i pandarë nga urimet e tjera: “Mot bashkautor me Lindita Xhillarin në cione prestigjioze kombëtare dhe
tillë, shëmbëllen ndryshe, flet më hapur, në gjirin e intelektualizmit shqiptar në më shumë ngarkesë në çantën tënde i librin “Privatizimi dhe tranzicioni ndërkombëtare në fushën e ekono-
domosdo më qartë. Britaninë e Madhe. Takimi ishte orga- nderuar, Destani, për të mirën e shqip- në Shqipëri”. Ai është edhe super- misë, financës dhe administrimit të
nizuar nën siglën e paralajmëruar dhe tarisë!”  vizori i dy studentëve shqiptarë të arsimit të lartë. Znj. Milo është au-
doktoraturës në Universitetin e Sta- tore dhe bashkautore e disa teksteve
fordshires, Lindita Milos dhe Erjon mësimore universitare, si dhe shumë

Dr. Iraj Hashi dekorohet nga Mbretëresha


Lucit. monografive, artikujve shkencorë e
prezantimeve publikuar në revista
Cilët janë studentët e buletine brenda vendit si dhe në
nivel rajonal e ndërkombëtar në

Britanike për kontribut në Kosovë shqiptarë


Lindita MILO (LATI)
fushat e kontabiliteti, ristrukturimit
e të qeverisjes së kompanive, trans-
fertave të emigrantëve, ndërmar-

P
rjeve të vogla e të mesme etj.
ër kontributin e tij shumëvjeçar siteti. Kontributi i Prof. Hashit në Kosovë doktoraturës) në fusha të ndryshme të Lindita MILO (LATI) është Kry-
në edukim dhe në rindërtimin nisi në vitin 1998 dhe vazhdon edhe sot ekonomisë. Prof. Hashi edhe aktualisht
e Kosovës, Mbretëresha Britanike e nëpërmjet shumë projekteve të Institutit është i angazhuar në Projektin TEM-
etare e Komisionit të Autoritetit të Erjon Luci
Konkurrencës që nga muaji korrik i Erjon Luci është një nga ekspertët
dekoroi këto ditë prof. Iraj Hashi duke e Riinvest. PUS si koordinator i bashkëpunimit me vitit 2006. Ajo mban titullin shkencor
emëruar MBE. Ky është një titull shumë 4 universitete evropiane për ngritjen me emër në Bankën e Shqipërisë.
Kontributi i tij ka qenë shumë i profesor i Asociuar që nga viti 2004 Ai ka mbajtur gjithmonë leksione
prestigjioz në Britani të Madhe dhe u rëndësishëm në studimet lidhur me e cilësisë së studimeve në Fakultetin dhe Ph.D. në Ekonomiks nga “Staf-
jepet personave të cilët japin kontribut Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, dhe fjalime të rëndësishme në disa
reformat ekonomike dhe tranzicionin në fordshire University” në Britaninë e takime ndërkombëtare. Si student i
të dalluar në shoqërinë Britanike dhe në Kosovë, veçmas lidhur me procesin e është konsultat në Projektin “Për- Madhe. Më parë se të emërohej nga Universitetit të Stafordshires ai ka
vende tjera. privatizimit. mirësimi i Qeverisjes Korporative dhe Kuvendi si Kryetare e Autoritetit realizuar kërkime të vlefshme në
Prof. Iraj Hashi është profesor i eko- Transparencës në Ndërmarrjet Publike te Konkurrencës, znj. Milo (Lati)
Gjithashtu, nëpërmjet projektit të fushën e tij.
nomikut në Universitetin Staffordshire në Kosovë” të cilin e realizon Instituti ka qenë zëvendës Rektore e Uni- 
iniciuar me Institutin për Shoqëri të Riinvest dhe është profesor vizitor në versitetit të Tiranës për periudhën
të Britanisë së Madhe dhe udhëheqës i Hapur në Budapest (OSI), 36 të rinj
programeve të hulumtimit në Fakultetin Universitetin Riinvest. 2004-2006,ndërsa që nga viti 1990
kosovarë kanë kryer studimet e masterit  e në vazhdim është Lektore pranë
Ekonomik dhe atë Juridik të këtij Univer- në Britani të Madhe (7 prej tyre edhe të
KOSOVA ALBANIANMAIL 4
faqe
6 www.albanianmail.co.uk KORRIK 2008

Kosova në udhën e integrimit


SHKURTFLASHSHKURTFLASHSHKURTFLASHSHKURTFLASHSHKURT

Shkarkohet zv. mistri


Naser Osmani
Sipas burimeve të RTK-së, kryeministri Hashim
Thaçi ka vendosur ta shkarkojë zëvendës ministrin
e Industrisë dhe Tregtisë Naser Osmani, për shkak Ban Ki Moon paralajmëron:
“Bisedime të reja mes
të sjelljeve joparlamentare, për shkak të kërcëni-
meve dhe për shkak të fyerjes së Qeverisë. Ky
vendim pason ngjarjet pas fyerjeve që ndodhën në

Serbisë dhe Kosovës”


seancën e sotme të Kuvendit. 
Daut Dauti
EULEX-i dhe ICG-ja në Bajram Rexhepi: Kryetar i komunës së Mitrovicës

gjithë Kosovën
EULEX-i dhe ICG-ja së shpejti do të kenë qasje
është ilegal, ashtu siç kanë qenë edhe zgjedhjet që
janë mbajtur në maj, si dhe vetë fituesit që kanë dal
prej atyre zgjedhjeve, thotë Rexhepi. 
S ekretari i Kombeve
të Bashkuara, Ban Ki
Moon, paralajmëron “bised-
të Kosovës dhe të autoriteteve
të Serbisë janë të ndryshme,
mirëpo me përfaqësuesin e ri
në të gjitha pjesët e Kosovës. Kështu u tha në ta- ime te reja mes Serbisë dhe special z. Lamberto Zannier,
kimin e sotëm të shefave të Grupit Ndërkombëtarë
Drejtues për Kosovën, që u mbajt në Prishtinë.
Gazeta britanike Kosovës”. Ai e ka bërë të ditur i cili do të marrë përgjegjësi të
Në këtë takim po ashtu u bë e ditur se sot ka fil- “Indipendent” këtë në një konferencë për
shtyp në New York ku ka folur
reja në Prishtinë, shpresoj se
ata do të angazhohen për një
luar puna fizike në përcaktimin e vijës kufitare mes Gazeta britanike “Indipendent” shkruan në num- edhe për rikonfigurimin e rolit dialog dhe zgjidhje të të gjitha
Kosovës e Maqedonisë.  rin e sotëm se “Kuvendi i serbëve” të Kosovës, të të UNMIK-ut në Kosovë dhe çështjeve në mënyrë paqësore.
cilin UNMIK-u dhe autoritetet e Prishtinës, e kanë raportin që i prezantoi Këshil- Si Sekretar i Përgjithshëm unë
I ashtuquajturi “Kuvendi quajtur jolegal, nuk ka kurrfarë kompetencash, lit të Sigurimit më 20 qershor, do të vazhdojë përpjekjet e
i komunave serbe”, ilegal por shpreh ndarjen gjithnjë e më të thellë etnike
të Kosovës, prej se Prishtina në shkurt shpalli pa-
duke thënë sërish se ishte i
vetëdijshëm se propozimet e
mija për të krijuar një atmos-
ferë nxitëse politike”, tha Sek-
I ashtuquajturi “Kuvendi i komunave serbe”, i varësinë. Parlamenti, shumicën dërmuese të të cilit tij nuk do të kënaqin të gjitha retari i Kombeve të Bashkuara.
formuar të shtunën në veri të Mitrovicës, është ile- e përbëjnë ultranacionalistët e afërt me qeverinë në palët. “Mirëpo vazhdoj të besoj një dialog në gjashtë pikat që I pyetur se a do të vizitojë së
gal dhe pa kurrfarë vlere juridike, tha të hënën në largim të Vojisllav Koshtunicës, përfaqëson rreth 50 se kjo është një zgjidhje më përmban pakoja e propozuar. shpejti rajonin, Ki Moon tha se
takimin e Komitetit të Sigurisë në Mitrovicë, kryetari mijë serbë të cilët jetojnë në veri të Kosovës. Sipas pak e kundërshtueshme për ta Ky dialog është parashikuar të do të shikonte mundësinë e një
i komunës, Bajram Rexhepi. Ne si kuvend komunal gazetës, ky kuvend i serbëve në Kosovë i ka dhënë menaxhuar situatën”, ka thënë, ndërmjetësohet nga “përfaqë- vizite, ndërkaq premtoi se do të
vlerësojmë se krijimi i një kuvendi të tillë nga serbët “një grusht” udhëheqjes shqiptare të shtetit të ri.  Ki Moon. Lidhur me rikonfiguri- suesi i ri special” në gjashtë vazhdojë të mbaj një koordinim
min, ai shtoi se ishte inkurajuar fusha: polici, gjyqësi, dogana, të afërt me udhëheqësit nga të
REKLAMË marketing@albanianmail.co.uk edhe nga takimi me presiden- kontroll kufitar, trashëgimi kul- gjitha palët, si në Prishtinë dhe
tin e Serbisë, Boris Tadiç i cili turore e fetare dhe transport. “E në Beograd ashtu edhe me

ALB-UK TRANSPORT
kishte shfaqur gatishmërinë për di se qëndrimet e autoriteteve Bashkimin Evropian.

Analisti Daniel Serwer,


Shërbime të sigurta dhe dërgim të shpejtë
Peshat e rënda i marrim falas nga shtëpitë tuaja nga Instituti Amerikan i Paqes flet;
R
Ulje çmimesh për pesha mbi 30 kg. epublika e Kosovës, disa javë pas
mëvetësimit, paraqitet në një situatë plot
TRANSPORT MALLRASH rreziqe ndarjeje. Alarmin e lëshoi analisti Daniel
Serwer, nga Instituti Amerikan i Paqes. Në një in-
tervistë që i dha radios Evropa e Lirë, Serwer vlerë-

SH soi se një gjë e tillë, që sipas tij, ka shumë mundësi

LI QIP të ndodhë, “është një fatkeqësi, sepse do të ketë

G ERI
implikime rajonale”.

AN Do të kthehesha sërish te propozimi i Ban


Ki Moon-it, i cili në një mënyrë ndryshon edhe
planin e Ahtisarit. Ndryshimet në planin e
Ahtisarit a shtojnë pikëpyetje rreth shtetësisë
së Kosovës?
“Jo. Shtetësia e Kosovës është e vendosur. Si mund të flasim për integrim kur serbët e
Kosova është sovrane dhe kosovarët duhet te sil- Kosovës refuzojnë çdo shtrirje dore?
len si sovranë. Populli i Kosovës dhe njohja nga “Është e vërtetë, por duhet mbajtur dera hapur.
Hapur për mbledhjen e mallrave çdo të Shtunë (9am-6pm) bashkësia ndërkombëtare kanë vendosur tashmë Është e vërtetë se serbët e Kosovës janë nën pre-
dhe të Dielë (10am-4pm) në adresën: për shtetësinë e Kosovës. Ajo që mund të bëjnë sion të jashtëzakonshëm nga Beogradi, qe te mos
Safestore, 105 Mayes Road njerëzit në Prishtinë dhe në gjithë Kosovën, për të integrohen me shumicën shqiptare. Unë do te beja
siguruar shtetësinë e tyre, është të trajtojnë mirë te kundërtën e asaj qe dëshiron armiku im dhe kjo
Wood Green, LONDON N22 6UP pakicën serbe dhe të integrojnë këtë bashkësi sa është te përpiqesha te integroja pakicën serbe sa
Kontakto më shumë që të jetë e mundur. Kjo është ajo që me shume qe te jete e mundur. E përsëris, te lihet
ERMAL ADEM nevojitet dhe shpresoj të ndodhë. Prishtina duhet dera hapur. Sic e kam sugjeruar dhe me pare, te
07817797374 07727033937 të ketë koncept të qartë të qëllimeve të saj dhe hapen shkolla te përbashkëta per serbet dhe shq-
këto qëllime duhet të jenë ruajtja e integritetit ter- iptaret, nga parashkolloret deri ne klasën e 12-te,
ritorial dhe kjo nënkupton integrimin e serbëve sa ku mësimi do te zhvillohet ne anglisht - atëherë do
www.alb-uktransport.com më shumë që të jetë e mundur”. te shohim nje integrim shume me te shpejte”. 
4 ALBANIANMAIL SHQIPERIA
faqe
KORRIK 2008 www.albanianmail.co.uk 7
Raporti i fundit i Bankës

Rikthimi i dialogut institucional


Aleko Likaj Botërore

K ëtë herë Shqipëria


i është rikthyer
B anka Botërore ka publikuar
një raport për periudhën ‘98-
2007, në të cilin bën vlerësimet për 212
dialogut me insti- vende në të gjithë botën, duke analizuar
tucionet. Presidenca ka marrë nuk mund që të ketë përmirësim mbërrijnë këto ditë në kryeqyte- të hapur edhe mundësinë e një gjashtë komponentë që lidhen me lirinë
këto ditë, një letër nga PD-ja ku të ekonomisë në familjet shqip- tin shqiptar edhe specialistë dhe Grevat dhe lufta ndaj pajtimi me “rebelët” e LSI së, me e fjalës dhe përgjegjshmërinë, stabil-
janë parashtruar dhjetë pikat që tare të cilat janë përfshirë edhe ekspertë nga senati, te cilët, do korrupsionit qëllim «që të shkojnë në zgjedhje
itetin politik, efikasitetin e qeverisë,
duhet të ketë një kandidat për cilësinë rregullatore, shtetin e së dre-
në skemën e ngritjes së rrogave. të hetojnë brenda mureve të Pas grevës së ish punonjësve për ti fituar ato». Kampi i majtë i jtës dhe luftën ndaj korrupsionit. Përsa
në Gjykatën e Lartë. Duke u Madje Edi Rama hodhi në tregun ambasadës së shtetit të tyre të të uzinës së Gërdecit, ka filluar në ka ngrirë «ecejaket» midis tyre, i përket lirisë së fjalës dhe përgjegjsh-
mbështetur tek të persekutuarit, politik edhe një “dialog” tjetër akredituar në «Rrugën e Elbasa- Tiranë edhe greva e minatorëve ndonëse i ka zbutur edhe tonet mërisë, raporti vlerëson se Shqipëria ka
mazhoranca ka theksuar se do këto ditë. nit». Në këtë senat ka deponuar
të rrëzojë çdo kandidaturë të të Valiasit. Në një ceremoni ku e akuzave të ndërsjellta që kanë bërë përmirësime të konsiderueshme që
edhe 22 vjeçari që mori përsipër janë djegur në mënyre demon- lëshuar që nga fillimi i përçarjes. prej vitit ‘98 deri në vitin 2007, me një
mundshme që “ka bërë gjyqe të shesë municionin. Mirëpo ka ekuivalent të ri renditjeje tek 50 përqin-
politike, por edhe ato që janë Gërdeci hetohet në strative certifikatat dhe medaljet , Shqipëria ka bërë këtë vit për-
reaguar për herë të parë nga mirësime të vazhdueshme në të dëshi i parë ose më lart nga 212 vende
përfshirë në afera e krime finan- «Pishtarë te Demokracisë», dhë-
ciare. Asnjë jurist që është diplo- senatin amerikan qelia, dhe ish-shefi i MEICO-s,
në nga ish Presidenti, Sali Beri- gjashtë treguesit e qeverisjes, në total. Shqipëria ka bërë gjithashtu
përmirësime në treguesin e stabilitetit
Ndërkohë, Gërdeci hetohet Pinari: «Shikoni procesverbalet» me arritje më të mëdha në luftën
muar para vitit 91.” Nga ana tjetër ka thënë ai. Efraim Diveroli, pro- sha, për minatorët që organizuan politik, duke i lënë pas tashmë 34.6% të
Presidenti Topi, ka bërë dalje në edhe në senatin amerikan. Këtë të parën grevë dhe ndihmuan në kundër korrupsionit, respektimin vendeve të tjera. Në krahasim me ven-
herë vijnë dyshime nga vetë ky nari i firmës AEY, kishte dijeni për e lirisë së fjalës dhe përgjegjsh-
publik duke shkuar një mbasdite origjinën e municioneve kineze rrëzimin e diktaturës komuniste, det fqinje, vetëm Mali i Zi ka shënuar
tek “Tajvani”, për të ndjekur një institucion ku një prej senatorëve kanë kërkuar përkrahje dhe mërisë, stabilitetin politik, shtetin një tregues më të lartë se Shqipëria në
demokrat, të Kalifornisë , akuzon të marra në Shqipëri”. Deklarata e së drejtës dhe efikasitetin e
ndeshje të Evropianit në shoqëri- vjen nga bashkëpunëtori i tij, Ylli gjithë përfshirje të minatorëve stabilitetin politik, ndërsa vende të tjera
në e miqve të tij të afërt, që nuk edhe vetë drejtuesin e ambasa- në shkallë vendi. Ata kërkojnë qeverisë. Në aspektin e cilësisë si Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia dhe
dës amerikane në kryeqytetin Pinari, i arrestuar pas tragjedisë rregullatore, lirisë së fjalës dhe Serbia kanë mbetur mbrapa. Lidhur me
janë pjesë e politikës. Opozita e së Gërdecit, ku humbën jetën 26 kushte lehtësimi për pensionet,
ka konsideruar këtë letër me dh- Shqiptar, në lidhje me fshehjen që sipas tyre, nuk kanë specifi- përgjegjshmërisë, Shqipëria efikasitetin e qeverisë, raporti vlerëson
e origjinës së fishekëve. Në persona. Pinari është marrë në tashmë renditet në 50 përqin- se deri tani Shqipëria ka përjetuar për-
jetë pika si “dhjetë cilësitë e ko- pyetje në qelinë e tij nga hetuesit ka ligjore , për vështirësitë dhe
bashkëpunim me palën Shqip- dëshin e vendeve të para ose mirësime graduale në këtë tregues, duke
munistit”, duke revokuar kohën e Prokurorisë së Përgjithshme, kohën e punës nën tokë. Në shënuar rritjen më të madhe për vitin
që lamë pas. Ajo ka premtuar tare, që përfaqësohet në këtë mbështetje të tyre janë edhe mi- më sipër. Përmirësimi më i madh
rast nga «Meiko», u janë nde- të cilëve u ka thënë se ka infor- është shënuar në luftën ndaj kor- 2007 dhe duke u renditur tek 43 përqin-
se do të paraqesë kriteret e saj muar në kohë. Efraim Diveroli natorët e Kukësit por edhe ata të dëshi. Raporti i fundit i Bankës Botërore
“duke uruar që të mos jenë të ruar arkat prodhimit Kinez duke minierave të Pogradecit. Ndërsa rupsionit, ku Shqipëria shënon e rendit Shqipërinë, si më të korruptu-
fshehur vendin e origjinës. I ka gënjyer drejtësinë amerikane një rritje me 17%, duke kaluar
njëjta me ato të PD së”. Ndërsa për sa i përket origjinës së fish- figura numër dy e PS, Gramos arën, ndër 212 vendet e monitoruara.
vazhdojnë turet, “dialog me Shq- menjëhershme ka qenë edhe re- Ruçi në një intervistë dhënë një nga 20 përqindëshi tek 37 përq- Sipas këtij raporti, Shqipëria paraqitet
agimi i Shtëpisë së Bardhë , për ekëve. Sipas tij, të gjitha lëvizjet indëshi për vitet 2006-2007.
ipërinë” dhe “Shqipëria ne NATO” e përfaqësuesve të firmës “Alba- prej televizioneve shqiptare ka më dobët në krahasim me vendet e tjera
të dy liderëve kryesor, Edi Rama pastërtinë e figurës së diploma- kërkuar rrikthimin e Fatos Nanos  të rajonit, dhe përsa i përket efiçencës së
tit të tyre në Tiranë. Pritet që të demil” dhe MEICO ishin në dijeni
dhe Sali Berisha, gjasat janë se të Diverolit. në gjirin e së majtës. Ai ka lënë qeverisjes dhe zbatimit te ligjit». 

REKLAMË marketing@albanianmail.co.uk

M A R K A N D A N & C O . LT D .
S O L I C I T O R S & A D M I N I S T R AT O R S O F O AT H S
TELEFON

?
ADRESA 845 Romford Road, Manor Park, LONDON E12 5JY
020 8514 8188 | FAX 020 8514 8303 | E-MAIL kb.msolicitors@gmail.com
A jeni ju një person i sapo ardhur në MB (Mbretërinë e Bashkuar) me men-
Alexandra
MINICABS
dimin se po kërkoni mbrojtje ndërkombëtare pasi jeta juaj/familjes suaj
nuk mund te garantohet me ligj ne vendin tuaj te origjinës per cdo lloj E specializuar kryesisht për shërbime transporti të udhëtarëve
arsyeje, politike apo krejt personale?
me destinacion aeroportin e Stansteadit dhe anasjelltas,
? A jeni ju një person qe kini aplikuar per mbrojtje ndërkombëtare ne MB nën
me çmime që fillojnë nga 30 stërlina.
termat e konventës se 1951 per statusin e refugjatit dhe;

020 8889 6060


kërkesa juaj është refuzuar nga organet kompetente/Home Office,
dëshironi te apeloni vendimin e Home Office, ELEFON
dëshironi te përfaqësoheni ligjërisht gjate procedurave te apelit,

 020 8889 3535


T

ju kane përfunduar te gjitha te drejtat e apeleve te emigracionit dhe përsëri kini frike te
riktheheni ne atdhe,
kini bere kërkesën tuaj per mbrojtje ndërkombëtare para 02/10/2000, aplikant i vetëm
apo familjar, dhe përsëri nuk dëshironi te riktheheni ne atdhe, 24/7
kini arsye te tjera jashtë ligjeve te emigracionit qe nuk mund te riktheheni ne atdhe,
fëmija juaj ka lindur ne MB apo ka ardhur bashke me ju dhe ka nje kohe qëndrimi ne MB
per gati 7 vjet (apo edhe me pak) dhe është akoma nen moshën 18 vjec, Kjo kompani zotëron makina të licencuar
a jeni ju duke qëndruar ne MB ne mënyre te ligjshme per 10 vjet apo te paligjshme per 14 nga PCO-ja dhe tepër komode e të rehatshme
vjet dhe keni evidence per ta provuar këtë,
nuk kini marre përgjigje nga Home Office edhe pse ka kaluar nje kohe shume e gjate nga
kërkesa juaj per mbrojtje internacionale,
juve u është dhënë e drejta e qëndrimit por jo anëtareve te tjerë te familjes suaj dhe ju
dëshironi te mos ktheheni ne atdhe por ta bëni aplikimin tuaj per bashkim familjar nga MB, Shërbime
a kini probleme te ndryshme per te marre nënshtetësinë britanike apo refuzuar ajo nga
organet e Home Office-it, Transport për dasma,
dëshironi te sillni ne MB njerëz te ngushte te familjes/shoke apo bashkëshortët tuaj ne cdo lloj
kategorie si vizitore/qëndrim te përhershëm/leje pune/studente/trajtime mjekësore etj, udhëtarësh shëtitje të
? A kini ju probleme me biznesin, shtëpinë, probleme familjare, divorce, nga të organizuara
çështje kriminale, larguar nga puna ne mënyrë te padrejte, aksidentuar ne
pune etj...? gjithë rinore,
Ne jemi ne gjendje t’ju gjendemi pranë kudo qe ju jeni dhe kini nevoje dhe t’ju a lehtësojmë aeroportet familjare
sado pak shqetësimet tuaja, ne japim këshilla falas edhe nëpërmjet telefonit, kështu qe ju
nuk kini nevoje te udhëtoni ne zyrat tona deri ne përfshirjen tone zyrtare ne çështjen tuaj. e Londrës... etj...

M
& Co Për informacione, mos hezitoni të kontaktoni specialistin tonë
të emigracionit, bashkë-atdhetarin tuaj shqipfolës dhe tepër të Shënim: Kompania kërkon të punësojë shoferë me licencë jo më pak se tre vjet.
suksesshëm, Z. Klemend Banushi në detajet e mësipërme. Për hollësi të mëtejshme ju lutem kontaktoni Tanin në numrin 07865045611.
ALEXANDAR PALACE, STATION ROAD, WOOD GREEN N22 7ST
Kjo kompani është e rregulluar dhe kontrollohet nga The Law Society
ANALIZE ALBANIANMAIL 4
faqe
8 www.albanianmail.co.uk KORRIK 2008

Rastet që vijnë nga jashtë


ipëria ka rreth 25 mijë hektarë tokë
shtetërore dhe kjo është lënë për
Fatmir Terziu kompensimin e pronarëve, por ka

N
gjithashtu 100 mijë hektarë tokë të
dërsa epiqendra e medias refuzuar, pasi nuk është në nivel të
dhe politikës shqiptare lartë prodhues. Kështu që kjo sipër-
ende nuk ka shpëtuar nga faqe toke me pak investim mund të
ndodhia e dhimbshme e Gërdecit, quhet e vlefshme për një interesim të
Shqipëria duket se po preferon të tillë”. Duke e lidhur me mundësinë
tërheq vëmendjen jo më kot andej en nga qeveritarët shqiptarë, madje Rritja e madhe e çmimeve në ush- e Shqipërisë në këtë lidhje, natyr-
nga “jorealiteti”. “Realiteti”, që në as zihen në gojë nga diplomatët shq- qim, kryesisht në grurë dhe oriz, ka shëm perimekultura shqiptare është
fakt lidhet me përditësinë, me çmi- iptarë, që duhet të jenë katalizatorët detyruar shumë shtete të Arabisë, një hapësirë tejet domethënëse. Shq-
met, ushqimin, naftën dhe situatën e këtyre rasteve. Është fjala për një që të shohin mundësinë e lidhjes së ipëria ka patur traditë në këtë fushë
ekonomike, pa përjashtuar punësi- rast, që mendojmë se është tepër marrëveshjeve agro-kulturore me dhe tashmë po e zgjeron atë, duke
min dhe punimin e tokës bujqë- fitimprurës dhe jetik për Shqipërinë shtete të tjera. Çmimi i ushqimit sic ritur edhe modernizmin e mjeteve të
sore, ende është larg në këtë stinë të rurale dhe për tërë vendin në fakt. dihet është edhe një faktor dyfish in- prodhimit bujqësor, falë mundësive
ngritjes natyrale të temperaturës në Arabia Saudite ka planifikuar që të fektues në inflacionin e sotëm. Dihet personale të shqiptarëve dhe hapjes
Shqipëri. “Jorealiteti”, që në fakt, pa mbjellë bimë bujqësore dhe drithëra edhe fakti, se prodhuesja më e madhe me botën.
u komentuar është në skenën politike, jashtë vendit të saj. Mbretëria e këtij e naftës në botë, përsa i përket ushq- Në të njëjtën kohë SHBA dhe Bri-
mediat e zhurmshme dhe thasheth- vendi ka lëshuar këtë thirje prej disa imit e blen nga vendet e tjera. Është tania e Madhe përqëndruan synimet
emnajën e përditshme, që bëhet për javësh dhe ka hapur bisedime me Jemin Gjana: importuesja më e madhe në botë e e tyre pak ditë më parë në Samitin e
të tërhequr ose larguar vëmendjen, pesë shtete, për të siguruar mundësi Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe grurit dhe një nga pesë më të mëd- Arabisë Saudite për krizën e naftës,
nga realiteti dhe për të fshehur paaf- për produkte ushqimore nga agrikul- Mbrojtjes së Konsumatorit hatë e importit të orizit, me një sasi duke lënë të nënkuptohet se Arabia
tësitë ministrore dhe diplomatike turat e këtyre vendeve. Pesë shtetet rreth 2.5 milion tonë në vit. Gazeta Saudite, prodhuesja më e madhe
shqiptare. Tërheqja e vëmendjes që kanë shpejtuar marrëveshjet me dhe duke parë edhe interesin e bu- “Albanian Mail” iu drejtua në linjë e naftës në botë, ka në dorë shumë
nga ana e kundërt e realitetit në Shq- Mbretërinë e Arabisë Saudite, sipas jqve shqiptarë për të mbjellur kohët telefonike Ministrit të Bujqësisë, gjëra në zbutjen e kësaj krize, që
ipëri në fakt ka lënë në heshtje edhe mediave britanike, janë Ukraina, e fundit, thirrja e Arabisë Saudite, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Kon- ka rrokur edhe sferën e ushqimit në
ndjekjen e situatës ndërkombëtare, Pakistani, Sudani, Turqia dhe Egji- duket një shans i mirë që duhet të sumatorit, Jemin Gjana, duke infor- botë. Pra e thënë hapur, me paratë e
ka lënë të kuptohet hapur se ende pti. Duke parë se Shqipëria është kapet në kohë nga autoritetet shq- muar Ministrin për këtë informacion naftës arabe, mund të krijohen hapë-
jemi në faza eksperimentale. Ndry- një vend tejet i përshtatshëm për një iptare. Atëherë përse nuk shihet ky të marë nga mediat perëndimore. sira të paimagjinueshme për eko-
she s’ka si të ndodhë, kur momentet marrëveshje të tillë, vëzhguar edhe faktor, që do të mundësonte punësi- Zoti Gjana na tha: “Ju falënderojmë nominë shqiptare, duke shfrytëzuar
ose shanset e mira dhe të dobishme në situatën e sipërfaqes së tokës që min, prodhimin dhe rritjen e nivelit për informacionin, dhe ne e konsid- këtë rast.
për zhvillimin e vendit as që përçap- ende është lënë djerr për disa vite, të jetesës në zonat rurale shqiptare? erojmë të rëndësishëm në fakt. Shq- 

Rasti Moldav për Shqipërinë dhe Kosovën


Kosovën, për të kuptuar nga CARDS për vitet 2000-2006. do ishte rritja e rëndësisë gjeo-
një këndvështrim tjetër politikat Nëse e krahasojmë shumën e politike të faktorit shqiptar, duke
dhe strategjinë e BE-së. Eshtë mësipërme me rastin e Molda- luajtur më fortë me kartën e sta-
i pamohueshëm fakti që në visë që e vetme do marrë për bilitetit rajonal dhe me dinamikat
pothuajse të gjitha drejtimet, pa- gjysmën e kohës (pra vetëm për që mund të ndikohen nga poli-
varësisht mungesave tona, Shq- 3 vitet e ardhshme), ¼ e shumës tika më të koordinuara mes tij.
ipëria, si vend i asociuar tashmë së të gjitha vendeve të Evropës Kjo do të vinte në një moment
në Bashkimin Evropian, ka plotë- Juglindore të marra së bashku, tejet oportun, duke patur para-
suar standarde shumë herë më kjo vërtetë të shtyn të mendosh sysh edhe zhvillimet e fundit në
të larta qeverisjeje dhe admin- rreth objektivave dhe strategjisë Kosovë, por edhe në Maqedoni.
Ilir Kalemaj istrimi. Por për t`u treguar sa më së përgjithshme të BE-s në lidhje Eshtë fakt i pamohueshëm, roli
racionalë duhet të pranojmë që me vende të ndryshme. konstruktiv që ka luajtur shteti

P
nga ana tjetër ka një mungesë Megjithëse qëllimi i këtij shkri- shqiptar gjatë gjithë kësaj peri-
ara disa kohesh, në vullneti shtetëror për të luftuar udhe, me gjithë potencialin për
mi ishte thjesht kryerja e një ana-
një prej kërkimeve të gjitha ato elementë anti-inte- të nxitur pakënaqësitë (sidomos
lize të qenësishme të politikave
të rëndomta në faqet grues, si ‘state-capture’, krimin ato historike), ndërkohë që disa
të ndarjes së fondeve nga BE-ja,
e internetit, rastisa te shoh disa e organizuar apo korrupsionin nga fqinjët tanë janë shpërblyer
pa dashur të hyjë në interpretime
fakte interesante për një nga që janë ndër arsyet kryesore për shkak të rolit bashkëpunues
normative, duket qartë se fak-
vendet më të varfra evropiane, që shpeshherë bëjnë donatorët që kanë patur shqiptarët. Nuk ka
torët gjeopolitikë janë treguesit
Moldavinë, të cilat u bënë edhe skeptikë dhe ‘dorështrënguar’ në asgjë të keqe, madje do ishte e
më realistë për një shpjegim sa
shkaku i këtij shkrimi. Si një nga politikat e tyre. këshillueshme, nëse diplomacia
më racional. Kjo nuk do të thotë
përfitueset kryesore të fondeve do vinte më tepër në pah arritjet e
Kjo pyetje mund të merrte Kroacia të cilat kanë ngjitur mjaft ekonomitë e vogla të këtyre të nga ana tjetër që ne i kemi bërë
për vendet fqinjë të Bashkimit politikës, duke shpresuar për një
një përgjigje shumë të thjeshtë shkallë në procesin e integrimit, fundit që është e pamundur që t`i më së miri detyrat e shtëpisë.
Evropian, Moldavia do përfitojë rritje të peshës gjeo-strategjike
nëse do argumentonim që rritja por kanë nevojë për fonde dhe bëjnë ballë sfidave të globalizmit Pavarësisht retorikës integruese
vetëm gjatë harkut kohor të tre dhe politike, e cila do material-
e mirëqenies, sjell nevojën për investime më të qenësishme për me forcat e tyre. Pikërisht, në së Brukselit që gjithnjë ka vlerë-
viteve të ardhshme 1.2 miliardë izohej në shpërblime më reali-
më pak investime stimuluese, t`u integruar plotësisht në BE, këtë dritë duhen parë dhe konsi- suar si primar në objektivat e tij
dollarë, duke e bërë këtë shtet në ste dhe të qenësishme nga ana
por duke patur parasysh që ven- duhet të ishin në fakt përfituesit deruar politikat financiare të BE- vendet e Ballkanit Perëndimor,
përfituesin e dytë më të madh të e Brukselit. Kjo natyrisht, duke
det e reja të BE-së, përfitojnë më të mëdhenj të ndihmës së pa- së karshi vendeve të ndryshme dhe fajësimit të këtyre të fundit
fondeve të BE-së,- pas Palesti- dalë edhe përtej kuadrit të reto-
shumë më tepër nga fondet e ketës financiare evropiane. Kjo dhe duket paradoksal fakti që për cdo pengesë që e vononte
nës. rikës shterpë të ekzekutivit që jo
kohezionit dhe ato strukturorë, për faktin e thjeshtë se hapësira vetëm një fond prej 4.65 miliardë këtë integrim, faktet jo gjithmonë
Rasti i Moldavisë shërben për enigma sa vjen e shtohet. Një ndërmjet vendeve ekzistuese të dollarësh ishte parashikuar nga i mbështesin fjalët dhe një anal- rrallëherë ka dështuar në realiz-
të hequr një paralele me vendet gjykim i thjeshtë dhe racional, do BE-së dhe atyre në fazën e kan- BE-ja për gjithë vendet e Ballka- izë më e thellë do nxiste edhe imin e reformave që ka premtuar
e Ballkanit Perëndimor dhe më mund të argumentonte që vende didimit apo të asociimit, sa vjen nit Perëndimor të marra së bash- politika më largpamëse. Një në të dyja anët e kufirit.

konkretisht me Shqipërinë dhe si Shqipëria, Maqedonia dhe dhe rritet, po të kemi parasysh ku, në programin e asistencës rekomandim që vjen në mendje,
4 ALBANIANMAIL OPINION
faqe
KORRIK 2008 www.albanianmail.co.uk 9

Gjelbërimi, joshja shqiptare


Natyrëzimi
Fatmir Terziu Shqiptarët në fakt duket se
janë të natyrëzuar me gjelbëri-

S
min. Çdo detaj i tij i ka frymëzuar
hqiptarët e Mbretërisë ata edhe tek përjetësimi i em-
së Bashkuar i janë rave. A nuk është vetë gjelbërimi
rikthyer traditës së që i ka dhuruar emra fëmijëve
hershme shqiptare. Kjo traditë që këtë pikëtakim natyror vetëm në edhe shoqata MEAF, që preferoi
shqiptarë që herët? Ne i quajmë
brendësi të parqeve, mes gjel- natyrën për të hedhur vallen shq-
lidhet me gjelbërimin natyral, me fëmijët tanë Blerim, Blerina, Ma-
bërimit…”. Ndërsa Lindita, një iptare dhe dëgjuar këngën dhe
parqet dhe lulishtet, natyrshëm nushaqe, Lulishte, Lule, Vjollcë,
shqiptare me banim në Perën- muzikën e krahinave të ndry-
ka frymëzuar shqiptarët të tako- shme shqiptare në zemër të Bir- Trëndelinë, Lëndinë apo edhe me
hen, kuvendojnë, flasin dhe lidhin dim të Londrës shton në bisedë
mingamit. Në Donkaster, Shefild, emërtime të tjera që gjejnë rrënjë
miqësira në parqet e bukura bri- telefonike me ne se ajo edhe në
Mexzborough dhe në disa qytete tek kjo hapësirë e blertë, tek kjo
tanike. Më parë, fill pas ardhjes kohë të keqe dhe me shi nuk
të tjera të zonës së Jorkshires, frymëmarrje natyrale, shpirtërore
së tyre në këtë vend, takimet mes do të preferonte vend tjetër për
këto hapësira të blerta kanë qenë shqiptare. Një mik anglez, që
miqve apo edhe familjarëve kanë të takuar miqtë, se sa parkun.
një joshje e hershme shqiptare. punon në një Bashki të Londrës,
qenë nëpër tregje, kafene apo “Kafenetë dhe pubet janë me
Që në vitin 1999, kur dy avionë më thoshte para ca ditësh: “në
edhe në rrugë. Tashmë, thotë zhurmë, tani që ka edhe rregulla
sollën shqiptarët e dëbuar nga çdo familje shqiptare që të viz-
Bujari, një shqiptar me banim fa- të tjera për ne duhanxhinjtë, më
Millosheviçi në York, gjelbërimi itosh, gjen lule dhe një interesim
miliriarisht në veri të Londrës, “ne mirë parku natyral është për të
ishte pamja e dytë për të sfiduar të jashtëzakonshëm për kopshtin
i lëmë takimet në kohë të mirë kaluar një kohë të mirë dhe për
stresin dhe vuajtjet pafund. Shq- prapa dhe para shtëpisë… Kjo
me diell dhe familjarisht shkojmë të takuar të tjerët”, thotë ajo për iptarët preferonin parqet në këtë ka qenë një traditë e hershme e
në parkun më të afërt. Atje fëmi- “Albanian Mail”. zonë. “Aty takoheshim, - na thotë anglezëve, tani e shoh tek ju…”.
jët qeshin, lozin, ka hapësirë për Ramadan Berisha, me të cilin Në fakt ky pikëtakim me traditën
lojra dhe ne flasim qetë dhe gjatë Shoqatat ndamë gati një vit komshillëk shqiptare është thjesht një gjetje.
për hallet tona. Pastaj, or vëlla, se Pak ditë më parë ishte “Ar- në atë zonë, “dhe aty gjenim një Ai ka ekzistuar historikisht, thu-
ç’ka një lidhje kjo risi me traditën dhmëria” që e shpalosi hapur pikëtakim me natyrën tonë të ajse bashkë me natyrën që i ka
tonë të hershme, me festimet në këtë rikthim të traditës shqiptare. Moda e re e shqiptarëve: Takime në park bukur dhe krenare. Se ç’ndjen krijuar natyrëzimin jetës shqip-
livadhe dhe blerina të gjelbra, ku Festives së tematikës së saj, kjo njeriu në hapësirën e blertë, në tare, kudo ku ai vendoset për të
ndjenim ajrin e pastër të natyrës shoqatë i dhuroi hapësirën e Par- Batersias. Aty u gjendën në një që festonin bashkërisht një vit plot gjelbërimin natyral. Aty gjendet jetuar i lirë dhe në paqe.
së bukur shqiptare. Këtu gjejmë kut të mrekullueshëm londinez të panoramë tradicionale festive, rezultate në shkollën shqipe të mishërimi i Paqes dhe Lirisë”. 
familjarë, fëmijë dhe miq anglezë kësaj shoqate. Po kështu veproi

AKTUALITET

Ndihma irlandeze për shqiptarët Ndihma nga “TOUR DE FRANCE”


PEDALOJNË PËR TË NDIHMUAR FËMIJËT JETIMË NË SHQIPËRI

Bóthar në Shqipëri dhe… A nëtarët e “Rotary Klub” të


qytetit Bath në Angli pedaluan
me vete edhe Ronsard, Klubi Rotary i
së cilës është i binjakëzuar me atë Bath

B óthar, një shoqatë ndihme këto ditë për të siguruar disa të holla West për më shumë se 25 vjet, që të
nga Irlanda ka filluar punën për fëmijët jetimë në Shqipëri. “Bath grumbullojë para për fëmijë jetimë dhe
në Shqipëri që në vitin 1999. Bóthar West Rotarians” pedaluan rreth 480 ki- ndihma në azile. Karitasi, i “Rotary In-
siguron familjet me lopë qumështi, lometra në destinacioni e tyre francez ternational” ndihmoi në këtë rast fëmijë
dhi me qumësht, ndihma dhe paisje dhe u kthyen në kohë. Keith Masdin, edhe në Evropën Lindore. Grupi grum-
agrokulturore dhe veterinare dhe nga Bathford, dhe Barrie Crane, nga bulloi më shumë se 2000 stërlina për
A.I. program. Kjo shoqatë siguron Weston, u nisën me gratë Julia dhe Jan këtë qëllim në këtë pedalim. 
gjithashtu paisje kompjuterike dhe para disa ditësh. Ata morën në këtë tur
ndihmë me qëllim të mirëmbajë dhe
të suportojë këtë program shumë
efektivë atje. Kafshët e qumështit
të përdorura nga projektet e Bóthar
Rotarianët e Launceston ndihma Rahovecit
Fëmijë që i gëzohen dhuratës së Bóthar
janë të gjitha burime nga Irlanda. MAKINË DHE PAISJE PËR QENDRËN SHËNDETËSORE

R
Aeroplani i parë me mëshqerra
qumështi shkoi në Shqipëri në shta-
Lekajt të Kavajës. Sipas drejtuesve
të “Bóthar” numri i familjeve të
…Në Kosovë: “Dhitë otarianët e Launceston vazhdo-
torin e vitit 1999. Që atëherë drejt ndihmuara arriti në 60-të. Rreth 60 kthyen plagët në shpresë” jnë të përkushtohen në ndihmën
Shqipërisë kanë fluturuar nëntë mëshqerra u dërguan për në këtë ko- “Kur u kthyem në fshat”, thotë e tyre për paisjen e qendrës së emergjen-
aeroplanë me krerë qumështi nga munë nga Irlanda. Më tej “Bóthar” Ilmije Hyseni, që jeton në Krushë cës mjekësore në Rahovec të Kosovës.
Irlanda. Bóthar vazhdon të dërgojë ka ndihmuar me paisje dhe ndihma, të Madhe në komunitetin romë, “ne Ndërtesa e kësaj qendre shëndetësore
mëshqerra qumështi nga Irlanda në duke përfshirë ushqimin koncentrat kuptuam se ç’do të thotë varfëri”. është e ndërtuar nga autoritetet belge,
Shqipëri. Bóthar gjithashtu ka trans- prej 50 kilogramësh për fermer si Atëherë kërkuam ato pak kafshë të por ajo ende është jashtë funksionit,
portuar nga ajri edhe 200 dhi nga dhe ndihma veterinare. shpëtuara që nuk kishim as edhe ku pasi nuk ka mjetet e duhura të funksion-
Franca në drejtim të Shqipërisë në t’i strehonim… imit si e tillë. Edhe paisjet ekzistuese në Rotarianët e Lanceston gjatë dorëzimit
Një nga drejtueset, Maria Mc-
bashkëpunim me projektin partner spitalin e afërt janë jashtëzakonisht të të ndihmave
Cormack, na tha se duhet theksuar Bóthar menjëherë dërgoi nga ajri
të “Heifer France” në dhjetor të vitit amortizuara ose inekzistente. Një apli-
se të 60 fermerët dhe paisjet e tyre lopë dhe dhi së bashku me ndihma në fund u grumbulluan divanë, drita
2002. “Bóthar” dhe “Heifer France” kim është bërë tek Rotary International’s
kanë marë trajnimet e duhura. të tjera. Në Mars të 2003-it 42 dhi dhe llampa, tavolina dhe dollapë dhe u
kanë dërguar në Shqipëri një tur të Headquarters në Evanston, Chicago,
dytë prej 160 dhish në vitin 2004 në Susan Hayes nga Borris dhe Ma- ishin një dhuratë tjetër. transportuan për në Kosovë bashkë me
rie Keating nga Ballinabranna janë dhe doli me sukses. Fondet e dërguara
kuadrin e projekteve të tyre të ndih- “Tani janë shtuar kafshët shtë- një ambulancë që u dhurua nga spitali
aktivistet që në vitin 2005 transpor- piake dhe ne kemi qumështin tonë, nga ky aplikim dhe ato të mbledhura nga
mës. Një nga projektet më në zë të Shën Xhon në Angli. Aktualisht ishte pl-
tuan rreth 42 mëshqerra drejt Tira- thotë, Ganimete Mahmutaj, sepse Koncerti në Canworthy Water nuk kanë
“Bóthar” në Shqipëri ka qenë ndih- anifikuar që zjarrfikësve të Rahovecit tu
ma për fermerët e rrethit të Kavajës nës. Tani ata udhëtojnë që të ndih- ndihma e Bóthar erdhi në kohën e qenë plotësisht të mjaftueshme. Kështu
dhuronin një makinë zjarrfikëse, por ajo
me mëshqerra të racës Holstein. mojnë dhe ravijëzojnë projektet e duhur.  Rotarianët angazhuan individë dhe or-
ishte realizuar nga autoritet gjermane.
Projekti u përqëndrua në komunën e tyre në Shqipëri. ganizata në arenën e Launceston. Më 
4 2008 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL EMIGRACION
faqe
QERSHOR
KORRIK 2008 11
Ruzhdi Jata

K ushdo është i vetëdi-


jshëm se profesion-
istët dhe analistët i
kapin më shpejt lajmet, të rejat
Hapësirat kohore të Amnistisë
cilësim,por mund të them se ata duhet të paguhet. Këtë e kupton e qindra shqiptarë. Kjo, me siguri Amnisti tjetër po troket në derë, iu! Zoti është i madh dhe… “ Kur
dhe informacionet. Të parët,
të cilët janë të mirënjohur dhe janë bërë ujqër,në kuptimin real kushdo. Por , nga ana tjetër, ci- mjafton. Atëherë le ta përmendim pak a shumë 5 vjet më vonë. iu afruam kanalit të Otrantos, qi-
të mirëpritur nga publiku janë të punës. Ndaj,nuk besoj se ka lido kërkon që të zgjidhë hallin e këtë vetëm si fakt, jo si problem. Dhe për këtë referoju vetëm pak elli u nxi dhe ne e pamë vdekjen
gazetarët. Është zanati i tyre. ofendim për ta. Sot ato nxitojnë vet, në fund të fundit, për proble- Dhe unë jam i lumtur. Por, shoku “Albanian Mail”, editorialit të saj me sy/ dallgët e detit hidheshin
Pra, edhe pse “Albanian Mail” të fitojnë duke shfrytëzuar pikër- min në fjalë, të ketë pasaportën i High Street nuk është i sigurtë, të një numri më parë “Rikthehet përpjetë/mendja thoshte mori
del dy herë në muaj, tani për isht “shpejtësinë” e tyre, që do ta në xhep. Por a është gjithnjë e për letrat,edhe pse i kishte dhënë Amnistia”, referoju dhe iniciativës fund kjo jetë/ krahët e shtrirë për-
tani, gazetarët dhe bashkëpunë- zëvendësoja me “shkathtësinë” e ndershme kjo rrugë? avokatit ca para si fillim biznesi. se re te “Strangers into Citizens”, para/kokën ngritur lart, i luteshim
torët e saj janë të parët që i kapin tyre, sepse, sic e thonë e vetë, - Zotëri, lëre ndershmërinë ti, Ndaj vazhdon të diskutojë me apo edhe mbështetësve opti- zotit të na nxirrte në toke të thatë.
dhe propagandojnë lajmet. Është shtigjet u janë mbyllur disi, pasi tregoja një tjetri, a ke mundësi të shokë. Ashtu si unë, dikush tjetër mistë e me reputacion të saj. Dhe zoti lutjen tone e pranoi.
mirë të jesh i pari. Shpejtësia dhe kanë dalë në skenë alternative të më bësh punën. Boll më 10 vjet do t’i ketë dhënë ndonjë informa- Besoj se kjo mjafton tani, apo jo? Sa meskinë e naivë janë ca që
saktësia janë parimet themelore reja, në kuptimin konkurrues. Pra me telashe, me burgje, gënje sot cion. Gjithsesi ai duket konfuz Pa shihe me kujdes, në fillim të na pyesin në aeroporte se kur i
të një shtypi të lirë e demokrat. shpejtësi rrufe për të exploruar e gënje nesër (sikur ra vetë bren- nga informacione të tilla. Dhe nuk faqes së parë të numrit të kaluar fituam letrat, kur e ke marrë këtë
zona te panjohura, duke shfrytë- da…), nuk shtyhet më kështu. është i vetëm shoku i High Street të gazetës, fotografinë. pasaportë. Ne e kemi marrë,
zuar edhe harresën e njerëzve .Një tjetër djalë i ri,jo më shumë zotëri, pikërisht atëherë kur vumë
“Shpejtësia e ujkut” apo paditurinë e tyre. Kjo sikur
Vërtet nuk shtyhet, gjithsekush
se 33 vjec, kësaj here nga Korça jetën në rrezik, kur i thamë detit (
Por ka edhe të tjerë, natyrisht nuk më pëlqen me thënë të dre-
kërkon të drejtën e tij, të zgjid-
është më shumë i stresuar. Unë
E shkuara ujkut te zi) bën çfarë të duash,
het sa më shpejt dhe, kjo është …Prapa lamë ndarjet, lamë
që nxitojnë me shpejtësinë e uj- jtën, nejse, e reja ekziston: buzëqesh kur ai më tregon his- unë jam më i fortë se ti. Pikërisht
arsyeja që shumë institucione të vuajtjet, lamë sakrificat, por kurrë
kut, e theksoj me shpejtësinë e torinë me një kompani rrenatore, kjo fortësi na e dha pasaportën
- Biznes bazuar në harresën e ndryshme jo qeveritare, madje nuk do t’i harrojmë ato. Po i har-
ujkut për të gjetur lajmin, jo për siç thotë ai,për të njëjtin problem. të shëtisim Botën, jemi krenarë
njerëzve. Bukur, ëëë! edhe fetarë me reputacion, si ruam ne, kush do të kujtohet për
ta propaganduar sipas ligjeve të Ai shton diçka më tepër ,duke për veten tonë dhe një shembull i
- “Ku je i sigurtë, ti që do t’m’i edhe organizma joqeveritare dhe to? Vërtetë nuk harrohen. S’di
shtypit, por për ta mbajtur dhe ru- thënë se ata kanë informacion se madh frymëzimi. A nuk janë pak,
japësh letrat? – pyet me të drejtë parlamentarë apo ministra, po e pse më kujtohen fragmente të
ajtur per vete! Ja, pra, diferenca! do të mbështeten nga Parlamenti zotëri, 10 vjet jetë në Perëndim?
cilido klient. – A ke dëgjuar se ka mbështesin fuqishëm idenë e një jetës time, s’di pse më rikthe-
Një përcaktim të jashtëzakon- Anglez,por kjo i takon fundit të Jo thjeshtë fakt, por guxim që
dalë ndonjë ligj apo? – pyet më i Amnistie të dytë. hen këngët e kurbetit dhe sikur
shëm për ata ka bërë një grua e vitit 2011 apo 2012 (!) E shikon habit Botën që e detyruam atë
re nga Elbasani, shumë kohë më avancuari prej tyre. pra se si punohet?!- Nuk durohet më rishfaqen legjendat e mallit të na e dëgjojë zërin. Dhe faktet
parë, që më ka ngelur në mend- - Ne kemi fituar shumë çështje, Avokatët shqiptarë më,-përsërit ai. Unë nuk mund të që ngrenë vëlla Konstandinin pra e kanë vërtetuar këtë plotë-
je. Ajo, atëherë, i cilësonte ata zotëri. Unë të jap letrat, të jap dhe shoku i High bëj as edhe një vizitë te dok- nga varri. Me siguri jo pse vjen sisht. Këto janë, pra, faqet e his-
si “qenër”. Ndoshta, kur e kam pasaportën në dorë. Ç’ke ti me tori. A nuk mjafton kjo?Atëherë Amnistia,por pse vjen lumturia torisë së re që pret të shkruhet,
dëgjuar, ky përcaktim nuk ka pa- ligjet,- është përgjigja e avokatit.” Street më duhet të përmend një fakt të e shumë njerëzve. Çfarë zemre por le të presim të festojmë më
tur te unë kuptimin e sotëm, atë Edhe me të “drejtë”. Gjithsekush Dhe ata, Naimi, Brikena, Kl- pakundërshtueshëm nga asnjëri. e guxim ka shqiptari? Ne Otran- parë PASAPORTËN, nëse kë-
të kërkuesit por, gjithsesi, për të don të bëjë punën e vet, ashtu emendi, Kastrioti, Tomori, Urimi e Doli Amnistia e 2003- shit kur ton e kemi përjetuar. Dhe, duke tyre kërkuesve te amnistisë do
qenë i sinqertë me veten, thelbi si edhe gazeta që do të botojë të tjerë, e kanë treguar me vepra 15,000 familje shqiptarë morën e kaluar atë në dimër, skena të t’u përgjigjet ligjërisht Qeveria
nuk ka patur ndonjë ndryshim këtë shkrim. Është profesioni për dhe mjaft fakte që kanë ndihmuar pasaportat pa paguar asnjë lek, vjen më e tmerrshme, aventura britanike.
të madh me atë. Tani, unë nuk të cilin ti ke bërë shkollën dhe që e vazhdojnë të ndihmojnë qindra vetëm tarifat shtetërore. Dhe një të duket , po,po e paimagjin- 
mund ta përdorë kurrsesi atë ueshme. Po çfarë guximi ka njer-

EKSKLUZIVE

“The Strangers into Citizens” vizitojnë “Albanian Mail” vizë të shkelur për një kohë të gjatë

Fatmir Terziu
19 Korrik direktiva të reja për aksionin e amnistisë të cilët kanë qenë në Mbretërinë
e Bashkuar për më shumë se katër

N
vjet. Sic e keni lexuar edhe numrin
e fundit të gazetës “Albanian Mail”,
jë ekip i organizatës ini-
kjo fushatë tashmë ka një mbështetje
cuese për amnistinë e
të Kishës Katolike dhe të Kryetarit
imigrantëve ilegalë, që
të Bashkisë së Londrës, Boris John-
kanë një kohë qëndrimi të gjatë në
son. Njëqind deputetë të të gjitha
Mbretërinë e Bashkuar, mbërriti
partive kanë firmosur një EDM në
zyrtarisht në një takim pranë gazetës
mbështetje të kësaj fushate. Ne tani
“Albanian Mail” për të falënderuar
punojmë për të realizuar një lëvizje
atë për informacionin e qartë dhe
të rëndësishme politike në 4 Maj të
mbështetjen që kjo gazetë i bën këtij
vitit 2009, si një lëvizje domethënëse
problemi shqetësues. Dy drejtuesit e
dhe në kohën e duhur para fushatës
kësaj organizate, Joana Purkis dhe
elektorale. “London Citizens” janë
Mathew Bolton në takimin e organi-
të vendosur që të punojnë me komu-
zuar me këtë rast i thanë kryeredakto-
nitetin shqiptar që të realizojnë këtë
rit të gazetës “Albanian Mail”, zotit
lëvizje deri në pikën e fundit. Ta-
Fatmir Terziu, se ata ishin tashmë në
Një ekip i organizatës inicuese për amnistinë e imigrantëve ilegalë, që kanë një kohë qëndrimi të gjatë në Mbretërinë kimi i fundit i “Strangers into Citi-
një rrugë të drejtë në misionin e tyre
e Bashkuar, mbërriti zyrtarisht në një takim pranë gazetës “Albanian Mail” për të falënderuar atë për informacionin e zens Action” do të jetë më 19 Korrik
dhe dëshironin që edhe gazeta “Al-
qartë dhe mbështetjen që kjo gazetë i bën këtij problemi shqetësues.
2008 nga ora 2 pas dite deri në orën
banian Mail” si zëdhënëse dhe infor-
4 e 30 minuta në adresën Transport
muese ligjore e komunitetit shqiptar
House, 128 Theobald’s Road, Hol-
në Britaninë e Madhe dhe Irlandë të rrugë të gjatë që nga pikënisja e Nën- dinezë anëtarë të “London Citizens” mbështetës të fushatës mbushën
ishte përkrah tyre deri në realizimin torit të vitit 2006 me moton “Lon- që vinin nga 110 organizata që sh- sheshin “Trafalgar Square” për të born, London WC1X 8TN.”

e amnistisë. Në këtë takim ata thanë don Citizens”. Fushata filloi me një triheshin në gjithë Londrën. Në Maj bërë thirrje për një amnisti për azil
“The Strangers into Citizens” ka një mbështetje të mijëra qytetarëve lon- të vitit 2007 më shumë se 20 mijë kërkuesit e refuzuar dhe personat me
Mendoni të ktheheni
në Atdheun tuaj?
Nëse jeni azilkërkues, telefononi falas IOM për një plan
riatdhesimi si individ ose si familje.

Nisje biznesi të vogël


Planifikim udhëtimi
Bileta fluturimi
Asistencë ri-integrimi
Pagesë për bagazhet
Strehim i përkohshëm
Trajnim për punë
Punësim
Shkollim

IOM është organizatë ndërkombëtare e pavarur. Ajo NUK është pjesë e qeverisë britanike.
Ne ju ndihmojmë të ktheheni në vendlindje vetëm nëse ju e dëshironi një gjë të tillë.
ALBANtravel
AGJENCI FLUTURIMESH ME SHQIPERINË

se z o n v e r e j u g a r a n t o j m ë ç m i m e t m
N ë k ë t ë ë të m i r a

SHËRBIME TË REJA NË ALBANTRAVEL

Transferta parash në vendlindje


Në bashkëpunim me kompaninë

Këmbime valutore
(Money Exchange)

Thyerje Çeqesh
(Cheque Cashing)

Angli Shqipëri
FINSBURY PARK BARKING TIRANE SHKODER
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road Rruga Sami Frashëri Nr.1 Marin Barleti
London, N7 7NS London, IG1 17PE Tiranë, ALBANIA Shkodër, ALBANIA
Tel: 020 7561 1604 Tel: 020 8591 7373 Tel: +355 42 434 77 Tel: +355 225 1704
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330 Fax: +355 42 329 31 Fax: +355 225 1704

Ne ju kompensojmë nëse gjeni çmime më të lira se në:


WWW.ALBANTRAVEL.CO.UK
Në raste fatkeqësish familjare “ALBANtravel” ju ofron shërbimet për rikthimin e kufomave ne Atdhe
Zbavitje
LETRA TE LEXUESVE ALBANIANMAIL 42
faqe
16
14 www.albanianmail.co.uk NENTOR
KORRIK 2008
2007

ShprehMendimin KENI DIÇKA PER TE THENE!? JU FTOJME


TE DISKUTOJME SEBASHKU ONLINE PER
MENDIMET DHE OPINIONE E JUAJA:
E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Të drejtat dhe rregullat e qytetarit...


të Drejtat e Njeriut
... që garantohen me ligj në Angli dhe Wells dhe janë në pajtueshmëri me Komisionin Evropian për
koni hollësitë, ato janë në para-

?
dhe pse mbaheni në stacionin e të jashtme. 4 • Kryen diçka në lid-
Një grup shqiptarësh me banim në Britaninë e hje me një parakalim identifikimi. grafin 6.6 të Kodit - C të Kodeve
policisë. Ai ose ajo duhet të jetë
Madhe i shkruajnë gazetës “Albanian Mail” me me ju gjithashtu kur policia ua 5 • Ju akuzon për një shkelje lig- të praktikës. Ekziston një rast i
qëllim që të njihen me të drejtat dhe rregullat që lexon paralajmërimin policor. Ai jore. Nëse doni ju mund të flisni veçantë kur policia nuk do t’ju le-
garantohen me ligj në Angli dhe Wells dhe janë në dhomë me avokatin tuaj pa- jojë të flisni me avokatin që keni
ose ajo duhet të jetë gjithashtu me
në pajtueshmëri me Komisionin Evropian për të prezencën e personit tuaj të ( të zgjedhur. Kur kjo ndodh policia
ju gjatë marrjes tuaj në pyetje. 3 •
inë përshtatshëm)të moshës mad- duhet t’ju lejojë të flisni me një
Drejtat e Njeriut. Gazeta iu drejtua Home Office në Britan Gjatë qëndrimit tuaj në stacionin
avokat tjetër. Në qoftë se doni
e Madhe dhe siguroi në rrugë zyrtare këtë përgjigje: e policisë, policia ndoshta duhet hore.
të shikoni hollësitë, ato janë në
Shtesën B të Kodit - C të Kodeve
Marrja e një përkthyesi gojor të praktikës.
Vijon nga

numri i kaluar për ndihmë
Nëse nuk flisni ose kuptoni Lajmërimi i një personi rreth
anglisht policia do të sjellë dikë qëndrimit tuaj në stacionin e
Nëse nuk ndjeheni mirë që flet gjuhën tuaj për t’ju ndi-
Kërkoni të shihni një mjek hmuar. Nëse jeni të shurdhër ose policisë
nëse ndjeheni i sëmurë ose keni keni të meta në të folur policia do Ekzistojnë disa raste të veçan-
nevojë për ilaçe. Policia do të të sjellë një përkthyes ta kur policia nuk do t’ju lejojë
sjellë një mjek për ju dhe mjekimi të kontaktoni dikë. Informacioni
është falas. Mund të kërkoni një
mjek tjetër por ndoshta duhet të
Gjuhe Britanike me Shenja rreth këtyre rasteve të veçanta
jepet tek Kodet e praktikës. Në
paguni për të. Mund të lejoheni Anglisht për t’ju ndihmuar. qoftë se doni të shikoni hollësitë,
të merrni ilaçet tuaja por policia Kur policia ju bën pyetje, përk- ato janë në Shtesën B të kodit C të
duhet të konsultohet me një mjek thyesi do të mbajë shënim pyet- Kodeve të praktikës.
më parë. Në fillim mund t’ju shi- jet dhe përgjigjet në gjuhën tuaj.
kojë një infermier, por nëse është Do të jeni në gjendje ta kontrol-
nevoja ata do të kërkojnë një loni këtë përpara se ta firmosni Analizat e frymëmarrjes
mjek. si regjistrim të saktë. Nëse bëni Nëse jeni në gjendje arresti për
një deklaratë ndaj policisë, përk- shkelje ligji që ka të bëj me dre-
Sa gjatë mund të mbaheni? thyesi do të bëjë një kopje të jtimin e automjetit nën influencën
kësaj deklarate në gjuhën tuaj në e alkoolit,atëherë keni të drejtë të
Normalisht mund të mbaheni mënyrë që ta kontrolloni dhe fir- flisni me një avokat. Kjo e drejtë
të mbyllur deri në 24 orë pa u mosni si të saktë. nuk do të thotë se ju mund të
akuzuar. Kjo periudhë mund të refuzoni dhënien e mostrës së
jetë më e gjatë por vetëm nëse frymëmarrjes, gjakut ose urinës
këtë e autorizonë një Inspektor i Njerëzit që nuk janë Britanikë edhe nëse nuk keni folur akoma
lartë policie. Pas 36 orësh vetëm Nëse nuk jeni Britanik, mund ti me avokatin.
një trup gjykues mund të lejojë thoni policisë se dëshironi të kon-
që kjo kohë të zgjatet pa ngritje taktoni Komisionin tuaj të Lartë,
akuze. Në intervale kohe një polic Ambasadën ose Konsullatën për Vizitorët e Pavarur të Arrestit
epror duhet të shikojë çështjen t’ju treguar se ku jeni dhe pse jeni Ekzistojnë anëtarë të komu-
tuaj për të parë nëse duhet të në stacionin e policisë. Ata mund nitetit të cilëve u lejohet hyrja
mbaheni akoma këtu. Kjo quhet t’ju vizitojnë personalisht ose të pa paralajmërim në stacionet e
rishqyrtim. Ju keni të drejtë të rregullojnë që t’ju vizitoj një avo- policisë. Ata njihen si vizitorët e
thoni mendimin tuaj rreth këtij pavarur të arrestit dhe punojnë
kat .
vendimi, përveç rastit kur nuk vullnetarisht për të siguruar që
jeni në gjendje të mirë. njerëzit e arrestuar të trajtohen
Raste të Veçanta siç duhet dhe të ju jepen të drejtat
Kur ju merr në pyetje policia e tyre. Ju nuk keni të drejtë të ta-
1 • Dhoma duhet të jetë e Njerëzit që kanë nevojë për
të kryejë edhe ndonjë nga vepri-
Marrja e një avokati për koni një Vizitor të pavarur arresti
dhe nuk mund të kërkoni që një
pastër, e ngrohtë dhe e ndriçuar. ndihmë met e mëposhtme. Po qe se poli- ndihmë vizitor i tillë i pavarur arresti t’ju
2 • Nuk duhet të qëndroni në 1 • Nëse jeni nën 17 vjeç, ose cia kryen cilëndo nga veprimet Ekzistojnë disa raste të veçanta vizitojë. Nëse një vizitor i pavar-
këmbë. 3 • Nëpunësit e policisë keni vështirësi mësimi ose një e mëposhtme atëherë personi kur policia mund t’ju bëjë pyetje ur arresti ju viziton gjatë mbajtjes
duhet t’ua thonë emrin dhe pos- problem mendor, atëherë duhet juaj i përshtatshëm dhe i moshës përpara se të flisni me një avokat. tuaj në arrest ata veprojnë në
tin e tyre. 4 • Duhet të keni një të keni dikë me ju gjatë kohës që madhore duhet të jetë me ju gjatë Informacioni rreth këtyre rasteve mënyrë të pavarur nga policia
pushim në kohët normale të vak- policia kryen disa veprime. Ky gjithë kohës : të veçanta është dhënë tek Kodet për të kontrolluar që mirëqenia
teve të ushqimit dhe një pushim person quhet “personi juaj i për- 1 • Ju merr në pyetje ose ju e praktikës. Ky është libri që për- dhe të drejtat tuaja mbrohen.
për pije pas rreth dy orësh. 5 • shtatshëm i moshës madhore” cakton çfarë mund dhe çfarë nuk Megjithatë, nuk jeni të detyruar
kërkon të firmosni një deklaratë
Duhet të lejoheni të keni të pak- (appropriate adult). 2 • Personi mund të bëjë policia gjatë kohës të flisni me këta nëse nuk dëshi-
me shkrim ose shënimet policore.
tën 8 orë pushim në çdo 24 orë që juaj i përshtatshëm i moshës së qëndrimit tuaj në stacionin e
2 • Rishqyrton çështjen tuaj. 3 • roni.
mbaheni në arrest. madhore duhet të jetë me ju kur Ju heq më shumë se veshjet tuaja policisë. Në qoftë se doni të shi- 
policia ua tregon të drejtat tuaja
42 2007 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL Zbavitje
HISTORI
faqe
NENTOR
KORRIK 2008 17
15

Gjakderdhja e Ballkanit, faji i Versajës


ndryshme të Botës dhe njëkohë- Korespodenti veteran që skulpturuan marrëveshjen, ai
sisht jep ligjësitë që ndikuan më pikturon me penën e tij piktura të
Fatmir Terziu pas Ballkanin, Lindjen e Mesme, David A. Andelman afron radha sociale që shoqëruan nego-
Lindjen e Largët dhe Irakun. Në një perspektivë të çudit- ciatat. Elsa Maxwell, shihet qartë,

M
këtë përqasje dhe zhbirim versioni i riu Franklin Roosevelt flirton me
arrëveshja e Versajës
(Traktati) i dha fund
i Andelmanit në këtë libër duket si shme të origjinës së shumë parizianen në sy të heshtur të gruas
Luftës së Parë Botërore,
një pamje e re. Ai e shikon Mar-
rëveshjen e Versajës si një origjinë
çështjeve kritike ndërkom- së tij Eleanora dhe princeshat dhe
princërit vallëzojnë deri në lodhje
… por vërtet ajo hodhi themelet
bazë të Luftës së Dytë Botërore?
për shumë çështje kritike të poli- bëtare të ditëve të sotme... nën ritmin e zhurmshëm të xhazit
tikës dhe pamjes ndërkombëtare. të rrënqethshëm amerikan. Në të
Për më shumë se një gjysmëshekulli Andelman ekspozon leksione që ne njëjtën kohë kryeministrat David
kjo ka qenë gjerësisht e konceptuar duhet të mësojmë nga ajo periudhë Lloyd George dhe Georges Clem-
si një hakmarrje ndaj Gjermanisë gjashtë mujore kur fuqitë e Mëdha enceau, janë pjesë e kësaj penelate
dhe Perandorisë Austro-Hungareze Perëndimore u bashkuan në dhomat të mrekullueshme letrare dhe his-
që ishte pika e “Traktatit të Ver- e mëdha të Versajës. Autori rikthen torike. Konkluzioni i Aldemanit në

D
sajës”, e cila krijoi rrethanat të në dritëhije atë që ne jemi duke parë paqeruajtjen e sotme dhe të djeshme
avid A. Andelman është shefi i
cilat më në fund sollën Luftën e si një mori gabimesh të kryera nën dhe ligjësive të saj është i prerë.
përgjithshëm i Forbes.com, faqja
Dytë Botërore. Kjo është në fakt emrin paqeruajtje, ku direkt ose in- Jo vetëm që sqaron paternalizmin,
më e madhe e biznesit dhe financave në
e gjithë rrjedha që pushton librin direkt, sollën plagë të përgjakshme injorancën dhe vetëshërbimin, por
botë. “Paqja e Shkatërruar: Versajë 1919
më të fundit të kësaj teme “Paqja në Kosovë, Algjeri dhe madje edhe edhe në ndriçimin e disa fakteve të
dhe çmimi që paguajmë sot” të shkruar
e Shkatërruar: Versajë 1919 dhe luftërat e përgjakshme që nga Izrae- panjohura dhe të diskutueshme më
nga David A. Andelman. Korrespodenti vet-
çmimi që paguajmë sot” të shkruar li deri tek Vietnami. Midis figurave parë. Me një ditar dhe me citate,
eran për probleme të jashtme, Alderman,
nga veterani amerikan David A. udhërrëfyese në negociatat e vitit korrespodencë nga shumë pjesë-
ndërmerr në konsideratë këtë argument për
Andelman. Korrespodenti veteran 1919-të, autori parashikon figu- marrës dhe me një pasuri fotograf-
të zbuluar impaktin e kësaj marrëveshjeje
për probleme të jashtme, Alder- rat e shekullit të 20-të, si Ho Chi ish të papublikuara, libri i veteranit
në pjesë të ndryshme të Botës dhe njëko-
man, ndërmerr në konsideratë këtë Minh dhe atë të Presidentit francez, Aldeman sjedh një lajtmotiv të ri në
hësisht jep ligjësitë që ndikuan më pas Ball-
argument për të zbuluar impaktin Çarles de Daulle. Madje në fokus fushën e tij dhe në një moment të
kanin, Lindjen e Mesme, Lindjen e Largët
e kësaj marrëveshjeje në pjesë të të pasqyrimit të Fuqive të Mëdha rëndësishëm historik. 
dhe Irakun.

REKLAMË marketing@albanianmail.co.uk


norton folgate solicitors
Telefono tani për këshillim FALAS
norton folgate solicitors

Emigracion
Të gjitha llojet e aplikimeve për të ardhur “Sjellin
jellin për ju çmimet më konkuruese në treg!”
në Angli duke përfshirë çështje sponzo-

Fluturojmëtë,
rizimesh dhe shtëpiake
Të gjitha llojet e apelimeve

dy herë në d! i
Aplikime për nënshtetësi
Viza për vizitë
Viza për bashkime familjare
Viza studenti çdo ditë
Viza për persona me kualifikime të larta
ose persona që janë të diplomuar në
Angli
Aplikime për leje pune dhe rinovime të
kësaj leje
Çështje paraburgimesh - duke përfshirë
ato me lirim me kusht

LONDËR
Aplikime për raste të vjetra azili në Angli
dhe ri-shqyrtime gjyqësore
Tranmsfertë pasurish (Shit-Blerje)
Të gjitha llojet e shit-blerjeve, biznese dhe
private: Për sqarime në shqip
Nisja edhe nga qytetet;
MANÇESTER
ndërrim në
Mynih TIRANË
ju lutem kontaktoni në numrin: BIRMINGAM
Blerje - Shitje - Rihuazim (të shtëpive)
- Përgatitje kontratash 07775746642
FI NS B U R Y PARK BARKING
Adresa: 1st Floor
132 Seven Sisters Road Kontakt e-mail: 24 Ripple Road
Kontakto 210 Mile End Road, Kontakto info@albantravel.co.uk
London, N7 7NS London, IG1 17PE
London E1 4LJ
Husein Rasul (BSC) Urim Dafku (LLB) Tel: 020 7561 1604 Rezervime nga interneti Tel: 020 8591 7373
Tel: +44 (0) 20 7 265 9842 www.albantravel.co.uk
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330
Fax: +44 (0) 20 7 790 8427
Zbavitje
NË KOHËN E LIRË ALBANIANMAIL 42
faqe
16 www.albanianmail.co.uk NENTOR
KORRIK 2008
2007

ZbavitjeArgëtim BËHUNI DHE JU PJESË E KËSAJ FAQEJE


ARGËTUESE? NA TREGONI DIÇKA
ZBAVITËSE, HUMOR OSE FOTOGRAFI:
 E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum  Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Fjalëkryqi Gjej Fjalët


Ai që e zgjidh këtë fjalëkryq Çdo kombinim!
përfiton 6 muaj abonim falas! Horizontalisht, vertikalisht, diagonalisht, së prapthi.

Nëse e plotësoni këtë fjalëkryq na e dërgoni këtë faqe sëbashku me emrin dhe adresën tuaj. Shtetet e bashkuara të Amerikës të fshehura në diagramë
1 2 3
Z A I N I G R I V E R I H S P M A H W E N W L S W L J
4 5
D D O Y A D A V E N I A N A T N O M O B C C O A Y H O
6
Q G I U E N I A M S A X E T T I C K U F W A U S O T A
7 8 9
V D H M I N N E S O T A A G R Z I U J Z C L I N M Z A
10 11 12
S I O N I L L I O D A R O L O C X B E Z G I S A I N N
13
J A A L A I N I G R I V T S E W E N E Z E F I K N A O
Q N E W J E R S E Y T A Y G S V M E S S O O A R G B Z
14 15 16 17
P N X T R Y Q H I P A W D X F E W W S A R R N A W S I
D O C Y K A Q O I E W I C I A R E Y E L G N A T A O R
18 19 20 21
N R O K A T W C P N O S N J R M N O N A I I N H S U A
22 23
A T N C M O A I P N I C J M B O B R N S A A H K H T T
24 25
L H N U O K G N I S O O C H F N L K E K I A U T I H O
26
S C E T H A I D S Y M N J A F T N F T A W D K L N C K
27 28
I A C N A D R I S L A S T T E S U H C A S S A M G A A
29 30
E R T E L H U A I V R I N U T G X Q I C B L S H T R D
31
D O I K K T O N S A Y N K M I C H I G A N S I O O O H
32 33
O L C G O R S A S N L S A M A B A L A D Z U F A N L T
34
H I U L I O S A I I A B Y C K F N N E B R A S K A I U
R N T M P N I M M A N L G O S A S N A K O R E G O N O
35 36
D A N F S H M E D K D D X A Q Q E R A W A L E D P A S

HORIZONTALISHT 1. Peme qe renkon, 2. Emer i perbashket per gjallesat me shtylle kurrizore, 4. ALABAMA ALASKA ARIZONA ARKANSAS
Mbiemri i nje shoferi te famshem anglez, 6. Vend nordik, vendlindja e Nokia’s, 7. Terminali i ri i Eu- CALIFORNIA COLORADO CONNECTICUT DELAWARE
rostarit ne Londer, 11. Qytet ne jug te Wellsit, 13. Gadishull ne Shqiperi, 14. Knal televiziv shteteror FLORIDA GEORGIA HAWAII IDAHO
italian, 16. Simboli kimik i hekurit, 17. Peremer vetor i vetes se trete shumes, 19. Akademiku kosovar
Rexhep…, 20. Popullsia indigjene ne Zelande te Re, 24. Figure gjeometrike me siperfaqe pr katror, 25. ILLINOIS INDIANA IOWA KANSAS
Ndeshje me dema ne Spanje, 28. Vend ne Ameriken Latine, 29. Kulle e vjeter ne Itali ku eksperimetoi KENTUCKY LOUISIANA MAINE MARYLAND
Galileu, 30. Qytet Lab, 31. Fjale qe qendron prane foljes, 32. Vend ne Kosove me nje gryke te fam- MASSACHUSETTS MICHIGAN MINNESOTA MISSISIPPI
shme, 34. Kryeqytet evropian qe duket sikur dublohet, 35. Shpetoi te gjitha qeniet e gjalla ne barken
MISSOURI MONTANA NEBRASKA NEVADA
e tij, 36. Peme qe nuk rri ne nje vend por… sa andej kendej.
NEW HAMPSHIRE NEW JERSEY NEW MIXICO NEW YORK
VERTIKALISHT 1. Vend prites i Euro 2008, 3. Kandidati demokrat per president ne SHBA (mbiemri), 4.
NORTH CAROLINA OHIO OKLAHOMA OREGON
Sulmues i ekipit te futbollit te FranceS, 5. Poet anglez qe i ka kenduar Shqiperise, 6. Fillon me germe
te madhe dhe mbaron me nje pike, 8. Burri i Eves, 9. Ishull perballe Sarandes, 10. Emra tipik per PENNSYLVANIA RHODE ISLAND SOUTH CAROLINA SOUTH DAKOTA
ekipin e futbollit te Hollandes, 11. Vend i ftohte ne Rusi, 12. Katedralja me e famshme e Londres, 15. TENNESSEE TEXAS UTAH VERMONT
E ka simbolin kimik N, 18. Kryqyteti i Zvicres, 21. Lenda qe studion komunikimin elektronik, 22. Prijesi VIRGINIA WASHINGTON WEST VIRGINIA WISCONSIN
i famshem mongol, 23. Millosh Gjergj Nikolla, 26. Shpend vetmitar, 27. Ndenjese ne autobus, 33. Nje
shpend, simbol i njeriut te shashtisur dhe te ngathet. WYOMING

Përgjigjet e kaluara
Barcaleta Humor
1
F
2
G
3
M
Mos i merrni seriozisht... vetëm për të qeshur!
4
S T A F F O R D - U P O N - A V O N
5
F R Y M E Z
6
I
7
M Për të sugjeruar një barcaletë ose një fotografi shiko në krye të faqes.
N R A Y

Ushtari trim
8 9 10
Q E P E N A T F I N L A N D A C A K A L L Z

Tifozat
11 12
L S O A I F E
13
L H E G O C E N T R I S T A Q
14 15 16 17
F A J D E K B A N B U N A

e Euro 2008
T S
19
18
R O B E S P I E R I
20
L O S R Gjate luftes qe Napoleoni zhvillon-
te ne Itali shikon nje ushtar qe luftonte
E K M P O L I T A R I T
21
I A I M W I I

ne kembe kur gjithe te tjeret luftonin


22 23
D A L M A T N K E M B A N A V E N
24
R E O T G F
E Z
25
M E T A F I Z I K A
26
W A T E R L O O barkas.
M E M M N
27
B R I G H T O N O
28
A N D O R R A
29 30
G O V A T E Çeshte thote me vete ky trim i madh
qe lufton me kembe!? - Ma therrisni
31 32
T H E K U R E J T
33
J F M A D H U N T I
34
D E L F I N
35
B O L S H E V I K
36
N K ketu, i thote Gjeneraleve te tij. Dhe
ashtu u be. Pas pak ushtari ndodhej
Z C I K E R R I M E
37
B A R A K O B A M A E

K K B D T M B U R E T O I V G K G T R B E P T A R
para Napoleonit. - Nga je ti?, e pyet
E L E K H X U E C X C Z D W I M I L L E D N E H S Napoleoni. - Nga Skrapari, pergjigjet
S I C C Q B Y K X F W R C N K T P N A A K X H J J ushtari. - Po ti pse lufton ne kembe,
E H
N S N L C R F M
I M L A Y A J S
I B V
T Q T W T
I K F F Z X A S
I Z J U O T N H V M
I A O K F V
kaq trim i madh je?, E pyet perseri i
F O A O G O M L L C R W K N P B C T K N N I Q T H habitur Napoleoni.
A B L Z X K S U D O O S B P A E R U E R N E E I C
U A L T K V L K K P M F E R R O S T P A N L V P A
- E di si eshte puna, thote ushtari.
K R B R B N D U P P O N B B V O S H K E P B A R W Mua me kishte derguar babai nje
U A A E L I L Z N Z T U A I R O G U T E N Y L A S
pagure me raki, une e hoqa nje here qe
S T J B U A J E K X L Z C J P E B O P R G W A N K
R G E E N N J I B L H E U G S W D M N N I O M I A
te merrja zemer por me humbi tapa.
Y H A S G P W D U M N E Z N R E B N X I T K A C L
E futa perseri ne xhep paguren por
I R R H A Z X S Y G E F R J O A L M E U C M R A A
D R Q I R D H C T T P H I I U W M O T K S E E K B nuk perkulesha dot se me derdhej ra-
F Q N N E E C R E Z E J D O S S D O K D S G T U A kia! 
B T R E W D K Y P H U V V U S Q P Z Z T A B O Y K
42 2007 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL ZBAVITJE PERZbavitje
FEMIJE
faqe
NENTOR
KORRIK 2008 17
BASHKO FJALET ME FIGURAT PERKATESE BASHKO PIKAT DHE GJEJ FIGUREN
Lugë
Shigjete

Mjelmë

Dielli

Anije

Dele

Luledielli
Mollë

Breshkë
Mollë

Telefon

Tendë

Tiger

Domate

Arush Lodër

NDIHMO BRETKOSEN TE SHKOJE TEK MIZAT GJEJ 12 NDRYSHIMET MIDIS FIGURAVE BASHKO FIGURAT SIPAS NGJASHMERISE
KU TA GJEJ ALBANIANMAIL ALBANIANMAIL 4
faqe
18 www.albanianmail.co.uk KORRIK 2008

Shpërndarja KENI DESHIRE DHE MUNDESI PER TE SHPERNDARE


GAZETEN ALBANIANMAIL?!
 E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
JU LUTEM NA KONTAKTONI QE ADRESA JUAJ TI
BASHKANGJITET KESAJ LISTE PRESTIGJOZE 
 Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Biznese kryesisht shqiptare në Londër (Renditja sipas Alfabetit)


Nëse shpërndani gazetën AlbanianMail falas dhe adresa juaj nuk ndodhet në këtë listë ju lutem na kontaktoni. ShpërndarjaFalas

Kushdo që dëshiron të abonohet në gazetën “AlbanianMail” është i lutur që të na dërgojë adresën dhe ALBANIAN MAIL
Gazeta Shqiptare

numrin e telefonit nëpërmjet e-mail, postës ose duke na dërguar një mesazh elektronik “SMS”.
në Britani të Madhe dhe Irlandë

NE DEREN TUAJ

Abonim 6 mujor = £13.00 ose Abonim 1 vjeçar = £25.00 142 Seven Sisters
LONDON N7 7NS
Telefon: 020 7263
Road,

9000
Fax: 020 7561 1603
SMS: 07796012
222

ALBANIAN MAIL ESHTE FALAS! JU PAGUANI VETEM KOSTON E POSTIMIT


Pika të tjera shpërndarjeje me pagesë. (Renditja sipas Alfabetit)
Shumica prej adresave më poshtë e shpërndajnë falas gazetën tonë sidoqoftë nëse kërkohet, pagesa është £1.00 (paund) MePagesë
________________________
A.D. FOOD & WINE BURY FOOD & WINE EUROPA GOODGE STREET NEWS London, W12 8DH
________________________ NEWSMASTER
48 Baker Street, 21-23 Bury Place 718 Christchurch Roadk, - 49 Goodge Street, MOFFATS 11 The Broadway,
London, W1U 7BS
________________________ London, WC1A 2JH
________________________ Boscombe London, W1T 1TE
________________________ KLOSTERS LTD 1 Lansdown Row, Portswood Road,
Bournemouth BH7 6BZ
________________________ 198/200 Beechcroft Road, London, W1J 6DP
________________________ Southampton, SO17 2WE
________________________
ABBY’S STORES CAMDEN NEWS HANNELLS F7 M-F MON Swindon, Wilts, SN2 7QQ
________________________
147 Manchester Road, 227 Camden High Street, FINLAYS - 3 Davies Street, Berkley MR ANIL & MRS M KHAT - NEWSWEEK SLOANE SQ.
Swindon, Wilts, SN1 2AF
________________________ London, NW1 7BU
________________________ The Arcade Inside Tube, Square, London W1y 2ld, LONDIS (MR PATEL) 297 Holloway Road, Holloway - Newsweek Stall, Sloane
South Kensington Tube Stn, W1K 3LD
________________________ 75/77 High Street, Eastchrch, London, N7 8HS
________________________ Square, Underground Station,
ALAN BOTTRILL CAPITAL NEWS Pelham Street, SW7 2NJ
________________________ Sheerness, ME12 4BN
________________________ SW1W 8BB
________________________
68 Old Crompton Street, 114-115 Tottenham Court, IAN’S MR B BRAR
Shaftesbury Avenue, Road, London, W1T 5AH
________________________ FOLLYVIEW STORES 90a Cleveland Street, LUCKY ME ENTERPRISE 167 Swindon Road, OSBORNE NEWSAGENTS -
London, W1D 4UJ
________________________ 17-19 Folly View Road, London, W1T 6NL
________________________ - 510 Kings Road, Chelsea, Stratton, St Margret, Russell Square Tube Station,
CHELSEA FOOD Faringdon, Oxon, SN7 7DL
________________________ London, SW10 0LD
________________________ Swindon, SN3 4PW
________________________ Bernard Street, London Wc1,
Arberia (Dyqan kasetash dhe 237 Kings Road, Chelsea, ISAACS NEWSAGENTS WC1N 1LJ
________________________
disqesh) London, SW3 5EJ
________________________ FORBUOYS NOTTINGHILL 39-41, Queensway, M.H.AHMED (X) MR FALSTAFF
24 Wightman Road, 6 Pembridge Road, Notting- Southampton, 245 Stoney Stanton Road, 47 Marylebone High Stree, OXFORD NEWS F8 M-F
Harringay, London, N4
________________________ CLUTTERBUCKS CON STR Hill Gate, London, W11 3HL
________________________ Hampshire SO14 3BL
________________________ Coventry, Marylebone, - 78 Oxford Street London,
- 96 Charminster Road, Bour- West Midlands, CV1 4FR
________________________ London, W1U 5HH
________________________ W1D 1BT
________________________
BARBICAN NEWS nemouth, Dorset, BH8 8US
________________________ FOSTERS NEWS JAI NEWS
54 Long Lane, West Smith- 2 Small Street, 254 Kensington High Street, MARBLE ARCH NEWS MR LONG RIDGWAYS
field, London, EC1A 9EJ
________________________ COMPTON NEWS Bristol, BS1 1DA
________________________ London, W8 6ND
________________________ 9 Edgeware Road, Holborn Tube Station, 88-94 27 Victoria St,
48 Old Compton Street, London, W2 2ER
________________________ Kingsway, Bristol, BS1 6AA
________________________
BASH London, W1D 4UA
________________________ G. T. - 19 DROVE ROAD, JAI NEWS F8 M-F MO London, WC2B 6AF
________________________
57-59 Cambridge Street, SWINDON, WILTS, SN1 3AD
________________________ 9 Warren Street MARTINS BUCKINGHAM THE CORNER SHOP (MEL)
London, SW1V 4PS
________________________ COSTCUTTER WARWICK London, W1T 5LE
________________________ - 38 Buckingham Gate, MR RAY WEAVER - 1 Court Lodge Road, Gilling-
Cost Cutters Warwick Univer- G.B.& S.G.PATEL(NL) London, SW1E 6BS
________________________ Temple Tube Station, Temple ham, Kent, ME7 2QU
________________________
BECO NEWS 2004 LTD sity, West Midlands, CV4 7AL
________________________ 156 High Street, Gillingham, JOHN SNOW Place, London, WC2R 2PH
________________________
Limelight News, 31 Penn Kent, ME7 1AJ
________________________ 378 Uxbridge Road, MCCOLLS EARLS CT RD WATERSIDE NEWS
Street, Bristol, BS1 3AU
________________________ DHAWAN NEWS F1 M-F Shepherds Bush, - 214 Earls Court Road, Earls MURRAY Waterside News, 21 Water-
- 155 Old Brompton Road, GILBERTS London, W12 7LL
________________________ Court, London, SW5 9QB
________________________ 4 Woburn Walk, side, Stratford, Upon Avon,
BERWICK NEWS London, Sw5 - SW5 0LJ
________________________ 26 Circus Road, St Johns Woburn Place, CV37 6BA
________________________
39 Berwick Street, Wood, London, NW8 6PD
________________________ KENSINGTON & WINE LT MICKY WILSON Bloomsbury WC1H 0JL
________________________
London, W1F 8RU
________________________ EDGWARE NEWS - 14 Old Brompton Road, Kings Cross To Be Left In WINCHESTER NEWS
256 Edgware Road, GOOD NEWS London, SW7 3DL
________________________ Police Box, Wc1 WC1X
________________________ NEWSAGENTS 56, St Georges Street,
BRETT & SONS CTN (Entrance Chapel Street), 138 Gt Portland St, 56 Picton Street, Montpelier, Winchester, Hampshire,
549 Cricklade Road, London, W2 1DS
________________________ London, W1W 6PZ
________________________ KHYBER NEWS MINIVALE LTD F9 M-F Bristol, BS6 5QA
________________________ SO23 8AH
Swindon, Wilts, SN2 1AH
________________________ 22a Goldhawk Road, 369 Kensington High Street-
Shepherds Bush, London, W14 8qz-W14 8QZ
4 ALBANIANMAIL KENDI NJOFTIMEVE
faqe
KORRIK 2008 www.albanianmail.co.uk 19
NjoftimeShqiptare 
KËRKONI SHOQËRI!? E-mail: contact@albanianmail.co.uk
DËSHIRONI TË VENDOSNI Online: www.albanianmail.co.uk/forum
NJË NJOFTIM PERSONAL APO Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
REKLAME BIZNESI!?
JU LUTEM NA KONTAKTONI   Fax: 020 7561 1603
Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Redaksia nuk mban përgjegjësi për përmbatjen dhe numrat e telefonit në njoftimet falas!
Ju lutemi në mesazhin që dërgoni duhet të na tregoni edhe për kohëzgjatjen e njoftimit tuaj, që njoftimi të mos ripërsëritet disaherë. NjoftimePersonale
I kërkojmë ndjesë BENI-UK shqiptare të moshës 17-23 Alberti. Jetoj e punoj në Jetoj prej 9 vitesh në Irlandë. tare nga Britania e Madhe. Jam Toni nga Elbasani.  07772436692
dhe lexuesve për ripërsëritjen vjeçe. Kontakto: Londër. Kërkoj të lidhem me një Kam dëshirë të njihem me një Kontakto: Dëshiroj të njihem me një vajzë.
e njoftimit automatikisht nga  07846203348 vajzë ose një grua me origjinë vajzë shqiptare për qëllime  07894249873 Jam tip shoqëror dhe i sinqert. Jam Erjoni nga Veriu i Shq-
redaksia numrin e kaluar. shqiptare pastaj duke e parë e serioze. Kontakto: Dua që dhe vajze të jetë si unë. ipërisë. Kam dëshirë të lidhem
Redaksia e AlbanianMail. Jam Tino. 25 vjeç jetoj në duke bërë. Kontakto:  00353861033585 Jam Ermali 24 vjeç. Jetoj në Kontakto: me një mami, dhe di të mbaj
Londër. Kam shumë dëshirë të  albertocufa@yahoo.co.uk Londër. Kam dëshirë të njihem  07920867953 shumë mirë sekretet. Kontakto:
Përshëndetje. Jam një shqip- njihem me një vajzë shqiptare. Jam Denisi nga Tirana. Kam 9 me një vajzë shqiptare. Kush të  07853749909
tare dhe dëshiroj të lidhem me Kontakto: Më quajn Hasan. Jetoj në vjet në Londër dhe kam dëshirë jetë e interesuar të më kontak- Jam 28 vjeç i pashëm. Jetoj
një shqiptar për qëllime serioze.  07767200790 Londër. Kërkoj të njoh një të njihem me një vazjë për tojë. Kontakto: në Londër. Kërkoj të njihem Jam një vajzë 24 vjeçe. Kërkoj
Të interesuarit të telefonojnë në vajzë nga të gjitha trevat e qëllime serioze. Jam 30 vjeç.  07527335876 me ndonjë femër për argëtim. të njoh dikë që të ketë shpirtin
numrin e telefonit: Jam Turi. Kam dëshirë të Shqipërisë. Kontakto: Kontakto: Kontakto: binjak me mua e të jetë i
 07533278510 njihem me një vajzë shqiptare  07886152902  07929938567 Përshëndetje jam Agroni.  07909631687 sinqertë. Kontakto:
të sinqertë. Kontakto: Kisha pas dëshirë të njihem me  07853697730
Përshëndetje. Jam një 40  07824170113 Labi simpatik. On the look Jam Ezmeri. Vetëm për lidhje një vajzë shqiptare nga Londra. Jam Miri. 32 vjeç, 1.75cm i
vjeçar me banim në Londër, out for a gorgeous alb girl. të fshehta.  07853543205 Jam 29 vjeç. Kontakto: gjatë, 76 kg. Jetoj në Londër Unë jam Bekimi. Jam nga
me origjinë nga Kosova. Dua Jam Tino nga Londra, 25 Kontakto:  07960769875  07800822440 nga 1998. Jam i stabilizuar. Kosova, 29 vjeçar, zeshkan dhe
të njoh një vajzë nga Shqipëria vjeç. Kam shumë dëshirë të Jam Alberti. 28 vjeç nga Jam gati të njihem me një gocë jetoj në Cambridge që prej 6
ose Kosova për qëllime seri- njihem me një vajzë shqiptare. Jam Tani. Jetoj në Londër. Londra, kam dëshirë të njihem Me quajn Erjoni nga Berati. për qëllime serioze. Kontakto: vitesh. Kam dëshirë të njihem
oze. Kontakto: Kontakto: Kërkoj të njihem me ndonjë me një vajzë shqiptare. Mos Dëshiroj të lidhem me shpirtin  07972498267 me një vajzë shqiptare për
 07511905889  07767200790 femër për argëtim. Kontakto: nguroni të më telefononi. tim binjak. Dua të kem mar- lidhje serioze. Kontakto:
 07786642364 Kontakto: rëdhënie serioze. Kush të jetë e Jam Nila nga Burreli. 22 vjeçe  07722671927
Përshëndetje. Kush nga vazjat Jam Fadili nga Kosova, 41 interesuar - Kontakto: kërkoj një djalë shqiptar serjoz.
vjeç. Jetoj në Londër dhe dua  07967477271 Hi everyone. My name is Amy. I
kërkon shoqëri apo diçka më I’m Adrian - 24. Kush tha qe  07791046141 Kush është i interesuar të me
tepër ju lutem na kontaktoni. të njoh një vajzë shqiptare për Labët nuk janë romantikë!? Jam Seriozi. Vetëm për qëllim telefonojë jo SMS. Kontakto: would like to talk to an Albanian
Unë jam 29 vjeç me banim në qëllime serioze. Kontakto: Girls take a min and text me, serioze. Kontakto: Jam një djalë nga Tirana. Dua  07748422832 boy. If any of you want to talk to
Londër. We all do live once!  07511905889 and you will be lucky. Kontakto:  07967477271 të njihem me një vajzë që ka me call me on this number any
Kontakto:  07983383503 qëllime serioze. Kontakto: Jam Dani. Me origjinë nga time you want. Love you all.
Quhem REI. Dëshiroj të njihem Jam Arbeni nga Cambridge.  079061706494 Gjilani, 43 vjeç dhe jetoj në Kontakto:
 07530424603 me një vajzë shqiptare për qël- Quhem Andi. Jam nga Kisha pas dëshirë të takohem Londër. Kërkoj të njihem me  07874014240
Jam Fadili. 41 vjeç nga lime serioze. Në rast se është Tirana, 30 vjeç. Kam dëshirë rë me një vajzë shqiptare të Me quajn Niku. Jam nga jugu. një vajzë për qëllime serioze.
Kosova. Dua të njoh një vajzë ndonjëra e interesuar vetëm njihem me një vajzë shqiptare. sinqertë. Kontakto: Dua të gjej dashurinë time Kontakto: Më quajnë Fredi. Kërkoj një
për qëllime serioze. Kontakto: tëbëjë dokumentat kundrejt një Kontakto:  07817472174 reale me një vajzë të sinqert që  07964180536 vajzë shqiptare nga të gjitha
 07511905889 pagese të mir të më SMS, ju  07747464517 mendon për lidhje serioze. Ju trojet e Shqipërisë. Unë jetoj në
marr vetë në tel. Kontakto: Jam Beni. 29 vjeçar nga lutem kush është e interesuar 37 vjeç. I pashëm, i sinqert. Londër. Kontakto:
Jam Niko. Kam dëshirë të kem  07900467971 Jam Eltoni 31 vjeç. 1.87 cm i Kosova. Kisha pas dëshirë të të më kontaktojë. Kontakto: Dëshiroj të lidhem me një femër  07796923063
një lidhje serioze me një vajzë gjate dhe 87 kg, vij nga Durrësi. njihem me një vajzë shqip-  07733264966 shqiptare. Kontakto:

NjoftimeBiznesi
Mesazhet dhe njoftimet tregtare vendosen kundrejt një pagese e cila varion sipas hapësirës
dhe pozicionit që zë reklama, për sqarime nga kontaktoni.

Firma “Karalis” Të nderuar lexues!


ju afron shërbime Nëse keni probleme
transporti të mall- familjare dhe prob-
rave tuaja, nga leme të shëndetit
Britania e Madhe mendor, ju lutem mos
dhe nga Republika e hezitoni të na shk-
Irlandës, në drejtim ruani edhe në kushtet
të Shqipërisë dhe e anonimitetit.
anasjelltas.
Shoqata shqiptare
e shërbimit mendor
(Albanian Association
for Mental Health)
ofron këshilla për të
Për mallra me pesha
të mëdhaja firma do gjithë ata që dëshirojnë
të vërë në dispozi- të flasin për probleme
cion furgonët e saj të ndryshme me
pranë adresave tuaja. psikologë dhe këshill-
Gjithashtu kjo firmë tarë. Shqetësimet tuaja
me furgonët e saj do do të përcillen tek spe-
të krijojë mundësinë e cialistët përkatës dhe
transportit të mallrave
tuaja edhe në vende të do të merrni përgjigje
tjera të Evropës, si në me shkrim ose mund të
Rumani, Itali, Francë, ftoheni për seanca sy
Greqi e tjerë. më sy.
- KONTAKTONI -
0044 - 75 2721 7857 Të interesuarit të
ose kontaktojnë pranë
AlbanianMail.
0044 - 77 6634 8262
TRAVEL ALBANIANMAIL 4
page
20 www.albanianmail.co.uk JULY 2008

“Farewell to Kosovo, a land I will never forget”

Welcome to Pristina
let appearances fool you. A lar- Take away Nightlife
gish Balkan city populated by
Wiki Travel Albanians and rich Western- Burek, a flaky pastry con- There are enough bars
taining cheese, spinach or and clubs in Pristina to keep

P
ers ensures that eating out in
Pristina is deliciously varied, meat, is the universal and all but the most demanding
ut words like Koso- and almost always excellent. ubiquitous Balkan snack that snobs satisfied. The influx of
vo and Pristina into Note that only a few places simply has to be tried when foreigners has brought with it
Google, and all you in Pristina serve pork (Pishat you‘re in the region. Known a few excellent choices, but
get is megabytes of misery. is one of them). Eating out to the Albanians as byrek even the places frequented
People have been fighting is cheap too in Pristina, with Shqipëtar me perime (Alba- by the locals are better than
over Kosovo for millennia, main courses usually costing nian vegetable pies), varia- many you‘ll find in some of
each new wave of conquerors £2-10. Those who already tions on the burek theme can
and settlers (from Illyrians, the bigger Balkan cities. This
know the Balkans will know be found as far and wide as Is- is basically down to Albanian
Albanians and Slavs to the that it‘s a great place in which rael, where they have the bu-
United Nations) leaving their hospitality, which is, in short,
to dine. Those who don‘t will rekas, and even in Lithuania
own proud heritage of monu- soon be endlessly dazzled where they eat something not second to none. The great
ments and history. Pristina, by superb salads, lashings of unlike a burek that they call a thing about Pristina is that
Mother Theresa Boulevard in Pristina it‘s so small you can move
Kosovo’s capital city, has been lamb, fabulous white cheese, čeburekas. In fact, burek is so
from bar to bar until you find
through some pretty rough
times and as a result can not
between the centre and Ger-
mia park has upmarket hous-
Accommodation the very best of Turkish food,
passable pizza and much more
popular in the Balkans that the
something you like. As well
biggest internet forum in the
be hyped as the next Prague. ing, the city park, and is best Pristina‘s accommodation besides. Ignore the battalions former republic of Serbia and as crawling the nightlife in the
But for all of you foreign known as the place where market is small but growing;
travellers who are willing to President Rugova used to live it offers a limited selection of
look behind the grey facades – and where he now lies bur- hotels, with none of the big
and who are willing to deal ied. Just south of Velania is international players present
with the frustrating lack of re- Bregu i Diellit, better known yet. Despite what the hotels
liable information concerning as Sunny Hill. South of the may claim, there‘s not a single
everything, there are enough centre, Ulpiana is the high-rise place that clearly rises above
interesting sights to keep you modern district east of Bul. i three-star standard. Pristina
busy, some very good restau- Deshmoreve, Dardania is west has a reputation for having
rants and bars and last but of it. The roads in Arberia, the average, expensive hotels,
not least there’s the friendli- district across the railway on and does suffer somewhat
ness and curiosity of the local the steep hillside west of the from an all-expenses-paid-
population. Although volatile centre, are crammed with the all-choices-made foreigner
at times, Kosovo is generally white four wheel drive cars market. But its reputation is
a safe place to visit with some of the international commu- undeserved, as the best ho-
attractive towns with great nity expats living here. To the tels (Afa and Begolli) are just
Ottoman-era mosques and north of the centre lies Ko- as central and much cheaper
hamam complexes, medieval dra e Trimave. As a foreign than the standard choices that
Christian-Orthodox churches visitor, you’ll probably only for some reason still attract
and monasteries, and beauti- ever need to leave the centre foreigners who don‘t know
ful countryside. to visit Velania, where there any better.
are several hotels, and per- View from Grand Hotel Pristina
Arriving haps Arberia which is home
to some good restaurants. The
Restaurants
First impressions when of beleaguered expats who
Pristina‘s modern inter- area known as Qyteza Pej- tell you what a dreadful expe- Montenegro is called the Bu- city centre around Rruga Feh-
national airport (PRN, www. ton is the district south of the scouring Pristina for some- mi Agani and Rruga Garibal-
thing to nibble can make you rience Pristina is and tuck in. rek Forum. From the Turkish
airportpristina.com) is 16km UNMIK offices, between Rr. Who cares if the waiter‘s got bur, meaning to twist, burek di, the other good place to try
from the city centre. In the wish you‘d bought sandwich-
Garibaldi, Bul. Nene Teresa a cigarette in his mouth? He comes in all manner of shapes is the Santea neighbourhood,
arrivals hall there are two es. However, like so many
and Bul. Bill Clinton. other things in the city, don‘t really is genuinely pleased to and sizes but are essentially a at the eastern end of Bul. Bill
ATMs; to buy a local SIM serve you. baked filo pastry snack filled Clinton. Note that a few plac-
card or make a call, head to with savoury fillings, usually es listed under Cafés such as
the departures hall (see Trans- flavoured minced beef, goats‘ the Café e Vogel and In Joy
port). A taxi ride to the centre cheese and/or spinach. Found are also good night spots. If
will cost about N25 and takes in bakeries all over Pristina, you‘re here on a mission,
about 20 minutes. The airport the most popular outlet is look for the UNMIK SRC
bus from right outside the ar- the Bosna chain, who have a (Staff Recreation Committee)
rivals terminal to the Grand number of small shops scat- parties. And just in case you‘d
Hotel in the city centre departs tered around the city. Below
daily at 09:00, 11:00, 13:00, forgotten, Kosovo is a male-
are two of our favourites. Just dominated society, and many
15:00, 17:00 and 18:00; a ask for byrek me mish (byrek
ticket costs N3 and can be bars in the city are frequented
with meat) or me djath (with
purchased on the bus. entirely by men. There‘s noth-
cheese). It‘s best downed with
ayran, a salty yoghurt drink; ing to say that women can‘t
count on paying about £0.80 drink in them, but if a place
Capital districts for a set. For several thousand does look particularly mascu-
Pristina’s centre (‘qendra’) burek recipes, simply type the line then women might like to
is surrounded by low hills word into Google and away think twice about staying.
with several districts draped This picture shows the National Public Library in Prishtina city (Kosovo). It is located by Mother Teresa Street near
on them. Velania, to the east by the television station of RTK. This building has unique characteristics for it’s architecture and design sorrounded you go. 
with metal.
4 ALBANIANMAIL TRAVEL
page
JULY 2008 www.albanianmail.co.uk 21
A house abroad could help you buy at home

Albania a potential source


have a significant impact on
how much you get for your
Fatmir Terziu money. If you are paid in ster-

B
ling but have a mortgage in a
uying a property foreign currency and the euro
abroad has for a weakens, then your property
long time been seen investment is worth less. In
as a lifestyle opportunity. The extreme cases, all the gains
notion of getting away from it you make in buying a foreign
all to a life that’s full of sun- property could be wiped out
shine is almost irresistible, by currency fluctuations.
particularly to those who are
coming up to retirement. Al- Attention
bania, according to many ex- And always research prop-
perts in UK, seems to become erly into the implications of
a potential source in this field. buying abroad. The horror
However, for a growing num- stories of people buying over-
ber of Britons, buying a prop- seas bargains that turn out
erty abroad is fast becoming not to have planning permis-
an essential part of their climb sion or are actually owned by
up the property ladder. Even somebody else are legion, so
though the UK market is in do be careful. It is critical you
the doldrums, it still remains understand the way property
far beyond the financial reach The Albania property market is one of the newest and hottest of all the current emerging markets. Albania property is cheap; in fact it is among the cheapest
places in Europe to buy property. That is because Albania property was previously only bought by Albanians. Since Albania’s government watched other ownership; taxes and charges
of many first-time buyers and countries in the region jump onto the international property investment scene, and set about solving the ethnic rivalries in the country, the Albania property work in other countries. In
for those struggling to scrape market has become the focus of international property investors, and has started to enjoy solid capital appreciation figures.The main areas of growth in the Spain, for example, the debts
together deposits a property Albania property market are the capital, Tirana, and coastal areas like Saranda. Albania property is currently among the most popular we have.
accrued by the last owner can
overseas is looking increas- be passed on. While in Croa-
ingly attractive. houses and apartments usu- Albania’s profile amidst its The humble coastal town of sea view might cost around
ally were small; many lacked counterparts on the property Shengjin in northern Albania only £40,000. Egypt has tia, you need permission from
central heating. Kitchens and investment marketplace is in- is an established tourism hot- coastal properties for as little the Ministry of Foreign Af-
Housing history in toilet facilities in apartments arguably attractive, and with spot just 60km from Tirana as £15,000. Elsewhere, ex- fairs. If you intend to be an
Albania had to be shared by three or the massive investment allur- airport. It sits amidst the time- change rates come into play. absentee landlord, make sure
four families. Due to further ing redevelopment that’s tak- less splendour of an unspoilt A combination of a weak dol- you acquire an agent you can
Official sources indicated trust. Deal only with agents
that, between 1945 and 1985, research there is a different ing place, Albania’s world- scene that affords expanse lar and the downturn in the
source of information about wide appeal can only escalate. views of the Adriatic Sea and US property market makes who are registered and hold a
nearly 165,000 apartments licence and employ a solicitor
were built by the state and Albanian properties in the MD David Redfern had this to surrounding mountainous ter- the States quite an attractive
period after 1990-s. After say of his opportune offering: rain. The resort offers numer- proposition. Even Spain, al- who is local to the area you’re
more than 232,000 houses buying in and speak both Eng-
were constructed by indi- 1990-s the housing history “Property development in Al- ous local activities such as though a highly developed
became divided into private bania has rocketed, making it trekking, windsurfing, caving, market, is going through a lish and the local language.
viduals with state assistance. Wherever you buy, getting a
Nevertheless, living quarters sector and public sector. The a realistic and affordable op- fishing, surfing, skiing and rough patch at the moment
houses built after this period, tion in what could prove to an array of culinary delights. and it might be possible to mortgage will remain a chal-
became increasingly over- lenge. Historically, banks
crowded because of rapid are commonly contempo- be a market leading country There’s beach volleyball and pick up bargains.
rary houses. Most of them of the future. Savvy investors even an archaeological mu- have been more reticent to
population growth. Families lend for properties abroad,
of four or more persons of- are built by money sent back from around the globe will seum to discover too. Significant pitfalls
home from refugees working surely take advantage of these but this is gradually changing.
ten lived in a single room. But before every first-time Halifax, Abbey and HSBC are
Newlyweds seeking a private abroad. great apartments, their incred- Tenant in UK, then
ible location and their unre- buyer starts dreaming about all worth approaching.
home faced waiting periods of
up to ten years. War and natu- Buy in Albania alised status.” The Shengjin buy property abroad a home in the sun, there are
ral catastrophes added to the Overseas property invest-
Beach development itself sits For around half of those significant pitfalls. The tra-
vails of British owners in
The Open Market
on a peaceful 3km beach and
burden. During World War ment specialists David Stan- offers communal gardens, re-
interested, buy to let is seen
as the best option. Staying as Spain have been well docu- HomeBuy Scheme
II, some 35,000 dwellings ley Redfern Ltd are currently mented, with many running Another alternative is to con-
had been destroyed. About tail outlets and considerate lift tenants in the UK, the hope
offering freehold beachside service to any investors who is that any property they buy into trouble with the authori- sider the Open Market Home-
10,000 homes were damaged properties from just £32,000 ties over houses that have Buy Scheme. If you have a
or destroyed by earthquakes buy a prestigious apartment. abroad will make sufficient
in Albania, a widely an- Inside each apartment you’ll gains to enable them to buy allegedly been built illegally household income of £60,000
in 1967 and 1969, and a pow- ticipated forerunner of 2008 and some even having their or less, you may be able to get
erful earthquake in 1979 de- find a fully fitted porcelain/ in the UK. Like most finan-
property investment. Unsur- chrome bathroom, floor and cial opportunities, however, homes flattened. It’s also im- 100% funding. And don’t for-
molished about 18,000 build- prisingly, these 1-2 bedroom portant to know when to buy. get to think ahead. Any rental
ings and left 100,000 people wall coverings and complete potential customers need to
apartments aren’t expected to plumbing for the installation think long and hard before The UK property market can income on property abroad
homeless. Rural houses were be available for too long. And be hard to read sometimes must be declared to the UK
small, sparsely furnished, and of a kitchen. On top of that, coming to a decision - loca-
in a country that’s expected to optional air conditioning, tion is critical. While France, and that’s doubly true for taxman if you’re still living in
simply constructed of natural achieve annual 20% capital overseas. Many other issues the UK and when you come
rock or stone. Most had one furniture packages and prop- Portugal and Spain are all still
growth, 6% GDP growth and erty maintenance services popular; many are looking crop up as well. Ownership to sell, there will invariably
or two rooms, and a hearth a 10% growth in its rapidly laws are enormously differ- be tax to pay either in the UK
or sometimes a stove for are also available. Parking is further a field. In Albania, for
developing tourism industry, also available but only on a example, an apartment with a ent from country to country or in the country of purchase.
heating and cooking. Urban it’s perhaps little wonder. and exchange rates could
first come first served basis. 
Zbavitje
SPORT ALBANIANMAIL 20
2
faqe
16
22 www.albanianmail.co.uk QERSHOR
NENTOR 2007
2008
rjon Bogdani, sulmuesi i Kombëtares F UShqiptare
T B O L L të futbollit edhe në këtë fillim vere

FIFA dhe UEFA i heqin Bogdani, në syrin e agjentëve të futbollit


është ndër më të përfolurit përsa u përket lëvizjeve në merkato. Flitet në mediat
shqiptare për kontrata me klube angleze, por ende nuk ka ndonjë shenjë zyrtare.
Në një tentativë të AlbanianMail për të kontaktuar menaxherin e tij, kuptohet që ai
mbetet një vëmendje serioze e futbollit shqiptar e më gjerë. Prej ditësh flitet për

pezullimin futbollit shqiptar nga Anglia, Franca dhe Rusia


Salernitanën, skuadër me të cilën Bogdani ka luajtur edhe në të shkuarën, por që
për momentin ndodhet në kategorinë e tretë italiane. Menaxheri i FIFA-s Sokol Hax-
hiaj, njëherësh edhe agjent i Erjon Bogdanit, rrëfen se deri tani ofertat nga janë nga

E
vende të tjera dhe jo brenda Italisë. “Nuk ka absolutisht diçka të vërtetë në lidhje me

F
interesimin e Salernitanës”, ka thënë Hax-
IFA dhe UEFA njoftuan vendimin
hiaj për sitin e njohur “tuttomercatoëeb.it”.
zyrtar për pjesëmarrjen e Shq-
“Këto lajme janë hedhur në qarkullim nga
ipërisë në aktivitetet ndërkombëtare
disa gazetarë që e kanë parë futbollistin në
të futbollit. Shefi i zyrës së shtypit në
Salerno, ku ai ishte për një fundjavë me të
Federatën Shqiptare të Futbollit, Tritan
dashurën e tij, që është nga ky qytet. Për
Kokona, bëri të ditur ne linje telefonike
më tepër, që nuk mendoj se një lojtar i këtij
për AlbanianMail se, “FIFA dhe UEFA,
niveli të hyjë në parametrat që ka aktualisht
përmes një njoftimi zyrtar, bëjnë të
Salernitana”, ka thënë më tej Haxhiaj. Bog-
ditur se Shqipëria është përjashtuar
dani bashkëjeton prej afro 4 vjetësh me një
tashmë nga masa e pezullimit nga
vajzë nga Salerno. Në një intervistë të dhë-
aktivitetet ndërkombëtare.” Ky vendim
në pak kohë më parë ai rrëfeu se vajza me
erdhi pasi komitetet e emergjencës në
të cilën është dashuruar, është një juriste, të
FIFA dhe UEFA u njohën me realiz-
cilën e kishte njohur në kohën që luante për
imin e kushteve nga FSHF lidhur me
Salernitanën.
statutin e saj, statut i cili tashmë është
Bogdani është
regjistruar në pronësie tëRrethit
në Gjykatën Kievostëdhe më parë, për shkak të një debati mes
ndoshta
Tiranës.sezonin e ardhshëm
Shqipëria u pezulluamund të rikthehet
nga ak- në “Bentegodi”,
MTKRS-së dhe FSHF-sëpor për momentin
lidhur me
sulmuesi
tivitetet kuqezi është duke
ndërkombëtare menduar
rreth dy muajtë shpëtojë nga rënia Livornon,
statutin e kësaj federate.  ndonëse Ka-
moleze nuk pati besuar shumë tek ai. “Bogdani ka edhe dy vjet kontratë me Kievon,
por për momentin është i përqendruar KO M BteËTALivorno.
R J APas asaj që ndodhi vitin e kaluar
në Verona, për të është një çështje nderi evitimi i rënies së klubit toskan”, shprehet

Futboll: Publikohet lista


më tej menaxheri i sulmuesit të kombëtares. Por, nuk mungojnë ofertat në adresë të
sulmuesit shqiptar, sidomos duke parë edhe karakteristikat fizike të tij. “Po, ka shumë
oferta. Nga klube angleze dhe franceze, por edhe nga Dinamo e Moskës”, thotë
menaxheri Haxhiaj. “Megjithatë, fjala e fundit do t’i takojë Kievos, që e ka në pronësi

kundër Polonisë
dhe që do të vlerësojë nëse Erjoni hyn në planet e saj apo jo”, përfundon menaxheri 
i Bogdanit. Gjithsesi, duke parë atë që shkruhet në mediat italiane, destinacioni më i
mundshëm i tij mbetet Kievo.

Vezë 210 gramëshe


ET
IT
OZ

T
RI

rajneri i kombëtares shqiptare Ansi Agolli dhe Endri Vrapo. Në mes-


KU

Ari Han ka bërë publike listën fushë nuk do të mungojnë emrat e za-

N
me 22 futbollistë që do të grumbullo- konshëm si Lorik Cana, Klodian Duro, jë vezë me peshë 210 gramë ka shënuar një rekord të pa-
hen për ndeshjen e 27 majit ndaj Po- Altin Lala, Ervin Skela e Ervin Bulku, parë. Julie Hewit e ka zbuluar atë në mesin e vezëve të tjera
lonisë. Tekniku kuqezi ashtu sic pati të cilëve do t’u bashkangjiten edhe kur një pulë e Rosedowns Eggs në St Wenn, Cornwall e kishte lësh-
premtuar ka thirrur në ekip shumë Elis Bakaj, Gilman Lika, Paulin Dhëm- uar atë. Veza që mezi hyn në vezëmbajtësen prej kartoni thuhet se
lojtarë të rinj, duke nisur kështu një bi dhe i rikthyeri Bledar Shkëmbi. Në është ndër vezët më të mëdha të bëra nga një pulë normale deri
proces të shpejtë rinovimi të skuadrës sulm, emrave të Bogdanit, Kapllanit e më sot.
përpara eleminatoreve të Botërorit Salihit, u janë shtuar ata të Bylykbashit 
që startojnë në shtator. Kështu, janë e Jahmir Hykës. Interesant është fakti

Kosovari Shalja që luajti në Bramall Lane


ka vetëm gjysmën nga Sharow do të
luajë në stadiumin e ekipit kryesor
Fatmir Terziu Shefild United, ku pritet një intere-

A
sim i madh nga agjentët e sportit
për talentin kosovar. Midis këtyre
ta kanë ardhur nga të është edhe sekretari, Kevin Titter-
gjithë anët e botës dhe ton, që thotë se është i kënaqur me
janë bashkuar me topin e lojën e tij. Sipas tij të gjithë lojtarët
lojës së blertë, futbollin, në një pikë kanë vërtetuar se janë në një rrugë
në Shefild. Janë nga Iraku, Kosova, të mbarë. Ata kanë dhënë edhe një
Somalia, Zimbabveja, Burundi, Ekipi shumkulturor, ku bën pjesë mësim kundër racizmit, ka shtuar
Kombëtarja shqiptare. (Foto nga arkiva AlbanianMail) Bangladeshi dhe Afro-Karabianet. talenti kosovar Shalja Kevin. Sipas Titterton, finalja e lu-
Formojnë kështu ekipin më të përz- ajtur me Wadsley Bridge WMC dha
ier, futbollistë që vijnë prej kultur- në kategorinë profesionale. Kolegët
lënë jashtë emra si Nevil Dede, Altin se një pjesë të mirë të futbollistëve, Ari e tij e quajnë një ‘zemër luani’ me një sinjal më të qartë për rolin e fut-
Haxhi apo Alban Bushi, për t’u thirrur Han i ka parë në derbin mes Tiranës ash dhe etnicitetetesh të ndryshme bollit dhe zbulimin e talentëve të tij.
të këtij qyeti të South Jorkshires. një taktikë prej ‘dhelpre’ ndërsa
lojtarë si Ansi Agolli, Endri Vrapi apo dhe Partizanit të shtunën e kaluar. djersitet vetëm për të sjell fitore për Tranieri Keith Ward, që është nga
Gilman Lika e Dorian Bylykbashi. Në Kombëtarja shqiptare do të grum- Është ekipi që u ndesh në Bramall Sharow, është gjithashtu i kënaqur
Lane me Wadsley Bridge WMC. ekipin. Ekipi i tij, që ekziston që prej
portë do të jetë dyshja e zakonshme bullohet për një javë në Shtutgart, në tetë vitesh, arriti deri në finale edhe me lojën e futbollistëve të tij. Ai ka
tashmë Beqaj-Hidi, ndërkohë që Iljon kuadër të miqësores me Poloninë. Ta- Në përbërje të këtij ekipi është si pasojë e angazhimit të tij. Ekipi thënë se ata kanë shumë shance për
Lika është lënë jashtë. Në mbrojtje, të kimi i 27 majit do të jetë i pari për Ari kosovari Adnan Shalja, që sipas dre- u krijua nga tre të rrinj aziatikë nga të ardhmen e tyre, nëse do të luajnë
grumbulluarit janë Andi Lila, Armend Han në krye të Shqipërisë. jtuesve të këtij ekipi është një talent Sharrow, përreth Shefildit, që donin rregullisht.
 i radhë, që premton për tu ngjitur 
Dallku, Debatik Curri, Kristi Vangjeli, të kishin ekipin e tyre. Ky ekip që
42 2008 ALBANIANMAIL Speciale Euro 2008 Zbavitje
SPORT
faqe
NENTOR
KORRIK
MAJ 2008
2007 www.albanianmail.co.uk 17
23

Leksion gjermano-spanjoll “Euro 2008”-ës


e dytë, në minutën e 73-të. Pas 10 Euro 2008 “sfilata”
minutash, David Silva i jep goditjen
Ardian Kadriu përfundimtare Rusisë, duke vulosur e bukurosheve
rezultatin në 3-0. Rusia nuk dha as- Për ata që nuk janë tifozë të mëd-

G
gjë në gjysmëfinale, ndërsa Spanja e henj të futbollit, kishte një motiv më
jermania dhe Spanja i ka merituar suksesin plotësisht. shumë për të shkuar në Austri dhe
dhanë një leksion modern Zvicër këtë verë. Pavarësisht asaj që
“Euro 2008”-ës. Gjer- Gjermania, ndodh në fushë, në tribunat VIP të
mania duke shkatërruar Turqinë e
vrullshme, shpalosi arsenalin e vet
12 vjet pa titull stadiumeve ishin një numër i madh
bukuroshesh, duke parë burrat apo
për të ardhur në finalen e madhe të Që prej 12 vitesh Gjermania nuk të dashurit e tyre tek luajnë. Mun-
Vjenës me Spanjën, një finale që ka fituar asnjë ndeshje në fazën fi- guan anglezet, ç’ka do të thoshte më
vuri ballë për ballë këto dy ekipe nale të Kampionatit Europian. Mes- pak para të shpenzuara, megjithatë
pas 24 vjetësh. Spanja u kualifikua fushori Mikael Balak ka thënë se kombëtarja italiane duket se ka edhe
për në finale, duke fituar pastër ndaj zhgënjimi për finalen e humbur në vajzat më të bukura nga pas. Ka
skuadrës ruse, në fakt duke dhuruar Ligën e Kampioneve, me fanellën dalë nga skena Ilari Blazi dhe e fe-
një tufë talentesh në fushën e blertë, e Çelsit, është vetëm një kujtim i juara e Xhilardinos Aliçe, por në të
që me moshën e tyre tepër të re, kra- largët. Kapiteni i Gjermanisë është kanë hyrë emra si Belen Rodrigez,
hasuar me të tjerët, ishin një korr 100% i përqendruar te Euro 2008-a, e fejuara e Marko Borrielos dhe pa-
më vete. E konsideruar si surpriza për t’i dhënë fund një ecurie nega- dyshim një nga femrat më seksi që
e Euro 2008-ës, ajo u vu ballë për tive, që përfaqësuesja e tij ka pasur do të ndjekin Evropianin. Nuk do
ballë me ekipin gjerman, falë këtij në dy evropianet e fundit. Eshtë të mungojë sërish Alena Seredova,
korri që iu bashkua leksionit futbol- shumë e çuditshme, por Gjermania, bashkëshortja çeke e Xhanluixhi Bu-
listik gjerman. Të besuarit e Arago- që e ka fituar tri herë Evropianin, më fon, me të cilin ka edhe një fëmijë,
nesit aritën fitoren e 5-të në po kaq shumë se kushdo tjetër, nuk fiton një Lui Tomas. Ndër më të preferuarat
ndeshje të luajtura, për të ardhur në ndeshje në këtë veprimtari që prej e tifozëve është edhe Marta Çeketo
finale, ndërsa gjermanët edhe pse 12 vitesh. Fitorja e fundit ka qenë me Luka Tonin apo Valentina Zam-
të quajtur favoritë, erdhën në finale ajo e vitit 1996 në finalen e “Uem- brota. Lorena Perrota e Daniela Ma-
disi me shans, për më shumë mbas bllit” ndaj Çekisë, e cila i dha tro- teraci janë dy bukuroshe të tjera të
asaj humbjeje me kroatët. feun skuadrës, që asokohe drejtohej kësaj liste, ndërsa në momentet e
nga Berti Vogst. Në Euro 2000 dhe fundit Donadoni u ka dhënë mundë-
në Euro 2004 gjermanët nuk kanë si tifozëve të shohin sërish Sonia
Gjermani-Spanjë, finalja e Torres pas shënimit të golit të fitores fituar asnjë takim dhe s’kanë arritur Amoruson, bashkëshorten e Aleks
madhe e Vjenës pozicion vetëm 13 lojtarë. Shkaku e para ishin të qeta, me ndonjë rast
të kalojnë përtej fazës me grupe. Kë-
sisoj, është e qartë arsyeja se përse
Del Pieros. Çekia u prezantua me
Skuadra e parë gjysmëfinaliste një seri vajzash, duke nisur nga He-
i kësaj situate trajneri Fatih Terim sporadik në portat respektive, por Balak kërkon suksesin në ndeshjen doika e Jan Koler, Edita Hortova e
ishte Gjermania, që edhe pse nuk deklaroi se mendon ta fus në lojë si jo të rrezikshëm. Përpjekjet e Tor- e së dielës në Klagenfurt ndaj Polo-
kishte bindur në ndeshjet në grup, Milan Barosh apo Martina e Petr
sulmues ose mbrojtës edhe portierin resit, Vilës dhe Pavliçenkos nuk janë nisë. Në dy evropianet e fundit, Gjer- Çech. Nuk munguan as bukuroshet
eliminoi Portugalinë, një nga favor- e tretë Tolgan Zengin. Pas këtyre konkretizuar, kështu që rrjetat kanë mania e ka nisur me barazime, 1-1.
itet kryesore për të qenë në finale. spanjolle, madje duke nisur e fejuara
deklaratave dhe kundradeklaratave, mbetur të paprekura. Me fillimin e Kjo ka ndodhur me Rumaninë në vi- e Ikes Kasijas Eva Gonzales. Olala
Më pas ishte vënia ballë për ballë gjermanët festuan ndjeshëm, ndërsa pjesës së dytë, dyshja e Barcelonës, tin 2000 dhe me Holandën, katër vjet
me Turqinë. Kapiteni i kombëtares do të jetë gjithashtu e pranishme për
turqit këmbëngulës dhe shumë afër Injesta-Ksavi, ka zhbllokuar rezul- më vonë. Qëllimi i skuadrës së Lëvit të parë Fernando Torres. Bukra e
Gjermane, Michael Ballack dekla- gjysmëfinales ikën kokëulur por tatin, me finalizimin e të dytit. Tra- është të bëjë një punë më të mirë.
roi se shanset e të dy skuadrave Robin Van Persit dhe Silvi e Rafael
krenarë, për lojërat e tyre. jneri Aragones ka hedhur në fushë “Ndeshjet hapëse janë gjithmonë Van Der Vart qëndrojnë në krye të
ishin 50:50 . Para ndeshjes ai u tha edhe Ksavi Alonson dhe Gizën, në më të rëndësishmet, - tha Balak. - E
gazetarëve: “Turqia ka një skuadër Kështu pasi mundën edhe turqit bukurosheve që vijnë nga Holanda.
kokëfortë, Gjermanët shkuan në fi- vend të Ksavi Hernandezit dhe Tor- kupton se sa gati je dhe, në rast të Konsuelo e Adrian Mutu dhe Ade-
serioze e cila arriti të përballet me resit. Golashënuesi më i mirë i kam- një fitoreje e gjen besimin e duhur
kroatët ndaj të cilëve ne humbëm. nale pas 24 vjetësh. Në këtë mënyrë, lina e Kristian Çivu ishin dy femrat
Spanja, që shpesh është etiketuar si pionatit spanjoll, Giza, e ka shpër- për t’i përballuar të gjitha ndeshjet e më tërheqëse që do të ndjekin kom-
Ne nuk e nënçmojmë asnjë ekip, por blyer më së miri, duke shënuar golin veprimtarisë.”
do të mundohemi të dominojmë në një skuadër e pafat në kompeticionet bëtaren rumune. Por, pa më të vog-
fushë”, deklaroi Balak. Ndërkaq, evropiane, ishte fare pranë titullit të lin dyshim pritshmëria më e madhe
trajneri i skuadrës së Turqisë dekla- dytë kampion evrope. Nuk duhet ha- e tifozëve në këtë Europian ishte
roi se përkundër problemeve me ruar se Iberikët kanë luajtur një pjesë për Nereida Gajardon, bukuroshen
mungesën e lojtarëve shpresojmë të të dytë shumë të mire kundër rusëve, spanjolle që i ka rrëmbyer zemrën
kualifikohemi në finale. “Për ne, kjo duke shënuar 3 gola të bukur, me au- pak muaj më parë Kristiano Ron-
është ndeshja më e rëndësishme në torë Ksavi Hernandesin, Gizën dhe aldos. Vajza nga Majorka deri tani
historinë e Kampionatit Evropian. David Silvën. qëndron në krye të preferencave,
Gjermania është mësuar duke luajtur duke kaluar edhe Oksana emblema
të tjera të bukurisë si suedezja Ok-
në këtë turne. Ne kemi shumë prob- Gjysmëfinalja e merituar sana Vilhelmson. Edhe Gjermania
leme me futbollistët, ndërsa ata janë
me kontingjent të plotë. Megjithatë, spanjolle paraqet bukuritë e saj në këtë Euro-
duhet të jeni të sigurt së lojtarët tanë Trajneri Aragonës i besoi 11-shes pian. Duke nisur nga Simone Balak,
nuk do të ndihen të kënaqur me fak- që eliminoi Italinë kampione bote, gjithnjë e pranishme në turnetë që
tin se arritën në gjysmëfinale. Pa- por golashënuesi më i mirë i evro- luan burri i saj. Më tej, vjen Silvia,
varësisht nëse fitojmë apo humba- pianit, David Villa, ka pësuar një një tifoze e çmendur e burrit të saj
sim, ne do të japim më të mirën. I dëmtim dhe në minutën e 35-të është Miroslav Klose. Nuk mungojnë as
respektojmë kundërshtarët, por nuk zëvendësuar nga Fabregasi. Edhe e dashura e Lukas Podolsit Monika,
i trembemi”. Dhe shtypi komenton- holandezi Hidink ka hedhur në fushë Anemari e Kristof Metzelder dhe
te se Turqia do të ballafaqohet me formacionin e ndeshjes me Holan- Lena e Tim Borovskit. Edhe në këtë
probleme në këtë ndeshje pasi ka të dën, me përjashtim të qendërmbro- pikë duket se gjermano-spanjollët
suspenduar dhe lënduar disa lojtarë. Sulmuesi gjerman Ballack gjen kohë për të qeshur dhanë leksionin e vet në këtë kam-
jtësit Kolodin, i zëvendësuar dje
në krahë të bukuroshes së tij pionat pa Anglinë.
Në këtë mënyrë skuadra ka në dis- nga Vasili Bjerezutski. 45 minutat 
JR
J
Kompani avokatore
Për të biseduar në Shqip telefono avokatin (solicitor) Naim Hasani
tel; 020 8231 0440 ● fax; 020 8280 9029 ● e-mail; nhasani@rjones.co.uk

Specialistët tanë ju ndihmojnë për:


EMIGRACION PUNESIM
 Dokumente udhëtimi  Shkarkim nga puna padrejtësisht
 Procedura për leje qëndrimi dhe viza  Diskriminim
 Kur jeni kontigjent për t’u riatdhesuar  Kushtet e punës, kontratat
ose të ndaluar nga organet e emigracionit

FAMILJE AKSIDENTE
 Aplikime për viza qëndrimi, leje pune për  Dëmtime fizike për faj të palëve të treta
bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët ose prindërit  Dëmshpërblime legale
 Procese divorci dhe ndarje pasurie  Aksidente në punë, rrugë ose keqtrajtime
 Dhunë familjare

SHITBLERJE KRIME
 Shit-blerje për pasuri private / biznese  Jeni ndaluar nga policia për çdo arsye
 Probleme me kontrata, qeratë, sigurime  Mbështetje dhe këshilla ligjore
 Kreditime dhe borxhe bankare  Apelime
 Mosmarrëveshje mes paleve  Mbrojtje ligjore

Për çdo problem tjetër na pyesni përpara se të kërkoni derë me derë!

Gjithashtu ne jemi dera ku duhet trokitur edhe për rastet kur bëni shit-blerje bizne-
sesh, shtëpish, kontrata ose marrëveshje të ndryshme dy-palëshe ose shumë- JR JR JONES
J
palëshe. Ne kemi mbi 30 specialistë në shërbimin tuaj dhe çdo takim bëhet kokë më 58 Uxbridge Road, Ealing
kokë dhe në konfidencë të plotë. Me pune serioze ne kemi ndërtuar prestigjin tonë. LONDON, W5 2ST
Tel: 020 8566 2595 Fax: 020 8579 4288