Você está na página 1de 24

ALBANIAN MAIL

ISSN 1741-5500
Newspaper for the
Albanian Community
of United Kingdom

Gazeta Shqiptare www.albanianmail.co.uk

84
No.

në Britani të Madhe dhe Irlandë

AMNISTIA, MË E PREKSHME
£1.00 Tel: 020 7263 9000 • SMS: 07796012222 • Fax: 020 7561 1603 01 / 08 / 2008

EDITORIAL
Fatmir Terziu

D
aily Mail” paralajmëron amnistinë. Kështu
imigrantët ilegalë vazhdojnë të mbesin qen-
dra e diskutimeve në Britaninë e Madhe. Këtë herë
pas amnistisë së përfolur nga “Strangers into Citi-
zens” vjen një lajm të cilin gazetat britanike e quajtën
“amnistia efektive”. Gazeta britanike “Daily Mail”
e datës 25 Korrik në faqen e saj të tetë nën titullin
“çështjet e prapambetura të azilantëve udhëheqin drejt ALTERNATIVA TË REJA PËR AMNISTINË ... fq:
4
“amnistisë për mijëra”, thekson se “qindra mijëra azil
kërkues që dosjet e tyre kanë humbur ase janë lënë të
mbyllura nga Ministria e Brendshme (Home Office)
fq:
2 KOMUNITET fq:
8 SPECIALE 5
fq:
INTERVISTE
është thënë se do të lejohen të qëndrojnë në Britani”.
Sipas kësaj gazete shumë dosje të
emigrantëve të kategorisë së... 4
fq: A i plotësojnë banesat “Nënë Tereza” ikona më EKSKLUZIVE
REKLAMË
tuaja kushtet e Qeverisë? inspiruese në botë
Home Office,
“klemencë” ndaj
... Qiradhënësit shqip- ... Një lajm krenar për
tarë që jetojnë, në shtëpi gjithë shqiptarët. Një
me kushte të vështira lajm që vjen përpos
Transfer Ndërkombëtar Parash ose të mbi-populluara ikonës shqiptare. Nënë
nga shumë pjesëtarë të Tereza është shpallur

gënjeshtrës
tjerë në banesa private ikona më inspiruese dhe
Telefono falas: në Hackney, mund të
përfshihen në një skemë
më e dashur e të gjitha
kohërave në botë. Nënë
00800 8971 8971 që të tregojnë nëse
banesat e tyre i plotëso-
Tereza ka fituar kundër
mjaft figurave inspiruese
www.moneygram.com jnë kushtet e jetesës ... të të gjitha kohërave ...

marketing@albanianmail.co.uk

ALB-UK TRANSPORT Fluturime me


Oferta Shqipërinë - Dy herë në ditë, çdo ditë!
ekskluzive

LO
LONDËR
Dërgime mallrash për në Shqipëri
Çmime konkurruese dhe shërbim i shpejtë nisja edhe nga qytetet;
Mançester
ndërrim në
Mynih TIRANË
KONTAKTO Birmingam
ERMAL ADEM
07817797374 07727033937
Kontakto ALBANTravel - Finsbury Park 02075611604 - Barking 02085917373 - Rezervo Online: albantravel.co.uk
Zbavitje
KOMUNITET ALBANIANMAIL 1
faqe
16
2 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Contact AlbanianMail 
Address: 132 Seven Sisters Road, N7 7NS
Tel: 020 7263 9000
SMS: 07796012222
Fatmir TERZIU

MARKETING
Linda LUFO Kleant HALILI
 Fax: 020 7561 1603

SHOW BIZ
editor@albanianmail.co.uk marketing@albanianmail.co.uk kleo@albanianmail.co.uk
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

DESIGN
EDITOR

 07790607297  07910018728  07946951892


 www.albanianmail.co.uk

Roli i Shqiptarëve në grabitjen e lojërave elektronike, PlayStation, në Northampton


Dy Shqiptarë kapen me drogë
N jë shqiptar që u arrestua nga policia pasi iu gjet një sasi
droge me vlerë £40 000 në shtëpinë e tij, do të depërtohet
në Shqipëri pasi të ketë kryer dënimin e tij. Enkel Bushati, 25 vjeç,
Shqiptarët protestojnë për pafajësinë
u dënua me katër vjet e gjysëm në burg, dhe një shqiptar tjetër, 29 Qershor nga një juri të gjykatës morën pjesë në organizimin e pa rolin e tyre vjedhja nuk do
vjeçari Edmir Myselimi, u dënuan me 15 muaj në burg. Dy shqip- “Northampton Crown Court”. mbushjes së kamionit me lo- të kishte ndodhur. Ai shtoi: “Ju
tarët u arrestuan bashkë me pesë persona të tjerë me origjinë nga Rob Middleton Kjo juri e vendosi këtë vendim jërat elektronike, që u vodhën të dy luajtët role kryesore në
Evropa Lindore, në 1 shkurt të këtij viti, pasi policia bëri një kërkim Assistant News Editor me një verdikt të njëzëshëm për nga depoja. Prokurori, Stuart një grabitje shumë të planifi-
Northamptonshire
në adresën në Bailiff Street, The Mounts. Prokurori Stuart Yeung, Ekskluziv per AlbanianMail shqiptarët që akoma protestojnë Yeung, duke folur para gjyqit, kuar. Është qartë që asnjë nga
nga Northampton Crown Court, tha se shqiptarët nuk jetonin tek pafajësinë e tyre. Nard Paloka, tha se dy shqiptarët kishin rolin juve të dy nuk është planëzuesi

D
adresa që u kërkua nga policët, por pasi droga u gjend tek adresa, që jeton në Walthamstow në e spiunëve, dhe me njohurinë e i operacionit, por të dy e bëtë
shtëpitë e shqiptarëve u kërkuan, dhe tek to u gjend një sasi droge y shqiptarë që Londër, ishte i punësuar nga tyre të depos ndihmuan vjed- grabitjen të mundshme.” Në
me shenjat e gishtave të tyre, peshore, lista me emra personash, morën pjesë në një NYK Logistics gjatë kohës së hjen. Ai shtoi: “Paloka dhe një gjyq tjetër, 37 vjeçari Barry
dhe para. Policët gjetën 445 gram kokainë, 1.7 gram heroin dhe një plan për të vjedhur vjedhjes, në Maj të vitit 2007, Zekaj ishin si dy ushtarë të King, nga Eagleton, Milton
pasaportë falsë italiane tek shtëpia e Bushatit. Bushati që kishte disa disa lojra elektronike, Play- ndërsa Partizan Zekaj, që jeton thjeshtë. Është e sigurtë që ka Keynes, u dënua nga një juri
telefona celular dhe SIM karta të ndryshme, pranoi që ishte i fajshëm Station, me vlerë të përbash- në Wake Way, në Grange Park, të tjerë që morën pjesë në orga- në Leicester për rolin e tij në
për pasjen e drogës me qëllim për të shitur, dhe për pasjen e doku- kët £750,000, nga një depo në kishte qenë i punësuar më parë nizimin e kësaj vjedhjeve.” grabitjen. Ai luajti rolin si pas-
mentave falsë. Myselimi, që iu refuzua azili në Dhjetor të vitit 2006, Northampton, u dënuan me nga kompania. agjer në kamionin të lidhur me
kishte kanabis me vlerën e £2800 në shtëpinë e tij, dhe gjithashtu 4 vjet e gjysëm në burg. Par- vjedhjen, dhe ishte filmuar nga
pranoi që ishte i fajshëm për pasjen e drogës me qëllim për të shitur. tizan Zekaj që është 28 vjeç, Gjykatësi, Charles kamera vëzhguese. Shqiptaret e
Myselimi gjithashtu mund të depërtohet edhe pse është martuar me dhe 29 vjeçari Nard Paloka u Prokurori, Yeung; Wide QC; “Ju të dy lu- akuzuar kane protestuar per pa-
grua britanike. Gjykatësi i tha Myselimit: “Sasia e kanabisit që ju dënuan për rolin e tyre në vjed- “shqiptarët ishin si dy ajtët role kryesore…” fajësinë e tyre. Fjalët e proku-
gjend juve ishte e madhe, dhe unë duhet të të dënoj në bazë se ju hjen e 1440 të këtyre lojërave
synonit të shisnit me te shumtën e kësaj droge për fitim parash.” Të elektronike nga një kamion ushtarë të thjeshtë” Duke i dënuar dy shqiptarët,
rorit Yeung se “shqiptaret ishin
si dy ushtarë të thjeshte” nuk
dy shqiptarët tani do të gjykohen përpara një jurie pasi më parë të dy tek NYK Logistics të Grange Paloka dhe Zekaj, që kanë gjykatësi, Charles Wide QC, kane bere ndonjë efekt lehtë-
u deklaruan të pafajshëm, dhe vetëm e ndryshuan deklarimin e tyre Park, Northampton. Dy shqip- jetuar në Britaninë e Mad- tha se ata luajtën një rol krye-
sues tek te akuzuarit. 
në ditën e parë të gjyqit.  tarët u deklaruan të fajshëm në he për dhjetë vitet e fundit, sor në vjedhjen, dhe ndoshta

PROBLEMATIKE

A i plotësojnë banesat ku jetoni kushtet e Qeverisë?


pronarët të nxjerin jashtë qiradhënësit Për më shumë informacion
nëse prona e tyre është e palicencuar
James Wilsher ose urdhëri i dhënë me tendencë ripari- kontaktoni si më poshtë:

Q
mi të dëmeve apo gjërave të ngjashme
në një kohë rekord, nuk mund të justi- Hackney
iradhënësit shqiptarë të
shtëpive, që jetojnë në fikojë veprimin e paligjshëm të pronarit.  020 8356 4866
private.sector.housing@hackney.gov.uk
kushte të vështira ose të Nëse ju përgjigjeni “Po” tek shumica
mbipopulluara nga shumë pjesëtarë të Barking & Dagenham
e pyetjeve në vazhdim, atëherë kontak-
tjerë në banesa private në Hackney, 020 8215 3000
toni Bashkinë e Hackneyt për të mësuar
mund të përfshihen në një skemë që të direct@lbbd.gov.uk
më shumë se si HMO Standards Team
tregojnë nëse banesat e tyre i plotëso- mund t’ju ndihmojë që të jeni të sigurtë Havering
jnë kushtet e jetesës të përcaktuara nga se banesa ku jetoni plotëson kushtet e  01708 434343
Qeveria. Nëse ju keni me qira një dhomë Qeverisë: environmental.health@havering.gov.uk
në një shtëpi me tre ose më shumë kate Newham
dhe shtëpia është e banuar nga më A jeni qiradhënës të
shtëpisë ku banoni?  020 8430 3793
shumë se pesë a më shumë persona, hmolicensing@newham.gov.uk
përfshirë edhe fëmijë, pronari i banesës Shtëpia ku banoni ka tre
ose më shumë kate, përf- Redbridge
duhet të ketë licencë për këtë rast. Li- Nga i takimi me drejtorin e medias të bashkisë së “Hackney”, James  020 8554 5000
cencimi mundon të zgjidhi menaxhimin shirë dhomat e konvertu-
Wisher me kryeredaktorin e gazetës së komunitetit shqiptar në Mbretëri të housingstandards.admin@redbridge.gov.uk
e keq të shtëpive me persona të shumtë ara në bazamente dhe në
Bashkuar, Fatmir Terziu. Çaste nga binjakëzimi i dy gazetave “HackneyTo-
banues në to. Nëse ju jeni një qiradhë- tavane? Tower Hamlets
day” dhe “AlbanianMail”.
nës në një shtëpi të palicencuar, pronari Është ajo e banuar nga  020 7364 5008
pesë ose më shumë per- jnë Bashkinë që të mësojnë më shumë environmentalhealth@towerhamlets.gov.uk
i saj mund të dënohet dhe ju mund të Këshilltari Alan Laing, i Bashkisë së
përfitoni marjen e të gjitha qirave prapa. sona? Hackneyt, thotë: “Ne duam që të sigu- për licencimin”. Bashkitë nga zona lin- Waltham Forest
Bashkia e Hackneyt afron mbrojtje të A kanë lidhje me njëri- rohemi, se të gjitha shtëpitë me shumë dore e Londrës, po punojnë bashkërisht  020 8496 2217
qiradhënësve që dëshirojnë të ankohen tjetrin qiradhënësit e banorë janë në standarde të mira, dhe për të përmirësuar standartet në vendet hmolicensing@walthamforest.gov.uk
për moslicensimin e pronarit të banesës banesës ku jetoni? e banimit.
unë u kërkoj qiradhënësve dhe pronar-
ku ata jetojnë. Është e paligjshme që 
ëve shqiptarë në Hackney të kontakto-
 faqe
17
3 Keni tentuar të lini
duhanin por pa sukses?!
Eshtë një alternativë
Sjellin për ju çmimet më konkuruese në treg Provoni
Fluturojmëtë, Cigaret Elektronike
dy herë në d! i  E aprovuar nga NHS
çdo ditë  Paraqitja si një cigare e vërtetë
 Nuk ka prapambetje kimike
 Mund të përdoret në çdo vend publik
 Kurseni para

Për më shumë informacion dhe për të


siguruar Cigaret Elektronike kontakto
Maks: 0207 281 2225

LONDËR
Nisja edhe nga qytetet;
MANÇESTER
ndërrim në
Mynih TIRANË
BIRMINGAM

FINSBURY PARK BARKING


Kontakt e-mail:
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road
info@albantravel.co.uk
London, N7 7NS Rezervime nga interneti
London, IG1 17PE
Tel: 020 7561 1604 www.albantravel.co.uk Tel: 020 8591 7373
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330

Dëmshpërblim në raste aksidenti


NUK F
NUK P ITON
AGUA
N

Të ka ndodhur të pësosh aksident në tri vitet e fundit për fajin e dikujt tjetër?
Atëherë ty të takon dëmshpërblim.
Aksident në punë përfshirë kantiere ndërtimi dhe fabrika Shkarje dhe rrëzim për shkak të cilësisë së dobët të shtrimit të rrugës
Aksident rrugor përfshirë kalimtarët dhe transportin publik Aksident në dyqane dhe supermarkete

Për të mësuar nëse ju takon dëmshpërblim, telefono Serpil Ersan në numrin: Ekipi ynë i specialistëve të dëmtimeve personale mund t`ju ofrojnë këshilla ligjore
FALAS falas nëse ju takon të kërkoni dëmshpërblim apo jo.Ne ofrojmë shërbim falas dhe nuk

0800 118899 mbajmë asgjë nga kompensimet që mund të fitoni apo detyrimet për avokatët apo
kompanitë e sigurimeve. Në raste nevoje, ne mund t`ju vizitojmë në shtëpinë tuaj.

Nëse preferoni të flisni me dikë në gjuhën shqipe, website: www.levenes.co.uk


telefononi Linda Lufo në këtë numër: 07910018728 Ashley House, 235-239 High Road, Wood Green, London, N22 8HF
ose Avni Aliaj në numrin: 07939012093
EMIGRACION ALBANIANMAIL 1
faqe
4 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Çfarë synohet për

Alternativa të reja për amnistinë


Fatmir Terziu amnistinë
Pas një proteste me mijëra

O
vetë pjesëmarrës, të realizuar
rganizata që ka
nga shoqata në fjalë më 11 Kor-
iniciuar kërkesën
rik, ku u kërkua qëndrim për ref-
për një amnisti për
ugjatët nga Zimbabve dhe lejimin
emigrantët e paligjshëm në e Bashkuar, por që rezultojnë
Mail” dhe kryeredaktorin e saj e tyre për të punuar, në takim u
Mbretërinë e Bashkuar u mblodh të paevidentuar. Në takimin që
për gatishmërinë në ndihmë të tha se qëllimi final është për të
në Transport House, Holborn, zgjati më shumë se dy orë dhe
kësaj nisme. Në këtë çast duar- gjithë refugjatët dhe emigrantët e
para ca ditësh për të prezantuar me një pjesëmarrje të gjerë nga
trokitjet e të pranishmëve ishin kategorisë së lartpërmendur. “Në
agjendën e re të punës. Që në fil- e gjithë Britania e Madhe, prania
mesazhi më i mirë për këtë me- bazë të ligjit aktual, azil-kërkuesit
lim drejtuesit e saj kanë shprehur e tre përfaqësueseve shqiptare
dia të komunitetit. Nga ana e tij nuk janë të lejuar të punojnë ose
qartë për të krijuar “alternativa kishte një domethënie të madhe.
kryeredaktori i gazetës pranoi edhe të bëjnë punë vullnetare,
të reja për amnistinë”. Jessica Por më tepër kishte rëndësi fakti
përshëndetjen dhe fjalët e mira derisa atyre tu jepet statusi”, u
Jones, një nga përfaqësueset e se drejtuesit e “Strangers into
drejtuar “Albanian Mail” dhe mori tha në takim. “Por, ne synojmë
“Strangers into Citizens” paraqiti Citizens” deklaruan publikisht
angazhim për ti transmetuar ato të shpejtojmë një ligj që të lejojë
mirëseardhjen e takimit, ndërsa falënderimin e tyre për gazetën
publikisht. një punë të mundshme për ta”, -
Joana Purkis dhe stafi drejtues e komunitetit shqiptar “Albanian thanë organizatorët.
deklaruan vazhdimin dhe realiz-
imin e ‘synimeve të deklaruara’. “Strangers into Citizens” është
Më pas u sollën arsye nga të pra- një organizim i Citizen Organis-
nishmit se përse këta emigrantë Drejtuesit e organizatës “Strangers into Citizens” ing Foundation, që përfshin edhe
duheshin ligjëruar. Në fjalën e gjatë takimit në Holborn London Citizens, që synon rrugë
tyre mjaft folës nga radhët e të mundshme për të bërë qytetarë
emigrantëve shqiptarë, të dele- Square me pjesëmarrjen e gjithë Folën edhe Suzan Hall, John emigrantët me kohë shumë të
guar të “Shpresa Programme”, organizatave të emigracionit, Clark dhe përfaqësueset e gjatë qëndrimi në Mbretërinë e
të deleguar të emigrantëve nga në mbështetje të amnistisë. Në “Shpresa Programme” Valdete Bashkuar dhe që janë pa doku-
Ukraina, të shoqatave dhe or- këtë agjendë pati edhe pika të Mustafa, Besiana Krasniqi dhe menta. Në Maj të vitit 2007 kjo
ganizatave të emigrantëve nga tjera. Më e rëndësishme ishte Fitore Pacolli. Tre përfaqësueset organizatë organizoi një protestë
Zimbabve etj, paraqitën alternati- vendosmëria e autorëve të kësaj shqiptare iu bashkuan nismës së në “Trafalgar Square”, ku morën
vat dhe objeksionet e tyre. Orga- nisme për të dalë me sukses deri “Strangers into Citizens” duke pjesë udhëheqës të besimeve fe-
nizata “Strangers into Citizens” e në fund. Kështu thanë të paktën bashkuar synimin e shoqatës së tare, politikanë, dhe unionistë që
organizoi këtë takim për të për- ata që morën fjalën e tyre. Në tyre për të ndihmuar në realizimin suportojnë propozimin në fjalë.
caktuar alternativat e reja dhe për takim folën veç organizatorëve e një amnistie të mundshme për Kështu bëhet qartë synimi për-
të shpallur agjendën e marshimit edhe të deleguar të klerikëve emigrantët me kohëqëndruesh- fundimtar, pra Amnistia.
Duke dëgjuar fjalën e organizatorëve 
të lirë më 4 Maj 2009 në Trafalgar dhe organizatave mbështetëse. mëri të madhe në Mbretërinë

EDITORIAL SHQETESIM QYTETAR NGA FORUMI ONLINE: albanianmail.co.uk/forum


vijon
1
A ka rrezik për mua…?
nga faqja ...lartpërmendur kanë sjell imigrantët e paligjshëm do të duhet të paguajnë
debate të radhës në mesin si fillim 200 stërlina, që do të shërbejnë për
e politikës britanike. Kështu për këtë ata kanë nisjen e regjistrimit dhe pas kësaj pagese atyre

?
shprehur opinione të ndryshme. Gazeta në fjalë do tu duhet të paguajnë një pesëherë pagesë prej

J
në artikullin e saj jep edhe opinionet e tyre, që 1000 stërlinash. Propozimi i liberaldemokratëve am një emigrant që jetoj prej 10-vjetëve këtu në Londër. Jam pajisur
edhe pse duken të ndryshme, prapë se prapë, të forumit qendror “Think-Tank” ka përcaktuar me shtetësi Angleze . Vitin e fundit u martova në Shqipëri dhe bërë një
ata nuk e mohojnë një amnisti për emigrantët edhe rregulla të tjera në këtë propozim. aplikim për të marë gruan këtu në Londër. Jam i regjistruar si Kosovar si gjithë
e paligjëruar dhe me kohë të gjatë qëndrimi në shumica e shqiptarëve këtu në UK. Kisha një pyetje. Tani mbas aplikimit që
Britani të Madhe. bëra në Ambasadën Angleze në Tiranë normalisht paraqita dhe certifikatën time
Banesa, si do të sigurohet të lindjes shqiptare . A ka rrezik për mua që të më krijojnë probleme ose të më heqin statusin si
Një tjetër gazetë “Daily Express” ka shkuar Si fillim, propozimi thekson se atyre duhet shtetas Anglez? Do doja një ndihmë ose sugjerim nga ju si gazetë e komunitetit shqiptar pasi
më tutje duke dhënë edhe detaje më të hol- tu jepet një banesë permanente. Por dhënia e mendoj se keni kontakte me avokatë shqiptarë. Ju faleminderit shumë për konsideratën dhe sug-
lësishme rreth kësaj amnistie të mundshme. banesës do të ketë disa kritere. Pra ajo do të jerimet tuaja. Me respekt T.
Pak ditë më parë BBC përmendi shifrën e rreth përfitohet nëse do të plotësohen kriteret. Ndër
39 mijë imigrantëve që kanë përfituar lejet e kriteret kryesore janë punësimi i tyre, pra të kenë
qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar, një numër Gazeta “Albanian Mail” e mori në konsideratë pyetjen e emigrantit shqiptar dhe për ti
një punë të qëndrueshme me kontratë dhe nëse ardhur në ndihmë kërkoi ndihmën e Specialistit të Emigracionit tek kompania avoka-
ky nga lista e gjatë e kategorisë së lartpërmendur. ata do të jenë në gjendje të flasin gjuhën angleze
Në të njëjtën kohë politika britanike ka shfaqur rrjedhshëm. Nëse këto dy kushte kryesore nuk tore, “Markandan & CO Solicitors”, zotit Klemend Banushi.

K
mendimet e veta. Të parët me propozim konkret do të plotësohen atëherë rezidenca e tyre do të y është një problem që nuk nëpërmjet ambasadave Britanike në 2005-së. Në dy prej këtyre rasteve
janë liberal-demokratët. vihet në pikëpyetje. të shqetëson vetëm ty, që vendet ku janë bërë aplikimet. Rasti kanë rezultuar si të suksesshme,
kërkon të bësh një bashkim famil- është me të vërtetë serioz pasi të por ndërkohë kemi të tjerë raste në
Plan liberal-demokrat për jar nëpërmjet ambasadës britanike përfitosh nga ligjet e emigracionit në shqyrtim. Argumentet dhe kërkesat
Përse ky plan-propozim? në Tiranë. Ky është një problem Britani duke paraqitur identitet apo tona të vazhdueshme kanë qenë
imigrantët e paligjshëm Sipas propozimit liberaldemokrat mësohet që shqëtëson gjithë shqiptarët e dokumentacion false është ofensë dhe janë se Home Office duhet ti
se synimi kryesor është që të realizohet një plan Shqipërisë, apo edhe të viseve të kriminale dhe dënohet me ligj. Home trajtojë këto raste si tepër të veçanta
Nga liberal-demokratët vjen një propozim tjera shqiptare (Kosovës, Malit të Office tashmë ka në shqyrtim qindra dhe të përdorë një kujdes dhe gjy-
liberal-demokrat. Studimi thekson: “imigrantët evidentimi i kësaj kategorie imigrantësh. Pra Zi, Maqedonisë apo Luginës së aplikime apo informacione të saktë kim tepër të veçantë dhe ti japë të
ilegalë duhet të paguajnë që të qëndrojnë”. Ky ky plan do të bëjë të lehtë evidentimin e shifrës Preshevës), që kanë përfituar nën- nga degët e tyre në ambasadat në drejtën/mundësinë kësaj kategorie
është propozimi që vjen nga qendra e liber- disamijëshe të imigrantëve ilegalë në Mbretërinë shtetësinë britanike, apo qoftë edhe vendet përkatëse se në këtë kat- të thonë të vërtetën duke marrë
aldemokratëve britanikë. Ata propozojnë që e bashkuar. Sipas liberaldemokratëve propozimi rezidencën e përjetshme të qën- egori janë ndoshta edhe më shumë parasysh se të gjithë këta aplikantë
emigrantët e paligjëruar duhet të paguajnë 5000 i tyre do të jetë një studim konkret së shpejti. Por drimit në MB. Duke kërkuar se janë aplikantë se sa ata ndonjëherë kanë qenë viktima të trafikantëve,
stërlina që të kenë shansin e mundshëm të qën- ministri i emigracionit, Liam Byrne, ka deklaru- të origjinës së Kosovës apo të ra- do ta kishin parashikuar dhe në të sepse ka patur nga ata që në të vër-
drimit të tyre në këtë vend. Raporti i projektuar ar: “Ky propozim është i pakonceptueshëm. Ne joneve ku ka patur konflikte të arma- vërtetë Home Office është duke u tetë kanë patur frikë persekutimi dhe
prej tyre vjen në një kohë që është folur shumë kurrë nuk do të mbështesim imigrantët ilegalë tosura në kohën që këta kanë hyrë menduar mirë se çfarë do të bëhet nga frika e ri-kthimit në vendlindje
për një amnisti të mundshme për të paligjëru- me një amnisti”. në MB dhe kanë kërkuar azil politik, me këtë kategori njerëzish. Ne kemi kanë përdorur rrugën e shkurtër për
 apo edhe kanë bërë një apo më qenë të përfshirë në disa raste të të justifikuar qëndrimin.
arit. Raporti thekson, sipas medias britanike se 
shumë aplikime për hyrje në Britani kësaj kategorie prej Qershorit të vitit
1 ALBANIANMAIL INTERVISTE
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk EKSKLUZIVE 5

Home Office, “klemencë” ndaj gënjeshtrës


Home Office tregon zemërgjerësi ndaj shqiptares që kishte përfituar komentova rreth jetës që e pret atë dhe
fëmijët e saj nëse ata do të ktheheshin
Intervistoi
Avni Aliaj nënshtetësinë britanike nëpërmjet mashtrimit, edhe pse ajo vetë pranoi në Shqipëri. Në një letër të gjatë dhe
të detajuar, unë komentova lidhjet e
se nuk ishte nga Kosova, duke krijuar një precedent tepër favorizues për
A
saj jetësore me Britaninë duke vënë
theksin në pasojat socio-psikologjike
vokati i mirënjohur shq-
iptar, Klemend Banushi, shumë të tjerë – Intervistë me avokatin shqiptar, Klemend Banushi që vendimi për t’i deportuar mund të
shkaktonte tek klientja ime dhe fëmi-
specialist imigracioni tek jët e saj. Kjo letër u konfirmua si e
kompania avokatore Markandan & marrë nëpërmjet më datë 11/03/2008.
Co Solicitors, sapo ka kurorëzuar me Pasi përgjigja po vonohej, dhe shumë
sukses një çështje imigracioni të një i shqetësuar për rezultatin e investigi-
rëndësie që të atillë, që u shtron plat- meve të Home Ofice-it dhe për fatin
forma rrugëzgjidhjeje ligjore dhjetëra e klientes sime, unë vendosa të bëj një
çështjeve të tjera të ngjashme mes tjetër prezantim shumë të detajuar, me
imigrantëve shqiptare të Britanisë së argumente shtesë dhe të pa-përmendur
Madhe. më parë ku argumentoja se do të ishte
AM: Ju lutem, Z Banushi, na tre- në interesin e vetë Home Office-it që
goni pak për natyrën e kësaj çështje- rastet e Shqiptarëve në përgjithësi, që
je kaq të bujshme. janë kaq shumë të komplikuar, edhe
Z. Banushi: Ky ishte një rast shumë, pse shtetasit shqiptarë nuk janë të vet-
shumë i vështirë, një rast ku unë dhe mit që kanë përfituar lejë qëndrimi
klientja ime e pranuam se kishim abu- në MB duke u hequr si shtetas të një
zuar rëndë me ligjet e imigracionit të vendi në konflikt. Unë argumentova se
vendit më demokratik ne botë, një rast nuk bëhet fjalë për 10 apo 20 raste por
që edhe veten nuk mundeshim ta ndi- për qindra e mijëra raste të tilla. Unë
hmonim siç duhej pasi gjithçka ishte gjithashtu i kam kërkuar dhe sugjeruar
kundër nesh. Falë punës së kryer, ky në mënyrë të vazhdueshme Home Of-
rast u shndërrua pabesueshmërisht në fice-it të diskutojë qoftë edhe në nivel
një rast që pati një sukses të paimagjin- ministror dhe të bëjë tentativa për tu
ueshëm dhe që padyshim, do te jetë dhënë mundësinë gjithë shqipfolësve
çelësi i fitores për qindra raste të tjera të ndjehen të lirë për tu vetë-deklaruar
të ngjashme me të. Në radhë të parë u në lidhje me origjinën e tyre të vërtetë,
kërkoj ndjesë lexuesve pasi, për hir të për disa arsye që unë nuk mund ti bëj
ruajtjes se identitetit të klientes sime, publike për hir të etikës profesionale.
nuk mund të bëj publike emrin e plote AM: Kur dhe në ç’mënyrë erdhi
të saj por se do ta identifikoj atë me vendimi?
inicialet “A.M” (si shtetase e Kosovës) Z. Banushi: Nuk ishte aspak i
dhe “A.H”, si shtetase e Shqipërisë. largët edhe vendimi përfundimtar, dhe
“A.H”, një shtetase e lindur në Dibër të nëpërmjet një letre të datës 22/07/2008,
Shqipërisë, vjen në Mbretërinë e Bash- punonjësja e Home Office-it me inici-
kuar dhe kërkon mbrojtje ndërkom- alet “V.Ë” më njoftonte se: “… Fol-
bëtare nën termat e konventës së 1951 Faksimilet e dërguara nga Home Office ku fillimisht i kërkohet klientes “A.M” dorëzimi i pasaportës britanike dhe
tjetra ku i thuhet se statusi i saj do të mbetet i pandryshuar. lowing our investigations it has been
për statusin e refugjatit, që natyrisht decided that there are insufficient
është nënshkruar edhe nga MB, duke përfundimtare. Pasi kanë shqyrtuar do- ajo mund të dënohej deri në 3 muaj besoni, ky ishte një moment tepër grounds to deprive your client of her
u vetëdeklaruar se ajo është e lindur në kumentacionin, kërkesa e tyre jo vetëm burg, ose 5000 paund, ose te dyja. Ata I vështirë për mua. Gjithsesi, unë i British Citizenship …”(në përfundim
një qytet të Kosovës dhe duke argu- që nuk u aprovua, por rasti u referua vazhdonin të komentonin se ky ishte premtova klientes sime se në asnjë të hetimeve tona është vendosur se ka
mentuar se nëse ajo kthehet në vendin menjëherë në Home Office, pasi rezul- një rast shumë serioz, dhe se masa të moment unë nuk do të tërhiqesha dhe argumente të pa-mjaftueshme për t’i
që ajo kerkoi të ishte e origjinës, do të toi se “A.M” që kishte kërkuar se ishte menjëhershme po ndërmerreshin për se do të gjendesha pranë saj ligjërisht hequr nënshtetësinë britanike klientes
persekutohej nga autoritetet e vendit nga Suhareka e Kosovës, kishte për- ti hequr nënshtetësinë klientes sime dhe do të bëja të pamundurën që pasa- suaj), dhe natyrisht bashkë me këtë
të saj për arsye të origjinës së saj et- fituar lejen e përjetshme të qëndrimit dhe mundësisht edhe për ta deportuar porta dhe statusi i saj të rikthehej. Në letër ishte rikthyer edhe pasaporta bri-
nike. A.M. pasi fiton lejeqëndrimin e në MB, nënshtetësinë dhe pasaportën atë se bashku me familjen e saj sa me përgjigjen e menjëhershme të Home tanike, certifikata e natyralizimit, cer-
përhershëm dhe pasi kryen procesin e britanike nëpërmjet mashtrimit, pasi shpejt që procedurat të ishin komple- Office-it konfirmohej marrja e doku- tifikatat origjinale të lindjes të saj dhe
natyralizimit, ajo në vitin 2005 fiton në të vërtetë ajo u vetëdeklarua të ishte tuar. Ata e informuan klienten time se menteve dhe thuhej se kishin marre prindërve dhe një deklaratë e dërguar
edhe nënshtetësinë britanike “A.H” e lindur në Dibër të Shqipërisë. ajo nuk ishte e kërkuar për ta lëshuar prova te reja që përforconte bindjen e në kohën që prindërit e saj aplikuan
AM: Si dhe ku morën shkas AM: Çfarë ndodhi më pas? MB përgjatë kohës që investigimet do tyre për mashtrimin e bërë nga klientja për të hyrë në MB nëpërmjet departa-
problemet e klientes suaj? të kryheshin, megjithatë ata i kërkuan ime dhe se do të më njoftonin sapo të mentit të vizave nga stafi i Ambasadës
Z. Banushi: I menjëhershëm ishte asaj që të rikthente pasaportën britan- kishin marrë një vendim. Për shan- Britanike në Tiranë.
Z. Banushi: E shtyrë nga dëshira reagimi i zyrtarëve përkatës në Home
e madhe për tu mundësuar prindërve ike së bashku me certifikatën e naty- sin e mirë të klientes sime, një tjetër AM: Pse mendoni se kjo çështje
Office – Liverpool, dhe nëpërmjet një ralizimit brenda datës 22/06/2007. rast më pak i komplikuar se rasti i saj
të saj një vizitë krejt të paëndërruar letre drejtuar klientes sime, ata shk- është kaq e rëndësishme:
ndonjëherë në MB, klientja ime ven- AM: Si arritët ju të argumentoni u fitua nga unë, dhe unë menjëherë
ruanin se Home Office kishte marrë kërkova nga Home Office ta marrë Z. Banushi: Lexuesi duhet të kup-
dos të qëndrojë si sponsor në një apli- dokumentacion shumë të rëndësishëm në favor të një mashtrimi të tillë kaq tojë se këtu ne nuk kemi pasur të bëjmë
kim te tyre për te vizituar vajzën e tyre të hapur? në konsideratë këtë vendim tepër të
nga ambasada britanike në Tiranë që e rëndësishëm nëpërmjet një faksit tim me një çështje banale shtyrje të datës
në MB. Pasi bën një deklaratë spon- bënte Home Office-in të besonte se in- Z. Banushi: Duke e parë veten e së gjyqit. Fitorja në ketë rast qëndron
sorizimi në mënyrë ligjore nëpërmjet të datës 16/11/2007. Fill pas kësaj, unë
formacioni që ajo kishte dhënë në ko- saj në një situatë tepër delikate, “A.H” marr një përgjigje nga Home Office që më tepër në atë që kjo do të shërbejë si
avokatit të saj të mëparshëm, prindërit hën që ajo kishte marrë nënshtetësinë kërkon përfaqësimin tim ligjor duke një dritare e hapur, apo një dritë jeshile
e A.M. janë paraqitur në departamen- më kërkon të argumentoj më tej. Unë
britanike ka qenë i rremë. Ata shkruanin marrë parasysh se unë i kisha fituar e pashë këtë si një mundësi tjetër dhe, për t’u përdorur si argument në shumë
tin e vizave në ambasadën britanike në në letrën e tyre “bombë” se ajo kishte dy raste të mëparshme më pak të raste të ngjashme në të ardhmen.
Tiranë, ku ndërmjet të tjerash u është pas këshillimeve të nevojshme me
deklaruar se ishte “A.M” e origjinës komplikuara dhe kjo ishte bërë edhe klienten time, i kam replikuar Home AM: Cili ishte reagimi i klientes
kërkuar të paraqesin edhe certifikatën së Kosovës me datë të lindjes “X”, publike nëpërmjet shtypit shqiptar në
origjinale të lindjes së sponsorit. Gjithë Office-it nëpërmjet një letre prezan- tuaj pas marrjes së lajmit?
ndërkohë që evidenca në pozicionin e MB. Prezantimi im i parë, në mbrojtje timi të datës 08/02/2008. Në këtë letër
dokumentacioni u përgatit me kujdes tyre vërtetonte një tjetër realitet, se ajo të klientes sime u dërgua nëpërmjet Z. Banushi: Unë tani po kërkoj kli-
nga ana e aplikantëve dhe, së bashku unë parashtrova anën biografike të
ishte “A.H” me datë të lindjes “Y” dhe një letre argumentuese në mbrojtje të klientes sime në MB (ishte e vështirë enten time për ti dhëne lajmin dhe nuk
me certifikatën e lindjes së klientes shtetase e Shqipërisë. Ata gjithashtu saj. Bashkë me këtë letër, u desh të e gjej dot (kjo është vetëm për shaka,
sime, ata u paraqitën në departamentin për mua të argumentoja shume në fa-
shtonin se nëse nënshtetësia ishte për- kthejmë edhe pasaportën së bashku vorin e saj pasi në ato kohë ajo ishte e por se është e vërtetë!).
e vizave për një intervistë të dytë dhe fituar duke dhënë informacione false, me çertifikatën e natyralizimit. Më papunë dhe me ndihma sociale). Unë 
KOSOVA ALBANIANMAIL 1
faqe
6 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Situata e sigurisë në Kosovë Takimi i Presidentit Bush me Presidentin


N ë një intervistë për
Zërin e Amerikës,
Ministri i Jashtëm i
se aktualisht kanë situatën nën
kontroll. “Si zakonisht KFOR-i
mund të përballojë çdo problem,
KFOR-i që të përfundojnë punët,
por serbët i kanë penguar edhe
forcat paqeruajtëse. “Rruga është
Sejdiu dhe Kryeminstrin Thaçi
Republikës së Kosovës, Skënder por ne do të dëshironim që çdo mbyllur vetëm në 500 metra ku të Xhorxh Uashingtonit, theme-
Hyseni shprehu zhgënjimin për gjë të jetë e qetë. Ne duhet ta do të duhej të kryheshin punët. luesit të lirisë së Shteteve te
faktin që sipas tij, qëndrimi i qe- ia shpjegojmë serbëve se edhe Rruga u mbyll nga KFOR-i dhe Bashkuara. Unë e çmoj guximin
verisë së re serbe ndaj Prishtinës ata do të përfitojnë nga ujësjel- UNMIK-u. Ne do të presim edhe tuaj. Unë e çmoj lidershipin tuaj.
nuk ka ndryshuar. Hyseni tha lësi”, thotë zëdhënësi i KFOR-it disa ditë para se të nisim punët, Dhe, unë shpreh përkushtimin
gjithashtu se kishte marrë prem- francez Guillaume Courot, duke sepse aktualisht janë duke u zh- e Shteteve të Bashkuara që t’ju
time nga përfaqësues të vendeve sqaruar se si sigurinë, ashtu villuar bisedime mes UNMIK-ut ndihmojmë t’i realizoni ëndrrat
të ndryshme se do ta njohin pa- edhe punët në shtrirjen e gypave dhe përfaqësuesve serbë”, thotë tuaja. Mirëseerdhët!
varësinë e Kosovës në kohën e në fshatrat e banuar me serbë e Courot. Përfaqësuesi serb në
duhur. ka marrë përsipër KFOR-i. “Duhet Mitrovicë Momir Kasaloviq thotë
*** theksuar se punët janë kërkuar të se përmes projektit të ujësjellësit
kryhen nga UNMIK-u dhe ato po kreu i komunës së Mitrovicës PRESIDENTI BUSH: KRYEMINISTRI THACI:
Ndërkohë sipas radios “Ev- zhvillohen nën rezolutën 12 44, Bajram Rexhepi dëshiron të

I T
ropa e Lire” mësohet se prote- nën të cilën kornizë vepron edhe zbatojë planin e Ahtisarit, të cilin shte një nderë që të mirëpres akimi i sotëm me Presi-
stat vazhdojnë ta mbajnë situ- KFOR-i”, shpjegon oficeri francez nuk e pranojnë serbët. Ai e quan Presidentin dhe Kryeministrin dentin Bush jo vetëm që
atën të tensionuar në Mitrovicë. duke kërkuar mirëkuptim nga këtë problem klasik politik. Auto-
Shqiptarët në jug ka disa ditë e Kosovës së pavarur në Zyrën e rikonfirmoi faktin se jemi në
serbët lokalë. Projekti i komunës ritetet kosovare te sigurisë kanë Ovale. Jam krenar që jeni ketu. besëlidhje me Shtetet e Bashku-
që përmes protestave kërkojnë së Mitrovicës për ujësjellësin e tërhequr vërejtjen se përsëritja
largimin e maunave nga Parku Ju mirëpres. Unë jam përkrahës ra, por se do të jemi përgjithmo-
Suhodollit është bërë mollë sherri e incidenteve në veri, si ai i i fuqishëm i pavarësisë së në miq të besuar. Ne gjithmonë i
Industrial i Trepçës, mauna këto dhe ka ngritur tensionet ndëret- Suhodollit ku javë më parë janë
që përmbajnë vaj hidraulik, të Kosovës. Unë jam kundër ndarjes kemi besuar SHBA-së, dhe kemi
nike. Serbët lokale nuk lejojnë përleshur shqiptarët me serbët,
rrezikshëm për shëndetin. Në së Kosovës. Unë besoj thellë se PRESIDENTI SEJDIU: besuar në zhvillimin e vendit tonë
që punët të kryhen nëpër pronat mund të përshkallëzojë situatën

E
anën tjetër, serbët në fshatin e tyre, pa pasur ndonjë vendim e sigurisë. Por, përfaqësues të misioni i Kombeve të Bashkuara dhe se kjo do të jetë edhe në të
Suhodoll përmes bllokimit të duhet të transferohet në Bash- shtë një rast i jashtëzakon- mirë të zhvillimeve ndërkom-
të strukturave paralele serbe, KFOR-it pohojnë se nuk do të shëm për ne që të jemi të
rrugëve vazhdojnë të kundërsh- ndërsa shqiptarët insistojnë në lejojnë që situata të dalë jashtë kimin Evropian sa më shpejtë që bëtare. Qeveria e Kosovës dhe
tojnë ndërtimin e ujësjellësit, nga kjo të jetë e mundur. Unë dëshroj pritur nga Presidenti Bush, që populli i Kosovës përgjthmonë
përfundimin e tyre sipas projektit kontrollit.
i cili do të përfitonin të dy komu-  t’ ju falënderoj për mbështetjen të shprehim të gjitha aspiratat do të kenë respekt të thellë për
të komunës. Për të dalë nga kjo
nitetet. Autoritetet e rendit thonë situatë, UNMIK-u ka kërkuar nga për të drejtat minoritare dhe tona dhe falënderimet e përzer- Shtetet e Bashkuara dhe për
REKLAMË marketing@albanianmail.co.uk për zbatimin e plotë të planit të mërta të popullit të Koosvës. administratën e SHBA-ve. Ky
Ahtisarit. Ne diskutuam një sërë Populli i Kosvës ka ndjekur është një rrëfim për suksesin e

ALB-UK TRANSPORT
çështjes. Diskutuam problemet rrugën e demokracisë, parimet përbashkët. Ne po e ndërtojmë
me të cila ballafaqohet Kosva, e demokraisë dhe të lirisë. Dhe një Kosovë demokratike, me
dëshirën e saj që të njihet nga Shtetet e Bashkuara janë dhe qasje afirmative për minorietet.
më shumë vende gjithandej ishin mbështetësit tanë. Ne e Ne do ta zhvillojmë ekonominë
botës. Unë i sigurova se Shtetet siguruam presidentin Bush se e Kosovës. Ne do të kemi mar-
e Bashkuara do të vazhdojnë të do të vazhdojmë në këtë rrugë rëdhënie të shkëlyeshme me të
punojnë me ato kombe që ende dhe që njëherësh do ta zbatojmë gjithë fqinjtë tanë, më të ardmen
Shërbime të sigurta dhe dërgim të shpejtë planin e Ahtisarit. Kosova do të
nuk e kanë njohur pavarësinë e edhe me Serbinë. Si një vend
Peshat e rënda i marrim falas nga shtëpitë tuaja Kosovës, t’i bindim që këtë ta jetë vend i demokracisë, vend sovran dhe demokratik, ne duam
Ulje çmimesh për pesha mbi 30 kg. bëjnë sa më shpejtë që është e i të gjithë qytetarëve të saj. Ajo të jemi pjesë e NATO-së dhe e
mundur. Ne biseduam edhe për do të ketë respekt të veçantë Bashkimit Evropian dhe të kemi
ekonominë, arsimin. Dhe, po për minoritetet. Ne jemi shumë mërrëdhënie të shkëlqyera me
TRANSPORT MALLRASH ashtu biseduam për aspiratat
transatlantike të Kosovës dhe
të interesuar për marrëdhënie të
mira me Republikën e Serbisë.
Shtetet e Bashkuara. Ky është
zotimi ynë! Kjo është përgjëgjë-
të Serbisë, që SHBA i përkrahin- Progresin e shohim në kuadër të sia jonë! Ky është vizioni ynë!
SH në të dyja rastet. Ua përmenda integrimeve në NATO dhe në BE.
QIP

LI
të dy liderëve të pranishëm se Sërish, falënderime të përzëmer-

G ERI po qëndrojmë përballë portretit ta. Zoti e bekoftë Amerikën!

AN
Arrestohet për krime lufte Radovan Karaxhiç
I shumëkërkuari për krime lufte
Radovan Karaxhiç është ar-
restuar pas informacionit të dhënë për
Hapur për mbledhjen e mallrave çdo të Shtunë (9am-6pm) investiguesit nga ish bashkëpunëtori
dhe të Dielë (10am-4pm) në adresën: i tij për krime lufte, Gjeneral Ratko
Mladic. Mladic, i cili ka shërbyer si
Safestore, 105 Mayes Road komando ushtrie dhe udhëheqës i
Wood Green, LONDON N22 6UP trupave serbe në Bosnjë në masakrën
e Srebrenicës, është një nga më të
Kontakto kërkuarit pas Karaxhiçit. Mendohet
ERMAL ADEM se ai ta ketë dhënë informacionin në
07817797374 07727033937 këmbim të një favori për moskapjen
e tij dhe shmangien e gjyqit në Radovan Karaxhiç jetoi i fshehur me këtë imazh
www.alb-uktransport.com gjykatën e Hagës.  për disa vite, duke punuar si doktor
1 ALBANIANMAIL SHQIPERIA
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 7

Shqipëria në krye Eurodeputetet: monitorimi i afërt


nga BE është i domosdoshëm
të listës së investimeve
Shanset
Kjo do të thotë që pritet rritje
Urët lidhëse
Canal, rruga e vetme ujore
J ehona e ndryshi-
meve kushtetuese
të datës 21 Prill
2008 ka mbërritur më në fund
Ministrisë së Brendshme.
Duke lejuar mazhorancën
aktuale në qeverisje të kishte
ekskluzivitetin e kontrollit të
tetet theksojne se monitorimi
i afërt nga BE është gjithashtu
i domosdoshëm për efektet e
amendamenteve të tjera kush-
Aleko Likaj edhe në Parlamentin Euro- rezultatit të zgjedhjeve, kjo tetuese të Prillit 2008, të cilat
e madhe dhe e qëndrueshme që lidh oqeanin Atlantik me atë

S
në Shqipëri, deri në vitin 2014 Paqësor, po bëhet në mënyrë të pian. Gjashtë eurodeputetë i Reformë do të ngrinte dys- janë kontestuar me forcë nga
hqipëria dhe Pan- dhe në këtë pikë, demokracia e vrullshme tepër e vogël për ani- kanë dërguar sot një letër të hime serioze mbi administri- shumë faktorë politikë dhe të
amaja janë dy ven- qëndrueshme dhe tregu gjysëm jet e sotme dhe zgjerimi i saj nuk hapur Presidentit të Këshil- min e paanshëm të procesit shoqërisë civile, për prishjen
det më të mira për i stabilizuar i Shqipërisë, do të do të sjellë vetëm dyfishimin, por lit të BE-së, Nikola Sarkozy zgjedhor. Gjithashtu ata venë e mekanizmave të balancës
të bërë investime afatgjata në ketë shumë shanse për rritje katërfishimin e operacioneve dhe Presidentit të Komisionit theksin kritik tek transparenca dhe kontrollit dhe principit
prona, sipas kërkimeve të fundit përfitimesh të vazhdueshme”, të saj, të cilat të bashkuara me Europian Manuel Barroso si e procesit. “Amendamentet të ndarjes së pushteteve.
të analistëve ndërkombëtarë. tha ai. Rritja është gjithashtu ato të Free Trade Zone, tani për- edhe komisionerit të BE-së e propozuara nuk u disku- Anëtarët e Parlamentit Evro-
David Stanley Redfern e vendos mjaft e konsiderueshme në bëjnë një të katërtën e GDP-së për zgjerimin, Oli Rehn duke tuan në kuadër të Komisionit pian, duke iu referuar zgjed-
Shqipërinë në majë të listës së Panama. Që nga dita kur shteti së Pananasë. “Zgjerimi i Canal-it iu kërkuar këtyre vendosjen Parlamentar Ad-Hoc të Re- hjeve të ardhshme parlamen-
investimeve për shkak të predis- deklaroi planet për të zgjeruar të Panamasë do të shtojë rritjen e Shqipërisë nën monitorim. formës Zgjedhore. Procesi u tare në Shqipëri, që duhet të
pozitës që ka për t’u bërë anëtare Kanalin Panama, në Tetor të vitit e ekonomisë, e cila parashiko- Sipas eurodeputetëve, re- krye me nxitim dhe Komisio- zhvillohen në Qershor 2009,
e BE-së në vitin 2014. Kjo do t’i 2006, rritja ekonomike në vend het të jetë e qëndrueshme, gjë forma zgjedhore e propozuar ni Parlamentar u anashkalua theksojne se këto çështje janë
japë tregut akses në fondet e BE- ka arritur të jetë çdo vit 11% më që do ta bëjë Panamanë per- nuk prodhon një përfaqësim me qëllim. Eshtë e qartë se të një rëndësie kruciale dhe i
së për zhvillimin e konkurrencës e madhe dhe vlera e pronave fekte për investime afatgjatë”, proporcional të votuesve. Ajo megjithë prezencën që nga bëjnë thirrje Këshillit të BE-
ekonomike, infrastrukturën dhe është rritur me 29% vit pas viti, parashikoi Baliley. “Një avantazh më tepër krijon një sistem 1997 të OSBE/ODIHR-it, së dhe Komisionit Evropian
të ardhmen në përgjithësi. Sipas gjatë së njëjtës periudhë, zbuloi tjetër është se tregu i pronave të bipartizan që favorizon dy Shqipëria ka dështuar të ketë qe të jenë jashtëzakonisht të
analistit Laim Bailey, në rrugën kërkimi DSR. Panamaja aktu- Panamasë për Amerikën është partitë e mëdha, të cilat me një rekord të pastër në orga- vëmendshëm në drejtim të de-
drejt anëtarësimit Shqipëria po alisht po bëhet qendra më e njëlloj siç është Costa për Bri- vështirësi përfaqësojnë 50 nizimin e zgjedhjeve të lira mokracisë në Shqipëri si dhe
shfaq potencial mjaft të mirë madhe financiare dhe bankare taninë. Shumë amerikanë i ble- % të votuesve shqiptarë. Ata dhe të ndershme. Një moni- tu behet e ditur udhëheqësve
për rritje ekonomike, si pasojë e e botës, me komunikim të mirë jnë shtëpitë e tyre të punësimit theksojnë se: sipas reformës torim më i afërt nga BE mbi politike shqiptare se BE po
bizneseve, të cilat shtohen ditë dhe me komoditet botëror të në Panama më shumë se në çdo së propozuar, KQZ-ja do të çështjen e zgjedhjeve do të monitoron nga afër evoluimin
pas dite. “Rritja ekonomike do klasit të parë. Ekonomia e Pana- shtet tjetër. Kjo përbën një treg vendoset nën autoritetin e ishte i mirëpritur.” Eurodepu- e situatës në Shqipëri. 
të shkaktojë rritje të standardit të masë e bazuar tek dollari, është masiv për rishitjen e pronave të REKLAMË marketing@albanianmail.co.uk
jetesës së popullsisë në mënyrë e mbajtur nga Colon Free Trade Panamasë, duke siguruar të ar-
masive. Çmimet e shtëpive do
të vendosen në balancë me atë
çka njerëzit mund të përballojnë.
Zonë (më e madhja në hemis-
ferën perëndimore) dhe Canal,
dhura nga rritja e vlerës së pro-
nave”, shtoi ai.

M A R K A N D A N & C O . LT D .
saktësoi Bailey. S O L I C I T O R S & A D M I N I S T R AT O R S O F O AT H S

Pjesëmarrja e parë e Shqipërisë


ADRESA 845 A Romford Road, Manor Park, LONDON E12 5JY
TELEFON 020 8514 8188 | FAX 020 8514 8303 | E-MAIL kb.msolicitors@gmail.com

? A jeni ju një person i sapo ardhur në MB (Mbretërinë e Bashkuar) me men-


dimin se po kërkoni mbrojtje ndërkombëtare pasi jeta juaj/familjes suaj

në një operacion të BE-së


nuk mund te garantohet me ligj ne vendin tuaj te origjinës per cdo lloj
arsyeje, politike apo krejt personale?
? A jeni ju një person qe kini aplikuar per mbrojtje ndërkombëtare ne MB nën

K
termat e konventës se 1951 per statusin e refugjatit dhe;
ryeministri i Shq- me Përfaqësuesin e Lartë te Jashtme Lulzim Basha. Lajmi kërkesa juaj është refuzuar nga organet kompetente/Home Office,
ipërisë Sali Berisha BE-së për Politikën e Jashtme është bërë i ditur nga burimet dëshironi te apeloni vendimin e Home Office,
ka nënshkruar në Paris mem- dhe të Sigurisë Havier Solana, zyrtare të kryeministrisë në dëshironi te përfaqësoheni ligjërisht gjate procedurave te apelit,
ju kane përfunduar te gjitha te drejtat e apeleve te emigracionit dhe përsëri kini frike te
orandumin për pjesëmarrjen memorandumin për pjesëmar- të cilën thuhet se në kuadër riktheheni ne atdhe,
e trupave ushtarake shqiptare rjen e trupave ushtarake shq- të operacionit EUFORChad/ kini bere kërkesën tuaj per mbrojtje ndërkombëtare para 02/10/2000, aplikant i vetëm
në operacionin e BE-së, EU- iptare në operacionin e BE- RCA, Shqipëria do të kon- apo familjar, dhe përsëri nuk dëshironi te riktheheni ne atdhe,
kini arsye te tjera jashtë ligjeve te emigracionit qe nuk mund te riktheheni ne atdhe,
FOR, në Republikën e Çadit. së, EUFOR, në Republikën e tribuojë me një kompani prej fëmija juaj ka lindur ne MB apo ka ardhur bashke me ju dhe ka nje kohe qëndrimi ne MB
Marrëveshja u nënshkrua me Çadit. Marrëveshja u nënshk- 62 ushtarësh. “Kjo shënon per gati 7 vjet (apo edhe me pak) dhe është akoma nen moshën 18 vjec,
Përfaqësuesin e Lartë të BE- rua në ambientet e Ministrisë edhe pjesëmarrjen e parë të a jeni ju duke qëndruar ne MB ne mënyre te ligjshme per 10 vjet apo te paligjshme per 14
vjet dhe keni evidence per ta provuar këtë,
së për Politikën e Jashtme së Jashtme franceze, ku ishin Shqipërisë në një operacion nuk kini marre përgjigje nga Home Office edhe pse ka kaluar nje kohe shume e gjate nga
dhe të Sigurisë Havier Solana të pranishëm edhe Ministri i të BE-së dhe një kontribut i kërkesa juaj per mbrojtje internacionale,
në ambientet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës saj në politikën e përbashkët juve u është dhënë e drejta e qëndrimit por jo anëtareve te tjerë te familjes suaj dhe ju
dëshironi te mos ktheheni ne atdhe por ta bëni aplikimin tuaj per bashkim familjar nga MB,
Jashtme franceze. Kryeminis- Bernard Kouschner dhe evropiane të sigurisë e mbro- a kini probleme te ndryshme per te marre nënshtetësinë britanike apo refuzuar ajo nga
tri Berisha nënshkroi në Paris, Ministri shqiptar i Punëve të jtjes” thuhet në njoftim.  organet e Home Office-it,
dëshironi te sillni ne MB njerëz te ngushte te familjes/shoke apo bashkëshortët tuaj ne cdo lloj

K
kategorie si vizitore/qëndrim te përhershëm/leje pune/studente/trajtime mjekësore etj,
onflikti mes kryemin-
Konflikt në Parlament ? A kini ju probleme me biznesin, shtëpinë, probleme familjare, divorce,
istrit Berisha dhe de- çështje kriminale, larguar nga puna ne mënyrë te padrejte, aksidentuar ne
putetit socialist Balla, ka qene pune etj...?
objekti i diskutimeve ne Kuvend. Ne jemi ne gjendje t’ju gjendemi pranë kudo qe ju jeni dhe kini nevoje dhe t’ju a lehtësojmë
Pavarësisht nga perkatesite nale. Kryeministri ka qëndruar dit gjithë debatin. Pas incidentit sado pak shqetësimet tuaja, ne japim këshilla falas edhe nëpërmjet telefonit, kështu qe ju
politike, palët janë rreshtuar ne vetëm per pak minuta ne salle, me fjale te renda fyese mes Kry- nuk kini nevoje te udhëtoni ne zyrat tona deri ne përfshirjen tone zyrtare ne çështjen tuaj.

M
krah te protagonisteve, ata kane kur deputetet po diskutonin per eministrit Berisha dhe Taulant & Co Për informacione, mos hezitoni të kontaktoni specialistin tonë
dënuar degjenerimin e debatit, këtë situate. Berisha nuk ka Ballës, byroja ndëshkoi me për- të emigracionit, bashkë-atdhetarin tuaj shqipfolës dhe tepër të
pa mundur te shpëtojnë serish preferuar ta komentoje çështjen, jashtim nga punimet e Kuvendit suksesshëm, Z. Klemend Banushi në detajet e mësipërme.
nga akuzat dhe epitetet perso- por ta ndjeke nga zyrat e Kuven- socialistin, per 15 dite. 
Kjo kompani është e rregulluar dhe kontrollohet nga The Law Society
SPECIALE ALBANIANMAIL 1
faqe
8 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Fatmir Terziu

N jë lajm krenar për


gjithë shqiptarët.
“Nënë Tereza” ikona më inspiruese 90 më të
votuarit janë si
më poshtë

e të gjithë kohërave në botë


Një lajm që vjen
përpos ikonës shqiptare Nënë 1 Mother Tereza
2 Archbishop Desmond Tutu
Tereza. Nënë Tereza është 3 Sir Winston Churchill
shpallur ikona më inspiruese 4 Mahatma Gandhi
dhe më e dashur e të gjitha 5 Sir Alexander Fleming
6 Muhammad Ali
kohërave në botë. Nënë Ter- 7 Martin Luther King
eza ka fituar kundër mjaft gjetur 90 figurat më inspiruese MacArthur dhe Tiger Woods 8 John Lennon
figurave inspiruese të të gjitha të të gjitha kohërave në botë, si heronj sporti. Në politikë 9 Albert Einstein
kohërave, në një kompeticion 10 Marie Curie
duke përkuar me përvjetorin e u votuan figura shumë po- 11 Sir Steve Redgrave
të organizuar nga gazeta “The 90-të të Mandelës. Lexuesit u pullore si Mahatma Gan- 12 Jesse Owens
Daily Telegraph” në bash- thirën të votojnë për njerëzit, dhi, Martin Luther King dhe 13 Dr Christiaan Barnard
këpunim me South Afrikan të gjallë ose të vdekur, që kanë Churchill, ndërsa në shkencë 14 Oscar Schindler
15 Bob Marley
Airways me rastin e 90 vje- demonstruar karakteristikat u votuan Sir Alexander Flem- 16 The 14th Dalai Lama
torit të ditëlindjes së Nelson kryesore të Mandelës: kurajo, ing, Albert Einstein dhe Ma- 17 Antonio Gaudi
Mandelës. Ikona shqiptare, ka dinjitet, humanizëm, këmbën- rie Curie. Charles Darwin, 18 Tim Berners-Lee
19 Aung San Suu Kyi
fituar më shumë vota se Kry- gulje, falje dhe mirësi. “Ata, Louis Pastër dhe Isambard 20 Diana, Princess of Wales
epeshkopi Desmond Tutu, Sir pra lexuesit, zgjodhën Nënë Kingdom Brunel kanë për- 21 Audrey Hepburn
Winston Churchill, Mahatma Terezën, që ka lindur në Shq- funduar poshtë emrave më 22 Sir Elton John
Gandhi madje edhe nga vetë 23 Myriam Makeba
ipëri, -thotë gazeta në fjalë,- të njohur nga brezi i ri si Ja- 24 Ellen MacArthur
Jesus Krishti. Lajmi është si ikonën e tyre udhëheqëse, mie Oliver, Damien Hirst dhe 25 Tiger Woods
bërë i njohur nga gazetari i duke lënë pas kryepeshko- Oprah Winfrey, që u rendit në 26 Steve Biko
gazetës “The Telegraph” në pin Desmond Tutu dhe Sir vendin e 31-të të listës midis 27 F W de Klerk
28 Maya Angelou
Britaninë e Madhe, Charles Winston Churchillin. John dy legjendave të futbollit Pele 29 Bill & Melinda Gates
Starmer-Smith. Lexuesit kanë Lennon, Bob Marley dhe Sir dhe Bobby Moore. Figura që 30 Pele
votuar për figura të ngjashme Elton John, ishin më të vo- nuk u përfshinë në 90-të më 31 Oprah Winfrey
32 Bobby Moore
si Mandela në këtë kompeti- tuarit nga njerëzit e muzikës. të votuarit, me një diferencë 33 Albert Schëeitzer
cion të fluturimeve në Afrikën Lexuesit votuan edhe figura të ngushtë votash ishin David 34 Emmeline Pankhurst
e Jugut. Kompeticioni u reali- si Muhammad Ali, Sir Steve Livingstone, Beethoven dhe 35 François Pienaar
36 Mikhail Gorbachev
zua në muajin Qershor për të Redgrave, Jesse Owens, Ellen Yehudi Menuhin.  37 Rosa Parks
38 Francis Crick

Kjo Mother Terezë është (edhe) e shqiptarëve


39 Sir Donald Bradman
40 Dame Kelly Holmes
41 Jamie Oliver
42 Bernard Kouchner
43 Virginia McKenna
44 Anita Roddick
45 Sigmund Freud
46 James Watson
pasur Nënë Terezën të tyren, prej por nuk kujtoheshim të pranonim ishte pohuar si element që in- tollombace për të bindur edhe 47 Al Gore
ideologjive politike e fetare dhe, nderin që një shqiptare e zakon- spironte me shpejtësi të dritës... qiellin se AJO është Jona, (gjë 48 Margaret Thatcher
49 Max Planck
natyrisht, kurrësesi në qëllim për shme kishte bërë rrugë të gjatë Kam drojtje se tani (që shpë- të cilën absolutisht e gjithë Bota 50 Bob Geldof
të përvetësuar një trashëgimi që në kahjen e shkuarjes shpirtërore tuam prej mëtonjësve të tjerë, – pa Ne- e dinte), më e udhës 51 John F Kennedy
s’mund të jetë e kujtdo, madje të Njeriut tek i Plotfuqishmi. të huaj) na duhet të merremi me do të kishte qenë të investonim 52 Peter Benenson
53 Florence Nightingale
edhe sikur vazhdimësia e ADN- Ngaqë matanë kufirit shihnim “tëhuajësinë brenda vetes”. Në në atë që bëjmë mirë të vazhdo- 54 William Wilberforce
së të jetë katërcipërisht e provuar. vetëm ‘të huaj’, ‘armiq’, nuk shko- të vërtetë, është e njëjta luftë, jmë ta ndjejmë si mungesë; së 55 Bob Dylan
Edhe kur bota (pjesa e Botës pa nim ndërmend se s’kishte Ikje Pa që na kërkon betejën e radhës. paku si nevojë për plotërim të 56 Elvis Presley
57 Damien Hirst
Shqipërinë!) çmonte e nderonte Kthim për bijtë e bijat. Në të vër- Kam shpresë se “të tjerët’, “të vazhdueshëm. Ajo tashmë nuk 58 Pope John Paul II
Faruk Myrtaj Gonxhe Bojaxhiun duke e mad- tetë nuk ka pasur e s’ka si të ketë huajtë si komb”, e kanë pranuar është trup, është thjesht shpirt. 59 Stephen Hawking

N
huar fëmijën e lindur shqiptare Ikje të tyre. Ata janë të tillë, kudo “humbjen e Mother Terezës” si Nuk na mjafton më ADN-ja e 60 Jackie Robinson
61 Roger Federer
uk ka asgjë të keqe në Nënë përtejkombëtare, edhe ku janë. Ashtu siç janë. Edhe kur diferencë vetëm të ADN-së. Dhe qelizës fizike, që të jetë Jona, 62 Jesus Christ
tek themi: Nënë Ter- kur Akademia e Stokholmit e do t’i donim diçka më ndryshe, e kanë mbajtur (edhe ata) siç e që të mbetemi të sajt. Kërkohet, 63 Leonardo da Vinci
64 Pablo Picasso
eza është e shqip- shpallte atë “Nobel të Paqes”, më shumë njerëz... AJO shpallej posedojnë edhe kombe të tjerë, na duhet, nuk bëhet dot, pa 65 Charles Darwin
tarëve... E tyre ka qenë, gjithnjë, ne (që gjithnjë shqiptarë, si Ajo Nobel e Paqes, por ne kërkonim si tërë kombi Njerëzim, pikërisht ADN-në e shpirtit, të sjelljes, të 66 Sir David Attenborough
si tanimë, kur duket se të tjerët kemi qenë) nuk e thamë dot Nobël për “Kështjellën e pam- për shkak të këtij dimensioni që frymës, të prirjes, të shembullit, 67 Sir Ian Botham
68 Sir Paul McCartney
kanë hequr dorë prej mëtimit të fjalën tonë. Shumica nuk e dinin poshtur të vendit të vetëm më të ajo inspiroi. Kështu (edhe) ata e të tolerancës, të dhimbshurisë 69 Barack Obama
saj. Ngaqë nëna nuk pretendohet. fare. As ekzistencën e saj, as lumtur socialist të Botës-pa ne!” kanë Terezën nënë, as më pak e e përkushtimit, të mëshirës ndaj 70 Jane Tomlinson
Ajo është. Ose nuk është. Por me përkatësinë kombiare, e jo më Por edhe më pas, mezi u kan- as më shumë se ne, shqiptarët. tjetrit, mëshirë që në trajtë tjetër e 71 David Beckham
72 Franklin D Roosevelt
se s’bën duhet të shtyhemi më tej: dimensionin real, shpirtin e madh disëm ta prisnim, në hall të madh Nëse e kanë mëtuar ndryshe, presim dhe e meritojmë të gjithë. 73 Gary Player
zakonisht, nuk kërkohen prova që për mrekulli ishte strehuar në se mos shkelnim Kushtetutën e pashmangshëm do të duhet të ndaj vetes dhe ndaj cilësdo qenie 74 Helen Suzman
atë trup të vogël, dhe më mad- vetme anti-Zot në botë; edhe më marrin vesh se e kanë humbur të gjallë... Kjo Nënë Terezë është 75 Lance Armstrong
nëse dikush është nëna e bijëve. 76 Paul Simon
Ndodh natyrshëm e kundërta: A hërisht akoma: të një kombi që vonë nuk u ndjemë (kam drojtje vetë këtë betejë dhe sinqerisht ajo që na e solli si lajm të madh 77 Sir Bobby Charlton
janë bijtë të saj? A janë vazhdues fatalisht erdhi dhe u vogëlua gjeo- se endè nuk bëhemi gjithësisht) është mirë të shpresojmë se janë Fatmir Terziu, dhe kështi, si lajm 78 Terry Waite
79 Billy Graham
të saj? A bëjnë të nderohen si të grafikisht. Nuk dinim për tashmë- bashkë për të qenë pasues të duke e bërë këtë vetëçlirim, në i “Fjalës së Lirë”, i shpirtrave dhe 80 Bono
sajtë? A e nderojnë, në vdekje e Nobelisten, edhe pse gjithkund thelbit të Saj, dëgjues të pulsit heshtje jetimësh... Në të njëjtën zemrave çliruar prej trupit, mate- 81 George Best
në gjallje prindin? Në këtë kup- e gjithkujt ia kërkonim ‘origjinën’ të zemrës së Saj. Gjer pak vite kohë, ne shqiptarëve na duhet riales, kufijve fizikë e atyre kom- 82 Isambard Kingdom Brunel
83 Louis Pasteur
tim, shqiptarëve u janë kërkuar, shqiptare, (gjer edhe Napoleonit më parë, kur pjesa tjetër e botës të pohojmë më shumë se këtë bëtarë, si neglizhim i kufijve ide- 84 Morgan Tsvangirai
u kërkohen dhe do t’u kërkohen të Francës!), numëronim per- (të cilës, gjeografikisht tashmë përkatësi (njëjtësinë e ADN-së), ologjikë e fetarë, duhet gëzuar. 85 Queen Elizabeth II
pafundësisht prova në natyrë të andorët, sulltanët e vezirët që u i ishim bashkuar) po e shndër- që realisht nuk se është ndonjë Kjo Mother Terezë, kjo Nënë 86 Rubén Dario
87 Sir Frank Whittle
nënë Terezës. Prova të pakondi- kishin shërbyer atyre që kishin ronte në dritë, nuk e ndjemë dot meritë e madhe e ne të gjallëve. Terezë, Gonxhe Bojaxhi, është 88 Daniel Barenboim
cionuara prej kohëve politike, ardhur dhe ikur nga trojet tona aq thellësisht nevojën e lumi- Madje, nëse harxhuam aq energji (edhe) e shqiptarëve! 89 Ian Douglas Smith
prej rrekjeve të të tjerëve për ta (se gjithë invadorët ikin një ditë), nimit tonë si njerëz, teksa AJO e kohë dhe ngritëm aq shumë  90 John Sentamu
1 ALBANIANMAIL OPINION
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 9

Rëndësia e bashkëpunimit terapist-klient në terapi


vazhdim, do te perqendro- Historikisht levizja psiko- me vone CBT nuk i perjashto- pise. Clarkson (2003) jep nje terapike, kane diskutuar ale-
hem ne Cognitive Behaviour analitike ishte mbeshtetur nga jne keto. Beck (1963, 1985), pamje ku lidhjet shoqerore ancen ne lidhje me mbajten e
Therapy (CBT) metode ne teknika e sjelljes pozitive. Padesky and Greenberger jane ulur dhe nevoja per lidhje kesaj lidhje. Teoria e lidhjes
lidhje me kete ndryshim dhe Keta nuk e vleresonin lidhje (1995) perfshijne ne shkrimet profesionale (terapike) eshte (attachment) do ta shikonte
sesi kjo ndryshon apo eshte e terapike mbasi kjo nuk mund e tyre rendesine e lidhjes tera- rritur. Gjithashtu psikoterapia parashikimin si nje gure te
perbashket me metodat e tjera te matej si teknika e sjelljeve pike dhe perdorin terma si: ka tentuar te sqaroje se c’fare rendesishem per nje lidhje te
qe ekzistojne. (behavioural technique). Me pranoj, ngrohtesi etc. Shume perfishet ne lidhjen terapike suksesshme terapist-klient.
vone Eysenck (1965) thek- shkrimtare kane tentuar ti te suksesshme por eshte e Eshte sugjeruar qe terapi te
Arritje ne kuptim te soi qe lidhjet personale nuk pergjigjen pyetjes se ‘c’fare e njeanshme: eshte shikuar ne ndryshme kane sukses apo
jane themelore per te kuruar ben lidhjen terapike te mire?’ kushtet e personalitetit te ter- deshtojne jo sepse njera eshte
perbashket semundjet, ai pelqente te dhe ‘si duhet ta shikojme lid- apistit si ne metoden human- e vertete, ka teknika te mira,
Freud (1905) ishte nje mbeshtetej ne teknikat. Kes- hjen terapike?’. Horvath and istike, ose ne mundesine qe apo jane me te mire ne ma-
Rozina Thaçi htu qe deri tani lidhja terapike Luborksy (1993) deklaruan terapisti te perdori lidhjen ter- nipulimin e aleances terapike,
nga te paret ne fushe e

E
psikologjise qe ka diskutuar nuk ishte ne interest te zhvil- dy menyra te suksesshme te apike qe te arrije ndryshimin. por sepse ne kete proces jane
shte pranuar per per lidhjen terapike (thera- lohej ne teknikat e sjelljeve. kesaj lidhje te cilat ndrysh- A eshte bere ndonje perpjekje klientet ato qe arrijne te kup-
shekuj qe lidh- peutic relationship). Ai e ka Rryma e trete e psikotera- uan me vone. Menyra e pare te shikohet kjo lidhje ne kara- tojne problemet e tyre dhe ato
jet jane bazat e pershkruar ate si nje lidhje te pise, Humanistic/Existen- perfshinte sesa klienti perf- kteristikat e klientit? A eshte i pergjigjen ketyre metodave.
gezimit njerezor, por c’fare perbashket permes terapis- tial metode lejoj qe lidhja shihej dhe sesa e ndjente ndi- e drejte qe te fajesohet ose te Ishte Hove qe theksoj qe
perfshihet ne gezimin njer- tit dhe klientit. Gjithashtu ai terapike te shikohej dhe te hmen nga terapisti. Menyra vleresohet nje person per lid- eshte e vertete qe nje ceshtje
ezor, c’fare ndodh kur prishet theksoj strukturen me nivele perpilohej me metoden hu- e dyte perfshinte mundesine hjen terapike apo te shikohet e mire mund te behet per te
kjo, c’fare bejme ne si pro- te ndryshme te kesaj lidhje manistike qe theksonte expe- per te punuar se bashku me me shume lidhja e te dy pa- sygjeruar qe psikoterapia e
fesioniste ta rivendosim dhe ne te cilen transferenca eshte riencen e vecante te njerezve. terapistin dhe e quajten ’ne’. leve? ‘Mendimet bardh e zi gjitha, jo vetem CT edhe CBT
permisojme kete ne lidhjet vetem njera prej tyre. Trans- Rogers (1951) mbeshteste Megjithate kjo mund te shiko- ne realitet qe shohin lidhjet si jane fajtore qe kane treguar
njerezore, dhe c’fare jane me- ferenca e lidhjeve u pa si rendesine e vendosjes se kli- het si shume e thjeshte sepse kritike ose te panevojshme tek pak kujdes tek lidhja terapist-
kanizmat per ndryshimet ne nje baze e lidhjeve terapike entit ne qender te terapise. jo te gjithe klientet mund te suksesi jane jo ndihmese. Me klient. Sic u pa me lart kjo
rivendosjen e kesaj kenaqe- por fatkeqesisht Freud ishte Per lidhjen terapike te ishte e futen ne te njejten kuti, secili mire do te ishte te shikonim lidhje eshte duke u trajtuar me
sie? Ky shkrim do te tentoj te me pak specifik rreth aspe- suksesshme ai i zgjeroj kush- klient ka nevoje per lidhje te ate si nje faktore i nje procesi me kujdes tani nga te gjithat
shpjegoje se a eshte teknika kteve te tjera te rendesishme tet themelore ne gjashte. Tre ndryshme terapike ne kohe te komplikuar’ (Wadding- metodat eksistuese (perfishire
e nje lloji praktike te vecante te kesaj lidhje. C’do form me te rendesishmet jane: sin- te ndryshme. Nje perpjekje ton 2002, pg. 184). Te gjitha edhe CBT) dhe po shikohet
apo lidhja terapist-klient qe komunikimi me klientet nga qeriteti, konsiderimi pozitiv tjeter me e kompletuar duhet studimet deri tani, duke mos nje resultat me positive ne
krijon ndryshimet duke per- terapistet ishte e palejuar, asn- pa kushte, kuptimi i ndjesh- te perfshije individualizmin marre parasysh sesi autoret e punen klinike.
dorur terapine ndihmese. Ne ne takime individuale te tera- kane pare rendesine e lidhjes 
janesia ishte e keshillueshme. merise. Terapia kognitive dhe

K
SHKENCE

Cigaret elektronike
jo cigare elektronike
duket si një cigare
normale por nuk përm- PERFITIME
ban nikotinë të rrezikshme ose MONETARE
katran, ndërsa krijon efektin e një - LIRI NJERZORE
cigareje normale për duhanxhinjtë. - DHE MBI TE
Cigarja elektronike ka disa shije të GJITHA SHEN-
ndryshme, ndizet realisht,
dhe nxjerr avull që ngjan si ju vetëm merrni nikotinën rreth 60% me e ulet se sa DETI JUAJ PER-
tymi i cigareve të vërteta. ne trupin tuaj dhe tymi qe ajo e Cigareve duhani(mund SONAL DHE I TE
Luan Bundo del jashtë ne ambient është te kurseni ne vit minimumin AFERMEVE
Cigaret elektronike përdo- Inxhinier
rin artin më të avancuar të me përmbajtje oksigjeni dhe mbi 1 200 £)
Ju ftojmë qe te jeni për-

T
teknologjisë dhe janë dy parfum frutash dhe lule. Ne
ë nderuar bashkat- ndryshim nga duhani , duke dorues te Cigareve Elek-
llojesh, disa janë një për-
dhetarë përdorues përdorur Cigaren Elek-
PERFITIM tronike, duke i thëne STOP
dorimi, dhe të tjera mund
të karikoen dhe përdoren te duhanit, kemi kenaqe- tronike, ju eliminoni Car- HUMAN përfundimisht cigares Du-
shumë herë. Megjithatë, sine t’u informojmë per bonin, Taren si dhe 4 000 Cigaret Duhan per arsyet han.
gjëja më e mirë e kësaj nje nga produktet e fundit elemente te dëmshmen ( te e aneve negative qe kane
te shkencës ne ndihme te krijuara gjate djegies se du- dhe ligjeve ekzistuese, ju NE BAZE TE
cigareje është fakti që nuk DESHIRES
është e paligjshme të për- njerëzimit. Është fjala per hanit ), per organizmin tuaj kufizojnë te jeni njerëz te
Cigaret Elektronike, te cilat dhe ato qe janë pranë jush, lire ne te gjitha ambien- DHE VULLNE-
dorësh këto cigare brenda TIT TUAJ KJO
në ndërtesa publike. Në nga forma janë te ndryshme, duke mbushur mushkëritë tet publike(zyra, bar-kafe,
sipas preferencave te secilit, dhe venat e gjakut, te cilat restorant, pub, autobuza, SHPIKJE E
anën tjetër, ndërsa shumë SHKENCES JU
duhanxhinj duan të ndër- kanceri dhe sëmundje zemre Pra, dhe kane te njëjtën parim stimulojnë ne organizëm trena , aeroplanë, etj...)
teknologjie e përparësie: mbi 400 sëmundje. NDIHMON QE TE
rojnë cigaret e tyre normale me ndërsa nuk përmban duhan, cigarja Duke përdorur Cigaren NDALONI PIR-
cigaret elektronike, është debatuar elektronike nuk rrezikon shëndetin Elektronike e cila është e JEN E DUHANIT.
nëse këto cigaret elektronike janë e duhanxhinjve me këto sëmundje. RUAJTJEN PERFITIM miratuar ne te gjitha vendet
mirë për shëndetin apo jo. Cigaret Gjithashtu cigaret elektronike janë E SHENDETIT
elektronike përmbajnë nikotinë, më të lira nga cigaret normale,
EKONOMIK e botes si medical therapy,
ju i jepni vetes mundësinë
Jemi ne dispozicionin
tuaj per t’u ofruar shërbi-
dhe ky material-nikotinë është një sidomos lloji që karikohet. Paketat Cigaret Elektronike bazo- Duke përdorur Cig- qe te jeni te lire per te pire min e kësaj mrekullie. Për
imitim dhe sjell pak rrezik për shën- me nikotinë që përdoren me cigaret hen ne parimin e atomizmit aren Elektronike kemi nje cigaret Elektronike ne te më shumë informacion
detin e duhanxhinjve, ndërsa tek elektronike kushtojnë më pak te lëngut te Cartriges, i cili shfrytëzim maksimal te gjitha ambientet. Te gjithë dhe për të siguaruar Ciga-
cigaret normale, është vetë duhani se një paketë cigaresh. Cigaret përmban Nikotine te pastër Cartriges. (cigaren duhan ju qe keni ardhur ne Britani ret Elektronike në Londër
që afron rrezikun më të madh për elektronike gjithashtu nuk të japin nga duhani dhe përmbajtje asnjëherë nuk e shfrytëzo- per nje jete me te mire, qe kontaktoni Maks në num-
shëndetin e duhanxhinjve. Duhani shenja në gishta ose nuk vijnë erë te mbi 20 elementeve nektar jmë 100%), gjithashtu dhe do te thotë: rin: 0207 281 2225
është lidhur me shumë sëmundje si të keqe.  lulesh dhe frutash. Kështu leverdia ekonomike është 
1 2008 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL KOMUNITET
faqe
QERSHOR
GUSHT 2008 11

“Dituria” nderohet me çmim


Interesim i jashtëzakonshëm i “Multicultural Centre” për projektin e Dituria. I pari në shkallë vendi .
Bashkëpunim me një komunitet të një kalibri të lartë që duhet vlerësuar e marrë si model.
nar, jo shetitje…Ndryshe nga
aktivitet e tjerë, ky ishte me i
lehti dhe i thjeshti për ta or-
ganizuar. Asnjë problem për
pjesëmarrjen. Kushdo që e
merrte vesh kishte dëshirë te
ishte i pranishëm. Pra vetëm
shko te baçja, shkul qepët dhe
perimet e tjera dhe dhuroi te
Ruzhdi Jata … Dituria i dhuroi Houn-
slow Multicultural Centre

K
dorën e parë të prodhimit
y vit ka qënë të qepëve, hudhrave, sallate
shumë i mbarë për etj. Ky është vetëm fillimi i
kopështet. Marsi projektit që mendojmë se do
dhe Prilli mbajtën jo keq të zgjerohet në të ardhmen.
për të mbjellë. Dhe muajt në Xhem Shehu,një nga të rinjtë
vazhdim, me reshje, na ndi- e pasionuar është shumë i
hmuan të mos shpenzojmë kënaqur për këtë iniciativë në
shumë kohë për ujitjen. Kësh- kuptimin e të vepruarit dhe
tu, të shtunave dhe të dielave të menduarit me ngjyrën e
u morëm më tepër me heqjen gjelbërt. Të tjerë vullnetarë,
e barërave të keqia. Orët e pjesëtarë të projektit “Du-
punës kalonin pa u ndier, me Anëtarë të “Multicultural Centre” gjatë organizimit të ceremonisë. Ne foto: Channi Singh, Manager of Multicultural Center,
art e gjelbërta” po tregojnë
humor dhe qyfyre për prodh- Pioneers of Asian Pop Music, Guinness Book of World Records
kujdes në rritje për të mbjel-
imin që do të merrte gjithse- lat e tjera, si patate, spinach,
cili nga aktiviteti i përbash- shkoi “Juga e Bardhë” në një për qind, falë dy kopështeve Te deleguarit shkruajnë diçka, pas leximit të
intervistë ka thënë: e sotmja fasule, misër etj. Shpresojmë
kët. Dituria ka filluar të bëjë të saj, në Richmond dhe në këtij informacioni ne gazettë. që për vitin që vjen të bëjnë
dhe e ardhmja ndryshojnë Hounslow. “Ju lutem mos Kush ishte i deleguar? Siç e Sinqerisht unë do t’i pëlqeja
diçka ndryshe, bukur keni edhe qershiat, dardhët dhe
planin e shkrimtarit, ndërsa qeshni” më kujtohet titulli i thamë, kishin ardhur përfaqë- të fortat e tyre. Disa kanë fil-
menduar,-thotë Sherifi. Dhe, mollët. Dituria po inkurajon
tek ne, zhvillimi i projektit librit me tregime humoristike sues nga këshilli i Hounslow, luar të thonë preshët e Ditu-
ndryshimi kësaj here është bahqevanët e tjerë nga ko-
ndryshoi planin e dorëzimit të Sadik Trocit.Pa u zgjatur, drejtues të komuniteteve e të risë etj. Bukur!
vërtetë i madh në kuptimin munitete të ndryshme që të
të prodhimit,nga për vete për Komiteti Drejtues i Dituria tjerë. Do të kishim patur qejf
e ideve dhe të mesazhit që bëhen pjesë e këtij projekti,
ato përcjellin.Këtë rradhë,jo të tjerët. Në të vërtetë ndodh mori vendimin që prodhimi i
e kundërta,po ja që…Thuhej duke synuar edhe të mësojmë
më ndihmë për komunitetin parë të shkonte në… ( shtet) prej tyre. Dituria gjithashtu
kosovar e shqiptar në zonën se ndodhte në socializëm, por për Multicultural Centre.
shumë njerëz nuk e besonin. synon të marrë pjesë në paza-
tonë,por ndihmë për të tjerët. ret e organizuara për shitjen
U rritëm, u bëmë për të ndi- Nejse, Dituria e realizoi planin
e prodhimit në masën 200 e prodhimeve organike, ku
hmuar të tjerët. Faleminderit disa aktivistë do të punojnë
për ndihmat e deritanishme. vullnetarisht. Si përfundim,
Por, nga ana tjetër, vjen sur- duam të themi se çfarë është
priza për financuesit. Ky ak- në gjendje të bëjnë grumbul-
tivitet nuk ishte i planifikuar. limet vullnetare të njerëzve
Ja, pra si prishen planet, jo të për të ndihmuar natyrën dhe
shkrimtarëve,por të bahçeva- tokën nga ngohja globale.
nëve. Kopështi Dituria duket Duke menduar përsëri për
vërtetë i freskët, prodhimet të të blertën dhe, duke vepruar
mbara. Disa pemë që i kemi konkretisht arrihet gjithçka.
mbjellë rijnë krenarë për mis- Atëherë , stinët do të jenë të
ionin e tyre të madh në të ar- begata, gjithsesi. Është kohë
dhmen. Kjo nuk është bukuria e ndryshimeve, është stinë e
e Migjenit që vret , por buku- sfidave. Nuk mund të lëmë pa
ria që të fton në gjirin e saj ku përmendur faktin e gëzuar se
ndihesh vërtetë krenar për pu- me këtë projekt Dituria fitoi
nën në natyrë dhe për Atë. çmimin e dhënë nga “It’s your
Prodhime organike të projektit community”. Projekt fantas-
Projekti
Projekt tik . Po ta botonim përsëri
gazetën “Koha Shqiptare”
Ky projekt është i pari në të kishin marrë pjesë edhe Prodhimi i parë ky shkrim do te zinte faqen
shkallë vendi, - thonë auto- Sherifi, Selmani, Maliqi ,
Lutfiu e të tjerë, të cilët nuk Dhe ja, e mërkurë 16 kor- e parë. Shtypi lokal këtu në
ritete nga Hounsloë Council. Hounslow i bëri jehonë të
i ftuam për arësye të largësisë rik 2008. Aktivitet krejt jo
Por, siç thuhet shpesh për dhe të përgatitjeve të tyre për gjërë.
i zakonshëm i Diturisë. Jo 
biznesin , shumë gjëra ndry- të shkuar me pushime. Por, në këngë e valle,jo program fes-
shojnë në process. Mbaj pamundësi, ata edhe mund të
Pamje nga aktiviteti tiv, jo konferencë apo semi-
mend se, kur Jakov Xoxa
Mendoni të ktheheni
në Atdheun tuaj?
Nëse jeni azilkërkues, telefononi falas IOM për një plan
riatdhesimi si individ ose si familje.

Nisje biznesi të vogël


Planifikim udhëtimi
Bileta fluturimi
Asistencë ri-integrimi
Pagesë për bagazhet
Strehim i përkohshëm
Trajnim për punë
Punësim
Shkollim

IOM është organizatë ndërkombëtare e pavarur. Ajo NUK është pjesë e qeverisë britanike.
Ne ju ndihmojmë të ktheheni në vendlindje vetëm nëse ju e dëshironi një gjë të tillë.
ALBANtravel
AGJENCI FLUTURIMESH ME SHQIPERINË

se z o n v e r e j u g a r a n t o j m ë ç m i m e t m
N ë k ë t ë ë të m i r a

SHËRBIME TË REJA NË ALBANTRAVEL

Transferta parash në vendlindje


Në bashkëpunim me kompaninë

Këmbime valutore
(Money Exchange)

Thyerje Çeqesh
(Cheque Cashing)

Angli Shqipëri
FINSBURY PARK BARKING TIRANE SHKODER
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road Rruga Sami Frashëri Nr.1 Marin Barleti
London, N7 7NS London, IG1 17PE Tiranë, ALBANIA Shkodër, ALBANIA
Tel: 020 7561 1604 Tel: 020 8591 7373 Tel: +355 42 434 77 Tel: +355 225 1704
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330 Fax: +355 42 329 31 Fax: +355 225 1704

Ne ju kompensojmë nëse gjeni çmime më të lira se në:


WWW.ALBANTRAVEL.CO.UK
Në raste fatkeqësish familjare “ALBANtravel” ju ofron shërbimet për rikthimin e kufomave ne Atdhe
LETRA NE REDAKSI ALBANIANMAIL 1
faqe
14 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

ShprehMendimin KENI DIÇKA PER TE THENE!? JU FTOJME


TE DISKUTOJME SEBASHKU ONLINE PER
MENDIMET DHE OPINIONE E JUAJA:
E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Dashuria, një normë njerëzore


Si na shohin femrat në takimin e parë? Çfarë lexon ajo në pamjen tonë?!
Sytë flasin më tepër se

?
Një grup të rinjsh duan të dinë nëpërmjet gazetës
“Albanian Mail” “nëse dashuria është lojë”fjalësh, vetë goja
moshe apo nje rastësi që mbin nga rrethana të Sytë janë aq të lëvizshëm dhe
ndryshme. Për këtë ne iu drejtuam specialistit në çdo lëvizje japin nga një infor-
Flori Bruqi dhe ai na serviri materialin e përgatitur macion. Profesori Maichael thek-
per ne. Sipas këtij materiali janë edhe rregullat: son se, prej syve mund të vërehet
se sa është i mencur një njeri në
bazë të asaj se a veprojnë sytë e
micën e femrave e dëbojnë tipet atij personi aktivisht apo janë të
e meshkujve që fare nuk përku- ngurtësuara. Pastaj se sa është i
jdesen për vete, por edhe ata shëndetshëm: a janë të kthjellët
që përkujdesen për së tepërmi apo të skuqur, apo të turbullta.
për vete. Nëse ajo e sheh se rro- Nëse bebëzat i keni të zgjeruara,
bet tua janë aq perfekte, atëherë atëherë jepni sinjal se po men-
do ta kaplojë një frikë nga ideja doni në diçka seksuale, ndoshta
se është e pamundshme për të për ndonjë aktore seksi bombë!.
t’kënaqur në jetë. Sidoqoftë është Mos harroni se ajo ka të drejtë
më mire të dukesh perfekt mirë që i beson syve, ngase lëvizjet e
se i lënë pas dore! Në raste nëse syve janë të drejtuara në njëfarë
tepër i ke kushtuar rëndësi vetes, mënyre nga ndërdija e njerëzve.
atëherë duhesh t’i ndihmosh që Dhe atëherë është çasti kur edhe
Flori Buqi në njëfarë mënyre ta shërosh nga ajo merr në mënyrë të ndërdi-
kompleksi i inferioritetit, e cila e jshme mjaft informata për botën
 Vijon nga numri ka kapluar nga pamja jote. Pra tuaj dhe sjell vendimin për po
i kaluar duhet t’i japesh ndonjë shenje se apo jo…
ty të nevojitet ajo. Sidoqoftë, kjo

J
vlen vetëm për rastet kur asaj i Tjetër gjë që asaj i tërhjeq vë-
e njohtuar përmes inter- pëlqen stili yt. Nëse jo, atëherë, mendjen është edhe madhësia
netit apo je duke shkuar skanimi i saj ndalet me kaq, i e syve tu. Për një vajzë, sa më
të takohesh për të parën kaloni edhe disa çaste, dhe në va- të mëdha i ka sytë mashkulli aq
herë, me një vajzë dhe pasi jeni zhdim do të dëgjosh vetëm arsy- më i bukur është. Kështu thotë
marrë vesh për vendin dhe ko- etime për mungesë të kohes së saj psikologu social, Anita Barbee,
hen e caktuar, je ndrequr dhe etj etj…Ajo asnjëherë nuk të thotë e cila bashk me burrin e saj pro-
rregulluar. Po i afrohesh vendta- drejtëpërdrejtë se ti nuk i pëlqen. fesorin Michael Cunningham, e
kimit dhe e sheh atë në tavolinë Kjo ndodhë për arsye se femrat kanë mësuar ndikimin e fytyrës
duke të pritur dhe shikuar. Je asnjëherë nuk do të donin të ishin te joshja e njerëzve.
disa metra larg saj, dhe deri sa në pozitë të tillë t’mos i pëlqejnë Sytë e mëdhenj të femra aso-
ti i afrohesh tavolinës, truri i saj një mashkulli! Paramendo, po ti cionojnë me pamjen e foshnjeve
tashmë fillon të funksionojë me thotë një mashkull një femre, “ti lexues, i qetë. Do t’i interesoj se je shumë i përshtatshëm si baba i
simpatike. Edhe vetë mund ta
të madhe. Në çastin kur ti tashmë smë pëlqen”, kjo do të shkaktonte ç’ka lexon. Nëse rastësisht është fëmijëve të saj.
merrni me mend se sa të dhëna
je afruar në tavolinë, ajo e ka të te ajo trauma aq ë thella sa që me diçka që edhe ajo ka lexuar apo Natyrisht se gjithnjë nuk janë janë femrat pas foshnjeve. Prej
gatshme konstatimin, vlerësi- muaj do t’i duhet të mjekohej nga ka dëshirë të lexoj, atëherë, men- me të drejtë këto konstatime të gjithë kësaj, ngjyra e lëkurës
min e saj dhe tashmë e ka krijuar ato trauma. Në anën tjetër, nëse jëherë do të mendoj se ti je i de- femrave, por ja që ato nga këto është më pak e rëndësishme dhe
një mendim bazë për ty. A do të i pëlqen stili ytë, atëherë hulum- dikuar nga kosmosi të jesh fat gjëra fillojnë të krijojnë bindje ajo varet nga shija individuale e
dëshironit të dini se në çka është timi i saj vazhdon, duke i rrotul- i saj. Ndoshta pas një bisede të ashtu automatikisht. Këto gjëra femrës. Ndërsa sa i përket syzeve,
bazuar ajo për ta krijuar atë men- luar sytë, poshtë-lartë derisa e shkurtër ajo mund t’vjen edhe femrave u krijojnë njëfarë baze përshtypje shumë më të mire lenë
dim bazë për ty? Nëse po, atëherë fikson shikimin kohë pas kohe në konstatim se ia ke shpërtuar ku do ta themelojnë mendimin nëse ato janë në harmoni me fy-
lexoje në vazhdim. edhe në duart tua… jetën, nëse tashmë ka filluar të be- dhe bindjen e tyre. tyrën tënde.
soj se je fati i saj...
Profesori i psikologjisë, Mi-
Sa mirë je i “veshur dhe Ajo çfarë mbani në duar Nëse ke gazetë në duar, ajo do
të konstatojë se je mirë i infor-
chael Cunningham nga univer-
Dashuria në largësi
siteti Lousville thotë: “Për të
i paketuar” – flet shumë për ju! muar dhe bashkëbisedues inte- kuptiar se çfarë është prodhimi, Jo gjithmonë gjërat shkojnë
Këtu, ajo në ty kërkon ndonjë Për shumë vajza, edhe po të resant. sot gjithkush shikon në paketim. ashtu siç i ke planifikuar në një
paralajmërim. Asnjë vajzë nuk mos flasësh asnjë fjalë të vetme, Në anën tjetër telefoni mobil Nëse njëherë keni mbetur të zh- lidhje. Madje mund të ndodhë
ka dëshirë që për vete ta ketë vetëm shikimi i duarve tuaj flet në takim të parë me ndonjë vajzë, gënjyer nga prodhimi, herën tjetër që të shkojnë shumë më keq sesa
një djalë që thjesht ka hudhur mjaftë. Ajo çka ke në duar, bënë pa e marrë parasysh se çfarë ra- më tepër rëndësi do t’i kushtoni mund të ishte marrë me mend. Si
ca rrobe në trup, të cilat më pare që femra të mund të t’lexoj më porte dëshironi të krijoni me të, paketimit. Dhe kur tashmë ka të jetosh një lidhje në largësi. Si
kanë qënë të shpërndara nëpër mirë. P.sh topi i tenisit apo i fut- do të thotë se ose je person vër- mbledhur dhe përpunuar mjaft të shmangësh që ajo flaka të mos
dhomë! Po ashtu, ajo vëren se sa bollit në duar do të thotë se je në tet i rëndësishëm për rrethin ose materiale, do të filloj të studioj në shuhet për shkak të disa...
rëndësi ju i keni kushtuar flokëve formë të mirë dhe tip sportist. Ke shtiresh se je! Nëse me vete ke tjetër sferë…
dhe pamjes së fytyrës (mjekrës
etj). Kur jemi në këtë temë, shu-
shpirtë garuesi dhe të pëlqen loja. marrë qenin, atëherë ajo do të
Vijon në numrin
e ardhshëm 
Libri do të thotë për të se, je tip kuptojë se je tip vetmitar dhe se
SHOWBbz  z Për të gjitha ndodhitë interesante dhe thashethemet e rastit kontaktoni

z
emaja@albanianmail.co.uk
zz

z
z
 albanianmail.co.uk/forum

Shpat Kasapi, jo vetëm këngëtar!


ERVIS MAJA
NGA

Disa hite për kolegët e mi ... P rej kohësh ka pushtuar gazetat e revistat,dhe jo vetëm për karrierën
artistike.Shpat Kasapi,këngëtari i adhuruar nga qindra vajza shq-
iptare ka ngjitur shkallët e karrierës dhe hovi duket se nuk ndalet.
Pas disa hitesh të suksesshme e shumë koncerteve në Europë e Amerikë, jeta e
djaloshit 23 vjecar ka ndrryshuar së tepërmi. Kohët e fundit u tha se Shpati mori
një propozim për martesë nga një prezantuese greke në një spektakël televiziv
në Greqi,por vetë ai e mohoi një lajm të tillë duke theksuar se në jetën e tij është
Afërdita,bukuroshja nga Durrësi më banim në Amerikë,por këto biseda e irritojnë
disi Shpatin,duke dashur ta vërë theksin në jetën profesionale.Është gati të hedhë në
treg albumin e tij të gjashtë,dhe së shpejti do të publikojë një klip të ri,por ndrryshe
nga albumet e mëparshme,tashmë Shpati do të shfaqet edhe si kantautor me disa kri-
jime të tija.Pjesë e projekteve të tija të ardhshmë janë edhe pjesmarrja në koncerte pas
dy vitesh pauza.Ende nuk dëshiron ta bëjë publik evenimentin ku do të marrë pjesë
por padyshim do të jetë konkurent sepse suksesi i tij nisi pikërisht nga lancimi në festi-
valet shqiptare.Udhëton vazhdimisht dhe një pjesë të mirë të kohës e kalon në Shqipëri,i
ftuar në pube e diskoteka dhe ky është sezoni më fitimprurës për të. “Në fillim nuk dija si
të menaxhoja punën time,e as të përcaktoja tarifat për koncerte por tani gjithshka është
e qartë”-shprehet Shparti duke saktësuar se tarifat e larta justifikohen me 5 albumet por
edhe me performancën live që jo cdo këngëtar e preferon.Pas “zabtimit” të tregut shqip-
tar synimi i Shpatit është prezantimi në “MTV Adria” që do të shënonte një tjetër arrije
për një këngëtar kaq të ri në moshë,por jo në karrierë....

*intervista EKSKLUZIVE
? Çfarë ka ndodhur me kar- të marrë pjesë, derisa të bëhet t`i këndojë me sy mbyllur. Ka ? Si bëhet llogaritja e tarifave ana e publikut, që mendon se të bukur dhe... u bë! Për këtë
rierën tënde që nga klipi i fun- kjo punë. Le të mbetet surprizë shumë gjëra që ndikojnë, nuk që ju këngëtarët kërkoni për nuk këndojmë dot direkt, kur në projekt po punoj me kompozito-
dit “Sonte do te pi” Po, këto edhe për pak kohë. mjafton të këndosh playback por koncerte Unë për vete, nisem fakt, s`kemi ne faj për këtë por rit Koprov, i pari kompozitor i të
ditë do të promovoj albumin ? Disa kolegët e tu si Big duhet të kesh zë të bukur dhe të nga albumet,kam pesë të tilla. organizatorët që nuk sigurojnë madhit Toshe Porevski
tim të ri i cili do të shoqërohet
nga një videoklip.Tashmë kam
Mama,Tuna,Adrian Gaxha jesh tërheqës për publikun. Që
unë personalisht të krahasohem
Por dhe emri që kam në muzikë,
sigurisht që më bën të kërkoj
kushtet teknike për të kënduar
live.
? Si shkon lidhja me të
kanë marrë pjesë në festivalin dashurën tënde në Amerikë
zgjedhur këngën, dhe jemi në
përgaditjet e fundit për realiz-
kombëtar në Maqedoni,me me kolegët e mi, duhet të kem
mundësinë që të përballem me
pak më tepër se dikush që ka
më pak përvojë në muzikë. Në
? Ke menduar të bësh një Mirë, po për momentin jemi të
synim Eurovizionin. Përse koncert recital, vetëm me dy shumë të angazhuat me kar-
imin e videos.Simpatizantët e Shpati nuk merr pjesë në këtë to profesionalisht. Të bëhet një fillim të karrierës edhe unë kam këngët e tua Jam në përgatitje rierën tonë sepse i kemi dhënë
mi do ta dëgjojnë vetë këngën festival Në festivalin e Maqe- koncert i madh ku këngëtarët të pasur vështirësi dhe harxhime të të një koncerti të tillë, i cili do të prioritet kësaj pjese për momen-
dhe secili mund të krijoj për- donisë nuk kam marrë dhe nuk përplasen dhe të shihet se kush e mëdha dhe normalisht, këto in- bëhet në Shkup, në një sallë të tin.
shtypjet e tij. përballon të kënduarit direkt. vestime duhet të ktheheshin një
do të marr pjesë kurrë, sepse re dhe me kapacitet më të madh. ? Si funksionon lidhja në dis-
? C’fare ka të vecantë ky al- kënga është e detyrueshme të ? Je vazhdimisht i ftuar në ditë. Dhe ky është momenti që
puna ime po shpërblehet, sepse
Kjo sallë mban rreth 8 mijë shi- tancë Çdo gjë ka kohën e vet,
bum Prej shumë vitesh bash- jetë në gjuhën maqedonase. Ky koncerte. Ku e ke ndjerë më kues, 6 mijë prej të cilëve mund edhe dashuria... Nëse ke vullnet,
këpunoj me kompozitorin Avni është një kompromis që s`e bëj mirë veten Kur kam kën- ndihem i vlerësuar si nga publi- të rrinë ulur dhe deri në 3000,
ku ashtu dhe financiarisht.Tarifa gjërat mund të shkojnë mirë.
Qaili,por ndrryshe nga albumet dot. Do kisha shkuar në festiva- duar në sallën “BB King”, në mund të rrinë në këmbë. “MTV
e mëparshme në këtë album do lin tradicional vetëm me kusht Amerikë. Këndova në po atë varet dhe nga çmimi i biletës, Adria” ka kërkuar që në Maqe- ? Një hap tjetër më tej T`ia
të kem edhe kompozimet e mia. që të më lejonin të këndoja në sallë ku janë ngjitur emra të vendi ku do bëhet koncerti apo doni të ketë një sallë të tillë, me lëmë kohës... (Buzëqesh)
Në album gjen dhe kompozime shqip, ose minimalisht në ang- mëdhenj të muzikës botërore si dhe nga reklamat. kushte teknike perëndimore. Ky ? Një lidhje mes Shpatit dhe
të Makit, kompozitori i njohur lisht. Madona, Kristina Agilera apo ? Sa kërkoni konkretisht kanal televiziv menaxhohet nga Anglisë Një lidhje e vetme e
imja me Anglinë janë koncer-
maqedonas që është shumë në
modë për momentin.
? Kjo do të thotë se je shumë Majkëll Bolton. Por jo gjithçka
varet nga vendi ku këndon, por
Tarifat janë diçka private, që
s`tregohen. Me secilin prej or-
kroatët dhe sllovenët dhe është
përgjegjës për zonën e shteteve tet në të cilat kam marrë pjesë.
patriot S`është çështje pa-
Kam kujtime shumë të mira
? Prej kohësh mungon në triotizmi, po e di se diçka e tillë varet shumë edhe nga publiku e
në rastin konkret, 80 % e pub-
ganizatorëve vendosen raporte
specifike dhe tarifa, pavarësisht
të Adriatikut. Së shpejti do të
kandidoj për t`u futur me një dhe publiku shqiptar atje më ka
festivale. Pse Kam qenë shumë do ta dëmtonte imazhin tim.
i angazhuar nëpër koncerte, Publiku i keqkupton këto gjëra likut të pranishëm në këtë kon- se ka një dysheme dhe tavan, klip në këtë televizion pres- pritur shumë mirë.Mbase në një
mbrëmje muzikore apo ftesa në dhe unë e kam të nevojshme cert përbëhej nga vajza. Dhe varion nga njëri te tjetri, nuk tigjioz muzikor, ndaj për këtë të ardhme mund të ketë një lid-
spektakle televizive.Gjithashtu dashurinë dhe mbështetjen e ato kishin një simpati të madhe është tërësisht e përcaktuar. Po aryse po përgatis një këngë spe- hje tjetër mes meje dhe Anglisë
kam qenë i impenjuar me stu- publikut shqiptar. për mua. Të pranishëm në sallë unë s`e kam princip të tregoj ciale, enkas për këtë konkurim. (qesh)
dimet, sepse siç e dini, jam në
? Ke ndjerë ndonjëherë kra-
ishin 2500 persona dhe 1500 të tarifat, ama jam njeriu i kompro- ? Pra do të shohim në MTV ? Një mesazh për lexuesit e
universitet. Tani synoj të marr tjerë prisnin jashtë sallës, sepse miseve. Mundohem t`i transme- Adria Drejtuesit e MTV “Albanian Mail” I përshëndes
hasimin mes teje dhe artistëve nuk mundëm të hynin dot. Këto tojë një ngrohtësi publikut dhe
pjesë në ndonjë festival dhe jam të tjerë shqipëtarë nga Maqe- Adrias më kanë pëlqyer në të gjithë lexuesit e gazetës suaj
në bisedime e sipër me disa or- shifra emocionuan dhe më dha- kjo nuk ka çmim, kështu që nuk disa elemente, si zëri apo luku, dhe i them të më presin shumë
donia Krahasimi në të tilla ras- në një kënaqësi të paparë. jam i ngurtë përsa i përket tar- shpejt në Londër.
ganizatorë, po nuk dua akoma ta
bëj publike festivalin ku mund
te është se sa hite ka një këngëtar
dhe se sa këngë publiku mund
ifës. Shpesh ka keqkuptime nga
kështu që tani gjithçka varet nga
kënga. Mjafton të kem një këngë

Zbavitje
NË KOHËN E LIRË ALBANIANMAIL 12
faqe
16 www.albanianmail.co.uk NENTOR
GUSHT 2008
2007

ZbavitjeArgëtim BËHUNI DHE JU PJESË E KËSAJ FAQEJE


ARGËTUESE? NA TREGONI DIÇKA
ZBAVITËSE, HUMOR OSE FOTOGRAFI:
 E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum  Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Fjalëkryqi Gjej Fjalët


Ai që e zgjidh këtë fjalëkryq Çdo kombinim!
përfiton 6 muaj abonim falas! Horizontalisht, vertikalisht, diagonalisht, së prapthi.

Nëse e plotësoni këtë fjalëkryq na e dërgoni këtë faqe sëbashku me emrin dhe adresën tuaj. Marka për Televizorë
1 2
J K D R T D N P F N B B J T B N U R Y S I T D G G W B
3 4 5 6 7 8 U G C L N L S R S T H E B I H Z W W E P F Z M I H N K
H W L F O P H M F B U Z W P Q O D X A B W D T N F X E

9 10 11 B X B W I I R S T C E V K X T W M N P S E N Z A U D C
I J E L H V G I U L F S X Z M K A S Y X J K F G J L H
12 13 14 15
B F I D I A Z E C B O R M V D S T Y O E M S O N I P R
16 17 18
M H F S L U R J E N T X R W O G Z O J N S A W I T B M
19
P D U R X R C F Y K N D I N O O W E A D A N N D S Y I
20 21 U K N O V J A S E T F O I N C K M L K U O Y Z N U X K
Y A A C K F Z Z F D S C I N I D A I O P M O C U J H O

22 23 24 25 26
A R I N O R G V S T A A C D A M T Q K G A X J R O T M
P H Z T J R E Y C L D L D V E I S U U K N A B G C A I
27
U I B K G N B E E A Y U E C Q M U R A A F B B C J N N
28 29 30
Y T G Q C W F S I W R I T S S L I I S L V I A L V V J
31
N A G P E O D A A N M U B H N E C B K O N I W E A L C
32 33 F C J L J R T M J K O Z K Q O Y M Z G K B R S H A R P
34 U H K M H C H S F R I I G A I Z K Y L D N D O I P D F
O I M R P S Z U B H T E P R S G A K A H O N S W O R P
35
V P L O W C W N M N V N A A A Q J W E V N Y J C Q N F
36
S F Y Q V K Z G L W N L A Z C C B K G N A B O U I P B

HORIZONTALISHT 2. Loje me para, 5. Uje qe bie, 7. Nje frut qe ia ndaluan Migjenit, 9. Nje nga me te
hershmit e gjuhes shqipe, 11. Lume ne Berat, 12. Burri i nenes, 16. Banor i Vlores, 17. Mase e madhe AKAI AKURA ALBA AQUAVISION
debore ne levizje, 18. Mjet per te leruar token, 20. Zorre jo-funksionale ne trupin e njeriut, 21. Bisede e
qeshur me karakter erotik, 22. Ekip futbolli londinez, 25. Vargmali ndares ndermjet Evropes dhe Azise, BEKO BUSH CASIO CROWN
27. Kemba e maces, 30. Udhetim me automjete te rastit, 31. Tregtar dinak dhe hileqar, 32. Vend arab i
sunduar nga nje dinasti shqiptare, 34. Grade e larte ushtarake, 35. Kafshe e zgjuar, pise dhe me teka,
DAEWOO FUJITSU FUNAI GRUNDING
36. Njeri me huqe dhe nevrik.
VERTIKALISHT 1. Ze plaga kur infektohet, 2. Lajm trondites ose i...?, 3. Lume ne Prizren, 4. Futbollist HITACHI JVC LG MATSUI
argjentinas ne Mancester, 6. Stine dhe pije, 8. Zbuluesi i penicilines, 10. Personazh mitologjik i dashur-
uar me vetveten, 13. Mban parate, 14. Fizikan i shquar italian qe eksperimentoi ne kullen e Pizes, 15. MEDION MIKOMI NEC PANASONIC
Kryeqyteti i Zvicres, 19. Mbret shekspirian, 23. Emer mali dhe televizor bardhe e zi, 24. Peshk i liqenit
te Ohrit, 26. Firme elektronike japoneze, 27. Biolog i famshwm rus qe ka eksperimentuar me qen, 28.
Ze i dobet dhe i dale me dhimbje, 29. Mjet transporti, 33. Ana e mrehte e thikes. PHILIPS PIONIEER SAMSUNG SANYO

SHARP SONY THOMSON WHARFEDALE

Përgjigjet e kaluara
Barcaleta Humor
1
K A U K A Z I A N E
2
K A R A G J O Z
Mos i merrni seriozisht... vetëm për të qeshur!
I A
3
N Për të sugjeruar një barcaletë ose një fotografi shiko në krye të faqes.
4 5 6 7
U R A L E T P H O T D O G I O

Pushime në Hajdari në Greqi


8 9
I Z E F D E D A U A N A N A S
10 11
B M B K R N F

Shëngjin... :)
12 13 14
G U J A R A T I S A A B O R D O
J N M N O M R R Hajdari kishte kohë që nuk kishte shkuar në
Greqi. Një ditë vendos që të shkojë prap. Kur
15 16 17 18
A X B P C G O S U M I K
N H U O C C A A
19
P A L E
20
S E R V A N T E S R
shkon pronari që kishte me parë e pret dhe i
A
24
R
21
N P
22
R O M E
23
I L thotë që kishte një problem se dhoma që flinte
P E T R O M A R K O P
25 26
K G
më parë Hajdari ishte kthyer në një stallë.
I V T I M E J D A N I E
R
27
P U D I N G
28
E R U D I T J G Hajdari i thotë ska problem se fle te mullari.
U D M
29
J E Z E R C A Pronarit ndërkohë i lindi një ide, që Hajdari
S
30
A
D I O K S I D K A R B O N
P
I
të flinte ne një dhomë me bejbin, gocën e tij.
Po Hajdari si Hajdari; Jo jo se ska problem,
ngul këmbë, se fle te mullari me mirë. Pastaj
D O W D C M Z J M R H T E N I S S H C Y E J E K O H C
Q U K W A X P U R C I I K I R C Y H A Y D R R R P W V
W M N G B K Z B X S B K I V C S B I K Y Z U Q M Q G B
mendon me vete më mirë te mullari se të rri
H W U G J D R L C C K S E A B J P P A Z Z Z G O V K E
L M Z D A U K A B Z E F J P I M W I K H Q Q H V R X I tërë natën pa gjumë të dëgjoj beben e pronarit
L
O M G G
Q H R W R
Y L
E
S
R
T
V P
I E
R
R
R
O
T
I
T
H
L
A U
X Q
N
Z
E
P W V U
Z I E W A
F H
L
O W B
T O G
të qajë. Dhe kështu vepron, fle te mullari. Të
B T E F N V X I I K M G Q F R W V M N L D I Y Q O H A nesërmen në mëngjes para stallës kalon një
vajzë shumë e bukur që e le pa mend Hajda-
T G Q Z M O A Z T R E A K G D H E N D B O L L E M G R
E S J F I L P M J Y X T R B O K Y T C L K L O J N J A
K
S
C
B
V
M V U
A A L
A K
G G O M Z
L N X B
J
K
M A Q
E V G O K
L A Q
R
Y
P
I
J
A
Q O
L G B
L Q
L
L
Z
S
M
E
rin. Kur pas pak vjen edhe pronari që e ther-
A E U G G K A I F I R E Z O E V A S A E J B S U B I N ret Hajdarin; - Hajdar kjo vajza është bejbi
B
R
J
S
N
D
A K
D F
S
G R
E V C
M E
O P
Y H
L
U N
I L
E
S
G
V R
L E
Y G
U S
T
S
T
E
T
U
L
I
K
J
C
O Q
D O
T
goca ime, Hajdari tërë kashtë nga mullari i
K B J R Y A T F A P I S I J E N C I O D D F B N Y B C zgjat dorën dhe i thotë bejbit shqip; - Unë jam
P O E F P O U P F R W U P B F D E 1 A L U M R O F S J
B L T I T H F V K U A Q L O G X V R U N K V G Q Z M C Hajdari që më vraftë djalli që fjeta mbrëmë te
C
V
L
X
M M D
F D Z
X Q O
Q A J
Z
G
I
L
W G
M C
A
N
L
L
V W Z
J U B
G
T
A R
E D
E
E
K
E
O P
R Y O
I L
J
C
P
mullari. 
12 2007 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL ZBAVITJE PERZbavitje
FEMIJE
faqe
NENTOR
GUSHT 2008 17
BASHKO FJALET ME FIGURAT PERKATESE BASHKO PIKAT DHE GJEJ FIGUREN
Xhirafë
Shigjete

Zinxhir

Zebra
Mollë

Mollë
Veze

Top me penj

Dem

Varke

Disk

GJEJ RRUGEN PER TEK DHURATAT GJEJ 12 NDRYSHIMET MIDIS FIGURAVE KUSH ESHTE KUSH?!

Me top

Duke ecur

Duke kërcyer
KU TA GJEJ ALBANIANMAIL ALBANIANMAIL 1
faqe
18 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Shpërndarja JU MUND TE SHIKONI NJE LISTE INTERAKTIVE NE


INTERNET TE SHPERNDARJES FALAS TE GAZETES
ALBANIANMAIL
 E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 tinyurl.com/6xr5as  Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Biznese kryesisht shqiptare në Londër


(Renditja sipas alfabetit) - Na tregoni nëse shpërndani gazetën AlbanianMail dhe adresa juaj nuk ndodhet në këtë faqe. ShpërndarjaFalas ________________________
Abbey Road Patisserie Bashkesia “Faik Konica” Coffe Bar “Prizreni” Hornsey Barbers La Barca Sheikh & Co Solicitors
57-59 Abbey Road, 5 Blantyre Walk, Worlds End 643 Seven Sisters Road, 53 High Street, 685 High Road, 208 Seven Sisters Rd, TFE
London, NW8 0AD
________________________ Estate, London, SW10 0EW
________________________ London N15 5LE
________________________ London, N8 7QB London, N17 8AD London, N4 3NX 5-6 Catford Road, SE6 4QZ
________________________ ________________________ ________________________ ________________________
Alba Grill Restaurant Valbona Café Costcutter IBHM International ltd Marina Café Restorant Shoqata “Ardhmeria” The Eagles Restorant
5 Malvern Road, 85 Vigarage Lane, 15-17 Central Hill, 49 Burnt Oak Broadway, 30-32 Green Lanes, Palmers Unit 205 Camberwell Busi- 9 Leegate,
London, NW6 5PS
________________________ Stratford E15 4HG
________________________ Crystal Palace, SE19 1 BG
________________________ Edgware, HA8 5JZ Green, London, N13 6HT ness Centre, 99-103 Lomond London, SE12 8SS
________________________ ________________________ Grove, London, SE5 7HN ________________________
Albanian-British Cultural BESA Community Group Diplomat Bar ________________________
Project 230 High Road, SHREWSBURY HOUSE, 377 Leyton High Rd, Ikran Bar Restorant Merturi (Kafe-Bar-Restorant) Valentine Restaurant
Leyton, London E10 5PW Bushmoor Crescent, Shoot- London, E10 5NA 15 Anglesea Road, 3 York Road, Ilford, IG1 3AD Shoqata “Jeta e Re” 333 Green Lanes, Harringay,
________________________ ________________________ London, SE18 6EG ________________________ 11 Green Lanes, Ilford, London, N4 1DZ
ers Hill, SE18 3EG, London
________________________ ________________________ ________________________
ALBANtravel (Barking) Domi`s Bar MFC 3 Essex, IG1 1QX
________________________
24 Ripple Rd, Bowes Road Library 198 Church Road, Willesden, Illyria 180-190 Sydenham Road, Vllaznia Restorant
London, IG1 17PE London, N11 1BD London, NW10 9NP 194 Broadhurst Gardens, SE26 5RP Shpressa Programme 4 Queens Parade, Green
________________________ ________________________ ________________________ West Hampstead ________________________ Mansfild House, 30 Avenons Lanes, London, N8 0RD
________________________ Rd, London, E13 8HT ________________________
ALBANtravel (Finsbury British Albanian Kosova Dosti`s Barber Shop One More Café ________________________
Park) 142 Seven Sisters Council 32-36 Loman Street, 34 Westbury Avenue, JM Satellites 3 Shephers Bush Green, Waltham Cross Off Licence
Road, London, N7 7NS
________________________ London SE1 0EE
________________________ London, N22 6RS
________________________ 14 Church Road, SE19 2ET London, W12 Southgate Circus Library 67 High Street,
________________________ ________________________ High Street, Southgate, London, EN8 7AE
Ambasada Shqiptare Burlington Kafe Restorant Edmonton Green Library London, N14 6BP ________________________
Kafe Restorant Bros Palmers Green Library ________________________
24 Buckingham Gate, 1 Burlington Street, 36-44, South Mall, 3 Stroud Green Rd, Broomfield Lane, Palmers Wichmore Hill Library
London SW1 6LB
________________________ London, W1S 2JD
________________________ London, N9 0TN London, N4 2DQ Green, London, N13 4EY Sunrise Cafe Green Lanes, Wichmore Hill,
________________________ ________________________ ________________________ 239/242 Barking Rd, London, N21 3AP
Azzurro Cafe Bar Cafe Koha El-Bello (Bar-Restaurant) London E6 1LB ________________________
44A Philip Lane, 11 St. Martin’s Court, Kafe Restorant Shqiptar PCF ________________________
4 New College Parade, Finch- 389 High Street North, 197- 199 High Street Penge Zara Cafe Bar
LONDON N15 4EJ
________________________ London, WC2N 4AJ
________________________ ley Road, London, NW3 5EP ________________________ T- Bar 95 Fairfax Road, Swiss Cot-
________________________ Manor Park, London, E12
________________________
Bar Valona CAP News Pool Café 249 High Road, Willesden, tage, London, NW6 4DY
Hardedge cafe London, NW10 2RX ________________________
217 Cranbrook Road, 35B, Queensway, Khans Bargain 16 Chingford Rd, ________________________
Ilford, IG1 4TD London, W2 4QJ 113 penge high street, 135 Rye Lane, SE15 4ST London, E17 4TH Zig-Zag (Kafe-Restorant)
________________________ ________________________ Penge, SE20 ________________________ ________________________ TFC 366 Forest Rd, Walthamstow
________________________
Barking Supermarket Ciao – Ciao Kola Servis Rozafa Bar-Restorant 163-165 Bromely Road,
________________________
48 Ripple Road, Barking, 334 Kilburn High Road, Herne Motors LTD 722 Green Lane, Dagenham, 540 Streatham High Road,
Essex, Ilford, IG11 7PG London, NW6 2QN 51A Herne Hill, Essex, RM8 1YX London, SW16 3QF TFC
________________________ ________________________ London, SE24 9NE ________________________ ________________________ 227 Lewisham High Street,
________________________
SE13 6LY

Kushdo që dëshiron të abonohet në gazetën “AlbanianMail” është i lutur që të na dërgojë adresën dhe ALBANIAN MAIL
Gazeta Shqiptare

numrin e telefonit nëpërmjet e-mail, postës ose duke na dërguar një mesazh elektronik “SMS”.
në Britani të Madhe dhe Irlandë

NE DEREN TUAJ

Abonim 6 mujor = £13.00 ose Abonim 1 vjeçar = £25.00 142 Seven Sisters
LONDON N7 7NS
Telefon: 020 7263
Road,

9000
Fax: 020 7561 1603
SMS: 07796012
222

ALBANIAN MAIL ESHTE FALAS! JU PAGUANI VETEM KOSTON E POSTIMIT

MePagesë
Pika të tjera shpërndarje me pagesë
Shumica prej adresave më poshtë e shpërndajnë falas gazetën tonë sidoqoftë nëse kërkohet, pagesa është £1.00 (paund)
________________________
A.D. FOOD & WINE BURY FOOD & WINE EUROPA GOODGE STREET NEWS London, W12 8DH
________________________ NEWSMASTER
48 Baker Street, 21-23 Bury Place 718 Christchurch Roadk, - 49 Goodge Street, MOFFATS 11 The Broadway,
London, W1U 7BS
________________________ London, WC1A 2JH
________________________ Boscombe London, W1T 1TE
________________________ KLOSTERS LTD 1 Lansdown Row, Portswood Road,
Bournemouth BH7 6BZ
________________________ 198/200 Beechcroft Road, London, W1J 6DP
________________________ Southampton, SO17 2WE
________________________
ABBY’S STORES CAMDEN NEWS HANNELLS F7 M-F MON Swindon, Wilts, SN2 7QQ
________________________
147 Manchester Road, 227 Camden High Street, FINLAYS - 3 Davies Street, Berkley MR ANIL & MRS M KHAT - NEWSWEEK SLOANE SQ.
Swindon, Wilts, SN1 2AF
________________________ London, NW1 7BU
________________________ The Arcade Inside Tube, Square, London W1y 2ld, LONDIS (MR PATEL) 297 Holloway Road, Holloway - Newsweek Stall, Sloane
South Kensington Tube Stn, W1K 3LD
________________________ 75/77 High Street, Eastchrch, London, N7 8HS
________________________ Square, Underground Station,
ALAN BOTTRILL CAPITAL NEWS Pelham Street, SW7 2NJ
________________________ Sheerness, ME12 4BN
________________________ SW1W 8BB
________________________
68 Old Crompton Street, 114-115 Tottenham Court, IAN’S MR B BRAR
Shaftesbury Avenue, Road, London, W1T 5AH
________________________ FOLLYVIEW STORES 90a Cleveland Street, LUCKY ME ENTERPRISE 167 Swindon Road, OSBORNE NEWSAGENTS -
London, W1D 4UJ
________________________ 17-19 Folly View Road, London, W1T 6NL
________________________ - 510 Kings Road, Chelsea, Stratton, St Margret, Russell Square Tube Station,
CHELSEA FOOD Faringdon, Oxon, SN7 7DL
________________________ London, SW10 0LD
________________________ Swindon, SN3 4PW
________________________ Bernard Street, London Wc1,
Arberia (Dyqan kasetash dhe 237 Kings Road, Chelsea, ISAACS NEWSAGENTS WC1N 1LJ
________________________
disqesh) London, SW3 5EJ
________________________ FORBUOYS NOTTINGHILL 39-41, Queensway, M.H.AHMED (X) MR FALSTAFF
24 Wightman Road, 6 Pembridge Road, Notting- Southampton, 245 Stoney Stanton Road, 47 Marylebone High Stree, OXFORD NEWS F8 M-F
Harringay, London, N4
________________________ CLUTTERBUCKS CON STR Hill Gate, London, W11 3HL
________________________ Hampshire SO14 3BL
________________________ Coventry, Marylebone, - 78 Oxford Street London,
- 96 Charminster Road, Bour- West Midlands, CV1 4FR
________________________ London, W1U 5HH
________________________ W1D 1BT
________________________
BARBICAN NEWS nemouth, Dorset, BH8 8US
________________________ FOSTERS NEWS JAI NEWS
54 Long Lane, West Smith- 2 Small Street, 254 Kensington High Street, MARBLE ARCH NEWS MR LONG RIDGWAYS
field, London, EC1A 9EJ
________________________ COMPTON NEWS Bristol, BS1 1DA
________________________ London, W8 6ND
________________________ 9 Edgeware Road, Holborn Tube Station, 88-94 27 Victoria St,
48 Old Compton Street, London, W2 2ER
________________________ Kingsway, Bristol, BS1 6AA
________________________
BASH London, W1D 4UA
________________________ G. T. - 19 DROVE ROAD, JAI NEWS F8 M-F MO London, WC2B 6AF
________________________
57-59 Cambridge Street, SWINDON, WILTS, SN1 3AD
________________________ 9 Warren Street MARTINS BUCKINGHAM THE CORNER SHOP (MEL)
London, SW1V 4PS
________________________ COSTCUTTER WARWICK London, W1T 5LE
________________________ - 38 Buckingham Gate, MR RAY WEAVER - 1 Court Lodge Road, Gilling-
Cost Cutters Warwick Univer- G.B.& S.G.PATEL(NL) London, SW1E 6BS
________________________ Temple Tube Station, Temple ham, Kent, ME7 2QU
________________________
BECO NEWS 2004 LTD sity, West Midlands, CV4 7AL
________________________ 156 High Street, Gillingham, JOHN SNOW Place, London, WC2R 2PH
________________________
Limelight News, 31 Penn Kent, ME7 1AJ
________________________ 378 Uxbridge Road, MCCOLLS EARLS CT RD WATERSIDE NEWS
Street, Bristol, BS1 3AU
________________________ DHAWAN NEWS F1 M-F Shepherds Bush, - 214 Earls Court Road, Earls MURRAY Waterside News, 21 Water-
- 155 Old Brompton Road, GILBERTS London, W12 7LL
________________________ Court, London, SW5 9QB
________________________ 4 Woburn Walk, side, Stratford, Upon Avon,
BERWICK NEWS London, Sw5 - SW5 0LJ
________________________ 26 Circus Road, St Johns Woburn Place, CV37 6BA
________________________
39 Berwick Street, Wood, London, NW8 6PD
________________________ KENSINGTON & WINE LT MICKY WILSON Bloomsbury WC1H 0JL
________________________
London, W1F 8RU
________________________ EDGWARE NEWS - 14 Old Brompton Road, Kings Cross To Be Left In WINCHESTER NEWS
256 Edgware Road, GOOD NEWS London, SW7 3DL
________________________ Police Box, Wc1 WC1X
________________________ NEWSAGENTS 56, St Georges Street,
BRETT & SONS CTN (Entrance Chapel Street), 138 Gt Portland St, 56 Picton Street, Montpelier, Winchester, Hampshire,
549 Cricklade Road, London, W2 1DS
________________________ London, W1W 6PZ
________________________ KHYBER NEWS MINIVALE LTD F9 M-F Bristol, BS6 5QA
________________________ SO23 8AH
Swindon, Wilts, SN2 1AH
________________________ 22a Goldhawk Road, 369 Kensington High Street-
Shepherds Bush, London, W14 8qz-W14 8QZ
1 ALBANIANMAIL KENDI NJOFTIMEVE
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 19
NjoftimeShqiptare 
KËRKONI SHOQËRI!? E-mail: contact@albanianmail.co.uk
DËSHIRONI TË VENDOSNI Online: www.albanianmail.co.uk/forum
NJË NJOFTIM PERSONAL APO Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
REKLAME BIZNESI!?
JU LUTEM NA KONTAKTONI   Fax: 020 7561 1603
Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Redaksia nuk mban përgjegjësi për përmbatjen dhe numrat e telefonit në njoftimet falas!
Ju lutemi në mesazhin që dërgoni duhet të na tregoni edhe për kohëzgjatjen e njoftimit tuaj, që njoftimi të mos ripërsëritet disaherë. NjoftimePersonale
Djali nga Londra. Do doja për qëllime serioze. Kontakto: tëbëjë dokumentat kundrejt një Kontakto:  07817472174 reale me një vajzë të sinqert që Kontakto:
një vajzë të mirë “kuptohet”.  07511905889 pagese të mir të më SMS, ju  07747464517 mendon për lidhje serioze. Ju  07964180536
Kontakto: marr vetë në tel. Kontakto: Jam Beni. 29 vjeçar nga lutem kush është e interesuar
 07853543205 Jam Niko. Kam dëshirë të kem  07900467971 Jam Eltoni 31 vjeç. 1.87 cm i Kosova. Kisha pas dëshirë të të më kontaktojë. Kontakto: 37 vjeç. I pashëm, i sinqert.
një lidhje serioze me një vajzë gjate dhe 87 kg, vij nga Durrësi. njihem me një vajzë shqip-  07733264966 Dëshiroj të lidhem me një femër
Më quajn Leo. Kam dëshirë të shqiptare të moshës 17-23 Alberti. Jetoj e punoj në Jetoj prej 9 vitesh në Irlandë. tare nga Britania e Madhe. shqiptare. Kontakto:
lidhem me vajza shqiptare nga vjeçe. Kontakto: Londër. Kërkoj të lidhem me një Kam dëshirë të njihem me një Kontakto: Jam Toni nga Elbasani.  07772436692
mosha 19 deri 22 vjeç. Jetoj në  07846203348 vajzë ose një grua me origjinë vajzë shqiptare për qëllime  07894249873 Dëshiroj të njihem me një vajzë.
Londër. Kontakto: shqiptare pastaj duke e parë e serioze. Kontakto: Jam tip shoqëror dhe i sinqert. Jam Erjoni nga Veriu i Shq-
 07975724093 Jam Tino. 25 vjeç jetoj në duke bërë. Kontakto:  00353861033585 Jam Ermali 24 vjeç. Jetoj në Dua që dhe vajze të jetë si unë. ipërisë. Kam dëshirë të lidhem
Londër. Kam shumë dëshirë të  albertocufa@yahoo.co.uk Londër. Kam dëshirë të njihem Kontakto: me një mami, dhe di të mbaj
Përshëndetje. Jam një shqip- njihem me një vajzë shqiptare. Jam Denisi nga Tirana. Kam 9 me një vajzë shqiptare. Kush të  07920867953 shumë mirë sekretet. Kontakto:
tare dhe dëshiroj të lidhem me Kontakto: Më quajn Hasan. Jetoj në vjet në Londër dhe kam dëshirë jetë e interesuar të më kontak-  07853749909
një shqiptar për qëllime serioze.  07767200790 Londër. Kërkoj të njoh një të njihem me një vazjë për tojë. Kontakto: Jam 28 vjeç i pashëm. Jetoj
Të interesuarit të telefonojnë në vajzë nga të gjitha trevat e qëllime serioze. Jam 30 vjeç.  07527335876 në Londër. Kërkoj të njihem Jam një vajzë 24 vjeçe. Kërkoj
numrin e telefonit: Jam Turi. Kam dëshirë të Shqipërisë. Kontakto: Kontakto: me ndonjë femër për argëtim. të njoh dikë që të ketë shpirtin
 07533278510 njihem me një vajzë shqiptare  07886152902  07929938567 Përshëndetje jam Agroni. Kontakto: binjak me mua e të jetë i
të sinqertë. Kontakto: Kisha pas dëshirë të njihem me  07909631687 sinqertë. Kontakto:
Përshëndetje. Jam një 40  07824170113 Labi simpatik. On the look Jam Ezmeri. Vetëm për lidhje një vajzë shqiptare nga Londra.  07853697730
vjeçar me banim në Londër, out for a gorgeous alb girl. të fshehta.  07853543205 Jam 29 vjeç. Kontakto: Jam Miri. 32 vjeç, 1.75cm i
me origjinë nga Kosova. Dua Jam Tino nga Londra, 25 Kontakto:  07960769875  07800822440 gjatë, 76 kg. Jetoj në Londër Unë jam Bekimi. Jam nga
të njoh një vajzë nga Shqipëria vjeç. Kam shumë dëshirë të Jam Alberti. 28 vjeç nga nga 1998. Jam i stabilizuar. Kosova, 29 vjeçar, zeshkan dhe
ose Kosova për qëllime seri- njihem me një vajzë shqiptare. Jam Tani. Jetoj në Londër. Londra, kam dëshirë të njihem Me quajn Erjoni nga Berati. Jam gati të njihem me një gocë jetoj në Cambridge që prej 6
oze. Kontakto: Kontakto: Kërkoj të njihem me ndonjë me një vajzë shqiptare. Mos Dëshiroj të lidhem me shpirtin për qëllime serioze. Kontakto: vitesh. Kam dëshirë të njihem
 07511905889  07767200790 femër për argëtim. Kontakto: nguroni të më telefononi. tim binjak. Dua të kem mar-  07972498267 me një vajzë shqiptare për
 07786642364 Kontakto: rëdhënie serioze. Kush të jetë e lidhje serioze. Kontakto:
Përshëndetje. Kush nga vazjat Jam Fadili nga Kosova, 41 interesuar - Kontakto: Jam Nila nga Burreli. 22 vjeçe  07722671927
vjeç. Jetoj në Londër dhe dua  07967477271
kërkon shoqëri apo diçka më I’m Adrian - 24. Kush tha qe  07791046141 kërkoj një djalë shqiptar serjoz.
tepër ju lutem na kontaktoni. të njoh një vajzë shqiptare për Labët nuk janë romantikë!? Jam Seriozi. Vetëm për qëllim Kush është i interesuar të me Hi everyone. My name is Amy. I
Unë jam 29 vjeç me banim në qëllime serioze. Kontakto: Girls take a min and text me, serioze. Kontakto: Jam një djalë nga Tirana. Dua telefonojë jo SMS. Kontakto: would like to talk to an Albanian
Londër. We all do live once!  07511905889 and you will be lucky. Kontakto:  07967477271 të njihem me një vajzë që ka  07748422832 boy. If any of you want to talk to
Kontakto:  07983383503 qëllime serioze. Kontakto: me call me on this number any
Quhem REI. Dëshiroj të njihem Jam Arbeni nga Cambridge.  079061706494 Jam Dani. Me origjinë nga time you want. Love you all.
 07530424603 me një vajzë shqiptare për qël- Quhem Andi. Jam nga Kisha pas dëshirë të takohem Gjilani, 43 vjeç dhe jetoj në Kontakto:
Jam Fadili. 41 vjeç nga lime serioze. Në rast se është Tirana, 30 vjeç. Kam dëshirë rë me një vajzë shqiptare të Me quajn Niku. Jam nga jugu. Londër. Kërkoj të njihem me  07874014240
Kosova. Dua të njoh një vajzë ndonjëra e interesuar vetëm njihem me një vajzë shqiptare. sinqertë. Kontakto: Dua të gjej dashurinë time një vajzë për qëllime serioze.

NjoftimeBiznesi
Mesazhet dhe njoftimet tregtare vendosen kundrejt një pagese e cila varion sipas hapësirës
dhe pozicionit që zë reklama, për sqarime nga kontaktoni.

Firma “Karalis” Të nderuar lexues!


ju afron shërbime Nëse keni probleme
transporti të mall- familjare dhe prob-
rave tuaja, nga leme të shëndetit
Britania e Madhe mendor, ju lutem mos
dhe nga Republika e hezitoni të na shk-
Irlandës, në drejtim ruani edhe në kushtet
Filmojmë gëzimet të Shqipërisë dhe e anonimitetit.
tuaja familjare... anasjelltas.
Studio profesionale shqiptare
per xhirime dhe efekte vizuale Shoqata shqiptare
Na kontaktoni: e shërbimit mendor
(Albanian Association
www.studioalbania.com for Mental Health)
studioalbania@hotmail.com ofron këshilla për të
Për mallra me pesha
të mëdhaja firma do gjithë ata që dëshirojnë
A keni të vërë në dispozi- të flasin për probleme
të ndryshme me
dëshirë ti cion furgonët e saj
pranë adresave tuaja. psikologë dhe këshill-
jepni fund Gjithashtu kjo firmë tarë. Shqetësimet tuaja
përgjithmonë me furgonët e saj do do të përcillen tek spe-
të krijojë mundësinë e cialistët përkatës dhe
pirjes së transportit të mallrave
do të merrni përgjigje
tuaja edhe në vende të
duhanit?! tjera të Evropës, si në me shkrim ose mund të
Rumani, Itali, Francë, ftoheni për seanca sy
Greqi e tjerë. më sy.
Eshtë një
alternative! - KONTAKTONI -
0044 - 75 2721 7857 Të interesuarit të
Cigare ose kontaktojnë pranë
AlbanianMail.
Elektronike 0044 - 77 6634 8262
ENGLISH ALBANIANMAIL 1
page
20 www.albanianmail.co.uk AUGUST 2008
dislike; hatred” (http://www. nian immigrants in Greece.

BALKAN’S
thefreedictionary.com/hate). Later on, this video was
This is what Toffler called uploaded in video-sharing
“breaking the code” (Toffler, website YouTube under the
1981:59). According to title: “Greek Police beat up
Toffler much of the angry Albanians” (http://www.
conflict in many fields rte.ie/news). This video’s
of our life today actually involvement in many online
‘centres on these half-dozen forums, in which it caused
principles, as Second Wave a lot of tension between the
Fatmir Terziu people instinctively apply two sets of Internet users,
and defend them and Third caused so much trouble that

T
Wave people challenge the Greek Government was
oday’s new forms and attack them” (Toffler, forced to take action on the
of criminality in 1981:60). The Second Wave police officers involved, by
cyberspace are was the industrial revolu- sacking them, and on TV deal with Cybercrime that
growing across Europe, Bal- tion. Toffler writes: “The Mega, by fining them a sum takes place constantly. So,
kan and beyond. They seem Second Wave Society is of Є100, 000. Cyberspace could be called
as ‘cybernetic battlefield’ industrial and based on Cyberhatred.
where the enemy appears As a result this video was
masses” [mass production, later removed from You-
as a picture on the video According to Robins
mass distribution, mass Tube. Furthermore, since
screen’ (Robins & Webster, “in the new world, old and
consumption, mass educa- five months ago another
1999:150). trusted boundaries – be-
tion, mass media, mass video has been circulating tween human and machine,
Cyberspace has become recreation, mass entertain- the cyberspace, claiming to self and other, body and
one of the most hunted ment, and weapons of show three Albanian women mind, hallucination and
spaces where self-identi- mass destruction] (Toffler, from Macedonia stealing in reality – are dissolved and
ties are exposing hatred, 1980:110). He uses differ- a Macedonian shop (http:// deconstructed” (Robins,
conflicts and other related ent words to explain what www.youtube.com). The 1996:8). In similar way
behaviour to be classified as he calls the Third Wave: faces of the two women are Kumar sees “the realiza-
a crime among other things. the ‘high speed’ revolution, never shown, but they are tion of the cybernetician’s
According to the Council the post-industrial society. dressed in typical clothes dream: a social organism
of Europe “the fight with Toffler among some words that Albanian women living with a seemingly infinite
them can only be won with uses: age, Space Age, Elec- in Macedonian cities wear. capacity for orderly growth
the necessary tools and, in tronic Era, Global Village, This could suggest that the and development, able to
particular, highly effective scientific-technological rev- women are actors in a video manipulate or adjust itself to
international co-operation olution, ‘which to various designed to provoke hatred every demand of its internal
in criminal matters” (Vel, degrees predicted diversity, between two nationalities. and external environment”
2007:3). knowledge-based produc-
Toffler suggests “conflict (Kumar, 1978:224).
This is the motive why tion’ (Toffler, 1980:24).
in society is not only neces-
culture secretary of Great This essay aims to
Britain calls for “internet discuss how increasing
criminality in cyberspace is
sary, it is, within limits, de-
sirable” (Toffler, 1981:431). Excluding social

cyber
code of decency” (Fenton
& Tait, 2008:4). It was the growing across Europe and
According to Toffler “no
civilization spreads without character versus
reason that pushed the US
to undertake a worldwide
beyond. It focuses specifi-
cally within the facts in one
conflict” (1981:96). Further-
more the worst Cyberspace imaginary relation-
initiative to fight Cyber-
crime. The US Department
of the most problematic area
for this problem: the Balkan
problems in the Balkans are
ships

battle
caused between Albanian
of Justice announced “the countries. After describing and Serbian Internet users. The net also creates the
Cybercrime Treaty as an aspects of how and where Internet users of these two way of communication with
important tool in stopping criminality in cyberspace is nationalities have experi- people who are not of the
cybercrimes which are shown, the presentation will enced Cybercrime problems same race, gender class,
being deliberately staged focus on various dimensions for a long time, though they nationality or locality. Ac-
through several countries of facts in space. In doing were intensified after the cording to Rheingold, when
in order to make the crimes so, a number of theoretical problems in Kosovo broke these people stop thinking
difficult to investigate and cyberspace facts that can be out. Recently though, the about “the illusion that the
stop” (Online: http://www. used as examples to analyse problems have become more trouble begins” (Rheingold,
localtechwire.com/). 38 na- the question of cybercrime than national and ethnic 1994:299). The Balkan is a
tions, including 34 European will be presented. The problems, they have become significant place related to
countries, signed the Coun- relationship between these cultural: it was recently this fact.
cil of Europe’s Convention theoretical cyberspace facts released in YouTube that the This Europe’s geo-
on Cybercrime in Novem- and space users is conceptu- Serbian winning entry for graphical part is historically
ber of 2001. Almost seven alised from different angles. Eurovision 2007 was copied divided in ethnic groups,
years later, the Cybercrime from a previous Albanian who mostly live separated
Treaty shambled into ef-
fect twirled in controversy. Hatred and conflict: song (http://www.youtube.
com).
in different countries. Today
these groups of people oper-
Kevin Robins reminds us
that, “it is as if the resurgent towards heated These problems in the
most heated place, as the
ate ‘together and alone in
the digital domain’ (Luke,
nationalism, urban frag-
mentation – had nothing at New Europe? Balkan is historically
known, shows that where
2006:164). Most of their
opinions and expressions
all to do with virtual space. The Balkan Countries become part of the public
As if they were happening among others seem to be only “the technology is new
… it seems; there is little view. In fact their shared
in a different world”, and the most problematic. In information in most cases
as if there is nothing to do June 2007 Greek TV Mega that is new or surprising”
(Robins, 1996:6). However, became a debate of divided
with crime and with hatred publicly showed a sequence category of people, who ar-
(Robins, 1996:4). The Free where four Greek Police all of these problems show
that the Cybercrime Treaty gue with different opinions.
Dictionary classifies hate Officers beat up two Alba- The public then continues to
as “intense animosity or is not effective enough to
1 ALBANIANMAIL ENGLISH
page
AUGUST 2008 www.albanianmail.co.uk 21

CYBERHATRED
mere mediators of power, that the Internet was a pow-
tired to the same process as erful tool of communication,
the public, simultaneously as “the opposition managed
exercising and being sub- both to coordinate massive
jected to power” (Koskela, protests within the country
2001:145). In this argument and to mobilize international
Carla Brooks Johnston has a support.
point: “A common problem The only way to shut
for people and institutions down the opposition’s com-
(and cultures) confronted munications would have
with something new is the been to arrest every com-
failure to leap eagerly into puter (and there are tens of
the unknown of dealing with thousands even in Serbia-
“the different.” It’s risky. Macedonia)” (2001:45). Su-
One who lives with victors san Zickmund on her essay
be an engaged cyberspace ern society, incorporating might have to encounter a Approaching the Radical
where the imaginary world therefore common features victim; and while learning Other: The Discursive Cul-
of these people is placed. If which went well beyond to communicate in those ture of Cyberhate finds this
we borrow Blake’s defini- those of a simply economic circumstances, one risks problem of hate in cyber-
tion of the “public”, it is and technological character” becoming a victim. space as ‘complex structures
exactly what he says “public (1978:55). The longer people follow of a shared subversive ideol-
in the context of polite the same practices – “busi- ogy’ (Zickmund, 1997:185).
sociability does not mean ness as usual” - the harder According to her they are
available to all persons, but it is to change. That which “interpellated,” ‘a phenom-
available to those men and is different requires adjust- enon Althuser defines as the
woman considered to be ment, maybe new learning, discursive process of evok-
the “right” kind of people” and certainly a conscious ing a collection of individu-
(Blake, 2003:12). Divided critics effort to chart a new course” als’ (1997:185).
While this concept can be Particularly, the prob- (Johnston, 1998:12). In an-
accepted as a definition, in lems that come from shared other way the theory of “the
other words it delivers the information among these risky” in Hassan’s words is
function of imaginary rela- groups of people are divid- “the segue from ‘digital di-
tionships of these people.
In historical contexts this
ing critics. According to
David Bell some critics
vide’ to ‘wired world wars’,
which for him “is not as Conclusion:
imaginary communication argue that “these groups do obscure as may first appear” To sum up in this pre-
of people is related to what not constitute real communi- (Hassan, 2004:70). It is not sentation, I examined the
Toffler reminds us “all hu- ties” (Bell, 2001:97). Bell in fact a simple conversa- concept of cyberhatred, by
man groups, from primitive and Watson emphasise the tion or ‘everyday conversa- discussing some aspects of
times to today, depend on importance of communica- tion’ which in Nofsinger’s the culture of cyberspace us-
face-to-face, person-to- tion to notions of computer- definition is “interpersonal ers. I argued that the provi-

rnetic
person communication” mediated communities, but relationships among par- sion of space within culture
(Toffler, 1981:46). For Jor- Watson has gone further ticipants to a conversation” for different cyberspace
dan people understand these by suggesting that to think that are ‘regarded as social users, is political, and thus
imaginary relationships in “of community as a product structures’ (Nofsinger, relates to questions of power
the way they believe “that not of shared space, but of 1991:162). and propaganda. During my
help define collectives” (Jor- shared relationships among One of the critics who presentation I also explored

efield
dan, 1999:181). So it leads people” (Watson, 1997:120). thinks differently within with the facts and academic
to what Toffler points out “it this debate about the Balkan support that the politics
would be equally foolish to With such a definition,
the measuring rod for the countries is Chris Hables of cyberspace users has a
believe that fundamentally Gray who in his book number of aspects, while the
changed material conditions question of these groups of
people hangs on Jordan’s Cyborg Citizen: Politics in most important aspect is the
of life leave personality or, the Posthuman Age explores historical aspect. Due to my
more accurately, social char- awkward phrase “power
continually appears as a important relationships of further argument I brought
acter, unaffected” (Toffler, how these conversations in to attention what opinions
1981:391). possession that individu-
als have to greater or lesser the Internet played a signifi- divides researchers in this
This affection is part of extent” (Jordan, 1999:88). cant role in “the 1996-1997 area of study. I explored that
another fact which “oc- Furthermore, these argu- public protests in Serbia the subject of cyberhatred
cupies” a volume of some ments are related to the fact to force the government to and the new media has gen-
kind of “self space” (Wert- that people’s narratives, install legally elected local erated a great deal of public
heim, 2000:249). Wert- which are delivered, on officials” (Gray, 2001:45). and academic debate. Cy-
heim reminds us that “this cyberspace are mostly as an Gray, however in relation berhatred is still problematic
collective “self-space”, this opinion and information not to his fact thinks that “real in some parts of the world,
communal ocean of leaky from a person’s lived ex- communities are better than mostly in the Balkans. To
selves, binds us together perience. These “prosthetic virtual communities, but the prevent such huge hatred in
as psychological beings” memories” are creating the Internet and other prosthetic cyberspace we need strong
(2000:249). Kumar’s defini- main problem (Landsberg, communications can make policy and protection by
tion of the industrial society 1995:175). They are focus- real communities better” the governments of these
is part of this definition as ing in patriotic historical (2001:45). countries, rather than mak-
the theoretical component of convergences to produce According to Gray the ing a propaganda or fiction
understanding the distinc- such cynical and hate infor- war between the govern- war on it.
tion of ‘modern society’ mation. Obviously this leads ment in Bosnia and Croatia 
(Kumar, 1978:55). Of to an uncontrolled space, that controlled television
course were “the domina- and the most problematic and radio and the opposition
tion of the industrial society cybercrime. According to in these two countries who
came to be identified as the Hille Koskela it is like that used the Internet as a weap-
distinctive type of mod- because “the guards are on for the election sorted out
LONDËR
TIRAN - TIRANË
Ë - LO
NDËR

Çmimet e biletave fillojnë nga:


 Vajtje: £ 49.00 + Taksat e aeroportit
(Për fëmijë ka zbritje çmimi)

Fluturime direkte me Shqipërinë çdo të


MËRKURË PREMTE DIELË
NISJA 9:15 NISJA 9:15 NISJA 9:15
AM AM AM

Kontakto AlbanTravel për informacion të mëtejshëm:


FINSBURY PARK BARKING
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road
London, N7 7NS London, IG1 17PE
Tel: 020 7561 1604 Tel: 020 8591 7373
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330

Kontakto Alban Travel për informacion të mëtejshëm:


1 2008 ALBANIANMAIL SPORT
faqe
GUSHT
MAJ 2008 www.albanianmail.co.uk 23

Andis Shala kontratë West Ham i hedh sytë Behramit


K
me Dandi Junajted
lubi i Premier Ligës nen titullin “West Ham hedh sytë
ka njoftuar në sajtin Behramit”. Sipas gazetës britan-
zyrtar se ka arritur marrëveshje ike, Futbollisti kosovar, Valon
me Lacion për të transferuar Behrami që luajti së fundi për
mesfushorin me origjinë shq- vendasit, Zvicrën, në Euro 2008,
iptare. Vetë Behrami u shpreh ka tërhequr interesin e ekipit the
se ishte shumë i lumtur që u futbollit të Londrës, West Ham.
Ardian Kadriu bë një lojtar i Uest Hemit. “Jam Lojtari që është nën kontrate

A
shumë i lumtur që do të nënshkruaj me Uest He- me skuadrën italiane të Lazio-s, luan si mesfushor
ndis Shala ka nënshkruar një kon- min. Për mua është një realizim ëndrre të luaj për edhe mbrojtës i krahut të djathtë. Drejtorët e klubit
tratë trevjeçare me ekipin e futbol- këtë klub dhe në Premier Ligë”, - tha ai duke shtu- West Ham ishin shumë të befasuar nga shfaqja e
lit skocez, Dandi Junajted. Nëntëm- ar: “Menjëherë pas Kampionatit Evropian, fola me tij gjatë kampionatit evropian, dhe sipas gazetës
bëdhjetë vjeçari, që nënshkroi këtë kontratë Uest Hemin, të cilët shprehën interesimin që unë angleze, The Times, e kanë shfaqur ne ditët e Euro
historike për të dhe futbollin kosovar, është i të vij këtu. Kjo më dha kohë që unë të marr vendi- 2008, interesin e tyre për lojtarin kosovar. Valon
biri i futbollistit të mirënjohur Kujtim Shala, min tim shpejt dhe tani mezi pres të bashkohem në Behrami lindi në Mitrovicë, Kosovë, në vitin 1985,
që ka luajtur me Kroacinë dhe me Dinamon e stërvitje dhe të luaj me Uest Hemin”. Klubi anglez por emigroi në kantonën italiane të Zvicrës dhe
Zagrebit. Andi është stërvitur nga i ati që tani do të paguajë një shumë prej afro 6.5 milionë eu- mori shtetësinë zvicerane. Ai ka luajtur më parë për
është trajneri i ekipit Kombëtar të Kosovës. rosh për shërbimet e mesfushorit 23-vjeçar. Kohe ekipet FC Lugano, Genoa, Hellas Verona, dhe deri
Stërvitja e Andisit që në moshë të vogël i ka me pare ishte gazeta The Times qe publikoi lajmin në këtë kohë SS Lazio. 
dhuruar atij një talent dhe një shans më të

Cokaj dhe Gashi dy futbollistë të nderuar


madh premtues në lojën e fushës së blertë, por
edhe një premtim të heshtur për ekipin skocez
që shpreson shumë tek loja e talent ii tij. Shala
ka folur para gazetarëve dhe ka treguar se si
babai i tij e ka ndihmuar që të arrijë rezultatet
e dëshiruara dhe të ëndërruara më parë, për të Quhet Andis Shala, i lindur në Gjakovë
qenë një futbollist profesional, duke e detyruar më 15.11.1988 prej dhe nga ka prejard-
Ilir Kodra

E
atë që të vrapojë në hapësirat rreth vendit që hjen. Fillimin e jetës time e kaloi në Zagreb
në moshën 13-vjecare. Ai ka treguar se si i ati mri i tij është Ervan
i mësoi atij elementet fillestare dhe ato që lid- ku edhe aty qysh në moshën 2 vjecare lindi Cokaj. Ka lindur
hen me gjendjen fizike deri tek synimi për të kontakti i tij i parë me topin. Babai i tij në Koplik të Shq-
marë suksesin që meriton. Im atë, -thotë Andi, ka qenë futbollist i “DINAMO ZAGREB”. Ai ipërisë. Është njohur si Ervan,
më zgjonte në shtatë të mëngjesit dhe pastaj por emrin Vini e preferojnë
vetë ka shprehur më parë: “Falë karrierës
në orën shtatë pasdite më merte me vete që shokët e tij të klubeve sport-
të turesha me vrap në distanca të gjata. Dhe së bujshme së babait tim në futboll unë ive, “The Worcester” dhe
kjo ka qenë që në moshën 13 vjecare. Tani me familjen time jetuam në 3 Shtete dhe “District Football League”.
fjala e vendasve dhe vendimi i nënshkrimit të Por këtë shkurtim të përshta- Ervan Cokaj Luan Gashi
në 8 Qytete të ndryshme. Qysh në moshën
kontratës me ndërhyrjen e Craig Levein e ka tur në të dy gjuhët e prefero-
bërë Andi Shalën, futbollistin e gatshëm që të 6 vjeçare u angazhova për fatosat e klu- jnë në fakt edhe e shoqja e sukseset e ekipit në fjalë. Vini ent tjetër, natyrshëm ka shpre-
ndërmarë nivelin e duhur në Skoci. Sulmuesi bit të mirënjohur “Fortuna Dusseldorf”, tij angleze, Philippa Agnew, tashmë është kapiten i ekipit hur fjalët e tij më të mira për
Shala iu bashkua ekipit në një transfertë falas i ati i saj një personalitet i dhe natyrshëm ai ka fituar futbollistin shqiptar. Ndërsa
për të vazhduar më tej në “VFB Leipzig”, edhe rolin e liderit në fushë si për vetë Luanin, shtypi shpre-
duke e blerë kontratën nga Hanovër 96, para se nderuar, Rev Agnew dhe e
pastaj në”VFR Mannheim” dhe se fundi ku një shembull për tu admiruar, het: “është një djalë modest
ai të vendosej në VfR Mannheim për një afat ëma e saj, zonja S. Agnew
të shkurtër. Ai mendon se do të jetë rezultativ edhe jam aktiv si dhe futbollisti kyç I kësaj nga Worcesteri. Ai disa vjet shkruan shtypi i zonës ku ai dhe kurrë nuk dëshiron të
me SPL-në, duke shtuar se është një sukses i skuadre “U-19 Waldhof Mannheim”. më parë ka qenë i nënshkruar jeton. “Powick ‘A’ FC”, sipas lavdërojë veten apo të flasë
madh për të.  për të dy divizionet e futbol- këtij shtypi e ka admiruar tal- për golat që shënon. Si një
lit, “Plumbers Sports” (Sat- entin shqiptar. Për këtë ekipi lojtar ai është gjithmonë gati
urday League) dhe “Sporting i tij dhe zona ku jeton kanë të dëgjojë fjalën e shokëve të

Futbollisti Lekaj i “Shefild Wednesday” Worcester” (Sunday League). respektuar dhe nderuar Ervan tij. Ai kurrë nuk ankohet dhe
Kur luajti në këto dy divizione Cokajn, të birin e Fadil Co- manaxheri i tij, Zil, gjithmonë
ai kombinoi pozicionet e tij kajt nga Kopliku i Shqipërisë. dëshiron që të gjithë lojtarët
në fushë, ku luajti si sulmues Madje dasmën ai e organizoi e tij të jenë si Luani dhe Er-

T për “Plumbers Sports” dhe mes miqsh në Parish Church vani”. Pra dy futbollistët shq-
etëmbëdhjetë duke vlerësuar karierën
qendër sulmues për “Sporting të St John Baptist, Claines iptarë të “Powick ‘A’ FC”,
vjeçari kosovar në rritje të futbollistit kos-
Worcester”. Më pas ai adoptoi dhe banketin në Worcester janë një arsye tjetër që bëjnë
Rocky Lekaj, tashmë ovar. Ai hyri si një anëtar i
rolin si mesfushor për ekipin e County Cricket Club. Një mik shqiptarët të mburren me em-
është një emër i du- vlerësuar i akademisë në
“Powick”-ut. Ai këtu shtoi af- tjetër i tij i klubit futbollistik rin dhe origjinën e tyre.
artrokitur në mesin e vitet 2006-07 dhe verën 
tësitë e tij e pasimeve dhe riti në fjalë, Luan Gashi, një tal-
futbollit të Shefildit, në e shkuar fitoi një kontratë
zonën e Jorkshires së trevjeçare, vetëm pas një
Britanisë së Madhe. viti në ekipin e të rinjve. në rritje. Por klubi është dobët për të. Ai nuk bëri gjithashtu shpresojnë Burton O’Brien, Etienne
Futbollisti Lekaj i “Shefild Por ai tashmë nuk është gjithashtu konfident se progres, dhe u duk se në një ditë rikthimi të Esajas dhe Franck
Wednesday”, tashmë ka përfshirë në ekipin e ai shumë shpejt do të eci pas. Por ne besojmë vrullshëm rinor, pasi Songo’o.Lekaj është
një shans tjetër. Ai ka parë në këtë sezon, duke bëjë progres përsëri. se ai do të rikthehet talent ii tij është një një 18 vjeçar tashmë
rrokur zemrën e fansave lënë fansat e tij të pyesin Laws ka deklaruar: tek forma e tij. Ai ende ëndërr disi e papërsërit- me një strukturë fizike
të tij dhe ata e duan se ç’ka ngjarë me të. “është lehtë të har- është i ri dhe rininë e ka shme. Dhe nëse ai do të kënaqshme, ai luajti
shumë, madje janë gati Menaxheri, Brian Laws, rosh se Rocky ishte favorin dhe armën e tij”. të rikthejë formën e tij për rezervat dhe nën 18
ta ndjekin atë në ndeshjet ka deklaruar se sulm- vetëm 17 vjec, kur mori Lekaj, tashmë është një sportive ai do të luajë vjeçarët këtë sezon.
që bën. Ekipi i “Shefild uesi i ri nuk ka mundur të vendin në skuadrën e kërkesë e përditshme përkrah me Jermaine 
Wednesday”-it është vazhdojë shkëlqimin e tij parë. Ishte një sezon i e fansave të tij, që Johnson, Wade Small,
JR
J
Kompani avokatore
Për të biseduar në Shqip telefono avokatin (solicitor) Naim Hasani
tel; 020 8231 0440 ● fax; 020 8280 9029 ● e-mail; nhasani@rjones.co.uk

Specialistët tanë ju ndihmojnë për:


EMIGRACION PUNESIM
 Dokumente udhëtimi  Shkarkim nga puna padrejtësisht
 Procedura për leje qëndrimi dhe viza  Diskriminim
 Kur jeni kontigjent për t’u riatdhesuar  Kushtet e punës, kontratat
ose të ndaluar nga organet e emigracionit

FAMILJE AKSIDENTE
 Aplikime për viza qëndrimi, leje pune për  Dëmtime fizike për faj të palëve të treta
bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët ose prindërit  Dëmshpërblime legale
 Procese divorci dhe ndarje pasurie  Aksidente në punë, rrugë ose keqtrajtime
 Dhunë familjare

SHITBLERJE KRIME
 Shit-blerje për pasuri private / biznese  Jeni ndaluar nga policia për çdo arsye
 Probleme me kontrata, qeratë, sigurime  Mbështetje dhe këshilla ligjore
 Kreditime dhe borxhe bankare  Apelime
 Mosmarrëveshje mes paleve  Mbrojtje ligjore

Për çdo problem tjetër na pyesni përpara se të kërkoni derë me derë!

Gjithashtunejemiderakuduhettrokituredhepërrastetkurbënishit-blerjebiznesesh,
shtëpish, kontrata ose marrëveshje të ndryshme dy-palëshe ose shumë-palëshe. JR JR JONES
J
Ne kemi mbi 30 specialistë në shërbimin tuaj dhe çdo takim bëhet kokë më kokë 58 Uxbridge Road, Ealing
dhe në konfidencë të plotë. Me pune serioze ne kemi ndërtuar prestigjin tonë. LONDON, W5 2ST
Tel: 020 8566 2595 Fax: 020 8579 4288