Você está na página 1de 24

ALBANIAN MAIL

ISSN 1741-5500
Newspaper for the
Albanian Community
of United Kingdom

Gazeta Shqiptare www.albanianmail.co.uk

85
No.

në Britani të Madhe dhe Irlandë

VËSHTIRËSOHET INTEGRIMI
£1.00 Tel: 020 7263 9000 • SMS: 07796012222 • Fax: 020 7561 1603 15 / 08 / 2008

EDITORIAL
Fatmir Terziu SPECIALE

G
jithshka nis me hesapin e shtëpisë. Pra, ashtu
siç thotë populli, nga pragu i shtëpisë fil-
lon integrimi. Është fjala për integrimin shqiptar në
Britani. Integrimi shqiptar në Britaninë e Madhe, si
kudo ku shqiptarët kanë vënë mbi kokë çatinë e huaj,
tashmë ndodhet në krizë. Një krizë që vjen jo më nga
vetë shqiptarët, por nga rrethanat në të cilat ndodhet
vendi që i priti dhe u dha bujarinë mikpritëse në ditë
të vështira për ta. Tashmë shteti britanik ka parandjerë NJË TIS PLUHUR MBI GËRDEC ... fq:
8
rritje inflacioni. Një rritje inflacioni që sipas Bankës
së Anglisë, është vënë në një mundësi të vogël të saj
për të ndërhyrë në uljen e tij në muajt që pasojnë. Gu-
fq:
2 KOMUNITET fq:
5 PERSONAZH 23
fq:
SPORT
vernatori Mervyn King, paralajmëroi se banka është
e pamundur të ndalojë rritjen e
energjisë dhe çmimeve të ushqi- 9
fq: Familjeve, me ndihma Hodgson, anglezi me
REKLAMË
për fëmijët, 150 stërlina
... Një fije shpresë
shqipe model
... Një shkrim-repor-
Pekin 2008
Nis Olimpiada
që shënon shumë tazh i tij i para ca ditëve
gjëra. Gjëra që na për gazetën “Albanian
Transfer Ndërkombëtar Parash bëjnë edhe ne optimistë, Mail” në gjuhën shqipe,
krenarë dhe më shumë na bëri të emociono-
punëtorë në këtë vend hemi. Një gjuhë shqipe
Telefono falas: që mendon për njeriun,
familjen dhe fëmijët.
model, një stil të shkruari
tipik perëndimor. John
00800 8971 8971 Jonathan Oliver, editori
politik i gazetës në fjalë
Hodgson, ka studiuar
anglisht në Universitetin
www.moneygram.com shkruante se ... e Kembrixh dhe ...

marketing@albanianmail.co.uk

ALB-UK TRANSPORT Fluturime me


Oferta Shqipërinë - Dy herë në ditë, çdo ditë!
ekskluzive

LO
LONDËR
Dërgime mallrash për në Shqipëri
Çmime konkurruese dhe shërbim i shpejtë nisja edhe nga qytetet;
Mançester
ndërrim në
Mynih TIRANË
KONTAKTO Birmingam
ERMAL ADEM
07817797374 07727033937
Kontakto ALBANTravel - Finsbury Park 02075611604 - Barking 02085917373 - Rezervo Online: albantravel.co.uk
Zbavitje
KOMUNITET ALBANIANMAIL 15
2
faqe
16
2 www.albanianmail.co.uk NENTOR
GUSHT 2008
2007

Contact AlbanianMail 
Address: 132 Seven Sisters Road, N7 7NS
Tel: 020 7263 9000
SMS: 07796012222
Fatmir TERZIU

MARKETING
Linda LUFO Kleant HALILI
 Fax: 020 7561 1603

SHOW BIZ
editor@albanianmail.co.uk marketing@albanianmail.co.uk kleo@albanianmail.co.uk
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

DESIGN
EDITOR

 07790607297  07910018728  07769816573


 www.albanianmail.co.uk

Përkthyesja që rrezikon riatdhesimin UK Borders Agency


Fotografitë dhe lajmi nga:
“Chronicle & Echo”
gjithashtu në qendër të një shkrimi të
gazetës “Chronicle & Echo”, duke folur
për një histori azil-kërkuesish në shkur-
vazhdon operacionet
N N
tin e vitit 2003, në të cilën ata theksonin jë shqiptar, pronar i një lavazhi është dënuar me 10 mijë
jë emigrante ilegale ka punuar dëshirën e tyre për të qëndruar në Britani stërlina për fshehjen e dy emigrantëve ilegalë të punë-
si përkthyese në Northamp- për një kohë të gjatë dhe të risnin fëmijët suar në Londis Hand Car Wash në Osmaston Park Road. Sipas
tonshire County Council, kur e tyre këtu. Por gazeta shkruan se “Stena autoriteteve të kontrollit thuhet se “Altin Ceco është dënuar me
në të njëjtën kohë, ajo dhe i shoqi kanë dhe Fusha, këtu fitonin mijëra pa paguar një shumë prej 10 mijë stërlinash, pasi oficerët e Border Agency
marë më shumë se 120 000 stërlina, ka taksat”, duke i dërguar paratë në bankat zbuluan punonjës nga Iraku, Shqipëria, Kosova dhe Polonia.
thënë Gjyqi. Që nga refuzimi i azilit të e atdheut të tyre Shqipërisë. Policia më në Dy prej të punësuarve u lanë të lirë pasi rezultuan me doku-
tyre në 2001-shin, shqiptarët Vojsava fund zbuloi faktet në Marsin e 2007-ës dhe mentacion të rregullt, ndërsa katër të tjerët u arrestuan sipas
Stena, 27 vjec, dhe i shoqi i saj Altin Fu- menjëherë ngriu llogaritë e tyre, përfshirë akteve të emigracionit dhe u la që të shihet e ardhmja e tyre.
sha, 32 vjec, shkruan gazeta e zonës së llogaritë bankare në Irlandë ku kishin më Zoti Ceco ka thënë se ka apeluar për gjobën e vendosur nga
Northamptonit, kanë transferuar mijëra shumë se 30 000 stërlina. Sipas gazetës agjencia. Ndërsa zëdhënësi i UK Borders Agency ka mohuar
stërlina në llogari të bankave të huaja për “Chronicle & Echo”, Çifti që jetonte në një gjë të tillë dhe ka ngulur këmbë në pagesën e gjobës prej tij.
të blerë prona. Ata gjithashtu kanë patur Masefield Way, Kingsthorpe, qëndroi 
edhe një makinë BMË, duke mos paguar SOCIALE
Përkthyesja, Vojsava Stena prapa ekranit në gjyq, pasi gjyqtari Rob-

150 stërlina për


thuajse asgjë në taksa. Gazeta shkruan se ert Brown tha pretencën. Ai ka thënë: “kjo
“Çifti krijoi stilin e jetës së tij kriminale nga dënim prej nëntë muajsh dhe një urdhër është një çështje shumë serioze dhe unë
puna e Stenës që punonte si përkthyese për tu deportuar, pasi u gjendën fajtorë jam disi i kënaqur që përfundon në bur-
për Bashkinë dhe Fusha ishte një agjent

krizën e karburantit
për disa çështje. Stena dhe Fusha kishin gim”. “Të marësh taks kredit në të cilën
për një firmë lokale pronash”. mbërritur në Britani nga Kosova në fun- ju nuk jeni lejuar ligjërisht është një krim i
Birmingham Crown Court dëgjoi se si din e vitit 1990 dhe ishin vendosur në madh”. “Unë do ti rekomandojë ministrit
Stena kishte fituar afërsisht 30 000 stërlina Northampton, por edhe pse nuk ishin që ju të dy të deportoheni”.
në rreth pesë vjet dhe kishte përfituar lejuar të punonin apo të merrnin ndi- Gjithashtu sipas gazetës thuhet se do-
rreth 20 000 të tjera nga “working dhe
child tax benefits”. Ata të dy morën një
hma, çifti vazhdoi t’ua kallte autoriteteve.
Ata thekson autori i shkrimit, kanë qenë
kumentacioni i punësimit ka qenë i falsi-
fikuar.  N jë miku im i hershëm, bashkëjetues në Britaninë e Mad-
he është me duar të arta. Zanatçi dhe kaluar zanatçiut.
E bën punën e ustait në të gjitha mënyrat. Bojaxhi i përkryer!
Krenar dhe tamam mjeshtër.

Përkujdesja në Hackney
James Willsher Telefoni kurrë nuk i pushon nga klientët. Në këtë shtet kurrë

M
nuk ka kërkuar dhe jetuar me ndihma. Punon shtatë ditë. Ka
shtëpi, familje dhe makinë, jo për salltanet, por për të mbartur
ë 20 Gusht nën
nga një cep në tjetrin veglat e punës. “Makina është jeta ime”,-
kujdesin e James
më thotë ai. “Kurrë nuk e kam përdorur për shëtitje, se nuk
Sumpter, carers
kam kohë. Madje familja dhe dy djemtë janë përdoruesit më të
strategy administrative offi-
një tematikë të ngjashme, ku rregullt të transportit publik në Londër…”.
cer, në Bashkinë e Hackneyt,
u shpërndanë karta për ulje Tani që karburanti është rritur, kam pak siklet. “Siklet që vjen
organizohet një miting me
çmimesh dhe për qendra pal- nga shumë arsye që lidhen edhe me çmimet, edhe me kredinë
temën “Carers in Hackney”.
estrash dhe noti, më shumë e shtëpisë, por prapë them se do të gjej mënyrën me punë më
Takimi ka për qëllim të shpje-
partneritet për shërbimin e shumë…” Miku im kishte lexuar gazetën “The Sunday Times”
gojë rolin e njerëzve që bëjnë
shëndetit dhe shërbime në dhe në artikullin “Brown’s £150 fuel bonus for parents”, kishte
punë të papaguar si përku-
aktualitet, informacione dhe gjetur një fije shpresë.
jdesje dhe shikim nga afër të
kurse falas trajnimi. Këshill- Një fije shpresë që shënon shumë gjëra. Gjëra që na bëjnë
miqve, të afërmve apo fqinjëve
tari Nargis Khan, anëtar i edhe ne optimistë, krenarë dhe më shumë punëtorë në këtë
në zonë. Gjithashtu në miting
kabinetit të shërbimeve ko- vend që mendon për njeriun, familjen dhe fëmijët. Jonathan
do të mësohet edhe për avan-
munitare thotë: “unë këshilloj Oliver, editori politik i gazetës në fjalë shkruante se “më shumë
tazhet që afron një punë e tillë
kujdestarët në bashki të për- se 7 milion familje, që marin ndihmën e fëmijëve është para-
dhe suporti për këtë kategori
dorin linjën e ndihmës për të shikuar tu jepet një pagesë prej 150 stërlinash për të përballuar
njerëzish.
gjetur më shumë shërbime të faturat e rritjes së paparashikuar të karburantit”. Dhe kjo ndi-
Një kafe mëngjesi do të
mundura nga Bashkia.” hmë është parashikuar nga vetë Kryeministri Gordon Brown,
jetë si pikënisje rreth orës 10
Për më shumë informacion thuhet në shkrimin e gazetarit Oliver.
e 30 minuta në Committee
telefono në 020 8356 3000, 8am- Pra shteti do të zbrazë rreth 1 bilion stërlina për të linçuar
Room 102 të Hackney Town
8pm nga e hëna në të premte, ndihmën e dimrit për familjarët e kësaj kategorie. Kjo ndihmë
Hall më 20 Gusht dhe më tej
dhe 9am-1pm të shtunën, ose e quajtur “ndihma e karburantit të dimrit” edhe pse është
përkujdesësit do të gjejnë më
në email info@hackney.gov. zbuluar nga një bisedë zyrtarësh në tren, parashikohet si një
shumë informacion. Stafi i
uk. Nëse ju dëshironi të merni nga seriozitetet e zotit Brown në ndihmë të familjeve me pak
stërvitur do të jetë i pranishëm
pjesë më 20 Gusht kontaktoni të ardhura. Sipas gazetës këtë ndihmë më parë e kishin marë
për të treguar respekt dhe
zotin James Sumpter, carers pensionistët në masën e 250 stërlinave.
mbështetje për këtë kategori
strategy administrative officer, Kështu miku im beson më shumë në krahët e tij. Ai tashmë
njerëzish duke u dhënë in-
në 020 8356 2721 ose në email nuk i trembet rritjes së karburantit, madje është më optimist në
struktime dhe ndihmë në
james.sumpter@hackney.gov. punën e tij. Kjo ndihmë sipas artikullshkruesit pritet të ligjëro-
pyetjet që mund të bëhen.
uk  het së shpejti. 
Bashkia e Hackneyt kreu vitin Hackney: Në një takim të komunitetit
e kaluar në muajin Qershor
15
2 2007 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL KULTURE
Zbavitje
faqe
NENTOR
GUSHT 2008 17
3

Shënjtori shqiptar i Rusisë


një interpretues, njohës dhe
përkthyes i kulturës antike
dhe bizantine, dhe me këtë
emër do të njihet si në studi-
met e shumta të tij ashtu edhe
në studimet dhe botimet e
autorëve të ndryshëm mbi të.
Veprimtaria e parë humaniste
Kolec Traboini Artiotit, humanistit të madh të Çamërisë (sot Greqi) që astiri i madh i Vatopedit” Mali që bëri në Moskë qe hapja e
shqiptar që dha një kontribut ishte pushtuar nga osmanët Athos, 1998, në dy volume, një shkolle nën shembullin e

D
të jashtëzakonshëm në men- në vitin 1449. Prindërit e tij, 744 faqe, ndër figurat më shkollave ku kishte studiuar
uke qenë larg atd- dimin intelektual humanist të Emanuel dhe Irena Trivoli, kryesore historike ka qënë Mi- në Itali.
heut dhe të rrëm- Rusisë. Ai mund të konsidero- që konsideroheshin njerëz të hal Trivoli. Rreth vitit 1516 ai u Ai dëshironte të sillte në
byer nga intensiteti het në mënyrë të padyshimtë ditur për kohën dhe që kishin kthye në Artë, por në qytetin e këtë vend të prapambetur
i jetës e rutina e përditshme, më i shquari e më poliedriku lidhje me personalitete të kul- tij ishte e pamundur të zhvil- frymën e ideve të Rilindjes Eu-
emigrantët tanë mbase nuk dijetar në Rusinë e kohës, turës në Itali, u kujdesën që i lonte veprimtari për shkak të ropiane, duke u bërë botërisht
janë të informuar plotësisht sepse zhvilloi një veprimtari biri të mësonte në shkollat kushteve të rënda të pushtim- humanisti i parë në Rusi. Në
për kontributin shqiptar në të shumëanëshme filozofike, humaniste europiane. Mihal it. Kur Knjazi i Moskës, Vasili i kohën e Ivanit të Tmerrshëm
Rilindjen Evropiane, i njohur pedagogjike, etike, publiçistike Trivoli-Artioti qëndroi edhe III Ivanoviç kërkoi një letrar të hapi të parën shtypshkronjë
në mjaft dokumenta histor- si dhe në fushën e përkthime- në Venecia ku zhvillonin vep- shquar e njeri të ditur për përk- të rregullt dhe me shkrimet e
ike e për të cilin, çdo shqiptar ve. Ai është autor i më shumë rimtarinë e tyre figura të njo- thimin e shkrimeve të shenjta tij publiçistike ai i dha popul-
mund të jetë plotësisht krenar se 150 veprave dhe studimeve hura me origjinë shqiptare si që kishte marrë nga Bizanti, laritet zbulimeve të reja gjeo-
në çdo vend të botës së qytet- në fushën e teologjisë, filozo- shkrimtari Marin Barleti, hu- Mihali e pranoi ofertën dhe, grafike të epokës, duke afruar
ruar, siç jemi krenar për Nënë fisë, pedagogjisë dhe shken- manisti Marin Beçikemi dhe pas një qëndrimi në Krime dukshëm Rusinë me zhvil-
Shqiptari i lindur në Artë
Terezën tonë shqiptare. Studi- cave humane. piktori i famshëm i Rilindjes për të mësuar rusishten, me 4 limet europiane, çfarë nuk u
të Çamërisë, Mihal Trivoli
uesi i njohur Mikel Prenushi, Edhe sot e kësaj dite kon- Viktor Karpaçi. mars 1518, arriti në Moskë ku pa me sy të mirë nga ato forca
– Artioti, i mbiquajtur
që në vitin 1981, ka botuar siderohet ndër përkthyesit Në vitin 1502, në Firence u prit me nderime dhe iu vu që përfaqësonin mentalitete
Maksim Greku për shkak
një libër me shumë vlerë, ku më të mëdhenj të botës, sipas u fut nën urdhrin katolik në dispozicion biblioteka e pa- të vjetra. Në atë kohë, në Rusi
se përkthente literaturën
ndonëse nuk e gjen emrin e Proel (Promotora Espanjola dominikan. Ndërsa në vi- sur e këtij qyteti. Që në fillim kishte dy grupime që ishin në
fetare të lashtësisë dhe
Papa Klementit XI (për shkak de Linguistika në sitin: proel. tin 1506, futet në urdhrin e ai u mor me përkthimet fetare kundërshtim me njëri-tjetrin,
dorëshkrimet e vjetra
të diktatit antifetar të sistemit org./traductores/maksim/ murgjëve orthodoks të mo- të psallmëve si dhe rishikimet grupimi aristokrat konserva-
bizantine në rusisht
monist të kohës), gjen në faqet htm). Mihal Artioti siç është nastirit të famshëm Vatoped e teksteve fetare të përkthyera tor dhe ai liberal. I bashkuar
e tij mjaft figura humanistësh quajtur në vendlindje, apo vitit 1475, (në një botim gjer- në malin Athos, i njohur për më parë prej të tjerëve nga me këtë të fundit për shkak të
dhe artistësh shqiptarë shumë Mihal Trivoli siç e quajnë në man “Legende vom Heiligen jetën e mundimshme e të latinishtja, por tashmë duke karakterit humanist të ideve
të spikatur në periudhës e studime të ndryshme - çfarë Maxim Grek” konsiderohet i shkëputur nga bota, prej të patur për bazë origjinalet në të tij, ai do të bëhej objekt sul-
Rilindjes së ndritur Europi- duhet të jetë mbiemri i saktë ditëlindjes 1480; edhe në boti- cilit kanë dalë 43 shënjtorë të greqisht. Në Rusi mori një mesh e ndjekjesh, madje pub-
ane. Ndër faqet e këtij libri i tij - ka lindur në një familje met ruse konsiderohet i njëjti orthodoksisë. Sipas botimit emër të ri, Maksim Greku, like. 
bie në sy edhe figura e Mihail shqiptare të kulturuar rreth vit) në qytetin shqiptar Artë të vetë këtij manastiri, “Man- mbase për shkakun se ai ishte

REKLAMË To place an advertisement contact PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk

Dëmshpërblim në raste aksidenti


NUK F
NUK P ITON
AGUA
N

Të ka ndodhur të pësosh aksident në tri vitet e fundit për fajin e dikujt tjetër?
Atëherë ty të takon dëmshpërblim.
Aksident në punë përfshirë kantiere ndërtimi dhe fabrika Shkarje dhe rrëzim për shkak të cilësisë së dobët të shtrimit të rrugës
Aksident rrugor përfshirë kalimtarët dhe transportin publik Aksident në dyqane dhe supermarkete

Për të mësuar nëse ju takon dëmshpërblim, telefono Serpil Ersan në numrin: Ekipi ynë i specialistëve të dëmtimeve personale mund t`ju ofrojnë këshilla ligjore
FALAS falas nëse ju takon të kërkoni dëmshpërblim apo jo.Ne ofrojmë shërbim falas dhe nuk

0800 118899 mbajmë asgjë nga kompensimet që mund të fitoni apo detyrimet për avokatët apo
kompanitë e sigurimeve. Në raste nevoje, ne mund t`ju vizitojmë në shtëpinë tuaj.

Nëse preferoni të flisni me dikë në gjuhën shqipe, website: www.levenes.co.uk


telefononi Linda Lufo në këtë numër: 07910018728 Ashley House, 235-239 High Road, Wood Green, London, N22 8HF
ose Avni Aliaj në numrin: 07939012093
EMIGRACION ALBANIANMAIL 15
faqe
4 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Kafshimi tinëz mbi emigrantin shqiptar


Abilekaj, natyrshëm mund të emigrantët do të vijnë duke u duke shënuar një rënie prej dëshmuar përgjegjësi për emigrantit, prapëseprapë kjo
Fatmir Terziu themi se ka ardhur koha që pakësuar, duke u shndërruar 5 për qind kundrejt të njëjtës vendin e tyre, duke u regjis- duhet të jetë një shkëndijë

N
edhe grupet e ndryshme emi- në një problem jo vetëm për periudhë të vitit të kaluar. truar dhe duke deklaruar qa- për forcat kryesore politike,
ë poligonin e ri të grantësh në vende dhe hapë- familjet që i kanë këto dërgesa rtë identitetin e tyre. Ne nuk sidomos për forcat politike
qitjes pa top, ku sira të ndryshme të propozo- burimin e vetëm të ardhurave,
Prurja dhe vota mund të rrezikojmë të votojë shqiptare që kane shumë ar-
në fakt politika jnë emra konkretë bashkë me por edhe për ekonominë. Pasi Duke parë këto dy tehe që një njeri që ka tre emra, katër sye të ketë pranë votën e emi-
shqiptare synon të ketë ‘mish votën e tyre. Vetëm në këtë me këto dërgesa financohet lidhen me emigrantin, prur- pasaporta dhe pesë adresa grantit në një masë të konsi-
për top’ emrin dhe fatin e mënyrë votat e emigrantëve pjesa më e madhe e deficitit jen dhe votën e tij, vjen edhe banimi. derueshme për shumë arsye.
emigrantëve, ka dalë si sqimë do të kishin më shumë kup- tregtar. Ky është përfundimi shqetësimi që ngre Mero Baze Është mirë që ky debat të jetë Kryesorja është ajo që lidhet
e ditës ‘vota apo votimi i emi- tim, më shumë vlerë. i një studimit të Bankës së në një nga shkrimet e tij. Ai racional dhe jo populist. Është me hapjen ndaj botës, dhe që i
grantëve’ shqiptarë jashtë ven- Shqipërisë, sipas së cilit, gjatë thotë se “Përveç disa tifozëve mirë që hartuesit e Kodit t’i dedikohet atyre në masën më
dit. Në këtë sqimë ditore të dy Propozimi i Xhufit viteve të ardhshme, ky fluks që rrinë gjithë ditën në inter- japin zgjidhje gjakftohta, prag- të madhe.
kampet e politikës shqiptare Para ca ditësh LSI me të ardhurash do të bjerë për net dhe bëjnë gjyq për hesap matike, por dhe edukuese për Por më tutje është edhe
kanë hedhur protezat e tyre Xhufin thanë se votat duhet shkak të dobësimit të lidhjeve të tyre për çdo gjë që dëgjojnë të rritur përgjegjshmërinë e presa vulgare që synon kaf-
dhe ndjehen mirë duke ‘kaf- të bëheshin sipas një ligji të mes emigrantëve dhe të afër- nga Shqipëria duke krijuar atyre që do të vendosin dhe shimin tinëz të emigrantëve
shuar’ tinëz mbi aspektin në detajuar. Po disa ditë më mve të tyre në atdhe. Sipas një realitet virtual jo fort të për fatin tonë që jetojmë këtu. shqiptarë. Duke përfituar nga
fjalë. Mjafton të theksojmë dy parë Banka e Shqipërisë pa studimit, me të ardhurat nga përputhshëm me atë realin, Jemi të lodhur nga ankesat e ligje dhe kushtetuta apo edhe
fjali nga Novruz Abilekaj, që aspektin tjetër që lidhet me emigrantët jetojnë mbi 189 pjesa tjetër e emigracionit emigrantëve për çdo diferencë paketa të ndryshme kush-
i renditi thjesht dhe mjeshtër- fatin dhe respektin e emrit mijë familje ose 26 për qind e është dëshmuar inaktive dhe që ka vendi jonë problematik tetuese të vendeve ku ndod-
isht para ca ditësh ne do të emigrant. Banka pa uljen e totalit të familjeve në vendin shpesh me një distancë reale me vendin ku ata jetojnë. Nuk het emigrantët shqiptarë,
kuptojmë se ku bie kjo sqimë prurjeve të emigrantëve. Dhe tonë. nga Shqipëria. Niveli i tyre ia vlen të lodhemi dhe duke i duket se ky kafshim herë gjen
interesore. Abilekaj thotë: “Le konkretisht të ardhurat nga Ekspertët e ekonomisë i kulturor sidomos i emigra- gjurmuar ata ku janë strehuar, terren dhe herë tenton të sigu-
të pyesim: Vetëm votën apo emigrantët, që janë një burim sugjerojnë qeverisë që të gjejë cionit në Greqi është i ulët dhe duke iu lutur të votojnë për rojë terren. Diku politikanët
edhe përfaqësimin? Vota do i rëndësishëm për mijëra burime të tjera financimi për shumë fëmijë të tyre po rriten ne. Duhet të votojnë ata që e kanë synuar organizimin dhe
të numërohet. Në hambarin e familje në vend, por edhe për të mbuluar deficitin tregtar. indiferentë ndaj të qenit shq- meritojnë”. diku synojnë atë. Diku kanë
kujt do të derdhet drithi i saj? ekonominë, do të vijnë duke Rënie të ardhurave nga emi- iptarë. premtuar dhe diku synojnë të
Le të përcaktohen rregullat u pakësuar. Ky është përfun- grantët është vënë re që këtë Ne nuk duhet t’ia mohojmë Ana tjetër tërheqin pas qeres së tyre tipa
e lojës dhe të mos futim në dimi i një studimit të Bankës vit. Sipas të dhënave të bankës askujt shansin të votojë, por Edhe pse në disa pika nuk të ndjeshëm. Në këtë mënyrë
parlament ata që duan por ata së Shqipërisë, i cili evidenton së Shqipërisë, gjatë tremuajve jo atyre që duan të kujtohen pajtohem me analizën e Ba- tinëzia politike kaplon mbi sa-
që na duhen, ata që i duhen dobësimin e lidhjeve mes em- të parë këto dërgesa kapën për këtë akt ditën kur votohet. zes, pasi opinioni i tij është marin politik pa menduar se
Shqipërisë”. Duke parë këtë igrantëve dhe të afërmve të shumën e 210 milionë eurove, Emigracioni i përgjegjshëm disi larg realitetit, dhe shumë është vetëflakur tutje.
hapësirë tepër të rrokur nga tyre në atdhe. Të ardhurat nga ka të drejtë të votojë duke larg njohjes së problemit të 

Agjentët britanikë hapin zyrë në Shqipëri


“Fresh Property Co” është agjencia e parë britanike
që ka hapur zyrat e veta në Shqipëri
Shqipëria ‘arenë’ banesash
K ompania britanike me qendër në Londër
“Fresh Property Co” është agjencia e parë
vëmendjen e mjaft klientëve”, - ka thënë drejtore-
sha e kompanisë, Fiona Bosticky. Më tej ajo ka P as agjencive britanike
që shënojnë intere-
sin e shtëpive dhe banesave
britanike që ka hapur zyrat e veta në Shqipëri. Që sqaruar se duke patur njerëzit e punësuar dhe zyrat
nga fillimi i muajit Korrik, kjo kompani do të mbajë e veta, do të jetë më në gjendje të plotësojë nevojat shqiptare, tashmë janë edhe
hapur zyrën e saj në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, e klientelës. Që nga koha kur u lëshuan për shitje spanjollët që ia kanë kthyer
dhe më tej në Sarandë, qytetin e bukur bregdetar, banesat shqiptare në vitin 2007, interesimi nga in- sytë tregut shqiptar. Kështu
jo shumë larg nga ishulli i Korfuzit në Greqi. “Ne vestitorët e huaj ka qenë tepër i lartë. Kjo kompani Shqipëria është kthyer tashmë
jemi shumë të gëzuar që të hapim zyrën tonë në ofron portofolio investimi në Tiranë dhe në zonat në një arenë, ku ndeshja e in-
një kohë kur tregu i banesave në Shqipëri po tërheq bregdetare në Durrës, Vlorë dhe Sarandë. vestitorëve shënon një arenë
banesash ende mister. Në
REKLAMË PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk këtë arenë janë perëndimorët,

R JE
Bar-Restorant
vendasit e kamur dhe tek-tuk

E
ndonjë emigrant me mendje

P IT
pas. Në këtë arenë është tash-

SH ● Me liçensë të plotë
më fati i vetë shqiptarëve, fati
i banesave të tyre, që mund të
shiten për një grusht para dhe Apartamente në kryeqytetin shqiptar
pastaj të riblihen me thasë.
Sidoqoftë lajmi vjen disi ogur- tjerave, Shqipëria përbën një kohëve të fundit, ku ende ka
+ Për pije dhe muzikë “LIVE”, etj... bardhë. Sipas një prej agjencive treg me leverdi në këtë drejtim hapësira të lira për t’u shitur,
kryesore të konsulencës lidhur për arsye të ndryshme. të cilat në fakt, ndodhen në ra-
● Lokali është i izoluar nga zhurmat me të patundshmet në Spanjë
Çmimi jonet periferike të kryeqytetit,
ku çmimi i metrit katror të
mësohet se janë publikuar këto
ditë ofertat më të fundit për Së pari, sipas ekspertëve apartamentit të përfunduar
● Kapaciteti 40 deri në 50 veta klientët e saj, ku të bie në sy një imobiliarë, ndoshta është i me gjithë refiniturat, është
vëmendje e theksuar për zh- vetmi vend në “kontinentin e 400-450 euro. Për spanjollët,
● Kontrata është e hapur villimet në Europën Lindore. vjetër” në të cilin ende mund por jo vetëm për ta, çmime të
Sipas “Kategora Investments të gjesh apartamente që kush- tilla janë të paimagjinueshme.
Adresa: 29 Grand Prade, Green Lanes, Haringey S.L.”, me qendër në Bilbao, tojnë duke filluar nga 25.000 Fjala është për dy komplekse
euro. Agjencia citon dy raste
Të interesuarit të kontaktojnë në numrin: 07827294664 zona baske e Spanjës, veç të
konkrete, të ndërtimeve të  vijon në faqen: 7
15 ALBANIANMAIL AKTUALITET
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 5
PERSONAZH KULTURE

Hodgson, anglezi me shqipe model Princi Leka II në një


Hodgson, sjell “Ridënimin” e Lubonjës në anglisht show në BBC
Fatmir Terziu S ipas agjencisë së lajmeve
“Balkaninsight” mësohet se

N
Princi Leka II do të marrë pjesë në
jë shkrim-reportazh i tij i një realiti show në BBC. Këtë lajm
para ca ditëve për gazetën e ka bërë të ditur një kompani pro-
“Albanian Mail” në ducente televizive në Britani, thotë
gjuhën shqipe, na bëri të emociono- agjencia në fjalë.
hemi. Një gjuhë shqipe model, një Shfaqja është quajtur “ Princat e
stil të shkruari tipik perëndimor. fshehtë” (“Undercover Princes”),
Dhe kështu ne kontaktuam nga ku 4 princë nga e gjithë bota do të
afër britanikun që flet dhe shkruan shkojnë në Angli dhe do të punojnë
shkëlqyeshëm gjuhën shqipe. Shk- e jetojnë si anglezët për një periudhë
ruan dhe flet aq mirë gjuhën shqipe, prej 4 javësh.
saqë po të mos i dish emrin dhe nga Ndër princat që duan të mar-
është, kurrë nuk beson se ai është an- rin pjesë janë Princi Zulu i Afrikës,
glez. Është fjala për britanikun, John Princi Leka i Shqipërisë, Princi
Hodgson, përkthyesin e shkrimtarit Pilipos i Greqisë dhe i Danimarkës,
shqiptar me famë botërore, Princi Pjetër i Jugosllavisë dhe Princi
Ismail Kadare. Romani “Ridëni- mbretëror i Indisë.
mi” i Fatos Lubonjës në vjeshtën e Princi Leka II është djali i preten- Princi Leka II
këtij viti do të jetë edhe në duart e dentit për fronin mbretëror të Shq-
anglishtfolësve anembanë botës. I ipërisë, Mbreti Leka dhe gruas së tij, rake ishin edhe disa përfaqësues të
Mbretëreshës Suzanë. komunitetit shqiptar, si zoti Talat
përkthyer mjeshtërisht nga shqipja
në gjuhën angleze, nga përkthyesi Princi Leka përfundoi studimet Pllana kryetari i Bashkësisë Shqip-
në Sundhurst Akademi në Britani, tare “Faik Konica” dhe një aktivist


tashmë i mirënjohur John Hodgson,
romani që është kronika e një jete në fushën ushtarake ku u shqua i shquar i komunitetit shqiptar prej
dhe përvoje të vetë autorit Lubonja, e përkthimit të veprës së tij ai thotë në studimet e tij. Kohë më parë në vitesh. Aktualisht 24 vjeçari është
si edhe e shumë shqiptarëve të tjerë, se “ndoshta do të më vijë mundë- ceremoninë e gradimit të tij gjatë këshilltar i Ministrit të Jashtëm të
nëpër gjyqet dhe kampet e diktaturës sia që të vazhdoj me përkthimin e përfundimit të studimeve ushta- Shqipërisë Lulzim Basha. 
komuniste, përbën një nismë tjetër të John Hodgson, ka studi- Kadaresë, por ende nuk mund të
HUMANIZEM
Hodgson në fushën e përkthimit të uar anglisht në Uni- them gjë”. Në lidhje me letërsinë
shqiptare ai shprehet: “Unë kam

Ndihma për spitalin e Rahovecit


letërsisë shqipe për të cilën ka sur- versitetin e Kembrixh
priza të reja në të ardhmen. dhe më vonë ka dhënë shumë autorë të preferuar shqiptarë,
mësim në gjuhën an- por mbi të gjithë në preferencat e mia
Kush është John Hodg- gleze në disa vende të është Lasgush Poradeci”.
son? Evropës Lindore, shumi- “Ura me tri harqe”, e përkthyer në Nismëtarë shkrimtari dhe eksploruesi britanik
Ka studiuar anglisht në Univer- ca e të cilëve nuk ekzis- anglisht nga John Hodgson, është
sitetin e Kembrixh dhe më vonë ka tojnë më. Më vonë u një nga të vetmet që është përk- Robin dhe e shoqja Louella
dhënë mësim në gjuhën angleze bë përkthyes. Jeton në thyer direkt nga shqipja origjinale e

L
në disa vende të Evropës Lindore, Londrën Veriore (Stoke Kadaresë. Librat më të mirënjohur të
iz Ware, Robin, Louella Han-
shumica e të cilëve nuk ekzistojnë Newington) me mikun Kadaresë që mund te gjenden ne an-
bury-Tenison, Mike Wilson
më. Më vonë u bë përkthyes. Jeton e tij violinistin Philip glisht janë “Prilli i thyer”, “Dorunt-
dhe Paul Hamlyn janë anglezët e
në Londrën Veriore (Stoke Newing- Yeeles. ina”, “Ura me tri harqe” dhe “Kro-
radhës që ndihmuan spitalin e Ra-
ton) me mikun e tij violinistin Philip nike në gur”, ku sic dihet “Ura me tri
hovecit në Kosovë.
Yeeles. harqe” është përkthimi i Hodgson.
këtë periudhë kohore, Hodgson Pasi përshkuan pak kohë më parë
Veç përkthimit të disa librave të
shprehet: “kam kujtime të pashlye- Fjalët e tij për komunite- gati gjithë Shqipërinë me kuaj ata
Kadaresë ka përkthyer nga shqipja
në anglisht edhe mjaft libra të tjerë,
shme prej asaj kohe, e cila mendoj tin shqiptar në UK fiksuan në mendjet e tyre pamje që
se ishte kohë e vështirë, por edhe Në lidhje me komunitetin shq- lidheshin me Kosovën dhe kështu
midis të cilëve është edhe libri i vendosën që të mendonin për të
një kohë që paralajmëronte të ardh- iptar në Britani të Madhe ai thotë:
Azem Shkrelit “The call of the owl”, ndihmuar konkretisht.
men, që askush nuk e dinte se ç’do të “Nuk mund te them shume per ko-
botuar nga Rilindja, Prishtinë, 1989. Shkrimtari dhe eksploruesi bri-
sillte më vonë në skenën botërore”. munitetin shqiptar ne Angli sepse
Por mbi të gjitha ai njihet si përk- tanik, Robin Hanbury-Tenison dhe
Pas rënies së komunizmit shkoi në sapo jam kthyer vete ne Angli dhe
thyes i letërsisë shqipe në gjuhën e shoqja e tij Louella menjëherë
Shqipëri. miqtë e mi ne këtë komunitet janë
angleze. John Hodgson ka shkruar shkuan në hotelin Eagle House Ho-
Për herë të parë arriti në Tiranë në me shume lidhje personale te vjetra
mjaft artikuj për Edith Durham, një tel, Launceston, për t’iu përgjigjur
vitin 1991. Që nga viti 1992 ai punoi prej se kaluarës ne Kosove dhe Shq- Spitali i Rahovecit ku Liz Ware,
udhëtare angleze nëpër trojet shqip- një iniciative që lidhej me ndihmën
në Universitetin e Tiranës. Puna e tij ipëri, por shoh se ata dhe sidomos Robin, Luella, Hanbury-Tenison,
tare në fillim të shekullit të XX-të. e Kosovës.
si lektor zgjati deri në vitin 1995. Ai djemtë dhe vajzat e tyre i janë adap- Mike Wilson dhe Paul Hamlin
Lidhja me botën shqip- për këtë periudhë shprehet: “për- tuar jetës ne Britani shume shpejt pa Iniciativa e The Rotary Club të dërguan paisje dhe një ambulancë
Launceston më pas u bë e prekshme për ti ardhur në ndihmë popullsisë
tare jetova Shqipërinë në vitet shumë të te gjitha ato përparësi dhe trajtime te
për ta. Robin dhe Louella folën për
vështira”. posaçme mikpritëse te cilat ishin ata së zonës
U lidh për herë të parë me botën ekspeditën e tyre përreth Shqipërisë
qe me trajtonin mua si mik i huaj ne
shqiptare në vitin 1980, kur shkoi Përkthimi dhe letërsia dhe më pas iu bashkuan iniciativës ton mblodhi gjithë parashikimet e
në Prishtinë për të punuar si lektor Kosovë dhe Shqipëri.
shqipe Në kontrast me botën shqiptare, për të dërguar paisje dhe një am- bëra. Organizatorët dëshirojnë të
i Këshillit Britanik në Universitetin e bulancë në spitalin e Rahovecit në
Në vitin 1998, përktheu “Urën me kush vjen në Angli duhet të kujdeset përgëzojnë nëpërmjet gazetës “Al-
Prishtinës. Kosovë.
tri harqe” të Ismail Kadaresë, dhe për veten e vet”. banianMail” të gjithë mbështetësit e
Atje përjetoi ngjarjet e vitit 1981.  Pasditja e organizuar nga Rotary
duke e ngacmuar për vazhdimin nismës së tyre. 
Ndejti katër vjet në Kosovë dhe për dhe Inner Wheel Club të Launces-
KOSOVA ALBANIANMAIL 15
faqe
6 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Kolumbia: Kosova është rast i veçantë Të prerë me Serbinë për


që kërkonte një zgjidhje të veçantë
N ë deklaratën e njohjes së
Republikës së Kosovës
Jashtme kosovare. Më tej, në
njoftimin e Ministrisë së Jasht-
shpalljes së pavarësisë, sigu-
ron një të ardhme premtuese
çështjet shtetërore
nga Republika e Kolumbisë,
që mbërriti dje në mbrëmje në
me kosovare për përmbajtjen
e deklaratës bëhet e ditur se,
për Republikën e Kosovës.
Prandaj, në emër të popullit
Thaçi: Në asnjë rrethanë negociata me Serbinë
Prishtinë, theksohet se Kosova
është rast i veçantë që kërkonte
ministri i Punëve të Jashtme
të Republikës së Kolumbisë,
të Kolumbisë shpreh dëshirën
për paqe, mirëqenie dhe pros-
për policinë, drejtësinë dhe doganat
K
një zgjidhje të veçantë. “Minis- Jaime Bermudez Merizalde, peritet të popullit të Kosovës”, ryeministri Hashim popujve tanë, çështje praktike,
tri i Punëve të Jashtme të Re- theksoi se “Kosova është rast thuhet në deklaratën e bërë Thaçi përjashton prerë çështje të të zhvendosurve,
publikës së Kosovës, Skënder i veçantë, i cili kërkonte zgjid- nga qeveria e Republikës së mundësinë e negociatave por edhe implementimin e
Hyseni, mori sot deklaratën hje të veçantë dhe nuk krijon Kolumbisë. Po ashtu, thekso- me Beogradin për çështjet kritereve demokratike që janë
zyrtare nga Ministria e Punëve precedent për mosmarrëvesh- het roli që misioni i Kombeve shtetërore të Republikës së në interes të paqes, stabilitetit
të Jashtme të Republikës së jet e tjera të pazgjidhura”. te Bashkuara, në krye me Për- Kosovës, siç janë policia, dre- dhe bashkëpunimit rajonal.
Kolumbisë në të cilën thuhet “Padyshim, që përparimi i ar- faqësuesin Special të Sekretarit jtësia dhe doganat. “Në asnjë Po ashtu synojmë të bashkë-
se, “qeveria e Kolumbisë ritur gjatë muajve të fundit, e të Përgjithshëm të Kombeve te rrethanë, në asnjë kohë, me punojmë në luftën kundër
ka njohur pavarësinë e Re- veçanërisht me hyrjen në fuqi Bashkuara, po luan në përm- asnjë kusht”, është përgjigjur dukurive negative, korrup-
publikës së Kosovës si shtet të Kushtetutës së Kosovës më bushjen e rekomandimeve të kryeministri Thaçi pyetjes sionit, krimit të organizuar
sovran dhe i pavarur’”, bëri 15 qershor 2008 dhe situata bëra nga i Dërguari i Posaçëm, nëse do të negociohej për po- etj”, tha Thaçi. “Të ardhmen e
të ditur mbrëmë Ministria e e qëndrueshme në rajon pas Martti Ahtisaari.  licinë, drejtësinë dhe doga- dy vendeve tona të pavarura
nat, në dialogun e filluar nga nuk mund ta mbajë peng e

Serbia nuk njeh diplomat e UNMIK-ut dhe tërheq vërejtjen,


se kandidatët me këto diploma
shefi i UNMIK-ut me Beo-
gradin. “Kjo do të thotë se
kaluara e hidhur e luftërave
njëshekullore”, shtoi ai. “Do

Universitetit të Prishtinës
nuk mund të punojnë në institu- me Serbinë nuk do të nego- ut”, kryeministri Thaçi është të ketë takime për t’i zgjidhur
cionet shtetërore. Vendimi i tillë cioni për këto çështje?”, është shprehur se: “Në Kosovë do këto probleme që kanë mbetur
është tejet shqetësues për shqip-

M
pyetja vijuese. “Me Serbinë të respektohet Kushtetuta e nga e kaluara dhe që kërkojnë
inistria e Arsimit të Ser- nale të Luginës së Preshevës, se tarët e këtij rajoni, pasi shumica për çështjet shtetërore të Re- Republikës së Kosovës dhe zgjidhje”, theksoi kryeministri
bisë përmes një shkrese nuk i njeh diplomat e Universitetit e tyre kanë mbaruar studimet në publikës së Kosovës askush jo deklaratat ad-hoc të kujtdo Thaçi, “Qëndrimi i Prishti-
njofton organet më të larta komu- të Prishtinës, që mbajnë vulën e Kosovë.  nuk mund të bisedojë dhe qofshin”. Gjithsesi duke iu nës është shumë i qartë. Ne e
nuk do të bisedojë”, u përgjigj përgjigjur pyetjeve të tjera, vlerësojmë punën e Organiza-
REKLAMË PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk
Thaçi. Ndërkohë lidhur me nuk ka përjashtuar mundësi- tës së Kombeve të Bashkuara.
qëndrimin e kryeadministra- në e bisedimeve për çështje Kemi raporte konstruktive të

ALB-UK TRANSPORT
torit të Kosovës, Lamberto praktike, të interesit të dy bashkëpunimit me Lamberto
Zannier, i cili në një takim me vendeve, Kosovës e Serbisë, Zannierin. Ai e ka mandatin e
udhëheqësit e lartë politikë si dy shtete të pavarura. “Pra, përcaktuar shumë qartë që ne
të Serbisë ka propozuar që të ne pretendojmë të ndërtojmë e vlerësojmë. Por, në Kosovë
ketë polici etnike serbe brenda raporte ndërshtetërore mes do të respektohen vetëm in-
Policisë së Kosovës, gjykatë Prishtinës dhe Beogradit. Ra- stitucionet legjitime”, theksoi
Shërbime të sigurta dhe dërgim të shpejtë etnike dhe një sistem doganor porte që ndërlidhen me in- Thaçi, duke iu përgjigjur një
sipas modelit të Hong-Kong- teresat e dy vendeve dhe dy pyetjeje tjetër. 
Peshat e rënda i marrim falas nga shtëpitë tuaja
Ulje çmimesh për pesha mbi 30 kg. KULTURE

TRANSPORT MALLRASH Ditët e filmit kosovar për mërgatën


SH
QIP D itët e filmit kosovar për mërgatën”,

LI
organizuar nga Zyra për Çështje Jore-

G ERI
zidente pranë Kryeministrit të Kosovës, janë

AN
mbyllur të premten në mbrëmje në Prishtinë.
Në kinemanë “ABC” gjatë javës u shfaqën
pesë nga filmat më të mirë të krijuar në peri-
udha të ndryshme nga “Kosovafilmi”, ku janë
trajtuar tema që lidhen me identitetin shqiptar.
“Kukumi” me regji të Isa Qosjes, “Anatema”
dhe “Njeriu prej dheu” me regji të Agim Sopit,
“Kur pranvera vonohet” i Ekrem Kryeziut
dhe “Lepuri me pesë këmbë” me regji të
Hapur për mbledhjen e mallrave çdo të Shtunë (9am-6pm) Ismail Ymerit, ishin filmat e shfaqur me hyrje Teatri në fjalë është një nga grupet që
dhe të Dielë (10am-4pm) në adresën: falas në pesë mbrëmjet e kaluara. aktivizon 15-18 vjeçarë nga Kosova,
Organizatorët e këtij festivali të vogël të në kohën e luftës. Teatri i të Rinjve të
Safestore, 105 Mayes Road filmit për mërgatën thanë se, kishte një intere- Gjilanit u formua kryesisht për këtë
Wood Green, LONDON N22 6UP sim dhe prani të madhe të publikut në kinema projekt dhe aktivizoi njëmbëdhjetë të
dhe nga kjo doli ideja që vitet e ardhshme rinj të moshës katërmbëdhjetë deri në
Kontakto “Ditët e filmit kosovar për mërgatën” të orga-
ERMAL ADEM nizohen edhe në qytete të tjera të Kosovës.
gjashtëmbëdhjetë vjecare.

07817797374 07727033937 Shfaqjet e filmave ishin një nga veprimtaritë madh që ka dhënë për lirinë e pavarësinë e
e ndryshme kulturore e të tjera që organi- Kosovës. Kjo verë, stinë tradicionale e vizitave
www.alb-uktransport.com zohen në Kosovë për mirëpritje të mërgatës e pushimeve të mërgatës në atdhe është e para
dhe në shënjë mirënjohje për kontributin e në Kosovën e pavarur. 
15 ALBANIANMAIL SHQIPERIA
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 7
INTERVISTE  vijon nga faqja: 4 Rishitja tendencë të mbetet i tillë edhe

Domosdoshmëri,
rezidenciale, në Farkë dhe Së dyti, agjencia e konsider- për shumë kohë. Kush blen
Kashar, pra në dy nga komu- on blerjen e apartamenteve të tani, me këtë çmim, ka shansin
nat jashtë vijës së verdhë të tilla, kryesisht si një mundësi të shesë pas pesë vjetësh, me
Tiranës, por që janë ngjitur me të mirë investimi me fitim të përfitim 100%. Asnjë bankë
nuk të ofron një normë kaq të

bashkëpunimi
të, që ndodhen pranë selive të lartë. Sipas Kategora Invest-
administratës qendrore, por ments, çmimet e banesave lartë interesi dhe janë të pakta
edhe plazhit apo aeroportit në Shqipëri janë rritur në investimet në sektorë të tjerë
ndërkombëtar. Sipas të dhë- mënyrë konstante me 15-20% që afrohen. Duket tashmë se
nave të vetë kësaj agjencie, interesi për banesat shqip-

brenda opozitës
në vit. I nxitur nga kërkesa të
çmime të tjera të leverdishme emigrantëve; çifteve të reja, tare, është një lloj rime me dy
banesash mund të gjenden që janë me shumicë, në një mënyra sublime. E para i hyn
në Rumani, por duke filluar vend me popullsi të re; mi- në punë biznesit të banesave
nga 1.100 euro/metri katror, gracioni nga zonat rurale drejt që kanë ngelë bosh këto kohët
madje jo në kryeqytet, por në qyteteve kryesore, ky treg, si- e fundit dhe i dyti vetë shtren-
Z. Meta si e shikoni mundësinë e bashkë- ligjit për sportin, ku qëllimi kryesor ishte për të jtimit të tyre. 
punimit me Partinë Socialiste tashmë edhe legalizuar ato veprime të paligjshme të ndër- Kluzh. pas vlerësuesve spanjollë, ka
me kushtet që ju i keni paraqitur? marra më parë, dhe që synohet të bëhen në të
Ne besojmë se bashkëpunim brenda opoz-
itës është jo vetëm i nevojshëm, por edhe i do-
ardhmen. Ku duken qartë interesat e biznesit
të ndërtimit që qëndron pas krerëve të PD-së Ekspertët anglezë:
mosdoshëm për të garantuar në radhë të parë
bllokimin e revanshit uzurpator të Kryemi-
dhe PS-së në dëm të interesit publik, duke sjellë
zëvendësimin e komplekseve shumë të mëdha Në 3-5 vite, bum “Real Estate” në Shqipëri
S
nistrit Berisha ndaj gjithë institucioneve, e në dhe të njohura sportive me ndërtime dhe beton,
hqipëria konsiderohet nga ekspertët operuar në Shqipëri prej disa vitesh. Ne jemi
veçanti një sukses në luftën e opozitës kundër apo me kulla deri në 22 apo 33 kate në Parkun e
ndërkombëtarë si vend i fundit në Evropë shumë të bindur se Shqipëria ka një të ardhme
këtij korrupsioni të jashtëzakonshëm që për- liqenit artificial të Tiranës. Gjë që tregon që nuk
ku ke mundësi tepër të mira për të fituar në përpara dhe do të ketë një rritje të konsid-
faqëson qeverisja aktuale. Njëkohësisht, edhe ka pasur asnjë vullnet për t’u zhvilluar reforma
tregun e pasurive të paluajtshme. Në një shkrim erueshme. Vendi ka ende një zhvillim të ulët në
përsa i takon fitores në zgjedhjet e ardhshme në interes të integrimit evropian të vendit apo
të zgjedhuar të saj, agjencia e lajmeve ekonomike tregun e pasurive të paluajtshme, por ka për t’u
në vitin 2009. Por, sikurse dihet ka qenë lid- në NATO, por thjesht në një ortakëri në kapjen
“Nubricks”, thekson se Shqipëria do të ketë një bërë tepër atraktiv në tri apo pesë vitet në vijim”,
ershipi i PS-së që në mënyrë të njëanshme, jo e shtetit, të institucioneve dhe realizimin e in-
bum zhvillimi në periudhë afatshkurtër. Philip Bay, - shprehet Philip Bay. Jamez Gonzalez, analist
vetëm ka shkelur marrëveshjen e pesë partive teresave të dyshimta ekonomike që dëmtojnë
drejtori i “Colliers International Southeast Europe” i agjencisë ndërkombëtare “Obelisk” e vlerëson
opozitare, por njëkohësisht ka hyrë në marrëd- interesat publike. Mendoj se gjithçka po qa-
citohet nga kjo agjenci të ketë thënë se në tri apo Shqipërinë si më të përshtatshme për të investuar
hënie flagrante do të thosha, të cilat cenojnë jo rtësohet, dhe gjithnjë edhe më shumë nga kjo
pesë vitet e ardhshme, Shqipëria do të ketë një në tregun e pasurive të paluajtshme. “Në pesë
vetëm funksionimin e institucioneve demokra- marrëveshje Rama-Berisha paraqitur si një
bum të madh në tregun e pasurive të paluajt- vitet e fundit janë rritur me shpejtësi investimet në
tike në vend, të cilat cenuan rëndë Kushtetutën interativë për momentin që kalonte vendi ka
shme. Eksperti anglez shprehet se Shqipëria ka vend duke bërë që në Shqipëri të vijë kompanitë
e vendit dhe gjithë thelbin demokratik të saj që të bëjë me një aferë të madhe që nga mbyllja e
një të ardhme përpara. “Ne aktualisht jemi duke më me emër në botë. 
bazohej në ndarjen dhe balancat midis push- çështjes së tragjedisë së Gërdecit edhe deri tek
teteve, por njëkohësisht edhe përsa i takon kthimi i një Gërdeci urbanistik edhe të këtyre REKLAMË PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk
deformimit të procesit të ardhshëm zgjedhor terreneve sportive apo sipërfaqeve të gjelbra që

M A R K A N D A N & C O . LT D .
në vend. Në këto kushte kuptohet kur PS-ja kanë mbetur në Kryeqytet apo në zonat e tjera
bashkëpunimin brenda opozitës e ka zëvendë- të vendit.
suar me një bashkëpunim krerësh me Partinë z. Meta nëse nuk ka një afrim të LSI-së me
Demokratike, në funksion jo të fuqizimit të PS-në, pra nëse nuk mund të arrihet në një S O L I C I T O R S & A D M I N I S T R AT O R S O F O AT H S
opozitës por të dobësimit të saj, dhe padyshim marrëveshje mes partive të majta, kjo do të ADRESA 845 A Romford Road, Manor Park, LONDON E12 5JY
mendoj se të gjitha premisat për një bashkë- thotë që LSI-ja do të dali e vetme në zgjedhjet TELEFON 020 8514 8188 | FAX 020 8514 8303 | E-MAIL kb.msolicitors@gmail.com
punim varen kryekëput nga distancimi i këtyre e ardhshme?
lidhje aspak transparente dhe principiale midis LSI-ja e ka bërë të qartë se ajo ka nisur për- ? A jeni ju një person i sapo ardhur në MB (Mbretërinë e Bashkuar) me men-
dimin se po kërkoni mbrojtje ndërkombëtare pasi jeta juaj/familjes suaj
Ramës dhe Berishës, dhe rikthimin e PS-së në gatitjet e saj për zgjedhjet e ardhshme ku do të
nuk mund te garantohet me ligj ne vendin tuaj te origjinës per cdo lloj
pozicioni e një opozite parimore e cila është e bashkëpunojë me të gjitha forcat dhe faktorët arsyeje, politike apo krejt personale?
ndërgjegjshme që vetëm duke bashkëpunuar politik apo social dhe grupet e shoqërisë civi-
me forcat e opozitës mund të imponojë një le që e ndiejnë si të domosdoshme dhe si një ? A jeni ju një person qe kini aplikuar per mbrojtje ndërkombëtare ne MB nën
bashkëpunim të dobishëm edhe me mazho- detyrë qytetare që kanë të bëjnë me frenimin e termat e konventës se 1951 per statusin e refugjatit dhe;
rancën përsa i takon garantimit të zgjedhjeve të uzurpimit të gjithë jetës politike, institucionale kërkesa juaj është refuzuar nga organet kompetente/Home Office,
dëshironi te apeloni vendimin e Home Office,
lira dhe të ndershme në 2009. dhe ekonomik nga një kastë dy partiake e cila dëshironi te përfaqësoheni ligjërisht gjate procedurave te apelit,
Z. Meta një nga reformat më të rëndësishme fillon që nga përjashtimi i vendimmarrjes së ju kane përfunduar te gjitha te drejtat e apeleve te emigracionit dhe përsëri kini frike te
për arritjen e disa standardeve të kërkuara shumicës së shqiptarëve për të drejtat e tyre më riktheheni ne atdhe,
është ai i reformës zgjedhore. Sikurse dihet themelore. Në këtë drejtim ky koalicion i ri që kini bere kërkesën tuaj per mbrojtje ndërkombëtare para 02/10/2000, aplikant i vetëm
apo familjar, dhe përsëri nuk dëshironi te riktheheni ne atdhe,
tashmë, kjo reformë është shtyrë për disa ne do ta afirmojmë së afërmi, padyshim do të kini arsye te tjera jashtë ligjeve te emigracionit qe nuk mund te riktheheni ne atdhe,
herë radhazi, dhe nëse nuk arrihet kalimi i synojë për të qenë koalicioni fitues i zgjedhjeve fëmija juaj ka lindur ne MB apo ka ardhur bashke me ju dhe ka nje kohe qëndrimi ne MB
këtij kodi të ri në sesioni parlamentar të ar- të ardhshme të përgjithshme në vend, dhe kjo per gati 7 vjet (apo edhe me pak) dhe është akoma nen moshën 18 vjec,
a jeni ju duke qëndruar ne MB ne mënyre te ligjshme per 10 vjet apo te paligjshme per 14
dhshëm a do të jetë LSI-ja pjesë e reformave është e vetmja rrugë dhe e vetmja mënyrë për vjet dhe keni evidence per ta provuar këtë,
të tjera ? të shpëtuar vendin vërtetë nga një kastë e cila nuk kini marre përgjigje nga Home Office edhe pse ka kaluar nje kohe shume e gjate nga
Deri tani nuk shikojë ndonjë reformë që është nuk ka asnjë ndjenjë jo përgjegjësi por as keqa- kërkesa juaj per mbrojtje internacionale,
juve u është dhënë e drejta e qëndrimit por jo anëtareve te tjerë te familjes suaj dhe ju
realizuar në vend. Përkundrazi, kemi pseudo- rdhje për këtë gjendje dramatike ku është zhy- dëshironi te mos ktheheni ne atdhe por ta bëni aplikimin tuaj per bashkim familjar nga MB,
reforma apo anti-reforma. Anti-reforma më tur shumica e popullsisë. a kini probleme te ndryshme per te marre nënshtetësinë britanike apo refuzuar ajo nga
e madhe është dhunimi i Kushtetutës në 21 Këtu nuk përjashtohet as Partia Socialiste? organet e Home Office-it,
prill, dhe pasojë e kësaj anti-reforme janë ato Nuk e kemi përjashtuar asnjëherë reflektimin dëshironi te sillni ne MB njerëz te ngushte te familjes/shoke apo bashkëshortët tuaj ne cdo lloj
kategorie si vizitore/qëndrim te përhershëm/leje pune/studente/trajtime mjekësore etj,
ndodhira të papëlqyera në Parlament ku ma- e PS-së dhe bashkimin e saj me këtë koalicion.
zhoranca për fat të keq edhe me bashkëpuni- Pasi duket qartë se PS-ja humbi mundësinë ? A kini ju probleme me biznesin, shtëpinë, probleme familjare, divorce,
çështje kriminale, larguar nga puna ne mënyrë te padrejte, aksidentuar ne
min e një pjesë e opozitës është përpjekur të për të pasur lidershipin e një koalicioni të gjerë
kufizojë kompetencat kushtuese të Presidentit opozitar, sepse e kishte këtë mundësi dhe jo pune etj...?
përmes ndryshimeve të rregullores së Parla- vetëm që braktisi dhe e shkeli marrëveshjen e Ne jemi ne gjendje t’ju gjendemi pranë kudo qe ju jeni dhe kini nevoje dhe t’ju a lehtësojmë
mentit. Njëkohësisht, kemi shumë produkte koalicionit, por praktikisht shërbeu si nënkon- sado pak shqetësimet tuaja, ne japim këshilla falas edhe nëpërmjet telefonit, kështu qe ju
nuk kini nevoje te udhëtoni ne zyrat tona deri ne përfshirjen tone zyrtare ne çështjen tuaj.
apo nënprodukte të tjera të cilat jo vetëm që traktor i Sali Berishës në disa nga operacionet

M
nuk sjellin progres apo përparime në fusha të më anti-demokratike që ndodhën në vend, ku & Co Për informacione, mos hezitoni të kontaktoni specialistin tonë
caktuara, por përkundrazi kthehen edhe në kulmi ka qenë ndryshimi i dhunshëm i Kush- të emigracionit, bashkë-atdhetarin tuaj shqipfolës dhe tepër të
një rrezik për të mirë publike. Këtu kam para- tetutës në 21 prill.  suksesshëm, Z. Klemend Banushi në detajet e mësipërme.
sysh bashkëpunimin PS-PD në ndryshimin e
Kjo kompani është e rregulluar dhe kontrollohet nga The Law Society
SPECIALE ALBANIANMAIL 15
faqe
8 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Një tis pluhur mbi Gërdec


Fatmir Terziu
pyesim pyetje të ndryshme, thjesht Babai i tre djemve dhe i vajzës së
gazetareske. Në thelb tentojmë të tij të martuar në Marikaj tek Artan

G
zbulojmë të dëmtuarit, më nevo- Tushaj. Pas tragjedisë dhe humbjes
ërdeci! Një emër që jtarët e një ndihme modeste, por së këmbës, Aliu ka qëndruar për
ekziston prej vitesh tepër domethënëse. Një nga ushtara- gati një muaj në spitalin ushtarak
në gjeografinë shqip- kët na afrohet dhe na jep telefonin dhe tani mban një protezë provi-
tare. Por një emër që tashmë ka e kryeplakut. Arif Halili, kryeplaku zore për të lëvizur. Dy shtëpitë e tij
zgjeruar ‘fuzionin’ e tij gjeografik, i fshatit, përgjigjet menjëherë. Ne dykatëshe dhe tjetra njëkatëshe, e
përpos tragjedisë. Pas shpërthimit i shpjegojmë misionin tonë dhe ai ndërtuar për djalin e mesëm, janë
të municioneve, që morën jetë na falënderon. “Jam larg”,- thotë ai, cilësuar të pabanueshme. Kështu
njerëzish, Gërdeci hyri në faqet “por po ju jap një emër…Ali Aliu, ai tani jeton tek e bija e tij në Mari-
dhe lajmet mediatike, jo natyr- është me një këmbë. Është i dëmtuar kaj, ku dhëndri Artan Tushaj ia ka
shëm si një fshat shqiptar, por si gjatë shpërthimit. Ai është 54 vjeç”. hapur zemrën dhe derën njeriut në
një pjesë gjeografike, që edhe pse Për çudi dhe për fat, këtë emër na nevojë. Ne u ndalëm aty rreth orës
e vogël në sipërfaqe, bëri zhurmë e kishin thënë edhe të tjerët, Rama- pesë pasdite në afërsi të shtëpisë
të madhe. Pasi hëngri koka zani, plaku 80 vjeçar që kulloste së Tushajve në Marikaj. Askush
njerëzish të pafajshëm, shkatërroi lopën, Artan Tushaj, fshatari nga nuk dinte për misionin tonë. Por
banesa dhe prona, shkundi e tun- Marikaj, por me nënë nga Gër- edhe pse askush nuk dinte gjë, në
di një zonë, madje edhe një rreth Në postëbllokun e policisë ushtarake në Gërdec. deci, Nazmi Muka, pronari i firmës shtëpinë e Tushajve në çast u bënë
të madh politik. Një ministër “Europa”, për punime duralumini, gati dhjetë vetë. E para na priti e bija
mbrojtje u largua dhe një dorë shqiptarë dashamirës për të kri- “AlbanianMail” i ka falënderuar që tashmë ishte e shkatërruar, e ëma me një fëmijë të vogël në krah. Pastaj
biznesmenësh dhe politikanësh juar skuadra futbolli në shërbim këta humanë shqiptarë dhe tani Fitnetja dhe Shefqet Visha që gjendej pamë në një kënd të ishte ulur Aliu.
u bënë ushqimi mediatik dhe i të një ndjenje humane që ndih- marin urimin e madh. Dhe ata pranë nesh. Të tjerët hezitonin të Pranë tij mbante protezën provizore.
zbatimit të ligjit. Lajmi i Gërdecit moi me të holla disa organizata që grumbulluan këto ndihma ia jepnin emrat e tyre, madje i shman- Tentoi të ngrihej e të na priste sipas
u ndje edhe në mediat britanike. në Kosovë, djemtë dashamirës besuan gazetës së komunitetit geshin edhe fotografive, edhe pse zakonit. Ne gati po na tradhëtonin
Dhe kështu humanët, shqiptarët shqiptarë i kthyen sytë nga grum- shqiptar që të çonte misionin deri ne folëm hapur me ta për misionin lotët. Ishte vështirë të përballoje në
dashamirës iu drejtuan thirrjes bullimi i ndihmave për viktimat e në fund… tonë human. Ne ishim përfshirë në cast një emocion të atillë që përzihej
së gazetës “Albanian Mail” për Gërdecit. Menjëherë dashamirë-
të zbutur sadopak dhimbjet e sia e shqiptarit Fatmir Merkoja,
1 Gusht 2008
Gërdecit. Ideja e lindur si pasojë me origjinë nga Prishtina, krijoi Në Shqipëri bën vapë. Gjithandej
e nismës së gazetës “Albanian- kontributin e parë me një mijë pijet freskuese tentojnë të bëjnë të
Mail”, që publikoi thirjen për këtë stërlina. Pas kësaj janë djemtë kundërtën e saj. Por më kot, gati e
qëllim beri te veten. U grumbul- e kryesuar nga Ardian Paloi, pamundur të largosh djersën që të
bën të kullosh i tëri në ujë. Madje
vapa ishte shtuar edhe në hyrje të
Gërdecit. Një postbllok, një mori ta-
belash që të detyrojnë të ndalesh dhe
një duzinë ushtarakësh të veshur blu
dhe laramanë të detyrojnë të mos
vazhdosh më tutje. “Ndal! Zonë
ushtarake!”; “Policia ushtarake”;
“Ndal policia ushtarake”. Teksa
ndalohemi nga rojet ushtarake dhe
policore shohim në sfond një kolonë
makinash të parkuara në brendësi
të fshatit zhurmëmadh. Një grup
banorësh afrohen më pranë nesh.
“Ka ardhur ambasadori amerikan Në një nga firmat e Duraluminit, e shkatërruar plotësisht
Withers dhe ministri Oketa na
thonë ata, por kanë mendime të një bisedë gati të përhumbur, duke mes dhimbjes, lotëve dhe ndjenjave
ndryshme për fshatin…” U shpjego- haruar dhe sfiduar vapën. Në çast njerëzore për njeriun me këmbë të
hemi ushtarakëve dhe u paraqesim ia beh si me një frymë, Ramazan këputur në gjumë. Një gotë me pije
dokumentet ligjore, por e pamun- Aliu, plaku 80 vjeçar, me lopën e freskuese për të gjithë dhe një bisedë
dur të hysh. “Nuk lejohet”! “Ata që tij, miken e tij, sic u shpreh ai. Ai na më pas. I shpjegojmë ardhjen tonë. I
Ekipi i Albanian Mail duke dhuruar ndihmën modeste në të holla kanë hyrë kanë marë leje,”- na thonë foli gjatë për Gërdecin, por ashtu flasim për gazetën dhe publikuesin
ata. Dhe askush nuk jep më shumë si në rrëfenjat e netëve të gjata, si e saj dhe ai përlotet. Dëshiron të flas
luan me thirjen dhe dashamirësi- Dritan Gërxhala, Shkëlqim Hajri sqarim. Nuk lejohemi të hyjmë nëpër skenarë filmash… “Vështirë me pronarin e gazetës, dëshiron të
në e botuesit të saj Nik Berisha, etj. Që kontribuan duke grumbul- në brendësi të Gërdecit, edhe pse të bluash Gërdecin në tru”, - na thotë falënderojë gjithë dashamirësit me
ish kryeredaktores së talentuar luar rreth nëntëqind stërlina për tentuam me mënyra të tjera, madje ai, dhe ne përshëndetemi me të dhe zemër të madhe… dhe pas telefonit
dhe tepër humane, Linda Lufo të ndihmuar viktimat e Gërdecit. as edhe urdhrat e disa funksion- të tjerët… ndjedh urim zemre, urim shpirti...
dhe stafit të saj, një sasi e konsi- Në bashkëpunim me “Goals arëve nuk bënë punë. “Ne jemi Ne e shohim në sy njeriun durimtar
policia ushtarake dhe nuk njohim Drejt njeriut me këmbë
derueshme ndihme financiare. Football Center” në Beckenham, dhe dëgjojmë urimin e tij...
Një ndjenjë tepër humane i kishte djemtë shqiptarë organizuan tjetër njëri”. Kaq u tha dhe ne nuk të këputur ...Pastaj mbi Gërdec kishte një tis
shtyrë ata në një veprim krejt komunitetin e tyre dhe ndërtuan tentuam më tepër… Ai quhet Ali Aliu. Është 54 pluhuri, që ngjitej andej nga dielli
human, bujar dhe tepër njerëzor. 16 skuadra futbolli në shërbim të Aty afër postbllokut me një grup vjec dhe e ka këmbën e djathtë të zhuriste, ndërsa ne shtrënguam
Mbi një ide të vjetër të shqiptarit kësaj ideje për të grumbulluar të njerëzish, ne dëgjojmë prej tyre argu- këputur nga shpërthimi në Gër- duart me të gjithë duke iu drejtuar
Arsim Zagragja, që aktivizoi disa hollat e lartpërmendura. Gazeta mente dhe biseda të ndryshme dhe dec. Është prindi i katër fëmijëve. sërish Tiranës. 
15 ALBANIANMAIL OPINION
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 9

Përse iket?
sjell rivalitetin por në një plan të
gjërë edhe pabarazinë e thellë,
Astrit Lulushi e cila po nuk hasi në kundërsh-
tim, ekzagjerohet si në ndonjë

E shtë natyra e njeriut


e mirë, e keqe, apo
te dyja bashkë?
Përgjigjet janë të ndryshme e të
vend, si Shqipëria e dikurshme
ku një shtetas nuk lejohej të
ikte nga vendi i lindjes. Ligji nuk
e shpjegonte përse, por shumë
njerëz e kuptonin se vendi ishte
numërta sa edhe rrymat filozo-
fike. Xhon Locke (1632 – 1704) tepër i varfër dhe qeverisej aq
thotë se njeriu në gjendje naty- keq sa sundimtarët ndalonin cdo
të lavdërohen për veprimet apo detyruar t’i shërbente tjetrit ose
rale është plotësisht i lirë per të individ të ikte, sepse përndryshe,
sjelljet e mira. Hobes (1588 të kërkonte me forcë që të tjerët
lëvizur e vepruar pa patur nevojë në mos të gjithë, shumica do të
– 1679) thotë njerëzit në gjen- t’i shërbenin atij. Në një botë të
të marë leje nga person tjetër. kishin ikur,… apo nuk ikën?
dje natyrale janë vazhdimisht në tillë ideale njerëzit do të ishin të
Në këto kushte, njerëzit kanë të luftë “të gjithë kundër të gjithëve”, barabartë sepse nevojat e tyre Thellë në vetvete, cdo njeriu,
njëjtën vlerë dhe e trajtojnë njëri dhe jeta në ketë gjendje është e do të plotësoheshin nga natyra, pavarësisht nga shkalla a pozita
tjetrin ashtu sic dëshirojnë të tra- rëndë, e keqe dhe e shkurtër. prandaj nuk do të kishin nevojë shoqërore, ka të drejtë të men-
jtohen vetë. Kjo gjendje natyrale për njëri tjetrin. dojë se është i barabartë me
Sipas Russell (1914 – 1970),
braktiset vetëm kur ata bien da- të tjerët. Kështu, kamerieri nuk
e keqja morale rrjedh nga instink- Kur njeriu apo një grup sun-
kord të jetojnë në bashkësi me i kërkon klientit, cilido qoftë ai,
ti i trashëguar prej kohëve më të don tjetrin, nuk është vetëm
qëllim për t’u mbrojtur. që ky t’i shërbejë në të njëjtën
hershme kur njeriu nuk ishte njeri. pabarazia që ai mbjell, por edhe
Sipas Rusoit (1712 – 1778, mënyrë; por kjo çështje është
Këto instinkte lindën kur kafshë varësia që krijon. Të gjithë të
njerëzit nga natyra janë të mirë zgjidhur nëpërmjet bakshishit.
të veçanta (paraardhësit e njeriut varfërit e të shtypurit, padyshim
dhe zakonet e këqija janë prod- të sotëm) u bënë të vetëdijshme përfaqësojnë mjerimin. Shumë Por kur një person pret me orë
him i qytetërimit te korruptuar. dhe filluan të merreshin me vras- prej tyre kane lindur në kushte të në radhë përpara një zyrë për të
Deri diku ai sikur pajtohet me je, mashtrime, rrëmbime, grabitje tilla dhe duke jetuar vazhdimisht qarë një hall a për të marë një do-
Lokun. Ndërsa Pelagius (354 e vjedhje, për të siguruar mish kështu ajo duket se nuk bën për- kument, dhe kur zyrtari tregohet
– 420) thotë se në gjendje naty- e sende të tjera ushqimore për shtypje dhe ata të mbeten të var- mendjemadh, edhe pse nuk ka
rale njerëzit janë të paprekur plotësimin e nevojave metabo- ur tek sunduesi. Por kur varfëria mend më shumë se ai, apo kur
nga mëkati origjinal, por ata janë like. Në këto përpjekje ata ishin e shtypja ndjehen dhe kuptohen i kërkon edhe ryshfet megjithëse
plotësisht të aftë të zgjedhin të në garë a konkurrencë edhe me jo si kushte të natyrshme a të lin- merr një pagë më të lartë se ai,
mirën ose të keqen. Kështu, sjel- kafshët e tjera. Pra fakti i thjeshtë dura, atëherë vjen lufta. atëherë personi preket nga kjo
lja njerëzore përcaktohet nga se njeriut i duhet të marë jetën e përbuzja, fyerja, vjedhja, përnd- ajo që duhej të ishte, e përsosur, pabarazi e panatyrshme, dhe nuk
Cdo njeri është lindur me ins-
faktorë shoqërorë e biologjikë, një tjetri ose ta skllavërojë atë, jekja, burgosja dhe vrasja. Me ku njeriu të jetonte lehtësisht në i mbetet rrugë tjetër veçse të ikë,
tinktin që e shtyn drejt pasurisë,
dhe se instinktet e trashëguara si kusht për të mbijetuar, është ketë Russell duket se pajtohet cdo pjesë të globit, me siguri të …apo nuk vazhdojnë të ikin?
pronës, pushtetit, për të fituar
nuk mund të fajësohen për vep- ndoshta zanafillë e të këqijave me Volterin (1694 – 1778) i cili gjithë do të ishin të barabartë, 
a për të dalë mbi të tjerët. Kjo
rimet e këqia ashtu si nuk mund morale si gënjeshtra, mashtrimi, thotë se nëse bota do të ishte dhe askush nuk do të ishte i

EDITORIAL
vijon
nga faqja 1 meve, të cilët kanë shtrydhur i larti në 12 vjet. Midis Janarit dhe Qershorit të Çmimet e ushqimeve të afërmve të tyre në atdhe. Sipas studimit, me
standartet e jetesës në vend. Komiteti i Sigurisë këtij viti, 18 900 familje në Britaninë e Madhe Çmimet e ushqimeve janë faktori tjetër. Spi- të ardhurat nga emigrantët jetojnë mbi 189 mijë
Monetare të Bankës, është duke përllogaritur in- kanë humbur shtëpitë e tyre, pasi ata nuk arritën ralja e tyre ka sfumuar jetën dhe çmimin familjar. familje ose 26 për qind e totalit të familjeve në
flacionin dhe ka konsideruar një rritje zyrtare prej të paguajnë kreditë e marra. Çmimet e ushqimeve kryesore janë ritur më vendin tonë. Ekspertët e ekonomisë i sugjerojnë
2% në 3.3% që flirtohet nga shpenzimet për kush- Sipas gazetarit në fjalë, ekspertët kanë thënë shumë se pesë përqind që nga periudha e njëjtë qeverisë që të gjejë burime të tjera financimi për
tet dhe çmimet e komoditetit, të cilët tashmë janë se “situata do të përkeqësohet”. Këshilli i Kre- e vitit të kaluar. Çmimi i një buke “Loaf” nga të mbuluar deficitin tregtar.
nën limit për arsye të çmimeve të paleverdishme. dimarësve, që u bazohet statistikave, shënon se “Tesco” është ritur deri në 50%, ndërsa çmimi Rënie të ardhurave nga emigrantët është vënë
45 000 shtëpi në Britani, mund të rizotërohen në i një kilogrami oriz “basmat” është ritur deri në re që këtë vit. Sipas të dhënave të Bankës së
Tregu i shtëpive fund të vitit pasi qeramarësit nuk arijnë të bëjnë 110% tek “Sainsbury”, pra duke kapur çmimin e Shqipërisë, gjatë tremuajve të parë këto dërgesa
Në të njëjtën kohë lajmi i keq vjen edhe nga pagesat. 1.89 stërlinave. kapën shumën e 210 milionë eurove, duke shënu-
tregu i shtëpive. Shitja e shtëpive në Britaninë ar një rënie prej 5 për qind kundrejt të njëjtës
e Madhe ka një rënie të theksuar, një rënie që Jorkshire është parë si një pjesë ku rritja e Këto fakte flasin për vështirësitë e ekonomisë
rizotërimit ka qenë dramatike këtë vit. Azy Patel, familjare, dhe natyrshëm për vështirësimin e inte- periudhë të vitit të kaluar.
mendohet se do të vazhdojë deri në fund të vitit
në vazhdim. Kjo rënie e çmimit të shtëpive, krijuesi i “Property Mate”, ka theksuar se ata grimit të familjeve shqiptare në Britaninë e Mad-
kanë parë pika të nxehta në Doncaster, Rother- he. Nga ana tjetër edhe dërgesat e emigrantëve Humbja e vendeve të punës
sipas specialistëve britanikë, përshkruhet si një Gjatë periudhës gjashtëmujore të këtij viti
detaj shumë i rrezikshëm për standartet e jetës ham dhe Hull, që janë dhe zonat më të prekura në Shqipëri kanë diktuar rënie. “Të ardhurat nga
nga ky problem. Shifrat e publikuara sqarojnë se emigrantët, që janë një burim i rëndësishëm për lajmet për humbjen e vendeve të punës në Bri-
së qytetarëve britanikë. Dhe kur bëhet fjalë për taninë e Madhe janë shtuar. Lajmi i fundit erdhi
shtëpinë, natyrshëm fjala shkon edhe tek familjet numri i kredive në tremujorin e fundit është rritur mijëra familje në vend, por edhe për ekonominë,
deri në 30 për qind dhe në vit pritet më tepër, pasi do të vijnë duke u pakësuar”- ky është përfun- këto ditë nga “JCB” që parajmëroi të shkurtojë
shqiptare që kanë ëndërruar dhe ëndërrojnë një vendet e punës. Kjo kompani ka punësuar vetëm
të tillë. deri në fund të gjashtëmujorit të parë të 2008-ës dimi i një studimi të Bankës së Shqipërisë, i cili
ariti deri në 155 600. evidenton dobësimin e lidhjeve mes emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar 5700 punonjës, pa
dhe të afërmve të tyre në atdhe. llogaritur rreth 9000 të punësuarit jashtë Bri-
Rizotërimi; 18 900 humbasin Duke u bazuar në këto fakte, karitasi i tanisë.
banesat shtëpive “Shelter” përshkruan këto figura si Të ardhurat nga emigrantët
Artikulli i Peter Dominiczak në “Yorkshire shokuese dhe thotë se shtëpimbajtësit marin Por problematika e punësimit vjen edhe nga
ndihmë vetëm pas nëntë muajsh, që është shumë Të ardhurat nga emigrantët do të vijnë duke fusha e ndërtimeve, ku shihet një rënie investimi
Post” vetëm ca ditë më parë, është alarmant. u pakësuar, duke u shndërruar në një problem jo
Faktet e servirura nga gazetari shpjegojnë se vonë për shumë familje. Sipas këtij karitasi, në këtë fushë. Madje edhe investimet private
“Qeveria duhet të ndërhyjë sa më parë”. Ditë më vetëm për familjet që i kanë këto dërgesa burimin të riparimit dhe modernizimit të shtëpive kanë
“rizotërimi i banesave ka shënuar më të lartin e vetëm të ardhurave, por edhe për ekonominë.
në 12 vjet, pasi 18 900 zotërues kanë humbur parë Banka e Anglisë votoi të mbajë interesin ndjerë një humbje interesi dhe investimi në to.
në të njëjtat shifra për katër muajt e radhës. Të Pasi me këto dërgesa financohet pjesa më e Të gjithë këto faktorë dhe mjaft të tjerë të dorës
shtëpitë e tyre”. Ky artikull i publikuar më 09 madhe e deficitit tregtar.
Gusht 2008, është një sinjal për të gjithë që kanë tjerët e shohin situatën ndryshe dhe me tendenca së dytë flasin për një farë tkurrjeje të interesit
sytë tek gjetja e një shtëpie, pra blerja e saj. Pra argumentuese, por “Financial Services Author- Ky është përfundimi i një studimit të Bankës ekonomik, për pasojë edhe për një vështirësim të
sipas Dominiczak rizotërimi i shtëpive ka prekur ity” është tani duke konsideruar aksione të vënies së Shqipërisë, sipas së cilit, gjatë viteve të ardh- integrimit shqiptar në këtë vend.

më së shumti Jorkshiren këtë vit, pasi numri i në jetë të ligjit. shme, ky fluks të ardhurash do të bjerë për shkak
njerëzve të larguar nga banesat e tyre ka qenë më të dobësimit të lidhjeve mes emigrantëve dhe
15 2008 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL KOMUNITET
faqe
QERSHOR
GUSHT 2008 11
rezultatet nuk do te mungojne te

Hapi përpara
vijne.Iniciativat, sado te vogla flasin
vete,flasin per vetveten dhe per te ar-
dhmen. Kjo, e theksoj perseri, sepse
ne kemi shume per te zhvilluar dhe
per te arritur qe te ecimin me hapin e
shokeve me te mire, me te integruar
dhe qe, me fanatizem i ruajne kultur-
at dhe vlerat e veta kombetare.
Ruzhdi Jata Tani qe na njohin te tjeret, na duan
Kryetar i Dituria edhe me shume, na afrojne punera

P
te ndryshme shume shpejt, shpesh
o vjen pranvera e 2009 na afrojne me teper se sa na takon
dhe shumica jone do te (!). Por ,mendoj se ka ikur ajo kohe
festojmë 10-vjetorin e ard- kur ne na perdornin vetem per te
hjes ne UK. Do te dëshiroja qe Re- bere punet e tyre. Shpesh na riftojne,
daksia e gazetës “Albanian Mail” por harrojne se kane lene dicka pa
te hapte nje rubrike si kjo, per sh- paguar, nje borxh apo dicka tjeter…
embull, 10 vjet - cila është krenaria Ne nje aspekt me te gjere,- i tho-
jone. ( Apo afërsisht si kjo). Krena- sha nje dite shokut tim ,- na njohim
re me qene shqiptar por ç’kemi ne mire se ne bejme shume per te tjeret
substance. Tryeze e hapur ku kry- dhe duan te luajne me kete karte.-
etare shoqatash e te tjerë te thonin Mbase edhe pse komprementohemi
fjalën e tyre, te ketë humor, pse jo me shume- shtoi me vend Bujari.
dhe karikatura shoqërore etj. Pra I keni pare shkrimet e zotit Veliu?!
dialog i hapur per sukseset tona. Shume prej personazheve te tij jane
Ne kohe dhe ne kushte e rrethana viktime e ketij lloj mashtrimi. Ai do
te ndryshme historia e bashkëpun- te shkruaj perseri e perseri dhe mire
imit te komunitetit shqiptar me ben,por nuk bejne mire ata qe nuk
komunitetet e tjera ne UK ka patur nxjerrin mesime. Me siguri te tjere
dhe ka marre zhvillime te ndryshme, do te perfshihen ne krime,por vetem
kurba jo shume te pëlqyeshme. Kup- se nuk dihet se kush. Une nuk kam
tohet, per rrethanat,mbase ne u jemi te dhena statistikore,por mendja ma
mbështetur iniciativave qe na kane merr se ka pak indiane ne burge kra-
afruar te tjerët dhe pa u thelluar hasuar me numrin e popullates. Jane
shume ne benefitet qe kemi patur te zgjuar shume, kane punet me te
nga bashkëpunimi me to si komu- mira, shtepi dhe vila luksoze; kane
nitet. pushtet kudo etj. etj. Le te bashke-
Por kohet kane kaluar dhe situatat punojme me te. Suksese pra, Dituria,
kërkojnë qe te reflektojmë ,se paku me hapin perpara.
te nxjerrim mësime per ta orientuar Maturia e tyre ne diskutime me
komunitetin shqiptar atje ku duhet te inspiron .Caritia filllon nga shtepia
shkoje dhe atje ku mund te japë me , thote Channi ne Englisht. Por ne
shume. Shyqyr,-do te thotë Dikush, e Shqiptarët e ardhur në Mbretërinë e Bashkuar gjithmonë kanë synuar integrimin, gjuhen indiane shprehja eshte pak a
paska kuptuar zotëri Ruzhdiu me ne duke qenë qytetarë të barabartë me bashkqytetarët e tjerë shume me e tingellueshme,-me tre-
fund. Me te drejte. Faleminderit. Kur gon ai. Indiania e mire e shkolles,
e them ketë unë mund te shkruaj disi është vetëm Europa,por edhe kon- shume te kënaqshme, e dijme se reja. Dhe ato flasin e kane njohuri per
indiania e mire e punes… thone ish-
me rezerva,por gjithsesi ne interes tinentet e tjerë, e, nje nder to, është kemi tregues jo te larte punësimi, e gjithe diasporen kudo ne Bote dhe
koleget Lulja e Kadimja per shoqen
te komunitetit dhe jo ne kuptimin e edhe subkontinenti Indian. dijme se nuk kemi gjitheperfshirje ne e mbrojne ate me fanatizem. Disku-
e tyre vertete te mire, Ranjit. E sa e sa
ndonjë arsye tjetër. Nuk kishim me pare eksperience, sfera te ndryshme. Fenomene te reja timet tona me te shumta neper kaf-
te tjera.
Per nje komunitet te stabilizuar kuptohet se ishim te porsaardhur. po lindin, si bixhozi, ndarjet etj. E ne enera dhe grupe te vogela shoqerore
Kur erdhem ketu ,10 vjet me
mire dhe me kohe te gjate ne UK ne Ky përcaktim deshi kohe te hiqej. me shume jemi përqendruar ne ak- akoma jane perqendruar te koha e
pare, ndoshta kam te drejte ta them
kemi e do te kemi kurdoherë nevoje Nuk flas per ndonjë ekstremizëm ne tivitete kulturore e artistike se sa ne Monizmit apo te koha e tranzicionit,
kete tani,si inspirues i kesaj ideje, ne
dhe ndoshta kjo do te ishte e rëndë- ceshtje te tilla mjaft delikate dhe me këto fusha qe i përmenda. te cilat edhe pse nuk duhen har-
ishin gjysem dhe gjetem ketu gjys-
sishme po te kihej ne qendervemend- probeme shoqërore,por fytyra ndaj Me hapin perpara Dituria synon te ruar, nuk duhet te na marrin shume
men tone, as me pak e as me shume.
jen e shoqatave dhe te bizneseve te botes do te thotë qe te shikojmë me bashkëpunoje me shume me komu- kohe,qofte edhe neper bidesat tona
“Njeriu gjithnje e kerkon ate gjys-
ndryshme, te grupimeve te tjera etj. mire se si i kemi punët ne brenda nitetin Indian per te krijuar munde- intelektuale apo punimet e kontribu-
men tjeter qe s’dihet ne se e ka patur
Duke njohur mire prioritetet e tyre komunitetit dhe çfarë kemi per t’u sine e nje sherbimi me te plote dhe te tet e kesaj natyre. Misionin e Fjales se
ndonjehere, ose e ka pasur,por e ka
ne do te mund te kuptojmë me mire dhënë atyre e çfarë kemi per te marre gjere per komunitetin tone ne lidhje Lire une e cmoj shume.
harruar”- shkruan Zija Cela ne nje
situatat tona dhe do te mund te ori- andej. Per shembull, problem urgjent me degjimin me mire te fjales prin- Pra, fjala eshte per te pasur tani e
nga tregimet e bukura te tij. Kush na
entohemi me drejt ne to. Patjetër do per ne është se si te mbështesim edu- derore, ne kuptimin e aktivizimit tutje me shume rezultate e bashke-
tha me gjithe zemer miresevini, atyre
te kemi benefite me te mëdha. kimin e fëmijëve, si te shmangim me te mire te vullnetareve te mosh- punim mes veti dhe me te tjeret e
iu ngjitem dhe gabim nuk beme per
Çfarë kemi bere ne te kaluarën i veteperjashtimin e gjeneratës se re. uar dhe te rinje. I kemi pare se sa me komunitete te stabilizuara e me
kohen dhe per njohurite qe kishim.
lihet edhe mosnjohjes. I lihet pikër- Dituri - hapi përpara do te jete bukur e me lezet punojne indianet, i emer.Komuniteti Indian eshte me
Tani qendron ndryshe puna, zoteri.
isht te kaluarës, por vendi është per nje projekt me idenë qe te afrohen kemi pare se si kontribuojne ato per i madhi ne kete vend.I ruajne ata
Ja keshtu duhet veshtruar histo-
te bere autokritike ashtu sic e kam me shume intelektualet shqiptare komunitetin,i kemi pare tempujt e bukur kulturat dhe traditat e tyre,
ria jone, ne kohe, kritikisht dhe me
bere diku ne kuptimin per te reflek- me intelektualet indiane, pse jo me tyre gjithe drita e llampadare. E kemi - themi shpesh kur ne flaism me
hapesira te qarta per te ardhmen tejet
tuar dhe per te reaguar. Natyrisht ne pikësynime per te patur edhe ndi- pare se si ato e ruajne dhe e cmojne njeri-tjetrin. Dhe e themi me respekt
te veshtire qe do te perballojme.
kemi ardhur këtu, ne nje vend me hma e mbështetje te tjerë, per sh- historine e kulturen e tyre. Por kur fla- dhe me dashuri. Une nuk te dua ty,
- Gjeje shokun me te mire se vetja,-
qindra komunitete dhe nuk mund te embull per kulturat, shëndetin, per sin me njeri- tjetrin per trashegimine por te dashuroj, -thoshte pak dite
me thote Mark Hasaj. Kur nuk ke te
rrime me kurriz para tyre, nuk mund familjen, per inviromentin dhe sfidat kulturore e artistike te indianeve te me pare Channi Singh qe eshte nje
mire,te pakten gjeje jo shume te keq.
te mos pranojmë dialogjet, tryezat e e tjera te kohës. Duke patur strategji Botes,por per kinematografine, per fenomen. Pionier i Pop Muzike Azia-
E takoj diten tjeter dhe perseri me
bisedimeve dhe ofertat e tyre, por te plota dhe te qarta,duke bashkë- kushinen, mjekesine,njohjen e vleres tike Pop. Vere ne Google kete emer
pyet : “A e gjete, o Ruzhdo?-thote
e rëndësishme është qe te jemi me punuar per këtë qellim, shoqatat se parase e te pasurise e te tjere. Ata dhe shih. Por qe eshte njekohesisht
ai me humorin e mire shkodran.
fytyre nga ata per te marre te mirat shqiptare do te kenë mundësinë qe vertete te kenaqin kur i degjon te fla- me i thjeshte se i thjeshti.
-Po e kerkoj,po e kerkoj,o Mark.
qe do te na vlenin shume sic thashë. te zhvillojmë programe me serioze sin me passion e perkushtim per keto Strategji te tilla, plane te tilla do te
Kerko,kerko se to ta gjesh…Por jo…
Natyrisht interesi ynë tanimë nuk dhe dobifituese. tema dhe kur punojne veretete me te venin me shume ne levizje komu-

E dijme se nuk kemi rezultate njejten deshire per rritjen e vlerave te nitetin tone ne UK dhe, padyshim
Mendoni të ktheheni
në Atdheun tuaj?
Nëse jeni azilkërkues, telefononi falas IOM për një plan
riatdhesimi si individ ose si familje.

Nisje biznesi të vogël


Planifikim udhëtimi
Bileta fluturimi
Asistencë ri-integrimi
Pagesë për bagazhet
Strehim i përkohshëm
Trajnim për punë
Punësim
Shkollim

IOM është organizatë ndërkombëtare e pavarur. Ajo NUK është pjesë e qeverisë britanike.
Ne ju ndihmojmë të ktheheni në vendlindje vetëm nëse ju e dëshironi një gjë të tillë.
ALBANtravel
AGJENCI FLUTURIMESH ME SHQIPERINË

se z o n v e r e j u g a r a n t o j m ë ç m i m e t m
N ë k ë t ë ë të m i r a

SHËRBIME TË REJA NË ALBANTRAVEL

Transferta parash në vendlindje


Në bashkëpunim me kompaninë

Këmbime valutore
(Money Exchange)

Thyerje Çeqesh
(Cheque Cashing)

Angli Shqipëri
FINSBURY PARK BARKING TIRANE SHKODER
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road Rruga Sami Frashëri Nr.1 Marin Barleti
London, N7 7NS London, IG1 17PE Tiranë, ALBANIA Shkodër, ALBANIA
Tel: 020 7561 1604 Tel: 020 8591 7373 Tel: +355 42 434 77 Tel: +355 225 1704
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330 Fax: +355 42 329 31 Fax: +355 225 1704

Ne ju kompensojmë nëse gjeni çmime më të lira se në:


WWW.ALBANTRAVEL.CO.UK
Në raste fatkeqësish familjare “ALBANtravel” ju ofron shërbimet për rikthimin e kufomave ne Atdhe
LETRA TE LEXUESVE ALBANIANMAIL 15
faqe
14 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

ShprehMendimin KENI DIÇKA PER TE THENE!? JU FTOJME


TE DISKUTOJME SEBASHKU ONLINE PER
MENDIMET DHE OPINIONE E JUAJA:
E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

?
ngjyrën e lëkurës për një kohë.
Një grup të rinjsh duan të dinë nëpërmjet gazetës anësore dhe me pak avantazhuese tretë bazohet në imitimin e ndry-
e 30 për qind e femrave pas sek-
“Albanian Mail” “nëse dashuria është lojë”fjalësh, të të qenit burrëror është shtimi i shimeve që pëson realisht fytyra
sit kanë shenja të dukshme të të
moshe apo nje rastësi që mbin nga rrethana të mundësive për të vdekur, kjo e meshkujve, kur kalon nga mosha
madho re. skuqurit në lëkurë. Njollat e kuqe
vlefshme për të gjitha moshat në e pubertetit në moshën
ndryshme. Për këtë ne iu drejtuam specialistit marrë për bazë të njëjtat nëpër fytyrë, gjinj, qafë, krahë
raport me femrat. Pjesërisht, kjo Duke
Flori Bruqi dhe ai na serviri materialin e përgatitur i dhe në hundë mbeten për shkak
i detyrohet faktit që testosteroni fytyra, grupi skocez gjenero
per ne. Sipas këtij materiali janë edhe rregullat: ndikon negativisht në sistemin gjashtë versione: njëra prej
fy- të ngritjes së tensionit të gjakut.
dhe një tjetër Kjo shfaqet dhe vazhdon për 20
imunitar, duke i bërë subjektet tyrave e burrëruar
largësia shkak- trajta më femëro re për secilën minuta pas orgazmës. Veshët i
me nivel të lartë të këtij hormoni me
ton dhimbje, vuajtje, keqkuptime mjaft të dobëta përpara rrezikut nga tri metodat e manipulimit. kanë të paprekur. Përderisa buzët
dhe xhelozi. Ka në mes edhe të infeksioneve. i kanë të plota dhe të skuqura.
Eksperimenti nuk vërejti as-
pak ndjenjë fajësie, sepse mund
të paraqiten shumë raste dhe jo
Kështu pra, një mashkull që një ndryshim lidhur me metodë
limit që qe përdor ur.
n
Dëshira për prekje
ka arritur maturitetin seksual, e manipu Seksi shkakton prodhimin e
gjithmonë është kaq e thjeshtë t’u -
pavarësisht nivelit të lartë të Është e vërtetë që femrat prefero it të quajtur oksitocin,
thuash “jo”. Me pak fjalë, të je- e hormon
testosteronit, ka shumë gjasa që jnë nivele të ndryshme burrëri kemi më tepër nevojë
tosh një lidhje në distancë jo gjith- burrat qullacë ). gjatë së cilës
romant ike si të zotëroj ë mbrojtje imunitare (lajm i mirë për njerëzit dhe të jemi
monë mund të jetë të për t’i prekur
Në më të shumtë n e shumë më të mira se normalisht, Por vazhdohet vetëm me lajme të prekur . Nëse kolegia e juaj ju
nëpër fi lma.
gjë që mund ta transmetojë edhe këqija për “burrat e vërtetë”. as më fort se zakon-
rasteve rezulton se është jo pak e prek papritm
te të bijtë. Ky është edhe lajmi i Studime të zhvilluara në isht, nuk keni nevojë që shumë të
vështirë.
mirë. Lajmi i keq është që në shkuarën bënin të ditur që, pa- mendoni për atë se çfarë ka bërë
Tërheqje fatale rastin e një mashkulli me nivel varësisht preferencave, femrat mbrëmë.
Flori Buqi shumë të lartë testosteroni, shto- tërhiqeshin nga trajtat burrërore
Në artikull rezultonte se fy- hen së tepërmi edhe shanset që vetëm gjatë fazës së pjellorisë;
tyrat burrërore (nofulla katrore ai të dashurojë shumë në çastin e efekti bie kur vjen fjala te lidhjet
Sharmi sensual
Vijon nga numri e tipare të ashpra, kështu po i parë dhe të lodhet me të njëjtën e qëndrueshme. Evolucioni i ka Çuditesh edhe vetë kur sytë

i kaluar quajmë) vijnë si rezultat i nive- shpejtësi, duke kërkuar men- rregulluar gjërat në mënyrë të mbesin tek një femër, e cila kalon
leve të larta të testosteronit, fak- jëherë dashurinë tjetër: kështu atillë që në rast se gruaja e tradh- në rrugë… Ajo mund edhe të mos
torë që i bëjnë shumë tërheqës. ë: disa kile
që, në rastet kur femrat kanë ndër ton burrin, ka shanse të përfitojë jetë ikona e bukuris
Kilometrave largësi? më tepër, hundën pak të madhe;
Lajmi i keq është që në rastin mend të krijojnë familje e të gje- së tepërmi në planin fizik e në të shqitet
që fëmijët , por gjithses i ty nuk
Nuk përbën aspak një çudi e një mashkulli me nivel shumë jnë një baba të mirë për sistemin imunitar, duke nxjerrë je! Sharmë , e
i pune ose në së e rasteve i hedhin vështri mi. Tërheq
gjatë një udhëtim të lartë testosteroni, shtohen në shumicën në dritë fëmijë meshkuj e të bu- ose ndrysh e
francez ët
muajin pushimeve qoftë edhe në tepërmi edhe shanset që ai të sytë nga meshkujt me trajta më kur si etërit. Por këtë mos ua tho- quajnë një
njihet si “sex appeal” . Është
një shëtitje të thjeshtë ose njohje dashurojë shumë në çastin e parë të ëmbla e me sjellje më të butë. ni bashkëshortëve.
të rastësishme, të dashurohesh dhe të lodhet me të njëjtën shpe- Sidoqoftë, të dhënat mbi llojin formë komunikimi pa fjalë, me
me dikë. Dhe sigurisht që ndodh jtësi. Femrat duhet ta pranojnë e fytyrës që parapëlqejnë gratë Si ta vëreni nëse ajo ju sinjale: vështrime, lëvizje duarsh,
mimika e fytyrës. Është erotizëm,
shumë shpesh që ky “dikush” një herë e mirë: parapëlqejnë bur- flasin për preferenca thuajse të
të mos ta ketë shtëpinë te pallati rat me pamje të ashpër, të egër njëjta në të dy rastet.
tradhton? i pathënë, por që ndihet në ajër;
përballë shtëpisë sate, as në lagjen e që duken se do të shpërthejnë Në vend se të paguan i ndon- njëlloj si një aromë që të bën të
Problemi që u veçua nga ky pa menduar dy
aty pranë dhe as në një lagje tjetër nga çasti në çast nga testosteroni, grup shkencëtarësh ishte që këto jë detektiv që do ta ndiqte të kthesh kokën,
herë.
shumë larg tëndes. në vend të atyre me tipare të ëm- barazi në preferenca mund vijnë dashurën tuaj, provoni me meto-
, da më të lira dhe mjaft efi kase
Por edhe në ndodhtë që të mos bla e delikat e. Përse? Prej kohësh si shkak i realitetit në të cilin je-
për fem- tojmë sot (gratë ndjekin strategji ta lexoni të vërtetën nga trupi i Të jesh tërheqëse, vjen
jesh e detyruar të bësh shumë revistat e specializuara
rrugë për të arritur te shtëpia e tij, rat ua shtrojnë këtë pyetje
lexue- të ndryshme riprodhimi), ose saj. Janë disa shenja në trupin e natyrshëm apo duhet të
në këtë diskuti m njeriut, që pa dëshirë flasin për
sepse fati e deshi që të jetoni në seve, por tani mund të jetë rezultat i mënyrës mësosh metodat?
hyrë, edhe pse me shumë realitetin
një qytet, me mijëra arsye mund kanë me të cilën u zhvilluan eksperi-
ro- kujdes e maturi, edhe biologë t ësi, Dikush ka thënë se sharmi,
të bëhen shkak që ai të transfe
het në një vend tjetër, pa përjash- e shkencëtarët e tjerë
evoluci on-
mentet në fjalë. Në përgjith
u kryen duke u bazuar mbi
Të përdredhurit është formula e një lëngu magjik,
tuar këtu edhe mundësinë e një istë. fotografi të modifikuara virtual- Sipas ekspertëve për komun i- pirja e të cilit të shndërron në
trupit, femra, që një natë një qenie të parezistushme sek-
shteti tjetër. Arsye pune, studimi, Të parët që do t’i hynin kësaj isht, në mënyrë që meshkujt të kimin e
çështje familjare e të tjera të këtij aventure, e cila mund të hapte shfaqeshin më burrërorë ose më më parë ka pasur kënaqë si të sualisht; është marrje-dhënie e
më pakufizuar hormonale. Fantazitë
lloji mund të bëhen shkaku që polemika nga më të ashprat mes pak. Duke qenë se grupe të ndry- mëdha seksuale, përdridhet
sia e njerëzore nuk kanë fund në këtë
nga partneri yt të ndajnë qindra qarqeve shkencore, fetare e femi- shme studiuesish kanë ndjekur pak dhe më ngadalë. Shpejtë
kilometra largësi, mbase edhe niste, qenë një grup shkencëtarësh mënyra të ndryshme manipuli- frymëm arrjes dhe e përpëli tjes së aspekt, duke filluar që nga për-
femrat e syve, menjëh erë pas seksit, është rallat me “hirushe” që transfor-
mijëra. nga universiteti “St Andrews”, mi, shtohet mundësia që deri te fil-
të përfshira në këto eksperimente të e shpejtë, por të nesërmen ato mohen në princesha,
Dhe në raste të tilla jo gjithmo- në Skoci. Një prej tyre tentoi trupi është mat hollivu adianë.
këta në kenë reaguar ndaj diçkaje që në të ngadalësohen, ngaqë
në mund të ndodhë që të gjesh gjente pikat e përbash
tet (të cilat shumë shpesh vërtetë kishte të bënte vetëm me i relaksuar. Edhe në një përrallë të pa-
një zgjidhje ideale të tipit “Do vij rezulta
ishin kontrad iktore mes tyre) e metoda t e përdor ura dhe jo kun- fajshme , që u tregohet fëmijëve,
me ty. Do jetoj me ty kudo që të
shkosh” dhe kjo në të shumtën e një artikulli të publiku
ar në Ak- drejt fytyrav e që u tregohe shin: Buzëqeshjet elemen tet e tërheqjes seksuale
Mbretë rore. Në ndosht a do të silleshi n në mënyra i largon të gjitha kufi zi- janë të pranish ëm, duke krijuar
rasteve shkakton probleme ndon- tet e Shoqatës se do
Seksi
të sjelljes
rezulto nte se fytyrat bur- shumë të ndrysh me, në rast met dhe korniza t e sjelljes, për modele dhe mënyra
jëherë aq të mëdha, sa përfundimi artikull studi-
rërore (nofulla katrore e tipare të të bëhej fjalë për fytyra reale. këtë gjithë trupi reagon si më i karshi seksit tjetër Sipas
aspak i lumtur do të ishte fundi e është
vijnë seksual , tërheqj a seksual
i lidhjes njëherë e përgjithmonë, ashpra, kështu po i quajmë
) Skuadra e Universitetit të Sk- relaksuar. Pas aktit uesve,
e të larta të qeshin më shpesh dhe një reaksio n kimik, i feromo neve
pavarësisht se duheni, pavarë- si rezultat i nivelev ocisë veçoi tri mënyra manipuli- njerëzit
por mund
ronit. sigurish t të shikojn ë në sy më (hormo net e dëshirë s),
sisht se midis jush gjërat shkonin testoste mi: e para u realizua duke shkrirë
apo të qëndrojnë më afër, të konsiderohet edhe si një gjen-
shumë mirë, pavarësisht se kishe Ndërkohë që sipas këtyre evo- tiparet e burrave e grave mesa- gjatë,
bërë në ndonjë dje mendore: të jesh dhe jo të
menduar se mund të përballonit lucionistëve, arsyeja për të cilën tare, për t’i dhënë më pas formë gjë që se kishin
situatat normal e. dukesh. Do të thotë të vlerësosh
gjithçka bashkë. këto trajta rezultonin tërheqëse një fytyre mashkullore; e dyta ni- nga
asin për set nga një seri fytyrash, të cilat atë çka ndjen dhe mënyrën sesi e
Largësia nuk është asnjëherë ishte pasi këto shenja fl bazë Skuqa e dyshimtë ndjen. Të pranosh jopërsosmërinë
roni në më parë janë përzgjedhur në
një aleat i mirë për një lidhje. një nivel të lartë testoste njohësh pikat
bash- të burrërisë së tyre, duke pasur Metodë e mirë për të verifikuar e trupit tënd, por të
Sepse ajo, siç thonë më të vjetrit, organizëm, të cilit i duhet e forta të fi zikut.
është si era, shuan zjarret e veg- kangjitur edhe një sistem
r. Një ndër
shumë njëherësh parasysh edhe rëndësi- se a ka bërë dikush seks është
efektet në e ngjyrës së lëkurës; metoda e ajo nëpërmjet lëkurës. Mësojeni

jël dhe ndez të mëdhenjtë. Pastaj i mirë imunita
15 ALBANIANMAIL INTERVISTE
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 15

Shkatërrimi i Lidhjes së Shkrimtarëve është absurd


Hysen Sinani: Në të vërtetë shkrimtarët rrjedhën e saj. Më parë shkrim-
tarët dhe artistët kishin krijuar
Albert Zholi
në përgjithësi janë neutralizuar, nënvlëftë- një stabilitet të veprimtarive të

U
tyre dhe sepse ishte Lidhja e
Artistëve dhe të Shkrimtarëve
bënë disa muaj që
Godina e Lidhjes së suar, dhe lënë në hije. Nuk e di kujt i shërben të Shqipërisë. Por duhet që kjo
të riorganizohet përsëri. Ndry-
Shkrimtarëve dhe ar-
tistëve është kthyer në ambi- shkatërrimi i Lidhjes së Shkrimtarëve she shkrimtarët dhe artistët do
ente për Ministrinë e Kulturës të mbeten endacakë.
Rinisë dhe Sporteve. Për dinës së Lidhjes së Shkrim- Po media pse hesht ndaj kë-
“rrëmbimin” e kësaj godine ka këtë. Mua më duket se disa tyre problemeve ?
tarëve dhe të Artistëve, kur prej këtyre shkrimtarëve, figu-
pasur shumë debate, sikundër dihet që ajo tashmë është Media hesht shumë. Pra s’ka
dhe prononcime të ndryshme rave, u intereson ta mbyllin atë
kthyer në Ministri? kapitull, sepse ka diçka me të më media të lirë. Janë të pakta
për mënyrën e marrjes dhe jus- ato gazeta që folën dhe flasin.
tifikimin e pa bazë. Ende sot Problemi nuk është zgjidhur shkuarën e tyre. Ndoshta kanë
përfundimisht dhe është në më shumë kujtime të hidhura Ato pak që janë të pavarura u
kjo Ministri është në gjyq me për spektaklin dhe muzikën, latine dhe muzikat e tjera. Ata lodhën duke folur. Por arrogan-
Lidhjen e Shkrimtarëve por proces, por qeveria vendosi se sa të mira. Nga çdo shkrim- ata qeshin. Ata mendojnë se mendojnë se një vend i vogël
me forcë dhe me dhunë mar- tar dhe artist pritej një reagim ca e pushtetit qe shumë e mad-
në një kohë që në atë godinë nuk bëhet politikë kulturore. si Shqipëria nuk ka nevojë he. Duhet të kishin reaguar vetë
tashmë janë rehatuar zyrtarë të rjen e saj. Askush nuk e beson prej tyre, çfarëdo lloj reagimi. I quajnë mentalitet komuniste. për shkrimtarë. Ky është një
se godina u boshatis natën, pa shkrimtarët. Shkrimtarët re-
administratës, shkrimtarët dhe Krijimi i një elite siç e quajnë Po a ecet pa politika kombëtare gabim i pafalshëm. Këtë duhet agojnë kur dalin në mbështetje
artistët i sheh rrugëve të Tira- dijeninë tonë. Nuk e dimë ende politikanët kanë bërë që pje- ? ta kërkojmë vetë ne, pasi poli-
fatin e materialeve, që nga bib- edhe personalitete. Njëri nga
nës me nga një çantë në krah, sa tjetër e shkrimtarëve dhe Duke mos patur një politikë tika i ka bërë veshët e shurdhër punonjësit e Bashkisë së Tira-
në kërkim të një vendi ku të lioteka, kolltukët, librat, ambi- artistëve të jetë e nëpërkëm- në këtë drejtim.
entet dhe paisjet e Lidhjes së të mirëfilltë libri, ka një in- nës më tha para ca ditësh se ku
diskutojnë, shkëmbejnë men- bur? flacion botimesh të cilat nuk Kjo tregon se dhe mënyra e mund të gjej biografitë e per-
dime apo të qajnë hallet. Për Shkrimtarëve, që janë pronë e
shkrimtarëve dhe e artistëve. Ata veçuan ata që mund të pre- janë të orientuara? organizimit të shkrimtarëve sonaliteteve që kanë qenë në
të marrë një informacion më të knin themelet e një politike, që duke mos patur një sallë Lidhjen e Shkrimtarëve (për
plotë për këtë problem zhvillo- Shikohet një heshtje e figu- Me siguri që kështu do të
e kanë fuqinë të bëjnë opinion ndodhë. Një ministër nuk është spontane. Bëhen pro- një studim). Këto i thashë janë
va një bisedë me Kryetarin e rave kryesore siç është Is- kombëtar ose zhurmë publike movime librash dhe shtypi nëpër dosje dhe dosjet në Min-
Lidhjes së Shkrimtarëve dhe mail Kadare apo Dritëro mendon as se si ecën, krijohet,
dhe shpërfillën të tjerët. Po të publikohet, libri, spektakli, nuk i propagandon. istri. Kur Ministria nuk e di ku
artistëve z. Hysen Sinani. Agolli për këtë problem, pyesësh Ministrinë e Kulturës i ka hedhur këto dosje.
kush është mendimi juaj? muzika. Nuk don të dijë se Kjo është e vërtetë. Ajo si orga- 
Z. Sinani, a ka përfunduar dhe ti thuash se çfarë politike si dhe ç’punë prish muzika nizatë edhe më vonë do ta ketë
gjyqi mbi problemin e go- Unë e kam menduar gjatë kombëtare keni për librin, ose
REKLAMË To place an advertisement contact PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk

Keni tentuar të lini


duhanin por pa sukses?!
Eshtë një alternativë
Sjellin për ju çmimet më konkuruese në treg Provoni
Fluturojmëtë, Cigaret Elektronike
dy herë në d! i
çdo ditë  E aprovuar nga NHS
 Paraqitja si një cigare e vërtetë
 Nuk ka prapambetje kimike
 Mund të përdoret në çdo vend publik
 Kurseni para

Për më shumë informacion dhe për të

LONDËR
siguruar Cigaret Elektronike kontakto

TIRANË
Maks: 0207 281 2225
ndërrim në
Nisja edhe nga qytetet;
Mynih
MANÇESTER
BIRMINGAM

FINSBURY PARK BARKING


Kontakt e-mail:
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road
info@albantravel.co.uk
London, N7 7NS Rezervime nga interneti
London, IG1 17PE
Tel: 020 7561 1604 www.albantravel.co.uk Tel: 020 8591 7373
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330
Zbavitje
NË KOHËN E LIRË ALBANIANMAIL 15
2
faqe
16 www.albanianmail.co.uk NENTOR
GUSHT 2008
2007

ZbavitjeArgëtim BËHUNI DHE JU PJESË E KËSAJ FAQEJE


ARGËTUESE? NA TREGONI DIÇKA
ZBAVITËSE, HUMOR OSE FOTOGRAFI:
 E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum  Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Fjalëkryqi Gjej Fjalët


Ai që e zgjidh këtë fjalëkryq Çdo kombinim!
përfiton 6 muaj abonim falas! Horizontalisht, vertikalisht, diagonalisht, së prapthi.

Nëse e plotësoni këtë fjalëkryq na e dërgoni këtë faqe sëbashku me emrin dhe adresën tuaj. “Barclays Premier League”
1 2 3 4
N Y D E M Z F M F E R N D D H F X I S R U O E F D U L
5 6 D Y P C Z A K L A A D W O C A G V R Q B S R T E L W M
7 8 W Q D R Z W H R H Y R G R Z T P E C F T F O T M I U A

9 K Y P A J Z U T E V R P D P S V S S O L T I A Z A N H
P E N M X Y M L S G G S O C O Z U K P T N N N F X A L
10 11
W N V Q R Z K C G E J C L R Q N E H E U C W R R Z X U
12 13
X O C E G C F J H L W N N K D C C N E H I C U E V A F
14
Z J H W R L N K Q R F R M E I C H L E N M B R K P R P
K L E I H T N O B T U S R T K A T S W O A A I X Z S V
15 16 17 S O L G X I O D E B G L Y H M S T C V T J K T B A E R

18 19 20
X O S A R E V N K W A P T H A E Q U U L X U Q H X N B
F P E N C A I C K N R U O C R P I A I O C R O U E A B
21 22
X R A A D F A N D D O T W U Y L U S K B C N M L R L G
23 24
S E S T R L B P F M S E N U Q Q K B M M O E G L I V Z
25
F V P H B X R O T P N I C Y T I C R E T S E H C N A M
26 27 P I F L X N T S U O T R U K K R Y X R U F Q Z I H H F
28 29 30 D L T E Z S R R R E Z D R G K Z A E L T D E Z T O C T
H Z J T I O E N D O W E S T B R O M W I C H S Y H Z J
R I K I P M I D D L E S B R O U G H R O P P I S Q C C
31 32
C Y I C R K A S T O N V I L L A U K P D G S A N Y H A

HORIZONTALISHT 2. Qytet bregdetar ‘me drite’, 5. Vendlindja e Nokia-s, 8. Aty humbi betejen Na-
poleoni me britaniket, 10. Shumice ne Rusi, 11. Bankat japin para me...?, 14. Procesi i transformimit ARSENAL ASTON VILLA BLACKBURN ROVERS
ne fizike, 15. Gjitar ujor, 17. Element kimik me simbolin Fe, 20. Kafshe qe ha kerma, 21. Lume i lun-
drueshem ne Shqiperi, 23. Nje lume i famshem ne Kine, 24. Personazhi legjendar i Getes, 25. Banor BOLTON CHELSEA EVERTON
i Ultesires Perendimore, 26. Barazim ne shah, 28. Nota e trete muzikore, 29. Dallohet me mire po t’i
FULHAM HULL CITY LIVERPOOL
largohesh, 30. I hurit dhe i...?, 31. Dyqanxhinjte i ulin kur mbyllin dyqanin, 32. Kandidati demokrat per
president i Amerikes
MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED MIDDLESBROUGH
VERTIKALISHT 1. Gje e vogel dhe pa vlere, 3. Lahen teshat dhe femijet e vegjel, 4. Vendlindja e Robin
Hudit, 6. Nje shtet i vogel ne Pirenej, 7. Kujto qenin bej gati...?, 9. E kunderta e dialektikes, 12. Kuazi- NEWCASTLE UNITED PORSTMOUTH STOKE CITY
modo u binte fuqishem, 13. Heroi i Komunes se Parisit, 16. Kane mbi 200 sinonime per fjaled ‘debore’,
18. Pjese e gjuhesise qe studion shqiptimin e fjaleve, 19. Gjume i shkurter dhe i pavullnetshem, 20. SUNDERLAND TOTTENHAM HOTSPUR WEST BROMWICH
Dhembe te shtrember qe dalin para, 22. Nje bregdet i thyer ne Ballkan, 27. Budalla ne Itali
WEST HAM WIGAN ATHLETIC

Përgjigjet e kaluara
Barcaleta Humor
1
Q
2
K U M A R
Mos i merrni seriozisht... vetëm për të qeshur!
3
E
4
T
5
U J E
6
V A R E
7
M O L
8
L E O Për të sugjeruar një barcaletë ose një fotografi shiko në krye të faqes.
R E E L U B

Gruaja e ndershme
9 10 11
E V F R A N B A R D H I O S U M
12 13 14 15
N J E R K U G E A P H B
16 17 18
I Z U L A B O R T E K P A R M E N D E

Një çift feston 20 vjetorin e martesës. Gjatë


19
K L L C L S M R
20 21
U A P E
T
N D I
L
C I T I
S
F L
R
I R T
E
N
E
festës burri e pyet gruan se gjatë këtyre 20
22
F U L H A M E
23
D
24
K
25
U R A L E
26
T viteve të kaluara bashkë sa herë e kishte trad-
hëtuar. Gruaja i përgjigjet- “Tre herë!”.
27
P U T R A O O
28 29 30
I A J K R A U T O S T O P
M V
31
M A T R A P A Z H Atëherë tregomë si më ke tradhëtuar. Herën
e parë - gruaja rrëfen - të kujtohet kur do mirje
32 33
E L I M N E G J I P T I
34
K O L O N E L I B E
U O O
35
D H I A H
borxh nga banka dhe nuk donin te jepnin pastaj
R
36
Z E V Z E K N U pas dy ditësh vjen vet drejtori i bankës dhe ti
J K D R T D N P F N B B J T B N U R Y S I T D G G W B sjell në shtëpi parat?
- Po te lumtë, herën e parë me paske tradhë-
U G C L N L S R S T H E B I H Z W W E P F Z M I H N K
H W L F O P H M F B U Z W P Q O D X A B W D T N F X E
B
I
X B W
J E L
I
H
I
V G
R S
I
T
U
C
L
E
F S
V K
X
X
Z
T W M N
M K A S
P
Y
S
X
E
J
N
K
Z
F
A U
G J
D
L
C
H
tuar për dashuri. Po heren e dytë?
B
M H
F I
F
D
S
I
L
A
U
Z
R
E
J
C
E
B
N
O R
T
M V D
X R W O G
S T
Z
Y O E
O J N
M S
S A W
O N
I
I
T
P
B
R
M
- Të kujtohet kur doje të blije një shtëpi në
P D U R X R C F Y K N D I N O O W E A D A N N D S Y I plazh por nuk kishe lekët e duhura pastaj pas
U
Y
K
A
N
A C
O V
K
J
F
A S
Z Z
E
F
T
D
F
S
O
C
I
I
N
N
C
I
K
D
M L
A I
K
O P
U O
M O C
Y Z N
U
U
J
X K
H O
dy ditësh të bënë 50% ulje?
P
A R
H
I
Z
N
T
O R
J R
G
E
V S
Y C
T
L
A
D
A C
L D
D
V E
A M T
I S
Q K
U U
G
K
A
N
X
A B
J R
G C
O T
A
M
I
- Bravo - thotë burri - edhe këtë herë më
U I B K G N B E E A Y U E C Q M U R A A F B B C J N N paske tradhëtuar për dashuri. Po herën e tretë
si më tradhëtove?
Y T G Q C W F S I W R I T S S L I I S L V I A L V V J
N A G P E O D A A N M U B H N E C B K O N I W E A L C

- Të kujtohet kur hodhe kandidaturën për


F C J L J R T M J K O Z K Q O Y M Z G K B R S H A R P
U H K M H C H S F R I I G A I Z K Y L D N D O I P D F
O I M R P S Z U B H T E P R S G A K A H O N S W O R P
kryetar bashkie por të mungonin 500 vota?
V P L O W C W N M N V N A A A Q J W E V N Y J C Q N F 
S F Y Q V K Z G L W N L A Z C C B K G N A B O U I P B
15
2 2007 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL ZBAVITJE PERZbavitje
FEMIJE
faqe
NENTOR
GUSHT 2008 17
BASHKO FJALET ME FIGURAT PERKATESE BASHKO PIKAT DHE GJEJ FIGUREN
Shalqi

Rrotë

Dritare

Murë

Orë dore

Pus

Oktapod

Portokall

Furrë

Qepë

Tetëkëndësh

Buf

GJEJ RRUGEN GJEJ 12 NDRYSHIMET MIDIS FIGURAVE KUSH ESHTE KUSH?!

Në gjumë

Ulur

Duke vrapuar
KU TA GJEJ ALBANIANMAIL ALBANIANMAIL 15
faqe
18 www.albanianmail.co.uk GUSHT 2008

Shpërndarja JU MUND TE SHIKONI NJE LISTE INTERAKTIVE NE


INTERNET TE SHPERNDARJES FALAS TE GAZETES
ALBANIANMAIL
 E-mail: contact@albanianmail.co.uk
Tel: 020 7263 9000 SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 tinyurl.com/6xr5as  Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Biznese kryesisht shqiptare në Londër


(Renditja sipas alfabetit) - Na tregoni nëse shpërndani gazetën AlbanianMail dhe adresa juaj nuk ndodhet në këtë faqe. ShpërndarjaFalas ________________________
Abbey Road Patisserie Bashkesia “Faik Konica” Coffe Bar “Prizreni” Hornsey Barbers La Barca Sheikh & Co Solicitors
57-59 Abbey Road, 5 Blantyre Walk, Worlds End 643 Seven Sisters Road, 53 High Street, 685 High Road, 208 Seven Sisters Rd, TFE
London, NW8 0AD
________________________ Estate, London, SW10 0EW
________________________ London N15 5LE
________________________ London, N8 7QB London, N17 8AD London, N4 3NX 5-6 Catford Road, SE6 4QZ
________________________ ________________________ ________________________ ________________________
Alba Grill Restaurant Valbona Café Costcutter IBHM International ltd Marina Café Restorant Shoqata “Ardhmeria” The Eagles Restorant
5 Malvern Road, 85 Vigarage Lane, 15-17 Central Hill, 49 Burnt Oak Broadway, 30-32 Green Lanes, Palmers Unit 205 Camberwell Busi- 9 Leegate,
London, NW6 5PS
________________________ Stratford E15 4HG
________________________ Crystal Palace, SE19 1 BG
________________________ Edgware, HA8 5JZ Green, London, N13 6HT ness Centre, 99-103 Lomond London, SE12 8SS
________________________ ________________________ Grove, London, SE5 7HN ________________________
Albanian-British Cultural BESA Community Group Diplomat Bar ________________________
Project 230 High Road, SHREWSBURY HOUSE, 377 Leyton High Rd, Ikran Bar Restorant Merturi (Kafe-Bar-Restorant) Valentine Restaurant
Leyton, London E10 5PW Bushmoor Crescent, Shoot- London, E10 5NA 15 Anglesea Road, 3 York Road, Ilford, IG1 3AD Shoqata “Jeta e Re” 333 Green Lanes, Harringay,
________________________ ________________________ London, SE18 6EG ________________________ 11 Green Lanes, Ilford, London, N4 1DZ
ers Hill, SE18 3EG, London
________________________ ________________________ ________________________
ALBANtravel (Barking) Domi`s Bar MFC 3 Essex, IG1 1QX
________________________
24 Ripple Rd, Bowes Road Library 198 Church Road, Willesden, Illyria 180-190 Sydenham Road, Vllaznia Restorant
London, IG1 17PE London, N11 1BD London, NW10 9NP 194 Broadhurst Gardens, SE26 5RP Shpressa Programme 4 Queens Parade, Green
________________________ ________________________ ________________________ West Hampstead ________________________ Mansfild House, 30 Avenons Lanes, London, N8 0RD
________________________ Rd, London, E13 8HT ________________________
ALBANtravel (Finsbury British Albanian Kosova Dosti`s Barber Shop One More Café ________________________
Park) 142 Seven Sisters Council 32-36 Loman Street, 34 Westbury Avenue, JM Satellites 3 Shephers Bush Green, Waltham Cross Off Licence
Road, London, N7 7NS
________________________ London SE1 0EE
________________________ London, N22 6RS
________________________ 14 Church Road, SE19 2ET London, W12 Southgate Circus Library 67 High Street,
________________________ ________________________ High Street, Southgate, London, EN8 7AE
Ambasada Shqiptare Burlington Kafe Restorant Edmonton Green Library London, N14 6BP ________________________
Kafe Restorant Bros Palmers Green Library ________________________
24 Buckingham Gate, 1 Burlington Street, 36-44, South Mall, 3 Stroud Green Rd, Broomfield Lane, Palmers Wichmore Hill Library
London SW1 6LB
________________________ London, W1S 2JD
________________________ London, N9 0TN London, N4 2DQ Green, London, N13 4EY Sunrise Cafe Green Lanes, Wichmore Hill,
________________________ ________________________ ________________________ 239/242 Barking Rd, London, N21 3AP
Azzurro Cafe Bar Cafe Koha El-Bello (Bar-Restaurant) London E6 1LB ________________________
44A Philip Lane, 11 St. Martin’s Court, Kafe Restorant Shqiptar PCF ________________________
4 New College Parade, Finch- 389 High Street North, 197- 199 High Street Penge Zara Cafe Bar
LONDON N15 4EJ
________________________ London, WC2N 4AJ
________________________ ley Road, London, NW3 5EP ________________________ T- Bar 95 Fairfax Road, Swiss Cot-
________________________ Manor Park, London, E12
________________________
Bar Valona CAP News Pool Café 249 High Road, Willesden, tage, London, NW6 4DY
Hardedge cafe London, NW10 2RX ________________________
217 Cranbrook Road, 35B, Queensway, Khans Bargain 16 Chingford Rd, ________________________
Ilford, IG1 4TD London, W2 4QJ 113 penge high street, 135 Rye Lane, SE15 4ST London, E17 4TH Zig-Zag (Kafe-Restorant)
________________________ ________________________ Penge, SE20 ________________________ ________________________ TFC 366 Forest Rd, Walthamstow
________________________
Barking Supermarket Ciao – Ciao Kola Servis Rozafa Bar-Restorant 163-165 Bromely Road,
________________________
48 Ripple Road, Barking, 334 Kilburn High Road, Herne Motors LTD 722 Green Lane, Dagenham, 540 Streatham High Road,
Essex, Ilford, IG11 7PG London, NW6 2QN 51A Herne Hill, Essex, RM8 1YX London, SW16 3QF TFC
________________________ ________________________ London, SE24 9NE ________________________ ________________________ 227 Lewisham High Street,
________________________
SE13 6LY

Kushdo që dëshiron të abonohet në gazetën “AlbanianMail” është i lutur që të na dërgojë adresën dhe ALBANIAN MAIL
Gazeta Shqiptare

numrin e telefonit nëpërmjet e-mail, postës ose duke na dërguar një mesazh elektronik “SMS”.
në Britani të Madhe dhe Irlandë

NE DEREN TUAJ

Abonim 6 mujor = £13.00 ose Abonim 1 vjeçar = £25.00 142 Seven Sisters
LONDON N7 7NS
Telefon: 020 7263
Road,

9000
Fax: 020 7561 1603
SMS: 07796012
222

ALBANIAN MAIL ESHTE FALAS! JU PAGUANI VETEM KOSTON E POSTIMIT

MePagesë
Pika të tjera shpërndarje me pagesë
Shumica prej adresave më poshtë e shpërndajnë falas gazetën tonë sidoqoftë nëse kërkohet, pagesa është £1.00 (paund)
________________________
A.D. FOOD & WINE BURY FOOD & WINE EUROPA GOODGE STREET NEWS London, W12 8DH
________________________ NEWSMASTER
48 Baker Street, 21-23 Bury Place 718 Christchurch Roadk, - 49 Goodge Street, MOFFATS 11 The Broadway,
London, W1U 7BS
________________________ London, WC1A 2JH
________________________ Boscombe London, W1T 1TE
________________________ KLOSTERS LTD 1 Lansdown Row, Portswood Road,
Bournemouth BH7 6BZ
________________________ 198/200 Beechcroft Road, London, W1J 6DP
________________________ Southampton, SO17 2WE
________________________
ABBY’S STORES CAMDEN NEWS HANNELLS F7 M-F MON Swindon, Wilts, SN2 7QQ
________________________
147 Manchester Road, 227 Camden High Street, FINLAYS - 3 Davies Street, Berkley MR ANIL & MRS M KHAT - NEWSWEEK SLOANE SQ.
Swindon, Wilts, SN1 2AF
________________________ London, NW1 7BU
________________________ The Arcade Inside Tube, Square, London W1y 2ld, LONDIS (MR PATEL) 297 Holloway Road, Holloway - Newsweek Stall, Sloane
South Kensington Tube Stn, W1K 3LD
________________________ 75/77 High Street, Eastchrch, London, N7 8HS
________________________ Square, Underground Station,
ALAN BOTTRILL CAPITAL NEWS Pelham Street, SW7 2NJ
________________________ Sheerness, ME12 4BN
________________________ SW1W 8BB
________________________
68 Old Crompton Street, 114-115 Tottenham Court, IAN’S MR B BRAR
Shaftesbury Avenue, Road, London, W1T 5AH
________________________ FOLLYVIEW STORES 90a Cleveland Street, LUCKY ME ENTERPRISE 167 Swindon Road, OSBORNE NEWSAGENTS -
London, W1D 4UJ
________________________ 17-19 Folly View Road, London, W1T 6NL
________________________ - 510 Kings Road, Chelsea, Stratton, St Margret, Russell Square Tube Station,
CHELSEA FOOD Faringdon, Oxon, SN7 7DL
________________________ London, SW10 0LD
________________________ Swindon, SN3 4PW
________________________ Bernard Street, London Wc1,
Arberia (Dyqan kasetash dhe 237 Kings Road, Chelsea, ISAACS NEWSAGENTS WC1N 1LJ
________________________
disqesh) London, SW3 5EJ
________________________ FORBUOYS NOTTINGHILL 39-41, Queensway, M.H.AHMED (X) MR FALSTAFF
24 Wightman Road, 6 Pembridge Road, Notting- Southampton, 245 Stoney Stanton Road, 47 Marylebone High Stree, OXFORD NEWS F8 M-F
Harringay, London, N4
________________________ CLUTTERBUCKS CON STR Hill Gate, London, W11 3HL
________________________ Hampshire SO14 3BL
________________________ Coventry, Marylebone, - 78 Oxford Street London,
- 96 Charminster Road, Bour- West Midlands, CV1 4FR
________________________ London, W1U 5HH
________________________ W1D 1BT
________________________
BARBICAN NEWS nemouth, Dorset, BH8 8US
________________________ FOSTERS NEWS JAI NEWS
54 Long Lane, West Smith- 2 Small Street, 254 Kensington High Street, MARBLE ARCH NEWS MR LONG RIDGWAYS
field, London, EC1A 9EJ
________________________ COMPTON NEWS Bristol, BS1 1DA
________________________ London, W8 6ND
________________________ 9 Edgeware Road, Holborn Tube Station, 88-94 27 Victoria St,
48 Old Compton Street, London, W2 2ER
________________________ Kingsway, Bristol, BS1 6AA
________________________
BASH London, W1D 4UA
________________________ G. T. - 19 DROVE ROAD, JAI NEWS F8 M-F MO London, WC2B 6AF
________________________
57-59 Cambridge Street, SWINDON, WILTS, SN1 3AD
________________________ 9 Warren Street MARTINS BUCKINGHAM THE CORNER SHOP (MEL)
London, SW1V 4PS
________________________ COSTCUTTER WARWICK London, W1T 5LE
________________________ - 38 Buckingham Gate, MR RAY WEAVER - 1 Court Lodge Road, Gilling-
Cost Cutters Warwick Univer- G.B.& S.G.PATEL(NL) London, SW1E 6BS
________________________ Temple Tube Station, Temple ham, Kent, ME7 2QU
________________________
BECO NEWS 2004 LTD sity, West Midlands, CV4 7AL
________________________ 156 High Street, Gillingham, JOHN SNOW Place, London, WC2R 2PH
________________________
Limelight News, 31 Penn Kent, ME7 1AJ
________________________ 378 Uxbridge Road, MCCOLLS EARLS CT RD WATERSIDE NEWS
Street, Bristol, BS1 3AU
________________________ DHAWAN NEWS F1 M-F Shepherds Bush, - 214 Earls Court Road, Earls MURRAY Waterside News, 21 Water-
- 155 Old Brompton Road, GILBERTS London, W12 7LL
________________________ Court, London, SW5 9QB
________________________ 4 Woburn Walk, side, Stratford, Upon Avon,
BERWICK NEWS London, Sw5 - SW5 0LJ
________________________ 26 Circus Road, St Johns Woburn Place, CV37 6BA
________________________
39 Berwick Street, Wood, London, NW8 6PD
________________________ KENSINGTON & WINE LT MICKY WILSON Bloomsbury WC1H 0JL
________________________
London, W1F 8RU
________________________ EDGWARE NEWS - 14 Old Brompton Road, Kings Cross To Be Left In WINCHESTER NEWS
256 Edgware Road, GOOD NEWS London, SW7 3DL
________________________ Police Box, Wc1 WC1X
________________________ NEWSAGENTS 56, St Georges Street,
BRETT & SONS CTN (Entrance Chapel Street), 138 Gt Portland St, 56 Picton Street, Montpelier, Winchester, Hampshire,
549 Cricklade Road, London, W2 1DS
________________________ London, W1W 6PZ
________________________ KHYBER NEWS MINIVALE LTD F9 M-F Bristol, BS6 5QA
________________________ SO23 8AH
Swindon, Wilts, SN2 1AH
________________________ 22a Goldhawk Road, 369 Kensington High Street-
Shepherds Bush, London, W14 8qz-W14 8QZ
15 ALBANIANMAIL KENDI NJOFTIMEVE
faqe
GUSHT 2008 www.albanianmail.co.uk 19
NjoftimeShqiptare 
KËRKONI SHOQËRI!? E-mail: contact@albanianmail.co.uk
DËSHIRONI TË VENDOSNI Tel: 020 7263 9000
NJË NJOFTIM PERSONAL APO SMS: 07796012222
E RE! VENDOS SHPALLJE
NE INTERNET FALAS  albanianmail.co.uk/classified
REKLAME BIZNESI!?
JU LUTEM NA KONTAKTONI   Fax: 020 7561 1603
Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS

Redaksia nuk mban përgjegjësi për përmbatjen dhe numrat e telefonit në njoftimet falas!
Ju lutemi në mesazhin që dërgoni duhet të na tregoni edhe për kohëzgjatjen e njoftimit tuaj, që njoftimi të mos ripërsëritet disaherë. NjoftimePersonale
Jam Arbeni nga Cambridge. Djali nga Londra. Do doja Jam Tino. 25 vjeç jetoj në  07786642364 Jam Seriozi. Vetëm për qëllim Jam një djalë nga Tirana. Dua telefonojë jo SMS. Kontakto:
Jam i interesuar për lidhje një vajzë të mirë “kuptohet”. Londër. Kam shumë dëshirë të serioze. Kontakto: të njihem me një vajzë që ka  07748422832
serioze. Kontakto: Kontakto:  07853543205 njihem me një vajzë shqiptare. I’m Adrian - 24. Kush tha qe  07967477271 qëllime serioze. Kontakto:
 07863243618 Më quajn Leo. Kam dëshirë të Kontakto: Labët nuk janë romantikë!?  079061706494 Jam Dani. Me origjinë nga
lidhem me vajza shqiptare nga  07767200790 Girls take a min and text me, Jam Arbeni nga Cambridge. Gjilani, 43 vjeç dhe jetoj në
Jam Niko 24 vjeç. Banoj and you will be lucky. Kontakto: Kisha pas dëshirë të takohem Me quajn Niku. Jam nga jugu. Londër. Kërkoj të njihem me
dhe punoj në Londër. Kam mosha 19 deri 22 vjeç. Jetoj në
Londër. Kontakto: Jam Turi. Kam dëshirë të  07983383503 me një vajzë shqiptare të Dua të gjej dashurinë time një vajzë për qëllime serioze.
dëshirë që të kontaktoj me njihem me një vajzë shqiptare sinqertë. Kontakto: reale me një vajzë të sinqert që Kontakto:
Zana 21 vjeçe nga Tirana. Do  07975724093 Quhem Andi. Jam nga
të sinqertë. Kontakto:  07817472174 mendon për lidhje serioze. Ju  07964180536
ishte kënaqësi për mua sikur Përshëndetje. Jam një shqip-  07824170113 Tirana, 30 vjeç. Kam dëshirë rë lutem kush është e interesuar
të njihemi. Falenderoj dhe tare dhe dëshiroj të lidhem me njihem me një vajzë shqiptare. Jam Beni. 29 vjeçar nga të më kontaktojë. Kontakto: 37 vjeç. I pashëm, i sinqert.
AlbanianMail për shërbimet dhe një shqiptar për qëllime serioze. Quhem REI. Dëshiroj të njihem Kontakto: Kosova. Kisha pas dëshirë të  07733264966 Dëshiroj të lidhem me një femër
informimet ndaj shqiptarëve. Të interesuarit të telefonojnë në me një vajzë shqiptare për qël-  07747464517 njihem me një vajzë shqip- shqiptare. Kontakto:
Kontakto: numrin e telefonit: lime serioze. Në rast se është tare nga Britania e Madhe. Jam Toni nga Elbasani.  07772436692
 07846203348 ndonjëra e interesuar vetëm Jam Eltoni 31 vjeç. 1.87 cm i Kontakto: Dëshiroj të njihem me një vajzë.
 07533278510 gjate dhe 87 kg, vij nga Durrësi. Jam Erjoni nga Veriu i Shq-
Vlonjati 24. Si vajzat shqiptare tëbëjë dokumentat kundrejt një  07894249873 Jam tip shoqëror dhe i sinqert.
Përshëndetje. Jam një 40 pagese të mir të më SMS, ju Jetoj prej 9 vitesh në Irlandë. Dua që dhe vajze të jetë si unë. ipërisë. Kam dëshirë të lidhem
sndërrohen me asnjë, të gjitha Kam dëshirë të njihem me një Jam Ermali 24 vjeç. Jetoj në me një mami, dhe di të mbaj
të tjerat janë kot fare. Kontakto: vjeçar me banim në Londër, marr vetë në tel. Kontakto: Kontakto:
me origjinë nga Kosova. Dua  07900467971 vajzë shqiptare për qëllime Londër. Kam dëshirë të njihem  07920867953 shumë mirë sekretet. Kontakto:
 07508154221 serioze. Kontakto: me një vajzë shqiptare. Kush të  07853749909
të njoh një vajzë nga Shqipëria
Jam Auloni 26 vjeç. Për- ose Kosova për qëllime seri- Alberti. Jetoj e punoj në  00353861033585 jetë e interesuar të më kontak- Jam 28 vjeç i pashëm. Jetoj
shëndes gjith stafin e Albanian- Londër. Kërkoj të lidhem me një tojë. Kontakto: në Londër. Kërkoj të njihem Jam një vajzë 24 vjeçe. Kërkoj
oze. Kontakto: Jam Denisi nga Tirana. Kam 9 të njoh dikë që të ketë shpirtin
Mail. Dëshiroj të njihem me një  07511905889 vajzë ose një grua me origjinë  07527335876 me ndonjë femër për argëtim.
vajzë shqiptare 18 deri 26 vjeçe shqiptare pastaj duke e parë e vjet në Londër dhe kam dëshirë Kontakto: binjak me mua e të jetë i
për qëllime serioze. Kam 7 vjet Përshëndetje. Kush nga vazjat duke bërë. Kontakto: të njihem me një vazjë për Përshëndetje jam Agroni.  07909631687 sinqertë. Kontakto:
që jetoj në Londër dhe punoj si kërkon shoqëri apo diçka më  albertocufa@yahoo.co.uk qëllime serioze. Jam 30 vjeç. Kisha pas dëshirë të njihem me  07853697730
“Auto Technician”. Të interesu- tepër ju lutem na kontaktoni. Kontakto: një vajzë shqiptare nga Londra. Jam Miri. 32 vjeç, 1.75cm i
Më quajn Hasan. Jetoj në  07929938567 Jam 29 vjeç. Kontakto: gjatë, 76 kg. Jetoj në Londër Unë jam Bekimi. Jam nga
arat të më telefonojnë: Unë jam 29 vjeç me banim në Kosova, 29 vjeçar, zeshkan dhe
 07970395657 Londër. We all do live once! Londër. Kërkoj të njoh një  07800822440 nga 1998. Jam i stabilizuar.
vajzë nga të gjitha trevat e Jam Alberti. 28 vjeç nga Jam gati të njihem me një gocë jetoj në Cambridge që prej 6
Kontakto: Londra, kam dëshirë të njihem Me quajn Erjoni nga Berati. vitesh. Kam dëshirë të njihem
Përshëndetje. Jam Kimi nga  07530424603 Shqipërisë. Kontakto: për qëllime serioze. Kontakto:
Tirana. Banoj në Londër dëshi-  07886152902 me një vajzë shqiptare. Mos Dëshiroj të lidhem me shpirtin  07972498267 me një vajzë shqiptare për
roj të njihem me një vajzë nga Jam Fadili. 41 vjeç nga nguroni të më telefononi. tim binjak. Dua të kem mar- lidhje serioze. Kontakto:
Shqipëria për qëllime serioze. Kosova. Dua të njoh një vajzë Jam Tani. Jetoj në Londër. Kontakto: rëdhënie serioze. Kush të jetë e Jam Nila nga Burreli. 22 vjeçe  07722671927
Kontakto: për qëllime serioze. Kontakto: Kërkoj të njihem me ndonjë  07967477271 interesuar - Kontakto: kërkoj një djalë shqiptar serjoz.
 07977560785  07511905889 femër për argëtim. Kontakto:  07791046141 Kush është i interesuar të me

NjoftimeBiznesi
Mesazhet dhe njoftimet tregtare vendosen kundrejt një pagese e cila varion sipas hapësirës
dhe pozicionit që zë reklama, për sqarime nga kontaktoni.

Firma “Karalis”
ju afron shërbime
transporti të mall-
rave tuaja, nga
Britania e Madhe
dhe nga Republika e
Irlandës, në drejtim
të Shqipërisë dhe Filmojmë gëzimet
anasjelltas. tuaja familjare...
Studio profesionale shqiptare
per xhirime dhe efekte vizuale
Na kontaktoni:

www.studioalbania.com
studioalbania@hotmail.com
Për mallra me pesha
të mëdhaja firma do
të vërë në dispozi- A keni
cion furgonët e saj
pranë adresave tuaja.
dëshirë ti
Gjithashtu kjo firmë jepni fund
me furgonët e saj do përgjithmonë
të krijojë mundësinë e
transportit të mallrave pirjes së
tuaja edhe në vende të
tjera të Evropës, si në duhanit?!
Rumani, Itali, Francë,
Greqi e tjerë.
Eshtë një
- KONTAKTONI - alternative!
0044 - 75 2721 7857
ose Cigare
0044 - 77 6634 8262 Elektronike
ENGLISH ALBANIANMAIL 15
page
20 www.albanianmail.co.uk AUGUST 2008

TRAVEL BLOGS travelblog.org 


If you have recently visited Albanian inhabited areas around Balkans
and you want to share your impressions with, please e-mail us at
contact@albanianmail.co.uk

Malka Mensour
Just a girl who’s passion is to see the world
The unknown treasure...
W ell off me and Bridge
went to Albania. I
have to say that my
experience in this country went by
way too fast and now all feels like
guide. He brought us to all the
beautiful panorama sites and even
bought us a beer and some local
food to taste. After tooring Blue
Eyes, he took us to where the cut-
Finally we found the winner! A
little secluded beach tucked in
some little bay. Jim got his friend
to get us some beach chairs for the
day and said “ok, Jim go now, you
it was all ours! The amount of
food that we ate that night is not
even imaginable! We sat there and
ate for 4 hours straight! Non stop!
They just kept bringing food!!!!!
rana and hoped on a local bus that
took us in the direction of our hos-
tel. This has to be the most random
sketched out hostel I have ever
stayed at... I can’t even explain
a dream, or more like a fantasy! est Albanian old man raises fish stay here and if you need some- Salad, pasta, musles, saganaki why but it was just wierd. Some
This morning was a very long one. and sells them for dirt cheap. Jim thing, ask my friend. he will help. (fried cheese... so good!!!!), bread, guy and I assume his girlfriend
We have not slept in about a week insited on buying us some fish... Jim be back at 4 and bring you to watermelon, kiwi, wine, raki, cof- and their cats and dogs, I guess
and left this morning on a ferry to so funny! Then he didn’t want friend restaurant. Very good and fee!!!! It just never ended! We have lived in this so called house/hos-
Saranda, Albania. Despite the lack never been that full in our whole tel/random place... Anyways, the
of sleep, we arrived to Saranda and lives! After the restaurant, Jim in- kitchen was outside in the back
tried to find where we wanted to sisted on bringing us back to the yard and there was what they call
go... Who were we kidding? Alba- castle to see the view at night. a tea room on the roof upstairs...
nian? Well, our taxi driver under- When we got there, of course his We were only staying there one
stood our english and brought us friend who owns the restaurant night so we just kinda went with
straight to our hotel where se took insisted on us staying for a drink. it... We roamed the streets where
a well deserved 3 hour nap. After So Jim bought us a beer. At this they claim that you can find res-
we were well rested, we decided point me and Bridge couldn’t even taurants and food and everything
to stroll around town and take it talk because we were so full!!! Af- anywhere... Well, this was not the
all in. Just 10 years ago, Albania ter another filled day and talking case for us. We walked for like 3
was a communist country. They to Jim about his family and our hours in search of some food, any
just opened the border to tour- families (he is so proud of his kids food!!! Everywhere we went, it
ists not long ago. You can find it is adorable!), it was now time to was a cafe that didn’t serve food,
Bunkers on the hillsides, beaches, go home and rest. We were leav- or the restaurant didn’t open for
people’s front gardens, and every- ing for Tirana (the capital of Al- another hour, or the restaurant
where. These concrete domes will bania) the next morning. When it was closed down... It was just
be here forever since they are im- came time to say goodbye to Papa never ending! It was hilarious!
posible to destroy since they were Gezim, it was so sad! He droped We finally resorted to coin fliping.
built to repel against invasions. It us off at home and came out al- The coin will now decide for us!
is quite mooving to see these con- most tears in his eyes and gave Do we go that way or that way?
crete domes everywhere all deco- us to miss out on the castle at the not expensive”. We had the best us a big hug and said goodbye... The coin flipping has helped us
rate because they have no other top of the mountain. This was the beach day ever! Just soaking up We were so sad to leave Saranda. make decisions ever since! LOL
use for them now. We soon dis- most beautiful view of Saranda! the rays and munching on the best The next monring we hoped on a We finally came across a creperie
covered that Albanians have to be We could see all of the city and melon ever! Oh, and not to men- minibus to Tirana. It was a 9 hour sent from heaven! It was the best
the most accomodating and wel- the beaches and Blue eyes and we tion the peaches and nectarines bus ride with the locals all the way crepe I have ever had! After this
coming people we have ever met! could even see Corfu island from that Jim brought us from his tree to the capital. Now we did get a episode, we went for a stroll in the
They just are so nice! They want to up there... Just beautful! On our at home.. little scared when the bus was get- centre square where we joined all
give you everything! Despite the way home, Jim stoped on the side the locals from the cute old cou-
language barrier, we still managed of the road once again where his ples meeting up with their friends
pretty well. We had a few sites we friend was now selling melons... to the families that gathered to
wanted to check out so we decid- He bought us a melon and said play ball... For the next 2 hours
ed to give our taxi driver from the that it was to bring to the beach we sat with the hundreds of locals
port a call. 5 minutes later, he was the next day. When we passed our just people watching and taking
there to pick us up. Gezim (Jim)! hotel, we were a bit confused but it all in. We love Albania!!! We
He is the nicest man ever and soon didn’t question Jim because soon finally started making our way
he became our Albanian Papa we were at his friend’s restaurant back to our hostel when some-
Jim! He claimed not to speek eng- to pick up a plate, fork and knife, thing caught our eye. There is a
lish but still he managed to give for our melon! He said “this for museum that is in the shape of a
us a complete tour of Saranda and your melon. You cut and we bring Pyramid. But at night, after hang-
we understood everything he was back tomorrow” We couldn’t be- ing out in the square, all the kids
telling us... Sometimes he would lieve it! Jim was the nicest man meet up at the pyramid to roller
call his son or daughter on his ever! It just never ended! Bridge blade and just have fun! The crazi-
cell to translate the complicated had managed to break her cell est thing.... The kids would climb
stuff... So sweet! That day we vis- phone at the Pink Palace.... but all the way up the side of the Pyr-
ited Blue Eyes. This is Albania’s we won’t get into that one... Jim amid which almost looked as high
water supply for their Hydro. It went to every phone service place as the sky! They would then slide
is sad to see because it is the pur- in town to make sure that she all the way down speeding as they
est water I have ever seen in my could get it fixed! It was never came closer to the bottom. They
life. You could drink it right then ending! He bought us ice cream Well, 4 o’clock came and it was ting ready to take off and the bus were having so much fun! They
and there. Crystal clear. But they and everything! The next day, Jim time to go and get changed for din- driver started handing out plastic were sliding on their behinds, on
do not use it for drinking water! It picked us up and brought us to ner. But before we left the beach, bags to everybody... When we there backs and some flat on their
is solely for hydro purposes. They the beach. He must have brought Jim bought us a Frappe... He now saw them all take one, we realized stomachs. We then decided that
do not have the means to do other- us to about 5 different beaches brought his nephew along who is that it might be a bumpy ride so Albanian kids had the funest time
wise. On our way there, he stoped until he found the one that was a tour guide in Albania. He was we decided to get in on the plastic growing up ever!!!!! I love them!
on the side of the road where his the calmest because the waves pretty good in english so Jim kept bag business just in case... Luck- We were quite sad leaving Al-
friend was selling fresh pears and were pretty strong that day. He getting him to translate and kept ily, we did not get sick... Quite bania. It all hapened so fast that
bought us some to taste. (We soon kept saying “you see this beach, saying “Jim, no speek english” Ya, an experience though... driving we didn’t even have time to buy
realized that everybody was Jim’s problem... we go to the one over right Jim! They droped us off and through the country and stoping any souvenirs, not even a post
friend!) Jim did not only drive us there. Is up to you. Is for you” So we got ready for dinner. We went at the most random spots along card. There will be much more to
there but he soon became our tour me and Bridge just went along... to the nicest restaurant ever! And the way. We finally made it to Ti- come. 
15 ALBANIANMAIL TRAVEL
page
AUGUST 2008 www.albanianmail.co.uk 21
ALBANIA ONCE THE MOST MYSTERIOUS COUNTRY IN EUROPE, THIS SMALL NATION IS NOW OPENING UP

A perfect
place to
bunk off
BARE ESSENTIALS Gjirokaster: The Ottoman
MARY ANNE EVANS Albania borders Montenegro, ‘town of 1,000 steps’
www.metro.co.uk
Kosovo, Macedonia and Greece.

N
The capital Tirana is in the north litter the landscape like dead Daleks the Illyrians - are just the start of a sive medieval castle. Here, a grim
o sooner have I mused that while ports along the coast con- but become oddly endearing when story of thousands of years of con- prison block enthusiastically used by
perhaps this is the new nect with Italy and Corfu brightly painted and sporting flower quest and reconquest that is slowly Albania’s King Zog in the 1920s and
Greece than things take a pots or converted into restaurants. being revealed. then the Nazis in World War II now
confusing turn. I’ve just had a Greek Language: Albanian At the ancient 100-acre Unesco houses an armaments museum. In
salad, topped off with some of the Currency: £1 = 150 lek World Heritage site of Butrint, I test
Hidden treasures the grounds, there are the rusting
best feta I have ever tasted, and I’ve my Greek theory even further. It has Roman bath-houses, an aquaduct, remains of a US plane that was shot
finished it with one of those strong, the advantage of being a short drive 6th-century buildings such as the down in 1957, allegedly for spying.
bordering Greece makes for a long, spectacular Byzantine palace and the
sweet, black and thick-as-molasses from the coastal resort of Saranda,
Greek coffees when I’m introduced
slow, bone-shaking journey over
where boats regularly arrive from largest basilica after Hagia Sophia in Ideal isolation
twisting mountain tracks so pot- Istanbul make up just a small part of Alongside such jewels are the
to a chap called, I kid you not, Zorba. Corfu but, despite being one of the
holed even Jeremy Clarkson might what you see - and what you see is Ottoman city of Berat, the ancient
‘Ah, Zorba the’ ‘Albanian,’ comes his greatest classical cities of the Mediter-
reject the challenge. just 15 per cent of what lies beneath. Greek site of Apollonia and Kruja,
swift interruption. ‘Zorba the Alba- ranean, it remains largely unknown.
But despite the roads and the com- The next morning, I move on to where Albanian hero Skanderbeg
nian. As a nation, we do have some- The date of the city’s foundation
petitive Albanian driving, it’s worth Gjirokaster. Known both as the ‘city successfully resisted a 15th-century
what an identity problem.’ is lost in the Trojan mists of time.
every jolt to reach a landscape twice of stone’ and the ‘town of 1,000 steps’, Ottoman invasion - a story lavishly
He’s not kidding. Albania may be By the 4th century BC, the original
as spectacular as the Alpes-Mari- it is one of the best preserved Otto- and relentlessly told in a museum
only a stone’s throw from Greece and settlement had grown into a thriv-
times. Even the weird, omnipres- man cities in the world. Narrow cob- devoted to his heroics.
Italy but for decades it may as well ing port and spa town - the Bath of
ent, dumpy bunkers constructed in bled streets of tall, 19th-century grey From Saranda, the rest of the Al-
have been light years away, thanks the ancient world. However, the
the 1970s grow on me. Ordered by stone houses topped with grey slate banian Riviera sweeps north past
to the austere, isolationist regime of remains - a huge amphitheatre and
Hoxha at his most paranoid, they roofs climb up a hillside to a mas- empty beaches with a few simple
former dictator Enver Hoxha and three massive stone walls built by
his successor Ramiz Alia. Today, like hotels and restaurants and more jol-
the rest of former eastern Europe, ly bunkers decorating the hillsides.
the country is trying to play catch up No pedalos, no ice cream sellers, no
with the rest of the continent. touts selling necklaces it’s so splen-
didly isolationist - in a very differ-
Wrong impressions ent way to what Hoxha imagined - I
The confusion this brings can be decide to abandon my theory about
further complicated by our own the new Greece. The country seems
lack of knowledge of Albania. When to be doing a decent job of becoming
I mentioned my holiday plans to the new Albania - but they do need
friends, the response had been doubt- to find a better way of promoting it.
ful. ‘That’s the place still ruled by the Back at the airport I order an Alba-
mad communist, right?’ Explaining nian coffee. The waiter looks at me
some of the plus points (he’s been blankly before beaming: ‘Surely you
dead for 20 years, there’s no euro and mean a Greek one?’
its neighbours are currently suffering * British Airways flies five times a
from an invasion of red-faced and week from Gatwick. Return flights
pot-bellied Brits) didn’t help either: from £234. www.britishairways.
‘Isn’t Norman Wisdom still massive com. Several tour operators offer
there?’ another had asked. package holidays including Albania
Unperturbed and with only a few Holidays (www.albania-holidays.
days to explore, I’ve decided to stick com) and Regent Holidays (www.
to the south of the country. Albania regent-holidays.co.uk). 
is smaller than Belgium and the road Saranda Beach
from the capital Tirana to the region
LONDËR
TIRAN - TIRANË
Ë - LO
NDËR

Çmimet e biletave fillojnë nga:


 Vajtje: £ 49.00 + Taksat e aeroportit
(Për fëmijë ka zbritje çmimi)

Fluturime direkte me Shqipërinë çdo të


MËRKURË PREMTE DIELË
NISJA 9:15 NISJA 9:15 NISJA 9:15
AM AM AM

Kontakto AlbanTravel për informacion të mëtejshëm:


FINSBURY PARK BARKING
132 Seven Sisters Road 24 Ripple Road
London, N7 7NS London, IG1 17PE
Tel: 020 7561 1604 Tel: 020 8591 7373
Fax: 020 7561 1603 Fax: 020 8591 2330

Kontakto Alban Travel për informacion të mëtejshëm:


152008 ALBANIANMAIL SPORT
faqe
GUSHT
MAJ 2008 www.albanianmail.co.uk 23

PEKIN 2008
Nis Olimpiada
Irgis Hysenaj
Sahit Prizreni ishte në krye të 10 spor- të përfshirë për ndezjen e fishekzjar-
Ceremonia madhështore e
hapjes “Pekin 2008”

uar që nga ardhja e komunistëve në të fuqishme të përparimit të Kinës.


tistëve dhe 6 pjesëtarëve të tjerë të gru- rëve. Në Lojërat Olimpike Verore vitin 1949, pas një luftë civile brutale, Rreth 80 kryetarë shtetesh do të ulen

O
pit. Përshëndetje të ngrohta, fotografi “Pekini 2008” do të marrin pjesë veçanërisht në tri dekadat e fundit të pranë udhëheqësish kineze në cer-
limpiada filloi. Një hapje të çastit dhe buzëqeshje shoqëruar 10.500 sportistë dhe sportiste nga 205 zhvillimit të saj historik. Gjatë shtatë emoninë e hapjes. Televizioni kinez
madhështore, e mbushur me emocionin e përfaqësimit të një shtete të botës. vjetëve që Pekini fitoi të drejtën për do të transmetojë deri në kasollen e
me traditë, kulturë dhe vendi, ishin ato që shoqëronin del- Fatkeqësisht shteti më i ri në botë, të qenë organizatori i Lojërave të 29- fundit, se si Hu Jintao bisedon me
histori të një vendi që ka lënë gjurmë egacionin kuqezi, më të madhin në Kosova, do të mungojë edhe në këtë ta Olimpike, janë shpenzuar afërsisht Nicholas Sarkozy, George W. Bush
tek njerëzimi, ishte dhurata që Kina i histori në lojërat olimpike. Olimpiadë, pasi Komiteti Olimpik 40 bilionë dollarë për ndërtimin e apo Vladimir Putinin. Mesazhi është
bëri botës në prezantimin e lojërave të Tashmë gara për olimpistët shqip- i Kosovës nuk arriti të pranohet në stadiumeve dhe mjediseve sport- i qartë: Ne jemi të barabartë. Që Bushi
29-ta Olimpike. Organizatorët dëshi- tarë ka filluar. Edhe pse do të duhet Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. ive, zhvillimin e rrjetit të transportit, ka kritikuar gjendjen e të drejtave
ronin që të çudisnin dhe kënaqnin shumë punë dhe pak fat, olimp- Megjithatë, në 17 ditët e ardhshme ndërtimin e infrastrukturës tjetër të të njeriut në Kinë, këtë nuk ua ka
miqtë e tyre dhe ia arritën. istët kanë premtuar se do të bëjnë pa dyshim sporti do të zë primatin nevojshme dhe gjithashtu krijimin treguar askush spektatoreve përmes
Një spektakël i vërtetë, i mbajtur në maksimumin për të ngritur flamurin në agjendën botërore. 10.500 spor- e parqeve të reja. Kina mori masa të ekranit të televizionit. Këtë ata nuk e
“Folenë e zogut”, i ndjekur nga 91 mijë kuqezi dhe për t’u dhuruar shqip- tistë do të garojnë në 28 sporte në 302 forta për të shmangur çfarëdolloj in- dinë. Vitet e fundit përmendej gjithë
të pranishëm dhe nga qindra miliona tarëve medalje të fituara në lojërat disiplina, kurse gjithë këtë aktivitet cidenti. Kështu, të pranishëm në të qejf sa pozitivisht e kanë ndryshuar
të tjerë në ekranet e televizionit. Një olimpike. do ta ndjekin 20.000 gazetarë, foto- gjithë këtë spektakël, ishin edhe 100 para 20 vjetësh Korenë e Jugut lojërat
prezantim i historisë dhe kulturës mijë forca të sigurisë. Sulmet e fundit olimpike. Por vetëm se gjendja nuk
kineze më shumë se 2000-vjeçare, në Kinë dhe kërcënimet e bëra nga është e njëjtë. Korea e Jugut është një
antike dhe asaj moderne, zbaviti për terroristët islamikë bënë që qeveria vend i vogël, i varur nga SHBA- të
më shumë se 50 minuta tërë globin. kineze të angazhohej për të marrë në politikën e sigurisë. Kina nga ana
Gjithçka nisi me 2008 persona të cilët masat më të sigurta të mundshme. tjetër është gjigante dhe funksionon
u binin 2008 tambureve dhe këndo- sipas rregullave të veta. Megjithë
Spektakli gjigand Kinez premtimet Pekini muajt e fundit e ka
nin shprehjen e njohur të mjeshtrit të
Nëse Partia Komuniste Kineze shtuar presionin ndaj atyre, që men-
madh kinez, Konfucit: “Miqtë kanë
nuk do të bjerë në reflekset e manisë dojnë ndryshe. Këtu shembulli i fun-
ardhur nga larg, sa të lumtur jemi ne”.
së kontrollit dhe të paranojës, atëherë dit: Para një jave nisi në Pekin procesi
Më pas spektakli vazhdoi në qiell, ku
Lojërat Olimpike mund ta ndryshoj- kundër ish avokates Ni Yulan. Prej
29 gjurmë këmbësh u shfaqën lart, të
në madje edhe Kinën. Teta është në vitesh ajo angazhohet për të drejtat
formuara nga fishekzjarrët. Në çdo
Kinë numër fati. Prandaj 8. 8. është e të shpronësuarve me detyrim. Në
një sekondë, në qiellin e kryeqytetit
një ditë me fat. Megjithëse partia prill këtë fat e pati edhe ajo vetë. Shtë-
olimpik shfaqej një gjurmë, dhe në
komuniste kineze kundërshton me pia e saj u shkatërrua. Qyteti duhej
ajër shfaqeshin hapat gjigandë, që të
forcë çdo lloj besëtytnie, simbolika e “zbukuruar” në këtë vend për Olim-
jepnin përshtypjen e një “marshimi
numrave ishte shumë e bukur, për të pian. Kur ajo protestoi, u arrestua.
olimpik” që nisi nga sheshi “Tiean-
mos e përdorur këtë ditë për hapjen Ndoshta edhe është torturuar. As
men” dhe vazhdoi drejt stadiumit
e lojërave olimpike. Natyrisht hapja bashkëshorti nuk e ka parë më që
“Foleja e zogut”. Ekipi shqiptar në “Pekin 2008” festive fillon në orën tetë e tetë. Por a i atëherë. Që lojërat olimpike ofrojnë
Të gjithë personat që kishin zgjed-
sjellin këto lojëra olimpike Kinës me të megjithatë një shans, dëshmohet
hur të ndiqnin nga stadiumi, cere-
moninë madhështore të hapjes, panë Manifestim spektakular i reporterë dhe personel televizioni. vërtetë fat?. Kina do të kishte dashur në ditët e fundit. Protesta ndërkom-
t´i organizonte lojërat olimpike që në
një spektakël të përgatitur me kujdes hapjes solemne të Lo- Në manifestimin e hapjes solemne bëtare për censurën e internetit në
vitin 2000. Por për shkak të shtypjes
dhe mjeshtëri nga regjisori i filmave jërave Olimpike Verore kamë marrë pjesë 101 presidentë dhe
së përgjakshme të lëvizjes demokra-
qendrën olimpike të medieve ka çuar
kinezë, Zhang Yimou. Për të vënë kryeministra të vendeve të botës, në reduktimin e saj. Faqja e Deutsche
Në kryeqytetin e Kinës, në Pe- tike të vitit 1989 Komiteti Olimpik
në skenë gjithë spektaklin punuan ndër të cilët edhe presidenti i SHBA- Welles, që ka qenë më parë e bllokuar
kin, para ca ditësh, është bërë hapja Ndërkombëtar vendosi në vitin 1993
rreth 15 000 njerëz. E gjithë shfaqja së, Xhorxh Bush dhe kryeministri i është liruar tani. Dhe jo vetëm në
solemne e Lojërave të 29-ta Olimpike me më qejf për konkurrentin Sydney.
mbaroi me mesazhin për një botë të Shqipërisë, Sali Berisha. Ky i fundit qendrën e medieve, por në mbarë
Verore, që është manifestimi më i Në vitin 2001 Pekini arriti të fitojë,
bashkuar, me dy këngëtarët të cilët gjatë takimit me homologët e tij ka vendin! Por që faqe të tjera janë të
madh sportivë. edhe sepse marrja e lojërave lidhej
po këndonin mbi një glob gjigand, që lobuar edhe për pranimin e Kosovës bllokuara, që ende rreth 80 gazetarë
Rreth 90 mijë të pranishëm në me përparimet në të drejtat e njeriut.
qëndronte pezull në ajër këngën “Ti nga shtetet, të cilat deri më tash nuk e dhe autorë të internetit ndodhen në
stadiumin “Foleja e Zogut” që kanë Për partinë komuniste zgjedhja e Pe-
dhe unë”. Më pas do të ishin 10 500 kanë bërë një gjë të tillë. Do theksuar arrest, mbetet e padurueshme. Ud-
pasur fatin të marrin biletën për këtë kinit si vend i zhvillimit të lojërave
sportistët që do të fillonin paradën se Radio Televizioni i Kosovës edhe hëheqja kineze vërtet nuk i ka meri-
manifestim dhe qindra miliona shi- ishte një fitore e madhe. Ideologjiki-
përpara publikut prej 91 mijë vetësh, kësaj radhe do t’i ofrojë teleshikuesve tuar këto lojëra olimpike, por populli
kues tjerë në mbarë botën kanë qenë sht e shteruar, për shtatë vjet me rad-
ku bënë prezantimin e shteteve të të vet transmetimet ekskluzive nga kinez po. Dhe ka shpresë. Atëherë,
dëshmitarë të një spektakli të vërtet, hë ajo mundi t´ia paraqesë popullsisë
tyre në “Folenë e zogut”. garat që do të zhvillohen në Olimpi- nëse ky show arkitektonik dhe or-
të cilën e kanë përgatitur kinezët së entuziazmuar lojërat olimpike si
Olimpistët shqiptarë ishin të 105- adën e Pekinit. ganizativ do të kthehet në një festë të
që një kohë të gjatë. Hapja solemne një qëllim të përbashkët, për të cilin ia
ët në radhë. Pasi folësit në tri gjuhë çlirët. Nëse partia komuniste e duron
u përshkrua me fishekzjarrë spe- Kina dhe Lojërat vlen të punosh. Prandaj në këto lojëra këtë pa rënë në reflekset e manisë së
(frëngjisht, anglisht dhe kinezisht)
lajmëruan se atletët e radhës që do
ktakularë dhe me një koreografi të Olimpike olimpike ndarja e sportit nga politika, kontrollit dhe të paranojës, atëherë
paparë. Në tërë programin e hapjes Për Kinën, Lojërat Olimpike janë për të cilën bëheshin aq shpesh për-
të parakalonin para 91 mijë njerëzve këto lojëra mund të ndryshonin
kanë marrë pjesë 10.000 interpretues, një mundësi e mirë për t’i treguar të betime, ishte vetëm hipokrizi. Këto
ishin ata të Shqipërisë, u duk edhe madje edhe Kinën. 
kurse madje 600 persona kanë qenë gjithë botës se sa shumë ka ndrysh- lojëra olimpike duhet sjellin pamje
flamuri kuqezi. Mundësi shqiptar,
JR
J
Kompani avokatore
Për të biseduar në Shqip telefono avokatin (solicitor) Naim Hasani
tel; 020 8231 0440 ● fax; 020 8280 9029 ● e-mail; nhasani@rjones.co.uk

Specialistët tanë ju ndihmojnë për:


EMIGRACION PUNESIM
 Dokumente udhëtimi  Shkarkim nga puna padrejtësisht
 Procedura për leje qëndrimi dhe viza  Diskriminim
 Kur jeni kontigjent për t’u riatdhesuar  Kushtet e punës, kontratat
ose të ndaluar nga organet e emigracionit

FAMILJE AKSIDENTE
 Aplikime për viza qëndrimi, leje pune për  Dëmtime fizike për faj të palëve të treta
bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët ose prindërit  Dëmshpërblime legale
 Procese divorci dhe ndarje pasurie  Aksidente në punë, rrugë ose keqtrajtime
 Dhunë familjare

SHITBLERJE KRIME
 Shit-blerje për pasuri private / biznese  Jeni ndaluar nga policia për çdo arsye
 Probleme me kontrata, qeratë, sigurime  Mbështetje dhe këshilla ligjore
 Kreditime dhe borxhe bankare  Apelime
 Mosmarrëveshje mes paleve  Mbrojtje ligjore

Për çdo problem tjetër na pyesni përpara se të kërkoni derë me derë!

Gjithashtunejemiderakuduhettrokituredhepërrastetkurbënishit-blerjebiznesesh,
shtëpish, kontrata ose marrëveshje të ndryshme dy-palëshe ose shumë-palëshe. JR JR JONES
J
Ne kemi mbi 30 specialistë në shërbimin tuaj dhe çdo takim bëhet kokë më kokë 58 Uxbridge Road, Ealing
dhe në konfidencë të plotë. Me pune serioze ne kemi ndërtuar prestigjin tonë. LONDON, W5 2ST
Tel: 020 8566 2595 Fax: 020 8579 4288