Você está na página 1de 24

ALBANIAN MAIL

ISSN 1741-5500
Newspaper for the
Albanian Community
of United Kingdom

Gazeta Shqiptare www.albanianmail.co.uk

88
No.

në Britani të Madhe dhe Irlandë

FILLUAN SHKOLLAT SHQIPE


£1.00 TEL 020 7263 9000 | SMS 07796012222 | FAX 020 7561 1603 26 / 09 / 2008

EDITORIAL
Fatmir Terziu

E
dhe pse ishte ditë grevash për shumicën e
autobusëve të Londrës, në shkollën “Besa”,
ku ndjekin mësimet plotësuese nxënësit shqiptarë,
nuk kishte as edhe një mungesë. Madje edhe vonesa
nuk kishte. Drejtuesi i kësaj shkolle, Enver Buzoku
dhe ndihmësi i tij, Fatmir Zeka, ndodheshin në pritje
të fëmijëve në ditën e parë të këtij viti arsimor. Më-
sueset, Teuta Zeka e grupit të tretë, Vjollca Buzoku
e grupit të dytë, Mimoza Gjini e grupit të parë, Ylber
Ramadani i grupit të dytë dhe Myrvete Ramadani e
grupit të parë ishin gjithashtu në buzëqeshjen tipike
arsimdashëse, marëse nga fytyrat gazmore të nxë-
nësve dhe dhuruese nga komunikimi viziv midis dy
palëve të ditës tepër të rëndësishme të arsimit shqip
në Londër.
Kështu në këtë ditë, që përkiste me fundjavën e
së shtunës, ditë të shënuar për nxënësit dhe mësuesit
në Shrewsbury House, qendër e komunitetit të North
Grinuiçit, qetësia ishte prishur nga nxitimet fëminore
dhe herë-herë ngatërrohej nën pushtetin paqësor të
ecjeve dhe trokthin e butë të vrapit prindëror. Në mes
LE TË MARSHOJMË SËBASHKU ... fq:
9
të një gjelbërimi fantastik dhe një qetësie natyrore,
gumëzhimi gazmor i nxënësve shqiptarë dhe fjalori
i tyre shqip, dukej si një pikëlidhje integruese në 2
fq:
AKTUALITET fq:
5 PERSONAZH 23
fq:
SPORT
panoramën grishëse dhe gjelbëroshe të këtij cepi pik-
toresk të kryeqytetit britanik. Një
kafe dhe një bisedë mes protago- fq:
4 Gjoba Endrit
REKLAMË dhe Jashari:
sekuestrime kontratë
Transfer Ndërkombëtar Parash lodrave dyvjeçare
Telefono falas: jashtë Kur kërkohet një me
00800 8971 8971
www.moneygram.com ligjit britanik avokat shqiptar Arsenalin
To place an advertisement contact PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk

Fluturime me
Oferta Shqipërinë - Dy herë në ditë, çdo ditë!
ekskluzive

Ju afron shërbime transporti të mallrave LO


LONDËR
tuaja nga Britania e Madhe dhe nga nisja edhe nga qytetet;
Mançester
ndërrim në
Mynih TIRANË
Irlanda për në Shqipëri dhe anasjelltas Birmingam
 75 2721 7857  77 6634 8262
0044

0044

TELEFONO TELEFONO
Kontakto ALBANTravel - Finsbury Park 02075611604 - Barking 02085917373 - Rezervo Online: albantravel.co.uk
Zbavitje
KOMUNITET ALBANIANMAIL 26
faqe
16
2 www.albanianmail.co.uk SHTATOR
NENTOR 2007
2008

Contact AlbanianMail 
Address: 132 Seven Sisters Road, N7 7NS
Tel: 020 7263 9000
SMS: 07796012222
Fatmir TERZIU

MARKETING
Linda LUFO Kleant HALILI
 Fax: 020 7561 1603

SHOW BIZ
editor@albanianmail.co.uk marketing@albanianmail.co.uk kleo@albanianmail.co.uk
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

DESIGN
EDITOR

 07790607297  07910018728  07769816573


 www.albanianmail.co.uk

Paralajmërim për standartet tregtare të mallrave


KE, 5.5 milion euro policisë për
Gjoba dhe sekuestrime luftën kundër krimit të organizuar
lodrave jashtë ligjit britanik
Programi 3-vjeçar i “PAMECA 3”,
mision i rëndësishëm në zhvillimet
aktuale të Policisë së Shtetit
Lara Edgar
grupin e “Trading Standards” nëse
ata pikasin gjëra të ngjashme që
e duhur. Zoti Graham, pronar i
bizhuterisë “Gemini” në Bradbury P rogrami më i ri në kuadër të
Misionit “PAMECA 3”, që drej-
duke shprehur bindjen se edhe në të
ardhmen Policia e Shtetit do të jetë e

P
dëmtojnë jetën e fëmijëve të tyre. Street të Dalstonit u gjend fajtor tohet nga Britania e Madhe dhe që do angazhuar në realizimin e prioriteteve
rindërit janë urdhëruar të Ligjet janë në vendin dhe kohën e deri në gjashtë pika duke shitur të zbatohet nga Policia e Shtetit shqip- dhe përmirësimin në vazhdimësi
kenë kujdes për lodrat e duhur që të garantojnë produkte bizhuteri argjendi fallco, në Gjyqin tar në bashkëpunim me institucione të standardeve të organizimit dhe
fëmijëve nëse ato mbajnë të mira.” e “Thames Magistrates” më 3 të tjerë, do të forcojë luftën kundër funksionimit të Policisë. Në këtë takim
shenja të vërteta të sigurisë. Ky krimit të organizuar, në plotësim ishin të pranishëm dhe ministri i Dre-
Oficerët e “Trading Standards” Shtator. Ligji kërkon që bizhuter-
paralajmërim ka ardhur pas të detyrimeve dhe angazhimeve të jtësisë, Enkelejd Alibeaj, Prokurorja e
numëruan gjendjen e kukul- itë të jenë të prezantuara me
gjobitjes së një shitësi lokal për ndërmarra nga qeveria, në kuadër të Përgjithshme, Ina Rama, drejtues të
lave dhe lodrave në dyqan dhe markën përkatëse. Kjo nënkupton marrëveshjes së partneritetit me BE. Ministrisë së Brendshme, etj.
shitjen e lodrave të fëmijëve të cilat zbatuan vendimin e gjyqit. Ndërsa që mallrat e tillë duhet të jenë Për zbatimin e këtij programi, ku do të
paraqesin rrezik për fëmijët. z Ergonul nuk ishte në gjendje të inspektuar nga “Assay Office’s” në angazhohen aktorët institucionalë të Ina Rama: Nuk ndjehem e
Pronari i dyqanit në “Big provonte certifikatën e mallit dhe Mbretërinë e Bashkuar, që garan- kufizuar për imunitetin
shtetit, politikës, partnerët evropianë,
Discount Store” në Stamford Hill, kështu mallrat rezultuan ilegale. ton standardin përkatës. Këshilltari shoqëria civile, synohet forcimi i ligjsh- Prokurorja e Përgjithshme, Ina
N16, u gjend fajtor për shitjen e Nëse ju diktoni një rast të tillë kon- Alan Lang thotë se “të regjistrosh mërisë, përmirësimi i strukturave të Rama deklaroi dje se nuk ndjehet e
këtyre lodrave, të cilat nuk sigu- taktoni “Trading Standards” në floririn kushton 70 stërlina dhe Policisë së Shtetit, menaxhimi më i kufizuar në lidhje me imunitetin e saj.
ronin standarde të vërteta sigurie, numrin e telefonit 020 8356 4929”. të përgatitësh atë me markën e mirë i burimeve njerëzore, financiare Pyetjes nëse në projektligjin e dërguar
në Gjyqin e “Thames Magistrates” Sipas ligjit për rregullimin e duhur kushton vetëm 60 pencë për dhe teknike. Ministri i Brendshëm, ka ndonjë ndryshim në nenin për
më 3 Shtator 2008. Zoti Erdem sigurisë së lodrave të fëmijëve copë. Këtu s’ka asnjë falje kur këto Bujar Nishani, i cili drejtoi takimin e imunitetin e Prokurores së Përgjith-
Ergonul u gjobit me 1000 stërlina të vitit 1995 kërkohet që të gjithë gjëra mungojnë”. parë të Bordit të palëve të interesuara shme, kryeprokurorja iu përgjigj se,
dhe një shumë shtesë prej 600 lodrat e fëmijëve të garantojnë të Misionit të Asistencës Policore të KE “nuk është paraqitur një ndryshim i
stërlinash për shpenzimet e gjyqit. sigurinë esenciale dhe të paraqesin
Gjobiten shitës tele- në Shqipëri, organizuar në “Hotel Ti- tillë”. Kryeprokurorja Ina Rama tha
Gjyqi gjithashtu dha urdhër të dukshëm markën “CE” në pak- fonash celularë fallco rana”, vlerësoi rëndësinë e “PAMECA se, Prokuroria e Përgjithshme ka nisur
shkatërrohen të gjithë lodrat e Shitësja e “Dalston”, Janet 3” në zhvillimet aktuale të Policisë së shqyrtimin e projektligjit të hartuar
etim dhe në lodër. Lodrat duhet
disponuara nga dyqani dhe ato që Botchey, pronare e “Wonder” në Shtetit. nga Ministria e Drejtësisë për orga-
të mbajnë paralajmërime nëse ato
Ridley Road, u gjend fajtore për nizimin e sistemit të Prokurorisë. Në
ishin shitur. kanë sadopak gjëra të vogla. “PAMECA 3” do të zgjasë një komunikim me mediat, pas një
Një banor lokal njoftoi “Trading shitjen e karikuesve të telefonave
Standards” për potencialitetin e Bllokohen bizhuteri të pasiguritë në Gjyqin e “Thames 3 vjet aktiviteti të organizuar dje nga misioni
tyre të rrezikshëm ndërsa ai bleu floriri Magistrates” më 3 Shtator. Zonjës Misioni “PAMECA 3” do të zgjasë “Pameca” në Hotel “Tirana Interna-
Botcheys iu dha një dënim kondi- 3 vjet dhe do të financohet nga fondet tional”, Prokurorja e Përgjithshme, Ina
një kukull që kushtonte 4 stërlina Konsumatorët shqiptarë të e BE-së me vlerë 5.5 milion euro. Ky Rama, tha se është ngritur një grup
e nëntëdhjetë pencë. Kukulla nuk Hackneyt gjithashtu janë para- cional dyvjeçar dhe u urdhërua të
program vjen pas dy të tjerëve, të zbat- pune që do të shqyrtojë projektligjin e
kishte markën e duhur “CE” dhe lajmëruar të mos gënjehen nga paguajë 1963 stërlina për Bashkinë
uar më parë. “Programi i “PAMECA hartuar nga Ministria e Drejtësisë për
përmbante gjëra të vogla që mund bizhuteritë fallco. Oficerët e e Hackneyt. 3” pritet të ketë mision të rëndësishëm organizimin e sistemit të Prokurorisë.
të ishin mbytëse për fëmijët. Pak- standardeve tregtare (Trading Oficerët e “Hackney Trading në zhvillimet aktuale të Policisë së “Projektligji sapo na është vënë në dis-
etimi gjithashtu ishte konsideruar Standards) kanë bllokuar disa Standards” pikasën se karikueset Shtetit shqiptar”, tha ministri Nishani, pozicion nga Ministria e Drejtësisë dhe
i pasigurt kur u ekzaminua nga bizhuteri floriri që nuk shiten ishin me rrezik për jetën e njerëzve. duke shtuar se “PAMECA 3 do të u është shpërndarë prokurorëve dhe
oficerët e “Trading Standards”. kundrejt ligjeve përkatëse dhe një Zotëruesja e këtyre mallrave u plotësojë misionin e saj, duke realizuar Këshillit të Prokurorisë. Pasi të realizo-
Këshilltari, Alan Laing, anëtar shitës lokal i tillë është gjobitur prosekutua sipas aktit të Mbrojtjes detyrimet dhe angazhimet e pasqyru- het ky proces do të vijë edhe mendimi
i Kabinetit për zonën tha: “kon- 4500 stërlina dhe me një shtesë prej së Konsumatorit të vitit 1987, pasi ara në marrëveshjen e partneritetit me institucional mbi këtë projekt”, tha
sumatorët në Hackney duhet 1300 stërlinash të tjera për shitjen nuk provoi vendin nga ku ishte BE”. Duke vlerësuar rolin e Bordit të Kryeprokurorja Ina Rama. Pyetjes
të jeni gjithmonë në kontakt me e zbukurimeve të tilla pa stampën furnizuar.  palëve të interesuara, ministri Nishani nëse ligji parashikon një ndryshim të
shprehu vlerësimin për punën e bërë nenit mbi imunitetin e Prokurores së
në zbatim të reformave të thella të Përgjithshme, Rama i është përgjigjur:

Ribashkohen me macen e humbur


ndërmarra nga qeveria, në rrugën e “Nuk është paraqitur një ndryshim i
transformimit të thellë drejt integrimit tillë”. Pas këmbënguljes së gazetarëve
në BE. duke ia përsëritur pyetjen nëse ndihej
e kërcënuar në imunitetin e saj, Rama
Ndihma tha se nuk ndihej aspak e kërcënuar.
Një çift është ribashkuar me macen e humbur para nëntë vitesh. Dixie, një mace shumë e gjallë 15
Programi “PAMECA 3” po “Nuk ndihem e kërcënuar në lidhje
vjeçe, është zhdukur në vitin 1999 dhe të zotët mendonin se ishte shtypur nga ndonjë makinë. Ajo është ndihmohet nga partnerë të huaj, si me imunitetin tim. Gjithsesi për të
gjetur gjysmë kilometrik larg shtëpisë së saj në Birmingham dhe qytetarët e kishin marrë dhe dërguar sipërmarrësit e sektorit publik të mbajtur një qëndrim rreth një ligji
në polici. Pasi u kontrollua mikroçipi i saj u identifikua macja me emrin Dixie, e cila u kthye tek të zotët Irlandës së Veriut, Ministria e Brend- nuk mendoj se ky është vendi i për-
Alan dhe Gilly Deaney. Të dy kishin fluturuar nga gëzimi kur kishin parë sërish macen e tyre. “Person- shme e Mbretërisë së Bashkuar, shtatshëm. Mendoj se duhet të ulesh
Ministria e Brendshme e Austrisë. të arsyetosh dhe të japësh argumente.
aliteti i Dixit, sjellja dhe mënyra e saj nuk kanë ndryshuar fare” – tha Gilly Delaney. “Mendoj se ajo s’ka Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kur të vijë momenti, media dhe
reshtur së kërkuari shtëpinë e saj gjatë gjithë këtyre viteve”. Zyrtarët janë shprehur se kjo histori do të Shtetit, Ahmet Prençi, në emër të in- opinioni do të njihet me mendimin
inkurajojë të gjithë që të vendosin mikroçip te kafshët e tyre. stitucionit, që është përfituesi kryesor institucional”, u shpreh Prokurorja e
i programit, vlerësoi bashkëpunimin, Përgjithshme, Ina Rama. 
 Ju urdhëroni,  Garanci
ne ju mirëpresim...  Siguri
 Cilësi
Sjellin për ju çmimet më konkuruese në treg
Fluturojmë ë,
dy herë në d! it
çdo ditë
BAR DHE RESTORANT
TIR A NA
Lokali shqiptar “Tirana” ju ofron:
Çdo të Premte duke filluar
 Tradita shqiptare
LONDËR nga data 26 Shtator 2008
Shërbim vetëm për familjarë dhe çifte
 Kushte komode
Nisja edhe nga qytetet;
MANÇESTER
ndërrim në
Mynih TIRANË (mbas orës 19:00)
Për prenotime mund të kontaktoni në numrin:
07766568236
BIRMINGAM

(Mundësisht një ditë përpara për rezervimin e tavolinave.)

ADRESA:
FINSBURY PARK Kontakt e-mail: TIRANE 3 YORK ROAD,
132 Seven Sisters Road info@albantravel.co.uk Rruga Sami Frashëri ILFORD IG1 3AD
London, N7 7NS Tiranë, ALBANIA
Tel: 020 7561 1604 Rezervime nga interneti Tel: +355 42 434 77 Vetëm tre minuta nga stacioni i trenit.
Fax: 020 7561 1603 www.albantravel.co.uk Fax: +355 42 329 31
Kërkojmë një kamariere shqiptare, pagesë të mirë.

Dëmshpërblim në raste aksidenti


NUK F
NUK P ITON
AGUA
N

Të ka ndodhur të pësosh aksident në tri vitet e fundit për fajin e dikujt tjetër?
Atëherë ty të takon dëmshpërblim.
Aksident në punë përfshirë kantiere ndërtimi dhe fabrika Shkarje dhe rrëzim për shkak të cilësisë së dobët të shtrimit të rrugës
Aksident rrugor përfshirë kalimtarët dhe transportin publik Aksident në dyqane dhe supermarkete

Për të mësuar nëse ju takon dëmshpërblim, telefono Serpil Ersan në numrin: Ekipi ynë i specialistëve të dëmtimeve personale mund t`ju ofrojnë këshilla ligjore
FALAS falas nëse ju takon të kërkoni dëmshpërblim apo jo.Ne ofrojmë shërbim falas dhe nuk

0800 118899 mbajmë asgjë nga kompensimet që mund të fitoni apo detyrimet për avokatët apo
kompanitë e sigurimeve. Në raste nevoje, ne mund t`ju vizitojmë në shtëpinë tuaj.

Nëse preferoni të flisni me dikë në gjuhën shqipe, website: www.levenes.co.uk


telefononi Linda Lufo në këtë numër: 07910018728 Ashley House, 235-239 High Road, Wood Green, London, N22 8HF
ose Avni Aliaj në numrin: 07939012093
KOMUNITET ALBANIANMAIL 26
faqe
4 www.albanianmail.co.uk SHTATOR 2008

EDITORIAL

Fund amatorizmit
Fatmir Terziu

S
nistëve të kësaj shkolle më pas shton Mbështetja nga dy qeveritë ishte e
pecialisti i Jobcentre Plus, edhe realitetin tjetër. “Kemi prob- gatshme dhe le të shpresojmë. Ky ishte
Glenn, thotë hapur: “është leme materiale, mungesë të theksuar një informacion i shkurtër”,-përfundoi
koha për profesionalizëm. financimi”,- na thotë drejtuesi Enver zoti Vata. Kështu, shoqata “Ardh-
Është koha për ti dhënë fund ama- Buzoku. Më tutje si në korr vijnë zërat mëria” më datën 13 shtator 2008,
torizmit dhe metodave primitive të fesionale me zyrën ku është punë- tat dhe pagesat që marin i bëjnë ata e tjerë, zërat e kryesisë së shoqatës kul- hapi të gjitha shkollat e saj shqipe në
punësimit dhe gjetjes së punëve”. suar Ruzhdi Jata. Në këtë mënyrë të lumtur.” Kjo zyrë në fakt është e turore-shqiptare “Besa”, që promovon Londër dhe jashtë saj në Luton.
Kjo e thënë më qartë sipas Oficerit me zyrat homologe në Wimbledon, hapur që prej 25 vitesh dhe ajo op- aktivitetet e larmishme për komunitetin Ceremonia e hapjes së vitit shkol-
të marrëdhënieve të Punësimit, në Clapham, Wandsworth etj u afron eron me komunitetet, me shkollat, dhe angazhohet për shkollën shqipe. lor ishte përzgjedhur tek shkolla në
Hounslow, Ruzhdi Jata, është më se e kualifikime, intervista dhe mundësi jobcentret plus dhe me individët. “Nuk kemi patur sukses në aplikimet Queen’s Park ditën e shtunë ora 11.30
kuptueshme. Ai thotë për “Albanian punësimi kategorisë së lartpërmen- Prandaj zoti Jata shprehet: “Ne u e bëra për tërheqjen e ndonjë fondi ku ishte i ftuar edhe Ambasadori z. Zef
Mail”, se “zyra ku ai punon është dur. Madje në një nga broshurat që themi njerëzve hapur: Ja ku i keni për shoqatën dhe shkollën”,- shtojnë Mazi, por në vend të tij erdhi për-
pikërisht për këtë problem, që tu af- shpërndan kjo zyrë dhe të ngjashmet paratë, bëhuni të aftë ti meritoni ato”. ata. “Ne kemi një marrëveshje me faqësuesi i Ambasadës, zoti Koreshi,
rojë të papunëve ose atyre që kanë me të thuhet se ato u japin një 100 Dhe stafi i Jatës, midis të cilëve janë “Shpresa Programme”, ku biseda me gazetarë dhe përfaqësues nga West-
humbur punën, mënyrën e kualifi- stërlinash si shpërblim për rikthimin Lucy, Minnie dhe mjaft të tjerë natyr- Luljeta Nuzin, na ka dhënë pak shanse minster Council.
kuar të fitimit të punës ose të rikth- në punë cdo personi të vetëpunësuar shëm punon që të realizojë qëllimin. që të jemi optimistë, por deri atëherë,
imit në punë”. Pra, punësimi të mos ose të punësuar nga kjo zyrë. Në këtë mënyrë dhe me legjis- ne duhet të presim”,- shton përsëri zoti 570 nxënës dhe dhjetra
mbetet në metoda tradicionale, në Zoti Jata thotë se ideja është se zyra lacionin tashmë në ndryshim në Buzoku. mësues
amatorizëm ose personalizëm, por duhet të jetë e përgatitur për ‘çështje Mbretërinë e Bashkuar, përsa i përket Kështu pas këtyre problemeve, vjen Duke i ndjekur më pas nga afër disa
në profesionalizëm, kualifikim dhe të punësimit, dhe vazhdimisht duhet edhe shumë njerëzve në ndihma, pu- edhe gjuha e thjeshtë, gjuha e komuni- nga aktivitetet e ditës së parë të shkol-
njohje të legjislacionit në Mbretërinë ti trajtojë ato nëpërmjet profesional- nësimi nëpërmjet kësaj rruge duket kimit midis miqsh. Gjuha në këtë rast lës, pamë optimizmin dhe angazhimin
e Bashkuar. Qeveria britanike prej izmit”. Zoti Jata shton: “në këtë zyrë më profesional, më ndihmëdhënës. shkon tek shqiptaria, Kosova, familja maksimal të stafit për rezultate akoma
kohësh e ka bërë këtë thirje, madje kanë ardhur, vijnë dhe largohen E ardhmja pra është jashtë metodave dhe hallet e lidhura me përditshmërinë më të larta. Edhe më të mëdha se ato
edhe institucionale. Ajo ka ngritur shumë shqiptarë, duke mbetur të amatoreske të punësimit dhe gjetjes tonë. Ne dëgjojmë dhe herë ndërhyjmë që një prind, Albana, gjatë diskutimit
rreth 40 qendra të ngjashme pro- kënaqur. Sigurisht punësimi, kontra- së punëve.  me pyetjen tonë gazetareske. Të tjerët të saj theksoi: “vjet vetëm për disa
përgjigjen, ashtu thjesht, por mençur. muaj shkollë të dy fëmijët e mi arritën
Pra, thjesht një kafe, një bisedë miqsh të shkruajnë dhe flasin shkëlqyeshëm
Të rinjtë flasin praktikisht
fituan këtu kualifikime dhe mësuan se sit ë bëjnë filma
të shkurtër, lloje të ndryshme vallesh, njohuri muzike në oborrin e pasmë të shkollës, dukej gjuhën shqipe. Unë jam krenare dhe
dhe shumë të tjera nga projekti i financuar nga shërbimet rëshqitmas se kishte marë pamjen e falënderoj këtë staf dhe drejtuesin e tij
rinore. Këshilltarja, Rita Krishna, anëtare e Kabinetit për një ‘miniparlamenti’ tipik, ku debati Vata”.
Gracia Douglas shërbimet fëminore, tha: “falënderojmë organizatorët dhe konstruktiv dhe problematika ishin Edhe ne u urojmë suksese gjithë
të rinjtë që morën pjesë dhe përfaqësuan veten denjësisht parësoret. shkollave dhe fëmijëve që ndjekin ato.

T
në këtë projekt të shkëlqyer. Unë shpresoj se kjo aka- Kështu më pas ne shkollën e “Queen’s
ë rinjtë e Hackneyt kanë patur një shans të flasin
demi do të vazhdojë ndihmën reale për të rinjtë.”Suksesi Shkollat e “Ardhmërisë” Park” pastaj ishin takimet me super-
praktikisht. Në një aktivizim konkret ata arritën Në të njëjtën ditë udhëtimi ynë
të realizojnë më krijuesen e njohur për moshën e tyre,
vazhdoi me rezultat në “Hackney Impact Arts Academy” viser, Flora Krasniqin dhe mësuesit
duke shpresuar vazhdimin në pushimet shkollore, me ishte në drejtim të një shkolle tjetër. Mexhite Doda, Elhame Hasani,
nëpërmjet një iniciative rinovuese të “Hackney Impact
seksione që do të organizohen në Tetor dhe Shkurt. Për të Në Queens Park, vetëm disa metra Elvira Muça, Ariola Vishnja, Adem
Arts Academy”, të organizuar nga vullnetarët e organi-
mësuar më shumë kontaktoni “Academy contact Mouth larg stacionit të trenit, shkolla shqipe Hulaj, Nedime Berisha, Besa Visoka,
zatës “Mouth That Roars and Rising Tide” dhe të finan-
That Roars, MTR Studio 23, Ground Floor, 23 Charlotte e shoqatës “Ardhmëria” hapi dyert shkrimtarin e shquar shqiptar dhe autor
cuar nga shërbimi rinori të rinjve të Hackneyt. “Hackney
Impact Arts Academy” u krye në periudhën dyjavore
Road, London EC2A 3PB në Tel: 020 7729 2323; Fax: 020 më 13 Shtator për fëmijët shqiptarë. i dhjetra librave, një mësues me për-
të muajit të kaluar. Rreth 70 të rrinj morën pjesë në film,
7729 2381; mouththatroars@btconnect.com ose www. Prindër, nxënës, të ftuar dhe miq, vojë, Naim Berisha, Enkelejda Plaku
valle, muzikë dhe sesione menaxhuese, duke marë një
mouththatroars.com. Për veprimtaritë e “Hackney Youth përfaqësuesi i Ambasadës shqiptare dhe nëntë asistentët. Në shkollën e
“ASDAN” akreditim për Çmimin në Art. Pjesëmarrësit
Service” telefono 020 8356 7404 ose vizito websitin e Bash- në Londër, Dastid Koreshi, kryetari i “Camberwell” me supervisor Elsa
kisë: www.hackney.gov.uk/youth-service.  shoqatës “Peja”, Sherif Bllaca, aktivisti Lleshi japin mësim mësueset Valbona
i komunitetit Rexhep Bajraktari, dhe Luta, Esmeralda Çapja, Kozeta Malo,
M ë dhjetë Tetor, duke përkuar me Ditën Kombëtare
të Poezisë, që është më 9 Tetor, Libraria e Hackneyt
do të mundësojë koleksionin e saj të ri të poezisë në Li-
Dita e Poezisë në Hackney
drejtuesit e shoqatës “Ardhmëria”,
drejtori i saj Lutfi Vata, zoti Bash-
kim Metalia, drejtues i shoqatës
Anjeza Jashari, Albana Vata,
Elhame Shahinaj, plus disa asistente.
Në shkollën e Lewishamit me
brarinë e Stamford Hill, aty nga ora 6:30 mbasdite. Në këtë “kjo është një oportunitet për njerëzit që të vijnë dhe të dhe zëvendësdrejtor i gazetës “The supervizore Klarita Halili japin mësim
aktivitet do të ketë lexime të poezive të poetëve të zonës shijojnë koleksionin e ri dhe të përfshihen në aktivitete dhe Albanian” dhe mjaft të tjerë ishin më mësueset Albana Vata, Esmeralda
Michael Rosen, Jo Roach, Derrick Porter dhe Jude Rosen. resurse në libraritë e Bashkisë”. Këtu do të jetë gjithshka të angazhuarit e ditës. Pastaj armata e Shehu, Hazbije Isaku, Aida Tare
Koleksioni përfshin një gamë të gjerë autorësh në gjuhën dhe për të gjithë, por nëse jeni poetë, studentë të poezisë arsimdhënësve shqiptarë, një armatë dhe mësuesi Shkëlzen Mustafa dhe
angleze, antologjish, librash nga poetë dhe për poetë si ose sapo keni hyrë në rrugën e saj jeni më të mirëseardhu- e tejkualifikuar në profilin e mësimd- asistentët. Në shkollën “Woolwich”
dhe përzgjedhje revistash. Librat do të jenë për të gjithë hënies dhe gjuhës shqipe, dukej akoma
rit. Për informacion më të gjerë kontaktoni Anna Robinson me supervizore Anjeza Bushiqi
lexuesit dhe për ata që dëshirojnë të zgjerojnë njohuritë në 07772 227394. Është për të shtuar për kurreshtjen dhe më e plotë se vitet e tjera. Megjithëse japin mësim Anila Murseli, Valdete
rreth poezisë. Për më shumë informacion vizitoni: www. njohurinë e lexuesit të gazetës komunitare, “Albanian fjala e parë e zotit Vata ishte për gjetjen
hackney.gov.uk/libraries. Pasditja gjithashtu do të krijojë
Matranxhi, Anila Murseli, Albana
Mail” se Hackney ka tetë library, me një cerek milioni e mësuesve të tjerë, pasi numri i nxë- Vata, Shkëlzen Morina dhe pesë asis-
grupin e leximit të poezive të Librarisë së Hackneyt, që do libra, 57 mijë DVD dhe CD dhe me një staf prej 100 vetësh. nësve shihej gjithnjë e në rritje. Dhe në
të mblidhet të hënën e fundit të cdo muaji në librarinë e
tentet. Në shkollën “Hammersmith”
Stamford Hill Librari ndodhet në Portland Avenue, N16 prezantimi e parë është mirëseardhja japin mësim mësueset Juliana Bicaj,
Stamford Hillit.Këshilltari Nargis Khan, anëtar i Kabinetit 6SB dhe ka numrin e telefonit 0208356 1700. e Vatës, që theksoi: “Dëshiroj dhe
të Shërbimeve për Komunitetin i tha korespodentes sonë:  Diliana Dedgjonaj, Ymrije Tota,
shpresoj të keni kaluar pushime të Mirdita Dedgjonaj, Inesa Muça, Mi-
këndshme dhe të jeni mirë familjarisht. moza Beqiraj, mësuesi Lul Ajeti dhe
Zbulo arkitekturat më të shkëlqyera juara mirë, po ashtu edhe hapësirat publike, të vogla e të
mëdha, përbëjnë një kontribut vital për krijimin e një zone
Unë e kalova mirë. Kam patur një
agjendë mjaft të ngjeshur, duke filluar
supervizore është Edlira Xhelili. Në
shkollën “Luton” supervizore Valbona
gjatë “Open House London”
të suksesshme” E publikuar në kanalin televiziv “Channel
nga Struga në seminarin Kombëtar për Alushi punon me një staf të kuali-
Four” programi i pasurive “Grand Designs”, një ndërtesë e
Diasporën që u mbajt në Maqedoni, fikuar, katër mësues dhe asistentët.
kohës Viktoriane, në 9 Wilton Way, E8, është përzgjedhur
që të afrojë një shije bashkëkohore me maksimumin e dri-
në Kosovë dhe në Shqipëri, ku kemi Kjo shkollë është hapur sivjet dhe ka
Emma Britton tave. Kjo ndërtesë paraqitet gjithashtu edhe si një hapësirë
patur takime me krerët e udhëheqjes inaugurimin më 27 Shtator. Ka qenë
Kosovare dhe të Shqipërisë dhe shkolla atje por ka kaluar nën vartësinë
E
e një kopshti xhungle. Rooftop Nursery në Ottaway Street,
shtë shansi që të zbulojë gjithkush arkitekturat më Lower Clapton, është e para e llojit të vet që të ndërmarë konkretisht, me zotin Berisha, Jozefina e “Ardhmërisë”, si shoqatë e cila quhej
të shkëlqyera gjatë fundjavës së tretë të Shtatorit. zgjidhje rinovuese me mungesë hapësire. Dezinjatura e saj Topalli, Genc Pollo. Në Kosove me shoqata “Dituria Action”.
“Open House London” do të prezantojë më shumë se 20 mori çmimin “Hackney Design Award 2006”, dhe “RIBA z. Jakup Krasniqi, Muhamet Hamiti Dhe kështu 570 nxënësit e këtyre
ndërtesat më të bukura të Hackneyt dhe do të jetë e hapur National Award 2007” dhe u radhit në listën e Kryemin- në mungesë pasi Presidenti ndodhej shkollave shqipe natyrshëm ndjenë
për publikun për të parë dhe thënë fjalën e tij. Këshilltari, istrit për “Better Public Buildings Awards 2007”. “Open jashtë Kosovës, Ministrin e Arsimit edhe urimet e prindërve aktivistë
Guy Nicholson, anëtar i Kabinetit “Regeneration dhe House London” është një festival arkitektural. Në të do të të Kosovës z. E. Hoxhaj, drejtorin Merita, Sami Gashi, Sami Nici, Murat
2012 Olympic & Paralympic Games” është shprehur për paraqiten rreth 700 ndërtesa nga Londra.  e diasporës, z. Naim Dedushaj, dhe Salihu, Fatmir Ajazi, etj. 
gazetën komunitare “Albanian Mail”: “ndërtesat e dizen- me zotin Artur Kopani tek TVSH.
26 ALBANIANMAIL KOMUNITET
faqe
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 5
PERSONAZH KULTURE

Blunt: oficeri i parë britanik në Prishtinë


Kur kërkohet një P asi u bë kapiten, ai ishte ofic-
eri i parë britanik në Prishti-
në skenë me një numër të hitit
“You’re Beautiful”. Turi më i fundit

avokat shqiptar
në, që udhëhiqte një ushtri prej e sjell atë në Arenën Kombëtare të
30 mijë paqeruajtësish në Kosovë. Birmingamit më 7 tetor të këtij viti.
Kënga “No Bravery” nga albumi i Këngëtari, James Blunt, ishte një
tij i suksesshëm, “Back to Bedlam”, ushtar cinik kur ai ishte në shërbim
u pagëzua kur James ishte oficer në Kosovë në vitin 1999, por shumë
i trupave britanike në Kosovë, në shpejt mendja e tij rreth misionit
vitin 1999. Ai vetë ka shpjeguar se ndryshoi kur ai kuptoi se misioni i
ka shkruar këngën “duke qën- tij ishte të shpëtonte jetë njerëzish.
druar mbi tank me gjithë çantën në Duke arritur deri në postin e
Fatmir Terziu kurriz dhe me gjithë këpucët, duke kapitenit në ushtrinë britanike dhe

S
fjetur madje me gjithë këpucë”. James mori li- të oficerit të trupave paqeruajtëse të NATO-s
humë herë kemi përballur me
cencën e pilotimit në brinjë të moshës 16 vjeçare. ai më vonë theksoi: “unë isha shumë cinik dhe
dhjetra telefonata në punën tonë. Ai është shprehur: “unë mund të fluturojë me mendoja se unë kisha shkuar në ushtri vetëm
Dhe shpesh herë këto telefonata një avion njësh, nga “Tige Moths” tek “Spit- që të bëja kryeministrin e saj kohe Tony Blair një
nuk kanë lidhje me gazetën. Shumë prej tyre fires”. Kur la ushtrinë dhe vendosi të ushtrojë në burrë shteti, por kur kuptova se këtu isha për të
janë një shërbim i vogël komunitar. Dhe ky karierën e muzikës, Blunt qëndroi në shtëpinë shpëtuar jetë njerëzish, atëherë ishte tjetër gjë për
shërbim është përpos kërkesave të tyre, që e një aktoreje në Los Anxhelos, ndërsa regjistroi mua”. Për James Blunt është realizuar edhe një
kërkojnë ndihmë avokatore. “Duam avoka- këngët dhe u familjarizua me skenën muzikore dokumentar. “James Blunt: Return to Kosovo”
tin Naim Hasani. Ju lutem a e keni numrin e të Los Anxhelosit. Duke shkruar dhe folur për është një film-dokumentar i realizuar në Shta-
tij?”. Kjo kërkesë-pyetje nevojtarësh shqiptarë këtë periudhë ai ka thënë se “me bagraundin tim torin e vitit 2006, kur muzikanti fitues i “BRIT
në emigracion, natyrshëm është më shumë naiv, ajo ishte si një shkelje në kurrizin e djallit”. Award” u rikthye në Kosovë, jo si një kapiten
se një shqetësim, më shumë se një interesim. Këngën “Goodbye My Lover” është regjistruar ushtrie, por si një këngëtar dhe muzikant që të
Dhe kështu, ky lloj interesimi na bëri të hu- aktualisht në një banje të madhe në shtëpinë japë koncert për trupat e NATO-s dhe të vizitojë
lumtojmë në jetën e avokatit Hasani. e aktores së Los Anxhelosit, e cila mbante në vendet dhe njerëzit që ai njohu dhe u shërbeu
shtëpi një piano të vjetër.James Blunt do të japë gjatë kohës së tij në ushtri. Dokumentari është
Kush është Naim Hasani? koncert në Glastonbury me zërin e tij magjepsës drejtuar nga Steven Cantor, një Akademi Award
Naim Hasani është një avokat shqiptar dhe melodinë fantastike. Ai, pra një ish-kapiten i përzgjedhur. Dokumentari paraqet pjesë të
i kualifikuar në Londër. Pasi ka ardhur ushtrie është bërë një i dëgjueshëm i këndshëm filmuar në vitin 2006 të kombinuara me pjesë të
me një diplomë shqiptare nga Universiteti dhe një këngëtar favorit që nga koha kur ai erdhi filmuara nga Blunt në vitin 1999-të. 
“Fan Noli” i Korçës, në një degë tjetër, atë
të Menaxhim Turizmit, ai iu përkushtua në REKLAMË PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk
imigracion një dëshire të hershme. Studioi Të tjerët dhe arritjet
për drejtësi në Universitetin e Westminsterit
Është korrekt thonë shefat e tij. “Ligji
dhe mbaroi studimet në vitin 2005. që nga
dhe vetëm ligji është parimi i punës së tij”,
ardhja e tij në vitin 1999, Naimi, kishte këtë - shtojnë ata. Ne e takuam vetë atë para ca
dritare interesi për fatin dhe të ardhmen e tij. ditësh në zyrat e kompanisë ku punon në
Dhe ai e vulosi më tej me rezultatin e klasit Earling Broadway. Dhe fakti është fakt. Këtë
të parë në degën që studioi, duke mbrojtur
një temë disertacioni të mrekullueshme. Më
vlerësim kolegësh e gjejmë në vetë faktin ...ju afron shërbime transporti të mallrave tuaja,
se zoti Hasani është fitues i disa qindra
pas u trajnua mbas ligjit britanik. Dhe në
këtë trajnim dyvjeçar, kompania që ia afroi
çështjeve të emigracionit. Dhe gjithmonë
duke bazuar dhe afruar ligjin. “Njohja e
nga Britania e Madhe dhe nga Republika e Irlandës,
mundësinë i dha edhe punën e sotme në
shërbim të imigrantëve shqiptarë. Ai më pas
ligjit është diçka e madhe”, na thotë ai dhe
qesh. Pastaj na tregon dy dokumente të
në drejtim të Shqipërisë dhe anasjelltas
më 15 tetor të vitit 2007 filloi punën si avokat rëndësishëm. Është Certifikata e Praktikës e
i njohur ligjor. nënshkruar në vitet 2007-2008 mbi bazën e MBUSHJA
Aktit të Avokatisë së vitit 1974, që e cilë- VARET
son nën firmën e shefit ekzekutiv, Antony NGA JU
Townsend, si “të aftë që të praktikojë si
avokat”. Dhe e gjitha nën rregulloren e trupit
të Shoqërisë së Drejtësisë, duke filluar më
01/11/07 dhe përfunduar me sukses më
31/10/08. Dokumenti i dytë flet nën siglën e Ju garantojmë
Gjyqit Suprem të Anglisë dhe Wellsit, i cili i
njeh njohjen e trajnimit të tij si avokat i Gjyqit Cilësi në shërbim
Suprem.
Suksesi i tij Korrektësi në nisje
Naim Hasani e sheh suksesin e tij, jo në Çmime konkuruese
detyrimin emocional, por në zgjidhjet e qin-
dra çështjeve në bazë të ligjit. Kështu qindra
ceshtje të suksesshme kanë përhapur emrin
e tij të mirë, emrin e avokatit shqiptar që
kërkohet disa herë. Në këtë kornizë, suksesi
thotë ai është lidhur me jetën dhe me fatet
që vërtiten rreth saj. Ceshtjet e imigracionit Mbledhja e pakove me pesha të mëdha bëhet nga adresa juaj.
janë thikë me dy presa disa herë, dhe kështu Gjithashtu firma do të krijojë mundësinë e transportit të mallrave edhe
ata duan njohuri dhe profesionalizëm, ndaj në vende të tjera të Evropës, si në Rumani, Francë, Greqi, etj...
dhe unë, shton ai suksesin e lidh me fatin
e njohurive të mia. Pra, Hasani i gëzohet Adresa: 22-24 Homecraft Road, Wood Green, LONDON N22 5EL
suksesit falë arritjeve personale në fushën

 75 2721 7857  77 6634 8262


0044

0044

profesionale.

TELEFONO TELEFONO
KOSOVA ALBANIANMAIL 26
faqe
6 www.albanianmail.co.uk SHTATOR 2008

BE: Kosova ka mbetur Fjalimi i Richard Holbrooke


stabile dhe e qetë E në Kuvendin e Kosovës shtë nder i madh për mua. Kur zbrita nga trollin e një vendi të lirë dhe të pavarur. Është një
aeroplani thashë se po vija në një vend trill i jashtëzakonshëm për mua të jem këtu në
munitetin serb, Feith theksoi ku kam qenë më herët. Në njëfarë forme ishte këto rrethana, pasi që ju kam parë të luftoni për
Flamur Gashi se “do të vazhdojmë përpjek- hera e parë. Kam qenë këtu para dhjetë vjetëve dhjetë vjet për diçka që ka qenë e drejtë juaja për

P
jet tona me përfaqësuesit poli- kur ishte epoka e Serbisë, dikush mund të thotë më tepër se 6 shekuj. Ju po bëni historinë në këtë
ërfaqësuesi special i tik serb dhe me udhëheqësit Prishtina e Sllobës. Ju po jetonin nën presion dhe sallë. Herën e fundit kur isha këtu me Kush-
Bashkimit Evropian e komunitetit për të ngritur rebelimi ishte në ajër. Fola me Ibrahim Ru- nerin. Kjo është demokraci në veprim. I uroj të
në Kosovë, Pieter vetëdijen se ne jemi në Kosovë govën dhe liderët e tjerë. Qyteti ishte i zymtë, në gjithë, Keni bërë punë të mrekullueshme. Bota
Feith, i ka informuar të para për të ndihmuar në krijimin e depresion dhe i shtypës dhe kishte një frikë për brengosej për një konflikt etnik ndërmjet komu-
disa ditësh, anëtarët e Komis- një shoqërie në të cilën të gjithë dëshpërimi këtu. Shkova në Beograd të diskutoj niteteve. NATO u mobilizua për telashe dhe
ionit të Punëve të Jashtme në do të ndjehen të sigurt dhe krizën që po rritej, ta paralajmërojë Miloshe- nuk ndodhi gjë. Merita ju takon të gjithëve për
Bruksel për zhvillimet më të mbrojtjen e komuniteteve pa- në të cilën respektohen dhe viqin për pasojat. Në një nga udhëtimet e mia këtë përgjegjësi dhe durim. Kjo u tregoi pakicave
fundit politike në Kosovë - kicë, për trashëgiminë fetare mbrohen të drejtat e të gjitha takova një lider të ri gueril me emrin Hashim veçanërisht serbëve se ata mund të jetojnë në
duke e përshkruar situatën si dhe kulturore dhe për de- komuniteteve”. Përfaqësuesi Thaçi Çfarë kënaqësi është ta shoh atë sot këtu paqe me fqinjët e tyre. Jam në dijeni për situatën
stabile, ndërsa i ka vlerësuar centralizimin. Një hap tjetër i Special i BE-së gjithashtu thek- si kryeministër tuajin. Rreth 140000 shqiptarë në veri të Ibrit që ende nuk është zgjidhur sipas
edhe marrëdhëniet e mira që rëndësishëm i bërë përpara, kishin ikur në pyje në verë dhe vjeshtë 1998 dhe qejfit tuaj dhe unë pajtohem me ju. Gjëja e parë
soi mundësitë që ka krijuar
ka me Qeverinë e Kosovës. sipas tij, është se rikonfiguri- unë si i dërguar i Klintonit duhej të negocioja duhet të jetë lajmi i mirë. Bota nuk po flet për ju
Konferenca e suksesshme e
“Në përgjithësi, situata në mi i Misionit të Kombeve të për kthimin e tyre dhe për ardhjen e Kosovës të se nuk ndodhi kriza. Nëse nuk jeni në ballina kjo
donatorëve në korrik të këtij
Kosovë ka mbetur stabile dhe KVM-së që ishte i paarmatosur. Ne e dinim se është lajm i mirë. Ju uroj për mençurinë, më të
Bashkuara në Kosovë (UN- viti. “Tash është me rëndësi
e qetë gjatë shtatë muajve të marrëveshja e negociuar e 1998 nuk do zgjaste cilën arritët ta ruani situatën.
MIK) po vazhdon dhe po rrit jetike që ndihma e zotuar fi- po do na jepte kohë të fitojmë një qëndrim të uni- 46 vende, shumë më shumë se gjysma e GDP-
fundit”, ka thënë Feith, për dinamikën. “Misioni i BE-së nanciare të përdoret me men- fikuar të aleatëve. Ato ditë bota ishte fokusuar së botërore. Rusia po bën fushatë kundër jush.
të shtuar: “Ne kemi marrëd- për sundimin e ligjit, EULEX, çuri dhe transparence nga Qe- në këtë rajon sikur sot që është e fokusuar në Do keni me tepër. Jam i bindur se do fitoni më
hënie të mira pune me Qeveri- tash do të jetë në pozitë më të veria e Kosovës. Jemi të sigurt Gjeorgjia por pas masakrës së forcave serbe të tepër gjatë Asamblesë parlamentare. Shpresoj
në e Kosovës dhe me partnerët mire për tu vendosur në tërë se Qeveria do të vazhdojë të sigurisë ndaj shqiptarëve ne Raçak u bë e qartë se vendet në OIC dhe Liga Araba do t’ju njohin.
tanë ndërkombëtarë - që është Kosovën për të mbështetur punojë për të bërë reformat e se ne kemi hyrë në një krizë Shpresoj që mbi të gjitha Maqe-
shumë me rëndësi për balla- zhvillimin e një sistemi më të nevojshme dhe të përparoj në finale. Në Rambouillet, pas saj, donia dhe Mali i Zi t’ju njohin së
faqimin me sfidat që janë para fuqishëm, të paanshëm dhe mënyrë të vazhdueshme drejt unë shkova me një ultimatum shpejti. Nuk kam fije dyshimi se
nesh”. Ai mirëpriti në veçanti shumetnik të sundimit të rrugës së saj për në BE”, tha për Milosheviqin. Hera e fundit numrat do shtohen, pavarësisht
përparimin e bërë nga Qeveria ligjit”, iu tha Feith anëtarëve Feith.  në jetim time që e pash atë ishte vendimit të ICC-së. PO çfarë
në fushën e legjislacionit, duke të Parlamentit Evropian. Sa i në mars të vitit 1999 kur në vendimi mund të marrë ai pos
ofruar një kornizë të gjerë për përket marrëdhënieve me ko- emër të Klintonit ia dhashë atij të riafirmojë vendimin tuaj ose të
ultimatumin dhe i thash: nëse refuzojë të marrë vendim. Ata nuk
ANGLI nuk e pranon qëndrimin tonë mund të thonë se çfarë keni bërë

Kosova nuk është ende e gatshme


në dhënien Kosovës mundësinë ju duhet të kthehet mbrapa. Jam i
të qeverisë veten, pasojat tona bindur se IIC-ja është një çështje e
do të jenë të ashpra. Qëndruam menaxhueshme për ju.

të thithë gjithë donacionet


gjatë në një pallat në Beograd të Le ta dinë të gjithë e këtu dhe
mrekullueshëm që ai e kishte në botë se nuk ka kurrfarë lidhje
bërë si shtab dhe tha se nuk mund të bëj gjë. Unë mes asaj që keni bërë ju të hiqni qafe një regjim
i thashë: mirë, unë po iki tash dhe kjo ishte hera shtypës diktator dhe çfarë ata kanë bërë në

M
e fundit që e pash. Kujtoj se fjalët e tija të fundit rrëzimin e një regjimi demokratik të zgjedhur
inistri Britanik për zh- ndaj meje ishin a do të shoh më e unë i thash në mënyrë demokratike. Millosheviqi i Serbisë
villim ndërkombëtar, kjo varet nga ti në disa orët e ardhshme. Siç e ka shtypur për një kohë të gjatë shqiptarët, ka
Shahid Malik, e ka cilësuar dini, sapo që aeroplani im mbërriti në Buda- bërë luftë dhe pastrim etnik përgjatë gjithë ish
Kosovën si jo të gatshme për pest NATO, filloi bombardimet për 78 ditë. Në Jugosllavisë. Gjeorgjianët përfunduan si viktimat
të thithur të gjitha donacionet fund të saj ne erdhëm me rezolutën 1244 të KS më të mëdha të pastrimit etnik në Abhazi më
prej 1 miliard e 200 milionë të OKB-së. Kështu u ktheva prapë në Prishtinë 1990 dhe prapë në Osetinë Jugore, muajin e
eurosh, të zotuara në Konfer- ndërmjet 1999 dhe vitit të kaluar dikur që bëra kaluar. Presidenti Shakashvilli është president i
encën e donatorëve. Sipas tij shumë. Këtë herë vizitova një Prishtinë tjetër, atë zgjedhur në mënyrë demokratike. Pasi MIlo-
një qeverisje e mirë dhe trans- të OKB-së. Mendoj se OKB ka bërë një punë të sheviqi iku nga Kosova më 1999, roli kryesor i
parente si dhe luftimi i korrup- mirë këtu, bëri atë që ka qenë dashur ta bëjë. Ju OKB-së dhe NATO-s ishte të mbrojë serbët dhe
sionit janë elemente kyçe për shkëputi në mënyrë permanente nga kontrolli trashëgiminë e tyre fetare, fuqitë perëndimore
zhvillimin e Kosovës. i Beogradit dhe ata e udhëhoqën Kosovën në investuan vite të tëra për Kosovën që kulmuan
Kosova nuk është ende e baza të përkohshme, përderisa ju ndihmoi t’i me planin e Ahtisaarit, të refuzuar nga rusët. Ju
gatshme të thithë gjithë dona- themeloni institucionet tuaja. Por shtatë vjet janë kërkoj të fokusoheni në situatën tuaj ekonomike.
cionet, prej 1 miliard e 200 shumë për një mision të tillë. Sipas meje, kjo liri Jeni në një situatë jo të mirë ekonomike dhe kjo
milionë eurosh, të zotuara në që tashti e keni, ka qenë dashur t’ju jepej 3-4 vjet është armiku juaj. Askush nuk mund t’ju prek
dur. Malik e cilësoi Kosovën më parë. Besoj se do të kishte tranzicion më të më politikisht.Për herë të parë ju jeni të pavarur
Konferencën e donatorëve, të se Kosovës i duhen më shumë
si vendin më të varfër në Ev- lehtë nëse ajo do ngjante më herët, por SHBA-ja në histori dhe kjo është e pakthyeshme. Kjo nuk
mbajtur në korrik në Bruksel. njohje ndërkombëtare. Malik dhe BE-ja ecën shumë ngadalë. Më 2005 ai pro- mund të zhbëhet çfarë keni bërë, por ekono-
Në këtë mënyrë është shpre- ropë por theksoi se bashkësia
është zyrtari më i lartë britanik ces filloi përnjëmend. Erdhi plani i Ahtisaarit që mia është e fragole. Tokat janë të bllokuara, një
hur ministri britanik për zhvil- ndërkombëtare dhe në vecanti
që ka vizituar Kosovën që nga rusët morën pjesë ne hartimin e tij por vendimi pjesë e tokës suaj ndodhet jashtë kontrollit tuaj,
lim ndërkombëtar, Shahid Ma- qeveria e Britanisë së Madhe
shpallja e pavarësisë së saj. për pavarësi… pasuritë natyrore nuk po shfrytëzohen. Ju duhet
lik teksa ndodhej për një vizitë do ta ndihmojnë zhvillimin Ju kishit plotësisht të drejtë ta bëni atë. Kur një rrejt i ri transporti, ju keni nevojë për krijim të
“Ne jemi të gatshëm të japim
në Kosovë. Gjatë një interviste e saj. Sipas tij, një qeverisje e rusët e krahasojnë veprimin tuaj me atë në Oseti vendeve të punës … ju duhet të bëheni pjesë e
atë që e quajmë, mbështetje të
për BBC, ai tha se qeveria e mirë dhe transparente si dhe e Abkazi, ata po bëjnë krahasim fals. Vendimi njëfarë tregu të përbashkët të Ballkanit Perëndi-
buxhetit që shkon drejt tek qe-
Kosovës duhet të reformo- luftimi i korrupsionit janë el- juaj i mençur dhe i guximshëm për ta shpallur mor. Për ta arritur këtë ju duhet të leni mënjanë
veria dhe pastaj përmes saj tek
het me qëllim që të sigurohet emente kyçe për zhvillimin e pavarësinë ka qenë pak a shumë i ngjashëm inatet politike dhe të punoni së bashku në një
popullata”, theksoi ministri
se donacionet e bashkësisë Kosovës, përfshirë edhe sta- me shpirtin e deklaratës sonë të pavarësisë më mastert plan ekonomik që do t’i përfshinte të
britanik. (bbc)
ndërkombëtare do të përdo- bilitetin dhe rendin dhe ligjin.  4 korrik 1776. Ju uroj për këtë. Kjo më mundë- gjithë. Është me rëndësi që të punoni për këtë,
ren sa më mirë të jetë e mun- Gjithashtu ministri britanik tha son mua që për herë të parë të flas para juve ne sistematikisht... 
26 ALBANIANMAIL SHQIPERIA
faqe
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 7

Zyrtarja britanike, Hill, Shqipëria progres


në Shqipëri me ftesë të Kryet- Mbretëria e Bash- “Kemi realizuar reforma të
Aleko Likaj ares së Kuvendit, në vizitën e mëdha, tha zonja Topalli, por
kuar, pritet të rati-

M
saj të parë në Tiranë. jemi të ndërgjegjshëm se të
ë 16 shtator 2008, fikojë Protokollin tjera sfida na presin, sfida që
Mbretëria e Bash- Shqipëria i është e anëtarësimit të jemi të vendosur t’i përbal-
kuar, përgëzoi mirënjohëse Bri- Shqipërisë në NATO lojmë me sukses. Shqipëria
dhe mbështeti Shqipërinë tanisë së Madhe Duke shprehur mbështetjen sot ofron një klimë shumë të
për reformat e realizuara. Znj. Topalli e vlerësoi viz- e Mbretërisë së Bashkuar, favorshme për biznesin dhe
Zëvendëspresidentja e itën e saj si të një “rëndësie vend i cili pritet të ratifiko- investimet, ka një rritje solide
Dhomës së Komunave në të veçantë në marrëdhëniet jë së shpejti Protokollin e ekonomike dhe reflekton sig-
Mbretërinë e Bashkuar, Sil- dypalëshe, e cila do t’i japë një anëtarësimit të Shqipërisë në uri.”
via Hill, gjatë një takimi me shtysë më të madhe bashkë- NATO, Zëvendëspresidentja
Topallin tha se progresi i Çështja e Kosovës
punimit, jo vetëm politik, por Hill nënvizoi: “Reformat që
Shqipërisë motivon vendet edhe në fusha të tjera”. Kryet- Duke u ndalur në çështjen e
ju keni realizuar janë reforma
e tjera për mbështetje. “Shq- arja e Kuvendit, duke u ndalur Kosovës, Kryetarja e Kuven-
të vështira edhe për vende më
ipëria ka bërë transformime në mirënjohjen që Shqipëria me të drejta të plota në Sami- dit falënderoi Zëvendëspresi-
mbështetjen e dhënë në pro- të zhvilluara. Ajo çka ju keni
të mëdha në një kohë shumë ka për Mbretërinë e Bashkuar, tin e ardhshëm”. denten Hill për mbështetjen e
ceset e integrimit, veçanërisht bërë është për t’u përgëzuar
të shkurtër dhe kjo motivon për gjithë mbështetjen që ka Duke i uruar mirëseard- madhe që Mbretëria e Bash-
për rolin kyç në marrjen e ft- dhe mbështetja e Mbretërisë
edhe mbështetjen e vendeve dhënë në proceset e integrim- hjen përfaqësueses së lartë në kuara ka dhënë gjatë gjithë
esës për anëtarësim në NATO. së Bashkuar vjen pikërisht për
të tjera për reformat që ju it, veçanërisht për rolin kyç në Mbretërinë e Bashkuar, Kry- procesit të krijimit të shtetit
Pas kësaj ftese, që për shqip- gjithçka ju keni arritur. Real-
keni bërë”, u shpreh para disa marrjen e ftesës për anëtarësim etarja Topalli tha se kjo vizitë të ri. Më tej bashkëbisedue-
tarët ishte një nga ngjarjet më izimi i këtyre reformave tre-
ditësh, Zëvendëspresidentja në NATO, u shpreh se “Pas është e një rëndësie të veçantë set diskutuan mbi rritjen dhe
të mëdha e të rëndësishme, gon se ju keni vullnetin dhe
e Dhomës së Komunave në kësaj ftese, që për shqiptarët në marrëdhëniet dypalëshe forcimin e bashkëpunimit
besojmë se do të arrijmë të vendosmërinë e duhur për
Mbretërinë e Bashkuar, Silvia ishte një nga ngjarjet më të dhe do t’i japë një shtysë më mes dy vendeve dhe dy par-
përmbyllim fazën e ratifikimit të vijuar me të tjera reforma.
Hill, gjatë një takimi me Kryet- mëdha e të rëndësishme, të madhe bashkëpunimit, jo lamenteve, duke nënvizuar
të protokollit të NATO-s, në Objektivat tuaja, BE-ja dhe
aren e Kuvendit të Shqipërisë, besojmë se do të arrijmë të vetëm politik, por edhe në rëndësinë e diplomacisë par-
mënyrë që të bëhemi anëtarë NATO-ja janë një motivim për
Jozefina Topalli. Sipas njofti- përmbyllim fazën e ratifikimit fusha të tjera. “Shqipëria, tha lamentare dhe shkëmbimit
me të drejta të plota në Sami- të ecur përpara. Anëtarësimi
mit për shtyp nga Kuvendi, të protokollit të NATO-s, në zonja Topalli i është mirën- të përfaqësuesve të parla-
tin e ardhshëm.” juaj në NATO, sigurisht do të
Zv/presidentja Hill u ndodh mënyrë që të bëhemi anëtarë johëse vendit tuaj për gjithë menteve reciproke. 
sjellë përfitime të mëdha.”
SHKURT REKLAMË PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk

Publikohet raporti i korrupsionit M A R K A N D A N & C O . LT D .


S O L I C I T O R S & A D M I N I S T R AT O R S O F O AT H S
T ransparency Interna-
tional, TIA, publikoi
para disa ditësh, sipas me-
ipëria renditet në një nivel me
Malin e Zi dhe Serbinë, ndërsa
lë pas Bosnja Hercegovinën.
se është bërë përpjekje në lid-
hje me këtë çështje, por duhet
ende shumë punë, sidomos
TELEFON
ADRESA 845 A Romford Road, Manor Park, LONDON E12 5JY
020 8514 8188 | FAX 020 8514 8303 | E-MAIL kb.msolicitors@gmail.com
diave shqiptare, raportin e Raporti i “Transparency In- problem është shkëputja e ? A jeni ju një person i sapo ardhur në MB (Mbretërinë e Bashkuar) me men-
“Perceptimit të Korrupsionit ternational” thekson se niveli varësisë që ka drejtësia nga dimin se po kërkoni mbrojtje ndërkombëtare pasi jeta juaj/familjes suaj
në Botë”. Shqipëria renditet i korrupsionit vazhdon të politika. Raporti është rezul- nuk mund te garantohet me ligj ne vendin tuaj te origjinës per cdo lloj
e 85-ta mes 180 vendeve që mbetet problem për vetë fak- tat i studimeve që ekspertë të arsyeje, politike apo krejt personale?
janë përfshirë në këtë raport. tin se vendet të cilat kanë një huaj dhe ato shqiptarë kanë ? A jeni ju një person qe kini aplikuar per mbrojtje ndërkombëtare ne MB nën
Agjencitë online theksuan rezultat pozitiv duhet të kalo- kryer në lidhje me këndvësh- termat e konventës se 1951 per statusin e refugjatit dhe;
se “Indeksi i korrupsionit në jnë nivelin 5 të perceptimit të trimet që ka biznesi në vendin kërkesa juaj është refuzuar nga organet kompetente/Home Office,
Shqipëria vlerësohet në niv- korrupsionit, por Shqipëria tonë dhe institucionet lidhur dëshironi te apeloni vendimin e Home Office,
elin 3.4 dhe krahasuar me dy aktualisht vlerësohet me niv- me korrupsionin n vend. Në dëshironi te përfaqësoheni ligjërisht gjate procedurave te apelit,
ju kane përfunduar te gjitha te drejtat e apeleve te emigracionit dhe përsëri kini frike te
vite më parë, 2006 - 2007 vihet elin 3.4 . Sipas këtyre agjencive dhjetor pritet të publikohet riktheheni ne atdhe,
re një rritje prej 1- 2 notash.” mësohet se “Transparency dhe barometri i korrupsionit, kini bere kërkesën tuaj per mbrojtje ndërkombëtare para 02/10/2000, aplikant i vetëm
Në 2007 Shqipëria renditej International” shprehet se i cili është një perceptim i vetë apo familjar, dhe përsëri nuk dëshironi te riktheheni ne atdhe,
kini arsye te tjera jashtë ligjeve te emigracionit qe nuk mund te riktheheni ne atdhe,
në vendin e 105. Krahasuar problem mbetet niveli i kor- shqiptarëve në lidhje me nive- fëmija juaj ka lindur ne MB apo ka ardhur bashke me ju dhe ka nje kohe qëndrimi ne MB
me një vit më parë, këtë vit ajo rupsionit sidomos në sektorin lin e korrupsionit në Shqipëri. per gati 7 vjet (apo edhe me pak) dhe është akoma nen moshën 18 vjec,
renditet 20 vende më lart. Shq- e Drejtësisë. Raporti vlerëson  a jeni ju duke qëndruar ne MB ne mënyre te ligjshme per 10 vjet apo te paligjshme per 14
vjet dhe keni evidence per ta provuar këtë,
nuk kini marre përgjigje nga Home Office edhe pse ka kaluar nje kohe shume e gjate nga

Raporti i Forbes: Shqipëria, e dyta në Botë për ndryshimin


kërkesa juaj per mbrojtje internacionale,
juve u është dhënë e drejta e qëndrimit por jo anëtareve te tjerë te familjes suaj dhe ju
dëshironi te mos ktheheni ne atdhe por ta bëni aplikimin tuaj per bashkim familjar nga MB,
a kini probleme te ndryshme per te marre nënshtetësinë britanike apo refuzuar ajo nga

R evista prestigjioze ekonomike ‘Forbes’ në listë bëjnë pjesë tre vende nga Paqësori, organet e Home Office-it,
dëshironi te sillni ne MB njerëz te ngushte te familjes/shoke apo bashkëshortët tuaj ne cdo lloj
në një artikull të saj e rendit Shqipëri- Kina, Cape Verde dhe Tajvani, tre vende afri- kategorie si vizitore/qëndrim te përhershëm/leje pune/studente/trajtime mjekësore etj,
në në një nga tre vendet evropiane, përkrah kane, Burundi, Guinea Bisau dhe Mozambiku
Estonisë dhe Bosnjës, për ndryshimet dhe dhe një vend nga Amerika Latine, Kili. Revista ? A kini ju probleme me biznesin, shtëpinë, probleme familjare, divorce,
çështje kriminale, larguar nga puna ne mënyrë te padrejte, aksidentuar ne
shpejtësinë e zhvillimit të tregut. Revista i thekson se një sërë tregjesh të favorshme po
referohet studimit të një kompanie konsulence dalin në sipërfaqe me një shpejtësi marra- pune etj...?
amerikane me qendër në Uashington, Social mendëse, veçanërisht në Europën Lindore dhe Ne jemi ne gjendje t’ju gjendemi pranë kudo qe ju jeni dhe kini nevoje dhe t’ju a lehtësojmë
Technology, sipas së cilës Shqipëria renditet në Azi. Duke inkurajuar biznesin ndërkom- sado pak shqetësimet tuaja, ne japim këshilla falas edhe nëpërmjet telefonit, kështu qe ju
në listën e 10 vendeve që po zhvillohen më bëtar për të eksploruar këto tregje revista eko- nuk kini nevoje te udhëtoni ne zyrat tona deri ne përfshirjen tone zyrtare ne çështjen tuaj.

M
shpejt në rang global, ndërsa zë vendin e parë nomike ndërkombëtare shkruan se sipërmar-
në Europë. Studimi i quajtur “Indeksi i Shpe- rësit duhet të nxitojnë për të sjellë produktet & Co Për informacione, mos hezitoni të kontaktoni specialistin tonë
jtësisë së Ndryshimit” në listën e 10 vendeve e tyre në këto vende ku nevojat dhe shijet e të emigracionit, bashkë-atdhetarin tuaj shqipfolës dhe tepër të
të para rendit tre vende evropiane, përkatësisht qytetarëve po ndryshojnë me shpejtësi. suksesshëm, Z. Klemend Banushi në detajet e mësipërme.
Shqipërinë, Estoninë dhe Bosnjën. Gjithashtu 
Kjo kompani është e rregulluar dhe kontrollohet nga The Law Society
INTERVISTE ALBANIANMAIL 26
faqe
8 www.albanianmail.co.uk SHTATOR 2008

Dyshja e pandalshme MCAIN - PALIN


Interviste nga SHBA e gazetarit Sami Milloshi dhënë gazetës sonë Unë kam përshtypjen se veten kjo
nuk mjafton. Sigurisht Obama është
nje elitar dhe elokuent i rralle. Por,
ka filluar ta dredhe ne disa pika dhe
Amerikanet nuk i pëlqejnë ata poli-
tikane qe e dredhin. Per këtë arsye
humbi John Kerry ne 2004. Fjala vjen,
Obama ishte kundër shtimit te tru-
pave ne Irak. Por, kur vajti vete atje
e pa se kjo gjë funksionoi per mire.
Dhe ai megjithatë nuk e pati kura-
jon përballë gazetarit Bill O’Railly ta
pranoje gabimin e qëndrimit te tij te
mëparshëm. Po kështu, kur u pyet
nga pastori i famshëm Rrick Wor-
ren si cili ishte qëndrimi i tij lidhur
me problemin se kur fillon jeta e nje
Sami Milloshi bebeje, ai u përgjigj se “... kjo është
mbi nivelin e pagesës sime”, do-
“ALBANIAN MAIL”: Zoti Mil- methënë se ai ishte jo kompetent per
loshi, ju keni pothuaj 10 vjet qe t’u përgjigjur. Nuk ka veçse tre dite
jetoni ne SHBA. A mund të na e me pare qe deklaroi se i vinte keq
karakterizoni shkurt si i keni për- qe kishte dhënë ate përgjigje dhe se
jetuar fushatat për zgjedhjet presi- duhej te ishte përgjigjur ndryshe.
denciale atje? “ALBANIAN MAIL”: Domethë-
SM: Së pari ju falënderoj ju ko- në Obama i ndërron qëndrimet?
legëve të mijë që shfaqni interesim SM: Nuk është puna se vetëm i
ta dini këtë gjë prej burimit tim. Unë ndërron qëndrimet,por disa here
e di se në shtypin shqiptar botohet duket sikur nuk ka qëndrim fare.
ROJTERI, AFP dhe ca agjenci të tjera Kur Rusia sulmoi ne mënyrë bru-
evropiane. Por, jo rralle ato e shtrem- tale Gjeorgjinë, Obama,jo vetëm u
bërojnë pamjen e Amerikës. Nje vonua ne deklaratën e tij, por çu-
stuhi po te ketë, thonë sikur Amerika ditërisht, beri thirrje per maturi nga
mori fund, u be nami. Ka pastaj ca te dyja palët dhe tha se kjo ceshtje do
gazetare te Tiranes, nga ata qe edhe te duhej te shkonte per monitorim ne
me teshtitjen e Maikell More kërkoj- Kombet e Bashkuara. Nuk e dinte ai
në te bëjnë pis kryeministrin e Shq- se Rusia ka ne Këshillin e Sigurimit
ipërisë, Berisha. Edhe këta shohin te Kombeve te Bashkuara te drejtën
ndonjë gjë ne TV ose ne Internet dhe e vetos? Apo nuk ia kishin relatuar
72 vjeçari John McCain U martua me Carol Shepp, një 44 vjeçarja Sarah Palin është e panjohur për shumicën
fillojnë fushate donkishotësh kundër këtë 300 këshilltarët diplomatike qe
ish-modele nga Filadelfia në vitin 1965, adoptoi dy fëmi- e amerikanëve. Guvernatorja e Alaskës e zgjedhur nga
qeverise se Tiranes. Por kjo nuk është jët e Carol, Douglas dhe Andrew, më pas ato patën një senatori McCain si kandidatja republikane për nënpresi- thuhet se ka?
Amerika... vajzë që quhet Sidney. Në prill të vitit 1979,ai u takua dente e quan veten një nënë tipike. Por ajo është shumë “ALBANIAN MAIL”: A mund
“ALBANIAN MAIL”: Per ç’farë dhe u njoh me Cindy Lou Hensley, një mësuese nga më tepër se aq. Shumë amerikanë po shtrojnë pyetjen te na thoni cili nga kandidatet është
e keni fjalën, a mund të na tregoni Arizona dhe vajza e vetme e themeluesit të “Hensley 7 se kush është Sarah Palin. Të premten partia republikane gati te jete president qe ditën e pare
ndonjë shembull? Co.”. Ai dhe gruaja e tij e mëparshme, Carol u ndanë ia prezantoi atë kombit si kandidaten republikane për kur do te ulet ne zyrën ovale te
SM: Shembuj ka shume. Por unë më vitin 1979 dhe ajo pranoi divorcin në vitin 1980. Pas nënpresidente. Ajo është bashkëshorte dhe nënë e pesë Shtëpisë se Bardhe”?
po përmend nje artikull te Mustafa divorcit, gruaja e parë mori dy shtëpi, si dhe mbështetje fëmijëve. Fëmija i saj më i vogël vuan nga sindroma SM: Unë mendoj se Sarah Pal-
financiare për trajtimet mjekësor, si pasojë një aksidenti e daunit. Zonja Palin e dinte që gjatë shtatëzanisë se in e ka gjykuar shume drejt kur
Nanos qe si përherë, duke preten-
me makinë në vitin 1969. McCain dhe Cindy u martuan do kishte probleme. Por ajo është kundër abortit dhe thotë se oponenti i tyre, Obama po
duar te dije gjithshka, u jep këshilla më 17 maj 1980, ku dëshmitar ishte Sekretari i Ardh- është vlerësuar lart nga konservatorët në Amerikë për
polikaneve shqiptare te marrin nje pe”Albanian Mail”or Strategjinë e
shëm i Mbrojtjes, William Cohen. John dhe Cindy patën mbështetjen e saj ndaj zgjedhjes për të mos kryer mar-
leksion nga fushata elektorale ne Ndryshimit per te promovuar karri-
një kontratë paramartesore, sipas së cilës, ato do t’i rëdhënie seksuale paramartesore. Por të hënën guverna-
Amerike. Po ky me pare duhet t’i mbanin financat e ndara. torja Palin tha se vajza e saj e pamartuar 17 vjeçare ka erën e tij, ndërsa John Mcain, thotë ajo,
japë këshilla vetes se si duhet te shk- mbetur shtatzënë dhe do ta mbajë fëmijën. po pe”Albanian Mail”or karrierën e
ruaje “ alla Amerikance” kur merr vet per te ndryshuar Washingtonin.
përsipër te kritikoje kryeministrin te shponte akullin e te kapte peshk,sic njëjtën gare te ngushte qe ai përbal- ve. Ne te vërtetë, anketa e fundit e Tingëllon shume me e besueshme
per korrupsion. Se, ne vend te fak- ka bere Sarah ne Alaska... loi para konventave. Por, nen sipër- Rassmunsen tregon qe 56 përqind e se sa oratoria e shkëlqyer e Obames.
teve, per ”Albanian Mail” or anekdo- “ALBANIAN MAIL”: Gjë kjo faqen e polleve dhe te fakteve te reja, votuesve besojnë se ai, Obama pra, Te paktën per mua. Bill Klintoni e
tat dhe thashethemet e klubeve. Ka krejt e pamundur. Po cila është pra, ambienti politik i paskonventave ka do t’i rrisë taksat e tyre personale. ka ftuar per dreke Barack Obamen
pastaj ca te tjerë qe përgjërohen “ Ah e veçanta e kësaj fushate elektorale ndërruar drejtim ne mënyrë drama- Mjaft analiste parashikojnë se kjo do ne New York me 11 shtator. Nuk
sikur te kishim edhe ne nje Obama.”, ne SHBA? tike ne favor te McCain. te ishte nje shkatërrim ekonomik ne ka dyshim se do te bisedojnë gjere e
Ose “ Ah sikur te kishim edhe ne SM: Po te lexosh pollet mund te “ALBANIAN MAIL”: Cfare qofte se taksat do te ishin rritur aq gjate. Por unë mendoj se Billi kurrë
nje Sarah Palin.” Kësaj i thonë qe i mendosh se nuk ka ndryshuar dhe duhet te beje McCain qe te fitoje? gjerësisht dhe aq shume sa ç’e para- nuk ka per t’ia përmendur Obames
ati i Barakut, Huseini, te vinte nga aq shume pas mbajtjes se dy kon- SM:Analisti i famshëm Dick shikon Obama. ate qe pati thënë njëherë se “ Ata te
Kenia dhe te studionte me mua ne ventave te republikanëve dhe de- Morris,nje ish këshilltar i Bill Klin- “ALBANIAN MAIL”: Po Obama dy, domethënë Hillary dhe Obama
Universitetin e Tiranes, te martohej mokrateve. Rritja e Obames pas kon- tonit, thotë se tani McCain duhet te çfarë duhet te beje qe te fitoje? do te ishin te pandalshëm...”. Obama
me nje vajze te ba”Albanian Mail”he ventës ne Denver duket sikur u shkri godasë anët negative te Obames ne tri SM: Unë nuk e di konkretisht. nuk e zgjodhi Hillaryn. Kurse John
Tiranase dhe, pastaj ... Pastaj, Enveri pas konventës se republikaneve. Per ceshtje kyçe: taksat, energjia dhe ter- Ose e thënë ndryshe, strategjistet Mccain zgjodhi Sarah Palin e cila per
ta plaste ne burg familjen e saj me John McCain dhe partine repub- rorizmi. E vërteta është se shumica e demokrate këtu, duket sikur ia nje jave u be nje yll ne skenën poli-
gjithë soj e sorollop. Ose qe Liqeni i likane nominimi i Sarah Palin sigur- votuesve nuk besojnë ne deklaratën kane bere te padiskutueshme fito- tike Amerikane. Ata te dy, McCain
Shkodrës te ishte i ngrire dhe Sarah isht ka energjizuar pasuesit e tij,por ai e Obames se ai nuk ka per t’i rritur ren mjafton qe ai te përmend fjalën dhe Sarah, po, duken si nje dyshe e
Palin, ose po te doni, Jozefina Topalli duket se do te duhet te përballojë te taksat ne 95 per qind te Amerikane- “ Change”, domethënë’ Ndryshim”. pandalshme drejt fitores. 
26 ALBANIANMAIL EMIGRACION
faqe
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 9

LE TË MARSHOJMË SË BASHKU
Alban Bytyçi

S
a persona nga shoqëria juaj
nuk i kanë dokumentat e
nevojshme ligjore që lejojnë
udhëtimin e tyre nga Britania për në
vendlindje dhe rikthim të lirshëm
në Mbretërinë e bashkuar? Person-
alisht, njoh të paktën 10 vetë, të cilët
banojnë në Britaninë e Madhe prej
një kohe të gjatë, madje disa kanë
mbi një dekadë në ishullin britanik.
Nuk është vetëm koha e gjatë prob-
lem në këtë mes, por pamundësia
ligjore që këta njerëz kanë për të parë
familjet e tyre, në mungesë të doku-
mentave për të udhëtuar. Kjo pjesë
e komunitetit tonë kërkon ndihmën
e gjithsecilit prej nesh për zgjidhjen
e këtij problemi. Ata janë kontribues
në këtë shoqëri, po aq sa qytetarët që
janë të pajisur me dokumenta. Është
e vështirë ta imagjinojmë gjendjen e
tyre dhe të familjarëve të tyre, por di
të them, se sa herë që i vizitoj familjet
e miqve të mi që nuk kanë dokumen- Emigrantë Shqiptarë në një nga protestat e organizuara nga “Strangers Into Citizens”
ta, prindërit, motrat dhe vëllezërit
qajnë nga mungesa e njerëzve të tyre zatës “TELCO citizens”, kanë dalë tanike t’u japë një leje qëndrimi dhe janë të ndëshkuar nga ndonjë dënim mijë veta. Ne shqiptarët duhet të
të dashur. Kjo gjendje është e shumë- me një zgjidhje të mundshme dhe punësimi dy vjeçare të gjithë atyre penal, t’u rishikohet e drejta individ- marshojmë të gjithë së bashku në
dhimbshme, por jo e pazgjidhshme. të mirëmenduar të cilën ata e kanë që kanë jetuar “në të zezë” në Britani uale në fund të dy-vjeçarit, siç edhe mbështetje të bashkëkombësve dhe
Duke qenë se vendi ynë i adoptu- bazuar në një fushatë sensibilizuese për më shumë se katër vite. Fushata ka shkruar më parë në numrat e saj miqve tanë. Për këtë arsye, të orga-
ar, Britania e Madhe, është një vend të quajtur “Strangers Into Citizens” Strangers Into Citizens, gjithashtu të fundit gazeta e komunitetit shq- nizuar nga “Mjaft London Club”,
me një nivel të lartë të respektimit (SIC), e shqipëruar, do të thotë “Nga propozon që personave që u je- iptar, “Albanian Mail”. Propozimi kemi krijuar grupin organizator,
të të drejtave të njeriut, njerëz nga e të huaj në qytetarë”, lajm ky i bërë qa- pet e drejta dyvjeçare, pra të gjithë vijon duke sugjeruar që vendimi pas “UK Albanian Strangers Into Citi-
gjithë bota kanë gjetur qetësinë e tyre rtë nga gazeta “Albanian Mail”. atyre që kanë jetuar në Britani për dy-vjeçarit të bazohet në sjelljen dhe zens”, si dhe për arsye administra-
në këto brigje. Ashtu si anëtarë të ko- “SIC” propozon që Qeveria Bri- më shumë se katër vite dhe që nuk meritokracinë individuale të secilit tive, kemi krijuar grupin tonë elek-
munitetit tonë, shumë pjesëtarë të ko- – pra vendimi të bazohet në referen- tronik me të njëjtin emër në të cilin ju
muniteteve të tjera e gjejnë veten në të cat e punëdhënësve apo të person- lutemi të anëtarësoheni edhe ju duke
njëjtën situatë. Kjo na jep shpresë, se ave dhe shoqatave me pozicion dhe vizituar këtë adresë elektronike:
duke punuar së bashku, ne mund të kredibilitet publik. Pas evidentimit http://groups.yahoo.com/group/
arrijmë të ndikojmë në vendimmar- të referencave të mira dhe sjelljes së UKAlbanianStrangersIntoCitizens/.
rje dhe si rrjedhojë të mundësojmë mirë këtyre individëve tu jepet e dre- Gjithashtu, grupi organizator mund
një reformë të re për bashkëkombësit jta të bëhen qytetarë të këtij vendi. të kontaktohet nëpërmjet adresës
tanë. Fushata Strangers Into Citizens, elektronike: london@mjaft.org.
Burime të besueshme japin shifra momentalisht gëzon mbështetjen Qëllimi kryesor i grupit tonë është
alarmante për numrin e personave e të paktën 15 mijë personave që të bashkojë të paktën 2000 shqiptarë
që jetojnë në Britaninë e Madhe pa morën pjesë në marshimin paqësor për të marshuar së bashku me bash-
dokumentacionin e duhur. Përl- që u mbajt në Maj të vitit 2007. Në këqytetarët tanë Britanikë dhe të
logaritjet e bëra nga institucione të këtë marshim morën pjesë edhe 40 ndihmojmë bashkëkombësit tanë të
ndryshme raportojnë se gjetja, kapja Shqiptarë, të gjithë me dokumenta. stabilizohen. Marshimi është planifi-
dhe dëbimi i më shumë se 500 mijë Kur u pyetën nga gazeta jonë se kuar të mbahet në Maj të vitit 2009.
njerëzve që jetojnë në Britaninë e përse kishin marrë pjesë në marshim, Ne dëshirojmë dhe do të përpiqemi
Madhe “në të zezë” do të kushton- përgjigja që dhanë ishte “Ne jemi që bashkëkombësit tanë të pastabi-
te mbi 11 biliard paund dhe do të këtu për të mbështetur miqtë tanë që lizuar të kenë mundësi të përfitojnë
kërkonte më shumë se 25 vjet kohë. nuk kanë dokumenta”. Mirëpo kjo nga një reformë e mundshme që do
Pra dëbimi i tyre nuk është një opsion fushatë nuk mbështetet vetëm nga të dalë nga marshimi dhe sensibil-
i volitshëm për taksapaguesit e këtij marshuesit, por edhe nga të paktën izimi, që kjo fushatë po ushtron. Be-
vendi – dhe as që do të arrijë rezul- 90 anëtarë të kuvendit Britanik, krye- soj se kemi kapacitetin dhe përvojën
tatin e duhur. (Shifrat janë marrë nga bashkiakët e Londrës, Birmingamit, e nevojshme për të luajtur rolin tonë
raporti me titull “Irregular Migra- e shumë bashki të tjera. në marshimin madhështor. Për hir
tion in the UK; an Institute for Public Ndërkohë që organizatorët po të gjithë bashkëkombësve, miqve
Policy Research FactFile” publikuar vazhdojnë me sensibilizimin e mëte- dhe të të afërmve tanë, ju ftojmë të
nga “The Institute for Public Policy jshëm të opinionit publik; në mua- bashkohemi dhe nën hijen e flamu-
Research”, March 2006, UK. jin Maj të viti të ardhshëm, fushata jve tanë, “The Union Jack”, “Shkabën
Shoqata të ndryshme jo-qeveritare, do të kurorëzohet me një marshim Dy Krenare” dhe “Hartën e Floririt”,
Alban Bytyçi, duke ndihmuar mbarëvajtjen e protestës paqësore të ri, i cili synon të mbledhë mbi 50 të marshojmë së bashku. 
të bashkuara nën strehën e organi-
26 ALBANIANMAIL AKTUALITET
faqe
QERSHOR
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 11

Shoh një Shqipëri të ndryshuar


përmirësojmë. Shqipëria doli
Silvia Hill * nga diktatura para më pak se

Ë
20 vitesh dhe ka bërë hapa të
shtë nder dhe mëdhenj përpara qysh prej
kënaqësi për mua atëherë. Por sot ritmi i botës
që marr fjalën në moderne kërkon veprime
Parlamentin shqiptar. Kolegë edhe më të shpejta. Dhe aspi-
deputetë, ju sjell urimet më të rues në rajon. Përgëzimet më tyre legjitime. Shqipëria ka rata për t’u anëtarësuar në BE
mira nga ana e Kryetarit dhe të sinqerta për të gjitha këto. nevojë për një sistem të tillë është tregues i faktit se, është
anëtarëve të Dhomës së Për- Ka pasur sfida të vërteta, të dhe shqiptarët e meritojnë atë. bërë rrugë e gjatë.
faqësuesve. Kjo është vizita cilat Shqipëria është dashur Ku ka tregues për korrupsion, Unë besoj se Shqipëria
ime e parë në Shqipëri dhe t’i përballojë për të arritur aty qoftë në sistemin e drejtësisë, mund ta arrijë këtë dhe se,
përveç programit shumë in- ku është sot. Sfida të tjera e qoftë kudo tjetër, është e do- një ditë Mbretëria e Bashkuar
teresant, kam qenë gjithashtu presin. Jam në dijeni që një mosdoshme që të bëhen in- do të mirëpresë Shqipërinë si
një mike që jam pritur me Grup parlamentar po punon vestigime të thella dhe aty ku anëtare të BE-së. Megjithatë,
ngrohtësinë e një mirëseard- për kodin e ri parlamentar. Siç dyshimet vërtetohen, atëherë unë nuk mund t’ju them një
hjeje tradicionale shqiptare. e dimë të gjithë, zgjedhjet që personat e përfshirë, duhet datë të saktë për këtë. Kjo do të
Jam shumë mirënjohëse për janë dhe konsiderohen të lira të vihen para drejtësisë. Ky varet shumë nga puna e bërë
këtë. Më vjen keq se me sa dhe të ndershme, janë treg- Parlament ka detyrën e rëndë- në këtë sallë.
duket, kam sjellë edhe klimën uesi më i mirë i demokracisë sishme, që i është besuar nga Unë kam patur privilegjin të
britanike me vete. Mbretëria e për çdo vend. Për këtë është e populli shqiptar, të miratojë zhvilloj takime me autoritetet
Bashkuar dhe Shqipëria kanë rëndësishme që marrëveshjet, legjislacionin që siguron qe- më të larta të vendit, anëtarë
marrëdhënie të ngushta për që paraprijnë një proces zgjed- verisjen e mirë të vendit. Por të Komisionit Parlamentar të
disa vite tashmë. Por, një gjë hor, të kenë një mbështetje të vetëm të miratosh legjislacio- çështjeve ligjore dhe përfaqë-
e tillë para vetëm 20 viteve gjerë. Eshtë gjithashtu e rëndë- nin s’është e mjaftueshme. suese të shoqatave të grave.
ishte e paimagjinueshme dhe sishme, që këto marrëveshje Është e domosdoshme që ky Të gjithë këta njerëz më kanë
kjo tregon se sa shumë bota të arrihen mjaft kohë përpara, legjislacion të zbatohet plotë- përcjellë mesazhin se janë të
ka ndryshuar, sa shumë Shq- në mënyrë që të sigurohet se sisht. Si deputete, e di se është vetëdijshëm për sfidat që janë
ipëria ka ndryshuar. Unë sot ato persona që administrojnë më mirë që një legjislacion të për t’u përballuar, si dhe për
shoh një Shqipëri që është zgjedhjet, të jenë në dijeni që mos miratohet fare, sesa të mi- vendosmërinë e tyre për të re-
në prag të anëtarësimit në herët për zgjedhjet, për çfarë Silvia Hill duke pritur fjalën e saj ratohet dhe të mos zbatohet. alizuar shpresat dhe aspiratat
NATO dhe një Shqipëri, që ka duhet bërë dhe si duhet bërë. në një seancë të Parlamentit shqiptar Dhe në kërkesën e saj për e gjithë shqiptarëve.
një Marrëveshje Asocim-Sta- Për këtë, ju uroj punë të mbarë t’u anëtarësuar në BE, Shq- Më lejoni të përfundoj, duke
bilizimi me Bashkimin Evro- në diskutimet në këtë fushë vendet. Që një sistem ligjor jtësi efikase dhe transparente, ipëria nuk do të gjykohet nëse ju uruar punë të mbarë në
pian, që është hapi i parë drejt të rëndësishme dhe do të jem të funksionojë me efikasitet, të çliruar nga korrupsioni. legjislacioni i miratuar është i përpjekjet tuaja dhe duke ju
një të ardhmeje në BE. Unë vërtet shumë e interesuar për duhet mbështetja e njerëzve Duhen marrë masa që askush standardeve të BE-se, por nëse falënderuar edhe një herë për
gjithashtu shoh një Shqipëri, të parë rezultatet. të atij vendi. Prandaj është e të mos abuzojë me pozicionin ai zbatohet. nderin dhe mundësinë për të
që ka një ekonomi në lulëzim, Një tjetër sferë që e di se rëndësishme të sigurohet pa- që ka, por këta masa nuk duhet Ne jemi përpjekur për gati më mirëpritur në këtë vend të
me një kryeqytet gjithnjë e është e rëndësishme në këtë varësi nga influenca të jashtme të anashkalojnë faktin se indi- 1000 vjet që të kemi një de- bukur. 
më modern. Dhe unë shoh periudhë, është edhe reforma qoftë nga qeveria, nga ndonjë vidë që punojnë në sistemin e mokraci të drejtë në Mbretëri-
në drejtësi. Kjo është një fushë individ, trup, ose grup. Legjis- drejtësisë, nuk duhen penguar në e Bashkuar. Dhe kemi ako- * Zëvendëspresidentja e Dhomës
një Shqipëri, që luan një rol së Komunave në Mbretërinë e
shumë të rëndësishëm mode- e rëndësishme në të gjithë lacioni duhet të sigurojë dre- në përmbushjen e detyrave të ma gjëra të cilat ne mund t’i

Ë shtë e vështirë të mendosh se


si mund të ndryshonin bindjet
politike botërore pa ndihmën e Mar- Margaret Thatcher, ikona e politikës botërore
konsiderohej si thesar i shtetit, por
që nuk arrinte as të nxirrte shpenzi-
met e saj, u privatizua dhe u kthye
garet Thatcher, e cila solli idetë nova- në linjën ajrore më fitimprurëse të të
tore në një kohë kur qeveritë luanin timi i saj për politikën bëri që të ishte jet e saj dhe për fat të mirë goditi në në reformat e ndryshme të hapjes së gjithë botës. Ndërmarrja e çelikut të
me pushtetin absolut anëtare e Parlamentit në moshën 34- shenjë. Duelet ligjore që ndërmori ajo tregjeve dhe në aleancat e ndryshme. Britanisë, e cila kishte humbur më
Margaret Thatcher ka qenë katal- vjeçare. Mendja e saj e mprehtë dhe Ndër luftërat e saj të para, më e rëndë- shumë se një bilion paund në vitet e
izatori i një sërë evenimentesh të goja e shpejtë bëri që të evidentohej sishmja dhe më e vështira ka qenë saj të fundit si shqetësim shtetëror, u
ndërthurura me njëra-tjetrën, të cilët në zgjedhjet Tory dhe në moshën 44- unionet tregtare britanikë “jashtë bë kompania më e madhe e çelikut
i dhanë një shkundje dy dekadave vjeçare ajo fitoi postin e parashikuar kontrollit”, të cilat kishin shkatër- në Evropë.
të fundit të shekullit dhe ndihmuan për gratë në Kabinet si ministre e ruar tre qeveri paraprijëse. Thatcher Në mes të viteve 1980, privatizimi
racën njerëzore dhe mijëvjeçarin, Arsimit, gjë që dukej se ishte kulmi e ktheu ndjenjën anti-union në ma- ishte një term i panjohur për qeveris-
duke i dhënë më tepër shpresë dhe i karrierës së saj. Por, Thatcher ka zhorancë parlamentare dhe krijoi një jen botërore. Deri në fund të dekadës
vetëbesim. Triumfi i kapitalizmit, qenë dhe është, shumë me fat. Rasti mandat për të kushtëzuar privilegjet mbi 50 vende në të gjithë kontinen-
afirmimi gati universal i tregut si gjë i saj është një dëshmi e mahnitshme e unioneve me anë të një sërë ligjesh, tet, kishin mobilizuar sistemin e
thelbësore për prosperitet, kolapsi i që tregon rëndësinë e fatit dhe rastë- të cilat fundosën me efikasitet prob- privatizimit, duke shndërruar ndër-
imperializmit sovjetik, zvogëlimi i sisë në histori. Në vitin 1975 ajo sfidoi lemet e unioneve tregtare të Britanisë marrjet shtetërore të padobishme në
pushtetit absolut të shtetit gati në të Edward Heath për të qenë kryetare një herë e përgjithmonë. kompani private mjaft fitimprurëse.
gjithë kontinentet dhe të gjithë ven- e Tory, thjesht pasi kandidati i kra- Ndërkohë që unionet luftonin për Madje edhe vendet me bindje të ma-
det e botës - Margaret Thatcher lu- hut të djathtë braktisi zgjedhjet në pushtet, ajo bënte pyetjen e saj të fam- jta, të cilët ishin skeptikë përsa i për-
ajti një rol të rëndësishëm në të gjithë momentin e fundit. Thatcher mori shme “Kush e qeveris Britaninë?” ket privatizimit, filluan të zvogëlo-
këto transformime dhe nuk është përsipër të zgjidhte situatën e ten- deri në vitin 1980, të gjithë e dinin nin me kalimin e kohës sektorin e
e lehtë të mendosh se si mund të sionuar. Kur ajo u paraqit në zyrën përgjigjen: Thatcher. Pasi u shemb tyre publik.
kishin ndodhur këto ngjarje thelbë- e Heath-it për t’i komunikuar vendi- fortesa e unioneve, Thatcher zbuloi Qeveritë e vendeve të ndryshme
sore pa të. min e saj, ai nuk denjoi as të ngrinte shumë shpejt se çdo sferë e ekono- dërgonin në Britani grupe adminis-
E lindur më 1925, Margaret Hil- sytë për ta parë. “Do të humbësh”, misë ishte e hapur ndaj reformave trative dhe ligjore për të mësuar se
da Roberts ishte një vajzë shumë tha ai. “Ditë të mbarë”. gjyqësore. Edhe në kohën kur pjesa si bëhej ky proces. Ndoshta ka qenë
e zellshme. Vajza e një tregtari Por, siç e ka vlerësuar edhe Vik- tjetër e Evropës luante me socializmin kontributi më i madh i Britanisë për
Grantham, studionte me anë të bur- tor Hygo, asgjë nuk është aq e fuq- dhe pronësinë e shtetit, ajo vendosi ekonominë praktike botërore që
save që fitonte, punoi shumë për të ishme sa një “ide të cilës i ka ardhur të privatizojë industritë shtetërore, në kohën kur J.M. Keynes shpiku
studiuar në Universitetin e Oxfordit koha”. Nga mesi i viteve ‘70 të gjithë të cilat konsideroheshin si të shenjta “Keynesianizmin” ose kur Adam
dhe arriti të merrte dy grada në kimi ishin mërzitur tashmë me politikën e gjatë mandatit si kryeministre e bënë edhe pse ishin totalisht inefiçente. Smith publikoi Pasuritë e Kombeve.
dhe drejtësi. Magjepsja dhe përkush- Heath. Ajo i zgjodhi me kujdes çësht- atë një liderë të vërtetë dhe ndikuan Funksionoi. British Airways e cila 
Mendoni të ktheheni
në Atdheun tuaj?
Nëse jeni azilkërkues, telefononi falas IOM për një plan
riatdhesimi si individ ose si familje.

Nisje biznesi të vogël


Planifikim udhëtimi
Bileta fluturimi
Asistencë ri-integrimi
Pagesë për bagazhet
Strehim i përkohshëm
Trajnim për punë
Punësim
Shkollim

IOM është organizatë ndërkombëtare e pavarur. Ajo NUK është pjesë e qeverisë britanike.
Ne ju ndihmojmë të ktheheni në vendlindje vetëm nëse ju e dëshironi një gjë të tillë.
ALBANtravel
AGJENCI FLUTURIMESH ME SHQIPERINË

n t o j m ë g j i t h m o n ë ç m i m e t m ë t ë m ira n ë t
Ju g a r a reg !

SHËRBIME TË REJA NË ALBANTRAVEL

Transferta parash në vendlindje


Në bashkëpunim me kompaninë

Këmbime valutore
(Money Exchange)

Thyerje Çeqesh
(Cheque Cashing)

Angli Shqipëri
FINSBURY PARK TIRANE SHKODER
132 Seven Sisters Road Rruga Sami Frashëri Nr.1 Marin Barleti
London, N7 7NS Tiranë, ALBANIA Shkodër, ALBANIA
Tel: 020 7561 1604 Tel: +355 42 434 77 Tel: +355 225 1704
Fax: 020 7561 1603 Fax: +355 42 329 31 Fax: +355 225 1704

NE JU KOMPENSOJMË NËSE GJENI ÇMIME MË TË LIRA SE NË:

WWW.ALBANTRAVEL.CO.UK
Në raste fatkeqësish familjare “ALBANtravel” ju ofron shërbimet për rikthimin e kufomave ne Atdhe
LETRA TE LEXUESVE ALBANIANMAIL 26
faqe
14 www.albanianmail.co.uk SHTATOR 2008

ShprehMendimin KENI DIÇKA PER TE THENE!? JU FTOJME Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS
TE DISKUTOJME SEBASHKU ONLINE PER Tel: 020 7263 9000
MENDIMET DHE OPINIONE E JUAJA: SMS: 07796012222
Fax: 020 7561 1603
 albanianmail.co.uk/forum E-mail: contact@albanianmail.co.uk

Tetë pikat për një shëndet të mirë


“ Letër në redaksi...

“Kam dëgjuar për tetë pikat për një shëndet të mirë. Por kam dëgjuar
edhe se një nga gjërat më të rëndësishme që ne shpesh e harrojmë është
uji. Çdo njeri i rritur duhet të pijë 1 e gjysmë deri 2 litra ujë në ditë në
varësi të peshës së tij. Jo vetëm që trupi ka nevojë për ujë, por uji gjithash-
tu pengon shëndoshjen. Një njeri që pi ujë në mënyrë të vazhdueshme
gjatë ditës, nuk ndien shumë uri. A mund të më sqaroni më tej nëpërmjet
njohurive dhe kërkimeve tuaja?”

T rup i shëndetshëm. Cili


është kuptimi i kësaj
fraze? Idetë që të vijnë në
mend janë më tepër individuale
sesa standarde. Gjithmonë është e
më të vogla treten më shpejt në
sistemin e tretjes dhe i japin më
shumë energji trupit. Për ato që
nuk kanë mundësi për proteinë
pluhur, qumështi pluhur, është
çuditshme të dëgjosh njerëzit kur pothuajse njësoj sepse ka shumë
thonë, “është pak i shëndetshëm!” aminoacide të rëndësishme për
Kjo përkthehet mbipeshë dhe i trupin dhe shëndetin. Kini kujdes,
shëndoshë. Pra, trupi i shëndet- këto porcione duhet të përmbajnë
shëm për shumë njerëz mund të me tepër proteinë dhe më pak
prezantohet nga një formë e mire karbohidrate. Zakonisht 2 gramë 21 herë para se të bëhet zakon. është uji. të rëndësishme janë: kalciumi,
fizike, apo siç thuhet në gjuhën proteinë për çdo kilogram peshë Pra, të paktën 21 herë shtyjeni Çdo njeri i rritur duhet të pijë 1 e fosfori, magnezi, hekuri, sulfuri,
mjekësore shëndet kardiovasku- trupi është më se e mjaftueshme. veten për të shkuar në palestër. gjysmë deri 2 litra ujë në ditë në sodiumi, potasi dhe zinku. Disa
Atëherë do ta ndjeni ndryshimin varësi të peshës së tij. Jo vetëm vitamina si A,E, D, K mund të
lar. Në drekë, vaj ulliri menjëherë! që trupi ka nevojë për ujë, por uji magazinohen, ndërsa vitami-
Pini sasinë e nevojshme Ky hap është pak i çuditshëm gjithashtu pengon shëndoshjen. nat C dhe B kompleks duhen
të ujit për shumë njerëz, megjithatë Not, patina Një njeri që pi ujë në mënyrë të marrë rregullisht. Nëse frutat
Ujë. Pini sa të kini mundësi është shumë efikas. Pas drekës Stërvitje kardiovaskulare. Këtu vazhdueshme gjatë ditës, nuk dhe perimet gatuhen, vitaminat
gjatë ditës. Rekomandimi ditor dhe darkës, hani një lugë vaj ulliri. është fjala për vrap, not, biçikletë, ndien shumë uri. Ngrënia e fru- dhe kripërat minerale humbasin
për ujë është 8-10 gota në ditë. Vaji i ullirit quhet ndryshe yndyrë patina, Stairmaster, Crosstrainer tave dhe e zarzavateve të freskëta, shumë nga cilësitë e tyre. Mjaft
Uji është shumë i rëndësishëm e mirë (poly unsaturated), dhe etj. Çdo aktivitet që e ngre nivelin mundësisht të pagatuara, për- vitamina përmbajnë dhe lëkurat
sepse ndihmon tretjen e ush- ndihmon në heqjen e dhjamit nga e rrahjeve të zemrës në zonën e dorimi i kufizuar i karbohidrat- e frutave.
qimit, shpejton metabolizmin eve si: buka, sheqernat kthehen
shpejt në dhjamë, zgjedhja me Varietetet dhe “kombin-
e trupit, e shpëlan organizmin
gjatë ditës dhe në të njëjtën kohë kujdes e ushqimeve sidomos imet” e ushqimeve
është shumë i rëndësishëm për atyre të gatuara, mënjanimi i ush- Ka disa lloje ushqimesh që
funksionimin e kyçeve të trupit, qimeve “të shpejta” e të skuqura, duhet të hahen të shoqëruara me
si gjunjët dhe bërrylat. Një e mirë aktiviteti, etj. të cilat ndihmojnë të tjera, sepse kështu bëhen më të
tjetër e ujit është që të bën të ndje- shumë në rënien e peshës dhe në dobishme për organizmin tonë.
hesh i ngopur, pa ngrënë shumë mbajtjen në formë të trupit tuaj. Studimet e bëra kanë treguar se
kalori. Gjithashtu organizmi funk- Kujdesi për trupin tuaj ndikon në nëse konsumohen karotat e grira
sionon në mënyrë optimale kur mirëqenie. në formë sallate, pa i hedhur vaj
nuk është i dehidratuar. Për çdo ulliri, pakësohet sasia e kalorive
Dieta dhe roli i që merr, por humb edhe marrjen
2 për qind dehidratim, muskujt
humbin 14 për qind fuqi.
kripërave minerale e betakarrotinës që është shumë e
Vitaminat dhe kripërat dobishme për trupin. Viatamina
Ushqim me cilësi trupi. Përveç kësaj vaji i ullirit i stërvitjes për një kohë të cak- minerale e ndihmojnë trupin që A, sikurse vitaminat D, E, K ab-
Konsumoni ushqim me cilësi. jep trupit energjinë e duhur për të tuar, forcon zemrën. Rreth 20-45 të ruajë një formë sa më të mirë. sorbohen nga organizmi vetëm
Trupi është si makinë, dhe si çdo kursyer djegien e proteinave për minuta, tre deri në katër herë Një dietë e mire duhet të sigurojë në prani të yndyrnave. Më përpa-
makinë ka nevojë për karburant energji. në javë është e mjaftueshme për të gjitha vitaminat dhe kripërat ra konsiderohej e papërshtatshme
për të funksionuar mirë, madje të humbur peshën në mënyrë minerale që janë shumë të nevo- të bashkoheshin proteinat me
Palestër, 3 herë në javë jshme për organizmin. Edhe pse
karburant me cilësi. Mbani mend, graduale dhe të shëndetshme. karbohidratet. Sot mendohet se
Bëheni zakon stërvitjen. Të pak- Pulsi duhet të jetë diçka si 120-150 duhen në sasi të vogla ato janë të
makinën mund ta ndërroni sa po t’i shtosh llojeve të ndryshme
herë që të doni, por trupin e tën tre here në javë, në mëngjes rrahje për minutë, megjithatë ka pazëvendësueshme. Ato vepro- të brumërave pak fasule, bizele
keni deri sa të vdisni, kështu ikni në palestër dhe vraponi ose një formulë të caktuar për këtë. jnë së bashku. Kripërat minerale apo thjerrëza plotësohen më mirë
që trajtojeni mirë. Zakonisht, bëni biçikletë për 45 minuta, ndihmojnë në strukturat kockore,
Uji një komponent që nevojat e trupit për proteina. Por
5-6 porcione të vogla ushqimi pastaj pas pune rreth orës gjashtë krijimin e një ekuilibri të sistemit ka dhe ushqime të cilat këshillo-
është më mire sesa tre porcione: apo shtatë bëni stërvitje me pesha shmang shëndoshjen ujor të organizmit, nervat dhe het të mos konsumohen bashkë.
mëngjes, drekë dhe darkë që ne për rreth 45 minuta. Është vër- Një nga gjërat më të rëndë- reagimet muskulore. Materiale 
jemi mësuar të hamë. Porcionet tetuar që diçka duhet të përsëritet sishme që ne shpesh e harrojmë
26 ALBANIANMAIL KULTURE
faqe
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 15

Stuart E. Mann: Myftiu një shkrimtar modern


sione të besuara në KQ dhe në LSHA. Sipas Nacional-Çlirimtare, arrestohet, torturohet
Fatmir Terziu Kolës ai kishte “Natyrë idealisti dhe ishte i dhe internohet në kampin nazist të Prishtinës.

M
ndjeshëm ndaj së drejtës dhe vlerave hu- Bëhet anëtar i PKSH-së më 1947 dhe gjatë
ehmet Myftiun në fakt unë e kam mane, i prirur të afirmojë individualitetin viteve 1950-53 punon si gazetar. Mbasi i drejton
njohur vetëm nga libri “Në Kërkim si intelektual në rrethin e shkrimtarëve të një letër KQ të PPSH-së, ku denoncon si të
Të Identitetit: Artikuj, Ese, Intervis- kohës, çka rezultoi e pamundur në kushtet TURPSHËM arrestimin e shkrimtarit Kasëm
ta, Letra”, botuar nga “Marin Barleti”. Ndërsa e atomizmit të individit nga ideologjia dhe Trebeshina, iu anullua e drejta e studimit për
nga Gjovalin Kola mësojmë se Mehmet praktika e Partisë-shtet, M. Myftiu kalon fazën në Institutin “Maksim Gorki” në Moskë, u
Myftiu është autori i romanit për disidencën e formimit në një periudhë transformimesh përjashtua nga PPSH-ja dhe u internua në
shqiptare. “Nga pikëpamja e objektit, romani dramatike”. I gjendur edhe nën ndikimin e fshatin Shtyllas të Myzeqesë. Një rehabilitim
i Mehmet Myftiut, “Shkrimtari” (1964), botuar mikut dhe kolegut të tij, Kasëm Trebeshinës, i i përkohshëm bëri të mundur që Mehmeti
në version të plotë vetëm në vitin 1995, është cili provon para tij demagogjinë dhe kërbaçin të përfundonte Institutin e Lartë Pedagogjik
një dëshmi e asaj çka u ndodhi disidentëve e ish-shokëve të idealit dhe të luftës, Myftiu dhe të punësohej si arsimtar. Më 1961-shin
të viteve 1950, përfshirë edhe autorin vetë.” vendos të marrë anën e “armikut të klasës”, boton romanin “Leka”, që u përkthye dhe në
(Gjovalin Kola). Por më tutje nga studiuesi an- siç u cilësua menjëherë autori i “Promemo- frëngjisht, por më 1964 dorëshkrimi i romanit
glez, Stuart E. Mann mësojmë se ai hyn midis ries”. Në fakt, kjo ishte zgjedhje fatale për të, “Shkrimtari” cilësohet nga censura si reak-
krijuesve të vlerësuar për krijimtari moderne. sido që ai bëri këtë me bindjen se kjo ishte sionar dhe Mehmet Myftiu bie përsëri nën
Pikërisht në librin e tij të botuar në vitin 1955, rruga e drejtë dhe bindja e tij. Në një kuptim “darën” persekutuese. I hiqet e drejta e botimit
Myftiu bie në sy të studiuesit britanik për këtë të gjerë, Myftiu mbronte atë për të cilën kishte dhe punon si cigareshitës për 26 vjet. Mbas vitit
pikasje krijuese. Në fakt libri i Mann është luftuar dhe shpresuar: lirinë e mendimit e të 1991 shkrimet e tij fillojnë të botohen përsëri,
libri i parë që vëzhgon krijimtarinë shqiptare krijimit, të drejtën e kritikës dhe humanizmin, duke filluar me romanin “Shkrimtari”, disa
deri në atë kohë. Dhe përpos kësaj dëshmia e parime që komunistët i varrosën më të marrë fragmente të së cilit kemi zgjedhur për këtë
Shkrimtari Mehmet Myftiu
pushtetin absolut. antologji. Ka botuar gjithashtu: “Nënë Sudia:
Por jo vetëm kaq ai kishte shansin të ishte në dhe tepër interesante, madje shumica e tyre të Tragjizmi i një dashurie ministri”, 1997; “Ese,
kohën kur krijonte edhe një emër tjetër tepër i panjohura e të keqinterpretuara më parë në poezi, dokumente të historisë”, 1999; “Në kër-
talentuar i fushës së letrare shqipe në atë kohë. fushën e letrave shqipe. kim të identitetit”, 2000; “Zgjimi i ndërgjegjes”,
Ishte krijuesi, Veli Islami, që me tregimin MEHMET MYFTIU ka lindur në Tiranë më 2002. 
“Dolli e Bereqetit”, jo vetëm ra në sy, por edhe 1930. Gjatë luftës, si pjesëmarrës në lëvizjen
u përfshi në plejadën e krijuesve me kokra të
asaj kohe që zotëruan modernizmin. Ndërsa REKLAMË PHONE 020 7263 9000 E-MAIL marketing@albanianmail.co.uk
koha solli në skenë inskenime krijuesish për
shumë kohë këto emra që kishin në dorë
mrekullinë krijuese u flakën dhe u harruan. Keni tentuar të lini
Harrimi ishte për veprën e tyre ishte krimi i
kohës, por edhe i kohërave, pasi ata u sfiduan
nga dhuna e kohës, për të ndërprerë krijim-
duhanin por pa sukses?!
tarinë e tyre në moshën e tyre më prodhim-
tare.
Duke vazhduar shënimet e tij Gjovalin Eshtë një alternativë
Kola shkruan se “Prandaj e pësuan edhe
disidentët e LSHA-së në Tiranë. “Shkrimtari” Provoni
i Myftiut është një vepër unike në llojin e saj
nga pikëpamja e temës dhe e brendisë së Cigaret Elektronike
saj. Një emërtim të tillë na e lejon edhe vetë
tipologjia e veprës që, e shkruar para më
Studiuesi anglez, Stuart E. Mann hyn midis
akademikëve britanikë që kanë shkruar herët shumë se 40 vjetësh si roman aktualiteti për  E aprovuar nga NHS
ngjarje e persona realë (autobiografizmi është
për krijimtarinë shqiptare. Në fakt libri i Mann
gjithashtu një tipar krejt i dukshëm), ai mund
 Paraqitja si një cigare e vërtetë
është libri i parë që vëzhgon krijimtarinë shq-
iptare deri në atë kohë. të studiohet tani e tutje edhe si roman historik.  Nuk ka prapambetje kimike
Në një kuadër më të gjerë, në kontekstin
prurë nga britaniku varet në shumë pikëlidhje evropian, ai ka ngjashmëri, sidomos për sa i
 Mund të përdoret në çdo vend publik
me këtë krijimtari. Myftiu, një fitues i çmimit përket atmosferës dhe motiveve me romanin  Kurseni para
të parë për tregimin “Fabrika e Çimentos”, e njohur “Një ditë e Ivan Denisoviçit” (1962)
natyrshëm do të sillte atë krijimtari që më pas të Aleksandër Solzhenicinit dhe “Shakanë”
u ndalua. Stuart E Mann e gjen rrjedhën e tij (1967) të Milan Kunderës. Edhe një kundrim Për më shumë informacion dhe për të
të dalë nga radhët e familjeve patriotike dhe i shpejtë i pozicionit të autorit në vepër, e cila
të forcave të majta antifashiste, megjithëse quhet ndryshe edhe pikëpamja e tij në raport
siguruar Cigaret Elektronike kontakto
fare i ri në moshë, Myftiu bën pjesë në brezin me ngjarjet e treguara, vihet re se kemi të Maks: 0207 281 2225
e të rinjve idealistë që besonin aso kohe se bëjmë me një rrëfim faktik në vetën e tretë, ku
komunizmi do të mund t’i zgjidhte problemet haset përputhshmëria midis autorit, rrëfim-
e shoqërisë shqiptare: do të vendoste drejtësi tarit dhe personazhit.”
e barazi sociale, sistem të përparuar politik Në librin e Mann, kjo pikërisht mungon,
dhe sidomos mirëqenie për popullin. Por më pasi libri i tij ka parë dritën e botimit më herët
pas si shumë të tjerë në fushën e krijimeve se të ndodhin këto krasitje në fushën e emrave
do të binte pre e kosës së kuqe dhe jeta do ti dhe letrare. Por libri i Mann, jep një dritë
vështirësoj shumë. Me një biografi shumë të përkujdesjeje për këtë ndodhi. Duke vëzhguar
përshtatshme për regjimin e ri - 13-vjeçar në si i pari britanik krijimtarinë shqiptare, që
luftë, arrestuar nga gjermanët dhe mbyllur në nga lindja e saj, ai sqaron se rruga krijuese në
kampin e Prishtinës nga shpëton mrekullisht Shqipëri në atë fillim revolucionar kishte marë
– Myftiu merr pas çlirimit detyra dhe funk- ngjyrim tjetër. Mann sjell fakte të larmishme
Zbavitje
NË KOHËN E LIRË ALBANIANMAIL 26
2
faqe
16 www.albanianmail.co.uk SHTATOR
NENTOR 2007
2008

ZbavitjeArgëtim BËHUNI DHE JU PJESË E KËSAJ FAQEJE


ARGËTUESE? NA TREGONI DIÇKA
ZBAVITËSE, HUMOR OSE FOTOGRAFI:
 Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS
Tel: 020 7263 9000
SMS: 07796012222
 albanianmail.co.uk/forum  Fax: 020 7561 1603
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

Fjalëkryqi Gjej Fjalët


Ai që e zgjidh këtë fjalëkryq Çdo kombinim!
përfiton 6 muaj abonim falas! Horizontalisht, vertikalisht, diagonalisht, së prapthi.

Nëse e plotësoni këtë fjalëkryq na e dërgoni këtë faqe sëbashku me emrin dhe adresën tuaj. Kuzhinë shqiptare
1 2 3
Z F E K Q U S Y Y Z N V I I Q D C U O K P Y Y
4 5
Y F A M L L O D I F A X B W D H C G P Y Y R C
6
K M D C L E N Q N T N R B W P U L H I V F P P
7
W R O R K A L A U O A R Z U L T X P L V E D G
Q Q Y L W V M L B N H V J R Q B J E A Z R O G
8 9 T P U G A G C D A A A K E U A M Y H F H G K U
10 11 Y A Z H D O E M K J R D I H E X E R J Q E W V
12 13 14 15 16 D O V P S T F N N T T J C S R S K J E E S F E
M M Q E V O S O K I L F K U A H V U J K E D Q
17 18 Z H X B K Y R L X M M H F B G E A S K V T W G

19
N R G V F O M G D W U M J M Z Q T P E U I Q B

20 21
F K P N Q Y S K X I S M K E E E D A L P R X Q
C E C E R G H I N M A M G T T R V S O W A E P
22 23
R L E Z T U B A L P K Y M A F P D T R X N C C
24
O P S J A U R Y Z S A J H C O A G I H O E P E
25
Q M N R N U L Y X N P T Q E Q R W C S F O X X
26 27
W O R D B X F L V H F G D P I E J O I T J I H
28
H C S X Y H H N A D S P U S W W O G M U B T U
VERTIKALISHT HORIZONTALISHT

1. Mesfushori shqiptar i Burnley-t, 3. Shenim ne basketboll, 6. Kryeqytet nordik ku eshte nenshkruar


nje karte e rendesishme, 7. Kryeqyteti katalan ne Spanje, 8. Golashenuesi me i mire i Arsenalit, 12. PASTICO FLI KOSOVE BYREK
Leter per egjiptianet e lashte, 14. Procesi ushqyes i bimeve, 17. Krahine me popullate jo-shqiptare
ne Diber, 19. Pune pa perfitim, 22. Birre e njohur Belge, 24. Shkrimtari mesjetar anglez, mik i shq- MISH ROLE SPECA TE MBUSHUR TAVE KOSI
iptareve, 25. Rrymw ne art ku pikturohet me kuadrate, 26. Shkrimtar i famshem rus, 27. Autostrada
orbitale e Londres, 28. Kulla e famshme e Galileut ne Itali FERGESE TIRANE LAKROR PETULLA

PACE TRAHANA MUSAKA


1. Lume i lundrueshem ne Shqiperi, 2. Ligji civil islam, 3. Shtet ne perendim te SHBA-se, 4. Nota
e peste muzikore, 5. Sherbimi sekret amerikan, 9. Autori i librit “Kosova nje histori e shkurter”, 10.
Kafshe ujore dhe mjet ndricimi, 11. Ben llogarite e nje bisnesi, 13. Oqean ndermjet Evropes dhe DOLLMA BURANI COMLEK
Amerikes, 15. Zone piktoreske ne Alpet e Shqiperise, 16. Marke spanjolle makinash, 17. Pipez,
tub..., 18. Ka profesion floket, 20. Metal me simbolin kimik CU, 21. Presidenti i Kosoves, 23. Shtet QOFTE ZGARE KUKUREC KABUNI
ne Afriken veriore,
SHEQERPARE PILAF GROSH

Përgjigjet e kaluara
Barcaleta Humor
1
Z
2
K
Mos i merrni seriozisht... vetëm për të qeshur!
3
N G A T H E T
4 5
I
6
B A X H A N A K
7
O Për të sugjeruar një barcaletë ose një fotografi shiko në krye të faqes.
D O S O A R

Rastësi
8 9 10 11
Z A R F M H N R J D E L T A
12
Y O A G R U M E T G I N
13 14
S R R L P S A R T
H
15
R I G A L
16
E L E K T R O N I
17
F E
18
R Kryeministri me të shoqen duke
bërë xhiro nëpër rrugët e Tiranës.
19
E I J L R O E M N E
20 21 22
D M E T E R K C F E T U S C
U N T
23
K E R M I L L I H E
Papritur ndalon përpara një vi-
26
K
24
H D A A
27 28
25
X H E N T I L trine dhe i kthehet të shoqes me zë
F E R I Z A J
M
R
G
J
M
U L Q
Y
I N E
J
të lartë që të dëgjohej edhe prej të
S J A Q
29
K A Z I N O tjerëve që ishin përrreth:
- A e shiqon moj grue!
30 31
S H A R K I K S E F T E
32 33

34
A L B A T R O S
O K
35
F E R M E R
R U G O V A
H
Pantallonat 1000 lek, këmisha
1200, xhupat 5000 lek...
D
I
H
U
X P
L Z
H
K
T
X B
Z G
R
Z
L
O G D
O S R
P
C M
Y W R
F R
T
Y
P
U
U
T
S
N
A
T
T
T
N
E
...dhe ata flliqsina të komuni-
Q U B C Y L E A T U E T X X M L I I A S F K I stave kanë gojë me folë se njerzit
Y
I
R
Y
X P
G S
V
T
S
T
Y
K
I
S
A
B
A
Y
V
N
J
B
O V
X K
L
D
V
A
U
R
D
T
O
R
F
I
R M R
M G U
nuk munen me blejtë dot gja...
I L S T C N E D Z A T I A C X A L J U C R G K E shoqja duke ulur kokën nga
B H S P N R G M O V I K R K D K H B M R Y A U
turpi, i thotë me zë të ulët:
W S P E P S I C J R B E U T V T G S A A A K B
Z C B H A P Z O S M N N L V L A U V G N F H H - Pash nerën sa i marrë je...
Z V S V V R L V U C A T I R D A L F N G A Z C A nuk e shiqon se janë çmimet e
U B V I I L E F R S K Y S W J K K B R C F Y P
T F L T C D C V I Z A X E Z D F R Z O W Y S C
lavanderisë ato??!!!
O A S A A D C U N S W I O J A Q P P A N C O T

P T P R D S F T E A R N E W J Z L T L V A Q R
S M I G P B J B F E R J S M P U O P K W J U Q
F I H L I J U N B I X P W I L B D M U R B Q O
U R I G Q Z E R D B B Z T E O B I A I J S P X
Q E W C U A A C X E C T A A E U E D W M S H X
26
2 2008 www.albanianmail.co.uk
ALBANIANMAIL ZBAVITJE PERZbavitje
FEMIJE
faqe
SHTATOR
NENTOR 2007 17
BASHKO FJALET ME FIGURAT PERKATESE BASHKO PIKAT DHE GJEJ FIGUREN
Lokomotivë
Shigjete

Vezë

Elefant

Sy

Shqiponjë

Mollë
Vesh

Freskuese
Mollë

Peshk

Flamur

Lule

Fruta

Zanë

NDIHMO BLETEN TE SHKOJE TEK LULET BASHKO PEMET ME HIJET BASHKO FIGURAT
KU TA GJEJ ALBANIANMAIL ALBANIANMAIL 26
faqe
18 www.albanianmail.co.uk SHTATOR 2008

Shpërndarja 
JU MUND TE SHIKONI NJE LISTE INTERAKTIVE NE Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS
INTERNET TE SHPERNDARJES FALAS TE GAZETES Tel: 020 7263 9000
ALBANIANMAIL SMS: 07796012222
 tinyurl.com/6xr5as  Fax: 020 7561 1603
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

Biznese kryesisht shqiptare në Londër


(Renditja sipas alfabetit) - Na tregoni nëse shpërndani gazetën AlbanianMail dhe adresa juaj nuk ndodhet në këtë faqe. ShpërndarjaFalas ________________________
Abbey Road Patisserie Bashkesia “Faik Konica” Coffe Bar “Prizreni” Hornsey Barbers La Barca Sheikh & Co Solicitors
57-59 Abbey Road, 5 Blantyre Walk, Worlds End 643 Seven Sisters Road, 53 High Street, 685 High Road, 208 Seven Sisters Rd, TFE
London, NW8 0AD
________________________ Estate, London, SW10 0EW
________________________ London N15 5LE
________________________ London, N8 7QB London, N17 8AD London, N4 3NX 5-6 Catford Road, SE6 4QZ
________________________ ________________________ ________________________ ________________________
Alba Grill Restaurant Valbona Café Costcutter IBHM International ltd Marina Café Restorant Shoqata “Ardhmeria” The Eagles Restorant
5 Malvern Road, 85 Vigarage Lane, 15-17 Central Hill, 49 Burnt Oak Broadway, 30-32 Green Lanes, Palmers Unit 205 Camberwell Busi- 9 Leegate,
London, NW6 5PS
________________________ Stratford E15 4HG
________________________ Crystal Palace, SE19 1 BG
________________________ Edgware, HA8 5JZ Green, London, N13 6HT ness Centre, 99-103 Lomond London, SE12 8SS
________________________ ________________________ Grove, London, SE5 7HN ________________________
Albanian-British Cultural BESA Community Group Diplomat Bar ________________________
Project 230 High Road, SHREWSBURY HOUSE, 377 Leyton High Rd, Ikran Bar Restorant Merturi (Kafe-Bar-Restorant) Valentine Restaurant
Leyton, London E10 5PW Bushmoor Crescent, Shoot- London, E10 5NA 15 Anglesea Road, 3 York Road, Ilford, IG1 3AD Shoqata “Jeta e Re” 333 Green Lanes, Harringay,
________________________ ________________________ London, SE18 6EG ________________________ 11 Green Lanes, Ilford, London, N4 1DZ
ers Hill, SE18 3EG, London
________________________ ________________________ ________________________
ALBANtravel (Barking) Domi`s Bar MFC 3 Essex, IG1 1QX
________________________
24 Ripple Rd, Bowes Road Library 198 Church Road, Willesden, Illyria 180-190 Sydenham Road, Vllaznia Restorant
London, IG1 17PE London, N11 1BD London, NW10 9NP 194 Broadhurst Gardens, SE26 5RP Shpressa Programme 4 Queens Parade, Green
________________________ ________________________ ________________________ West Hampstead ________________________ Mansfild House, 30 Avenons Lanes, London, N8 0RD
________________________ Rd, London, E13 8HT ________________________
ALBANtravel (Finsbury British Albanian Kosova Dosti`s Barber Shop One More Café ________________________
Park) 142 Seven Sisters Council 32-36 Loman Street, 34 Westbury Avenue, JM Satellites 3 Shephers Bush Green, Waltham Cross Off Licence
Road, London, N7 7NS
________________________ London SE1 0EE
________________________ London, N22 6RS
________________________ 14 Church Road, SE19 2ET London, W12 Southgate Circus Library 67 High Street,
________________________ ________________________ High Street, Southgate, London, EN8 7AE
Ambasada Shqiptare Burlington Kafe Restorant Edmonton Green Library London, N14 6BP ________________________
Kafe Restorant Bros Palmers Green Library ________________________
24 Buckingham Gate, 1 Burlington Street, 36-44, South Mall, 3 Stroud Green Rd, Broomfield Lane, Palmers Wichmore Hill Library
London SW1 6LB
________________________ London, W1S 2JD
________________________ London, N9 0TN London, N4 2DQ Green, London, N13 4EY Sunrise Cafe Green Lanes, Wichmore Hill,
________________________ ________________________ ________________________ 239/242 Barking Rd, London, N21 3AP
Azzurro Cafe Bar Cafe Koha El-Bello (Bar-Restaurant) London E6 1LB ________________________
44A Philip Lane, 11 St. Martin’s Court, Kafe Restorant Shqiptar PCF ________________________
4 New College Parade, Finch- 389 High Street North, 197- 199 High Street Penge Zara Cafe Bar
LONDON N15 4EJ
________________________ London, WC2N 4AJ
________________________ ley Road, London, NW3 5EP ________________________ T- Bar 95 Fairfax Road, Swiss Cot-
________________________ Manor Park, London, E12
________________________
Bar Valona CAP News Pool Café 249 High Road, Willesden, tage, London, NW6 4DY
Hardedge cafe London, NW10 2RX ________________________
217 Cranbrook Road, 35B, Queensway, Khans Bargain 16 Chingford Rd, ________________________
Ilford, IG1 4TD London, W2 4QJ 113 penge high street, 135 Rye Lane, SE15 4ST London, E17 4TH Zig-Zag (Kafe-Restorant)
________________________ ________________________ Penge, SE20 ________________________ ________________________ TFC 366 Forest Rd, Walthamstow
________________________
Barking Supermarket Ciao – Ciao Kola Servis Rozafa Bar-Restorant 163-165 Bromely Road,
________________________
48 Ripple Road, Barking, 334 Kilburn High Road, Herne Motors LTD 722 Green Lane, Dagenham, 540 Streatham High Road,
Essex, Ilford, IG11 7PG London, NW6 2QN 51A Herne Hill, Essex, RM8 1YX London, SW16 3QF TFC
________________________ ________________________ London, SE24 9NE ________________________ ________________________ 227 Lewisham High Street,
________________________
SE13 6LY

Kushdo që dëshiron të abonohet në gazetën “AlbanianMail” është i lutur që të na dërgojë adresën dhe ALBANIAN MAIL
Gazeta Shqiptare

numrin e telefonit nëpërmjet e-mail, postës ose duke na dërguar një mesazh elektronik “SMS”.
në Britani të Madhe dhe Irlandë

NE DEREN TUAJ

Abonim 6 mujor = £13.00 ose Abonim 1 vjeçar = £25.00 142 Seven Sisters
LONDON N7 7NS
Telefon: 020 7263
Road,

9000
Fax: 020 7561 1603
SMS: 07796012
222

ALBANIAN MAIL ESHTE FALAS! JU PAGUANI VETEM KOSTON E POSTIMIT

MePagesë
Pika të tjera shpërndarje me pagesë
Shumica prej adresave më poshtë e shpërndajnë falas gazetën tonë sidoqoftë nëse kërkohet, pagesa është £1.00 (paund)
________________________
A.D. FOOD & WINE BURY FOOD & WINE EUROPA GOODGE STREET NEWS London, W12 8DH
________________________ NEWSMASTER
48 Baker Street, 21-23 Bury Place 718 Christchurch Roadk, - 49 Goodge Street, MOFFATS 11 The Broadway,
London, W1U 7BS
________________________ London, WC1A 2JH
________________________ Boscombe London, W1T 1TE
________________________ KLOSTERS LTD 1 Lansdown Row, Portswood Road,
Bournemouth BH7 6BZ
________________________ 198/200 Beechcroft Road, London, W1J 6DP
________________________ Southampton, SO17 2WE
________________________
ABBY’S STORES CAMDEN NEWS HANNELLS F7 M-F MON Swindon, Wilts, SN2 7QQ
________________________
147 Manchester Road, 227 Camden High Street, FINLAYS - 3 Davies Street, Berkley MR ANIL & MRS M KHAT - NEWSWEEK SLOANE SQ.
Swindon, Wilts, SN1 2AF
________________________ London, NW1 7BU
________________________ The Arcade Inside Tube, Square, London W1y 2ld, LONDIS (MR PATEL) 297 Holloway Road, Holloway - Newsweek Stall, Sloane
South Kensington Tube Stn, W1K 3LD
________________________ 75/77 High Street, Eastchrch, London, N7 8HS
________________________ Square, Underground Station,
ALAN BOTTRILL CAPITAL NEWS Pelham Street, SW7 2NJ
________________________ Sheerness, ME12 4BN
________________________ SW1W 8BB
________________________
68 Old Crompton Street, 114-115 Tottenham Court, IAN’S MR B BRAR
Shaftesbury Avenue, Road, London, W1T 5AH
________________________ FOLLYVIEW STORES 90a Cleveland Street, LUCKY ME ENTERPRISE 167 Swindon Road, OSBORNE NEWSAGENTS -
London, W1D 4UJ
________________________ 17-19 Folly View Road, London, W1T 6NL
________________________ - 510 Kings Road, Chelsea, Stratton, St Margret, Russell Square Tube Station,
CHELSEA FOOD Faringdon, Oxon, SN7 7DL
________________________ London, SW10 0LD
________________________ Swindon, SN3 4PW
________________________ Bernard Street, London Wc1,
Arberia (Dyqan kasetash dhe 237 Kings Road, Chelsea, ISAACS NEWSAGENTS WC1N 1LJ
________________________
disqesh) London, SW3 5EJ
________________________ FORBUOYS NOTTINGHILL 39-41, Queensway, M.H.AHMED (X) MR FALSTAFF
24 Wightman Road, 6 Pembridge Road, Notting- Southampton, 245 Stoney Stanton Road, 47 Marylebone High Stree, OXFORD NEWS F8 M-F
Harringay, London, N4
________________________ CLUTTERBUCKS CON STR Hill Gate, London, W11 3HL
________________________ Hampshire SO14 3BL
________________________ Coventry, Marylebone, - 78 Oxford Street London,
- 96 Charminster Road, Bour- West Midlands, CV1 4FR
________________________ London, W1U 5HH
________________________ W1D 1BT
________________________
BARBICAN NEWS nemouth, Dorset, BH8 8US
________________________ FOSTERS NEWS JAI NEWS
54 Long Lane, West Smith- 2 Small Street, 254 Kensington High Street, MARBLE ARCH NEWS MR LONG RIDGWAYS
field, London, EC1A 9EJ
________________________ COMPTON NEWS Bristol, BS1 1DA
________________________ London, W8 6ND
________________________ 9 Edgeware Road, Holborn Tube Station, 88-94 27 Victoria St,
48 Old Compton Street, London, W2 2ER
________________________ Kingsway, Bristol, BS1 6AA
________________________
BASH London, W1D 4UA
________________________ G. T. - 19 DROVE ROAD, JAI NEWS F8 M-F MO London, WC2B 6AF
________________________
57-59 Cambridge Street, SWINDON, WILTS, SN1 3AD
________________________ 9 Warren Street MARTINS BUCKINGHAM THE CORNER SHOP (MEL)
London, SW1V 4PS
________________________ COSTCUTTER WARWICK London, W1T 5LE
________________________ - 38 Buckingham Gate, MR RAY WEAVER - 1 Court Lodge Road, Gilling-
Cost Cutters Warwick Univer- G.B.& S.G.PATEL(NL) London, SW1E 6BS
________________________ Temple Tube Station, Temple ham, Kent, ME7 2QU
________________________
BECO NEWS 2004 LTD sity, West Midlands, CV4 7AL
________________________ 156 High Street, Gillingham, JOHN SNOW Place, London, WC2R 2PH
________________________
Limelight News, 31 Penn Kent, ME7 1AJ
________________________ 378 Uxbridge Road, MCCOLLS EARLS CT RD WATERSIDE NEWS
Street, Bristol, BS1 3AU
________________________ DHAWAN NEWS F1 M-F Shepherds Bush, - 214 Earls Court Road, Earls MURRAY Waterside News, 21 Water-
- 155 Old Brompton Road, GILBERTS London, W12 7LL
________________________ Court, London, SW5 9QB
________________________ 4 Woburn Walk, side, Stratford, Upon Avon,
BERWICK NEWS London, Sw5 - SW5 0LJ
________________________ 26 Circus Road, St Johns Woburn Place, CV37 6BA
________________________
39 Berwick Street, Wood, London, NW8 6PD
________________________ KENSINGTON & WINE LT MICKY WILSON Bloomsbury WC1H 0JL
________________________
London, W1F 8RU
________________________ EDGWARE NEWS - 14 Old Brompton Road, Kings Cross To Be Left In WINCHESTER NEWS
256 Edgware Road, GOOD NEWS London, SW7 3DL
________________________ Police Box, Wc1 WC1X
________________________ NEWSAGENTS 56, St Georges Street,
BRETT & SONS CTN (Entrance Chapel Street), 138 Gt Portland St, 56 Picton Street, Montpelier, Winchester, Hampshire,
549 Cricklade Road, London, W2 1DS
________________________ London, W1W 6PZ
________________________ KHYBER NEWS MINIVALE LTD F9 M-F Bristol, BS6 5QA
________________________ SO23 8AH
Swindon, Wilts, SN2 1AH
________________________ 22a Goldhawk Road, 369 Kensington High Street-
Shepherds Bush, London, W14 8qz-W14 8QZ
26 ALBANIANMAIL KENDI NJOFTIMEVE
faqe
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 19
NjoftimeShqiptare 
KËRKONI SHOQËRI!? Adresa: 132 Seven Sisters Road, N4 7NS
DËSHIRONI TË VENDOSNI Tel: 020 7263 9000
NJË NJOFTIM PERSONAL APO SMS: 07796012222
E RE! VENDOS SHPALLJE
NE INTERNET FALAS  albanianmail.co.uk/classifieds
REKLAME BIZNESI!?
JU LUTEM NA KONTAKTONI   Fax: 020 7561 1603
E-mail: contact@albanianmail.co.uk

Redaksia nuk mban përgjegjësi për përmbatjen dhe numrat e telefonit në njoftimet falas!
Ju lutemi në mesazhin që dërgoni duhet të na tregoni edhe për kohëzgjatjen e njoftimit tuaj, që njoftimi të mos ripërsëritet disaherë. NjoftimePersonale
Jam Boy nga Tirana, 25 vjeç. Jam Arbeni nga Cambridge. Përshëndetje. Jam një 40 Quhem REI. Dëshiroj të njihem Quhem Andi. Jam nga Jam Arbeni nga Cambridge. Jam një djalë nga Tirana. Dua
Dua të njihem me një vajzë. Jam i interesuar për lidhje vjeçar me banim në Londër, me një vajzë shqiptare për qël- Tirana, 30 vjeç. Kam dëshirë rë Kisha pas dëshirë të takohem të njihem me një vajzë që ka
Jam vizitor këtu në Angli, iki në serioze. Kontakto: me origjinë nga Kosova. Dua lime serioze. Në rast se është njihem me një vajzë shqiptare. me një vajzë shqiptare të qëllime serioze. Kontakto:
nëntor. Kontakto:  07863243618 të njoh një vajzë nga Shqipëria ndonjëra e interesuar vetëm Kontakto: sinqertë. Kontakto:  079061706494
 07788195433 Vlonjati 24. Si vajzat shqiptare ose Kosova për qëllime seri- tëbëjë dokumentat kundrejt një  07747464517  07817472174
oze. Kontakto: pagese të mir të më SMS, ju Me quajn Niku. Jam nga jugu.
Quhem Miri, 23 vjeç. Kam sndërrohen me asnjë, të gjitha Jam Eltoni 31 vjeç. 1.87 cm i Jam Beni. 29 vjeçar nga Dua të gjej dashurinë time
dëshirë të lidhem me një vajzë të tjerat janë kot fare. Kontakto:  07511905889 marr vetë në tel. Kontakto:
 07900467971 gjate dhe 87 kg, vij nga Durrësi. Kosova. Kisha pas dëshirë të reale me një vajzë të sinqert që
nga të gjithë trevat e Shq-  07508154221 Përshëndetje. Kush nga vazjat Jetoj prej 9 vitesh në Irlandë. njihem me një vajzë shqip- mendon për lidhje serioze. Ju
ipërisë. Unë jam me origjinë Përshëndetje. Jam Kimi nga kërkon shoqëri apo diçka më Alberti. Jetoj e punoj në Kam dëshirë të njihem me një tare nga Britania e Madhe. lutem kush është e interesuar
nga veriu, punoj si security/re- Tirana. Banoj në Londër dëshi- tepër ju lutem na kontaktoni. Londër. Kërkoj të lidhem me një vajzë shqiptare për qëllime Kontakto: të më kontaktojë. Kontakto:
ception. Ju lutem NO JOKES. roj të njihem me një vajzë nga Unë jam 29 vjeç me banim në vajzë ose një grua me origjinë serioze. Kontakto:  07894249873  07733264966
Kontakto: Shqipëria për qëllime serioze. Londër. We all do live once! shqiptare pastaj duke e parë e  00353861033585
 07503521469 Kontakto: Kontakto: duke bërë. Kontakto: Jam Ermali 24 vjeç. Jetoj në Jam 28 vjeç i pashëm. Jetoj
Quhem Ervini, 23 vjeçar nga  07977560785  07530424603  albertocufa@yahoo.co.uk Jam Denisi nga Tirana. Kam 9 Londër. Kam dëshirë të njihem në Londër. Kërkoj të njihem
Shkodra. Dëshiroj të lidhem vjet në Londër dhe kam dëshirë me një vajzë shqiptare. Kush të me ndonjë femër për argëtim.
me një vajzë për qëllime Djali nga Londra. Do doja Jam Fadili. 41 vjeç nga Më quajn Hasan. Jetoj në të njihem me një vazjë për jetë e interesuar të më kontak- Kontakto:
serioze. Kontakto: një vajzë të mirë “kuptohet”. Kosova. Dua të njoh një vajzë Londër. Kërkoj të njoh një qëllime serioze. Jam 30 vjeç. tojë. Kontakto:  07909631687
 07990794512 Kontakto:  07853543205 për qëllime serioze. Kontakto: vajzë nga të gjitha trevat e Kontakto:  07527335876
Më quajn Leo. Kam dëshirë të  07511905889 Shqipërisë. Kontakto:  07929938567 Jam Miri. 32 vjeç, 1.75cm i
Jam një djalë 27 vjeçar. lidhem me vajza shqiptare nga  07886152902 Përshëndetje jam Agroni. gjatë, 76 kg. Jetoj në Londër
Dëshiroj të njoh një vajzë e cila mosha 19 deri 22 vjeç. Jetoj në Jam Tino. 25 vjeç jetoj në Jam Alberti. 28 vjeç nga Kisha pas dëshirë të njihem me nga 1998. Jam i stabilizuar.
ka qëllime për lidhje të sinqertë. Londër. Kontakto: Londër. Kam shumë dëshirë të Jam Tani. Jetoj në Londër. Londra, kam dëshirë të njihem një vajzë shqiptare nga Londra. Jam gati të njihem me një gocë
Kontakto:  07975724093 njihem me një vajzë shqiptare. Kërkoj të njihem me ndonjë me një vajzë shqiptare. Mos Jam 29 vjeç. Kontakto: për qëllime serioze. Kontakto:
 07503221374 Kontakto: femër për argëtim. Kontakto: nguroni të më telefononi.  07800822440  07972498267
Jam Beni nga Burreli. Jetoj ne Përshëndetje. Jam një shqip-  07767200790  07786642364 Kontakto:
tare dhe dëshiroj të lidhem me  07967477271 Me quajn Erjoni nga Berati. Jam Nila nga Burreli. 22 vjeçe
Cambridge prej 10 vjetësh. Jam Jam Turi. Kam dëshirë të I’m Adrian - 24. Kush tha qe Dëshiroj të lidhem me shpirtin kërkoj një djalë shqiptar serjoz.
31 vjeç dhe dëshiroj të njihem një shqiptar për qëllime serioze.
Të interesuarit të telefonojnë në njihem me një vajzë shqiptare Labët nuk janë romantikë!? Jam Seriozi. Vetëm për qëllim tim binjak. Dua të kem mar- Kush është i interesuar të me
me një vajzë shqiptare për qël- të sinqertë. Kontakto: Girls take a min and text me, serioze. Kontakto: rëdhënie serioze. Kush të jetë e telefonojë jo SMS. Kontakto:
lime serioze. Kontakto: numrin e telefonit:
 07533278510  07824170113 and you will be lucky. Kontakto:  07967477271 interesuar - Kontakto:  07748422832
 07707384677  07983383503  07791046141
Dua të përshëndes një vajzë
që takova në autobus 221.
Nëqoftëse dëshiron. Kontakto:
 07846945868

ReklamaShpallje
Mesazhet dhe njoftimet tregtare vendosen kundrejt një pagese e cila varion sipas hapësirës
dhe pozicionit që zë reklama, për sqarime nga kontaktoni.

A Reklamat dhe biznesi


rsyeja që i bën bot- Reklamat e bizneseve të

“MNVP”
uesit e gazetave të ndryshme në media kanë për
përpiqen për botime qëllim të vënë në dijeni për
sa më interesante, është që t’i daljen e mallit të ri; për të njo-

STUDIO
shtyjnë lexuesit të thonë: “Ky hur klientët me cilësinë e mall-
artikull më pëlqeu”. Kështu, ia vlen, pa u bërë monoton ktheni kurrë me. Duke u nisur rave; për të prezantuar çmim-
nëse përpiqeni të reklamoni në nxitje të klientëve. Sepse nga ky shembull, paramen- in e mallit; për të ndihmuar në
produktin tuaj, mos pyetni mesazhi i reklamës suaj duhet doni sikur një reklamë shtypi ngritjen e standardit të jetesës
kurrë: “Çfarë e bën produktin të jetë sa më imponues që të të flet më shumë për veten përmes shtimit të prodhimit
Ju ofron shërbime tonë kaq të mirë?” Përkun- mund të përhapeni në çdo e jo për nevojat e klientëve. dhe, së fundi, për të edukuar
të ndryshme në drazi, shtroni pyetjen: “Çfarë e nivel,nuk është fakti që ju shis- Reklama juaj nuk duhet të shijen dhe për kulturë të re në
VIDEO, DVD, VHS bën produktin tonë interesant ni diçka të mrekullueshme. fokusohet në atë që ju keni qëndrimin ndaj mallit të ri.
dhe formatime etj...
për lexuesit e gazetës. Nëse Mos shisni produktin tuaj, bërë apo që keni dëshirë të Kuptohet që reklama ka për
Kjo studio filmon doni që net t’ju ndihmojnë, na por shisni nevojat e klientëve. bëni, por pikërisht në nevojën qëllim nxitjen për konsumim,
me Kamera profe-

KJO HAPËSIRË ËSHTË PËR JU


sionale, çdo gëzim,
rast dhe të tjera për
familjet, grupet dhe
individëd.
Stafi ynë i kualifi-
kuar në Britaninë
e Madhe zotëron ndihmoni edhe ju. Jepni diçka Njoftohuni me nevojat e tyre. e klientëve. Pra, flisni për të, jo por ajo ka edhe anët negative
programet më të
avancuara për të interesante. Jepni një shërbim Zbuloni për çfarë kanë nevojë për veten. Për të ardhur deri te të saj, duke krijuar stres për
bërë rastin tuaj më interesant. Ne nuk lejojmë që ata. Shmangeni monotoninë reklama duhet të bëni një njof- personat që nuk mund të ar-
të shikueshëm pro- reklama juaj të flasë gjëra koti, kur reklamoni diçka. tim paraprak. Njoftimi është rijnë të blejnë produktin e cak-
fesionalisht. shaka pa kripë. Si do të ishit ndier sikur në përmendja në takime publike, tuar.
Ofertë speciale për Gjithmonë do të ndjeheni një kompani biznesi, kur një prej të cilave njerëzit mësojnë Media në një farë mënyre
grupet muzikore: të atillë, kur nuk keni asgjë të agjent shitjesh ka diçka për diçka rreth tyre dhe e kanë “ushqehet” prej saj, por në
2 Videoklipe falas. rëndësishme për të thënë. Nëse të ju shitur,”Bla bla bla”Ai më lehtë kompanitë që përdo- anën tjetër i hap rrugë bizne-
Per me teper hollesi kontaktoni mendoni se ideja juaj reklamu- vazhdon, ju dëgjoni pa ua ren në reklamë. Nëse doni të sit për sukses dhe shitje të
ese mund të duket e kotë apo vënë veshin fjalëve të tij. Për- reklamoni biznesin tuaj, bëni produkteve. Ja, kjo është një
TELEFONO joprofesionale, dijeni që është fundimisht, ju e falënderoni sa më shumë njoftime në lid- linjë e fuqishme midis medias
07946351722 e atillë. Thelbi i reklamës suaj atë,duke i premtuar që do hje me të, sepse njoftimi sjell dhe biznesit!

është të thoni vërtet diçka që ktheni përsëri tek ai dhe nuk një reklamë të suksesshme.
TRAVEL ALBANIANMAIL 26
page
20 www.albanianmail.co.uk SEPTEMBER 08

KOSOVO  CAPITAL: PRISTINA - CURRENCY: EURO (ALL) - POPULATION: 2,100,324 - CODE: +381

Bill welcomes you to Pristina


No its not a joke!

Lee Clare

P
ristina and Koso-
vo as a whole has
an unbelievable
charm which is solely the
responsibility of the locals.
They are the most friendly
we have met on our travels
so far. Seriously everyone
is nice to extreme, even
taxi drivers! They don’t
rip you off! - Its all meters
and the most direct route.
According to the guide-
book the view here is that
the taxi drivers are either
direct descendants of
Mother Teresa or a Serbian
conspiracy to bring down
the UN. So far we have
only had the saintly ones.
We used Pristina as a
base to explore the sur-
rounding areas in Kosovo.
Peje was our first day trip Bridge over Prizren. If you look in the background you can see the domes of an
out and its most famous at- Othordox church.
traction is the Patriarchate
of Peje, this was the head
of the Serbian Orthodox well worth the faff with just a ‘Gregg’s’ pasty travels. The only thing dreds of photos of missing
Church from the thirteenth the guards as its location which is served with standing was a Serbian Albanians from 1999.
century. The existence of and the frescoes inside the yogurt but its tasty Orthodox church at the Though on a side track
the building here is used by main church are amazing. and only 0.5 Euros, top of the hill which from all this seriousness
the Serbs as evidence that Its enclosed by a wall and barginos! is surrounded by the the buses here are awe-
they were the first settlers once we were inside the Our second day trip German KFOR. All the some, they the normal
of the area and so is very grounds there where nuns out took us to Prizren, houses on the edge of bombs you find here but
important in the current pottering around garden- which was the me- this area proudly display the DVD player works
situation, even though the ing, a beautiful church dieval capital of Old the Albanian flag and in on them all and for every
area is now an Albanian and the old girls quarters. Serbia however thanks the centre of town there journey you are subject to
strong hold. Therefore the A idyllic setting with the to the Ottomans it has are a number of monu- home videos of the locals
building is guarded by Accursed mountains in the a definite oriental feel. ments for the Albanians singing Albanian tunes and
the Italian KFOR, there back ground and a moun- The city centre is like
Fescos in the Patriarchate lost during the conflict. dancing with their mates.
of Peje
are two check points and tain steam running through a mini Sarajevo with It was clear that although Its quality the women look
you have to leave your the middle. a river banked with some houses have been like they are dressed in
passport at the first. The Peje its self was pretty Mosques, Bazaars, moun- owed as it is here that you rebuilt that it would be drag and the blokes tend to
guards were lovely and the nice though the best thing tains in the background can really see some of the incredibly difficult as a to fat with curly mo’s pop-
process easy even though was that as it was Sunday and an iconic Ottoman dreadful destruction which Serb to return to the area. ping some shapes. Great
it was pretty weird talking all the people were out and arch bridge - all super pic- has occurred in this region. However in 1999 most of soundtrack to here!
to people with huge guns about strutting their stuff. turesque. We chilled in the Behind the square is an old the Albanian population
Serbian settlement up on of the city were forced We have had a wonder-
in a camouflaged tent. The We grabbed a beer in a bar main square, drinking the ful time here, the people
Italians were in great form on the main strip where delicious coffee they serve the hill, in full view from to flee from the Serbs so
anywhere in the city, which there are no good guys in are amazing, it is a stun-
- I think road bloke may groups of lads turn their up here, you get a tiny ning place but there is a
mean more like chance to chairs towards the street cup of espresso and then a are all burnt out and half this conflict. On the bus
destroyed. We walked up ride back we saw a few definite eerie calm here,
check out the local ladies and watch the young fillies mountain of cream on top! but its so easy and safe to
- we saw them cruising pass by-quality people As the mosques played out to check them out however Orthodox churches which
the area was surrounded were demolished with the travel around at the mo-
round posing past all the watching. We also had our to call people into prayer ment its a great place to
bars! Good lads! You can first Burek here too which it felt like we could be in by barbed wire with not a adjacent village suffering
soul anywhere to be seen; the same fate. But then check out.
take the Italian out of Italy is supposed to be the quint- Turkey. This was great 
but... The Patriarchate was essential Balkan snack, it but the day was overshad- it is the most depressing on the perimeter fence of
sights we have seen on our parliament there are hun-
26 ALBANIANMAIL TRAVEL
page
SEPTEMBER 08 www.albanianmail.co.uk 21

The sleeping beauty is awake


and has 7 leagues boots Albania, a “different” of nobody”. The author ends
Jean Louis by saying that there is an ur-
country. The sleep-
gent need to reunite these two

T
ing beauty is now Albania and to put an end to
he Visoki Decani awaken ...
Monastery is nes- the “schizophrenia”.
Altogether, I have been in This fits perfectly with
tled in a stunning
Albania in 1988 for 11 days what we have seen during
canyon ringed by rugged
across the whole country, for our (too short!) 2007 week in
mountains, but it’s not the al-
a day trip in Shkodër in 2005 Albania. In every hotel or res-
titude that takes your breath
and for a week-long visit in taurant we went, everything
away.
2007. I know I have only seen was amazingly clean and
Albania is among the a little part of the country and
smallest countries of conti- there was always someone
I plan to have other visits. cleaning. Most of the time,
nental Europe with 28 748
When we were in Albania that was not the case with
km2. Only Macedonia (25
in late May 2007, I began to public spaces such as road
333), Slovenia (20 273) and
think about what updates I sides, etc….
Luxembourg (2 586) are
would write on my VT page. However, what was the
smaller, not taking into ac-
One key word appeared in my most striking during our 2007
count micro-states that should
mind, which was “schizophre- visit was that almost every
not exist (Monaco, Andorra,
nia”. Amazingly, once back grey building from the En-
Lichtenstein and Vatican).
home, I had a look at a French ver Hoxha period had been
In June 2002, the popula- run web site called “Courrier
tion of Albania was just over painted with bright colors,
des Balkans” (Balkans Mail) that new buildings and new
3 millions. that among other features
This a view of Valbona river, the crystal clear water hides some of the best trouts found in Albania. houses were sprouting like
In 2000, the Gross Domes- gives the French translation of mushrooms everywhere in
tic Product (GPD) was 1 300 significant newspaper articles the country (much more in
$ per capita. In 2006 (last data nected neither to the Slavic in the beginning) and was still 10,000 range. During Hoxha from the various Balkanic
languages, nor to the Ro- time, I would not have been the south than in the north,
available) Albania had sig- lonely (but that will not last). states. I found an article writ- though). Some were already
mance languages, nor to the granted a visa because of ten on May 2007 20th by the
nificantly improved its GPD finished and either used as
(2 898 $), though it remained Germanic languages! It is First visit in 1988 my beard or I would have Albanian writer Kiço Blushi
single in its family! (look at had to shave it! If I had got offices or inhabited, other (a
almost the lowest in Europe, When in 1988, I found in the Gazeta Shqiptare , and great many!) were yet un-
my language tip under “cus- that a small travel agency a visa with a beardless photo,
together with three neighbors, I would have been shaven at entitled “Is the Albanian soci- finished. That arises several
Bosnia & Herzegovina (2 894 tom”). that proposed ecological trav- ety disintegrating?” … and he
els with small groups had on the border: a beard was per- questions.
$), Macedonia (3 059 $) and It is a special country be- mitted providing that there was focusing on the schizo-
Serbia (4220 $), and ranked cause, though in the center of schedule a trip in Albania to phrenic behavior of his coun- Where do the money come
93/179 worldwide. The other Europe and standing close to try people. from? The country remains
neighbors of Albania have a many of us, it has never been very poor but there is obvi-
His argument was that ously a lot of money flowing.
much higher GPD : Croatia a destination for visitors and there is on one side “my Al-
(9 558 $), Slovenia (18 610 for half a century, it was a for- bania” which is the inside Even though there was an
$) and Greece (27 610 $). Of bidden destination. The only of the house, the family net- evident need for new or reno-
course, GPD does not mean possible link was until 1991, work, the family heritage, vated housing, is it not going
everything as it does not take radio Tirana, broadcasting in etc… For this Albania, every to be very soon an excess of
into account informal econo- every possible language in Albanian is ready to fight and apartments or houses? When
my, which, in the case of Al- the world. to protect it. And on the other very large houses are been
bania might add as much as It is a special country be- side the “other Albania”, that built, are they designed for
50% to the GDP, following cause, though it has long been does not belong to anybody, large families or for renting to
specialists, but nevertheless, a Communist country, it has without any blood links and tourists? In 2007, most tour-
these data must no be forgot- never been a USSR satellite, for which nobody cares. After ists were locals: Albanians
ten. Compared with the other it did not remain long a friend the collapse of the dictator- and Kosovars, together with a
side of the Mediterranean, the of PRC (People’s Republic ship, the Albanian have reno- significant number of Greeks.
GPD values of Albania are of China) and distrusted Yu- vated their bathrooms, their Other nationalities were oc-
between Morocco (1 886 $) goslavia! It considered itself sofas, those that were wealthy casional.
and Algeria (3 413 $) or Tu- Albanian Alps - view on Maja Boschit from the path to Valbona enough bought luxury cars
as the only true and genuine Albania changes at a very
nisia (2 982 $). Marxist Leninist country, be- for their “little Albania”. But fast pace! Visit it while it is
Albania is on several ac- ware of false prophets! Until was a large shaven area be- the roads used by these luxu- still a “different” country!
watch birds, other animals
counts a special country and I 1991, Albania was the poor and plants, I soon booked. tween sideboards and start of ry cars, the common parts of Will it last? May be! Let us
have for a long time dreamed and lonely prophet for Marx- Luckily the regime was a bit beard. Should the authorities the buildings, everything that hope so but this is far from
to visit it. ism Leninism! After 1991, smoother since Enver Hoxja’s at the border not be happy in was run by the State, is left in sure!
there was no Marxism Lenin- death in 1985 and instead of this respect, hair or/and beard poor condition, not kept by 
It is a special country would have been cut by the
ism anymore and Albania was one or two thousands visi- anybody as the people con-
because its people speak a custom barber!
still poor (may be even more tors per year, they were in the sider that they are “property
language that is closely con-
KULTURE ALBANIANMAIL 26
faqe
22 www.albanianmail.co.uk SHTATOR 2008

Vlera etnogjuhësore shqiptare


problemeve te arsimit në Has. Shkol-
Fatmir Terziu limin e djemve dhe vajzava hasjane,

K
përgatitjen pedagogjike shkencore të
ohët e fundit më ra në dorë mësuesve.
një libër me vlera të mëdha Në vitin 1963, filloi punën në sek-
në fushën etnogjuhësore. sionin e arsimit të rrethit të Kukësit
Ai vjen nga një autor shqiptar dhe nga me detyrën e inspektorit. Këtu u njoh
një penë që më shumë i është kush- me jetën e kulturën e zonave të rre-
tuar heshtjes dhe prodhimtarisë kaq thit.
të rrëndësishme shqiptare në heshtje Në vitin 1965 mbaroi studimet në
e sipër. Autori është një mësues i Institutin e Lartë 2-vjecar pedagogjik
shquar i zonës së Hasit, por edhe një të Shkodrës në degën gjuhë-letërsi
autor që me kohë ka bërë historinë e shqipe. Më 1965 – 1967, punoi si drej-
tij. Studiuesi dhe gazetari shqiptar, tor në shkollën e Shalqinit.
Ruzhdi Jata, në kujtimet e tij shton Shërbimin ushtarak e kreu ne Ko-
se ai e ka njohur nga afër atë. “Ishte rçë 1969 dhe për 7 vjet drejtoi shkol-
një mbledhje e provokuar e Lidhjes lën 8-vjecare në Golaj të Hasit.
së Shkrimtarëve dhe Krijuesve të Në shtator 1976 u emërua mësues i
rrethit, dhe pikërisht një këmbën- gjuhës dhe i letërsis shqipe në shkol-
gulje e madhe e Sejdi Didës, që solli Pamje nga Hasi lën e mesme Krumë. Krahas punës së
këtë ‘provokim’. Provokimi vinte përditshme, dorë-dorë të Sejdiut po
për një karakter në një nga krijimet e te urta, Fjalorth fjalësh të rralla si dhe shpie në besimin pogan në dukurinë se Sejdi Dida ishte njohës i thellë edhe
përvijoheshin tiparet e një gjurmuesi
Zija Celës, i cili edhe pse ishte fiktiv, ndodhi e anektoda, ndersa në fund e yjarrit. i historisë shqiptare dhe asaj hasjane
dhe studiuesi të pasionuar të tradi-
kishte prekur ndjenjën patriotike të edhe nje shkrim shterues, me vesh- Në kapitullin që bën fjalë për tradi- në veçanti.
tave popullore të Hasit. Qindra faqe
Didës, që këmbëngulte se karakteri trim historiko-letrar te figurës së pa- tat familjare duke analiyuar organiz- Libri “Gjurmime etnogjuhësore në
të ditarit i kushtoheshin viteve, za-
ishte një njollë për zonën ku ai je- triotit dhe luftëtarit hasjan Bajram Szl min e familjes në fshatin e Golajve krahinën e Hasit”i Sejdi Didës pasur-
koneve, traditave e historisë hasiane.
tonte. Kështu duke qenë krijues dhe Kurpalit. Sejdiu arrin të na japë elementet e on fondin e etnokulturës sonë.
organiyimit të familjes hasjane në
tërësi. Janë me interes hulumtimet
dhe shpalosjet që Sejdiu i bën rreth
gjendjes arsimore dhe kulturore të
banorëve të fshatit Golaj, përkatë-
sisht të Hasit, pastaj ritet e lindjes së
fëmijës, djalit, vajyës, fejesave, mar-
tesave, dasmave, ritet e vdekjes. Jep
të dhëna unikate rreth shenjave apo
edhe parashenjave të lindjeve, te
percaktimit të gjinisë, shenjave dhe
parashenjave të vdekjes së njeriut,
të sëmundjeve, ritet e vdekjes, var-
rimit.
Në kapitullin Therja dhe terja e
mishit përmenden “ritet” e ruajtjes
së mishit dhe te suxhukut.
Në kapitullin e Shprehjeve frazeo-
Sejdi Dida me bashkëshorten logjike të krahinës së Hasit le që te
kuptojë se sa e pasur është krahina e
vlerësues i traditës shqiptare ai pati Në materialet e sistemuara në Hasit edhe në fushen e frazeologjisë
Një biografi e shkurter Artikujt e botuar në gazetën lokale
rastin të fitojë në këtë cështje, të cilën kapitullin “Demonologjia në krahi- që i ka grupuar në: frazelogjizma dhe
apo në ato shkencore, debatimet në
edhe vetë Cela e pranoi t’a korigjonte nën e Hasit”, autori Sejdiu ofron të insektet, pastaj ato që lidhen dhe që për jeten e Sejdi Didës. sesione të ndryshme shkencore fla-
më pas”. Kështu kujton Jata në njërin dhena në lidhje me besimin dhe in- kanë të bejnë me demonologjinë, me Me 16 korrik 1942 në Krumë të sin më së miri për këtë. Niveli shken-
rast për të, ndërsa shton se ai ishte terpretimin e ëndërrave në krahinën klerikët, fenë dhe instuticionet fetare, rrethit të Hasit lindi Sejdi Dida. Në cor i punimeve të tij i dhanë mundësi
një model në fushën e etnogjuhësisë. e Hasit, të dhëna të cilat i kompleton me mjedisin blegtoral, me trupin e vitin 1949, Sejdiu filloi mësimet në botimi në revistën “Gjuha Jonë” dhe
Libri i botuar nga shtëpia botuese edhe me interpertime, që plotësohen njeriut, karakterin e cilesinë morale, shkollën fillore të Krumës. zgjuarsia, “ETJA”. Këtë punë e vazhdoi edhe
“Pjetër Bogdani” ka një argument të natyrisht edhe me rrefimet dhe të me shtëpinë dhe familjen. shkathësia dhe etja për dije spikatën gjatë viteve 1984-1992, kur punoi si
qartë të mjaft fakteve të tjera. dhenat nga terreni. Janë gojëdhënat Në kapitullin fjalë të urta tregon që në fillim tek ai. mësues në shkollën 8-vjecare Krumë.
në lidhje me ekzistimin e dikurshëm mbledhjen e leksikut të rrallë që është Gjatë viteve 1953-1956 mbaroi
Gjurmime etnogjuhësore Në shtator të vitit 1992 u emërua dre-
të demonëve si: dreqnëve, kallokan- prezent në Has dhe në popullaten e shkollën 7-vjecare. Në vitet 1956- jtor i muzeut të Hasit. Sejdiu vdiq me
Në materialet e sistemuara në gjave, lugatërve, kulshedrave, za- kesaj krahine. 1957 filloi studimet në shkollën 19 gusht 1993, në moshën 51 vjecare,
librin e Sejdi Didës me titull “Gjur- nave të malit, dragonjve, shtrigave, Interes japin edhe ndodhitë dhe 2-vjecare Shkodër. Në vitin 1958 u në kulmin e veprimtarisë së tij peda-
mime etnogjuhësore në krahinën e meleqeve sipas rrëfimeve të dëshmi- anektodat e paraqituara në kapitul- emërua mësues në Shipshan-Tropo- gogjike e shkencore, duke lënë në
Hasit”. Gjejmë materiale me interes tarëve. lin e parafundit të librit dheqë janë jë. Në janar të vitit 1961, u transferu- mes të udhës të gjitha planet e tij për
në fushën e etnografisë dhe të gjuhë- Në kapitullin që bën fjalë në be- materiale të dorës së parë. anga Tropoja me pershtypje shumë studimin e traditave popullore dhe
sisë. Materialet janë të sistemuara simin për yjarrin mësojmë shumë Paraqitet me mjaft interes dhe të mira. Tashmë i pjekur, i përgatitur historike te zonës së Hasit. Për më
në kapituj si vijon: Demonologjia në gjëra që kanë të bëjnë me yjarrin, rendesi shkrimi historiko-letrar i Se- për të justifikuar vlërsimin që rrethi shumë informacion shikoni në inter-
krahinën e Hasit. Besime në yjarrin, funksionin e yjarrit e madje edhe jdi Didës për trimin dhe legjendën i besoi duke e caktuar drejtor në net në adresën:
Traditat familjare, therja dhe terja e deri te legjendat për yjarrin, që është hasjane të 18 plagëve, Bajram Szlë shkollën 7-vjecare Krumë. Sejdiut www.sejdidida.tk 
mishit, shprehje frayeologjike, fjalë për të besuar në një dëshmi që na Kurpalit, me të cilin shkrim bindemi 19-vjecar iu ngarkua barra e rëndë e
26 ALBANIANMAIL SPORT
faqe
SHTATOR 2008 www.albanianmail.co.uk 23
Aleko Likaj Revista “Treve”, e cila mbulon futbollin e të rinjve në Angli, “Gentrit Jashari është një
nga futbollistët e ndritshëm, i
e ka vlerësuar shumë futbollistin kosovar
N
cili njihet për saktësinë 110 për
jë tjetër talent kos-

Endrit Jashari: kontratë dyvjeçare me Arsenalin


qind të pasimeve të topit dhe
ovarë është duke i bërë goditjet e tij nga distanca mbi
hapat e parë drejt ndërtimit 35 metra. Shpresojmë se ky
të një karriere prej futbollisti talent do të vazhdojë kështu
të madh. Gentrit Jashari, 16 edhe në sezonet e ardhshme”,
vjeçar, është pjesë e një klubi
të cilin bashkëmoshatarët e Ndonëse vetëm 16 vjeçar, nga shumë njerëz krahasohet me idhullin e tij Fabregas. thuhej në këtë magazinë. Gen-
triti synon që një ditë të jetë një
tij kosovarë mund ta shohin
vetëm përmes ekraneve tele- Është shpallur futbollisti më i mirë i ekipit të të rinjve të gjigantit anglez. Synon të ar- nga futbollistët më mirë në
botë, ndërsa ëndrra e tij është
vizive. Ai
tash e dy vite është pjesë e rijë majat e futbollit botëror, ndërsa një ditë të luajë për Reprezentacionin e Kosovës të luajë përkrah Fabregasit.
“Synoj që sa më shpejt të jetë
akademisë së gjigantit anglez e mundur të kaloj në ekipin e
Arsenal. Fëmija i një familjeje tin e tij, Genti, siç e thërrasin të cilit drejtuesit e klubit londi-
parë të Arsenalit. E kam ëndërr
vushtrriase, që para nëntë shkurt, e ka dëshmuar sido- nez së fundi i kanë ofruar një
të luaj me Cesc Fabregasin.
vjetësh ka emigruar drejt Lon- mos në sezonin e fundit, kur kontratë dyvjeçare. Gentriti
Ndërsa si futbollist dua të ar-
drës, është i vetëdijshëm se me Arsenalin në Premierligën shquhet për leximin e mirë të
rij sa më shumë që mundem,
para vetes ka një rast të madh. U-16 është shpallur nënkam- lojës, ndërsa mund të luajë në
pse jo edhe më i miri në botë,
“Që dy vite jam pjesë e aka- pion. Ai ka pasur statistika të pozita të ndryshme të mes-
Mirëpo, kjo mbetet të shihet,
demisë së Arsenalit. Kam ar- shkëlqyeshme gjatë gjithë se- fushës. “Kur më vije rasti kam
koha do të tregojë më së miri”,
dhur këtu ende pa mbushur zonit, duke realizuar 18 gola dëshirë të sulmoj, por edhe në
tha Gentri. Së fundi ai është
14 vjeç, ndërsa trajnerët kanë dhe mbi 30 asistime. Dhe në mbrojtje jam i mirë. Mund të
pajisur edhe me pasaportën
pëlqyer stilin tim të lojës”, fund të sezonit bashkëlo- luaj në krahun e djathtë, atë
angleze dhe nëse ftohet mund
thotë Gentriti. jtarët e tij, me të drejtë, e zg- të majtë dhe në mes fushës”,
të paraqitet me Përfaqësuesen
Sipas tij, futbolli e bën të jodhën atë futbollistin më të shpjegon ai. Atë shpesh e
e këtij vendi. Por ai ëndërron
ndjehet ndryshe. “Për mua mirë të vitit. “Kam menduar kanë krahasuar me yllin span-
një fanellë tjetër. “Një ditë dua
fusha është një vend i shen- se mund ta fitoj atë çmim, joll të Arsenalit, Cesc Fabre-
të mbroj ngjyrat e Reprezen-
jtë. Është një vend ku i harroj por nuk kam qenë i sigurt gas, sidomos për saktësinë e
tacionit të Kosovës. Shpresoj
të gjitha gjërat e këqija dhe pasi pjesë e ekipit tonë janë pasimeve të topit. Madje mag-
që një ditë të luaj për vendim
problemet. Ndërsa më vjen shumë futbollistë të mirë. azina “Treve”, e cila mbulon
tim”, përfundoi Jashari.
mirë që e kam mundësinë të Kur e thirrën emrin tim, isha futbollin e të rinjve në Angli, 
luaj në një klub kaq të madh i befasuar dhe shumë i gëzuar e ka vlerësuar lartë futbollistin
si Arsenali”, pohoi ai. Talen- njëkohësisht”, deklaroi Genti, kosovar.
KOMBETARJA

Përballja e parë zyrtare e


Lojtari nuk ka asnjë ndjenje hidhërimi që la Zvicrën për anglinë

Blerim Xhemaili: “S’më vjen keq që kalova te Boltoni” kombëtares me Maltën


më tutje në bankën rezervë ose si pjesë e
Ilir Kodra ekipit të dytë. “U kemi thënë drejtuesve Në pesë miqësoret e deritanishme, kuqezinjtë

M
të klubit, ose t’i japin hapësirë te Boltoni
egjithëse nuk luajti asnjë ndeshje Blerimit, ose ai do të shkojë në ndonjë kanë arritur tri fitore, një barazim dhe një humbje
në Premier League me Bolton, klub tjetër. Për të janë të interesuar shumë
përsëri Blerim Xhemaili nuk ka asnjë
ndjenje keqardhje për kalimin e tij tek
klubi anglez. “Gjithnjë doja te luaja ne
skuadra nga kampionati anglez, por më
afër është Hertha e Berlinit. Trajneri që e
drejton këtë skuadër gjermane, Lucien
S hqipëria është nde-
shur pesë herë me
Maltën, por përballja e ditës
Premir League. Ishte një ëndërr e imja Favre e njeh shumë mirë Blerimin, pasi së mërkurë në stadiumin
dhe Bolton ma beri realitet pasi ata tre- e ka pasur lojtarë atë kur ka qenë të Zur- kombëtar “Qemal Stafa”
guan se vërtet me donin. Gjate qëndrimit ichu. Ai ka pranuar menjëherë t’i sigurojë ishte ndeshja e parë zyrtare.
tim tek skuadra unë u mësova qe te am- një vend Blerimit”, ka thënë për “Lajm”, Në pesë miqësoret e deri-
bientohesha me një sistem loje krejt ndry- Fekredin Xhemaili, prindi i Blerimit, i tanishme, kuqezinjtë kanë
she nga ai që luaja më parë. Tani, është cili e kryen edhe detyrën e menaxherit. arritur tri fitore, një barazim
Torino, që edhe ata kanë kërkuar shumë Ai gjithashtu ka njoftuar se ky kalim dhe një humbje. Humbja
shpesh që unë të bashkohem me ta dhe mundë të ndodhë shumë shpejt. “Presim dhe barazimi u përkasin dy Erion Bogdani shënon golin e parë
kane treguar se vërtet ishin të interesuar, edhe këtë fundjavë, nëse trajneri Megson takimeve të para, luajtur në
prandaj edhe unë e kam pranuar ardhjen ndryshon mendjen dhe e fton Blerimin, ishullin mesdhetar më 1995, kur vendësit fituan 2-1, dhe më
time pranë tyre, që për momentin kjo atëherë qëndron ai te Bolotoni, nëse jo 1998, kur takimi u mbyll 1-1. Në vitin 2000, Shqipëria e Medin
periudhe tranzicioni është duke kaluar do pranojmë njërën prej ofertave. Blerim Zhegës fitoi 1-0 në Ta’Qali, duke zënë vendin e parë në turneun
mjaft mire”, u shpreh futbollisti i Torinos, Xhemaili është ankuar përsëri në një lën- “Rothmans”, trofeu i parë dhe i vetëm i kombëtares që nga kam-
Blerim Xhemaili. Xhemaili për “Lajm”. Mesfushori tetovar dim të gjurit. “Është më se e sigurt se do të pionati ballkanik i vitit 1946. Dy ndeshjet e fundit janë zhvilluar
Mesfushori Blerim Xhemaili do të bëjë i Boltonit pritet të jetë titullar dhe të luaj duhet të operohem përsëri, por këtë nuk në Tiranë dhe janë mbyllur me të njëjtin rezultat, 3-0, për Shq-
debutimin e parë te seniorët me fanel- 90 minuta në këtë ndeshje, pasi testet e do ta bëj për momentin”, ka deklaruar ipërinë, më 15 nëntor 2000 dhe më 22 gusht 2007. Vitin e kaluar,
lën e Bolton Wanderers. Aktivizimi në kaluara dhe kontrollet në ndeshjet miqë- Xhemaili, i cili nuk është paraqitur aspak skuadra e drejtuar nga Oto Bariç doli fitimtare nga përballja në
mesin e më të mirëve pritet të ndodhë sore kanë qenë shumë pozitive. Xhemaili në ndeshjen e së dielës kundër ekipit të fushë me maltezët, por humbi për një vit mesfushorin sulmues
të shtunën kundër Sheffield United në kthehet në fushën e gjelbër pas gjashtë Interit. Ndryshe, dëmtimin ai e pësoi të Besart Berisha, i cili u dëmtua dhe qëndroi jashtë për të gjithë
javën e tretë të FA Cup të Anglisë, kurse muajve mungesë kur kishte lënduar liga- mërkurën dhe shpresonte se me ekipin sezonin. Në premierën e eliminatoreve të Botërorit 2010, Malta
informacioni për aktivizimin e blerimit mentet e këmbës derisa ishte pjesë e FC e Torinos do të mund t’i kundërvihet In- u mund 0-4 në fushën e saj nga Portugalia, ndonëse bëri shumë
është dhënë edhe në faqen zyrtare të klu- Zurich të Zvicrës. terit, ndeshje kjo e cila përfundoi 1:3 në të rezistencë në pjesën e parë, ku u ndëshkua nga një autogol. Më
bit. “Më është njoftuar se do të jem titul- Mesohet gjithashtu se mesfushori shq- mirë të ekipit mysafirt. Por, sipas të gjitha pas, yjet e Portugalisë ishin tepër të fortë për skuadrën e formuar
lar në këtë ndeshje. Unë jam rikuperuar iptar i FC Bolton Wanderers, Blerim Xhe- gjasave, qysh të mërkurën Xhemaili nga lojtarë gjysmëamatorë, përballë të cilëve, në “Qemal Stafa”,
plotësisht dhe jam 100 për qind i gatshëm maili i ka vënë ultimatum klubit anglez. do të mund të debutojë në Serinë A, në Shqipëria kishte detyrën e marrjes me çdo kusht të tri pikëve. Në
për të luajtur. Shpresoj të kem fat dhe të Ai ka kërkuar me çdo kusht të aktivizo- ndeshjen kundër Kievos.  renditjen e fundit të FIFA-s, Malta mban vendin e 133-të, duke
luaj ashtu siç di më së miri”, tha Blerim het, duke mos pranuar të qëndrojë edhe humbur dy pozicione krahasuar me një muaj më parë. 
JR
J
Kompani avokatore
Për të biseduar në Shqip telefono avokatin (solicitor) Naim Hasani
tel; 020 8231 0440 ● fax; 020 8280 9029 ● e-mail; nhasani@rjones.co.uk

Specialistët tanë ju ndihmojnë për:


EMIGRACION PUNESIM
 Dokumente udhëtimi  Shkarkim nga puna padrejtësisht
 Procedura për leje qëndrimi dhe viza  Diskriminim
 Kur jeni kontigjent për t’u riatdhesuar  Kushtet e punës, kontratat
ose të ndaluar nga organet e emigracionit

FAMILJE AKSIDENTE
 Aplikime për viza qëndrimi, leje pune për  Dëmtime fizike për faj të palëve të treta
bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët ose prindërit  Dëmshpërblime legale
 Procese divorci dhe ndarje pasurie  Aksidente në punë, rrugë ose keqtrajtime
 Dhunë familjare

SHITBLERJE KRIME
 Shit-blerje për pasuri private / biznese  Jeni ndaluar nga policia për çdo arsye
 Probleme me kontrata, qeratë, sigurime  Mbështetje dhe këshilla ligjore
 Kreditime dhe borxhe bankare  Apelime
 Mosmarrëveshje mes paleve  Mbrojtje ligjore

Për çdo problem tjetër na pyesni përpara se të kërkoni derë me derë!

Gjithashtunejemiderakuduhettrokituredhepërrastetkurbënishit-blerjebiznesesh,
shtëpish, kontrata ose marrëveshje të ndryshme dy-palëshe ose shumë-palëshe. JR JR JONES
J
Ne kemi mbi 30 specialistë në shërbimin tuaj dhe çdo takim bëhet kokë më kokë 58 Uxbridge Road, Ealing
dhe në konfidencë të plotë. Me pune serioze ne kemi ndërtuar prestigjin tonë. LONDON, W5 2ST
Tel: 020 8566 2595 Fax: 020 8579 4288