Você está na página 1de 17

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH:15.04.2012
HARI:AHAD
MASA : 8.20 -9.40PAGI
KELAS: 1 IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN :PENDIDIKAN ISLAM
/-

1
.1

2
.1

3

.2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:15.04.2012
HARI:AHAD
MASA : 10.40-11.20PAGI
KELAS: 3 IBNU SINA
MATA PELAJARAN :PENDIDIKAN ISLAM

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:15.04.2012
HARI:AHAD
MASA : 11.20PAGI-12.00 TGH
KELAS: 3 IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN :PENDIDIKAN ISLAM

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:16.04.2012
HARI:ISNIN
MASA : 7.40-8.20 PAGI
KELAS: 1 AR-RAZI
MATA PELAJARAN :PENDIDIKAN ISLAM
/-

1
.
.2

2
.
.3


3
.4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:16.04.2012
HARI:ISNIN
MASA : 9.00-10.20PAGI
KELAS: 3 IBNU SINA
MATA PELAJARAN :PENDIDIKAN ISLAM

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:16.04.2012
HARI:ISNIN
MASA : 10.20-12.00 TGH
KELAS: 3 IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN :PENDIDIKAN ISLAM

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:17.04.2012
HARI:SELASA
MASA :8.20-9.40 PAGI
KELAS: 3 IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AL-QURAN

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:.17.4.2012
HARI:SELASA
MASA :2.00-2.40 TGH
KELAS: 3 IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:17.04.2012
HARI:SELASA
MASA :2.00-2.40 TGH
KELAS: 3 IBNU SINA
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM(AMALI SOLAT)

BBM

STRATEGI

SEJADAH

SOLAT BERJEMAAH

HASIL
PEMBELAJARAN
1.Melaksanakan solat
dengan tertib dan rukun.
2.Membaca ayat dengan
fasih dan lancar.

TAJUK

Amali solat
zuhur

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:17.04.2012
HARI:RABU
MASA :7.40-8.20 PAGI
KELAS: 3 IBNU SINA
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

UJIAN PLBS TILAWAH DAN HAFAZAN 1-3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:18.04.2012
HARI:RABU
MASA :9.00-10.20 PAGI
KELAS: 1IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AL-QURAN

BBM

STRATEGI

BUKU PAFA

1.Membaca pafa
kod tingkatan satu

HASIL
PEMBELAJARA
N
1.MENYEBUT
KOD PAFA
DAN
MENGHAFAZ

TAJUK

PENGAJIAN AL-QURAN
(PAFA)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:19.04.2012
HARI:RABU
MASA :12.00-12.40 TGH
KELAS: 1IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM
/-

1
.
.3

2
.
.5


3
.6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:18.04.2012
HARI:RABU
MASA 2.00-2.40 PTG
KELAS: 5 ZAHRAWI
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

BBM

STRATEGI

SEJADAH

SOLAT BERJEMAAH

HASIL
PEMBELAJARAN
1.Melaksanakan solat
dengan tertib dan rukun.
2.Membaca ayat dengan
fasih dan lancar.

TAJUK

Amali solat
zuhur

PP ditangguhkan kerana Cuti umum sempena pertabalan yang dipertuan Agong.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:19.04.2012
HARI:KHAMIS
MASA 8.20.-10.20. PG
KELAS:1 RAZI
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

-/

1
.
.4

2
.
.7


3
.8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:19.04.2012
HARI:KHAMIS
MASA 12.40.-.20 0 PTG
KELAS:3 IBNU RUSHD
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM

subtopik
)
(
:

.1

.
.2
""
.
.3

1
.1

.2
3.

.2 ""
.
3.
.
2
.1 :

1.1

1.2

.2
.

.4 .3 2
.
.

.5 2

.
.6


.
.7

.1

. 4.
3
.1
.
.2
.
.3
.
-

.1

.2
ICT
.3

.
/
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH:19.04.2012
HARI:KHAMIS
MASA 2.00-2.40 PTG
KELAS: 2 KHAZIN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM(AMALI SOLAT)
BBM

STRATEGI

SEJADAH

SOLAT BERJEMAAH

HASIL
PEMBELAJARAN
1.Melaksanakan solat
dengan tertib dan rukun.
2.Membaca ayat dengan
fasih dan lancar.

TAJUK

Amali solat
zuhur