Você está na página 1de 2

AKTIVITI PANITIA MATEMATIK 2013

1. Program Jampi Program ini dijalankan untuk membantu murid mengenali format kertas peperiksaan matematik. Selain itu, tips-tips dan panduan menjawab juga diserap dalam program ini.

2. Congak Aktiviti ini dijalankan singkat. minit sebelum PdP dijalankan. !urid diberi 1" soalan

se#ara spontan dan murid dike$endaki menjawabn%a dalam masa %ang

&. 'elas (amba$an Program kelas tamba$an untuk murid ta$ap 2 dijalankan setiap $ari jumaat. Setiap kelas berselang seli dengan program 1!1S selama &" minit. )i samping itu, program ini juga di teruskan pada setiap $ari Sabtu *'okurikulum+ untuk murid (a$un ,. 'elas tamba$an juga diadakan pada $ari #uti pengal persekola$an pada bulan ma#, jun dan ogos. Program ini melibatkan semua guru matematik ta$ap 1 dan 2.

-. Ak$bar ).).' Pi$ak sekola$ juga melanggan ak$bar ).).' pada setiap $ari .snin untuk mema$irkan lagi murid dengan soalan %ang bertaraf soalan /PS0. Program ini di$arapkan dapat membantu meningkatkan lagi ta$ap ke%akinan dan prestasi murid.

. Papan .nfo !atematik

Papan ken%ataan ini akan memberi input dan info terkini matematik. Setiap guru matematik di pertanggungjawab untuk men#ari ba$an %ang berguna untuk murid.

,. Aktiviti !urid (a$un , selepas /PS0 Pelbagai aktiviti tela$ dijalankan selepas peperiksaan /PS0 seperti Pengenalan kepada matematik tingkatan 1, bijak sifir, permainan 1-mat$s, !agi# !at$s, 2ingo, )omino dan beberapa aktiviti %ang berkaiatan dengan matematik.

3. .n 4ouse (raining *5A)AP+ 1uru 6 guru %ang tela$ meng$adiri kursus atau seminar tela$ mengadakan in $ouse training bagi berkongsi pengalaman dan maklumat terbaru tentang subjek matematik. Antaran%a iala$ kursus pen%ebaran 'SS0 ta$un -, !ini 7'0A !atematik dan pedagogi dalam PdP.

8. !inggu Panitia !inggu panitia juga tela$ diadakan sempena minggu bulan pusat sumber. Pelbagai aktiviti tela$ dijalankan seperti kui9 dan pertgandingan mewarna. Semua pemenang daripada setiap kelas tela$ diberi $adia$.