Você está na página 1de 1

San Luis Gonzaga IP

Mariscal Andres Avelino Caceres L

AL. M. PARD O .M CA CA. PELICANOS ADORES CA. AR

C A. G ALE ON

.C CA

R AB

AS ILL

UC

. CA

R MO

AS EN

ER

MLC

MLC. S

AN

MA R

TIN

PSJ. 1

Matematico Honores De Zapallal IPS

SA GU ILA CA S .L AS TO RT OL ITA

JR. CAR RION

CA. GRA VA

AV .S AN

OS

CA. 2 DE MAYO

Hogar Inmaculada E

CIS NES

CA. L

CA . LA

JR. ANCO

AV. LOA

TELLERI JR. BA LTA

PLAZA

UEVA CA. N
O CA. L

CA

S LO

N CO

S RE DO

PP. JJ. LA CORONELA


CA.

PE DR O

PARQUE ABELARDO NORIEGA

CA. L

FL

CO

LIN A

JR. CAJA MARCA

AZO NA

TO

CA. YU RIM

ISTA

CA. BELL AV

CA. TARA PA

CA. MA RISC

MART IN
CA. CHO TA

CA. SAN MA

RIO

PRL. LO

PSJ. LOA

ADO

ELEVA

CA. LO S SENSO RE

CA. LAS CALAM INAS

AV. LO S

CA. LOS TEO LO GO

ATA

CA. SAN RO

BERIAS

Q EUIPA

DE PA SAMAYO

AHUAY LAS

CA. CA RAVELI

CA. AR

CA. JAUJ A

CA. LOS VELOC IMETRO S

EMBR E

CA

CA. CAS

PERIOS

CA. AND

CA. NAZ

AV. VIL LA

AM ANG

E N OVI

BRE

IMAC

CA. 5 -1

CA. LA MAR

CA. 6-1

PA

CA. 10 D

NOVIE M

CA. LAM

NTAS

CA. 4-1

CA. 7-1

CA

CA. 8-1

AV. 6 DE

CA. 9-1

CA. 10-1

RRAMIE

LO

HEZ CE RRO

CA. 7

O BERTEL

JR. LAS HE

CA. CA NTA

CA. CH IQU

CA. 1

A SH
NO AN A

AR

CA. CAJA TAMBO

AL

CAYO

18 CA.

CA. TA C CA. LA RA

CA. SANC

CA. HU AR

AC

CA. HU AN

CA. APUR IM

AV. ALEJAN DR

CA. 5

CA. 3

CA. P OTOS I

AV. PLAYA HE RMOSA

YA CA

QUIS

CA. B O

CA. QU A

CA. 21

CA. 1

CA. JUAN

-1

CA .

C A.

PA NAM ER

CA. 12

CA. 1 3

DAS

NA NO R TE

CH A

CA. LAS CASCA

PSJ. CARACOLES

CIPA

URB. SANTA ROSA

ER IC A

LA

CA .

CA. 5
CA. 4

ILLA

PA NA M

CA

CA. SAN JA CINTO

. LE ON

DORMIDO

AV. P RIN

CA. 2

611 I

AV. A

AV .S A

LIDIA

CA .

CA. 11

892 IPS
AV .1
PS J. 2

CA .

ASOC. VIV. SANTA ROSA

Jean Pierre Buch IP

CA. 6

CA . TA R

CA. 1

NOR T

A NA

PANA MER IC

MIG U

URB. JARAMI

ASOC. SAN MIGUEL DE GRAMADAL


CA.

C A.

EL

CA .

LIM A

SAN

L IN O

PIN

M AL VIN A S

L AS

El Divino Maestro IP
. 12 CA

CA . 1 0
CA . 11

CA.

CA.

13

CECILIA

CA. SA NTA TE RESA CA. SA N MIGUE L

AN LO RENZO

PANA ME RIC A

PS J. S

889 Cabaita Del Saber IP


JUDAS

CA. SA

N ANTO

JR. S A

N IO

CA. SA N

NORTE

Cristo Es Vida I
CA. SA N FRA

N PE DR O

NCISCO

AI R ES

DE ASI S

BARTO LOME

AV. B UEN OS

PANAM

JR. SA N

PP. JJ. LOS GRAMADALES

PP. JJ. EL GORDO

ERICA NA

ASOC. ALAMEDA DEL NORTE


$ +

HUARANGAL
San Jose De Las Lomas IP

PSJ .

AR

CA. LOS

GIRAS

ICA

OLES

C A. P ORV

ENIR

LIPTO S

SAN

CA. LO S

AN A

ME RIC

PAN A

CA. LAS

A MO

ES

591 Carlos Manuel Cox I

AV. SA N JOS E

NIR

CA

C A.

PS J. LO S SA UC

ES

. CA

30
. CA

. CA
CA
PS J. 5

NO PU

CA.

SAN MIG

CA. LORETO

CA. MADRE DE DIOS

TAC IN

P CA SJ. 4 .3

PSJ. PUNO

PS

PSJ. TUPAC AMA RU


PSJ. TINGO MARIA

PS J. 1

CA

AN OR TE

PA NA ME R

San Luis Gonzaga IP

CA. ABANCAY

LA V ICTO RIA

CA. JO SE

CA. ICA

CA. APURIMAC

CA. M .

CA. ALFO NS

CA. 12

EL G RAU

IA

CA. LA E SPER A

CA

NZ A

AV. MIG U

C A. 7

PSJ. G IRAS OL

AV . S AN TA

PSJ. LAS VIOLETAS

NO

AV . IN DU ST RIA L

MIGUE L

.F CA

M CA.

PS J . 4

LU CA

CA. 4

IC AN A

LA

CE

CA . L

CA. 35

RO S

PSJ

601 Kumamoto III I

CA. LOS FICUS

. L O S FIC

5182 Seor De Los Milagros PS

QUID

S GE R ANIO S

RE ZO S

EN EZ

CA

CA .L OS

CA. L O

CA. 5

CA. MOPOCHO

CA. 15

CA. 1

CA. 17

GRANDE

Jose Y Maria IP

CA. PIEDR A

Santa Elena IPS

CA. 8

CA. VIA MALECON

I
O

3519 PS

LIDO AV. MAR IA PARADO DE BEL


AV. SANTA AD ELA

DIAGRAMA DE UBICACIN

.A AV

ND .I AV

TR US

L IA

AV. CHILLON

CA. A

. AV

AV. SANTA ANA

A PSJ. SANTA ADEL

CA. C

CA. 36

CA. 3

JR. MELCHOR ARTEAGA

. 2 9

AV. SAN

CA. 30

CA. 40

CA. 35

CA. A

CA. S

CA. 72

CA. E

AV. SANGARARA OESTE

AV. SAN FELIPE

JR. LA

CA. 1

JR. SANTO DOMING

CA. P

TO TO M

CA. 37

CA. BERNARDO MONTEAGUDO

CA. SA N

CA. 69

CA. 22

PSJ. 108

CA. 16

CA. 19

PSJ. 63

PSJ. 64

PSJ. 67

CA. OCOA

PSJ. 70

CA. E

CA. LAS CIRUELAS

CA. LA S CHIRIMOYAS

CA. 21

CA. 57

PSJ. 106

PSJ. 72

PSJ. 62

PSJ. 69

CA. INCA YUPANQUI

AV. L UCY ANA

OR QU

CA. LOS

PSJ. 44

RO D

GO NI

PED

AS

AS

JR. SA N

CA. MANCO CAPAC

CA. LAS BE

AV. SAN CARLOS

CA

LOS G IRASO LES CA. LAS GARDEN IAS

CA. ATAHUALPA

PRL. BUSTAMANTE Y RIVERO

CA. SAN GABRIEL

AV. 1

PRL. G. DE VEGA

JR. SAN GREGORIO

PRL. M. CANDAMO

CA. SUCRE

PSJ. 1

CA. AYAR CACHI

AV. JAMAICA

CA. O

CA. N

PRL. JOSE PARDO

JR. Q U IROGA

PRL. IGNACIO PRADO

C A . SAN FRANC ISCO

CA .L

PRL. 3 DE OCTUBRE

PRL. ROMAA

CA. GUTIE RREZ

CA . DE LA CUMBRE CA . C IR CU NV AL AC ION

CA. LA MAR

CA. GAMARRA

CA. 9 DE OCTUBRE

PRL. MIGUEL IGLESIAS

. LE G

NSO U GARTE

CA. MOQUEGUA

PS J. 1

PS J

CA. A UGU STO B

S JAZ MINE

O GAM AR

CA. JOS CA. E PA ICA RDO

M O RRO DE ARIC A

S ROSALE S CA. LO

CA. LOS GERANIO S

CA. JOSE PARDO

JR. ALF O

CA. L O

CA. ABELARD

CA. MIGUEL GRAU

CA. MILLER

CA. PROCER

JR. SUAREZ

P SJ. ANCON

RAZURI

RAL. L

MA R TIN

CA. SIMON-A BOLIVAR

CA. G UZM AN

CA. RAMON CASTILLA

CA. G

CA. M. UBALDE

CA. ANTONIO

CA. SAN

CA. A. BELLO

CA. E S

PSJ. COMERCIO

CA. CUSCO

JR. AREQUIPA

CA. AUGUSTO B. LEGUIA

CA. SANCHEZ CERRO

CA .C HA JR. IGN CO ACIO

CA. ANDRES AVELINO CACERES

CA. 11 9

OLAYA

CA. PIUR A

AV. M IRAFL ORE

CA. JOSE OLAYA

PSJ. 3

CA. CIRO ALEGRIA

ART

O UG

CA. MARISCAL CACERES

CA. JORGE CHAVEZ

CA. RAMON CASTILLA

CA. 1 DE MAYO

AV. A LFO NS

AV. VILL ARR

JR. NEP TU

U BR E

TOYA

NTER

MO N

O CT

CA. J UAN VA LE NCIA

B. S E PULV

CA. AMAZONAS

ED A

RIAT EGU

CA. PIURA

CA. M A

G NE

JR. V AL

CA. 1-E

UA

CA .H

C A.

T AV. SAN AN ONIO D E

RE

RINCON SAGR ADO

CA . 8 D

ER

CA. 19

CA. S

GR OS DE J

RE S

CO

BO LIV AR

CA CE

ILA

AV. M

EN E RO

A CA. PIUR

CA. LUZURIAGA

MELGAR ARIANO CA. M

CA. PERU

HABANA CA. LA
IN

AS
JR. A

CA
CA. NUEVO PERU

. DIA

N MA

SI N

. LO CA

MIG U

EL GR AU

CA. BELEN

CA
. CA

LEYENDA
NIVELES
MINISTERIO DE EDUCACION REPUBLICA DEL PERU

GESTION

CA.

CA
AN .S

A NT SA

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA - SPE / UEE 2012

UGEL - 04 COMAS
PLANO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

I Inicial P Primaria S Secundaria K Superior


500

L E D

Ocupacional Especial o Artstica Bsica Alternativa

$ + $ + $ +
0

Pblica Privada En Convenio

Escala 1: 10,000
250 500 Mt.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

PP.JJ. CESAR VALLEJO

PP. JJ. COLLIQUE

$ +

PP. JJ. VIRGEN DEL CARMEN ALTO

.C CA

CA

NC HA

.C A

AY

PP. CA. VELASCO PP. JJ. JUVENTUD JJ. MANCO INCA


DO

CA

.H

UA

AL

$ +

INDEPENDENCIA

HU ID

PP. JJ. SAN GABRIEL

C
R . P CA
A LVAR O A

E A. C

SA

YO MA SA . PA CA

J. PS

LIB

AD RT

$ +

AL L RV

$ +

CA .

CA

O . PR

O ES GR

CA. A P URIM A C
CA. SAN PED R O NOLASCO CA. 3 DE MAYO

370 Virgen De La Puerta I

EJO

$ +

$ +

URB. LA PP. JJ. LIBERTAD INCAHUASI

CA

. 24

EA

STO GO

Virgen De Las Mercedes De La Libertad IP

. CA

U .H CA

AS

Carmen Alto L

+ $ + $

CH

L SO

CA R

S IV O

CA RO

Carmen Alto I

$ +

JR

M ON . SAN RA

TES

PP. JJ. SAN FRANCISCO

IUR A CA. P

2031 Jose Valverde Caro PS


E AV. C

PP. EL MISTI JJ. CARMEN ALTO


CA.

PP. JJ.

SA

Honores Del Carmen IP


PSJ.
PS J

PSJ. CUBA

SAN MART I N

JR.

U CAH

IDE

$ +

CA. AM AP OL

CA.

PISCO

Dulce Corazon De Maria IP

Husares De Junin IPSD


. CA

S CU JR.
. CA

CO

.A CA

RE

QU

IPA

. CA

ME

A LG

R
EL OM IAN GA R

AR .M CA

885 I

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

3047 Republica De Canada PS

Carrousel IP Mi Segundo Hogar Jireh CA. SULLANA IP


PSJ.

J. PS

SE JO

TA VIS A.

R EG AL

CA

. LO

IA SD

MA

NT

ES

OS .L AV

Alfredo Delp PS
R I CA .R CA DO

AR L

$ +

$ +

$ +

2047 P

Maria De Jesus IP

OS

Luz Y Esperanza IP

LO S
ANDES

PP. JJ. NUEVA ESPERANZA

PP. JJ. VILLA DE JESUS

Sagrado Corazon De Maria IP


EV .R AV

02 Jose Galvito I

ES ER OC R P

EG IAT AR

$ +

$ +

PP. JJ. LA BALANZA

CA. CESAR VALLEJO

C A.

SA C A.

Cristo Ramos I

UI

Diego Thomson IPS

$ +

FE SANTA
A CA. Y

$ +

O IR .C AV

$ +

E AL

8176 Nueva Esperanza P

GE

RO

NIM

Nios De La Esperanza IP

Coronel Jose Galvez S


.M CA CO AN

PP. JJ. ABRAHAM VALDELOMAR

A LM PA

3076 Santa Rosa PS

LIO . JU
RIO

C.

LLO TE

SE

CO

RO

SA

$ +

CA. 2 DE

IA GR
NTOS CA. SA

$ +

MAYO

PP. JJ. SAN JOSE

PP. JJ. CRISTO REY

$ +

054 I

$ +

PP. JJ. SOLEDAD ALTA

PP. JJ. EL CA. TALARA MIRADOR


C

$ +

San Martin De Porres PS

$ +

Maria Buena Madre I

887 I

$ +

$ +

$ +

$ +

2042 P

San Roque IP

CA.

RACAS P CA. C A

2035

$ +

R CA. C A

Jesus Nos Ama I

Semillitas Del Saber I Joyitas De Dios IP

$ +

La Semillita IP

TE CA. CAE

LO ABAYL

$ +

Mundo Infantil IP

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. TUPAC AMARU

PP. JJ. CERRO SINAI

$ +

$ +

Bautista Filadelfia IP El Taller De Jesus IP


E AV. AR

PP. JJ. EL CARMEN

2075 Cristo Hijo De Dios PS

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. NUEVA PRIMAVERA

PP. JJ. VILLA CLORINDA MALAGA

A COLMEN JR. LA

Luis Enrique Xiv I

CA.

Caritas Felices De Collique IP

. CA

2060 P

PP. JJ. COLLIQUE


PR L. JR. HU AYN PAC

IR .M CA

UE OQ

SA

DA

8190 Sol Naciente IP

$ +

$ +

$ + $ +

C A.

$ +

SAN

CA .

ALHEL LOS

IES

PP. JJ. LA LIBERTAD ALTA

Alfred Bernhard Nobel IPS

Bautista De Comas CA. PU S

JOA

Q UIO

CA. 24 D E

CA

CA. SA

QUIN

PP. JJ. LOS ANGELES

John Von Newmann Pablo Macera IPS Jose Carlos Mariategui La Chira P IP
A AJAT CA. C
LA S CA.

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. MANCO INCA II

N TAC

CA .

CA .

PP. JJ. CERRO CALVARIO

PP. JJ. BELLAVISTA

322 Virgen Maria I

N RIO CAR ES ID LC L A NIE DA

Democracia Y Libertad S

Larry Cochran IP

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. LA MERCED

$ +

CA.

RD

$ +

$ +

OV A

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. CERRO VISTA ALEGRE

PP. JJ. PACASMAYO


PA

$ +

$ + $ +

CH

CA. 25

ES US

CA .

AN

$ +

GER MAN

$ +

PP. JJ. HUMBERTO PAREDES

PP. JJ. MILAGRO DE JESUS

CA IC LA SH YO

CA .

CA .

AN

$ +

$ +

PP. JJ. VIRGEN DE LAS NIEVES

CA .

IN C

AS

$ +

$ +

$ +

URB. LA LIBERTAD

CA. 10

M. LU T

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

CA .

$ +

+ $ +$

$ +

$ +

+ $ +$

$ +

$ +

$ + $ +

+ $ +$

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

+ $ +$

URB. SANTA ROSA DE AMERICA

$ + $ +

PP. JJ. CASUARINAS ALTA

PRL. 26 DE MAYO

VIEMB

RE

4 DE OCT UB

JR. NAZCA

E NO

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

PP. JJ. SEOR DE LOS MILAGROS

PA D

PP. JJ. 6 DE MARZO

CA. LIMA

LA

UA R

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ + + $ +$

$ +

$ +

$ +

+ $ + $

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

AZ

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO


$ + $ + $ + $ + $ +

CA. CESAR VALLE

LE

$ +

PP. JJ. AO NUEVO

JR. J.

CA. J.

PP. JJ. RAMIRO PRIALE

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. REPARTICION

REGA

$ + $ +

C A.

CA .

$ +

$ +

PP. JJ. LAS CASUARINAS

AV. AMADOR MERINO

CA. M O

JUAN

9 D E

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. AMISTAD UNIDA

REYNA

ALM. DE CARABAYLLO

PP. JJ. VILLA PP. JJ. EL ESPERANZA PROGRESO

O RO SAS

CA. AMAZONAS

EAL

NO

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

PP. JJ. CARMEN BAJO PP. JJ. JORGE BASADRE

PP. JJ. EL MILAGRO

CA. CARABA YLLO

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ + $ +

URB. SAN EULOGIO

URB. LA PASCANA

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

URB. LOS VIEDOS

CLAVELES L OS

CA. JO SE

C A.

LO S

CLAVE

LES

PP. JJ. SAN ANTONIO

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + + $ +$

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

URB. SANTA ISOLINA

PP. JJ. LOS ANGELES

CA. LOS NISP ER O

JR. LIMA

$ +

PP. JJ. BELEN

CA. 57

CA. C H IC

CA. 58

JR .

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. LA FLOR

LAYO

PE

JR. S

AN J

JO

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. NUEVO HORIZONTE

Angel Gabriel IP

$ +

UAN

$ +

ARA

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

COOP. NUESTRA SEORA DEL CARMEN


JR. G RA U
.4 PSJ

AV. CENTRAL

CA. PUNO

ES

PP. JJ. SAN JOSE

RA

CA .

$ +

$ +

$ + $ +

$ + $ +

$ +

$ +

PP. JJ. EL VALLECITO

PRL. OCAMPO

$ +

UIA

CA .

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

PP. JJ. VILLA EL POLVORIN

AN GE

PS J.

JR .

PS

.2

$ +

URB. RAUL PORRAS BARNECHEA

BILLIN GHURST

PP. JJ. VISTA ALEGRE

COMITE 35
4

WA SH

LE

J. 5

BR

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +$ + $ +

$ +

$ +

$ +

+ $ + $

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +$ +

$ +

+ $ + $

$ +

URB. CHACRA CERRO


$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

+ $ + $

$ +

$ +

COOP. LA CALICHERA
.2 PSJ

COOP. 12 DE AGOSTO

PP. JJ. RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO

CA. LIBERTAD

Alfonso Sagardia Morillas IP


AGUA PS J . NICAR U OC T PSJ. 12 DE

8175 Corazon Sagrado De Jesus IP


Yo Soy Jesus IPS

CA. SA

N J O SE

$ +

$ +$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + +$

$ +

$ +$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

URB. SANTA LUZMILA


$ +

CA. SA N JOAQ UIN

PRL. LA MAR

$ +

$ +

URB. SAN FELIPE

OS SAU C

PP. JJ. VISTA PROGRESO

$ +

$ +

$ +

URB. SANTA ISABEL

CA. M

ES

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

COOP. PABLO VI
. 16 PSJ

CA. 31 DE MAYO

CA.

C A.

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ + $ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. ESTRELLA SOLAR

PSJ. DELTA

CA .L

CA .L

.F

Cramex IPS

Liceo Santo Domingo El Apostol IPS

896 IP

$ +

PSJ. J. G. ROCA . NTA C AV. Genes De Primavera Dominguito Savio Delta 8155 Victor Raul Haya De La Torre CA Makarenko UNI CA. LOS NO LANA Francisco Perez De Cuellar De Micaela Bastidas VER Nuestra Seora De Guadalupe IP I GALES CA. AVIACION Lucyana S CA. R. OREL Bertolt Brecht P Creciendo Con Amor Corpus Cristi PSJ. 47 Nicolai Lobachewsky SITA IPS PP. JJ. EL A IP V. L RIA S P . . C A 12 S IPS DE I IPS Bentham Brez O A FE LE ASOC. LA BRERO PS PS J I C M M Mi Pequeo Mundo De Santa Luzmila . HORIZONTE A 50 A A PSJ. NCA A T G IPD P N S Luis Enrique Xiii S H N Ebenezer PRADERA J. 1 IP PSJ. SALCEDO Rosabeth Moss Kanter A Kinder Pequeas Sonrisitas SA C Genes II . A 4 AV CA. 49 . G PSJ. PP. . Jesus Sublime Maestro Ebenezer De Santa Luzmila CA. SAN ANTONIO I CA. LAS AZUCENAS S CA IP CA Mis Travesuras I RA Nuestra Seora De La Luz CA. 30 S . L Ramon Castilla CA. CA. PRIMAVE URB. CA. IPS AS IP JJ. Honores Del Retablo 893 CA. SANTA CRUZ 862 S AN MA Santa Catalina De Siena Saco Oliveros De Santa Isabel I Belen Majestuosa Virgen De La Puerta Christian Anderson Magallanes Janampa CA IPS RCOS A San Ignacio Del Retablo S Nuevo Mundo De Lucyana M N IPS ELIA CA. C Leonard Euler CA I SAN JUAN PABLO II RE I John F Kennedy I SETIEMB Mi Dulce Amanecer IPS Artesanal IPS DE P S IP S 23 H CA. S ASOC. I AV. SAN MATEO Rosa De Guadalupe P CA. BELLIDO IP CARLOS I CA. LO Mis Aos Maravillosos L Ollantaycito CA Maria De Maeztu JR . Sir Isaac Newton San Isidro Labrador S ALIS . LO JR. VILLA L P A A O Magister SITARI San Francisco Solano SJ S AV. UNIVER CA I OT I Mariscal Andres Avelino Caceres De Carabayllo PARQUE JR Despertar A La Vida De La Mano De Jesus Y Maria IP Maeztu De Santa Luzmila IP A Emanuel Ollantay General . IP S U JA ZM S MA Z CO ZMINE GLORIA I NE IP PS Reina De Los Angeles NIA YO S IP SINCHI ROCA San Francisco De Lucyana I CA. A Sise Jorge Whitefield IPS PS S S CA. HUAYLAS AR D E San Vicente De Paul 2097 Mis Primeros Pasos De Carabayllo 878 Nios Jesus Del Gran Poder C HO LAS G Alma Mater 895 IPS San Ramon IP RBA L IP ASOC. LIMATAMBO 2055 Primero De Abril CA. Desiderio Vasquez Aguilar IPS CO I P 11 CA. I I Hipolito Unanue C . 900 Estrellitas De Fatima A. L R Santa Maria De Jesus IP I Nuestra Seora Del Rosario S .M 369 OS PS Semillitas De Amor I 8171 San Francisco GU . J IPS C A . MICAELA B A STIDAS MI R 384 Jose Antonio Encinas I IPS CA IP Benjamin Carson AN I Divino Maestro LO S Carrousell De Carabayllo I C A. P Rosa Maria Reyna Corazon De Jesus O AR L I I 7 De San Benito I L Cristo Luz Del Palermo Carabayllo De Mundo 3072 Augusto Salazar Bondy Anton Makarenko IPS I E King Of Kings GU IP Alfred Adler CA. LA Divino Maestro Redentor IPD CA. AYACUCHO Enrique Pestalozzi A-A NU AN Santa Rosa De Lima 8157 Republica De Francia IPS IP S IP Luis Agassiz Childrens World . P IPS A U El Progreso Ii Sector Kinder Kids Ecologico A IP CAM ASOC. LA Dale Brown M Sangarara P IP .V R EQ PRL. HIPOLITO UNANUE Mater Dei IPS 328 . EN PAN E P A. A A CA A P HUAC Francisco Perez C I De Cuellar C A AR L YAHU I CA. ILL C V. P I Virgen Maria 341 El Retablo A ASOC. AR P I AS SA El Gran Yo Soy MURALLA DI B. IPS 2026 Simon Bolivar AS Santa Maria Del Camino 317 Jesus Redentor De San Carlos CA. AMAZON NM Jesus El Gran Maestro Seor De La Justicia AN I I Nuestra Seora De Copacabana M. CA . 6 A ER AS JR. CHIC SANTA ROSA Jesus Divino Maestro Redentor CA. LLOQUE YUPANQUI IP Jean Piaget A. AR PS PSJ. AL OC LAYO CA. SAN LUIS D MO ND I P O C R Alegria Ciro 2037 L T IPS IP A 2020 Maestro Jose Antonio Encinas I Jose Maria Arguedas IPS E S I TIN E JU IPS CA. 1 40 2043 Sangarara CH IPS La Pontificia De Santa Luzmila PSJ. RIV GRE DE PUNCHAUCA .D CA. PEZET NS Alfa PS S AN .J SIN CA. PACHACUTEC P Nueva Generacion De Carabayllo ER JR. LAMB S 5 .A CA. A Edmundo De Amicis CA. P CA AYEQUE AV. CA. 1 Jesus Es El Rey IPSD Santa Sofia CA FAU S 8 CA . IPS STIN PP. JJ. CA. 1 IP HIPO JR. MARCOS Carabayllo IP O SA San Ignacio De Recalde PS El Progreso I Sector Nicolas Bourbaki C DONGO Maria Kan Ana L PP. JJ. A IT C N . LO O UNA N UE 3057 CHE ASOC. PROVINSA Casa De Nios Asuncion De Maria A. J. PE LA RIVERA I CA. L A MAR-A Ingenieria De Carabayllo L S CA CA Z CA P San Juan Bautista S Los Profesores Peruanos CA. SAN JOSE . PS ZET R El Salvador RRIO INCA L PP. JJ. D SANTA MANCO CA. PD A O 2049 S SM I PS N Pasitos De Amor JR. PAITA IPS Cruz Saco De Santa Luzmila IPS AR 2085 San Agustin Antonia Moreno De Caceres IP 363 San Francisco De Asis Santa Teresita Del Nio Jesus Corazon De Maria GA P NUEVA CA . ANA Mi Jesus Del Progreso A Cristo Salvador Lucerito Nio Manuelito I RI T LAS PS Santa Ursula De Las Vegas ACN CA. PS IPS Virgen De Las Victorias AS 2022 Sinchi Roca I IP IP A. T Daniel Cristhian School L C D IP P A CA AMERICA I A I Santa Luzmila MA R LIA Manitas N IP II Juan Pablo Mi Mundo De Papel AV. TUPAC AMARU . IPS PSD C S U Republica De Holanda De Carabayllo L O URB. VILLA IP A. R AV R 2084 Trompeteros AS CA. LEONCIO PRAD PRL. PALLARDEL 2080 Andres Bello AMIR I GT AMA I O I Francisco De Zela IPS Sor Ana De Los Angeles .T FL I San Juan .L O SIL Los Coritos Cristo Vive IN I OR PD PSJ San Ignacio Del Progreso LOS JARDINES PAC VA San Agustin De Carabayllo U P U 329 T E Fe Y Alegria 13 IPS PA PS Pablo VI PS S IP IP AV. CA. LAS JR. FRA S AV Simon Bolivar Palacios CA. P Nuestra Seora De La Paz 337 Sangarara C OR I NCISC Alvin Tofler QU San Jose De Carabayllo IPS 866 IPS ID Antonio Raymondi Dell'acqua EAS AM Luis Enrique XVII .M LO O OLA Santisima Virgen Del Rosario 371 3060 Alfonso Ugarte Vernal PS JR IPS I CA. LEON PIN ZABAL S D Cepro Iniciativa Pedro Ruiz Gallo Gandhi IPS I AR EX ELO Juan Pablo Vizcardo Y Guzman . Jorge Lingan PS I Fe Y Alegria 10 IP San Ignacio De Comas II IPS Santa Rosa De Quives 3054 La Flor 2051 P J. I IC San Sebastian U IP L L P ION S I 339 CA. N S MIGU U SD O I Monte Horeb EL A I IPS GRAU I NTA PS P A IA L Mi Nio Jesus FIA IPS Melanie Klein L R ODRIA E Santo Tomas A. Santo Tomas De Aquino CA. DEUSTUA CA. MANUEL D I San Martin El Milagroso C A . DE Federico Froebel P A P R A T . V R J Mariano Melgar SJ Ivan Pavlov IP IL JR Valle Del Jordan I CA. DIE JA SI EL A . TA IPS Guiame San Martin De Porras IP Blas Pascal De Carabayllo .F IP .T R I El Polvorin 321 GO DE BE S C C P S C JR . Comercio 62 Almirante Miguel Grau S Happy School O IPS J E HE N PS O U A L J. M M EDIN IP CA. PEDRO LABART A G PS SC MB V IPS IP Talentos A ARIA R IE VE Info Elite XXI CU I NI ES Santiago Apostol SD Estrella De Belen TEG IPS AB PSJ. AS .U UI IP . G Rayito De Luz E AGO .L CA. FRANCISCO BOL Gabriel Moreno PS Mi Mundo Nuevo De Carabayllo PP. JJ. AV I IP CA. C. LISSON Don Jose De San Martin 0 D CA OGN CA ST 3 ESI A . O IP ARM CA PS IPS IP Savia Estudiantil COOP. AO VILLA 2016 Francisco Bolognesi CA. T PP. JJ. EL JR. C CA. SIMON BOLIVAR Johannes Kepler Guldennman PS A J. Raul Porras Barrenechea Rayito De Sol Las Vegas N2040 Republica De Cuba G 5 Sigmund Freud NUEVO CA Virgen De 3058 Espiritu Santo Fatima O Virgen De Guadalupe IP Maestro Redentor P R . T VIOLETA Guadalupe Nueva Generacion PROGRESO Franklin Delano Roosvelt P College Vitae UI Jose Saco Rojas RA S IP A I U PSD IP Q N D PAC C P I IPS PS J. A E P T CH . S IP A PS A IP MAR JR I 01 CA. R. TRELLES Rayito De Sol AD O IO AV C A. MRCA HO . JO NIZO U L. AN PR Seor De Los Milagros De Comas .R JR OC V. PA World S Kids . R DRE S Padre Hugo De Censi ES I I San Marcos De Comas CA. CA CA. EVOL AVELIN NIO CA. L OS TULIPA N Rosa Merino William M Branhan FON L TAD O CAC I TO LIBER U I Trilce De Comas I PRL. S C Trilce Las Vegas Ii Luis Enrique N IPS E IO ERES IP Kindergarten Las Americas CA U N Joseph Haydn .A L I Maria Parado De Bellido Happy Garden Los Querubines URB. SAN AR CA 373 S PP. JJ. 1 PS PSJ. C-22 I I 8173 Santa Isolina San Marcos De Carabayllo AM IP CA P I I PP. EJO I AGUSTIN .1 Daniel Alcides Carrion URB. LAS PAC DE NOVIEMBRE P IP U Z Federico Villarreal MUO AV. T C A. L URB. VILLA JJ. 9 DE PSJ. PS . JOSE O JR S R C Daniel Goleman De Comas Seor De Luren Jaz Lu E VEGAS P E -1 CA. AMANC SAENZ PEA 3085 Pedro Vilca Apaza AES 4 IT My Abc High School San Ildelfonso REN San Martin De Porras De Belaunde 877 IDO COLLIQUE SETIEMBRE JU P PP. JJ. IO PE Paulo Freire De Comas Iisep Comas IP IP ARR CA. L La Luz De Las Vegas CA. R P I I A T. G 882 L I CA. RO S Fe Y Alegria 08 Francisco De Asis SANTA L L William Shakespeare IP Santiago Antunez De Mayolo A MINES JAZ Sarita Colonia T S O CA. L GARCILASO DE LA VEGA I CA. Libertad AN CA . 888 Seor De Los Milagros IP Micaela Bastidas CRUZ IP CA. 3 IPS IP . S PSJ. Cordero De Dios IP Nuestra Seora De La Luz De Comas Sacred Family PS C-1 6 CA I Cesar Vallejo De Ao Nuevo P PP. JJ. Ingenieria CA. 2 IP 2086 Peru Holanda Jhon Dalton Republica De Holanda Los Viedos I P Paeba Comas IP Estrellitas De Belen La Pascana 8 COOP. P EL CONDOR 2 PS PS PS IP SJ. C E C A. S Jorge Basadre Siglo XXI CA. D -4 CA. PORTO AN I I CA. LENIN PS J. C COOP. EL SAN PEDRO P A 28 D Nuestra Seora De Lourdes RRE S 2077 San Martin De Porres Alexander Graham Bell E JU GNOLIAS RO CA. J. PEA Paul Groussac De Comas CA. 4 LIO CA. LAS MA O Santa Maria Eufrasia Albert Einstein AG La Pascana L TI Iicer Internacional Jigh School Of Computer Enterprise PARRAL Makarenko Anton PS Angeles De Los N Bautista De La Pascana San Eulogio D S PS J. SA IPS IP -A L Jean Paul Groussac Luis Guillermo Lumbreras L ROS DE C IP San Ignacio Del Parral IPS IP Paul Groussac CA. 3 PSJ. PROGRESO Jose Marti AR AB El Valle Del Jordan Ii Carrusel CA. LOS C IPRESES O San Eulogio Ii Discovery Kids AYLL C ED S IP AYLL AVE La Fe De Maria Milagroso San Martin IP CA. CARABAYLLO IP O S El Mesias LOS SAN ARAB P I S . A Kinder Froebel Mas Que Vencedores 311 S I C A . AV. C Jaime White V C IPS IP A D IO LO PSJ PSJ. LA CULTURA LA IP C Andres Avelino Caceres Dorregaray G B A . . RIV R C-2 I A. 2- 8168 Los Angeles De Naranjal IP I A . LOS C San Ignacio Del Parral II A C A IPS E M C David Ausubel R A. R U Los Nios De San Jeronimo 2059 Suecia A S II IZ AN TI N PS JULIO 8162 . L IPS El Progreso IP AR AR IP U CA P Mi Buen Jesus Maria Del Angel Rene Cruchet SC A AV. NM R 3066 Seor De Los Milagros Alfred Binet 3055 Tupac Amaru 3-E P UA 2100 Juan Velasco Alvarado IER SA M E H A CA. V IG . N E IP IPS A IPS D O UEL AY C M A F 326 N IPS IP O E PSD A L P B U A S O A GRA HA E ASOC. LOS Mis Primeros Pasos IC JO CA UG U UID Dias Felices CA. LA . AD AR A. Nio Jesus Del C I Carmen R . C A H Luis Enrique I Ana Maria Rivier C E A R C R CA. BOGOTA RES J I .U ANGELES DEL .C LA PA I PP. JJ. 13 A Jesus El Maestro Gandhi Del Parral IP CA Mis Primeros Pasos Del Carmen I V IL CA IP Ingenieria De La Enseanza AC PP. JJ. EL Santa Teresa De Avila TU PP. JJ. Jesus Redentor . E. AP ICO NARANJAL A O Sunrise Presentacion De Maria 41 R R IPS . I C D DE ENERO I R IPS A 3 . TA TO SA P PP. JJ. PARAISO 2025 IP AV Cesar Vallejo TIR COLLIQUE IO Paul D Boyer CA .1 CA I L 41 Berne Presentacion De Maria Divino Nio Pastor Pedro Paulet O M IL CA 2 NT CA . 4-F Jack Goldfarb P Joyas De Jesus DR . PU CA . ASUN C ION J. E IPS MIGUEL .1 IP AV A PP. JJ. EL CA PS AN S Las Paulinas S I J N C I CA I O E R C C A AL IPS A. .L S OS A. PP. JJ. LAS . ERO IP San Juan Bosco De Comas GRAU Nio Mariscal Chaperito MIRADOR P AY SA O A DE E N Hans Christian Oersted AC N S CA. 8 DE Jesus Obrero P El Maestro Peruano MALVINAS IPS UC PE Las Carmelitas E Alfred Nobel IN AZ U IPS L Santa Maria R IQ D A IM CA C Jesus El Buen Pastor S Getsemani PS CUM RO EN Sigma IP . LO O A PS . HU A CA San Jose De Nazareth De Comas ECH L Santa Maria CA. N CA James Dodson RE S AV . BOL P .H 3082 Seor De Los Milagros IP CA . I ATAL TO Cristo Joven 12 2033 Nuestra Seora De Fatima URB. HUAQUILLAY Blanquita UA IO SA I D IP PP. JJ. N P J CHE SC R. V. Nuestra Patrona De Las Mercedes P I P Z ALVA Peruano Suizo L 3059 Republica De Israel 2007 San Martin De Porres AR America Santa Rita Mancini Ferri OS Mundo De Colores R LIB Jesus De Belen Santiago Antunez De Mayolo A R Esther Festini De Ramos Ocampo DIOS ES D C O Blumeninsel A. C AG IP ER S ASIL IPD P PS IPS Elegidos De Jesus Mi Nuevo Mundo MIL Jesus De Nazareth I Harvard A Promae Comas S CA. BR TA S DENIAS OS Dios Supremo PS ETE AMOR IP Luis Braille Divino Jesus De Comas S GAR EL LA S IP San Luis Maria De Montfort IP D I A A. Los Andes De Santa Luzmila D C E L Sonia Amador El Nazareno OR JR. Santa Patricia RE ASTID IP Guadalupe IPS SAN Carlos Wiesse SE LA B TA ALEG IP CA. 5 Nuestra Seora De Monserrat De Comas E S . PS IO A C VI N A C IP J Maria Montessori Stoppiani IC A. M OSE C IP Angelitos De Santa Maria CA. A. IP Los Angeles De Santa Teresita D E JU L 1 San Francisco SD CA. 7 San Martin De Porres PS Prite Manuel Gonzales Prada .1 CO 3062 Santa Rosa IP LE I IP Hijos Valores De La Comunidad CA Los Angeles De Maria Shalem LAVAL IP CA. 4 NF Tupac Amaru Ii L PP. JJ. UGEL 04 E O DE Iigo Lopez De Recalde IP Sonia Amador Jaime II D N Sigmund Shalom A Freud PP. JJ. P IP IP CA. H E RN Virgen Del Carmen Santa Maria De La Paz L 8170 Cesar Vallejo VIRGEN DEL IPS S San Benito Del Cono Norte Johann Heinrich Pestalozzi IP CA. JULIO C. TELLO 11 DE JULIO IPS Jesus CA. 3 IP Miguel Angel Asturias 2038 Inca Garcilaso De La Vega Feeling Good IPS URB. 3065 Virgen Del Carmen CARMEN IPS IP E A R B M PS IPS N PS TIE Seor De Los Milagros De Huaros I E PP. PS Bilingue Federico Villarreal S VILLA HIPER Nuestra Seora A De Guadalupe Segundo E Sagrado Corazon De Jesus Cristo Luz Del Mundo D Estados Unidos T Maitre AV. 21 3064 PP. JJ. IP LI IP JJ. SANTA S IP IP PSD San Miguel Arcangel De Sangallaya A ROSA Nuestra Seora De Guadalupe L Mi Pequeo Paraiso P PO JR. SANT EL AYLLU TA D Stylos Center R O E IPS Primeros Mis ROSA Pasos Del Milagro B I IP Ricardo Palma De Collique CA. U NO R IP CA. L A L Lucerito De Los Nios Jose Marti De Carabayllo Virgen De La Puerta De Comas T L 3061 Jorge Chavez Dartnell I E STO I IP 8 Norbert Wiener E AGO IP I .M .1 CA. 6 D PS AVENTURA ANTONIO Comandante Elias V Aguirre Romero EN A N A BU S S C IP A C A. LO CA. PP. JJ. EL Sagrado Corazon De Fatima IPS A. RE Nios De Fatima SE B 863 C JO La Palomita Sabia TU N 861 C 6 La Catolica De Collique Santo Nio De Praga PSJ. SA DE O CA. P PROGRESO . 1 I CA. 12 I Virgen De La Medalla Milagrosa Ii IP SA I CA Dalton El Carmen I PR I N PINOS RA 3068 San Judas Tadeo CA. LA UNION L. PP. 2030 CA. LOS JU S HERRE PP. JJ. O IP A S C M O Santa Marta A LI R N M PS A N LA CA. PP. JJ. SOL MAY II . IP V E A E P Fe Y Alegria 11 D IG R J. JJ. NUEVA B 03 UEL U Enrique Lopez Albujar HIROSHIMA IP ADO JR. 1 SA BAUTIS VIEM VIER PR AR NACIENTE TA Divino Nio Dios PS N DE N O PSJ. JA URB. I IP San Francisco Solano De La Libertad FLORIDA San Viator MA CA. 27 AM JR CA IP TE . C Virgen De La Medalla Milagrosa O A IP . BL CARABAYLLO John Fitzgerald Kennedy . P A CA JO N PA LA O RI SE . B UP PSJ. SA C A S MAY 15 Nuestra Seora De La Merced De La Libertad RO IP BR E CA IP GA . A CA Jack Cartier . T 2046 Virgen De Las Mercedes CA. San Clemente PIE ICIEM LVE RD L CE . 20 AV DE SANTA L SA N JUAN DE D IP Carita Feliz DO 9 Z S O IP . A PSJ. IG P P L CA IA ICO IP 2045 Santa Felicia 890 PP. JJ. CA. La Libertad .N . Maestro Cientifico SA N CA P I P CA PED Mariscal Castilla 899 RADO IP VISTA VA AL R . IP JR O A Las Nazarenas RM C TA . P CA I ALEGRE P LO N PAB

CA. LAS VIOLETAS

TREBOL

CA. LAS LILAS

CA. LAS ACACIAS

JR. TRU

BAY LL

CA. SAN GONZALO

CA. HUANUCO

CA. 21

RE L ES

I DE AS MA DR ESE LVA S

AS AV. IS ABEL CHIMP U OCL LO

PSJ. 41

CA. 2

AR A

CA

PRL. MANUEL PRADO

PSJ. 42

EC

L AU

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

E DI

$ +

$ +

$ +

O ON

CA. PRIMAVERA

$ +

$ +

$ +

$ +

JILL

$ +

$ +

$ +

.S CA CA

$ +

.S CA ANTO TO RIBI O

CA. LOS CEDRO S CA. LOS ALAMO S

AN

San Vicente IPS

1 A. 3

PSJ. LAS DIAMELAS

CA

PSJ. 43

M C.

$ +

URB. SANTA ISN LUISA GO C


$ +

OS ER

Marcelino Champagnat PS

8156 Peruano Aleman P

CA. SAN PABLO

JR .

CA

PP. JJ. NUEVA ESTRELLA

PP. JJ. INDOAMERICA

$ +

$ +

.A

$ + $ +

RL

$ +

OS

2005 P

5 CA. 2

CA. LOS SAUCES

PP. JJ. LOS ROSALES

CA. LOS JARDINES

CA. B

$ +

Caminito Del Saber IP


5 CA.

$ +

$ +

$ +

Amadeus Wolfgang Mozart IP

CA.

32

$ +

$ +

$ +

Humanismo Y Tecnologico IPS

$ +

$ +

AN G E

LICA

AV. UNIVERSITARIA

PP. JJ. LA ALBORADA

Santisima Nia Maria P

$ +$ +

$ +

CA. GUERRERO

$ +

$ +

$ +

CA. FIGUEROA

$ +

C A. S ANTA

$ +

$ +

Madre Teresa De La Cruz IP

3096 Franz Tamayo Solares PS


7B CA.

Juana Alarco De Dammert IP

CA. 5

Genes PS

ASOC. URB. LUCYANA CAUDEVILLA


CA. ABRAHAM VALDELOMAR

PSJ. 65

AV. UNIVERSITARIA

3507 Caudivilla P

865 Caudevilla I

ASOC. LOS CEDROS

LO S CA.

EUCALIPTOS

Jesus Educador IPS

8159 P

$ +

CA. MANUEL GONZALES

Peter Pan Day Care I

CA. 53

$ +

$ +

San Antonio De Padua IP Rene Descartes PS

PSJ. 8

PP. JJ. SAN JUAN BAUTISTA URB. SAN JUAN BAUTISTA


CA. 4

CA. LOS FRUTALES

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

A .S CA

CA. 13

PSJ. 75

CA. SANTO TORIBIO

$ +

CA

$ +

Apoloniuss IPS

Pitagoras De San Felipe P Santisima Trinidad P

$ +

$ +

. CA

354 Nuestra Seora De Fatima L V. E I Jose Carlos Mariategui A IPS 28 C A. Mario Vargas Llosa IPS

$ +

$ +

A NT

.S

PSJ. 61

SA

CA. 56

AM

AN

PP. Erik Erickson JJ. IPS INFANTAS


. CA

2 CA.

CA. 3

CA. SAN RAMON

PP. JJ. SAN CARLOS

+ $ +$

A NT

Virgen De La Medalla Milagrosa De Santa Luzmila I 2048 Jose Carlos Mariategui PSD Luis Alberto Sanchez A OZ D PSD N Oscar Freitas Minaya ME DE S N. 334 . M LO . U I CA NG
A AM

$ +

I AL

SE

S BA

. CA

URB. EL RETABLO

L AB RET

CA. 29

COOP. PRIMAVERA

$ +

Matematico Albert Einstein PS

CA. LAS NARANJAS

La Alborada Francesa S

868 I

CA. SAN RAMON-A

Ansimar L 316 San Felipe I

Santa Julia De La Paz Carl Friedrich Gauss IPS IP Corazon Eucaristico San Ignacio De Carabayllo I IPS Maria Milagrosa S.r.l. IPS Los Ingenieros Del Pacifico Christian Soldiers PS PS D San Antonio Abad IPSD Jafet Korban PS San Antonio Abad De Santa Isabel Jesus El Sembrador S IPS Nube Azul Mis Huellitas Celestiales Santa Isabel I I S 315 I

NTE L

$ +

$ +

$ +

$ +

IA IC AL

TIA

LIM

Rene Descartes De Santa Luzmila I Antoninel Lavoisier IP

JR. LOS MANZANOS

PIM E

CA. M

CA . 11

JR .

CA. D

PP. JJ. APAVIP

$ +

$ +

8160 Los Chasquis IP

$ +

Huellitas De Amor I

San Carlos S Pitagoras De Comas S

JR. UC

.J CA

URB. LOS Milagritos De Jesus CHASQUIS O IP


10 CA.

CA. LOS ALAMOS

. CA

$ + $ +

CA. LAS MAGNOLIAS


PSJ. 109

PP. JJ. UPIS

$ +

CA. 19

COMAS

. AC

$ +

$ +

$ +

+ $ +$ $ +

E OS

$ +

Bello IPS

CA

HU PA

.T CA

California IP

$ +

$ +

PS

. CA

CA. 18

J. 2

RU

Miguel Angel Cornejo I Shalom School IP

CA. LOS CEDROS

CA. LAS CHONTAS

San Felipe Naciones Unidas SD L

Pamer - Carabayllo IPS

3079 Nuestra Seora De Las Mercedes P 8174 P

CA. 17

$ +

CA

.A

CA. SAN ROBERTO

AN

LO JIL

EZ LV GA

URB. INFANTAS

CA. 18

J R.

SJ. 6

CA. 26

IO ON NT N A Andres A S

ILL

$ +

ASOC. JOSE DE SAN MARTIN

D RE LF

$ +

$ +

URB. SANTA LUZMILA

CAT

Pasito A Paso I

CA. 8

884 I

$ +

$ +

JR .

. CA

IN RT MA

$ +

ME

S LO

CA. 27

AV. LA ALBORADA

$ +

URB. EL PINAR

AV. U

CA. 2

376 I

3 J. PS

PP. JJ. VENECIA

AR

CA . R.

CA. 16
CA. 1 9

CA. 10

San Pedro Eirl IP


Jean Le Boulch IP
CA. 22
2 CA. 3

CA. 24

$ +

Jesus Reparador IPS

AC

$ +

IO ND

Dulce Guadalupe I
CA OR .L

ASQUIS AV. LOS CH


PSJ. 112
PSJ. 110

J R. C H ALA

Jesus Angeles I

JR. UNION

PA CIFICO

CA. J

CA. W

CA. T

CA. V

ICA

JR.

ING O

RA

Diana Spencer I

Bill Gates Del Peru IPS

CA. 9

CA. 18

CA. K

LA

OM

URB. LOS CHASQUIS


RRE

$ +

IN ZM JA

EZ

CA. LAS PALMERAS

Pablo Neruda IP

NT OD

PERU JR. SUR

Monte Carmelo I

JR .

HE

Rayitos De Luna I

PS J. 4

CA. Y

. SA

$ +

$ +

$ +

ASOC. SAN MIGUEL

AV. L

CA. 20

.G AV

CA

AV. 6

$ +

COOP. VIPOL
CA.

CA. H

CA. 9

CA. LOS OLIVOS

AS

JR. ARICA

Nuestra Seora De Monserrat IPS

AV. O

PALM ER

$ +

$ +

Isaac Newton Del Pinar I

$ +

$ +

ASOC. JOSE CARLOS MARIATEGUI


. CA

DO AR ER

AV. LA S

San Miguel IP

Kid's Kingdom I

CA. 5

Sagrado Corazon De Jesus De Carabayllo IP

$ +

8158 Isabel Flores De Oliva P


CA . LAS

Pacifico De Santo Domingo PS CA.

13

DA RA NT E . AV

O RI

IL CH

N LO

Miguel Angel PS

America High School IPS

LOS PINOS

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

G UN

CA. 12

CA. F

CA. Q

$ +

$ +

AS

CA. 48

Santa Maria Del Pinar IP

CA. E-I9

ER

CA. 9

Divino Nio Jesus De Carabayllo IPD Juan Pablo Peregrino IPS

Stephen Hawking De Carabayllo IPS Inmaculada Concepcion De Maria IPS

$ +

$ +

$ +

AMAU TAS

CA. MOQUEGUA

891 Los Geranios I

$ +

$ +$ +

AV. LO S

La Catolica De Carabayllo IPS

$ +

$ +

URB. EL ALAMO

Liceo Santo Domingo IPS

MA

NDA

CA. 47

CA. 13

8182 Juan Valer Sandoval CA. 3 P Santo Domingo De Guzman IPS

CA. N

PO

CA. 14

CA. 64

CONDORCANQUI AV.

Sonrisitas De Amor I La Casita De Marlene I

$ +

$ +

San Ignacio Del Alamo IPS

Sor Maria Natalia De Jesus IP

CA. 12

$ +

$ +

PP. JJ. MUNICIPAL 2


A ER RE AV MB RIM EAL VIE .P .R CA NO CA DE ES

Maria Reina Del Carmelo IP

886 El Pinar I

$ +

C A. 7

JR.

AN D

RE S

URB. LOS AMAUTAS

URB. CARLOS ODIAGA

CA. C-I 8

C A.

894 I

CA. R

$ +

CA .

CA. 11

Mi Buen Pastor P

URB. SANTO DOMINGO DE CARABAYLLO ETAPA II

$ +

$ +

CA. 6

PP. JJ. LOS GERANIOS

CA. GREGORIO ENRIQUES

$ +

CA. 7C

Tungasuca S

CA. 25

$ +

CA. 46

CA. 39

CA. 41

Rosario De Fatima IP

CA. 15

Maria De Maeztu Withney IP

Mi Mundo Magico I Mi Buen Jesus De Carabayllo IP

$ +

$ +

Sol De Alegria I

Pulgarcito I

Los Amautas IPS

CA. 1

CA. TRA PICHE - C H ILLO

$ +

$ +

$ +

$ +

AV. REPUBLICA DE ISRAEL

Johannes Gutenberg IPS

PP. JJ. 2 DE AGOSTO COOP. ZANCUDO

CA. 6

URB. LOS BANCARIOS

JR. FRANCISCO TORRES

CA. 16

$ +

$ +

ANEXO CARABAYLLO

. CA

OL LIQ U

8181 Heroes Del Alto Cenepa PS Matematico Honores Del Pinar IPS

AV. D

CA

JR. AYMI TUPAC

CA. 18

URB. EDWIN VASQUEZ

Anglo Americano I

URB. SANTO DOMINGO DE CARABAYLLO ETAPA I

Los Nios De Don Bosco I

$ +

$ +

$ +

$ +

3077 El Alamo AV P .C 8

CA. 1

CA. 38

CA. 3

JOSE

CA. 45

CA. V

CA . R

CA. 43

ASOC. MI PERU

CA. 5

3097 P

Cientifico Del Norte IPS

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

LOS OLIVOS
. CA LO SJ

3083 Las ustas CA. 15 Cruz Saco Del Pinar P IPS

CA. 33

$ +

El Arbolito I

CA. 78

CA. 20

$ +

$ +

CA .

$ +

$ +

San Marcos Siglo XXI IP Maria Goretti IPS


CA .6

Francisco Bolognesi Cervantes P

CA. X

$ +

$ +

PP. JJ. LAS USTAS

CA. 44

URB. SOL DEL PINAR

URB. LOS TUMIS

JR. GREGORIO SISA

Jesus Nio IP

359 I

Santa Maria De Lucyana I

CA. 21

La Union I

Garcilaso De La Vega De Carabayllo IPS

Benedicto XVI IP Skinner IPS

$ +

El Divino Creador I

Marie Curie PS

JR. MIGUEL ANCO

$ +

$ +

. CA

$ +

$ +

Carlitos I

38

CA. 4

Henri Menard P 368 CA. 14 I

$ +

El Amauta S

JR. ESTEBAN BACA

$ +

INDUSTRIAL PROLIMA

CA. 77

Henri Menard I S
CA. 76

CA. V. MONTAROS

JR. TU PAC AMA RU

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

Las Paulinas Del Alamo I ASOC.

CA

.3 3

$ +

356 I

Henri La Fontaine IPS Generacion A1 I

CA. TRAPICHE - CHILLON

Fermat Y Euler AV. CHACRA CER RO I

Regina Mundi IPS

$ +

$ +

$ +

. E L A LA M

PP. JJ. JESUS ALBERTO 8186 Maria Jesus Espinoza Matos PS PAES

AV. A

$ +

CA. 5
.4 CA

CA

John Nash High School IPS

Mariscal Andres Avelino Caceres IPS

San Ignacio Del Pinar IPS

CA. TRAPICHE - CHILLON

Escuela Pitagorica IP

URB. VILLA CORPAC

$ +

$ +

$ +

Pedro Jose Triest E

$ +

$ +

URB. PRO INDUSTRIAL

$ +

LOTIZACION AGRARIA CHILLON

AV. CHACRA CERRO


PSJ. MUSGA

Divina Misericordia IPS

$ +

$ +

ANCN - SANTA ROSA

PP. JJ. CHACRA 353 CERRO I

AV. S ANTA ANA 2072

Maria Reiche IPS

$ +

Mashal IP

$ +

M TA

BO

Hideyo Noguchi IPS

AV. C HIL

LON

Johamn Pestalozzi P

URB. TUNGASUCA
I

Atrio IPS

Maria De Los Angeles Del Cono Norte IP


L

Thales De Mileto IPS Thomas Alva Edison De Carabayllo IPS


O

SAN ROQUE DE CARABAYLLO


8163 P

$ +

$ +

SAN MARTIN DE PORRES

PA

ER N AM

ICA

NA

TE NO R

URB. PRO INDUSTRIAL

LOTIZACION AGRARIA CHILLON


AN JU SAN AV.

$ +

$ +

$ +

$ +

ASOC. VALLE CHILLON

CA. 2

Castillo Del Rey IPS

CA. CIELO PUNKO

$ +

606 I

CA.

$ +

$ +

OS

$ +

$ +

607 I

. CA

ALECON CA. VIA M

PP. JJ. VICTOR ANDRES BELAUNDE


5

CA. ANCASH

CA. 2

$ +

CA . LO

CA. 3

S P IN

8178 P

$ +

CA. 5 CRUCES

CA. 23

San Adriano I IP

CA. 20

ASOC. CHILLON
CA. 6

CA. 4

CA. 11

CA. 16

San Agustin IPSD

CA. 19

5171 Tupac Amaru II PS

. CA

CA. 6
B

CA. 1

$ +

$ +

$ +

$ +

R ESE

$ +

$ +

S CIP

ASOC. PANAMERICANA

$ +

Un Mundo Mejor P

Buenaventura De Jesus IPS

CA. 9

CA. L O

ASOC. LOS PORTALES ASOC. LOS Antonio Raimondi De Chillon JARDINES DE CHILLON IP
5187 PS

CA. 18

Javier Heraud PS

CA. 14

PANAMERIC ANA

NORTE

5173 Gustavo Mohme Llona PS

Divino Corazon De Jesus IPS

AV. 1

CA. H

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. NUEVA ESPERANZA

. L O

FREZNOS

CA. LAS VIOLETAS

AV. PAUCARTAMBO

Virgen De Virgenes IPS Gumercinda Velazco Rodriguez IP La Casita De Maria Fernanda E I CA. SERVIDUMBR

S A . LO

CA

SAU

CE S

ASOC. VILLA CRUZ


E

Los Cervantinos IPS


CA. F

URB. SAN PEDRO

PP. JJ. SAN AYLLON

$ +

CA. LO S CL AV

ELE

$ +

PP. JJ. LAS LADERAS DE CHILLON ASOC. LA ENSENADA BAJA

Jose Carlos Mariategui De Puente Piedra IPS

CA. LOS LAURELES

CA

.V

$ +

ASOC. ENSENADA

.L A

UE

Divino Maestro De Los Jardines IP

LA

CE

. CA

$ +

OR

MI NE

$ +

SJ

AV. LAS AZUCE NAS

CA. LOS ROSALES

612 Seor De Los Milagros I

EAS

CA .

LO

AZ

Julio Ramon Ribeyro IPS

ASOC. SAN FLORIAN

.A AV

URB. LOS AZELES


. CA

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

+ $ +$

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

PP. JJ. SEOR DE LOS MILAGROS

PP. JJ. RAMIRO PRIALE

CA .

L AS

GA R

CA. LAS GR

D EN

C
IAS

ANADAS

CA .

LOS A LA M

.9 CA

OS

Bertrand Russell IP

Corazones Marianos Del Norte IPS


. CA

$ +

8179 Ramiro Priale P

PP. JJ. EL HARAS

C A.

ONZALES OG ED FR AL . A

PP. JJ. LAS ANIMAS

CE D

LO

$ +

US

ASOC. LA CAPITANA
LOS CA. IND L ES RIA UST

603 I

ASOC. SANTO CRISTO

ASOC. LOS MOLINOS


CA. LAS MARGAR ITAS

$ +

Modulo La Ensenada De Chillon I

CA.

40

602 La Capitana I

ASOC. . LAS MAGNOLIAS CRUZ CA DE MOTUPE


CA. 2

$ +

CA. LAS BEGONIAS

ASOC. PARAISO DEL NORTE

$ +

$ +

$ +

$ +

42 CA .
CA.

Jesus Educador De Chillon IP

G R ACION

Fray Pedro Urraca IP

5170 Peru Italia P

$ +

Santisimo Juan Bosco P

C A.

$ +

PP. JJ. VILLA ELVIRA

ME NA PA

$ +

$ +

$ +

$ +

Peruano Brasilero Genesis PS

VIA DE IN TE

$ +

CA. 34

N IC A

Puentecito I

Daniel Goleman De Puente Piedra IP

Virgen De Fatima IPS

Juan Pablo Ii Divino IP

$ +

$ +

$ + $ +

5180 Abraham Valdelomar PS

Nio Jesus De Belen IPS

3086 P

2068 Jose Maria Arguedas PS


OS C A. L

Modulo Las Animas I


C A. 8

E RT NO

593 I

$ +

AS PP. JJ. VIRGEN DEL CARMEN I

605 KumamotoIII I

588 Emilia Barcia Boniffatti I

$ + $ + $ +

$ +

PA LM ER

10 CA .
. PS J 7

CA

.1

5184 Cesar Vallejo P

Jean Piaget IP

$ +

PP. JJ. CESAR VALLEJO ETAPA II


CA

AS

. CA

$ +

Madre Teresa De Calculta E

$ +

AV .L

URB. SHANGRILA

ASOC. SAN REMO

$ +

Purisima Maria I

Avanzada IP

5186 Republica De Japon PS

610 Republica Del Japon I

AV . D

ASOC. LAS DALIAS

P SAN E AV. O

San Estanislao De Kostka IPS

AN TI

2 CA.

RE

ASOC. LA MERCED

Santa Monica IP

ASOC. SAN JUAN DE VILCA

OS

DE

CA

GU A

2081 Peru Suiza E

3 .1

ZO S

$ +

$ +

PP. JJ. LA MERCED

PA Z

CA. B

CH

$ +

2081 Peru Suiza PS

PA NA M ER

PP. JJ. LA ENSENADA DE CHILLON

3092 Kumamoto I PSD

COOP. LOS SUREOS

VILLA

OQUE

CA

$ +

RE S

$ +

SF UN D

AD O

IST AD

OR

ES

350 I

CA .F

CA .

2 CA .

5176 Maria Reiche Grosse P

Valle Tropical IPS

AV. RE

LO

CA

CA .

RA L

ON

QU

CA .

$ +

$ +

.1

.C

EN T

NC IA

IO

SC

PP. JJ. LUIS FELIPE DE LAS CASAS

E RT NO

Domingo Elias IPS


C A. SAN JUA N DE

AV

LO

$ +

CA

UL

C A. 2

EN DE

EJ

JR .

CA .J

Medalla Milagrosa De Puente Piedra I

San Juan De Puente Piedra IP

ASOC. LOS NARANJOS

PP. JJ. SAN PEDRO DE CHOQUE

Maria Auxiliadora De Carabayllo IPS

Santa Maria Reina De Carabayllo IP

Jacques Cousteau IPS

2050 Republica De Argentina PS

San Pedro De Carabayllo IPS

Fernando Belaunde Terry IPS

$ +

EP

30 CA.

ASOC. TAMBO INCA

MAN SO

CA .2 8D

URB. LA CASTELLANA

ER .P

$ +

PO

2 CA.
28 CA.

PSJ. 3 PSJ. 2

CA

. S AN CA .I ND

CA

. E L

ASOC. RV EN APROVIEP IR

CA .

CA.

29

ASOC. 7 DE AGOSTO
3 CA.

3 J. PS

URB. LOS PINOS

5181 Jose Olaya Balandra P

ASOC. EL BOSQUE

HN

OS. H AYAR

$ +

$ +

.P AV

$ +

$ +

ASOC. APROVIDE

ASOC. LAS BEGONIAS

10

$ +

Los Discipulos De Jesus IP

. CA

608 Mercurio I

CA. G

2064 Republica Federal De Alemania PS


PS J.

$ +

ASOC. SEOR DE PAL LA SOLEDAD INCI


CA .

$ +

$ +

$ +

CA

604 Las Begonias I


.A AV

$ +

El Buen Pastor De Los Pinos IP 5179 Los Pinos PS CA .

$ +

PP. JJ. SIMON BOLIVAR SECTOR 589 Estrella Del Saber III
$ +

PSJ. ANCASH

$ +

$ +

$ + $ +

PP. JJ. SIMON BOLIVAR SECTOR I

PP. JJ. LAS LADERAS DE CHILLON . 22

ASOC. ROSA LUZ

CA .

Coronel Mariano Sosa IP

Leonardo Da Vinci IP Lumbreras IPS

La Catolica IP
Gran Almirante Miguel Grau IPS

.1 CA

Seor De Los Milagros De Las Vias IP

Cristo Redentor IP

PSJ.

LO

Corazon De Jesus Las Casuarinas IP 343 San Pedro De Choque I

PP. JJ. CERRO CHOQUE


Maria Montessori Stoppani I

$ +

$ +

ASOC. SAN PEDRO

Masterciencia IPS
. CA 9

ASOC. LOS RUBIES URB. LAS VEGAS


PS J. 14

Madre Teresa De Calcuta De Carabayllo IP

365 La Molina I

$ +

$ + $ +

Virgen Purisima Inmaculada IP

COOP. SAN ANTONIO

. CA

583 Nio Jesus De Praga I 5168 PS

$ +

PP. JJ. EL PALOMAR

ASOC. ANTONIO RAYMONDI


H

C A.

Jhon Dalton IPS


.8 CA

Gerizim IP

.E CA

PA NA

. CA

14

PP. JJ. 9 DE JUNIO

CA. A

ME

.I CA

RIC

AN A

$ +

RESIDENCIAL LOS OLIVOS


. 11 CA

G R AU

RT E

Seor De Los Milagros De Rosa Luz P

382 I

PS J. LO S JA ZM

CA. 7

AV. LA S FR

$ +

$ +

$ +

600 Antonio Raymondi I


C

Santa Maria Del Bosque P

CARABAYLLO

$ +

5169 Ramiro Priale Priale P

CA. C IRC
INES

UNVA

. 15

ES AS

CA

LA C

ION

Nuevo Horizonte IP

$ +

$ +

URB. VILLA LOS OLIVOS

Benjamin Franklin IP

URB. PALERMO

JO S

$ +

Villa Jesus IP

EF INA

$ +$ +

URB. ROSA LUZ

GA S

CA . LA S

Santa Rita De Casia IP Rey Jesus

VE

CA. 3

CA. 4

8191 Virgen De Aranzazu P Maria Reiche Newman IPS

$ +

PP. JJ. VIRGEN DE CHAPI

CA

. S AN TA JOS EFIN A

CA. QUIN TA

San Marcos IP

. 10 CA

CA. 2

FABRICA PIRAMIDE

San Rafael IPSD

$ +

URB. AUGUSTO BEDOYA

AR

Los Angelitos De Fatima IP

URB. LAS VEGAS

GU

$ +

Augusto B. Leguia SD

$ +

LIC A PUB RE

NA

Virgen Del Carmen De Carabayllo PS

$ +

$ +

333 I

Pascual Saco Oliveros PS

Jesus Mi Divino Maestro IPS

Ciencias Siglo Xxi IPS

Seor De Burgos IPS

$ +

$ +

Santa Rosa De America IPS

$ + $ +

$ +

$ +

PUENTE PIEDRA

Los Amigos De Jesus P

Hellen Keller E San Agustin D


AV. LE CARO S

Santo Martin IPS

$ +

San Jose De Nazareth IPS

CA. SANTA LUCIA

$ +

Jesus Misericordioso IP

$ +

$ +

Domingo Faustino Sarmiento IPS

$ +

AV. LOS INCAS

O UGA RTE

Corazon De Jesus Del Roble IPS

3074 Pedro Ruiz Gallo IPS

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

323 Augusto B. Leguia I

GAR A Y

$ +

$ +

PP. JJ. CARMEN BAJO

Americano L 2065 Jose Antonio Encinas P Juana Iris Cuadros Rivera L

$ +

$ +

Teresita Gonzales De Fanning I

PS

E MAYO

$ +

$ +

$ +

Teresa Gonzales De Fanning IPS

$ +

$ +

$ + $ +

A C

3710 Sagrados Corazones Los Nios De Jesus PSD IPS Cetap IPS 3071 Manuel Garcia Cerron

$ +

PUENTE PIEDRA

CA.

. RE

My E.p. Marko Jara Schenone IPS

C A. L IMA

PSJ. IC

CU

AY

Jesus El Rey IP

Internacional L

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

250 125

250

500

750

CA . S UCR E

2069 Santa Rosa PS

URB. PUENTE PIEDRA


Top Look L
Liev Semionovich Vigotski IP 8188 Fe Y Esperanza IPS 8184 San Benito IPS

CA. 2 D

$ +

$ +

Cristo Rey IP

PP. JJ. EL CARMEN

Isaac Newton De Independencia IPS

$ +

Metros 1,000

$ +

ESCALA 1:12,000

CA. AREQUIPA

$ +

Mariscal Andres Avelino Caceres D Mariscal Andres Avelino Caceres L

RE

AL

332 I Rosa De Santa Maria IP

CA. CAR ME

AL TO

PP. JJ. CARMEN ALTO

3719 Santisima Trinidad PS


Z VE AL

PP. JJ. AV. SA PUENTE PIEDRA RMIENTO

$ +

$ + $ +

$ +

PP. JJ. SANTA ROSA

CA. MOQUEGUA

IC AN

$ +

VENTANILLA
$ +

Maria Reyna De La Paz IPS

Sagrado Corazon De Jesus IPS

PP. JJ. 1 DE MAYO

Los Sarianitos I

San Miguel Arcangel IPS

$ +

CA

.2

.1

CA. TACNA

Mi Nuevo Mundo IPS

PP. JJ. EL GRAMADAL

URB. VIRGEN DE LAS MERCEDES CA.


CA MI NO

Mi Pequea Villa IP

$ + $ +

$ +

CA. IQUITOS

CA. TINGO MA R IA

CA. 6

$ +

Modulo Santa Rosa I

CA. PIURA

Alfred Nobel De Puente Piedra IPS

Miguel De Cervantes Kinder IP

J.

$ +

$ + $ +

$ +

.4

CA. HUANCAYO

CA
2

3711 Fe Y Alegria 12 IPS

Miguel De Cervantes PS

CA .3

San Ignacio Redentor IPS Santo Domingo De Guzman IP Sarita Colonia IPS

CA.

$ +

MIGU

PSJ .

$ + $ +

.2 CA

. TU CA

E MB

. TU PSJ

MB

ES

ASOC. ZONA TACNA

San Estanislao De Koska D

Carrusel De Nios I

Santisimo Corazon De Jesus PS

$ +

EL G R AU

CALLAO

4 .2

U EL

CA

8 .2

Divino Jesus De Puente Piedra IP

PP. JJ. GRAMADAL

Las Orquideas IPS

Alpamayo IPS

$ +

C .3 594 Jesus Amigo CA I 5175 Manuel Arevalo Caceres

LO S

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ + $ +

$ +

4 .5 CA

. 32

Dios Es Amor IPS

U .C CA

O SC

PP. JJ. BELLAVISTA

S CA. LO

S CIPRE

TU LI P AN

.5

CA

ES

John A Mackey IPS

$ +

ES

. CA

58

7 .3

CA

S A.

AN

PSJ

$ +

0 .4 CA

3 .3

RTIN MA

CA .

CA

. SANTA ROSA

$ +

3 .4

CA. L O

$ + $ +

5183 Carlos Manuel Cox P

S AL

1 .4 CA

PP. JJ. PADRE NUESTRO

LO S S A UC

Liceo Garcilazo De La Vega IP

312 I

$ +

ORVE

PSJ. LA

S VIAS

Renacimiento IPS

Virgen Milagrosa IPS

Daniel Alcides Carrion IP

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

3098 Cesar Vallejo AV PS


I
.A

PSJ. P

PP. JJ. LOS FRUTALES

$ +

$ +

388 Los Rosales I

Santa Maria IPS

$ +

CA
.2
4

.D AV

PAL M

Adesa IPS

PSJ . BO

PP. JJ. CERRO LA LIBERTAD

ER A S

SJ. S AN J PP. JJ. UA N PAMPA LA CORONELA PP. JJ. CERRO MELLIZO P

Seor De La Soledad IPS

Alas Peruanas IPS

Happy Kids IP

$ +

$ +

Jesus Divino Maestro P

8180 Celso Lino Ricaldi P

LOG

$ +

614 Amiguitos Del Saber I

URB. GRAMADAL

RT E

AV. T ARA PAC A


N ES I

NO

875 Nueva Jerusalen I

Domingo Savio I

$ +

$ +

Antonio Raymondi IPS

PSJ. LA S PALMERAS

Los Huertos Virgen De Copacabana IP

San Francisco De Las Lomas IP

$ +

PSJ .

$ +

$ +

PP. JJ. CERRO SAN JUAN

IN

613 Virgen De Fatima I

O REAL

PP. JJ. LAS VIAS


EU C A

ASOC. EL PORVENIR
Virgen De Copacabana IP

CA. CAM IN

MAR T

$ +

CUARTEL 1 DE MAYO
$ +

PP. JJ. NUEVA JERUSALEN


8161 Manuel Scorza Torre PS

$ +

3070 Maria De Los Angeles PS

Pamer Puente Piedra PS


C A. C AJA M ARCA

Virgen Del Carmen De Llata I

$ +

$ + $ +

$ +

$ +

AA. HH. SEOR DE LOS MILAGROS

CA. SA NTA

ASOC. PARAISO DEL NORTE


Maria Auxiliadora IPS Ciro Alegria D

RTE

N A NO

CA

.6

CA

. 16

$ +

$ +

ASOC. CALICHE

RO

CA .

LO S

SA LE S

Auguste Renoir IPS

$ +

$ +

LO S

$ +

ASOC. SANTA CLARA

VI ED OS

Jorge Basadre Grohman De Puente Piedra PS

5177 Alameda Del Norte PS


ALAM AV. LA

CA. 1

CA

CA .

Inmaculado Corazon De Maria IP

DR

CA

.4

$ +

. CA

.A N

584 El Caliche I

ES

$ +

LO S

CA .

598 Mi Pequeo Mundo I

AV E

$ +

PP. JJ. CESAR VALLEJO ETAPA I

DALIA

OS

CA. LA S

Jose Carlos Mariategui De Zapallal PS

Cristo Rey IPD

AV. M IC AE

CA

L A BA

S TID A S

PS J. LO

S LAUR E LES

CER ES

AV. PRI M AVER

Nuestra Seora De Las Mercedes IPS


9 CA .

ASOC. LOS ALISOS


$ +

$ +

CA. 16

ASOC. EL DORADO
CA. SANTA MARIA

SA NT A

Santa Maria Reyna De Los Angeles IP

TE RE

CA

. PSJ

ZA

$ +

SA

PSJ. S/N

NT A

PSJ. A

590 Estrellita Luminosa I

MA RG A

J. 3 PS

CA. SANTA ANA

Mi Futuro IP

RI TA

CA. 8

$ +

ASOC. VILLA GRAMADAL

$ +

$ +

APA

CA

ASOC. ZAPALLAL ALTO

Peruano Frances Evaristo Galois IPS


AV. JULIO DIAZ DIAZ

3073 El Dorado PS

CA. 7

$ +

CA. 12

$ +

$ +

Divino Maestro De Santa Rosa IP

BA

PP. JJ. VICTOR ANDRES BELAUNDE

MB A

CA. SA NTA G EN OVEVA

$ +

5178 Victor Andres Belaunde PS

. G LO

RI A

AV. SAN TA

CA

. CA

CA. 17

Carl David Anderson IPS

$ +

. 3

CA. 10
4

CA

URB. MICAELA BASTIDAS

Jesus Amigo IPS

586 El Dorado I

CA. 6

$ +

$ +

CA. 18

CA. 1

AS

CA. SA NTA GAB RIEL

SANTA ROSA
$ +
CA . 8

AV. ZAPALLAL

ANCON

VENTANILLA

DE

JU

NIO

CA

PP. JJ. VICENTELA

. LA

SD EL

ICI

Jesus Mi Rey I

$ +

$ +

Seor Cautivo P

CA .

29

CA. SARITA COLONIA

2067 Leoncio Prado PSD

CA. C

CA. CHANCHAMAYO

PP. JJ. LOS VENCEDORES

CA. 2

CA. 3

344 Sagrado Corazon De Jesus I

CA. CONTUMAZA

CA. LAS DA LM ACIAS

$ + $ +

N TA ROSA

COOP. COVITIOMAR

PP. JJ. LA ALBORADA

Mi Otro Mundo IP
CA. PALM A DE MA LLORCA

ASOC. LEONCIO PRADO OESTE

San Juan Bosco IPS

PSJ. SAN MA

RTIN

CA. B

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

Montessori IP

Mackay Peru IP

El Buen Pastor IPS

CA. SANT A CATALIN A

CA. SANT A ISABEL

CA.

CA. 3

Rosa De America De Santa Rosa IP

CA. LAS DU NAS

DE LA CRUZ

CA. RAM

ON CAST

AV. HUARA NG

COOP. SANTA ROSA DE LIMA

$ +

SC ON

Miguel De Cervantes De Santa Rosa IPS

CA. AGUA DUL CE

CA. 6

379 I

AL

$ +

CA. 7

$ +

$ +

URB. SAN ASOC. LAS BRISAS PEDRO DE ANCON


$ +

PS J. LA S

PE

A S

CA. B -1

3088 Vista Alegre PS

Sophianum IPS

CA. MARIA NO MELG

RANIOS

AR

Avhaldim IPS

CA. SAN HIL

ARION

CA. SANT A ELENA

$ + $ + $ +

$ +

C A. 13- 1

CA. D

UN A S

Antonio Ayllon Pastor IP Ciencia Y Tecnologia IP

AV. SAN M

ARTIN

AV. SAN JUDAS TADEO

Cesar Vallejo De Lima Norte IP

ASOC. LOS GERANIOS

CA. LOS GE

$ +

$ +

Los Amiguitos De Jesus IPS 2066 Almirante Miguel Grau PS

Nuestro Maravilloso Mundo IPS Mi Arcobaleno IP

William Henrry Gates D

$ +

$ +

$ + $ +

E OB DR 1 CA. 7-1 EJAN . 12A L C L. A PR


. CA

URB. SAN JOSE

CA. S AN F R

ANCIS

CO

$ +

-1 CA . 6

E RT

LLO

. CA

14

RO

SA

CA. A

URB. VIRGEN DEL ROSARIO


$ +

CA. S A

CA. M AU LE NTAN D ER

Emiliano Ezcurra Carpio IP

ASOC. SAN JUDAS TADEO

PS

CA. SAN MARTIN DE PORRES

381 San Judas Tadeo I

609 I

$ +

-1 CA . 5
. CA

PP. JJ. VISTA ALEGRE

E TE R A VE N TANIL LA

PSJ. SAN AGU STIN

AV. SA NT A

CA .

CA. B

CAR. LA VAR IA NTE DE PASAMAYO

28

PARQUE SAN JOSE

C AR R

Reggio Emilia IP 5167 Victor Raul Haya De La Torre

CA. MIGU EL GRAU

$ +

$ +

AA. HH. SAN FRANCISCO DE ASIS

PSJ. 6

595 Victoria Barcia Boniffatti I

PP. JJ. HIJOS DE LUYA

Rey De Reyes IP

CARABAYLLO

ARES

CA. C

ICANA

$ +

$ +

PARQUE KATZ FLORES

CA. LIN

CA. LOS NAVEGA NTES

$ +

Ancon School P

Franco Peruano PS

PP. JJ. BELLA AURORA

585 Bella Aurora I

$ + $ +

NORTE

. CA

22

CA. CHAN CAY

RAD UR

5166 Bella Aurora PS

5172 Hijos De Luya PS

8183 Pitagoras PS

$ +

CA

20

BATO

PARQUE CENTRAL

HUA C AR

CA. H ER

PABLO II

CA. A M

R SUC CA.

.1

Lomas De Zapallal I

$ +

NORTE

(ANTIG UA)

CHIRI

CA. 7 DE ENERO

$ +

352 Virgen De La Merced I

CA. HUA RO

CA

CA.

$ +

PARQUE EL ROSARIO

615 Seor De Los Milagros I

$ +

$ +

CAR. PA NAMER ICA

UA CA . H

RI

O . B

LO

CA. ACAPULCO

CA. 20

PP. JJ. LAMPA DE ORO

CA. 1

Mi Amigo Jesus IPS

$ +

CA. 7

IA

CA. CHI MBO

I ES GN

ARA Z

San Martin De Porras IP

LO S

$ +

PANA M ER

IC

CA. SA ND

CA. CAE TE

TE

CA. M E

HIRA

E RT
. PSJ

CA. O YO N

CA. HUA

RAZ

CA. HUA RM

IAN

CA. AN C

CA. 4
PS

RTE

CAR. PA NAMERI CA NO RTE (A NTIG UA )

LO AV.

CA. ME LG

CA. ANCA SH EY

RIDA

CA. C

AL. HU

BA ACA COP AV.

NA

EL ARENAL

Los Amautas De Zapallal IPS

$ +

PANAM ER

ICANA NO

OS IER GE N S IN

$ +

.2 CA

CA. ICA

CA. YAU YO

AV. 11 D E EN ERO

CA R

CA. 17

ASOC. LAS PP. JJ. MAGNOLIAS

ALAMOS CA. LOS

Las Americas IPSD


Literato Ricardo Palma PP. JJ. PS CASA
S PINO

ALME CA. LAS P

RAS

HUERTA

Nueva Generacion De Zapallal IP

CA

CA. ILO

. CA

CA. LOS MOLLES

SA

. LA

UCH O

AV. AP UR

CA.

$ +

REDUC TORES

CA. HU

CA. LO S

CA. LO S

SANITAR IO

CA. AYAC

CA. LIM

CA. RAI

MO NDI

HE NC

A ZC

AV. TR UJILL O

VA R IA

Marina Del Mar P

CA. LOS AM

3069 Generalisimo Jose De San Martin PSD

CA. LAS

ANCAV EL

ICA

IO N RR

N TE

VALVULA

O PUN AV.

CA. HU

PP. JJ. ROSA DE AMERICA

599 Rosa De America I

$ +

AV. 11 DE

ENER O

CA. PIS CO

CA . C HU RIN

CA. AMBO
CA

CA. CHEP

EN

$ +

$ +

Santiago Antunez De Mayolo IPS

898 IPS

RICA

Seymour Bruner IPS

CA. LAS MA

GNOLIAS

$ +

$ +

$ +

$ +

OCANO PACFICO
. 14 1 CA. 132-1 CA. 1

RES ADO NTIL E V LOS AV.

TILLA

CA

$ +

CA. 10

AV. IN DUST RIAS U NIDAS

INYECTO

CA. LAS TU

RES

A .L CA

ME

ED RC

. CA

A NG .A

ES RA

2 A.

JR. 1
CA. ASCOPE

CA. LOS ROSALES

AR MAS

380 Los Angeles I

CA. LAS ORQUIDEAS

CA. 2

587 Los Angeles De La Guarda I


CA. 5

A ENID AV. AV

ASOC. VALLE HERMOSO


CA. LOS ALIS

$ +

CA. LOS

CA. PISC

CA

Jesus El Nazareno De Villas De Ancon IP San Jose De Villas De Ancon CA. PL IP AZA D E
CA
CA

$ +

ETROS

.C

C YA . TA

. CA

AM HU

AL

IES
M DE

O AY

$ +

ADORE S

VISCOC IM

C US

A AJ

CA. TARM

SFORM

CA. LOS

PALPAS

CA

CA. LO

S TRAN

TA IBER LA L CA.

CA. LAS

HA .C

$ +

Sol Naciente De Maria IP 3721 Santa Rosa PS

MAN

CA. TAR

$ +

$ +

Descubriendo El Mundo I Miguel Grau Seminario IPS

$ $ + + $ +

$ + $ +

$ +

$ +

$ +

Santa Teresita De Ancon IP

$ + $ +

2062 Andres Avelino Caceres P 596 Carlos Gutierrez Merino I S

DORE S

EL

CA. LO S

C A.

Diviino Nio Jesus De Ancon I Santa Rosita Salazar Bondy IP IPSD

CIC LO S

C A.

CO N TAM ANA

. CA

RU PA

RO
CA

U RA .G AV
CA O .C .U LI YA CA

S A.

AN

B PA

LO
IG U NM EL

. AV

CA

. JU

NI N

. CA

SA

. CA

HIZ UC

YO MA HA NC

San Roque De Villas De Ancon IPS

CA

NC EO .L

IO

O AD PR

PP. JJ. JERUSALEN


3089 Los Angeles PS

CA. SION

. CA

O UC AN HU
N YU

Y GA

TH CA. NAZARE

$ +

AV. BO LIVAR

A RC MA A J CA

MIR

$ +

AY CA. UC

OR ET O

CA

330 Parroquial PSJ. I

CURD EL PR L. L L ALI

AL CACE RES

C A.

AG UAS

$ +

CA. AM

CA. LORE

PACH ITEA

El Carmelo IPS

AV.
3 CA. 2 -A

LA

JR. ABT AO

RAMAR CON MI . MALE CA

IDA OR

ORR AV. S

O E NT

3 CA. 2

CA

S . LO

CO

RIS LIB

AV. SAN

AV. SA N

331 Divino Nio Jesus I


ANI CA. GETSEM

CA. EDEN

$ +

+ +$ $ +$

OCANO PACFICO

OS CHO RLIT OS

OS

AL CIP RIN P . AV

Nuestra Seora De La Misericordia L 3720 Nuestra Seora De La Misericordia PS

Colonia De Ancon 02 Nios P


S ARDO CA. N

Colonia De Ancon 01 Nias P

L O S LIR IOS ACA CIA S LOS JAZ MIN ES CA . LOS CL A VEL ES CA. LOS CIP REC ES

CA .

C A.

LA S

C A.

PP. JJ. NUEVA BELEN

C A.

LO S

NAR D

OS

CA. J

ISRA

EL

Jerusalen E

LU

2076 Abraham Lincoln PS

$ +

$ +

$ +

CA. MA L . BA RD EL . LAS C LI OL IN

OCANO PACFICO

ASOC. LAS ARENITAS


San Francisco De Asis IPS

O RD

AN

PP. JJ. NUEVO JERUSALEN


CA. JAZMINE

PP. JJ. JESUS OROPEZA CHONTA


CA. 6

$ +

ANCN - SANTA ROSA

My E.p. Marko Jara Schenone IPS

5165 Republica De Suecia PS


CA.

$ + $ + $ +
A ARIN AM EL

Mariscal Andres Avelino Caceres D

ANEXO - CARABAYLLO

BUENA VISTA

Cristo Rey Del Mundo PS

$ +

CA. BERG A N T

IN
CR

AS
CA .

R FE R REY L. MA

3526 P

HUATOCAY
$ +
374 I

$ +

IA AM EL CA . C

COCHAS ALTO

S JR. LO

O APULC CA. AC

S CA. LA

PINOS

ML LA C.

. CA

R AS PALM E

SN LO

SC JR. LO

EN AV. 6 D

RE LE S LAU S

TIC MA EU

EDROS

OS

S CA

. CA LO ID SH C RO B AR OS UR

BRE OVIEM
JA IO .R BA CA AM OB HE OY AC .M OC .T CA
CA

. CA

.H AV

CA. PARAISO

LO RE ST

O AV. SAN PABL

A AG LL UA

L BO ES

. CA AC O AY OM
NV EN CI O N

CA A .L

CO

3512 Chocas PS

RO NE

. CA BA EA DR PA

$ +

TI L OR LP

AL . AT CA

. LO AV A

ANCON
COCHAS

LO

. CA

A AY

A MB BA TA AN

A CA. C

CA. FIL OS O SO F

A AR .M AV

UAN NJ SA AV.

NA CA. TAC

MANA

H AC .P

M O

LO S AV.

ITE

CA .H

.C AM AL

. CA PO MA

AS YL UA

BO

ES SAL RO

AV. ANCON

M BA BA

. 21

OS

7 J.
J. 6 PS

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

$ +

CA. 2 -1

J. 5 PS

LOS AV.

.3 CA -1
24
. CA 25

CA .C M AS

OS ALIS

CA . SIH UA S

. CA 23

26

S
A NT

SA RO

. CA 13

CA. 7

.2 CA

.2 AV

876 Rio Seco I

$ +
8167 P

$ +

C A. 14
.1 CA 9

CA. 17

CABALLERO

O IN AM AV. C

. CA 24

EDA
CA. 23

A LA

M A IN

897 IP

$ +
8177 El Rosario De Jicamarca IP

$ +

5174 Juan Pablo II PS

R O C H I

597 Nuestro Seor De Los Milagros I

.B AV
A HU

E AV NC L IC

C YA .A CA

.A AV

HO UC

Luz Y Vida IP

Forjadores De La Educacion IP

R I O
H I
L L O

ROSA ANTA . S AV

AN JU AN .S AV

S CA. L A

CA .2

ORQUIDEAS

.H CA R UA AZ

.A CA NC AS

LAS J. PS

A ZU CENAS

N
1 A. 3

LO BAYL CARA AV.

GALE S NO

CA .5
. CA D

IDE HU C A. CA

AN AV. S

15 AV. J DE IO UN

O REM

E JOS PSJ.

CA. LO S SA U C

IPEN - CENTRO NUCLEAR DE HUARANGAL

AS .L
RAS PALME

CA. 33

ES

CA. 11

CA. 43

38
CA.

EUC ALIP TOS

. CA 3

. CA C

. CA A

. CA

G CA.

CA .D

CA AO LL

A -C

A NT

.3 CA

.2 CA

.1 CA

. CA I

. CA J

4 R .1 O CA CT LE O S NE EC MI AZ .R IS LU AV AN

. CA

1 CA. 7

UVAS

CA. I

. CA A NT SA . CA CO

3D EO CT

8 CA.

EN

EN EL

CA . SA A NT TA RI
CA

ON CI EP NC

RE UB

ZO

A . CA R AT BE IZ

E LD VA

CA .C OR

RR

RE

CA. 11

. SA A NT MO CA NI

SA J.

NC

Z HE

VA S IL

. PRL

.S CA

S GO EA 2D .2 AN AV U AM

CAC

AN

. CA

AU

S ERE

RE

SIH CU

.S

LIO

AN

D AN EJ AL

RO

TO

A CA.

NTA

AV. 2

LO AV.

. PA PSJ

S IN

CA.

R UCA

LOS

B TAM

CAS

.Q PSJ

S CA.

VEL C LA

. CA

CA .

M ABA UILL

IA JUL AN

O AD RT HU

JR.

. LA PSJ

ES

CA. SAN AND

CU

TUN JR.

CA. SAN CAMIL

Y ISLA

O SC

BA

S LICIA S DE

U GAS

. CA

CA

J PS

. 22 PSJ

N RA .F

RES

GR

CA

.8

PSJ. 17

PSJ. 10

EG

.P JR

.S. CRUZ CA

G SAN AV.

H PSJ.

SC CI

OR

EN

IO

IA AN LV SI

A AZ AP

ILO

ER RR HE

AM AL

C A.

N OR L IF CA

CA

A AR

OS

EZ OP .L

.1 PSJ

JR. A

CA

ROSA

.2 PSJ

IA

.4

RA

CA

R AL . MO

03 .1

AL

JR.

ALVARADO

NA DA

E CA. P

MOO

CA.

. CA

ES

L RA NT CE AV.

JR .

RE

TA CA . A

ARIC

RU

7-B

PSJ. 6 PSJ. 5

CA. CESAR VAL L

SAN ANTONIO

VIOLETA PSJ. VILLA

A-A

3 PSJ.

PA HUA L

CA. RICARDO

. CA

CA

CA. 3

.5 CA

10

3B . 1

R CA. P

-B

CA.

CA .

IMAV

28 D

PALMA

N D ER O CAL

TEGUI ARIA . M CA

E MA

E RA

RZ O

PS

J. B

G CA. U

CA.

J R.

CA .

CA. 2-C

CA. 9

N. M

LA S

SANTIA

ARTE

O END

CA. 6

OR

E CA. 4-

G CA. BE

QU

ES AV. ANDR

GO

ZA

AS IDE

R ED

CA. 12

REZ JR. JE

ONIAS

CA

CA. 6-E

C A. C A

PSJ.

1 CA.

A CA.

DE . 28

JUAN CA. SAN

PAZ CA. LA

. JR

-A

AHUID CA. C

CA R

. IG

NADA

I EL AV

IA LES

HIG

YLLO ABA

. CA

INIO

INA ED .M O CA AD ON A LD OS .M AN CA . LL .G CA YO LU . L. O CA LA Z

9-E

M NTO DO CA. SA

E-A

CA. PU

RACAS CA. CA

. PSJ

A CA. M

IA ASIL CA. B R

CA .

D CA. 26

PR

A NA CA. GUY

. AV

AMON CA. R

P S J.

ERTO R

LO S

ADOS JR. B. GR GIL . FELIPE

ADA

O DE A R AD RIA P

F UN

E MAY

JU AV.

ING O

PS

ICO

DO DA

J.

ILLA CAS T

.8 CA

. 42 CA

RE S

C LIO

.4 CA

A CA . R

B ELL

HO

ED JR. M

AN CA. S

BR

. LMTE CA. A

O CA. J

. TE

6 CA.

MON

L ONZA CA. G

IDO

AL RR PA AV. EL

JR

LLO

S E PA

UCR E CA. S

INA

A CAR C

LUIS

LORD

RD O

MO

ES PR

COCH

AD A

CA.

R ANE

SAN

L CA. BO

CA. LO

RN TE RA

MA TA

. RE AV

S CA.

SOL CA. EL

CA.

S INCAS

D IDA

CA. LO

OGN E

CA

AN

RIA

SAN

.2

CA

RES AND

AL

.2

LIMA A DE ROS TA

SI

S S PIN O

AHUID CA. C

CA

OS .J

SA

OS NT

. CA

S CA.

12

O CH

.2 CA

DE

CA

E UCR

EDRO CA. P

AC UP .T JR

NO

OC

TU

BR

RIA U MA AR AM CA.

A DE L

N AV. SA

C A.

. AV

JR .

CA.

N HUAY

C J. PS

PSJ.

GASC

SO RE OG PR

ALF

IC A .M AV

CRUZ ANTA AV. S

N AY HU

N PE HE

L PA

RTE UG A SO ON AC C AP A

E 6 D

PAC A CA

MA

IN MAR T

AS ADO PAR T ID S BA ELA EZ

EN

ER

J CA.

O C PA TU A.

DE

E ORG

LIDO BEL

U AR AM

JR .

V C HA

IRA AV. M

S LA
EN ZAR NA AS

NO AV. PU

ES FLOR

IC AV. V

D AV. 3

RICAS A ME

MBO
C A.

DE AUN BEL RES AND TOR

RE T UB E OC

M JABA CA

QUIPA

HUA

BA

YO L GA

APA A C

C HA

OR AV. J

CA

EC UT

A NC . I

SCARAN CA. HUA

CL CA. LOS

M CA. G UZ AN BLAN CO
N SA MA
RT

CA RO

EZ AV CH GE
PS J.

A ROSA JR. ST

LPO CA. SA
STIDAS CA. MICAELA BA

AVELES
PS US J. C CO

E EST

NAS MAZO CA. A IN E J UN ES D USAR CA. H ENTIN DO B ICAR CA. R T EC ACU ACH A CA. P TA HUALP CA. A

JR .

RE LO

PSJ.

CA

UYOS

CHOCA

C PA

TO

MA . LI CA

NO

RES US A . H CA

N IO UC OL

. CA

JR. CIR

JAM CA

NCA

AF MIR LO R
ES

ER .C AV

OA

SH

RIA LE G

DE

CA AR

C A.

IN JUN

K EN N
ED Y

D RO

. CA

RRO

.P CA

LO

NTA

CO AS EP

RE ED

SA

O ASC DE P

PSJ. LIMA

E ND

ROSA

GA L

D . 28 CA

LIM A -A

EJ IO UL

CA. TA VIS

U ELA . B

CA EL .V ASC

ND E

SA N AV.

G ALE RE

O SA TA R

PSJ.

V ER IMA

SAN

UV A J . L CA

A ROS TA

EN T UD

.S JR AN PE O DR

MINISTERIO DE EDUCACION
Sistema de Informacin Geogrfica - SPE / UEE 2012
ELABORACION SEGUN COBERTURAS DE: - Plano de la Ciudad SBN 2005, INEI 2010 - Centros Educativos MED 2012. - Lmites Censales INEI 2010.

LO PAB

DEFINICION DEL AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL: Estructura Operacional del MED a partir de Agosto del 2003 UGEL 04 COMAS: Comprende los distritos de Ancon, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, y Santa Rosa