Você está na página 1de 0

STUDIU DE REABILITARE A FATADELOR DIN PERIMETRUL

ANSAMBLULUI URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA


Cod LMI 2004 BH-II-a-A-01037
MUNICIPIUL ORADEA - 2010
PALETAR DE CULORI PENTRU FATADELE DIN CADRUL
ANSAMBLULUI URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA
PALETARUL DE CULORI PENTRU FATADELE CLADIRILOR BAROCE
PALETARUL DE CULORI PENTRU FATADELE CLADIRILOR NEOCLASICISTE
PALETARUL DE CULORI PENTRU FATADELE CLADIRILOR ECLECTICE
PALETARUL DE CULORI PENTRU FATADELE CLADIRILOR SECESSION
PALETARUL DE CULORI PENTRU FATADELE CLADIRILOR MODERNE
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
1
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
3
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
5
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
7
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
9
IC
E
3
1
9
5
IC
E
3
1
9
7
IC
E
3
1
9
9
C
U
L
T
U
R
E
3
2
6
5
C
U
L
T
U
R
E
3
2
6
7
C
U
L
T
U
R
E
3
2
6
9
E
L
IT
E
3
2
9
5
E
L
IT
E
3
2
9
7
E
L
IT
E
3
2
9
9
P
A
R
T
Y
3
0
2
3
P
A
R
T
Y
3
0
2
5
P
A
R
T
Y
3
0
2
7
P
A
R
T
Y
3
0
2
9
H
A
P
Y
Y
3
0
5
3
H
A
P
Y
Y
3
0
5
5
H
A
P
Y
Y
3
0
5
7
H
A
P
Y
Y
3
0
5
9
H
O
M
E
3
0
7
3
H
O
M
E
3
0
7
5
H
O
M
E
3
0
7
7
H
O
M
E
3
0
7
9
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
5
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
7
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
9
C
A
S
H
3
3
1
3
C
A
S
H
3
3
1
5
C
A
S
H
3
3
1
7
C
A
S
H
3
3
1
9
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
5
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
7
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
9
F
R
E
S
H
3
3
4
5
F
R
E
S
H
3
3
4
7
F
R
E
S
H
3
3
4
9
F
R
E
E
3
1
8
5
F
R
E
E
3
1
8
7
F
R
E
E
3
1
8
9
N
O
B
L
E
3
2
8
5
N
O
B
L
E
3
2
8
7
N
O
B
L
E
3
2
8
9
H
O
P
E
3
3
7
5
H
O
P
E
3
3
7
7
H
O
P
E
3
3
7
9
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
5
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
7
H
IS
T
O
R
Y
3
1
2
9
A
IR
3
2
1
5
A
IR
3
2
1
7
A
IR
3
2
1
9
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
3
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
5
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
7
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
9
S
M
IL
E
3
0
4
3
S
M
IL
E
3
0
4
5
S
M
IL
E
3
0
4
7
S
M
IL
E
3
0
4
9
H
A
P
Y
Y
3
0
5
3
H
A
P
Y
Y
3
0
5
5
H
A
P
Y
Y
3
0
5
7
H
A
P
Y
Y
3
0
5
9
H
O
M
E
3
0
7
3
H
O
M
E
3
0
7
5
H
O
M
E
3
0
7
7
H
O
M
E
3
0
7
9
C
A
S
H
3
3
1
3
C
A
S
H
3
3
1
5
C
A
S
H
3
3
1
7
C
A
S
H
3
3
1
9
E
L
IT
E
3
2
9
5
E
L
IT
E
3
2
9
7
E
L
IT
E
3
2
9
9
A
IR
3
2
1
5
A
IR
3
2
1
7
A
IR
3
2
1
9
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
3
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
5
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
7
H
A
R
M
O
N
Y
3
0
9
9
C
U
L
T
U
R
E
3
2
6
5
C
U
L
T
U
R
E
3
2
6
7
C
U
L
T
U
R
E
3
2
6
9
C
A
S
H
3
3
1
3
C
A
S
H
3
3
1
5
C
A
S
H
3
3
1
7
C
A
S
H
3
3
1
9
A
IR
3
2
1
5
A
IR
3
2
1
7
A
IR
3
2
1
9
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
1
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
3
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
5
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
7
P
R
IN
C
E
S
S
3
0
0
9
P
A
R
T
Y
3
0
2
3
P
A
R
T
Y
3
0
2
5
P
A
R
T
Y
3
0
2
7
P
A
R
T
Y
3
0
2
9
H
O
M
E
3
0
7
3
H
O
M
E
3
0
7
5
H
O
M
E
3
0
7
7
H
O
M
E
3
0
7
9
F
R
E
E
3
1
8
5
F
R
E
E
3
1
8
7
F
R
E
E
3
1
8
9
A
IR
3
2
1
5
A
IR
3
2
1
7
A
IR
3
2
1
9
E
L
IT
E
3
2
9
5
E
L
IT
E
3
2
9
7
E
L
IT
E
3
2
9
9

Você também pode gostar